LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Forår 2012

2 LUDUS BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 4 Aktivitetsberegning enkeltfag... 5 Aktivitetsberegning fuldtidsuddannelser... 6 Censorudmeldinger fra XPRS og detailplanlægning af eksamen... 7 Crystal Reports introduktion... 8 Crystal Reports workshop... 9 Effektivisering af arbejdsgangene med 2HF for VUC...10 Eksamensplanlægning - hvordan er det nu vi gør?...11 Eksamensplanlægning...12 Eksamensplanlægning af HFE og 2HF...13 Eksamensplanlægning af STX og 2HF...14 LUDUS Web for pædagogisk personale...15 IMS eksport til UNI-Login og fronter...16 Introduktion til dataudtræk...17 LUDUS ansøgninger til fuldtidsuddannelser...18 LUDUS Introduktion for DU...19 LUDUS for DU - videregående...20 LUDUS Introduktion for gymnasieskoler...21 LUDUS Introduktion for VUC...22 LUDUS Light Introduktion...23 LUDUS Light Aktivitetsberegning...24 LUDUS nyt skoleår for fuldtidsuddannelser...25 LUDUS sikkerhedsadministration...26 Skema i LUDUS og LUDUS Web...27 LUDUS Web karakterer og årsprøver...28 Side 2

3 LUDUS Web studieaktivitet...29 LUDUS Web til administrationen på danskuddannelsen...30 LUDUS Web til administrationen på gymnasieskoler...31 LUDUS Web til administrationen på VUC...32 Løntimeskema GL...33 Løntimeskema LVU...34 Løntimeskema LVU-DU...35 SU for gymnasieskoler-fuldtidsuddannelser...36 SU i LUDUS Web og LUDUS for skoler med enkeltfagsuddannelser...37 Temadag for driftsfolk...38 Prøver på AVU og FVU...39 Oversigt over arrangementer i Aarhus...41 Oversigt over arrangementer i Odense...42 Tilmelding...43 Side 3

4 VIDEN ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER CSC Scandihealth har sammensat en række kurser og seminarer, hvor du kan tilegne dig viden, udveksle erfaringer og diskutere problemstillinger med andre kolleger. I dette katalog kan du læse om de forskellige kurser og seminarer, hvem de er rettet mod, hvad de omhandler samt hvor og hvornår de finder sted. Kurser og seminarer er inkl. forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe), men ekskl. evt. overnatning. Alle priser er ekskl. moms. Vi forbeholder os ret til at aflyse ved for få tilmeldinger. I tilfælde af overbooking gælder først til mølle -princippet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på servicetelefon Tilmelding Du kan tilmelde dig på: tilmeldingsblanketten bagest i kataloget til eller på telefax nr hjemmesiden Kurser Studieadministration Tilmeldingen skal så vidt muligt være CSC Scandihealth i hænde senest 14 dage før første kursusdag. Når vi har modtaget din tilmelding, kvitteres der med en foreløbig bekræftelse af din tilmelding. Afmelding Hvis du vil afmelde, skal det ske skriftligt. Ved afbud mindre end 14 dage før kursusstart faktureres den fulde kursusafgift. Du er dog velkommen til at sende en anden deltager, hvis du bliver forhindret. Vi glæder os til at se dig! Side 4

5 AKTIVITETSBEREGNING ENKELTFAG Brugere som arbejder med aktivitetsberegning for enkeltfag. Arbejde med og fordybe sig i skolens egne aktivitetsberegninger i tæt samarbejde med CSC. Grundprincipperne for aktivitetsberegning gennemgås og deltagerne arbejder videre med egne data. Diverse spørgsmål afklares i fællesskab. Der er tid til erfaringsudveksling. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før workshoppen. Ønskes egne rapporter benyttet, skal disse medbringes. Varighed 1 dag: Kl Workshop Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 5

6 AKTIVITETSBEREGNING FULDTIDSUDDANNELSER Brugere som arbejder med opgørelse og beregning af aktiviteten for fuldtidsuddannelser. At give deltagerne et overblik over de arbejdsgange der er i forbindelse med klargøring af opgørelse, beregning af aktiviteten og indberetning til Undervisningsministeriets Tilskudskontor. At vise sammenhængen mellem oprykning til nyt skoleår og aktivitetsberegning for fuldtidsuddannelser. På seminaret gennemgår vi arbejdsgange og ser på advarsler samt fortolkning af disse. Der gives et bud på, hvordan du kontrollerer aktiviteten, ajourfører beregningsgrundlaget og laver nye beregninger samt supplerende indberetninger. Ved gennemgangen af grundlaget for aktivitetsberegningen sættes fokus på skole- og tælleperioder, som kan massetildeles ved oprykning til nyt skoleår. I forbindelse med gennemgang af disse områder vil deltagerne blive præsenteret for de relevante rapporter, der er en del af LUDUS. Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 6

7 CENSORUDMELDINGER FRA XPRS OG DETAILPLANLÆGNING AF EKSAMEN Brugere som arbejder med censorudmeldinger fra XPRS samt detailplanlægning af eksamen. At give deltagerne overblik over de arbejdsgange der er i forbindelse med indlæsning og frigivelse af censurplaner og censoropgaver, samt det videre arbejde med detailplanlægningen af eksamen. På seminaret gennemgås Indlæsning og frigivelse af censurplaner til mundtlig og skriftlig eksamen. Indlæsning og frigivelse af mundtlige og skriftlige censoropgaver. Offentliggørelse af eksamensplaner på LUDUS Web. Det videre arbejde med eksamensplanen herunder oprettelse af ekstern forberedelse, tildeling af lokaler og tider til elever/kursister, udskiftning af censor. Offentliggørelse af års- og eksamenskarakterer på LUDUS Web. Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter. Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 7

8 CRYSTAL REPORTS INTRODUKTION Nye brugere af Crystal Reports samt brugere der gerne vil have opfrisket deres kendskab til Crystal Reports. Det forventes, at deltagerne har kendskab til LUDUS på brugerniveau. At give deltagerne et overblik over opbygning af og funktioner i Crystal Reports. Desuden bliver deltagerne i stand til at arbejde med tilretning af eksisterende rapporter. På kurset gives der en grundlæggende introduktion til værktøjet Crystal Reports. Deltagerne vil lære at tilrette rapporter, herunder indsætte/fjerne/flytte og formatere tekst- og databasefelter, udvælge samt sortere. I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database. Fremsend en kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 8

9 CRYSTAL REPORTS WORKSHOP Brugere og superbrugere som ønsker at fordybe sig i Crystal Reports med ændringer af eksisterende eller egne rapporter. Mulighed for at få hjælp til ændring af eksisterende eller egne rapporter. Workshoppen afholdes uden egentlig undervisning og uden dagsorden. Du arbejder selvstændigt eller i grupper med at tilrette eller udvikle rapporter i Crystal Reports. Undervejs er medarbejdere fra CSC behjælpelige med at løse konkrete opgaver. Inden workshoppen skal du forberede dig på, hvilke rapporter eller emner, du ønsker at arbejde med. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før workshoppen. Ønskes egne rapporter benyttet, skal disse medbringes. Varighed 1 dag: Kl Workshop Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 9

10 EFFEKTIVISERING AF ARBEJDSGANGENE MED 2HF FOR VUC Administrative medarbejdere, der arbejder med 2HF At introducere deltagerne til LUDUS og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende dele af systemet, herunder fordele ved brug af klasser På kursuset gennemgås 2HF fuldtidsuddannelsen, herunder: Lærer, kursister, klasser og hold Optagelse af ansøgere på klasser Tilmeld kursister via valgte fag Valg af valgfag Flerfaglige prøver i LUDUS og LUDUS Web Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 10

11 EKSAMENSPLANLÆGNING - HVORDAN ER DET NU VI GØR? For øvede eksamensplanlæggere af gymnasiale fag, som ønsker at få opfrisket arbejdsprocesserne. At genopfriske arbejdsprocesserne med at forberede data til eksamensplanlægning, udtrækning til eksamen og eksamensplanlægning. At give deltagerne overblik over de arbejdsgange der er i forbindelse med indlæsning og frigivelse af censurplaner og censoropgaver, samt det videre arbejde med detailplanlægningen af eksamen. På seminaret arbejder vi med: Forberede data til eksamensplanlægning Udtrækning til eksamen Eksamensplanlægning Frigiv censurplaner/censoropgaver Detailplanlægning herunder oprettelse af ekstern forberedelse, tildeling af lokaler og tider til elever/kursister, udskiftning af censor. Hvilke rapporter kan anvendes, hvad ses i LUDUS Web og hvornår Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 11

12 EKSAMENSPLANLÆGNING Brugere der eksamensplanlægger for de gymnasiale uddannelser. Arbejde med skolens egne eksamensplan(er) i tæt samarbejde med CSC. Du arbejder med sommerens eksamensplan for din skole direkte på skolens data. Du har adgang til skolens data via en VPN eller en fjernstyring af skolens pc. Eksamensplaner indsendes og evt. fejl eller blokeringer udredes hurtigt, så du kommer videre med planlægningen. Når workshoppen er slut, har du en færdig eksamensplan eller er meget tæt på at have en. På workshoppen er der mulighed for erfaringsudveksling. Vi forudsætter, at du har et grundlæggende kendskab til arbejdet med eksamensplanlægning i LUDUS, svarende til kurset "Eksamensplanlægning HFE & 2HF eller STX & 2HF". Varighed 1 dag: Kl Workshop Kr ,- pr. skole (ekskl. moms) (max 3 deltagere pr. skole) CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 12

13 EKSAMENSPLANLÆGNING AF HFE OG 2HF Brugere der skal planlægge eksamen for HFE og 2HF. At introducere deltagerne til eksamensplanlægning og gøre brugerne i stand til at lave en eksamensplan for egen skole. På kurset bliver du beredt til at varetage: Forberedelse af eksamensplan Planlægning af den skriftlige eksamen Planlægning af de flerfaglige prøver, herunder udpegning af censurfag Planlægning af den mundtlige eksamen Dannelse af udskrifter. Arbejdet med lærerfriholdelse Kommunikationen med XPRS I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database. Fremsend en kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 13

14 EKSAMENSPLANLÆGNING AF STX OG 2HF Brugere der skal planlægge eksamen for STX og 2HF herunder foretage STX prøvefagsudtræk. At introducere deltagerne til eksamensplanlægning og gøre brugerne i stand til at lave en eksamensplan for egen skole. På kurset bliver du beredt til at varetage: Forberedelse af eksamensplan Foretage STX prøvefagsudtræk Planlægning af den skriftlige eksamen Planlægning af de flerfaglige prøver, herunder udpegning af censurfag Planlægning af den mundtlige eksamen Dannelse af udskrifter Arbejdet med lærerfriholdelse Kommunikationen med XPRS I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database. Fremsend en kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 14

15 LUDUS WEB FOR PÆDAGOGISK PERSONALE Undervisere der skal arbejde med de pædagogiske værktøjer i LUDUS Web. Pædagogisk/administrative medarbejdere der arbejder med implementering af pædagogisk it på skolen. LUDUS Web systemansvarlige. Der arbejdes med de værktøjer i LUDUS Web, der har med selve undervisningen at gøre. Der arbejdes med: Lektier/opgaver Lektier Materialer Dokumenter Studieplaner og Undervisningsbeskrivelser Opgaver/aflevering af opgaver Opfølgning på opgaver Styring af opgavebelastning for kursister Dokumenter Konferencer Skema. Hvad kan vises i skemaet? Studiebogen Hvad skal LUDUS Web administrator gøre for at komme i gang? Gennemgang af/arbejde med studiebogen Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 15

16 IMS EKSPORT TIL UNI-LOGIN OG FRONTER LUDUS superbrugere, UNI-Login og Fronter administratorer. Give deltagerne indblik i hvordan IMS eksporten kan bruges til at trække data til UNI-Login og Fronter. Samt hvordan UNI-Login brugernavn og password kan hentes ind i LUDUS og formidles derfra. Herunder en gennemgang af diverse indstillinger og deres betydning i forhold til UNI-Login og Fronter. NB! Vi ser IKKE på UNI-C s UNI-Login administration. Følgende vil blive gennemgået: Hvordan kommer informationer fra LUDUS til Fronter/UNI-C IMS-eksporten Andre indstillinger der har betydning for UNI- Login og Fronter Hensigtsmæssige arbejdsmetoder i LUDUS i forhold til Fronter Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 16

17 INTRODUKTION TIL DATAUDTRÆK Brugere der har behov for dataudtræk som ligger uden for de almindelige skærmbilleder og rapporter. Det forventes, at deltagerne har kendskab til LUDUS på brugerniveau. At give deltagerne et overblik over Crystal Reports opbygning og funktioner, samt give dem et indblik i, hvordan man foretager dataudtræk vha. MS-Excel. På kurset gives der en grundlæggende introduktion til værktøjet Crystal Reports, og en introduktion til, hvordan man foretager dataudtræk vha. MS-Excel. Deltagerne vil blive præsenteret for, hvordan man tilretter rapporter, herunder indsætter/fjerner/flytter og formaterer tekst- og databasefelter samt udvælger og sorterer. I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 17

18 LUDUS ANSØGNINGER TIL FULDTIDSUDDANNELSER Brugere der skal arbejde med ansøgninger og optagelse af ansøgere. At give deltagerne et overblik over de arbejdsgange, der er i forbindelse med håndtering af ansøgninger samt optagelse af ansøgere på klasser. Eksport af ansøgninger til fordelingsudvalg. På kurset arbejder deltagerne med: Import af ansøgninger fra Optagelse.dk Papiransøgninger Eksport af ansøgninger Det videre arbejde med ansøgningerne Oprettelse af klasser Optagelse af ansøgninger Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 18

19 LUDUS INTRODUKTION FOR DU Nye brugere på skoler der udbyder danskuddannelsen, der skal tilegne sig kendskab til LUDUS. At introducere deltagerne til LUDUS og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende dele af systemet. På kurset vil du komme omkring mange af systemets funktioner i forbindelse med danskuddannelsen, herunder: kursister, henvisninger, lærere, hold og undervisningsmoduler samt fravær. Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter. I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database. Fremsend en kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 19

20 LUDUS FOR DU - VIDEREGÅENDE Brugere på skoler med danskuddannelsen, der kender de grundlæggende dele af LUDUS. At give deltagerne et overblik over nogle af de arbejdsgange, der ligger udover det grundlæggende. På kurset vil vi arbejde med de emner, som deltagerne ønsker behandlet. Det kan fx være: Indberetning af ordinær Danskuddannelse til Integrationsministeriet Introdansk inkl. indberetning til Integrationsministeriet Betalingstilsagn herunder skift fra modultakst til todelt modultakst Dataudtræk herunder moduludtræk Statistikker Eksamensplanlægning Anvendelse af DUX herunder oprettelse af egne fagkoder I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database. Husk ved tilmelding at angive de emner, du gerne vil have behandlet. Fremsend en kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 20

21 LUDUS INTRODUKTION FOR GYMNASIESKOLER Nye brugere på gymnasier, studenterkurser og 2-årig HF, der skal arbejde med LUDUS. At introducere deltagerne til LUDUS og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende dele af systemet. På kurset vil du komme omkring mange af systemets funktioner i forbindelse med fuldtidsuddannelser, herunder: lærere, elever/kursister, klasser, hold og undervisningsmoduler. Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter. I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 21

22 LUDUS INTRODUKTION FOR VUC Nye brugere på VUC der skal arbejde med LUDUS. At introducere deltagerne til LUDUS og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende dele af systemet. På kurset vil du komme omkring mange af systemets funktioner i forbindelse med enkeltfagsundervisning, herunder: lærere, hold, kursister, tilmelding og brugerindstillinger. Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter. I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 22

23 LUDUS LIGHT INTRODUKTION Brugere af LUDUS Light og LUDUS-brugere, der skal tilegne sig kendskab til LUDUS Light. At introducere deltagerne til LUDUS Light og gøre dem i stand til at arbejde med de grundlæggende dele af systemet. På kurset bliver du introduceret til hvilke registreringer, der skal foretages, for at der senere kan laves indberetninger til VUC: Holdoprettelse Kursistoprettelse, herunder test og udredning af OBU-kursister Tilmelding og finansiering af undervisning som anvendes til hjemtagning af årselevbidrag Udmelding Fraværsregistrering og tilbudte lektioner Eksport/import af FVU- og ordblindeundervisning (OBU). I forlængelse af præsentation af emnerne får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth Telehøjen 1, Odense SØ Side 23

24 LUDUS LIGHT AKTIVITETSBEREGNING Brugere der skal arbejde med opgørelse og beregning af FVU- og OBU-aktiviteten. At give deltagerne et overblik over de arbejdsgange der er i forbindelse med klargøring til opgørelse, beregning af aktiviteten og indberetning til VUC et. Der vises, hvordan du kontrollerer aktiviteten, ajourfører beregningsgrundlaget og laver nye beregninger. Desuden gennemgår vi, hvilke aftaler, der skal træffes med VUC er for at sikre, at beregningen bliver korrekt. I forbindelse med gennemgang af disse områder vil deltagerne blive præsenteret for de relevante rapporter, der er en del af LUDUS Light. I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Ønskes egne rapporter benyttet, skal disse medbringes. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 24

25 LUDUS NYT SKOLEÅR FOR FULDTIDSUDDANNELSER Brugere der skal arbejde med oprettelse af hold og undervisningsmoduler samt tilknytning af elever til disse. At give deltagerne et overblik over de arbejdsgange, der er i forbindelse med klargøring til nyt skoleår. På kurset arbejder deltagerne bl.a. med oprettelse af stamhold/valghold med tilhørende undervisningsmoduler, holdsætning af elever, eftertilmelding af enkelte elever og oprykning. Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset Varighed 1 dag: Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 25

26 LUDUS SIKKERHEDSADMINISTRATION Brugere der skal arbejde med opsætning af LUDUS At gennemgå den systemansvarliges opgaver og hvorledes disse håndteres. På kurset vil de muligheder og opgaver som den systemansvarlige har i LUDUS, blive gennemgået. Du vil lære om opsætning af systemindstillingerne, oprettelse af brugere, vedligehold af sikkerhedsprofiler med visning af faner hhv. menupunkter samt logning af hændelser i LUDUS. Du lærer, hvordan standardrapporter knyttes til vinduer i LUDUS, så brugernes udvælgelse i rapporter gøres lettere. I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 26

27 SKEMA I LUDUS OG LUDUS WEB Brugere, der arbejder overordnet med skema i LUDUS Web At give deltagerne overblik over mulige arbejdsgange i forbindelse med etablering og ændring af skemaer. Desuden kommer vi omkring sammenhængen mellem skemaskabelon i LUDUS og skema i LUDUS Web. Følgende vil blive gennemgået: Eksport til og import fra skemaplanlægningsprogram Generering af skemabrikker i LUDUS Web Skemaændringer i LUDUS og LUDUS Web Hvilke skemaændringer i LUDUS slår automatisk igennem til LUDUS web Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed ½ dag: Kl Seminar Kr.1.550,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 27

28 LUDUS WEB KARAKTERER OG ÅRSPRØVER Administrativt personale på gymnasieskolerne, der skal løse opgaver i LUDUS Web omkring karakterer og interne prøver At give deltagerne et overblik over arbejdsgangene, der er i forbindelse med karakterer og interne prøver Der arbejdes bl.a. med Karakterer, herunder oprettelse af indtastningsperioder, kontrol af manglende indtastninger samt overførsel af årskarakterer. Oprettelse af interne skriftlige og mundtlige prøver med tilhørende karakterer Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før workshoppen. Varighed 1 dag: Kl Workshop Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 28

29 LUDUS WEB STUDIEAKTIVITET Brugere på VUC, der arbejder med eller skal arbejde med opfølgning på kursistfravær i LUDUS og LUDUS Web. At give deltagerne et overblik over de værktøjer, der kan benyttes til at finde frafaldstruede kursister. Desuden arbejdes der med opfølgning på disse, så dokumentation over for revision mm bliver fastholdt. På workshoppen vil vi arbejde med følgende fokuspunkter: Kursister med stort fravær, hvor der skal iværksættes procedurer omkring fastholdelse. Opsætning af varslingsgrænser Fremsøgning og varsling af kursister Efterbehandling Kursister, der aldrig er mødt frem til et modul der begynder i januar/august, eller som er faldet fra et igangværende modul og derfor skal udmeldes. Søgning efter fraværsmønstre Udmeldelse Du arbejder selvstændigt eller i grupper. Undervejs er medarbejdere fra CSC behjælpelige med at løse konkrete opgaver. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før workshoppen. Varighed 1 dag: Kl Workshop Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 29

30 LUDUS WEB TIL ADMINISTRATIONEN PÅ DANSKUDDANNELSEN Administrativt personale på danskuddannelsen, der skal løse opgaver eller supportere brugere af LUDUS Web. At give deltagerne kendskab til de opgaver, der kan udføres i LUDUS Web. Vi gennemgår: Hvordan lærere, kursister og administrativt personale får adgang og rettigheder Hvad du skal foretage dig ved oprettelse eller ændring af hold, skema, lærere, kursister, holdskifte Fravær/fremmøde, registrering og overblik Hvordan registrering af afholdelse eller aflysning af undervisning får indflydelse på lærerens læste lektioner Dokumenthåndtering Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 30

31 LUDUS WEB TIL ADMINISTRATIONEN PÅ GYMNASIESKOLER Administrativt personale på gymnasieskoler, der skal løse opgaver i LUDUS Web eller yder support til andre brugere. At give deltagerne overblik over centrale dele af LUDUS Web Vi gennemgår: Skemaet, særligt ændringer og timeregnskab for lærere Fravær/fremmøde, registrering og overblik Kursisternes skriftlige arbejde Undervisningsbeskrivelser Dokumenthåndtering Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 31

32 LUDUS WEB TIL ADMINISTRATIONEN PÅ VUC Administrativt personale på VUC, der skal løse opgaver i LUDUS Web eller yder support til andre brugere. At give deltagerne overblik over centrale dele af LUDUS Web Vi gennemgår: Skemaet, særligt ændringer og timeregnskab for lærere Fravær/fremmøde, registrering og overblik, evt. kort om varsler Kursisternes skriftlige arbejde Undervisningsbeskrivelser Dokumenthåndtering Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 32

33 LØNTIMESKEMA GL Brugere som anvender LUDUS til administration af løntimeskemaet for GL-ansatte. At deltagerne får et overblik over den tid, der automatisk kan genereres ud fra lærerens aktiviteter og den tid, der gives som tillæg. Vi gennemgår den tid som indgår i lærerens løntimeskema via undervisning, rettetid, belastning med mundtlig og skriftlig eksamination, årsprøver, flerfaglige prøver samt censur. Desuden gennemgår vi hvilken tid, der gives som tillæg samt opgørelse af skolens samlede forbrug af tillægstimer. Afstemning af løntimeskemaet vha. udbetaling eller overførsel af mertid, overtid og timebanken mellem normperioder gennemgås. Du vil blive præsenteret for de enkelte rapporter som er udviklet til formålet. I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset Varighed 1 dag: Kl :00 Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 33

34 LØNTIMESKEMA LVU Brugere som skal anvende LUDUS til administration af løntimeskemaet for LVU-ansatte på VUC. At deltagerne får et overblik over den tid der automatisk kan genereres ud fra lærerens aktiviteter og hvilken tid der gives som tillæg. Vi gennemgår den tid som indgår i lærerens løntimeskema via undervisning, rettereduktion, belastning med mundtlig hhv. skriftlig eksamination og censur. Desuden gennemgår vi den tid som gives som tillæg. Afstemning af løntimeskemaet vha. udbetaling eller overførsel af mertid, overtid og timebanken mellem normperioder gennemgås. Du vil blive præsenteret for de enkelte rapporter som er udviklet til formålet. Vi følger udviklingen i undervisningsaktiviteten vha. normopfyldelsen i LUDUS Web, og ser på hvordan den korrekte norm vises i LUDUS Web. I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset Varighed 1 dag: Kl :00 Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 34

35 LØNTIMESKEMA LVU-DU Brugere på skoler med danskuddannelsen, som anvender LUDUS til administration af løntimeskemaet for LVU-DU-ansatte. At deltagerne får et overblik over den tid, der automatisk kan genereres ud fra lærernes aktiviteter og den tid, der gives som tillæg. Vi gennemgår funktioner til oprettelse af individuelle løntimeskemaer for lærerne i forhold til overenskomsten med LVU-DU. På kurset gennemgår vi den tid, som indgår i lærerens løntimeskema som: undervisning tillæg Afstemning af løntimeskemaet ved normperiodens afslutning gennemgås I løbet af kurset vil deltagerne blive præsenteret for oprettelse af lokale koder til timetillæg samt opgørelse af skolens samlede forbrug af tillægstimer. Du vil blive præsenteret for enkelte rapporter. I forlængelse af præsentation af emnerne, får deltagerne mulighed for at lave øvelser på en kopi af skolens egen database Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 35

36 SU FOR GYMNASIESKOLER- FULDTIDSUDDANNELSER SU medarbejdere og studievejledere At give deltagerne et overblik over hvordan man kan arbejde med SU i LUDUS og LUDUS Web Vi gennemgår: Oprettelse af kursistuddannelser ved optagelse Kort om SU på Kursistuddannelsen Hvad er vigtigt ved udmeldelse Hvordan sættes en kursist til manuel behandling i US2000, fx udenlandske kursister. SU fanen på guiden Tilmeld til undervisning SU-værktøjer i LUDUS Web Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed ½ dag: Kl. 13:00-16:00 Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 36

37 SU I LUDUS WEB OG LUDUS FOR SKOLER MED ENKELTFAGSUDDANNELSER SU medarbejdere og studievejledere At give deltagerne et overblik over hvordan man kan arbejde med SU i LUDUS og LUDUS Web Vi gennemgår: Oprettelse af kursistuddannelser SU på Kursistuddannelsen SU fanen på guiden Tilmeld til undervisning SU værktøjer i LUDUS Web Status på SU delen af LUDUS og LUDUS Web Der er mulighed for erfaringsudveksling. Varighed 1 dag: Kl :30 Seminar Kr ,- (ekskl. moms) , CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 37

38 TEMADAG FOR DRIFTSFOLK CSC s rolle Driftsfolk Teknikere der mødes for at udveksle erfaringer, gode råd samt tips og tricks til håndtering af driften. CSC er facilitator på dagen. Din mulighed for at udveksle erfaringer vedr. fx netværk, dimensionering af servere, hardware-typer, operativsystemer, gode referencer for en klient mv. med andre driftsfolk. Inden temadagen skal du forberede dig på, hvilke problemer du er stødt på, løsninger og erfaringer du har draget, så du bidrager til, at alle får en udbytterig dag. Emner på dagen kunne fx være: En sammenligning på tværs af skoler med henblik på at få udbredt viden om hvilke opsætninger der giver en god performance. Identificere de største udfordringer set ud fra et driftssynspunkt. Er der sammenhæng mellem de investeringer der er gjort i opsætning og hardwaretyper i forhold til kvaliteten af driften, oppetid, hastighed, tilgængelighed og overvågning. CSC s initiativer til at forbedre driftsforhold eller performance generelt. Varighed 1 dag: Kl Temadag Deltagelse er gratis CSC Scandihealth, Telehøjen 1, Odense SØ Side 38

39 PRØVER PÅ AVU OG FVU Brugere der skal arbejde med prøver for de to områder. På kurset arbejder deltagerne bl.a. med til- og udmelding fra prøverne, prøveplaner, karakterlister, afholdelse af prøver, censorer, deltagerbeviser, prøvebeviser. Vi gennemgår arbejdsgange ved bl.a.: Hentning af censorer hos XPRS og frigivelse af disse Til-/udmelding af kursister Udskrift af karakterlister, Deltagerbeviser og prøvebeviser Attestation for fagelementer Indberetning af realiserede prøver Offentliggørelse af undervisningsbeskrivelser, prøver og karakterer Der vil være tid til erfaringsudveksling. Fremsend kopi af skolens LUDUS database til CSC før kurset. Varighed 1 dag: Kl Kursus Kr ,- (ekskl. moms) CSC Scandihealth, P.O. Pedersens Vej 2, Aarhus N Side 39

40 Kerneydelser Lej en konsulent Hvis du har behov for mere hjælp, end du kan få via telefonen, kan du bestille en konsulent. Konsulenten kan hjælpe dig med mange ting vedrørende systemet og Crystal Reports. Konsulenten kan fx tilrette rapporterne efter dit ønske. En konsulent koster kr ,- pr. time. Transport faktureres med de faktiske rejseomkostninger samt kr. 550,- pr. rejsetime. Bestilling af installations-cd Hvis din installations-cd trænger til udskiftning, kan du bestille en ny for kr. 650,-. Skriv til: Hvis du ønsker andre ydelser fra CSC Scandihealth, er du velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om, hvad vi kan tilbyde. Alle priser er eksklusive moms og med forbehold for prisændringer. Kontakt LUDUS-service Telefon: Side 40

41 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER I AARHUS KURSER/WORKSHOP AARHUS DATO SÆT X LUDUS nyt skoleår for fuldtidsuddannelser Løntimeskema LVU LUDUS introduktion for DU Eksamensplanlægning af STX og 2HF Prøver på AVU og FVU Eksamensplanlægning LUDUS ansøgninger til fuldtidsuddannelser Crystal Reports workshop LUDUS Web karakterer og årsprøver LUDUS for DU videregående Løntimeskema GL Introduktion til dataudtræk SEMINARER AARHUS DATO SÆT X IMS eksport til UNI-Login og Fronter LUDUS Web til administrationen på danskuddannelsen LUDUS Web for pædagogisk personale Aktivitetsberegning fuldtidsuddannelser Effektivisering af arbejdsgangene for 2HF for VUC Censorudmeldinger fra XPRS og detailplanlægning af eksamen SU i LUDUS Web og LUDUS for skoler med enkeltfagsuddannelser SU for gymnasieskoler - fuldtidsuddannelser Skema i LUDUS og LUDUS Web LUDUS Web til administrationen på gymnasieskoler Side 41

42 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER I ODENSE KURSER/WORKSHOP ODENSE DATO SÆT X LUDUS introduktion for VUC LUDUS Light introduktion LUDUS introduktion for gymnasieskoler LUDUS Light aktivitetsberegning Eksamensplanlægning af HFE og 2HF Eksamensplanlægning Aktivitetsberegning enkeltfag Crystal Reports introduktion LUDUS Web studieaktivitet LUDUS sikkerhedsadministration Løntimeskema LVU-DU SEMINARER ODENSE DATO SÆT X Eksamensplanlægning hvordan er det nu vi gør? LUDUS Web til administrationen på VUC TEMADAG ODENSE DATO SÆT X Temadag for driftsfolk Side 42

43 TILMELDING Udfyld tilmeldingskuponen med blokbogstaver og husk at skrive kursusnavn og dato. Du kan også tilmelde dig på Har du spørgsmål om tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte sekretær Susanne Nørgaard, tlf Kursusnavn TILMELDING I ODENSE Kursusdato Stilling og navn Ansættelsessted Arbejdsadresse Arbejdstlf. Dato -adresse Underskrift Kursusnavn TILMELDING I AARHUS Kursusdato Stilling og navn Ansættelsessted Arbejdsadresse Arbejdstlf. Dato -adresse Underskrift Side 43

44 Side 44

SUITE. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet.

SUITE. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet. LUDUS SUITE STRUKTUR OVERBLIK KOMMUNIKATION FOKUS LUDUS Suite benyttes til planlægning og administration af undervisning, skemaer, eksamener, betalinger, løntimer m.m. på mange forskellige skoletyper.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.23.0. Den 21. oktober 2011. J.nr. 4004-V1422-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.23.0. Den 21. oktober 2011. J.nr. 4004-V1422-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.23.0 Den 21. oktober 2011 J.nr. 4004-V1422-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Kursusprogram 2014/15

Kursusprogram 2014/15 Kursusprogram 2014/15 Jo bedre du er til at bruge Epos, desto bedre er din virksomheds investering i løsningen. Med korrekt brug og fuld udnyttelse af de mange muligheder kan du spare tid og besvær i hverdagen,

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.0 Den 6. maj 2015 J.nr. 4004-V0283-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1111-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Den 10. februar THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Dagsorden 1. Præsentation af gruppens medlemmer 2. Opfølgning på sidste møde den 12.06.07 3. Status

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.19.0 Den 24. februar 2011 J.nr. 4004-V0262-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.43.1. Den 22. maj 2012. J.nr. 4004-V0914-12-12

Versionsbrev. LUDUS version 1.43.1. Den 22. maj 2012. J.nr. 4004-V0914-12-12 Versionsbrev LUDUS version 1.43.1 Den 22. maj 2012 J.nr. 4004-V0914-12-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Kursusprogram Forår 2013

Kursusprogram Forår 2013 Kursusprogram Forår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/4 Kursusdatoer

Læs mere

Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet

Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet D R EJEBOG FOR TÆLLEUG ER Versionsstyring: Version Dato Hvad er rettet 2.0 02-04-2012 Offentliggjort på www.kl.dk/komhenvejledninger 2.1 23-04-2012 Tidsplan for foråret 2012 er opdateret. 2.2 14-08-2012

Læs mere

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00 Den 2. maj THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00 Dagsorden 1. Opfølgning på sidste møde 2. Status på analyse vedr. LUDUS og LUDUS Sundhed 3. LUDUS Light

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2013

Kursusprogram Efterår 2013 Kursusprogram Efterår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/9 Kursusdatoer

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering. User Management System til uddannelsessektoren September 2012

Effektiv Brugerhåndtering. User Management System til uddannelsessektoren September 2012 Effektiv Brugerhåndtering User Management System til uddannelsessektoren September 2012 Indholdsfortegnelse inlogic 3 Effektiv Brugerhåndtering 4 Backend - Modulløsninger 6 Frontend - Modulløsninger 10

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite

fra 95 % af brugerne er meget tilfredse/tilfredse med brugervenligheden i DentalSuite Forår 2013 NYT fra DentalSuite DIN professionelle værktøjskasse Brugerne om DentalSuite DentalSuite er mere end et journalsystem det er klinikkens livsnerve. Du indkalder, laver aftaler og finder dine

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM

Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Personalehåndbog SLAGELSE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Administrationens telefonnr. og e-mail Slagelse Gymnasium... 3 Ansvarsområder i ledelsesteamet... 4 Ansvarsfordeling m.v. ved brand og evakuering...

Læs mere