Ma MaxiMa Ma tema trix og Ele t, F orma tema t, K vlab on tex t, tik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ma MaxiMa Ma tema trix og Ele t, F orma tema t, K vlab on tex t, tik"

Transkript

1 Matematik MaxiMat, Format, KonteXt, Matematrix og ElevLab

2 Matematik, der er til at forstå Indhold Alinea Vognmagergade København K Tlf Fax alinea.dk Layout og grafisk produktion Alinea Bureau LIST A/S bureaulist.dk Alina har et bredt udvalg af undervisningsmaterialer til matematik. Vi sætter en ære i at kunne tilbyde det materiale, der passer bedst til den didaktik og profil, du mener, giver den bedste indlæring. Her får du en introduktion til nogle af vores populære grundsystemer til matematik. Krydret med det nyeste skud på stammen: MaxiMat - et 100% digitalt grundsystem, der vil dække hele forløbet fra 0. til 9. klasse. Og ElevLab et overflødighedshorn af digitale resurser, som du kan bruge til at supplere de trykte materialer. Vi håber, du får et klart billede af, hvilket system, du helst vil bruge i din undervisning. For når timen er slut og året er omme skal den tilfredse lærer kunne konstatere, at eleverne både har forstået og lært det stof, de er blevet præsenteret for. God fornøjelse! MaxiMat...4 af Lotte Bruun, Dorte Læssøe Ivarsen, Torben Løvschall, Kenneth Riis Poulsen, Lars Salomonsen, Torben Månsson Schmidt, Martin Thun Klausen, Klaus Toft, Kirsten Spahn, Kristoffer Søgaard, Lis Zacho, Erik Bilsted, Adrian Bull og Kaj Østergård. Format...8 af Janus Madsen, Lone Anesen og Nina Winther, Alice Darville og Leane Rasmussen. KonteXt af Helle Nicola Jensen, Michael Wahl Andersen, Bent Lindhardt, Peter Weng, Marie Teglhus Møller, Lene Lundgaard Dinesen, Allan Bergmann Jensen Henrik Thomsen, Rikke Saron Dalsgaard, Michael Poulsen, Niels Jacob Hansen, Michael Scheuer, Henriette Holte og Lars Buch Johnsen Matematrix af Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas Højgaard Jensen, Lone Kathrine Petersen, Bo Boisen Pedersen, Helle Thorbjørnsen og Lene Hvilsom Larsen ElevLab Teknisk support Gratis introduktion Foto Hans Juhl og Bureau List

3 KLASSE Undervisning med MaxiMat Hvert forløb i MaxiMat indeholder samme faste struktur: MaxiMat det digitale matematiksystem Intro til en problemstilling (klasseniveau) 1-3 aktiviteter, baseret på faglige pointer (gruppeniveau) Test og evaluering MaxiMat er et digitalt grundsystem til undervisning (individuelt eller parvis). 4 i matematik. Systemet understøtter mange forskellige læringsprofiler og giver dine elever de bedste muligheder for at lære og forstå matematik. Et læringsforløb i MaxiMat indledes med, at eleverne bliver præsenteret for en problemstilling, bl.a. via en 55 kort introfilm. Herefter formulerer Med MaxiMat får du optimale muligheder for tilbyde dine elever en eleverne i fællesskab gennem en MaxiMat er: Et 100 % digitalt matematiksystem varieret og dynamisk undervisning inden for emnerne: Tal og algebra Geometri klassesamtale en første forståelse af de begreber og faglige pointer, der er i spil i forhold til problemstillingen. Varieret og dynamisk undervisning Digital simulering og modellering Mange færdige forløb Statistik og sandsynlighed. Til hvert klassetrin findes læseplaner til hele skoleåret. Men du kan også nemt selv sammensætte kortere eller længere undervisningsforløb. Forløbets faglige pointer bliver derefter gennemgået via 1-3 aktiviteter. Her - efter følger en række konkrete op gaver, der på forskellig vis belyser den over- Optimalt til differentiering. Digitale muligheder fremmer forståelsen MaxiMat udnytter de digitale muligheder for at fremme elevernes for- ordnede problemstil ling og emnet. Herigennem tilegner eleven sig færdighed- ståelse af matematik. Digital simulering og modellering er med til at gøre er, for ståelse og kompetencer. opgaverne dynamiske og levende. Læremidlet er samtidig struktureret, så eleverne udfordres til aktivt at dele deres viden med andre. MaxiMat er struktureret sådan, at formen og indholdet løbende motiver- Optimalt til differentiering er og ud fordrer eleverne. Træningen i MaxiMat er nemt at bruge og understøtter mange forskellige læringspro- færdigheder kædes naturligt sammen filer og arbejdsmåder. Fleksibiliteten i MaxiMat giver dig vide muligheder med begrebsforståelse og problem- for at differentiere din undervisning. Du kan bruge de mange færdige løsningsstrategier. forløb eller sammensætte dine egne, så de passer til netop dine elever. I opgaverne bliver eleverne desuden Er MaxiMat noget for dig? udfordret til at anvende mange forskel- MaxiMat henvender sig til lærere, der gerne vil udnytte de digitale lige arbejdsmåder, som både involverer muligheder i matematikundervisningen, og som ønsker et overskueligt digitale medier og mere traditionelle system, der bygger på faglige pointer og undersøgende matematik. metoder.

4 MaxiMat består af: MaxiMat består af hjemmesiden maximat.dk med en Elevadgang og en Læreradgang. Læreradgangen giver adgang til det samme materiale som elevadgangen, men er suppleret med en administrationsdel og lærervejledning. Administrationsdelen giver mulighed for at planlægge og tilrettelægge unde rvis - ningen samt se elevernes arbejde og resultater. Lærervejledningen indeholder både faglige og didaktiske kommentarer til opgaverne herunder facitliste samt vejledning i an - vendelse af forskellige medier. 66 Pædagogik og didaktik i MaxiMat MaxiMat har fokus på forståelsen af matematiske begreber og, at eleverne skal kunne banvende og formidle deres viden det er ikke nok at kunne præsentere et facit. Et læringsforløb i MaxiMat indledes på klasse- og gruppeniveau, hvorefter eleverne individuelt eller parvis løser helt konkrete opgaver. eller længere undervisningsforløb. Fx hvis du har brug for at lave en særlig indsats over for udvalgte elever, eller som supplerende materiale til det system, du allerede anvender. Du kan desuden sammensætte læseplaner, der består af forløb fra forskellige klassetrin. Du kan fx vælge en aktivitet fra 3. klasse og sammensætte den med en aktivitet fra et læringsforløb, der som udgangspunkt er målrettet 5. Klasse. 7 Først bliver eleverne præsenteret for en problemstilling og de relevante faglige begreber. Gennem en klassesamtale formulerer eleverne i fællesskab en første forståelse af de begreber og faglige pointer, der er i spil. De efterfølgende aktiviteter indledes med et gruppearbejde, der er en god ramme for at styrke mundtlighed og elevernes individuelle kompetencer og færdigheder. Digitale muligheder fremmer forståelsen I MaxiMat indgår digitale redskaber og værktøjer i forhold til problemløsning, simulering og modellering. Det gør opgaverne mere dynamiske og levende. De digitale redskaber anvendes også til kommunikation og formidling. Lyd og film. Elevernes forståelse af begreber og faglige pointer fremmes gennem brug af videofilm og af skærmoptagelser. Herefter arbejder eleverne enten individuelt eller parvis med at løse konkrete opgaver. Eleverne får både lukkede opgaver, der kan tjekkes, og åbne opgaver, der ikke kan tjekkes. Simulering og modellering. I MaxiMat bruges simulering og modellering til at gøre opgaverne mere dynamiske og levende. Her kan flere sanser komme i spil og stimuleres på samme tid. Læs mere på maximat.dk Differentiering med MaxiMat Fælles for opgaverne i MaxiMat er, at de kan løses på forskellige niveauer, og det giver dig mange muligheder for at individualisere i kravene til dine elever. Til hvert klassetrin er der tilrettelagt en færdig læseplan til et helt skoleår. Men du kan også nemt selv sammensætte kortere Læringsstile og arbejdsmåder. MaxiMat understøtter mange forskellige læringsstile og arbejdsmåder. Opgaver kan tilknyttes oplæsningsfunktion, så eleverne kan få opgaveteksten læst højt. Fri adgang til Det digitale matematikleksikon Eleverne har fri adgang til Det digitale matematikleksikon.

5 0.-9. KLASSE Undervisning med Format Format er struktureret i overskuelige forløb, som er nemme at gå til for både lærer og elever. Format er: Format aktiv undervisning i matematik Format er et fleksibelt og varieret grundsystem til matematik. Systemet gør brug af værkstedsundervisning og er organiseret, så det er nemt at komme i gang. Brugen af læringsstile tilgode ser 88 Brug af læringsstile elevernes foretrukne måde at lære på. 99 på og justere dine elevers individuelle Differentieret værkstedsundervisning læringsforløb. Evaluering af begreber og færdigheder Digitale resurser på MitFormat.dk Aktiv undervisning. Brug af læringsstile Hver elevbog indeholder seks-ti kapitler med hvert sit faglige kursus, som tager afsæt i temaer fra elevernes hverdag. Eleverne arbejder med kursernes faglige indhold ud fra en taktil, kinæstetisk, auditiv eller visuel vinkel. Arbejdet med kurserne foregår bl.a. individuelt og gruppeorienteret. Løbende og fremadrettet evaluering I Format bliver elevernes færdigheder løbende evalueret, så læreren får mulighed for at tilrettelægge, følge op på og justere elevens læringsforløb. Til hver årgang er der udviklet færdigheds- og begrebsevaluering. Differentieret værkstedsundervisning Værkstedsundervisning er et centralt element i Format. Det giver gode muligheder for at differentiere undervisningen. Med værkstedsundervisningen kan eleverne udbygge deres viden fra elevbogens faglige kurser. Digital evaluering og værksteder Samspillet mellem elevbog, evaluering og værksteder er fundamentet i Format. MitFormat.dk er et nyt website, hvor eleverne kan arbejde digitalt med evaluering og værksteder. Er Format noget for dig? Format henvender sig til lærere, der gerne vil forene faglige kurser, differentieret værkstedsundervisning og løbende evaluering i deres matematikundervisning. Elevbøger med faglige kurser Elevbøgerne indeholder kapitler med et særligt fagligt kursus, som tager afsæt i temaer fra elevernes hverdag. Kapitlerne indledes med en introduktion, der synliggør kapitlets faglige mål og introducerer den tematiske kontekst. Evaluering Format lægger op til, at du skal evalu ere dine elevers færdigheder og begrebsforståelse løbende, så du kan følge op Færdighederne evalueres første gang for at kortlægge, hvilke værksteder og på hvilket niveau eleven bør arbejde videre. Værksteder Arbejdet i Formats værksteder giver eleverne mulighed for at udbygge deres viden fra elevbogens faglige kurser. Værkstederne tager højde for elevernes individuelle niveau. Evaluering Efter endt værkstedsforløb evalueres for at følge op på elevens udvikling. Begrebsforståelsen evalueres ved undervisningsforløbets afslutning for at vurdere elevens samlede udbytte af undervisningen. Projekter Kapitlerne kan afsluttes med et projekt. Projekterne er udformet som tværfaglige, undersøgende og åbne oplæg.

6 1010 Pædagogik og didaktik i Format Format er udviklet med et solidt afsæt i etableret pædagogik. Den enkelte elev stimuleres til at tilegne sig viden ud fra egne iagttagelser og erfaringer. Pædagogisk opererer Format med tre grundlæggende udviklingszoner: Kan endnu ikke Kan næsten Kan Læringsstile Læringsstile udgør et andet centralt, pædagogisk element i Format. Teorien bag er udgangspunkt for de variationer, der findes i elevbogens opgaver og i værkstedsundervisningen, og som appellerer til de fire områder i læringsstilene: Auditiv (høre) Visuel (se) Taktil (røre) Kinæstetisk (bevægelse) Variationen i opgaverne har til formål at tilgodese flest mulige elever og imødekomme elevens foretrukne måde at lære på. Opgaverne i elevbogen og værkstedsaktiviteterne sørger for, at eleverne både arbejder alene, parvis, i grupper eller sammen hele klassen. Differentiering med Format Format giver gode muligheder for at differentiere undervisningen. Værkstedsundervisning er et ideelt udgangspunkt for at undervise på forskellige niveauer. Værkstederne tager højde for elevernes individuelle læringsstil, og er tilrettelagt på to-tre niveauer, så elevens faglige niveau tilgodeses. For at kunne undervise eleverne med udgangspunkt i deres aktuelle niveau skal læreren naturligvis kende dette. Derfor er der i Format evaluering til hver årgang. Til hvert kapitel hører to færdighedsevalueringer og en begrebsevaluering. Færdighedsevalueringerne består af en række entydige og lukkede opgaver, som gør det enkelt og hurtigt for læreren at vurdere elevernes niveau. Begrebsevalueringen består af åbne opgaver, og giver indblik i elevernes grundlæggende begrebsforståelse og kompetencer. Brugen af læringsstile får alle med Format adskiller sig fra andre grundsystemer i matematik ved at lægge meget stor vægt på at anvende faglige værksteder og læringsstile i undervisningen. Værkstedsundervisningen giver eleverne mulighed for at udbygge deres viden fra elevbogens faglige kurser. Format strukturerer værkstedsundervisning, så det er nemt at gå til for lærer og elever. Arbejdet organiseres i mindre enheder og lægger op til, at eleverne arbejder med forskellige aktiviteter på samme tid. Læringsstile er et andet fremtrædende element i Format. Eleverne arbejder med kursernes faglige indhold ud fra en taktil, kinæstetisk, auditiv eller visuel vinkel. Variationen i opgaverne har til formål at tilgodese flest mulige elever og imødekomme elevens foretrukne måde at lære på. Digitalt på MitFormat.dk På MitFormat.dk er evaluering og værksteder kombineret, således at evalueringen rettes automatisk og fører eleven direkte til det værksted og til det niveau, som eleven har brug. På MitFormat.dk får eleven overblik over sine besvarelser. Du har som lærer mulighed for at indgå i dialog med dine elever om besvarelserne. Du kan også vælge en fuld digital løsning med Flexbog. Format består af: Elevbøger Evaluering (analogt eller digitalt) Lærervejledning Indskoling: Værkstedskasse inkl. vejledning Mellemtrin: Materialekasse + Værkstedsmappe/ MitFormat.dk Udskoling: Materialekasse + MitFormat.dk Flexbog. Læs mere på flexbog.dk Supplerende materialer: Træningshæfter Elevunivers.dk. Tavlebog Læs mere på matematik.dk/format 11

7 0.-9. KLASSE Undervisning med KonteXt Kapitlerne er selvstændige matematiske forløb klasse Fase 1: Intro. En klassesamtale, hvor sammenhænge og faglige begreber introduceres i en hverdagskontekst. KonteXt og KonteXt sammenhæng i matematik og hverdag + Herefter følger værkstedsforløb, hvor eleverne eksperimenterer med emnet. Fase 2: Faglige pointer og øvelser. Med afsæt i en historie bevæger eleverne sig ind i matematikkens verden og løser færdighedsopgaver, der træner tanken. Der er fokus på at læring med forståelse skal foregå i en sammenhæng, eleverne kender og forstår. Gennem differentierede opgaver, værkstedsaktiviteter og øvelser slår eleven sin begrebsviden fast. Fase 3: Eftertanken. Elevernes faglige niveau konstateres ud fra såkaldte EVA ark og gennem løbende evaluering via særlige observationsark KonteXt er: Tydelige læringsmål fra hverdag til fag Fast struktur i læringsforløbene Mange supplerende digitale resurser Samtænkning af sprog, tekst og matematikopgaver. Tydelige læringsmål fra hverdag til fag Systemets navn er ikke tilfældigt. KonteXt tager udgangspunkt i, at matematik er lettest at lære, når det opleves i en sammenhæng, eleverne nemt kan indleve sig i. Derfor introduceres de faglige pointer i genkendelige historier og de matematiske begreber i et ubesværet hverdagssprog. Velfungerende og fast læringsforløb Læringsforløbene i KonteXt lægger op til forskellige arbejdsformer. Men de følger altid en fast og overskuelig læringsstruktur, som gør det genkendeligt og enkelt både for lærer og elev. Fokus på både førtanken og eftertanken klasse Fase1: Førtanken. Gennem klassesamtaler og aktiviteter synliggøres elevernes umiddelbare forståelse for og erfaringer med de matematiske begreber, der skal arbejdes med. Fase 2: Kontekst. 2-3 små fortællinger med hverdagsfortællinger med mate matiske problemstillinger hvori der indgår centrale faglige pointer. 13 Igangsættelsen af et fagligt kapitel tager udgangspunkt i en afsøgning af de forestillinger og det faglige niveau eleverne har. Der afsluttes med et øget fokus på eftertanken - på evaluering og test af den viden og de færdigheder eleverne har opnået. Fase 3: Aktiviteter hvor der eksperimenteres, spilles, måles, bygges, matematiseres og hvor der indgår modelleringsopgaver. Integrering af digitale medier og it som værktøj Gennem alle elevbøger og kernebøger vil der være henvisning til forberedte filer i GeoGebra og excel regneark. Hertil kommer fx forældre- Fase 4: Viden om. Den gennemgåede matematik opsummeres. videoer i indskolingen og videopræsentationer af værkstederne til Fase 5: Breddeopgaverne er et bredt mellem trin og udskoling. udvalg af træningsopgaver, hvor eleverne individuelt arbejder. Breddeopga- Er KonteXt noget for dig? verne indeholder både lukkede opgaver KonteXt henvender sig til lærere, der ønsker et motiverende udgang- og åbne problemløsende opgaver. spunkt for matematikundervisningen i øjenhøjde med elever på alle klassetrin. Men som samtidig lægger vægt på at udfordre eleverne og give dem en solid forståelse af matematikkens faglige begrebsverden. Fase 6: Eftertanken. Opsummerende opgaver, der tager udgangspunkt i kompetencerne. En særlig test kortlægger viden og færdigheder.

8 Kontext består af? klasse består af: Værkstedsbog Elevbog Lærervejledning Elevunivers.dk Tællepose med 10 geometriske figurer KonteXt klasse består pr. årgang af: Elevbog A og B Kopimappe A og B Lærervejledning A og B Digitale elevresurser A og B på matematik.dk/kontext Pædagogik og didaktik i KonteXt Kongstanken i KonteXt er at give eleverne en sproglig og erfarings mæssig erkendelse af de matematiske begreber, før de begynder at arbejde med konkrete matematiske færdigheder. Derfor opererer KonteXt konsekvent med at sætte matematikken ind i en meningsfuld sammenhæng gennem historier, der er vedkommende for eleverne. Eksempelvis handler historien til kapitlet Brøktal til 4. klassetrin om, hvordan en klasse er på efterårstur i skoven. Der er smurt dejlige sandwiches hjemmefra. Men hvordan fordeles maden retfærdigt, når eleverne er delt i grupper af forskellig størrelse? KonteXt motiverer eleverne via gode historier, som i jævn progression udfolder flere niveauer af matematiske problemstillinger. Her- I KonteXt kan eleverne møde matematikken både i analog form, gennem it-værktøjer og små videoer. Der er også den mulighed at eleverne kan arbejde med en digital udgave af materialerne. Her kan eleverne bl.a. trække på resurser som oplæsning. Brug sproget og forstå matematikken Kontext er en stor støtte til mundtlig matematik, idet der lægges vægt på sproget og dialogen i undervisningen Kontext er en bog med mange ord, fordi virkeligheden er fuld af ord. Kontexts opbygning er derfor meget velegnet til at opøve elevernes evner til at blive gode faglige læsere.. Man kan i dag ikke løsrive matematikken til isolerede regnestykker den skal kunne ses og indses i en tekstsammenhæng klasse består pr. årgang af: Kernebog Lærervejledning Kopimappe (4.-6. klasse) Digitale elevresurser på matematik.dk/kontext Træningshæfte Fordybelseshæfte (4.-6. klasse) Digitale resurser Forældrefilm (1.-3. klasse) Vejledningsfilm til eleverne (4.-9. klasse) Temafilm, som optakt til faglige temaer (4.-9. klasse) GeoGebra- og regnearksfiler Filer til brug for uddybning af stoffet og aktiviteter på IWB Arbejdsark til print Eftertanken som kopiark Læs mere på matematik.dk/kontext fra føres eleverne gradvist ind i matematikkens sprog og verden. I den virkelighed eleverne skal mestre indgår matematikken i tekstsammenhænge - derfor har vi valgt at gøre det til en naturlig del af et lærebogssystem. Der er måske lidt mere tekst i KonteXt, end man kender fra andre matematikbøger. Men når eleverne lærer, må de gerne stå på tå for at nå. Differentiering med KonteXt KonteXt byder på læringsforløb, der lægger op til forskellige arbejdsformer. Nogle aktiviteter lægger op til samtaler og samarbejde, mens en række breddeopgaver skal løses individuelt. De forskellige arbejdsformer giver læreren mulighed for at differentiere undervisningen. Opgaver kan både være lukkede træningsopgaver eller åbne anvendelsesorienterede opgaver. Grundet denne variation rammer man mange forskellige elever. De få centrale faglige pointer KonteXt inddrager de nye aktivitetstimer og praktisk matematik gennem en lang række gode ideer og anvisninger i lærervejledningen om, hvad man kan gøre og hvordan man kan gøre det. Digital med KonteXt Med revisionen af KonteXt integreres digitale medier og it som værktøj. Gennem alle elevbøger og kernebøger vil der være henvisning til forberedte filer i GeoGebra og excel regneark. Hertil kommer fx Forældrevideoer: Elevbøgerne til klasse indeholder QRkode til forældrevideoer. Videoerne er en hjælp til forældrene, så de kan forstå ideen bag de opgaver, der er stillet. Værkstedspræsentationer: Aktiviteterne i værkstederne i indskolingen, præsenteres på video. Digitale præsentationer: Til elevens selvstudie er der en digital præsentation af den Viden om som ligger bag de enkelte kapitler i klasse. præsenteres i en mangfoldighed af repræsentationer, som skaber Elevbog og lærervejledninger fås som Tavlebog og Flexbog. dybde i elevens forståelse.

9 KLASSE Undervisning med Matematrix Matematrix er struktureret efter timeglasmodellen med disse forløbsfaser: Matematrix fokus på matematisk kernestof Intro: Introen synliggør kapitlets faglige emne og tager udgangspunkt i en situation eleverne kender. Intro-aktiviteter: Tidligere indlært stof repeteres i de første opgaver, mens de sidste peger frem mod be- hovet for ny viden. Matematrix har direkte fokus på matematiske begre Matematisk gennemgang: Her 16 b er og kompetencer. Systemet er opbygget efter time- 17 Matematrix er: Fokus på begreber og kompetencer God plads til differentiering Læringsforløb efter timeglasmodellen Gode eksempler fra elevernes hverdag. glasmodellen og fremmer elevernes matema tiske kompetencer, problemløsning og projekt arbejde på alle niveauer fra klasse. Struktur og differentiering Med Matematrix får du et fagligt velstruktureret matematiksystem, der samtidig er bredt og rummeligt og giver dig gode muligheder for at differentiere din undervisning. Matematrix indeholder 8-10 kapitler per årgang med klar fokusering på matematisk kernestof. Udvikling og evaluering af kompetencer Matematrix retter fokus på anvendelsen af matematikken. Derfor er der parallelt med de matematiske begreber tænkt i udvikling og evaluering af elevernes matematiske kompetencer. På alle klassetrin tages der udgangspunkt i tegninger, situationer og eksempler fra elevernes hverdag. Timeglasmodellen Kapitlerne i Matematrix er opbygget efter den kendte time glasmodel, der består af seks forløbsfaser. Læringsmodellen tilgodeser både problemløsning, projektarbejde og optimering af færdigheder. Er Matematrix noget for dig? Matematrix henvender sig til lærere, som gerne vil give deres elever solide matematiske kompetencer. Matematrix giver også læreren mulighed for at kunne differentiere og individualisere undervisningen. forklares nye matematiske be - greber og metoder med udgangs- punkt i elevernes matematiske erfaringer fra intro og intro - aktiviteter. Øvelser: De centrale matematiske færdigheder er i fokus og trænes. Der lægges op til gentagelser af den samme arbejdsproces. Opgaver: Opgaverne afspejler virkelighedens problemstillinger mest mu - ligt. De første opgaver er ret enkle, mens de sidste er mere komplekse. Undersøgelser: Undersøgelserne lægger op til projektarbejde, hvor eleverne selv bestemmer omfang og fremgangsmåde Udgangspunktet er problemstillinger fra det virkelige liv. Evaluering: Her bliver hver elev bevidst om, i hvilket omfang de faglige mål er nået. Evalueringen giver eleven mulighed for at undersøge sine egne grænser.

10 Matematrix består af: Elevbog Arbejdsbog Lærervejledning Elevresurser på matematik.dk/matematrix Elevunivers.dk Tavlebog Flexbog. Læs mere på flexbog.dk Pædagogik og didaktik i Matematrix Matematrix opererer med otte grundlæggende og matematikspecifikke kompetencer, der er afstemt i forhold til Fælles Mål. Matematisk kompetence handler ikke kun om konkrete færdigheder, men især om, at eleverne lærer at analysere og gennemskue, hvilke matematiske udfordringer løsningen af en opgave indebærer - og hvor dan de omsætter deres konkrete matematiske færdigheder til viden i en praktisk hverdagssituation. Differentiering med Matematrix Matematrix tilbyder på alle klassetrin en mangfoldighed af aktiviteter, som kan tilgodese elevernes forskellighed. Grundbogens opbygning gør det nemt at finde de faglige udfordringer, der passer bedst til den enkelte elev. Eleverne kan i samarbejde med læreren frit vælge mellem aktiviteterne inden for samme område i timeglasset. Det giver lærer en et godt overblik over såvel organisering, indlæringsproces og den enkelte elevs nuværende stadie. Matematiske begreber og kompetencer Matematrix har fokus på begrebsforståelse. Eleverne skal trænes i at forklare centrale begreber og bliver evalueret i kernestoffet gennem en række opgaver, som tilgodeser alle øvelseskategorier. Parallelt med de matematiske begreber giver Matematrix eleverne mulighed for at gradvist at udvikle deres matematiske kompetencer inden for de otte kompetencer i Fælles Mål. Læreren bedømmer elevernes kompetencer på tre forskellige områder: 1. Hvilke typer af situationer forsøger de at udfolde kompe tencen i forhold til (aktionsradius)? 2. Hvilke aspekter af den enkelte kompetence bringer de i spil (dækningsgrad)? 3. Hvilke matematiske begreber og metoder kan de trække op af værktøjskassen, når kompetencen udfordres (teknisk niveau)? Fokus på matematiske kompetencer Matematrix adskiller sig fra andre matematiksystemer ved det store fokus på matematiske kompetencer. Kompetencer i form af viden og færdigheder skal kunne fungere som et godt værktøj for den enkelte elev i forskellige situationer. Derfor handler undervisningen både om matematikken og anvendelsen af den. Kompetencer udvikler sig gradvis hos den enkelte elev. I Matematrix er aktiviteterne udarbejdet således, at eleverne får mu lighed for at udvikle deres faglighed inden for de otte kompeten cer, der beskrives i Fælles Mål Læs mere på matematik.dk/matematrix

11 KLASSE Læs mere på elevlab.dk 2020 ElevLab kæmpe digital resursebank til matematik Undervisning med Elevlab: Opbygget i faglige emner 21 Med intuitive brugerflader er ElevLab ElevLab er en resursebank med digitale undervisningsresurser til matematik. nem at bruge og lige til at gå til for både lærere og elever. Du kan nemt finde undervisningsresurser, der kan supplere I ElevLab findes over sjove og motiverende digitale undervisningsresurser, som du kan bruge i matematik. Resurserne spænder fra din undervisning. ElevLab er bygget op om faglige emner i hvert fag. ElevLab består af: ElevLab består af hjemmesiden elevlab.dk med en Elevadgang og en Læreradgang: animationer og simulationer, film, billeder og fortællende stemmer til skriftlige opgaver og test. Du kan bruge de 350 emneforløb, som de er, eller du og dine elever kan selv sammensætte jeres egne forløb og til - føje jeres egne materialer. Et stærkt supplement til matematikundervisningen ElevLab er et stærkt og stimulerende supplement til matematikunder- Differentieret undervisning De mange varierede måder stoffet præsenteres og bearbejdes på øger indlæringskurven. Som lærer kan du løbende valuere elevernes udvikling og tildele dem de opgaver, der passer til deres niveauer. Elevadgangen: Eleverne har adgang til at producere egne forløb, som de også kan sende/dele med hinanden. Eleven kan se egne beskrivelser og opgaver. Læreradgangen: Læreren har adgang til at producere opgaver, som han/hun kan dele med hele klassen eller differentiere i sværhedsgrader og tildele individuelt. Læreren kan også få en samlet resultatoversigt for hele klassen. visningen, der giver en varieret og spændende måde at opleve og forstå matematikkens verden både for mellemtrinnet og de ældste elever. Matematik klasse indeholder 63 emner om fx brøker, areal og omkreds, sandsynlighed, ligninger og funktioner etc. Der er regnehistorier og visualiseringer samt masser af muligheder for at inddrage hverdagen i undervisningen. Matematik klasse indeholder 73 emner om fx statistik, tal og algebra, geometri, ligninger og sandsynlighedsregning. 350 færdige emneforløb Der er ca. 350 færdige emneforløb. Klar til brug. Læringsmål er integreret i alle emneforløb og sat i relation til Fælles Mål. Sammensæt dine egne forløb Du og dine elever kan frit gå på opdagelse i ElevLabs enorme resursebank og sammensætte jeres egne emneforløb.

12 .rp sirp eloks/vele -ecnetepmok gnilkivdu God læring i en digital verden... Faglig rådgivning Kontakt din lokale Prøv konsulent, og hør mere om mulighederne. g Læs mere på alinea.dk gniræl dog latigid ne i... nedrev gilgalinea af er med hele gninvvejen igdårundt r og det 1-3 er gratis at trække på vores service Teknisk support 22 22? Kontakt teknisk support Mandag til fredag kl Alle skoledage Tlf.: tnelusnok dnatsib ksinket troppus Hjælp til IT?? Introduktionskursus Få gratis introduktion For at du og dine eleverne får det optimale udbytte Allerede de første minutter af timen kan være af g ør ende af de digitale lærermidler, kræver det blandt andet, for det videre forløb. Og her er det en klar fordel at være at teknikken fungerer i hverdagen. godt forberedt.især, når du både skal introducere et nyt læremiddel og en ny digital arbejdsform. Hvis du oplever tekniske problemer, er vores tekniske supportere klar til at hjælpe fra kl til på Derfor tilbyder vi et gratis introduktionskursus tæt på din alle skoledage. hverdag. -snoitkudortni du kontakter os, kan vi normalt omgående afgøre, sunår s r uk om problemet kan behandles med det samme, eller om det kræver længere sagsbehandling. Gratis introduktion på din skole Vi giver en grundig introduktion til dit nye digitale læremiddel, så du kender alle mulighederne og har prøvet systemet i praksis. Under alle omstændigheder kan du være sikker på, at vi går i gang med at finde en løsning. Samtidig får du lejlighed til at tale om fx didaktik, inklusion eller ny læring med én, der kender læremidlet til bunds. Alinea følger gerne med helt ud i den daglige undervisning for at sikre, at du bliver glad for dit nye læremiddel. Konsulentbistand å Fleksib abonnem 23

13 Alinea Vognmagergade København K Tlf Fax alinea.dk (17286 BureauLIST.dk) ISBN:

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Kom godt fra sprogstart!

Kom godt fra sprogstart! NYHED! Nye materialer til begyndersprog Kom godt fra sprogstart! Nye tider kræver nye materialer. Alinea tilbyder en række udgivelser til den tidligere sprogstart i engelsk, tysk og fransk. Læs mere her

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Lærebogssystemer Matematik Udskoling

Lærebogssystemer Matematik Udskoling Lærebogssystemer Matematik Udskoling System Forlag Årgange Faktor Malling Beck 7.-10.klasse Flex-mat Malling Beck 7.-9.klasse Kontext Malling Beck 7.klasse MatX Malling Beck 10.klasse Matematik 2000 Gjellerup

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Dagens program. Velkommen og præsentation.

Dagens program. Velkommen og præsentation. Dagens program Velkommen og præsentation. Evt. udveksling af mailadresser. Forenklede Fælles Mål om geometri og dynamiske programmer. Screencast, hvordan og hvorfor? Opgave om polygoner i GeoGebra, løst

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

L Ærervejledning. Målgruppe. Om Runerod

L Ærervejledning. Målgruppe. Om Runerod Lærervejledning Runerod - et digitalt læringsspil til matematik L Ærervejledning Om Runerod Runerod er et digitalt læringsspil, som foregår i en parallelverden, som hedder Runerod. Spillet indeholder opgaver/missioner,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Interaktiv Whiteboard og geometri

Interaktiv Whiteboard og geometri Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Indhold. 16. maj 2013. Side 2. Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent i matematik, CFU, UCC. Mail: ksp@ucc.dk

Indhold. 16. maj 2013. Side 2. Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent i matematik, CFU, UCC. Mail: ksp@ucc.dk Odense d. 7.5.2013 Indhold Fælles Mål for 0. klasse Fælles Mål trinmål for 3. klasse Hvad kræves for at kunne læse? Hvordan kan eleverne lære at færdes i bogen? Hvilke læremidler kan supplere? 16. maj

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015

Matematik, sprog, kreativitet og programmering. Lærervejledning. Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Matematik, sprog, kreativitet og programmering 2015 Lærervejledning Stefan Mandal Winther VIA Center for Undervisningsmidler 01-05-2015 Indhold Indledning... 2 CFU og kodning i undervisningen... 2 Læringsmål

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Livet på mellemtrinnet

Livet på mellemtrinnet Livet på mellemtrinnet I det følgende vil vi i udpluk fortælle om livet på mellemtrinnet. Organisering Hellerup skole har 3 mellemtrinsområder, også kaldet hjemområder, som hver især huser børn fra 4.

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole Kriterier for god undervisning på Næsby Skole 1. Tydelig struktur på undervisningen Læreren taler i et forståeligt sprog Eleverne ved, hvad opgaverne går ud på Eleverne kender dagsordenen for lektionen/dagen

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Søndag den 16. marts 2014 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

En matematikundervisning der udfordrer alle elever!

En matematikundervisning der udfordrer alle elever! En matematikundervisning der udfordrer alle elever! Ugekursus: CFU i Hjørring fra den 15. til den 19. november 2010 Fokus mandag: Fælles Mål 2009 hedegaard.carsten@gmail.com 1 Præsentation Carsten Hedegaard,

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere