Ma MaxiMa Ma tema trix og Ele t, F orma tema t, K vlab on tex t, tik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ma MaxiMa Ma tema trix og Ele t, F orma tema t, K vlab on tex t, tik"

Transkript

1 Matematik MaxiMat, Format, KonteXt, Matematrix og ElevLab

2 Matematik, der er til at forstå Indhold Alinea Vognmagergade København K Tlf Fax alinea.dk Layout og grafisk produktion Alinea Bureau LIST A/S bureaulist.dk Alina har et bredt udvalg af undervisningsmaterialer til matematik. Vi sætter en ære i at kunne tilbyde det materiale, der passer bedst til den didaktik og profil, du mener, giver den bedste indlæring. Her får du en introduktion til nogle af vores populære grundsystemer til matematik. Krydret med det nyeste skud på stammen: MaxiMat - et 100% digitalt grundsystem, der vil dække hele forløbet fra 0. til 9. klasse. Og ElevLab et overflødighedshorn af digitale resurser, som du kan bruge til at supplere de trykte materialer. Vi håber, du får et klart billede af, hvilket system, du helst vil bruge i din undervisning. For når timen er slut og året er omme skal den tilfredse lærer kunne konstatere, at eleverne både har forstået og lært det stof, de er blevet præsenteret for. God fornøjelse! MaxiMat...4 af Lotte Bruun, Dorte Læssøe Ivarsen, Torben Løvschall, Kenneth Riis Poulsen, Lars Salomonsen, Torben Månsson Schmidt, Martin Thun Klausen, Klaus Toft, Kirsten Spahn, Kristoffer Søgaard, Lis Zacho, Erik Bilsted, Adrian Bull og Kaj Østergård. Format...8 af Janus Madsen, Lone Anesen og Nina Winther, Alice Darville og Leane Rasmussen. KonteXt af Helle Nicola Jensen, Michael Wahl Andersen, Bent Lindhardt, Peter Weng, Marie Teglhus Møller, Lene Lundgaard Dinesen, Allan Bergmann Jensen Henrik Thomsen, Rikke Saron Dalsgaard, Michael Poulsen, Niels Jacob Hansen, Michael Scheuer, Henriette Holte og Lars Buch Johnsen Matematrix af Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas Højgaard Jensen, Lone Kathrine Petersen, Bo Boisen Pedersen, Helle Thorbjørnsen og Lene Hvilsom Larsen ElevLab Teknisk support Gratis introduktion Foto Hans Juhl og Bureau List

3 KLASSE Undervisning med MaxiMat Hvert forløb i MaxiMat indeholder samme faste struktur: MaxiMat det digitale matematiksystem Intro til en problemstilling (klasseniveau) 1-3 aktiviteter, baseret på faglige pointer (gruppeniveau) Test og evaluering MaxiMat er et digitalt grundsystem til undervisning (individuelt eller parvis). 4 i matematik. Systemet understøtter mange forskellige læringsprofiler og giver dine elever de bedste muligheder for at lære og forstå matematik. Et læringsforløb i MaxiMat indledes med, at eleverne bliver præsenteret for en problemstilling, bl.a. via en 55 kort introfilm. Herefter formulerer Med MaxiMat får du optimale muligheder for tilbyde dine elever en eleverne i fællesskab gennem en MaxiMat er: Et 100 % digitalt matematiksystem varieret og dynamisk undervisning inden for emnerne: Tal og algebra Geometri klassesamtale en første forståelse af de begreber og faglige pointer, der er i spil i forhold til problemstillingen. Varieret og dynamisk undervisning Digital simulering og modellering Mange færdige forløb Statistik og sandsynlighed. Til hvert klassetrin findes læseplaner til hele skoleåret. Men du kan også nemt selv sammensætte kortere eller længere undervisningsforløb. Forløbets faglige pointer bliver derefter gennemgået via 1-3 aktiviteter. Her - efter følger en række konkrete op gaver, der på forskellig vis belyser den over- Optimalt til differentiering. Digitale muligheder fremmer forståelsen MaxiMat udnytter de digitale muligheder for at fremme elevernes for- ordnede problemstil ling og emnet. Herigennem tilegner eleven sig færdighed- ståelse af matematik. Digital simulering og modellering er med til at gøre er, for ståelse og kompetencer. opgaverne dynamiske og levende. Læremidlet er samtidig struktureret, så eleverne udfordres til aktivt at dele deres viden med andre. MaxiMat er struktureret sådan, at formen og indholdet løbende motiver- Optimalt til differentiering er og ud fordrer eleverne. Træningen i MaxiMat er nemt at bruge og understøtter mange forskellige læringspro- færdigheder kædes naturligt sammen filer og arbejdsmåder. Fleksibiliteten i MaxiMat giver dig vide muligheder med begrebsforståelse og problem- for at differentiere din undervisning. Du kan bruge de mange færdige løsningsstrategier. forløb eller sammensætte dine egne, så de passer til netop dine elever. I opgaverne bliver eleverne desuden Er MaxiMat noget for dig? udfordret til at anvende mange forskel- MaxiMat henvender sig til lærere, der gerne vil udnytte de digitale lige arbejdsmåder, som både involverer muligheder i matematikundervisningen, og som ønsker et overskueligt digitale medier og mere traditionelle system, der bygger på faglige pointer og undersøgende matematik. metoder.

4 MaxiMat består af: MaxiMat består af hjemmesiden maximat.dk med en Elevadgang og en Læreradgang. Læreradgangen giver adgang til det samme materiale som elevadgangen, men er suppleret med en administrationsdel og lærervejledning. Administrationsdelen giver mulighed for at planlægge og tilrettelægge unde rvis - ningen samt se elevernes arbejde og resultater. Lærervejledningen indeholder både faglige og didaktiske kommentarer til opgaverne herunder facitliste samt vejledning i an - vendelse af forskellige medier. 66 Pædagogik og didaktik i MaxiMat MaxiMat har fokus på forståelsen af matematiske begreber og, at eleverne skal kunne banvende og formidle deres viden det er ikke nok at kunne præsentere et facit. Et læringsforløb i MaxiMat indledes på klasse- og gruppeniveau, hvorefter eleverne individuelt eller parvis løser helt konkrete opgaver. eller længere undervisningsforløb. Fx hvis du har brug for at lave en særlig indsats over for udvalgte elever, eller som supplerende materiale til det system, du allerede anvender. Du kan desuden sammensætte læseplaner, der består af forløb fra forskellige klassetrin. Du kan fx vælge en aktivitet fra 3. klasse og sammensætte den med en aktivitet fra et læringsforløb, der som udgangspunkt er målrettet 5. Klasse. 7 Først bliver eleverne præsenteret for en problemstilling og de relevante faglige begreber. Gennem en klassesamtale formulerer eleverne i fællesskab en første forståelse af de begreber og faglige pointer, der er i spil. De efterfølgende aktiviteter indledes med et gruppearbejde, der er en god ramme for at styrke mundtlighed og elevernes individuelle kompetencer og færdigheder. Digitale muligheder fremmer forståelsen I MaxiMat indgår digitale redskaber og værktøjer i forhold til problemløsning, simulering og modellering. Det gør opgaverne mere dynamiske og levende. De digitale redskaber anvendes også til kommunikation og formidling. Lyd og film. Elevernes forståelse af begreber og faglige pointer fremmes gennem brug af videofilm og af skærmoptagelser. Herefter arbejder eleverne enten individuelt eller parvis med at løse konkrete opgaver. Eleverne får både lukkede opgaver, der kan tjekkes, og åbne opgaver, der ikke kan tjekkes. Simulering og modellering. I MaxiMat bruges simulering og modellering til at gøre opgaverne mere dynamiske og levende. Her kan flere sanser komme i spil og stimuleres på samme tid. Læs mere på maximat.dk Differentiering med MaxiMat Fælles for opgaverne i MaxiMat er, at de kan løses på forskellige niveauer, og det giver dig mange muligheder for at individualisere i kravene til dine elever. Til hvert klassetrin er der tilrettelagt en færdig læseplan til et helt skoleår. Men du kan også nemt selv sammensætte kortere Læringsstile og arbejdsmåder. MaxiMat understøtter mange forskellige læringsstile og arbejdsmåder. Opgaver kan tilknyttes oplæsningsfunktion, så eleverne kan få opgaveteksten læst højt. Fri adgang til Det digitale matematikleksikon Eleverne har fri adgang til Det digitale matematikleksikon.

5 0.-9. KLASSE Undervisning med Format Format er struktureret i overskuelige forløb, som er nemme at gå til for både lærer og elever. Format er: Format aktiv undervisning i matematik Format er et fleksibelt og varieret grundsystem til matematik. Systemet gør brug af værkstedsundervisning og er organiseret, så det er nemt at komme i gang. Brugen af læringsstile tilgode ser 88 Brug af læringsstile elevernes foretrukne måde at lære på. 99 på og justere dine elevers individuelle Differentieret værkstedsundervisning læringsforløb. Evaluering af begreber og færdigheder Digitale resurser på MitFormat.dk Aktiv undervisning. Brug af læringsstile Hver elevbog indeholder seks-ti kapitler med hvert sit faglige kursus, som tager afsæt i temaer fra elevernes hverdag. Eleverne arbejder med kursernes faglige indhold ud fra en taktil, kinæstetisk, auditiv eller visuel vinkel. Arbejdet med kurserne foregår bl.a. individuelt og gruppeorienteret. Løbende og fremadrettet evaluering I Format bliver elevernes færdigheder løbende evalueret, så læreren får mulighed for at tilrettelægge, følge op på og justere elevens læringsforløb. Til hver årgang er der udviklet færdigheds- og begrebsevaluering. Differentieret værkstedsundervisning Værkstedsundervisning er et centralt element i Format. Det giver gode muligheder for at differentiere undervisningen. Med værkstedsundervisningen kan eleverne udbygge deres viden fra elevbogens faglige kurser. Digital evaluering og værksteder Samspillet mellem elevbog, evaluering og værksteder er fundamentet i Format. MitFormat.dk er et nyt website, hvor eleverne kan arbejde digitalt med evaluering og værksteder. Er Format noget for dig? Format henvender sig til lærere, der gerne vil forene faglige kurser, differentieret værkstedsundervisning og løbende evaluering i deres matematikundervisning. Elevbøger med faglige kurser Elevbøgerne indeholder kapitler med et særligt fagligt kursus, som tager afsæt i temaer fra elevernes hverdag. Kapitlerne indledes med en introduktion, der synliggør kapitlets faglige mål og introducerer den tematiske kontekst. Evaluering Format lægger op til, at du skal evalu ere dine elevers færdigheder og begrebsforståelse løbende, så du kan følge op Færdighederne evalueres første gang for at kortlægge, hvilke værksteder og på hvilket niveau eleven bør arbejde videre. Værksteder Arbejdet i Formats værksteder giver eleverne mulighed for at udbygge deres viden fra elevbogens faglige kurser. Værkstederne tager højde for elevernes individuelle niveau. Evaluering Efter endt værkstedsforløb evalueres for at følge op på elevens udvikling. Begrebsforståelsen evalueres ved undervisningsforløbets afslutning for at vurdere elevens samlede udbytte af undervisningen. Projekter Kapitlerne kan afsluttes med et projekt. Projekterne er udformet som tværfaglige, undersøgende og åbne oplæg.

6 1010 Pædagogik og didaktik i Format Format er udviklet med et solidt afsæt i etableret pædagogik. Den enkelte elev stimuleres til at tilegne sig viden ud fra egne iagttagelser og erfaringer. Pædagogisk opererer Format med tre grundlæggende udviklingszoner: Kan endnu ikke Kan næsten Kan Læringsstile Læringsstile udgør et andet centralt, pædagogisk element i Format. Teorien bag er udgangspunkt for de variationer, der findes i elevbogens opgaver og i værkstedsundervisningen, og som appellerer til de fire områder i læringsstilene: Auditiv (høre) Visuel (se) Taktil (røre) Kinæstetisk (bevægelse) Variationen i opgaverne har til formål at tilgodese flest mulige elever og imødekomme elevens foretrukne måde at lære på. Opgaverne i elevbogen og værkstedsaktiviteterne sørger for, at eleverne både arbejder alene, parvis, i grupper eller sammen hele klassen. Differentiering med Format Format giver gode muligheder for at differentiere undervisningen. Værkstedsundervisning er et ideelt udgangspunkt for at undervise på forskellige niveauer. Værkstederne tager højde for elevernes individuelle læringsstil, og er tilrettelagt på to-tre niveauer, så elevens faglige niveau tilgodeses. For at kunne undervise eleverne med udgangspunkt i deres aktuelle niveau skal læreren naturligvis kende dette. Derfor er der i Format evaluering til hver årgang. Til hvert kapitel hører to færdighedsevalueringer og en begrebsevaluering. Færdighedsevalueringerne består af en række entydige og lukkede opgaver, som gør det enkelt og hurtigt for læreren at vurdere elevernes niveau. Begrebsevalueringen består af åbne opgaver, og giver indblik i elevernes grundlæggende begrebsforståelse og kompetencer. Brugen af læringsstile får alle med Format adskiller sig fra andre grundsystemer i matematik ved at lægge meget stor vægt på at anvende faglige værksteder og læringsstile i undervisningen. Værkstedsundervisningen giver eleverne mulighed for at udbygge deres viden fra elevbogens faglige kurser. Format strukturerer værkstedsundervisning, så det er nemt at gå til for lærer og elever. Arbejdet organiseres i mindre enheder og lægger op til, at eleverne arbejder med forskellige aktiviteter på samme tid. Læringsstile er et andet fremtrædende element i Format. Eleverne arbejder med kursernes faglige indhold ud fra en taktil, kinæstetisk, auditiv eller visuel vinkel. Variationen i opgaverne har til formål at tilgodese flest mulige elever og imødekomme elevens foretrukne måde at lære på. Digitalt på MitFormat.dk På MitFormat.dk er evaluering og værksteder kombineret, således at evalueringen rettes automatisk og fører eleven direkte til det værksted og til det niveau, som eleven har brug. På MitFormat.dk får eleven overblik over sine besvarelser. Du har som lærer mulighed for at indgå i dialog med dine elever om besvarelserne. Du kan også vælge en fuld digital løsning med Flexbog. Format består af: Elevbøger Evaluering (analogt eller digitalt) Lærervejledning Indskoling: Værkstedskasse inkl. vejledning Mellemtrin: Materialekasse + Værkstedsmappe/ MitFormat.dk Udskoling: Materialekasse + MitFormat.dk Flexbog. Læs mere på flexbog.dk Supplerende materialer: Træningshæfter Elevunivers.dk. Tavlebog Læs mere på matematik.dk/format 11

7 0.-9. KLASSE Undervisning med KonteXt Kapitlerne er selvstændige matematiske forløb klasse Fase 1: Intro. En klassesamtale, hvor sammenhænge og faglige begreber introduceres i en hverdagskontekst. KonteXt og KonteXt sammenhæng i matematik og hverdag + Herefter følger værkstedsforløb, hvor eleverne eksperimenterer med emnet. Fase 2: Faglige pointer og øvelser. Med afsæt i en historie bevæger eleverne sig ind i matematikkens verden og løser færdighedsopgaver, der træner tanken. Der er fokus på at læring med forståelse skal foregå i en sammenhæng, eleverne kender og forstår. Gennem differentierede opgaver, værkstedsaktiviteter og øvelser slår eleven sin begrebsviden fast. Fase 3: Eftertanken. Elevernes faglige niveau konstateres ud fra såkaldte EVA ark og gennem løbende evaluering via særlige observationsark KonteXt er: Tydelige læringsmål fra hverdag til fag Fast struktur i læringsforløbene Mange supplerende digitale resurser Samtænkning af sprog, tekst og matematikopgaver. Tydelige læringsmål fra hverdag til fag Systemets navn er ikke tilfældigt. KonteXt tager udgangspunkt i, at matematik er lettest at lære, når det opleves i en sammenhæng, eleverne nemt kan indleve sig i. Derfor introduceres de faglige pointer i genkendelige historier og de matematiske begreber i et ubesværet hverdagssprog. Velfungerende og fast læringsforløb Læringsforløbene i KonteXt lægger op til forskellige arbejdsformer. Men de følger altid en fast og overskuelig læringsstruktur, som gør det genkendeligt og enkelt både for lærer og elev. Fokus på både førtanken og eftertanken klasse Fase1: Førtanken. Gennem klassesamtaler og aktiviteter synliggøres elevernes umiddelbare forståelse for og erfaringer med de matematiske begreber, der skal arbejdes med. Fase 2: Kontekst. 2-3 små fortællinger med hverdagsfortællinger med mate matiske problemstillinger hvori der indgår centrale faglige pointer. 13 Igangsættelsen af et fagligt kapitel tager udgangspunkt i en afsøgning af de forestillinger og det faglige niveau eleverne har. Der afsluttes med et øget fokus på eftertanken - på evaluering og test af den viden og de færdigheder eleverne har opnået. Fase 3: Aktiviteter hvor der eksperimenteres, spilles, måles, bygges, matematiseres og hvor der indgår modelleringsopgaver. Integrering af digitale medier og it som værktøj Gennem alle elevbøger og kernebøger vil der være henvisning til forberedte filer i GeoGebra og excel regneark. Hertil kommer fx forældre- Fase 4: Viden om. Den gennemgåede matematik opsummeres. videoer i indskolingen og videopræsentationer af værkstederne til Fase 5: Breddeopgaverne er et bredt mellem trin og udskoling. udvalg af træningsopgaver, hvor eleverne individuelt arbejder. Breddeopga- Er KonteXt noget for dig? verne indeholder både lukkede opgaver KonteXt henvender sig til lærere, der ønsker et motiverende udgang- og åbne problemløsende opgaver. spunkt for matematikundervisningen i øjenhøjde med elever på alle klassetrin. Men som samtidig lægger vægt på at udfordre eleverne og give dem en solid forståelse af matematikkens faglige begrebsverden. Fase 6: Eftertanken. Opsummerende opgaver, der tager udgangspunkt i kompetencerne. En særlig test kortlægger viden og færdigheder.

8 Kontext består af? klasse består af: Værkstedsbog Elevbog Lærervejledning Elevunivers.dk Tællepose med 10 geometriske figurer KonteXt klasse består pr. årgang af: Elevbog A og B Kopimappe A og B Lærervejledning A og B Digitale elevresurser A og B på matematik.dk/kontext Pædagogik og didaktik i KonteXt Kongstanken i KonteXt er at give eleverne en sproglig og erfarings mæssig erkendelse af de matematiske begreber, før de begynder at arbejde med konkrete matematiske færdigheder. Derfor opererer KonteXt konsekvent med at sætte matematikken ind i en meningsfuld sammenhæng gennem historier, der er vedkommende for eleverne. Eksempelvis handler historien til kapitlet Brøktal til 4. klassetrin om, hvordan en klasse er på efterårstur i skoven. Der er smurt dejlige sandwiches hjemmefra. Men hvordan fordeles maden retfærdigt, når eleverne er delt i grupper af forskellig størrelse? KonteXt motiverer eleverne via gode historier, som i jævn progression udfolder flere niveauer af matematiske problemstillinger. Her- I KonteXt kan eleverne møde matematikken både i analog form, gennem it-værktøjer og små videoer. Der er også den mulighed at eleverne kan arbejde med en digital udgave af materialerne. Her kan eleverne bl.a. trække på resurser som oplæsning. Brug sproget og forstå matematikken Kontext er en stor støtte til mundtlig matematik, idet der lægges vægt på sproget og dialogen i undervisningen Kontext er en bog med mange ord, fordi virkeligheden er fuld af ord. Kontexts opbygning er derfor meget velegnet til at opøve elevernes evner til at blive gode faglige læsere.. Man kan i dag ikke løsrive matematikken til isolerede regnestykker den skal kunne ses og indses i en tekstsammenhæng klasse består pr. årgang af: Kernebog Lærervejledning Kopimappe (4.-6. klasse) Digitale elevresurser på matematik.dk/kontext Træningshæfte Fordybelseshæfte (4.-6. klasse) Digitale resurser Forældrefilm (1.-3. klasse) Vejledningsfilm til eleverne (4.-9. klasse) Temafilm, som optakt til faglige temaer (4.-9. klasse) GeoGebra- og regnearksfiler Filer til brug for uddybning af stoffet og aktiviteter på IWB Arbejdsark til print Eftertanken som kopiark Læs mere på matematik.dk/kontext fra føres eleverne gradvist ind i matematikkens sprog og verden. I den virkelighed eleverne skal mestre indgår matematikken i tekstsammenhænge - derfor har vi valgt at gøre det til en naturlig del af et lærebogssystem. Der er måske lidt mere tekst i KonteXt, end man kender fra andre matematikbøger. Men når eleverne lærer, må de gerne stå på tå for at nå. Differentiering med KonteXt KonteXt byder på læringsforløb, der lægger op til forskellige arbejdsformer. Nogle aktiviteter lægger op til samtaler og samarbejde, mens en række breddeopgaver skal løses individuelt. De forskellige arbejdsformer giver læreren mulighed for at differentiere undervisningen. Opgaver kan både være lukkede træningsopgaver eller åbne anvendelsesorienterede opgaver. Grundet denne variation rammer man mange forskellige elever. De få centrale faglige pointer KonteXt inddrager de nye aktivitetstimer og praktisk matematik gennem en lang række gode ideer og anvisninger i lærervejledningen om, hvad man kan gøre og hvordan man kan gøre det. Digital med KonteXt Med revisionen af KonteXt integreres digitale medier og it som værktøj. Gennem alle elevbøger og kernebøger vil der være henvisning til forberedte filer i GeoGebra og excel regneark. Hertil kommer fx Forældrevideoer: Elevbøgerne til klasse indeholder QRkode til forældrevideoer. Videoerne er en hjælp til forældrene, så de kan forstå ideen bag de opgaver, der er stillet. Værkstedspræsentationer: Aktiviteterne i værkstederne i indskolingen, præsenteres på video. Digitale præsentationer: Til elevens selvstudie er der en digital præsentation af den Viden om som ligger bag de enkelte kapitler i klasse. præsenteres i en mangfoldighed af repræsentationer, som skaber Elevbog og lærervejledninger fås som Tavlebog og Flexbog. dybde i elevens forståelse.

9 KLASSE Undervisning med Matematrix Matematrix er struktureret efter timeglasmodellen med disse forløbsfaser: Matematrix fokus på matematisk kernestof Intro: Introen synliggør kapitlets faglige emne og tager udgangspunkt i en situation eleverne kender. Intro-aktiviteter: Tidligere indlært stof repeteres i de første opgaver, mens de sidste peger frem mod be- hovet for ny viden. Matematrix har direkte fokus på matematiske begre Matematisk gennemgang: Her 16 b er og kompetencer. Systemet er opbygget efter time- 17 Matematrix er: Fokus på begreber og kompetencer God plads til differentiering Læringsforløb efter timeglasmodellen Gode eksempler fra elevernes hverdag. glasmodellen og fremmer elevernes matema tiske kompetencer, problemløsning og projekt arbejde på alle niveauer fra klasse. Struktur og differentiering Med Matematrix får du et fagligt velstruktureret matematiksystem, der samtidig er bredt og rummeligt og giver dig gode muligheder for at differentiere din undervisning. Matematrix indeholder 8-10 kapitler per årgang med klar fokusering på matematisk kernestof. Udvikling og evaluering af kompetencer Matematrix retter fokus på anvendelsen af matematikken. Derfor er der parallelt med de matematiske begreber tænkt i udvikling og evaluering af elevernes matematiske kompetencer. På alle klassetrin tages der udgangspunkt i tegninger, situationer og eksempler fra elevernes hverdag. Timeglasmodellen Kapitlerne i Matematrix er opbygget efter den kendte time glasmodel, der består af seks forløbsfaser. Læringsmodellen tilgodeser både problemløsning, projektarbejde og optimering af færdigheder. Er Matematrix noget for dig? Matematrix henvender sig til lærere, som gerne vil give deres elever solide matematiske kompetencer. Matematrix giver også læreren mulighed for at kunne differentiere og individualisere undervisningen. forklares nye matematiske be - greber og metoder med udgangs- punkt i elevernes matematiske erfaringer fra intro og intro - aktiviteter. Øvelser: De centrale matematiske færdigheder er i fokus og trænes. Der lægges op til gentagelser af den samme arbejdsproces. Opgaver: Opgaverne afspejler virkelighedens problemstillinger mest mu - ligt. De første opgaver er ret enkle, mens de sidste er mere komplekse. Undersøgelser: Undersøgelserne lægger op til projektarbejde, hvor eleverne selv bestemmer omfang og fremgangsmåde Udgangspunktet er problemstillinger fra det virkelige liv. Evaluering: Her bliver hver elev bevidst om, i hvilket omfang de faglige mål er nået. Evalueringen giver eleven mulighed for at undersøge sine egne grænser.

10 Matematrix består af: Elevbog Arbejdsbog Lærervejledning Elevresurser på matematik.dk/matematrix Elevunivers.dk Tavlebog Flexbog. Læs mere på flexbog.dk Pædagogik og didaktik i Matematrix Matematrix opererer med otte grundlæggende og matematikspecifikke kompetencer, der er afstemt i forhold til Fælles Mål. Matematisk kompetence handler ikke kun om konkrete færdigheder, men især om, at eleverne lærer at analysere og gennemskue, hvilke matematiske udfordringer løsningen af en opgave indebærer - og hvor dan de omsætter deres konkrete matematiske færdigheder til viden i en praktisk hverdagssituation. Differentiering med Matematrix Matematrix tilbyder på alle klassetrin en mangfoldighed af aktiviteter, som kan tilgodese elevernes forskellighed. Grundbogens opbygning gør det nemt at finde de faglige udfordringer, der passer bedst til den enkelte elev. Eleverne kan i samarbejde med læreren frit vælge mellem aktiviteterne inden for samme område i timeglasset. Det giver lærer en et godt overblik over såvel organisering, indlæringsproces og den enkelte elevs nuværende stadie. Matematiske begreber og kompetencer Matematrix har fokus på begrebsforståelse. Eleverne skal trænes i at forklare centrale begreber og bliver evalueret i kernestoffet gennem en række opgaver, som tilgodeser alle øvelseskategorier. Parallelt med de matematiske begreber giver Matematrix eleverne mulighed for at gradvist at udvikle deres matematiske kompetencer inden for de otte kompetencer i Fælles Mål. Læreren bedømmer elevernes kompetencer på tre forskellige områder: 1. Hvilke typer af situationer forsøger de at udfolde kompe tencen i forhold til (aktionsradius)? 2. Hvilke aspekter af den enkelte kompetence bringer de i spil (dækningsgrad)? 3. Hvilke matematiske begreber og metoder kan de trække op af værktøjskassen, når kompetencen udfordres (teknisk niveau)? Fokus på matematiske kompetencer Matematrix adskiller sig fra andre matematiksystemer ved det store fokus på matematiske kompetencer. Kompetencer i form af viden og færdigheder skal kunne fungere som et godt værktøj for den enkelte elev i forskellige situationer. Derfor handler undervisningen både om matematikken og anvendelsen af den. Kompetencer udvikler sig gradvis hos den enkelte elev. I Matematrix er aktiviteterne udarbejdet således, at eleverne får mu lighed for at udvikle deres faglighed inden for de otte kompeten cer, der beskrives i Fælles Mål Læs mere på matematik.dk/matematrix

11 KLASSE Læs mere på elevlab.dk 2020 ElevLab kæmpe digital resursebank til matematik Undervisning med Elevlab: Opbygget i faglige emner 21 Med intuitive brugerflader er ElevLab ElevLab er en resursebank med digitale undervisningsresurser til matematik. nem at bruge og lige til at gå til for både lærere og elever. Du kan nemt finde undervisningsresurser, der kan supplere I ElevLab findes over sjove og motiverende digitale undervisningsresurser, som du kan bruge i matematik. Resurserne spænder fra din undervisning. ElevLab er bygget op om faglige emner i hvert fag. ElevLab består af: ElevLab består af hjemmesiden elevlab.dk med en Elevadgang og en Læreradgang: animationer og simulationer, film, billeder og fortællende stemmer til skriftlige opgaver og test. Du kan bruge de 350 emneforløb, som de er, eller du og dine elever kan selv sammensætte jeres egne forløb og til - føje jeres egne materialer. Et stærkt supplement til matematikundervisningen ElevLab er et stærkt og stimulerende supplement til matematikunder- Differentieret undervisning De mange varierede måder stoffet præsenteres og bearbejdes på øger indlæringskurven. Som lærer kan du løbende valuere elevernes udvikling og tildele dem de opgaver, der passer til deres niveauer. Elevadgangen: Eleverne har adgang til at producere egne forløb, som de også kan sende/dele med hinanden. Eleven kan se egne beskrivelser og opgaver. Læreradgangen: Læreren har adgang til at producere opgaver, som han/hun kan dele med hele klassen eller differentiere i sværhedsgrader og tildele individuelt. Læreren kan også få en samlet resultatoversigt for hele klassen. visningen, der giver en varieret og spændende måde at opleve og forstå matematikkens verden både for mellemtrinnet og de ældste elever. Matematik klasse indeholder 63 emner om fx brøker, areal og omkreds, sandsynlighed, ligninger og funktioner etc. Der er regnehistorier og visualiseringer samt masser af muligheder for at inddrage hverdagen i undervisningen. Matematik klasse indeholder 73 emner om fx statistik, tal og algebra, geometri, ligninger og sandsynlighedsregning. 350 færdige emneforløb Der er ca. 350 færdige emneforløb. Klar til brug. Læringsmål er integreret i alle emneforløb og sat i relation til Fælles Mål. Sammensæt dine egne forløb Du og dine elever kan frit gå på opdagelse i ElevLabs enorme resursebank og sammensætte jeres egne emneforløb.

12 .rp sirp eloks/vele -ecnetepmok gnilkivdu God læring i en digital verden... Faglig rådgivning Kontakt din lokale Prøv konsulent, og hør mere om mulighederne. g Læs mere på alinea.dk gniræl dog latigid ne i... nedrev gilgalinea af er med hele gninvvejen igdårundt r og det 1-3 er gratis at trække på vores service Teknisk support 22 22? Kontakt teknisk support Mandag til fredag kl Alle skoledage Tlf.: tnelusnok dnatsib ksinket troppus Hjælp til IT?? Introduktionskursus Få gratis introduktion For at du og dine eleverne får det optimale udbytte Allerede de første minutter af timen kan være af g ør ende af de digitale lærermidler, kræver det blandt andet, for det videre forløb. Og her er det en klar fordel at være at teknikken fungerer i hverdagen. godt forberedt.især, når du både skal introducere et nyt læremiddel og en ny digital arbejdsform. Hvis du oplever tekniske problemer, er vores tekniske supportere klar til at hjælpe fra kl til på Derfor tilbyder vi et gratis introduktionskursus tæt på din alle skoledage. hverdag. -snoitkudortni du kontakter os, kan vi normalt omgående afgøre, sunår s r uk om problemet kan behandles med det samme, eller om det kræver længere sagsbehandling. Gratis introduktion på din skole Vi giver en grundig introduktion til dit nye digitale læremiddel, så du kender alle mulighederne og har prøvet systemet i praksis. Under alle omstændigheder kan du være sikker på, at vi går i gang med at finde en løsning. Samtidig får du lejlighed til at tale om fx didaktik, inklusion eller ny læring med én, der kender læremidlet til bunds. Alinea følger gerne med helt ud i den daglige undervisning for at sikre, at du bliver glad for dit nye læremiddel. Konsulentbistand å Fleksib abonnem 23

13 Alinea Vognmagergade København K Tlf Fax alinea.dk (17286 BureauLIST.dk) ISBN:

MaxiMa Forma Ma t, K t og Ele on text og Ma tema vlab tema trix, tik

MaxiMa Forma Ma t, K t og Ele on text og Ma tema vlab tema trix, tik Matematik Format, KonteXt og Matematrix, MaxiMat og ElevLab Matematik, der er til at forstå Indhold Alinea Vognmagergade 11 1148 København K Tlf. 3369 4666 Fax 3369 4660 info@alinea.dk alinea.dk Layout

Læs mere

MaxiMat det digitale matematiksystem

MaxiMat det digitale matematiksystem MaxiMat det digitale matematiksystem 0.-10. klasse 4. og 7. er udkommet 1., 5. og 8. klasse er klar til skolestart 2014 MaxiMat er et fleksibelt digitalt matematiksystem, der fuldt udbygget indeholder

Læs mere

Årsplan for 3. klasse i matematik. Skoleåret Livets Skole

Årsplan for 3. klasse i matematik. Skoleåret Livets Skole Årsplan for 3. klasse i matematik Skoleåret 2016-2017 Livets Skole Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile. Der er en variation

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik

Årsplan for 2.klasse 2017/18 Matematik Fagformål Stk. 1. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle

Læs mere

Årsplan for Matematik 3. årgang 2015-2016.

Årsplan for Matematik 3. årgang 2015-2016. Årsplan for Matematik 3. årgang 2015-2016. Lærer Minna M Aarup Jeg vil i år arbejde primært i Format 3, grundbog og arbejdsbøger, samt supl. hæfter. Derudover vil jeg tage brug af Format værksteds/spil-kassen

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Læreplan Mat 3. Uge Forløb: Areal og koordinatsystem

Læreplan Mat 3. Uge Forløb: Areal og koordinatsystem LÆRINGS MÅL LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 Areal: Det er længe siden, vi har berørt området, og eleverne har derfor brug for en grundig genopfriskning af arealets størrelse/betydning. Eleverne har kort tid forinden

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

WORKSHOP 1C, DLF-kursus, Brandbjerg Højskole, den 25. november 2015

WORKSHOP 1C, DLF-kursus, Brandbjerg Højskole, den 25. november 2015 WORKSHOP 1C, DLF-kursus, Brandbjerg Højskole, den 25. november 2015 opstille og synliggøre læringsmål knyttet til repræsentation og symbolbehandling på forskellige klassetrin udvikle og vurdere undervisningsaktiviteter

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Årsplan Matematik 1. klasse 2016/17

Årsplan Matematik 1. klasse 2016/17 Årsplan Matematik 1. klasse 2016/17 Undervisningen vil tage udgangspunkt i systemet Matematrix. I 1. klasse får eleverne udleveret 2 arbejdsbøger (Trix 1a + Trix 1b). Den pædagogiske tankegang i dette

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, klassetrin

Kompetencemål for Matematik, klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds- og tænkemåder, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 4.-10. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds- og tænkemåder, matematikdidaktisk teori samt matematiklærerens praksis i folkeskolen

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

3. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK!

3. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK! Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 3. klasse Vi vil arbejde med bogsystemet Matematrix 3A & 3B, Alinea, samt kopiark til systemet. Jeg vil differentiere undervisningen og vil foruden de stillesiddende

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Matematika rsplan for 5. kl

Matematika rsplan for 5. kl Matematika rsplan for 5. kl 2015-2016 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Vi skal fortsat primært arbejde med det prisvindende lærebogssystem Format.

Vi skal fortsat primært arbejde med det prisvindende lærebogssystem Format. Årsplan for matematik 2. Absalon (MA): Vi skal fortsat primært arbejde med det prisvindende lærebogssystem Format. Systemet er bygget op om en elevbog som det bærende element. Vi vil bruge elevbogen som

Læs mere

2. Absalon. Årsplan (Matematik MA)

2. Absalon. Årsplan (Matematik MA) Lærer: Michael Andersen Vi skal fortsat primært arbejde med det prisvindende lærebogssystem Format. Systemet er bygget op om en elevbog som det bærende element. Vi vil bruge elevbogen som første brohoved

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

Årsplan matematik 6.A. Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk

Årsplan matematik 6.A. Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk Årsplan matematik 6.A Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk Undervisningen rettelægge jeg med den hensigt på at opfylde formålet for faget Matematik. Det overordnede formål lyder: Formålet med

Læs mere

Kom godt fra sprogstart!

Kom godt fra sprogstart! NYHED! Nye materialer til begyndersprog Kom godt fra sprogstart! Nye tider kræver nye materialer. Alinea tilbyder en række udgivelser til den tidligere sprogstart i engelsk, tysk og fransk. Læs mere her

Læs mere

Årsplan matematik 1. klasse 2015/2016

Årsplan matematik 1. klasse 2015/2016 Årsplan matematik 1. klasse 2015/2016 Undervisningen vil tage udgangspunkt i systemet Matematrix. I 1. klasse får eleverne udleveret 2 arbejdsbøger (Trix 1a + Trix 1b). Den pædagogiske tankegang i dette

Læs mere

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK!

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK! 2014-15 2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 2. Klasse. Vi vil arbejde med bogsystemet Matematrix 2A & 2B, Alinea, samt kopiark til systemet. Jeg vil differentiere

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Nationale mål, resultatmål og Fælles Mål Tre nationale mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Dagens program. Velkommen og præsentation.

Dagens program. Velkommen og præsentation. Dagens program Velkommen og præsentation. Evt. udveksling af mailadresser. Forenklede Fælles Mål om geometri og dynamiske programmer. Screencast, hvordan og hvorfor? Opgave om polygoner i GeoGebra, løst

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 3.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 3.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 3.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Modellering med Målskytten

Modellering med Målskytten Modellering med Målskytten - Et undervisningsforløb i WeDo med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Målskytten - et modelleringsprojekt i matematik ved hjælp

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Læremidler og Læreprocesser

Læremidler og Læreprocesser TEMA 2 Læremidler og Læreprocesser - Lav din egen matematikbog 1 Indholdsfortegnelse Intro s. 3 Krav til eleverne.. s. 3 Tidsramme s. 3 It-faglige mål.s. 4 Fag-faglige mål s. 4 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

WORKSHOP 1C, DLF-kursus, Krogerup Højskole, den 19. oktober 2015

WORKSHOP 1C, DLF-kursus, Krogerup Højskole, den 19. oktober 2015 WORKSHOP 1C, DLF-kursus, Krogerup Højskole, den 19. oktober 2015 opstille og synliggøre læringsmål knyttet til repræsentation og symbolbehandling på forskellige klassetrin udvikle og vurdere undervisningsaktiviteter

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3B Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Andre tal Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer (fase

Læs mere

Matematikvejlederdag. Ankerhus 3. november Side 1

Matematikvejlederdag. Ankerhus 3. november Side 1 Matematikvejlederdag Ankerhus 3. november 2014 Klaus.fink@uvm.dk Side 1 Oplægget Nyheder Fagligt fokus Læringsmålstyret undervisning Klaus.fink@uvm.dk Side 2 Udviklingsprogrammet Klaus.fink@uvm.dk Side

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK 2016-17 Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 2. Klasse Vi vil arbejde med bogsystemet & 2B, Alinea, samt kopiark til systemet. Jeg vil differentiere undervisningen og vil foruden de stillesiddende

Læs mere

6. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

6. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK 2016-17 Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 6. Klasse Vi skal arbejde hen imod følgende kompetencemål: Matematiske kompetencer: Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik.

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen

Matematik, basis. Undervisningen på basisniveau skal udvikle kursisternes matematikkompetencer til at følge undervisningen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Matematik Basis, G-FED Matematik, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet I matematik basis er arbejdet med forståelsen af de faglige begreber i centrum. Den opnåede

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Matematik og målfastsættelse

Matematik og målfastsættelse Matematik og målfastsættelse Målfastsættelse, feedforward og evaluering i matematik, oplæg og drøftelse 1 Problemløsning s e k s + s e k s t o l v 2 Punkter Målfastsættelse af undervisning i matematik

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Periode Mål Eleverne skal: 32/33 Få kendskab til opgavetypen og få rutine.

Læs mere

En matematikundervisning der udfordrer alle elever.

En matematikundervisning der udfordrer alle elever. En matematikundervisning der udfordrer alle elever. Lær af nye bøger, men af gamle lærere!! Det vigtigste spørgsmål handler ikke længere om, hvordan børn lærer matematik men om, hvordan de tænker, når

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 BINDENDE/VEJLEDENDE BINDENDE MÅL OG TEKSTER: FAGETS FORMÅL KOMPETENCEMÅL (12 STK.) FÆRDIGHEDS-

Læs mere

Ens eller forskellig?

Ens eller forskellig? Ens eller forskellig? Geometri i 5./6. klasse Niels Kristen Kirk, Christinelystskolen Kaj Østergaard, VIA UC Plan Didaktisk design - modellen Fra model til praksis indledende overvejelser En konkret udmøntning

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK Sommeruni 2015 Louise Falkenberg og Eva Rønn UCC PRÆSENTATION Eva Rønn, UCC, er@ucc.dk Louise Falkenberg, UCC, lofa@ucc.dk PROGRAM Mandag d. 3/8 Formiddag (kaffepause

Læs mere

Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov. Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.

Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov. Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu. Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige behov Susan Tetler, Professor Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU Tetler@dpu.dk 1 Program for dagen Kl. 10.00 Velkomst og introduktion

Læs mere

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin

Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kompetencemål i undervisningsfaget Matematik yngste klassetrin Kort bestemmelse af faget Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved et samspil mellem matematiske emner, matematiske arbejds-

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Årsplan for 2. klasse i matematik

Årsplan for 2. klasse i matematik Årsplan for 2. klasse i matematik Grundbog og hjælpemidler: Alle elever får udleveret en bog Sigma i 2. klasse bog A. Denne bog skulle vi være færdig med omkring slutningen af året, hvorefter eleverne

Læs mere

Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013

Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013 Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013 Undervisere: Marianne Kvist (MKV) & Asger Poulsen (APO) Omfang: mandag kl. 10 00 11 20, onsdag kl. 10 00 11 20 4 lektioner pr. uge Matematikken i 6.c

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Læreplan Mat 3. Uge 2-12 Forløb 3: Brøker, chance og styrketræning

Læreplan Mat 3. Uge 2-12 Forløb 3: Brøker, chance og styrketræning EGENREFLEKSION FORENKELEDE FÆLLES MÅL LÆRINGSMÅL LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 Brøker Det er første gang, eleverne for alvor skal arbejde med brøker. Derfor har vi fokus på at gentage de forskellige opgavetyper

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Reformen. Forenklede Fælles Mål

Reformen. Forenklede Fælles Mål Reformen Forenklede Fælles Mål Læringskonsulenter klar med bistand 17-03-2014 Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt ikke

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK ISBN 978-87-90386-83-2 Copyright 2016 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere