Ma MaxiMa Ma tema trix og Ele t, F orma tema t, K vlab on tex t, tik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ma MaxiMa Ma tema trix og Ele t, F orma tema t, K vlab on tex t, tik"

Transkript

1 Matematik MaxiMat, Format, KonteXt, Matematrix og ElevLab

2 Matematik, der er til at forstå Indhold Alinea Vognmagergade København K Tlf Fax alinea.dk Layout og grafisk produktion Alinea Bureau LIST A/S bureaulist.dk Alina har et bredt udvalg af undervisningsmaterialer til matematik. Vi sætter en ære i at kunne tilbyde det materiale, der passer bedst til den didaktik og profil, du mener, giver den bedste indlæring. Her får du en introduktion til nogle af vores populære grundsystemer til matematik. Krydret med det nyeste skud på stammen: MaxiMat - et 100% digitalt grundsystem, der vil dække hele forløbet fra 0. til 9. klasse. Og ElevLab et overflødighedshorn af digitale resurser, som du kan bruge til at supplere de trykte materialer. Vi håber, du får et klart billede af, hvilket system, du helst vil bruge i din undervisning. For når timen er slut og året er omme skal den tilfredse lærer kunne konstatere, at eleverne både har forstået og lært det stof, de er blevet præsenteret for. God fornøjelse! MaxiMat...4 af Lotte Bruun, Dorte Læssøe Ivarsen, Torben Løvschall, Kenneth Riis Poulsen, Lars Salomonsen, Torben Månsson Schmidt, Martin Thun Klausen, Klaus Toft, Kirsten Spahn, Kristoffer Søgaard, Lis Zacho, Erik Bilsted, Adrian Bull og Kaj Østergård. Format...8 af Janus Madsen, Lone Anesen og Nina Winther, Alice Darville og Leane Rasmussen. KonteXt af Helle Nicola Jensen, Michael Wahl Andersen, Bent Lindhardt, Peter Weng, Marie Teglhus Møller, Lene Lundgaard Dinesen, Allan Bergmann Jensen Henrik Thomsen, Rikke Saron Dalsgaard, Michael Poulsen, Niels Jacob Hansen, Michael Scheuer, Henriette Holte og Lars Buch Johnsen Matematrix af Per Gregersen, Carsten Hedegaard, Tomas Højgaard Jensen, Lone Kathrine Petersen, Bo Boisen Pedersen, Helle Thorbjørnsen og Lene Hvilsom Larsen ElevLab Teknisk support Gratis introduktion Foto Hans Juhl og Bureau List

3 KLASSE Undervisning med MaxiMat Hvert forløb i MaxiMat indeholder samme faste struktur: MaxiMat det digitale matematiksystem Intro til en problemstilling (klasseniveau) 1-3 aktiviteter, baseret på faglige pointer (gruppeniveau) Test og evaluering MaxiMat er et digitalt grundsystem til undervisning (individuelt eller parvis). 4 i matematik. Systemet understøtter mange forskellige læringsprofiler og giver dine elever de bedste muligheder for at lære og forstå matematik. Et læringsforløb i MaxiMat indledes med, at eleverne bliver præsenteret for en problemstilling, bl.a. via en 55 kort introfilm. Herefter formulerer Med MaxiMat får du optimale muligheder for tilbyde dine elever en eleverne i fællesskab gennem en MaxiMat er: Et 100 % digitalt matematiksystem varieret og dynamisk undervisning inden for emnerne: Tal og algebra Geometri klassesamtale en første forståelse af de begreber og faglige pointer, der er i spil i forhold til problemstillingen. Varieret og dynamisk undervisning Digital simulering og modellering Mange færdige forløb Statistik og sandsynlighed. Til hvert klassetrin findes læseplaner til hele skoleåret. Men du kan også nemt selv sammensætte kortere eller længere undervisningsforløb. Forløbets faglige pointer bliver derefter gennemgået via 1-3 aktiviteter. Her - efter følger en række konkrete op gaver, der på forskellig vis belyser den over- Optimalt til differentiering. Digitale muligheder fremmer forståelsen MaxiMat udnytter de digitale muligheder for at fremme elevernes for- ordnede problemstil ling og emnet. Herigennem tilegner eleven sig færdighed- ståelse af matematik. Digital simulering og modellering er med til at gøre er, for ståelse og kompetencer. opgaverne dynamiske og levende. Læremidlet er samtidig struktureret, så eleverne udfordres til aktivt at dele deres viden med andre. MaxiMat er struktureret sådan, at formen og indholdet løbende motiver- Optimalt til differentiering er og ud fordrer eleverne. Træningen i MaxiMat er nemt at bruge og understøtter mange forskellige læringspro- færdigheder kædes naturligt sammen filer og arbejdsmåder. Fleksibiliteten i MaxiMat giver dig vide muligheder med begrebsforståelse og problem- for at differentiere din undervisning. Du kan bruge de mange færdige løsningsstrategier. forløb eller sammensætte dine egne, så de passer til netop dine elever. I opgaverne bliver eleverne desuden Er MaxiMat noget for dig? udfordret til at anvende mange forskel- MaxiMat henvender sig til lærere, der gerne vil udnytte de digitale lige arbejdsmåder, som både involverer muligheder i matematikundervisningen, og som ønsker et overskueligt digitale medier og mere traditionelle system, der bygger på faglige pointer og undersøgende matematik. metoder.

4 MaxiMat består af: MaxiMat består af hjemmesiden maximat.dk med en Elevadgang og en Læreradgang. Læreradgangen giver adgang til det samme materiale som elevadgangen, men er suppleret med en administrationsdel og lærervejledning. Administrationsdelen giver mulighed for at planlægge og tilrettelægge unde rvis - ningen samt se elevernes arbejde og resultater. Lærervejledningen indeholder både faglige og didaktiske kommentarer til opgaverne herunder facitliste samt vejledning i an - vendelse af forskellige medier. 66 Pædagogik og didaktik i MaxiMat MaxiMat har fokus på forståelsen af matematiske begreber og, at eleverne skal kunne banvende og formidle deres viden det er ikke nok at kunne præsentere et facit. Et læringsforløb i MaxiMat indledes på klasse- og gruppeniveau, hvorefter eleverne individuelt eller parvis løser helt konkrete opgaver. eller længere undervisningsforløb. Fx hvis du har brug for at lave en særlig indsats over for udvalgte elever, eller som supplerende materiale til det system, du allerede anvender. Du kan desuden sammensætte læseplaner, der består af forløb fra forskellige klassetrin. Du kan fx vælge en aktivitet fra 3. klasse og sammensætte den med en aktivitet fra et læringsforløb, der som udgangspunkt er målrettet 5. Klasse. 7 Først bliver eleverne præsenteret for en problemstilling og de relevante faglige begreber. Gennem en klassesamtale formulerer eleverne i fællesskab en første forståelse af de begreber og faglige pointer, der er i spil. De efterfølgende aktiviteter indledes med et gruppearbejde, der er en god ramme for at styrke mundtlighed og elevernes individuelle kompetencer og færdigheder. Digitale muligheder fremmer forståelsen I MaxiMat indgår digitale redskaber og værktøjer i forhold til problemløsning, simulering og modellering. Det gør opgaverne mere dynamiske og levende. De digitale redskaber anvendes også til kommunikation og formidling. Lyd og film. Elevernes forståelse af begreber og faglige pointer fremmes gennem brug af videofilm og af skærmoptagelser. Herefter arbejder eleverne enten individuelt eller parvis med at løse konkrete opgaver. Eleverne får både lukkede opgaver, der kan tjekkes, og åbne opgaver, der ikke kan tjekkes. Simulering og modellering. I MaxiMat bruges simulering og modellering til at gøre opgaverne mere dynamiske og levende. Her kan flere sanser komme i spil og stimuleres på samme tid. Læs mere på maximat.dk Differentiering med MaxiMat Fælles for opgaverne i MaxiMat er, at de kan løses på forskellige niveauer, og det giver dig mange muligheder for at individualisere i kravene til dine elever. Til hvert klassetrin er der tilrettelagt en færdig læseplan til et helt skoleår. Men du kan også nemt selv sammensætte kortere Læringsstile og arbejdsmåder. MaxiMat understøtter mange forskellige læringsstile og arbejdsmåder. Opgaver kan tilknyttes oplæsningsfunktion, så eleverne kan få opgaveteksten læst højt. Fri adgang til Det digitale matematikleksikon Eleverne har fri adgang til Det digitale matematikleksikon.

5 0.-9. KLASSE Undervisning med Format Format er struktureret i overskuelige forløb, som er nemme at gå til for både lærer og elever. Format er: Format aktiv undervisning i matematik Format er et fleksibelt og varieret grundsystem til matematik. Systemet gør brug af værkstedsundervisning og er organiseret, så det er nemt at komme i gang. Brugen af læringsstile tilgode ser 88 Brug af læringsstile elevernes foretrukne måde at lære på. 99 på og justere dine elevers individuelle Differentieret værkstedsundervisning læringsforløb. Evaluering af begreber og færdigheder Digitale resurser på MitFormat.dk Aktiv undervisning. Brug af læringsstile Hver elevbog indeholder seks-ti kapitler med hvert sit faglige kursus, som tager afsæt i temaer fra elevernes hverdag. Eleverne arbejder med kursernes faglige indhold ud fra en taktil, kinæstetisk, auditiv eller visuel vinkel. Arbejdet med kurserne foregår bl.a. individuelt og gruppeorienteret. Løbende og fremadrettet evaluering I Format bliver elevernes færdigheder løbende evalueret, så læreren får mulighed for at tilrettelægge, følge op på og justere elevens læringsforløb. Til hver årgang er der udviklet færdigheds- og begrebsevaluering. Differentieret værkstedsundervisning Værkstedsundervisning er et centralt element i Format. Det giver gode muligheder for at differentiere undervisningen. Med værkstedsundervisningen kan eleverne udbygge deres viden fra elevbogens faglige kurser. Digital evaluering og værksteder Samspillet mellem elevbog, evaluering og værksteder er fundamentet i Format. MitFormat.dk er et nyt website, hvor eleverne kan arbejde digitalt med evaluering og værksteder. Er Format noget for dig? Format henvender sig til lærere, der gerne vil forene faglige kurser, differentieret værkstedsundervisning og løbende evaluering i deres matematikundervisning. Elevbøger med faglige kurser Elevbøgerne indeholder kapitler med et særligt fagligt kursus, som tager afsæt i temaer fra elevernes hverdag. Kapitlerne indledes med en introduktion, der synliggør kapitlets faglige mål og introducerer den tematiske kontekst. Evaluering Format lægger op til, at du skal evalu ere dine elevers færdigheder og begrebsforståelse løbende, så du kan følge op Færdighederne evalueres første gang for at kortlægge, hvilke værksteder og på hvilket niveau eleven bør arbejde videre. Værksteder Arbejdet i Formats værksteder giver eleverne mulighed for at udbygge deres viden fra elevbogens faglige kurser. Værkstederne tager højde for elevernes individuelle niveau. Evaluering Efter endt værkstedsforløb evalueres for at følge op på elevens udvikling. Begrebsforståelsen evalueres ved undervisningsforløbets afslutning for at vurdere elevens samlede udbytte af undervisningen. Projekter Kapitlerne kan afsluttes med et projekt. Projekterne er udformet som tværfaglige, undersøgende og åbne oplæg.

6 1010 Pædagogik og didaktik i Format Format er udviklet med et solidt afsæt i etableret pædagogik. Den enkelte elev stimuleres til at tilegne sig viden ud fra egne iagttagelser og erfaringer. Pædagogisk opererer Format med tre grundlæggende udviklingszoner: Kan endnu ikke Kan næsten Kan Læringsstile Læringsstile udgør et andet centralt, pædagogisk element i Format. Teorien bag er udgangspunkt for de variationer, der findes i elevbogens opgaver og i værkstedsundervisningen, og som appellerer til de fire områder i læringsstilene: Auditiv (høre) Visuel (se) Taktil (røre) Kinæstetisk (bevægelse) Variationen i opgaverne har til formål at tilgodese flest mulige elever og imødekomme elevens foretrukne måde at lære på. Opgaverne i elevbogen og værkstedsaktiviteterne sørger for, at eleverne både arbejder alene, parvis, i grupper eller sammen hele klassen. Differentiering med Format Format giver gode muligheder for at differentiere undervisningen. Værkstedsundervisning er et ideelt udgangspunkt for at undervise på forskellige niveauer. Værkstederne tager højde for elevernes individuelle læringsstil, og er tilrettelagt på to-tre niveauer, så elevens faglige niveau tilgodeses. For at kunne undervise eleverne med udgangspunkt i deres aktuelle niveau skal læreren naturligvis kende dette. Derfor er der i Format evaluering til hver årgang. Til hvert kapitel hører to færdighedsevalueringer og en begrebsevaluering. Færdighedsevalueringerne består af en række entydige og lukkede opgaver, som gør det enkelt og hurtigt for læreren at vurdere elevernes niveau. Begrebsevalueringen består af åbne opgaver, og giver indblik i elevernes grundlæggende begrebsforståelse og kompetencer. Brugen af læringsstile får alle med Format adskiller sig fra andre grundsystemer i matematik ved at lægge meget stor vægt på at anvende faglige værksteder og læringsstile i undervisningen. Værkstedsundervisningen giver eleverne mulighed for at udbygge deres viden fra elevbogens faglige kurser. Format strukturerer værkstedsundervisning, så det er nemt at gå til for lærer og elever. Arbejdet organiseres i mindre enheder og lægger op til, at eleverne arbejder med forskellige aktiviteter på samme tid. Læringsstile er et andet fremtrædende element i Format. Eleverne arbejder med kursernes faglige indhold ud fra en taktil, kinæstetisk, auditiv eller visuel vinkel. Variationen i opgaverne har til formål at tilgodese flest mulige elever og imødekomme elevens foretrukne måde at lære på. Digitalt på MitFormat.dk På MitFormat.dk er evaluering og værksteder kombineret, således at evalueringen rettes automatisk og fører eleven direkte til det værksted og til det niveau, som eleven har brug. På MitFormat.dk får eleven overblik over sine besvarelser. Du har som lærer mulighed for at indgå i dialog med dine elever om besvarelserne. Du kan også vælge en fuld digital løsning med Flexbog. Format består af: Elevbøger Evaluering (analogt eller digitalt) Lærervejledning Indskoling: Værkstedskasse inkl. vejledning Mellemtrin: Materialekasse + Værkstedsmappe/ MitFormat.dk Udskoling: Materialekasse + MitFormat.dk Flexbog. Læs mere på flexbog.dk Supplerende materialer: Træningshæfter Elevunivers.dk. Tavlebog Læs mere på matematik.dk/format 11

7 0.-9. KLASSE Undervisning med KonteXt Kapitlerne er selvstændige matematiske forløb klasse Fase 1: Intro. En klassesamtale, hvor sammenhænge og faglige begreber introduceres i en hverdagskontekst. KonteXt og KonteXt sammenhæng i matematik og hverdag + Herefter følger værkstedsforløb, hvor eleverne eksperimenterer med emnet. Fase 2: Faglige pointer og øvelser. Med afsæt i en historie bevæger eleverne sig ind i matematikkens verden og løser færdighedsopgaver, der træner tanken. Der er fokus på at læring med forståelse skal foregå i en sammenhæng, eleverne kender og forstår. Gennem differentierede opgaver, værkstedsaktiviteter og øvelser slår eleven sin begrebsviden fast. Fase 3: Eftertanken. Elevernes faglige niveau konstateres ud fra såkaldte EVA ark og gennem løbende evaluering via særlige observationsark KonteXt er: Tydelige læringsmål fra hverdag til fag Fast struktur i læringsforløbene Mange supplerende digitale resurser Samtænkning af sprog, tekst og matematikopgaver. Tydelige læringsmål fra hverdag til fag Systemets navn er ikke tilfældigt. KonteXt tager udgangspunkt i, at matematik er lettest at lære, når det opleves i en sammenhæng, eleverne nemt kan indleve sig i. Derfor introduceres de faglige pointer i genkendelige historier og de matematiske begreber i et ubesværet hverdagssprog. Velfungerende og fast læringsforløb Læringsforløbene i KonteXt lægger op til forskellige arbejdsformer. Men de følger altid en fast og overskuelig læringsstruktur, som gør det genkendeligt og enkelt både for lærer og elev. Fokus på både førtanken og eftertanken klasse Fase1: Førtanken. Gennem klassesamtaler og aktiviteter synliggøres elevernes umiddelbare forståelse for og erfaringer med de matematiske begreber, der skal arbejdes med. Fase 2: Kontekst. 2-3 små fortællinger med hverdagsfortællinger med mate matiske problemstillinger hvori der indgår centrale faglige pointer. 13 Igangsættelsen af et fagligt kapitel tager udgangspunkt i en afsøgning af de forestillinger og det faglige niveau eleverne har. Der afsluttes med et øget fokus på eftertanken - på evaluering og test af den viden og de færdigheder eleverne har opnået. Fase 3: Aktiviteter hvor der eksperimenteres, spilles, måles, bygges, matematiseres og hvor der indgår modelleringsopgaver. Integrering af digitale medier og it som værktøj Gennem alle elevbøger og kernebøger vil der være henvisning til forberedte filer i GeoGebra og excel regneark. Hertil kommer fx forældre- Fase 4: Viden om. Den gennemgåede matematik opsummeres. videoer i indskolingen og videopræsentationer af værkstederne til Fase 5: Breddeopgaverne er et bredt mellem trin og udskoling. udvalg af træningsopgaver, hvor eleverne individuelt arbejder. Breddeopga- Er KonteXt noget for dig? verne indeholder både lukkede opgaver KonteXt henvender sig til lærere, der ønsker et motiverende udgang- og åbne problemløsende opgaver. spunkt for matematikundervisningen i øjenhøjde med elever på alle klassetrin. Men som samtidig lægger vægt på at udfordre eleverne og give dem en solid forståelse af matematikkens faglige begrebsverden. Fase 6: Eftertanken. Opsummerende opgaver, der tager udgangspunkt i kompetencerne. En særlig test kortlægger viden og færdigheder.

8 Kontext består af? klasse består af: Værkstedsbog Elevbog Lærervejledning Elevunivers.dk Tællepose med 10 geometriske figurer KonteXt klasse består pr. årgang af: Elevbog A og B Kopimappe A og B Lærervejledning A og B Digitale elevresurser A og B på matematik.dk/kontext Pædagogik og didaktik i KonteXt Kongstanken i KonteXt er at give eleverne en sproglig og erfarings mæssig erkendelse af de matematiske begreber, før de begynder at arbejde med konkrete matematiske færdigheder. Derfor opererer KonteXt konsekvent med at sætte matematikken ind i en meningsfuld sammenhæng gennem historier, der er vedkommende for eleverne. Eksempelvis handler historien til kapitlet Brøktal til 4. klassetrin om, hvordan en klasse er på efterårstur i skoven. Der er smurt dejlige sandwiches hjemmefra. Men hvordan fordeles maden retfærdigt, når eleverne er delt i grupper af forskellig størrelse? KonteXt motiverer eleverne via gode historier, som i jævn progression udfolder flere niveauer af matematiske problemstillinger. Her- I KonteXt kan eleverne møde matematikken både i analog form, gennem it-værktøjer og små videoer. Der er også den mulighed at eleverne kan arbejde med en digital udgave af materialerne. Her kan eleverne bl.a. trække på resurser som oplæsning. Brug sproget og forstå matematikken Kontext er en stor støtte til mundtlig matematik, idet der lægges vægt på sproget og dialogen i undervisningen Kontext er en bog med mange ord, fordi virkeligheden er fuld af ord. Kontexts opbygning er derfor meget velegnet til at opøve elevernes evner til at blive gode faglige læsere.. Man kan i dag ikke løsrive matematikken til isolerede regnestykker den skal kunne ses og indses i en tekstsammenhæng klasse består pr. årgang af: Kernebog Lærervejledning Kopimappe (4.-6. klasse) Digitale elevresurser på matematik.dk/kontext Træningshæfte Fordybelseshæfte (4.-6. klasse) Digitale resurser Forældrefilm (1.-3. klasse) Vejledningsfilm til eleverne (4.-9. klasse) Temafilm, som optakt til faglige temaer (4.-9. klasse) GeoGebra- og regnearksfiler Filer til brug for uddybning af stoffet og aktiviteter på IWB Arbejdsark til print Eftertanken som kopiark Læs mere på matematik.dk/kontext fra føres eleverne gradvist ind i matematikkens sprog og verden. I den virkelighed eleverne skal mestre indgår matematikken i tekstsammenhænge - derfor har vi valgt at gøre det til en naturlig del af et lærebogssystem. Der er måske lidt mere tekst i KonteXt, end man kender fra andre matematikbøger. Men når eleverne lærer, må de gerne stå på tå for at nå. Differentiering med KonteXt KonteXt byder på læringsforløb, der lægger op til forskellige arbejdsformer. Nogle aktiviteter lægger op til samtaler og samarbejde, mens en række breddeopgaver skal løses individuelt. De forskellige arbejdsformer giver læreren mulighed for at differentiere undervisningen. Opgaver kan både være lukkede træningsopgaver eller åbne anvendelsesorienterede opgaver. Grundet denne variation rammer man mange forskellige elever. De få centrale faglige pointer KonteXt inddrager de nye aktivitetstimer og praktisk matematik gennem en lang række gode ideer og anvisninger i lærervejledningen om, hvad man kan gøre og hvordan man kan gøre det. Digital med KonteXt Med revisionen af KonteXt integreres digitale medier og it som værktøj. Gennem alle elevbøger og kernebøger vil der være henvisning til forberedte filer i GeoGebra og excel regneark. Hertil kommer fx Forældrevideoer: Elevbøgerne til klasse indeholder QRkode til forældrevideoer. Videoerne er en hjælp til forældrene, så de kan forstå ideen bag de opgaver, der er stillet. Værkstedspræsentationer: Aktiviteterne i værkstederne i indskolingen, præsenteres på video. Digitale præsentationer: Til elevens selvstudie er der en digital præsentation af den Viden om som ligger bag de enkelte kapitler i klasse. præsenteres i en mangfoldighed af repræsentationer, som skaber Elevbog og lærervejledninger fås som Tavlebog og Flexbog. dybde i elevens forståelse.

9 KLASSE Undervisning med Matematrix Matematrix er struktureret efter timeglasmodellen med disse forløbsfaser: Matematrix fokus på matematisk kernestof Intro: Introen synliggør kapitlets faglige emne og tager udgangspunkt i en situation eleverne kender. Intro-aktiviteter: Tidligere indlært stof repeteres i de første opgaver, mens de sidste peger frem mod be- hovet for ny viden. Matematrix har direkte fokus på matematiske begre Matematisk gennemgang: Her 16 b er og kompetencer. Systemet er opbygget efter time- 17 Matematrix er: Fokus på begreber og kompetencer God plads til differentiering Læringsforløb efter timeglasmodellen Gode eksempler fra elevernes hverdag. glasmodellen og fremmer elevernes matema tiske kompetencer, problemløsning og projekt arbejde på alle niveauer fra klasse. Struktur og differentiering Med Matematrix får du et fagligt velstruktureret matematiksystem, der samtidig er bredt og rummeligt og giver dig gode muligheder for at differentiere din undervisning. Matematrix indeholder 8-10 kapitler per årgang med klar fokusering på matematisk kernestof. Udvikling og evaluering af kompetencer Matematrix retter fokus på anvendelsen af matematikken. Derfor er der parallelt med de matematiske begreber tænkt i udvikling og evaluering af elevernes matematiske kompetencer. På alle klassetrin tages der udgangspunkt i tegninger, situationer og eksempler fra elevernes hverdag. Timeglasmodellen Kapitlerne i Matematrix er opbygget efter den kendte time glasmodel, der består af seks forløbsfaser. Læringsmodellen tilgodeser både problemløsning, projektarbejde og optimering af færdigheder. Er Matematrix noget for dig? Matematrix henvender sig til lærere, som gerne vil give deres elever solide matematiske kompetencer. Matematrix giver også læreren mulighed for at kunne differentiere og individualisere undervisningen. forklares nye matematiske be - greber og metoder med udgangs- punkt i elevernes matematiske erfaringer fra intro og intro - aktiviteter. Øvelser: De centrale matematiske færdigheder er i fokus og trænes. Der lægges op til gentagelser af den samme arbejdsproces. Opgaver: Opgaverne afspejler virkelighedens problemstillinger mest mu - ligt. De første opgaver er ret enkle, mens de sidste er mere komplekse. Undersøgelser: Undersøgelserne lægger op til projektarbejde, hvor eleverne selv bestemmer omfang og fremgangsmåde Udgangspunktet er problemstillinger fra det virkelige liv. Evaluering: Her bliver hver elev bevidst om, i hvilket omfang de faglige mål er nået. Evalueringen giver eleven mulighed for at undersøge sine egne grænser.

10 Matematrix består af: Elevbog Arbejdsbog Lærervejledning Elevresurser på matematik.dk/matematrix Elevunivers.dk Tavlebog Flexbog. Læs mere på flexbog.dk Pædagogik og didaktik i Matematrix Matematrix opererer med otte grundlæggende og matematikspecifikke kompetencer, der er afstemt i forhold til Fælles Mål. Matematisk kompetence handler ikke kun om konkrete færdigheder, men især om, at eleverne lærer at analysere og gennemskue, hvilke matematiske udfordringer løsningen af en opgave indebærer - og hvor dan de omsætter deres konkrete matematiske færdigheder til viden i en praktisk hverdagssituation. Differentiering med Matematrix Matematrix tilbyder på alle klassetrin en mangfoldighed af aktiviteter, som kan tilgodese elevernes forskellighed. Grundbogens opbygning gør det nemt at finde de faglige udfordringer, der passer bedst til den enkelte elev. Eleverne kan i samarbejde med læreren frit vælge mellem aktiviteterne inden for samme område i timeglasset. Det giver lærer en et godt overblik over såvel organisering, indlæringsproces og den enkelte elevs nuværende stadie. Matematiske begreber og kompetencer Matematrix har fokus på begrebsforståelse. Eleverne skal trænes i at forklare centrale begreber og bliver evalueret i kernestoffet gennem en række opgaver, som tilgodeser alle øvelseskategorier. Parallelt med de matematiske begreber giver Matematrix eleverne mulighed for at gradvist at udvikle deres matematiske kompetencer inden for de otte kompetencer i Fælles Mål. Læreren bedømmer elevernes kompetencer på tre forskellige områder: 1. Hvilke typer af situationer forsøger de at udfolde kompe tencen i forhold til (aktionsradius)? 2. Hvilke aspekter af den enkelte kompetence bringer de i spil (dækningsgrad)? 3. Hvilke matematiske begreber og metoder kan de trække op af værktøjskassen, når kompetencen udfordres (teknisk niveau)? Fokus på matematiske kompetencer Matematrix adskiller sig fra andre matematiksystemer ved det store fokus på matematiske kompetencer. Kompetencer i form af viden og færdigheder skal kunne fungere som et godt værktøj for den enkelte elev i forskellige situationer. Derfor handler undervisningen både om matematikken og anvendelsen af den. Kompetencer udvikler sig gradvis hos den enkelte elev. I Matematrix er aktiviteterne udarbejdet således, at eleverne får mu lighed for at udvikle deres faglighed inden for de otte kompeten cer, der beskrives i Fælles Mål Læs mere på matematik.dk/matematrix

11 KLASSE Læs mere på elevlab.dk 2020 ElevLab kæmpe digital resursebank til matematik Undervisning med Elevlab: Opbygget i faglige emner 21 Med intuitive brugerflader er ElevLab ElevLab er en resursebank med digitale undervisningsresurser til matematik. nem at bruge og lige til at gå til for både lærere og elever. Du kan nemt finde undervisningsresurser, der kan supplere I ElevLab findes over sjove og motiverende digitale undervisningsresurser, som du kan bruge i matematik. Resurserne spænder fra din undervisning. ElevLab er bygget op om faglige emner i hvert fag. ElevLab består af: ElevLab består af hjemmesiden elevlab.dk med en Elevadgang og en Læreradgang: animationer og simulationer, film, billeder og fortællende stemmer til skriftlige opgaver og test. Du kan bruge de 350 emneforløb, som de er, eller du og dine elever kan selv sammensætte jeres egne forløb og til - føje jeres egne materialer. Et stærkt supplement til matematikundervisningen ElevLab er et stærkt og stimulerende supplement til matematikunder- Differentieret undervisning De mange varierede måder stoffet præsenteres og bearbejdes på øger indlæringskurven. Som lærer kan du løbende valuere elevernes udvikling og tildele dem de opgaver, der passer til deres niveauer. Elevadgangen: Eleverne har adgang til at producere egne forløb, som de også kan sende/dele med hinanden. Eleven kan se egne beskrivelser og opgaver. Læreradgangen: Læreren har adgang til at producere opgaver, som han/hun kan dele med hele klassen eller differentiere i sværhedsgrader og tildele individuelt. Læreren kan også få en samlet resultatoversigt for hele klassen. visningen, der giver en varieret og spændende måde at opleve og forstå matematikkens verden både for mellemtrinnet og de ældste elever. Matematik klasse indeholder 63 emner om fx brøker, areal og omkreds, sandsynlighed, ligninger og funktioner etc. Der er regnehistorier og visualiseringer samt masser af muligheder for at inddrage hverdagen i undervisningen. Matematik klasse indeholder 73 emner om fx statistik, tal og algebra, geometri, ligninger og sandsynlighedsregning. 350 færdige emneforløb Der er ca. 350 færdige emneforløb. Klar til brug. Læringsmål er integreret i alle emneforløb og sat i relation til Fælles Mål. Sammensæt dine egne forløb Du og dine elever kan frit gå på opdagelse i ElevLabs enorme resursebank og sammensætte jeres egne emneforløb.

12 .rp sirp eloks/vele -ecnetepmok gnilkivdu God læring i en digital verden... Faglig rådgivning Kontakt din lokale Prøv konsulent, og hør mere om mulighederne. g Læs mere på alinea.dk gniræl dog latigid ne i... nedrev gilgalinea af er med hele gninvvejen igdårundt r og det 1-3 er gratis at trække på vores service Teknisk support 22 22? Kontakt teknisk support Mandag til fredag kl Alle skoledage Tlf.: tnelusnok dnatsib ksinket troppus Hjælp til IT?? Introduktionskursus Få gratis introduktion For at du og dine eleverne får det optimale udbytte Allerede de første minutter af timen kan være af g ør ende af de digitale lærermidler, kræver det blandt andet, for det videre forløb. Og her er det en klar fordel at være at teknikken fungerer i hverdagen. godt forberedt.især, når du både skal introducere et nyt læremiddel og en ny digital arbejdsform. Hvis du oplever tekniske problemer, er vores tekniske supportere klar til at hjælpe fra kl til på Derfor tilbyder vi et gratis introduktionskursus tæt på din alle skoledage. hverdag. -snoitkudortni du kontakter os, kan vi normalt omgående afgøre, sunår s r uk om problemet kan behandles med det samme, eller om det kræver længere sagsbehandling. Gratis introduktion på din skole Vi giver en grundig introduktion til dit nye digitale læremiddel, så du kender alle mulighederne og har prøvet systemet i praksis. Under alle omstændigheder kan du være sikker på, at vi går i gang med at finde en løsning. Samtidig får du lejlighed til at tale om fx didaktik, inklusion eller ny læring med én, der kender læremidlet til bunds. Alinea følger gerne med helt ud i den daglige undervisning for at sikre, at du bliver glad for dit nye læremiddel. Konsulentbistand å Fleksib abonnem 23

13 Alinea Vognmagergade København K Tlf Fax alinea.dk (17286 BureauLIST.dk) ISBN:

Grafisk tilrettelægning: XXXX Omslag: XXXX Foto: Illustrationer: Jesper Frederiksen Tryk:

Grafisk tilrettelægning: XXXX Omslag: XXXX Foto: Illustrationer: Jesper Frederiksen Tryk: Lærervejledning Kolofon KonteXt +4, Lærervejledning Forfattere: Bent Lindhardt, Rikke Saron Dalsgaard, Michael Poulsen, Michael Wahl Andersen Ekstern redaktør: Bent Lindhardt Forlagsredaktion: Susanne

Læs mere

Foreløbig udgave August 2015

Foreløbig udgave August 2015 Foreløbig udgave August 205 MATeMATiK lærervejledning/web 5 Michael Wahl andersen Bent lindhardt rikke saron dalsgaard Alinea KonteXt+ 5, Lærervejledning Forfattere: Bent Lindhardt, Rikke Saron Dalsgaard

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Når vi er færdige i dag, er I blevet gode til at finde på historier om plus og minus et inspirationsforløb om addition og subtraktion i 2. klasse Indhold

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Indholdsfortegnelse Forord 6 Læremidler er røvtriste! 6 Fra tjekliste til tjekmodel 6 Læremiddeltjek

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Digitale læremidler i folkeskolen

Digitale læremidler i folkeskolen Digitale læremidler i folkeskolen RAPPORT Kapiteloverskrift/evt. forsidebillede Foto: KL INDHOLD S. 2 S. 3 S. 4 S. 6 S. 8 S. 12 S. 14 S. 16 S. 18 Indledning Resumé og hovedtendenser Tema: Implementering

Læs mere

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget Hæftet giver bud på, hvorfor kompetencebegrebet - efter reformen i 2000 - er så centralt i erhvervsuddannelserne, og på, hvad vi forstår ved kompetence. Der er ideer og forslag til, hvordan vi kan beskrive,

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen

Læringsmiljøer i folkeskolen Læringsmiljøer i folkeskolen Samspillet mellem læringssynet, de fysiske rammer, undervisningens tilrettelæggelse og evalueringskulturen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Læringsmiljøer i folkeskolen Danmarks

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET Susan Tetler, Kirsten Baltzer, Hilde Ulvseth, Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne-Hansen, Dorte Østergren-Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted,

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Digitale læringsportaler

Digitale læringsportaler Digitale læringsportaler Min livline Erik Tang, Skovgårdsskolen Enhver lærers drøm Helle Wirensoe, Krogløvskolen Undlader ofte at bruge bøgerne René Köpfli, Hals Skole Et virkeligt godt redskab Louise

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere