Styregruppemøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02-02-2015. Styregruppemøde"

Transkript

1 Styregruppemøde Dato 26. januar 2015 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Andreas Røhl, København Anker Riis, Frederikssund Helen Lundgaard, Region H Ivan Christensen, Gladsaxe Leif Kronblad, Ishøj Lene Wagner Hartmann, Furesø Mads Lindberg, Lyngby-Taarbæk Michael Daugård, Hvidovre Mohammed Ouazzani, Rudersdal Ellen Hvidt Thelle, Brøndby Johanne Nielsen, Hørsholm Lone Andersen, Frederiksberg Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet Lone Billehøj, Gentofte Rasmus Sønderfeldt, Rødovre Hans Hans Dyrby Kloch, Allerød Oplægsholder: Lars Testmann fra Rambøll Referent Diana Skyum, sekretariatet Dagsorden 1. Velkommen 2. Sket siden sidst highlights fra Supercykelstierne 3. Nye ruter i principplanen og i et længere tidsperspektiv (drøftelse og beslutning) 4. Supercykelstipulje - hvor stor en andel søges og signal til det politiske/statslige niveau (drøftelse og beslutning) 5. Missing links i et brugerperspektiv fælles fodslag (drøftelse og beslutning) 6. Supercykelstier på dagsordnen Cykelkonference 2015 (orientering og input) 7. Frem mod næste møde blandt andet drift og afmærkning 8. Eventuelt Velkommen Sket siden sidst Tine orienterede om sekretariatets arbejde. Evaluering af Farumruten offentliggjort, hvilket har skabt positiv presseomtale i bl.a. Berlingske, P4, TV Lorry, Politiken, DR og lokalmedier. Evalueringer viser: 52 % flere pendlere siden 2012, 21 %

2 helt nye trafikanter, 14 % vælger oftere ruten i dag end tidligere. Brugerne oplever: Det er nemt eller nogenlunde nemt at holde jævn hastighed, og der er færre stop. Drift og belysning er især problemfelter og fokuspunkter hos brugerne. Vinterkampagnen 2015 er skudt i gang. Der vil være events i de fem kommuner bag Farumruten og Albertslundruten. Kampagnen fokuserer på tre elementer: omsorg for stierne (vi kan ikke gribe sneen i luften, men vi gør os umage), omsorg for cyklister (events, tilgængelighed, fokus på belysning: det handler om at blive set), omsorg for cyklerne (gratis cykeltjek i samarbejde med cykelhandlere mm). Den nye Facebookside (efter navneskifte) har her et år efter oprettelse flere følgere end den gamle havde. Vejen til et samlet net fælles fodslag Visionsplan for ambitiøse linjeføringer i eget trace Tine præsenterede temaet for mødet: Fælles fodslag for det videre arbejde med Supercykelstier. - Visionære linjeføringer v. Rambøll - Drøftelse og beslutning om ny principplan på baggrund af høringssvar - Supercykelstipulje Missing links, et brugerperspektiv Lars Testmann fra Rambøll præsenterede en første og foreløbig kortskitse til visionære linjeføringer og gennemgik, hvordan de har grebet opgaven an. Ideen med visionsplanen er at få et samlet overblik over, hvad der kan være et fremtidigt SCS-net, baseret på den viden vi har i dag. Visionsplanen rækker ud over rutenet 2.0, dvs. principplanen. Strategien er at prøve at foreslå ruterne, hvor det giver mening, og bagefter tage diskussionen om, hvor nemt/besværligt det er, hvor sandsynligt det kan gennemføres, og om der er alternativer til forslaget. Formålet med dagens præsentation var at afklare, hvilket ambitionsniveau visionsplanen skal bevæge sig på om visionsplanen skal foreslå noget, der ville virke nu, eller om den kan foreslå tiltag med større konsekvenser (fx redrivning af hus og lign.). Hvad er det ønskede ambitionsniveau? Rambøll supplerede, at de gerne vil have input til, om kræfterne skal bruges på eksisterende ruter, planlagte ruter eller helt nye ruter. Tine tilføjede, at en af opgaverne til Rambøll er at kigge på linjeføringer i eget trace. Hvad er der af muligheder, baner, arealer, motorvejsudvidelser osv. længere ud i fremtiden. Styregruppen havde svært ved at forholde sig til præsentationen, da der ikke var meget konkret at forholde sig til. Det var en fælles holdning til, at visionsplanen skal være mere detaljeret og konkret, før der kan kommenteres

3 yderligere på det. Pt. er det svært at forholde sig til principielle/teoretiske diskussioner. Der blev spurgt ind til mange forskellige konkrete løsninger. Visionsplanen skal være mere detaljeret og mere konkret, før der kan kommenteres yderligere på den. Rambøll arbejder videre med en visionær men også realiserbar visionsplan. Den videre proces med visionsplanen: 1. Forsat indsamling af data og tegne detaljerede linjeføringer 2. Resultatet drøftes med projektgruppen og tilpasser herefter 3. Styregruppen vil blive involveret Nye ruter i principplanen Desuden blev det foreslået og besluttet, at der kommer en snak om opkoblinger på et senere tidspunkt. Ny principplan var i høring i efteråret Der er indkommet fem høringssvar. Jesper præsenterede forslag til ny principplan med fokus på de indkomne høringssvar samt nye linjeføringer (se medsendte materiale). Sekretariatet ønskede, at styregruppen forholdt sig konkret til nye ruter og høringssvar med henblik på at få afklaret om det er supercykelsti eller opkobling. Der blev drøftet følgende høringssvar og nye ruter: Kulhuse Frederikssundsruten Det blev drøftet, hvorvidt ruten skulle have status som SCS, på trods af de få pendlere. Blandt kommentarerne fra styregruppen var følgende: - Ruten fører ud til et stort sommerhusområde og en del helårsbeboelse. Der vil klart være en årstidsvariation med mest trafik om sommeren - Hvis man opfylder de fysiske krav, er det vel en SCS, uanset om der kun kører to om dagen. Der behøver jo ikke være en given mængde cyklister - Sekretariatet påpegede, at en del af konceptet er, at målgruppen for SCS er pendlere - Der blev svaret, at gøre ruten til en SCS vil åbne op for muligheden for at planlægge en infrastruktur, hvor oplandsanalyserne endnu ikke viser, at der er noget infrastruktur - Der var enighed om, at antallet af cyklister ikke var afgørende, og at man kunne åbne for x sommerhuspendling - Andreas havde ingen indvendinger men tilføjede, om vi risikerer at udvande konceptet? Én rute skader ikke, men SCS skal ikke bruges i flæng. Det er dog ikke nødvendigvis en risiko i dette tilfælde. - Antallet af cyklister aftager væk fra København. Hvor tro skal vi være mod konceptet (bredde stier, faciliteter, drift mm.) på hele ruten? - Skal der være variation i begrebet højklassecykelsti på fx Gothersgade

4 og 40 km fra København centrum Kulhus - Frederikssundsruten inkluderes i ny principplan som en SCS. Slangerup Hillerød Ny rute. Man bør overveje en rute her, da det er et missing link fra Roskilde til Helsingør. Desuden vil koblingen Slangerup-Hillerød samtidig være en kobling mellem Frederikssund og Hillerød. Der var ikke behov for drøftelse. Slangerup Hillerødrute kommer i principplanen. (skal det formuleres sådan?) Øresundsruten og Helsingørruten Sekretariatet og kommunerne har holdt møde, da kommunerne ønsker at se på en alternativ linjeføring, og i Nordsjælland smelte Helsingørruten sammen med Øresundsruten. Linjeføringerne blev drøftet og kommentarerne fra styregruppen var følgende: - Der er fordele ved begge ruter. Det vigtige er, at vi ikke kan begynde på én rute, og så koble en kommune fra - Nogle peger på den oprindelige, andre påpeger at den oprindelige rute er en omvej Der er ikke truffet beslutning endnu, men dialogen er konstruktiv og fortsætter i februar måned. Park Allé-, Vestbane- eller Roskilderuten De tre ruter forløber tæt, og der har flere gange været ønske om at prioritere én af dem. Sekretariatet bemærker, at kommunerne ikke er enige om, hvilken af de tre ruteføringer, der skal arbejdes videre med. Styregruppen er heller ikke enig. Der kræves mere viden om de respektive ruter. Den bliver sparket til hjørne for nu. Skovruten Ny rute. Skovruten blev drøftet som ny rute og taget med. Den indtegnes på principplanen del 2 efter kort fra Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Bagsværdruten Ny rute.

5 Gladsaxe og København er enige om ruten, så den er tegnet ind. Opkoblinger og andre ruter Øresundsruten er ikke med på principplan del 1, da flere kommuner har udtrykt det som urealistisk at ansøge om den nu. Opkobling mellem Helsingørruten og Allerødruten i Lyngby-Taarbæk kommune, langs Jægersborgvej, er i den ny principplan foreslået som opkobling. Opkobling mellem Anker Engelundsvej og evt. gennem Dyrehaven til Strandvejen skrives ind. Ruteforløb København Der blev drøftet, om der er for mange ruter i København, og om nogle eventuelt skal ud. Blandt kommentarerne fra styregruppen var: - Privat observering: alt hvad der er en god cykelsti, tror folk er en SCS. Det er ros, men det er Københavns kommunes egen cykelsti. - Arbejd hen imod samme standard i de store byer Københavns Kommune og Sekretariatet har dialog omkring ruterne i København. Godkendelse af ny principplan Principplanen blev godkendt i styregruppen. Den bør som tidligere principplan også godkendes politisk. Styregruppen drøftede forskellige processer for en politisk godkendelse. Styregruppen var positiv overfor et politisk arrangement udover godkendelser i politiske udvalg og huskede det tidligere arrangement som et med en positiv effekt. Andreas påpegede, at det er en stor opgave for sekretariatet, og at det derfor muligvis kan kobles sammen med noget mere/andet. Derudover fremhævede Andreas, at det er ekstremt vigtigt med en politisk dagsorden, og at vi har brug for sådan et arrangement inden alt for længe, da der er ruter, der skal i gang. Det blev foreslået måske at bede sekretariatet om at komme med et udkast. Principplanen er godkendt. Beslutningen om et politisk arrangement er udskudt til næste gang pga. dagsorden og tid. Supercykelstipulje Sekretariatet præsenterede puljeansøgningerne til SCS-puljen med frist den 11. marts Sekretariatet har søgt at få overblik over, hvad der forventes at

6 blive søgt om, men der er ikke 100 % afklaring. Ca. 20 mio. er bekræftet ansøgt, dvs. lidt under 15 % af puljen. Kommunerne bød ind med følgende ansøgninger: - Lyngby-Taarbæk søger til bro over Helsingørmotorvejen - Vejdirektoratet søger til småting v. Utterslev Mose og Hareskovvej og planlægger forbedringer af Ring 4 - Furesø overvejer at søge til parkering Sekretariatet yder bistand i forbindelse med ansøgninger til supercykelstipuljen og vil gerne hjælpe med: - Afholdelse af møder, dialog mv. på tværs af kommuner - At levere screeninger - Mulige anlægsløsninger - Overslag på budget - At skrive ansøgninger og bilag Der blev drøftet, om der allerede nu kan søges til Ring 3. Gladsaxe og Lyngby- Taarbæk er klar, men det kræver arbejde for materialet er ikke klar til ansøgning. Sekretariatet laver gerne materiale, hvis kommunerne bliver enige om at søge. Sekretariatet sender mail ud til alle kommuner involveret i Ring 3 og ridser op, hvordan processen gribes an, og hvad der skal bruges fra kommunernes side. Frem mod ansøgningsfristen vil sekretariatet regelmæssigt sende en opdateret version af kort over ruter der søges i SCS-puljen, så kommunerne kan orientere sig. Missing links i brugerperspektiv Supercykelstier på dagsordnen Flyttet til næste møde. Sekretariatet præsenterede overvejelserne i forbindelse med Den Nationale Cykelkonference maj Sekretariatet sendte et oplæg til programkomiteen i efteråret, der blev udvalgt følgende idéer: - Farumruten godt på vej - Superpendling eller potentielle konfliktzoner - SCS nationalt perspektiv - Panel debat om mobilitet i hovedstadsområdet Styregruppens input til ovenstående temaer er velkomne. Der er bekræftet to deltagere til en paneldebat: Københavns Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og Rudersdals borgmester Jens Ive. Furesø opfordrede deltagere til at cykle til konferencen, da også en del

7 elementer i oplæggene er cykelture. Rudersdal fremhævede, at cykelkulturtemaet kommer til at præge konference. Gladsaxe foreslog om SCS skulle holde konference i Furesø kommenterede, at SCS får en del opmærksom på første dag i året konference. Frem mod næste møde Eventuelt Der orienteres kort i mail om sekretariatets fokusområder udover puljeansøgninger. Sekretariatet udskød punktet om missing links til næste gang. Region Hovedstaden foreslog, om SCS skal med på folkemødet på Bornholm. Indtil videre vendes det med Tine. Tilkendegivelser for fremtidige ønsker på statsvejnettet skal sendes til Vejdirektoratet, Mia Stampe Lagergaard.

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Sådan er det... at være bloddonor Udvalgte resultater fra en undersøgelse blandt 40.651 donorer i Region Hovedstaden

Sådan er det... at være bloddonor Udvalgte resultater fra en undersøgelse blandt 40.651 donorer i Region Hovedstaden Sådan er det... at være bloddonor Udvalgte resultater fra en undersøgelse blandt 40.651 donorer i Region Hovedstaden Jeg bliver mødt med et smil, og de tager sig rigtig god tid, så man føler, det er en

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen 2014 OFFENTLIG INNOVATION Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen OFFENTLIG INNOVATION: UD PÅ KANTEN, IND TIL KERNEN, OVER TIL NABOEN Juli 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere