Logistiksektoren er afgørende for økonomien, både

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logistiksektoren er afgørende for økonomien, både"

Transkript

1 LOGISTIKUDDANNELSER

2 Forord Logistiksektoren er afgørende for økonomien, både i kraft af sektorens egne aktiviteter, men i særdeleshed som rammebetingelse for andre virksomheder. Sektoren er imidlertid under forandring, da aktiviteterne globaliseres samtidig med at serviceindholdet i ydelserne stiger. Udviklingen skaber nye muligheder for værdiskabelse, men rummer også udfordringer, bl.a. i kraft af øget konkurrence fra lavtlønslande og et generelt lavt videns- og innovationsniveau i sektoren. At adressere disse muligheder og udfordringer forudsætter, at erhvervet får et bredt kompetenceløft, i særdeleshed i sammenspil med uddannelses- og vidensinstitutionerne. Adgang til kvalificeret arbejdskraft vil være en afgørende faktor for danske virksomheders konkurrenceevne i fremtiden. For vejgodsbranchen forventes kompetencekravene at stige i takt med den teknologiske udvikling. Kunderne stiller stadigt større krav til logistikudbydere og transportører bl.a. til brug af ny teknologi og til miljømæssige tiltag, og speditører og vognmænd vil også i stigende grad skulle konkurrere på tværs af landegrænser. For søfarten vil rekruttering af folk med relevant uddannelse på lignende vis være afgørende i den internationale konkurrence. Her gælder det især om at tiltrække unge mennesker til de maritime uddannelser og styrke kendskabet til de maritime erhverv og beskæftigelsesmulighederne indenfor disse. Projektet Nordeuropas handels-, logistik- og transportklynge (NordLog) udspringer af Region Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi Handling bag ordene, der har som målsætning at gøre Hovedstadsregionen til Nordeuropas logistik- og handelshub. Målet med NordLog har været at forbedre rammevilkårene for innovation og konkurrence i Hovedstadsregionen samt at styrke regionens konkurrencedygtighed i forhold til Nordeuropa og Østersøområdet. Der er blevet afholdt en række workshops i projektets netværk, hvor der har været stor interesse for uddannelser indenfor logistik, og hvor virksomhederne ved de afholdte workshops netop har efterspurgt adgang til arbejdskraft med mere relevante uddannelser. NordLog projektet ønsker at bidrage til at styrke rammebetingelserne for de stærke sektorer i regionen bl.a. ved at sikre uddannelsen af folk med de rette kompetencer til at varetage sektorernes logistikbehov. Hovedstadsregionen har - også i kraft af sin placering i Øresundsregionen - potentiale til at blive en vidensog kompetencehub indenfor områder som medico- og fødevarelogistik (herunder bl.a. kølekæder), anvendelse af de nyeste track-and-trace teknologier i højværdiforsyningskæder og indenfor humanitær logistik. En af vejene til at opnå et kompetenceløft og sikre virksomheder og transportørers adgang til kvalificeret arbejdskraft er at sikre, at de rette uddannelser udbydes og samtidig at markedsføre disse uddannelser overfor potentielle studerende på forskellige niveauer. NordLog-projektet har derfor sammen med Transportens Innovationsnetværk påbegyndt arbejdet med at skabe en samlet oversigt over logistik- og transportuddannelser. Oversigten dækker Danmark inklusiv Øresundsregionen. Oversigten dækker både efteruddannelse, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Det vil derfor være nødvendigt at tage en diskussion af, om det vil være mest givtigt at formidle disse under en samlet paraply eller hver for sig. Der lægges desuden op til en diskussion af, om oversigten er dækkende; hvad skal den indeholde, hvordan skal den struktureres, hvem henvender den sig til? Transportens Innovationsnetværk vil i fremtiden påtage sig at holde denne oversigt opdateret, og den vil bl.a. blive gjort tilgængelig via hjemmesiden og NordLog-projektet og Transportens Innovationsnetværk vil desuden facilitere netværksaktiviteter, hvor virksomheder og uddannelsessteder har mulighed for at diskutere fremtidens logistik- og transportuddannelser, så udbuddet af uddannelser matcher virksomhederne behov. Lene Rasmussen Koordinator på NordLog-projektet Øresund Logistics 2

3 Indhold Forord Uddannelser til vejgodsområdet Fire stemmer om logistik Erhvervsuddannelser Transport- og logistikuddannelsen med specialet lager og terminal Kontoruddannelsen med specialet spedition og shipping Handelsuddannelsen Kort videregående uddannelse Logistikøkonom Mellemlang videregående uddannelse.. 9 Diplomingeniør - produktion Diplomingeniør i trafik og transport Diplomingeniør - Global Management and Manufacturing (GMM engineer) Lang videregående uddannelse Transport og logistik (cilvilingeniør) Cand. Merc i supply chain management (engelsk) Cand. Merc. i global logistik og supply chain management Cand. Merc. Logistics (engelsk) Videregående voksenuddannelse Akademiuddannelsen i international transport og logistik Akademiuddannelsen i international transport og logistik (fjernundervisning) Diplomuddannelse Hd 2. Del, supply chain management Master Master i transport og maritim management.. 15 Executive MBA in Shipping & Logistics (The Blue MBA) Voksenerhvervsuddannelse & grunduddannelse for voksne Eksamineret speditør Transport og logistik-uddannelsen med specialet lager- og terminal Handelsuddannelsen Kontoruddannelsen med specialet spedition og shipping (speditør) Kontoruddannelsen med specialet spedition og shipping (rederi & skibsmægler) Private udbydere Logistikskolen Arbejdsmarkedsuddannelser Praksisnære lederuddannelse målrettet transport- og logistikerhvervet Lager og logistik/ grundkompetence lager og terminal/ handel og logistik Spedition og shipping Nyttige links Øresund university - the collaborating universities Gymnasieskola Fordonsprogrammet med specialet transport.26 Universitet/ högskola Logistics service management Technology management Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi med kandidat i logistik og produktionsøkonomi. 27 Civilingenjörsutbildning i maskinteknik med kandidat i logistik og produktionsøkonomi Transport management Fritstående kurser Samhällets logistik Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik Kvalificerad Yrkesutbildning (KY)/ Högskola Internationella transporter och logistik Logistik og transportinformatik Transport og handel Kvalificerad distributionslogistiker Kvalificerad logistikutvecklare Vuxenutbildning på Komvux eller Folkhögskolan Lager og terminal Logistik og lager Företagsutbildning Basic logistics Basic production economy and logistics Basic supply service Logistics and supply chain Nyttige links

4 Uddannelser til vejgodsområdet Kvalitet og faglighed i hverdagen Danmark har en stærk position inden for vejgodsområdet. Det skyldes ikke mindst virksomheder, der er gode til at konkurrere og til at omstille sig efter nye vilkår, men også medarbejdere, der er engagerede og indstillet på at påtage sig nye opgaver. Vi ved godt, at branchen er præget af en stor og stærk faglighed - det står i skærende kontrast til det image, branchen har i omverdenen. Det grundlæggende vilkår for dansk vejgodstransport har ikke ændret sig: Vi skal alle leve af den kvalitet og fleksibilitet, som virksomheder og medarbejdere kan tilbyde kunderne. Faglighed i hverdagen skal derfor fortsat styrkes og udvikles. Der er rum for forbedring, og krise og nedgang i konkjunkturer og godsmængder kan være en god anledning til at styrke fagligheden. Større faglighed og professionalisme kan være med til at forbedre branchens image i befolkningen. Vi vil gerne have større respekt om den uhyre vigtige funktion, som alle i transporterhvervet udfører dagligt. Den respekt får vi ved at vise, at vi lægger vægt på faglighed i varetagelsen af vores job det drejer sig også om de kompetencer, der er rettet mod befolkningen: Vægt på større færdselssikkerhed, bedre godshåndtering, rettidig og sikker levering, økonomisk og energirigtig og defensiv kørsel og god kundeservice. Alle kan udvikle deres faglige viden og kompetencer både på arbejdet og ved at tage uddannelse og kurser. Selvom det er nogen tid siden, man sidst sad på skolebænken, så er det aldrig for sent. Alligevel bliver det ikke altid til så meget med at efteruddanne sig: Hverdagens opgaver kommer altid i første række i transportbranchen såvel som i andre brancher. Der skal tages en aktiv beslutning, hvis medarbejderne skal have efteruddannelse. Og man har brug for at vide noget om, hvilke muligheder for efteruddannelse, man kan vælge mellem. Det kan man få et overblik over i denne pjece. Fakta Ifølge Danmarks Statistik beskæftiger vognmands-, flytteforretninger og speditørvirksomheder ca ansatte (2007) Kilde: DI Transport 2010 Uddannelser til det maritime erhverv Det Blå Danmark Som en af verdens førende shippingnationer er Danmark ledende inden for containerfart, produkttankfart, køleskibsfart og offshore og aktiv i alle andre segmenter af international skibsfart. De danske skibe dækker hele verden og har omkring havneanløb årligt. De ca. 200 danske rederier udgør sammen med værfter og udstyrsleverandører kernen i Det Blå Danmark, der også tæller en lang række relaterede, maritime erhverv og institutioner. I alt beskæftiger branchen ca personer i Danmark, og rederierne såvel som de øvrige aktører i Det Blå Danmark har kontorer i alle dele af verden. Vidste du at? Danmark står for 10% af transporten af verdenshandlen, svarende til ca. 1. mia. tons. Det Blå Danmark er Danmarks mest globaliserede erhverv. Danmark er blandt verdens ledende nationer, når det gælder miljøvenlig skibsbygning og skibsreparation? Der afhængig af skibstypen kan være mellem og virksomheder, der leverer udstyr, komponenter og skibsdele til et skib? De danske rederier indtjener omkring 160 mia. kr. om året. Søfart er den mest miljøvenlige transportform. Den danske handelsflåde er den yngste i verden (ca. 7 år i gennemsnit pr. skib). Danske rederier har afgivet ordrer på nye skibe til en værdi af 85 mia. kr. Danmark er teknologisk førende inden for udvikling af højteknologiske fartøjer til specialopgaver og har bl.a. udviklet LNG tankskibe, LPG tankskibe, dykkerskibe, kabellæggere, uddybningsfartøjer og isbrydere. Kilde: (2010) 4

5 Fire stemmer om logistik Ved at planlægge uddannelse og efteruddannelse for dine medarbejdere, kan du påvirke og styrke din virksomhed i forhold til behovet for veluddannede medarbejdere nu og på længere sigt. Derved kan din virksomhed fremtidssikres. Michael Svane Direktør DI Transport, Bestyrelsesformand TØF For Danmarks transport og logistik branche er uddannelse vigtig for, at vi kan blive ved med at konkurrere på det globale plan og derved bevare vores konkurrenceevne i en globaliseret verden. Erik Østergaard, Adm. Direktør DTL og Bestyrelsesformand Transportens Innovationsnetværk (TINV) Innovation, vidensdeling, udveksling af erfaring, uddannelse og efterudannelse er vigtige elementer i den kurs, de danske unge sætter for deres fremtid. Vores danske unge vil være konkurrencedygtige ved at være motiverede og kombinere jobbet med forsat uddannelse og efteruddannelse. Steen Sabinsky, Direktør Europas Maritime Udviklingscenter. I en verden, som udvikler sig hurtigere end nogensinde, I en verden, hvor værdikæder ændrer sig hurtigere end nogensinde, og hvor beslutninger om disse bliver taget på højste niveau i virksomhederne. I en verden, hvor Danmark i højere og højere grad bliver et videnssamfund frem for et industrielt knudepunkt. I en verden, hvor kunder som efterspørger logistikydelser oftere og oftere befinder sig udenfor landets grænser, vil uddannelse indenfor transport og logistik blive essentielt for at overleve. Kunder kræver nu og i fremtiden integration og værditilvækst i samarbejdet, og det kan vi kun levere, hvis vi er godt nok klædt på til denne opgave, dette drejer sig både om basisuddannelser indenfor transport og logistik, men også tungere videregående uddannelser med forståelse for logistikkens indflydelse på værdikæderne, samt sidst men ikke mindst global kulturel forståelse og evnen til at kommunikere på fremmedsprog. Uddannelse ER fremtiden Lars Syberg, Global Logistik Direktør, Moelnlycke Health Care (Liege, Belgien) 5

6 Erhvervsuddannelser TEKNISKE SKOLER Transport- og logistikuddannelsen med specialet lager og terminal Lager- og terminaluddannelsen giver en grundlæggende viden om transport, opbevaring og viderefordeling af varer. Du lærer at modtage en ordre, finde varen frem og måske pakke den om til videre transport. EDB bruger du til at holde styr på, hvad der er på lageret, og hvor det opbevares. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som køreuddannelse, lagerøkonomi, kundebetjening og edb-lagerstyring. Men du skal også have fag som dansk, naturfag og samfundsfag. Du kan både afslutte uddannelsen som lagermedhjælper, lageroperatør med speciale, eller som lager- og terminaldisponent. Som lagermedhjælper lærer du bl.a. at modtage, registrere og udlevere varer. Du får kendskab til edbsystemer, og du tager kørekort til gaffeltruck. På lageroperatør er der to specialemuligheder: lager og transport samt lager og logistik. Du lærer om økonomistyring på lageret, hensigtsmæssig placering, transport teknologier, kontroloptællinger og meget mere. Som lager- og terminaldisponent lærer du at stå for driften af et lager. Du lærer også om arbejdsmiljø og forhandlingsteknik. Lageroperatør med speciale 3 år, lager- og terminaldisponent 4 år, lagermedhjælper 1 år og 6 mdr. Ja, samt elevløn. AMU Nordjylland CELF - Nykøbing F. CELF Maribo EUC Lillebælt EUC Nordvestsjælland EUC Syd EUC Vest Holstebro Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Selandia - CEU Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TEC Hvidovre VIA Erhvervsuddannelser Aarhus tekniske Skole Afsluttet folkeskole. AMU Nordjylland www.amunordjylland.dk CELF - Nykøbing F. og CELF Maribo EUC Lillebælt www.euclillebaelt.dk EUC Nordvestsjælland EUC Syd EUC Vest Holstebro Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Selandia - CEU Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TEC Hvidovre VIA Erhvervsuddannelser.. Aarhus tekniske Skole HANDELSSKOLER Kontoruddannelsen med specialet spedition og shipping Danske Speditører har et samarbejde med IBC Kolding, Århus Købmandsskole samt Roskilde Handelsskole, i forbindelse med elevuddannelsen inden for erhvervsuddannelsernes kontorspeciale spedition og shipping. Målet er at kunne tilbyde en attraktiv og fremtidsorienteret elevuddannelse med vægt på engagement, vedkommenhed, effektivitet og kvalitet. Elevuddannelsen er en uddannelse, som udbydes i det ordinære uddannelsessystem under Undervisningsministeriet, og er således ikke en uddannelse, som Danske Speditører udbyder. 6

7 Som uddannet vil du kunne arbejde med transportydelser i en speditions og/eller shippingvirksomhed. Her vil du kunne udføre arbejdsopgaver indenfor formidling, service og sagsbehandling på både nationalt og internationalt niveau. Du har lært at vurdere og vejlede ud fra kundens ønsker og forventninger, under hensyntagen til geografiske og kulturelle forhold. Du har også lært at anvende de retslige regler, aftaler og dokumenter, der gælder i overensstemmelse med virksomhedens ansvarsforhold, interne procedurer og kvalitetskrav. I praktik På praktikstedet skal du beskæftige dig med arbejdsopgaver inden for områder som forsendelses- og rutinetilrettelæggelse, dokumentudfyldelse, told og klarering samt import/eksport. På skole Du skal fra starten af uddannelsen specialisere dig inden for enten shipping eller spedition. Det 2-årige specialeforløb er struktureret som en vekseluddannelse, hvilket betyder, at du skiftevis er i uddannelse på praktikstedet, og på Roskilde Handelsskole. Du skal først have færdiggjort et 2-årigt grundforløb(kontoruddannelsen) på handelsskolen, inden du påbegynder det 2-årige specialeforløb. Ja, samt elevløn. Roskilde Handelsskole Du kan starte, når du har gennemført et grundforløb fra en handelsskole og bestået følgende fag: Dansk niveau C Erhvervsøkonomi niveau E Engelsk* niveau C 2. fremmedsprog* niveau E Informationsteknologi niveau C Salg og service niveau D Samfundsfag niveau D *Enten engelsk eller 2. fremmedsprog skal være på niveau C som minimum. Du skal endvidere have en uddannelsesaftale med et praktiksted. Roskilde Handelsskole www.rhs.dk Handelsuddannelsen En handelsuddannet arbejder med handel. På skolen lærer du om indkøb, opbevaring, transport og salg af store varepartier. Som handelsuddannet kan du arbejde i engrosvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed. På kundekontaktcenteruddannelsen lærer du at gennemføre og styre samtaler med kunder, at lave kundeanalyser, markedsføring samt at benytte en række teknologiske værktøjer. Som handelsassistent med specialet salg lærer du om kundeadfærd og forskellige måder at sælge på. Du lærer også forhandlingsteknik, og får kendskab til at planlægge salg og tilrettelægge markedsanalyser. Du kan vælge en retning inden for: bilsalg, VVS, stål, træ- og byggematerialer, værktøj og værktøjsmaskiner, landbrugsmaskiner, manufaktur. Som handelsassistent med specialet service drejer det sig om salg af serviceydelser, men ellers lærer du det samme som en handelsassistent med specialet salg. Som indkøbsassistent lærer du om indkøb, fra processen starter hos en leverandør til varen bliver leveret og betalt hos en kunde. Du lærer om import, eksport og internationale betalingsmåder, og du får kendskab til markederne i ind- og udland. Som logistikassistent lærer du om, hvad det koster at sende og at oplagre varer. Du lærer desuden at tilrettelægge vareforsendelser til flere kunder på en praktisk måde. Handelsassistent (salg), handelsassistent (service), indkøbsassistent, logistikassistent, 4 år, kundekontaktcentermedarbejder 2 år. Ja, samt elevløn. Business College Syd Mommark HkS Djurslands Erhvervsskoler, Grenaa Handelsskole Erhvervsskolerne Aars 7

8 Kort videregående uddannelse Handelsfagskolen Handelsskolen København Nord, Hillerød Handelsskolen København Nord, Lyngby Herningsholm Erhvervsskole, HG Ikast Herningsholm Erhvervsskole, HG Herning IBC International Business College - Åbenrå IBC International Business College - Fredericia IBC International Business College - Kolding Selandia - CEU Aalborg Handelsskole Århus Købmandsskole Afsluttet folkeskole. Business College Syd Mommark HkS Djurslands Erhvervsskoler, Grenaa Erhvervsskolerne Aars Handelsfagskolen Handelsskolen København Nord, Hillerød...www.knord.dk Herningsholm Erhvervsskole, HG Herning IBC International Business College Selandia - CEU Aalborg Handelsskole Aarhus Købmandsskole Logistikøkonom Du vil blive introduceret til emnerne; marketing, strategi, internationale forordninger, transportmaterialer og informationsteknologi. Du vil lære at planlægge samt lede produkter fra virksomhed til omverden f.eks. fra import af råmateriale til afsendelsen af det færdige produkt. Logistik-programmet, hvor du kan vælge at få undervisning på enten dansk eller engelsk, tager 2 år, og består af et fælles samt individuelt pensum. Det fælles pensum består i: Generelle studier, inkl. Socialudvikling og Transport og Logistik i et nationalt og internationalt perspektiv, Innovation, et fremmedsprog samt Miljø. Virksomheden, inkl. Organisation, Økonomi, Material Management, Forretningslove og Kommunikation. Markeder, inkl. Marketing, Strategi, Internationale Forordninger og Kulturel forståelse. Transport, inkl. Logistisk Analyse, Distribution, Transportplanlægning, Shippinglov, samt Former for transport. Teknologi, inkl. Teknologisk Udvikling, Transportmaterialer og Informationsteknologi. Ved det individuelle pensum vælges et emne du vil undersøge i dybden og derefter laves en afhandling. Du har også muligheden for at gennemgå en praktikperiode hos en virksomhed. EA Copenhagen Business Academy, Niels Brock EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse og opfylde de specifikke adgangskrav: Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) - alle med engelsk B og matematik C En af erhvervsuddannelserne: handelsuddannelsen, kontoruddannelsen, lager- og terminaluddannelsen, personbefordringsuddannelsen eller vejgodstransportuddannelsen Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk B og matematik C. Bemærk: Specifikke adgangskrav skal være bestået. EA Copenhagen Business Academy, Niels Brock www.brock.dk EA Lillebælt, Vejle Handelsskole år. 8

9 Mellemlang videregående uddannelse Diplomingeniør - produktion Produktionsingeniører arbejder i krydsfeltet mellem planlægning og styring, teknologi, virksomhedsøkonomi og mennesker. Du vil komme til at arbejde med udvikling og optimering af virksomheders interne produktionsgange. Produktionsingeniører favner på én gang en dyb forretningsforståelse, og en stor indsigt i teknologiske og organisatoriske processer. Med en uddannelse som produktionsingeniør kommer du til at arbejde tværfagligt. For eksempel med ledelse, planlægning, logistik eller kvalitet. Uddannelsen kombinerer forskellige fagområder, og du får undervisning i bl.a.: Naturvidenskabelige fag: matematik, statistik og styrkelære Tekniske fag: informationsteknologi (it), grafisk kommunikation og miljø Ingeniørfaglige fag: teknologi, it-anvendelse, styrings- og reguleringsteknik Samfundsfaglige fag: logistik, kvalitetsstyring, ledelse og organisation 3½ år. Ja, samt praktikløn. Ingeniørhøjskolen i København - University College Syddansk Universitet, Ingeniør uddannelser Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav Ingeniørhøjskolen i København - University College Syddansk Universitet, Ingeniør uddannelser.. Diplomingeniør i trafik og transport Uddannelsen i trafik og transport gennemgår alle former for trafik og trafikplanlægning. Det gælder både vejtrafik, kollektiv trafik og jernbaner samt godstransport og logistik. Du lærer at beregne og planlægge trafikafvikling på et højt niveau. Ud over viden om de forskellige typer trafik, får du også undervisning i en del redskabsfag som f.eks. matematik og statistik. Der undervises i fagene: Matematik, statistik og fysik Vejtrafik Kollektiv trafik Trafikmodeller Jernbanetrafikteknik Godstransport og logistik Trafiksikkerhed Geografiske informationssystemer Transportøkonomi Regnskabslære og virksomhedsøkonomi Operationsanalyse. Undervisningsformen indeholder tværfaglig undervisning, projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning. Du bliver trænet i såvel skriftlig som mundtlig formidling i resultaterne af dit projektarbejde. Der er på studiet indlagt ½ års praktik, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt og den studerende tildeles titlen diplomingeniør-/professionsbachelor. 3½ år. Ja, samt praktikløn. Danmarks Tekniske Universitet Gymnasial eksamen. Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse, kan du på DTU tage adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav er matematik A og fysik C. Begge fag skal være bestået. Danmarks Tekniske Universitet www.dtu.dk 9

10 Diplomingeniør - Global Management and Manufacturing (GMM engineer) Ledelse af det globale produktionsnetværk, Supply Chain Management og kulturel forståelse kombineret med udvikling af personlige indlæringsevner er kodeordene i denne uddannelse. Uddannelsen fokuserer på global virksomhedsudvikling. Globalisation øger mulighederne for at fremstille produkterne hvor det er billigst og bedst samt at sælge dem hvor det er dyrest. Som en konsekvens heraf vil produktionen blive opdelt i stadigt mindre dele, og spredt over større geografiske afstande. GMM-ingeniøren vil være linket mellem koordinationen samt udviklingen af fremtidige produktionsprocesser. Virksomhederne har grundet globalisationen været nødt til, at ændre deres strategiske fokus fra lokalproduktion til ledelse af globale produktionsnetværk. Der er 4 hovedemer på studiet: Supply Chain Management Production and Operations Management Business Management International Orientation and Cultural Understanding Development of Personal Learning Skills Internationalt miljø Undervisningen foregår på engelsk, og der er både danske og udenlandske studerende. Du kan uden problemer rejse udenlands og studere i 1-2 semestre. Vi har en stærk tradition for at være internationalt involverede, og vi kan derfor tilbyde et stort netværk af industripartnere samt universiteter i hele verden. Projektarbejde samt stærke relationer med industrien Uddannelsen lægger vægt på projektarbejde, og flere projekter er udviklet i tæt samarbejde med industrien. Hvert semester vil hvert hold blive placeret på et virksomhedsrelateret projekt. Du vil i den forbindelse blive introduceret til den nødvendige teoretiske viden. 3½ år. Ja, samt praktikløn. Syddansk Universitet, Ingeniør uddannelser Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Gymnasial eksamen. Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse, kan du på SDU og AU- HIH tage adgangskursus til ingeniøruddannelserne, se dk eller Specifikke adgangskrav er matematik, fysik og engelsk på B-niveau. Alle fag skal være bestået. Derudover skal du til optagelsessamtale. Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering. Du kan også supplere din eksamen ved at tage enkeltfag på AU-HIH s eller SDU s adgangskursus. Syddansk Universitet, Ingeniør uddannelser.. Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

11 Lang videregående uddannelse Transport og logistik (cilvilingeniør) Den ingeniørvidenskabelige tilgang til transport og logistik benytter anvendelsesorienterede matematiske modeller, og IT-baserede løsninger til at optimere transport og logistikproblemer. Retningen har således et modelbaseret udgangspunkt i sin tilgang til transport og logistik. Fokus i studiet kan være anvendelsesorienteret, og mange kandidater skriver afgangsprojekt i samarbejde med private virksomheder eller offentlige myndigheder. Men fokus kan også være metode- og forskningsorienteret, og nogle af retningens kandidater fortsætter som erhvervsforskere, ph.d.-studerende eller varetager udviklingsfunktioner andetsteds. Kandidatuddannelsen i Transport og Logistik, hvor sproget er engelsk, tilbyder følgende fire studielinier: Transport og virksomhedslogistik Trafikplanlægning og trafikteknik Modellering af trafik og transport Jernbaneteknologi. Undervisningen veksler mellem kurser, forelæsninger og projektarbejde. Du afslutter kandidatuddannelsen med et større videnskabeligt arbejde, specialet, der tager ½-1 år. Kandidatuddannelsen giver titlen cand.polyt./cand.scient. techn. 2 år. Danmarks Tekniske Universitet Relevant bachelorgrad, f.eks. fra bachelorprogrammet på DTU inden for Byggeteknologi, Produktion og Konstruktion eller Matematik og Teknologi. For ansøgere med bachelorgrader fra øvrige universiteter gælder særlige regler. Bachelorer i matematik-økonomi er særligt relevante for uddannelsen. Bachelorer fra datalogi, geografi, økonomi, samfundsfag kan være optagelsesberettigede afhængig af deres faglige profil. Danmarks Tekniske Universitet www.dtu.dk Cand. Merc i supply chain management (engelsk) SCM s fokus er at transformere virksomheders forsyninger, produktion, distribution og marketing til en netværksrelateret forretningsproces. Ledelsen af denne proces er hovedelementet til en virksomheds rentabilitet. Hovedopgaverne ved ledelse af en supply chain er selve designet af kæden, organisering af forsynings-, produktions- og distributionsnetværk. Der er mange taktiske og operationelle beslutninger involveret, som relaterer til 3 generiske supply chain-aktiviteter. 1. Integrationen og synkronisationen af alle forretningsprocedurer i og mellem organisationer. 2. Harmoniseringen af gods-flowet mellem leverandørens underleverandør og kundernes kunder. 3. Den efterspørgselsdrevne forsyning af information til alle involverede. 11

12 2 år. Ansøgere til cand.merc. opdeles i ansøgere med en direkte adgangsgivende bachelorgrad og ansøgere uden en direkte adgangsgivende bachelorgrad. Men ellers er Bachelor in management/ economics (HA) adgangsgivende. Du kan se hvilke bachelorgrader der er adgangsgivende samt læse om de enkelte krav på Copenhagen Business School Supply Chain Inventory and Production Planning Supply Chain Links and Enterprise Ressource Strategic Issues in Supply Chain Management Management Accounting. Man skal specialisere sig inden for to forskellige toninger: Organizational Issues og Advanced Cost Accounting Issues. Fagene på en toning er obligatoriske. 2 år. Syddansk Universitet nok at være god til at planlægge, du må også forstå hvordan de forskellige forretningsgange fungerer for at understøtte den allerede velfungerende supply chain. Uddannelsen giver dig en dybdegående viden omkring: Metoder til at planlægge samt kontrollere en supply chains varer samt infomation. Dette inkluderer en solid viden til hvorledes man kan udvikle de nødvendige IT værktøjer. Hvordan du kan designe en strategi for Supply Chain Management. Uddannelsen vil give dig de analytiske redskaber du skal bruge for at vurdere, systematisk strukturere samt analysere mulige løsninger til komplekse logistiske problemer. Cand. Merc. i global logistik og supply chain management Kandidatuddannelsen i Global Logistik og Supply Chain Management har til formål at give de studerende en bred viden om, og forståelse for de centrale aspekter og problemstillinger i Global Logistik og Supply Chain Management. De studerende vil få værktøjer til at formulere, analysere og løse problemer inden for fagområdet, og vil opnå en spidskompetence i strategiske, taktiske og operationelle aspekter af Supply Chain Management (SCM). Global Logistik og Supply Chain Management indeholder fire konstituerende fag: Optagelse på kandidatuddannelsen cand.merc. forudsætter en bestået bacheloruddannelse i HA. Syddansk Universitet Cand. Merc. Logistics (engelsk) Logistik handler om at planlægge samt kontrollere en virksomheds aktiviteter, da man må sikre sig, at det rigtige produkt leveres i den rette kvantitet til den rette kunde på det rette tid. Det er ikke længere 2 år. Handelshøjskolen Aarhus Universitet Alle erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser giver adgang til cand.merc. Handelshøjskolen Aarhus Universitet

13 Videregående voksenuddannelse Akademiuddannelsen i international transport og logistik Du lærer at analysere og gennemføre løsninger i forbindelse med international transport og logistik i private og offentlige virksomheder. I løbet af uddannelsen lærer du at kombinere viden om den samlede forsyningskæde fra produktion til forbrug. Du bliver desuden trænet i at lave metodiske og praktiske overvejelser om international transport og logistik. Uddannelsens opbygning: Fagmoduler der passer til dine behov Uddannelsen består af en 1. del og en 2. del á hver tre moduler. Hvert modul afsluttes med en prøve. Ud fra dine egne - eller din virksomheds - behov og ønsker kan du normalt gennemføre hele uddannelsen på deltid på tre år (typisk en aften om ugen + hjemmearbejde). Du kan imidlertid også bruge fagmodulerne som enkeltstående efteruddannelseskurser og dermed fokusere på netop det emne, der er mest relevant for dig. Op til 3 år på deltid. PRIS: Deltagerbetaling på kr. Mulighed for Statens Voksen Udannelsesstøtte (SVU), samt tilskud fra uddannelsesfonde. Business College Syd Mommark HkS EA Sydvest, Esbjerg Erhvervsakademi I Midtvest Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademi Århus Esbjerg Handelsskole Handelsskolen København Nord Herningsholm Erhvervsskole Køge Handelsskole Niels Brock Copenhagen Business College Tietgenskolen Vejle Handelsskole Aalborg Handelsskole Du kan optages på akademiuddannelsen i International transport og logistik, hvis du har mindst to års relevant erhvervserfaring. Derudover skal du have en relevant erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, eller en gymnasial uddannelse. Du skal have engelsk og matematik på niveau C. Du har naturligvis mulighed for at søge dispensation, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til ovennævnte. Det er op til den konkrete udbyder af uddannelsen, at vurdere dette. Business College Syd Mommark HkS EA Sydvest, Esbjerg www.easv.dk Erhvervsakademi I Midtvest Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademi Århus...www.erhvervsakademiaarhus.dk Esbjerg Handelsskole Handelsskolen København Nord www.knord.dk Herningsholm Erhvervsskole Køge Handelsskole Niels Brock Copenhagen Business College www.brock.dk Tietgenskolen Vejle Handelsskole www.vejlehs.dk Aalborg Handelsskole Akademiuddannelsen i international transport og logistik (fjernundervisning) takt med den øgede globalisering, og stigende handel på tværs af lande bliver der stillet stadig større I krav til virksomhedernes medarbejdere i transport- og logistikstillinger. De skal kende til lovgivning og regler for transport mellem de enkelte lande, og de skal være i stand til at indgå i internationale relationer. Når du læser AU International transport og logistik, vil du lære om de forhold, der er vigtige at tage højde for, når virksomheder transporterer gods på tværs af landegrænser. Du vil derfor lære om lovgivning og retningslinjer for international transport, og om hvordan det er muligt at planlægge og styre tilgangen af ressourcer, der skal hentes i udlandet. 3 år på deltid. 13

14 PRIS: Samlet pris for AU i Int. transport og logistik, uanset retning er kr Netau Fjernundervisning En adgangsgivende uddannelse eller erhvervserfaring af mindst 2 års varighed. En adgangsgivende uddannelse : 1. En relevant erhvervsuddannelse 2. En relevant grunduddannelse for voksne (GVU) 3. En gymnasial uddannelse 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr Adgangskrav til Specialeforløb samt Afgangsprojekt er en adgangsgivende uddannelse samt relevant erhvervserfaring af mindst 2 års varighed. Ansøgere, der har gennemført 4 merkonomfag eller afsluttet uddannelsen til merkonom efter tidligere regler herom, kan optages på Specialeforløb og derefter Afgangsprojektet, hvis de opfylder adgangskrav herover samt opfylder krav til obligatoriske og valgfrie moduler. Se mere herom på de enkelte profiler. Relevant erhvervserfaring, der er opnået før eller sideløbende med uddannelsen til merkonom, medregnes ved optagelse på Specialeforløb. TEKNISKE FORUDSÆTNINGER Da al kommunikation foregår på kursistsystemet; dk, er internetadgang en forudsætning for deltagelse. De fleste dokumenter ligger i forskellige Office programmer; Powerpoint, Word, Excel, hvorfor det er en forudsætning at man har brugerkendskab hertil, samt programmerne installeret på egen pc. KONTAKT Netau Fjernundervisning www.netau.dk Diplomuddannelse Hd 2. Del, supply chain management På uddannelsen HD 2. del, logistik anlægges et forretningsperspektiv. Der er fokus på kundeorientering og forsyningsnetværk. HD-specialiseringen kvalificerer til ledende stillinger med ansvar for tværgående planlægnings- og udviklingsopgaver inden for logistik- og indkøbsområdet. Du får kendskab til de forretningsprocesser, som går tværs af de traditionelle virksomhedsfunktioner inden for og mellem virksomheder. Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere inden for logistik- og indkøbsområdet. Du vil i undervisningen få nye redskaber til din fremtidige beskæftigelse på fagområdet. 2 år på deltid PRIS: Der er deltagerbetaling. Mulighed for Statens Voksen Uddannelsesstøtte. Du kan tage HD 2. del i logistik på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og på Copenhagen Business School, hvor specialet hedder Supply Chain Management. For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser: 14

15 HD 1. del Erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, HA Markedsøkonom Finansøkonom Markedsføringsøkonom med de bundne valgemner; driftsøkonomi, statistiske modeller, regressionsanalyse og antalstabeller Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring eller økonomi og ressourcestyring med fagene erhvervsøkonomi, global økonomi, erhvervsret og statistik Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Copenhagen Business School Master Master i transport og maritim management Kombinationen af forretningsmæssig forståelse, og udvikling samt viden om den globaliserede verdens drivkræfter er afgørende ledelsesmæssige kompetencer i fremtidens virksomheder og organisationer. Vi udbyder en master i transport og maritim management, hvor vi lægger vægt på: Innovation og forretningsudvikling Supply Chain Management International økonomi Human Resource Management. Uddannelsen giver dig kompetencer til at agere som leder, og varetage forretningsmæssige opgaver inden for søfart, både nationalt og internationalt. Uddannelsen er henvendt til nuværende og kommende ledere inden for søfart, logistik service, udstyr, havnedrift eller transportvirksomhed. 2 år. PRIS: I alt kr. (og dertil kommer udgifter til materialer ca kr., rejser, seminaruge mm.). Syddansk Universitet - MMTM Relevant akademisk bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse Der kan optages ansøgere, der ikke opfylder disse betingelser, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Har du en anden uddannelse, som f.eks. skibsfører, vil vi på dette grundlag fortage en individuel bedømmelse af din ansøgning. Ansøgerne skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. KONTAKT Syddansk Universitet - MMTM Executive MBA in Shipping & Logistics (The Blue MBA) Uddannelsen har et holistisk syn på shipping, den integrerer teknologiske aspekter så vel som maritim lov og Supply Chain Management, hvorigennem de studerende udvikler en komplet forståelse af de mange udfordringer i denne spændende sektor. Uddannelsen er designet til at hjælpe deltagerne med at møde deres personlige mål, samt komplimentere deres professionelle forventninger. Dette gøres ved at tilbyde industri-specifikt pensum, hvilket vil styrke deltagernes professionelle karrierer samt få dem til at sigte endnu højere. Samtidig tilbyder uddannelsen den nødvendige fleksibilitet der skal til for at gennemføre hele uddannelsen. Der er 4 gennemgående temaer i uddannelsen: Lederskabsudfordringer 15

16 Globaliseringen af verdensøkonomien Konsekvenserne af informations- og kommunikationsudviklingen Forandringerne i de logistiske behov En bachelorgrad fra en anerkendt akademisk institution eller tilsvarende. Graduate Management Admission Test (GMAT) eller tilsvarende dokumenteret kvalifikation. Minimum 3 års arbejdserfaring indenfor et relevant felt. 2 personlige anbefalinger. Før optagelse interwieves ansøgerne, og derefter vurderes om de har opfyldt alle adgangskrav sammen med resultatet af interwievet. For deltagere der bor langt væk er det muligt at blive interwievet over telefonen. Copenhagen Business School Executive MBA in Shipping and Logistics Copenhagen Business School Ca. 22 mdr. PRIS: Uddannelsen koster 225,000 DKK dette skal betales på følgende måde: 1. 60,000 DKK ved begyndelsen af første semester ,000 DKK ved begyndelsen af de 3 sidste semester. Ovenstående betalinger inkluderer ikke kursusmateriale, rejse- og hotelomkostninger. 16

17 Voksenerhvervsuddannelse & grunduddannelse for voksne Eksamineret speditør Kurset henvender sig til speditører og andre aktører i transportsektoren, der ønsker at videreuddanne sig inden for spedition og shipping, og som ønsker at erhverve sig central viden om logistikbegrebet, og den nyeste udvikling inden for området. For at opnå betegnelsen Eksamineret Speditør skal følgende kurser gennemføres og beståes, men kurserne kan imidlertid også tages som enkeltkurser: Speditionsret Speditionsøkonomi Speditionssalg- og service Et specialemodul i enten: Vejtransport, Søtransport eller Lufttransport 1-1½ år på deltid. PRIS: Medlemmer af Danske Speditører: kr. (excl. moms) / kr. (excl. moms) hvis speciale i Luftfragt Medlemmer af Dansk Erhverv: kr. (excl. moms) / kr. (excl. moms) hvis speciale i Luftfragt Ikke-medlemmer: kr. (excl. moms) / kr (excl. moms) hvis speciale i Luftfragt Der er mulighed for tilskud til alle Speditørskolens kurser. Et kursus giver ret til VEU-godtgørelse, resten kan der søges om tilskud til via kompetencefonden. IBC International Business College - Kolding Roskilde Handelsskole Århus Købmandsskole Der kræves derfor ingen særlige forudsætninger for at deltage i dette kursus. Dog vil det være en fordel, om kursisten enten har taget kontoruddannelsen med speciale i spedition og shipping (elevuddannelsen), eller har erfaring med spedition. Uddannelseskoordinator Pernille Bredgaard Høeg, tlf Uddannelseskoordinator Thomas Henriksen, dasp.dk, tlf Danske Speditører Transport og logistikuddannelsen med specialet lagerog terminal Lager- og terminaluddannelsen, giver en grundlæggende viden om transport, opbevaring og videre fordeling af varer. Du lærer at modtage en ordre, finde varen frem og måske pakke den om til videre transport. EDB bruger du til at holde styr på, hvad der er på lageret, og hvor det opbevares. Lageroperatør med speciale 3 år, lager- og terminaldisponent 4 år, lagermedhjælper 1 år og 6 mdr. Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet, og får elevløn på hovedforløbet. Du kan også søge VEU-godtgørelse, hvis du opfylder betingelserne. Hvis du er fyldt 25 år kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region. AMU Nordjylland CELF - Nykøbing F. CELF Maribo EUC Lillebælt EUC Nordvestsjælland EUC Syd EUC Vest Holstebro Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Selandia - CEU Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TEC Hvidovre VIA Erhvervsuddannelser Aarhus tekniske Skole Adgangskrav: Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage lager- og terminaluddannelsen ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter. Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen. 17

18 AMU Nordjylland www.amunordjylland.dk CELF - Nykøbing F. og CELF Maribo EUC Lillebælt www.euclillebaelt.dk EUC Nordvestsjælland EUC Syd EUC Vest Holstebro Tekniske Skole Randers Tekniske Skole Selandia - CEU Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TEC Hvidovre VIA Erhvervsuddannelser.. Aarhus tekniske Skole Handelsuddannelsen En handelsuddannet arbejder med handel. På skolen lærer du om indkøb, opbevaring, transport og salg af store varepartier. Som handelsuddannet kan du arbejde i engrosvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed. På kundekontaktcenteruddannelsen lærer du at gennemføre og styre samtaler med kunder, at lave kundeanalyser, markedsføring samt at benytte en række teknologiske værktøjer. Som handelsassistent med specialet salg lærer du om kundeadfærd og forskellige måder at sælge på. Du lærer også forhandlingsteknik, og får kendskab til at planlægge salg og tilrettelægge markedsanalyser. Du kan vælge en retning inden for: bilsalg, VVS, stål, træ- og byggematerialer, værktøj og værktøjsmaskiner, landbrugsmaskiner, manufaktur. Som handelsassistent med specialet service drejer det sig om salg af serviceydelser, men ellers lærer du det samme som en handelsassistent med specialet salg. Som indkøbsassistent lærer du om indkøb, fra processen starter hos en leverandør til varen bliver leveret og betalt hos en kunde. Du lærer om import, eksport og internationale betalingsmåder, og du får kendskab til markederne i ind- og udland. Som logistikassistent lærer du om, hvad det koster at sende og at oplagre varer. Du lærer desuden at tilrettelægge vareforsendelser til flere kunder på en praktisk måde. Handelsassistent (salg), handelsassistent (service), indkøbsassistent, logistikassistent, 4 år, kundekontaktcentermedarbejder 2 år. Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet, og får elevløn på hovedforløbet. Du kan også søge VEU-godtgørelse, hvis du opfylder betingelserne. Hvis du er fyldt 25 år kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region. Business College Syd Mommark HkS Djurslands Erhvervsskoler, Grenaa Handelsskole Erhvervsskolerne Aars Handelsfagskolen Handelsskolen København Nord, Hillerød Handelsskolen København Nord, Lyngby Herningsholm Erhvervsskole, HG Ikast Herningsholm Erhvervsskole, HG Herning IBC International Business College - Åbenrå IBC International Business College - Fredericia IBC International Business College - Kolding Selandia - CEU Aalborg Handelsskole Århus Købmandsskole Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage handelsuddannelsen ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter. Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen. Business College Syd Mommark Hk Djurslands Erhvervsskoler, Grenaa Erhvervsskolerne Aars Handelsfagskolen Handelsskolen København Nord, Hillerød...www.knord.dk Herningsholm Erhvervsskole, HG Herning IBC International Business College Selandia - CEU Aalborg Handelsskole Aarhus Købmandsskole

19 Kontoruddannelsen med specialet spedition og shipping (speditør) Danske Speditører har et samarbejde med IBC Kolding, Århus Købmandsskole samt Roskilde Handelsskole i forbindelse med elevuddannelsen inden for erhvervsuddannelsernes kontorspeciale spedition og shipping. Målet er at kunne tilbyde en attraktiv og fremtidsorienteret elevuddannelse med vægt på engagement, vedkommenhed, effektivitet og kvalitet. Elevuddannelsen er en uddannelse, som udbydes i det ordinære uddannelsessystem under Undervisningsministeriet og er således ikke en uddannelse, som Danske Speditører udbyder. Som uddannet vil du kunne arbejde med transportydelser i en speditions og/eller shippingvirksomhed. Her vil du kunne udføre arbejdsopgaver indenfor formidling, service og sagsbehandling på både nationalt og internationalt niveau. Du har lært at vurdere og vejlede ud fra kundens ønsker og forventninger, under hensyntagen til geografiske og kulturelle forhold. Du har også lært at anvende de retslige regler, aftaler og dokumenter, der gælder i overensstemmelse med virksomhedens ansvarsforhold, interne procedurer og kvalitetskrav. I praktik På praktikstedet skal du beskæftige dig med arbejdsopgaver inden for områder som forsendelses- og rutinetilrettelæggelse, dokumentudfyldelse, told og klarering samt import/eksport. På skole Du skal fra starten af uddannelsen specialisere dig inden for enten shipping eller spedition. Det 2-årige specialeforløb er struktureret som en vekseluddannelse, hvilket betyder, at du skiftevis er i uddannelse på praktikstedet og på Roskilde Handelsskole. Du skal først have færdiggjort et 2-årigt grundforløb på handelsskolen, inden du påbegynder det 2-årige specialeforløb. Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet, og får elevløn på hovedforløbet. Du kan også søge VEU-godtgørelse, hvis du opfylder betingelserne. Hvis du er fyldt 25 år kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region. Roskilde Handelsskole Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage spedition- og shippinguddannelsen ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter. Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen. Roskilde Handelsskole www.rhs.dk Kontoruddannelsen med specialet spedition og shipping (rederi & skibsmægler) uddannelsesperioden veksles der mellem skole og I praktik og begge dele er lige vigtige for uddannelsen. Du indgår en 2-årig uddannelsesaftale med en shippingvirksomhed og i løbet af denne periode har du flere skoleophold af 1-2 ugers varighed. Der er fastlagte særlige skoleophold i Esbjerg, hvor shippingelever fra hele landet sammen har undervisning på Esbjerg Handelsskole. Det Blå Danmark samarbejder omkring den teoretiske del af uddannelsen, og du vil derfor hurtigt blive en del af et netværk sammen med de øvrige elever i branchen. Som den eneste skole i Danmark er uddannelsen på Esbjerg Handelsskole godkendt af The Institute of Chartered Shipbrokers i England og berettiger til fritagelse for dele af uddannelsen til Chartered Shipbroker under det engelske system. Skoleopholdene er delt op i følgende emner: Introduktion til branchen og til erhvervets opbygning og samfundsmæssige betydning Generel shipping (transportformer, love og regler, salgsteknik, logistik) Trampfart (transportmidler, befragtning, klarering, 19

20 dokumenter, transportjura) Liniefart og Søret Den praktiske uddannelse foregår i virksomheden, som udarbejder en uddannelsesplan, der sikre en klar sammenhæng mellem teori og praktik. Typisk vil du under uddannelsen skifte mellem virksomhedens forskellige afdelinger. I løbet af de to år som shippingelev udvikler du dine evner, så du til sidst professionelt kan gennemføre komplicerede shipping relaterede opgaver selvstændigt og indgå i et stærkt internationalt team af kollegaer. Vi uddanner dig efter princippet learning by doing. Du får hurtigt tildelt ansvar og spændende opgaver. Sideløbende med elevuddannelsen kan du deltage i HD 1.del og har efterfølgende mulighed for at gennemføre HD 2.del. Herefter er der rig mulighed for at supplere med yderligere videreuddannelse gennem et shipping Master program overbygning på universitet eller Handelshøjskole. Mange af virksomhederne i Det Blå Danmark hjælper medarbejderne videre med deres uddannelsesforløb, både af hensyn til deres egne karriereønsker og af hensyn til branchens behov for topkvalificerede og motiverede medarbejdere 2 år. særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region. Esbjerg Handelsskole Eksamen med et rigtigt godt resultat, matematik på B-niveau, engelsk B-niveau eller tilsvarende erhvervet på anden måde samt gode IT-kundskaber Esbjerg Handelsskole Private udbydere Logistikskolen Logistikskolen er alternativet til medarbejdere, der ikke har teoretisk kompetence på HD-niveau. Uddannelsen henvender sig til medarbejdere med koordinerende ansvarsområder på funktionsniveau, og indflydelse på logistikprocesser. Studieforløbet strækker sig over 9 måneder, og er opbygget i en kombination af fjern- og klasseundervisning. Deltagerne udarbejder en selvstændig opgave med udgangspunkt i egen virksomhed. Efter endt studieforløb for deltageren et uddannelsesbevis samt retten til at kalde sig Logistikteknolog. Teknologisk Institut har mange andre relevante kurser indenfor lean, produktivitet og logistik. Disse kan findes via hjemmesiden 9 dage samt selvstudium. PRIS: Denne uddannelse koster DKK, medlemmer af Emballage og Transport kan deltage for kr DKK. Overnatning og transport i forbindelse med workshops sker på deltagerens egen regning. Se alle kursuspriser på Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet, og får elevløn på hovedforløbet. Du kan også søge VEU-godtgørelse, hvis du opfylder betingelserne. Hvis du er fyldt 25 år kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et Taastrup. Deltageren bør besidde kommerciel og/eller faglig basisuddan- 20

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR

HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR HANDELSUDDANNELSER PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR Tilmelder du dig en handelsuddannelse på Aalborg Handelsskole, har du mulighed for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR

HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR HANDELSUDDANNELSER PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR Tilmelder du dig en handelsuddannelse

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E: Akademiuddannelserne

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E:  Akademiuddannelserne Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks 1038 3900 Nuuk T: +299 32 30 99 F: +299 32 32 55 E: ninuuk@ninuuk.gl www.ninuuk.gl AU Akademiuddannelserne AU Akademiuddannelserne Akademiuddannelserne er for dig,

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

IBC International Business College

IBC International Business College IBC International Business College e v i l b n a Vi k t, vi e d t l a m o r e m m ø r d Din fremtid er åben Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL 1 PROGRAM Indledning Del 1 Omkof hvordan man minimerer tvistesager Prøvetid, sygdom, barsel med mere. Del 2 Kompetenceudvikling og arbejdsmiljø/arbejdsglæde Elevuddannelsen

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere Netværksdag for automationsuddannelser 27-10-2016 Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere 1 Velkomst: Mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring Ved Global

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Vi kan blive alt det, vi drømmer om

Vi kan blive alt det, vi drømmer om Vi kan blive alt det, vi drømmer om AALBORG HANDELSSKOLE EUX BUSINESS - DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE

AALBORG HANDELSSKOLE AALBORG HANDELSSKOLE EUX Business kombinerer gymnasiale fag med seriøs erhvervserfaring. Med EUX Business får du dobbelt op på muligheder, uddannelse og faglighed. HAR DU ADGANG TIL EUX BUSINESS? HAR

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

den hurtigste vej til et fedt job

den hurtigste vej til et fedt job HG den hurtigste vej til et fedt job Et fedt sted at lære Århus Købmandsskole er et fedt sted at lære. Her finder du: Et spændende studiemiljø med flotte omgivelser Engagerede lærere, der tager dig alvorligt

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Danmarks Maritime Klynge SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere