Produktbeskrivelse. Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktbeskrivelse. Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald"

Transkript

1 Side 1 Produktbeskrivelse Telebro Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald Produktbeskrivelsen udgør bilag 1 til Tillægsaftale om salg af Telebro. TDC Branchesalg Spotorno All Taastrup Tlf. Fax TDC A/S A/S reg.nr København

2 Side 2 af 29 Indhold 1 INDLEDNING AFTALER FUNKTIONER SLUTBRUGERFUNKTION Telebro Basis Telebro omstilling Voic NETFUNKTION PRISSÆTNING OG FAKTURERING PRIS ELEMENTER Trafikufafhængige priselementer Trafikafhængige priselementer FAKTURERING SAMSPIL MED ANDRE PRODUKTER INTERAKTIONSBEGRÆNSNINGER RELATION TIL ANDRE SUPPLERENDE TJENESTER PROCEDURER REKVIRERING AF 80-NUMRE TIL TELEBRO AFTALEINDGÅELSE BEORDRING/KUNDEOPRETTELSE Etablering af Telebro som supplerende tjeneste Ordrebekræftelse Nedtagning af Telebro som supplerende tjeneste KUNDESERVICE Telebro WEB styring PIN kode administration Fejlhåndtering Regningsforespørgsler Uddannelse REFERENCER BILAG...29

3 Side 3 af 29 1 Indledning Nærværende produktbeskrivelse omhandler den supplerende tjeneste Telebro. Tjenesten knytter sig til et af TDC gensolgt fastnet abonnement, og muliggør en kombination af dette fastnet abonnement med et mobil abonnement, således at opkald til fastnetnummeret kan modtages på mobiltelefonen når denne er tændt. Produktet tilbydes således følgende af Branchesalgs kundesegmenter: Gensælgere på TDC`s fastnet og mobilnet Gensælgere på TDC`s fastnet med mobil aftale med 3. part Gensælgere på TDC`s fastnet med eget mobilnet Produktet kan tilbydes følgende af Gensælgers kundesegmenter: Af TDC til Gensælger gensolgte slutbrugere med PSTN eller ISDN2 tilslutning i TDC`s fastnet, og med abonnement hos Gensælger. 2 Aftaler Med udgangspunkt ovenstående kundesegmenter for Branchesalg, er følgende parter og aftalerelationer involveret i Telebro: Gensælgere på TDC`s fastnet og mobilnet TDC og Gensælger har indgået aftaler om gensalg fastnet og gensalg mobil, herunder tillægsaftaler på fastnet omhandlende Telebro Gensælgere på TDC`s fastnet med mobil aftale med 3. part TDC og Gensælger har indgået aftale om gensalg fastnet, herunder tillægsaftale omhandlende Telebro Gensælger og 3. parts mobil operatør har indgået aftale om udveksling af trafik mellem Gensælgers kunder og 3. partens mobilnet TDC og 3. parts mobil operatør har indgået aftale om håndtering af Netfunktionen (se pkt. 3) i Telebro mellem TDC`s fastnet og operatørens mobilnet Ønsker Gensælger at tilbyde kombinationstjenesten til slutkunder med mobil abonnement hos 3. parts mobiloperatør, er det Gensælgers ansvar at sikre, at denne sidste aftale er etableret. Gensælgere på TDC`s fastnet med eget mobilnet TDC og Gensælger har indgået aftale om gensalg fastnet, herunder tillægsaftale omhandlende Telebro. TDC og Gensælger har indgået aftale om håndtering af Netfunktionen (se pkt. 3) i Telebro mellem TDC`s fastnet og Gensælgerens mobilnet. 3 Funktioner Den grundlæggende funktionalitet består af følgende delelementer, der tilbydes af TDC: 1. Slutbrugerfunktion, der er tilknyttet det gensolgte fastnetabonnement, og som dermed tilbydes Gensælgere i TDC`s fastnet

4 Side 4 af Netfunktion, der muliggør at Telebro funktionaliteten forespørgsel på tændt mobiltelefon kan fungere mod andre operatørers nationale mobilnet. Netfunktionen tilbydes således de involverede mobiloperatører. 3.1 Slutbrugerfunktion Slutbrugerfunktionen består af følgende delelementer: 1. Telebro Basis 2. Telebro omstilling 3. Voic Telebro Basis Basis produktet består af to delelementer: Telebro dirigering Telebro styring

5 Side 5 af Telebro dirigering Telebro dirigering forudsætter implementering af netfunktionen, der er beskrevet i afsnit 3.2. Nedenstående figur illustrerer mulige forløb for opkald til slutbruger med den supplerende tjeneste tilknyttet. A-abonnent kalder B-abonnent, hvor B-abonnent har slutbruger funktionen hos Gensælger 1) Der forespørges i Telebrofunktionen Aktiv Telebro dirigering De-aktiv Telebro dirigering Ubetinget viderestilling 2) 3) 4) Forespørgsel på status for mobilterminal Kald sendes til fastnet nummer Kald viderestilles til relevant nummer 5) Tændt terminal 6) Ubetinget viderestilling Slukket terminal 7) B-svar 5a) 5b) Ej B-svar Kald sendes til fastnet nummer Kald gennemstilles Voic Figur B-svar 1. Telebro dirigering Ej B-svar 7a) 7b) Kald gennemstilles Voic

6 Side 6 af 29 Figuren viser følgende mulige forløb: 1) Ved opkald til fastnetnummer, hvor der er oprettet slutbrugerfunktion, forespørges i Telebrofunktionen. Opkaldet stilles således ikke umiddelbart gennem til fastnetnummeret. 2) Såfremt Telebrodirigeringen er aktiv forespørges herefter på status (tændt/slukket) for tilknyttet mobilterminal. 3) Er Telebrodirigeringen deaktiveret tilbydes opkaldet til fastnetsnummeret. 4) Er der etableret ubetinget viderestilling på fastnettelefonen, viderestilles kaldet til det relevante nummer. 5) I de tilfælde hvor der findes en tændt mobilterminal sker følgende: 5a) Kaldet afleveres til mobilterminal ved B-svar. 5b) Ved manglende B-svar (dvs. ved optaget eller manglende svar) viderestilles til den af Gensælgeren valgte Voic . Viderestilling til Voic ved manglende B-svar sker udenom mobilnettet. Dvs. Telebrostyring holder kaldet under hele forløbet. Når kaldet styres af Telebrodirigeringen, vil eventuelle etablerede viderestillinger på den givne mobilterminal have lavere prioritet end Telebro opsætningen. Dette gælder også antal ringninger før viderestilling ved manglende svar. 6) Er der på mobilterminalen etableret en ubetinget viderestilling betragtes terminalen som slukket. 7) Hvis der ikke findes en tændt mobilterminal sendes kaldet tilbage til fastnetnummeret. 7a) Kaldet afleveres til fastnetterminal ved B-svar. 7b) Ved manglende B-svar (dvs. ved optaget eller manglende svar) viderestilles til den af Gensælgeren valgte Voic .

7 Side 7 af Telebro styring Slutkunden kan aktivere og styre de relevante funktioner i Telebro via to adgange: Fra Telebro terminal, dvs. fra sin egen fastnet- eller mobiltelefon knyttet til abonnementet Fra anden terminal (fjernstyring) Hvis man aktivere Telebro styringen fra en terminal der ikke indgår i Telebro konfigureringen, skal dette ske via access nummeret for fjernstyring, idet brugerens ID skal verificeres ved indtastning af A-nr og PIN-kode. Tilsvarende vil man ved kald til Telebro styring fra udlandet (mobil roaming i udland), også blive bedt om at indtaste A-nr og PIN-kode. Menuen for Telebro styring er angivet nedenfor.

8 Side 8 af 29 < Gensælger specifikt nummer for Menustyring og Fjernstyring > Opkaldssluse for kaldsoprindelse Opkald fra udlandet eller via Fjernstyring Indtast A-nr. og PIN-kode Opkald fra Danmark Er kunden kendt af pågældende Gensælger? Nej Gensælgers kundeservice Ja Menustyring - Hoved menu Velkommen til Telebro styring, Dette er oversigten, vil du: 1. Aflytte SvarBoks Tryk 1 2. Slå telebrofunktion fra Tryk 2 4. Viderestille din alm. tlf. Tryk 4 6. Ændre PIN kode Tryk 6 7. Have andre valgmuligheder Tryk 7 3. Slå telebro funktion til Tryk 3 4. Ændre vid.st af din alm. tlf. Tryk 4 5. Ophæve vid.st af din alm. tlf. Tryk 5 9. Afslutte dette opkald Tryk 9 Menustyring - under menu Du har valgt andre valgmuligheder, vil du: 1. Kontakte Telebro Kundeservice Tryk 1 2. Fejlmelde Telebro Tryk 2 3. Ændre ringetid før SvarBoks Tryk 3 0. Tilbage til oversigt Tryk 0 9. Afslutte dette opkald Tryk 9 Indtast det nr. du ønsker viderestilling til, afslut med # Standard PIN kode menu Menustyring - ringe tid Indtast ringetid mellem 15 og 60 sek. Disse punkter er situationsbestemte afhængig af om den automatiske videresstilling er slået fra eller til og afhængig af om adgang sker fra mobileller fastnets- terminal. Figur 2. Telebro menu oversigt Følgende ændringer kan efter Gensælgers eget valg foretages: Talemeldinger i menuen kan ændres efter principper angivet i bilag 1. Menupunkter kan udelades. Strukturen vil dog fortsat være fastlåst, således at udeladelse af enkelte punkter medfører huller i menuen. En sådan struktur frarådes dog idet, brugeren kan komme i nogle uønskede situationer ved fejlindtastninger.

9 Side 9 af 29 Access til styringsmenuen foregår ved brug af et af Gensælger erhvervet 80- nummer hos TDC, og kaldet vil således være fritakstsat for slutkunden. Der anvendes ét 80-nummer for access via Telebro terminal og ét for access via fjernstyring. Opkald til Telebro styring fra Telebro terminal identificerer kundens boks ved hjælp af A-nummer overføring. Opkald til Telebro styring fra anden terminal, herunder fra udlandet, vil identificere kundens boks på baggrund af kundens indtastning af fastnet- eller mobilnummer og PIN-kode Telebro omstilling Telebro omstillingsfunktionen gør det muligt for Telebro abonnenten at omstille et kald, vedkommende har modtaget på sin mobilterminal via Telebro dirigeringen, tilbage til sit eget fastnet nummer eller et alternativt nummer. I figur 3 er omstillings funktionen skitseret. Telebro omstilling Telebro dirigering B-abn. 0 A-abn. Figur 3. Telebro omstilling 0) A-abonnenten ringer til Telebro-abonnenten 1) Kaldet dirigeres til mobilen, der besvarer opkaldet 2) Mobil abonnenten omstiller kaldet 3) Når omstillingen er registreret får mobil abonennten besked på at afslutte de aktive kald. På nogle telefoner skal der lægges på 2 gange 4) Omstillings funktionen omstiller til den ønskede B-abonnent Kald, der er omstillet til et nummer (1), der ikke svarer (2), vil blive genfremstillet til mobil abonnenten (3) jf. figur 4.

10 Side 10 af 29 Telebro omstilling 3 Telebro dirigering 1 2 B-abn. A-abn. Figur 4. Telebro genfremstilling Omstilling fra mobiltelefonen til eget fastnet nummer (eller andet default nummer angivet ved Telebro bestillingen) foretages ved at taste: HOLD *09 SEND Omstilling fra mobiltelefonen til alternativt nummer, i eksemplet vist som , foretages ved at taste: HOLD * SEND Det er derfor muligt, specifikt for en given Gensælger, pr. kunde at angive om omstillings funktionen skal være tilladt. Omstillingen kræver en udvidet netsignalering mellem fastnet og mobilnet, og vil således skulle implementeres i fremmed mobilnet for at kunne fungere, se netfunktionen afsnit Voic Telebro tjenesten indeholder adgang til TDC`s Voic platform eller til en ekstern Voic platform. Hvis der ønskes viderestilling fra mobiltelefonen til Voic en, er det op til gensælger selv at sørge for dette. For mobiltelefoner i TDC s net skal dette ske via MARS. TDC Voic funktion Jf. figur 1, vil opkald, der ikke besvares af kunden, viderestilles til dennes Voic boks, og den kaldende får mulighed for indtaling af besked Menu struktur Slutkunden har en række muligheder for opsætning og anvendelse af denne Voic . Der er naturligvis mulighed for at aflytte beskeder, samt indtale velkomsthilsen, men som angivet i nedenstående figurer, indgår en række

11 Side 11 af 29 andre optioner for opsætningen og anvendelsen af Voic . Det er f.eks. muligt, at genoprette slettede beskeder hvis disse er slettede samme dag 1. Figur 5 illustrerer menustrukturen ved indtaling af besked fra kaldende abonnent, figur 6 menustrukturen ved aflytning af besked og figur 7 viser de optioner, der er tilgængelige i hovedmenuen for Voic . Strukturen og indholdet i menuerne for Voic en kan ikke ændres af Gensælger, men ligger fast i de viste figurer. 1 Slettede beskeder fjernes uigenkaldeligt én gang i døgnet hver midnat.

12 Side 12 af 29 Viderestillet til SvarBoks (Indtale mode) Ved optaget Det kaldte nummer er optaget Ved manglende svar Velkommen til SvarBoks. Indtal din besked efter tonen Hvis # tastes under indtaling. Ved pålægning Høre din besked, tryk 1 Genindtale besked, tryk 2 Sende din besked, tryk 3 MWI udsendes For at fortryde, tryk * SMS udsendes "SvarBoks I alt 2. Ring til SvarBoksen" Figur 5. Voic menustruktur Indtale mode. Adgang til SvarBoks (Aflytte mode) Ingen nye beskeder Til hovedmenu nye beskeder Antallet af nye beskeder er <antal> 1 Figur 6. Voic menustruktur Aflytte mode.

13 Side 13 af 29 Hovedmenu Aflyt beskeder, tryk 1 Indtal velkomsthilsen, tryk 2 Lyt til velkomsthilsen, tryk 3 Genopret slettede besked, tryk 6 Hjælp, tryk 0 Afslut, tryk * Afspil nye beskeder Efter hver besked 1 Lyt fra start af besked, tryk 1 Gå til forrige besked, tryk 11 Spol 5 sek. tilbage, tryk 7 Pause, tryk 8 Spol 5 sek frem, tryk 9 Afspil slettede beskeder Efter hver besked 1 Dette er SvarBoksen, her kan du aflytte dine beskeder, indtale en personlig velkomst til dem der lægger besked i din SvarBoks. 1 Afspil gamle beskeder Efter hver besked Hør igen, tryk 1 Retur til hovedmenu 1 Slet og gå til næste, tryk 2 Retur til hovedmenu Gem og gå til næste, tryk 3 Beskedens overskrift. tryk 6 Retur til hovedmenu, tryk * Max. længde af Personlig velkomst: 45 sek. Max. antal beskeder (nye + gamle) : 25 stk. Max. længde pr. besked: 4 min. Min. længde pr. besked: 5 sek. Figur 7. Voic menustruktur Hovedmenu.

14 Side 14 af Notificering Er der lagt beskeder i Telebro kundens Voic , vil meddelelse om dette ske efter følgende principper: Mobil SMS besked afsendes til mobilterminal. Beskeden indeholder oplysninger om antal nye beskeder, der ligger i Voic en for aflytning. 2 Fastnet PSTN Visuelt i form af lysende/blinkende lampe på telefonen som indikerer, at der ligger nye beskeder i Voic en. Denne funktion kræver, at den tilknyttede fastnetterminal understøtter denne mulighed, dvs. at der forefindes denne lampe. Auditivt i form af talemeddelelse når kunden løfter røret på sin fatsnettelefon 3. Fastnet ISDN Er kundens fastnetforbindelse ISDN, vil notificering kun ske i form af SMS til mobil terminalen Ekstern Voic funktion En ekstern Voic funktion kræver en SS7 adgang med tilhørende samtrafikaftale med TDC fastnet. Kravene til denne grænseflade er beskrevet i den tekniske specifikation TDK TS , se reference [1]. Hvis en ekstern Voic benyttes, skal dirigeringsnumrene angives ifm. den specifikke kunde opsætning ved kundeoprettelsen jv. Afsnit Netfunktion Netfunktionen er en ren signaleringsfunktion mellem TDC`s fastnet og operatørens mobilnet, som bl.a. indeholder sikring i TDC`s fastnet i relation til uhindret overførsel af relevante parametre til og fra mobilnettet. Dvs. tilgængelighed af parameter til forespørgsel af tændt/slukket mobiltelefon, samt tilgængelighed af tilhørende signalering af mobilterminal slukket bagud mod fastnet. Mobil operatøren, der køber netfunktionen, skal sikre sig at den virker mod eventuelle roaming partnere i national roaming. Kravene til signalleringen og centralfunktionen i fremmed mobilnet er beskrevet i den tekniske specifikation TDK TS , se reference [2]. 4 Prissætning og fakturering 4.1 Pris elementer De aktuelle priser er ikke gengivet. Disse kan findes i tillægsaftalen om salg af Telebro. I de følgende afsnit vises de forskellige priselementer. 2 SMS beskeden angiver følgende: Svarboks nnnnnnnn, Ialt m. Ring til Svarboksen hvor nnnnnnnn = Telebro nummeret og m = antal beskeder 3 Talemeddelelsen angiver følgende: <jingel> Der er indtalt besked. Hvis De vil høre den så tryk *9#

15 Side 15 af Trafikufafhængige priselementer Gensælgeren følger eksisterende regler og procedurer for Gensalg med undtagelse af abonnement på 80-numre, der følger separate procedurer og takserings regler som de er gældende ved TDC TDC. Skemaerne nedenfor viser de forskellige priselementer. Abonnement på 80-numre: Abonnement på 80-numre til Telebro styring jf. gældende prisliste fra TDC Der skal indgås en tillægsaftale til gensalgs aftalen for at blive gensælger på Telebro. Denne opererer med en oprettelsesafgift som pålægges gensælger som éngangsbetaling ved initiering af tjenesten. Dette priselement inkluderer registrering i tekniske og administrative systemer med henblik på erhvervelse af den generiske version af tjenesten. Telebro initiering: Engangsbetaling pr. gensælger Ønskes en tilretning/brandning af tjenesten for gensælger, tilbydes følgende supplerende ydelser. Hvert pris element er sat med en oprettelses afgift: Supplerende ydelser: Indtaling af gensælgers specifikke talemeldinger i Telebromenu Indtaling af gensælgers specifikke talemeldinger i voic , hvor denne baseres på TDC voic platform 4 Tilknytning af ekstern voic platform Nedenstående priselementer pålægges slutbrugerfunktionen: Slutbrugerfunktion: Oprettelse pr. abonnement Kvartalsafgift pr. abonnement, incl. TDC voic funktion Kvartalsafgift pr. abonnement, excl. TDC voic funktion Nedenstående priselement for netfunktionen pålægges mobiloperatøren som éngangsbetaling ved indgåelse af aftale om håndtering af netfunktionen. Netfunktion: Oprettelse pr. mobil operatør Trafikafhængige priselementer Produktet forudsætter at Gensælger for abonnementer med tilknyttet Telebro slutbrugerfunktion, afregner med TDC på baggrund af Prisskema 2 eller nyere. Trafiktaksering følger de gældende regler for Gensalg og indebærer at fastnettrafik afregnes som normalt Gensalg af fastnetstrafik..tilsvarende vil mobiltrafik afregnes som normalt Gensalg af mobiltrafik. 4 Dette tilbydes ikke i 2001 idet levering og opdatering af relevante elementer til TDC TDC voic platform afventes fra leverandør.

16 Side 16 af 29 De Telebro specifikke trafikfald vil i taksttelegrammerne som udveksles med Gensælgeren, blive markeret med specifikke Service ID og Service Feature Code. 4.2 Fakturering Fakturering af Telebrotrafik følger gældende regler og procedurer under gensalg. Produkterne der faktureres pr. abonnent er følgende: Produkt nummer: Kunde tekst: Type: Telebro viderestilling oprettelse abonnement Telebro vms abonnement Telebro sp Telebro trafik fra fastnet abn. med telebro produkt (mobil tlf. i TDC Mobils net) Telebro sp TelebroTraffik fra fastnet abn. med telebro produkt (mobil tlf. i net forskellig fra TDC Mobil) Nr. bestemt ringning I Nr. bestemt ringning ISDN Nr. bestemt ringning P Nr. bestemt ringning PSTN 5 Samspil med andre produkter 5.1 Interaktionsbegrænsninger For Telebro gælder en række interaktionsbegrænsninger. De mest almindelige produkter, der ikke kan eksistere sammen med Telebro, er listet nedenfor. Uddybende dokumentation kan ses i bilag 3. For fastnetabonnementet med Telebro gælder det, at der ikke er mulighed for at tilknytte: National FO Viderestillinger Hvilende abonnement Besked service (Tryk 9) Besked svar ( ) Kundelænker Kontrol af ovenstående foretages af TDC`s kunde-ordresystem, Columbus. Ved bestilling af Telebro for kunder med konfliktende produkter, vil de konfliktende produkter automatisk blive fjernet, hvis det er muligt. Hvis et konfliktende produkt er en del af et overordnet produkt, f.eks. en sammenmærkning, vil Telebro bestillingen blive afvist. Telebro bestillingen vil også blive afvist, hvis kunden er oprettet med prisskema 1.

17 Side 17 af 29 Det er Gensælgerens ansvar at informere kunden om disse forhold.

18 Side 18 af 29 For mobilabonnementet gælder, at produkter som forhindrer korrekt Telebro signalering skal undgås. I TDC s mobilnet drejer det sig om følgende produkter: DobbeltKort Pre-Paid Data- og Telefax-abonnenter Kontrol af ovenstående samt information til kunden er Gensælgers ansvar. 5.2 Relation til andre supplerende tjenester Telebro kan med fordel kombineres med Nummerbestemt Ringning. Denne tjeneste tildeler abonnenten et fastnetnummer, som overruler Telebro dirigeringen, selvom denne er aktiveret. Opkald til dette nummer vil således, under alle omstændigheder, stilles igennem hertil. Denne funktion tilbydes både PSTN og ISDN-numre 5. Funktionen adskiller sig fra de almindelige Nummerbestemt Ringnings produkter ved at ringetonen der benyttes er den samme som for Telebro fastnet nummeret. Funktionen faktureres særskilt med produktnumre som vist i afsnit 6.2. Det er muligt at bestille op til tre Nummerbestemt Ringningsnumre for PSTNabonnenter. Da kunden således både kan ordre den almindelige Nummerbestemt ringning og Telebro Nummerbestemt Ringning sammen og hver for sig, er det vigtigt at der angives ved bestillingen præsis hvilken konfiguration der ønskes. 6 Procedurer Brug af Telebro funktionen forudsætter der er indgået en Telebro tillægsaftale. Denne rekvireres ved Gensælgers Account Manager sammen med blanketten Formular til Initiering af Slutbrugerfunktionen for Telebro. Proceduren beskrives nærmere i afsnit 6.2. Initierings blanketten skal indeholde information om de benyttede 80-numre til Telebro- styring og fjernstyring. Rekvireringen af 80-numre beskrives i afsnit 6.1. Det skal også sikres, at gensælgerens kunde- og fejl-service får adgang til Telebro WEB styring via KOSAK. Dette beskrives nærmere i afsnit 6.4. Når tillægsaftalen er indgået og initieringen tilendebragt kan slutkunde oprettelserne foretages ad de sædvanlige kanaler i Branchesalgs Kundeservice. Dette beskrives nærmere i afsnit Rekvirering af 80-numre til Telebro Rekvireringen af 80-numre til Telebro- styring og fjernstyring sker ved at Gensælgers Account Manager henvender til Erhvervs IN support på vegne af/sammen med Gensælger. Her kan Gensælger få oplyst hvilke 80-numre der er ledige. Ved bestillingen skal der oplyses Hvilke 80- numre der ønskes At numrene bestilles til Telebro tjenesten 5 Nummerbestemt ringning for en ISDN kunde implementeres teknisk som et MSNnummer.

19 Side 19 af 29 Hvilke svarsteds numre der ønskes (numrene på gensælgers kundeservice og fejlservice) gensælgers navn og adresse (benyttes ved fakturering). Når 80-numrene er bestilt skal Gensælgers Account Manager sikre, at disse påføres initierings blanketten til Telebro jf. afsnit Aftaleindgåelse Tillægsaftalen om salg af Telebro skal indgås mellem Gensælger og TDC TDC A/S Branchesalg. Når aftalen er indgået, skal der efterfølgende udfyldes en blanket Formular til Initiering af Slutbrugerfunktionen for Telebro. Dette for at sikre, at relevante administative og tekniske systemer klargøres. Blanketten der benyttes ved initiering af Telebro indeholder bl.a. information om Standard eller specifikke talemeldinger for hhv. Telebro menuen og for Voic platformen Benyttede 80-numre til Telebro- styring og fjernstyring Relevante telefonnumre til Gensælgers Kundeservice hhv. Fejlservice for indlæggelse i Telebro menuen Brug af TDC TDC`s voic eller ekstern voic Evt. brug af andre mobil operatører end TDC Mobil. Prognose information 6.3 Beordring/kundeoprettelse Kundeoprettelse af slutbrugerfunktionen i fastnet og mobilnettet betragtes, og håndteres, som to selvstændige processer. Det påligger Gensælgeren i sit eget system, eller vha. manuelle arbejdsgange, at sikre sammenhæng mellem mobil- og fastnetabonnement. Inkompatible produkter håndteres som beskrevet i pkt Som nævnt under pkt , er det et krav, at tjenesten Telebro oprettes med prisskema 2 eller nyere prisskemaer som afregningsgrundlag Etablering af Telebro som supplerende tjeneste For etablering af fastnetabonnement beordrer/opretter Gensælger kundeforhold vha. sædvanlige procedurer gældende for Gensalg. Dvs. der bestilles/afbestilles via ved skemaerne i

20 Side 20 af 29 Hvis kunden i forvejen er oprettet ved gensælger skal bestillingsblanketten for Ændring benyttes med angivelse af Telebro tjenesten, figur 8. Hvis kunden er oprettet med prisskema 1, fjernes denne markering, og der sættes kryds ved skema 2, for at markere skift af skema. Figur 8. ændrings skema Hvis kunden skal overdrages fra TDC eller anden Gensælger skal bestillings blanketten for Overdragelse (fra anden gensælger) benyttes. Det skal bemærkes, at Telebro tjenesten ikke må være oprettet på det abonnement, der skal overdrages. Gensælgeren kan også benytte KOSAK til selve overdragelsen og så bagefter ordre Telebro via ændringsblanket. Hvis kunden skal oprettes med nyt telefonnummer, skal bestillingsblanketten for Oprettelse benyttes. For alle skema typer gælder det at, der i bemærkningsfeltet, som minimum skal noteres, at telebro tjenesten bestilles med angivet fastnet nummer (for overdagelse og ændring) og mobilnummer jf. Figur 9.

21 Side 21 af 29 Figure 9. Bemærknings felt Bemærkningsfeltet kan desuden indeholde information om: Brug af omstillingsfunktionen Bestilling af nummerbestemt ringning Brug af ekstern voic med tilhørende dirigeringsnumre for indlæggelse af besked ved optaget og manglende svar 6 Ved ændring af mobilnummer i en Telebro konfiguration benyttes bestillings blanketten for Ændring. Ændring af mobil nummer skal altid ske via branchesalgs kundeservice så det registreres via Columbus. Det må ikke ændres direkte via Fejlmelding af Telebro på Ved Nummer ændring på samme adresse af Telebro abonnent benyttes bestillings blanketten for Ændring: Gensælger følger de normale procedure, og Telebro vil automatisk blive ændret på korrekt vis. Hvis Telebro ikke længere ønskes, skal dette skrives i bemærkningsfeltet på ændringsordren. Ved flytning af Telebro abonnent benyttes bestillings blanketten for Flytning: Gensælger sender bestillingsblanketten for flytning og Telebro vil automatisk blive flyttet med. Hvis Telebro ikke længere ønkes, skal dette skrives i bemærkningsfeltet på flytteordren. Ved opsigelse af Telebro abonnent benyttes bestillings blanketten for Opsigelse: 6 Information om extern voic skal oplyses i Telebro initierings skema før dette kan bestilles

22 Side 22 af 29 Hvis hele abonnementet skal opsiges, f.eks. i forbindelse med et dødsfald eller flytning til udlandet, sender Gensælger en opsigelsesordre og Telebro vil automatisk blive nedtaget/opsagt. Hvis kunden derimod stadig vil beholde sit telefonnummer, fordi denne ønsker at overdrage sit abonnement hos anden gensælger eller hos TDC, vil opsigelsen reelt blive behandlet som en overdragelse. I så fald skal gensælger sikre at Telebro er nedtaget før opsigelsen bestilles. Ved restance markering af Telebro abonnent benyttes bestillings blanketten for Åbning/lukning: Hvis Gensælger ønsker abonnementet lukket feks pga restance, skal gensælger sende en lukkeordre. Telebro abonnementet bliver lukket ned, dvs. det virker ikke, imens kunden er restancelukket. Når kunden betaler sin gæld, her skal gensælger sende en åbnings ordre, vil Telebro automatisk blive bestilt åbnet igen. Hvis abonnementet helt restanceopsiges vil Telebro også blive opsagt. Hvis et hvilende abonnement bestilles for en kunde med Telebro, vil Branchesalgs Kundeservice nedtage Telebro, før det hvilende abonnement effektueres. Når kunden får genåbnet telefonen på en ny adresse skal gensælger bestille Telebro igen. Procedurerne ved bestilling er skematisk skitseret i bilag 2. Bestillingen vil/kan give anledning til følgende produkt numre i Columbus: Produkt nummer: Kunde tekst: Telebro viderestilling Telebro dirigering Telebro omstilling Telebro VMS Telebro ekstern VMS og Nr bestemt ringning telebro I og Nr bestemt ringning telebro P Ved levering af Telebro slutbrugerfunktionen som supplerende ydelse til et gensolgt abonnement, vil Telebro funktionen være passiv/de-aktiveret. Afhængigt af Gensælgers egenskab i relation til aftaleforhold med TDC, jf. pkt. 2, gælder følgende for håndtering af mobilabonnement: Gensælgere på TDC`s fastnet og mobilnet Som sædvanlige procedurer for gensalg mobil. Gensælgere på TDC`s fastnet med mobil aftale med 3. part eller Gensælgere på TDC`s fastnet med eget mobilnet Oprettelse af mobilabonnementer liggende udenfor TDC`s mobil net, skal administreres og håndteres af Gensælger, og det er dennes ansvar at disse abonnementer hænger sammen med fastnetabonnementet tilknyttet TDC`s fastnet Ordrebekræftelse Ordrebekræftelsen håndteres via de sædvanlige procedure med angivelse af en udførelses dato via som svar på ordren. Gensælgerens kundeservice skal på oprettelsesdatoen sikre, at Telebro styringen er oprettet v.h.a. Telebro WEB styring, som er beskrevet i afsnit Når det er verificeret, at Telebro tjenesten er korrekt oprettet skal

23 Side 23 af 29 Gensælgeren knytte forbindelsen fra kundens mobil telefon til voic en ved viderestilling til Telebro menuen. Dette sker via 80-nummeret for Telebro styringen Nedtagning af Telebro som supplerende tjeneste Nedtagning af Telebro kan kun udføres/bestilles af gensælgeren der har kundeforholdet. Hvis en kunde skal retur til TDC, eller overdrages til en anden gensælger, skal Telebro produktet således først nedtages. Gensælgeren skal ved nedtagelsen sørge for at adskille koblingen til mobil nummeret. For nedtagning af Telebro ordrer Gensælger via skemaerne i Der skal benyttes bestillings blanketten for Ændring. Procedurerne ved nedtagning er desuden skitseret i bilag Kundeservice Gensælger forestår kundeservice overfor sine slutbrugere på samme måde som normalt gældende for Gensalg Telebro WEB styring Gensælgers kunde- og fejlservice funktioner vil via WEB grænseflade have adgang til at se operationelle Telebro kundedata i form af adgang til Telebro WEB styring. Menuen har følgende udseende:

24 Side 24 af 29 I WEB styringen identificeres kunden ved hjælp af fastnet- eller mobilnummer knyttet til abonnementet. Menuen angiver: Tilknyttet fastnets- og mobilnummer En option hvor Telebro funktionen kan slås til og fra En option som giver mulighed for viderestilling af hjemmetelefonen Ringetid før kald går i Voic kan defineres Oplysninger om kvikkode vises. Dvs. hvilket nummer der kan omstilles til fra mobilterminal ved at taste *09 Oplysninger om sidst anvendte omstilling Ovenstående muligheder for kundeservicering for Gensælger fordre som beskrevet adgang til TDC`s interne systemer, og forudsætter derfor, at der mellem Gensælger og TDC er oprettet aftaleforhold til styring af denne adgang i form af et KOSAK certifikat. Adgangen via KOSAK ser ud som følger: Første niveau: Pakke

25 Side 25 af 29 Dernæst niveau: Tjeneste PIN kode administration Ved oprettelse af Telebro tildeles alle kunder en forvalgt PIN-kode til Telebrostyringen. Den forvalgte PIN-kode er: " ". Denne kode skal kunden straks ændre til en individuel kode, idet default koden ikke kan benyttes ved kald til fjernstyring eller fra udlandet. Ændring af PIN-kode:

26 Side 26 af 29 PIN-koden kan ændres tilbage til den forvalgte PIN-kode: " ", hvis kunden har glemt PIN-koden. Kunden skal efterfølgende selv ændre til en ny individuel PIN-kode. Genåbning af PIN-kode: PIN-koden kan genåbnes i de tilfælde hvor kunden kan huske PIN-koden, men den af den ene eller anden grund er "låst". Bestilling af ændring/genåbning af PIN-koden skal ske ved at gensælgers kundeservice kontakter Telebro fejl service via indgangen i Det er gensælgerens ansvar at sikre sig, at det er slutkunden selv, der bestiller ændring/genåbning. En kontrol kunne f.eks. foretages ved, at bede om det telefonnummer kunden befinder sig på i bestillingsøjeblikket og efterfølgende foretage en kontrolopringning til det oplyste telefonnummer Fejlhåndtering Slut kunde fejl Det påligger Gensælgers fejlservice/kundeservice at foretage kvalificeret visitering af fejlmeldinger fra dennes slutkunder før fejlmelding foretages til TDC. Procedurerne for fejlhåndtering kan illustreres således: Slutkunde melder fejl til Gensælger Gensælger visiterer fejl Hvis fejl ikke kan udbedres af Gensælger vha. tilgængelige systemer som bl.a. beskrevet ovenfor under pkt , fejlmeldes til TDC via Internet adressen TDC vil give Gensælger tilbagemelding, såfremt den indmeldte fejl er indeholdt i kendte multifejl, f.eks. central- eller kabelfejl TDC vil også, såfremt årsagen til fejlen konstateres at ligge i mobilnettet, og dette ikke blev konstateret i Gensælgeren ved 1. visitering, meddele dette til Gensælger. Det videre fejlhåndteringsforløb følger gældende procedurer mod den involverede mobil operatør Fejlretning vil af TDC normalt afsluttes indenfor 12 arbejdstimer fra modtagelse af fejlmelding Hvis fejlretningstiden overskrides, vil dette meddeles Gensælger Sker der ændringer i bestående fejlmeldinger, er Gensælger forpligtet til at meddele TDC om disse ændringer TDC vil umiddelbart efter fejlafslutning give Gensælger tilbagemelding om fejlretningens resultat Der skal benyttes den dedikerede Telebro fejlmeldings indgang Fejlmelding Telebro via som er vist nedenfor. Medarbejderne fra Fejlservice kan tage direkte kontakt til Gensælgers slutkunder, hvis dette skønnes nødvendigt.

27 Side 27 af 29

28 Side 28 af KOSAK fejl Hvis Gensælger ikke kan logge på KOSAK, skal Gensælger henvende sig til KOSAK support. Hvis Gensælger kan logge på KOSAK, men ikke kan anvende pakkerne vedkommende skulle have adgang til så skal Gensælger henvende sig til Branchesalgs Kundeservice. Denne situation kan opstå, hvis pakkerne ikke står opført på web-siden, eller hvis der sker ikke noget, når man prøver at markere pakkerne Telebro WEB styrings fejl Hvis der er tekniske problemer ved brugen af selve Telebro WEB styring, skal Gensælger henvende til sig Fejlservice via den dedikerede Telebro fejlmeldings indgang. De forskelllige fejltilfælde listes i bilag Regningsforespørgsler Regningsforespørgsler fra slutkunden skal varetages af Gensælgers kundeservice.

29 Side 29 af 29 Gensælgers kontakt til Branchesalgs afregningsenhed sker via de sædvanlige kanaler Uddannelse Når tillægsaftalen om salg af Telebro er indgået, vil der blive afholdt en orientering om produktet til Gensælgers superbrugere. Der vil også blive udleveret et dokument, der omtaler de gængse Telebro spørgsmål og svar. 7 Referencer [1] TDK-TS Integrated Services Digital Network (ISDN) ITU-T Signalling System No. 7 Forwarding af Voic s from Telebro Services for service Provider Customers to TDC externalvoic Platforms [2] TDK-TS Integrated Services Digital Network (ISDN) ITU-T Signalling System No. 7 Generic Protocol for Interrogation of Terminal Status in Public Land Mobile Networks (PLMN) 8 Bilag Bilag 1a: Talemeldinger i menuen der kan ændres Bilag 1b: Procedurer ved Telebro slutkunde bestilling Bilag 1c: Produkter der ikke kan eksistere sammen med Telebro Bilag 1d: Fejl tekster ved Telebro WEB styring

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Bilag 1i: Vækning *55

Bilag 1i: Vækning *55 Bilag 1i: Vækning *55 Dette bilag Udgør bilag 1i til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter samtidig følgende tidligere bilag: Bilag 1i. Vækning hørende til Standardaftalen

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Vejledning til Telefoni

Vejledning til Telefoni Vejledning til Telefoni SELVBETJENING TELEFON (1234) På KAL TALK s selvbetjeningstelefon har du adgang til følgende - Tast 1234 på telefonen: o Tast 1 for Saldoforespørgsel: Systemet læser din øjeblikkelige

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Voicemail Brugervejledning. version 1

Voicemail Brugervejledning. version 1 Voicemail Brugervejledning version 1 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til voicemail... 2 3. Oprettelse af voicemail bruger... 2 3.1. opsæning af voicemail... 2 4. Styring af voicemail 4.1. Aflyt

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Telefonitjenester. Tast Selv services Vejledning

Telefonitjenester. Tast Selv services Vejledning Telefonitjenester Tast Selv services Vejledning Telefonitjenester Tak fordi du valgte Telefoni I denne vejledning kan du se, hvordan du anvender de forskellige tjenester, der tilbydes sammen med Telefoni.

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler.

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Priser Grundpriser Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Lokalnummerplan Oprettelse 0,00 Abonnement pr. måned 24,00 Oprettelse af Kortnummer

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN

Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN Tillægsprodukter til PSTN... 2 Banke På... 2 Fast Modtager... 4 Kortnummervalg... 5 Automatisk Vækning... 6 Privat Notering... 7 Forstyr Ikke... 9 Samtaleskift...

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra Basisaftale Extra Aftaleperiode: Basisaftale Extra kan oprettes med 12 eller 36 måneders binding, og alle abonnementer under aftalen følger denne bindingsperiode. Basisaftale Extra er sammensat af følgende

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd Det Mobile Fastnet er en unik løsning! - I beholder jeres velkendte fastnetnummer og bliver 100% mobil & mere fleksible Det Mobile Fastnet - kort fortalt Opkald til virksomhedens hovednummer viderestilles

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 COLUMBINE Brugervejledning Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 1 1. Indledning... 3 1.1 Fejlmelding og spørgsmål... 3 1.2 Generelt... 4 2. Vula Acces... 5 2.1 Opret Bestilling

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

TDC Wholesale Produktbeskrivelser Gensalg Mobil

TDC Wholesale Produktbeskrivelser Gensalg Mobil TDC Wholesale Produktbeskrivelser Gensalg Mobil 28-11-2012 Version 2 1 Indhold 1 Indledning... 6 1.1 Administrative systemer og trafikafregning.... 6 1.2 Varenumre og produktkoder... 6 1.3 Dækning i Danmark...

Læs mere

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie Direkte Linie er en ISDN30B forbindelse fra Telenors telenet til et omstillingsanlæg (PABX). Dermed kan Telenor afvikle ud- og indgåendeteletrafik for Kunden. Telenor fremfører ISDN/PRI tilslutningen til

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Mobil timeregistrering

Mobil timeregistrering Mobil timeregistrering Indhold UDLÆSNING AF TIMESEDLER... 2 Administrator... 2 Udlæsning af timesedler (Rapportering)... 2 MEDARBEJDER ADMINISTRATION... 3 SMS FORBRUG... 3 INDRAPPORTERING AF TIMESEDLER....

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele Talknet Indhold: Sådan installerer du... Tjenester... 6 Hjælp... 0 Flyt nummer... Tillykke! Snart ringer du billigere Endelig kan du

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support TDC Wholesale 70 10 14 20 Teglholmsgade 3 Danmark Side 1 Indhold FORORD... 2 GENERELT... 3 HENVENDELSER TIL BREDBÅND & TELEFONI...

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere