Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk A Line Høyer 3.bc Titel 1 Titel 2 Titel 3 Førkristen litteratur Det sproglige i dansk Folkeviser Titel 4 Argumentation og retorik (tværfagligt forløb med samfundsfag B) Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Narrativer og noveller Den lyriske kanon Nordkraft: værket og filmen Procesorienteret skrivning med narcissisme som tema Grammatikforløb Freudiansk splat og gys Fremskridtet Skriftlig fremstilling Identitetsdannelse og det virtuelle-jeg (tværfagligt forløb med Kommunikation/IT A) Den (u)troværdige og litteraturen Mellem det romantiske og det moderne De mange ismer Den 11. Time Side 1 af 18

2 Titel 1 Førkristen litteratur Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Primærværk: Keld Gall Jørgensen; Gisle Surssøns Saga, Dansklærerforeningen og oversætteren, Sekundær litteratur: Sigrid Bø Grønstøl; Kjærleik och ættekjensle i konflikt Om kvinnesyn og helteideal i Gisle-soga, Edda 4, Keld B. Jessen m.fl.; Dansk litteratur fra runer til graffiti, Forlaget Systime, lektioner (samt SO1-temauge om anetavler, identitet og slægtsforskning ) Indføring i den norrønske digtning (saga) som direkte fortsættelse af S01- ugens tema anetavler, identitet og slægtsforskning - kanonlitteratur - svensk tekst - forståelse af nordisk litterært fællesskab - indsigt i den førkristne periode samt de samfundsmæssige herskende forudsætninger. - Tematikker der gør sig gældende i dag (perspektivering til kulturelle problemstillinger) - Indsigt i ære/skam, slægt over individ - Grundlæggende kendskab til den nordiske litteraturs fødsel Klasseundervisning samt par-/gruppearbejde i form af mundtlige oplæg. Læse- og notatteknik præsenteres Side 2 af 18

3 Titel 2 Det sproglige i dansk Primær litteratur: Peter Heller Lûtzen; Det Sproglige i dansk, Dansklærerforeningen Sekundær litteratur: Bent Jul Nielsen, Karen Margrethe Pedersen; Dansk talesprog dialekt, regionalsprog, sociolekter, Gyldendal lektioner Indføring i det danske talesprogs oprindelse; herunder sprogstammer, dialekter, regionalsprog samt sociolekter. - viden om tysk, fransk og engelsk indflydelse på det danske sprog - viden om den germanske sprogstamme modersmål og sprogidentitet - fonetik, grammatik samt sprogpolitik (dansk sprognævn) - sproglige virkemidler og genrens termer - meta-sproglig bevidsthed Eleverne har udarbejdet deres egne notater til det gode oplæg hvilke elementer skal være til stede, når man holder oplæg (udgangspunkt for mundtlig eksamens træning) Noterne skal revurderes i 2. semester (progression vedr. oplæg) Klasseundervisning samt par-/gruppearbejde i forbindelse med mundtlige oplæg. Skriftligt gruppearbejde. Side 3 af 18

4 Titel 3 Folkeviser Primær litteratur: DgF 354 A; Ebbe Skamelsøn DgF 209; Stolt Elins Hævn DgF 40 A; Harpens Kraft DgF 46 B; Elverhøj DgF 288; Torbens datter og hendes Faderbane Sekundær litteratur: Villy Sørensen; Digtere og dæmoner fortolkninger og vurderinger, Gyldendal 1959 Keld B. Jessen m.fl.; Dansk litteratur fra runer til graffiti, Forlaget Systime, Steffen Mossin; Folkeviser et led i en historisk rekonstruktion af en kulturarv, lektioner Introduceret til middelalderens digterkunst, den mundtlige overlevering samt nedskrivningsperioden. - Den feudale periode og almuens livsvilkår - Genrekendskab; trylle-, ridder- og den høviske vise - Analysemodel: opbygning, udsigelse, metrik, analyse og perspektivering - Inddragelse af tilegnet viden fra tidligere emner i dansk (det danske talesprog samt den norrønske litteratur) - Termer inden for denne genre - Psykologiske mekanismer/betragtninger herunder overgangen fra barn til voksen (forlovelsesfasen) - Lyrik er sprogarbejde og der skal arbejdes meget tekstnært og tolkende. - Kreativ meddigtning med henblik på viden om herskende tematikker inden for genren (skriftlig opgave) Klasseundervisning samt par-/gruppearbejde i forbindelse med mundtlige oplæg. Individuel analyseopgave Side 4 af 18

5 Titel 4 Argumentation og retorik (tværfagligt forløb med samfundsfag B) Primær litteratur: Ellen Holmboe; Kort og godt om at argumentere for en holdning, Dansklærerforeningens forlag, 2006 Barbara Illum; Argumenter i skriftlig kommunikation; Dansklærerforeningen, 2004 Helle-Marie Kromanne; Som de dog ka sige det!, Systime lektioner Indføring i argumentations teori samt retorikkens historie. - bevidsthed om skriftsproget hvilke krav gør sig gældende? - hvad vi gør i tale må vi lære at gøre på skrift princippet - Opbygning af et argument påstand, belæg mm. - Kohærens og kohæsion i en tekst - Stilistiske virkemidler - Hvad er retorik? - Eleverne skal arbejde på at få et meta-overblik - Kontekstudvidelse (samarbejdet med samfundsfag argumentation og re-torik eksisterer flere steder end i dansk) - Progression indenfor den skriftlige genre - Eleverne skal afslutningsvist udfærdige en tale, hvor de demonstrerer til-egnet viden om emnet samt deres skriftlige færdigheder. Eleverne skal udarbejde deres egne notater til den gode opgave hvilke elementer skal være til stede, når man skriver en opgave (udgangspunkt for skriftlig opgave- og eksamens træning) Noterne skal revurderes i 2. semester (progression vedr. skriftlighed) Klasseundervisning samt par-/gruppearbejde i forbindelse med mundtlige oplæg. - Individuel skriftlig opgave. - Der arbejdes med log-bogs princippet - videreudvikles på notatteknik Side 5 af 18

6 Titel 5 Narrativer og noveller Primær litteratur: Naja Marie Aidt; Bavian Naja Marie Aidt; Vandmærket Jan Sonnergaard; Radiator Christina Hesselholdt; Køkkenet, gravkammeret og landskabet. Helle Helle; Biler og dyr Keld Gall Jørgensen; Litterær analyse prosa og lyrik Sekundær litteratur: Danske digtere i det tyvende århundrede Anvendte hjemmesider: Forfatterbiografier: 17 lektioner Fortællerforhold, den litterære komposition, personkarakteristik, miljøkarakteristik, sprog, stil samt stilistiske virkemidler Introduktion til litteraturhistorien med fokus på 90 er og 00 ernes minimalistiske litteratur. Faglige, almene, personlige, sociale og IT kompetencer: - at lytte, læse, søge information, skrive, diskutere og reflektere - analytisk indsigt, kommunikative færdigheder samt overblik og struktur - selvstændighed, selvtillid, initiativ, ansvarlighed og kreativitet - samarbejdsevne, åbenhed, omgængelighed samt tolerance - Fronter, tekstbehandling (notatskrivning) og internet, litteratur henvisning Klasseundervisning (oplæsning og lærerstyret undervisning) Par- og gruppearbejde samt individuelt arbejde Side 6 af 18

7 Titel 6 Den lyriske kanon Primær litteratur: Tom Kristensen Fribytterdrømme Følgende tekster fra værket 1000 danske digte, Rosinante: Tom Kristensen; Det blomstrende Slagsmål, Itokih! Thomas Kingo; Keed af Verden, og Kier ad Himmelen Adolf Brorson; Den yndigste Rose er funden Johannes Ewald; Taarer ved Herr Frederik von Arnsbacks grav N.F.S Grundtvig; Morgenstund har guld i mund Adam Oehlenschläger; Det er et yndigt land Klaus Rifbjerg; Nultime Keld Gall Jørgensen; Litterær analyse prosa og lyrik Sekundær litteratur: Arbejdsark med teksteksempler med følgende forfattere: Aarestrup; Paa Sneen Sophus Claussen; Pariserinde Klaus Rifbjerg; Terminologi Inger Christensen; Uddrag fra digtet III Pia Juul; Min onkel Hector sagde Staffeldt; Liljen og Dugdraaben Forfatterbiografier 17 lektioner Introduktion til litteraturhistorien med fokus på kanonforfattere og epokale nedslag Faglige, almene, personlige, sociale og IT kompetencer: - at lytte, læse, søge information, skrive, diskutere og reflektere - analytisk indsigt, kommunikative færdigheder samt overblik og struktur - selvstændighed, selvtillid, initiativ, ansvarlighed og kreativitet - samarbejdsevne, åbenhed, omgængelighed samt tolerance - Fronter, tekstbehandling (notatskrivning) og internet, litteratur henvisning Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 7 af 18

8 Titel 7 Nordkraft: værket og filmen Primær litteratur: Jacob Ejersbo; Nordkraft Søren Søgaard; Nordkraft fra bog til film, Gyldendal 2005 Filmen: Nordkraft 17 lektioner Kendskab til romanen som genre Indsigt i filmiske virkemidler og teorier At kunne begå sig mundtligt såvel som skriftligt fra en genre til en anden, og være bevidst om hvilke forudsætninger der hersker indenfor filmskabelsen, herunder manuskript bearbejdning og udformning, klippeteknik, lyd- og musiske forhold. Reception af værkanmeldelser og filmanmeldelser At forholde sig kritisk til anmeldelser, samt differentiere mellem den læsemæssige og oplevelsesmæssige forskel mellem de to produkter. Overveje problemstillingerne, mulighederne, udfordringerne og præmisserne for henholdsvis forfatter, instruktør, aktører herunder også læseren/filmgæsten Læreroplæg Gruppearbejde Individuelt arbejde Plenum diskussioner Informationsøgning Side 8 af 18

9 Titel 8 Procesorienteret skrivning med narcissisme som tema Primærlitteratur: 7-menneskets skriveproces E. Krogh m.fl. i Skrivebogen Begreber og metoder i processkrivning fra Det skriftlige basiskursus, Undervisningsministeriet Livet mellem spejlene af Peter Thielst fra Begreber og metoder i processkrivningen, Gymnasieafdelingen Narcissisme og spejle, Do. Narcissos og Ekko, Ovid, Do. Elsk mig, Vita Andersen, Do. En punkers bekendelser, De skrigende halse, (film) 16 lektioner Fokus på egen skriftlig kompetence og udviklingspotentiale Bearbejdning af eget skriftlig produktion, herunder afleveringen Nordkraft Procesorienteret skrivning på udvalgte sekvenser fra den skriftlige aflevering, med gruppeevaluering, refleksionsøvelser og individuel bearbejdning. Læreroplæg Individuelt procesarbejde Gruppearbejde, pararbejde Side 9 af 18

10 Titel 9 Grammatikforløb Primærlitteratur: Perleporten 8 lektioner Udvikling af egne grammatiske kompetencer og sproglig forståelse Individuelt arbejde Gruppearbejde Pararbejde Lærerundervisning Plenumdiskussion Side 10 af 18

11 Titel 10 Freudiansk splat og gys Primær litteratur: Gys, splat og Freud; xxxxxx, xxxx 12 lektioner Introduktion til Freud og psykoanalysen med udgangspunkt i litterære læsninger Klasseundervisning (oplæsning og lærerstyret undervisning) Par- og gruppearbejde samt individuelt arbejde Side 11 af 18

12 Titel 11 Fremskridtet Primær litteratur: Fremskridtet en antologi: (inkl. indledning, noter og efterskrift) Oehlenschlâger; Aladdin H.C. Andersen; Dryaden Henrik Pontoppidan; Af Lykke-Per Johs. V. Jensen; Maskinerne Emil Bønnelycke; Århundredet Oskar Hansen; Maskinens sang Poul Henningsen; Byens lys Nils Nilsson; Af Dokken Morten Nielsen; Vi sender dansemusik om natten Villy Sørensen; Soldatens juleaften Klaus Rifbjerg; Teknik Ivan Malinowski; Død dag Hans-Jørgen Nielsen; Output Thorkild Bjørnvig; Arvingen Birgith Heintze; Dine Hænder Sebastian; Den nye tid Carsten Nielsen; Børn er de fødte forbrydere Klaus Bondebjerg; Greetings From Silicon Valley 25 lektioner Indsigt i den teknologiske udviklings afsmitning på litteraturen, med fokus på datidens reception af udviklingen og dens påvirkning af samfundet Co-operativ learning og induktiv læringsform Side 12 af 18

13 Titel 12 Skriftlig fremstilling i dansk Udgangspunkt i UVMs materiale til afsluttende HF eksamen i skriftlig fremstilling juni Materialets overordnede tema er samtaler Litteratur: Solveig Bennike m.fl.; Replikker og samtale, Faglige forbindelser i dansk, 2005 Roberta Montanari; Snik snak snude ellers er du ude; uddrag fra Kristelig Dagblad 21. september Transskription af radioprogrammet De ringer vi spiller med Jørn Hjorting (perioden ) Uddrag af roman af Herman Bang; Ludvigsbakke, Maleri, Edward Hopper; Chop Suey, Nicoline Werdelin; Laura og Nugga, 2,(Tegneseriealbum 1994) Uddrag af Kjell Askildsens novelle Hundene i Thessaloniki, 1996 Uddrag at Leif Panduros TV-spil Louises hus, 1976 Uddrag fra Takt og Tone af Emma Gad, lektioner Den skriftlige dimension i danskfaget Læreroplæg Gruppearbejde Individuel arbejdsform Skriftlig aflevering Refleksion Evaluering Feedback Side 13 af 18

14 Titel 13 Identitetsdannelse og det virtuelle-jeg (tværfagligt forløb med Kommunikation/IT) Litteratur: Romanen; Selvet defineret igennem ens virtuelle jeg (alb) SMS-romanen Uddrag fra Kirsten Hammanns roman Fra smørhullet, xxxx Bogen om Facebooks statusopdateringer Sekundær litteratur: Kenneth Gergen; The saturated self, xxx Hans-Jørgen Nielse; Anvendte hjemmesider: Anvendte artikler og radioprogram: P3 P1 Dorthe Wangs bemærkning: Det sproglige i sociale medier bliver sprognorm JTØs bemærkning: Sproghandling i en sociale medier (afhandling) 28 lektioner Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 14 af 18

15 Titel 14 Den (u)troværdige fortæller Litteratur: St. St. Blicher: Sildig Opvaagnen, Præsten i Vejlby Jan Kjærstad; På randen Karen Blixen; Sekundær litteratur: Svend Møller Kristensen; Den blicherske novelle og grundmotiverne Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 15 af 18

16 Titel 15 Mellem de romantiske og de moderne Romantisme Biedermeir H.C.Andersen; Henrik Pontoppidan Herman Bang IP. Jacobsen Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 16 af 18

17 Titel 16 De mange ismer metode og teori Forskellige læsninger af I.P Jacobsens novelle Et skud i Taagen 4 lektioner Hermeneutisk læsning Strukturalistisk læsning Psykoanalytisk læsning Queerteoretisk tilgang Læreroplæg grupparbejde Side 17 af 18

18 Titel 17 Den 11. time (opsamling) Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 18 af 18

Argumentation og retorik (tværfagligt samarbejde med samfundsfag) (1.g)

Argumentation og retorik (tværfagligt samarbejde med samfundsfag) (1.g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2009-2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole - Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Kts, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk A Line Højer, Anne Spragge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2012- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Kts, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk A Line Højer, Anne Spragge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2008-11 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Line Høyer Jørgensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2008-11 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Line Høyer Jørgensen,

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Vibenhus HTX Dansk A Anne Louise Bøggild & Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2010- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk niveau A Anne-Mette Utzon-Frank

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Vibenhus Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2010- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 09-10 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Anne Louise Bøggild

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2014.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Vibenhus HTX Dansk A Anne Louise Bøggild & Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Marie Kruses

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014/Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Line Høyer 2.uy Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2015 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2016 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Htx Dansk A Line

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2011/12 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2010-11 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Anne Louise Bøggild

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Danks A Martin

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e) Pernille

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, fx 11/12 ZBC-Vordingborg HHX Dansk A Peter Rosenlund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- maj 2018 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2006-07 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Silkeborg HTX Dansk A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 1. semester og 2. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2006-07 Institution Teknisk Gymnasium Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. og 6. semester, august 2012-maj 2013 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 - juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelser Undervisningsbeskrivelser Hvert lærerteam og lærer skal ved afslutningen af grundforløb/skoleår/kursistår/kursusår udarbejde en undervisningsbeskrivelse. For hvert større undervisningsforløb skal følgende

Læs mere