Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?"

Transkript

1 Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører vibrationer til hænderne, eller mere generelt personer, der er i kontakt med vibrerende udstyr og/eller som udsættes for støv og støj. De personer, der udsættes for den største risiko, er dem, som jævnligt arbejder med el-værktøj som f.eks. slibemaskiner og mejselhamre mm. over længere perioder. Direktivet opfordrer også producenterne af arbejdsudstyr, herunder el-værktøj, til så vidt muligt at reducere det vibrationsniveau og den støj, deres produkter afgiver, ved hjælp af moderne design og teknologi. Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Generelt skal arbejdsgiverne informere og uddanne deres medarbejdere, og de skal desuden vurdere og styre de risici, deres medarbejdere udsættes for. Medarbejderne anbefales at indrapportere alle tegn på skadelige effekter, at bruge det korrekte værktøj, at anvende høreværn, at overveje alternative metoder samt at indføre jobrotation. Hvordan kan jeg vide, om operatøren udsættes for en risiko som følge af vibrationer? Du skal først og fremmest vurdere risikoen for hver enkelt operatør, der bruger håndholdt elværktøj, som afgiver vibrationer. Risikoens grad kan findes ved hjælp af to vigtige oplysninger: 1) Den typiske eller gennemsnitlige tid, operatøren bruger værktøjet pr. dag ("triggertid"). 2) Det vibrationsniveau, værktøjet sandsynligvis afgiver under brug iht. til test foretaget af en godkendt testmyndighed iht. den relevante teststandard. Når det er muligt, angiver Hilti data iht. EN 60745, fx i brugervejledningen. Når du har disse oplysninger, kan du hurtigt og nemt finde frem til, om nogen, og i så fald hvem, der udsættes for en risiko (de personer, som arbejder over EAV, eller som overstiger ELV) og indføre dine foranstaltninger iht. til direktivets krav. Påvirker physical agents-direktiverne alt el-værktøj i samme grad? De fleste typer el-værktøj påvirkes ikke af direktiverne, enten fordi de målte vibrations- /støjniveauer er meget lave, eller fordi den faktiske brugstid (triggertid) er forholdsvis kort. El-værktøj med et vibrationsniveau, der ikke overstiger 2,5 m/sek² anses generelt for at være ufarligt. El-værktøj med et vibrationsniveau, der ligger klart over 2,5m/sek² kan være påvirket af direktivet afhængig af, hvor meget det bruges pr. dag (triggertiden). Hvor længe arbejder jeg egentlig med el-værktøjet? Dette er vanskeligt at vurdere for mange operatører og arbejdsgivere. De fleste overvurderer denne tid betydeligt, hvilket naturligvis påvirker resultaterne af risikovurderingen negativt. Den tid, maskinen er tændt og anvendes til arbejdet, er normalt meget kort, måske kun nogle få sekunder pr. opgave, fx ved boring af et hul. Dette kaldes "triggertiden". Hvis der er tale om gentaget arbejde kan operatørens daglige triggertid beregnes ved hjælp af en enkel øvelse. Se produkt- og opgavevælgerne i dette dokument.

2 Hvordan kan risikoen minimeres? Læs Hilti brugervejledningen. Iht. et antal ofte citerede råd skal operatøren: Være uddannet i korrekt brug af el-værktøjet og bør ikke holde for fast om håndtagene. Være ikke-ryger (rygning påvirker kredsløbet og følsomheden over for HAV). Holde pauser jævnligt. Bære handsker for at opretholde god blodcirkulation. Bruge Hilti produkter og forbrugsvarer i bedste kvalitet og udskifte bor og klinger, når de er slidt. Undgå at anvende for stort tryk lade værktøjet gøre arbejdet. Overveje jobrotation eller alternative arbejdsmetoder, fx rotationsboring (diamantboring) i stedet for slagboring. Passe godt på udstyret og sørge for korrekt vedligeholdelse. Bære åndedrætsværn under arbejde, hvor der genereres støv. Hvilke risiko opstår der som følge af vibrationer, støv og støj? For stor eller konstant påvirkning af høje vibrations-, støv- eller støjniveauer kan forårsage: Vibrationer i hænder og arme kan beskadige blodkar samt nerver i fingre, knogler og muskler. Dette kan medføre hånd-arm-vibrationssyndrom. Mange materialer, som anvendes i byggebranchen, indeholder kvarts eller træ. Disse materialer er kendt eller under mistanke for at være kræftfremkaldende. Kraftig støj kan medføre varige høreskader. Hvordan kan jeg vide, hvilket støjniveau værktøjet afgiver? Vibrationsniveauet for el-værktøjet er angivet i brugervejledningen. Alle producenter af elværktøj har i mange år været forpligtet til at opgive disse oplysninger. De vibrationsdata, nogle producenter angiver, kan dog være vildledende, efter som de kan være målt iht. tidlige versioner af teststandarder, som ikke er udviklet til at afspejle typiske vibrationsniveauer "i brug". Der er for nylig gjort en del for at harmonisere teststandarderne og etablere én enkelt testmetode til hver værktøjskategori. De vibrationsværdier, der opnås på denne måde, er pålidelige, sammenlignelige og giver et bedre billede af de vibrationsniveauer, operatøren sandsynligvis vil blive udsat for under de mest almindelige arbejdsopgaver på arbejdspladsen. Producenterne af el-værktøj ændrer deres brugervejledninger og testmetoder iht. EN 60745, som omfatter de relevante testforhold. Hilti har allerede testet vores værktøj iht. den seneste version af EN og vil offentliggøre data for hele vores sortiment. Hvordan måles vibrationer i værktøjet? Der monteres følere på værktøjets håndtag iht. EN 60745, hvorefter værktøjets vibrationer måles i tre retninger (triaksialt) under strengt kontrollerede forhold ved hjælp af et særligt måleinstrument. De triaksiale vibrationsniveauer (under brug) skal bruges til udarbejdelse af en korrekt risikovurdering. Niveauer målt over en enkelt akse bør ikke anvendes uden brug af en korrektionsfaktor, efter som disse ofte er målt iht. ældre teststandarder, fx EN 50144, og ikke afspejler vibrationsniveauet "under brug".

3 Hvor længe kan jeg arbejde med Hiltis el-værktøj? Spørgsmålet handler ikke kun om tid, men også om produktivitet. Det kan ikke anbefales at vælge el-værktøj alene efter arbejdstiden (iht. definition af vibrationsniveau). Der bør også tages højde for den mængde arbejde, som kan udføres på den angivne tid. Ofte vil en maskine med et relativt højt vibrationsniveau være i stand til at fuldføre en opgave meget hurtigt Eksempelvis tager det måske kun 15 sekunder at bore et hul til et anker med en borehammer. Det betyder, at der kan udføres en hel del arbejde (måske flere hundrede huller) selv i den tilsyneladende korte tilladte arbejdstid, som direktivet kræver, uden at ELV overskrides. Værktøjets egnethed til opgaven og dets effektivitet er også vigtige faktorer, som påvirker brugstid og produktivitet og dermed operatørens HAV-påvirkning. Hvad er grænserne for, hvornår støvpåvirkning anses for at være skadelig? I modsætning til situationen med vibrationer i hænder og arme og støj findes der i øjeblikket ingen lovmæssige krav vedrørende støvpåvirkning, som gælder i hele EU. Hvert land har sine egne love, regler og eksponeringsgrænser for inhalerbart støv (blandet støv, alle typer), respirerbart støv (blandet støv, alle typer), respirerbart kvartsstøv og respirerbart støv fra visse typer træ. Det forventes, at EU vil fastsætte fælles eksponeringsgrænser, men i øjeblikket er det den nationale situation, der skal følges. Hvorfor prioriteres arbejdsmiljø så højt lige nu? Hiltis målsætning Passioneret skaber vi entusiastiske kunder og bygger en bedre fremtid!" er vores grundlag, og det kræver, at vi tager arbejdsmiljø meget alvorligt. Som følge af dette har helbredsbeskyttelse og forebyggelse af ulykker og skader på arbejdspladsen i mange år været Hiltis vejledende principper og ikke blot en reaktion på udviklingen på markedet eller konkurrenternes tiltag. Hvordan passer Hiltis forretningsmodel og værdier sammen med arbejdsmiljøkonceptet? Hiltis forretnings-/flerkanalsmodel sikrer direkte kontakt til kunderne, hvilket hjælper os til at identificere behov, udvikle skræddersyede løsninger og rådgivning samt anbefale de bedst egnede systemer til stort set alle arbejdsopgaver. Når som helst og hvor som helst. Ved hjælp af denne grundige forståelse for anvendelsesområder og behov har vi det bedst mulige udgangspunkt for at arbejde på løsninger, innovation og forbedringer. Dette løfte underbygges af vores varemærkeværdier: innovation, servicepartner og præstation. Hvorfor er Hiltis arbejdsmiljøprincip bedre end konkurrenternes? Hilti er den bedste samarbejdspartner, når det gælder produktivitet og sikkerhed på arbejdspladsen. Hilti tilbyder bedre ydelse og slidstyrke end konkurrenterne, fordi vi producerer førsteklasses produkter (baseret på innovation og kvalitet), og fordi vi leverer viden om anvendelse (baseret på slutbrugerens behov) samt service (i form af rådgivning via direkte salg). Hvad gør Hilti for at beskytte medarbejderen? Hilti har et holistisk syn, hvor vi anvender forskellige aspekter til beskyttelse af medarbejderen: Udvikling af effektivt værktøj, som balancerer produktivitet og eksponeringsniveauer Fremstilling af harmoniserede systemer til støvopsamling (støvfjernelsessystemer, dvs. støvkappe og effektiv støvsuger) Udlevering af grundlæggende oplysninger, så arbejdsgiveren kan iværksætte og lette risikovurderinger Forslag til beskyttende tiltag som fx brug af PPE

4 Levering af arbejdsmiljøløsninger via anvendelseskæden, inkl. alternative metoder (diamantboring, direkte fastgøring). Ydelse af kvalitetsservice, så værktøjet holdes i god stand og de seneste sikkerhedsstandarder overholdes (Lifetime Service, Fleet Management).

5 På hvilken måde er Hilti opmærksom på arbejdsmiljøet under udviklingen af produkterne? Hilti overvejer arbejdsmiljøaspekter under produktudviklingen i hele sortimentet. Ud over unikke produktegenskaber og tilbehør til el-værktøj til boring og nedbrydning, skæring og slibning samt fastgøring og isolering tilbyder Hilti løsninger til planlægning og specifikation, måling, isolering og beskyttelse samt professionelle serviceydelser.

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Hånd-arm vibrationer Vejledning om hånd-arm vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Indhold 5 Indledning 6 Viden om helkropsvibrationer Definition Helbredseffekter Regler Vurdering af vibrationsbelastning Vejledende vibrationsniveauer for forskellige

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet

GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet GPS - Geometriske Produkt Specifikationer - GPS-matrix systemet Hvorfor dette GPS-hefte? GPS er for mange noget nyt og ukendt. I dette GPS-hefte kan du læse om, hvad GPS er, hvilke fordele GPS medfører

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE Auktionsgade 1b 6700 Esbjerg Tel: +45 75 18 05 66 post@f-a.dk Fax: +45 75 18 05 75 www.f-a.dk STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE 4 Forord Støj- og vibrationsguide Redigeret af: Direktør

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere