Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby"

Transkript

1 Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets arbejdsmiljøretningslinier og hygiejneretningslinier Herudover gælder naturligvis arbejdsmiljøloven og anden gældende lovgivning arbejde på Skejby doc Side 1 af 6

2 Velkommen Du/I ønskes velkommen her på Århus Universitetshospital, Skejby. For at sikre et godt og optimalt samarbejde vil vi med denne folder oplyse dig om de særlige forhold og betingelser for arbejde på hospitalet. Du skal være opmærksom på følgende: Adfærd og hygiejne Forhold inden du starter arbejdet Instrukser vedr. sikkerhed og særlige hensyn Forhold når arbejdet afsluttes Instrukser ved brand og ulykke Forhold inden du begynder arbejdet Den til en hver til gældende lovgivning skal overholdes. Adgang og arbejdstilladelse Der må ikke påbegyndes arbejde af nogen art, uden der for inden er lavet en klar aftale med Teknisk Afsnit vedr. arbejdets planlægning, igangsætning og udførelse. Tekniske installationer må ikke afbrydes og nye installationer må ikke tilkobles da det kan have fatale konsekvenser for patienter og personale. Inden enhver afbrydelse, genetablering eller tilkobling af tekniske installationer skal Teknisk Afsnit kontaktes. Ved arbejde på hospitalet vil der skulle tages særlige hensyn til følsomme patienter eller fordi der er mulighed for påvirkning af forskellig art, såsom røngtenstråling, kraftige magnetfelter, kemikalier, biologisk materiale og stråling. Afdelingen kan desuden stille krav vedrørende begrænsning af støv, støj, lugt eller skærpede krav omkring adgang eller påklædning. Anvisninger fra afdelingens personale skal altid følges. Påklædning Der skal altid anvendes egnet tøj, sikkerhedssko og brug af korrekte værnemidler. Se endvidere retningslinierne under punktet hygiejne. Adfærd og hygiejne Et hospital er en meget speciel arbejdsplads, hvor der skal udvises særlig opmærksomhed og agtpågivenhed i forhold til teknisk udstyr, patienter og pårørende. Der skal udvises en adfærd, der tager hensyn til patienter, pårørende og personale. arbejde på Skejby doc Side 2 af 6

3 Hygiejne Vi meget sårbare over for bakterier, snavs og fremmedlegmer i vores lokaliteter, og det er derfor en betingelse for at arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby, at de forskellige regler følges og overholdes. Ved arbejde inde i hospitalets bygninger forventes det, at der dagligt skiftes til rent arbejdstøj, og at håndværkerne møder velsoigneret. Ved udførsel af snavset arbejde er der begrænset bevægelsesfrihed på hospitalet. Er håndværkeren meget snavset, kan kantinen f.eks ikke benyttes. Hygiejniske forholdsregler skal tages ved arbejde i udsugningskanaler, faldstammer og afløb fra vaske og udslagskummer. Krydskontaminering, smitte fra hjem til arbejde og omvendt, undgår man ved at skifte tøj før og efter arbejdets udførelse. Alle afdelinger har specielle hygiejne krav, der naturligt indgår i arbejdsdagen, og disse skal respekteres ifm. planlægning og udførelse af arbejdet. Der kan på særlige afdelinger som f.eks. operationsafdelinger, isolationsstuer og laboratorier være krav om, at der skal skiftes til specielt tøj. Anvisninger fra afdelingens personale skal følges. Spisning, skurvogne og toiletforhold Hospitalets kantine kan benyttes under forudsætning af, at den enkelte håndværker er tilstrækkelig ren. Ved behov for skurvogne anviser teknisk afdeling placering. Teknisk Afsnit anviser endvidere, hvilke toiletter der må benyttes. Tobaksrygning og alkohol Der er totalt rygeforbud i hospitalets bygninger, men der henvises til godkendte rygearealer udendørs. Der er totalt alkoholforbud på hospitalsområdet. Mobiltelefoner Må benyttes i fornødent arbejdsmæssigt omfang. Vær særlig opmærksom på at der er afdelinger, hvor der er forbud mod brug af mobiltelefoner. Se skiltning ved indgang til afdeling. Tavshedspligt Eksterne håndværkere er ved arbejde på hospitalet omfattet af tavshedspligten som gælder for sygehuspersonale. Det vil sige oplysninger om patienter, som håndværkeren bliver bekendt med i forbindelse med udførelse af arbejdet, selvfølgelig ikke må viderebringes til andre. arbejde på Skejby doc Side 3 af 6

4 Instrukser vedrørende sikkerhed og særlige hensyn Afspærring / markering af arbejdssted Arbejde i gangarealerne o.lign. koordineres altid med Teknisk Afsnit, vedrørende håndtering og korrekt afspærring af arbejdsstedet. Arbejdsområdet skal om mulig afspærres med "Adgang forbudt" samt med oplysning om kontaktperson i Teknisk Afsnit, således at patienter/uvedkommende ikke umiddelbart kan færdes i arbejdsområdet. Støj Som udgangspunkt er det ikke tilladt at støje i middagsstunden fra kl til Støj skal generelt minimeres mest muligt ved brug af støjdæmpende værktøj. Det er forbudt at spille musik, afdelingen kan dog efter aftale dispensere herfor. Vær særlig opmærksom i områder med sovende patienter, på intensivafdelinger, operationsområder mv. Støv Støvende arbejde på hospitalet skal generelt minimeres mest muligt via brug af støvvægge, støvdæmpende skærende værktøjer og lignende. Lugt / Dampe Hvis der anvendes kemikalier eller udvikles røg eller lugt under arbejdets udførelse, skal entreprenøren kunne dokumentere, at disse er uskadelige. Teknisk Afsnit skal underrettes inden arbejdet igangsættes og der skal afleveres læsbare kopier af sikkerhedsdatablade. Varmt arbejde Som udgangspunkt skal håndværkere, der udfører varmt arbejde, have gennemgået kursus i varmt arbejde. Under alle omstændigheder skal der ske henvendelse til Teknisk Afsnit, inden det varme arbejde igangsættes for nærmere instruktion samt for underskrivelse af varmt arbejde-blanket. Reglerne for varmt arbejde, der er beskrevet i Brandteknisk Vejledning nr. 10, skal følges. Varmt arbejde er som udgangspunkt alt arbejde med slibning, skæring, svejsning, varm luft, gnist og åben ild. Trykflasker Der skal udvises skærpet opmærksomhed i forbindelse med arbejde med transportable trykflasker. Trykflasker skal opbevares i skiltede rum i henhold til gældende lovgivning. arbejde på Skejby doc Side 4 af 6

5 Brandanlæg Hele Århus Universitetshospital, Skejby er dækket af henholdsvis sprinklere og detektorer. Detektorene er meget følsomme og aktiveres udover røg, af støv, varme og damp mv. For at undgå utilsigtet aktivering af detektorerne skal Teknisk Afsnit altid kontaktes, således at arbejdsplan kan drøftes og udarbejdes. Herved undgåes utilsigtet udrykning af brandvæsen NB! Omkostninger ifm. udløsning af alarm, uden forudgående kontakt/aftale med Teknisk Afsnit, vil blive viderefaktureret til skadevolderen. Transportveje Hvis der ikke forelægger anden aftale skal hospitalets interne transportveje altid være farbare. Ledninger må ikke ligge på gulv, men skal ophænges forsvarligt i passende højde. Brandveje, branddøre, flugtveje og brandslukningsudstyr Branddøre og slukningsudstyr må på intet tidspunkt blokeres. Flugtveje skal altid holdes frie. Brand og redningsveje langs bygningerne skal altid være farbare. Miljø Anvendelse af og evt. spild af olie og kemikalier generelt, skal altid meddeles til Teknisk Afsnit. Oprydning og affald Entreprenøren sørger selv for bortskaffelse af affald med mindre andet er aftalt med Teknisk Afsnit. Arbejdsstedet skal holdes ryddeligt. Forhold når arbejdet afsluttes Genetablering eller tilkobling af installationer skal koordineres med Teknisk Afsnit. Arbejdsstedet forlades rengjort og Teknisk Afsnit kontaktes for endelig færdigmelding af arbejdet. arbejde på Skejby doc Side 5 af 6

6 Brandinstruks og ulykker med personskade Ulykker Ved ulykker med personskade. Tilkald hjælp via 112. Der er ikke skadestue på Århus Universitetshospital, Skejby. Ved arbejdsulykker skal Teknisk Afsnit på Århus Universitetshospital, Skejby adviseres. Brand Alarmér Red Begræns Aktiver nærmeste brandtryk Red personer i fare (OBS elevatorer må ikke benyttes) Begræns om muligt ilden Fjern brandbart materiale Luk for udstrømmende gas Afbryd stømmen Luk vinduer og døre, men lås ikke Orientér Ring til omstillingen, eller lokal 5566 bevar roen og oplys følgende: Hvor det er sket Hvad der er sket Om der er personer i fare Om der er tilskadekommende Hvem du er, og hvor du ringer fra Sluk Sluk branden med nærmeste slukningsmiddel - hvis det kan ske UDEN fare for dig selv Modtag brandvæsenet og oplys om: Brandstedets beliggenhed Personer i fare arbejde på Skejby doc Side 6 af 6

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Gældende for Regionshospitalet Randers Grenaa Sundhedhus Formål At sikre samarbejde og koordination af sikkerhedsarbejdet ved ombygninger, renovering

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Reno Djurs I/S September Marts 2009 2003 Integreret Instruks for miljøledelsessystem

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere Arbejdsmiljø 01-NY! 20/09/01 14:01 Side 2 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere