Ikke-støvende afrensning af blyholdig maling ved vindues-istandsættelse m.m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke-støvende afrensning af blyholdig maling ved vindues-istandsættelse m.m."

Transkript

1 ikke-støvende Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring Ikke-støvende afrensning af blyholdig maling ved vindues-istandsættelse m.m. af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Dato: 1. juli 2015 Denne Anvisning til Ikke-støvende afrensning af blyholdig maling ved vindues-istandsættelse m.m. er udarbejdet i overensstemmelse med Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR) vejledning: Håndtering af bly i bygninger (6/2014). Hvis anvisningen følges, kan man vedligeholde og istandsætte gamle vinduer på en helt igennem miljøvenlig, arbejdsmiljøvenlig og samtidig fuldt kvalitativ måde i forhold til en fortsat bevarelse af gamle, originale vinduer også selv om disse indeholder blyholdig maling. Metoden er samtidig meget nænsom overfor de gamle vinduer og derudover enkel og meget arbejdsbesparende, da den bygger på en partiel afrensning og ikke en total afrensning, af den gamle maling. Til sammenligning vil en udskiftning af de samme vinduer medføre mere omfattende og dyre arbejdsmiljøtiltag, værnemidler som heldragter med friskluftforsyning og luftfilter, helbredsundersøgelser, støvmålinger, 2- eller 3-kammersluser med adskillelse af ren og uren zone m.m) samt langt større mængder af farligt affald fra alle vinduerne - holdt op mod de forholdsvis små mængder afskrabet maling ved den ikke-støvende, partielle malingsafskrabning. side 1

2 Anvisningen opfylder kravene til ikke-støvende afrensning af blyholdig maling i Branchearbejds-miljørådet for Bygge & Anlæg (BAR) vejledning: Håndtering af bly i bygninger (6/2014) punkt 3.4 Renovering og vedligeholdelse af vinduer med blyholdig maling samt de heri opstillede foranstaltninger vedrørende: Forundersøgelser Indretning af arbejdsområde Ikke-støvende arbejdsmetoder Værnemidler og arbejdsmiljøforanstaltninger Rengøring og affaldshåndtering Sundheds- og hygiejneforanstaltninger Ved den ikke-støvende istandsættelse af gamle vinduer med blyholdig maling skal de udførende bære almindelige handsker, hue og almindeligt arbejdstøj, der dækker hele kroppen. Der benyttes evt. plastikforklæde og plastikærmer, der ikke opsuger malingsresterne. Brug af støvmasker, heldragter eller filtermasker er ikke nødvendigt, da arbejdet ikke støver. Hvis de blyholdige vinduer i stedet udskiftes, kan der ske en spredning af den blyholdige maling og støv fra denne til omgivelserne og de udførende hvorved der kræves langt mere omfattende værnemidler, eksempelvis heldragter med masker og friskluftforsyning samt støvminimerende indretning af arbejdspladsen. BAR -Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg: Branchevejledning om Håndtering af bly i bygninger (6/2014) På forsiden er der vist den meget støvende og giftige tør-slibning af malingslaget med maskine og i hånden, der kræver meget omfattende tiltag overfor det giftige støv. I den anvisning, du har i hånden, til Ikke-støvende afrensning af blyholdig maling ved vinduesistandsættelse m.m. benyttes en partiel våd, kold afskrabning, hvor der ikke producerer støv. Derfor er metoden meget arbejdsbesparende og de tilhørende arbejdsmiljøforanstaltninger meget enkle og naturlige. side 2

3 Hoveddør i Hollansk grøn, Helsingør. For at få den meget tætte blanke maling, der ofte var lakeret uden på linoliemalingen, til ikke at skalle af i regnvejr, fik de hollandske døre påført et tykt lag blymønje som grund- og bundbehandling som man oven i købet sleb (!) meget glat i hånden. Derfor skal man regne med at der sidder et lag af den giftige, rødorange blymønje under den dybgrønne farve, der ikke i sig selv indeholder bly. Det har betydning, hvis døren skal afrenses for at blive nymalet. Bly i gamle malingslag Bly i gamle malingslag kan stamme tre steder fra: Fra pigmentet blyhvidt, fra blymønje eller fra blyholdige partikler i overfladen fra blyholdig benzinudstødning. Blyhvidt er et hvidt pigment, der før i tiden var meget anvendt i hvid linoliemaling, især på vinduer, men også hvidmalede indvendige døre og snedkerarbejder kan være malet med blyhvidt. Blyhvidt kan kendes ved at malingen er hvid, men den bliver grålighvidt med tiden. Grønne, brune, blå eller røde farver etc., der er lysnet med blyhvidt, er således også blyholdige. Blymønje er et rødorange pigment, der især bruges til rustbeskyttelse af jern, dels fordi blymønje er en meget tæt maling og derudover også beskytter jernet katodisk, d.v.s. via den elektrokemiske spændingsforskel. Blymønje bruges imidlertid også som isolering eller spærregrund mellem træet og en linoliemaling, der er gjort blank og tæt med et lag lak f.eks. på blanke yderdøre. Et blyholdigt malingslag kan også gemme sig under eller mellem flere lag maling uden bly. Derfor bør man altid teste en malingsskal for bly, hvor alle lag er repræsenteret. Sundhedsskader fra blyholdige malinger Bly kan optages gennem lungerne ved indånding af blyholdigt støv, og via munden gennem mave- og tarmsystemet. Blyholdigt støv kan også optages i kroppen via rifter og sår på huden. Udsættes man for blyholdigt støv gennem længere tid kan denne blyforgiftning resultere i afmagring, træthed, irritabilitet og forstoppelse. Bly kan også nedsætte både mænds og kvinders evne til at få børn. Jo større koncentration af bly i blodet, jo større risiko for skader. Blyhvidt blev forbudt i malerfaget i 1950, mens den lige så giftige orangerøde blymønje først blev udfaset i Det er dog stadig tilladt og muligt at benytte blymønje på fredede og side 3

4 bevaringsværdige bygninger. Blymønje kan derfor stadig købes, både som pigment og som færdigrevet linoliemaling. Anvendelsen skal imidlertid anmeldes til Arbejdstilsynet. Den våde maling anses ikke for sundhedsfarlig i sig selv, hvis man benytter handsker under påførelsen. De arbejdsmiljømæssige og sundhedsmæssige problemer, der stammer fra blymønje og blyhvidt hidhører derfor i dag primært fra de ældre lag blyhvidt eller blymønje, der sidder på de hvide vinduer, døre og andre hvidmalede bygningselementer, eller rustmalede beslag, der ind imellem skal istandsættes eller evt. bortskaffes. Ud over at være sundhedsfarlig for de personer, der f.eks. afrenser vinduer med blyhvidt for gamle malingslag, forurener rester fra malingen også miljøet, både på stedet - og hvis man smider malingsresterne ud tilfældige steder. Det kan med det samme fastslås, at den måde, hvor de gamle lag af blyhvidt og blymønje gør mindst skade på natur og mennesker, er ved at bibeholde dem på de vinduer, døre m.v., hvor de er malet på. Hvis blyhvidtmalede vinduer eksempelvis skiftes ud, forurener malingslagene på de kasserede rammer og karme allermest. Det er ikke rigtigt, at vi kan takke blyhvidtmalingen for at vi har så mange gamle vinduer tilbage i dag, fordi giften i den blyholdige maling har bevaret vinduestræet. Vi har masser af originale årige røde, brune eller grønne vinduer, uden spor bly i malingen, der har holdt lige så godt som de blyhvidtmalede vinduer. side 4

5 Typisk slangeskindskrakeleret gråhvid, ældre malingslag, hvor der må forventes at være blyhvidt i malingen. Blyhvidt er som navnet siger hvid, men blymønje, der primært anvendes som bundbehandling på jern, er rødorange. Grønne, gule, røde, blå, brune eller sorte malingslag indeholder ikke bly eller blyhvidt. Dog kan lyse kulører, f.eks. en lys gul, lys blå eller lys grøn godt være lysnet med blyhvidt. Blyhvidttesten med Natriumsulfid vil afsløre dette. Blytesten Man bør altid undersøge om de malingslag, man ønsker at rense af f.eks. på vinduer, indeholder blyhvidt eller den rødorange blymønje. De metoder, der benyttes hertil er: Visuel test Den rødorange blymønje kan meget let kendes fra andre malingstyper via sin farve. Blyhvidt kan også kendes via sin karakteristiske gråhvide farve samt en meget grov slangeskindskrakelering. Man kan i begge tilfælde være ret sikker på, at malingslagene er blyholdige, hvorfor der bør foretages en ikke-støvende, våd, partiel malingsafskrabning - uden varme eller tørslibning. Se senere. Dryptest Dryptesten består af 8% natriumsulfid i vandig opløsning i glasflaske med pipette. En dråbe natriumsulfidopløsning placeres på en malingsskal. Bliver overfladen sort eller mørk grå, er der bly i malingen. Husk også at teste enden på malingsskallen, da de blyholdige malingslag kan befinde sig mellem de andre lag. Beskyttelsesforanstaltninger ved blytesten: Brug gummihandsker. Natriumsulfidopløsningen lugter af rådne æg, og en gasfiltermaske kan tage den ubehagelige lugt. Hvis opløsningen kommer i forbindelse med syre, dannes der meget farlige dampe. Hvis dryptesten viser at der er bly i malingen, kan man være ret sikker på, at malingslagene indeholder blyhvidt eller blymønje i mængder op til mg/kg, hvorfor man skal benytte en ikke-støvende, våd, partiel malingsafskrabning - uden varme eller tørslibning. Se senere. Derudover skal arbejderne følge Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (BAR) vejledning: Håndtering af bly i bygninger (6/2014). side 5

6 Dryptesten med Natriumsulfid dråben farves sort, hvis der er bly i malingslaget I form af blyhvidt eller blymønje Kemisk analyse Hvis enten den visuelle test eller dryptesten viser, at der er bly i de gamle malingslag, behøver man ikke foretage yderligere analyser. Men selv om dryptesten ikke slår ud med sort eller grå farve, kan der godt være mindre mængder bly i/på malingen, nemlig helt ned til 40 mg/kg, hidhørende fra iblanding af små mængder blyhvidt i en lyserød, lysegrøn, lysegul etc. eller grå farve eller, mest almindeligt, som et tyndt lag af blyholdige partikler uden på malingslaget fra f.eks. blyholdig biludstødning. På denne måde kan der forekomme bly i selv helt nye lag plastikmaling, der aldrig har været i nærheden af blyhvidt. I de tilfælde, hvor man skal foretage en malingsafrensning på gamle vinduer eller døre etc, og hvor dryptesten er testet negativ, bør man derfor af sikkerhedsmæssige grunde foretage en kemisk analyse af 1-2 gram af den gamle maling. Prøven sendes til et anerkendt laboratorium, der kan analysere denne og meddele resultatet efter nogle dage. Hvis den kemiske analyse viser at der er bly i malingen, kræver dette forholdsregler, som kan imødekommes ved at benytte en ikke-støvende, våd, partiel malingsafskrabning - uden varme eller tørslibning. Se senere. side 6

7 Fire metoder til afrensning af maling Idet vi ser bort fra afrensning med sandblæsning, flammeblæser, vinkelsliber m.fl. findes der fire anvendte metoder til afrensning af gammel maling på træ: 1: Partiel, våd malingsafskrabning uden varme 2: Afrensning med varme 3: Afrensning ved slibning 4: Kemisk afrensning med forskellige malingsfjernere Af disse er det kun metode 1, der kan anbefales, hvis man vil undgår støv eller farlige kemikalier. 1: Partiel, våd malingsafskrabning uden varme Ved at benytte en våd, partiel afskrabning af vinduerne, uden varme, kan man nøjes med at afrense den løse, gamle maling, hvilket er en meget stor fordel arbejdstidsmæssigt og dermed også økonomisk. En partiel, våd afskrabning er ikke-støvende, idet der både skrabes og i meget begrænset omfang, slibes, vådt. Intet støv flyver rundt i luften. Malingsoverfladerne påføres et godt lag linolie, hvorefter de skrabes partielt med en hårdmetalskraber. Det vil sige at man kun skraber den løse maling af til fast bund, og lader alt fastsiddende maling sidde. Partiel, våd afskrabning uden varme med brug af kogt linolie som væske. Linolien imprægnerer samtidigt træet med olie. Det meste af malingsaffaldet flyver ikke ret langt væk, men lægger sig på selve vinduet, hvorfra det let kan opsamles. Ved at benytte kogt linolie som våd væske, imprægnerer man samtidigt træet med en vandafvisende olie, der ydermere trænger dybt ind i træet og hærder bløde partier op og gør dem hårde og vandafvisende igen. Linolien erstatter på denne måde de olie- og harpiksstoffer, som det gamle træ har mistet gennem årene. Man bevarer også det malede træs historiske vidnesbyrd om tidlige tiders farver, malingstyper og antal malingslag. Endelig vil en nymaling med linoliemaling have god vedhæftning på de afskrabede og linolieimprægnerede områder, såvel som på de gamle, bibeholdte malingslag, der er revet op i overfladen af vådskrabningen. side 7

8 Rammen til højre med den gråhvide farve er malet med blyhvidt. Denne afrenses ikke, med mindre malingen er løs. Man kan derfor nymale med linoliemaling direkte på denne, efter en partiel, våd afskrabning, uden varme. Dette er sket på lodposten og tværposten. På vinduesrammen til venstre er der foretaget en partiel, våd, kold afskrabning, der næsten har afrenset alt den gamle maling, kun med enkelte fastsiddende rester tilbage. Her er bunden klar til maling med linoliemaling. Beslagene er ligeledes partielt afrenset, vådt, støvfrit og uden varme idet alt fastsiddende blymønje er bibeholdt på beslagene, så de stadigvæk kan rustbeskytte jernet katodisk. Beslagene er herefter malet med jernmønje. Arbejdsmiljøforhold Hvis det drejer sig om vinduer eller lignende med blyholdige malingslag skal arbejdspladsen indrettes så alt malingsaffald opsamles direkte ved/under afskrabningen. Vinduesrammerne nummereres og tages på værksted, evt. en Container på selve pladsen, hvor de våde afskrabningsrester kan fejes/skrabes op fra gulvet eller arbejdsborde. Vindueskarmene afskrabes på stedet, hvor det våde malingsaffald kan opsamles i en påmonteret malingsopsamler direkte under afskrabningsstedet. Mens rammerne er udtaget, opsættes der en tæt plexiglas-rude på den indvendige side af vindueshullet. Selve afskrabningen kan udføres i fri luft eller under et overdækket stillads, idet alt affald opsamles i den monterede malingsopsamler, hvorfra det bringes til et tæt spændelågsfad af plastik. De udførende kan bære engangsdragt og handsker, der ikke opsuger malingsrester. Hvis der er tegn på, eller mistanke om kontaminering (forurening mv) af beklædning, skal denne skiftes, eller rengøres. Brug af støvmasker, heldragter eller filtermasker er ikke nødvendigt, da der arbejdes helt ikke-støvende. side 8

9 Personlig hygiejne De implicerede håndværkere skal have adgang til baderum med håndvask med varmt og koldt vand. De skal endvidere vaske hænder og ansigt før spise- drikke- og rygepauser samt bade, vaske hår og skifte tøj efter arbejdets ophør. Ved arbejdets ophør anbringes arbejdstøjet, incl. handsker og sko, i et metalskab i omklædningsrummet. Arbejdstøjet skal vaskes efter behov. Engangsdragter kasseres. Arbejdsstedet skal rengøres grundigt hver dag ved arbejdets ophør, bl.a. ved opsamling af alt malingsaffald. Ligeledes skal værktøj rengøres hver dag. Affaldet opbevares i tæt lukkede spændingslågfade og bortskaffes som farligt affald efter kommunens retningslinier. At disse arbejdsmiljømæssige forholdsregler opfyldes, jf. BAR s branchevejledning om håndtering af bly i bygninger er både bygherrens, rådgiveren og de udførendes ansvar. Et partielt afrenset vindue ved en våd afskrabning med kogt linolie uden varme. Bemærk hvordan linolien har imprægneret træet og givet det nyt liv. side 9

10 2: Afrensning med varme Malingslaget varmes op med varmeblæser, infrarød varme, en såkaldt speedheater eller mikrobølger, hvorved malingen bliver blødgjort og kan skrabes af med ledsagende eller efterfølgende slibning i hånden eller med slibemaskiner. Da varmen udpiner træets egne, vitale olier og harpiksstoffer, og da slibningen producerer en masse farligt slibestøv også fra ikke blyholdige malinger, kan metoden ikke anbefales. Ydermere kræver denne metode at alt gammel maling afrenses, idet alt afbrændt maling skal afrenses, selv de mindste rester, hvorved den bliver uforholdsmæssig arbejdskrævende og meget dyr. Man fjerner meget gammel maling, der slet ikke behøver at blive aftaget af tekniske grunde. Hvis det drejer sig om vinduer eller lignende med blyholdige malingslag skal arbejdspladsen indrettes med en lufttæt 3-kammer-sluse af svær plast med adskillelse af ren og beskidt zone på selve stilladset, hvor arbejdet udføres, hvilket kræver en særlig indretning af stilladset, bl.a. med en særlig tæt bund på gangbroerne. Vindueshullerne skal tætnes helt støvtæt. Ud over sluseadgang skal der etableres undertryk i arbejdsområdet også hvis vinduesrammerne afrenses i et telt eller en container. De udførende skal bære heldragter med maske, sug og luftfilter, og slibemaskinerne skal forsynes med sug og støvfilter, der skal behandles som farligt affald. Arbejdspladsen skal rengøres grundigt hver dag ved arbejdets ophør, bl.a. ved opsamling af alt skrabe- og slibe affald samt støvsugning. Ligeledes skal værktøj rengøres hver dag. De udførende skal have taget blodprøver for test af blyindhold før arbejdets start og senest 15 dage efter afslutningen samt efter 6 måneder. 3: Afrensning ved slibning Metoden er beskrevet i BAR -Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg: Branchevejledning om Håndtering af bly i bygninger (6/2014). Malingen fjernes ved slibning med slibemaskiner samt slibning i hånden. Ved slibning behøver man ikke at fjerne alt den gamle maling, kun den løse, men ofte vil man af praktiske grunde fortsætte med slibning til alt gammel maling er borte. Metoden er derfor meget tidskrævende og dyr. Denne metode kan ikke anbefales, da alt slibestøv, også fra ikke blyholdige malinger, er farligt og uhensigtsmæssigt, idet det ikke kan undgå at blive indåndet, lægge sig alle mulige steder i huset, forurene jorden m.m. 4: Kemisk afrensning med forskellige malingsfjernere Kemisk afrensning af gammel maling kan ske med forskellige malingsfjernere, mest kendt er Bums, men i dag findes en lang række produkter med det fælles træk at de er meget giftige, basiske og miljøbelastende. På træ gælder det ydermere, at de basiske stoffer udpiner træet og derudover ødelægger de med deres basiske stoffer malebunden for den efterfølgende malerbehandling. Man kan dog neutralisere de basiske stoffer, men ikke i dybden, hvorfra de stadig vil volde problemer med nye malingslag. Neutraliseringsstofferne er syrer og så kører den kemiske karrusel med endnu flere kemiske stoffer. I tilfælde af blyholdige malinger på f.eks. vinduer er kemisk afrensning almindeligvis ikkestøvende, hvad der reducerer arbejdsmiljøproblemerne fra f.eks. støv. Men man slipper ikke for kraftig udsugning af dampe fra de kemiske malingsfjernere samt værnemidler som heldragt og maske. side 10

11 Affaldshåndtering Bly i affald skal håndteres forskelligt afhængigt af koncentrationen. Hvis affaldet har et indhold af bly på under 40 mg/kg, er det i praksis accepteret som almindeligt byggeaffald. Hvis affaldet derimod indeholder mellem 40 og 2500 mg/kg, er affaldet forurenet med bly, og hvis det indeholder mere end mg/kg, betragtes det som farligt affald. Hverken forurenet affald eller farligt affald må blandes med almindeligt byggeaffald. Forurenet og farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kommunen anviser herefter affaldet til videre håndtering. Forurenet affald henvises typisk til deponi, mens det farlige affald henvises til destruktion. Kommunerne skal udarbejde et affaldsregulativ for erhvervsaffald, hvori anvisninger til specifikke affaldstyper beskrives. Kommunens affaldsregulativ kan typisk findes på kommunens hjemmeside. Som eksempel har Københavns Kommune i deres affaldsregulativ beskrevet dette i skemaform, se herunder. Byggeaffald skal kildesorteres, så den forurenede eller farlige affaldsfraktion ikke blandes med andet affald. Det skal ligeledes sikres, at håndteringen ikke bidrager til forurening af omgivelserne. Vær opmærksom på, at neddeling af affald med bly på byggepladsen kræver de samme forholdsregler som for arbejde med materialerne i bygningen. Forurenet og farligt affald skal opbevares forsvarligt på byggepladsen i fx lukkede poser, spændelågsfade eller i lukkede containere. Andre eksempler på forurenet eller farligt affald er afdækningsmaterialer og værnemidler, som har været anvendt under arbejdet. Bly i vand I spildevand fra eksempelvis afrensning af facader med blyholdig maling er grænseværdien 100 μg/l. Hvis spildevandet indeholder højere koncentrationer, skal vandet opsamles og renses. Rent affald Forbrænding eller deponering Farligt affald Opbevaring af blyholdigt affald i lukkede tønder/ fade med spændelåg tydeligt mærket med BLY side 11

12 Bestemmelse af de eksisterende malingslag Det er ofte nødvendigt at vide, hvilke malingstyper, der i dag sidder på træet. Der er som udgangspunkt tre muligheder, linoliemaling, alkydoliemaling eller plast- eller acrylmaling. Disse tre malingstyper kan derudover være repræsenteret i to eller tre forskellige lag. Derudover kan udvendigt træ være overfladebehandlet med diverse tynde, ikke malingsfilmdannende bejdser, f.eks. såkaldt træbeskyttelse, Gori eller andet. Da både alkydmaling og plast- og acrylmalinger repræsenterer relativt damptætte malinger, skal man, hvis disse malingstyper forekommer på det træ, der skal afrenses for løs maling, lægge ekstra kræfter i, for at få disse malingslag af. Det går som regel helt af sig selv, ikke mindst for plastikmalingens vedkommende, idet malingslaget ved påførsel af linolie bliver blødt og nærmest slipper bunden. Det skal anbefales at afrense mindst % af den eksisterende plastikmaling på udvendigt træ, helst 100% Linoliemaling En gammel linoliemaling kan kendes på den karakteristiske slangeskindskrakelering, der indtræder efter 8-10 år, specielt på hvide, grønne og gule farver, i mindre grad på røde eller blå farver. Alkydmaling En gammel alkydmaling kan kendes på de meget typiske, lange lidt kantede afskalninger, hvor malingskanterne bøjer kraftigt op. Acryl og plastikmaling Acryl og plastikmaling samt de nyere betegnelser for disse såsom vandig alkyd, plastalkyd eller solieemulsionsmaling, har samme afskalningsmønster som alkydmalingen. Måden man kan kende forskel på de to malingstyper er ved at afbrænde en lille stump afskallet maling. Lugter røgen af harpiks, er der tale om en alkydmaling. Lugter røgen af plastik, er malingslaget plastikmaling. side 12

13 ARBEJDSANVISNING til Ikke-støvende, partiel våd-afskrabning af blyholdig maling på vinduer uden varme Gamle vinduer, hvor der er konstateret bly i de eksisterende malingslag, kan afskrabes for den blyholdige maling ved en partiel, våd, ikke-støvende afskrabning, uden varme. De tilhørende arbejdsmiljø-forhold vedrørende arbejdspladsen, værnemidler for de udførende, sundheds- og hygiejneforanstaltninger, affaldshåndtering m.v. er beskrevet i det foregående. Der henvises i øvrigt til BAR-vejledningen Håndtering af bly i bygninger (6/2014). Opstartsmøde Det skal anbefales at der afholdes et opstartsmøder, før byggeriet går i gang, og når der kommer nye arbejdsgivere eller underentreprenører. Her gennemgår entreprenøren for alle de ansatte, hvorledes den ikke-støvende malingsafrensning skal foregå, herunder de sikkerhedsforhold, der indgår i arbejdet. På mødet bør følgende behandles og fastholdes i et referat: Gennemgang af det kontraktlige grundlag Tids- og procesplaner Grænseflader/koordinering mellem aktørerne Fælles sikkerhedsforanstaltninger Hvordan særlige risici minimeres Gennemgang og justering af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Retningslinjer for overdragelse og skift i entrepriser, fx når blyarbejdet er færdigt Muligheden for at anvende de planlagte tekniske hjælpemidler Selvom ovenstående har været vendt på opstartsmødet, skal de relevante punkter ligeledes drøftes på sikkerhedsmødet, da det er medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne, som skal stå for arbejdsmiljøforanstaltningerne i praksis. Fremgangsmåde Vinduesrammerne nummereres og bringes på værksted evt. i en container på byggepladsen eller et opsat telt med fast bund. Karmene malingsafrenses på stedet. For både rammer og karme gælder følgende fremgangsmåde. Mens rammerne er udtaget, opsættes der en tæt plexiglas-rude eller lignende på den indvendige side af vindueshullet. Se tegning Påføring af linolie De eksisterende overflader påføres et lag kogt linolie (linoliefernis) med pensel. Linolie skal derefter sidde i ½-1 time, hvorunder den dels trænger ind under løse flager og blødgør disse, dels blødgør den øvrige maling. 2. Partiel, våd afskrabning af plane træoverflader Efter de ½-1 time foretages der en manuel (uden maskiner af nogen art), partiel (kun områder med løse malingslag), våd (med linolie som væske), kold (uden nogen form for varme) afskrabning med skarpslebne hårdmetalskrabere. side 13

14 Kun den absolut løse maling må afskrabes. Alle fastsiddende områder bør ikke skrabes rene til bart træ. Overfladerne skal i størst muligt omfang beholde deres nuværende karakter med tydelig slangeskindskrakelering etc. Ved vinduesrammerne opsamles malingsaffald på selve rammerne, der arbejdes med, på arbejdsbordet og på gulvet, der skal være af træ eller metal (container). Ved afskrabning af vinduernes karmtræ på stedet opsamles det våde malingsaffald i en påmonteret malings-opsamler direkte under afskrabningsstedet. Se tegning side 16. For en sikkerheds skyld lægges der plastik på stilladsbroerne. For at forhindre, at løse malingsskaller springer ind i rummet bag vinduet, opsættes der en indvendig afskærmning som vist på tegningen side 16. Hvis vinduerne har indadgående forsatsrammer kan disse benyttes til afskærmning og tyverisikring, mens vinduesrammerne er på værksted. NB: Linolie kan selvantænde i sammenkrøllede klude. Disse skal derfor samles sammen efter arbejdets ophør og anbringes i en jernspand med låg. 3. Våd, kold, partiel afskrabning af profileret træ Ved afskrabning af spinkle profiler på f.eks. rammer og karme benyttes der skrabejern, der er slebet til efter emnets profil. 1 De gamle malingslag påføres kogt linolie/fernis med en pensel. Olien får lov at virke i ½ - 1 time. 2 Med en skarpslebet bådskraber, skraber man nu koldt, uden nogen brug af varme eller slibemaskiner, alt løs maling af. Det fastsiddende maling fjernes ikke. Skraberen holdes løbende skarp ved skærpning med en fil eller slibemaskine. Der påføres også løbende linoliefernis under afskrabningen. Malingsskaller opsamles på plastik-presenninger. De må ikke falde ned på gulve, jorden eller stilladsbroer. 3 Overskydende linolie og malingsskaller tørres væk og overfladen påføres ny linolie, hvorefter overgangene mellem de gamle malingslag og de afskrabede felter slibes jævne, gennem en vådslibning, uden støv, i hånden med sandpapir. 4 Træet hærder i en uges tid hvorefter de afskrabede områder grundmales med et tyndt lag linolie-maling. Efter et par dages hærdning i lys og luft mellemstryges overfladerne og slutstrygning finder sted efter endnu et par dages hærdning. side 14

15 4. Konsolidering af blødt træ Skulle der konstateres meget blødt træ på vinduerne, f.eks. hvis en knivspids kan stikkes over 6 mm ind i veddet uden modstand, kan dette konsolideres med godt med linoliefernis, i værre tilfælde med trætjære, der varmes ind i træet med en varmluftblæser ved max 60 graders varme, eller i endnu værre tilfælde ved at påføre trærekit, ligeledes varmet ind i træet med en varmluftblæser. Det konsoliderede træ skal hærde i en uges tid i lys of luft, før den videre malerbehandling. 5. Våd, kold, partiel afskrabning af løs kit Løs kit på vinduerne afskrabes meget forsigtigt på tilsvarende måde, Der stryges linoliefernis på kitfaserne, hvorefter den løsnede kit aftages med spatler, skrabere eller lignende. Dette skal gøres meget forsigtigt, så rudeglassene ikke knækker eller ridses. Efter at den løse kit er fjernes børstes selve kitfaserne ru med en smal stålbørste. Eventuelle rustne og tærede glasstifter trækkes meget forsigtigt ud med en bidetang og erstattes af nye rustfri stifter. Ruderne udtages ikke medmindre de har skubbet sig ud af kitfalsen gennem kitning indefra, de er revnede fra kant til modsatte kant, eller de repræsenterer nyere, udskiftede ruder af f.eks. floatglass. Udskiftning af disse skal i alle tilfælde aftales med tilsynet. 6. Vådslibning Efter afskrabningen med hårdmetalskrabere foretages der en let våd-slibning med smergellærred af kanterne til de afskrabede steder. Disse må dog godt stå synlige, men skæmmende skrabemærker fra skrabejernene skal slibes væk. Vådslibningen foretages ved at pensle linoliefernis på de områder, der skal slibes, før slibningen. Linolien blødgør dels malingslagene, dels binder den det giftige slibestøv fra den gamle maling, så håndværkeren ikke indånder denne. Efter slibningen aftørres alle overflader for linolie, vådt slibestøv, malingsskaller etc. med klude. Alt slibestøv og afskrabede malingsskaller skal opsamles og bringes til kemisk deponering. Alle linolieklude skal efter hver dags arbejde vanddruknes og bringes til kemisk deponering. Herefter er bunden klar til maling med linoliemaling. 7. Prøve Den udførende skal udføre en prøve på afrensningen, f.eks. på en kvadratmeter, inklusive kitfaser, der skal godkendes af tilsynet. 8. Udvendige beslag De udvendige beslag afskrabes for løs maling på tilsvarende måde som træet ved en partiel, våd, kold afskrabning med linolie. Fastsiddende malingslag bibeholdes. Som rusthindrende maling benyttes blymønje på fredede og bevaringsværdige bygninger ellers jernmønje på linoliebasis, der påføres i to tynde lag med 3-4 dages mellemrum. 9 Træfugtighed Efter afskrabning af løs maling bringes træet ned på en træfugtighed på under 15% før de påføres nye beslag, nykittes, nymales etc. Dette vil normalt have fundet sted efter en uge på et sommervarmt eller vinteropvarmet værksted. side 15

16 10 Nymaling Alt afrenset træ males med linoliemaling. Mærke og producent godkendes af tilsynet. Første lag maling påføres i et meget tyndt lag med en rørpensel med svinebørster. Malingen skal stryges/trækkes ud og maseres godt ind i bunden. Ved hvide farver skal det første lag være så tyndt, at man kan kikke igennem malingen. Strøgene lægges parallelt med træets åreretning. Der må ikke forekomme løbere, dråber eller klatter i malingsoverfladerne. Andet Efter 1 døgns hærdning i lys og luft, slibes første lag maling let i hånden med fint sandpapir, overfladen aftørres og afstøves, hvorpå andet lag maling påføres på samme måde. Efter endnu et døgns hærdning påstryges tredje lag linoliemaling på samme måde. Der blandes 2-3 % kogt linolie i det tredje lag maling for at fede dette. Fuger: Løse fuger mellem murværk og karm udkradses, stoppes med tjæret værk og nyfuges med kalkmørtel. Ruder: Revnede floatglass-ruder udtages, kitfalsene renses og imprægneres med kogt linolie, og nye ruder af trukket glas isættes. Udskift ikke originale krone-, cylinder- eller trukket glas med mindre revner i. False: Vindueskarmenes false justeres herunder bundkarmens underste vandrette fals, der skal have fald udad. Center for Bygningsbevarings ANVISNINGER kan suppleres med detaljerede arbejdsbeskrivelser, der er en punktopstillet udførelsesvejledning, inklusiv materialespecifikationer og udfaldskriterier. Arbejdsbeskrivelser udarbejdes af Center for Bygningsbevaring efter aftale. Plastiktagrende til opsamling af malingsrester under afrensningen. Str. 12: Bredde: 144 mm/højde: 87 mm. Renden skal ikke lukkes i enderne. Her vist med en konsol, der kan skrues på en lægte eller andet på murværket under vinduet. side 16

17 T E G N I N G Tætnes med dobbeltklæbende tape side 17

18 Brug af Center for Bygningsbevarings ANVISNINGER Center for Bygningsbevaring Center for Bygningsbevaring i Raadvad er et uafhængigt Viden Center for håndværk og bygningsrestaurering. Centeret udfører forskning og videnindsamling, information og oplysning, kurser og undervisning samt projekter og konsulentopgaver for private husejere, håndværkere, rådgivere, myndigheder og selskaber. Brug af Center for Bygningsbevarings ANVISNINGER Center for Bygningsbevarings ANVISNINGER er fortrinsvist rettet mod private husejere, men må gerne benyttes, citeres fra og klippes i af tegnestuer, håndværksfirmaer eller andre til professionelle formål, f.eks. til arbejds-beskrivelser til restaureringsarbejder. Det er ikke tilladt at bringe uddrag fra, klippe i eller viderebearbejde/rette i Center for Bygningsbevarings anvisninger i trykte publikationer, på internettet eller anden offentlig formidling uden skriftlig tilladelse fra Center for Bygningsbevaring. Center for Bygninsbevarings Bygningsbevarings ARBEJDSBESKRIVELSER. Center for Bygningsbevarings ANVISNINGER kan suppleres med detaljerede arbejdsbeskrivelser, der er en punktopstillet udførelsesvejledning, inklusiv materialespecifikationer og udfaldskriterier. Arbejdsbeskrivelser udarbejdes af Center for Bygningsbevaring efter aftale. Telefonrådgivning Center for Bygningsbevaring kan kontaktes fredage fra kl for rådgivning om bygningsbevaring. Forbehold Der gøres opmærksom på, at brug af Center for Bygningsbevarings ANVISNINGER altid vil bero på en konkret vurdering på stedet i hvert enkelt tilfælde. Centeret kan derfor ikke påtage sig noget ansvar for anvendelsen af beskrivelser, anvisninger m.m. i de tilfælde, hvor Centeret ikke selv har et aftalt ansvar for denne bedømmelse. Bygningssyn og rådgivning Center for Bygningsbevaring i Raadvad har etableret en landsdækkende rådgivning, der kan påtage sig at udføre en uvildig bygningsundersøgelse. Specialuddannede fagfolk gennemgår huset eller dele af det og udfærdiger en rapport over bygningens tilstand, dets særlige problemer og de anbefalede indgreb, listet op i en prioriteret plan og vedlagt anvisninger på selve udførelsen. Et bygningssyn kan suppleres med en gennem-gang af bygningens energiforhold hvor der gives anvisninger på, hvordan bygningen kan energiforbedres under hensyntagen til bygningens bevaringsværdier. De konkrete arbejder udføres af håndværkere efter husejerens eget valg. Koordinering Center for Bygningsbevarings ANVISNINGER opdateres og nyredigeres løbende og de har erstattet alle tidligere informationsmaterialer fra Raadvad-Centeret om praktisk bygningsbevaring. Center for Bygningsbevarings ANVISNINGER og hæfter på er koordineret med Kulturstyrelsens Information om Bygningsbevaring 2014 på og Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikters vejledning: Bevaringsværdige bygninger sikring af bevaringsværdier side 18

Ikke-støvende afrensning af blyholdig maling ved vindues-istandsættelse m.m.

Ikke-støvende afrensning af blyholdig maling ved vindues-istandsættelse m.m. ikke-støvende Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring Ikke-støvende afrensning af blyholdig maling ved vindues-istandsættelse m.m. af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Dato:

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring

ANVISNINGER til Bygningsbevaring Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Dato: Januar 2010 Standardiseret tilstandsundersøgelse For at hjælpe husejere med at bedømme gamle

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Nænsom Bygningsbevaring Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Bevar husets sjæl Barnet og badevandet Barnet og badevandet Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

REPARATIONER PÅ BLANK MUR

REPARATIONER PÅ BLANK MUR Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Mursten er ét af de mest robuste og holdbare byggematerialer, vi har. Der er masser af eksempler

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Branchevejledning om PCB i bygninger

Branchevejledning om PCB i bygninger Branchevejledning om PCB i bygninger 1 Disposition Indledning Om PCB - Hvad er det? - Hvor finder man det? - Hvor farligt er det? - Hvordan virker det? Regler Hvordan beskytter du dig? Ansvar: - Bygherre

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Hjørnebåndshængsel og rumpestabel, som tjener som rammens hængsel. Stormkrogen, der kan holde vinduesrammen vidt åben, selv i stormvejr

Hjørnebåndshængsel og rumpestabel, som tjener som rammens hængsel. Stormkrogen, der kan holde vinduesrammen vidt åben, selv i stormvejr VINDUESBESLAG Der er i dag en tendens til at betragte de håndværksprodukter, der findes i og på ældre bygninger, som f.eks. porte, døre, vinduer, stuklofter, trapper etc. som ting, man bare kan kassere.

Læs mere

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel)

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 KØBEHAVS MALERLAUGS VIDUESPROJEKT II I SAMARBEJDE MED DATEA SMEDEHOLM 10 2008 Konklusion Tilstanden af vinduerne år tre efter malerbehandlingen, kan læses i koderne på

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Introduktion LOGIK & CO. TRIARC A/S ARKITEKTER.

Introduktion LOGIK & CO. TRIARC A/S ARKITEKTER. Introduktion TRIARC A/S ARKITEKTER. Triarc bygger nyt, renoverer det gamle, skaber boliger man har det godt i, og erhvervslokaler der inspirerer til tankevirksomhed. Brian Grundtvig Mobil: 20324131 Mail:

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

MUREDE SKORSTENSPIBER PÅ ÆLDRE HUSE

MUREDE SKORSTENSPIBER PÅ ÆLDRE HUSE Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MUREDE SKORSTENSPIBER PÅ ÆLDRE HUSE af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Da rederiet ØK i 1912 søsatte verdens første dieseldrevne

Læs mere

Bland selv de traditionelle linolieprodukter til træbåde

Bland selv de traditionelle linolieprodukter til træbåde Bland selv de traditionelle linolieprodukter til træbåde Opskrifter samlet, justeret og afprøvet af Simon Bordal Hansen Jernmønje (i stedet for blymønje) Jernmønje er en ugiftig blanding af linoliefernis

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer:

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: København januar 2012 Sag 11294 TM Vinduesprojekt Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: E/F Ved Amagerport 2 10 m.fl. Rapport ved arkitekt Troels Maaløe CVR-nr.

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag

Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag Rekvireret af : EnPro ApS, Eva Wallström Udfærdiget af : FORCE Technology, Peter Kronborg Nielsen Deres ref. : E-mail

Læs mere

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Hvad er en stomi? En stomi er en kunstig åbning i bugvæggen på maven, hvor tarmen er ført ud og syet fast i maveskindet. Det betyder, at afføringen kommer ud af stomien

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev Hjørring Kommune Hjørring Kommune - Kommunale Bygninger Springvandspladsen 5 9800 Afgørelsesdato 31-07-2014 Sagsnr. 02.34.04-G01-269-14 Matr.nr. 2A, TVERSTED BY, TVERSTED Via e-mail: walther.nyholm.hartmann@hjoerring.dk

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

TRÆTJÆRE. Trætjære. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006

TRÆTJÆRE. Trætjære. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006 Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring TRÆTJÆRE Af Søren Vadstrup Maj 2006 INDHOLD Trætjære Trætjærens egenskaber Trætjærens anvendelse på bygninger Trætjære og arbejdsmiljø

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE KIRKERUP KIRKE Sømme herred Roskilde Domprovsti Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE De indbydes herved til at afgive tilbud på restaureringsarbejde af kalkmalerierne i Kirkerup kirke i

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Projekt vinduer og pantry siden af kahytten

Projekt vinduer og pantry siden af kahytten Projekt vinduer og pantry siden af kahytten Vinduerne var fra starten af forsynet med en PVC profil, den var imidlertid ødelagt af 40 år sollys og var derfor væk på de fleste vinduer. Derudover havde der

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE

AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE AFRENSNINGSMETODER UDE OG INDE Den væsentligste grund til at afrense en bygningsdel er at klargøre den til en ny overfladebehandling. Det vil normalt sige pudsning, kalkning eller maling. Imidlertid kan

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF FACADE OG UDSKIFTNING AF VINDUER MOD BUGTEN ETAPE 1 Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015

ISTANDSÆTTELSE AF FACADE OG UDSKIFTNING AF VINDUER MOD BUGTEN ETAPE 1 Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015 Skovvejen 44-46 8000 Århus C Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015 0.0 INDHOLD 1.0 Generelt 3 1.1 Bygningsdata 3 1.2 Bygherre 3 1.3 Arkitekt 3 2.0 Baggrund for projektet 4 2.1 Kort om Klintegaarden

Læs mere

Vejledning. Vedligeholdelse af vore romanske kirker. Vedligeholdelse af vore romanske kirker

Vejledning. Vedligeholdelse af vore romanske kirker. Vedligeholdelse af vore romanske kirker Vejledning Vedligeholdelse af vore romanske kirker Vedligeholdelse af vore romanske kirker Arkitekt Povl Reintoft, som er bygningssagkyndig i Sydthy, Thisted, Morsø og Jammerbugt Provstier, har udarbejdet

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Denne folder henvender sig til dig, der behøver at vide mere om vores hygiejneregler. Du er måske ansat, midlertidig arbejdskraft,

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere