APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6"

Transkript

1 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert afsnit og sende handlingsplanen til mig snarest muligt (Tommelfingerregel: alt med score over 4 skal man som minimum tage stilling til og lave handlingsplan på): Drøft med teamet, hvor I samlet ser nødvendige forbedringer - samt aftal konkrete handlinger og tidsplaner, og hvem der er ansvarlig. I må gerne drøfte afsnittets spørgsmål som en helhed - men I må også tage enkelte spørgsmål særligt frem. Det bestemmer I selv: APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 2 Arbejder du jævnligt med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? 1,5 2,0 3 Arbejder du jævnligt med lange rækkeafstande? 1,5 1,4 4 Arbejder du i samme stilling i lang tid? 3,5 4,0 5 Er der snævre pladsforhold på din arbejdsplads, der begrænser bevægelsesfriheden? Psykisk arbejdsmiljø LA FA 6 Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du konstant for stort tidspres? 5,5 4,0 7 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver? 5,5 3,0 8 Er det tit nødvendigt, at du arbejder over? 5,5 3,6 9 Er det nødvendigt, at du arbejder meget hurtigt? 4,5 4,6 10 Kræver arbejdet, at du træffer svære selvstændige beslutninger? 4,5 4,6 11 Bliver der ofte stillet modstridende krav til dig? 2,5 2,6 12 Er målene for arbejdet uklare for dig? 2,0 1,8 13 Er arbejdet kun i mindre grad eller slet ikke afvekslende? 2,0 2,0 14 Mangler du muligheder for at bruge dine kompetencer i arbejdet? 4,5 2,8 15 Har du ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? 1,5 2,0 16 Har du ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 1,5 1,8 1 / 11

2 17 Har du ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 3,5 4,2 18 Har du ringe mulighed for at bestemme, hvornår du holder pause? 2,0 2,2 19 Oplever du ofte ustabile eller langsomme IT programmer? 4,5 2,8 20 Mangler du IT-oplæring eller support? 3,0 2,2 21 Mangler du hjælp og støtte fra kolleger? 1,5 2,4 22 Mangler du hjælp og støtte fra ledelsen? 1,5 2,4 23 Har du inden for det sidste år oplevet saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? 1,0 1, Har du inden for det sidste år oplevet mobning/seksuel chikane på arbejdspladsen? Mangler du klare retningslinjer for, hvad der forventes i dit job i forhold til målsætning, funktionsbeskrivelse og serviceniveau? 1,0 1,8 1,5 2, Mangler du målrettet efteruddannelse, der sikrer, at dine faglige og personlige kompetencer altid svarer til det arbejde, du skal udføre? Fx kurser i IT-programmer, kundebetjening, konflikthåndtering eller andet? Mangler ledelse og medarbejdere at afstemme forventninger til, hvornår arbejdet er udført godt nok/hvad der er god kvalitet i arbejdet? Har du oplevet i dit arbejde at blive udsat for vold, trusler eller krænkelser fra kolleger eller kursister? 2,0 3,2 2,0 3,4 2,5 2,0 Indeklima LA FA 29 Er temperaturen i dit arbejdsrum højere end 25 C eller lavere end 18 C ved normal udetemperatur? 30 Er der gener på grund af træk? 2,5 2,2 31 Er der kuldenedfald eller kuldestråling? 2,5 3,0 32 Stiger temperaturen i arbejdsrummet mere end 4 C i løbet af dagen? 3,5 3,2 33 Ligger der tit støv på vandrette flader? 4,5 2,8 34 Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent? 1,5 3,4 35 Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? 3,0 1,4 36 Er der større eller flere printere/kopimaskiner i dit arbejdsrum uden ventilation? 1,0 1,6 37 Bliver generende lugt hængende længe i rummet? 3,0 2,2 38 Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? 39 Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? 40 Lugter der ofte muggent? 41 Er der synlig skimmelsvamp? 42 Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme på dit kontor? 1,5 2,0 43 Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? 1,0 2,4 44 Er der for lidt lys på din arbejdsplads? 45 Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer? 2,0 1,0 2 / 11

3 46 Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? 1,0 1,4 47 Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? 1,0 1,4 Støj i dit kontor LA FA 48 Er det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler i eller i nærheden af dit kontor? 1,0 2,2 49 Er der generende installationer, der støjer på dit kontor? 1,0 1,8 50 Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? 1,0 3,0 51 Er der generende støj udefra? 1,0 1, Risiko for ulykker LA FA Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? Er der arbejdsforhold, der gør, at du har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag? Er der på dit kontor genstande, som ikke er understøttede, spændt fast eller på anden måde beskyttede, og som kan falde ned? 1,0 1,6 1,0 1,2 Sygefravær LA FA Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 2,5 2,2 56 Kan skolen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? 2,5 3,4 APV-Spørgeramme til Undervisning LA FA Oplæring, instruktion og tilsyn LA FA Synes du at modtagelsen af nye medarbejdere har klare retningsliner for, hvem der har hvilke opgaver og hvad de indeholder. Hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller stoffer og materialer, får du så vejledning og instruktion i, hvordan du kan udføre arbejdet forsvarligt? 3,5 3,7 3,1 2,9 Psykisk arbejdsmiljø LA FA Har du konstant en stor arbejdsmængde eller udsættes for stort tidspres? 3,6 3,9 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver? 2,6 2,6 Er det tit nødvendigt, at du arbejder mere end planlagt? 3,7 4,2 Føler du, at der bliver stillet modstridende krav til dig? 3,0 3,4 Er målene for dit arbejde uklare for dig? 2,7 2,7 Har du ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? 2,7 2,9 Har du ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 2,2 1,8 3 / 11

4 Har du ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 3,6 4,3 Har du ringe mulighed for at bestemme, hvornår du holder pause? 2,9 2,7 Savner du hjælp og støtte fra kolleger? 2,1 1,7 Savner du hjælp og støtte fra ledelsen? 2,9 3,8 Bringer arbejdet dig i følelsesmæssigt belastende situationer? 3,0 4,1 Får du støtte og opbakning fra kolleger i sådanne situationer? 4,8 4,6 Får du støtte og opbakning fra ledelsen i sådanne situationer? 4,2 3,1 Er der saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? Har du været udsat for mobning/seksuel chikane inden for det sidste år? Har du været udsat for vold, trusler eller krænkelser fra kursister/elever inden for det sidste år? 2,1 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 Indeklima LA FA Er temperaturen i arbejdsrum/undervisningslokaler højere end 25 C eller lavere end 18 C ved normal udetemperatur? 2,6 2,6 Er der gener på grund af træk? 2,5 2,9 Er der kuldenedfald eller kuldestråling? 2,3 2,7 Stiger temperaturen i arbejdsrummet/undervisningslokalet mere end 4 C i løbet af dagen? 3,5 3,1 Ligger der tit støv på vandrette flader? 3,7 2,9 Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent? 3,5 3,5 Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? 2,9 2,5 Er der større eller flere printere/kopimaskiner i arbejdsrum uden ventilation? 3,4 2,5 Bliver generende lugt hængende længe i rummet? 3,1 3,0 Er der så mange personer i rummet, at luften bliver dårlig (der lugter)? 3,8 3,6 Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? 1,5 3,3 Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? 1,8 2,5 Lugter der ofte muggent? 1,8 1,8 Er der synlig skimmelsvamp? 1,2 1,5 Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme? 2,4 2,9 Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? 3,6 3,9 Er der for lidt lys på arbejdspladserne? 2,1 2,8 Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer? 2,8 2,5 Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? 1,5 2,2 4 / 11

5 Mangler der udsyn fra arbejdsrummet/undervisningslokaler til omgivelserne udenfor? 1,5 2,0 Er du ofte udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at kommunikere med en person, der står ½-1 m væk? 1,5 1,4 Mangler der lyddæmpning af lofter i støjbelastede rum? 2,0 2,2 Er der lokaler, hvor lyden runger (giver let ekko)? 1,9 1,8 Er der lokaler, hvor det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler? 3,1 2,5 Er der installationer, der støjer, så det generer, når man taler almindeligt? 2,8 1,9 Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? 3,3 2,2 Er der generende støj udefra? 2,2 2,3 Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 2,2 2,0 Arbejder du jævnligt med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? 1,9 2,2 Arbejder du jævnligt med hænderne over skulderhøjde? 1,9 2,2 Arbejder du i samme stilling i lang tid? 2,2 2,9 Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? 2,9 2,2 Har du ensidigt belastende arbejde på skolen fx computerarbejde? 2,3 2,6 Løfter, trækker eller skubber du ofte tunge emner eller byrder manuelt? 1,5 1,4 Løfter du mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? 1,6 1,5 Risiko for uklykker LA FA Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? 1,2 1,4 Er der rod i form af materialer, affald mv., der ligger dér, hvor man skal færdes? Er der arbejdsområder, der ikke er ryddede og ordentlige, eller hvor der ikke er nok lys? Er der arbejdsforhold, der gør, at du i dit arbejde har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag? 2,0 2,3 2,2 2,5 1,6 1,7 Er der glatte gulve og underlag, fx på grund af spildte væsker? 1,4 1,7 Sygefravær LA FA Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 3,4 3,4 Kan skolen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? 3,6 3,8 5 / 11

6 APV-Spørgeramme til Administration LA FA Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA Er din fysiske arbejdsplads i orden? 4,7 5,0 Arbejder du i samme stilling i lang tid? 5,3 3,2 Psykisk arbejdsmiljø LA FA Har du konstant en stor arbejdsmængde? 4,0 4,0 Udsættes du for stort tidspres? 3,9 3,5 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver? 2,9 3,0 Er det tit nødvendigt, at du arbejder over? 3,4 3,7 Er det nødvendigt, at du arbejder meget hurtigt? 4,4 4,3 Kræver arbejdet, at du træffer svære selvstændige 3,0 beslutninger? 3,6 Bliver der ofte stillet modstridende krav til dig? 2,3 2,3 Er målene for arbejdet uklare for dig? 2,1 2,0 Er der afveksling og variation i dit arbejde? 4,4 3,8 LA FA Mangler du muligheder for at bruge dine kompetencer i 4,1 arbejdet? 3,6 Har du ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 2,6 1,8 Har du ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 4,1 4,1 Har du ringe mulighed for at bestemme, hvornår du holder 2,4 pause? 2,7 Oplever du ofte ustabile eller langsomme IT programmer? 2,7 3,6 Mangler du IT-oplæring eller support? 2,3 2,1 Mangler du hjælp og støtte fra kolleger? 1,6 2,7 Mangler du hjælp og støtte fra ledelsen? 2,3 2,0 Har du inden for det sidste år oplevet saglige konflikter, som 2,9 har udviklet sig til personlige konflikter? 2,0 LA FA Har du inden for det sidste år oplevet mobning/seksuel 2,3 chikane på arbejdspladsen? 1,4 Mangler du klare retningslinjer for, hvad der forventes i dit job i forhold til målsætning, funktionsbeskrivelse og 3,6 serviceniveau? 2,4 Mangler du målrettet efteruddannelse, der sikrer, at dine faglige og personlige kompetencer altid svarer til det arbejde, du skal udføre? Fx kurser i IT-programmer, kundebetjening, konflikthåndtering eller andet? Mangler ledelse og medarbejdere at afstemme forventninger til, hvornår arbejdet er udført godt nok/hvad der er god kvalitet i arbejdet? Er medarbejderne i din afdeling udsatte for risiko for vold, trusler eller krænkelser fra kolleger eller kursister? 3,7 4,0 3,6 2,8 2,0 2,6 6 / 11

7 Indeklima LA FA Er temperaturen i dit arbejdsrum højere end 25 C eller lavere end 18 C ved normal udetemperatur? 2,1 2,0 Er der gener på grund af træk? 3,9 2,9 Er der kuldenedfald eller kuldestråling? 3,4 2,9 Stiger temperaturen i arbejdsrummet mere end 4 C i løbet af dagen? 3,3 3,3 Ligger der tit støv på vandrette flader? 3,9 3,9 Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent? 4,0 2,6 Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? 1,7 2,3 Er der større eller flere printere/kopimaskiner i dit arbejdsrum uden ventilation? 1,7 4,1 Bliver generende lugt hængende længe i rummet? 2,1 2,3 LA FA Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? 1,0 1,9 Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? 1,6 2,1 Lugter der ofte muggent? 1,3 1,5 Er der tegn på synlig skimmelsvamp? (fx sorte skjolder på vægge) 1,0 1,2 Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme? 2,1 3,9 Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? 1,7 4,1 Er der for lidt/for meget/forkert lys på din arbejdsplads? 3,0 1,9 Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer? 2,1 2,9 Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? 1,3 1,6 Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? 1,0 1,8 Støj LA FA Er det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler i eller i nærheden af dit kontor? 4,0 2,9 Er der generende installationer, der støjer på dit kontor? 1,0 1,5 Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? 4,0 2,8 Er der generende støj udefra? 1,9 3,3 Risiko for ulykker LA FA Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? 1,0 1,1 Er der arbejdsforhold, der gør, at du har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag? Er der på dit kontor genstande, som ikke er understøttede, spændt fast eller på anden måde beskyttede, og som kan falde ned? 2,4 1,4 1,3 1,8 7 / 11

8 Sygefravær LA FA Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 3,9 2,2 Kan skolen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? 4,0 3,1 Koncentrations- og opmærksomhedskrævende arbejde LA FA Kræver arbejdet vedvarende opmærksomhed eller koncentration om bestemte opgaver, fx ved kvalitetskontrol eller præcisionsarbejde? Mangler du mulighed for at veksle med andet ikke opmærksomheds-krævende arbejde? Mangler du mulighed for at holde regelmæssige pauser ved koncentrations- og opmærksomhedskrævende arbejde? 5,0 5,0 3,0 2,3 3,1 2,5 APV-Spørgeramme til Bygningsdrift LA FA Oplæring, instruktion og tilsyn LA FA Er det uklart, hvem der står for oplæring og instruktion af nye medarbejdere og hvad oplæringen og instruktionen omfatter? Er der nyansatte, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt? 5,0 1,0 1,5 3,5 Mangler der tilsyn med, om arbejdet bliver udført forsvarligt? 1,5 3,5 Er der medarbejderne, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt, hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller stoffer og materialer? Er det uklart for dig, hvordan sikkerhed prioriteres i forhold til fx hensyn til leveringstid, effektivitet, service og kvalitet? Er det uklart for dig, hvad du skal gøre, hvis der opstår farer fx driftsforstyrrelser? 1,5 2,0 Risiko for ulykker LA FA Bruger du de krævede personlige værnemidler? 6,0 4,5 Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? Er der medarbejdere i teknisk service team, der ikke er instrueret og oplært i det arbejde, de udfører? 2,5 1,0 8 / 11

9 Er der sikkerhedsmateriel, der ikke jævnligt undersøges for fejl? Har du ikke tid nok til at udføre opgaverne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde? Arbejder du på en uforsvarlig måde med skarpe genstande eller værktøj som glas, plader, knive og mejsler? Mangler der brugsanvisninger på dansk, der fortæller om, hvordan man bl.a. bruger og vedligeholder hjælpemidler rigtigt? Er der tekniske hjælpemidler, der ikke bliver vedligeholdt, som leverandøren har anvist? Er der arbejdsforhold, der gør, at du har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag, så medarbejderne kan falde? 3,5 2,0 1,0 3,5 Er der glatte gulve og underlag, fx på grund af spildte væsker? 1,5 2,0 Er der situationer, hvor medarbejderne ikke følger brugsanvisningens sikkerhedsregler for kemikalier eller tekniske hjælpemidler? Bruger skolen materiel, som kan frigøre gasser eller brandbart støv, der ikke fjernes på en hensigtsmæssig måde? Kan du komme i kontakt med strøm, der kan give elektrisk stød, fx ved kortslutning? Arbejder du, hvor genstande, som ikke er understøttede, spændt fast eller på anden måde beskyttede, kan falde ned? 1,0 3,5 Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA Løfter du tunge emner eller byrder manuelt? 4,5 1,5 Løfter du eller holder du tungt værktøj eller redskaber under arbejdet? 1,0 1,5 Bærer du tunge emner eller redskaber, mens du går? 2,0 1,0 Løfter du mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? 2,0 2,5 Opstår der risikable situationer, når flere personer løfter byrder sammen? 2,0 1,0 Løfter du byrder i dårlige arbejdsstillinger, fx langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde? Skal du bruge mange kræfter til at trække eller skubbe hjælpemidler? Er underlaget, dér hvor du skal trække eller skubbe hjælpemidler, ujævnt, skråt, blødt, glat, eller er der trin? 2,5 1,0 Er der dårlige pladsforhold ved skub og træk? 9 / 11

10 Oplever du, at de ting du skubber eller trækker, er tunge? 3,0 2,0 Har du inden for det sidste år oplevet, at hjælpemidler er defekte eller mangler vedligeholdelse? Har du ensidigt gentaget arbejde på skolen det vil sige arbejde, hvor ensartede bevægelser hyppigt gentages i en stor del af arbejdsdagen? Udfører du ensidigt gentaget arbejde i højt tempo eller under tidspres? Udfører du intensivt skærmarbejde i det meste af arbejdstiden, fx med at indtaste data? 1,5 3,5 1,0 2,0 Arbejder du i ubekvemme arbejdsstillinger? Arbejder du med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? Arbejder du med hænderne over skulderhøjde? 2,0 1,0 Arbejder du med lange rækkeafstande? Arbejder du på hug, knælende eller knæliggende? 2,0 1,5 Arbejder du i samme stilling i lang tid? Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? Psykisk arbejdsmiljø LA FA Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du konstant for stort tidspres? 1,5 2,0 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver? 1,5 1,5 Er det tit nødvendigt, at du arbejder over? Er det nødvendigt, at du arbejder meget hurtigt? 2,5 4,5 Kræver arbejdet vedvarende opmærksomhed eller koncentration om bestemte opgaver, fx ved kvalitetskontrol eller præcisionsarbejde? Mangler du mulighed for at veksle med andet ikke opmærksomheds-krævende arbejde? 2,0 1,0 Mangler du mulighed for at holde regelmæssige pauser ved koncentrations- og opmærksomhedskrævende arbejde? Mangler du mulighed for at veksle mellem forskellige typer af arbejde? 1,0 3,0 Har du ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? 1,5 2,5 Har du ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 1,5 3,5 Har du ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 1,0 2,5 Har du ringe mulighed for at bestemme, hvornår du holder pause? 1,0 2,0 Mangler du hjælp og støtte fra kolleger? Mangler du hjælp og støtte fra ledelsen? 1,5 3,5 Er der saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? 3,0 1,0 Er der mobning/seksuel chikane på arbejdspladsen? 10 / 11

11 Har du ringe eller slet ikke mulighed for at lære nyt gennem arbejdet? 1,0 5,5 Arbejder du overvejende uden for normal arbejdstid, fx i de tidlige morgentimer eller om natten? Bliver arbejdstiden planlagt med kort varsel? Sygefravær LA FA Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 2,0 1,0 Kan skolen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? 2,0 1,0 11 / 11

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010 APV for Tjele Efterskole Senest revideret 08-10-2010 Arbejdspladsvurderingen er udarbejdet på baggrund af Arbejdstilsynets anbefalinger og spørgeskema. Spørgeskemaerne er udfyldt af de enkelte faggrupper,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

APV 2009/2010. APV- undersøgelsen og responsen fra Attraktive arbejdspladser er samlet i følgende oversigt og handleplan. maj 2010 Thorkild Steenberg

APV 2009/2010. APV- undersøgelsen og responsen fra Attraktive arbejdspladser er samlet i følgende oversigt og handleplan. maj 2010 Thorkild Steenberg APV 2009/200 Undersøgelsen er gennemført for lærerpersonalet som en netbaseret spørgeskemaundersøgelse (spørgeskema kan ses som bilag i APVmappe). For kantinepersonalet og det teknisk-administrative personale

Læs mere

Egenkontrol af opgave

Egenkontrol af opgave Egenkontrol af opgave Opgave: Elev: Dato: Skoleperiode: Nedenstående skemaer skal altid udfyldes af elever, inden aflevering af opgaven kan blive bedømt, derefter udfylder din lærer også et sæt, og disse

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere