APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6"

Transkript

1 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert afsnit og sende handlingsplanen til mig snarest muligt (Tommelfingerregel: alt med score over 4 skal man som minimum tage stilling til og lave handlingsplan på): Drøft med teamet, hvor I samlet ser nødvendige forbedringer - samt aftal konkrete handlinger og tidsplaner, og hvem der er ansvarlig. I må gerne drøfte afsnittets spørgsmål som en helhed - men I må også tage enkelte spørgsmål særligt frem. Det bestemmer I selv: APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 2 Arbejder du jævnligt med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? 1,5 2,0 3 Arbejder du jævnligt med lange rækkeafstande? 1,5 1,4 4 Arbejder du i samme stilling i lang tid? 3,5 4,0 5 Er der snævre pladsforhold på din arbejdsplads, der begrænser bevægelsesfriheden? Psykisk arbejdsmiljø LA FA 6 Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du konstant for stort tidspres? 5,5 4,0 7 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver? 5,5 3,0 8 Er det tit nødvendigt, at du arbejder over? 5,5 3,6 9 Er det nødvendigt, at du arbejder meget hurtigt? 4,5 4,6 10 Kræver arbejdet, at du træffer svære selvstændige beslutninger? 4,5 4,6 11 Bliver der ofte stillet modstridende krav til dig? 2,5 2,6 12 Er målene for arbejdet uklare for dig? 2,0 1,8 13 Er arbejdet kun i mindre grad eller slet ikke afvekslende? 2,0 2,0 14 Mangler du muligheder for at bruge dine kompetencer i arbejdet? 4,5 2,8 15 Har du ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? 1,5 2,0 16 Har du ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 1,5 1,8 1 / 11

2 17 Har du ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 3,5 4,2 18 Har du ringe mulighed for at bestemme, hvornår du holder pause? 2,0 2,2 19 Oplever du ofte ustabile eller langsomme IT programmer? 4,5 2,8 20 Mangler du IT-oplæring eller support? 3,0 2,2 21 Mangler du hjælp og støtte fra kolleger? 1,5 2,4 22 Mangler du hjælp og støtte fra ledelsen? 1,5 2,4 23 Har du inden for det sidste år oplevet saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? 1,0 1, Har du inden for det sidste år oplevet mobning/seksuel chikane på arbejdspladsen? Mangler du klare retningslinjer for, hvad der forventes i dit job i forhold til målsætning, funktionsbeskrivelse og serviceniveau? 1,0 1,8 1,5 2, Mangler du målrettet efteruddannelse, der sikrer, at dine faglige og personlige kompetencer altid svarer til det arbejde, du skal udføre? Fx kurser i IT-programmer, kundebetjening, konflikthåndtering eller andet? Mangler ledelse og medarbejdere at afstemme forventninger til, hvornår arbejdet er udført godt nok/hvad der er god kvalitet i arbejdet? Har du oplevet i dit arbejde at blive udsat for vold, trusler eller krænkelser fra kolleger eller kursister? 2,0 3,2 2,0 3,4 2,5 2,0 Indeklima LA FA 29 Er temperaturen i dit arbejdsrum højere end 25 C eller lavere end 18 C ved normal udetemperatur? 30 Er der gener på grund af træk? 2,5 2,2 31 Er der kuldenedfald eller kuldestråling? 2,5 3,0 32 Stiger temperaturen i arbejdsrummet mere end 4 C i løbet af dagen? 3,5 3,2 33 Ligger der tit støv på vandrette flader? 4,5 2,8 34 Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent? 1,5 3,4 35 Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? 3,0 1,4 36 Er der større eller flere printere/kopimaskiner i dit arbejdsrum uden ventilation? 1,0 1,6 37 Bliver generende lugt hængende længe i rummet? 3,0 2,2 38 Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? 39 Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? 40 Lugter der ofte muggent? 41 Er der synlig skimmelsvamp? 42 Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme på dit kontor? 1,5 2,0 43 Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? 1,0 2,4 44 Er der for lidt lys på din arbejdsplads? 45 Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer? 2,0 1,0 2 / 11

3 46 Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? 1,0 1,4 47 Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? 1,0 1,4 Støj i dit kontor LA FA 48 Er det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler i eller i nærheden af dit kontor? 1,0 2,2 49 Er der generende installationer, der støjer på dit kontor? 1,0 1,8 50 Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? 1,0 3,0 51 Er der generende støj udefra? 1,0 1, Risiko for ulykker LA FA Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? Er der arbejdsforhold, der gør, at du har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag? Er der på dit kontor genstande, som ikke er understøttede, spændt fast eller på anden måde beskyttede, og som kan falde ned? 1,0 1,6 1,0 1,2 Sygefravær LA FA Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 2,5 2,2 56 Kan skolen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? 2,5 3,4 APV-Spørgeramme til Undervisning LA FA Oplæring, instruktion og tilsyn LA FA Synes du at modtagelsen af nye medarbejdere har klare retningsliner for, hvem der har hvilke opgaver og hvad de indeholder. Hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller stoffer og materialer, får du så vejledning og instruktion i, hvordan du kan udføre arbejdet forsvarligt? 3,5 3,7 3,1 2,9 Psykisk arbejdsmiljø LA FA Har du konstant en stor arbejdsmængde eller udsættes for stort tidspres? 3,6 3,9 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver? 2,6 2,6 Er det tit nødvendigt, at du arbejder mere end planlagt? 3,7 4,2 Føler du, at der bliver stillet modstridende krav til dig? 3,0 3,4 Er målene for dit arbejde uklare for dig? 2,7 2,7 Har du ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? 2,7 2,9 Har du ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 2,2 1,8 3 / 11

4 Har du ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 3,6 4,3 Har du ringe mulighed for at bestemme, hvornår du holder pause? 2,9 2,7 Savner du hjælp og støtte fra kolleger? 2,1 1,7 Savner du hjælp og støtte fra ledelsen? 2,9 3,8 Bringer arbejdet dig i følelsesmæssigt belastende situationer? 3,0 4,1 Får du støtte og opbakning fra kolleger i sådanne situationer? 4,8 4,6 Får du støtte og opbakning fra ledelsen i sådanne situationer? 4,2 3,1 Er der saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? Har du været udsat for mobning/seksuel chikane inden for det sidste år? Har du været udsat for vold, trusler eller krænkelser fra kursister/elever inden for det sidste år? 2,1 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 Indeklima LA FA Er temperaturen i arbejdsrum/undervisningslokaler højere end 25 C eller lavere end 18 C ved normal udetemperatur? 2,6 2,6 Er der gener på grund af træk? 2,5 2,9 Er der kuldenedfald eller kuldestråling? 2,3 2,7 Stiger temperaturen i arbejdsrummet/undervisningslokalet mere end 4 C i løbet af dagen? 3,5 3,1 Ligger der tit støv på vandrette flader? 3,7 2,9 Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent? 3,5 3,5 Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? 2,9 2,5 Er der større eller flere printere/kopimaskiner i arbejdsrum uden ventilation? 3,4 2,5 Bliver generende lugt hængende længe i rummet? 3,1 3,0 Er der så mange personer i rummet, at luften bliver dårlig (der lugter)? 3,8 3,6 Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? 1,5 3,3 Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? 1,8 2,5 Lugter der ofte muggent? 1,8 1,8 Er der synlig skimmelsvamp? 1,2 1,5 Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme? 2,4 2,9 Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? 3,6 3,9 Er der for lidt lys på arbejdspladserne? 2,1 2,8 Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer? 2,8 2,5 Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? 1,5 2,2 4 / 11

5 Mangler der udsyn fra arbejdsrummet/undervisningslokaler til omgivelserne udenfor? 1,5 2,0 Er du ofte udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at kommunikere med en person, der står ½-1 m væk? 1,5 1,4 Mangler der lyddæmpning af lofter i støjbelastede rum? 2,0 2,2 Er der lokaler, hvor lyden runger (giver let ekko)? 1,9 1,8 Er der lokaler, hvor det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler? 3,1 2,5 Er der installationer, der støjer, så det generer, når man taler almindeligt? 2,8 1,9 Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? 3,3 2,2 Er der generende støj udefra? 2,2 2,3 Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 2,2 2,0 Arbejder du jævnligt med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? 1,9 2,2 Arbejder du jævnligt med hænderne over skulderhøjde? 1,9 2,2 Arbejder du i samme stilling i lang tid? 2,2 2,9 Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? 2,9 2,2 Har du ensidigt belastende arbejde på skolen fx computerarbejde? 2,3 2,6 Løfter, trækker eller skubber du ofte tunge emner eller byrder manuelt? 1,5 1,4 Løfter du mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? 1,6 1,5 Risiko for uklykker LA FA Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? 1,2 1,4 Er der rod i form af materialer, affald mv., der ligger dér, hvor man skal færdes? Er der arbejdsområder, der ikke er ryddede og ordentlige, eller hvor der ikke er nok lys? Er der arbejdsforhold, der gør, at du i dit arbejde har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag? 2,0 2,3 2,2 2,5 1,6 1,7 Er der glatte gulve og underlag, fx på grund af spildte væsker? 1,4 1,7 Sygefravær LA FA Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 3,4 3,4 Kan skolen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? 3,6 3,8 5 / 11

6 APV-Spørgeramme til Administration LA FA Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA Er din fysiske arbejdsplads i orden? 4,7 5,0 Arbejder du i samme stilling i lang tid? 5,3 3,2 Psykisk arbejdsmiljø LA FA Har du konstant en stor arbejdsmængde? 4,0 4,0 Udsættes du for stort tidspres? 3,9 3,5 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver? 2,9 3,0 Er det tit nødvendigt, at du arbejder over? 3,4 3,7 Er det nødvendigt, at du arbejder meget hurtigt? 4,4 4,3 Kræver arbejdet, at du træffer svære selvstændige 3,0 beslutninger? 3,6 Bliver der ofte stillet modstridende krav til dig? 2,3 2,3 Er målene for arbejdet uklare for dig? 2,1 2,0 Er der afveksling og variation i dit arbejde? 4,4 3,8 LA FA Mangler du muligheder for at bruge dine kompetencer i 4,1 arbejdet? 3,6 Har du ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 2,6 1,8 Har du ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 4,1 4,1 Har du ringe mulighed for at bestemme, hvornår du holder 2,4 pause? 2,7 Oplever du ofte ustabile eller langsomme IT programmer? 2,7 3,6 Mangler du IT-oplæring eller support? 2,3 2,1 Mangler du hjælp og støtte fra kolleger? 1,6 2,7 Mangler du hjælp og støtte fra ledelsen? 2,3 2,0 Har du inden for det sidste år oplevet saglige konflikter, som 2,9 har udviklet sig til personlige konflikter? 2,0 LA FA Har du inden for det sidste år oplevet mobning/seksuel 2,3 chikane på arbejdspladsen? 1,4 Mangler du klare retningslinjer for, hvad der forventes i dit job i forhold til målsætning, funktionsbeskrivelse og 3,6 serviceniveau? 2,4 Mangler du målrettet efteruddannelse, der sikrer, at dine faglige og personlige kompetencer altid svarer til det arbejde, du skal udføre? Fx kurser i IT-programmer, kundebetjening, konflikthåndtering eller andet? Mangler ledelse og medarbejdere at afstemme forventninger til, hvornår arbejdet er udført godt nok/hvad der er god kvalitet i arbejdet? Er medarbejderne i din afdeling udsatte for risiko for vold, trusler eller krænkelser fra kolleger eller kursister? 3,7 4,0 3,6 2,8 2,0 2,6 6 / 11

7 Indeklima LA FA Er temperaturen i dit arbejdsrum højere end 25 C eller lavere end 18 C ved normal udetemperatur? 2,1 2,0 Er der gener på grund af træk? 3,9 2,9 Er der kuldenedfald eller kuldestråling? 3,4 2,9 Stiger temperaturen i arbejdsrummet mere end 4 C i løbet af dagen? 3,3 3,3 Ligger der tit støv på vandrette flader? 3,9 3,9 Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt rent? 4,0 2,6 Er der generende lugt fra inventar, bygningen eller omgivelserne? 1,7 2,3 Er der større eller flere printere/kopimaskiner i dit arbejdsrum uden ventilation? 1,7 4,1 Bliver generende lugt hængende længe i rummet? 2,1 2,3 LA FA Sker det, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? 1,0 1,9 Er der misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? 1,6 2,1 Lugter der ofte muggent? 1,3 1,5 Er der tegn på synlig skimmelsvamp? (fx sorte skjolder på vægge) 1,0 1,2 Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme? 2,1 3,9 Er der pc-skærme, der står op mod et vindue? 1,7 4,1 Er der for lidt/for meget/forkert lys på din arbejdsplads? 3,0 1,9 Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer? 2,1 2,9 Er vinduesarealet mindre end ca. 10 pct. af gulvarealet? 1,3 1,6 Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? 1,0 1,8 Støj LA FA Er det er svært at opfatte tale, når der er flere, der taler i eller i nærheden af dit kontor? 4,0 2,9 Er der generende installationer, der støjer på dit kontor? 1,0 1,5 Er der generende støj fra personer, maskiner eller installationer? 4,0 2,8 Er der generende støj udefra? 1,9 3,3 Risiko for ulykker LA FA Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? 1,0 1,1 Er der arbejdsforhold, der gør, at du har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag? Er der på dit kontor genstande, som ikke er understøttede, spændt fast eller på anden måde beskyttede, og som kan falde ned? 2,4 1,4 1,3 1,8 7 / 11

8 Sygefravær LA FA Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 3,9 2,2 Kan skolen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? 4,0 3,1 Koncentrations- og opmærksomhedskrævende arbejde LA FA Kræver arbejdet vedvarende opmærksomhed eller koncentration om bestemte opgaver, fx ved kvalitetskontrol eller præcisionsarbejde? Mangler du mulighed for at veksle med andet ikke opmærksomheds-krævende arbejde? Mangler du mulighed for at holde regelmæssige pauser ved koncentrations- og opmærksomhedskrævende arbejde? 5,0 5,0 3,0 2,3 3,1 2,5 APV-Spørgeramme til Bygningsdrift LA FA Oplæring, instruktion og tilsyn LA FA Er det uklart, hvem der står for oplæring og instruktion af nye medarbejdere og hvad oplæringen og instruktionen omfatter? Er der nyansatte, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt? 5,0 1,0 1,5 3,5 Mangler der tilsyn med, om arbejdet bliver udført forsvarligt? 1,5 3,5 Er der medarbejderne, der ikke har fået vejledning og instruktion i, hvordan de kan udføre arbejdet forsvarligt, hvis der sker ændringer i arbejdsopgaver, udstyr, teknologi eller stoffer og materialer? Er det uklart for dig, hvordan sikkerhed prioriteres i forhold til fx hensyn til leveringstid, effektivitet, service og kvalitet? Er det uklart for dig, hvad du skal gøre, hvis der opstår farer fx driftsforstyrrelser? 1,5 2,0 Risiko for ulykker LA FA Bruger du de krævede personlige værnemidler? 6,0 4,5 Er der sket ulykker, uden at der er gjort noget for at forhindre, at de kan ske igen? Er der medarbejdere i teknisk service team, der ikke er instrueret og oplært i det arbejde, de udfører? 2,5 1,0 8 / 11

9 Er der sikkerhedsmateriel, der ikke jævnligt undersøges for fejl? Har du ikke tid nok til at udføre opgaverne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde? Arbejder du på en uforsvarlig måde med skarpe genstande eller værktøj som glas, plader, knive og mejsler? Mangler der brugsanvisninger på dansk, der fortæller om, hvordan man bl.a. bruger og vedligeholder hjælpemidler rigtigt? Er der tekniske hjælpemidler, der ikke bliver vedligeholdt, som leverandøren har anvist? Er der arbejdsforhold, der gør, at du har risiko for at træde forkert, fx genstande på gulvet eller ujævnt underlag, så medarbejderne kan falde? 3,5 2,0 1,0 3,5 Er der glatte gulve og underlag, fx på grund af spildte væsker? 1,5 2,0 Er der situationer, hvor medarbejderne ikke følger brugsanvisningens sikkerhedsregler for kemikalier eller tekniske hjælpemidler? Bruger skolen materiel, som kan frigøre gasser eller brandbart støv, der ikke fjernes på en hensigtsmæssig måde? Kan du komme i kontakt med strøm, der kan give elektrisk stød, fx ved kortslutning? Arbejder du, hvor genstande, som ikke er understøttede, spændt fast eller på anden måde beskyttede, kan falde ned? 1,0 3,5 Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA Løfter du tunge emner eller byrder manuelt? 4,5 1,5 Løfter du eller holder du tungt værktøj eller redskaber under arbejdet? 1,0 1,5 Bærer du tunge emner eller redskaber, mens du går? 2,0 1,0 Løfter du mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? 2,0 2,5 Opstår der risikable situationer, når flere personer løfter byrder sammen? 2,0 1,0 Løfter du byrder i dårlige arbejdsstillinger, fx langt fra kroppen, over skulderhøjde eller under knæhøjde? Skal du bruge mange kræfter til at trække eller skubbe hjælpemidler? Er underlaget, dér hvor du skal trække eller skubbe hjælpemidler, ujævnt, skråt, blødt, glat, eller er der trin? 2,5 1,0 Er der dårlige pladsforhold ved skub og træk? 9 / 11

10 Oplever du, at de ting du skubber eller trækker, er tunge? 3,0 2,0 Har du inden for det sidste år oplevet, at hjælpemidler er defekte eller mangler vedligeholdelse? Har du ensidigt gentaget arbejde på skolen det vil sige arbejde, hvor ensartede bevægelser hyppigt gentages i en stor del af arbejdsdagen? Udfører du ensidigt gentaget arbejde i højt tempo eller under tidspres? Udfører du intensivt skærmarbejde i det meste af arbejdstiden, fx med at indtaste data? 1,5 3,5 1,0 2,0 Arbejder du i ubekvemme arbejdsstillinger? Arbejder du med bøjet eller vredet ryg eller bøjet eller vredet nakke? Arbejder du med hænderne over skulderhøjde? 2,0 1,0 Arbejder du med lange rækkeafstande? Arbejder du på hug, knælende eller knæliggende? 2,0 1,5 Arbejder du i samme stilling i lang tid? Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der begrænser bevægelsesfriheden? Psykisk arbejdsmiljø LA FA Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du konstant for stort tidspres? 1,5 2,0 Sker det ofte, at du ikke når dine arbejdsopgaver? 1,5 1,5 Er det tit nødvendigt, at du arbejder over? Er det nødvendigt, at du arbejder meget hurtigt? 2,5 4,5 Kræver arbejdet vedvarende opmærksomhed eller koncentration om bestemte opgaver, fx ved kvalitetskontrol eller præcisionsarbejde? Mangler du mulighed for at veksle med andet ikke opmærksomheds-krævende arbejde? 2,0 1,0 Mangler du mulighed for at holde regelmæssige pauser ved koncentrations- og opmærksomhedskrævende arbejde? Mangler du mulighed for at veksle mellem forskellige typer af arbejde? 1,0 3,0 Har du ringe indflydelse på beslutninger om eget arbejde? 1,5 2,5 Har du ringe indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? 1,5 3,5 Har du ringe indflydelse på mængden af eget arbejde? 1,0 2,5 Har du ringe mulighed for at bestemme, hvornår du holder pause? 1,0 2,0 Mangler du hjælp og støtte fra kolleger? Mangler du hjælp og støtte fra ledelsen? 1,5 3,5 Er der saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? 3,0 1,0 Er der mobning/seksuel chikane på arbejdspladsen? 10 / 11

11 Har du ringe eller slet ikke mulighed for at lære nyt gennem arbejdet? 1,0 5,5 Arbejder du overvejende uden for normal arbejdstid, fx i de tidlige morgentimer eller om natten? Bliver arbejdstiden planlagt med kort varsel? Sygefravær LA FA Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 2,0 1,0 Kan skolen ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes? 2,0 1,0 11 / 11

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010 APV for Tjele Efterskole Senest revideret 08-10-2010 Arbejdspladsvurderingen er udarbejdet på baggrund af Arbejdstilsynets anbefalinger og spørgeskema. Spørgeskemaerne er udfyldt af de enkelte faggrupper,

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2009/2010. APV- undersøgelsen og responsen fra Attraktive arbejdspladser er samlet i følgende oversigt og handleplan. maj 2010 Thorkild Steenberg

APV 2009/2010. APV- undersøgelsen og responsen fra Attraktive arbejdspladser er samlet i følgende oversigt og handleplan. maj 2010 Thorkild Steenberg APV 2009/200 Undersøgelsen er gennemført for lærerpersonalet som en netbaseret spørgeskemaundersøgelse (spørgeskema kan ses som bilag i APVmappe). For kantinepersonalet og det teknisk-administrative personale

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport Rapporten er lavet d.26-09-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV - Denne rapport: Recycle Bin Default Department

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Summe-øvelse Hvad har I brug for at vide om Arbejdstilsynets praksis? Hvad er I særligt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere