APV 2006, skolen. Bemærkninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV 2006, skolen. Bemærkninger."

Transkript

1 APV 2006, skolen. Bemærkninger. Nr.2: Fysiske forhold (Andet i forbindelse med fysiske forhold?) sløjd: mangler belysning over filebænke + delzupørsav + bænkeslibere + drejebænk. Belysnings i udsugning over elevpladser skal genetableres. Fælles udsugning i Science 1+2, støjer-bor adskilles. Voldsom støjpåvirkning når eleverne arbejder. Dårlig akkustik i fællesrum syd i blok F Mangel på små arbejdspladser hvor man kan forberede sig. Gerne rum hvor der er ro og ingen forstyrrelser. Fællesrum blik f syd når mange elever er til stede Mange mennesker på alt for lidt plads = stress, konflikter, fysisk ubehag. Arbejdspladser til forberedelse (skole) er dårlige mht ro, hjælpemidler (edb, kopi mm.) ALT meget højt støjniveau i fællesrum Undervisninglokalerne i blok ( M - Specialklasserne) har ikke tilstrækkelig ventilation Generelt alt for små lokaler til store klaser / klassekvotienter Der mangler lys over arbejdspladser i personalrummet i blok A - både over arbejdsborde og ved pc'er. / Børn larmer nemt. der er for lidt udluftningsmugligheder stole og borde er med til at øge støjen Det er især sollys vi har problemer med i nogle lokaler og iforhold til computerskærmene og varmen. For små rum Rungende lyde i fællesrum blok B Ventilationsanlæg larmer meget. Nr.3: Indeklima (Andet i forbindelse med indeklima?) Den automatiske ventilation i fællesrummet er ofte FOR effektiv Sløjd: der mangler et støvfang, som kobles på udsugningsanlæget. (aftalt men sparet væk under ombygning af skolen) Temperaturen er svingende fra lokale til lokale på trods af ens instilling af radiator. tør luft og meget støv Træk i personalerummet i afd. A/C i blok A. støv Ventilationsforholdene er utilstrækkelige der er kun eet lille vindue i klasselokalet, som vi ikke må åbne helt op om sommeren for sikkerhedsrep., da børnene kan løbe ind i vinduet udefra for meget støv der er for dårlig udluftningsmulighed På skolebiblioteket er der ikke nogle vinduer der kan åbnes som der er i de andre nyrenovrede blokke.der er meget varmt oppe på kernerne. Især der

2 hvor der ikke er gardiner. Temperaturen kan i vintermånederne være svær at få over 18 grader. I forbindelse med skole/hjem samtaler bliver der meget koldt i klasselokalerne Eks. for lidt plads på lærerværelset blok B Røgen generer fra pauserum, når man besøger skolebiblioteket,det er så slemt at eleverne bemærker det. Tilstrækkelig udluftning er ikke muligt i det lokale jeg arbejder i 6 timer dagligt. Meget tit for koldt i fællesrum. / Der luftes for lidt ud i klasseværelset. Nr.4: Ergonomiske forhold (Andet i forbindelse med ergonomiske forhold?) ryggen belastes når man skal hjælpe børnene ved deres borde. Hvis man så aflaster ryggen, går det udover børnene. hvordan forbedrer man sløjdlærerens arbejdstilling, når han arbejder/demonstrerer arb. proces for elever ved høvlebænke der passer til elever Efter vi er blevet 4 voksne ville det være rart med en kontorstol mere For få lærerarbejdspladser med regulerbare borde og stole - IT-pladsen. voksen stolene er i meget dårlig tilstand. Når man skal undervise børnene skal man bøje sig meget flere gange om dagen. En god lærerstol kan gøre underværker. F.eks. overhead i hvert undervisningslokale, så man ikke skal løfte tungeoverheads frem til undervisningslokalerne Bordhøjde,der kan reguleres Ergonomiske borde og stole. Køkkenelementer i stedet for læse borde, børne højde på den ene sider, det ville også være mere hygiegnisk Mange flytninger af borde/stole Nr.5: Kemiske forhold (Andet i forbindelse med kemiske forhold?) Skolens flydende sæbe giver allergiske reaktioner. Istedet for at skifte il mere hudvenlig sæbe har jeg fået min egen udvalgte lokaler. Arealet pr. elev er alt for lille hvilket øger risikoen for smittefare mv. dårligt indeklima Mange mennesker i trange lokaler med for dårlig rengøringøger smittefaren væsentligt. Generelt meget støv på hylderne der er meget støvet i lokalet Manglende rengøring, medfører større risiko for smitte, skoleforhold Støv og skidt Skift at "lortebørn" sker p.t. på personaletoilet, hvor afløb ikke er tilstrækkelig, og hvor rengøringsvogn flere gange dagligt passerer.

3 Meget arbejde i fællesrum samtidig med rengøring. Nr.6: Risiko for ulykker (Andet i forbindelse med risiko for ulykker?) glatte gulve i forbindelse med rengøring på uhensigtsmæssige tidspunkter Der vaskes gulve i skoletiden - det giver mulighed for faldulykker. I arbejdet med børn kan der opstå situationer, hvor hurtig indgriben kan forårsage f.eks rygskader Vores opbevaring af trykflasker er ikke helt ok! Specielt med hensyn til skiltning i forbindelse med brand og flaskernes placering Synlig rengøring - våde gulve Glatte gulve er der i forbindelse med "synlig" rengøring mens der er undervisning. / De pludselige løft kan være fjernelse af børn der kan være til fare for sig selv eller andre børn/voksne. glatte gulve ved gulvvask. Mange flytninger på grund af dele-lokaler Nr.7: Hygiejniske forhold (Andet i forbindelse med hygiejniske forhold?) Det skulle da lige være, at være tæt på børn der er så usoignerede, at de lugter. Kunne godt bruge en kittel i sløjd. Et par sikkerhedstræsko til sløjdtimerne. Der mangler et sted, hvor man kan låse sine personlige ejendele inde. / Ønske: Et skab så stort at der kan være en skoletaske, bærbar PC, gummestøvler i forbindelse med ekskursioner, parpirer med elevoplysninger Vi har ingen garderobe, ingen omklædningsfaciliteter og ikke adgang til bad For få personaletoiletter i forhold til antal personale. Det ville være rart med en brusekabine til personalet i bygning M således at jeg kunne tage et bad der efter mine cykelture og de fysiske aktiviteter med børnene Toiletforhold kunne være bedre dårlige toiletforhold Lærernes opholdsrum uden for undervisningen er meget små i forhold til de mennesker, der skal holde møder, spise, forbereder sig,benytte sig af computer - alt sammen på for få kvadratmeter i forhold til antal personer. / Rengøring af køleskab til at opbevare madpakker bliver ikke gjort. mangler personaletoiletter i nærheden af,hvor vi befinder os / dækning af udgifter til udendørsbeklædning og støvler i undervisningen Vi mangler et personligt skab til taske, pung og overtøj. For lidt plads Der mangler personale toilet i stort omfang

4 vi har ikke arbejdstøj, jeg ville ønske det var muligt. / Vi mangler et opholdsrum. Dårlig vaske / for små vaske. / Vask af hænder i køkkenvask. Nr.8: Arbejdsopgavernes sværhedsgrad (Andet i forbindelse med arbejdsopgavernes sværhedsgrad?) Geografi H-klassen er et helhedstilbud hvorisær jeg selv skal bibringe børnene ekstraordinere oplevelser til styrkelse af selvværd, selvtillid, sociale færdigheder osv. Med de børn vi har, kræver det materiel og omgivelser udover det sædvanlige. Jeg har således selv medbragt fiskegrej, snitteknive, klatreudsttyr osv. Det ville være rart med økonomiske forudsætninger til at opfylde de målkrav H-klassen rummer. I efterårsferien var vi f.eks. i skoven med fortrinlige resultater. Det koster bare penge i benzin hvorfor det ikke er noget vi kan gøre i dagligdagen (uddybes senere mundtligt) Mængden kan forbedres! for mange møder Jeg mangler en computer i det rum hvor jeg opholder mig hele dagen, det kan være svært at leve op til de krav der stilles om, at alt skal foregå via net. Nr.9: Personlig og følelsesmæssig involvering (Andet i forbindelse med personlig og følelsesmæssig involvering?) At man fulgte de handleplaner der allerede er udarbejdet. Grupperum for samtaler med forældre og børn eller nej til spørgsmål 2. Tolkningen i anlægger på min besvarelse kan falde ud til begge sider. Mange belastede børn m. vanskeligheder sammen m. mange alm. børn giver tit problemer. Nr.10: Voldsrisiko og traumatiske oplevelser (Andet i forbindelse med voldsrisiko og traumatiske oplevelser?) Der er udarbejdet handleplaner. / De skal bare benyttes. I forbindelse med skolearbejdet har vi oplevet at kolleger har været udsat for vold, men at der ikke har været klare retningslinjer for, hvordan situationen skal tackles. Mange belastede børn m. vanskeligheder sammen med mange almindelige børn giver tit problemer Nr.11: Arbejdets rammer (Andet vedrørende arbejdets rammer?) Jeg syntes, at jeg ofte bliver præsenteret for nye indsatsområder, som skal implementeres. / *geografi. Jeg er lad for at det er naturligt og planlagt at man på arbejdspladsen har faste tider hele året hos skolepsykologen Nr.12: Faglig og kollegial støtte (Andet i forbindelse med faglig og kollegial støtte?)

5 2. spg:forskellige forventninger til fagligheden. Det er min opfattelse at ledelsen er relativt uvudende omkring dagligdagen i H-klassen. Arbejdsklimaet hos de nærmeste kolleger er helt i orden! træt af brok over arbejdstider, stress, børn osv. Nr.13: Skiftende arbejdstider (Andet i forbindelse med skiftende arbejdstider?) Når man for tredje gang skal møde på en dag, kan det være svært at "sætte sig op". Stor mødeaktivitet på skiftende tider Der er for mange dage hvor jeg går hjem, for at møde igen senere når mine nærmeste samarbejdspartner har fri eller nej til spørgsmål 1. Tolkningen i anlægger på min besvarelse kan falde ud til begge sider. Meget lange dage på grund af vores to jobs (både skoledelen og fritidsdelen) og meget samarbejde. Nr.14: Arbejdsplaner og arbejdsmængde (Andet i forbindelse med arbejdsplaner og arbejdsmængde?) Vi er meget sårbare overfor sygdom i gruppen, da det er svært at finde egnede vikarer. Det er dog blevet væsentligt bedre efter vi er blevet fire. / Vi mangler penge således at vi kan tage på ture. Til nogle arbejdsopgaver rækker den tildelte tid ikke til den måde, som jeg vil klare opgaven på. / Mange små arbejdsopgaver, hvor der tildeles 5-8 timer årligt belaster, dadet giver mange møder med mnge forskellige samarbejdspartnere. Det giver ikke effektivitet - men frustration Nr.15: Uddannelse og udvikling (Andet i forhold til uddannelse og udvikling?) Jeg synes kommunen afsætter for få midler til lærernes videreuddannelse Flere resourcer til efteruddannelse. Vores gruppe er igen sårbar hvis en skal en uge på kursus Tiden der er afsat til videreuddannelse fx i forbindelse med projekt rygsæk udnyttes ikke effektivt, fordi så mange skal have del i den - det ville flytte mere hvis færre fik flere timer. Videreuddannelsen kunne så for den enkelte medarbejder samles i større puljer, hvor man fik tid nok til fordybelse og opkvalificering af sit faglige niveau - måske endda videre uddannelse! Nr.16: Information (Andet i forbindelse med information?) Information om de vigtige beslutninger kan oftest læses i venstrebladet FØR ledelsen må fortælle os noget. Det er MEGET utilfredsstillende og det får mig IKKE til at abonnere på avisen. INFORMATIONSmøder: Dialog på pæd. rådsmøder. I tilfælde af ulykker på skolen eller voldsomme hændelser er informationen for langsom og ringe. Vi får meget information som kan være svært at nå at forholde sig til

6 Nr.17: Inddragelse i planlægningen (Andet i forbindelse med inddragelse?) Rygsæk. Jeg føler nogen gange at blive inddraget i for meget, mere end jeg kan rumme i perioder Mangler fælles pædagogiske mål Nr.18: Stress (Andet i forbindelse med stress?) Vi mangler efteruddannelse. / Det går ud over mine egne børn når der i perioder skal bruges meget energi på skolebørnene. Så er der ikke altid overskud til dem derhjemme. Efteruddannelse. På grund af mange forskellige arbejdsopgaver, kan det af og til være svært at nå det man gerne vil - der er mange ting ud over dét at undervise! Mange forskellige krav fra kommune og undervisningsministereiet. For sore "højtflyvende" krav til en enkelt "lille" lærer. Jævnført tidligere besvarelse Jeg har det godt, måske fordi jeg snart går på efterløn. Ændring af arbejdsopgaver har medført mindre stress, større tilfredshed og gengenvunden arbejdsglæde. Mærkelige svarmuligheder i forhold til spørgsmålene Mange små opgaver, som ikke er klart definerede er utilfredsstillende. Færre større udviklingsarbejder ville give større overblik og bedre mulighed for reel udvikling af medarbejdere og arbejdsplads start tidspunktet om morgenen er for tidligt. eller nej til spørgsmål 1 og 3. Tolkningen i anlægger på min besvarelse kan falde ud til begge sider. Nr.19: Arbejdsmiljørelateret sygefravær (Andet i forbindelse med sygefravær?) Dedikerede og dygtige kolleger der brænder for deres fag, brænder ud Se side 1(10) Har kun været på nuværende arb. plads siden August. har ikke selv været syg pga arbejdsmiljøet, mener dog at arbejdsmiljøet medvirker til sygefravær. Grundet uafklaring vedr. mit fremtidige virke. Mærkelige svarmuligheder Oplever udbrændthed hos enkelte kollegaer, dette ses i betydelig sygefravær. Smittevejene er for gode, når mange mennesker - børn/voksne er på for trang plads med for dåtlig rengøring.

7 måske trækker den negative "brokkespiral" flere med - men det er kun et gæt. Jeg har ikke haft en sygedag de sidste 5 år. eller nej til spørgsmål 1 og 2. Tolkningen i anlægger på min besvarelse kan falde ud til begge sider.

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011)

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011) Haderslev Katedralskole APV 00 (jan. 0) Indholdsfortegnelse Indledning Handlingsplan for APV 00 Oversigt over Handlingsplanen for APV 00 Sygefravær Spørgeskema i ubesvaret tilstand side side 4 side 9 side

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed.

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed. Ren dag god dag Rengøring på skoler - Gode råd og regler Hygiejne er læren om renlighed. (af navnet på den oldgræske gudinde for sundhed: Hygieia) Ordet bruges også om beskæftigelsen med at gøre eller

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012

Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Årsberetning for arbejdsmiljøet 2012 Arbejdsplads Møllen Udarbejdet af Møllens MED udvalg Dato 14.02.2013 Status for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøet Det psykiske arbejdsmiljø/trivselen Resume af

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen !"#$%&#' 1 Indledning... Indledning...Error! Bookmark not defined. 3 2 Sundhedsprofilen hvordan

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy APV Friskolen Thy Side 1 Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy Indledning Arbejdspladsvurderingen for Friskolen Thy bygger på et statistisk materiale med to skemaer, der er delt ud til 10 medarbejdere.

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere