Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen."

Transkript

1 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet (fx skoler, daginstitutioner og kontorer) på o C 2 2 Får lokalerne tilført mere varme udefra, end de kan afgive? 3 3 Får lokalerne tilført mere varme indefra, end de kan afgive? 4 4 Kan radiatorvarme reguleres inden for relativt snævre grænser? 5 Er der kraftig varmestråling fra loftet, som kan have betydning, fx loftsvarme eller kraftig belysning? 6 Er der dårligt isolerede vægge, gulve eller vinduer, der kan give kuldenedfald eller kuldestråling, der føles som træk 5 7 Er der utætte døre eller vinduer, der kan give anledning til trækgener, især i forbindelse med udsugningsanlæg? Luftkvalitet 6 1 For mindste og højeste temperaturer på faste arbejdssteder og i særlige brancher, som arbejde med frostvarer og i støberier, se AT vejledning A1.12 Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder 2 Temperaturen ved stillesiddende arbejde må normalt ikke overstige 25 o C. Ved temperaturer over 23 o C stiger antallet af klager over indeklimasymptomer ofte, og der bør træffes foranstaltninger til at nedbringe temperaturen 3 Fx fra sol gennem store vinduer, dårligt isolerede ydervægge eller hvis bygningen har dårligt isoleret fladt tag. Temperatur ændringer på mere end 4 grader over en arbejdsdag i et opholdsrum føles ubehagelig. Temperaturforskellen målt ved gulvet og i hovedhøjde bør være mindre end 4 o C 4 Fx fra personer, varmeanlæg, belysningsanlæg, elektriske maskiner som fx PCér eller fotokopimaskiner 5 Lufthastigheden i rum, hvor der er personer, bør holdes under 0, 15 m/sek. 6 Luften i bygninger indeholder altid støv, der bl.a. består af hudskæl, papirstøv, pollen og mikroorganismer 5A ApS Usserød Kongevej 97A Hørsholm. tlf CVR: Side 1

2 8 Kan støv fjernes med effektiv rengøring? 7 9 Er rengøringsmetode og hyppighed tilpasset til lokalernes indretning, overfladernes art samt lokalernes brug? 10 Er der valgt inventar og byggematerialer, der afgasser så lidt som muligt? 8 11 Er der valgt laserprintere og fotokopimaskiner med lav varmeudvikling og lav ozonafgivelse? 12 Er laserprintere, netværksprintere og fotokopimaskiner placeret i et velventileret arbejdslokale uden arbejdspladser? 13 Er printere i relevant omfang forsynet med procesventilation? 9 14 Er det sikret, at man ikke ryger indendørs på arbejdspladsen? Findes der en rygepolitik, hvor ansatte får klar besked om hvorvidt de må ryge på arbejdspladsen, hvor de i givet fald må ryge, konsekvenserne af ikke at følge rygepolitikken? 16 Er bygningskonstruktioner i form af fx tage, ydermure og fundamenter tætte, og 7 Er overfladerne rengøringsvenlige? Er fx åbne mineraluldsflader og lignende undgået? Er der tæpper der kan afgive støv? 8 Er der en mærkningsordning, der oplyser om genstandens afgasning? 9 Store, mellemstore laserprintere, netværksprintere og fotokopimaskiner bør normalt være placeret i et velventileret arbejdslokale uden arbejdspladser med procesventilation med afkast til det fri 10 Lov om røgfri miljøer: Reglerne betyder, at man ikke må ryge indendørs på arbejdspladsen, heller ikke i enkeltmandskontorer. Arbejdspladsen kan dog beslutte, at man må ryge i erhvervskøretøjer som fx kraner og firmabiler, hvor der kun arbejder én person ad gangen. Arbejdspladsen kan herudover indrette særlige rygerum eller rygekabiner. Hvis der er rygerum eller rygekabiner på arbejdspladsen, skal der sættes et skilt op, der advarer om, at det er sundhedsskadeligt at indånde tobaksforurenet luft. Rygerum eller kabiner skal ventileres godt, fx som effektiv udsugning fra rummet / kabinen, så det er sikret at røgen ikke breder sig til andre rum 5A ApS Usserød Kongevej 97A Hørsholm. tlf CVR: Side 2

3 kan de samtidig tillade, at ventilationen kan fjerne fugt, så der ikke dannes kondens? 11 (dette gælder ikke mindst ved ny- og ombygning) 17 Er der synlige tegn på fugtskade og /eller skimmelvækst? Er der mikroorganismer i ventilations- eller luftbefugtningsanlæg? 13 Lys 19 Giver belysningen lys til arbejdet? Oplyses rummet på en behagelig måde? 21 Er der vinduer der giver mulighed for udsyn? 22 Er der blænding fra dagslys eller dårlige belysningsanlæg? 23 Er der korrekt belysning til skærmarbejde? 24 Er belysningen slidt, fx ved at der er lysstofrør der flimre? 25 Omfatter rengøringen også lyskilder og armatur, så lysudbyttet ikke nedsættes på grund af manglende rengøring? Lyd 26 Er rummene passende lyddæmpet i forhold til støj og vibrationer fra naborum og udefra, så der er gode lyd- og akustikforhold? Luftfugtighed 27 Er den relative luftfugtighed mellem 25 og 50 % (hvor luftfugtigheden normalt ikke giver gener)? Fugtige forhold giver gode vækstbetingelser for mikroorganismer som fx skimmelsvampe og bakterier. Skimmelsvampe kan vokse i bygningskonstruktioner som fx gipsvægge og træværk. Bakterier kan bl.a. findes i tæpper 12 Fugtkilden skal fjernes og skaderne skal udbedres bl.a. ved at udskifte angrebet træ- og murværk. Fugten kan fjerenes ved at udtørre det tilbageværende træ- og murværk og fjerne årsagen til skaden, fx et hul i taget 13 Forbedret rengøring eller en større gennemstrømning af frisk vand i befugtningsanlægget kan evt. løse problemet 14 Lyset skal kunne rettes mod det man arbejder med. Størrelser om den nødvendige lysstyrke findes i DS 700 om Kunstig belysning på arbejdspladser. Hvis disse retningslinjer er fulgt, er der normalt ikke gener. 5A ApS Usserød Kongevej 97A Hørsholm. tlf CVR: Side 3

4 28 Opleves luften som tør? 16 Statisk elektricitet 29 Er der taget højde for statisk elektricitet ved valg af gulvbelægning, kontorstole mv. 17 Ventilation 30 Er der taget stilling til, hvor stort luftskiftet skal være ud fra de forureninger, som lokalet modtager fra CO 2 og sved fra antallet af de personer, der opholder sig i lokalet, fra arbejdsprocesser, byggekomponenter mv.? Er der tale om arbejdslokaler, hvor der ikke er særligt forurenende arbejdsprocesser, som fx kontorer med få personer og lagerlokaler, så naturlig ventilation er tilstrækkelig? 32 Er der tale om lokaler, som af andre hensyn er gjort særlig tætte? 33 Kan der ikke opnås tilstrækkelig luftfornyelse ved naturlig ventilation, så der skal indrettes mekanisk ventilation, der tilfører lokalet tilstrækkelig frisk luft med passende temperatur og fugtighed? 34 Er det sikret, at der ikke opstår generende træk? (fx ved at indblæsningsluft med lav temperatur 15 Bemærk at mikroorganismer og husstøvmider trives bedst ved høj fugtighed 16 Hvis luften opleves tør, skyldes det ofte høje temperaturer eller støv og kemiske stoffer i luften. Det er normalt ikke nødvendigt at befugte luften, men hvis det af særlige årsager er nødvendigt, bør der vælges et befugtningsanlæg, som ikke giver mulighed for vækst af mikroorganismer 17 Det afhænger af en kombination af påklædning, skosåler og gulvbelægninger om personer bliver opladet på grund af statisk elektricitet. Hvis en af delene er isoleret, kan der opstå betydelig opladning af den enkelte person op til flere tusinde volt. Løsningen er at vælge antistatiske gulvbelægninger, kontorstole og beklædningsgenstande. Skylle middel ved tøjvask nedsætter den statiske elektricitet. 18 Hvis personer i lokalet er den største forureningskilde, måles luftens indhold af CO 2 som ikke bør være højere ende 0,1 %. Hvis luftens indhold af CO 2 overstiger 0,2 % i mere end korte perioder af en dag, et luftskiftet utilstrækkeligt. Grænsen på 0,2 % overskrides normalt kun i meget tætte bygninger, hvor der er mange personer som fx børneinstitutioner og skoler. Hvor stort, luftskiftet skal være afhænger af arten af lokalets forureningskilder. Et tilstrækkeligt luftskifte fastsættes ud fra de forureninger, lokalet modtager. Normalt identificeres den forurening, der belaster lokalet mest, hvorefter det nødvendige luftskifte beregnes. Se bygningsreglementet om krav til luftskifte 5A ApS Usserød Kongevej 97A Hørsholm. tlf CVR: Side 4

5 og/eller høj hastighed ikke rammer eller påvirker de ansatte) 35 Er ventilationsanlægget indrettet med afbalancerede luftmængder? 36 Er der arbejdsrum, hvor der er behov for at holde overtryk ved, at indblæse mere luft i rummet end der suges ud? (fx for at undgå forurening fra omgivelserne) 37 Hvis den friske luft der tilføres arbejdsrummet blandes med den udsugede luft, er det så sikret at Mængden af den iblandede udsugede luft er begrænset? Den iblandede udsugede luft ikke stammer fra et procesventilationsanlæg? Friskluftandelen i den indblæste luft altid er så stor, at CO 2 indholdet i rummet holdes passende lavt, (jf. ovenstående)? 38 Holdes ventilationsanlæg i funktionsdygtig stand, fx ved at holde dem forsvarligt rene og ved jævnligt at kontrollere deres funktionsdygtighed? A ApS Usserød Kongevej 97A Hørsholm. tlf CVR: Side 5

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER

BEDRE INDEKLIMA I ÅBNE KONTORMILJØER Guide Dit indeklima er også mit Udfordringen for indeklimaet i åbne kontorer er, at mange medarbejderes forskellige behov skal tilfredsstilles samtidig. Løser vi fx én gruppes problem, risikerer vi at

Læs mere

Indeklima og komfort GUIDE

Indeklima og komfort GUIDE GUIDE Indeklima og komfort 1 INDHOLD INDEKLIMA OG KOMFORT... 3 Symptomer på dårligt indeklima og komfort... 4 OPRETHOLDELSE AF TILFREDSSTILLENDE INDEKLIMA OG KOMFORT... 5 Termisk indeklima... 5 Komfortkrav...

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

AM 2010 Seniorkonsulent Finn Stabell

AM 2010 Seniorkonsulent Finn Stabell Gør noget ved indeklimaet AM 2010 Seniorkonsulent Finn Stabell Oplægsholder: Seniorkonsulent Finn Stabell Tlf. : 3010 9612 Mail: fst@alectia.com DR 3.11. 2010 Indeklima Temperatur Lufthastighed/træk Lys/belysning

Læs mere

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2

GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS INDHOLD. 1 Baggrund for opgaven. 1 Baggrund for opgaven 1. 2 Resume og konklusion 2 REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ NØRAGER RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 1

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

Indeklima. Bygningsreglement 2010

Indeklima. Bygningsreglement 2010 Indeklima Bygningsreglement 2010 Forord De fleste mennesker tilbringer størstedelen af deres liv i boligen. Et godt indeklima er afgørende for, at beboerne befinder sig godt og har et sundt liv. Ingen

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv.

Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv. Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere