SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering"

Transkript

1 SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

2 Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og PCB. Løser massive problemer med bl.a. de miljøskadelige stoffer BLY og PCB i en kontrolleret proces, der bl.a. sikrer: Intet giftigt støv eller afgasninger til omgivelserne Alt affald opsamles i et lukket system Affaldsmængden minimeres Skånsomt og sikkert arbejdsmiljø Mindre støj Gennem de seneste år har fokus på BLY og PCB ved sanering og renovering været stigende. BLY og PCB hører til blandt verdens farligste miljøgifte og udgør et massivt problem i rigtig mange danske bygninger og ejendomme, hvor de især har været anvendt fra 50 erne og frem til 70 erne. Tidligere metoder for sanering af overflader og materialer indeholdende BLY og PCB har typisk været fræsning, slibning, hugning og traditionel sandblæsning. Alle er metoder, hvor der er stor risiko for spredning i form af støv og forurenet vand til det omgivende miljø. Tidligere har man også haft en særlig udfordring med håndtering af de store affaldsmængder med BLY og PCB. Den traditionelle saneringsform med fræsning, slibning, nedhugning og sandblæsning, genererer større affaldsmængder, bestående af blæsemateriale og sanerede bygningsmaterialer, som alt sammen skal behandles og deponeres som farligt affald. 2

3 J. Jensen A/S & OMØ A/S revolutionerer dansk Miljøsanering Mindre støv Mindre støj Mindre affald Mindre farligt Mere rent Bedre miljø og arbejdsmiljø J. Jensen A/S og Omø A/S er begge miljø- og arbejdsmiljøcertificeret efter: J. Jensen A/S og OMØ A/S har Løsningen omfatter et særligt samlet deres erfaringer gennem absorberende svampeblæsemid- mange år, og i samarbejde udvik- del fra USA, et specialdesignet let et revolutionerende system til system og et nyudviklet kulfilter- brug ved miljøsanering og nedriv- system. ning af ejendomme og bygningsmaterialer med indhold af BLY og Dette anlægs sammensætning er PCB. unik og det eneste af slagsen. Sponge-Jet anlægget sikrer, via Systemet er et nyudviklet anlæg, en lukket proces, at affaldet ikke som er indbygget i et lukket sy- kommer i kontakt med omgivel- stem og forhindrer at BLY eller serne, men opsamles i anlægget, PCB spredes til omgivelserne. komprimeres og forsegles, så det kan afleveres direkte til deponi. 3 OHSAS 18001:2004 & Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87:2005 Miljøcertificeret efter ISO i 2006.

4 Sponge-jet anlæggets specielle filtre binder farligt støv og gasser Lukket system Svampene suges ind i det lukkede system, hvor de forbliver indtil de kasseres som kontamineret affald. Både OMØ A/S og J. Jensen A/S har BLY og PCB fjernes i forseglede be- arbejdet med afrensning og nedriv- holdere direkte fra containeren og ning gennem rigtig mange år, og blæsemidlet, som vi afrenser over- har længe eftersøgt en effektiv og fladerne med, renses og genbruges. miljøsikker metode for afrensning Styreskabet som sikrer at alt kører som det skal. Ved evt. fejl lukkes anlægget automatisk ned for at sikre i mod udslip af de giftige stoffer. af giftige materialer. Med Sponge- Det unikke ved J. Jensen A/S og Jet, får man en løsning, som både OMØ A/S lukkede anlæg er, at alt reducerer støvemission, reducerer støv og alle farlige dampe opsuges i affaldsmængde, reducerer støj og containeren vha. en OMØ-suger. Det en løsning som undgår at anvende nyudviklede kulfilter, sikrer, at den vand, når der fx fjernes BLY-og PCB- luft, sugeren lukker ud af containe- holdig maling. ren, er renset for farlige giftstoffer. Dermed betyder løsningen også, Sponge-jet anlæggets Hepa filter at arbejdet med miljøsanering og sikrer mod spredning af støvpartik- nedrivning bliver væsentligt mindre ler, og et nyudviklet kulfilter sikrer risikofyldt for medarbejderne hos mod udslip af PCB gasser. J. Jensen A/S og OMØ A/S. 4

5 Sponge-Jet reducerer mængden af farligt affald Genanvendelige Svampe De små svampe fås i flere varianter, med forskellige hårdheder og overflader alt efter behov. Tidligere renoveringsarbejder har miljøskadeligt affald reduceres haft en særlig udfordring med væsentligt ved brug af sponge- håndtering af de store affalds- jet Anlægget. mængder med BLY og PCB. I Sponge-Jet anlægget består I Sponge-jet-anlægget forsegles selve blæsemidlet af nogle spe- affaldet og transporteres let og cielle svampe, der absorberer risikofrit til deponi og destruktion. de miljøskadelige stoffer og kan genanvendes. Anlægget sorterer Sponge-Jet reducerer mængden blæsemidlet fra det farlige af- af forurenet affald og dermed fald. Det betyder, at mængden af omkostninger til affaldsdeponi. 5 Det giftige affald ender i stålfade foret med endeløse poser. Vi sikrer dermed omgivelserne imod de yderst skadelige stoffer.

6 SPONGE-JET er ISO certificeret og sikrer et godt arbejdsmiljø! Ved større saneringer kan det være nødvendigt at tilkoble et eksternt filter. På billedet ses iøvrigt verdens største PCB filter. Uddannede Miljøsanitører Det nye anlæg betjenes udelukkende af vores uddannede miljøsanitører Alle processerne i forbindelse Der renses med et langt lavere med anvendelse af Sponge-Jet tryk og et minimum af støv, hvor- er naturligvis omfattet af certifi- ved belastningen af medarbej- cerede styringssystemer indenfor derne minimeres. miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. En sikkerhed for, at alle gældende Værnemidler og specielhåndte- regler og forskrifter på området ring af udstyr og materialer for overholdes og kontrolleres lø- efterfølgende afrensning foregår bende. i kontrolleret miljø, iøvrigt det eneste af sin slags i Danmark. Med hensyn til arbejdsmiljøet betyder anvendelsen af Sponge-Jet en langt mere skånsom belastning af medarbejderne. 6

7 Sponge-jet-Anlægget består af: Sponge - Jet Feed Unit Føder rense- og blæsemidlet til overfladen. Konstant flow - Optimerer produktion og tilbageslag Kontrollerer mediablanding og blæsetryk. Sponge Jet Media Classifier Sponge-Jet Anlægget anvendes til special-opgaver: hvor der skal saneres materialer indeholdende PCB eller BLY hvor traditionelt blæsemiddel som sand eller lign. ikke er optimalt hvor der er krav om miljøhensyn hvor mængden af farligt affald ønskes reduceret hvor omkostningerne til affaldsdeponering ønskes minimeret hvor andre typer opgaver skal løses samtidig hvor der stilles krav til arbejdsmiljø hvor støjniveau ønskes reduceret Fordele: markant reduceret støvudvikling ren blæsemetode, hvor blæsemateriale kan genbruges flere gange kører i et lukket system, hvor affald sorteres og ledes direkte i affaldsbeholdere støvsugning og rengøring udføres under blæsearbejdet, idet Sponge-Jet systemet har et reduceret tilbageslag af materialet renser og genbruger svampene stor variation af blæsemidler, afhængig af overflademateriale (maling, epoxy, pudslag etc.) 7 Renser og separerer brugt blæsemiddel i tre kategorier: overstørrelse affald genbrugs blæsemiddel små partikler af affald, støv og nedbrudt blæsemiddel.

8 Med miljøet som arbejdsplads! Vi sætter stor pris på vore medarbejdere. Vejen til et godt arbejdsmiljø og et højt kvalitetsniveau er at sørge for, at medarbejderne løbende bliver uddannede til at varetage de opgaver de stilles overfor. Det styrker både faglighed, sikkerhed og miljø. J. Jensen A/S Højlundevej Lynge Tel.: Fax: OMØ A/S Islevdalvej Rødovre tlf: fax:

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MED KUNDEN I CENTRUM IF Nedbrydning A/S udfører totalløsninger indenfor totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver,

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Gode råd om professionelle støvsugere og luftrensere!

Gode råd om professionelle støvsugere og luftrensere! www.starmix.dk www.kiekens.dk www.pullman.dk Gode råd om professionelle støvsugere og luftrensere! For din skyld! Støvet skal ende i filtrene på støvsugere og luftrensere ikke i dine lunger! Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 1 MARTS 2014. AVISEn. Sådan håndterer du byggeog anlægsaffald side 2. Affaldstjek hos dagligvarebutikker side 3

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 1 MARTS 2014. AVISEn. Sådan håndterer du byggeog anlægsaffald side 2. Affaldstjek hos dagligvarebutikker side 3 TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 1 MARTS 2014 AVISEn Sådan håndterer du byggeog anlægsaffald side 2 Affaldstjek hos dagligvarebutikker side 3 Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Solrød Kommune

Læs mere

Bygningsmaler Rensning af facader

Bygningsmaler Rensning af facader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Bygningsmaler Rensning af facader Undervisningsministeriet, december 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri

Læs mere

Mogens Garder fra Deif

Mogens Garder fra Deif Efter skiftet til Top-Rengøring, har vi oplevet en markant forbedring af serviceniveauet. Vi har en fin dialog og et godt samarbejde. Top- Rengørings medarbejdere er faldet godt ind i vores virksomhedskultur,

Læs mere

Dansk Ventilations- og Industrirengøring

Dansk Ventilations- og Industrirengøring Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: 41 14 79 13 - www.dvi-ren.dk - info@dvi-ren.dk - CVR nr. 29222169 Indholdsfortegnelse Virksomheden 3 Samfundsansvar 4 Services 5 Industrirengøring 6 Specialrengøring

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Arbejdshygiejne s4: Arbejde med og i brønde og kloakker s6: Arbejde med kloakspuling s8:

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

BallerupMiljøavis September

BallerupMiljøavis September BallerupMiljøavis September 2007 Årgang 5, nr. 3 8 gange rundt om jorden De 2.360 aktive cyklister, som i år var med i kampagnen vi cykler til arbejde i Ballerup, tilbagelage i maj måned 345.000 km. -

Læs mere

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald

Tønder Forsyning. drikkevand spildevand affald 2015 Tønder Forsyning drikkevand spildevand affald VELKOMMEN TIL TØNDER FORSYNING Forsyningsområdet er og vil i fremtiden være en branche i en rivende udvikling. Nye teknologiske muligheder kombineret

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Slamsugning - også fra store dybder

Slamsugning - også fra store dybder Slamsugning - også fra store dybder FKSSlamson har opbygget et helt specielt køretøj til tømning af sand fra vandfyldte tanke og bassiner på bl.a. rensningsanlæg. Løsningen gør, at vi udover traditionel

Læs mere

MIDLERTIDIGE HOSPITALS- LØSNINGER FRA CRAMO

MIDLERTIDIGE HOSPITALS- LØSNINGER FRA CRAMO MIDLERTIDIGE HOSPITALS- LØSNINGER FRA CRAMO Med Cramo er du på sikker grund. Der er sket en kolossal udvikling inden for midlertidige lokaler, og vi er gået ind i en æra, hvor der ikke længere er grænser

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Miljøtilsynsplan 2014-2017 side 2 Den nye genbrugsstation i Albertslund er åbnet og klar til brug side 4 Miljøtilsynsplan 2014-2017 Ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

MÆRK FORSKELLEN INDIVIDUELLE LØSNINGER - HELT TÆT PÅ

MÆRK FORSKELLEN INDIVIDUELLE LØSNINGER - HELT TÆT PÅ HEALTHCARE & MEDICO MÆRK FORSKELLEN INDIVIDUELLE LØSNINGER - HELT TÆT PÅ Gennem et tæt og fortroligt samarbejde med vores kunder, udvikler, producerer og leverer BPI Healthcare & Medico skum til kropsnære

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen 2011 Ricko Berthin Olsen [SKIMMELSVAMP] Hvad er årsagen til, at der forekommer skimmelsvamp i nye enfamiliehuse, og hvad kan man dernæst gøre ved problemet? Indhold Indledning:...3 Hvad er skimmelsvamp?...4

Læs mere