Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING"

Transkript

1 Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm Idrætscenter Du skal nu i gang med at udfylde APV-en for Herlufsholms Idrætscenter. APV- kortlægningen kommer omkring forskellige spørgsmål, som skal virke som inspiration for dig, når du skal vurdere din arbejdsplads. I de fleste tilfælde er dine svar muligheder enten ja (hvis du mener der er et problem) eller nej (hvis du ikke mener der er et problem). Der vil være kommentarfelter undervejs, som kan hjælpe med til at få uddybet eventuelle problemfelter. Selve skemaet er bygget op på den måde, at du først svarer på et generelt skema, der er tilpasset et idrætscenter. Herefter kommer der så flere skemaer. Disse tillægsskemaer skal du kun udfylde, såfremt, at du mener at du i det daglige arbejde beskæftiger dig med det område, I det generelle skema har du 3 muligheder. Du skal sætte et X i en af disse. Du kan svare JA, NEJ eller i ** gruppen. Denne sidste ** gruppe er, hvis du ikke arbejder med det pågældende emne, eller du ikke har viden om dette emne. Undersøgelsen er ikke anonym, men det er kun sikkerhedsgruppen, der vil kunne se denne. Når denne kortlægning og identifikation af problemområder har fundet sted vil sikkerhedsgruppen derefter foretage en beskrivelse og vurdering af problemområder inden at der udarbejdes en prioriteret handlingsplan. Denne handlingsplan forelægges på et personalemøde. Senere følger der så en opfølgning på handlingsplanen. Dette APV arbejde vil blive revideret løbende og skal gentages indenfor en 3-årig ramme fra at første besvarelse er sket. God fornøjelse. Philip Green, centerleder HG-IC APV Idrætscenter

2 RISIKO FOR ULYKKER ULYKKER GENERELT Ja Nej ** 1. Mangler du personlige værnemidler for at kunne udføre dit arbejde? 2. Mangler du instruktion og oplæring til det arbejde, du udfører? 3. Har du viden om der er sikkerhedsmateriel, der ikke jævnligt undersøges for fejl? INTERN TRANSPORT OG FÆRDSEL Ja Nej ** 4. Færdes du i arbejdsområder og færdselsveje, der ikke er ryddede, glatte og ordentlige eller hvor der ikke er nok lys og er dette et problem for dig? 5. Er der risiko for, at du bliver påkørt eller klemt af fx lastbiler eller traktorer på virksomhedens område? MASKINER Ja Nej ** 6. Anvender du maskiner med bevægelige dele, der ikke er sikret med afskærmning, lysgitter e.l.? 7. Mangler du brugsanvisninger på dansk, der fortæller om, hvordan du skal bruger og vedligeholder maskinerne rigtigt? 8. Anvender du maskiner, der ikke bliver vedligeholdt, som leverandøren har anvist? 9. Fører du et køretøj, som du ikke har certifikat til? HÅNDVÆRKTØJ OG ANDRE TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Ja Nej ** 10. Mangler du håndværktøj til at udføre de daglige arbejdsopgaver på en forsvarlig måde? 11. Mangler du brugsanvisninger på dansk, der fortæller om, hvordan man bl.a. bruger og vedligeholder hjælpemidler rigtigt? FARE FOR AT STYRTE NED Ja Nej ** 12. Er der så stor en risiko for, at du kan styrte ned ved arbejde i højden, fx fra stiger, arbejdskurve mv., at du anser det for at være et problem? 13. Mangler der rækværk på trapper, platforme, reposer mv., så der er en risiko for, at du kan styrte ned og anser du det for at være et problem? EKSPLOSION, BRANDFARE, ÆTSNING OG FORGIFTNING Ja Nej ** 14. Arbejder du med kemikalier, der indebærer risiko for ætsningsskader på huden, fx ved sprøjt, spild, udsivning, overkogning eller fordampning uden at have personlige værnemidler til rådighed? ANDRE FARER FOR ULYKKER Ja Nej ** 15. Kan du komme i kontakt med strøm, der kan give elektrisk stød, fx ved kortslutning og er dette et problem for dig? HG-IC APV Idrætscenter

3 ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ LØFT Ja Nej ** 16. Løfter du mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? 17. Mangler du løfteredskaber ved løft over 11 kg eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub? SKUB OG TRÆK Ja Nej ** 18. Oplever du, at de ting, du skubber eller trækker i det daglige, er meget tunge? 19. Har du gener med underlaget, dér hvor du trækker eller skubber hjælpemidler i det daglige - det kan være ujævnt, skråt, blødt, glat, eller er der trin eller vendinger? ARBEJDSSTILLINGER Ja Nej ** 20. Har du arbejdsstillinger i det daglige, der medfører gener for dig AKUSTIK / GENERENDE STØJ Ja Nej ** 21. Har du gener af støj i dit daglige arbejdsområde. INDEKLIMA TEMPERATUR, LUFTKVALITET og VENTILATION Ja Nej ** 22. Har du problemer med temperatur, luft og ventilation i dit arbejdsområde? FUGT OG SKIMMELSVAMP Ja Nej ** 23. Har du problemer med fugt eller skimmelsvamp i dit arbejdsområde? SYGEFRAVÆR Ja Nej ** 24. Er der forhold i dit arbejdsmiljø, der kan medvirke til dit sygefravær? HG-IC APV Idrætscenter

4 PSYKISK ARBEJDSMILJØ STOR ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Ja Nej ** 25. Er der for mange perioder, hvor du har en stor arbejdsmængde eller bliver udsat for stort tidspres? 26. Sker det ofte, at du ikke kan nå dine daglige arbejdsopgaver, og er dette et problem for dig? 27. Kræver dit arbejde, at du skal træffe svære selvstændige beslutninger og er dette et problem for dig? 28. Bliver der ofte stillet modstridende krav til dig og som du anser for at være en gene for dig? RINGE INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE Ja Nej ** 29. Mangler du indflydelse på tilrettelæggelsen og udførelsen af dit arbejde / arbejdsområde på en sådan måde at det er et problem for dig? MANGLENDE STØTTE FRA KOLLEGER OG LEDELSE Ja Nej ** 30. Mangler du hjælp og støtte fra dine kolleger? 31. Mangler du hjælp og støtte fra ledelsen? TRAUMATISKE HÆNDELSER 32. Er der arbejdsopgaver, hvor der er særlig fare for, at du udsættes for, eller bliver vidne til alvorlige ulykker? 33. Mangler der en beredskabsplan for, hvordan I vil håndtere alvorlige ulykker eller dødsfald, så det er klart for ledelse og medarbejdere, hvordan sådanne oplevelser skal håndteres i virksomheden? ** VOLD OG TRUSLER OM VOLD Ja Nej ** 34. Er du så udsat for risiko for vold, trusler eller krænkelser fra besøgende, at det er et problem for dig? 35. Arbejder du fysisk alene og opfatter du dette som en gene for dig? KONFLIKTER, MOBNING/SEKSUEL CHIKANE Ja Nej ** 36. Er du så udsat for saglige konflikter, at det har udviklet sig til et problem for dig? 37. Er du udsat for mobning/seksuel chikane på arbejdspladsen? ARBEJDSTID OG ARBEJDE UDEN FOR DAGTIMERNE Ja Nej ** 38. Arbejder du tit over 37 timer om ugen, så du anser det som en gene? 39. Har du ofte arbejde uden for normal arbejdstid, fx i de tidlige morgentimer eller om natten, så det er en gene for dig? Der var så standardspørgsmålene de næste sider skal kun udfyldes, såfremt du har arbejdsopgaver inden for disse områder. HG-IC APV Idrætscenter

5 Rengøring Beskæftiger du dig i det daglige med rengøringsopgaver Ja Nej Hvis du har svaret Ja, da skal du besvare spørgsmålene R01 R04, ellers fortsæt til næste side ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ HUDBELASTNINGER Ja Nej R01 Har du i det daglige brug af rengøringsmidler som giver dig gener? KEMI KEMI Ja Nej R02 Bruger du i det daglige arbejde kemikalier som giver dig gener? PSYKISK ARBEJDSMILJØ ENSFORMIGT ARBEJDE Ja Nej R03 Er dit arbejde i længere perioder præget af ensformige og lidt krævende opgaver, så at det nedsætter evnen til at reagere hurtigt og giver dig gener? Uddybe eventuelle Jaér indenfor rengøring her: Emne nr. HG-IC APV Idrætscenter

6 Mekaniker, smedearbejde, skovbrug og gartneri Beskæftiger du dig i det daglige enten med opgaver af en karakter af at være mekaniker, smede, skovbruger eller gartner Ja Nej Hvis du har svaret Ja, da skal du besvare spørgsmålene M01 M03, ellers fortsæt til næste side HUDBELASTNINGER VIBRATIONER Ja Nej M01 Bruger du køretøjer, hvor du udsættes for så kraftige vibrationer som fører til, at det er et problem for dig? KEMI KEMI Ja Nej M02 Bruger du i det daglige arbejde kemikalier som giver dig gener? BIOLOGI OG STØV BIOLOGI OG STØV Ja Nej M03 Omgås du i det daglige med mikroorganismer eller støv som giver dig gener? Uddybe eventuelle Jaér her: Emne nr. HG-IC APV Idrætscenter

7 KONTOR Beskæftiger du dig i det daglige med kontoropgaver Hvis du har svaret Ja, da skal du besvare spørgsmålene K01 K10. Ja Nej ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej K01 Udfører du intensivt skærmarbejde i det meste af arbejdstiden, fx med at indtaste data, og er dette en gene for dig? PSYKISK ARBEJDSMILJØ DÅRLIGT SAMSPIL MED COMPUTERE Ja Nej K02 Er de IT-programmer du anvender så ustabile eller langsomme, at det er et problem for dig? K03 Mangler du oplæring i eller support til IT-programmerne, og er dette et problem for dig? INDEKLIMA LUFTKVALITET Ja Nej K04 Er printere/kopimaskiner anbragt så det giver dig gener? K05 Bliver generende lugt hængende længe i rummet, så at det giver dig gener? LYS Ja Nej K06 Er der blænding eller spejlinger i pc-skærme, så det generer dig? K07 Er der pc-skærme, der står op mod et vindue, så det generer dig? K08 Er der for lidt lys på arbejdspladserne, så det generer dig? K09 Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer, så det generer dig? K10 Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor, så det generer dig? Uddybe eventuelle Jaér indenfor kontor her: Emne nr. HG-IC APV Idrætscenter

8 Er der områder, emner, som du mener mangler i skemaet, så skriv dem her eller i kommentararket: Tak for din besvarelse Har du husket at skrive dit navn på forsiden - næste trin er at sikkerhedsgruppen ser på alle besvarelserne og prioriterer problemstillingerne og udarbejder en handlingsplan. HG-IC APV Idrætscenter

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010

peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010 APV for Tjele Efterskole Senest revideret 08-10-2010 Arbejdspladsvurderingen er udarbejdet på baggrund af Arbejdstilsynets anbefalinger og spørgeskema. Spørgeskemaerne er udfyldt af de enkelte faggrupper,

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Egenkontrol af opgave

Egenkontrol af opgave Egenkontrol af opgave Opgave: Elev: Dato: Skoleperiode: Nedenstående skemaer skal altid udfyldes af elever, inden aflevering af opgaven kan blive bedømt, derefter udfylder din lærer også et sæt, og disse

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Bedømmelse af Grundforløb. Afsluttende opgave

Bedømmelse af Grundforløb. Afsluttende opgave Bedøelse af Grundforløb Afsluttende opgave Ved bedøelse af den afsluttende opgave, for grundforløbet, vil vi gennemgå elevens teoretiske oplæg, saen med eleven, samt elevens praktiske opgave, og vi vil

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering Gartneri og planteskole Den Grønne Sikkerhedsbus Dato: Virksomhed: Adresse: Postnr./by: Kontaktperson: E-mail: Telefon: Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere