Værdierne. Inspiration. i virkeligheden. 4 Bispebjerg Hospitals værdier. Faglighed. Udvikling. Inddragelse. Fælleskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdierne. Inspiration. i virkeligheden. 4 Bispebjerg Hospitals værdier. Faglighed. Udvikling. Inddragelse. Fælleskab"

Transkript

1 Værdierne Inspiration i virkeligheden 4 Bispebjerg Hospitals værdier Faglighed Udvikling Inddragelse Fælleskab

2 Projektleder, informationskoordinator Else Wad Bjørn Hvordan kan vi gøre værdierne levende i hverdagen? PROJEKT ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS VAR PÅ DAGSORDENEN DA 90 LEDERE, LSU-REPRÆSENTANTER, SIK- KERHEDSUDVALGET SAMT HSU VAR SAMLET PÅ ET STORT SEMINAR PÅ BYMOSE HEGN DEN 29. OKTO- BER. SEMINARET SKULLE FØRST OG FREMMEST BRUGES TIL AT GØRE Virksomhedsgrundlag for Bispebjerg Hospital STATUS PÅ DE SEKS DELPROJEKTER OG DISKUTERE HOSPITALETS NYE VISION OG VÆRDIER. en fælles platform for styring og udvikling af Bispebjerg Hospital Hovedopgaver - det vi gør! Bispebjerg Hospital danner, sammen med de øvrige hospitaler i H:S og Københavns Universitet, Københavns Universitetshospital. Bispebjerg Hospital har en række hovedopgaver, som hospitalet er forpligtet til at løse: Bispebjerg Hospitals hovedopgaver er behandling og pleje, forskning, uddannelse og sundhedsfremme. Bispebjerg Hospital har som universitetshospital en særlig forpligtelse vedrørende præ- og postgraduat uddannelse og samarbejder tæt med uddannelsesinstitutioner inden for sundhedsuddannelserne. Bispebjerg Hospital er et forebyggelseshospital og udpeget af WHO som national koordinator for Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark. Visionen for fremtiden - det vi stræber efter! Visionen er et billede af den fremtid, vi ønsker os på Bispebjerg Hospital, og som vi kan skabe, hvis vi alle arbejder i samme retning. Visionen for fremtiden er, at Bispebjerg Hospital bliver et sted, hvor alle mennesker trives, et hospital i konstant udvikling efter nye og bedre behandlingstilbud, et hospital, der anerkendes for sin høje faglige standard og effektivitet inden for alle funktioner, et sted, hvor alle patienter oplever en personlig behandling. Værdierne i hverdagen - retningslinjer for vores holdninger og handlinger! På Bispebjerg Hospital har vi fire grundlæggende værdier, som vi alle er forpligtede til at respektere og fremme i vores daglige gang på hospitalet. De grundlæggende værdier er: Faglighed: Udvikling: Bispebjerg Hospital skal præges af høj faglighed i alle funktioner. De faglige argumenter skal vægtes højt, og alle ansatte skal bidrage med en høj faglig indsats. På Bispebjerg Hospital skal eksistere en unik, stærk udviklingskultur, der viser sig både i overordnede prioriteringer og i den enkelte ansattes arbejde og indstilling. Inddragelse: Bispebjerg Hospital tror på værdien af at inddrage det enkelte menneske i de sammenhænge, det indgår i; både som patient, pårørende og som medarbejder. Fællesskab: På Bispebjerg Hospital skal herske en særlig følelse af at indgå i et større fællesskab, som alle på hospitalet bidrager til, har glæde af og kan støtte sig til. Dette hæfte er tænkt som inspiration til det videre arbejde med værdierne i virkeligheden. Udfordringen er nu, at vi alle trækker det til os, og gør det vedkommende i dagligdagen. Seminaret var et vigtigt afsæt for det videre arbejde og et led i en række aktiviteter, der nu er sat i værk centralt fra. Disse aktiviteter skal kombineres med lokale aktiviteter, derfor inviterer direktionen også til dialogmøder med alle hospitalets afsnitsledere om ledelsesgrundlaget og hospitalets vision og værdier første gang 16. dec Direktionen har også lagt op til at blive inviteret på besøg i afdelingerne efter budskabet: Bestil en direktør. På seminaret kom hospitalets lokale samarbejdsgrupper med idéer til aktiviteter. Idéerne kan ses på BBHinet, Om hospitalet og under Attraktiv Arbejdsplads, hvor alle dokumenterne fra projektet ligger sammen med serier af præsentationsmaterialer, til brug i afdelingerne. ad+b grafisk design Værdierne skal gøres levende Alle medarbejdere på Bispebjerg Hospital træffer hver dag valg, der har betydning for både patienter og kollegaer. Værdierne skal være en del af det grundlag, valgene bliver truffet på. Alle medarbejdere på hospitalet må derfor overveje, om værdierne efterleves i hverdagen. Er der ting, vi skal gøre anderledes? Holde op med? Eller begynde på? Oktober 2004 Virksomhedsgrundlaget er sat på plakaten og sendt ud i alle afdelinger og klinikker til ophæng i personale- og konferencerum. Virksomhedsgrundlaget bliver præsenteret og diskuteret i Særtryk fra BispeBjergHospital, oktober Udvikling af Bispebjerg Hospitals virksomhedsgrundlag 1. Udarbejdelsen af virksomhedsgrundlaget begyndte i foråret 2004, som et delprojekt i projekt Attraktiv Arbejdsplads. Direktionen udarbejder det, med inddragelse af både afdelingsledelser og medarbejdere undervejs. Konsulentvirksomheden Nordisk Kommunikation blev tilknyttet som rådgivere i processen. 2. Virksomhedsgrundlaget indeholder beskrivelse af tre elementer: 1) Hospitalets hovedopgaver, 2) hospitalets vision for fremtiden, samt 3) hospitalets værdier i hverdagen. 3. Direktionen lavede indledningsvist en strategisk analyse af Bispebjerg Hospital som virksomhed, med afsæt i H:S samlede virksomhedsgrundlag. For blandt andet at kigge på, hvad hospitalet er kendt for blandt sine samarbejdspartnere, hvilke resultater hospitalet har opnået de seneste år, hvilke krav borgere, politikere og H:S vil stille til hospitalet og hvilke særlige udfordringer hospitalet i øvrigt kan forvente i fremtiden. 4. I arbejdsprocessen med den endelige prioritering og formulering af virksomhedsgrundlaget, blev det forelagt afdelingsledelser og medarbejdere til kommentering med henblik på ændringer og omformuleringer. 5. Virksomhedsgrundlaget er færdig oktober 2004 og klar til implementering. B I S P E B J E R G H O S P I T A L 2 I N S P I R A T I O N

3 B I S P E B J E R G H O S P I T A L 3 I N S P I R A T I O N En god dialog er den bedste garanti for, at medarbejderne tager værdierne til sig og handler ud fra dem, siger Carsten Foghsgaard og Pelle Nilsson fra Nordisk kommunikation. V Æ R D I E R I Ø J E N H Ø J D E PÆNE ORD I BROCHURER OG PÅ PLAKATER GØR DET IKKE ALENE. KUNSTEN ER AT FÅ DIALOGEN OM VÆRDIERNE IND I HVERDAGEN OG BLIVE VED OG VED. 8

4 Dialog skaber ejerskab og handling Sådan kunne et dialogmøde se ud: 1. Hvad er værdier og hvorfor? 2. Hvad betyder værdierne for vores afdeling? 3. Gruppearbejde1: Forståelse af værdierne 4. Fælles diskussion 5. Gruppearbejde 2: Konsekvens og handling 6. Fælles diskussion 7. Opsamling og beslutning 8. Evaluering og næste skridt og afslutning ref. Nordisk Kommunikation Af Anne Tortzen, freelance journalist Bispebjerg Hospital har fået et virksomhedsgrundlag og fire grundværdier. Og nu kommer det svære: Hvordan sikrer vi, at værdierne ikke bare støver til i glas og ramme på hospitalets vægge? Her er nogle bud fra Carsten Foghsgaard og Pelle Nilsson fra konsulentvirksomheden Nordisk Kommunikation, som har rådgivet Bispebjerg Hospital i arbejdet med virksomhedsgrundlaget. En god dialog er den bedste garanti for, at medarbejderne tager værdierne til sig og handler ud fra dem, siger Carsten Foghsgaard og Pelle Nilsson. De opfordrer afdelingslederne til at tage en dialog med medarbejderne om værdierne. - Det er lederne, der skal oversætte værdierne til hverdag, så medarbejderne kan se, at de får konsekvenser for den måde, afdelingen arbejder på og den måde, man møder patienterne og hinanden på, siger direktør Carsten Foghsgaard. - Det allervigtigste er at få forklaret medarbejderne, hvad værdier er og hvad de skal til for. For i en hverdag, hvor medarbejderne har nok at gøre med de daglige opgaver, kan det virke overflødigt at tale om lidt diffuse ting som værdier, understreger konsulent Pelle Nilsson. Rejsende direktører Direktørerne på Bispebjerg Hospital får travlt med at være rejsende i værdier de næste måneder. Efter princippet bestil en direktør, kan afdelingerne nemlig bede dem om at komme ud og deltage i dialogen om værdierne. - Nogle ledere synes sikkert det er vanskeligt at formidle det her til medarbejderne. Der kan en direktør hjælpe med at sætte scenen for debatten ved at forklare, hvorfor Bispebjerg Hospital skal have værdier, og hvordan de skal bruges. Det er også en glimrende lejlighed for de øverste ledere til at komme ud omkring i afdelingerne og høre, hvordan værdierne bliver diskuteret, mener Carsten Foghsgaard. Et langt sejt, træk Konsulenterne fra Nordisk Kommunikation har hjulpet mange større virksomheder med at formulere og indføre virksomhedsgrundlag. Og de mener ikke, der er den store forskel på Bispebjerg Hospital og SAS, TDC eller Post Danmark. Alle steder skal der tålmodighed til. For det kræver et langt, sejt træk at gøre værdierne levende i hverdagen. - Alle mennesker eller organisationer har nogle værdier formulerede eller ej som ligger til grund for vores handlinger. Værdierne ligger dybt i os og derfor må man indstille sig på, at det kan tage lang tid at ændre på dem. På Bispebjerg Hospital findes de fire værdier allerede. Forskellen er, at man nu er blevet enige om, at det er dem, hospitalet skal ledes ud fra. Nogle af værdierne lever hospitalet i høj grad op til, og andre skal styrkes. Husk blot at have respekt for, at det er et ordentligt tankskib, der skal justere kursen og det gøres ikke med et knips med fingrene, understreger Carsten Foghsgaard. Og kommunikationen om værdierne må frem for alt ikke blive for skinger, men skal foregå i øjenhøjde med medarbejderne, mener de to konsulenter. - Ind imellem hører man om virksomheder, der spiller værdispil, bygger med klodser eller laver teater og videoer og B I S P E B J E R G H O S P I T A L 4 I N S P I R A T I O N

5 B I S P E B J E R G H O S P I T A L 5 I N S P I R A T I O N andre utraditionelle ting i deres arbejde med værdierne. Og det kan være godt nok, men faren er, at det bliver for skingert, og så viger medarbejderne tilbage for det. Det er altid nemt at tale om ting, så længe de er nye. Men værdierne skal ikke behandles som en kampagne, hvor man hurtigt går videre til det næste. Kunsten er at finde en måde at tale om det på, som kan holde i lang tid. De skal integreres i hverdagen, siger Pelle Nilsson. Konsulenterne mener, at det er oplagt at gøre værdierne til en del af MUS samtalen, for eksempel ved at spørge medarbejderen, hvornår hun synes, arbejdspladsen lever op til værdierne og hvornår ikke? Værdierne forpligter Værdigrundlaget er en stor investering, og konsulenterne understreger, at det forpligter. For eksempel er det vigtigt, at alle de politikker og guidelines, som medarbejderne retter sig efter i hverdagen, stemmer overens med værdierne. Ellers kan der opstå forvirring. - Et eksempel fra en virksomhed: Her er Imødekommenhed en af værdierne, men samtidig skulle medarbejderne rette sig efter nogle retningslinjer, der sagde, at de kun måtte bruge kort tid på hver kunde. Det går ikke værdierne skal afspejle sig i alle de procedurer og retningslinjer, der findes på arbejdspladsen, understreger Carsten Foghsgaard. Han råder Bispebjerg Hospital til gennemgå de politikker og retningslinjer, der er lavet før værdierne kom til, og justere dem. De nemme sejre Hvad skal vi gøre anderledes her i afdelingen for at leve bedre op til værdierne? Sådan lyder et af nøglespørgsmålene, når afdelingerne diskuterer værdier. Og her kan det være en god idé at begynde med de nemme resultater for at vise, at værdierne har konsekvens. F.eks. kunne man med Inddragelse i hånden gøre møderne mere dialogvenlige. Fællesskab kunne være årsagen til at indføre fredagsmorgenmad eller andre ting, der umiddelbart kan mærkes. - Det kan give en fornemmelse af, at det her kan lykkes. Men lad det endelig ikke blive ved det! Når vi om et par år spørger medarbejderne, hvad værdierne har betydet for dem, er det ikke nok, at de svarer: Jo, vi har da fået noget godt morgenbrød, slutter Pelle Nilsson. Fem tommelfingerregler for arbejdet med værdier Lederne og samarbejdsudvalgene er omdrejningspunktet Brug energi på at forklare, hvad værdier er, og hvorfor de er vigtige Sørg for at integrere værdierne i de politikker og retningslinjer, der findes i forvejen Foretag løbende målinger, som kan vise, om der sker ændringer. Gerne på afdelingsniveau Giv tid og hold ved! Fem gode råd til lederne Giv rum til dialog om værdierne i din afdeling Forsøg at være en rollemodel for medarbejderne Del dine erfaringer med dine lederkolleger lad dig gerne inspirere Byg værdierne ind i hverdagen, f.eks. i MUS samtalen og den løbende feedback til medarbejderne Start med de nemme ændringer, f.eks. dialogmøder, fredagsmorgenmad osv. Men lad det ikke blive ved det! Konsulenterne har set gode erfaringer med at omsætte værdierne i en såkaldt værdikontrakt. Her er et eksempel fra en anden virksomhed. Værdier Blive ved med Begynde med Holde op med Ambition 98% ordrer Reducere spild Fokusere på leveret til tiden med 10% noget der ikke kan lade sig gøre Engagement Ny kvalitets- Invitere kunder forbedring hver på besøg måned hver måned Åbenhed Mange deltagere Invitere naboer til Kafferumssladder på fabriksmøder åbent hus Respekt Holde hvad vi lover Dato: Underskrevet af: (medarbejdere)

6 DER ER SIKKERT MANGE MEDARBEJDERE PÅ BISPEBJERG HOSPITAL, DER OPLEVER, AT VIRKSOMHEDSGRUNDLAGET KUN ER FLOTTE ORD LIGE TIL DE BLIVER BUNDET SAMMEN MED KONKRETE OPLEVELSER I HVERDAGEN. OG DET VAR NETOP, HVAD EN AF OPGAVERNE LØD PÅ, DA 90 LEDERE OG LSU-REPRÆSENTANTER MØDTES TIL SEMINAR DEN 29. OKTOBER FOR AT TALE OM, HVORDAN DET NYE VIRK- SOMHEDSGRUNDLAG KAN FØRES UD I LIVET. FEM DELTAGERE FIK HVER ET KAMERA. OG EN OPGAVE, DER LØD PÅ AT FINDE EKSEMPLER I HVERDAGEN PÅ, HVORDAN VISIONEN OG VÆRDIERNE FÅR HELT KONKRET UDTRYK ELLER HVORNÅR DE NETOP IKKE BLIVER LEVET I PRAKSIS. HER ER, HVAD KAMERAERNE FANGEDE. V I S I O N O G V Æ R D I E R F O R T A L T I O R D O G B I L L E D E R Helle Degn, ledende overlæge på Anæstesiologisk Afdeling R: Tværfaglig træning - Billedet fra simulatorøvelsen udtrykker for mig en situation, hvor vi i meget høj grad lever op til visionen. Her er engagerede medarbejdere i gang med at træne sammen. Det er tværfagligt samarbejde mellem læger og sygeplejersker fra forskellige afdelinger. En simulator er glimrende til fælles træning af samarbejde og behandling. Patienten er i centrum og samtidig vedligeholder vi vores faglighed. Støv på kulturen - Billedet af den stille og lidt triste gang med kontorer på hver side er taget i min egen afdeling en eftermiddag. Her fornemmer man lidt støv på kulturen. Det ser ikke ud, som om fællesskab og trivsel har de bedste vilkår lige der. Niels Ågaard Nielsen, ledende oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling E. Samvær og skræddersyede tilbud - Jeg lod mig rive med og tog flere billeder. Udsigten fra afdeling E viser den unikke ramme, vi har her på hospitalet. Frokostsituationen afspejler fællesskabet. Skiltene viser en projektafdeling, hvor en række forskellige medarbejdere sidder sammen og producerer ny viden og trives med det. Og det sidste billede er fra et nyt ambulant tilbud, vi har indført specielt til patienter med personlighedsforstyrrelser. Det er skræddersyet til deres behov og samtidig sparer det penge. For lidt plads og for meget papir - Billedet af tresengsstuen er desværre udtryk for, at vi ikke altid kan give patienterne de mest hensigtsmæssige vilkår, mens de er indlagt. Det lever langt fra op til god sygehusstandard. Til gengæld bruges der for meget papir på Bispebjerg Hospital. Billederne viser de mængder af papir, der skal til, for at vi hver måned kan få overblik over afdelingens aktiviteter og økonomi. Hvor ville jeg ønske, at vi kunne finde alle relevante data i elektronisk form i stedet! B I S P E B J E R G H O S P I T A L 6 I N S P I R A T I O N

7 B I S P E B J E R G H O S P I T A L 7 I N S P I R A T I O N Portør og formand for Idrætsforeningen Lars Hansen, Ortopædkirurgisk Afdeling M,. Inddragelse - Begge billeder er fra afdeling M, men fra forskellige afsnit. På det nederste billede sidder patienten op i en stol og spiser en passende portion middagsmad, som hun selv har haft indflydelse på. Hendes pårørende har også fået information om, hvordan de kan fortsætte med den rigtige mad, når hun kommer hjem. Hun ser glad og tilfreds ud. Hun er nemlig indlagt på M4, hvor der er et tværfagligt ernæringsprojekt i gang med både læger, sygeplejersker og assistenter. Her bliver alle medarbejderne inddraget på et personalemøde og er med til at tage beslutninger. - eller ej - Patientens tvillingesøster er mindre heldig. Hun er indlagt på et andet

8 - en sang om værdier Melodi: Guantanamera.. fire værdier gode værdier vi har de Fire værdier de er fra et og til fire: På Bispebjerg skal der være en faglighed, der kan bære, en kompetent atmosfære hvor alle sætter en ære i dette elementære: at fagligheden skal bære. Det skal der være en faglighed, der kan bære Det skal der være en faglighed, der kan bære. Gode værdier vi har de Udvikling er hvad det kræver, at vi niveauerne hæver. Vi spytter i vore næver og bare fremad vi skæver, på nye tanker vi svæver udvikling er hvad det kræver. Fremad vi skæver udvikling er hvad det kræver Fremad vi skæver udvikling er hvad det kræver. Gode værdier vi har de At man skal inddrage alle patienter og personale, på de pårørende kalde, og både lytte og tale, det ligger i det centrale: at man skal inddrage alle. Inddrage alle ja, vi skal inddrage alle Inddrage alle ja, vi skal inddrage alle. Gode værdier vi har de Et fællesskab skal beskytte og give styrke og støtte, Hvis vi skal lære at lytte, og sammen grænserne flytte, og finde glæde og nytte: Et fællesskab skal beskytte. Styrke og støtte Et fællesskab skal beskytte Styrke og støtte Et fællesskab skal beskytte Gode værdier vi har de Forfattere: Janne Elsborg og Marianne Schroll - sunget på seminaret den 28. og 29. oktober2004 Virksomhedsgrundlaget - en fælles platform Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke København NV tlf Redaktør: Else Wad Bjørn Grafisk tilrettelæggelse: Line Bjørnbøl - Foto: Claus Peuckert Fotografi Oplag: ex., november 2004

Virksomhedsgrundlag. for. Bispebjerg Hospital

Virksomhedsgrundlag. for. Bispebjerg Hospital Virksomhedsgrundlag for Bispebjerg Hospital Virksomhedsgrundlaget er et fælles ståsted for hele hospitalet Virksomhedsgrundlaget er udarbejdet af direktionen i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Tillidsreform. i Socialforvaltningen

Tillidsreform. i Socialforvaltningen Tillidsreform i Socialforvaltningen Ringe i vandet Det er mange små dråber af tillid, der skal sprede sig som ringe i vandet for, at vi kan få skabt en tillidsfuld organisation. Tilliden starter med vores

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet

Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet Medarbejderudviklingssamtaler ved Skovbrynet Udviklingssamtalen er: Den værdsættende samtale, hvor medarbejderen er den primære. Samtalen er baseret på dialog. Samtalen skal belyse og evt. justere: Medarbejderens

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere