Værdierne. Inspiration. i virkeligheden. 4 Bispebjerg Hospitals værdier. Faglighed. Udvikling. Inddragelse. Fælleskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdierne. Inspiration. i virkeligheden. 4 Bispebjerg Hospitals værdier. Faglighed. Udvikling. Inddragelse. Fælleskab"

Transkript

1 Værdierne Inspiration i virkeligheden 4 Bispebjerg Hospitals værdier Faglighed Udvikling Inddragelse Fælleskab

2 Projektleder, informationskoordinator Else Wad Bjørn Hvordan kan vi gøre værdierne levende i hverdagen? PROJEKT ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS VAR PÅ DAGSORDENEN DA 90 LEDERE, LSU-REPRÆSENTANTER, SIK- KERHEDSUDVALGET SAMT HSU VAR SAMLET PÅ ET STORT SEMINAR PÅ BYMOSE HEGN DEN 29. OKTO- BER. SEMINARET SKULLE FØRST OG FREMMEST BRUGES TIL AT GØRE Virksomhedsgrundlag for Bispebjerg Hospital STATUS PÅ DE SEKS DELPROJEKTER OG DISKUTERE HOSPITALETS NYE VISION OG VÆRDIER. en fælles platform for styring og udvikling af Bispebjerg Hospital Hovedopgaver - det vi gør! Bispebjerg Hospital danner, sammen med de øvrige hospitaler i H:S og Københavns Universitet, Københavns Universitetshospital. Bispebjerg Hospital har en række hovedopgaver, som hospitalet er forpligtet til at løse: Bispebjerg Hospitals hovedopgaver er behandling og pleje, forskning, uddannelse og sundhedsfremme. Bispebjerg Hospital har som universitetshospital en særlig forpligtelse vedrørende præ- og postgraduat uddannelse og samarbejder tæt med uddannelsesinstitutioner inden for sundhedsuddannelserne. Bispebjerg Hospital er et forebyggelseshospital og udpeget af WHO som national koordinator for Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark. Visionen for fremtiden - det vi stræber efter! Visionen er et billede af den fremtid, vi ønsker os på Bispebjerg Hospital, og som vi kan skabe, hvis vi alle arbejder i samme retning. Visionen for fremtiden er, at Bispebjerg Hospital bliver et sted, hvor alle mennesker trives, et hospital i konstant udvikling efter nye og bedre behandlingstilbud, et hospital, der anerkendes for sin høje faglige standard og effektivitet inden for alle funktioner, et sted, hvor alle patienter oplever en personlig behandling. Værdierne i hverdagen - retningslinjer for vores holdninger og handlinger! På Bispebjerg Hospital har vi fire grundlæggende værdier, som vi alle er forpligtede til at respektere og fremme i vores daglige gang på hospitalet. De grundlæggende værdier er: Faglighed: Udvikling: Bispebjerg Hospital skal præges af høj faglighed i alle funktioner. De faglige argumenter skal vægtes højt, og alle ansatte skal bidrage med en høj faglig indsats. På Bispebjerg Hospital skal eksistere en unik, stærk udviklingskultur, der viser sig både i overordnede prioriteringer og i den enkelte ansattes arbejde og indstilling. Inddragelse: Bispebjerg Hospital tror på værdien af at inddrage det enkelte menneske i de sammenhænge, det indgår i; både som patient, pårørende og som medarbejder. Fællesskab: På Bispebjerg Hospital skal herske en særlig følelse af at indgå i et større fællesskab, som alle på hospitalet bidrager til, har glæde af og kan støtte sig til. Dette hæfte er tænkt som inspiration til det videre arbejde med værdierne i virkeligheden. Udfordringen er nu, at vi alle trækker det til os, og gør det vedkommende i dagligdagen. Seminaret var et vigtigt afsæt for det videre arbejde og et led i en række aktiviteter, der nu er sat i værk centralt fra. Disse aktiviteter skal kombineres med lokale aktiviteter, derfor inviterer direktionen også til dialogmøder med alle hospitalets afsnitsledere om ledelsesgrundlaget og hospitalets vision og værdier første gang 16. dec Direktionen har også lagt op til at blive inviteret på besøg i afdelingerne efter budskabet: Bestil en direktør. På seminaret kom hospitalets lokale samarbejdsgrupper med idéer til aktiviteter. Idéerne kan ses på BBHinet, Om hospitalet og under Attraktiv Arbejdsplads, hvor alle dokumenterne fra projektet ligger sammen med serier af præsentationsmaterialer, til brug i afdelingerne. ad+b grafisk design Værdierne skal gøres levende Alle medarbejdere på Bispebjerg Hospital træffer hver dag valg, der har betydning for både patienter og kollegaer. Værdierne skal være en del af det grundlag, valgene bliver truffet på. Alle medarbejdere på hospitalet må derfor overveje, om værdierne efterleves i hverdagen. Er der ting, vi skal gøre anderledes? Holde op med? Eller begynde på? Oktober 2004 Virksomhedsgrundlaget er sat på plakaten og sendt ud i alle afdelinger og klinikker til ophæng i personale- og konferencerum. Virksomhedsgrundlaget bliver præsenteret og diskuteret i Særtryk fra BispeBjergHospital, oktober Udvikling af Bispebjerg Hospitals virksomhedsgrundlag 1. Udarbejdelsen af virksomhedsgrundlaget begyndte i foråret 2004, som et delprojekt i projekt Attraktiv Arbejdsplads. Direktionen udarbejder det, med inddragelse af både afdelingsledelser og medarbejdere undervejs. Konsulentvirksomheden Nordisk Kommunikation blev tilknyttet som rådgivere i processen. 2. Virksomhedsgrundlaget indeholder beskrivelse af tre elementer: 1) Hospitalets hovedopgaver, 2) hospitalets vision for fremtiden, samt 3) hospitalets værdier i hverdagen. 3. Direktionen lavede indledningsvist en strategisk analyse af Bispebjerg Hospital som virksomhed, med afsæt i H:S samlede virksomhedsgrundlag. For blandt andet at kigge på, hvad hospitalet er kendt for blandt sine samarbejdspartnere, hvilke resultater hospitalet har opnået de seneste år, hvilke krav borgere, politikere og H:S vil stille til hospitalet og hvilke særlige udfordringer hospitalet i øvrigt kan forvente i fremtiden. 4. I arbejdsprocessen med den endelige prioritering og formulering af virksomhedsgrundlaget, blev det forelagt afdelingsledelser og medarbejdere til kommentering med henblik på ændringer og omformuleringer. 5. Virksomhedsgrundlaget er færdig oktober 2004 og klar til implementering. B I S P E B J E R G H O S P I T A L 2 I N S P I R A T I O N

3 B I S P E B J E R G H O S P I T A L 3 I N S P I R A T I O N En god dialog er den bedste garanti for, at medarbejderne tager værdierne til sig og handler ud fra dem, siger Carsten Foghsgaard og Pelle Nilsson fra Nordisk kommunikation. V Æ R D I E R I Ø J E N H Ø J D E PÆNE ORD I BROCHURER OG PÅ PLAKATER GØR DET IKKE ALENE. KUNSTEN ER AT FÅ DIALOGEN OM VÆRDIERNE IND I HVERDAGEN OG BLIVE VED OG VED. 8

4 Dialog skaber ejerskab og handling Sådan kunne et dialogmøde se ud: 1. Hvad er værdier og hvorfor? 2. Hvad betyder værdierne for vores afdeling? 3. Gruppearbejde1: Forståelse af værdierne 4. Fælles diskussion 5. Gruppearbejde 2: Konsekvens og handling 6. Fælles diskussion 7. Opsamling og beslutning 8. Evaluering og næste skridt og afslutning ref. Nordisk Kommunikation Af Anne Tortzen, freelance journalist Bispebjerg Hospital har fået et virksomhedsgrundlag og fire grundværdier. Og nu kommer det svære: Hvordan sikrer vi, at værdierne ikke bare støver til i glas og ramme på hospitalets vægge? Her er nogle bud fra Carsten Foghsgaard og Pelle Nilsson fra konsulentvirksomheden Nordisk Kommunikation, som har rådgivet Bispebjerg Hospital i arbejdet med virksomhedsgrundlaget. En god dialog er den bedste garanti for, at medarbejderne tager værdierne til sig og handler ud fra dem, siger Carsten Foghsgaard og Pelle Nilsson. De opfordrer afdelingslederne til at tage en dialog med medarbejderne om værdierne. - Det er lederne, der skal oversætte værdierne til hverdag, så medarbejderne kan se, at de får konsekvenser for den måde, afdelingen arbejder på og den måde, man møder patienterne og hinanden på, siger direktør Carsten Foghsgaard. - Det allervigtigste er at få forklaret medarbejderne, hvad værdier er og hvad de skal til for. For i en hverdag, hvor medarbejderne har nok at gøre med de daglige opgaver, kan det virke overflødigt at tale om lidt diffuse ting som værdier, understreger konsulent Pelle Nilsson. Rejsende direktører Direktørerne på Bispebjerg Hospital får travlt med at være rejsende i værdier de næste måneder. Efter princippet bestil en direktør, kan afdelingerne nemlig bede dem om at komme ud og deltage i dialogen om værdierne. - Nogle ledere synes sikkert det er vanskeligt at formidle det her til medarbejderne. Der kan en direktør hjælpe med at sætte scenen for debatten ved at forklare, hvorfor Bispebjerg Hospital skal have værdier, og hvordan de skal bruges. Det er også en glimrende lejlighed for de øverste ledere til at komme ud omkring i afdelingerne og høre, hvordan værdierne bliver diskuteret, mener Carsten Foghsgaard. Et langt sejt, træk Konsulenterne fra Nordisk Kommunikation har hjulpet mange større virksomheder med at formulere og indføre virksomhedsgrundlag. Og de mener ikke, der er den store forskel på Bispebjerg Hospital og SAS, TDC eller Post Danmark. Alle steder skal der tålmodighed til. For det kræver et langt, sejt træk at gøre værdierne levende i hverdagen. - Alle mennesker eller organisationer har nogle værdier formulerede eller ej som ligger til grund for vores handlinger. Værdierne ligger dybt i os og derfor må man indstille sig på, at det kan tage lang tid at ændre på dem. På Bispebjerg Hospital findes de fire værdier allerede. Forskellen er, at man nu er blevet enige om, at det er dem, hospitalet skal ledes ud fra. Nogle af værdierne lever hospitalet i høj grad op til, og andre skal styrkes. Husk blot at have respekt for, at det er et ordentligt tankskib, der skal justere kursen og det gøres ikke med et knips med fingrene, understreger Carsten Foghsgaard. Og kommunikationen om værdierne må frem for alt ikke blive for skinger, men skal foregå i øjenhøjde med medarbejderne, mener de to konsulenter. - Ind imellem hører man om virksomheder, der spiller værdispil, bygger med klodser eller laver teater og videoer og B I S P E B J E R G H O S P I T A L 4 I N S P I R A T I O N

5 B I S P E B J E R G H O S P I T A L 5 I N S P I R A T I O N andre utraditionelle ting i deres arbejde med værdierne. Og det kan være godt nok, men faren er, at det bliver for skingert, og så viger medarbejderne tilbage for det. Det er altid nemt at tale om ting, så længe de er nye. Men værdierne skal ikke behandles som en kampagne, hvor man hurtigt går videre til det næste. Kunsten er at finde en måde at tale om det på, som kan holde i lang tid. De skal integreres i hverdagen, siger Pelle Nilsson. Konsulenterne mener, at det er oplagt at gøre værdierne til en del af MUS samtalen, for eksempel ved at spørge medarbejderen, hvornår hun synes, arbejdspladsen lever op til værdierne og hvornår ikke? Værdierne forpligter Værdigrundlaget er en stor investering, og konsulenterne understreger, at det forpligter. For eksempel er det vigtigt, at alle de politikker og guidelines, som medarbejderne retter sig efter i hverdagen, stemmer overens med værdierne. Ellers kan der opstå forvirring. - Et eksempel fra en virksomhed: Her er Imødekommenhed en af værdierne, men samtidig skulle medarbejderne rette sig efter nogle retningslinjer, der sagde, at de kun måtte bruge kort tid på hver kunde. Det går ikke værdierne skal afspejle sig i alle de procedurer og retningslinjer, der findes på arbejdspladsen, understreger Carsten Foghsgaard. Han råder Bispebjerg Hospital til gennemgå de politikker og retningslinjer, der er lavet før værdierne kom til, og justere dem. De nemme sejre Hvad skal vi gøre anderledes her i afdelingen for at leve bedre op til værdierne? Sådan lyder et af nøglespørgsmålene, når afdelingerne diskuterer værdier. Og her kan det være en god idé at begynde med de nemme resultater for at vise, at værdierne har konsekvens. F.eks. kunne man med Inddragelse i hånden gøre møderne mere dialogvenlige. Fællesskab kunne være årsagen til at indføre fredagsmorgenmad eller andre ting, der umiddelbart kan mærkes. - Det kan give en fornemmelse af, at det her kan lykkes. Men lad det endelig ikke blive ved det! Når vi om et par år spørger medarbejderne, hvad værdierne har betydet for dem, er det ikke nok, at de svarer: Jo, vi har da fået noget godt morgenbrød, slutter Pelle Nilsson. Fem tommelfingerregler for arbejdet med værdier Lederne og samarbejdsudvalgene er omdrejningspunktet Brug energi på at forklare, hvad værdier er, og hvorfor de er vigtige Sørg for at integrere værdierne i de politikker og retningslinjer, der findes i forvejen Foretag løbende målinger, som kan vise, om der sker ændringer. Gerne på afdelingsniveau Giv tid og hold ved! Fem gode råd til lederne Giv rum til dialog om værdierne i din afdeling Forsøg at være en rollemodel for medarbejderne Del dine erfaringer med dine lederkolleger lad dig gerne inspirere Byg værdierne ind i hverdagen, f.eks. i MUS samtalen og den løbende feedback til medarbejderne Start med de nemme ændringer, f.eks. dialogmøder, fredagsmorgenmad osv. Men lad det ikke blive ved det! Konsulenterne har set gode erfaringer med at omsætte værdierne i en såkaldt værdikontrakt. Her er et eksempel fra en anden virksomhed. Værdier Blive ved med Begynde med Holde op med Ambition 98% ordrer Reducere spild Fokusere på leveret til tiden med 10% noget der ikke kan lade sig gøre Engagement Ny kvalitets- Invitere kunder forbedring hver på besøg måned hver måned Åbenhed Mange deltagere Invitere naboer til Kafferumssladder på fabriksmøder åbent hus Respekt Holde hvad vi lover Dato: Underskrevet af: (medarbejdere)

6 DER ER SIKKERT MANGE MEDARBEJDERE PÅ BISPEBJERG HOSPITAL, DER OPLEVER, AT VIRKSOMHEDSGRUNDLAGET KUN ER FLOTTE ORD LIGE TIL DE BLIVER BUNDET SAMMEN MED KONKRETE OPLEVELSER I HVERDAGEN. OG DET VAR NETOP, HVAD EN AF OPGAVERNE LØD PÅ, DA 90 LEDERE OG LSU-REPRÆSENTANTER MØDTES TIL SEMINAR DEN 29. OKTOBER FOR AT TALE OM, HVORDAN DET NYE VIRK- SOMHEDSGRUNDLAG KAN FØRES UD I LIVET. FEM DELTAGERE FIK HVER ET KAMERA. OG EN OPGAVE, DER LØD PÅ AT FINDE EKSEMPLER I HVERDAGEN PÅ, HVORDAN VISIONEN OG VÆRDIERNE FÅR HELT KONKRET UDTRYK ELLER HVORNÅR DE NETOP IKKE BLIVER LEVET I PRAKSIS. HER ER, HVAD KAMERAERNE FANGEDE. V I S I O N O G V Æ R D I E R F O R T A L T I O R D O G B I L L E D E R Helle Degn, ledende overlæge på Anæstesiologisk Afdeling R: Tværfaglig træning - Billedet fra simulatorøvelsen udtrykker for mig en situation, hvor vi i meget høj grad lever op til visionen. Her er engagerede medarbejdere i gang med at træne sammen. Det er tværfagligt samarbejde mellem læger og sygeplejersker fra forskellige afdelinger. En simulator er glimrende til fælles træning af samarbejde og behandling. Patienten er i centrum og samtidig vedligeholder vi vores faglighed. Støv på kulturen - Billedet af den stille og lidt triste gang med kontorer på hver side er taget i min egen afdeling en eftermiddag. Her fornemmer man lidt støv på kulturen. Det ser ikke ud, som om fællesskab og trivsel har de bedste vilkår lige der. Niels Ågaard Nielsen, ledende oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling E. Samvær og skræddersyede tilbud - Jeg lod mig rive med og tog flere billeder. Udsigten fra afdeling E viser den unikke ramme, vi har her på hospitalet. Frokostsituationen afspejler fællesskabet. Skiltene viser en projektafdeling, hvor en række forskellige medarbejdere sidder sammen og producerer ny viden og trives med det. Og det sidste billede er fra et nyt ambulant tilbud, vi har indført specielt til patienter med personlighedsforstyrrelser. Det er skræddersyet til deres behov og samtidig sparer det penge. For lidt plads og for meget papir - Billedet af tresengsstuen er desværre udtryk for, at vi ikke altid kan give patienterne de mest hensigtsmæssige vilkår, mens de er indlagt. Det lever langt fra op til god sygehusstandard. Til gengæld bruges der for meget papir på Bispebjerg Hospital. Billederne viser de mængder af papir, der skal til, for at vi hver måned kan få overblik over afdelingens aktiviteter og økonomi. Hvor ville jeg ønske, at vi kunne finde alle relevante data i elektronisk form i stedet! B I S P E B J E R G H O S P I T A L 6 I N S P I R A T I O N

7 B I S P E B J E R G H O S P I T A L 7 I N S P I R A T I O N Portør og formand for Idrætsforeningen Lars Hansen, Ortopædkirurgisk Afdeling M,. Inddragelse - Begge billeder er fra afdeling M, men fra forskellige afsnit. På det nederste billede sidder patienten op i en stol og spiser en passende portion middagsmad, som hun selv har haft indflydelse på. Hendes pårørende har også fået information om, hvordan de kan fortsætte med den rigtige mad, når hun kommer hjem. Hun ser glad og tilfreds ud. Hun er nemlig indlagt på M4, hvor der er et tværfagligt ernæringsprojekt i gang med både læger, sygeplejersker og assistenter. Her bliver alle medarbejderne inddraget på et personalemøde og er med til at tage beslutninger. - eller ej - Patientens tvillingesøster er mindre heldig. Hun er indlagt på et andet

8 - en sang om værdier Melodi: Guantanamera.. fire værdier gode værdier vi har de Fire værdier de er fra et og til fire: På Bispebjerg skal der være en faglighed, der kan bære, en kompetent atmosfære hvor alle sætter en ære i dette elementære: at fagligheden skal bære. Det skal der være en faglighed, der kan bære Det skal der være en faglighed, der kan bære. Gode værdier vi har de Udvikling er hvad det kræver, at vi niveauerne hæver. Vi spytter i vore næver og bare fremad vi skæver, på nye tanker vi svæver udvikling er hvad det kræver. Fremad vi skæver udvikling er hvad det kræver Fremad vi skæver udvikling er hvad det kræver. Gode værdier vi har de At man skal inddrage alle patienter og personale, på de pårørende kalde, og både lytte og tale, det ligger i det centrale: at man skal inddrage alle. Inddrage alle ja, vi skal inddrage alle Inddrage alle ja, vi skal inddrage alle. Gode værdier vi har de Et fællesskab skal beskytte og give styrke og støtte, Hvis vi skal lære at lytte, og sammen grænserne flytte, og finde glæde og nytte: Et fællesskab skal beskytte. Styrke og støtte Et fællesskab skal beskytte Styrke og støtte Et fællesskab skal beskytte Gode værdier vi har de Forfattere: Janne Elsborg og Marianne Schroll - sunget på seminaret den 28. og 29. oktober2004 Virksomhedsgrundlaget - en fælles platform Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke København NV tlf Redaktør: Else Wad Bjørn Grafisk tilrettelæggelse: Line Bjørnbøl - Foto: Claus Peuckert Fotografi Oplag: ex., november 2004

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN NIENDE LABORATORIUM 26. FEBRUAR 2013 TAASTRUP NIENDE LABORATORIEDAG Velkommen til Niende Laboratoriedag Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Virksomhedsgrundlag - 2005

Virksomhedsgrundlag - 2005 VISITATIONS T E A M E T V i s i t a t i o n s t e a m e t s m i s s i o n V i s i t a t i o n s t e a m e t s v æ r d i e r K v a l i t e t s o p f ø l g n i n g M å l s æ t n i n g e r Virksomhedsgrundlag

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune Formålet med en god dag ved egen kraft er: At styrke borgerens livskvalitet, på trods af svækkelsen. Den enkelte borger i fokus Fra svækket

Læs mere

Medarbejderens værdisæt

Medarbejderens værdisæt 1. Hvad er værdier? EFQM: Værdier værdigrundlag Fælles forståelse og forventninger til medarbejdernes adfærd hvad de interne og eksterne relationer er baseret på (fx. tillid, støtte og ærlighed) Værdierne

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere