KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK. tobaksindustriens markedsføring. 46

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK. tobaksindustriens markedsføring. 46 www.op-i-røg.dk"

Transkript

1 KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK tobaksindustriens markedsføring 46

2 GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse 47

3 Kapitel 5: Indhold Kapitlet ser på reklame og markedsføring af tobak i Danmark og i den tredje verden, og det består af følgende afsnit: Reklamer for tobak Skjult markedsføring Nye markeder i verden Afsnittet Tobaksreklamer fortæller kort om tidligere tobaksreklamer i magasiner, på plakater etc. og om nutidens forbud mod tobaksreklamer. Med citater fra interne dokumenter peger kapitlet på tobaksindustriens interesse i at få unge til at ryge. Afsnittet Skjult markedsføring gennemgår mindre direkte former for markedsføring, fx sponsorering og produktplacering. Herefter beskrives markedsføring i Asien, Afrika og Østeuropa i Nye markeder i verden. Kapitlets formål Eleverne skal ved at arbejde med kapitlet lære at forholde sig kritisk til de markedsføringsmetoder, som tobaksindustrien benytter for at få kunder både i og uden for den vestlige verden. De skal lære at gennemskue reklamebudskaber og skjult markedsføring og overveje konsekvenserne for sundhedstilstanden i et land, hvor tobaksforbruget stiger. Dette kapitel skal: Gøre rede for lovgivningen i Danmark, der forbyder reklamering for tobak Få eleverne til at reflektere over virkningen af reklamer Give dem indsigt i tobaksindustriens motiver for at markedsføre til unge Gøre eleverne opmærksomme på skjult reklame Beskrive og give eksempler på markedsføring af tobak i den ikke-vestlige verden Give information om konsekvenserne af et stigende tobaksforbrug for sundhedstilstanden i disse lande Fag Kapitlet henvender sig til fagene dansk, samfundsfag og geografi. 48

4 GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse Kommentarer til tekster og opgaver Reklamer for tobak Indtil 1992 var det almindeligt med reklamer for cigaretter i ugeblade, aviser, radio, i bybilledet o.l. Det er i dag forbudt, og selv om de gamle reklamer er velegnede til at træne elevernes færdigheder i reklameanalyse, har vi valgt ikke at vise billederne. Vi ved, at reklamer har en stærk påvirkningskraft, og vi vil ikke risikere at gøre eleverne interesserede i rygning ved at vise reklamerne. Den danske lovgivning I 2002 vedtog Folketinget Lov om forbud mod reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse og Lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. Lovteksterne kan være svære at gennemskue og kræver, at man læser bemærkningerne til loven for at få alle detaljer med. Her prøver vi at fortælle på en mere forståelig måde, hvad der står i loven: Lov om forbud mod reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse Loven gælder cigaretter og andre tobaksprodukter, fx snus, skrå o.l. og forbyder handlinger, der har til formål at sælge tobaksvarer, dvs. det vi forstår ved reklame. Det gælder også navne, logoer, farvesammensætninger o.a., der forbindes med tobaksprodukter, markedsføring ved hjælp af andre varemærker og brug af tobaksvarer i reklamer for andre produkter. Det betyder, at det er forbudt at vise fx en pakke Kings eller elementer, der minder om den i en reklame for køleskabe. Det er heller ikke tilladt at vise reklamer, der ved hjælp af farver, tekst og grafik får os til at tænke på en bestemt pakke cigaretter. Tobaksproducenterne Marlboro og Camel fandt på, at de kunne omgå reklameforbud ved at starte tøjfirmaer med samme navn som cigaretterne: Marlboro Classic og Camel Active. Da disse to mærker blev etableret før 2000, eksisterer de fortsat, men man ville ikke kunne lave samme nummer med den lovgivning, vi har i dag. Tobaksindustrien må ikke støtte aktiviteter eller arrangementer økonomisk (fx sport eller musik). Undtaget er dog firmaer, hvor navnet på cigaretten ikke indgår i firmaets navn. Derfor må Skandinavisk Tobakskompagni gerne sponsorere Det Kongelige Teater, hvor det derimod ikke er tilladt for datterselskabet House of Prince, fordi Prince er navnet på en cigaret. En anden undtagelse er, at butikker, der sælger tobak, gerne må reklamere, og at der må reklameres ved disken i butikker, der sælger tobak ved kassen. Desuden må industrien gerne lave reklamer, der henvender sig til tobaksforhandlere. Lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer I Danmark skal tobak være mærket med oplysninger om indhold af tjære, nikotin og kulilte samt en advarsel om, at rygning er skadeligt og kan dræbe. Danmark har endnu ikke forsynet cigaretpakkerne med fotos af ødelagte lunger, rådne tænder o.l., men det diskuteres (se skræmmebilleder på ca/ahc-asc/media/photogal/label-etiquette/index_e.html). Loven kan bruges som udgangspunkt for en klassediskussion om mærkning af cigaretpakker, effekten af advarsler og billeder og elevernes holdning til advarsler og skæmmefotos. Læs mere 49

5 Kapitel 5: Virker reklamer? Øvelsen skal sætte eleverne i gang med at diskutere effekten af reklamer. Mener de selv, de bliver påvirkede? Kan man blive påvirket uden at opdage det? Hvilke reklamer kan de huske, de har set? Opgaven skal også vise, at Danmark er bagud i forhold til lovgivning på rygeområdet, og at tobaksproducenterne har en interesse i, at lovgivningen er så vag som muligt, fordi det giver dem bedre arbejdsbetingelser. Jagten på nye rygere Denne opgave skal vise eleverne, hvilke kyniske økonomiske motiver, der driver tobaksindustrien. Citaterne stammer fra industriens egne dokumenter og viser, at det for industrien i høj grad handler om at få fat i nye rygere, så indtjeningsgrundlaget ikke forsvinder. Eleverne kan evt. gå på opdagelse på den norske hjemmeside om tobaksindustrien Skjult markedsføring Efterhånden som muligheden for at reklamere for tobak er blevet begrænset, har tobaksindustrien udviklet mere subtile måder at påvirke os på. Film og tv Forskning i sammenhængen mellem rygning på film og rygning blandt unge har overbevisende vist, at jo mere unge ser rygning på film, jo mere ryger de selv. Risikoen for at begynde at ryge er op til tre gange højere hos de unge, der ser mest rygning på film. Et problem ved mange film er, at der er flere rygere på lærredet end i virkeligheden. Og tit er det de unge, rige, smukke, sexede og seje personer, der ryger. Dette billede stemmer ikke overens med virkeligheden, hvor det overvejende er de socialt svage, der ryger. Filmene viser, at rygning er accepteret og medfører en række positive egenskaber, som unge gerne vil opnå. Rygning kommer til at fremstå som et middel til at få succes. Sidst i afsnittet finder du en spion-opgave, der skal gøre eleverne bevidste om den indirekte påvirkning, de er udsat for, ved selv at registrere rygning i en film eller tv-serie. 5.1 Cigaretter på film får børn til at ryge, artikel fra 4. februar 2008 Produktplacering Før i tiden betalte tobaksproducenterne for at få deres cigaretter med i en film. I dag er det forbudt, og vi har ikke kendskab til, at tobaksindustrien i Danmark på anden vis påvirker filmproducenter til at vise ryg- 50

6 GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse ning i deres film ved fx middage, rejser e.l. Det er snarere filmproducenterne, der ikke er opmærksomme på, at de kan påvirker unge til at ryge, når de viser rygning på film. Reklame per mail Afsnittet giver et eksempel på, hvordan tobaksindustrien bruger permission marketing til at reklamere. Har en person givet tilladelse til at modtage information, kan et firma markedsføre sine produkter gennem postkassen. Sponsorering Ud fra eksempler på sponsorering kan eleverne diskutere mekanismerne i denne form for markedsføring. Hvorfor må tobaksindustrien ikke støtte fx koncerter eller sportsbegivenheder? Hvordan kan sponsorering påvirke unge? Hvorfor må Tuborg støtte Grøn Koncert alkohol er da også usundt? Du kan bede eleverne lede efter eksempler på sponsorering. Billedet af Winston's Smoking Lounge kan bruges til en analyse af rummet som udtryk for en bestemt livsstil: trendy, cool, ung, afslappet (loungestemning). Gaver og rabatter Lad eleverne diskutere, om firmaer må smøre kunderne med rabatter, gaver og rejser, for derved at få dem til at reklamere for deres produkter. Det kan også være politikere, der får mærketøj eller billetter til koncerter og fodboldkampe eller læger, der får rejser af medicinalfirmaer. 5.2 Caféer på rygetur med tobaksfirmaer, artikel fra 21. marts 2007 Tobak ved kassen Her kan eleverne lege spioner. Med deres mobiltelefoner kan de i mindre grupper tage på feltarbejde i butikker og supermarkeder og selv undersøge, hvordan tobak præsenteres ved kassen. Elevernes egne billeder kan bruges til en diskussion af emnet i klassen, hvor også Norges forbud mod synlig tobak kan inddrages. IT kan inddrages i undervisningen ved at eleverne behandler deres fotos på computeren, fx i Photoshop. 5.3 Norge vil skjule tobakken, artikel fra Kræftens Bekæmpelses nyhedsbrev 51

7 Kapitel 5: Nye markeder i verden Informationsteksten kan bruges som afsæt til at få placeret tobaksindustriens nye markeder geografisk. Lad eleverne finde Østeuropa, Asien og Afrika på et verdenskort. Samtidig kan læreren gennemgå begreber som den vestlige verden, 2. og 3. verden, mellem- og lavindkomstlande, u- og ilande og tidligere kommunistiske lande. Cigaretpiger På flere måder minder tobaksreklamerne på de nye markeder om de tidlige reklamer i vesten, der koblede rygning til rigdom, luksus, frihed og nydelse. I Asien, Afrika og Østeuropa bliver rygning associeret med vestlig livsstil, hvilket mange i Østeuropa, Asien og Afrika stræber efter. Det kan være relevant at forklare eleverne, hvad vestlig livsstil dækker over. Derudover markedsfører tobaksindustrien deres produkter ved gratis prøver, rabatter o.l. tre ud af fire unge i ulande er blevet tilbudt gratis cigaretter. Eleverne kan diskutere, hvordan disse metoder får flere til at ryge og forholde sig til det etiske aspekt af sådan en form for reklame. Sponsorering i Indonesien Som vi også har set det i vesten, kan industrien udbrede kendskabet til sine produkter ved at sponsorere aktiviteter og begivenheder, der tiltrækker unge. Især sports- og musikarrangementer er oplagte, fordi målgruppen er unge mennesker, og eksponeringen er høj, især hvis arrangementet er mediedækket. I flere ulande støtter tobaksfirmaer også velgørende formål. Derved opnår de, at deres firma og produkter associeres med positive værdier, hvilket øger afsætningen, et fænomen også kendt som CSR, Corporate Social Responsibility. 5.4 Bond-babe vinder over tobaksgigant, artikel fra 1. august 2008 Forbrug og import stiger Graferne og tabellerne viser en stigning i forbrug og import af cigaretter i nogle asiatiske lande. Tobaksindustrien har et enormt afsætningspotentiale i de befolkningstætte lande, og ikke mindst Kina er en guldgrube med 1,3 milliarder potentielle rygere. Tabellerne viser, at 24 % af årige drenge i Indonesien ryger, men kun 4 % af pigerne. Blandt voksne indonesere ryger over halvdelen af mændene, men kun 3 % af kvinderne. Tabellerne kan bruges til en diskussion om kønsroller i forhold til tobak, hvordan rygning kan blive et symbol på kvinders selvstændighed, og hvorfor flere kvinder i den tredje verden nu begynder at ryge. Tallene kan også sammenlignes med danske forhold, se fx kap. 1 om danske unges rygevaner. 52

8 GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse Eksport af dårlige vaner Jo mere af den vestlige livsstil andre lande importerer, jo mere kommer sygdomsbilledet til at ligne vores. I takt med at fastfood, alkohol og tobak bliver mere udbredt i lav- og mellemindkomstlande, bliver livsstilssygdomme som kræft, hjertekarsygdomme og sukkersyge det også. I dag er det ikke epidemier som tuberkulose og malaria, der udgør den største trussel det er vores eget forbrug. Andre materialer Lovgivning Lov om forbud mod tobaksreklame m.v. Lov om fremstilling og præsentation af tobaksvarer m.v. Tobaksindustrien Dokumenter fra tobaksindustrien index.htm Norsk hjemmeside for unge om tobaksindustrien Citater fra tobaksindustrien om markedsføring til unge the_tobacco_industry_have_to_say.htm Nye markedsføringsmetoder Rygning på film toxic_movies.htm Sponsorering i Indonesien Plan Sveriges tidsskrift Barnens Framtid, temanummer om tobak Ulande og ilande Samfundsstudier af Foged, Mølgaard Nielsen og Roslyng-Jensen, Gyldendal, 2008: Kap. 15: Ulande og ilande Film - dokumentar De kære cigaretter, DR2, 2006 En epidemi af røg Fremskridt på afveje, DR2, 2006 Tobakkens Barn, Plan Sverige Skildrer tobaksindustriens kyniske udnyttelse af ulande Film spillefilm The Insider, Sand historie om tidligere ansat i tobaksfirma der afslører, at tobaksindustrien arbejder for at øge cigaretters afhængighedsskabende effekt Thank you for smoking, Satirisk komedie, der følger en talsmand for tobaksindustrien, der samtidig forsøger at være rollemodel for sin søn Radio Apropos Rygning på film Uge04/ htm Klik dig direkte ind på hjemmesiderne fra 53

KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK. tobaksindustriens markedsføring. 42 www.op-i-røg.dk

KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK. tobaksindustriens markedsføring. 42 www.op-i-røg.dk KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK tobaksindustriens markedsføring 42 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 43 Kapitel 5: Reklamer for tobak Hvad er reklame, og skal man have regler

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, menneske, medier og samfund

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi og sundhedskundskab i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag,

Læs mere

GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund

GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi og sundhedskundskab i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi,

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 4: TOBAK GENNEM TIDEN. rygning i gamle dage, i fremtiden og i Sverige. www.op-i-røg.dk 35

GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 4: TOBAK GENNEM TIDEN. rygning i gamle dage, i fremtiden og i Sverige. www.op-i-røg.dk 35 34 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 4: TOBAK GENNEM TIDEN rygning i gamle dage, i fremtiden og i Sverige www.op-i-røg.dk 35 Kapitel 4: Rygningens historie I dag bruger folk tobak

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning Dansk Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD KAP 1 Er din sundhed dit eget valg? 03 KAP 2 Opfattelser og virkelighed 07 KAP 3 Fællesskab og forskellighed 08 KAP 4 Alkohol og reklamer 10

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, natur og menneske Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse GÅ OP

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 17 Kapitel 1: Indhold I kapitlet følger vi tobakken fra plante til færdige

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e 1 Rygning og Fedme: Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion:... 4 1.1 Rygning:... 5 1.2 Fedme:... 7 1.3 Problemformulering:... 10 2. Projektdesign:... 10 3. Metoder:... 11 3.1 Afgrænsning:... 11 3.2 kvalitativ

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere

Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere Referencegrupper blandt børn og unge - med supplerende inddragelse af forældre og lærere Maj 2014 Samlet rapport - udarbejdet af Leif Bonderup, Søren Pedersen og Eva Jakobsen, Wilke Indhold Indledning...1

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord

Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord Erhvervsakademiet København Nord MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 Afleveret i 4 eksemplarer d 28. maj kl. 14.00 Is à Bella E-handel Forfatterer: Jakob Christoffersen,

Læs mere

Din virksomheds internationale website. Eksport

Din virksomheds internationale website. Eksport Din virksomheds internationale website Eksport Din virksomheds internationale website Denne guide skal hjælpe dig med at sikre, at din virksomheds website også fremstår professionelt, når sproget er et

Læs mere

B2B-indkøb shopping big time...side 6. markedsføring fortæl verden om dine produkter... side 10. Salg kan du matche udbud og efterspørgsel...

B2B-indkøb shopping big time...side 6. markedsføring fortæl verden om dine produkter... side 10. Salg kan du matche udbud og efterspørgsel... Indholdsfortegnelse Introduktion...side 1 Fakta om handelsbranchen............................................................... side 2 Om Handel Business-2-business: den skjulte virkelighed...side 3

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere