Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013"

Transkript

1 Danske Prydplanters årsberetning 2012/2013

2 Skriftlig årsberetning til Danske Prydplanters generalforsamling onsdag d. 27. februar Indledning Danske Prydplanter kan se tilbage på et 2012, hvor der igen blev kæmpet hårdt om marginalerne både hvad angår omsætning, priser og markedsandele. Og dermed blev marginaler med til at afgøre om 2012 blev et godt år, et middel år eller et skidt år for både producenter og salgsselskaber. Fynsk stiftstidende samlede op på året ved at sammenligne udviklingen i nogle af de større potteplantegartnerier og konkluderede, at Potteplanter kan hurtigt gå i minus. Men mellemregningerne er vigtige at inddrage. Ville gartnerierne og salgsselskaberne have samme konkurrencevilkår som deres Europæiske kolleger i f. eks. Holland, Tyskland eller Sverige, ville langt flere af regnskaberne have vist anderledes positive takter. Heldigvis evner de danske potteplantegartnere og salgsselskaber at se fremad og se muligheder i en omskiftelig verden. Flere gartnerier og salgsselskaber har trods de svære vilkår formået at opnå positive regnskaber og etableret gode samarbejdsrelationer. 2. Organisation Danske Prydplanter var også i 2012 den største sektor i Dansk Gartneri med ca. 54% af omsætningen ud af en samlet omsætning på kr. 4,4 mia. Sekretariatet for danske Prydplanter består som de foregående 4 år af Direktør Peter Larsen-Ledet, der ud over de administrative opgaver for Danske Prydplanter ligeledes forestår den daglige ledelse af datterselskabet Floradania Marketing A/S. Til at bistå den daglige ledelse og bestyrelsen har Danske Prydplante nedsat følgende udvalg: - Markedsudvalget. Der rådgiver bestyrelsen om udstillinger og markedsføring - Logistikudvalget. Der rådgiver bestyrelsen om transportforhold, containere og udarbejdelse af plan for Helligdagsindleveringer - Repræsentation i Grøn Vækstklynge - Repræsentation i Union Fleurs - Repræsentation i FFP 3. Årets forløb Branchen har i de senere år anvendt afsætningsindekset via Danpot som indikator, når der har skullet gøres status på året. Med et indeks ved udgangen af december på 100,00 i forhold til omsætningen i 1

3 2011, vil 2012 næppe kunne betegnes som et vækstår, men omvendt bevarede branchen en omsætning, hvor mange andre brancher oplevede tilbagegang. Ser man samtidig på prisudviklingen i slutningen af 2012 afslører statistikken Gartneriets prisforhold fra Danmarks statistik et indeks for december på 101, men et akkumuleret indeks for året på 100,0. Isoleret set ikke et fornuftigt resultat, set i lyset af stigningerne på energi- og lønomkostninger, samt inflationen i øvrigt. Konkluderende må man sige, at udviklingen i 2012 kunne have været mere positiv. Og udviklingen sætter samtidig en tyk streg under, at erhvervet til stadighed må kæmpe og udvikle sig, for ikke at opleve negativ vækst. Men Danske Prydplanter vil gå ind i kampen for at vende udviklingen vi ser med glæde at flere af vores medlemmer forventer vækst i Bl.a. et af de større salgsselskaber, der budgetterer med en pæn vækst på over 4%. 3.1 Danske Prydplanters generalforsamling og temadag Danske Prydplanters afholdt i løbet af året den årlige generalforsamling, to gå-hjem-møder for de to medlemsgrupper, samt en temadag i efteråret over emnet Fra data til dækningsbidrag. Temadagen i foråret omhandlede udviklingen i Container-situationen, hvor repræsentanter fra ContainerCentralen redegjorde for den seneste udvikling i at styre vedligeholdelsesomkostningerne i et system, hvor der gennem tiden var indsluset så store mængder kopi-containere og kopihylder, at vedligeholdelsesomkostninger var vokset markant. Danske Prydplanters medlemmer fik her mulighed for at udtrykke deres utilfredshed med den tænkte løsning. Det samme gjorde kunder rundt om i Europa, hvorfor der slutteligt kom en anden løsning. Et andet emne var Udstillinger og messer, hvor vigtigheden af den danske fællesstand blev belyst. Efterårets temadag Fra Data til Dækningsbidrag var valgt ud fra branchens igangværende projekt Green Business & Logistic Intelligence, der har til formål at løfte branchen ind i en ny generation i ITtidsalderen. Flere eksterne indlægsholdere var inviteret til at give ud af deres erfaringer med IT, ERPsystemer og webløsninger og ikke mindst, hvordan anvendelsen af dette, kunne være med til at bidrage positivt på bundlinien. De to Gå-hjem-møder, der blev afholdt for henholdsvis gruppen af producenter og gruppen af eksportører havde begge afsætningssituationen på dagsordenen. Møderne var en fortsættelse af en god tradition, som efterhånden blev startet for et par år siden og som giver mulighederne for at diskutere stort og småt med ligesindede. Møderne var således med til at give et fælles verdensbillede i branchen, og tilsvarende møder forventes ligeledes afholdt i de kommende år. 4. Medlemstal Danske Prydplanter oplevede i 2012 en brutto medlemsnedgang. På producentsiden er man således gået fra 143 til 139 producentmedlemmer, svarende til et fald på 2,8 procent. For salgsselskabernes vedkommende faldt medlemsantallet fra 18 til 15 salgsselskaber, hvor to selskaber ophørte med at drive forretning, mens to salgsselskaber fusionerede. 2

4 5. Indsatsområder Danske Prydplanters bestyrelse valgte i 2012 fem indsatsområder, hvor man havde fokus Handelsbetingelserne Gennem slutning af 2011 og 2012 har bestyrelsen indgående revideret Handelsbetingelserne. Formålet hermed var 1) Der var behov for modernisering, idet sidste revision var i ) Overskriften har været at hæve vores kvalitet og dermed vores produkters levetid i hele værdikæden 3) Derfor har optimering og kontrol af transporten været et vigtigt emne 4) Derudover har tillid og troværdighed om i vores afvikling af salget haft høj prioritet De nye Handelsbetingelser blev fremlagt til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i november og godkendt af generalforsamlingen. 5.2 Containeraftalen Danske Prydplanter har også i 2012 forestået Containeraftalen i samarbejde med ContainerCentralen Nordic og andre interessenter i branchen. Ordningen har endnu en gang bevirket et sundt flow af containere i højsæsonen, hvilket er aftalens primære sigte. Danske Prydplanter deltog i løbet af 2012 ligeledes i Captains Meeting sammen med andre europæiske kunder, og gav indspark til ContainerCentralen i forbindelse med omkostninger til reparation af hylder. Det nye princip betyder, at de der ikke har lejet en hylde kvote heller ikke kan få byttet hylder uden at må betale herfor. 5.3 Kollektiv produktansvarsforsikring Flere og flere specielt detailkæder kræver produktansvarsforsikringer af deres leverandører som følge af skærpede krav i lovgivningen. Danske Prydplanter forhandlede i 2012 en ny aftale på plads med Gartnernes Forsikring som fremover forestår policen. 5.4 Helligdagsindleveringer Til at hjælpe med at optimere arbejdsprocesserne hos såvel producenterne, vognmændene som i pakkehallerne hos salgsselskaberne blev der også i 2012 lavet en gensidig aftale om åbningstider omkring helligdage. 5.5 Markedsføring Dette område prioriterede Danske Prydplanter også i 2012 meget højt, hvor ressourcerne fra GAU blev anvendt til forskellige markedsføringsindsatser igennem såvel Floradania Marketing Floradania Marketing Til at varetage de forskellige marketingsaktiviteter anvendes Floradania Marketing, der er et 100% ejet datterselskab til Danske Prydplanter. Floradania Marketing havde i 2012 fokus på områderne: Messer, Presse og Livsstil. 3

5 I 2012 deltog Floradania Marketing med danske fællesstande på messerne IPM 2012, Salon de Vegetal 2012, Miflor 2012 samt Elmia Garden Til messerne Miflor 2012 og Elmia Garden 2012 fik udstillerne tilskud til udstillingsomkostningerne gennem Eksportrådet, mens Danske Prydplanter som resultat af udeblevet tilskud fra Eksportrådet til IPM 2012 gik ind og støttede den danske fællesstand økonomisk, således den danske hal 5 blev bevaret. Pressemæssigt bar en lang og intens indsats endelig frugt, da danske planter blev nævnt rekordmange gange i danske magasiner, aviser og livsstilsblade. Ud af en indsats på ca. kr. 1,6 mio. fik den danske branche artikler i svarende til en annonceværdi på ca. kr. 5,0 mio. Indsatsen finansieres af midlerne fra GAU. En af årsagerne til den danske plantebranches attraktivitet i pressen er dens evne til at ramme tidens trends, og dette skyldes i høj grad Livsstils-indsatsen. Gennem et tæt samarbejde med bl.a. PEJ-gruppen og andre trendspottere, formår branchen at præsentere deres produkter i stil med tidens trends og tendenser. Dette projekt er ligeledes finansieret med midler fra GAU. Floradania Marketing fungerer ud over projektlederrollerne i GAU-projekterne, også som en del af medlemmernes marketingsafdelinger, hvor man kan søge om assistance inden for forskellige marketingsdiscipliner. Floradania Marketing hjalp således flere medlemmer i 2012 med forskellige opgaver inden for kommunikationsstrategi, udarbejdelse af grafiske linjer samt andre opgaver, der var med til at synliggøre medlemmernes styrker Markedsudvalget Markedsudvalget er nedsat af Danske Prydplanter, og har til formål at rådgive Floradania Marketing i årets aktiviteter. Markedsudvalget bestod i 2012 af seks repræsentanter fra producentsiden og fem repræsentanter fra salgsselskabssiden. Formanden siden 2008, Ernst Mittag, har meddelt bestyrelsen, at han fratræder ultimo februar Relaterede virksomheder og foreninger Danske Prydplanter har ud over datterselskabet Floradania Marketing, også en aktiepost i Danpot på 50%. Dertil kommer at Danske Prydplanter i 2012 havde et meget tæt samarbejde med flere andre organisationer i branchen. 6.1 Gartnerirådgivningen (HortiAdvice Scandinavia A/S) Gartnerirådgivningen, der er en del af Videncentret for Landbrug har fra med virkning fra 1. januar 2012 indgået en strategisk alliance med den hollandske rådgivningsvirksomhed DLV Plant. Danske Prydplanter har tidligere været en aktiv deltager i Brugerudvalget for Gartnerirådgivningen. Danske Prydplanter benyttede sig i 2012 af assistance fra konsulent Marianne Jepsen inden for rådgivningen i miljøcertificeringen MPS, ligesom der er samarbejde omkring demonstrationsprojekter. 6.1 AgroTech Danske Prydplanter fortsatte i 2012 samarbejdet med AgroTech, hvor en særlig gartnerigruppe har til formål at forske i blandt andet energibesparelse i gartnerierhvervet. Som et Godkendt 4

6 Teknologisk Serviceinstitut (GTS), har AgroTech mulighed for at ansøge midler til forskningen, som gerne skulle bringe gartnerierhvervet i front i forhold til vores udenlandske kolleger. 6.3 Dansk Gartneri Samarbejdet med dansk Gartneri levede i 2012 op til alle forventninger. Både omkring Handelspolitiske områder, som fx norgessagen, men også omkring tilskudsmuligheder til branchen, nød Danske Prydplanter godt af samarbejdet med Dansk Gartneri. Vi er overbeviste om at Norges-sagen sætter spor så nordmændene vil tænke sig om en ekstra gang inden de fremover vi øge toldsatserne. I forbindelse med de aktuelle drøftelser i regeringen om afgiftslettelser, er vi overbeviste om at Dansk Gartneri gør sit yderste for at få nedsat både NO-X- og PSO afgifterne. Gennem Dansk Gartneri har Danske Prydplanter ligeledes en indgang til Landbrug og Fødevarer, hvor Dansk Gartneri er medlemmer og hvor tidligere sekretariatschef i Dansk Gartneri, Flemming Nør- Pedersen, nu har fået ansættelse. I Danske Prydplanter sætter vi stor pris på det gode samarbejde med Dansk Gartneri et samarbejde som vi i Danske Prydplanter vi vil styrke til gavn for vores branche. 6.4 Gartneriets Afsætningsudvalg Administrationen af midlerne i henholdsvis Produktionsafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden, blev fortsat i 2012 varetaget af Gartneriets afsætningsudvalg (GAU). GAU har også i 2012 taget Danske Prydplanters anke om de mange administrative omkostninger ved fondene til efterretning, og har bl.a. iværksat digitaliseringen af indberetningerne, således processen skal blive mindre ressourcekrævende og mindre omkostningstunge i fremtiden. Produktionsfonden administrerer og fordeler de midler, som Danske Prydplanters producentmedlemmer indbetaler via 2,00 promiller af deres omsætning, mens Promilleafgiftsfonden administrerer og fordeler midler fra Fødevareministeriet, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Midlerne fra de to fonde fordeles fortsat på en række projekter, som der for Danske Prydplanters vedkommende berettes yderligere om under regnskabet. Hovedparten af midlerne, d.v.s. midlerne fra Produktionsafgiftsfonden, blev i 2012 dedikeret til markedsføring og markedsinformation på bekostning af forskning. Dette sker ud fra den betragtning at midlerne fra GAU i fremtiden bliver væsentlig mindre og man derfor har lavet en stram prioritering. Forskningen vil derfor skulle finansieres på anden vis og som det fremgår af afsnittet om Forskning senere i beretningen, ser det ud som det kan lykkedes. Fondene gav allerede i oktober og november tilsagn om de projekter, som der kunne forvente støtte fra de to fonde i Her opnåede Danske Prydplanter tilsagn til projekter under Produktionsafgiftsfonden på 3,8 mio. til henholdsvis markedsføring og markedsinformation. Og desuden opnåedes støtte fra Promilleafgiftsfonden på kr i I 2012 opnåede Danske Prydplanter tilsagn om i alt kr. 3,4 mio. ud af ansøgte kr. 4,2 mio. 6.5 Danpot Udviklingen af projektet Green Business & Logistic Intelligence (GB&LI) har været højt på dagsordenen i 2012 og tre testgartnerier nåede at blive idriftsat på den nye platform. 5

7 Projektet har været ressourcekrævende, og af den grund blev der i december anmodet om forlængelse af projektet, der har opnået støtte under Fødevareministeriet. Anmodningen blev godkendt og i den sammenhæng blev der ansat en projektkonsulent til at følge projektet til ende. 7. Forskning Hvor området tidligere nød opbakning over en bred kam, er tendensen i dag, at mange gartnerier gør anvendelse af forskning og assistance individuelt. En centraliseret forskning vanskeliggøres derved. 7.1 Forskning og forsøg GAU-midlerne er blevet lidt forbedret i 2012, men ligger fortsat på et niveau, hvor der ikke har været plads til forskningsprojekter direkte finansieret af Danske Prydplanter Projektet Innovative planter Projektet Innovative planter er et fireårigt innovationskonsortium, som nu er gået ind i sit andet år. Det er et samarbejde mellem Institut for Jordbrug og Økologi ved Københavns Universitet, Institute of Floriculture and Tree Sciences ved Leibniz Universität Hannover, AgroTech A/S, Dow AgroSciences, forædlingsafdelingerne ved gartnerierne Knud Jepsen A/S, PKM A/S, Graff-Kristensen A/S, 4Kløver samt Dansk Gartneri. Overordnet set går projektet godt. Der er mange studerende fra Københavns Universitet involveret, og dette kombineres med ophold i Holland og Tyskland. Projektet har været omtalt med et display på Horti Fair Universiteterne I det forløbne år har der ikke været større strukturændringer på universiteterne. På Københavns Universitet Højbakkegård er der blevet arbejdet med planlægning af nye forsøgsvæksthuse. Det forventes, at der kan bygges i Faciliteterne indgår i plantelaboratorieprojektet og vil kunne udlejes og indgå i relevante projekter. 7.2 Plantesundhedskontrollen Efter flytningen af Plantedirektoratet til en ny styrelse i Nyropsgade er der brugt en del ressourcer på at få den nye organisation på plads. Samtidig arbejdes der i EU på en større reform af plantesundhedsområdet. Det gældende direktiv skal lægges ind i en større kontrolforordning, mens der tegner sig et billede af et nogenlunde uændret niveau for kravene til plantesundhedskontrollen. NaturErhvervstyrelsen er nu i slutningen af den treårige periode med de ekstraordinært høje gebyrer. Stigningen i gebyrerne i 2013 er derfor alene en indeksering. 7.3 MPS/FFP Sekretariatet for FFP Fair Flowers, Fair Plants blev i 2012 underlagt sekretariatet under MPS. Ønskerne om større synergi mellem de to certificeringer kombineret med besparelser var med til at forme denne konstellation. Danske Prydplanter har fortsat en tro på at certificeringerne under MPS får stigende opmærksomhed blandt detailkæderne ude i Europa, hvorfor foreningen støtter medlemmerne af ordningen med 6

8 konsulentstøtte gennem Gartnerirådgivningen, som tidligere nævnt i denne beretning. I alt deltager 36 gartnerier, som repræsenterer mere end 50% af det danske produktionsareal. 8.0 Erhvervspolitik Dansk Gartneri varetager de erhvervspolitiske interesse for alle fire sektorer i gartnerierhvervet, hvilket er med til at sikre synlighed og politisk bevågenhed. 8.1 Erhvervs- og handelspolitik Norge I sommeren 2012 gennemførte Norge en toldændring på store havehortensiaer, så de fra at være toldfrie pludselig er blevet pålagt 72 pct. importtold. Dansk Gartneri har forfulgt sagen tæt og bragt den op over for Udenrigsministeriet og EU-Kommissionen. Senere er det kommet frem, at Norge også vil øge tolden på kød og ost. Tilsammen har dette skabt stor frustration i flere regeringer og ikke mindst i EU. Den kraftige politiske modstand har gjort, at der er blevet sat ekstra hårdt ind i denne sag. Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og MEP Bendt Bendtsen har været meget offensive, ligesom flere danske politikere har kæmpet imod tolden i Nordisk Råd. Det er endt med, at EU i skarpe vendinger har forlangt, at Norge skal trække toldstigningen tilbage inden den 1. januar Da dette ikke er sket, er EU gået i gang med at se på, hvilke modforholdsregler de eventuelt kan sætte i værk. Primo marts 2013 forventes der at foreligge et notat med konkrete forslag. Samtidig forbereder EU den kommende forhandlingsrunde for EØS-landene. Norges seneste handlinger er et meget centralt emne for disse drøftelser Planteeksport til Rusland EU forhandler fortsat med Rusland om plantesundhedskontrol og kravene i forhold til at eksportere til Rusland. Russerne er ikke tilfredse med EU-kontrollen, men det seneste år har der ikke været reelle trusler om at lukke for importen. I august 2012 blev Rusland medlem af WTO, hvilket betyder en fast told på prydplanter på 16 pct. Det betyder dog også, at det burde være sværere for Rusland at indføre et importforbud begrundet i plantesundhedsproblemer. Under alle omstændigheder er der fortsat udfordringer ved at eksportere til Rusland. 8.2 Union Fleur Danske Prydplanter har i en årrække nu været medlemmer i Union Fleurs (UF), der er en verdensomspændende paraplyorganisation for plantegrossister. UFs kompetence kom Danmark til gode i forbindelse med behandlingen af Norges overtrædelse i ovennævnte sag, hvor UF bakkede 100% op om Danmarks indsigelser mod Norge. 8.3 Den Grønne Vækstklynge Den i 2010 etablerede Grønne Vækstklynge har i regi af Dansk Gartneri arbejdet med øget vidensdeling mellem sektorerne. Dansk Gartneri har med udgangen af 2012 valgt at gøre status på projektet. 7

9 Som den største sektor under Dansk Gartneri er Danske Prydplanters medlemmer repræsenteret i alle syv aktive arbejdsgrupper. Danske Prydplanter bakker i høj grad op om projektet, der er baseret på et af Danske Prydplanters fokusområder, nemlig øget samarbejde. 9. Afslutning For Danske Prydplanter og foreningens medlemmer bød 2012 på nye udfordringer, men også udfordringer og muligheder, som vi selv skal og kan tage del i. Globaliseringen og strukturudviklingen både blandt producenter og salgsselskaber har forandret branchen markant genne de sidste årtier. Bestyrelsen i Danske Prydplanter vil opfordre til, at vi aktivt påvirker den fremtidige udvikling. Det kan vi gøre ved at rykke tættere sammen i bussen - for at klare strabadserne i den nære fremtid. Vi tror, at et tættere samarbejde i branchen både medlemmerne internt men også mellem leverandører og kunder kan være en brugbar vej, som vi vil anbefale. Danske Prydplanters bestyrelse 8

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 ORGANISATION... 2 3.0 ÅRETS FORLØB... 3 4.0 MEDLEMSTAL... 5 5.0 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Danske Prydplanter Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Dagorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår LÆS OM. årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer

Glædelig jul og godt nytår LÆS OM. årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer nr. 19 torsdag 16. december 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk Glædelig jul og godt nytår LÆS OM årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer 1 4 innovationens abc 6 nær & Fjern

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18.

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Hvad lærte landbruget af krìserne Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KUenhed 18. marts 215 For at ændre Enhedens navn og Sted og dato : Klik i menulinjen,

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Torsdag, den 25. september 2014 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Indledningsvis kan bestyrelsen

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Information om udsendelse og besvarelser.

Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende afvikling af Handelspladserne 2012 Information om udsendelse og besvarelser. Spørgeskemaet blev udsendt den 7. april, og der var mulighed for at svare indtil den 27.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Afsætning for landbruget i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser dramatisk

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde Velkommen til Evaluerings- og kick-off møde Hvem er vi? Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning Vores mål er at branchen bliver blandt de mest innovative i verden! Klynge siden 2002 Kontor i

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

CSR virksomhedsbesøg i fødevarevirksomheder

CSR virksomhedsbesøg i fødevarevirksomheder Dagsorden: Møde med N.N. 1. Baggrund og hvem er Gustaf Bock 2. Hvad vi vil: Afdække CSR niveauet for CSR arbejde via besøg hos fødevarevirksom heder! Skabe basis for tværfagligt CSR samarbejde i ikke konkurrerende

Læs mere

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand I 2014 slog messen alle rekorder med 1000 udstillere fra både Finland og udlandet. Messen havde 16.893 professionelle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere