Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013"

Transkript

1 Danske Prydplanters årsberetning 2012/2013

2 Skriftlig årsberetning til Danske Prydplanters generalforsamling onsdag d. 27. februar Indledning Danske Prydplanter kan se tilbage på et 2012, hvor der igen blev kæmpet hårdt om marginalerne både hvad angår omsætning, priser og markedsandele. Og dermed blev marginaler med til at afgøre om 2012 blev et godt år, et middel år eller et skidt år for både producenter og salgsselskaber. Fynsk stiftstidende samlede op på året ved at sammenligne udviklingen i nogle af de større potteplantegartnerier og konkluderede, at Potteplanter kan hurtigt gå i minus. Men mellemregningerne er vigtige at inddrage. Ville gartnerierne og salgsselskaberne have samme konkurrencevilkår som deres Europæiske kolleger i f. eks. Holland, Tyskland eller Sverige, ville langt flere af regnskaberne have vist anderledes positive takter. Heldigvis evner de danske potteplantegartnere og salgsselskaber at se fremad og se muligheder i en omskiftelig verden. Flere gartnerier og salgsselskaber har trods de svære vilkår formået at opnå positive regnskaber og etableret gode samarbejdsrelationer. 2. Organisation Danske Prydplanter var også i 2012 den største sektor i Dansk Gartneri med ca. 54% af omsætningen ud af en samlet omsætning på kr. 4,4 mia. Sekretariatet for danske Prydplanter består som de foregående 4 år af Direktør Peter Larsen-Ledet, der ud over de administrative opgaver for Danske Prydplanter ligeledes forestår den daglige ledelse af datterselskabet Floradania Marketing A/S. Til at bistå den daglige ledelse og bestyrelsen har Danske Prydplante nedsat følgende udvalg: - Markedsudvalget. Der rådgiver bestyrelsen om udstillinger og markedsføring - Logistikudvalget. Der rådgiver bestyrelsen om transportforhold, containere og udarbejdelse af plan for Helligdagsindleveringer - Repræsentation i Grøn Vækstklynge - Repræsentation i Union Fleurs - Repræsentation i FFP 3. Årets forløb Branchen har i de senere år anvendt afsætningsindekset via Danpot som indikator, når der har skullet gøres status på året. Med et indeks ved udgangen af december på 100,00 i forhold til omsætningen i 1

3 2011, vil 2012 næppe kunne betegnes som et vækstår, men omvendt bevarede branchen en omsætning, hvor mange andre brancher oplevede tilbagegang. Ser man samtidig på prisudviklingen i slutningen af 2012 afslører statistikken Gartneriets prisforhold fra Danmarks statistik et indeks for december på 101, men et akkumuleret indeks for året på 100,0. Isoleret set ikke et fornuftigt resultat, set i lyset af stigningerne på energi- og lønomkostninger, samt inflationen i øvrigt. Konkluderende må man sige, at udviklingen i 2012 kunne have været mere positiv. Og udviklingen sætter samtidig en tyk streg under, at erhvervet til stadighed må kæmpe og udvikle sig, for ikke at opleve negativ vækst. Men Danske Prydplanter vil gå ind i kampen for at vende udviklingen vi ser med glæde at flere af vores medlemmer forventer vækst i Bl.a. et af de større salgsselskaber, der budgetterer med en pæn vækst på over 4%. 3.1 Danske Prydplanters generalforsamling og temadag Danske Prydplanters afholdt i løbet af året den årlige generalforsamling, to gå-hjem-møder for de to medlemsgrupper, samt en temadag i efteråret over emnet Fra data til dækningsbidrag. Temadagen i foråret omhandlede udviklingen i Container-situationen, hvor repræsentanter fra ContainerCentralen redegjorde for den seneste udvikling i at styre vedligeholdelsesomkostningerne i et system, hvor der gennem tiden var indsluset så store mængder kopi-containere og kopihylder, at vedligeholdelsesomkostninger var vokset markant. Danske Prydplanters medlemmer fik her mulighed for at udtrykke deres utilfredshed med den tænkte løsning. Det samme gjorde kunder rundt om i Europa, hvorfor der slutteligt kom en anden løsning. Et andet emne var Udstillinger og messer, hvor vigtigheden af den danske fællesstand blev belyst. Efterårets temadag Fra Data til Dækningsbidrag var valgt ud fra branchens igangværende projekt Green Business & Logistic Intelligence, der har til formål at løfte branchen ind i en ny generation i ITtidsalderen. Flere eksterne indlægsholdere var inviteret til at give ud af deres erfaringer med IT, ERPsystemer og webløsninger og ikke mindst, hvordan anvendelsen af dette, kunne være med til at bidrage positivt på bundlinien. De to Gå-hjem-møder, der blev afholdt for henholdsvis gruppen af producenter og gruppen af eksportører havde begge afsætningssituationen på dagsordenen. Møderne var en fortsættelse af en god tradition, som efterhånden blev startet for et par år siden og som giver mulighederne for at diskutere stort og småt med ligesindede. Møderne var således med til at give et fælles verdensbillede i branchen, og tilsvarende møder forventes ligeledes afholdt i de kommende år. 4. Medlemstal Danske Prydplanter oplevede i 2012 en brutto medlemsnedgang. På producentsiden er man således gået fra 143 til 139 producentmedlemmer, svarende til et fald på 2,8 procent. For salgsselskabernes vedkommende faldt medlemsantallet fra 18 til 15 salgsselskaber, hvor to selskaber ophørte med at drive forretning, mens to salgsselskaber fusionerede. 2

4 5. Indsatsområder Danske Prydplanters bestyrelse valgte i 2012 fem indsatsområder, hvor man havde fokus Handelsbetingelserne Gennem slutning af 2011 og 2012 har bestyrelsen indgående revideret Handelsbetingelserne. Formålet hermed var 1) Der var behov for modernisering, idet sidste revision var i ) Overskriften har været at hæve vores kvalitet og dermed vores produkters levetid i hele værdikæden 3) Derfor har optimering og kontrol af transporten været et vigtigt emne 4) Derudover har tillid og troværdighed om i vores afvikling af salget haft høj prioritet De nye Handelsbetingelser blev fremlagt til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i november og godkendt af generalforsamlingen. 5.2 Containeraftalen Danske Prydplanter har også i 2012 forestået Containeraftalen i samarbejde med ContainerCentralen Nordic og andre interessenter i branchen. Ordningen har endnu en gang bevirket et sundt flow af containere i højsæsonen, hvilket er aftalens primære sigte. Danske Prydplanter deltog i løbet af 2012 ligeledes i Captains Meeting sammen med andre europæiske kunder, og gav indspark til ContainerCentralen i forbindelse med omkostninger til reparation af hylder. Det nye princip betyder, at de der ikke har lejet en hylde kvote heller ikke kan få byttet hylder uden at må betale herfor. 5.3 Kollektiv produktansvarsforsikring Flere og flere specielt detailkæder kræver produktansvarsforsikringer af deres leverandører som følge af skærpede krav i lovgivningen. Danske Prydplanter forhandlede i 2012 en ny aftale på plads med Gartnernes Forsikring som fremover forestår policen. 5.4 Helligdagsindleveringer Til at hjælpe med at optimere arbejdsprocesserne hos såvel producenterne, vognmændene som i pakkehallerne hos salgsselskaberne blev der også i 2012 lavet en gensidig aftale om åbningstider omkring helligdage. 5.5 Markedsføring Dette område prioriterede Danske Prydplanter også i 2012 meget højt, hvor ressourcerne fra GAU blev anvendt til forskellige markedsføringsindsatser igennem såvel Floradania Marketing Floradania Marketing Til at varetage de forskellige marketingsaktiviteter anvendes Floradania Marketing, der er et 100% ejet datterselskab til Danske Prydplanter. Floradania Marketing havde i 2012 fokus på områderne: Messer, Presse og Livsstil. 3

5 I 2012 deltog Floradania Marketing med danske fællesstande på messerne IPM 2012, Salon de Vegetal 2012, Miflor 2012 samt Elmia Garden Til messerne Miflor 2012 og Elmia Garden 2012 fik udstillerne tilskud til udstillingsomkostningerne gennem Eksportrådet, mens Danske Prydplanter som resultat af udeblevet tilskud fra Eksportrådet til IPM 2012 gik ind og støttede den danske fællesstand økonomisk, således den danske hal 5 blev bevaret. Pressemæssigt bar en lang og intens indsats endelig frugt, da danske planter blev nævnt rekordmange gange i danske magasiner, aviser og livsstilsblade. Ud af en indsats på ca. kr. 1,6 mio. fik den danske branche artikler i svarende til en annonceværdi på ca. kr. 5,0 mio. Indsatsen finansieres af midlerne fra GAU. En af årsagerne til den danske plantebranches attraktivitet i pressen er dens evne til at ramme tidens trends, og dette skyldes i høj grad Livsstils-indsatsen. Gennem et tæt samarbejde med bl.a. PEJ-gruppen og andre trendspottere, formår branchen at præsentere deres produkter i stil med tidens trends og tendenser. Dette projekt er ligeledes finansieret med midler fra GAU. Floradania Marketing fungerer ud over projektlederrollerne i GAU-projekterne, også som en del af medlemmernes marketingsafdelinger, hvor man kan søge om assistance inden for forskellige marketingsdiscipliner. Floradania Marketing hjalp således flere medlemmer i 2012 med forskellige opgaver inden for kommunikationsstrategi, udarbejdelse af grafiske linjer samt andre opgaver, der var med til at synliggøre medlemmernes styrker Markedsudvalget Markedsudvalget er nedsat af Danske Prydplanter, og har til formål at rådgive Floradania Marketing i årets aktiviteter. Markedsudvalget bestod i 2012 af seks repræsentanter fra producentsiden og fem repræsentanter fra salgsselskabssiden. Formanden siden 2008, Ernst Mittag, har meddelt bestyrelsen, at han fratræder ultimo februar Relaterede virksomheder og foreninger Danske Prydplanter har ud over datterselskabet Floradania Marketing, også en aktiepost i Danpot på 50%. Dertil kommer at Danske Prydplanter i 2012 havde et meget tæt samarbejde med flere andre organisationer i branchen. 6.1 Gartnerirådgivningen (HortiAdvice Scandinavia A/S) Gartnerirådgivningen, der er en del af Videncentret for Landbrug har fra med virkning fra 1. januar 2012 indgået en strategisk alliance med den hollandske rådgivningsvirksomhed DLV Plant. Danske Prydplanter har tidligere været en aktiv deltager i Brugerudvalget for Gartnerirådgivningen. Danske Prydplanter benyttede sig i 2012 af assistance fra konsulent Marianne Jepsen inden for rådgivningen i miljøcertificeringen MPS, ligesom der er samarbejde omkring demonstrationsprojekter. 6.1 AgroTech Danske Prydplanter fortsatte i 2012 samarbejdet med AgroTech, hvor en særlig gartnerigruppe har til formål at forske i blandt andet energibesparelse i gartnerierhvervet. Som et Godkendt 4

6 Teknologisk Serviceinstitut (GTS), har AgroTech mulighed for at ansøge midler til forskningen, som gerne skulle bringe gartnerierhvervet i front i forhold til vores udenlandske kolleger. 6.3 Dansk Gartneri Samarbejdet med dansk Gartneri levede i 2012 op til alle forventninger. Både omkring Handelspolitiske områder, som fx norgessagen, men også omkring tilskudsmuligheder til branchen, nød Danske Prydplanter godt af samarbejdet med Dansk Gartneri. Vi er overbeviste om at Norges-sagen sætter spor så nordmændene vil tænke sig om en ekstra gang inden de fremover vi øge toldsatserne. I forbindelse med de aktuelle drøftelser i regeringen om afgiftslettelser, er vi overbeviste om at Dansk Gartneri gør sit yderste for at få nedsat både NO-X- og PSO afgifterne. Gennem Dansk Gartneri har Danske Prydplanter ligeledes en indgang til Landbrug og Fødevarer, hvor Dansk Gartneri er medlemmer og hvor tidligere sekretariatschef i Dansk Gartneri, Flemming Nør- Pedersen, nu har fået ansættelse. I Danske Prydplanter sætter vi stor pris på det gode samarbejde med Dansk Gartneri et samarbejde som vi i Danske Prydplanter vi vil styrke til gavn for vores branche. 6.4 Gartneriets Afsætningsudvalg Administrationen af midlerne i henholdsvis Produktionsafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden, blev fortsat i 2012 varetaget af Gartneriets afsætningsudvalg (GAU). GAU har også i 2012 taget Danske Prydplanters anke om de mange administrative omkostninger ved fondene til efterretning, og har bl.a. iværksat digitaliseringen af indberetningerne, således processen skal blive mindre ressourcekrævende og mindre omkostningstunge i fremtiden. Produktionsfonden administrerer og fordeler de midler, som Danske Prydplanters producentmedlemmer indbetaler via 2,00 promiller af deres omsætning, mens Promilleafgiftsfonden administrerer og fordeler midler fra Fødevareministeriet, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Midlerne fra de to fonde fordeles fortsat på en række projekter, som der for Danske Prydplanters vedkommende berettes yderligere om under regnskabet. Hovedparten af midlerne, d.v.s. midlerne fra Produktionsafgiftsfonden, blev i 2012 dedikeret til markedsføring og markedsinformation på bekostning af forskning. Dette sker ud fra den betragtning at midlerne fra GAU i fremtiden bliver væsentlig mindre og man derfor har lavet en stram prioritering. Forskningen vil derfor skulle finansieres på anden vis og som det fremgår af afsnittet om Forskning senere i beretningen, ser det ud som det kan lykkedes. Fondene gav allerede i oktober og november tilsagn om de projekter, som der kunne forvente støtte fra de to fonde i Her opnåede Danske Prydplanter tilsagn til projekter under Produktionsafgiftsfonden på 3,8 mio. til henholdsvis markedsføring og markedsinformation. Og desuden opnåedes støtte fra Promilleafgiftsfonden på kr i I 2012 opnåede Danske Prydplanter tilsagn om i alt kr. 3,4 mio. ud af ansøgte kr. 4,2 mio. 6.5 Danpot Udviklingen af projektet Green Business & Logistic Intelligence (GB&LI) har været højt på dagsordenen i 2012 og tre testgartnerier nåede at blive idriftsat på den nye platform. 5

7 Projektet har været ressourcekrævende, og af den grund blev der i december anmodet om forlængelse af projektet, der har opnået støtte under Fødevareministeriet. Anmodningen blev godkendt og i den sammenhæng blev der ansat en projektkonsulent til at følge projektet til ende. 7. Forskning Hvor området tidligere nød opbakning over en bred kam, er tendensen i dag, at mange gartnerier gør anvendelse af forskning og assistance individuelt. En centraliseret forskning vanskeliggøres derved. 7.1 Forskning og forsøg GAU-midlerne er blevet lidt forbedret i 2012, men ligger fortsat på et niveau, hvor der ikke har været plads til forskningsprojekter direkte finansieret af Danske Prydplanter Projektet Innovative planter Projektet Innovative planter er et fireårigt innovationskonsortium, som nu er gået ind i sit andet år. Det er et samarbejde mellem Institut for Jordbrug og Økologi ved Københavns Universitet, Institute of Floriculture and Tree Sciences ved Leibniz Universität Hannover, AgroTech A/S, Dow AgroSciences, forædlingsafdelingerne ved gartnerierne Knud Jepsen A/S, PKM A/S, Graff-Kristensen A/S, 4Kløver samt Dansk Gartneri. Overordnet set går projektet godt. Der er mange studerende fra Københavns Universitet involveret, og dette kombineres med ophold i Holland og Tyskland. Projektet har været omtalt med et display på Horti Fair Universiteterne I det forløbne år har der ikke været større strukturændringer på universiteterne. På Københavns Universitet Højbakkegård er der blevet arbejdet med planlægning af nye forsøgsvæksthuse. Det forventes, at der kan bygges i Faciliteterne indgår i plantelaboratorieprojektet og vil kunne udlejes og indgå i relevante projekter. 7.2 Plantesundhedskontrollen Efter flytningen af Plantedirektoratet til en ny styrelse i Nyropsgade er der brugt en del ressourcer på at få den nye organisation på plads. Samtidig arbejdes der i EU på en større reform af plantesundhedsområdet. Det gældende direktiv skal lægges ind i en større kontrolforordning, mens der tegner sig et billede af et nogenlunde uændret niveau for kravene til plantesundhedskontrollen. NaturErhvervstyrelsen er nu i slutningen af den treårige periode med de ekstraordinært høje gebyrer. Stigningen i gebyrerne i 2013 er derfor alene en indeksering. 7.3 MPS/FFP Sekretariatet for FFP Fair Flowers, Fair Plants blev i 2012 underlagt sekretariatet under MPS. Ønskerne om større synergi mellem de to certificeringer kombineret med besparelser var med til at forme denne konstellation. Danske Prydplanter har fortsat en tro på at certificeringerne under MPS får stigende opmærksomhed blandt detailkæderne ude i Europa, hvorfor foreningen støtter medlemmerne af ordningen med 6

8 konsulentstøtte gennem Gartnerirådgivningen, som tidligere nævnt i denne beretning. I alt deltager 36 gartnerier, som repræsenterer mere end 50% af det danske produktionsareal. 8.0 Erhvervspolitik Dansk Gartneri varetager de erhvervspolitiske interesse for alle fire sektorer i gartnerierhvervet, hvilket er med til at sikre synlighed og politisk bevågenhed. 8.1 Erhvervs- og handelspolitik Norge I sommeren 2012 gennemførte Norge en toldændring på store havehortensiaer, så de fra at være toldfrie pludselig er blevet pålagt 72 pct. importtold. Dansk Gartneri har forfulgt sagen tæt og bragt den op over for Udenrigsministeriet og EU-Kommissionen. Senere er det kommet frem, at Norge også vil øge tolden på kød og ost. Tilsammen har dette skabt stor frustration i flere regeringer og ikke mindst i EU. Den kraftige politiske modstand har gjort, at der er blevet sat ekstra hårdt ind i denne sag. Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og MEP Bendt Bendtsen har været meget offensive, ligesom flere danske politikere har kæmpet imod tolden i Nordisk Råd. Det er endt med, at EU i skarpe vendinger har forlangt, at Norge skal trække toldstigningen tilbage inden den 1. januar Da dette ikke er sket, er EU gået i gang med at se på, hvilke modforholdsregler de eventuelt kan sætte i værk. Primo marts 2013 forventes der at foreligge et notat med konkrete forslag. Samtidig forbereder EU den kommende forhandlingsrunde for EØS-landene. Norges seneste handlinger er et meget centralt emne for disse drøftelser Planteeksport til Rusland EU forhandler fortsat med Rusland om plantesundhedskontrol og kravene i forhold til at eksportere til Rusland. Russerne er ikke tilfredse med EU-kontrollen, men det seneste år har der ikke været reelle trusler om at lukke for importen. I august 2012 blev Rusland medlem af WTO, hvilket betyder en fast told på prydplanter på 16 pct. Det betyder dog også, at det burde være sværere for Rusland at indføre et importforbud begrundet i plantesundhedsproblemer. Under alle omstændigheder er der fortsat udfordringer ved at eksportere til Rusland. 8.2 Union Fleur Danske Prydplanter har i en årrække nu været medlemmer i Union Fleurs (UF), der er en verdensomspændende paraplyorganisation for plantegrossister. UFs kompetence kom Danmark til gode i forbindelse med behandlingen af Norges overtrædelse i ovennævnte sag, hvor UF bakkede 100% op om Danmarks indsigelser mod Norge. 8.3 Den Grønne Vækstklynge Den i 2010 etablerede Grønne Vækstklynge har i regi af Dansk Gartneri arbejdet med øget vidensdeling mellem sektorerne. Dansk Gartneri har med udgangen af 2012 valgt at gøre status på projektet. 7

9 Som den største sektor under Dansk Gartneri er Danske Prydplanters medlemmer repræsenteret i alle syv aktive arbejdsgrupper. Danske Prydplanter bakker i høj grad op om projektet, der er baseret på et af Danske Prydplanters fokusområder, nemlig øget samarbejde. 9. Afslutning For Danske Prydplanter og foreningens medlemmer bød 2012 på nye udfordringer, men også udfordringer og muligheder, som vi selv skal og kan tage del i. Globaliseringen og strukturudviklingen både blandt producenter og salgsselskaber har forandret branchen markant genne de sidste årtier. Bestyrelsen i Danske Prydplanter vil opfordre til, at vi aktivt påvirker den fremtidige udvikling. Det kan vi gøre ved at rykke tættere sammen i bussen - for at klare strabadserne i den nære fremtid. Vi tror, at et tættere samarbejde i branchen både medlemmerne internt men også mellem leverandører og kunder kan være en brugbar vej, som vi vil anbefale. Danske Prydplanters bestyrelse 8

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl Stormøde: Evaluering af messer Onsdag den 27. november Kl. 14.00-16.00 Agenda: 1. Velkomst Ved formanden for Udstillingsudvalget og Floradania Marketing 2. Opsamling fra Evalueringsmøder messer a. IPM

Læs mere

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 ORGANISATION... 2 3.0 ÅRETS FORLØB... 3 4.0 MEDLEMSTAL... 5 5.0 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche

Læs mere

Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017. Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt

Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017. Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017 & Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt Torsdag d. 23. oktober 2014 Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Danske Prydplanter Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for

Læs mere

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 27. februar 2013 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 27. februar 2013 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 27. februar 2013 på Hotel Nyborg Strand Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Skriftlig årsberetning til FLORA DANIAS GENERALFORSAMLING

Skriftlig årsberetning til FLORA DANIAS GENERALFORSAMLING Skriftlig årsberetning til FLORA DANIAS GENERALFORSAMLING onsdag d. 25. februar 2015 FORÅR OG NY STRATEGI PÅ VEJ! Af Jørgen K. Andersen, Formand i Flora Dania De danske potteplantegartnere og salgsselskaber

Læs mere

Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012

Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012 Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012 Dagsorden 1. Orientering om messesituationen 2. Messegrundlaget samt planlægning 3. Hvorfor messe? 4. Ressourcer orientering om tilskudsansøgning

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling Onsdag den 26. februar 2014 på Best western Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling Onsdag den 26. februar 2014 på Best western Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling Onsdag den 26. februar 2014 på Best western Hotel Nyborg Strand Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Dagsorden: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Danske Prydplanter Skriftlig beretning til generalforsamlingen 03. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Danske Prydplanter Skriftlig beretning til generalforsamlingen 03. marts 2010 Indholdsfortegnelse Danske Prydplanter Skriftlig beretning til generalforsamlingen 03. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 2.0 Organisation.... 3 3.0 Årets forløb... 4 4.0 Medlemstal... 7 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier

Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier Baggrund Gartneribranchen har, med baggrund i målinger foretaget af Odense Kommune, kendt til problematikken med utilsigtet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Fremtidens landbrug bliver Big Business

Fremtidens landbrug bliver Big Business Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fremtidens landbrug bliver Big Business På sporet af fremtidens landbrug Plantekongres 2016 21. januar Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Institut for Fødevare-

Læs mere

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld i udlandet En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet 2 Forord I Danmark har studerende

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport TØF-konference 26. 27.1.05 Potteplanter 1 Udviklingsprojekt Fremtidens distributions- og logistiksystem for potteplanter Projekt støttet

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Dagorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Proces og inddragelse af interessenter Der blev i foråret afholdt 4 workshops med inspiration til virkemidler Sprøjtemidler og sundhed (arbejdstagere

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår LÆS OM. årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer

Glædelig jul og godt nytår LÆS OM. årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer nr. 19 torsdag 16. december 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk Glædelig jul og godt nytår LÆS OM årets julestjerne innovationens abc inspiration til grønnere miljøer 1 4 innovationens abc 6 nær & Fjern

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2016 COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 3 STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 4 HOLLAND... 6 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION... 6 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Opnå fordele som medlem i DLG

Opnå fordele som medlem i DLG Opnå fordele som medlem i DLG Som medlem bliver du automatisk medejer. Det er vores mål at skabe værdi for både DLG og selskabets ejere. Hvad får du ud af dit medejerskab? Medejer af en stor koncern Som

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Samarbejdet VFL og DLBR

Samarbejdet VFL og DLBR DLBR En ny start Samarbejdet VFL og DLBR Ejnar Schultz DLBR merværdi og konkurrencekraft Med samarbejdet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Skat har en plan 1. del

Skat har en plan 1. del - 1 Skat har en plan 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr.

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr. Bruxelles den 12-14. november 2013 Årtiers udviklingspolitisk samarbejde har skabt et stærkt dansk brand internationalt indenfor bistands- og udviklingsarbejde. Danske virksomheder kan bidrage med konkrete

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have.

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have. Fødevareministeriet Den økologiske have Kort beskrivelse af tilskud til den Økologiske Have Til brug for Økonomistyrelsen analyse af statslige tilskudsordninger Baggrund Den Økologiske Have (Fond) har

Læs mere

Referat ved Flora Danias Generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Flora Danias Generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Flora Danias Generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 på Hotel Nyborg Strand Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Torsdag, den 25. september 2014 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Indledningsvis kan bestyrelsen

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Fødevareøkonomisk Institut EU s direkte støtte Konsekvenser og mulige reformstrategier Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Baggrund Stigende betydning af den direkte støtte Midtvejsevaluering af CAP

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere