Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013"

Transkript

1 Danske Prydplanters årsberetning 2012/2013

2 Skriftlig årsberetning til Danske Prydplanters generalforsamling onsdag d. 27. februar Indledning Danske Prydplanter kan se tilbage på et 2012, hvor der igen blev kæmpet hårdt om marginalerne både hvad angår omsætning, priser og markedsandele. Og dermed blev marginaler med til at afgøre om 2012 blev et godt år, et middel år eller et skidt år for både producenter og salgsselskaber. Fynsk stiftstidende samlede op på året ved at sammenligne udviklingen i nogle af de større potteplantegartnerier og konkluderede, at Potteplanter kan hurtigt gå i minus. Men mellemregningerne er vigtige at inddrage. Ville gartnerierne og salgsselskaberne have samme konkurrencevilkår som deres Europæiske kolleger i f. eks. Holland, Tyskland eller Sverige, ville langt flere af regnskaberne have vist anderledes positive takter. Heldigvis evner de danske potteplantegartnere og salgsselskaber at se fremad og se muligheder i en omskiftelig verden. Flere gartnerier og salgsselskaber har trods de svære vilkår formået at opnå positive regnskaber og etableret gode samarbejdsrelationer. 2. Organisation Danske Prydplanter var også i 2012 den største sektor i Dansk Gartneri med ca. 54% af omsætningen ud af en samlet omsætning på kr. 4,4 mia. Sekretariatet for danske Prydplanter består som de foregående 4 år af Direktør Peter Larsen-Ledet, der ud over de administrative opgaver for Danske Prydplanter ligeledes forestår den daglige ledelse af datterselskabet Floradania Marketing A/S. Til at bistå den daglige ledelse og bestyrelsen har Danske Prydplante nedsat følgende udvalg: - Markedsudvalget. Der rådgiver bestyrelsen om udstillinger og markedsføring - Logistikudvalget. Der rådgiver bestyrelsen om transportforhold, containere og udarbejdelse af plan for Helligdagsindleveringer - Repræsentation i Grøn Vækstklynge - Repræsentation i Union Fleurs - Repræsentation i FFP 3. Årets forløb Branchen har i de senere år anvendt afsætningsindekset via Danpot som indikator, når der har skullet gøres status på året. Med et indeks ved udgangen af december på 100,00 i forhold til omsætningen i 1

3 2011, vil 2012 næppe kunne betegnes som et vækstår, men omvendt bevarede branchen en omsætning, hvor mange andre brancher oplevede tilbagegang. Ser man samtidig på prisudviklingen i slutningen af 2012 afslører statistikken Gartneriets prisforhold fra Danmarks statistik et indeks for december på 101, men et akkumuleret indeks for året på 100,0. Isoleret set ikke et fornuftigt resultat, set i lyset af stigningerne på energi- og lønomkostninger, samt inflationen i øvrigt. Konkluderende må man sige, at udviklingen i 2012 kunne have været mere positiv. Og udviklingen sætter samtidig en tyk streg under, at erhvervet til stadighed må kæmpe og udvikle sig, for ikke at opleve negativ vækst. Men Danske Prydplanter vil gå ind i kampen for at vende udviklingen vi ser med glæde at flere af vores medlemmer forventer vækst i Bl.a. et af de større salgsselskaber, der budgetterer med en pæn vækst på over 4%. 3.1 Danske Prydplanters generalforsamling og temadag Danske Prydplanters afholdt i løbet af året den årlige generalforsamling, to gå-hjem-møder for de to medlemsgrupper, samt en temadag i efteråret over emnet Fra data til dækningsbidrag. Temadagen i foråret omhandlede udviklingen i Container-situationen, hvor repræsentanter fra ContainerCentralen redegjorde for den seneste udvikling i at styre vedligeholdelsesomkostningerne i et system, hvor der gennem tiden var indsluset så store mængder kopi-containere og kopihylder, at vedligeholdelsesomkostninger var vokset markant. Danske Prydplanters medlemmer fik her mulighed for at udtrykke deres utilfredshed med den tænkte løsning. Det samme gjorde kunder rundt om i Europa, hvorfor der slutteligt kom en anden løsning. Et andet emne var Udstillinger og messer, hvor vigtigheden af den danske fællesstand blev belyst. Efterårets temadag Fra Data til Dækningsbidrag var valgt ud fra branchens igangværende projekt Green Business & Logistic Intelligence, der har til formål at løfte branchen ind i en ny generation i ITtidsalderen. Flere eksterne indlægsholdere var inviteret til at give ud af deres erfaringer med IT, ERPsystemer og webløsninger og ikke mindst, hvordan anvendelsen af dette, kunne være med til at bidrage positivt på bundlinien. De to Gå-hjem-møder, der blev afholdt for henholdsvis gruppen af producenter og gruppen af eksportører havde begge afsætningssituationen på dagsordenen. Møderne var en fortsættelse af en god tradition, som efterhånden blev startet for et par år siden og som giver mulighederne for at diskutere stort og småt med ligesindede. Møderne var således med til at give et fælles verdensbillede i branchen, og tilsvarende møder forventes ligeledes afholdt i de kommende år. 4. Medlemstal Danske Prydplanter oplevede i 2012 en brutto medlemsnedgang. På producentsiden er man således gået fra 143 til 139 producentmedlemmer, svarende til et fald på 2,8 procent. For salgsselskabernes vedkommende faldt medlemsantallet fra 18 til 15 salgsselskaber, hvor to selskaber ophørte med at drive forretning, mens to salgsselskaber fusionerede. 2

4 5. Indsatsområder Danske Prydplanters bestyrelse valgte i 2012 fem indsatsområder, hvor man havde fokus Handelsbetingelserne Gennem slutning af 2011 og 2012 har bestyrelsen indgående revideret Handelsbetingelserne. Formålet hermed var 1) Der var behov for modernisering, idet sidste revision var i ) Overskriften har været at hæve vores kvalitet og dermed vores produkters levetid i hele værdikæden 3) Derfor har optimering og kontrol af transporten været et vigtigt emne 4) Derudover har tillid og troværdighed om i vores afvikling af salget haft høj prioritet De nye Handelsbetingelser blev fremlagt til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i november og godkendt af generalforsamlingen. 5.2 Containeraftalen Danske Prydplanter har også i 2012 forestået Containeraftalen i samarbejde med ContainerCentralen Nordic og andre interessenter i branchen. Ordningen har endnu en gang bevirket et sundt flow af containere i højsæsonen, hvilket er aftalens primære sigte. Danske Prydplanter deltog i løbet af 2012 ligeledes i Captains Meeting sammen med andre europæiske kunder, og gav indspark til ContainerCentralen i forbindelse med omkostninger til reparation af hylder. Det nye princip betyder, at de der ikke har lejet en hylde kvote heller ikke kan få byttet hylder uden at må betale herfor. 5.3 Kollektiv produktansvarsforsikring Flere og flere specielt detailkæder kræver produktansvarsforsikringer af deres leverandører som følge af skærpede krav i lovgivningen. Danske Prydplanter forhandlede i 2012 en ny aftale på plads med Gartnernes Forsikring som fremover forestår policen. 5.4 Helligdagsindleveringer Til at hjælpe med at optimere arbejdsprocesserne hos såvel producenterne, vognmændene som i pakkehallerne hos salgsselskaberne blev der også i 2012 lavet en gensidig aftale om åbningstider omkring helligdage. 5.5 Markedsføring Dette område prioriterede Danske Prydplanter også i 2012 meget højt, hvor ressourcerne fra GAU blev anvendt til forskellige markedsføringsindsatser igennem såvel Floradania Marketing Floradania Marketing Til at varetage de forskellige marketingsaktiviteter anvendes Floradania Marketing, der er et 100% ejet datterselskab til Danske Prydplanter. Floradania Marketing havde i 2012 fokus på områderne: Messer, Presse og Livsstil. 3

5 I 2012 deltog Floradania Marketing med danske fællesstande på messerne IPM 2012, Salon de Vegetal 2012, Miflor 2012 samt Elmia Garden Til messerne Miflor 2012 og Elmia Garden 2012 fik udstillerne tilskud til udstillingsomkostningerne gennem Eksportrådet, mens Danske Prydplanter som resultat af udeblevet tilskud fra Eksportrådet til IPM 2012 gik ind og støttede den danske fællesstand økonomisk, således den danske hal 5 blev bevaret. Pressemæssigt bar en lang og intens indsats endelig frugt, da danske planter blev nævnt rekordmange gange i danske magasiner, aviser og livsstilsblade. Ud af en indsats på ca. kr. 1,6 mio. fik den danske branche artikler i svarende til en annonceværdi på ca. kr. 5,0 mio. Indsatsen finansieres af midlerne fra GAU. En af årsagerne til den danske plantebranches attraktivitet i pressen er dens evne til at ramme tidens trends, og dette skyldes i høj grad Livsstils-indsatsen. Gennem et tæt samarbejde med bl.a. PEJ-gruppen og andre trendspottere, formår branchen at præsentere deres produkter i stil med tidens trends og tendenser. Dette projekt er ligeledes finansieret med midler fra GAU. Floradania Marketing fungerer ud over projektlederrollerne i GAU-projekterne, også som en del af medlemmernes marketingsafdelinger, hvor man kan søge om assistance inden for forskellige marketingsdiscipliner. Floradania Marketing hjalp således flere medlemmer i 2012 med forskellige opgaver inden for kommunikationsstrategi, udarbejdelse af grafiske linjer samt andre opgaver, der var med til at synliggøre medlemmernes styrker Markedsudvalget Markedsudvalget er nedsat af Danske Prydplanter, og har til formål at rådgive Floradania Marketing i årets aktiviteter. Markedsudvalget bestod i 2012 af seks repræsentanter fra producentsiden og fem repræsentanter fra salgsselskabssiden. Formanden siden 2008, Ernst Mittag, har meddelt bestyrelsen, at han fratræder ultimo februar Relaterede virksomheder og foreninger Danske Prydplanter har ud over datterselskabet Floradania Marketing, også en aktiepost i Danpot på 50%. Dertil kommer at Danske Prydplanter i 2012 havde et meget tæt samarbejde med flere andre organisationer i branchen. 6.1 Gartnerirådgivningen (HortiAdvice Scandinavia A/S) Gartnerirådgivningen, der er en del af Videncentret for Landbrug har fra med virkning fra 1. januar 2012 indgået en strategisk alliance med den hollandske rådgivningsvirksomhed DLV Plant. Danske Prydplanter har tidligere været en aktiv deltager i Brugerudvalget for Gartnerirådgivningen. Danske Prydplanter benyttede sig i 2012 af assistance fra konsulent Marianne Jepsen inden for rådgivningen i miljøcertificeringen MPS, ligesom der er samarbejde omkring demonstrationsprojekter. 6.1 AgroTech Danske Prydplanter fortsatte i 2012 samarbejdet med AgroTech, hvor en særlig gartnerigruppe har til formål at forske i blandt andet energibesparelse i gartnerierhvervet. Som et Godkendt 4

6 Teknologisk Serviceinstitut (GTS), har AgroTech mulighed for at ansøge midler til forskningen, som gerne skulle bringe gartnerierhvervet i front i forhold til vores udenlandske kolleger. 6.3 Dansk Gartneri Samarbejdet med dansk Gartneri levede i 2012 op til alle forventninger. Både omkring Handelspolitiske områder, som fx norgessagen, men også omkring tilskudsmuligheder til branchen, nød Danske Prydplanter godt af samarbejdet med Dansk Gartneri. Vi er overbeviste om at Norges-sagen sætter spor så nordmændene vil tænke sig om en ekstra gang inden de fremover vi øge toldsatserne. I forbindelse med de aktuelle drøftelser i regeringen om afgiftslettelser, er vi overbeviste om at Dansk Gartneri gør sit yderste for at få nedsat både NO-X- og PSO afgifterne. Gennem Dansk Gartneri har Danske Prydplanter ligeledes en indgang til Landbrug og Fødevarer, hvor Dansk Gartneri er medlemmer og hvor tidligere sekretariatschef i Dansk Gartneri, Flemming Nør- Pedersen, nu har fået ansættelse. I Danske Prydplanter sætter vi stor pris på det gode samarbejde med Dansk Gartneri et samarbejde som vi i Danske Prydplanter vi vil styrke til gavn for vores branche. 6.4 Gartneriets Afsætningsudvalg Administrationen af midlerne i henholdsvis Produktionsafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden, blev fortsat i 2012 varetaget af Gartneriets afsætningsudvalg (GAU). GAU har også i 2012 taget Danske Prydplanters anke om de mange administrative omkostninger ved fondene til efterretning, og har bl.a. iværksat digitaliseringen af indberetningerne, således processen skal blive mindre ressourcekrævende og mindre omkostningstunge i fremtiden. Produktionsfonden administrerer og fordeler de midler, som Danske Prydplanters producentmedlemmer indbetaler via 2,00 promiller af deres omsætning, mens Promilleafgiftsfonden administrerer og fordeler midler fra Fødevareministeriet, som indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Midlerne fra de to fonde fordeles fortsat på en række projekter, som der for Danske Prydplanters vedkommende berettes yderligere om under regnskabet. Hovedparten af midlerne, d.v.s. midlerne fra Produktionsafgiftsfonden, blev i 2012 dedikeret til markedsføring og markedsinformation på bekostning af forskning. Dette sker ud fra den betragtning at midlerne fra GAU i fremtiden bliver væsentlig mindre og man derfor har lavet en stram prioritering. Forskningen vil derfor skulle finansieres på anden vis og som det fremgår af afsnittet om Forskning senere i beretningen, ser det ud som det kan lykkedes. Fondene gav allerede i oktober og november tilsagn om de projekter, som der kunne forvente støtte fra de to fonde i Her opnåede Danske Prydplanter tilsagn til projekter under Produktionsafgiftsfonden på 3,8 mio. til henholdsvis markedsføring og markedsinformation. Og desuden opnåedes støtte fra Promilleafgiftsfonden på kr i I 2012 opnåede Danske Prydplanter tilsagn om i alt kr. 3,4 mio. ud af ansøgte kr. 4,2 mio. 6.5 Danpot Udviklingen af projektet Green Business & Logistic Intelligence (GB&LI) har været højt på dagsordenen i 2012 og tre testgartnerier nåede at blive idriftsat på den nye platform. 5

7 Projektet har været ressourcekrævende, og af den grund blev der i december anmodet om forlængelse af projektet, der har opnået støtte under Fødevareministeriet. Anmodningen blev godkendt og i den sammenhæng blev der ansat en projektkonsulent til at følge projektet til ende. 7. Forskning Hvor området tidligere nød opbakning over en bred kam, er tendensen i dag, at mange gartnerier gør anvendelse af forskning og assistance individuelt. En centraliseret forskning vanskeliggøres derved. 7.1 Forskning og forsøg GAU-midlerne er blevet lidt forbedret i 2012, men ligger fortsat på et niveau, hvor der ikke har været plads til forskningsprojekter direkte finansieret af Danske Prydplanter Projektet Innovative planter Projektet Innovative planter er et fireårigt innovationskonsortium, som nu er gået ind i sit andet år. Det er et samarbejde mellem Institut for Jordbrug og Økologi ved Københavns Universitet, Institute of Floriculture and Tree Sciences ved Leibniz Universität Hannover, AgroTech A/S, Dow AgroSciences, forædlingsafdelingerne ved gartnerierne Knud Jepsen A/S, PKM A/S, Graff-Kristensen A/S, 4Kløver samt Dansk Gartneri. Overordnet set går projektet godt. Der er mange studerende fra Københavns Universitet involveret, og dette kombineres med ophold i Holland og Tyskland. Projektet har været omtalt med et display på Horti Fair Universiteterne I det forløbne år har der ikke været større strukturændringer på universiteterne. På Københavns Universitet Højbakkegård er der blevet arbejdet med planlægning af nye forsøgsvæksthuse. Det forventes, at der kan bygges i Faciliteterne indgår i plantelaboratorieprojektet og vil kunne udlejes og indgå i relevante projekter. 7.2 Plantesundhedskontrollen Efter flytningen af Plantedirektoratet til en ny styrelse i Nyropsgade er der brugt en del ressourcer på at få den nye organisation på plads. Samtidig arbejdes der i EU på en større reform af plantesundhedsområdet. Det gældende direktiv skal lægges ind i en større kontrolforordning, mens der tegner sig et billede af et nogenlunde uændret niveau for kravene til plantesundhedskontrollen. NaturErhvervstyrelsen er nu i slutningen af den treårige periode med de ekstraordinært høje gebyrer. Stigningen i gebyrerne i 2013 er derfor alene en indeksering. 7.3 MPS/FFP Sekretariatet for FFP Fair Flowers, Fair Plants blev i 2012 underlagt sekretariatet under MPS. Ønskerne om større synergi mellem de to certificeringer kombineret med besparelser var med til at forme denne konstellation. Danske Prydplanter har fortsat en tro på at certificeringerne under MPS får stigende opmærksomhed blandt detailkæderne ude i Europa, hvorfor foreningen støtter medlemmerne af ordningen med 6

8 konsulentstøtte gennem Gartnerirådgivningen, som tidligere nævnt i denne beretning. I alt deltager 36 gartnerier, som repræsenterer mere end 50% af det danske produktionsareal. 8.0 Erhvervspolitik Dansk Gartneri varetager de erhvervspolitiske interesse for alle fire sektorer i gartnerierhvervet, hvilket er med til at sikre synlighed og politisk bevågenhed. 8.1 Erhvervs- og handelspolitik Norge I sommeren 2012 gennemførte Norge en toldændring på store havehortensiaer, så de fra at være toldfrie pludselig er blevet pålagt 72 pct. importtold. Dansk Gartneri har forfulgt sagen tæt og bragt den op over for Udenrigsministeriet og EU-Kommissionen. Senere er det kommet frem, at Norge også vil øge tolden på kød og ost. Tilsammen har dette skabt stor frustration i flere regeringer og ikke mindst i EU. Den kraftige politiske modstand har gjort, at der er blevet sat ekstra hårdt ind i denne sag. Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og MEP Bendt Bendtsen har været meget offensive, ligesom flere danske politikere har kæmpet imod tolden i Nordisk Råd. Det er endt med, at EU i skarpe vendinger har forlangt, at Norge skal trække toldstigningen tilbage inden den 1. januar Da dette ikke er sket, er EU gået i gang med at se på, hvilke modforholdsregler de eventuelt kan sætte i værk. Primo marts 2013 forventes der at foreligge et notat med konkrete forslag. Samtidig forbereder EU den kommende forhandlingsrunde for EØS-landene. Norges seneste handlinger er et meget centralt emne for disse drøftelser Planteeksport til Rusland EU forhandler fortsat med Rusland om plantesundhedskontrol og kravene i forhold til at eksportere til Rusland. Russerne er ikke tilfredse med EU-kontrollen, men det seneste år har der ikke været reelle trusler om at lukke for importen. I august 2012 blev Rusland medlem af WTO, hvilket betyder en fast told på prydplanter på 16 pct. Det betyder dog også, at det burde være sværere for Rusland at indføre et importforbud begrundet i plantesundhedsproblemer. Under alle omstændigheder er der fortsat udfordringer ved at eksportere til Rusland. 8.2 Union Fleur Danske Prydplanter har i en årrække nu været medlemmer i Union Fleurs (UF), der er en verdensomspændende paraplyorganisation for plantegrossister. UFs kompetence kom Danmark til gode i forbindelse med behandlingen af Norges overtrædelse i ovennævnte sag, hvor UF bakkede 100% op om Danmarks indsigelser mod Norge. 8.3 Den Grønne Vækstklynge Den i 2010 etablerede Grønne Vækstklynge har i regi af Dansk Gartneri arbejdet med øget vidensdeling mellem sektorerne. Dansk Gartneri har med udgangen af 2012 valgt at gøre status på projektet. 7

9 Som den største sektor under Dansk Gartneri er Danske Prydplanters medlemmer repræsenteret i alle syv aktive arbejdsgrupper. Danske Prydplanter bakker i høj grad op om projektet, der er baseret på et af Danske Prydplanters fokusområder, nemlig øget samarbejde. 9. Afslutning For Danske Prydplanter og foreningens medlemmer bød 2012 på nye udfordringer, men også udfordringer og muligheder, som vi selv skal og kan tage del i. Globaliseringen og strukturudviklingen både blandt producenter og salgsselskaber har forandret branchen markant genne de sidste årtier. Bestyrelsen i Danske Prydplanter vil opfordre til, at vi aktivt påvirker den fremtidige udvikling. Det kan vi gøre ved at rykke tættere sammen i bussen - for at klare strabadserne i den nære fremtid. Vi tror, at et tættere samarbejde i branchen både medlemmerne internt men også mellem leverandører og kunder kan være en brugbar vej, som vi vil anbefale. Danske Prydplanters bestyrelse 8

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 ORGANISATION... 2 3.0 ÅRETS FORLØB... 3 4.0 MEDLEMSTAL... 5 5.0 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand

Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling den 29. februar 2012 på Hotel Nyborg Strand Dagorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche

Læs mere

Årsberetning 2011. Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int.

Årsberetning 2011. Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int. Årsberetning 2011 Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C Tel.: (int. +45) 35 35 66 11 E-mail: drf@travelassoc.dk Telefax: (int. +45) 35 35 88 59 Beretning fra s formand 2011 igen et udfordrende år 2011 har

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Et år med fokus på musikkens betydning

Et år med fokus på musikkens betydning Beretning 2013-2014 Et år med fokus på musikkens betydning MUSIKKENS BEDSTE RESULTAT NOGENSINDE Formandens skriftlige beretning til generalforsamlingen 23. oktober 2014 I 2011 og efterfølgende 2012 leverede

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2007 Beretning fra formanden 2007 - endnu et godt år for DRF og vores medlemmer Det er med stor tilfredshed at kunne indlede DRF's årsberetning 2007 med at konstatere,

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Beretning fra DRF s formand

Beretning fra DRF s formand Årsberetning 2013 Beretning fra DRF s formand 2013 var mit første år som formand for DRF Jeg startede med at ringe rundt til en række medlemmer fra de forskellige fraktioner for at stikke fingeren i jorden

Læs mere

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Det er en fornøjelse at byde velkommen til Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014. Velkommen til Selskabets medlemmer og velkommen til ansatte,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

BERETNING FRA DRF s FORMAND

BERETNING FRA DRF s FORMAND ÅRSBERETNING 2014 BERETNING FRA DRF s FORMAND 2014 har været et travlt år for DRF med mange store sager. Lad mig sætte et par ord på nogle af dem. I skrivende stund er det nye lovforslag om Rejsegarantifonden

Læs mere

STREAMING & VIDEO EXPERTS Under the same roof. NKT Holding A/S. Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 ::

STREAMING & VIDEO EXPERTS Under the same roof. NKT Holding A/S. Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 :: Side 1 20 NKT Holding A/S :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 :: God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2008 Beretning fra formanden 2008 Et udfordrende vendepunkt Med 2008 sluttede den efterhånden lange årrække, der i pressen har været karakteriseret som rekordår. Det er år, hvor rejsebranchen

Læs mere