Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Løn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn"

Transkript

1 Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamic cs C Løn i flere regnskaber Versionn 2.0

2 Indhold Forord... 3 Konsekvenser af sammenlægningenn... 4 Den indledende opsætning... 5 Ændring af numre på udgåedee lønarter... 5 Udskrift af finanskonteringsliste... 6 Udskrift af satsliste... 6 Eksport af lønopsætning... 6 Lønopsætning i DATregnskabet... 7 Kontrol af lønopsætning i regnskaberne... 8 Ændring af opsætning på kartoteker Den afsluttendee opsætning Kontering af lønnen Angivelse af satser Fremtidig vedligeholdelsee

3 Forord I forbindelse med tidligere lønopdateringer, har der været rettelser til mange lønarter, tælleværker og satskoder, hvorfor første version af denne vejledning blev frigivett i Vejledningen beskriver fremgangsmåden ved sammenlægning af flere lønregnskaber, så lønopsætningen kun ligger i et regnskab, og man dermed kun skal gennemføre opdateringer en gang. De seneste år har det været minimalt hvilke rettelser der har været til lønarter og tælleværker, hvorfor man skal overveje en ekstra gang om sammenlægningen vil være v en godd løsning. Laver man ændringen så lønopsætningen kun ligger i et regnskab, betyder b det imidlertid ikke, at der ikke forsat kan køres med flere f regnskaber, men blot at den løbendee vedligeholdelse af lønopsætningen minimeres. Der er dog et par ting man skal tage med i overvejelsen inden man slår lønopsætningen sammen til kun at ligge i et regnskab. For at det kan lade sig gøre, er der visse forudsætninger, der skal være på plads: Lønopsætningen (lønarter, tælleværker, satskoder og gennemløb) er ens i alle regnskaber. Der er tale om samme kontoplan i alle regnskaber eller der anvendes a gruppekontering i hvert enkelt regnskab. De generellee satser angivet direkte på lønarterne er ens i alle a regnskaber eller derr angives satser på den enkelte medarbejder eller løngrupper i hvert enkelt regnskab. De relevantee kartoteker sættes s op til kun at have data liggende i DATregnskabet, hvorfor den fælles lønopsætning skal være indlæst i DATregnskabetændre nummer på lønarter, tælleværker og satskoder. Opsætningen af hvilke kartoteker der kun ligger i DATregnskabet skal sættes op efter hver når ændringen af kartotekerne foretages. Ulemper: Man fraskriver sig muligheden for at opdatering, det være sig Hot Fix, Service Packs og nye versioner. Nye notater på lønarter, tælleværker eller satskoder vil ikke slå igennem i alle regnskaber. Denne vejledning er opbyggett som en guide igennem de forskellige faserr i forbindelse med sammenlægningen af lønopsætningen i fleree regnskaber,, samt den efterfølgende vedligeholdelse. 3

4 Konsekvenser af sammenlægningen I forbindelse med ændringen af en række kartoteker, der gør det muligt at have lønopsætningen liggendee i et regnskab, nemlig DATregnskabet, og på den måde kun at skulle vedligeholde lønopsætningen en gang, er det visse konsekvenser der lige skal gøres opmærksom på. Det drejer sig om følgende konsekvenser: Lønopsætning i DATregnskabet Når lønopsætningenn samles i ett regnskab, sker dette i DATregnska abet. Det betyder at alle lønarter, tælleværker, satskoder, gennemløb mv. kommer til at ligge i DATregnskabet, men vil være tilgængelige/synligee i alle regnskaber. Ens kontoplan i alle regnskaber eller gruppekontering Kontoplanen skal enten være ens i alle regnskaber for at der kann foretages kontering direkte på lønarterne eller tælleværkerne. Såfremt der er forskel på kontoplanen i de forskellige regnskaber, skal konteringen foregå som gruppekontering i hvert enkelt regnskab. Ens satser på lønarter eller satser på grupper/medarbejdere Satser, der er angivet direkte på lønarter som generelle satser, skal være ens i alle regnskaber. Såfremt der er forskel på satserne angivett direkte på lønarterne i de forskellige regnskaber, skal satsernee fremover angives som satser på denn enkelte medarbejder eller på løngrupper. Ingen ændring af numre på lønarter, tælleværker og satskoder Efter sammenlægningen af lønopsætningenn i et regnskab, kan der ikke ændres nummer på aktive eller udgåede lønarter, tælleværker og satskoder. 4

5 Den indledende opsætning Før de relevante kartoteker sættes op til, at data kun ligger i foretages/kontrolleres: Ændring af numre på udgåede lønarter Udskrift af finanskonteringsliste Udskrift af satsliste Eksport af lønopsætningen Lønopsætningen i DATregnskabet Kontrol af lønopsætningen i regnskaberne. Ovennævnte punkter vil efterfølgende blive gennemgået. DATregnskabet, skal følgende Ændring af numre på udgåede lønarter Eftersom der ikke vil ske en ændring af historiske poster i andre regnskaber endd DATregnskabet når de relevante kartoteker er sat op til kun at ligge i et regnskab, skal lønarter man ønsker at ændre nummer på ændres nu. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Periodisk/Ændre nummer/lønart Efter aktivering af menupunktet promptes der for følgende oplysninger: Fra I feltet angives nummeret på lønarten, der ønskes ændret. Til I feltet angives nummeret, som lønarten ønskes ændret til. Skriv Ændre I feltet angives teksten Ændre Indtastningen godkendes, hvorefter der promptes for om indtastningen nu også er korrekt. Der vælges Ændre, hvorefter ændringen af nummeret foretages. Skift til næste regnskab og foretag ændringer på de lønarter der måtte ønskes ændret. 5

6 Udskrift af finanskonteringsliste For at få et overblik over konteringssit uationen i hvert enkelt regnskab b og samtidig have dokumentationen i orden, udskrives der enn finanskonteringsliste i hvert regnskab. Dette gøres på følgendee måde: Gå til Løn/Rapporter/Stamdata/Finans Efter aktivering af menupunktet kan der angives en evt. afgrænsning a på lønarterr og/eller tælleværker. Kontroller at der ikke afgrænses på hverken lønarter eller tælleværker, så listen bliver komplet. Godkend og udskriv listen til printerr Skift til næste regnskab og udskriv den samme liste her og i de d øvrige regnskaber. Udskrift af satsliste For at have dokumentationen på plads, når det gælder de generelle satser, som er angivet direkte på lønarterne, skal der udskrives en satsliste i hvert enkelt regnskab. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Rapporter/Stamdata/Satser Efter aktivering af menupunktet kan der angives en evt. afgrænsning på lønarter. Kontroller at der ikke afgrænses på lønarter, så listen bliver komplet. Godkend og udskriv listen til printerr Skift til næste regnskab og udskriv den samme liste her og i de d øvrige regnskaber. Eksport af lønopsætning Før arbejdet med at kontrollere om lønopsætningen i de forskellige regnskaber er fuldstændig ens påbegyndes, skal lønopsætningen i hvert enkelt regnskab eksporteres. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Eksport I feltet Filnavn tastes stiangivelsen og filnavn (fx c:\lonxxx.kom, hvor xxx erstattes af ekstension på regnskabet DAT, DMO mv.) I feltet Kontering svares der ja til lønarterne) at eksportere konteringen (dvs. konteringen direkte på Efter godkendelse af de indtastede værdier, eksporteres lønopsætningen. Skift til det næste regnskab, gentag proceduren i alle regnskaber. 6

7 Lønopsætning i DATregnskabet Eftersom de relevante kartoteker kun kan sættes op til at data ligger i DATregnskabet, er det en forudsætning, at der også er en lønopsætning tilgængelig i DATregnskabet. Dette gøres på følgende måde: Gå til Generelt/Tilpasning/Vedligeholdelse/Database Aktiver menupunktet Opret regnskab og udfyld følgende felter: Forkortelse I feltet angives DAT Regnskabsnavn I feltet angives fx Lønopsætning hviss regnskabet udelukkende anvendes til lønopsætning. Lande og sprogstandard I feltet angives DK Regnskab til import I feltet svares der Nej Der godkendes, hvorefter regnskabet oprettes. Indlæsning af lønopsætning i DATregnska abet Såfremt lønmodulet i DATregnskabet ikke tidligere har været anvendt eller DATregnskabepå følgende først lige er blevet oprettet, skal der indlæses en lønopsætningen. Dette gøres måde: Skift til DATregnskabet Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Import Efter aktivering af menupunktet promptes der for en stiangivelse og et filnavn. For at minimere arbejdet med at nå frem til en fælles lønopsætning i alle regnskaber, anbefales det at indlæse lønopsætningen fra det regnskab, hvor der er e foretaget flest tilpasninger til lønopsætningen. Filnavnet er c:\lønxxx.kom (xxx erstattes af ekstension på regnskabet, hvorfra lønopsætningen ønskes indlæst, hvis vejledningenn er fulgt) 7

8 Kontrol af lønopsætning i regnskaberne Før de relevante kartoteker sættes op til att data kun ligger i DATregnskabetved at foretage en sammenligningg af den kontrolleress det om lønopsætningen er ens i alle regnskaber. Dette gøres eksporterede lønopsætning fra de forskelligee regnskaber op imod en lønopsætning i DATregnskabet. Sammenligningen foregår på følgende måde: Skift til DATregnskabet Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Sammenligning Efter aktivering af menupunktet promptes der for om sammenligningslisten ønskes udskrevet til skærm, printer, spoolfil mv. Det anbefales at udskrive listenn til printer. Det godkendes og efterfølgende promptes der for den fil, der ønskes sammenlignet op imod. Filnavnet er c:\lonxxx.kom (xxxx erstattes af ekstension lønopsætningen ønskes indlæst, hviss vejledningen er fulgt) på regnskabet, hvorfra Der godkendes hvorefter sammenligningslisten udskrives. Når sammenlignings listen er udskrevet er det tid til at gennemgå denne for dee forskelle, der er på lønopsætningen i de to regnskaber. Listen omfatter først og fremmest en markering af, om der er tale om o fx en lønart, der kun findes i DATregnskabet, kun i den eksporterede lønopsætning eller om der er forskel på lønopsætningen i DATregnskabet og den eksporterede lønopsætning. Forskellen er markeret på følgende måde: << Lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet lønopsætning. eksisterer kun i den eksporterede >> Lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet regnskabet. eksisterer kun k i lønopsætningen i DAT < Lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet i den eksporterede lønopsætning er forskellig fra lønarten/ /tælleværket/satskoden/gennemløbet i lønopsætningen i DATregnskabett > Lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet i lønopsætningen i DATregnskabet eksisterendee lønopsætning er forskellig fra lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet i lønopsætningen i den eksporterede lønopsætning. 8

9 Listen gennemgås nu med det formål, f for så vidt muligt, efterfølgende at tilpasse lønopsætningen i DATregnskabet. Dvs. at tilføje de lønarter/ /tælleværker/satskoder/gennemløb, der kun findes i den eksporterede lønopsætning. Når sammenligningslisten er gennemgået første gang, og den eksisterende lønopsætning er tilpasset, udskrives sammenligningslisten endnu engang, og lønopsætningen gennemgås g endnu engang. Der gøres opmærksom på, at det er meget almindeligt at udskrive sammenligningslisten mange gang, eftersom det ikke altid er helt tydeligt, hvad forskellen på de to lønopsætninger egentlig er. Det kan fx forekomme tælleværker, hvor den eksisterende lønopsætning ser ud til at beregningslinjerne er fuldstændig identiske med beregningslinjerne på p tælleværket i DATregnskabet. Der er i disse tilfælde tale om en forskel i linjenummeret på beregningslinjerne i de to lønopsætninger. Såfremt der er tvivl om, hvori forskellen består, kan man med fordel starte endnu en C5 og skifte til det eksporterede regnskab, så err det lettere at sammenligne beregningslinjer. Når forskellene i de to lønopsætninger, så vidt det nu er muligt, er udlignet, gennemføres sammenligningen op imod den eksporterede e lønopsætning fra det næste regnskab. Det vil sige: Sammenligningskørslen gennemføres Sammenligningslisten udskrives Lønopsætningen i DATregnskabet tilpasses, hvor det er relevant. Dette gøres for samtlige eksporterede regnskaber. 9

10 Ændring af opsætning på kartoteker Der gøres opmærksom på at inden de relevante kartoteker sættes op til, at data kun ligger i DATfølgende regnskabet, skal det forrige afsnit være afsluttet. Når det er gjort, err det tid til at ændre på kartoteker. PayTable Kartoteket omfatter lønarterne PayCounterunit Kartoteket omfatter tælleværks hoveder, dvs. tælleværksnummer, navn, type mv. PayCalculate Kartoteket omfatter tælleværkernes beregningslinjer PayRateTable Kartoteket omfatter satskoderne PayCalcSequence Kartoteket omfatter gennemløbene/sekvensnumrene PaySlip Kartoteket omfatter lønselernes opsætning, når det gælder linjerne. Bundlinjerne berøres ikke, og skal derfor forsat vedligeholdes i hvert regnskab. PayPeriodTable Kartoteket omfatter periode angivelserne med ikke datointervallerne. NB. Ændringen af opsætningen på kartotekerne e kan kun foretages i console versionen af C5. Endvidere gøres der opmærksom på, at derr ikke må være brugere på C5, når ændringen foretages. 10

11 Opsætningen af ovennævnte kartoteker ændres på følgende måde: Gå til Generelt/Tilpasning/Udviklingsmenu/DBD/Ret Herefter vælges Kerne Vælg kartoteket PayTable Der gøres opmærksom på, at den hurtigste måde at finde kartotekett på, er ved at taste navnet på kartoteket. Teksten kan ses skærmbilledets nederste venstre hjørne. Herefter vælges menupunktet Navn I feltet Hvor ligger dataa tastes AltH, hvorefter værdien Kunn i DAT regnskabet vælges Godkend valget og godkend ændringen til kartoteket. Aktiver menupunktet Kerne og vælgg det næste kartotek. PayCounterunitt Kør punkt 1 kartoteker: o o o o o PayCalculate PayRateTable PayCalcSequence PaySlip til 4 igennem for hvert kartotek, hvor opsætningen ønskes ændret, dvs. følgende PayPeriodTablee 11

12 Den afsluttende opsætning Så er der kun to ting tilbage før ændringen er gennemført: Kontering af lønnen Angivelse af satserne Kontering af lønnen Såfremt der er tale om samme kontoplan i alle regnskaber, kan der ses bort fra dette punkt. Såfremt der imidlertid er tale om en individuel kontoplan i hvert regnskab, skal lønnen konteres på løngrupper. Dette gøres på følgende måde: Oprettelse af konteringsgrupper Først og fremmest skal det nødvendige antall løngrupper oprettes. Dette gøres påå følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper Opret en ny løngruppe ved v at udfylde følgende felter: Gruppe I feltet angives en gruppebetegnelse. Eftersom løngrupperne ikke skal anvendes på samme måde som de almindelige løngrupper, anbefales det at anvende en gruppebetegnelse der begynder med _, fx _FinSalg for finanskontering i forbindelse med salgsafdelingen. Navn I feltet angives navnet på løngruppen, fx Finanskontering salgsafdeling Opret de resterende løngrupper på samme måde. Opsætning af kontering på grupper Når konteringsgrupperne er oprettet er det tid til at angive kontering på de relevante lønarter og tælleværker. Dette gøres på følgende måde: Find finanskonteringslisten udskrevet i det aktuelle regnskab frem, eftersom det arbejdet med at angive konteringen. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Finans Placer markøren på den første lønart, der skal konteres Aktiver menupunktet Grupper vil lette Angiv gruppekontering ved at vælge den/de felterne Konto og/eller Modkonto relevante løngruppe(r) og tilføj kontering i Skift til den næste lønart, der skal konteres, og angiv gruppekontering. 12

13 Når der er angivet kontering på alle de relevante lønarter, skiftes der til tælleværkerne. Placer markøren på det første tælleværk, der skal konteres Aktiver menupunktet Grupper Angiv gruppekontering ved at vælge den/de felterne Konto og/eller Modkonto relevante løngruppe(r) og tilføj kontering i Skift til det næste tælleværk, der skall konteres, og angiv gruppekontering. Angivelse af konteringsgrupper på medarbejderen Sidst men ikke mindst skal de oprettede konteringsgrupper tilføjes som s en oplysning på den enkelte medarbejder. Dette gøres på følgende måde: : Gå til Løn/Kartotek Placer markøren på den første medarbejder Skift til fanenn Lønopl. I feltet Finans tilføjes den relevante konteringsgruppe Skift til den næste medarbejder og tilføj en konteringsgruppee i feltet Finans. Fremgangsmåden er den samme på alle medarbejdere. NB. Når konteringen er på plads i dett ene regnskab, skiftes der til det næste regnskab, hvor der ligeledes Oprettes konteringsgrupper Angives kontering på lønarter og/eller tælleværker Tilføjes en konteringsgruppe på medarbejderne Fremgangsmåden er den samme i samtlige regnskaber. 13

14 Angivelse af satser Såfremt de generellee satser, fx på kørselsgodtgørelse, er de samme i samtlige regnskaber, kan disse forsat være angivet som satser direkte på lønarterne. I de tilfælde, hvor der er forskel på de generelle satser angivet direkte på lønarterne i de forskellige regnskaber, skal satserne angivess som medarbejder/gruppesatser. Dette gøres påå følgende måde: Oprettelser af satsgrupper Først og fremmest skal de nødvendige antal løngrupper oprettes. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper Opret en ny løngruppe ved v at udfylde følgende felter: Grupper I feltet angives en gruppebetegnelse. Eftersom løngruppenn ikke skal anvendes på samme måde som de almindelige løngrupper, anbefales det at anvende en gruppebetegnelsen der begynder med _ fx _SatsGen for generelle satser. Navn I feltet angives navnet på løngruppen, Fx Generelle satser Opret de resterende løngrupper på samme måde. Knyt medarbejderen til satsgruppen Efter at have oprettet det relevante antal satsgrupper Dette gøres på følgende måde: skal der knyttes medarbejder til grupperne. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper Placer markøren på den første satsgruppe Knyt de relevante medarbejdere til gruppen, enten ved at aktivere a menupunktet Indsæt og angive en evt. afgrænsning eller vedd at aktivere menupunktet Filter, skiftt blok og markere de relevante medarbejdere med F5. Placer markøren på den næste satsgruppe og knyt de relevante medarbejdere til t denne gruppe, og til de resterende satsgrupper. NB. Der gøres opmærksom på, at den samme medarbejder godt kan være knyttet il flere løngrupper, fx den generelle gruppe og timelønsgruppen. 14

15 Opsætning af satser på grupper Når løngrupperne er oprettet err det tid til at angive satser på de relevante lønarter. Dette gøres på følgendee måde: Find satslisten udskrevett i det aktuelle regnskab frem, eftersom den vil lette arbejdet med at angive satser. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Satser Placer markøren på den første lønart, hvor der skal angives satser Skift til nederste blok Angiv medarbejder og satsen er gyldig fra. /eller gruppesatser på lønarten, Husk fra dato er den dato hvorfra Skift til øverste blok og placer markøren på næste lønart Skift til nederste blok, og angiv medarbejder og/ /eller gruppesatser Forsæt opsætningen af satser s på de resterende lønarter. 15

16 Fremtidig vedligeholdelse Når kartotekerne er sat op til, at data kun ligger i DATregnska abet, vil fremtidige opdateringer omkring lønopsætningen kun skulle foretages en gang vedrørende: Backup af lønopsætningen Check af lønarter, tælleværker mv. Import af den nye lønopsætning Tilpasning af lønopsætningen Lønarter på lønsedlen (kan dog undlades ved ikke at have kartotekett PaySlip sat op til at data kun ligger i DAT regnskabet. 16

17 Microsoft Dynamics is a line off integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drivee business success. U.S. and Canada Toll Free Worldwide The information contained in this documentt represents the current view v of Microsoft Corporation on the issues discussedd as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing c market conditions, this document should not be interpreted to bee a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannott guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright c laws is the responsibility of o the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or otherr intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expresslyy provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo,, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics,..NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation. 17

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn Microsoft Dynamics C5 Nyhedsbrev C5 løn INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Start lønberegning direkte fra medarbejderen.... 4 Bundlinjer med i kommafilen ved eksport... 4 Rapporten

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011 Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011 Løn 2011 Microsoft Dynamics C5 20100 FeriePatch 2011 Contents Forord... 3 Rettelse til tælleværk 5154, Forbrugt feriepenge før 1/5... 4 Rettelse vedr.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet 2010 Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Labels Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udviklingsværktøj - Ctrl-F1... 4 Labelsystemet...

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK Microsoft Dynamics C5 Security Guide DK INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Gennemgang af sikkerhedsstrukturen i Microsoft Dynamics C5.... 3 Grundlæggende begreber... 3 Windows sikkerhedsstruktur... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Agenda. Trænere: Anders Trolle-Schultz, SaaS-IT Consult. Hans Andersen, Salestrainer.dk. Jesper Grønbæk, Microsoft

Agenda. Trænere: Anders Trolle-Schultz, SaaS-IT Consult. Hans Andersen, Salestrainer.dk. Jesper Grønbæk, Microsoft Tjen penge på BPOS! Agenda Målgruppe: Salgsansvarlige, kommercielle direktører hos Microsoft partnere Forudsætninger for denne træningsseance: er en grundlæggende viden om hvad Microsoft Online Services

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, november 2008 Microsoft XAL TM LØN version 3.1 SP3 og 3.5 SP5 Opdateringsvejledning Årsafslutning 2008 Version 1.0 Indhold Forord... 3

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx Microsoft Dynamics Løn C5 Version 2012 Copyright 20011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektivee ejere.

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en Microsoft Navision C5 Microsoft Business Solutions introducerer en ny og forbedret udgave af C5 - C5 version 3.0. Blandt nyhederne er forbedret installation og opsætning, et lønsystem baseret på det velafprøvede

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Version 2008, 2010 & 2012 YearEnd C5 løn Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Lønopdatering... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 En forløbelig afklaring... 3 Indberetning til Kompetencefonde.dk...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL BRUTTOTRÆK, DER IKKE FREMGÅR AF LØNSEDDEL MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL BRUTTOTRÆK, DER IKKE FREMGÅR AF LØNSEDDEL MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Indledning... 3 LESSOR PAYROLL Oprettelse af nye sammentællere... 3 Oprettelse af lønart 1002... 4 Oprettelse af lønart 1003 Gage, som vises

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REGLER VEDR. GAVER OG TINGSGAVER M I C R O S O F T D Y N A M I C S N AV Indholdsfortegnelse Reglerne vedrørende gaver... 3 Tingsgave i stedet for løn eller udbetaling af kontanter/gavekort... 3 Jubilæumsgratiale eller gave gives som en

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

DirectAccess med Windows 7 og Windows Server 2008 R2. Jens Ole Kragh JensOle.Kragh@eg.dk EG A/S

DirectAccess med Windows 7 og Windows Server 2008 R2. Jens Ole Kragh JensOle.Kragh@eg.dk EG A/S DirectAccess med Windows 7 og Windows Server 2008 R2 Jens Ole Kragh JensOle.Kragh@eg.dk EG A/S Jens Ole Kragh: Hvem er jeg? Senior Infrastruktur Arkitekt i EG A/S MCITP: Server og Enterprise Administrator

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Testservice med anvendelse af Microsoft software.

Testservice med anvendelse af Microsoft software. Testservice med anvendelse af Microsoft software. Få offentlig nøgle fra installeret signeringscertifikat 1. Klik Start Kør på den pc eller server hvor signeringscertifikatet er installeret. 2. Skriv MMC

Læs mere