Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Løn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn"

Transkript

1 Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamic cs C Løn i flere regnskaber Versionn 2.0

2 Indhold Forord... 3 Konsekvenser af sammenlægningenn... 4 Den indledende opsætning... 5 Ændring af numre på udgåedee lønarter... 5 Udskrift af finanskonteringsliste... 6 Udskrift af satsliste... 6 Eksport af lønopsætning... 6 Lønopsætning i DATregnskabet... 7 Kontrol af lønopsætning i regnskaberne... 8 Ændring af opsætning på kartoteker Den afsluttendee opsætning Kontering af lønnen Angivelse af satser Fremtidig vedligeholdelsee

3 Forord I forbindelse med tidligere lønopdateringer, har der været rettelser til mange lønarter, tælleværker og satskoder, hvorfor første version af denne vejledning blev frigivett i Vejledningen beskriver fremgangsmåden ved sammenlægning af flere lønregnskaber, så lønopsætningen kun ligger i et regnskab, og man dermed kun skal gennemføre opdateringer en gang. De seneste år har det været minimalt hvilke rettelser der har været til lønarter og tælleværker, hvorfor man skal overveje en ekstra gang om sammenlægningen vil være v en godd løsning. Laver man ændringen så lønopsætningen kun ligger i et regnskab, betyder b det imidlertid ikke, at der ikke forsat kan køres med flere f regnskaber, men blot at den løbendee vedligeholdelse af lønopsætningen minimeres. Der er dog et par ting man skal tage med i overvejelsen inden man slår lønopsætningen sammen til kun at ligge i et regnskab. For at det kan lade sig gøre, er der visse forudsætninger, der skal være på plads: Lønopsætningen (lønarter, tælleværker, satskoder og gennemløb) er ens i alle regnskaber. Der er tale om samme kontoplan i alle regnskaber eller der anvendes a gruppekontering i hvert enkelt regnskab. De generellee satser angivet direkte på lønarterne er ens i alle a regnskaber eller derr angives satser på den enkelte medarbejder eller løngrupper i hvert enkelt regnskab. De relevantee kartoteker sættes s op til kun at have data liggende i DATregnskabet, hvorfor den fælles lønopsætning skal være indlæst i DATregnskabetændre nummer på lønarter, tælleværker og satskoder. Opsætningen af hvilke kartoteker der kun ligger i DATregnskabet skal sættes op efter hver når ændringen af kartotekerne foretages. Ulemper: Man fraskriver sig muligheden for at opdatering, det være sig Hot Fix, Service Packs og nye versioner. Nye notater på lønarter, tælleværker eller satskoder vil ikke slå igennem i alle regnskaber. Denne vejledning er opbyggett som en guide igennem de forskellige faserr i forbindelse med sammenlægningen af lønopsætningen i fleree regnskaber,, samt den efterfølgende vedligeholdelse. 3

4 Konsekvenser af sammenlægningen I forbindelse med ændringen af en række kartoteker, der gør det muligt at have lønopsætningen liggendee i et regnskab, nemlig DATregnskabet, og på den måde kun at skulle vedligeholde lønopsætningen en gang, er det visse konsekvenser der lige skal gøres opmærksom på. Det drejer sig om følgende konsekvenser: Lønopsætning i DATregnskabet Når lønopsætningenn samles i ett regnskab, sker dette i DATregnska abet. Det betyder at alle lønarter, tælleværker, satskoder, gennemløb mv. kommer til at ligge i DATregnskabet, men vil være tilgængelige/synligee i alle regnskaber. Ens kontoplan i alle regnskaber eller gruppekontering Kontoplanen skal enten være ens i alle regnskaber for at der kann foretages kontering direkte på lønarterne eller tælleværkerne. Såfremt der er forskel på kontoplanen i de forskellige regnskaber, skal konteringen foregå som gruppekontering i hvert enkelt regnskab. Ens satser på lønarter eller satser på grupper/medarbejdere Satser, der er angivet direkte på lønarter som generelle satser, skal være ens i alle regnskaber. Såfremt der er forskel på satserne angivett direkte på lønarterne i de forskellige regnskaber, skal satsernee fremover angives som satser på denn enkelte medarbejder eller på løngrupper. Ingen ændring af numre på lønarter, tælleværker og satskoder Efter sammenlægningen af lønopsætningenn i et regnskab, kan der ikke ændres nummer på aktive eller udgåede lønarter, tælleværker og satskoder. 4

5 Den indledende opsætning Før de relevante kartoteker sættes op til, at data kun ligger i foretages/kontrolleres: Ændring af numre på udgåede lønarter Udskrift af finanskonteringsliste Udskrift af satsliste Eksport af lønopsætningen Lønopsætningen i DATregnskabet Kontrol af lønopsætningen i regnskaberne. Ovennævnte punkter vil efterfølgende blive gennemgået. DATregnskabet, skal følgende Ændring af numre på udgåede lønarter Eftersom der ikke vil ske en ændring af historiske poster i andre regnskaber endd DATregnskabet når de relevante kartoteker er sat op til kun at ligge i et regnskab, skal lønarter man ønsker at ændre nummer på ændres nu. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Periodisk/Ændre nummer/lønart Efter aktivering af menupunktet promptes der for følgende oplysninger: Fra I feltet angives nummeret på lønarten, der ønskes ændret. Til I feltet angives nummeret, som lønarten ønskes ændret til. Skriv Ændre I feltet angives teksten Ændre Indtastningen godkendes, hvorefter der promptes for om indtastningen nu også er korrekt. Der vælges Ændre, hvorefter ændringen af nummeret foretages. Skift til næste regnskab og foretag ændringer på de lønarter der måtte ønskes ændret. 5

6 Udskrift af finanskonteringsliste For at få et overblik over konteringssit uationen i hvert enkelt regnskab b og samtidig have dokumentationen i orden, udskrives der enn finanskonteringsliste i hvert regnskab. Dette gøres på følgendee måde: Gå til Løn/Rapporter/Stamdata/Finans Efter aktivering af menupunktet kan der angives en evt. afgrænsning a på lønarterr og/eller tælleværker. Kontroller at der ikke afgrænses på hverken lønarter eller tælleværker, så listen bliver komplet. Godkend og udskriv listen til printerr Skift til næste regnskab og udskriv den samme liste her og i de d øvrige regnskaber. Udskrift af satsliste For at have dokumentationen på plads, når det gælder de generelle satser, som er angivet direkte på lønarterne, skal der udskrives en satsliste i hvert enkelt regnskab. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Rapporter/Stamdata/Satser Efter aktivering af menupunktet kan der angives en evt. afgrænsning på lønarter. Kontroller at der ikke afgrænses på lønarter, så listen bliver komplet. Godkend og udskriv listen til printerr Skift til næste regnskab og udskriv den samme liste her og i de d øvrige regnskaber. Eksport af lønopsætning Før arbejdet med at kontrollere om lønopsætningen i de forskellige regnskaber er fuldstændig ens påbegyndes, skal lønopsætningen i hvert enkelt regnskab eksporteres. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Eksport I feltet Filnavn tastes stiangivelsen og filnavn (fx c:\lonxxx.kom, hvor xxx erstattes af ekstension på regnskabet DAT, DMO mv.) I feltet Kontering svares der ja til lønarterne) at eksportere konteringen (dvs. konteringen direkte på Efter godkendelse af de indtastede værdier, eksporteres lønopsætningen. Skift til det næste regnskab, gentag proceduren i alle regnskaber. 6

7 Lønopsætning i DATregnskabet Eftersom de relevante kartoteker kun kan sættes op til at data ligger i DATregnskabet, er det en forudsætning, at der også er en lønopsætning tilgængelig i DATregnskabet. Dette gøres på følgende måde: Gå til Generelt/Tilpasning/Vedligeholdelse/Database Aktiver menupunktet Opret regnskab og udfyld følgende felter: Forkortelse I feltet angives DAT Regnskabsnavn I feltet angives fx Lønopsætning hviss regnskabet udelukkende anvendes til lønopsætning. Lande og sprogstandard I feltet angives DK Regnskab til import I feltet svares der Nej Der godkendes, hvorefter regnskabet oprettes. Indlæsning af lønopsætning i DATregnska abet Såfremt lønmodulet i DATregnskabet ikke tidligere har været anvendt eller DATregnskabepå følgende først lige er blevet oprettet, skal der indlæses en lønopsætningen. Dette gøres måde: Skift til DATregnskabet Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Import Efter aktivering af menupunktet promptes der for en stiangivelse og et filnavn. For at minimere arbejdet med at nå frem til en fælles lønopsætning i alle regnskaber, anbefales det at indlæse lønopsætningen fra det regnskab, hvor der er e foretaget flest tilpasninger til lønopsætningen. Filnavnet er c:\lønxxx.kom (xxx erstattes af ekstension på regnskabet, hvorfra lønopsætningen ønskes indlæst, hvis vejledningenn er fulgt) 7

8 Kontrol af lønopsætning i regnskaberne Før de relevante kartoteker sættes op til att data kun ligger i DATregnskabetved at foretage en sammenligningg af den kontrolleress det om lønopsætningen er ens i alle regnskaber. Dette gøres eksporterede lønopsætning fra de forskelligee regnskaber op imod en lønopsætning i DATregnskabet. Sammenligningen foregår på følgende måde: Skift til DATregnskabet Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Sammenligning Efter aktivering af menupunktet promptes der for om sammenligningslisten ønskes udskrevet til skærm, printer, spoolfil mv. Det anbefales at udskrive listenn til printer. Det godkendes og efterfølgende promptes der for den fil, der ønskes sammenlignet op imod. Filnavnet er c:\lonxxx.kom (xxxx erstattes af ekstension lønopsætningen ønskes indlæst, hviss vejledningen er fulgt) på regnskabet, hvorfra Der godkendes hvorefter sammenligningslisten udskrives. Når sammenlignings listen er udskrevet er det tid til at gennemgå denne for dee forskelle, der er på lønopsætningen i de to regnskaber. Listen omfatter først og fremmest en markering af, om der er tale om o fx en lønart, der kun findes i DATregnskabet, kun i den eksporterede lønopsætning eller om der er forskel på lønopsætningen i DATregnskabet og den eksporterede lønopsætning. Forskellen er markeret på følgende måde: << Lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet lønopsætning. eksisterer kun i den eksporterede >> Lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet regnskabet. eksisterer kun k i lønopsætningen i DAT < Lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet i den eksporterede lønopsætning er forskellig fra lønarten/ /tælleværket/satskoden/gennemløbet i lønopsætningen i DATregnskabett > Lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet i lønopsætningen i DATregnskabet eksisterendee lønopsætning er forskellig fra lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet i lønopsætningen i den eksporterede lønopsætning. 8

9 Listen gennemgås nu med det formål, f for så vidt muligt, efterfølgende at tilpasse lønopsætningen i DATregnskabet. Dvs. at tilføje de lønarter/ /tælleværker/satskoder/gennemløb, der kun findes i den eksporterede lønopsætning. Når sammenligningslisten er gennemgået første gang, og den eksisterende lønopsætning er tilpasset, udskrives sammenligningslisten endnu engang, og lønopsætningen gennemgås g endnu engang. Der gøres opmærksom på, at det er meget almindeligt at udskrive sammenligningslisten mange gang, eftersom det ikke altid er helt tydeligt, hvad forskellen på de to lønopsætninger egentlig er. Det kan fx forekomme tælleværker, hvor den eksisterende lønopsætning ser ud til at beregningslinjerne er fuldstændig identiske med beregningslinjerne på p tælleværket i DATregnskabet. Der er i disse tilfælde tale om en forskel i linjenummeret på beregningslinjerne i de to lønopsætninger. Såfremt der er tvivl om, hvori forskellen består, kan man med fordel starte endnu en C5 og skifte til det eksporterede regnskab, så err det lettere at sammenligne beregningslinjer. Når forskellene i de to lønopsætninger, så vidt det nu er muligt, er udlignet, gennemføres sammenligningen op imod den eksporterede e lønopsætning fra det næste regnskab. Det vil sige: Sammenligningskørslen gennemføres Sammenligningslisten udskrives Lønopsætningen i DATregnskabet tilpasses, hvor det er relevant. Dette gøres for samtlige eksporterede regnskaber. 9

10 Ændring af opsætning på kartoteker Der gøres opmærksom på at inden de relevante kartoteker sættes op til, at data kun ligger i DATfølgende regnskabet, skal det forrige afsnit være afsluttet. Når det er gjort, err det tid til at ændre på kartoteker. PayTable Kartoteket omfatter lønarterne PayCounterunit Kartoteket omfatter tælleværks hoveder, dvs. tælleværksnummer, navn, type mv. PayCalculate Kartoteket omfatter tælleværkernes beregningslinjer PayRateTable Kartoteket omfatter satskoderne PayCalcSequence Kartoteket omfatter gennemløbene/sekvensnumrene PaySlip Kartoteket omfatter lønselernes opsætning, når det gælder linjerne. Bundlinjerne berøres ikke, og skal derfor forsat vedligeholdes i hvert regnskab. PayPeriodTable Kartoteket omfatter periode angivelserne med ikke datointervallerne. NB. Ændringen af opsætningen på kartotekerne e kan kun foretages i console versionen af C5. Endvidere gøres der opmærksom på, at derr ikke må være brugere på C5, når ændringen foretages. 10

11 Opsætningen af ovennævnte kartoteker ændres på følgende måde: Gå til Generelt/Tilpasning/Udviklingsmenu/DBD/Ret Herefter vælges Kerne Vælg kartoteket PayTable Der gøres opmærksom på, at den hurtigste måde at finde kartotekett på, er ved at taste navnet på kartoteket. Teksten kan ses skærmbilledets nederste venstre hjørne. Herefter vælges menupunktet Navn I feltet Hvor ligger dataa tastes AltH, hvorefter værdien Kunn i DAT regnskabet vælges Godkend valget og godkend ændringen til kartoteket. Aktiver menupunktet Kerne og vælgg det næste kartotek. PayCounterunitt Kør punkt 1 kartoteker: o o o o o PayCalculate PayRateTable PayCalcSequence PaySlip til 4 igennem for hvert kartotek, hvor opsætningen ønskes ændret, dvs. følgende PayPeriodTablee 11

12 Den afsluttende opsætning Så er der kun to ting tilbage før ændringen er gennemført: Kontering af lønnen Angivelse af satserne Kontering af lønnen Såfremt der er tale om samme kontoplan i alle regnskaber, kan der ses bort fra dette punkt. Såfremt der imidlertid er tale om en individuel kontoplan i hvert regnskab, skal lønnen konteres på løngrupper. Dette gøres på følgende måde: Oprettelse af konteringsgrupper Først og fremmest skal det nødvendige antall løngrupper oprettes. Dette gøres påå følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper Opret en ny løngruppe ved v at udfylde følgende felter: Gruppe I feltet angives en gruppebetegnelse. Eftersom løngrupperne ikke skal anvendes på samme måde som de almindelige løngrupper, anbefales det at anvende en gruppebetegnelse der begynder med _, fx _FinSalg for finanskontering i forbindelse med salgsafdelingen. Navn I feltet angives navnet på løngruppen, fx Finanskontering salgsafdeling Opret de resterende løngrupper på samme måde. Opsætning af kontering på grupper Når konteringsgrupperne er oprettet er det tid til at angive kontering på de relevante lønarter og tælleværker. Dette gøres på følgende måde: Find finanskonteringslisten udskrevet i det aktuelle regnskab frem, eftersom det arbejdet med at angive konteringen. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Finans Placer markøren på den første lønart, der skal konteres Aktiver menupunktet Grupper vil lette Angiv gruppekontering ved at vælge den/de felterne Konto og/eller Modkonto relevante løngruppe(r) og tilføj kontering i Skift til den næste lønart, der skal konteres, og angiv gruppekontering. 12

13 Når der er angivet kontering på alle de relevante lønarter, skiftes der til tælleværkerne. Placer markøren på det første tælleværk, der skal konteres Aktiver menupunktet Grupper Angiv gruppekontering ved at vælge den/de felterne Konto og/eller Modkonto relevante løngruppe(r) og tilføj kontering i Skift til det næste tælleværk, der skall konteres, og angiv gruppekontering. Angivelse af konteringsgrupper på medarbejderen Sidst men ikke mindst skal de oprettede konteringsgrupper tilføjes som s en oplysning på den enkelte medarbejder. Dette gøres på følgende måde: : Gå til Løn/Kartotek Placer markøren på den første medarbejder Skift til fanenn Lønopl. I feltet Finans tilføjes den relevante konteringsgruppe Skift til den næste medarbejder og tilføj en konteringsgruppee i feltet Finans. Fremgangsmåden er den samme på alle medarbejdere. NB. Når konteringen er på plads i dett ene regnskab, skiftes der til det næste regnskab, hvor der ligeledes Oprettes konteringsgrupper Angives kontering på lønarter og/eller tælleværker Tilføjes en konteringsgruppe på medarbejderne Fremgangsmåden er den samme i samtlige regnskaber. 13

14 Angivelse af satser Såfremt de generellee satser, fx på kørselsgodtgørelse, er de samme i samtlige regnskaber, kan disse forsat være angivet som satser direkte på lønarterne. I de tilfælde, hvor der er forskel på de generelle satser angivet direkte på lønarterne i de forskellige regnskaber, skal satserne angivess som medarbejder/gruppesatser. Dette gøres påå følgende måde: Oprettelser af satsgrupper Først og fremmest skal de nødvendige antal løngrupper oprettes. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper Opret en ny løngruppe ved v at udfylde følgende felter: Grupper I feltet angives en gruppebetegnelse. Eftersom løngruppenn ikke skal anvendes på samme måde som de almindelige løngrupper, anbefales det at anvende en gruppebetegnelsen der begynder med _ fx _SatsGen for generelle satser. Navn I feltet angives navnet på løngruppen, Fx Generelle satser Opret de resterende løngrupper på samme måde. Knyt medarbejderen til satsgruppen Efter at have oprettet det relevante antal satsgrupper Dette gøres på følgende måde: skal der knyttes medarbejder til grupperne. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper Placer markøren på den første satsgruppe Knyt de relevante medarbejdere til gruppen, enten ved at aktivere a menupunktet Indsæt og angive en evt. afgrænsning eller vedd at aktivere menupunktet Filter, skiftt blok og markere de relevante medarbejdere med F5. Placer markøren på den næste satsgruppe og knyt de relevante medarbejdere til t denne gruppe, og til de resterende satsgrupper. NB. Der gøres opmærksom på, at den samme medarbejder godt kan være knyttet il flere løngrupper, fx den generelle gruppe og timelønsgruppen. 14

15 Opsætning af satser på grupper Når løngrupperne er oprettet err det tid til at angive satser på de relevante lønarter. Dette gøres på følgendee måde: Find satslisten udskrevett i det aktuelle regnskab frem, eftersom den vil lette arbejdet med at angive satser. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Satser Placer markøren på den første lønart, hvor der skal angives satser Skift til nederste blok Angiv medarbejder og satsen er gyldig fra. /eller gruppesatser på lønarten, Husk fra dato er den dato hvorfra Skift til øverste blok og placer markøren på næste lønart Skift til nederste blok, og angiv medarbejder og/ /eller gruppesatser Forsæt opsætningen af satser s på de resterende lønarter. 15

16 Fremtidig vedligeholdelse Når kartotekerne er sat op til, at data kun ligger i DATregnska abet, vil fremtidige opdateringer omkring lønopsætningen kun skulle foretages en gang vedrørende: Backup af lønopsætningen Check af lønarter, tælleværker mv. Import af den nye lønopsætning Tilpasning af lønopsætningen Lønarter på lønsedlen (kan dog undlades ved ikke at have kartotekett PaySlip sat op til at data kun ligger i DAT regnskabet. 16

17 Microsoft Dynamics is a line off integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drivee business success. U.S. and Canada Toll Free Worldwide The information contained in this documentt represents the current view v of Microsoft Corporation on the issues discussedd as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing c market conditions, this document should not be interpreted to bee a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannott guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright c laws is the responsibility of o the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or otherr intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expresslyy provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo,, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics,..NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation. 17

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 11 Juni 2016 Indhold HotFix 11 til C5 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2...3 Varslet ændringer i validering af eindkomstfilern er udskudt...3 While-løkke

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 November 2013 Table of Content e introduction 3 Løn / Payroll 3 Order/Purchase/Project 4 Changed/corrected elements 4 2 e introduction en indeholder løn

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn Microsoft Dynamics C5 Nyhedsbrev C5 løn INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Start lønberegning direkte fra medarbejderen.... 4 Bundlinjer med i kommafilen ved eksport... 4 Rapporten

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011

Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011. Løn 2011 Microsoft Development Center Copenhagen, April 2011 Løn 2011 Microsoft Dynamics C5 20100 FeriePatch 2011 Contents Forord... 3 Rettelse til tælleværk 5154, Forbrugt feriepenge før 1/5... 4 Rettelse vedr.

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Integration til Microsoft Office Indhold Indledning... 3 Dokumentstyring... 3 Brugen af dokumentstyring... 4 Brevflet... 5 Brugen af Brevflet... 5 Print2Office...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9 Feriekort til FeriepengeInfo, FerieKonto eller AC Marts 2015 Contents Vejledning til de tre forskellige typer feriekort s ordninger. 3 Hvad er hvad?

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5. Ferie 2015 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 5 Ferie 2015 Marts 2015 Contents Nyheder 3 Udbetaling og overgangsordning 3 Rettelse til Ferie 2015 4 Fri bil 4 PensionDanmark 5 FerieKonto lovlig forsinket

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet 2010 Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Labels Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udviklingsværktøj - Ctrl-F1... 4 Labelsystemet...

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 8

Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010 Fix list SP1 Hotfix 8 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hot fix 8 Contents Introduction and contents... 3 Inventory... 3 Payroll...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 3

Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Development Center Copenhagen, March 2009 Fix list SP1 Hotfix 3 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 3 Contents Introduction and contents... 3 General... 3 Payroll... 5 SE

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 15. Ferie 2017

Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 15. Ferie 2017 Ferie 2017 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 15 Marts 2017 Indhold Nyheder i Hotfix 15... 3 Fratrådt funktionær gruppen er tilføjet Lønart 5141... 3 Forbedringer til kvitteringsudskriften

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Hyper V og System Center løsninger

Hyper V og System Center løsninger Hyper V og System Center løsninger Grundlæggende infrastruktur: Design og dimensionering af Active Directory Implementering af forretningsunderstøttende Identity Management løsninger, inkl. integration

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Lancering af Exchange Server November 2009

Lancering af Exchange Server November 2009 Lancering af Exchange Server 2010 19. November 2009 Steen Vøler Technical Specialist Manager Microsoft Danmark SteenV@microsoft.com Dagens program spor 2 09:00 - Registrering og morgenmad 09:30 - Velkomst

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK Microsoft Dynamics C5 Security Guide DK INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Gennemgang af sikkerhedsstrukturen i Microsoft Dynamics C5.... 3 Grundlæggende begreber... 3 Windows sikkerhedsstruktur... 3

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriepatch 2016

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9. Feriepatch 2016 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hot Fix 9 Feriepatch 2016 Marts 2016 Indhold Ferie 2016 3 Der skal rettes i opsætning: 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2016 7 Overførsel af feriepenge

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

ZoomText 11. USB installationsvejledning

ZoomText 11. USB installationsvejledning ZoomText 11 USB installationsvejledning Copyright ZoomText Magnifier Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2017, Freedom Scientific,

Læs mere

ComArchive PST Importer For version 3

ComArchive PST Importer For version 3 ComArchive PST Importer For version 3 Table of Contents Disclaimer...3 Om denne manual...4 Hvad er PST filer og hvorfor bekymre sig om det?...4 Hvorfor bruge en PST Importer?...4 Overblik over processen...4

Læs mere

ZoomText 11 USB. vejledning

ZoomText 11 USB. vejledning ZoomText 11 USB vejledning Copyright ZoomText Magnifier Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1

Factsheet Løn. Årsafslutning 2008. Microsoft Dynamics C5 2008 SP1. Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Microsoft Development Center Copenhagen, November 2008 Factsheet Løn Microsoft Dynamics C5 2008 SP1 Denne vejledning gælder også for Microsoft C5 4.0 SP1 Årsafslutning 2008 Indholdsfortegnelse Rettelser

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN

ÅRSAFSLUTNING XAL LØN Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, november 2008 Microsoft XAL TM LØN version 3.1 SP3 og 3.5 SP5 Opdateringsvejledning Årsafslutning 2008 Version 1.0 Indhold Forord... 3

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December Security Guide. Microsoft Dynamics C Security Guide DK

Microsoft Development Center Copenhagen, December Security Guide. Microsoft Dynamics C Security Guide DK Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Security Guide Microsoft Dynamics C5 2010 Security Guide DK Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Gennemgang af sikkerhedsstrukturen i Microsoft Dynamics

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

RAY Rejseafregningsydelse til

RAY Rejseafregningsydelse til Manual til sekretærers anvendelse af REJSUD Basware Travel & Expense Management RAY Rejseafregningsydelse til Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Manual 2 (29) Disclaimer

Læs mere

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Vindmøller i dag og i morgen SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Mølleejere eller aktionær interessen i et stærkt Vestas 2011, 3. kvartal 2015, 3. kvartal 2 Name

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe October 10, 2017 Month 00, 0000 2017 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox, Xerox and Design are trademarks of Xerox Corporation

Læs mere

September, NEU. Vinge inspektion

September, NEU. Vinge inspektion September, NEU Vinge inspektion Investering i vedligeholdelse af vinger Vingerne er den vigtigste komponent i en vindmølle Design af en vindmølle starter med at definere rotor størrelsen 90% af vibrationerne

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL BRUTTOTRÆK, DER IKKE FREMGÅR AF LØNSEDDEL MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL BRUTTOTRÆK, DER IKKE FREMGÅR AF LØNSEDDEL MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Indledning... 3 LESSOR PAYROLL Oprettelse af nye sammentællere... 3 Oprettelse af lønart 1002... 4 Oprettelse af lønart 1003 Gage, som vises

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Personalestyrelsens årlige konference for Personalechefer

Personalestyrelsens årlige konference for Personalechefer Personalestyrelsens årlige konference for Personalechefer 4. November 2008 vestas.com I 1986 så vindmøllerne sådan ud og vi var bare 60 mand i Lem i dag er vi mere end 19.000 2 Personalestyrelsen, November

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL. Indlæsning af egruppe-data MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL. Indlæsning af egruppe-data MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Krav til indlæsning af data fra egruppe... 3 LESSOR PAYROLL Indlæsning af fil i Payroll... 3 Fælleslønregistreringskladden... 5 Indlæsning

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

Jens Laursen-Schmidt Head of Manufacturing Global Training. Kan det betale sig at uddanne sine medarbejdere? Er der bundlinje i det?

Jens Laursen-Schmidt Head of Manufacturing Global Training. Kan det betale sig at uddanne sine medarbejdere? Er der bundlinje i det? Kan det betale sig at uddanne sine medarbejdere? Er der bundlinje i det? Jens Laursen-Schmidt Head of Manufacturing Global Training Agenda 1. Præsentation 2. Det korte svar! 3. Hvordan arbejder vi med

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

OCD DTU. Screening of aluminium in the offshore industry. Screening. DOC. NO. dokument 1 March 2007

OCD DTU. Screening of aluminium in the offshore industry. Screening. DOC. NO. dokument 1 March 2007 CVR: 27171877 VestJysk Bank: 7606 1064127 OCD DTU Screening of aluminium in the offshore industry Screening DOC. NO. dokument 1 March 2007 info@offshorecenter.dk Tel: +45 36973670 www.offshorecenter.dk../2

Læs mere

Internationale standarder for hospitaler

Internationale standarder for hospitaler Internationale standarder for hospitaler 4. udgave Internationale standarder for hospitaler 4. udgave. Træder i kraft 1. januar 2011 Internationale patientsikkerhedsmål Adgang til behandling og sammenhængende

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV & Service Management

Microsoft Dynamics NAV & Service Management Microsoft Dynamics NAV & Service Management Agenda Introduktion Service Management i Microsoft Dynamics NAV Udstyrskartotek Serviceordrer Servicekontrakter Servicehistorik Den mobile serviceløsning Afrunding

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

Carsten Jaeger Projektleder. Fosen & Snillfjord. Project Presentation. 17 th of March 2016. March 2016, Project Norway

Carsten Jaeger Projektleder. Fosen & Snillfjord. Project Presentation. 17 th of March 2016. March 2016, Project Norway Carsten Jaeger Projektleder Fosen & Snillfjord Project Presentation 17 th of March 2016 March 2016, Project Norway External Project Organisation 6 Wind Farms } 1000 MW } 278 Turbines } 3,4 TWh Production

Læs mere

Agenda. Trænere: Anders Trolle-Schultz, SaaS-IT Consult. Hans Andersen, Salestrainer.dk. Jesper Grønbæk, Microsoft

Agenda. Trænere: Anders Trolle-Schultz, SaaS-IT Consult. Hans Andersen, Salestrainer.dk. Jesper Grønbæk, Microsoft Tjen penge på BPOS! Agenda Målgruppe: Salgsansvarlige, kommercielle direktører hos Microsoft partnere Forudsætninger for denne træningsseance: er en grundlæggende viden om hvad Microsoft Online Services

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere