Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Løn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010. Løn. Løn"

Transkript

1 Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamic cs C Løn i flere regnskaber Versionn 2.0

2 Indhold Forord... 3 Konsekvenser af sammenlægningenn... 4 Den indledende opsætning... 5 Ændring af numre på udgåedee lønarter... 5 Udskrift af finanskonteringsliste... 6 Udskrift af satsliste... 6 Eksport af lønopsætning... 6 Lønopsætning i DATregnskabet... 7 Kontrol af lønopsætning i regnskaberne... 8 Ændring af opsætning på kartoteker Den afsluttendee opsætning Kontering af lønnen Angivelse af satser Fremtidig vedligeholdelsee

3 Forord I forbindelse med tidligere lønopdateringer, har der været rettelser til mange lønarter, tælleværker og satskoder, hvorfor første version af denne vejledning blev frigivett i Vejledningen beskriver fremgangsmåden ved sammenlægning af flere lønregnskaber, så lønopsætningen kun ligger i et regnskab, og man dermed kun skal gennemføre opdateringer en gang. De seneste år har det været minimalt hvilke rettelser der har været til lønarter og tælleværker, hvorfor man skal overveje en ekstra gang om sammenlægningen vil være v en godd løsning. Laver man ændringen så lønopsætningen kun ligger i et regnskab, betyder b det imidlertid ikke, at der ikke forsat kan køres med flere f regnskaber, men blot at den løbendee vedligeholdelse af lønopsætningen minimeres. Der er dog et par ting man skal tage med i overvejelsen inden man slår lønopsætningen sammen til kun at ligge i et regnskab. For at det kan lade sig gøre, er der visse forudsætninger, der skal være på plads: Lønopsætningen (lønarter, tælleværker, satskoder og gennemløb) er ens i alle regnskaber. Der er tale om samme kontoplan i alle regnskaber eller der anvendes a gruppekontering i hvert enkelt regnskab. De generellee satser angivet direkte på lønarterne er ens i alle a regnskaber eller derr angives satser på den enkelte medarbejder eller løngrupper i hvert enkelt regnskab. De relevantee kartoteker sættes s op til kun at have data liggende i DATregnskabet, hvorfor den fælles lønopsætning skal være indlæst i DATregnskabetændre nummer på lønarter, tælleværker og satskoder. Opsætningen af hvilke kartoteker der kun ligger i DATregnskabet skal sættes op efter hver når ændringen af kartotekerne foretages. Ulemper: Man fraskriver sig muligheden for at opdatering, det være sig Hot Fix, Service Packs og nye versioner. Nye notater på lønarter, tælleværker eller satskoder vil ikke slå igennem i alle regnskaber. Denne vejledning er opbyggett som en guide igennem de forskellige faserr i forbindelse med sammenlægningen af lønopsætningen i fleree regnskaber,, samt den efterfølgende vedligeholdelse. 3

4 Konsekvenser af sammenlægningen I forbindelse med ændringen af en række kartoteker, der gør det muligt at have lønopsætningen liggendee i et regnskab, nemlig DATregnskabet, og på den måde kun at skulle vedligeholde lønopsætningen en gang, er det visse konsekvenser der lige skal gøres opmærksom på. Det drejer sig om følgende konsekvenser: Lønopsætning i DATregnskabet Når lønopsætningenn samles i ett regnskab, sker dette i DATregnska abet. Det betyder at alle lønarter, tælleværker, satskoder, gennemløb mv. kommer til at ligge i DATregnskabet, men vil være tilgængelige/synligee i alle regnskaber. Ens kontoplan i alle regnskaber eller gruppekontering Kontoplanen skal enten være ens i alle regnskaber for at der kann foretages kontering direkte på lønarterne eller tælleværkerne. Såfremt der er forskel på kontoplanen i de forskellige regnskaber, skal konteringen foregå som gruppekontering i hvert enkelt regnskab. Ens satser på lønarter eller satser på grupper/medarbejdere Satser, der er angivet direkte på lønarter som generelle satser, skal være ens i alle regnskaber. Såfremt der er forskel på satserne angivett direkte på lønarterne i de forskellige regnskaber, skal satsernee fremover angives som satser på denn enkelte medarbejder eller på løngrupper. Ingen ændring af numre på lønarter, tælleværker og satskoder Efter sammenlægningen af lønopsætningenn i et regnskab, kan der ikke ændres nummer på aktive eller udgåede lønarter, tælleværker og satskoder. 4

5 Den indledende opsætning Før de relevante kartoteker sættes op til, at data kun ligger i foretages/kontrolleres: Ændring af numre på udgåede lønarter Udskrift af finanskonteringsliste Udskrift af satsliste Eksport af lønopsætningen Lønopsætningen i DATregnskabet Kontrol af lønopsætningen i regnskaberne. Ovennævnte punkter vil efterfølgende blive gennemgået. DATregnskabet, skal følgende Ændring af numre på udgåede lønarter Eftersom der ikke vil ske en ændring af historiske poster i andre regnskaber endd DATregnskabet når de relevante kartoteker er sat op til kun at ligge i et regnskab, skal lønarter man ønsker at ændre nummer på ændres nu. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Periodisk/Ændre nummer/lønart Efter aktivering af menupunktet promptes der for følgende oplysninger: Fra I feltet angives nummeret på lønarten, der ønskes ændret. Til I feltet angives nummeret, som lønarten ønskes ændret til. Skriv Ændre I feltet angives teksten Ændre Indtastningen godkendes, hvorefter der promptes for om indtastningen nu også er korrekt. Der vælges Ændre, hvorefter ændringen af nummeret foretages. Skift til næste regnskab og foretag ændringer på de lønarter der måtte ønskes ændret. 5

6 Udskrift af finanskonteringsliste For at få et overblik over konteringssit uationen i hvert enkelt regnskab b og samtidig have dokumentationen i orden, udskrives der enn finanskonteringsliste i hvert regnskab. Dette gøres på følgendee måde: Gå til Løn/Rapporter/Stamdata/Finans Efter aktivering af menupunktet kan der angives en evt. afgrænsning a på lønarterr og/eller tælleværker. Kontroller at der ikke afgrænses på hverken lønarter eller tælleværker, så listen bliver komplet. Godkend og udskriv listen til printerr Skift til næste regnskab og udskriv den samme liste her og i de d øvrige regnskaber. Udskrift af satsliste For at have dokumentationen på plads, når det gælder de generelle satser, som er angivet direkte på lønarterne, skal der udskrives en satsliste i hvert enkelt regnskab. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Rapporter/Stamdata/Satser Efter aktivering af menupunktet kan der angives en evt. afgrænsning på lønarter. Kontroller at der ikke afgrænses på lønarter, så listen bliver komplet. Godkend og udskriv listen til printerr Skift til næste regnskab og udskriv den samme liste her og i de d øvrige regnskaber. Eksport af lønopsætning Før arbejdet med at kontrollere om lønopsætningen i de forskellige regnskaber er fuldstændig ens påbegyndes, skal lønopsætningen i hvert enkelt regnskab eksporteres. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Eksport I feltet Filnavn tastes stiangivelsen og filnavn (fx c:\lonxxx.kom, hvor xxx erstattes af ekstension på regnskabet DAT, DMO mv.) I feltet Kontering svares der ja til lønarterne) at eksportere konteringen (dvs. konteringen direkte på Efter godkendelse af de indtastede værdier, eksporteres lønopsætningen. Skift til det næste regnskab, gentag proceduren i alle regnskaber. 6

7 Lønopsætning i DATregnskabet Eftersom de relevante kartoteker kun kan sættes op til at data ligger i DATregnskabet, er det en forudsætning, at der også er en lønopsætning tilgængelig i DATregnskabet. Dette gøres på følgende måde: Gå til Generelt/Tilpasning/Vedligeholdelse/Database Aktiver menupunktet Opret regnskab og udfyld følgende felter: Forkortelse I feltet angives DAT Regnskabsnavn I feltet angives fx Lønopsætning hviss regnskabet udelukkende anvendes til lønopsætning. Lande og sprogstandard I feltet angives DK Regnskab til import I feltet svares der Nej Der godkendes, hvorefter regnskabet oprettes. Indlæsning af lønopsætning i DATregnska abet Såfremt lønmodulet i DATregnskabet ikke tidligere har været anvendt eller DATregnskabepå følgende først lige er blevet oprettet, skal der indlæses en lønopsætningen. Dette gøres måde: Skift til DATregnskabet Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Import Efter aktivering af menupunktet promptes der for en stiangivelse og et filnavn. For at minimere arbejdet med at nå frem til en fælles lønopsætning i alle regnskaber, anbefales det at indlæse lønopsætningen fra det regnskab, hvor der er e foretaget flest tilpasninger til lønopsætningen. Filnavnet er c:\lønxxx.kom (xxx erstattes af ekstension på regnskabet, hvorfra lønopsætningen ønskes indlæst, hvis vejledningenn er fulgt) 7

8 Kontrol af lønopsætning i regnskaberne Før de relevante kartoteker sættes op til att data kun ligger i DATregnskabetved at foretage en sammenligningg af den kontrolleress det om lønopsætningen er ens i alle regnskaber. Dette gøres eksporterede lønopsætning fra de forskelligee regnskaber op imod en lønopsætning i DATregnskabet. Sammenligningen foregår på følgende måde: Skift til DATregnskabet Gå til Løn/Tilpasning/Beregning/Sammenligning Efter aktivering af menupunktet promptes der for om sammenligningslisten ønskes udskrevet til skærm, printer, spoolfil mv. Det anbefales at udskrive listenn til printer. Det godkendes og efterfølgende promptes der for den fil, der ønskes sammenlignet op imod. Filnavnet er c:\lonxxx.kom (xxxx erstattes af ekstension lønopsætningen ønskes indlæst, hviss vejledningen er fulgt) på regnskabet, hvorfra Der godkendes hvorefter sammenligningslisten udskrives. Når sammenlignings listen er udskrevet er det tid til at gennemgå denne for dee forskelle, der er på lønopsætningen i de to regnskaber. Listen omfatter først og fremmest en markering af, om der er tale om o fx en lønart, der kun findes i DATregnskabet, kun i den eksporterede lønopsætning eller om der er forskel på lønopsætningen i DATregnskabet og den eksporterede lønopsætning. Forskellen er markeret på følgende måde: << Lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet lønopsætning. eksisterer kun i den eksporterede >> Lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet regnskabet. eksisterer kun k i lønopsætningen i DAT < Lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet i den eksporterede lønopsætning er forskellig fra lønarten/ /tælleværket/satskoden/gennemløbet i lønopsætningen i DATregnskabett > Lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet i lønopsætningen i DATregnskabet eksisterendee lønopsætning er forskellig fra lønarten/tælleværket/satskoden/gennemløbet i lønopsætningen i den eksporterede lønopsætning. 8

9 Listen gennemgås nu med det formål, f for så vidt muligt, efterfølgende at tilpasse lønopsætningen i DATregnskabet. Dvs. at tilføje de lønarter/ /tælleværker/satskoder/gennemløb, der kun findes i den eksporterede lønopsætning. Når sammenligningslisten er gennemgået første gang, og den eksisterende lønopsætning er tilpasset, udskrives sammenligningslisten endnu engang, og lønopsætningen gennemgås g endnu engang. Der gøres opmærksom på, at det er meget almindeligt at udskrive sammenligningslisten mange gang, eftersom det ikke altid er helt tydeligt, hvad forskellen på de to lønopsætninger egentlig er. Det kan fx forekomme tælleværker, hvor den eksisterende lønopsætning ser ud til at beregningslinjerne er fuldstændig identiske med beregningslinjerne på p tælleværket i DATregnskabet. Der er i disse tilfælde tale om en forskel i linjenummeret på beregningslinjerne i de to lønopsætninger. Såfremt der er tvivl om, hvori forskellen består, kan man med fordel starte endnu en C5 og skifte til det eksporterede regnskab, så err det lettere at sammenligne beregningslinjer. Når forskellene i de to lønopsætninger, så vidt det nu er muligt, er udlignet, gennemføres sammenligningen op imod den eksporterede e lønopsætning fra det næste regnskab. Det vil sige: Sammenligningskørslen gennemføres Sammenligningslisten udskrives Lønopsætningen i DATregnskabet tilpasses, hvor det er relevant. Dette gøres for samtlige eksporterede regnskaber. 9

10 Ændring af opsætning på kartoteker Der gøres opmærksom på at inden de relevante kartoteker sættes op til, at data kun ligger i DATfølgende regnskabet, skal det forrige afsnit være afsluttet. Når det er gjort, err det tid til at ændre på kartoteker. PayTable Kartoteket omfatter lønarterne PayCounterunit Kartoteket omfatter tælleværks hoveder, dvs. tælleværksnummer, navn, type mv. PayCalculate Kartoteket omfatter tælleværkernes beregningslinjer PayRateTable Kartoteket omfatter satskoderne PayCalcSequence Kartoteket omfatter gennemløbene/sekvensnumrene PaySlip Kartoteket omfatter lønselernes opsætning, når det gælder linjerne. Bundlinjerne berøres ikke, og skal derfor forsat vedligeholdes i hvert regnskab. PayPeriodTable Kartoteket omfatter periode angivelserne med ikke datointervallerne. NB. Ændringen af opsætningen på kartotekerne e kan kun foretages i console versionen af C5. Endvidere gøres der opmærksom på, at derr ikke må være brugere på C5, når ændringen foretages. 10

11 Opsætningen af ovennævnte kartoteker ændres på følgende måde: Gå til Generelt/Tilpasning/Udviklingsmenu/DBD/Ret Herefter vælges Kerne Vælg kartoteket PayTable Der gøres opmærksom på, at den hurtigste måde at finde kartotekett på, er ved at taste navnet på kartoteket. Teksten kan ses skærmbilledets nederste venstre hjørne. Herefter vælges menupunktet Navn I feltet Hvor ligger dataa tastes AltH, hvorefter værdien Kunn i DAT regnskabet vælges Godkend valget og godkend ændringen til kartoteket. Aktiver menupunktet Kerne og vælgg det næste kartotek. PayCounterunitt Kør punkt 1 kartoteker: o o o o o PayCalculate PayRateTable PayCalcSequence PaySlip til 4 igennem for hvert kartotek, hvor opsætningen ønskes ændret, dvs. følgende PayPeriodTablee 11

12 Den afsluttende opsætning Så er der kun to ting tilbage før ændringen er gennemført: Kontering af lønnen Angivelse af satserne Kontering af lønnen Såfremt der er tale om samme kontoplan i alle regnskaber, kan der ses bort fra dette punkt. Såfremt der imidlertid er tale om en individuel kontoplan i hvert regnskab, skal lønnen konteres på løngrupper. Dette gøres på følgende måde: Oprettelse af konteringsgrupper Først og fremmest skal det nødvendige antall løngrupper oprettes. Dette gøres påå følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper Opret en ny løngruppe ved v at udfylde følgende felter: Gruppe I feltet angives en gruppebetegnelse. Eftersom løngrupperne ikke skal anvendes på samme måde som de almindelige løngrupper, anbefales det at anvende en gruppebetegnelse der begynder med _, fx _FinSalg for finanskontering i forbindelse med salgsafdelingen. Navn I feltet angives navnet på løngruppen, fx Finanskontering salgsafdeling Opret de resterende løngrupper på samme måde. Opsætning af kontering på grupper Når konteringsgrupperne er oprettet er det tid til at angive kontering på de relevante lønarter og tælleværker. Dette gøres på følgende måde: Find finanskonteringslisten udskrevet i det aktuelle regnskab frem, eftersom det arbejdet med at angive konteringen. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Finans Placer markøren på den første lønart, der skal konteres Aktiver menupunktet Grupper vil lette Angiv gruppekontering ved at vælge den/de felterne Konto og/eller Modkonto relevante løngruppe(r) og tilføj kontering i Skift til den næste lønart, der skal konteres, og angiv gruppekontering. 12

13 Når der er angivet kontering på alle de relevante lønarter, skiftes der til tælleværkerne. Placer markøren på det første tælleværk, der skal konteres Aktiver menupunktet Grupper Angiv gruppekontering ved at vælge den/de felterne Konto og/eller Modkonto relevante løngruppe(r) og tilføj kontering i Skift til det næste tælleværk, der skall konteres, og angiv gruppekontering. Angivelse af konteringsgrupper på medarbejderen Sidst men ikke mindst skal de oprettede konteringsgrupper tilføjes som s en oplysning på den enkelte medarbejder. Dette gøres på følgende måde: : Gå til Løn/Kartotek Placer markøren på den første medarbejder Skift til fanenn Lønopl. I feltet Finans tilføjes den relevante konteringsgruppe Skift til den næste medarbejder og tilføj en konteringsgruppee i feltet Finans. Fremgangsmåden er den samme på alle medarbejdere. NB. Når konteringen er på plads i dett ene regnskab, skiftes der til det næste regnskab, hvor der ligeledes Oprettes konteringsgrupper Angives kontering på lønarter og/eller tælleværker Tilføjes en konteringsgruppe på medarbejderne Fremgangsmåden er den samme i samtlige regnskaber. 13

14 Angivelse af satser Såfremt de generellee satser, fx på kørselsgodtgørelse, er de samme i samtlige regnskaber, kan disse forsat være angivet som satser direkte på lønarterne. I de tilfælde, hvor der er forskel på de generelle satser angivet direkte på lønarterne i de forskellige regnskaber, skal satserne angivess som medarbejder/gruppesatser. Dette gøres påå følgende måde: Oprettelser af satsgrupper Først og fremmest skal de nødvendige antal løngrupper oprettes. Dette gøres på følgende måde: Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper Opret en ny løngruppe ved v at udfylde følgende felter: Grupper I feltet angives en gruppebetegnelse. Eftersom løngruppenn ikke skal anvendes på samme måde som de almindelige løngrupper, anbefales det at anvende en gruppebetegnelsen der begynder med _ fx _SatsGen for generelle satser. Navn I feltet angives navnet på løngruppen, Fx Generelle satser Opret de resterende løngrupper på samme måde. Knyt medarbejderen til satsgruppen Efter at have oprettet det relevante antal satsgrupper Dette gøres på følgende måde: skal der knyttes medarbejder til grupperne. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Løngrupper Placer markøren på den første satsgruppe Knyt de relevante medarbejdere til gruppen, enten ved at aktivere a menupunktet Indsæt og angive en evt. afgrænsning eller vedd at aktivere menupunktet Filter, skiftt blok og markere de relevante medarbejdere med F5. Placer markøren på den næste satsgruppe og knyt de relevante medarbejdere til t denne gruppe, og til de resterende satsgrupper. NB. Der gøres opmærksom på, at den samme medarbejder godt kan være knyttet il flere løngrupper, fx den generelle gruppe og timelønsgruppen. 14

15 Opsætning af satser på grupper Når løngrupperne er oprettet err det tid til at angive satser på de relevante lønarter. Dette gøres på følgendee måde: Find satslisten udskrevett i det aktuelle regnskab frem, eftersom den vil lette arbejdet med at angive satser. Gå til Løn/Tilpasning/Opsætning/Satser Placer markøren på den første lønart, hvor der skal angives satser Skift til nederste blok Angiv medarbejder og satsen er gyldig fra. /eller gruppesatser på lønarten, Husk fra dato er den dato hvorfra Skift til øverste blok og placer markøren på næste lønart Skift til nederste blok, og angiv medarbejder og/ /eller gruppesatser Forsæt opsætningen af satser s på de resterende lønarter. 15

16 Fremtidig vedligeholdelse Når kartotekerne er sat op til, at data kun ligger i DATregnska abet, vil fremtidige opdateringer omkring lønopsætningen kun skulle foretages en gang vedrørende: Backup af lønopsætningen Check af lønarter, tælleværker mv. Import af den nye lønopsætning Tilpasning af lønopsætningen Lønarter på lønsedlen (kan dog undlades ved ikke at have kartotekett PaySlip sat op til at data kun ligger i DAT regnskabet. 16

17 Microsoft Dynamics is a line off integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drivee business success. U.S. and Canada Toll Free Worldwide The information contained in this documentt represents the current view v of Microsoft Corporation on the issues discussedd as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing c market conditions, this document should not be interpreted to bee a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannott guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. Complying with all applicable copyright c laws is the responsibility of o the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or otherr intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expresslyy provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo,, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics,..NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation. 17

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn

Microsoft Dynamics C5. Nyhedsbrev C5 løn Microsoft Dynamics C5 Nyhedsbrev C5 løn INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Start lønberegning direkte fra medarbejderen.... 4 Bundlinjer med i kommafilen ved eksport... 4 Rapporten

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Ferie 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 4 Rettelser til kommafil... 4 Backup af lønopsætningen... 4 Tilpasning af tælleværker... 4 Import af den

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2008 på Native database... 5 Installationen

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning

Microsoft Dynamics C5. Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Før du begynder... 4 Ny installation af Microsoft Dynamics C5 2012 på Native database... 5 Installationen begynder... 5

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Version 2008, 2010 & 2012 YearEnd C5 løn Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Lønopdatering... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 En forløbelig afklaring... 3 Indberetning til Kompetencefonde.dk...

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Service Pack 01 Version 4.4.01.000 INDHOLDSFORTEGNELSE FINANS... 4 Sletning af finanskonti... 4 Art tilknyttet finanskonto... 4 Check for brug af samme kreditor faktura

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013.

Microsoft Dynamics C5. Ferie 2013. Microsoft Dynamics C5 Ferie 2013. INDHOLDSFORTEGNELSE Kontroller og evt. Ret tælleværk... 3 Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2013... 5 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer... 5 Overførsel

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Labels Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet 2010 Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Labels Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udviklingsværktøj - Ctrl-F1... 4 Labelsystemet...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2013 Løn Løn Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 og Microsoft Dynamics C5 2010 Service pack 2 Hotfix 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Nyheder 3 Backup af lønopsætningen 3 Registrering af ferie

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Generelt 4 Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken 4 E-mail 4 Rapportmærker 4 Udeladelse af elementnavn i filnavn

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK

Microsoft Dynamics C5. Security Guide DK Microsoft Dynamics C5 Security Guide DK INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Gennemgang af sikkerhedsstrukturen i Microsoft Dynamics C5.... 3 Grundlæggende begreber... 3 Windows sikkerhedsstruktur... 3

Læs mere

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Nyhedsbrev Indholdsfortegnelse Nyheder Finans... 4 Felt til angivelse af fakturanummer if. med bogføring af debitorindbetalinger... 4 Import/Eksport af linjer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer

Microsoft Dynamics C5 2012. Nye funktioner, ændringer og forbedringer Microsoft Dynamics C5 2012 Nye funktioner, ændringer og forbedringer Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle nyheder og forbedringer... 6 Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list Microsoft Dynamics C5 version 2012 Hot fix 002 4.4.00.002 Fix list CONTENTS Introduction... 3 General ledger... 3 OIOUBL... 3 Inventory/Customer/Vendor... 3 Inventory... 3 Payroll... 4 Kernel... 5 Corrected

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx Microsoft Dynamics Løn C5 Version 2012 Copyright 20011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektivee ejere.

Læs mere