Dansk Sportsdykker Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sportsdykker Forbund"

Transkript

1 Den 19. november 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde november 2009 Telefonmøde kl Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde Bestyrelsens siden sidst Beslutninger fra møde Kommunikationsudvalgets forretningsplan (mangler til referat fra møde ) Beslutninger fra møde Power Point 3.2. Politik for Domænenavne 3.3. Status på hjemmeside 3.4. Opfølgning på Struktur og vision og udvalgsseminar i efteråret 3.5. Kampagne for dykkerbøjer 3.6. Finnesvømmerudvalgets fremtid. Status 4. Økonomiske beslutninger 4.1. Regnskabsopgørelse 4.2. Finnesvømmerudvalget. Ompostering 4.3. Undervandsrugbyudvalget. Ekstrabevilling landsholdstøj 4.4. Undervandsrugbyudvalget. Ompostering 4.5. Budget 2010 (eftersendes) 4.6. Ekstern markedsføring. Stig Lyngby 5. Anmeldte sager 5.1. Teknisk Udvalg. Nyt udvalgsmedlem 5.2. Teknisk Udvalg. Godkendelse af nye 3* instruktører og C-Kursus 5.3. Lederseminar. Evaluering 5.4. Forretningsordner revideres 6. Eventuelt 1

2 Deltagere: Michael A.S. Hansen Stig Lyngby Jan Rasmussen Christian Hemmingsen Ingelise Knudsen Afbud: Pia Borneland 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra møde Godkendt 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger fra møde Power Point til foreningsbesøg Beslutning møde Der skal indkaldes noget fra udvalgene Der er indkaldt Power Point fra udvalgene med deadline medio juli. Den 1. november er der en 1. udgave. Den sendes til kommunikationsudvalget. Stig og Maria har holdt møde og Maria mener at det kan færdigt 1. januar

3 Punkt 3.2. Politik for Domænenavne Beslutning: Der oprettes politik for domænenavn Næste møde Politikken har været til diskussion og den skal rettes til og sættes på dagsorden til næste møde. Bestyrelsen Politikken er vedtaget Status på hjemmeside Kort beskrivelse. Bestyrelsens egne sider under Organisationen skal opdateres og videre plan drøftes. Bestyrelse og udvalg skal rydde op og opdatere på siderne. Link skal opdateres. Bestyrelsen og udvalgene. Butikken mangler. Deadline 1. august for færdiggørelse. Kirsten har arbejdet på sagen. Der skal udarbejdes: Opgørelse over hvad der er gennemført. Hvad der mangler. En færdiggørelsesgrad i procenter. En Kravspecifikation. Tilbud fra 2 leverandører. Fremsættes på et bestyrelsesmøde. Stig og Kirsten har holdt møde med Torsten. Det der skulle flyttes er flyttet. Det er ikke Torstens skyld at hjemmesiden ikke er opdateret. Folk skal ind og rette hjemmesiden til. Torsten kommer til mødet den Der arbejdes videre med sagen. Michael A. S. Hansen opdateret organisation. Det er tæt på en afslutning. Torsten gør butikken færdig med design og layout. Derefter er det slut på step et. Ovenstående sag er slut 3

4 3.4. Opfølgning på Struktur og vision Den nye struktur er blevet vedtaget og vi skal nu arbejde videre med at lægge strategi for at opfylde visionen. - Kampagner - CMAS dykkercentre - Udstillinger - Klubbesøg - IT og infrastruktur Begrundelse. Visions arbejdet skal videreføres og bestyrelsen skal lægge en plan for at nå målene Der skal følges op visionerne. Bestyrelsen Slås sammen med Udvalgsseminar i efteråret Kort beskrivelse. Vi skal have fordelt opgaverne til efterårets seminar og fastlagt - Indhold - Varighed - Sted - Økonomi - Begrundelse. Bestyrelsen planlægger seminaret Kontaktpersonen skal fremsende forretningsplaner til udvalgene. Informerer om retningslinier, så udvalgene kan præsentere deres planer i oktober. Bestyrelsen. Udarbejder program og sender mail til bestyrelsen. Sagen er slut 4

5 3.5. Kampagne for dykkerbøjer Kort beskrivelse. Bestyrelsen bedes tage stilling til om vi skal være proaktive med en kampagne omkring brug dykker-bøje og hensyn til dykkere med bøje. Begrundelse. Der er mange dykkere som ikke anvender bøje og der har været flere episoder på det seneste med nedsejling af dykkere og bøjer Teknisk Udvalg kontaktes med henblik på at lave en kampagne. På overflademarkering. Jan Rasmussen Opgaven forankres i bestyrelsen ved: Jan Rasmussen, og Pia Borneland Kommunikationsudvalget er sat i gang med Teknisk Udvalg som sparringspartner. Jan Rasmussen, og Pia Borneland Søren har sendt information til Kommunikationsudvalget og bedt om et oplæg og pris. Oplæg er sendt til bestyrelsen. Det er et udmærket oplæg med gode ideer, det skal vi køre videre med når vi har set hvor mange penge der er i det. Sendt til Flemming Holm som også synes det er et godt oplæg. Informationer skal koordineres mellem involverede udvalg. Jan Rasmussen, og Pia Borneland Punkt 3.6. Finnesvømmerudvalgets fremtid. Status Kirsten har bedt om en liste over udvalgets materialer. Deadline 1. juli 2009 Der skal følges op på aflevering af Finnesvømmerudvalgets udstyr. Kirsten beder om listen. Sagen er afsluttet. 5

6 4. Økonomiske beslutninger 4.1. Regnskabsopgørelse. Regnskabsopgørelse er udsendt. Der er holdt møde om fridykkerudvalgets VM. Michael A.S. Hansen, Kurt Lykke og Ingelise Knudsen, Der kommer en redegørelse. Taget til efterretning 4.2. Finnesvømmerudvalget. Ompostering Vi er et nyt udvalg som ikke har været med i budgettering for 2009, og udvalget er ændret fra et forholdsvis passivt En mandsudvalg til et aktivt udvalg med 2 personer og en mere på vej. De Nordisk Mesterskaber bliver ikke til noget, dette frigør 8000 kr. som vi gerne vil have omposteret til Finnestævne i Rostock og Udvalgsmøder samt køb af regulatorer (Se vedhæftet revideret udvalgsbudget). Finnesvømmeudvalget (Allan & Henning) deltager i Finnestævnet i Rostock med nogle af de unge finnesvømmer, som i fremtiden gerne skal virke som ambassadører for finnesvømningen DSF har deltaget i dette stævne de sidste mange år. Der har også allerede været flere/andre møder end oprindelig budgetteret Der har været op startmøde med kontaktperson fra bestyrelse og deltagelse i seminar med 2 personer fra udvalget, derudover er vi ved at få aftalt et fagligt finnesvømmemøde med Karin Due m.v.. For at profilere apparatdykning vil vi meget gerne anvende omkring 2800 kr. (Allerhelst ca.5600 kr.) af beløbet som er sat af til træningssamlinger til at købe en regulator helst 2 til apparatdykning Det er nødvendig med regulatorer (konfigureret til konkurrence apparatdykning), når vi skal vise det for interesserede. Apparatdykning har vi allerede med på programmet til DM her i efteråret. Flasker er det umiddelbart ikke nødvendigt at købe, da alle klubber typisk ligger inde med flere ponyflasker omkring 3 liter. Nordisk Mesterskab Træningssamlinger Møder Rostock regulatorer i stedet for træningssamlinger Vedtaget 4.3. Undervandsrugbyudvalget. Ekstrabevilling landsholdstøj Nyindkøb ca kr. Vores tre landshold har ingen landsholdsdragter at tage på når de repræsenterer Danmark ved Internationale turneringer. Dette da bestyrelsen valgte at give dem som blev indkøbt i 2007 til brug ved VM i Bari til privat eje for dem som deltog ved CMAS games i Bari. Bestyrelsen besluttede i denne forbindelse at DSF skulle indkøbe dragter centralt, så alle vores Internationale repræsentanter ved Internationale stævner kunne være ens påklædt. Prisen blev anslået til ca pr. sæt. UV-Rugby udvalget ansøger derfor bestyrelsen om 3*18 dragter til udlån i forbindelse med disse store undervands rugby arrangementer. Årsagen til at vi har brug for tre sæt er at vi har tre landshold. U21-, Dame- og Herrelandshold, som af gode grunde ikke har den samme størrelse og snit. Der skal arbejdes på 3 step. Sponsor, DSF og deltagerbetaling. Det skal være afsluttet Michael A. S. Hansen 6

7 4.4. Undervandsrugbyudvalget. Ompostering 1) UV-Rugby udvalget ønsker at omposterer kr. inden for eget budget til brug på produktion af kampagne postkort. Postkort som skal indgå i den forestående UV-Rugby kampagne for flere medlemmer til DSF. Pengene ønskes flyttet fra puljen på kr. som var tiltænkt signaludstyr, da Den Østriger som vi forventede skulle være klar med det nye og opgraderede udstyr efter nye oplysninger ikke forventes at være færdig før 2010/ ) UV-Rugby udvalget ønsker at omposteret inden for eget budget til brug på udvikling af kampagnesitet uv-bold.dk fra samme pulje på kr. Pengene ønskes flyttet fra puljen på kr. som var tiltænkt signaludstyr, da Den Østriger som vi forventede kunne være klar med det nye og opgraderede udstyr efter nye oplysninger ikke forventes at være færdig før 2010/2011. På denne måde belaster disse tiltag for at få flere medlemmer til DSF og flere aktive uv-rugby spillere ikke aktivitetspuljen. 3) De resterende kr. af de gives tilbage til DSF s aktivitetspulje til brug for andre tiltag/aktiviteter inden for DSF. Signaludstyr Kampagnepostkort WEB uv-bold Rest til aktivitetspuljen Postkort er i orden, men layout skal koordineres med kommunikationsudvalget. 2. Kirsten undersøger hvad de skal bruges til 4.5. Budget 2010 (eftersendes) Budgettet sendes til bestyrelsen og behandles på et særskilt møde. 9. december 2009 Stig Lyngby 7

8 4.6. Ekstern markedsføring. Stig Lyngby Kampagnen tjener to formål som henholdsvis henvender sig til dykker uden for DSF der dykker i vandet rundt omkring Danmark. Dykkerne skal vises hvad DSF gør for vores medlemmer og der igennem tiltrække nye medlemmer. Det er hensigten, at kampagnen skal begynde i starten af 2010, så snart vores nye forsikrings produkter er klar og de første 6 måneder vil være en test periode hvor DSF vil måle effekten af, vores markedsførings tiltag og vil blive evalueret når den er afsluttet. Der bliver sat til markedsføring i budget Opgavefordeling Brev med folder til klubber og dykkerbutikker med tilbud fra DSF (ansvarlig: Henrik Zimmermann) Presse meddelelse med billede til aviser ( Henrik Zimmermann) Tekst til annoncer og artikler ( Stig Lyngby) Grafisk materiale ( Henrik Pontoppidan og Stig Lyngby) Adresser til butikker, foreninger og forbund uden for DSF( Henrik Pontoppidan) Pakning og udsendelse af materiale ( Forbundskontoret) God ide, vedtaget. Stig Lyngby 5. Anmeldte sager 5.1. Teknisk Udvalg. Nyt udvalgsmedlem Søren Bergh Jensen Lundager Greve eller GreveDykkerne, Bølgen og Køge Dykkerklub Godkendt Jan Rasmussen 5.2. Teknisk Udvalg. Godkendelse af nye 3* instruktører og C-Kursus Teknisk Udvalg afholder i 2009/10 et C kursus. Grunden til dette er, at vi med udgangen af 2009 mister 4-5 M3 er. Vi har derfor behov for nyt blod. Vi har skrevet til alle aktive M2 der også er IT er, og har efter en gennemgang i TU bestemt, at indstille disse 3 til C kurset. Men bestyrelsen skal vist afgøre, om kursisterne kan optages på kurset. Vores plan er, at afslutte C1 delen (weekend kurset med gennemgang af kursusvirke m.m.) i Q4 2009, og C2 (skrive/opgave delen af C kurset) i Q1 af 2010, og C3 (kursusleder eksamen) Udgifter til C kursus afholdes indenfor eget budget. 8

9 Lars Blaaberg: DSF nr.: Baracuda. Klub nr.: 4011 Motivation for optagelse på C-kursus: Lars Blaaberg har en positiv livsindstilling og søgen efter kompromis, er en seriøs leder/træner, der gerne tager nye udfordringer op. Lars Blaaberg arbejder dagligt med blandt andet Organisationsudvikling, forandringsledelse samt personaleledelse. Poul Jensen DSF nr.: Assens Dykkerklub Motivation for optagelse på C-kursus: Poul Jensen har de seneste år arbejdet med stor autoritet på A-kurserne såvel træning som eksamensdelen. Klaus Hamkens DSF nr.: Ægir klub nr.: 2001 Motivation for optagelse på C-kursus: Klaus Hamkens har vist godt overblik og fanger mange detaljer samt god forståelse af ledelse. Ledelse er ligeledes en del af Klaus hverdag. Jeg ser frem til at høre om kandidaterne kan accepteres af bestyrelsen. Kandidaterne er godkendt og udgiften holdes indenfor TU s budget for Jan Rasmussen 5.3. Lederseminar. Evaluering Evalueringen er taget til efterretning. Bestyrelsen vil arbejde videre med det. Bestyrelsen 5.4. Forretningsordner revideres Bestyrelsen gennemgår de udsendte forretningsordner. Kommer på dagsorden på et fysisk møde. 6. Eventuelt Rettigheder til vores lærebøger er solgt til det Finske forbund Den Grundlæggende og videregående lærebog er indlæst for ordblinde. Der er skrevet kontrakt med ny annoncesælger. Der kommer muligvis også forhandling og vores lærebøger med Grækenland Der er EUF og Nordisk møde den MAIL disciplin er ønskeligt på alle plan. 9

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden Bestyrelsesmøde 03-2011 11.12. marts 2011 Danhostel Korsør Vandrerhjem Svenstrupgaard Kursuscenter Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2006 Idrættens Hus Fredag 16.06.2006 kl. 18.00 04. juli 2006 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget 1. Budget og regnskab 2006 4. Økonomiske

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Bestyrelsesmøde 03-2013 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 13.06.2013/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2013 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Budgetforslag Total 73 Specifikationer 74

Indholdsfortegnelse. Budgetforslag Total 73 Specifikationer 74 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning Bestyrelsen 1 Ungdomsudvalget 3 Undervandsjagtudvalget 5 Undervandsrugbyudvalget 7 Finnesvømmerudvalget 8 Fridykkerudvalget 11 Arkæologiudvalget 12 Teknisk Udvalg

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat af møde i bestyrelsen søndag den 30. juni 2002 kl. 1930 telefonkonference På mødet deltog: Jan Ivar Pinndal formand (JIP) Michael A. S. Hansen næstformand (MASH) Stig

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 25. marts 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. marts 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere