CardioPerfect Workstation Brugervejledning til arbejds-ekg-modul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CardioPerfect Workstation Brugervejledning til arbejds-ekg-modul"

Transkript

1 Regulatory Affairs-repræsentant Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY USA DIR Ver. E

2 Copyright Copyright 2012, Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne publikation, må køber af produktet kopiere denne publikation alene til internt brug fra det medie, som er leveret af Welch Allyn. Welch Allyn påtager sig intet ansvar for skader på personer eller for eventuel ulovlig eller forkert brug af produktet, som måtte skyldes, at produktet ikke er brugt i overensstemmelse med de anvisninger, sikkerhedsforanstaltninger, advarsler og beskrivelser af den korrekte brug, som er offentliggjort i denne vejledning. Uautoriseret kopiering af denne publikation kan ikke blot være en overtrædelse af ophavsretten, men kan også reducere muligheden for, at Welch Allyn kan levere nøjagtige og opdaterede oplysninger til både brugere og driftspersonale. Welch Allyn, CardioPerfect Workstation og SpiroPerfect er registrerede varemærker tilhørende Welch Allyn. Softwaren i dette produkt er beskyttet med Copyright 2012 for Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Denne software er beskyttet af lovene om ophavsret i USA og internationale aftaler gældende i hele verden. I henhold til disse love har licenstageren ret til at bruge den kopi af softwaren, der er leveret på det originale distributionsmedie. Softwaren må ikke kopieres, dekompileres, udsættes for reverse engineering, deassembleres eller på anden måde bringes på en form, der er umiddelbart forståelig for mennesker. Dette udgør ikke et salg af softwaren eller nogen kopi af softwaren. Alle rettigheder og alle former for ejendomsret og ejerskab til softwaren beror hos Welch Allyn. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Alle ændringer vil være i overensstemmelse med de regler og forskrifter, der er gældende for fremstilling af medicinsk udstyr. Brugerens ansvar Dette produkt er beregnet til at fungere i overensstemmelse med beskrivelsen i denne vejledning og de medfølgende mærkater og indlægssedler, når det samles, betjenes, vedligeholdes og repareres i henhold til de medfølgende anvisninger. Produkter, der er defekte, må ikke anvendes. Dele, der er defekte, tydeligt slidte, mangler eller er ufuldstændige, deformerede eller kontaminerede, skal straks udskiftes. Hvis reparation eller udskiftning skulle blive nødvendig, anbefaler vi, at den foretages hos det nærmeste godkendte servicecenter. Brugeren af produktet er alene ansvarlig for eventuelle funktionsfejl, som skyldes forkert brug, forkert vedligeholdelse eller forkert reparation, beskadigelse eller ændringer, som foretages af andre end Welch Allyn eller deres autoriserede servicemedarbejdere. Tilbehør Welch Allyn s garanti dækker kun, hvis der anvendes tilbehør og reservedele, som er godkendt af Welch Allyn. Forsigtig! Anvendelse af andet tilbehør end det, som anbefales af Welch Allyn, kan forringe produktets ydeevne. DIR Ver. E 2 / 82

3 Garanti, service og reservedele CardioPerfect Workstation Garanti Alle reparationer af produkter, som foretages i henhold til garantien, skal foretages eller godkendes af Welch Allyn. Uautoriserede reparationer vil medføre, at garantien bortfalder. Desuden må eventuelle produktreparationer udelukkende foretages af servicemedarbejdere, som Welch Allyn har certificeret, uanset om produktet er omfattet af garantien eller ej. Assistance og reservedele Hvis produktet ikke fungerer korrekt, eller hvis der er behov for assistance, service eller reservedele, skal du kontakte Welch Allyns nærmeste center for at få teknisk support. USA Canada Latinamerika (+1) Sydafrika (+27) Europæisk callcenter (+353) Australien (+61) Storbritannien (+44) Singapore (+65) Frankrig (+33) Japan (+81) Tyskland Holland (+49) (+31) Kina Sverige (+86) (+46) Før du kontakter Welch Allyn, anbefaler vi dig at notere problemet ned og kontrollere alt tilbehør for at sikre, at det ikke er det, der er årsagen til problemet. Når du ringer, skal du oplyse følgende: Produktnavn og modelnummer og komplet beskrivelse af problemet Produktets serienummer (hvis det er relevant) Afdelingens fulde navn, adresse og telefonnummer Indkøbsordrenummer (eller kreditkortnummer) til reparationer, der ikke er omfattet af garantien, eller til ekstra reservedele Nummeret på den eller de ønskede reservedele eller udskiftningsdele i forbindelse med bestilling af reservedele Reparation Hvis produktet kræver reparation, skal du først kontakte Welch Allyns nærmeste center for teknisk support, hvad enten produktet er omfattet af garanti, udvidet garanti eller ingen garanti. En repræsentant vil hjælpe med at identificere problemet og forsøge at løse det pr. telefon, så du undgår eventuelt at skulle sende produktet retur. Hvis du er nødt til at indsende produktet, vil repræsentanten registrere alle de nødvendige oplysninger og oplyse et RMA-nummer (Return Material Authorization returtilladelse) samt den gældende returadresse. Der skal først indhentes et RMA-nummer, før produkter sendes retur. Bemærk! Welch Allyn tager ikke produkter retur uden returtilladelse (RMS Return Materiales Authorization). Emballeringsanvisninger Følg disse anbefalede emballeringsanvisninger, hvis du indsender produkter til service: Fjern alle slanger, kabler, sensorer, netkabler og ekstraudstyr (efter behov) før emballering, medmindre du har mistanke om, at de er årsagen til problemet. Brug så vidt muligt den originale emballage og det originale emballeringsmateriale. Vedlæg en pakkeliste og RMA-nummeret fra Welch Allyn. Vi anbefaler, at alle returnerede varer forsikres. Hvis produktet bortkommer eller beskadiges, skal eventuelle erstatningskrav fremsættes af afsenderen. DIR Ver. E 3 / 82

4 Erklæring om begrænset garanti CardioPerfect Workstation Welch Allyn, Inc. garanterer, at det Welch Allyn CardioPerfect Workstation-computerbaserede produkt, du har købt, lever op til de specifikationer, Produktet er mærket med, og er frit for fejl i materialer og udførelse, som måtte forekomme inden for 1 år fra købsdatoen. Der ydes garanti på tilbehør til Produktet i 90 dage fra købsdatoen. Definition af købsdatoen: 1) den dato, der er registreret hos os, hvis du har købt Produktet direkte fra os, 2) den dato, der er angivet på det garantiregistreringskort, vi beder dig sende til os, eller 3) hvis du ikke sender garantiregistreringskortet til os, 120 dage efter den dato, hvor Produktet er blevet solgt til den forhandler, hvor du har købt Produktet ifølge vores optegnelser. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af følgende: 1) håndtering under forsendelse, 2) brug eller vedligeholdelse i strid med de angivne anvisninger, 3) modifikationer eller reparationer foretaget af personer, der ikke er godkendt til dette af Welch Allyn og 4) ulykkestilfælde. Du påtager dig selv det fulde ansvar for brugen af produktet med enhver hardware eller software, som ikke opfylder de systemkrav, der er beskrevet i produktdokumentationen. Hvis et Produkt eller tilbehør, der er omfattet af denne garanti, vurderes at være defekt på grund af defekte materialer, komponenter eller udførelse, og garantikravet fremsættes inden for den ovenfor beskrevne garantiperiode, vil Welch Allyn efter eget valg uden beregning reparere eller udskifte det defekte Produkt eller tilbehør. Du skal indhente en returtilladelse fra Welch Allyn, før du sender Produktet tilbage til et autoriseret Welch Allyn-servicecenter til reparation. DENNE GARANTI TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE SÅVEL SOM UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. WELCH ALLYNS FORPLIGTELSE I HENHOLD TIL DENNE GARANTI ER BEGRÆNSET TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF DEFEKTE PRODUKTER. WELCH ALLYN ER IKKE ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES EN PRODUKTFEJL, DER ER DÆKKET AF GARANTIEN. ADVARSEL! CardioPerfect-enhederne er en integreret del af et pc-baseret diagnosticeringssystem. Brugeren skal følge advarslerne for at sikre, at systemet fungerer sikkert og pålideligt. Pc'en (ikke-medicinsk elektrisk udstyr) skal placeres uden for patientens miljø (i henhold til IEC ). Den anvendte pc skal godkendes i henhold til den relevante sikkerhedsstandard for ikke-medicinsk elektrisk udstyr (IEC eller lokale varianter deraf), og det anbefales at anvende en omformer til isolering. Hvis pc'en skal placeres i patientens miljø, er det brugerens ansvar at sikre, at systemet opretholder et så højt sikkerhedsniveau, at IEC overholdes. DIR Ver. E 4 / 82

5 Indholdsfortegnelse 1. IBRUGTAGNING Welch Allyn CardioPerfect vindue for arbejds-ekg Et arbejds-ekg's struktur OPTAGELSE AF ET ARBEJDS-EKG Real-time-skærm Optagelse af et arbejds-ekg Real-time-skærm VISNING AF ET ARBEJDS-EKG Om visning af arbejds-ekg'er Sådan får du vist et arbejds-ekg Arbejde med visningen Oversigt Arbejde med visningen Gennemsn Arbejde med visningen Fuld visning Arbejde med visningerne 2x6, 4x3 og Rytme Arbejde med visningen Tend Arbejde med visningen ST-tabel Arbejde med visningen Hjertefrekv Arbejde med visningen ST/HR FORTOLKNING AF ET ARBEJDS-EKG Redigering, lagring og bekræftelse af fortolkning Visning af fortolkningshistorik Reducering af en fuld visning UDSKRIVNING AF ET ARBEJDS-EKG Udskrivning af et arbejds-ekg Automatisk udskrivning af et arbejds-ekg VEDLIGEHOLDELSE AF MÅLEINSTRUMENTET Om vedligeholdelse af måleinstrumentet Rengøring af patientkabler og pc-kabler Udskiftning af måleinstrumentets batteri TILPASNING AF ARBEJDS-EKG-MODULET Indstillinger for arbejds-ekg fanen Generelt Indstillinger for arbejds-ekg fanen Visning Indstillinger for arbejds-ekg fanen Udskrivning Indstillinger for arbejds-ekg fanen Skærm Indstillinger for arbejds-ekg fanen Udstyr Indstillinger for arbejds-ekg fanen Måleinstr Indstillinger for arbejds-ekg fanen Oversigt TILPASNING AF ARBEJDSPROTOKOLLER Protokoller, faser og trin Oversigt over arbejdsprotokoller Blodtryks- og udskriftsprotokoller Vinduet Protokoleditor Arbejde med protokoller Arbejde med trin FEJLFINDING Gendannelse af test Fejlfinding Teknisk support FØR INSTALLATION AF ARBEJDS-EKG-SOFTWAREN Struktur DIR Ver. E 5 / 82

6 11. INSTALLATION AF ARBEJDS-EKG-MODULET Tilslutning af RS232-stik (Rest- eller Stress light-modeller) Tilslutning af USB-stikket Brugerfladeegenskaber til udløsning af R-kurve Installation af PCI CPCOM-kortet (kun måleinstrumenter af typen MD) Installation af PCMCIA CPCOM-kortet (kun måleinstrumenter af typen MD) SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Konventioner Generelle tip i forbindelse med sikkerhedsforanstaltninger VEJLEDNING OG OPLYSNINGER FRA PRODUCENTEN FUNKTIONSTASTER YDERLIGERE OPLYSNINGER Duke-score Mets-værdi Indeks 80 DIR Ver. E 6 / 82

7 Velkommen CardioPerfect Workstation Velkommen til Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg-modulet til Welch Allyn CardioPerfect Workstation. Dette modul tilbyder spændende funktioner og indeholder alt, hvad du forventer af en softwarepakke til arbejds-ekg. Denne vejledning indeholder de nødvendige oplysninger til installation, betjening og vedligeholdelse af Welch Allyn CardioPerfect-systemet til måling af arbejds-ekg. Sørg for at læse vejledningen grundigt, før enheden tages i brug. Denne vejledning indeholder specifikke oplysninger om arbejds-ekg-modulet til Welch Allyn CardioPerfect Workstation. Hvis du ønsker mere generelle oplysninger om Workstations software, kan du se vejledningen til Workstation, som beskriver: - oprettelse og redigering af patientkort - generelle oplysninger om udskrivning Se installationsvejledningen og/eller vejledningen Service and Advanced Installation, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation og konfiguration eller vedligeholdelse. Tilsigtet brug Ved at bruge EKG-modulet, der fås som tilbehør, og det tilknyttede tilbehør kan brugeren optage, vise, lagre og udskrive EKG-kurver. Indikationer Indikationer til elektrokardiografi går fra rutinescreening af det kardiale helbred hos lægen til angivet diagnostisk differentiering på hospitalets kardiologiafdeling. Kontraindikationer og forholdsregler Følgende kontraindikationer er kendt ved optagelse af et arbejds-ekg: Nylig opståen af brystsmerter eller ændring i smertemønstret, som antyder angina pectoris. Akut myokardieinfarkt inden for en uge efter smerternes opståen. Forekomst af kongestiv hjertefejl, kraftig hypertension eller alvorlig aorta-stenose hos voksne. Ukontrolleret ventrikelarytmi. Kendt kritisk stenose i venstre hovedkoronararterie eller proksimal koronararterie. [Ellestad MH, Blohmqvist CG, Naughton JP. "Standards for adult exercise testing laboratories." AHJ A:421A-30A] Da der foreligger en væsentlig risiko, skal personalet på testlaboratoriet være uddannet i hjertestopbehandling. Der bør også være en læge til stede ved alle arbejdstest, der omfatter patienter med formodet eller kendt hjertesygdom. Der skal være umiddelbar adgang til en defibrillator og lægemidler. På grund af den samlede mængde lækagestrøm, der kan opstå, kan det være farligt at slutte mere end én enhed til patienten på samme tid. DIR Ver. E 7 / 82

8 1. Ibrugtagning 1.1 Welch Allyn CardioPerfect vindue for arbejds-ekg I dette afsnit beskrives de forskellige dele af Welch Allyn Cardio Perfects vindue for arbejds- EKG. Søgeområd Værktøjslinje Menulinje Titellinje Arbejdsområde Genvejsmenu Statuslinje Titellinje Menulinje Værktøjslinje Søgeområde Arbejdsområde Titellinjen viser programmets navn. Titellinjen indeholder tre knapper, som bruges til hhv. at maksimere, minimere og lukke Workstations vindue. Alle menuer på menulinjen indeholder en række opgaver, som du kan udføre med Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg. Nogle gange er menuerne nedtonede. Det betyder, at du ikke kan få adgang til funktionen på det pågældende tidspunkt, enten fordi den ikke er tilgængelig, eller fordi du ikke er autoriseret til at bruge funktionen. Værktøjslinjen indeholder knapper, der giver dig nem adgang til de mest almindelige opgaver i Welch Allyn CardioPerfect. Søgeområdet indeholder søge- og visningsfunktioner, der gør det nemt at finde patienter og test. I søgeområdet kan du finde en patient, se, hvilke test der er blevet optaget for den pågældende patient, og se, hvilken type test der er blevet optaget. Du kan også oprette søgemønstre, hvilket er en nem metode til at finde oplysninger, som du regelmæssigt har brug for. Arbejdsområdet er hovedelementet i Welch Allyn CardioPerfect arbejds- EKG. Her vises arbejds-ekg erne i forskellige formater. Disse formater, som også kaldes visninger, vises på hver sin separate fane i Welch Allyn Cardio Perfect-arbejdsområdet for arbejds-ekg. Arbejdsområdet er det sted, hvor du optager, får vist, sammenligner og måler arbejds-ekg'er. DIR Ver. E 8 / 82

9 Genvejsmenu Statuslinje I arbejdsområdet kan du bruge genvejsmenuer til at få adgang til de mest almindelige funktioner. Du kan få adgang til disse funktioner ved at klikke på arbejdsområdet med højre museknap. Genvejsmenuerne indeholder kun de funktioner, som kan anvendes i en bestemt test eller en specifik del af den pågældende test. Derfor er genvejsmenuerne ikke ens i de forskellige visninger. Statuslinjen viser vigtige oplysninger om patienten og den test, der er valgt. Desuden viser statuslinjen navnet på den bruger, der p.t. er logget på Welch Allyn CardioPerfect. 1.2 Et arbejds-ekg's struktur Et arbejds-ekg består af følgende elementer: Faser: de enkelte dele af et arbejds-ekg. I CardioPerfect betyder det førtest, arbejdsbelastning, restitution og eftertest. Trin: de enkelte dele af en fase. En arbejdsfase kan for eksempel bestå af forskellige trin med forskellig arbejdsbelastning. Arbejdsprotokol: et bestemt sæt regler, der fastslår, hvordan arbejds-ekg'et udføres. En protokol består af en række faser. Hver fase består af en række trin. Welch Allyn Cardio CardioPerfect arbejds-ekg indeholder en række velkendte protokoller, du kan anvende. Desuden kan du oprette dine egne arbejdsprotokoller. DIR Ver. E 9 / 82

10 2. Optagelse af et arbejds-ekg 2.1 Real-time-skærm Real-time-skærmen vises, når du starter et nyt arbejds-ekg. Under testen kan du bruge dette vindue til at styre og overvåge alle testens aspekter og gennemse alle resultater, der optages. Knaplinje Oversigtsområde Faner EKG-kurver Faner EKG-kurver Skillelinjer Gennemsnitlige komplekser EKG'ets afledninger. Det er muligt at vælge forskellige afledningskonfigurationer (1x12, 2x6, 4x3) i genvejsmenuen. I genvejsmenuen kan du også justere diagramhastigheden og følsomheden. Du kan slå skillelinjerne i EKG-kurverne til og fra i genvejsmenuen. Området til højre for EKG-kurverne viser de gennemsnitlige komplekser. Funktioner i genvejsmenuen: Markørfunktionen kan slås til og fra. Hvis funktionen Markører er slået til, vises ST-målingerne ved siden af det gennemsnitlige kompleks. Funktionen Hældn. viser hældningsværdien ved siden af det gennemsnitlige kompleks, hvis funktionen Markører er aktiveret. Du kan få vist referencekomplekset oven på det gennemsnitlige kompleks. Det aktuelle kompleks kan indstilles som reference. Bemærk! Hvis der vises firkantede bølger, betyder det, at der er fejl ved en eller flere kanaler. Se afsnit på side 25 for at få yderligere oplysninger DIR Ver. E 10 / 82

11 Knaplinje Knappen Start/stop Næste fase Næste trin Pause Rediger Knappen Opfattelse Knappen Blodtryk Knappen Kommentar Knappen Hænd. Knappen Udsk. Nødstop Knappen Start (stop) bruges til at starte (stoppe) en EKGoptagelse. Knappen Næste fase bruges til at få vist navnet på den næste fase, f.eks. Gå til restitution. Du kan bruge den til at gå til den næste fase i arbejdsprotokollen. Knappen Næste trin bruges til at få vist navnet på det næste trin. Du kan bruge den til at gå til det næste trin i arbejdsprotokollen. Knappen Pause bruges til at fastfryse protokollen på det aktuelle trin. Knappen Rediger bruges til at ændre belastningen på løbebåndet eller cyklen. Du kan føje et notat om patientens opfattelse med hensyn til adskillige parametre til testen ved hjælp af knappen Opfattelse. Knappen Blodtryk bruges til at indsætte en blodtryksmåling. Blodtrykket kan måles manuelt eller automatisk (det afhænger af blodtryksmåleren). Knappen Kommentar bruges til at tilføje oplysninger til arbejds-ekg'et, f.eks. oplysninger om arytmi, der har forekommet. Knappen Hænd. bruges til at angive en hændelse, f.eks. arytmi. Når du klikker på knappen, indsætter Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg et mærke i den fulde visning og føjer hændelsen til hændelseslisten. Knappen Hænd. fungerer på samme måde som knappen Kommentar, men der kan ikke tilføjes yderligere oplysninger. Knappen Udsk. bruges til at udskrive en rapport. Se, hvor dan du vælger rapportformat i afsnit Knappen Nødstop bruges til at stoppe arbejdsmåleudstyret. Overvågningen af patienten fortsætter. På side 15 finder du vigtige oplysninger om nødstopfunktionen. DIR Ver. E 11 / 82

12 Oversigtsområde Oversigtsområde I oversigtsområdet kan du finde følgende oplysninger om arbejds-ekg'et: Arbejds-EKG'ets fase (overvågning, arbejde, restitution) og fasens varighed, Trinnummer og navn på det trin, der er under optagelse. Patientens aktuelle hjertefrekvens og den aktuelle hjertefrekvens som en procentdel af den beregnede maksimale hjertefrekvens. VES: antal VES-slag (ventrikulær ekstrasystole) pr. minut. Det aktuelle blodtryk og det forrige blodtryk. Den aktuelle belastning som en procentdel af den maksimale belastning. Den maksimale belastning beregnes ud fra det sidste gyldige trin. Et trin skal som standard vare mindst 30 sekunder. RPM vises, når der anvendes et ergometer. Den protokol, du valgte ved start af testen. Du kan indstille følgende variabler: Hastighed [mm/sek.] og følsomhed [mm/mv]. Pacemaker til/fra. EKG-kurver kan indeholde kunstige pacemakersignalindikatorer. Du kan fjerne en kunstig pacerindikator ved at deaktivere Vis pacer-valget. Dette beskrives under Indstillinger for arbejds-ekg fanen Generelt på side 48. Baselinefilter til/fra. EKG-kurver kan indeholde baselineafvigelser, som skyldes bevægelse. Du kan begrænse baselineafvigelsen ved at anvende et baselinefilter. Muskelfilter til/fra. Muskelstøjen i et EKG-signal skjuler signaler med lav amplitude, som kan være vigtige for fortolkningen af et EKG. Denne støj kan fjernes ved hjælp af et muskelstøjfilter. Når du skifter til restitutionsfasen, vises den samlede arbejdstid, den maksimale hjertefrekvens, den maksimale belastning, protokolnavnet og de aktuelle MET-værdier. Faner neden for EKG-kurverne: Fanen Tend. Fanen Tend., dvs. tendenser, indeholder hændelseslisten og følgende tre kurver: Belastning i forhold til tid Hjertefrekvens i forhold til tid. Du kan få vist VESværdien (ventrikulær ekstrasystole) i hjertefrekvensgrafen via genvejsmenuen. Blodtryk i forhold til tid. Du kan få vist RPP (hjertefrekvens gange blodtryk) i blodtryksgrafen via genvejsmenuen. Fanen Historik Fanen Historik viser historikken for alle 12 afledninger. Her kan du gå tilbage i tiden eller udskrive en visning, mens optagelsen af arbejds-ekg'et fortsætter. Klik på knapperne med to pile for at gå frem og tilbage fra hændelse til hændelse. DIR Ver. E 12 / 82

13 Fanen ST/hæld. Testoplysninger Testobservationer Fanen Fortolkning Fanen ST/hæld. viser sammenligningen mellem den faktiske og den oplyste ST-måling. Pilene nedenfor angiver hældningsretningen. På fanen testoplysninger kan du tilføje generelle oplysninger om testen, f.eks. grunden til at foretage optagelsen, testtypen, og hjerterisikofaktorer. På fanen testobservationer kan du tilføje observationer, der blev foretaget under og før optagelsen, f.eks. symptomerne under stress, baseline-ekg-resultater og grunden til at testen blev afbrudt. På fanen Fortolkning kan du tilføje en fortolkning og kommentarer såsom grunden til at testen blev stoppet. Du kan begynde at tilføje kommentarer, mens testen kører. Faner til højre for EKG-kurverne: Fanen ST Fanen ST viser tendenser for den målte ST og den målte SThældning i forhold til tiden. Du kan få vist tre afledninger ad gangen og vælge, hvilke afledninger du ønsker at få vist. Fanen Tabel Fanen Kompleks Genvejsmenu Fanen Tabel viser en oversigt over de sidst målte ST-værdier, værdien af reference-st'et og den resulterende ST-afvigelse for hver afledning. De højeste afvigelsesværdier vises med fed rød tekst. Under ST-værdierne vises afledningen med den højeste ST-elevation eller -sænkning. Fanen Kompleks viser det gennemsnitlige kompleks for en afledning. Du kan vælge, hvilken afledning der skal vises. Genvejsmenuen indeholder en række funktioner afhængigt af fanen, herunder indstilling af ST-punktet og visningen af hældningsværdierne. 2.2 Optagelse af et arbejds-ekg Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg optager arbejds-ekg'er nemt og sikkert. Du skal blot sikre dig, at elektroderne er anbragt korrekt, inden du tænder for måleinstrumentet. Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg optager EKG, justerer ergometer eller løbebånd, foretager en række målinger og beregninger, foretager blodtryksmålinger og gemmer optagelsen. Følg nedenstående trin for at optage et arbejds-ekg. Hvert trin forklares detaljeret på de næste sider. Sådan optager du et arbejds-ekg: 1. Anbring elektroderne på patienten. Vigtigt! Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg er et 12-aflednings-elektrokardiograf, og derfor skal alle elektroder tilsluttes! Det er afgørende at forberede huden korrekt (foretag om nødvendigt let slibning) og anvende de korrekte elektroder for at opnå en god signalkvalitet. 2. Vælg eller opret en patient på Workstation. DIR Ver. E 13 / 82

14 3. Opret et nyt arbejds-ekg. Real-time-skærmen vises. Afhængigt af hvilket EKGmåleinstrument du bruger, beder Welch Allyn CardioPerfect dig muligvis om at tænde for måleinstrumentet. 4. Tænd for måleinstrumentet, hvis du bliver bedt om det. Hvis der anvendes et Welch Allyn CardioPerfect Pro-måleinstrument, vises der ingen meddelelse. Måleinstrumentet tændes automatisk. Real-time-skærmen viser EKG-kurverne. 5. Juster real-time-visningen, så den opfylder dine krav. 6. Vent, indtil signalet er stabiliseret på real-time-skærmen, og klik på knappen Start for at starte optagelsen. Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg starter automatisk den første fase og det første trin i testprotokollen. 7. Under testen kan du foretage følgende: Måle blodtrykket. Tilføje parametre for patientopfattelse. Registrere en hændelse. Tilføje en kommentar. Tænde eller slukke for pacemakertilstanden. Anvende et baselinefilter for at filtrere baselineafvigelse fra. Anvende et muskelstøjfilter. Ændre eller stoppe den aktuelle belastning midlertidigt. Udskrive en lang række rapporter. 8. Klik på knappen med navnet på den næste fase for at gå videre til den næste fase. 9. Når testen er slut, skal du klikke på knappen Stop for at stoppe testen. Du bliver muligvis bedt om at slukke måleinstrumentet. Hvis der anvendes et Promåleinstrument med USB-forbindelse, slukkes der automatisk for måleinstrumentet, og der vises ingen meddelelse. Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg gemmer automatisk arbejds-ekg'et og viser det på skærmen. 10. Fjern elektroderne fra patienten. Vigtigt! I nødstilfælde kan testen stoppes ved hjælp af knappen Nødstop. Welch Allyn CardioPerfect fortsætter derefter med at overvåge patienten, men alt tilsluttet arbejdsmåleudstyr stoppes øjeblikkeligt. Der kan stadig foretages udskrifter, og operatøren kan stadig indtaste kommentarer og brugerhændelser, når nødstoppet er aktiveret. Alle andre funktioner er deaktiveret. Klik på knappen Stop for at stoppe overvågningen af patienten. Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg gemmer automatisk arbejds-ekg'et og viser det på skærmen. DIR Ver. E 14 / 82

15 Anbringelse af elektroder på patienten Når du slutter elektroderne til patienten, skal du sikre dig, at elektroderne og disses stik (inklusive RL/N-elektroden) ikke rører ved andre ledende dele (deriblandt jord). Tilslut elektroderne på følgende steder: AHA IEC RA LA R L V1 V2 V3 V4 V5 V6 C1 C2 C3 C4 C5 RL LL N F C6 V1 Fjerde interkostalrum, ved højre sternalrand. C1 V2 Fjerde interkostalrum, ved venstre sternalrand. C2 V3 Midt imellem positionerne V2 og V4. C3 V4 På venstre medioklavikulærlinje ved det femte interkostalrum. C4 V5 På den venstre anteriore aksillærlinje i samme horisontale niveau som V4. C5 V6 På den venstre aksillærlinje i samme horisontale niveau som V4 og V5. C6 RA På højre side, neden for nøglebenet eller over skulderbladskammen R LA På venstre side, neden for nøglebenet eller over skulderbladskammen L RL Til højre, lige over den øverste bageste hoftespids eller hoftekammen N LL Til venstre, lige over den øverste bageste hoftespids eller hoftekammen F Valg af patient eller oprettelse af en ny patient Du finder detaljerede oplysninger om, hvordan du vælger eller opretter en ny patient i betjeningsvejledningen til Welch Allyn CardioPerfect Workstation Oprettelse af et nyt arbejds-ekg Før du kan optage et arbejds-ekg,, skal du først oprettet et nyt EKG i Welch Allyn CardioPerfect. Når du gør det, kan du indstille den ønskede hjertefrekvens samt arbejds-, blodtryks- og udskrivningsprotokoller. Du kan også registrere den læge, der er tilknyttet testen og indtaste en lang række testdata og -oplysninger. DIR Ver. E 15 / 82

16 Sådan opretter du et nyt EKG: 1. Vælg Ny i menuen Filer, og klik på Arbejds-EKG. Dialogboksen Nyt arbejds-ekg vises. Klik på fanen Generelt. Målbelastningen er kun relevant for ergometre Indtast målhjertefrekvensen eller målhjertefrekvensen som en procentdel af den beregnede maksimale hjertefrekvens i området Test. Se også side 26. Ved brug af ergometre kan du også indtaste målbelastningen. Se også Målbelastning. 2. VæIg navnet på den henvisende, anmodende eller tilsynsførende læge i området Test. Se også side Vælg derefter de protokoller, du vil bruge i området Protokol : I området Protokol skal du vælge den arbejdsprotokol, du vil anvende. Du kan vælge mellem en række foruddefinerede protokoller. Vælg en blodtryksprotokol for at angive, hvordan du vil måle blodtrykket under testen. Vælg en udskrivningsprotokol for at angive, om der automatisk skal udskrives rapporter eller ej. Du finder yderligere oplysninger om protokoller på side 57. DIR Ver. E 16 / 82

17 4. Testoplysninger og testobservationer: CardioPerfect Workstation Klik på fanen Testoplysninger for at tilføje generelle oplysninger om testen, f.eks. årsagen til optagelsen og risikofaktorer. Klik på fanen Testobservationer for at tilføje oplysninger. Vælg et nøgleord i venstre rude, og vælg derefter en værdi på listen i højre rude. Hvis du vælger andet, kan du indtaste tekst i boksen neden for listen. 5. På fanen Fortolkning kan du angive kommentarer ved enten at vælge de foruddefinerede udsagn i den venstre rude eller ved ganske enkelt at indtaste dem i højre rude. Klik på knappen Gem for at gemme indtastningerne sammen med testen. Bemærk! Ubekræftede fortolkninger kan fortsat redigeres under og efter testen. Når fortolkningen er blevet bekræftet af en læge med knappen til at gemme og bekræfte, kan testen kun redigeres af en bruger, der har rettigheder til at bekræfte fortolkninger. Se administratorværktøjet, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 6. Klik på OK. DIR Ver. E 17 / 82

18 Tilføjelse af en læge til testen CardioPerfect Workstation Med Welch Allyn CardioPerfect Workstation kan du tilknytte navnet på tre typer læger til en arbejdstest: Henvisende læge Anmodende læge den læge, der bestilte testen Tilsynsførende læge den læge, der fører tilsyn med testen. Du kan tilføje lægernes navne i dialogboksen Nyt arbejds-ekg. Klik på knappen vælge et navn på en liste med læger, der har været valgt for nyligt. Klik på knappen få vist en længere liste over læger. for at for at I dette vindue kan du vælge et speciale og derefter en læge på listen. Du kan også tilføje en ny læge. Sådan tilføjer du en ny læge: 1. Klik på knappen ved siden af lægen i vinduet Nyt arbejds-ekg. 2. Klik på knappen Tilføj i vinduet Vælg læge. 3. Vælg et speciale og indtast efternavnet. 4. Klik på knappen OK. 5. Klik på knappen OK for at gå tilbage til vinduet Nyt arbejds-ekg. Bemærk! Du kan stadig tilføje eller redigere lægenavne i gennemsynstilstanden, så længe testen ikke er bekræftet. Vælg Redig. test i handlingsmenuen. Du kan kun tilføje et speciale med administrationsværktøjet. DIR Ver. E 18 / 82

19 2.3 Real-time-skærm CardioPerfect Workstation Du er nu klar til at optage testen. Klik på knappen Start på real-time-skærmen for at starte optagelsen. Når du har trykket på knappen Start bliver den til en Stop test-knap. Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg starter automatisk den første fase og det første trin af testprotokollen og går automatisk til næste trin i henhold til testprotokollen. Du kan gå manuelt videre til næste fase eller trin ved at klikke på knappen med navnet på det Næste trin eller den Næste fase. Når testen er slut, skal du klikke på knappen Stop test for at stoppe testen. Du bliver bedt om at slukke måleinstrumentet. Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg gemmer automatisk EKG'et. I nødstilfælde kan du også bruge knappen Nødstop (eller F12) til at stoppe testen. Welch Allyn CardioPerfect stopper øjeblikkeligt arbejdsmåleudstyret. Overvågningen af patienten fortsætter, og der kan foretages udskrivning. Under testen kan du foretage følgende: Måle blodtrykket. Registrere en hændelse. Tilføje en kommentar. Tænde eller slukke for pacemakertilstanden. Anvende et baselinefilter for at filtrere baselineafvigelse fra. Ændre belastningen. Holde pause i protokollen. Udskrive en rapport Valg af visningsformat for afledningerne. Når du har oprettet et nyt arbejds-ekg, viser real-time-skærmen EKG-kurverne. Før du starter selve optagelsen, kan du vælge, hvordan du ønsker at få vist kurverne. Med Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg kan du bruge forskellige visninger, forskellige diagramhastigheder og forskellige følsomheder. Sådan vælger du en anden visning: Vælg Skærmstil i menuen Vis, og klik på en værdi. Du kan vælge mellem 3, 6 eller 12 samtidige afledninger. Den nye visning vises øjeblikkeligt. Sådan arrangerer du afledningerne i visninger med 3 og 6 afledninger: Klik på fanerne under kurverne for at få vist de forskellige afledningsgrupper. DIR Ver. E 19 / 82

20 Sådan vælger du en anden diagramhastighed for visningen: Vælg en værdi [mm/sek.] på rullelisten i oversigtsområdet over EKG-kurverne. Den nye hastighed vises med det samme. Sådan vælger du en anden følsomhed for visningen: Vælg Følsomhed i oversigtsområdet, og vælg en værdi [mm/mv] på rullelisten. Den nye følsomhed vises øjeblikkeligt. Bemærk! Ovenstående funktioner findes også i genvejsmenuen Måling af blodtryk Patientens blodtryk kan måles på to måder under optagelsen: Manuelt: Du trykker selv på blodtryksknappen, måler blodtrykket og indtaster værdien. I henhold til en protokol: Blodtrykket måles i henhold til en protokol, der er defineret i protokoleditoren, eller en standardprotokol ("Automatisk"). Den automatiske protokol påbegynder en måling af blodtrykket, hver gang belastningen ændres. En blodtryksprotokol kan enten påbegynde målingen af blodtrykket ved foruddefinerede intervaller eller i henhold til en arbejdsprotokol. Du finder yderligere oplysninger på side 58. Du vælger blodtryksmetoden, når du opretter et nyt arbejds-ekg. Den type blodtryksmåler, der anvendes, afgør, om blodtryksværdierne skal indtastes manuelt, eller om de måles og gemmes automatisk. Welch Allyn CardioPerfect Workstation kan styre en række automatiske blodtryksmålere. Hvis du anvender en måler, der ikke styres af Workstation, skal du gøre følgende: 1. Mål blodtrykket. 2. Klik på knappen Blodtryk. Dialogboksen Blodtryk vises. 3. Hvis der anvendes en blodtryksprotokol, vises dialogboksen automatisk, så du ved, at der skal foretages måling. Angiv blodtryksværdierne. Hvis du anvender en måler, der styres af Workstation, skal du gøre følgende: 1. Der startes automatisk en måling i henhold til protokollen (hvis valgt) eller ved at trykke på blodtryksknappen. 2. Værdierne gemmes automatisk sammen med testen Registrering af en hændelse Welch Allyn Cardio CardioPerfect arbejds-ekg kan automatisk genkende en række arytmier. Der kan registreres følgende arytmier: Ventrikelflimren Ventrikulær takykardi Bigemini Triplet DIR Ver. E 20 / 82

21 PVC-kørsel (præmatur ventrikulær kontraktion) Kuplet Hjertestop Når Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg registrerer en arytmi, oprettes der en hændelse, der viser tidspunktet og en beskrivelse af arytmien. Hændelsen vises på hændelseslisten. Se 7.2 hvis du ønsker yderligere oplysninger om konfiguration af, hvilke hændelse der skal vises eller udskrives. Det er også muligt selv at registrere hændelser. Når du gør det, indsættes der et mærke på det sted, hvor hændelsen forekom, og hændelsen føjes til hændelseslisten. Efter optagelse kan du redigere eller udbygge beskrivelsen af hændelsen. Sådan registrerer du en hændelse: 1. Start en optagelse. 2. Klik på knappen Hænd., når der forekommer en hændelse. Sådan redigerer du hændelser efter optagelsen: 1. Klik på Red. hænd. i menuen Hand.. Hændelseslisten vises. 2. Klik på den hændelse i hændelseslisten, som skal redigeres, og klik derefter på Rediger. 3. Vælg en beskrivelse på listen, eller skriv en ny kommentar. 4. Klik på OK. Beskrivelsen føjes til hændelsen Parametre for patientopfattelse Under optagelsen kan du tilføje kommentarerrer om opfattelsen af anstrengelsen, dyspnø og brystsmerter ved hjælp af Borg-skalerne. Disse skalaer, som er udviklet af Gunnar Borg, er generelle skalaer til måling af opfattelse og oplevelse. Sådan tilføjer du et parameter for opfattelse: 1. Klik på knappen opfattelse på real-time-skærmen. 2. Vælg et af følgende parametre i dialogboksen til tilføjelse af en hændelse: a. Dyspnø b. Brystsmerter c. Opfattet anstrengelse 3. Indtast værdien direkte, eller indstil værdien ved hjælp af skyderen. Klik på knappen OK for at tilføje oplysningerne til testen. DIR Ver. E 21 / 82

22 Afhængigt af hændelsestypen vises følgende dialogboks: CardioPerfect Workstation Dyspnø og brystsmerter Opfattet anstrengelse Borgs intensitetsskala (CR10) anvendes til at tilføje parametre for dyspnø og brystsmerter til testen. 0 Ingen Meget, meget let Meget let Let Moderat 4 5 Noget svær 6 7 Svær Uudholdelig Borgs anstrengelsesskala (RPE) anvendes til at føje patientens opfattelse af anstrengelsen til testen. 6 Ingen 7 Meget, meget let light 8 9 Meget let Ret let Noget anstrengende Anstrengende Meget anstrengende Meget, meget anstrengende 20 Maksimal anstrengelse * Absolut maksimum Duke-score (DTS) Duke-scoren for løbebånd (DTS) vises på fanen Oversigt, hvis den vælges. Se side 55, hvis du ønsker yderligere oplysninger om valg af Duke-scoren, og afsnit 15, på side 78, hvis du ønsker yderligere oplysninger om beregningen. Bemærk! Duke-scoren kan ikke anvendes til farmakologisk stresstest. Den kan kun anvendes, hvis det valgte arbejdsmåleudstyr anvendes fysisk. Duke-scoren beregnes ikke, hvis testtypen ikke er indstillet til "Arbejdsbel." Tilføjelse af en kommentar Under optagelse kan du skrive bemærkninger om for eksempel patientens tilstand. Du kan vælge foruddefinerede kommentarer eller skrive din egen kommentar. Sådan tilføjer du en kommentar under optagelse: 1. Klik på knappen Kommentar på real-time-skærmen. 2. I dialogboksen Kommentar kan du enten bruge pilen til at vælge en kommentar på listen eller skrive din egen kommentar. DIR Ver. E 22 / 82

23 Anvendelse af filtre CardioPerfect Workstation Baselinefilter EKG-kurver kan indeholde baselineafvigelser, der forstyrrer signalet. Du kan anvende baselinefilteret til at filtrere disse afvigelser fra. Når du anvender baselinefilteret, ændres det optagne signal ikke. Du ændrer kun den måde, signalet vises og udskrives på. Sådan filtrerer du baselineafvigelser fra under optagelse: Marker funktionen Baseline i oversigtsområdet eller tryk på F3 på real-time-skærmen. Filteret anvendes øjeblikkeligt. Du kan slå filteret fra ved at klikke på knappen én gang til. Det er også muligt at aktivere baselinefilteret ved at klikke på Baseline i menuen Handl. Du kan slå filteret fra ved at klikke på funktionen én gang til. Baselinefilteret giver en forsinkelse på 3 sekunder, før dataene vises på real-time-skærmen. Sådan filtrerer du baselineafvigelser fra under visning: Klik på Baseline i menuen Handl. for at slå baselinefilteret til. Du kan slå filteret fra ved at klikke på funktionen én gang til. Bemærk! Hvis der kræves nøjagtige ST-segmenter til EKG'er, skal du undgå at bruge baselineafvigelsesfilteret på 0,5 Hz. Dette filter undertrykker baselineafvigelser, hvilket kan ændre ST-segmentet. Indstil i stedet kardiografen til at køre uden baselineafvigelsesfilteret.{0><}0{>uanset hvilket filter der anvendes, optages EKG'ets rytmekarakteristika nøjagtigt.<0} Muskelstøjfilter Muskelstøjen i et EKG-signal skjuler signaler med lav amplitude, som kan være vigtige for fortolkningen af et EKG. Denne støj kan fjernes ved hjælp af et muskelstøjfilter. Sådan anvender du et muskelstøjfilter: Klik på Muskelfilter øverst på real-time-skærmen. Klik en gang til for at slå filteret fra Manuel ændring af belastning Under optagelsen kan du ændre belastningen ved at klikke på knappen "Rediger". Når du klikker på knappen, åbnes dialogboksen til ændring af belastningen altid oven på. Hvis der anvendes et løbebånd, kan du ændre hastigheden og hældningen. Hvis der anvendes et ergometer, kan du ændre belastningen. Når funktionen "Afbryd protokol midlertid. efter ændr." er aktiveret, afbrydes protokollen efter den aktuelle belastning. Afkrydsningsfeltet om midlertidig afbrydelse af protokollen er kædet sammen med pause-knappen på skærmformularen. Når du klikker på den ene af dem, ændres den andens tilstand automatisk. Du kan indtaste nye værdier direkte eller angive dem ved hjælp af knapperne op/ned. Du kan også øge/sænke værdien trinvist ved hjælp af specielle tastaturtaster. Se tabellen. DIR Ver. E 23 / 82

24 Ændring af belastning Ændring Tastaturtaster Løbebånd Øgning/ sænkning Ergometer Øgning/ sænkning [CTRL + ] Elevation + + 1% Belastning watt [CTRL + ] Elevation - - 1% Belastning watt [CTRL + ] Hastighed + + 0,1 km/t. - [CTRL + ] Hastighed - - 0,1 km/t. - Når du trykker på en tastekombination, f.eks. [CTRL+ ], mens vinduet til ændring af belastningen ikke er vist, vises det og den relevante belastning ændres. Når funktionen "Øjeblikkelige manuelle belastningsændringer" er aktiveret (indstillinger for Arbejds-EKG, fanen Udstyr), foretages ændringerne øjeblikkeligt og bekræftes. Vinduet til ændring af belastning ser ud som følger: Ergometer: Løbebånd: Ved ændringer sendes værdierne øjeblikkeligt til arbejdsmåleudstyret. Hvis funktionen "Øjeblikkelige manuelle belastningsændringer" IKKE er aktiveret, ser vinduerne ud som følger: Ergometer: Løbebånd: Hvis du trykker på OK, sendes værdierne øjeblikkeligt til udstyret. Hvis du trykker på Annuller, ignoreres ændringerne og dialogboksen lukkes. DIR Ver. E 24 / 82

25 Registrering af pacemakerpuls CardioPerfect Workstation Welch Allyn CardioPerfect-softwaren kan vise pacemakerpulsspidser, der registreres af hardwaren. Disse spidser markeres med et symbol på real-time-skærmen, i tilstanden Gennemse og på udskrifter. Når funktionen til registrering af pacemakerpuls er aktiveret, er de registrerede spidser markeret på kurven, som vist her. Du kan få vist, hvordan denne funktion deaktiveres, så de kunstige pacemakersignalindikatorer fjernes, ved at læse afsnittet Vis pacer under Indstillinger for arbejds-ekg fanen Generelt på side 48. Pacemakermarkører Signalkvalitetsindikation Hvis CardioPerfect Workstation finder signalet fra en af kanalerne fejlbehæftet, f.eks. på grund af en elektrode, der ikke er forbundet, vises "Dårligt signal på..." på skærmen. Kurven viser firkantbølger. Se nedenstående eksempel. Advarsel med rødt Firkantbølger Kontroller straks de pågældende elektroder! DIR Ver. E 25 / 82

26 Statusinformationen gemmes sammen med testen. Fejlbehæftede elektroder viser firkantbølger både på skærmen Gennemse og udskriften. Afhængigt af det fejlbehæftede signals varighed vil det muligvis ikke være muligt at foretage en måling, og det vises muligvis derfor ikke. I det korte øjeblik mellem frakoblingen af en elektrode og softwarens registrering af frakoblingen, registreres der muligvis pacemakerspidser, hvilket er en fejl. Det betyder, at der muligvis vises en gruppe pacemakermarkører på kurven lige før firkantbølgerne vises. Registreringen af pacemakerpulsen undertrykkes lige så snart firkantbølgerne vises, og den vil fortsat blive undertrykt, indtil det fejlbehæftede signal rettes Udskrivning under optagelse Det er muligt at udskrive følgende formater under optagelsen af et arbejds-ekg: 2x6 samtidigt eller fortløbende 4x3 samtidigt eller fortløbende rytme Sådan udskriver du under optagelse: Klik på knappen Udsk. på real-time-skærmen. Det kan tage lidt tid, før kopien udskrives, især ved langsomme printere. Det udskriftsformat, du har valgt i indstillingerne, udskrives. Tip til udskrivning under optagelse: Hvis du regelmæssigt udskriver under optagelse, kan det være en god ide at anvende automatisk udskrivning. Med automatisk udskrivning kan du indstille Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg til at udskrive på bestemte tidspunkter under optagelsen Målhjertefrekvens På real-time-skærmen vises den aktuelle hjertefrekvens og målhjertefrekvensen under optagelsen i oversigtsområdet. Målhjertefrekvensen kan justeres ved starten af det nye arbejds-ekg. Du kan enten indstille målhjertefrekvensen direkte eller indstille den som en procentdel af den beregnede maksimale hjertefrekvens. Som standard er værdien for målhjertefrekvensen indstillet til 85 % af den beregnede maksimale hjertefrekvens. Den beregnede maksimale hjertefrekvens udregnes med følgende formel: Beregnet maksimal hjertefrekvens = (220 minus patientens alder i år) Welch Allyn CardioPerfect vise den beregnede maksimale hjertefrekvens ved siden af feltet med målhjertefrekvensen, når dialogboksen til nyt arbejds-ekg åbnes. Sådan indstiller du målhjertefrekvensen: Angiv en værdi i feltet Målhjertefrekvens. DIR Ver. E 26 / 82

27 Sådan indstiller du målhjertefrekvensen som en procentdel af den beregnede maksimale hjertefrekvens: Indtast et procenttal i det relevante felt Målbelastning Hvis du har valgt et ergometer som arbejdsmåleudstyr, vises den aktuelle belastning og den aktuelle belastning som en procentdel af målbelastningen under optagelsen i real-timeskærmens oversigtsområde. Du kan justere målbelastningen ved starten af et nyt arbejds-ekg i vinduet Nyt arbejds-ekg. Den viste standardmålbelastning udregnes med følgende formel: Målbelastning = ((2 * højde) - (2,37 * alder) - 73) * 1, ,6 Hvis der er tale om en kvindelige patient, skal ovenstående ganges med 0,8. Enheder: Højden skal angives i centimeter. Alderen skal angives i år. Sådan indstiller du målbelastningen: Angiv en værdi i feltet Målbelastning. DIR Ver. E 27 / 82

28 3. Visning af et arbejds-ekg 3.1 Om visning af arbejds-ekg'er Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg giver mulighed for forskellige visninger af et arbejds- EKG. De enkelte visninger fremhæver hvert sit aspekt af EKG'et. Du kan se alle 12 afledninger i fuld visning og i formatet 2x6 og 4x3, men du kan også få vist testresultaterne i en oversigtsrapport. Desuden kan du få vist de gennemsnitlige komplekser for hver afledning, ST-niveauer og hældninger, udviklingen af patientens hjertefrekvens og en række tendenser. Visningerne kan ses på hver sin fane i arbejdsområdet og har forskellige funktioner. 3.2 Sådan får du vist et arbejds-ekg Sådan får du vist et arbejds-ekg: 1. Vælg en patient. De test, der er blevet optaget for den pågældende patient, vises på testlisten. 2. Vælg det EKG på listen, som du vil se. EKG'er angives med. Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg starter automatisk, og testen vises i arbejdsområdet Ind- og udzoomning på et arbejds-ekg Hvis du vil studere kurverne nærmere, kan du justere afledningernes størrelse ved at zoome ind og ud på arbejds-ekg'et. Du kan justere afledningernes størrelse ved at zoome ind og ud på arbejds-ekg'et. Sådan får du vist afledninger mere detaljeret: Klik på Zoom ind i menuen Vis. Sådan får du vist en større del af EKG'et: Klik på Zoom ud i menuen Vis. Sådan nulstiller du zoomfunktionen og går tilbage til standardstørrelsen: Klik på Nulstil zoomning i menuen Vis. Tip til ind- og udzoomning på et EKG: Du kan også bruge højre museknap til at zoome ind og ud Indstilling af diagramhastighed og følsomhed Welch Allyn CardioPerfect arbejds-ekg giver mulighed for en lang række forskellige hastigheder og følsomheder. Du kan justere skalaen for et arbejds-ekg ved at justere diagramhastigheden og følsomheden. Sådan indstiller du diagramhastigheden: Højreklik på visningen, vælg Hastigh., og vælg en værdi. Sådan indstiller du følsomheden: Højreklik på visningen, vælg Følsomhed, og vælg en værdi. Jo lavere værdien er, jo lavere vil afledningssignalets amplitude være. DIR Ver. E 28 / 82

29 Navigering gennem optagetiden CardioPerfect Workstation Du kan navigere rundt i optagetiden for et arbejds-ekg på en række forskellige måder. Rulle: Det vertikale rullepanel i vinduets højre side kan bruges til at navigere gennem hele optagelsen. Kikkertikon: Hvis du anbringer musemarkøren på kikkerten, vises der et udvalg af globale hændelser. Hvis du klikker på en af disse hændelser, føres du automatisk til det pågældende punkt i optagelsen. Kikkertlistens indhold afhænger af Udvalg, som konfigureres i Filer Indstilling af arbejds-ekg Visning. Du finder yderligere oplysninger på side 49. Valg af de dele af testen, du ønsker at få vist Når du får vist arbejds-ekg'et, kan du navigere rundt i optagetiden på en række forskellige måder. Du kan for eksempel rulle gennem hele optagelsen. Det er også muligt at få vist optagetiden i en oversigt, der kun indeholder et vist antal hændelser. Denne valgmulighed giver et hurtigt indblik i testens vigtige dele. Sådan vælger du de dele af testen, du ønsker at få vist: Klik på et punkt på listen Udvalg, som findes på visningerne Gennemsn., Fuld visning, 2x6, 4x3 og ST-tabel. Sådan får du vist en del af udvalget: Peg på kikkertikonet. Der vises en liste med tidspunkter og hændelser. Hvis du klikker på en af hændelserne, føres du automatisk til det pågældende punkt i optagelsen. Tip til foretagelse af valg: Du kan konfigurere punkterne på listen Udvalg i indstillingerne for arbejds-ekg (se side 51, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan du gør dette) Kopiering til andre programmer: Det er muligt at kopiere en bitmap af visningen Gennemsn., visningen Fuld visning, visningen 2x6 og 4x3 og teksten i ST-tabellen til andre MS Windows-programmer. Vælg den visning, du vil bruge, højreklik på visningen, og vælg kopiér. Du kan nu indsætte bitmappen for graferne eller teksten fra ST-tabellen i andre MS Windows-programmer Efterredigering af test Oplysningerne, som tilføjes i dialogboksen Nyt arbejds-ekg kan redigeres, så længe fortolkningen ikke er blevet bekræftet. Sådan redigerer du en ubekræftet test: Vælg Redig. test i menuen Handl., eller klik på knappen på værktøjslinjen. Vælg fanen Testoplysninger, Testobservationer eller Læger for at redigere testens oplysninger. Klik på Gem for at gemme oplysningerne sammen med testen. DIR Ver. E 29 / 82

CardioPerfect Workstation Hvile-EKG-modul brugervejledning

CardioPerfect Workstation Hvile-EKG-modul brugervejledning Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012323 Ver. E Copyright Copyright 2012, Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen

Læs mere

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Brugsanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Brugsanvisning 2012 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprøjtestyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4372-DA-TPA Rev. nummer: 1.2.2 Til brug med softwareversion: 3.12.12 Copyright Topcon

Læs mere

Logitech Gaming Software Hjælp

Logitech Gaming Software Hjælp Logitech Gaming Software Hjælp Aktiviteter... Vil du vide mere? Opret en ny profil Kom godt i gang Knyt kommandoer til G-taster/knapper Selvstudier om profiler Indspil en makro med flere taster Problemløsning

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx. Patientmonitorering

BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx. Patientmonitorering BRUGERHÅNDBOG IntelliVue X2 Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx Patientmonitorering Trykt i Tyskland 09/08 *M3002-9011B* Partnummer M3002-9011B 4512 610 28351 M3002-9011B

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning

Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning Indledning PowerManage Version 3.0 Brugervejledning Indledning Ophavsret og garanti Copyright 2013 tilhørende Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmeringsenhed Referencehåndbog MEDTRONIC CARELINK 2090 Referencehåndbog En vejledning i opsætning og brug af Medtronic CareLink 2090 programmeringsenhed. Følgende liste indeholder

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 760 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren.. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Syno_UsersGuide_VS240HD_20140702 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Kom i gang med Synology VisualStation Konfiguration af VisualStation...

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere