OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET"

Transkript

1 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING December 2006 Outsourcing af HR-funktionen giver adgang til alle kompetencer Outsourcing af HR-funktionen kan være en rigtig god måde at bringe friske øjne og indstillinger ind i virksomheden. Det gælder både for små, mellemstore og store virksomheder, og det ses ikke mindst i den opblomstring som HR-konsulentbranchen har været, og stadigvæk er inde i. Side 5 Intern revision oplagt for outsourcing Traditionelt er det, stadfæstet ved lovgivning, den finansielle sektor og en række store offentlige virksomheder, som har anvendt intern revision. Inden for en kortere årrække vil det formodentligt blive en helt naturlig del af hverdagen i de fleste børsnoterede selskaber ikke mindst når revisionskomiteer fra 2008 bliver et krav ifølge EU s 8. direktiv. Side 8 IT-hosting bringer kompetencer Kvalificerede IT-medarbejdere hænger ikke på træerne. Samtidig bliver IT-systemer mere og mere krævende for virksomheden at holde opdaterede og sikre. Via IT-hosting kan en virksomhed få IT-eksperter for den samme udgift, som det ville være at have en til to fastansatte IT-medarbejdere. Blandet andet derfor, outsourcer et stigende antal virksomheder via IT-hosting. Side 12 ANNONCE Gør dig formålet klart I forbindelse med planlagt vækst, hvad enten den skal ske ved organisatorisk vækst eller gennem opkøb og fusion, kan ICT-outsourcing bidrage positivt. Både rent økonomisk, og også funktions- og kundeservicemæssigt kan der være fordele at hente. Navnlig i forbindelse med outsourcing af IT- og telekommunikation (ICT) er det vigtigt at gøre sig formålet klart. Side 14 Outsourcing til udviklingslande Mange danske virksomheder kan med stor fordel outsource produktion til udviklingslande. På den måde bidrages både til landets økonomiske og teknologiske vækst. Det er lande, hvor der er et andet lønniveau end herhjemme, og det kan naturligvis komme de danske virksomheder til gode. Samtidig foregår der en udveksling af viden og teknologi, og det kommer i høj grad udviklingslandene til gode. Så det er en win-win situation, forklarer chefkonsulent Tine Bork fra Håndværksrådets internationale afdeling. Side 16 Outsourcing kræver hjemmearbejde Outsourcing handler ikke altid kun om kvantitativ rationalitet, og i de fleste tilfælde hvor det alene er simple omkostningsbetragtninger, der dikterer outsourcing, går det typisk galt. Side 4 FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD Omfattende analyse reducerede printomkostningerne drastisk hos 3F Ved at udrulle én printermodel i henholdsvis en sort/hvid-udgave og en farveversion fordelt med henholdsvis 8 og 25 medarbejdere pr. printer faldt driftsomkostningerne hos 3F fra 5 til 2,1 millioner kroner. Side 10 ANNONCE Outsourcing af IT-drift er vores primære forretningsområde. Vi sikrer vores kunder fleksibilitet og værdiskabelse, mens de overlader vitale dele af deres forretning til os. VEDLAGT SOM UAFHÆNGIGT INDSTIK I BØRSEN DECEMBER 2006

2 ANNONCE FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD ANNONCE 2 OUTSOURCING ANNONCEINDSTIK Forstå hvad du outsourcer AF JACOB KJELDSEN, DEPUTY DIRECTOR I DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT -fordi rekruttering er en tillidssag- At outsourcing af produktion til fremmede markeder er en disciplin, som kræver målrettet fokus og en gennemarbejdet strategi, ved de fleste. Men at man skal kunne forstå sine egne supportprocesser som eksempelvis IT-funktionen FØR man outsourcer dem, kommer desværre bag på mange virksomheder. Danske virksomheder er generelt langt fremme, når det gælder om at udnytte mulighederne, som outsourcing giver i en stadig mere globaliseret verden - især når det gælder produktion. I sidste udgave af Outsourcing kunne vi derfor konstatere, at anden bølge af outsourcing blandt danske virksomheder er i fuld gang, og den bliver i stadig større grad strategisk. Men inden for outsourcing af interne eller back office -funktioner er der igennem de seneste år også sket en markant udvikling. Og blandt danske virksomheder har der igennem en periode været en klar stigning i outsourcing af eksempelvis IT-, HR- og regnskabsfunktioner. Men også her ser vi en anden bølge under opbygning, som i høj grad er præget af en større involvering fra den enkelte virksomheds side. Ligesom det var tilfældet inden for produktion, havde første bølge en række børnesygdomme. Virksomhederne havde ofte omkostningsbesparelser som første prioritet på bekostning af en klar strategi og fokus i outsourcing af eksempelvis ITfunktionen. Mange især mindre og mellemstore virksomheder outsourcede deres IT-funktion, blot fordi de ikke følte sig fortrolig med de stadig mere tekniske aspekter og derfor mente, at problemet måtte lægges ud til en underleverandør. Det forventedes derefter, at denne kunne gøre det både billigere og bedre. Ofte holdt dette imidlertid ikke stik. Mange virksomheder har på den hårde måde måttet sande, at hvis man vil outsource IT- eller økonomifunktionen, så skal man kende sine behov og processer præcist for at få det optimale ud af sine underleverandører. Kort sagt skal man ikke tro, at underleverandøren kan fortælle præcis, hvad virksomheden har brug for - virksomheden må på forhånd definere, hvad den vil have og ønsker fra underleverandøren ud fra sin forretningsmodel. Det er, hvad anden bølge handler om. I det hele taget er outsourcing af interne funktioner en kompleks øvelse, idet følsomheden af data i eksempelvis regnskabs- og HR-systemerne ofte er høj og der ofte er mere end én underleverandør involveret. Det giver derfor en række juridiske problemstillinger i forhold til fortrolighed og databeskyttelse. Og vælger man at lægge de samme funktioner ud til udenlandske leverandører, stiger kompleksiteten naturligvis yderligere. Dansk Industri arbejder med alle aspekter inden for outsourcing. Vi ved derfor, at det kræver intens forberedelse, men også stærk og kompetent projektledelse i implementeringen. Vi er glade for at indlede også denne udgave af Outsourcing, som vi igen tror vil give mange virksomheder inspiration i arbejdet med outsourcing. OUTSOURCING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2006 Outsourcing af HR-funktionen giver adgang til alle kompetencer Outsourcing af HR-funktionen kan være en rigtig god måde at bringe friske øjne og indstillinger ind i virksomheden. Det gælder både for små, mellemstore og store virksomheder, og det ses ikke mindst i den opblomstring som HR-konsulentbranchen har været, og stadigvæk er inde i. Side 5 Intern revision oplagt for outsourcing Traditionelt er det, stadfæstet ved lovgivning, den finansielle sektor og en række store offentlige virksomheder, som har anvendt intern revision. Inden for en kortere årrække vil det formodentligt blive en helt naturlig del af hverdagen i de fleste børsnoterede selskaber ikke mindst når revisionskomiteer fra 2008 bliver et krav ifølge EU s 8. direktiv. Side 8 IT-hosting bringer kompetencer Kvalificerede IT-medarbejdere hænger ikke på træerne. Samtidig bliver IT-systemer mere og mere krævende for virksomheden at holde opdaterede og sikre. Via IT-hosting kan en virksomhed få IT-eksperter for den samme udgift, som det ville være at have en til to fastansatte IT-medarbejdere. Blandet andet derfor, outsourcer et stigende antal virksomheder via IT-hosting. Side 12 Outsourcing til udviklingslande Mange danske virksomheder kan med stor fordel outsource produktion til udviklingslande. På den måde bidrages både til landets økonomiske og teknologiske vækst. Det er lande, hvor der er et andet lønniveau end herhjemme, og det kan naturligvis komme de danske virksomheder til gode. Samtidig foregår der en udveksling af viden og teknologi, og det kommer i høj grad udviklingslandene til gode. Så det er en win-win situation, forklarer chefkonsulent Tine Bork fra Gør dig formålet klart Håndværksrådets internationale afdeling. Side 16 I forbindelse med planlagt vækst, hvad enten den skal ske ved organisatorisk vækst eller gennem opkøb og fusion, kan ICT-outsourcing bidrage positivt. Både rent økonomisk, Outsourcing handler ikke altid kun om printomkostningerne drastisk hos 3F Outsourcing kræver hjemmearbejde Omfattende analyse reducerede og også funktions- og kundeservicemæssigt kvantitativ rationalitet, og i de fleste tilfælde hvor det alene er simple omkostnings- en sort/hvid-udgave og en farveversion for- Ved at udrulle én printermodel i henholdsvis kan der være fordele at hente. Navnlig i forbindelse med outsourcing af IT- og telekommunikation (ICT) er det vigtigt at gøre sig det typisk galt. pr. printer faldt driftsomkostningerne hos 3F betragtninger, der dikterer outsourcing, går delt med henholdsvis 8 og 25 medarbejdere formålet klart. Side 14 Side 4 fra 5 til 2,1 millioner kroner. Side 10 Indhold: VEDLAGT SOM UAFHÆNGIGT INDSTIK I BØRSEN DECEMBER 2006 Dansk erhvervsliv er inde i en eksplosiv vækstperiode, og globaliseringen gløder. Det stiller øgede krav til optimering af businessprocesser, identificering af egne kernekompetencer, outsourcing af ikke-kernekompetencer, IT og ICT-innovation og udvikling af nye strategiske partnerskaber i ind- og udland. Denne avis har til formål, at belyse hvad der sker indenfor outsourcingsområdet i øjeblikket. Dette er 2. udgave af Outsourcing. Vi forventer, at det næste nummer vil udkomme primo juni Outsourcing kræver hjemmearbejde side 4 Outsourcing af HR-funktionen giver adgang til alle kompetencer side 5 Ekspertpanelet side 6 Outsourcing udspringer af ledelseskompetencer side 7 Intern revision oplagt for outsourcing side 8 Understøt kerneforretningen med facility management side 10 Omfattende analyse reducerede printomkostninger drastisk hos 3F side 10 Teknisk outsourcing kender ingen grænser side 11 IT-hosting bringer kompetencer side 12 Hosting af IP-ydelser side 12 Når outsourceren outsourcer side 13 Gør dig formålet klart side 14 Outsourcing til udviklingslande side 16 Indien er stadig hot side 17 Gode erfaringer med outsourcing til udviklingslande side 17 Pas på de intellektuelle rettigheder når der outsources side 18 MED DAGSAVISENS RÆKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS OUTSOURCING - EN TITEL FRA MEDIAPLANET APS Projektleder: Christina Anderskov, Mediaplanet ApS Produktionsleder: Frida Seiersen, Mediaplanet ApS Erhvervsudvikler: Jacob Lumby, Mediaplanet ApS Tekster: Michael Fahlgren Layout, repro samt delvis fotoleverandør: Jane Erving Lund, Favrskov-gruppen Mediaplanet er Europas ledende mediehus inden for produktion, distribution og udvikling af emneorienteret information via print, online og broadcasting. For information om temaaviser i dagspresse kontakt: Landschef: Jimmi Femö, Mediaplanet ApS , Distribueres med Børsen december Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet. IT UDVIKLING, OUTSOURCING & VEDLIGEHOLD Ring efter dit nye personale medarbejdere - ledere ÉN LEVERANDØR ET ANSVAR Iben Holm - tlf Carsten Damgaard - tlf Gratis emnebank for jobsøgende klik ind på

3 ANNONCEINDSTIK OUTSOURCING 3 IT_PRODUKTER / IT_INTEGRATION / IT_KOMMUNIKATION / IT_SERVICE & OUTSOURCING / UDDANNELSE KOMPETENCE GI R TRYGHED Flere virksomheder outsourcer it til TOPNORDIC Christine, 43 år Account Manager Rådgiver virksomheder om optimale itoutsourcing-løsninger Kim, 32 år Driftskonsulent Håndterer sikkerhed og yder slutbrugersupport for en virksomhed i Hillerød Marianne, 47 år Seniorkonsulent Sikrer at applikationer er up to date og yder it-service for en virksomhed i Lemvig Christine, Kim og Marianne er medarbejdere hos TOPNORDIC men til dagligt arbejder de i virksomheder, som har brug for deres ekspertise inden for it. Inden aftalerne kom i stand, havde virksomhederne stillet sig selv tre overordnede spørgsmål: Hvilke økonomiske fordele kan outsourcing give min virksomhed? Hvilke it-opgaver skal outsources? Hvem skal opgaverne outsources til? For at opnå succes med outsourcing er det vigtigt at finde ud af, hvilke it-opgaver der med fordel kan outsources. Lad TOPNORDIC hjælpe med at gøre processen enkel. Med mere end 600 dygtige it-konsulenter, har vi sikkert prøvet det du overvejer mange gange før kontakt TOPNORDIC allerede i dag på På gensyn! TOPNORDIC er Danmarks og Nordens førende it-infrastrukturleverandør. Forretningsområderne spænder over hele værdikæden fra hardware og software til service, projektledelse, installation, infrastruktur, drift og uddannelse samt den prisbelønnede eshop. Læs mere på BALLERUP - ESBJERG - ODENSE - ÅRHUS - AALBORG

4 4 OUTSOURCING ANNONCEINDSTIK Outsourcing kræver hjemmearbejde Outsourcing som strategi kan skabe besparelser, men man skal gøre sit forarbejde grundigt. Hvis f.eks. den kinesiske outsourcing-partner er så stor, at den mængde fladskærme, den danske outsourcingvirksomhed kan sælge videre på et helt år, kan produceres på den kinesiske virksomhed på tre kvarter, er der et misforhold mellem partere, som gør samarbejdet ulige fra starten. Virksomhedens supply chain kan traditionelt defineres ved en koncernstruktur, hvor virksomheden handler med sig selv (intra-organisatorisk supply chain), og en inter-organisatorisk supply chain, hvor man samarbejder med uafhængige virksomheder. Make or buy Outsourcing handler ikke altid kun om kvantitativ rationalitet, og i de fleste tilfælde hvor det alene er simple omkostningsbetragtninger, der dikterer outsourcing, går det typisk galt. For det handler ifølge lektor, m.sc. og ph.d. Kenn Steger- Jensen fra Institut for Produktion ved Aalborg Universitet, også om kvalitative forhold som tillid og tiltro. Det grundlæggende spørgsmål er altid, hvorvidt virksomheden ønsker at producere selv, eller købe sig til produkterne. Er konklusionen, at man ikke skal producere selv det kan være en risikobetonet investering, det kan skyldes manglende kapacitet eller manglende kapabilitet må man sikre sig, at man har opbygget en sourcing kompetence, fortæller han. Når kvantitative metoder skal bruges til beslutningen, er TCO (Total Cost of Ownership) at foretrække frem for selve indkøbsprisen. TCO er en betegnelse for et reelt billede af de omkostninger, et indkøbsvalg påfører virksomheden. Sourcing Strategy - lokal eller global sourcing Det er vigtigt, at man gør sig alle perspektiver ved henholdsvis en geografisk tæt placeret samarbejdspartner, og en sourcingpartner i et lavtlønsområde fjernt fra Danmark, klart. I visse sammenhænge er der ingen alternativer til en global sourcingpartner, men der kan være store fordele forbundet med at vælge en lokal sourcingpartner. Grundlæggende må man være klar over, at der er forskellige generelle problemstillinger afhængig af, om man sourcer lokalt eller globalt, siger Kenn Steger-Jensen. Identificer usikkerhedsfaktorerne Sourcing fra globale partnere kan være vanskeligere end først antaget, idet der f.eks. kan vise sig at være lokal lovgivning, handelsbarrierer, skatte- og toldmæssige barrierer eller politisk uro i det pågældende land. Dermed skifter usikkerhedsfaktorerne karakter. Naturligvis er leverandørudvælgelse, dokumentation og samarbejdsform vigtige elementer, men ved logistikdesign er det i meget høj grad et spørgsmål om at få afdækket usikkerhedsfaktorerne og risikoelementerne, når man vælger sourcing fra det ene eller det andet land, uddyber Kenn Steger-Jensen. Leverandørsegmentering Afhængig af flere forhold kan det vise sig at være en god idé at vælge flere end en enkelt outsourcingpartner. Ved leverandørsegmentering kan enkelte leverandører, f.eks. på grund af patentforhold, blive meget vigtige for virksomheden, hvorfor den strategiske binding bliver stor. I denne situation må virksomheden gøre alt for at være en god og interessant samarbejdspartner. Er der derimod tale om en mere standardiseret vare, bliver virksomhedens investering i leverandøren lille måske kan man lægge leverancen ud på en markedsplads for tilbudsgivning. Man kan også stå i den situation, at begge parter er lige interesserede i et samarbejde, og begge anvender en del ressourcer på at indgå et samarbejde. I det tilfælde vil indgåelse af et decideret partnerskab med værdiskabelse for begge parter være en holdbar løsning. Endelig kan virksomheden være så attraktiv for outsourcingpartnere, at man stort set ikke behøver bruge ressourcer for at få en god samarbejdsaftale i stand. For tiden tales der meget om lean, som desværre får et forkert fokus i mange virksomheder. Ofte anvendes lean som rationaliseringsværktøj, og i den sammenhæng kommer outsourcing på banen. Taler man outsourcing for at rationalisere, fokuserer man desværre på omkostninger, på trods af at det måske ikke var det, man burde fokusere på, slutter Kenn Steger-Jensen. Stor i Danmark lille i Kina Hvor man muligvis i Danmark opfattes som en stor virksomhed, bliver man sørgeligt skuffet, når man henvender sig til en kinesisk produktionsvirksomhed med en forespørgsel. For hvad vi herhjemme synes er en stor ordre, vil ofte ikke være værd at kigge nærmere på for en udenlandsk virksomhed. Personligt var jeg på et tidspunkt ansat i en større dansk virksomhed, som markedsfører kontor- og IT-udstyr. Her bestilte vi, hvad vi mente var en meget stor mængde IT-skærme, men hvad vi solgte på et helt år, tog det præcist 45 minutter at producere for den fjernøstlige producent, vi havde valgt som samarbejdspartner. Det er utroligt vigtigt at finde FAKTA en samarbejdspartner, som er i øjenhøjde med én selv. Det nytter ikke noget at en lille dansk virksomhed finder en kæmpestor kinesisk virksomhed, for så får man ikke den rigtige opmærksomhed. Derfor er mit råd, at mindre danske virksomheder finder mindre kinesiske virksomheder, siger partner i China Outsourcing Company Michael Cholewa. Husk dokumentationen Når man outsourcer hele eller dele af produktionen, er det umådeligt vigtigt at sikre at den medfølgende dokumentation er helt i orden. Navnlig når der bliver så langt ud til produktionsstedet, at dag vendes til nat. Det er min erfaring, at mange danske virksomheder møder op med alt for ringe dokumentation til deres produkter. Fordi man er vant til at handle med den lokale smedemester, er der mange ting, vi tager for givet. Men de ting gælder ikke i relation til Kina; her skal man starte forfra, og være meget eksplicit i sin dokumentation. Ellers risikerer man at blive overrasket, når man åbner containeren herhjemme, uddyber Michael Cholewa. Ifølge professor ved Handelshøjskolen i Århus, Steen Hildebrandt, kan virksomhederne gøre mere nytte ved at flytte fokus fra de produkter, ydelser eller aktiviteter, som andre kan gennemføre eller varetage billigere. Han giver danske virksomheder disse gode råd med på vejen: For det første skal virksomhederne være meget omhyggelige med at foretage de rigtige beregninger. Herunder også at få sat en udviklingstangent på omkostningerne i det land, som man outsourcer til. Hverken Kina, Indien eller andre lande står stille. Så man skal overveje, hvor følsomme ens kalkulationer er over for omkostningsændringer i de lande, man outsourcer til. Desuden ville jeg være meget omhyggelig med at undersøge hvilke muligheder der opstår, hvis man får en anden kultur, organisering eller mere fleksibilitet og videndeling på arbejdspladsen. Kan virksomheden så få meget mere ud af medarbejderne uden at stresse dem, som medfører at den simple omkostningsmæssige sammenligning med outsourcing ikke længere holder. Fordi man får meget mere ud af den medarbejder, som får en meget højere løn i Danmark, end den kinesiske virksomhed får ud af sin medarbejder. Dermed kan man nemt ende med, at outsourcing ikke længere er hverken nødvendig eller relevant. Med mindre outsourcing specifikt går på, at virksomheden ikke engang vil bruge ledelsestid på opgaverne. Så er det ikke et spørgsmål om omkostninger, men om ledelsesressourcer, siger han. Outsourcing af økonomifunktionen Visma tilbyder at overtage hele eller dele af økonomifunktionen. Vi tilbyder en fleksibel løsning, som tilpasses dine behov. Uanset hvilken løsning du vælger, er du sikker på, at arbejdet udføres professionelt, til tiden og med høj kvalitet. Vismas outsourcingløsning er understøttet af systemer, som styrker processerne i virksomheden, herunder system til optimering af indkøbsprocessen, elektronisk understøttelse af kreditorfunktionen, systematisering af debitorprocedurer og tilsvarende. Med 200 danske medarbejdere er virksomheden sikret et højt fagligt niveau - til gavn for kunden. Som nordisk virksomhed kan vi ligeledes bistå virksomhedens nordiske datterselskaber. Læs mere på eller kontakt os på for en nærmere uddybning af ovenstående. Visma Services er datterselskab af Visma Services AS i Norge. Med ca medarbejdere i Danmark, Sverige, Finland og Norge er Visma Services den største virksomhed i Norden, der har outsourcing af økonomifunktion og lønadministration som hovedbeskæftigelse. Visma Services har hovedsæde i Herlev og servicerer en række kunder fra vores kontorer i Odense og Århus.

5 ANNONCEINDSTIK Outsourcing af HR-funktionen giver adgang til alle kompetencer OUTSOURCING 5 kk-electronic er på blot to år vokset fra godt 200 til over 500 medarbejdere. I den situation sker der store omvæltninger, hvilket fik virksomheden til at outsource sin HR-funktion. Outsourcing af HR-funktionen kan være en rigtig god måde at bringe friske øjne og indstillinger ind i virksomheden. Det gælder både for små, mellemstore og store virksomheder, og det ses ikke mindst i den opblomstring, som HR-konsulentbranchen har været, og stadigvæk er inde i. I mange tilfælde råder HR-konsulentvirksomhederne over en række ekspertiser, som selv store virksomheder kun meget sjældent har mulighed for at udnytte fuldt ud, og derfor ikke selv råder over. Især er coaching kommet højt på mange vækstvirksomheders dagsorden, og en coach udefra bringer stor erfaring med ind i virksomheden. Det sidste er kkelectronic et godt eksempel på. At det også er vigtigt at finde frem til en konsulentvirksomhed med en størrelse, som passer til ens egen virksomhed, viser nedenstående case med stor tydelighed. Ønskede ingen stor HR-funktion kk-electronics store vækst skyldes dels opkøb og fusion af yderligere to virksomheder, dels en kraftig organisk vækst. Fra at have været en, med adm. direktør Tommy Gundelund Jespersens ord, forvokset håndværksvirksomhed, er kk-electronic vokset til en koncern med effektive industrialiserings- og internationaliseringsstrategier. I Polen er organisationens afdeling således vokset fra 8 til 165 medarbejdere, og i samme periode er det samlede medarbejdertal også vokset støt herhjemme. Så der er ikke tale om, at der bliver flyttet arbejdspladser ud fra Danmark. Det førte i oktober 2005 til ansættelse af en personaleretslig jurist som personalechef, og i september måned 2006 til ansættelse af en HR-medarbejder. I hele denne proces må man afgøre, hvilke funktioner man selv vil udføre, og hvilke man lægger ud til andre. Vi valgte at outsource den medarbejdermæssige udvikling, fordi vi ikke ønskede at opbygge en stor HRfunktion. Det er lidt som med produktion: aktivitetsniveauet ligger ikke fast hele tiden, fortæller adm. direktør Tommy Jespersen fra kk-electronic. Netværket hjalp til Som i så mange andre tilfælde var det også Tommy Jespersens personlige netværk, der førte ham til den virksomhed, som bedst var i stand til at hjælpe kk-electronic med at strømline og outsource HR-funktionen. Fra en tidligere ansættelse kendte han Karin Fiskers hos UniqueConsult, og var samtidig klar over, at denne virksomheds størrelse passede fint til kk-electronics behov. Inden for de seneste tre måneder har kk-electronic dog ansat sin første HR-medarbejder, som tager sig af de daglige opgaver. Inden for de seneste tre måneder har kk-electronic dog ansat sin første HR-medarbejder, som tager sig af de daglige opgaver - Vi valgte et konsulenthus med en passende størrelse til vores virksomhed. Og de er gode til at sende præcis de medarbejdere med de kompetencer vi har behov for til de aktuelle opgaver. I samarbejde med vores egen HR-medarbejder indgår de i en sparring og coaching. Både direktion og mellemledere har haft behov for coaching gennem vores kraftige vækst og udvidelser. Har vi medarbejdere med forskellige problemstillinger, er de også ekstremt gode til at løse dem, ikke mindst fordi de efterhånden kender vores virksomhed rigtigt godt, supplerer Tommy Jespersen, som i sit tidligere job var ansat i en større virksomhed med egen HR-afdeling, men alligevel var nødt til at hente HR-konsulenter ind udefra. For alle typer af virksomheder Dels giver outsourcing af HRopgaver adgang til præcis den nødvendige kompetence uden at ansætte en række medarbejdere, dels får man adgang til kompetencerne præcist i det tidsrum, behovet er til stede. Dels bliver en ekstern HR-konsulent aldrig indsyltet i virksomhedens interne stridigheder, problemer eller fastgroede vaner. Uanset om det drejer sig om v ide n s v i r k s om he de r, pr o d u k t ion s - virksomheder eller servicevirksomheder, kan man have stor glæde af at outsource hele eller dele af HR-funktionen. Som HR-konsulent arbejder man for mange forskellige virksomheder. Naturligvis arbejder man under fuldstændig tavshedspligt, men de erfaringer man opnår, kommer selvfølgelig alle til gode. Og når man kommer ind i virksomheden, er man i stand til at bevare helikopterblikket samtidig med, at man efterhånden lærer virksomheden grundigt at kende. I udgangspunktet er det lidt dyrere end at ansætte egne medarbejdere, men i det lange løb udjævner det sig, fordi man får rådighed over kompetencerne, præcist når behovet er der, og ellers ikke betaler for dem, præciserer Karin Fiskers. Skal/skal ikke ansætte egne HR-medarbejdere...? Fordelene ved at bruge udefra-kommende HR-konsulenter er bl.a., at de ser på virksomheden med friske øjne, helikopterblik, og kun skal aflønnes, når behovet er der, samt bidrager med erfaringer andre steder fra. Støt & Styrk din virksomhed Brug BanckResourcing til viden og vækst Vores kerneydelser er: Den eksterne HR-funktion Permanent eller ad hoc-leverandør af skræddersyede løsninger. HR Værktøjskassen Kvalitet og træfsikkerhed i rekrutteringsprocessen, kvalitet i udviklingen af medarbejdernes talenter og drivkræfter, kvalitet i fratrædelser. Sparringspartner Dialog om personalespørgsmål og forretningsudvikling. Udvikling Trivselsmålinger, arbejdsmiljø og livsfasepolitik. Seniorer Fastholdelse af vigtig viden og erfaring samt videndeling mellem seniorer og yngre medarbejdere. UniqueConsult A/S er en dansk, veletableret og forretningsorienteret HR virksomhed, der fokuserer på rådgivning af primært danske og skandinaviske virksomheder. Vi er tredive engagerede og erfarne medarbejdere, som ud fra vores kontorer i Danmark og Tjekkiet løser opgaver i alle lande. Vi sætter kundens behov i centrum og fokuserer på forretningsorienterede løsninger, der giver kunden målbar værdi. Vi har ker nekompetencer inden for: Search & Selection Coaching HR outsourcing Forandringsledelse Karriererådgivning BanckResourcing tlf Omøgade 8, 2100 Ø Enkel rådgivning og levering til tiden. Bred national og international erfaring, har i 2006 rådgivet mere end 50 virksomheder omkring udvikling af seniorer.

6 6 OUTSOURCING ANNONCEINDSTIK Ekspertpanelet 1. Hvordan kan en virksomhed frigøre ressourcer og optimere HR- og Rekrutteringsfunktionen ved at outsource den helt eller delvist? 2. Hvad skal en virksomhed overveje før den outsourcer inden for dette område? 3. Hvordan kan outsourcing af HR- og rekrutteringsfunktionen bidrage til fastholdelse af kernemedarbejdere? Majken Thykier, Direktør og indehaver af Team-up ApS En virksomhed kan frigøre ressourcer og optimere Human Ressource- og rekrutteringsfunktionen ved at oursource området til en ekstern udbyder! Det er dyrt at ansætte den forkerte, og det er meget dyrt at have en fast omkostning, som man ikke har brug for hele tiden, og som ikke på rekrutterings- og ansættelsesområdet er konstant opdateret. Det kan være svært for nogle virksomheder at finde økonomi og opgaver nok til at beskæftige f.eks. en HR-chef, hvorfor vores erfaring viser, at det er en god forretning at outsource funktionen på f.eks. lej en personalechef basis. Det kan gøres på abonnement, timebasis eller på fast kontrakt altså det som passer bedst til virksomhedens situation lige nu. Derved bliver omkostningen variabel. Det at ansætte nye medarbejdere, og at gøre noget for at fastholde de dygtige medarbejdere, er absolut en af de vigtigste strategiske beslutninger en virksomhed kan tage! En virksomhed skal overveje, om man har den rette kompetence til at gøre det selv, og om man vil bekoste en HR medarbejder, der konstant skal opdateres med nye regler og procedurer inden for rekruttering og ansættelsesområdet. Man skal overveje om ikke man er bedre tjent med en ekstern leverandør, som kan supplere virksomheden med: professionalisme, større rutine og erfaring på netop dette område opdateret viden om markedet, herunder løn og ansættelsesvilkår en større ærlighed med hensyn til mangler hos både kandidat og virksomhed større sikkerhed ved ansættelsen - det er meget dyrt at tage fejl! Det er vores erfaring, at en outsourcing af HR- og rekrutteringsfunktionen løfter virksomhedens knowhow omkring medarbejderforhold. Kernemedarbejdere tiltrækkes af en professionel handling af rekrutteringsprocessen, og de og virksomheden får en fin synergi ud af et godt image i markedet. F.eks. har det vist sig at det i højere grad fastholder medarbejderne, når de er stolte af en professionel tackling af HR-området. Det tiltrækker også de bedste til en arbejdsplads, hvis man tager tingene alvorligt. Ved en professionel rekrutteringsprocedure øges chancen for at kandidatens og virksomhedens forventninger og krav matcher hinanden, og at man derved opnår et mere frugtbart og længerevarende ansættelsesforhold. Lise Holt Olesen, Unik HR Virksomheden skal først og fremmest finde den samarbejdspartner, som giver størst ro i maven! Et outsourcing-samarbejde fungerer kun, når lederne trygt kan stole på, at alting sker med rettidig omhu. Kernen i vores filosofi er udtrykt i sætningen: Med dig hele vejen. Vores vigtigste opgave er netop at gå vejen sammen med kunden, fra start til slut, både i det langsigtede samarbejde og i den enkelte opgave. Ideen er jo, at der skal løftes noget fra virksomhedens skuldre og over på vores. Desuden er der simpelthen god økonomi i at lade os klare opgaverne. Vi har mindst én medarbejder på hvert enkelt specialeområde, mens en HRperson i en virksomhed typisk skal klare hele den mangefacetterede palet af opgaver. Forskellen er, at vi kan operere meget præcist og helt uden overflødigt tidsforbrug, fordi vi ALTID har prøvet opgaven før. Så ressourcerne frigives både økonomisk og mentalt. Først og fremmest skal virksomheden overveje, om de er parate til at lade andre gå vejen sammen med dem. Det lyder måske filosofisk, men det kræver jo en stor beslutning at overlade ansvar til andre. Det er vel nærmest kendetegnet på en engageret og dedikeret leder, at man har en høj ansvarstagen, men det er også et godt tegn at kunne give slip og uddelegere. Jeg tror, de fleste virksomheder kommer til et punkt, hvor fordelene bare er større end de psykologiske ulemper. Det sker typisk, når virksomheden når en vis størrelse eller generelt er i vækst. Her kan det være en fantastisk idé at lade andre tage over, så man selv kan give den fuld skrue på andre områder. Det er helt oplagt, at en ekstern HR-partner kan bidrage til fastholdelse. Vi har lige lavet en undersøgelse Star People blandt både ledere og ansatte i en række store, danske virksomheder. Den cementerede, at en af de største udfordringer i dansk erhvervsliv lige nu er at holde på de dygtige medarbejdere. Men samtidig pegede den også på, at mange virksomheder simpelthen ikke er godt nok rustet; at der er rigtig meget arbejde, som skal gøres. Det kan være alt fra opfølgning på MUS-samtaler hvilket er noget ganske basalt, men som ofte halter til etablering af deciderede fastholdelsesprogrammer. Jeg kan kun anbefale, at man ikke alene ser fastholdelsesarbejdet som noget langsigtet, men også som en hasteopgave, og her kan dygtige samarbejdspartnere absolut bidrage. Rikke Stürup og Gry Hal, Wingmanager og Lisberg Executive Search A/S Set fra virksomhedens side kan det give større fleksibilitet at outsource rekrutteringsprocessen, og dermed opnå mulighed for at justere op og ned i takt med de strategiske forretnings- og HR planer. Virksomheden får spidskompetence inden for det udvalgte Rikke Stürup område, som eksempelvis rekrutteringsprocessen, hvor man har en samarbejdspartner, hvis rekrutteringsprocesser bygger på moderne og veldokumenterede metoder og værktøjer- lige fra analyse til ansættelse. Dermed kan virksomheden koncentrere sig om kerneforretningen. Outsourcet rekruttering fjerner ikke behovet for at involvere linieledere i rekrutteringsprocessen. Virksomheden skal ikke overdrage dette strategiske ansvar alene til en ekstern samarbejdspartner med den hensigt at sænke omkostningerne. Det er succesfuld rekruttering, der sænker omkostningerne. Med en god samarbejdspartner inden for rekrutteringsområdet vil alle kandidater gennemgå et intensivt samtale- og testforløb, som sikrer, at deres faglige, personlige og ledelsesmæssige profil passer til netop din virksomheds strategi, værdier og kompetencebehov. Det kombineret med samarbejdspartnerens erfaring på rekrutteringsområdet øger træfsikkerheden både for virksomheden og kandidaten. Uanset hvor virksomheden befinder sig mht. HR-strategi og - funktion, er det væsentligt at gøre sig overvejelser om outsourcing eller partnerskaber. Der er en række forskellige situationer, hvor virksomheden kan overveje at outsource sine rekrutteringsaktiviteter: Mangel på velkvalificerede medarbejdere Virksomheden ønsker en diskret og fokuseret indsats indenfor rekruttering og search Hvis virksomheden ønsker at udvikle kompetencer inden for rekruttering Såfremt der er spidsbelastning i virksomheden omkring rekruttering Vælges der at outsource rekruttering til en ekstern samarbejdspartner, vil kernemedarbejderne blive inddraget i processen omkring at få udarbejdet stillings- og kandidatprofil. Dette vil sikre, at kommende medarbejdere ikke blot erstattes én til én, men udvælges på baggrund af den samlede kompetencemasse og virksomhedens strategi, således at nye medarbejdere vil understøtte og medvirke til udvikling for den eksisterende medarbejdergruppe. HR funktionen i virksomheden får samtidig frigivet ressourcer, således at den kan opprioritere indsatsen omkring den samlede HRM-strategi, herunder leder- medarbejder- og kompetenceudvikling. EN JULEHILSEN... Vi glæder os over, at vores kunder har tillid til os som den foretrukne samarbejdspartner, når det gælder rekruttering, Executive Search, Interim Management og personvurdering. Vi glæder os til i det nye år at arbejde videre med vores trofaste kunder. Tak for godt samarbejde i det forgangne år. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i det kommende år og vil ønske dig en glædelig jul og et godt nytår. Med julehilsen Slotsmarken 11, 2970 Hørsholm, tlf IT-Huset, Åbogade 15, 8200 Århus N., tlf:

7 ANNONCEINDSTIK Outsourcing udspringer af ledelseskompetencer Outsourcing vil altid have en strategisk dimension med større eller mindre indflydelse på forretningen. Fordi man nødvendigvis berører spørgsmålet om, hvilke aktiviteter der skal foregå i virksomheden. OUTSOURCING 7 Hvilke opgaver virksomheden selv skal løse, og hvilke ressourcer, energi, teknologi og ledelseskompetencer der skal afsættes til det, er dybest set spørgsmålet ved enhver overvejelse om in- eller outsourcing. Det er et strategisk, eksistentielt spørgsmål for virksomheden også selv om det der in- eller outsources operationelt er forholdsvis teknisk simpelt. Det vil altid handle om virksomhedens eksistens og karaktertræk. Værditilvækst gennem outsourcing Outsourcing er pr. definition et alvorligt tema, som skal omgås med varsomhed og omtanke, og den forudgående analyse er umådelig vigtig. Ligesom virksomhedens topledelse konstant må have spørgsmålet om outsourcing/ insourcing med ind i en større problemstilling, som handler om virksomhedens udvikling på lidt længere sigt. Hvad er perspektiverne, og hvad er det for billeder, vi har af vores egen virksomhed om 5 år og om 10 år. Eller i hvert fald noget, der ligger et godt stykke ud over morgendagen. Den strategiske overvejelse handler om, hvad virksomheden skal bruge sine ledelseskræfter og ledelseskompetencer til, og hvorledes virksomhe- den skal fokusere og administrere brugen af ledelsesindsatsen. Det betyder, at virksomheden skal afklare, hvor den skal skabe sin værditilvækst, og hvilke aktiviteter, processer og produkter der skal tjenes penge på, eller bruges hovedkræfter på at skabe værditilvækst igennem, forklarer professor ved Handelshøjskolen i Århus, Steen Hildebrandt. Tid kan kun bruges én gang I enhver virksomhed vil der være aktivitets- og procestyper, som er nødvendige og interessante, men som der kan sættes et stort spørgsmålstegn ved. Nemlig hvorvidt virksomheden gennem anvendelse af ledelsesmæssige kompetencer og tid på disse i virkeligheden bruger tiden, energien og kompetencerne fornuftigt. Hver gang virksomheden bruger en time på lønadministration eller kantinedrift, kan den samme time ikke bruges på at håndtere produktudviklingen eller motivation og kompetenceudvikling af medarbejderne, som beskæftiger sig med det, virksomheden måske burde koncentrere sig om, uddyber Steen Hildebrandt. Den altovervejende årsag Ifølge Steen Hildebrandt er omkostningskalkulationer den altovervejende årsag til, at virksomheder overvejer at outsource. Lønomkostninger, transportomkostninger og materialeomkostninger er blandt de dominerende årsager til, at virksomheder outsourcer. Men jeg tror også, virksomhederne inddrager nogle bredere og mere principielle spørgsmål, som drejer sig om, hvorvidt det nu også på længere sigt er fornuftigt, set i forhold til hvordan virksomheden skal udvikle sig. Ellers udgør outsourcing en umiddelbar, men kortsigtet besparelse, præciserer han. Outsourcing kan spare transportomkostninger Outsourcing kan også være en oplagt mulighed for virksomheder, der ønsker at etablere sig på fjerntliggende markeder, men hvor transportomkostningerne vil umuliggøre konkurrenceevnen. Man kan vælge at igangsætte en produktion i Kina, Indien eller Ukraine, som ikke er udtryk for, at man flytter en produktion, men starter en produktion. Hvorvidt der er tale om outsourcing eller etablering på et nyt marked er lidt af et definitionsspørgsmål. Men det reelle er, at virksomheden udvider sin produktion, måske inden for samme sortiment, ved Outsourcing kan spare transportomkostninger, både for varer og ledelsesmedarbejdere! at starte forfra et andet sted, siger Steen Hildebrandt. Outsourcing flytter ikke nødvendigvis danske arbejdspladser I mange tilfælde medfører outsourcing ingen reduktion i virksomhedens danske arbejdsstyrke tvært i mod. Det så vi jo i den gamle store outsourcingbølge i tekstilindustrien i 1980 erne. Ganske vist mistede vi mange arbejdspladser af én slags, men alt i alt voksede tekstilindustrien. Jeg tror ikke, at man nødvendigvis skal se på outsourcing som en beklagelig beslutning for landet, men netop se på det som en mulighed for at bruge sine kræfter og ressourcer på andre typer af aktiviteter, hvor man kan skabe mere værditilvækst, slutter Steen Hildebrandt. Kan man overhovedet outsource HR? Kan man overhovedet outsource noget så vigtigt som HR? Svaret er JA, fortæller Lise Holt Olesen fra Unik Human Resources, og har du en mindre eller mellemstor virksomhed, er der endda en klar fordel i at gøre det. Læs blandt andet om, hvordan du får 30 specialister i ryggen til en pris, der er mindre end lønnen til én fuldtidsansat. Outsourcing af fx rengøring og markedsføring er i dag en helt almindelig ting i erhvervslivet. Men når det kommer til HR, er der fortsat ofte skepsis hos mange ledere. Hvordan skulle en konsulentvirksomhed kunne gennemføre noget så personligt og væsentligt som fx medarbejderudviklingssamtaler i netop vores virksomhed med alle de specielle forhold, som gør sig gældende?, lyder det ofte. Skepsisen er forståelig og desuden udtryk for en sund ansvarstagen for de mennesker, man ønsker lede bedst muligt. Men der er alligevel gode grunde til at overveje muligheden. Med dig hele vejen For det første er alle virksomheder naturligvis helt specielle og unikke i deres forhold og udfordringer. Men når det så er sagt, så har de HR-udfordringer og -opgaver, der findes i de enkelte virksomheder, rigtigt mange fælles mønstre og problematikker. De er altså ikke så specielle endda, fortæller Lise Holt Olesen. For det andet bygger et HR outsourcing-samarbejde med Unik på et langsigtet fortrolighedsforhold, hvor vi som samarbejdspartnere er inde, selvom vi er ude. Vi forstår og agerer ud fra virksomhedens ånd og arbejdspraksis uden at være gidsel af dagligdag, drift og personinteresser. Vi kan derfor tillade os at se direktionen i øjnene, forvente noget af dem og løfte noget af ansvaret fra deres skuldre. Det er derfor, vi udtrykker vores filosofi i sentensen Med dig hele vejen. Vi er med både i tanke og handling. 30 specialister i ryggen På mange måder arbejder Unik altså præcis, som den traditionelle, interne HR-funktion ville gøre det. Fordelene for virksomheden og ledelsen er dog klare. Er din virksomhed af en sådan størrelse, at der kun er råd til én eller få HR-medarbejdere, vil HR-funktionen have svært ved at dække alle områder. Det vil være svært at være stærk på både det strategiske niveau og samtidig også klare alt det operative, som fx at rekruttere, teste, deltage i MUS og stå for medarbejdernes efteruddannelse. For ikke at tale om alt det personalejuridiske! Det er ganske enkelt for meget at forlange, at ét menneske skal være lige kompetent og engageret på alle disse meget forskellige niveauer - og samtidig også på alle HR-områder. Ved at outsource til Unik får du ekspertviden på ALLE HR-områder tiltrækning, udvælgelse, introduktion, målstyring, trivsel, motivation, udvikling, implementering, opfølgning og afvikling samt det HR-juridiske - uden at den samlede regning behøver at blive større end prisen for én fastansat medarbejder. Et HR-samarbejde med os indrettes individuelt, og der behøver ikke være tale om et kæmpe behov. Men uanset om du har brug for 20 eller 50 timer om måneden, får din virksomhed sin egen kontaktperson hos os. Kontaktpersonen trækker efter behov på de 30 specialister fra vores kerneområder, slutter Lise Holt Olesen. Uniks kerneområder er: Search & Selection, Test & Analyser, Proces & Udvikling, HR Outsourcing og Outplacement. Læs mere på Unik Human Resources Aldersrogade København Ø telefon

8 8 OUTSOURCING ANNONCEINDSTIK Intern revision oplagt for outsourcing Intern revision kan nemt blive et af de næste store områder inden for outsourcing Hvor det traditionelt er den finansielle sektor (hvor det er lovfæstet) og en række store offentlige virksomheder, som har anvendt intern revision, vil det inden for en kortere årrække formodentligt blive en helt naturlig del af hverdagen i de fleste børsnoterede selskaber. Ikke mindst når revisionskomiteer fra 2008 bliver et krav i følge EU s 8. direktiv. Revisionskomiteer vil føre til behov for intern revision Konceptet om intern revision udspringer fra USA og England med corporate governancetankegangen. Skærpede krav til ledelsen i relation til indsigt og dokumentation for kontrol med virksomheden har medført en øget fokus på intern revision. Og hvis de uafhængige revisionskomiteer, som mange virksomheder i USA og England har etableret, skal være i stand til at varetage deres opgaver, og godkende virksomhedens rapporteringssystemer, kan man blive nødt til at etablere en intern revisionsfunktion. Som bestyrelsesmedlem kan man ikke være sikker på, at kontrollen fungerer. Dette arbejde er man nødt til at få udført af en intern revisionsfunktion. Det har en række internationale virksomheder valgt at outsource. Ikke mindst fordi det kan være meget vanskeligt at rekruttere og opretholde en stab af folk på et område, som er kerneforretning for revisionsfirmaer. Primært vælges outsourcing af den interne revision således, for at sikre, at man har de rigtige kompetencer til rådighed, fortæller partner i KPMG Peter Gath. Outsourcing af den interne revision behøver ikke nødvendigvis at omfatte hele funktionen Outsourcing af hele eller dele af funktionen Outsourcing af den interne revision behøver ikke nødvendigvis at omfatte hele funktionen. Der, hvor det kan være vanskeligt at få de rigtige kompetencer ind, men hvor man ellers har en velfungerende intern revisionsfunktion, kan man eksempelvis outsource de dele, hvor ens egne kompetencer ikke slår til, til et eksternt revisionsfirma. I de tilfælde kan ens egen interne revision f.eks. varetage de løbende og administrative opgaver, og måske outsource 30 % eller 40 % af opgaverne, uddyber Peter Gath. Det vil der givet være mange virksomheder, der vil blive inspireret til i fremtiden. Drager vi en parallel til den udvikling, vi har set i outsourcing af økonomi- og regnskabsfunktioner, ser vi også her et marked, hvor der vil være fordele for virksomhederne ved at knytte sig til et samarbejde med en ekstern leverandør. Og det vil helt sikkert også her være viden, erfaring og kompetencer, som vil være de primære drivere i markedet, tilføjer partner i KPMG Carsten Brendstrup. Antal af spørgsmål til regnskabsaflæggelse og intern kontrol er stigende Traditionelt har det, som nævnt indledningsvis, været den finansielle sektor samt store offentlige virksomheder som Post Danmark, DSB og TDC, der benytter tilgangen. Typisk virksomheder, som overtog og implementerede konceptet fra den finansielle sektor, for at sikre en betryggende revision bl.a. i forhold til Rigsrevisionen og andre kontrolmyndigheder. Desuden har en række private virksomheder i mindre målestok haft noget, der ligner intern revision ofte med få medarbejdere tilknyttet men som dårligt har kunnet sammenlignes med f.eks. Danske Banks omfattende interne revisionsfunktion. Mange af de kunder, jeg taler med, går med overvejelser om at etablere en intern revisionsfunktion, fordi de mærker et stigende behov fra deres bestyrelser. Og fordi antallet af spørgsmål til regnskabsaflæggelse og intern kontrol er stigende, præciserer Carsten Brendstrup. Velfungerende forretningsgange og kontroller giver langsigtet værdi I 2008 skal 8. direktiv være implementeret i Danmark. Hvilket vil stille krav om, at alle børsnoterede selskaber skal have en revisionskomite til overvågelse af regnskabsprocessen og den eksterne revisions uafhængighed og kvalitet. I den forbindelse vil det være helt naturligt at etablere en intern revision, som naturligvis kan have forskellig størrelse alt afhængig af virksomhedens størrelse og kompleksitet. Det er nok vanskeligt at forestille sig en intern revision med mindre end 2-5 ansatte; for overhovedet at have en berettigelse og mulighed for at udføre opgaverne på betryggende vis og på et tilstrækkeligt højt kvalitetsniveau. Corporate governance er drevet af virksomhedens opfattelse af samfundets krav til en hensigtsmæssig ledelsesstruktur og nogle gode kontrolorganer. Det kan umiddelbart opfattes lidt formynderisk at lovgive på området, for hvis alle bestyrelser naturligt ønskede at implementere intern revision, hvorfor skulle det så være nødvendigt med lovgivning. Analyser indikerer, at virksomheder, som er meget aktive med corporate governance, belønnes af aktiemarkedet. Der er en tendens til, at jo mere virksomhederne investerer fornuftigt i corporate governance, jo højere værdi giver det på langt sigt for virksomhederne, siger Peter Gath. Ikke af formelle grunde kun den ægte vare Det vigtige ved intern revision handler om, at det skal være en aktivitet virksomheden virkelig vil, fordi man synes, at det er rigtigt. Ikke fordi det er moderne i USA, eller fordi der kommer en dansk lov dikteret fra EU. Det skal ikke være noget, man kan vise frem ved særlige lejligheder, og som man ellers bare sætter ind i en mappe, som tages frem en gang om året. Man skal gøre det, fordi man mener, det vil styrke virksomhedens evne til at udmønte sine strategier i form af bedre rapporteringer og bedre forretningsgange, slutter Peter Gath. SOURCING RÅDGIVNING In- og outsourcing af services Jes Mejlby Jørgensen Sourcing strategi Alliancer og partnerskaber Service Level Agreements Udbud og kontrakter Evaluering og benchmarking Henrik Faarup Faarup & Partners A/S, Juul Steens Alle 9, 2900 Hellerup Telefon: ,

9 ANNONCEINDSTIK OUTSOURCING KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, the Danish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International. Overvejelser om outsourcing? Net Source For vores kunder og os handler outsourcing om meget andet end penge. Det handler om at indgå et strategisk og langvarigt samarbejde hvor vi ikke blot er virksomhedens arbejdskraft inden for økonomi, regnskab og løn men samtidig gennem daglig aktiv sparring tilfører virksomheden knowhow og faglig ekspertise. Alle nye kundeforhold starter naturligvis med en indledende dialog, hvor mulighederne for samarbejde drøftes. De er velkommen til at kontakte os på telefon

10 10 OUTSOURCING ANNONCEINDSTIK Omfattende analyse reducerede printomkostningerne drastisk hos 3F Hos 3F gik man fra 800 printere til 380 med store besparelser til følge. Hos fagforeningen 3F taler man om multisourcing, som handler om outsourcing af de ting, der ikke tilfører forretningen værdi. Udvikling af systemer, et sted, hvor IT-afdelingen betyder en stor forskel, vil ITchef Michael Olsen ikke outsource. Fra kaos til standardisering Tilbage i 2003 indledte 3F en række standardiseringsprogrammer med det formål at optimere driften af ITsystemer og -udstyr. Hidtil havde de enkelte lokalafdelinger selv haft ansvar for indkøb og udskiftning, og det resulterede f.eks. i at man fandt over 800 printere. Fordelt på næsten 200 modeller. Det nye standardiseringsprogram betød, at IT-afdelingen blev ansvarlig for indkøb, og det medførte at medarbejderne kunne vælge mellem én type bærbar computer og én type stationær computer. Det medførte en strømlining af arbejdspladserne med en voldsom reduktion i udgifterne til at holde udstyret i luften, og til at supportere vores medarbejdere, som er spredt over hele landet, fortæller IT-chef Michael Olsen. Fra 80 % til 5 % af tidsforbruget Som en naturlig videreudvikling kom turen til organisationens 800 printere i Sammen med 3F s amerikanske leverandør af printere og kopimaskiner gennemførtes en meget omfattende printanalyse. Den viste et printbehov på 15,9 millioner sider pr. år med en omkostning på 5 millioner kroner. Ved at udrulle én printermodel i henholdsvis en sort/hvid-udgave og en farveversion fordelt med henholdsvis 8 og 25 medarbejdere pr. printer faldt driftsomkostningerne til 2,1 million, eller fra en gennemsnitlig sidepris på 31 til 13 øre. Opstillingen af disse helt nye printere har betalt sig hjem særdeles hurtigt. Tidligere lagde printerrelaterede problemer beslag på 80 % af tiden hos vores helpdesk-funktion. I dag er det med under 5 % stort set forsvundet, og vi kan fokusere Understøt kerneforretningen med facility management Facility management handler om at varetage de sekundære funktioner i en virksomhed, eksempelvis bygningsdrift, ICT, kantinehold, postfunktion, rengøring og lignende. på de opgaver, som tilfører organisationen værdi, uddyber Michael Olsen. FAKTA Automatisk service 3F valgte en printermodel, som automatisk sender en når den er ved at løbe tør for toner, papiret sætter sig fast eller der opstår behov for service Denne sendes direkte til leverandøren, som foranlediger at der afsendes en ny tonerpatron, eller sendes en tekniker, hvis der er behov for det. Og ofte står serviceteknikeren ude ved printeren før medarbejderne hos 3F opdager problemet. Nedbringelse af antallet af printertyper hos 3F øgede overskueligheden og effektiviteten. Samtidigt faldt omkostningerne til under det halve. Ved at outsource virksomhedens sekundære funktioner med en facility management-aftale frigiver virksomheden ressourcer, som enten kan anvendes til styrkelse af kerneområderne eller overføres til den nye samarbejdspartner og dermed spare faste omkostninger. Ingen fastlagt disciplin Facility management tager ud-gangspunkt i virksomhedens behov for at få udført en række opgaver, og det indebærer næsten pr. automatik, at det er vanskeligt at definere helt præcist. For disse opgaver vil være lige så forskellige som virksomhederne, de kommer fra. Et fælles udgangspunkt kan være, at opgaverne skal varetages ud fra et helhedssyn, men samtidig udgøre grundlaget for medarbejdernes mulighed for at udføre deres arbejdsopgaver på bedst mulig måde. Den optimale proces forud for indgåelse af en facility management-aftale skal synliggøre de processer, som kan optimeres og opstille rammer for, at det gøres bedst muligt. Facility management skal være fleksibel Da de opgaver, man ønsker outsourcet ved en facility management-aftale, typisk tidligere blev løst internt af egne medarbejdere, er det vigtigt at præcisere de behov, som virksomheden må have for fleksibilitet i aftalen. Kommer aftalen til at indebære for rigide systemer, bliver det nemt uholdbart i længden. Standardiseret facility management På baggrund af ønsker fra EU Kommissionen om at øge konkurrencen på serviceområdet i Europa, at medvirke til at skabe en klar struktur og terminologi inden for facility management og at understøtte udviklingen af værktøjer til brug for kontrol af omkostninger har CEN (Comité Européen de Normalisation, den europæiske komite for standardisering) etableret den tekniske komite CEN/TC 348 Facility Management. Som dansk repræsentant for CEN har Dansk Standard derfor for nylig udsendt CEN s to godkendte standarder som forslag til dansk standard: DSF/prEN og DSF/ pren , som henholdsvis handler om fastlæggelse af Termer og definitioner samt Vejledning i at udarbejde Facility Management aftaler. Begge delstandarder udspringer af europæisk standardiseringsarbejde, og vil hvis eller når de ophæves til gældende dansk standard gøre det væsentligt nemmere at forholde sig til facility management på tværs af landegrænser. Facility Management tager udgangspunkt i virksomhedens behov for at få udført en række opgaver, f-eks. IT- og telekommunikation.

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING November 2007 Strategisk outsourcing handler om den lange bane I takt med at IT-outsourcing bliver stadig mere strategisk,

Læs mere

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE LEDELSESUDVIKLING RÅDGIVNING APPLIKATIONSINTEGRATION WORKFLOWSYSTEMER STRESS MAJ 2007 Sandheden er derude

Læs mere

5TIPS TIL BEDRE OUT- SOURCING OG FACTORING

5TIPS TIL BEDRE OUT- SOURCING OG FACTORING Sparringpartner Økonomiske udfordringer kræver sparring DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Talentjagt Søg it-ekspertisen i Asien Factoring Tegn forsikring på dine fordringer Nr. 7 / Marts 09

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN LEAN I DET OFFENTLIGE - LEAN OG ARBEJDSMILJØ - LEAN CONSTRUCTION - LEAN OG IT SEPTEMBER 2007

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN LEAN I DET OFFENTLIGE - LEAN OG ARBEJDSMILJØ - LEAN CONSTRUCTION - LEAN OG IT SEPTEMBER 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE Lean relativt nyt i kommunerne I dag møder man Lean en del mere udbredt i de danske kommuner end i den spæde start. Lean indgår i

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA APRIL 2007 Lean som løftestang til vækst Med

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET GUIDE TIL EFFEKTIV VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE JUNI 2007

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET GUIDE TIL EFFEKTIV VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE DUE DILIGENCE GUIDE TIL EFFEKTIV VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE JUNI 2007 Flere enheder flere forhindringer Kædesalg adskiller sig fra køb af

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Vi har meget at lære Danmark står nu, og i de kommende år, overfor flere store udfordringer. Hvorvidt

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE RISK MANAGEMENT November 2007 Strategisk risikostyring er værdiskabende En struktureret tilgang til risikostyring i alle led af virksomheden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OKTOBER 2007 Mail på mobiltelefonen understøtter forretningen Rejsende medarbejdere er ofte i perioder uden for

Læs mere

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE ANNONCE Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet ANNONCE ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE E-FAKTURA OUTSOURCING REVISION REKRUTTERING APRIL 2005 IFRS-regnskaber for fuld styrke Den nye internationale

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Ny lovgivning kan få betydning for leasing

Ny lovgivning kan få betydning for leasing ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Leasing er kommet for at blive Der kan være mange fordele i at lease udstyr og kompetencer, der ikke hører til virksomhedens kerneområder.

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

KRISESTYRING. Er din virksomhed ramt af krisen? Vi står klar til at styre dig godt igennem. Spotlight på skjulte ressourcer

KRISESTYRING. Er din virksomhed ramt af krisen? Vi står klar til at styre dig godt igennem. Spotlight på skjulte ressourcer ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 KRISESTYRING Finanskrisen kræver modne ledere Finanskrisen er kommet utroligt hurtigt. For otte måneder siden ventede mange,

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

LEASING. Revision Skat Rådgivning www.pwc.dk

LEASING. Revision Skat Rådgivning www.pwc.dk ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE -FLEKSIBILITET UDNYTTELSE AF KERNEKOMPETENCER FRIGØRELSE AF KAPITAL DECEMBER 2006 SLIP FOR BØVLET MED BILEN Man kan lease en enkelt varevogn,

Læs mere

Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen

Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen CFO Content Vol. 2-2013 Finance transformation i Grundfos Koncernen Side 3 Finance transformation i Grundfos Koncernen Grundfos har i de seneste år været i gang med et omfattende Finance Transformation-projekt.

Læs mere