Brugermanual for Schiller CS-200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual for Schiller CS-200"

Transkript

1 Brugermanual for Schiller CS-200

2 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Brugsanvisningens opbygning 4 Introduktion og opstart 5 Overblik 5 Enhedens vigtigste bestanddele 7 Tastatur 8 Bagpanelet 9 Indledende forberedelser 10 Udskiftning af printerpapir 11 Hasteoptagelse ved opstart 12 Brug af programmet 13 Logge ind og logge ud 13 Patientskærmen 14 Hurtig patientsøgning via navn eller ID 17 Avanceret søgeskærm og grupperedigering 18 Indtastning og redigering af patientdata og optagelsesdata. 20 Sletning af optagelse/sletning af patient 22 Tildeling af optagelse 22 Sende en optagelse via Importere data 24 Eksportere data 24 Sende patientdata 26 Opdatering af databasen 26 Generere en PDF-fil 27 Arbejdslister 28 Andre databasefunktioner 30 Arkivere 30 Arkivindstillinger 31 Genopretning af databasen 33 Sletning af patienter uden optagelser 34 Overførsel af hasteoptagelser til serveren 34 Hvile-EKG - Elektrodeplacering 35 Stress-test - Elektrodeplacering 36 Elektrodetest 37 Optagelse af hvile-ekg 38 Forberedelser 38 Nødudskrift ved strøm- eller skærmsvigt 38 Autooptagelse 38 Optagelse i manuelt mode 39 Indstillinger og optioner for hvile-ekg skærmen 40 Skærmmenu (view menu) 41 Skærmmenuen indeholder forskellige visningsalternativer for hvile-ekg. 41 Visning og redigering af optagelser 43 Hvile-EKG 43 QT-dispersion 46 Rytmeskærmen 47 Måleskærmen 48 Analyse 48 Seriesammenligning 50 Rytmeoptagelse 54 Hvile rytmeoptagelser 55 Arbejds-EKG Sikkerhedsanvisninger 58 Nødudskrift ved strøm- eller skærmsvigt 58 Optagelse af arbejds-ekg 59 Under testen 61 Indstillinger 64 Cykelindstillinger 66 Indtillinger for løbebånd 66 Redigering og gennemsyn 68 Angivelse og redigering af blodtryksmåling 69 Gennemsnitsskærmen 70 2

3 Late potentials (Option) Introduktion 77 Start af analysen 78 Late potential optagelser 80 Programindstillinger 81 Angivelse af bruger, afdeling og institution 81 Systemkonfigurationer 84 Brugerkonfiguration 85 Udskriftsindstillinger 87 PDF-indstillinger 88 Indstillinger for omdannelse, overførsel og eksport 88 Filterindstillinger 91 Indstillinger for Myogramfilter 92 Kataloger 92 Tekster 93 Optioner og software 93 Standarder for hvile-ekg 94 Standarder for stress-test 97 Standarder for rytmeoptagelse af hvile-ekg 99 Direkte udskrift 99 Angivelse af cykelprotokol 100 Vedligeholdelse af CS Fejlfinding 104 Master reset 105 Direkte funktionstaster 106 Forbrugsartikler til CS Introduktion Denne brugsanvisning er en oversættelse af den originale brugsanvisning, der medfølger apparatet. Den omhandler de almindelige procedurer for korrekt betjening og sikker funktion. Denne danske brugsanvisning er et supplement til den originale brugsanvisning og kan ikke træde istedet for denne. Denne brugermanual behandler alle tilgængelige optioner til apparatet. Der kan således være omtale af funktioner, der ikke er tilgængelige på den enkelte enhed. Hvis De mener, at apparatet ikke fungerer korrekt, bedes De kontrollere endnu engang om funktionen er i overensstemmelse med brugsanvisningen. Er der stadig fejl på apparatet, kan De kontakte vores serviceafdeling. Husk at angive apparatttype og serienummer (måske er det stadig omfattet af garantien) og giv så kort og præcis en oplysning om fejlen, som det er muligt, sammen med Deres navn og telefonnummer, så vi kan kontakte Dem i tvivlstilfælde. Vi ønsker Dem tillykke med nyanskaffelsen og mangler nu blot at minde om vedligeholdende service. Ring til vores serviceafdeling og få et uforpligtende tilbud. Det kan spare Dem for mange ærgrelser siden hen. Med venlig hilsen, SIMONSEN & WEEL 3

4 Brugsanvisningens opbygning Brugsanvisningen giver på en let og overskuelig måde instruktioner i betjeningen af apparatets grundlæggende funktioner. Instruktionerne er udformet simpelt og logisk trin for trin. Der er alene medtaget egentlige medicinske oplysninger i det omfang det er nøvendigt for at kunne betjene apparatet og fortolke resultaterne. Symboloversigt For en direkte fare, der vil kunne forårsage alvorlig personskade eller død. For en mulig farlig situation, der vil kunne medføre alvorlig personskade eller død. For en mulig farlig situation, der vil kunne medføre personskade. Symbolet indikerer også mulighed for materielskade. Til engangsbrug. Smides ud efter brug. Generelle sikkerhedsanvisninger. Fare for elektrisk stød. Muligt farlige situationer, der kan medføre materiel skade eller systemnedbrud. Vigtig information. Henvisning til andre retningslinier. Potentiale udligning (Fælles jord.) Type CF udstyr. Elektrisk og elektronisk affald skal til særskilt renovation. Enheden/komponenten kan genbruges. CE-mærkning Advarsel - se medfølgende dokumentation. 4

5 Introduktion og opstart Overblik CS-200 er en diagnostisk EKG arbejdsstation, der kan optage, vise, arkivere, fremstille og analysere både hvile- og arbejds-ekg optagelser. Den kan også anvendes til at modtage, gemme og analysere EKG-optagelser og andre målinger fra andre enheder. CS-200 har følgende features: Standardfeatures: Simpel én-tasts betjening med tilegnede funktionstaster og ikoner. Automatisk og manuel EKG-optagelse med pacemakerdetektion, målinger og gennemsnitscyklus. Valgbare udskriftsformater og skærmpræsentationer. Hvilerytmeoptagelse. Arbejds-EKG med analyseprogram med ST-målinger, gennemsnitskomplekser og trend. Port for tilslutning af ekstern blodtryksenhed. Porte for styring af både analoge og digitale ergometercykler og løbebånd. Porte for dc in- og output. Optioner: Pacemakermåling. Vektor loop analyse. Full disclosure af alle 12 afledninger (arbejds-ekg). Senpotentialeanalyse. Spirometri. MT-200 (MT-101) Holterprogram (og Holteroptager). MT-300 (BR-102Plus) Ambulant blodtryks program (og NIBT Holter). Data og arkiveringsprogram SEMA-200 (på ekstern PC/netværk) Redigeringsfunktioner Individuelt angivne brugerrettigheder giver mulighed for redigering, diagnosticering og validering af alle eller udvalgte optagelser og indstillinger. Patientredigering. Brugerdefinerede udskriftsformater. Ubegrænsede arkiveringsfaciliteter. Basal patientsøgefunktion via patientnavn eller patientid. Avanceret søgning med enhver kombination af type, dato, ikke valideret, udskrevet, optaget idag etc. Grupperedigering. Mulighed for ekstra ikon for adgang til og start af eksternt program. Generering og redigering af PDF-filer. Netværk Download og upload af optagelser og patientdata. Arbejdslistefunktion. Arbejdslister kan modtages og/eller angives med CS-200 (og SEMA-200) for at anmode om/ modtage en instruktion i at udføre en optagelse på en specifik patient. Der kan angives patient, sted og type af optagelse. Endvidere kan angives specifik enhed/læge eller alle enheder på netværket. Færdige optagelser sendes tilbage til den anmodende CS-200 (eller SEMA-200). Følgende oversigt viser nogle af de forbindelser, der kan laves med CS

6 Enheder med Schiller kommunikationsmodul (SCM) option PDQ og arbejdsliste Enheder med RS-232 (serielt kabel eller eksternt modem) PC-baserede enheder Kommunikation med alle enheder som vist for CS-200 ovenfor. SCS, SEMA- Comm, MT-200, HL7 interfaceprogrammer og SEMAWeb som nødvendigt. Enhver PC på sikkert netværk med web browser. (Kun visning) 6

7 Enhedens vigtigste bestanddele Kontroltaster (se næste side) Termisk printer CD-rom LCD-skærm Valgfri blodtryksenhed Tastatur Opbevaringsskuffer Valgfri laser/blækprinter 7

8 Tastatur 1. Kontroltaster og indikatorlamper a - Tænd/sluk knap b - Strømindikatorlamper, netstrøm og batteri. Netstrømsindikatorlampen viser at netstrømmen er tilsluttet. Batterilampen viser at enheden kører på batteridrift. (Netstrømmen er frakoblet - ingen skærmvisning og kun hasteudskrift muligt.) c - Auto tast. Foretag en EKG optagelse i automode d - Manuel tast. Kontinuerlig EKG udskrift e - Stoptast. Stop udskrift / Kør papiret til startpositionen Tastatur og funktionstaster Trackball og valgknapper. Fungerer på samme måde som en mus. Skærm og strømsvigt I tilfælde af strømsvigt forbliver enheden tændt i en begrænset periode og en udskrift kan fås på den termiske printer som følger: Tryk på Autotasten (c) for at få en udskrift i automode. Tryk på Manuel (d) for at få en udskrift i manuel mode (kontinuerlig udskrift.) Tryk på Stoptasten (e) for at stoppe udskriften. 8

9 Bagpanelet Al eksternt tilsluttet hardware skal være godkendt af Schiller. Tilslutning af hardware, der ikke er godkendt sker på ejerens ansvar, og kan gøre garantien på enheden ugyldig. 1. USB 1 og USB 2 - for tilslutning af eksterne USB enheder, f.eks. mus, BR-102Plus, USB-nøgle, etc. 2. RS-232 panel Øverste tilslutning - COM 1, RS-232 Nederste tilslutning - COM 2, RS-232 (reserve) 3. Printerport, PS2-port 4. Lydkort (anvendes alle til specialiserede applikationer) 5. Tilslutning for eksterne skærme 6. Netværkskort (Ethernet) 7. Digitalt panel for tilslutning af: Ekstern blodtryksenhed Løbebånd/ergometercykel Spirometriflowsensor 8. Reset knap 9. Input / Output panel med følgende: ERGO tilslutning for analogt kontrolleret løbebånd DATA I/O tilslutning for QRS-trigger DC IN tilslutning for input af dc (EKG) signal fra en anden enhed DC OUT tilslutning for output af dc signaler RS-232 tilslutning for gasanalyseenhed Mikrofon- og tryk (manchet) tilslutning for intern NIBP enhed 10. Tilslutning for patientkabel 11. Netstrømstilslutning 12. Potentialeudligning 9

10 Indledende forberedelser Fare for elektrisk stød. Betjen ikke enheden hvis jordforbindelsen er tvivlsom eller netstrømskablet er beskadiget eller mistænkt for at være beskadiget. Placering Enheden bør ikke opbevares eller betjenes i våde, fugtige eller støvede omgivelser. Undgå at udsætte enheden for direkte sollys eller andre varmekilder. Lad ikke enheden komme i kontakt med syreholdige dampe eller væsker. CS-200 bør ikke placeres i nærheden af røntgen- eller diatermiudstyr, store transformere eller elektriske motorer. Bør endvidere placeres mindst en meter fra netstrømsstikket. Tilslutning af eksterne kabler og udstyr 1. Tilslut strømkablet til bagsiden af enheden. Netstrømsindikatoren tænder. 2. Tilslut patientkablet. 3. Tilslut ekstern og valgfrit udstyr. Dette kan inkludere følgende: Ergometer (analogt eller digitalt) for stress-test Blodtryksenhed Ekstern skærm Netværkskabel Ekstern printer Potentialeudligning Potentialeudligningsstudsen bag på enheden anvendes til at udligne enhedens jordpotentiale med andet netstrømstilsluttet udstyr i nærheden. Anvend hospitalets eller bygningens fælles jord. For at undgå interferens fra ergometeret når der udføre stress-test, anbefales det at CS-200 og ergometeret er tilsluttet samme fælles jord. For at undgå risikoen for strømlækage når der er tilsluttet ekstern printer, skærm eller ergometerudstyr, sørg altid for at netstrømkablet (med jordforbindelse) og/eller potentialeudlignigen er tilsluttet CS-200. Tænde og slukke enheden Enheden tændes og slukkes med tænd/sluk knappen (1). Strømforsyning og back-up batteridrift Enheden drives på netstrøm. Når der er tilsluttet netstrøm tænder indikatorlampen (2). Enheden har et internt batteri til brug i nødstilfælde ved strømsvigt. Hvis der sker strømsvigt, slukker skærmen, men processoren fortsætter med at fungere. Det interne batteri har strøm til ca. 3 minutters brug. Batteriindikatoren (3) tænder når enheden kører på batteridrift og blinker, når batterikapaciteten er lav. 10

11 Netstrøms- og batteriindikator Indikatorlamperne viser strømtilslutningsstatus som følger: Funktion Batteriindikator Netstrømsindikator Netstrøm tilsluttet: Batteri oplader Tændt Tændt Batteri fuldt Slukket Tændt Internt batteri anvendes: Tændt Slukket Batterikapacitet begrænset Blinker Slukket Batteriindikatoren blinker også når enheden lukker ned. Det indikerer at operativsystemet allerede er lukket ned mens system boardet lukker ned. Isolering af netstrømforsyning For at isolere netstrømforsyningen, træk stikket ud af stikkontakten. Udskiftning af printerpapir Vigtigt Papiret er følsomt over for varme, fugtighed og kemiske dampe. Følgende punkter gælder både opbevaring af papiret og arkivering af optagelser. Før brug, opbevar papiret i dets originale papæske. Tag det ikke ud af æsken før det skal bruges. Opbevares i et køligt, mørkt og tørt område. Opbevares ikke i nærheden af kemikalier, f.eks. sterilisationsvæsker. Må især ikke opbevares i plastik. Visse typer af lim kan reagere med papiret - anvend ikke lim til at fastgøre papiret. Schiller kan kun garantere perfekte udskrifter, når der anvendes originalt Schiller papir. En rød streg i bunden af papiret viser, at der er begrænset papir tilbage. Når denne streg fremkommer, er der ca. 10 ark tilbage. Vi anbefaler at papiret udskiftes med det samme, når stregen fremkommer. Hvis enheden løber helt tør for papir lyder en alarm og beskeden Refill paper fremkommer på skærmen. For at udskifte papiret, gør som følger: 1. Grib med fingrene under låsebjælken og træk lige op. Papirbakkedækslet udløses. 2. Træk dækslet ud fra enheden. Der må ikke anvendes magt. Dækslet glider på indbyggede skinner. 3. Fjern evt. tilbageværende papir fra bakken. 4. Placer en ny pakke papir i bakken med den trykte side opad. 5. Anbrig begyndelsen af papiret over den sorte tromle. 6. Skub papirbakken på plads og tryk den helt ind. 7. Tryk på Stoptasten for at køre papiret til startpositionen. 11

12 Hasteoptagelse ved opstart Når enheden startes og login skærmen vises fremkommer et ikon Start Emergency ECG. Ved at klikke på dette ikon springes alle normale log-in procedurer over og skærmen for optagelse af hvile-ekg åbnes direkte. Optagelse i auto eller manuelt mode foretages herefter på den sædvanlige måde: Tryk på Auto (1) for at optage i auto mode Tryk på Manuel (2) for at optage i manuelt mode (kontinuerlig udskrift) Tryk på Stop (3) for at stoppe udskriften Efter hasteoptagelse har været anvendt, bliver man ved næste ordinære login spurgt om man vil overføre hasteoptagelsen til databasen. Hasteoptagelser kan også overføres via Indstillinger - Database menu. Hasteoptagelser kan gemmes og der kan angives patientdata. I tilfælde af strøm eller skærmsvigt under almindelig drift, er det muligt at foretage en akutudskrift som beskrevet ovenfor ved hjælp af auto, manuel og stop tasterne. 12

13 Brug af programmet Logge ind og logge ud CS-200 programmet åbner når enheden tændes. Hvis programmet har været lukket (men CS-200 ikke har været slukket) eller hvis Auto Start er slået fra, er der et ikon på skrivebordet, der åbner programmet. Login Loginskærmen fremkommer: Hvis dialogboksen ikke fremkommer automatisk, klik på Login for at få den vist. Hvis en menu eller funktion beskrevet i denne manual ikke er tilgængelig, men omfattet af de valgte optioner, kontroller venligst brugerrettighederne. Disse defineres i systemindstillingerne. Windows godkendelse Der er mulighed for Windows godkendelse af brugerid og password og automatisk login. Dette indstilles i systemindstillinger. Når dette er indstillet fremkommer et ekstra felt i login-billedet, hvor Windows domænet er angivet. Når dette vises betyder det at kun brugere der er registrerede på PCen kan logge på programmet. Lukke programmet Programmet skal lukkes fra login-skærmen. Klik på Luk-ikonet for at lukke programmet. Logge ud fra patientskærmen Der kan kun logges ud fra patientskærmen. For at logge ud fra en visningsskærm, gå først til patientskærmen. For at logge ud, eller lade en anden bruger logge ind, klik på ikonet øverst til venstre på skærmen. Det er muligt at indstille systemindstillingerne således, at der automatisk logges ud efter en brugerdefineret tid uden aktivitet er gået. Retur til patientskærmen fra en visningsskærm For at gå tilbage til patientskærmen fra en visningsskærm, klik på retur ikonet øverst til venstre. 13

14 Patientskærmen Patientskærmen er det første skærmbillede der vises efter der er logget på. I dette skærmbillede kan man: Åbne optagelsesskærme Vælge funktioner for datahåndtering Åbne systemindstillinger og skærme for brugerindstillinger Vælge patient og optagelse Redigere patientdata Søge efter patienter Åbne avanceret søgeskærm Vise en optagelse Sende/eksportere/modtage optagelser Udskrive en optagelse Starte en hvile-ekg optagelse Starte en arbejds-ekg optagelse Starte en Holter optagelse (Hvis MT-200 er installeret) Starte download af Holter optagelse (Hvis MT-200 er installeret) Starte en blodtryksoptagelse (Hvis MT-300 er installeret) Starte download af blodtryksoptagelse (Hvis MT-300 er installeret) Hvis nogen af de beskrevne muligheder ikke er tilgængelige, kontroller brugerrettighederne. Hvis Holter EKG og/eller døgnblodtryksprogrammer er installeret vises deres ikoner i værktøjslinien, og giver direkte adgang til programmerne. Der kan tilføjes ikoner til værktøjslinien for direkte adgang til brugerdefinerede funktioner. 14

15 Oversigt over patientskærmens funktioner Programmenuer - menuoptionerne ændrer sig i henhold til den viste skærm: Patient - patientdata og muligheder for redigering af optagelser Function - udskriv, opdater, importer, sorter etc. Settings - indstillinger Funktionsikoner - standardikonerne set fra venstre er som følger: Logud ikonet logger den aktuelle bruger ud af systemet og viser login skærmen, så en ny bruger kan logge på. Bemærk at det er muligt at indstille automatisk log ud. View viser den markerede optagelse (for redigering, validering, analyse etc.). Dette efterfølges af ikoner for adgang til forskellige optageskærme og kan inkludere: Hvile-EKG Arbejds-EKG Hvilerytme Spirometri Holter EKG og blodtryk Programikoner - yderligere programikoner kan defineres af brugeren og tilføjes for at åbne ethvert program. 15

16 3. Søgeområde - søg efter en patient via patientid, sagsnummer eller navn og/eller fødselsdato. Bemærk! Nogle brugerrettigheder giver ikke adgang til alle visningsfunktioner. Der er mulighed for søgning med yderligere parametre (optagelsestype, dato, udskrivning, validering etc.) 4. Databaseikonet opdaterer databasen. Dette kan f.eks. anvendes, hvis programmet er i et netværk eller hvis SEMACOMM er installeret. Når der klikkes på ikonet opdateres listen over patienter og optagelser, og eksternt redigerede optagelser, der er modtaget efter programmet blev åbnet, gives referencer. 5. Patientliste - marker en patient for at få en liste over alle optagelser for den pågældende patient. Klik på PatientID (5a) for at sortere efter patientid og indstille søgefeltet til patientid eller sagsnummer (se punkt 3.) Klik på navn (5b) for at sortere efter navn og indstille søgefeltet til navn / fødselsdato. Der er også en funktion, der skjuler patientlisten. Når denne funktion er slået til, vises ingen patienter ved login. Patientlisten vises kun, når der er foretaget en søgning. 6. Optagelser for den valgte patient. Marker en optagelse og klik på View ikonet (2) eller dobbeltklik for at åbne optagelsen. Optagelsestyperne vises med følgede ikoner. Rytme-EKG Arbejds-EKG Hvile-EKG Spirometri En markering i kolonnerne indikerer følgende: Kolonne V P S Betydning Validated. Optagelsen er blevet godkendt. Printed. Optagelsen er blevet udskrevet. Sent. Optagelsen er blevet sendt til eksternt udstyr. E Exported. Optagelsen er blevet eksporteret eller overført til en server, mappe e. l. A Archived. Optagelsen er blevet arkiveret på CD, server e.l. 7. Generel og optagelsesspecifik information. 8. Rediger angiven patient eller angiv ny patient. 9. Eksporter den valgte optagelse eller send patientinformation. 10. Printerikoner for udskrift af optagelsen i henhold til standardindstillingerne eller for at angive specifikke data for udskrift. Standardindstillingerne angives i systemindstillinger. 16

17 Funktioner ved højreklik i patientkolonnen Ny patient Rediger patient Slet patient. Du bliver bedt om at bekræfte. Hvis der er optagelser på patienten, bliver du bedt om at slette disse først. Angiv arbejdsemne - Åbn arbejdslisteskærmen for at angive arbejdsliste for patienten. Funktioner ved højreklik i optagelseskolonnen Når en optagelse markeres hvorefter der højreklikkes på den, fremkommer flere alternativer for redigering af optagelsen. Funktionerne er følgende: Edit recording. Højde, vægt, blodtryk etc. kan ændres for optagelsen. Det er kun data for optagelsen der kan ændres. Navn, fødselsdag o.l. ændres i redigeringsskærmen. Assign recording. Hvis optagelsen fejlagtigt er blevet udført under den forkerte patient, kan optagelsen flyttes til korrekt patient. Delete recording. Sletter den valgte optagelse. Du bliver bedt om at bekræfte. For at slette en patient, gå til patientmenuen. Hurtig patientsøgning via navn eller ID Søge efter en patient med navn eller fødselsdato For at søge efter en patient med navn eller fødselsdato gør som følger: 1. Klik på titelbjælen Name (2). 2. For at søge efter en patientkategori, f.eks. patienter hvis efternavm begynder med n, skriv n i feltet Name (3). For at indsnævre søgningen, indtast fornavnet eller de første bogstaver i fornavnet i feltet First Name. 3. Alle patienter der begynder med de angivne bogstaver fremkommer på en liste når der klikkes på Search (5) eller trykkes Enter. 4. For at søge efter en patient via fødselsdato, angiv patientens fulde fødselsdato og klik på Search (5) eller tryk Enter. 5. For at nulstille søgningen, klik på Clear (4). Søge efter en patient via ID 1. Klik på titelbjælken Patient ID (a). Navnefeltet ændrer sig til Patient ID. 2. Angiv ID et i feltet Patient ID. Der kan angives så mange karakterer, som man ønsker. 3. Alle patient ID er, der begynder med det angivne, vises på en liste når der klikkes på Search eller trykkes Enter. 4. For igen at vise alle patienter, klik på Clear. Bemærk: Nogle brugerrettigheder giver ikke adgang til alle visningsfunktioner. 17

18 Avanceret søgeskærm og grupperedigering Åbn søgeskærmen fra patientskærmen som følger: Klik på ikonet Search Tryk F3 Vælg Search Recordings fra patientmenuen. Følgende vises: Klik på View (1) for at vise den markerede optagelse. Når der klikkes på Search (2) kan omfattende søgeparametre angives via type, dato for optagelse, læge etc. Dette giver mulighed for f.eks. at søge efter alle optagelser valideret af en bestemt læge eller afdeling, etc. Klik på Today (3) for at begrænse søgningen til optagelser, der er foretaget samme dag. Klik på Edit (4) for at redigere optagelsen/ patientdata. Marker boksen Count search result (5) for at få vist antallet af optagelser for statistisk brug. Udskriv alt Når søgeresultaterne vises fremkommer et tredje ikon på skærmen. Når der klikkes på dette ikon udskrives alle optagelser der er fundet for den specifikke søgning. 18

19 Grupperedigering Når en optagelse åbnes fra søgeskærmen fremkommer et nyt ikon, NextRec i visningsskærmen. Klik på dette ikon for at gå til næste optagelse i søgeresultatet. Når alle optagelser er blevet set går programmet tilbage til søgeskærmen. Alle optagelser, der er blevet redigeret, og nu ikke opfylder søgekriterierne, er ikke med i listen. Alle optagelser, der ikke er blevet redigeret, forbliver i listen. Hvis analyseskærmen åbnes i èn optagelse, vises den automatisk i de følgende optagelser, der åbnes med NextRec. Hvis analysen er blevet redigeret spørges der, om man vil gemme ændringer i analysen inden næste optagelse vælges. Analyseskærmen forbliver i samme position for alle optagelser. Bemærkninger til søgeskærmen Afhængig af brugerrettighederne kan der være begrænset adgang til optagelser eller til at validere optagelser. Hver brugers rettigheder angives af administrator i systemindstillinger. Arkiverede optagelser kan ikke (selvom de fremkommer i patientskærmen og kan vises) søges. Søgeindstillinger gemmes i brugerprofilen, så de automatisk vælges næste gang søgeskærmen åbnes. Det betyder f.eks., at det seneste sagsnummer kan anvendes til at udføre en søgning i databasen. Det kan være brugbart, hvor kun sagsnummeret er tilgængeligt (ofte en stregkode.) 19

20 Indtastning og redigering af patientdata og optagelsesdata. Optagelsesspecifikke data så som højde, vægt, blodtryk o.l. ændres kun for en bestemt optagelse. Genrelle patientdata, så som navn, fødselsdato o.l. ændres for alle optagelser på den patient. Patientdata Åbn patientskærmen ved at markere patient/recording for patienten og klik på knappen Edit (1). Indtast en ny patient med knappen New Pat(2). Føgende skærm vises: Downloade patientdata fra database For at hente patientdata fra ekstern database, angiv patientid eller sagsnummer og klik på PDQ (3a, 3b). Hvis patienten findes, bliver en ny patient angivet eller en eksisterende patient opdateret, når brugeren accepterer. Arbejdsliste PDQ-funktionen kræver at en Schiller Communications Server håndterer kommunikationen. Adressen for denne skal angives i systemindstillinger. Optagelsesdata (patient) Marker patient og optagelse i patientskærmen og klik på Edit patient ikonet eller Edit recording i patientmenuen. Følgende skærm vises: 20

21 Edit patient skærmen kan også åbnes ved at højreklikke på patienten í patientskærmen. Edit recording skærmen kan også åbnes ved at højreklikke på optagelsen i patientskærmen. Formatet for patient-id kan frit defineres af brugeren i systemindstillinger. Dog kan der maksimalt anvendes 20 anslag. Last name First name Second last name Sex Date of birth Indtast patientens efternavn (max. 30 anslag) Indtast patientens fornavn (max. 15 anslag) Indtast patientens mellemnavn (max. 30 anslag) Indtast patientens køn (M=mand; F=kvinde) Indtast patientens fødselsdato (dd-mm-åå). Den nemmeste måde er at klikke på ikonet til højre for feltet for at få vist en kalender. Der bladres i år og måneder med pilene (1) Weight Height Pacemaker Insurance Insurance type Indtast patientens vægt mellem 0,5 og 250 kg. Indtast patientens højde mellem 20 og 250 cm Marker afkrydsningfeltet hvis patienten har pacemaker. Angiv forsikringsselskab Vælg forsikringstype 21

22 For at skrive i de individuelle felter, gør som følger: 1. Klik på write ikonet (2) i redigeringsskærmen. 2. Vælg tabeltype (3). 3. Klik new for at registrere data. Sletning af optagelse/sletning af patient For at slette en optagelse: 1. I patientskærmen markeres optagelsen. 2. Vælg Delete recording (2) i patientmenuen. Du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at slette. For at slette en patient: Før en patient kan slettes, skal alle optagelser der er knyttet til patienten slettes. Der fremkommer en advarsel, hvis man forsøger at slette en patient, der har gemte optagelser i systemet. 1. Marker patienten i patientskærmen. 2. Vælg Delete patient (1) i patientmenuen. I hospitalssystemer, hvor patientdata kan importeres via systemet, kan man få mange patienter, der ikke har optagelser. Programmet har en funktion, der sletter hele gruppen af patienter uden optagelser. Dette gøres i funktionsmenuen. Tildeling af optagelse En optagelse, der er blevet gemt under den forkerte patient, kan flyttes. Alle optagelser skal tildeles individuelt, det er ikke muligt at tildele en gruppe af optagelser. For at tildele en optagelse gøres som følger: 1. I patientskærmen markeres den optagelse, der skal flyttes. 2. Vælg Assign record i patientmenuen eller højreklik på optagelsen. 3. Indtast den nye patients ID og klik på Find 4. Når ID et er fundet klikkes på OK for at flytte optagelsen til den valgte patient. Hvis ID et ikke kan findes er det ikke muligt at klikke på OK og der fremkommer en meddelelse. Kontroller ID et og klik igen på Find. 22

23 Sende en optagelse via . For at sende en optagelse som gør som følger: 1. I patientskærmen, markeres optagelsen, der skal sendes. 2. I patientmenuen vælges Send mail. 3. Standardbrowseren åbner, med den valgte optagelse vedhæftet. Send som normal . Optagelser, der er sendt som er ikke indikeret med et S i optagelsesafsnittet af patientskærmen. 23

24 Importere data Denne funktion importerer en optagelse fra en ekstern kilde eller mappe. Når denne funktion vælges, placeres alle importerede optagelser i SDSRECS mappen og er tilgængelige for visning direkte. For at importere en optagelse eller en gruppe af optagelser gør som følger: 1. I patientdataskærmens funktionsmenu vælges Import og de data, der skal importeres, markeres. 2. I det øverste felt vælges det drev, hvor de importerede filer skal placeres. (Klik på browse-ikonet (1) til højre for feltet for at få vist de drev, der er tilgængelige fra systemet og vælg filer.) 3. Klik på Start. Alle optagelser på det valgte medie kopieres til SDSRECS filen og er tilgængelige for visning. Hvis optagelserne ikke er tilgængelige vælges Restore database fra funktionsmenuerne. Når MT-200 (Holter) eller MT-300 (Blodtryk) vælges til import, bliver alle filer og patientdata gemt med MT-200/MT-300 (skal være installeret på PC eller netværk) givet reference i SDS-104 programmet. MT-200/MT-300 åbnes automatisk for visning af optagelsen. Eksportere data Eksportfunktionen kopierer en godkendt optagelse til en bestemt mappe/katalog. Optagelsen kan herefter ses af f.eks. et hospitalsnetværk. Når der er angivet PDF genererer programmet først PDF -filen og placerer den derefter i folderen. Manuel eksport af data I patientskærmen markeres den optagelse, der skal eksporteres, hvorefter der klikkes på Export. Mappen som RST/PDF-filen skal placeres i, defineres i systemindstillinger. 24

25 Eksportindstillinger Adressebog For at eksportere en fil / generere en PDF fil gøres følgende: I adressebogen i systemindstillinger angives en eksport adresse, hvor optagelsen sendes til. ConnName - Vælg et passende navn/akronym Type - Vælg Export Phone Number - Ikke tilgængelig Protocol - Vælg SEMA2 Device - Ikke tilgængelig Overførselsindstillinger I fanebladet Transfer (1) angives, hvilke data der skal eksporteres: RST-fil eller PDF. Vælg en adresse (2) som angivet i adressebogen, der skal eksporteres til. 25

26 Sende patientdata Send patientdata -funktionen sender patientdata til et eksternt apparats database. For at sende data gøres følgende: 1. Vælg patient i patientskærmen og klik på Send PatData. 2. En liste med alle adresser fremkommer. Vælg den ønskede adresse og tidspunkt for afsendelse og klik på OK. Angive modtageradresse 1. I adressebogen i systemindstillinger defineres den adresse, hvor patientdata skal sendes til. Følgende skal bemærkes ved adresseangivelse: ConnName kan være specifikt for apparatet og COM-port og skal da være i følgende format: xxxxxx-y (max. 8 anslag) hvor xxx er apparatets lokations-id og y er COM-porten, der begynder med 0. (Dvs. 0 = COM1; 1 = COM2 etc.) Der skal være bindestreg mellem xxxx og y. Opdatering af databasen Hvis CS-200 er tilsluttet netværk og programmet er åbent, opdateres eksternt redigerede optagelser ikke i databasen. For at opdatere databasen klikkes på DB i patientskærmen. Endvidere åbnes SemaComm automatisk, når computeren tændes og alle modtagne optagelser gemmes i importfolderen. Disse optagelser overføres til SDS-200 databasen, når programmet åbnes. Men, når CS-200 programmet allerede er åbent, sker overførslen ikke automatisk, og for at se filerne må der klikkes på DB. 26

27 Generere en PDF-fil PDF-filer kan genereres fra patientskærmen og fra en vist optagelse. For at genere en PDFfil, vælg Generate PDF Report (1) i funktionsmenuen (i patientskærmen skal optagelsen først markeres.) For at angive indstillinger før PDF-filen genereres, klik på Generate PDF Report.. (2). Når der er genereret en PDF-fil kan den ses, gemmes, sendes med etc. som normalt. Titelinformationen for den genererede PDF-fil kan angives så den passer til det enkelte system. 27

28 Arbejdslister Denne funktion sender patientdata til eksternt udstyrs arbejdsliste. Følgende enheder kan modtage arbejdslister: AT-10 Plus CS-200 AT-104PC SEMA-200 Denne funktion kræver at en Schiller Communication Server (SCS) håndterer kommunikationen mellem enhederne. SCS adressen skal angives i systemindstillinger. Bemærk, at ikonet for arbejdslister kun fremkommer, når der er angivet adresse for SCS. Danne et arbejdslisteemne Arbejdslistefunktionerne angives/ses fra patientskærmen. 1. I patientskærmen markeres patienten og et arbejdsemne vælges ved at: Klikke på ikonet Create Workitem eller Vælge New workitem fra patientmenuen. 2. Angiv optagelsestype eller lad være tomt for ikke at angive type. 3. Angiv: Henvisende læge/bruger Modtagende enhed Afdelings ID Stue nummer/id 4. Gennemse indstillingerne og klik på Finish for at gemmer arbejdsemnet. Efter der er lavet en optagelse uploades data til SEMA/SDS når den optagende enhed giver besked herom. 28

29 Angive modtageradresse I adressebogen i systemindstillinger angives den adresse, som arbejdslisten skal sendes til. Følgende skal bemærkes når adressen angives: 1 ConnName - Er specifikt for apparatet og er enhedens brugerid. Der skal angives nøjagtigt det samme som angivet for apparatet. Type - Vælg altid Line Phone Number - Ikke tilgængelig Protocol - Ikke tilgængelig Device - Vælg ASCII Se og downloade en arbejdsliste 1. Fra patientskærmen klikkes på ikonet Worklist for at se arbejdslisten. 2. Arbejdslisten vises: Klik på Retrieve new Worklist (a) for at opdatere / downloade en arbejdsliste. Alle arbejdslister, der er blevet angivet for den specifikke enhed eller alle enheder, downloades. Der vises en statuslinie mens arbejdslister downloades. 3. Når en optagelse er markeret vises patientens navn til venstre (b). 1 Hvis der skal sendes til alle enheder, skriv * i ConnName. Det betyder, at patientdata frem kommer på alle enheder i netværket. 29

30 Andre databasefunktioner Arkivering Arkivering må ikke forveksles med back-up, som vi stærkt anbefaler at udføre på daglig basis. Arkivering udføres når en optagelse ikke længere skal bruges til aktiv adgang. Arkivering udføres sædvanligvis i batch, d.v.s. at et antal optagelser arkiveres samtidig. Vi anbefaler, at der arkiveres med jævne mellemrum. Når der arkiveres flyttes eller kopieres valgte datafiler til et arkiv. Det kan være en anden harddisk, en anden mappe på samme harddisk, CD-rom, ZIP-enhed etc. Efter at en optagelse er arkiveret, resterer en henvisning til patienten og optagelsen i databasen. Henvisningen vises i patientskærmen. Optagelsen kan stadig åbnes på normal vis. Forsøger man at åbne en optagelse, der ikke er tilgængelig (f.eks. hvis gemt på ekstern harddisk) vises en meddelelse om at arkiveringsdisken skal tilsluttes. En arkiveret optagelse kan vises i patientskærmen, men det er ikke muligt at: Redigere en arkiveret optagelse Eksportere en arkiveret optagelse Godkende en arkiveret optagelse Foretage en avanceret søgning Arkivere I patientdataskærmen vælges Database - Archive i funktionsmenuen. Øverst i arkivmenuskærmen kan 2 sider vælges via fanebladene; Archive og Settings. Archive maintenance giver flere indstillinger, der vil blive beskrevet senere. Arkivkatalog Angiv enhed og katalog for arkivering. Standard lagrings medie (drev) kan forprogrammeres i undermenuen Directories i systemindstillinger. Mere herom senere. Det anbefales at der ikke arkiveres mere end ca optagelser i én undermappe. Større mængder kan forringe adgangshastigheden. Klik på Start for at arkivere de valgte optagelser. Følgende felter vises efter arkivering: Err Totals in Dir Antal optagelser, der ikke kunne arkiveres. Det totale antal optagelser der bliver arkiveret. Viser det totale antal optagelser i kataloget. 30

31 Arkivindstillinger Archive conditions Date incl. full disclosure files Marker de klassifikationer af optagelser der skal arkiveres. Arkivdato filter. Hvis dette ikke ønskes efterlades begge umarkeret. Ved markering kan et antal dage tilbage eller et specifikt tidsrum angives Markér full dislosure boksen, for at arkivere full disclosure optagelser. Vær opmærksom på, at disse optagelser kan være meget store. Kontroller, at der er tilstrækkelig plads på arkiveringsenheden. Delete files automatic Create subdirectories ilog Markér denne boks, hvis den originale optagelse skal slettes automatisk efter arkivering. NB! Hvis boksen ikke markeres, forbliver datafilen på den oprindelige filplacering. Det betyder at den samme optagelse kan fremgå to gange på patientskærmen. Den arkiverede version vises med et arkiveret-flag på skærmen. Optagelser kan også slettes manuelt - dette beskrives senere. Marker denne for at oprette underbiblioteker. Marker denne boks for at føre optegnelse over alle arkiverede optagelser og fejlmeddelelser. Mappen hvor optegnelser genereres indstilles i Directories (logs) undermenuen i systemmenuen. Arkivindstillinger kan gemmes som standard ved at klikke på Save. Hvis der er lavet ændringer og man ønsker at gendanne standardindstillingerne, klikkes på Default. For at afslutte uden at gemme ændringer, klik på Close. For at påbegynde arkivering, gå til arkiveringsskærmen. 31

32 Vedligeholdelse af arkiv Genopbygning af arkiv Vælg archive maintenance for at hente arkiverede optagelser og for yderligere specielle arkivindstillinger. Når optagelser er flyttet manuelt til en arkivmappe, eller der opstår en fejl i databasen, kan nogle filer i arkivkataloget være utilgængelige, indtil de er kortlagt af databasen. For at gøre optagelserne tilgængelige, vælg arkivkatalog i Read directory-feltet og klik på Start. Antallet af opdaterede patienter og optagelser vises. Det totale antal optagelser i arkivkataloget vises i bunden af skærmen. 32

33 Special-opgaver Delete original Delete recording ref. Reset archive flag Markér denne boks for manuelt at slette alle optagelser efter arkivering. Bemærk at optagelser også kan slettes automatisk efter arkivering. Når denne boks er markeret kan der vælges en dato. Alle arkiverede optagelsesreferencer før den definerede dato, slettes i databasen. NB! Med denne funktion er det alene indeksreferencen til optagelserne, der slettes. Selve optagelserne slettes ikke. Hvis der, på et senere tidspunkt, ønskes adgang til optagelserne, vælg Rebuild archive oven for. Dette er en specialfunktion, der nulstiller arkivflaget på arkiverede optagelser. Dette muliggør eksempelvis at rearkivere optagelserne i et andet katalog. Genopretning af databasen Hvis importerede filer ikke kan vises SDS-104 databasen indeholder et referenceindex (pointer) til kataloget hvor optagelser er gemt. Når optagelser importeres, kan det forekomme, at pointeren skal indstilles, så databasen ved hvor optagelsen er gemt. Dette gøres som følger: 1. I hovedskærmen vælges Restore database i systemmenuen. 2. Vælg det drev, hvor optagelserne gemmes - klik på browse til højre for feltet for at få vist de tilgængelige drev og vælg fil. 3. Klik på Start. Alle optagelser i det valgte katalog bliver direkte tilgængelige for visning. Refresh DB ikonet i patientdataskærmen har en anden funktion, og bruges til at opdatere databasen for at se optagelser tilføjet på en anden lokation. 33

34 Sletning af patienter uden optagelser Patienter i databasen uden optagelser, eller der ikke er blevet redigeret indenfor et bestemt tidsrum kan slettes. Dette kan for eksempel inkludere: Patientdata der er angivet manuelt, men uden der er lavet optagelser. Automatisk importerede patientdata fra eksterne systemer med uden optagelser. Patienter der havde optagelser men som nu er slettet. Disse patienter kan slettes samlet fra databasen som følger: Vælg Start Patient Maintenance fra Databasemenuen. Følgende vises: Vælg tidsrum eller ældre end som følger: Når der vælges Older than days slettes patienter, der ikke har nogen optagelser og patienter der blev indtastet/redigeret for mere end det angivne antal dage siden og ikke er redigeret siden. Når der vælges Between slettes patienter, der ikke har nogen optagelser og patienter der blev indtastet/redigeret i det angivne tidsrum og ikke er redigeret siden. Sletning af individuelle patienter udføres fra patientskærmen. Overførsel af hasteoptagelser til serveren Denne funktion anvendes til at overføre enhver lokalt gemt optagelse til serveren. Denne funktion er alene tilgængelig for enheder der er tilsluttet et netværk og anvender en central database til at gemme optagelser. 34

35 Hvile-EKG - Elektrodeplacering For at EKG et skal blive af så høj kvalitet som muligt, er det vigtigt at modstanden mellem hud og elektroder er så lav som muligt. Følg nedenstående anvisninger: 1. Kontroller at patienten er varm og afslappet. 2. Barber området, hvor elektroden skal placeres, inden det rengøres. 3. Sprit området grundigt af. 4. Kontroller, at der er gel mellem elektroden og huden inden elektroden påsættes. 5. Placér C4 elektroden først. Den skal sættes i 5. intercostalrum (ICS), ud for midten af nøglebenet. 6. Påsæt derefter: C1 i fjerde ICS, parasternalt højre. C2 i fjerde ICS, parasternalt venstre. C3 mellem og med samme afstand til C4 og C2. C6 på patientens side og justeret efter C4. C5 mellem og med samme afstand til C4 og C6. 7. Derefter påsættes: RA og LA (højre og venstre arm) på indersiden af armene, lige oven for håndledet. LL (venstre ben) på indersiden af venstre ben, lige oven for anklen. N (neutral) på indersiden af højrebenet lige oven for anklen. Elektrodemodstanden kan kontrolleres på optagelsesskærmen. Det kan være vanskeligt at få plads til alle elektroderne på et barn. I det tilfælde kan C4 placeres på højre side af brystet. Kontroller at hverken patienten, ledende dele af patienttilslutningen eller elektroden kan komme i kontakt med andre mennesker eller ledende genstande, selvom disse er jordede. 35

36 Stress-test - Elektrodeplacering C1 - C6 som ved hvile-ekg som beskrevet ovenfor. RA, LA, LL og N påsættes som følger: LL på venstre side af torso, nederst på brystkassen. N på højre side af torso, nederst på brystkassen. LA og RA sættes enten på ryggen over skulderbenet, eller på brystet, lige under nøglebenet. 36

37 Elektrodetest Følgende skærm vises, hvis der er dårlig elektrodekontakt når EKG et startes. Skærmen kan også vises når som helst, ved at vælge Electrode test i funktionsmenuen i EKG-skærmbilledet. Hvis en elektrode løsner sig, lyder en alarmtone. Elektrodeplaceringer på brystkassen vises med en grøn cirkel, hvis elektrodemodstanden er indenfor tolerancen. Hvis en elektrodemodstand er udenfor tolerancen, ændrer den grønne cirkel sig til en rød trekant. Den viste elektrode skal genplaceres. Offset måletabellen til venstre for illustrationen giver en indikation af hud/elektrodemodstanden for alle elektroder og viser elektrode dc offset, som er spændingstabet i patientkabel og elektroder. Højre kolonne viser den målte spænding for hver elektrode i mv, målt mellem elektroden på venstre ben og den enkelte elektrode. Det kan indikere eventuelle fejl i patientkabel eller elektrode. Den målte spænding afhænger af, hvor elektroderne tilsluttes. Følgende spændingsaflæsninger kan forventes: Med patient Med patientsimulator Med alle elektroder kortsluttet Uden patientkabel ±100 mv: God tilslutning, lav modstand. En afvigelse på op til ±300mV giver en acceptabel måling. ±20 mv: Dette afhænger af hvilken patientsimulator der anvendes, og skal betragtes som en måling med bred marginal. ±20 mv -350mV til -500mV 37

38 Optagelse af hvile-ekg Når en EKG-optagelse startes, ved klik på Auto, bearbejdes de forudgående 10 sekunders EKG (før start af autooptagelse.) Der kan udskrives og optagelsen kan redigeres, gemmes eller overføres. Data for optagelser i automode gemmes i ubearbejdet format. Under indhentning af data er det muligt at vælge antallet af afledninger, afledningsgruppe, hastighed og følsomhed. EKG-formatet, der vises på skærmen, er uafhængigt af udskriften. Advarslerne i brugermanualen skal læses grundigt og forstås inden programmet anvendes. Apparatet er CF-mærket og patienttilslutningen er helt isoleret. Kontroller imidlertidig altid, at hverken patienten, ledende dele af patientkablet eller elektroderne kan komme i kontakt med andre personer eller ledende genstande under optagelsen. Forberedelser 1. Forbered patienten og forbind elektroderne 2. I patientskærmbilledet markeres den nuværende patient eller der klikkes på New patient. 3. Klik på hvile-ekg ikonet for at åbne dataindhentningsskærmen. 4. Kontroller og angiv patientdata. 5. Kontroller elektrodeforskydingen. Kontroller signalkvaliteten på skærmen. Hvis kvaliteten ikke er god må elektroderne genplaceres. Nødudskrift ved strøm- eller skærmsvigt I tilfælde af strømsvigt forbliver CS-200 tændt i en begrænset periode, og der kan opnås udskrift på den termiske printer som følger: Tryk på Autotasten (1) for at få udskrift i automode Tryk på Manuel tasten (2) for at få en manuel udskrift Tryk på Stop (3) for at stoppe udskriften Autooptagelse Der er to tilgængelige formater for autoudskrift. Formaterne defineres i systemindstillinger. For at foretage en optagelse i autoformat 1: Klik på Autoikonet i værktøjslinien Tryk på Autotasten (1) Tryk på F5 Vælg Auto ECG 1 i funktionsmenuen For at foretage en optagelse i autoformat 2: Tryk Shift + F5 Vælg Auto ECG 2 i funktionsmenuen Hvis en elektrode løsner sig forekommer en akustisk alarm, og elektrodebilledet vises på skærmen. I det tilfælde må den pågældende elektrode genplaceres. 38

39 Optagelse i manuelt mode Manuelt mode giver en direkte udskrift af real-time EKG med fuld kontrol over parametervalget. Udskriften viser følgende: 6 (valgte) afledninger med afledningsid I den nederste del, hastighed, brugerid, indstillinger for netstrømsfilter og myogramfilter. I toppen, puls som gennemsnit af de seneste 4 slag, følsomhed, tid og dato. Manuel real-time udskrift kan ikke foretages på ekstern printer idet databehandlingstiden for printeren er for lang. Udskriften foretages derfor altid på den interne printer. For at starte en manuel optagelse: Tryk på Manuel-tasten (2) Klik på ikonet for manuel optagelse Vælg Start Manual recording i funktionsmenuen Tryk F3 Hastighed, følsomhed og afledningsgruppe ændres ved hjælp af det fremkomne kontrolpanel. Hvis kurverne driver, klik på 1 mv ikonet for at udskrive en 1 mv referencepuls. For at stoppe den manuelle udskrift: Tryk på Stoptasten (3) Klik på Stopikonet Vælg Stop Manuel recording i funktionsmenuen Tryk F4 39

40 Indstillinger og optioner for hvile-ekg skærmen 1. Afledningsgruppe og følsomhed. For at ændre den viste afledningsgruppe, klik på op og ned - pilene. Følsomheden af kurven på skærmen vises ved siden af afledningsrækkefølge-pilene. For at ændre følsomheden, klik på pilen til højre for følsomheden og vælg imellem 2,5; 5; 10 eller 20 mm/mv. 2. Hastighed. For at ændre hastigheden, klik på pilen og vælg imellem 12,5; 25 eller 50 mm/ms. 3. Kontrol- og indstillingsikoner inklusive: Autooptag - lav en optagelse i automode (med udskrift i format 1) Filter - Slå myogramfilter til/fra. Cut off frekvens indstilles i systemindstillinger. Centrér. Klik for at recentrere signalet. Skærm1/skærm 2. Klik for at vælge 2 prædefinerede skærmlayout. Skærmindstillingerne angives i sytemindstillinger. 4. Vælg afledningsrækkefølge imellem: Normal DAJ V7, V8, V9 YXYZ Frank XYZ Bip 40

41 Skærmmenu (view menu) Skærmmenuen indeholder forskellige visningsalternativer for hvile-ekg. Screen 1 / Screen 2 Screens Samme funktion som skærm 1/skærm 2 ikonerne i toppen af skærmen. Med denne markeret kan der vises andre skærmvisninger. Klik på den ønskede visning. Next leads Previous leads PM detection Filter Recenter signal Vis næste afledningsgruppe Vis forrige afledningsgruppe Når pacemakerdetektion er valgt er der sat flueben foran optionen. Fundne pacemakerspikes markeres med en lodret rød linie på hver afledning. NB! Pacemakerspikes har standardhøjde, og er ikke repræsentative for spændingen. Slår myogramfilter til/fra. Når filteret er slået til er filterikonet gult og et flueben er placeret foran optionen. Nulstiller afledningerne til baseline. 41

42 Funktionsmenu under optagelse af hvile-ekg Funktionsmenuen giver følgende funktioner ved optagelse af hvile-ekg som følger: Auto ECG 1 / ECG 2 Start manual recording Stop manual recording PM Measurement (option) Start en automatisk EKGoptagelse i format 1 eller 2. Starter manuel EKGudskrift Stopper udskriften Viser information om en evt. pacemaker. Følgende information gives: Pacemakerfrekvens Tiden mellem VV impulserne i ms. Tiden mellem den atrielle og ventrikulære impuls i ms. Pulsbredden af den ventrikulære spids. Pulsbredden af den atrielle spids. QRS Beep Electrode test Slå QRS-lyden til/fra Viser elektrodemodstanden. Hvis en elektrodemodstand er for høj til optagelse vises en rød trekant og den viste elektrode må trykkes fast/udskiftes. Måletabellen til venstre for illustrationen giver en indikation af elektrodemodstanden for alle elektroder. Disse bør alle ligge i intervallet ± 200 mv. 42

43 Visning og redigering af optagelser Dette afsnit omhandler de informationer, der vises efter optagelsen er lavet samt mulighederne for redigering og fortolkning af optagelsen. Hvile-EKG Hvile-EKG optagelser vises i fortegnelsen med patientsymbolet. Gennemsnitsskærmen (1) Beregnede gennemsnitsværdier over alle 10 sekunders optagelse. Heart rate - gennemsnittet af pulsen over 10 sek. RR - tidsintervallet i millisekunder mellem to på hinanden følgenden QRS-komplekser. P - varigheden af P-takken i millisekunder. PQ interval - tiden mellem starten af P-takken og starten af Q-takken. QRS - varigheden af det gennemsnitlige QRS-kompleks. QT - tiden mellem starten af Q-takken og slutningen af T-takken i det gennemsnitlige EKG QTc - den normaliserede værdi af QT ovenfor hvis hjerterytmen var 60 slag/minut. Axes - beregnet på basis af summen af afvigelser i aflednigerne I og avf. (2) Følsomhed - kan ændres ved hjælp af pilene. (3)Average/Rythm - med denne knap skiftes mellem gennemsnits- og rytmevisning. Med Rythm-ikonet markeret vises alle 12 afledninger i 4 kolonner á 3. Den første kolonne viser de første 2,5 sekunder osv. Med Average-ikonet markeret vises gennemsnitskomplekserne for alle afledninger. 43

44 (4) Normal/QT-dispersion - her skiftes mellem Normal og QT-dipersion. I begge visninger kan gennemsnitskomplekserne zoomes og redigeres. (5) Gennemsnits- eller rytmekomplekser for alle 12 afledninger. (6) PatientID og oversigt (7) Filterindstillinger - vises hvis aktiv da optagelsen blev gjort. Bemærk at filteret kan tilsluttes optagelsen når som helst ved at klikke på filterikonet. (8) QT-dispersions målinger (9) Område for pacemakermålinger. Vises kun hvis optionen Pacemakermåling er installeret. De målte værdier er: Pacemakerrytme (impulser/minut) Interval (VV og AV i millisekunder) Impulsens (A og V) i millisekunder (10) Dato, tid og type for den viste optagelse. Andre optagelser og optagelsestyper for patienten vises også. (11) Følsomhed for de to afledninger i den nederste sektion. (12) Den nederste sektion viser EKG-kurven for to afledninger i hele optagelsens 10 sekunders varighed. De to viste afledninger kan vælges imellem alle standardafledninger ved hjælp af pilene. Følsomheden af de to rytmeafledninger vises og kan ændres på samme måde. (13) Skifter mellem visning/ikke visning af målelinier. (14) To målelinier lægges på de to afledninger ved at klikke på (13). Den første, røde linie viser momenttiden fra starten af optagelsen. Den anden blå linie viser også momenttiden fra starten af optagelsen samt forskellen (deltaværdien) mellem de to målinger. Dette er den laveste måleværdi på den blå linie. Linierne kan flyttes ved at klikke og flytte til ønsket position. Gennemsnitszoom For at vise gennemsnittet for en enkelt afledning gøres følgende: 1. Kontrollér at Measurement feltet ((4) på forgående side) er Normal. 2. Placér markøren på den ønskede afledning på gennemsnitsskærmen i den øverste del af skærmen og klik på museknappen. Når mere end én afledning vises, relaterer alle målinger sig til originalen, d.v.s. den afledning der er markeret gul. Måletabellen (1) giver gennemsnitsmålingerne over hele optagelsen for den valgte afledning. Målepunkterne kan redigeres. Afledningsikonerne (2) gør det muligt at vælge andre afledninger. Den aktuelle afledning er gul. For at lægge en afledning oven i den aktuelle, klik på + under den ønskede afledning. 44

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Cardiofax 1150. Brugervejledning. Varenr. 15829 12/09

Cardiofax 1150. Brugervejledning. Varenr. 15829 12/09 Cardiofax 50 Varenr. 5829 2/09 Frontpanel 2 3. Betjeningspanel (se næste side) 2. Papirmagasin 3. LCD-skærm Venstre side af apparatet 2. Tryk på denne knap for at åbne papirmagasinet 2. Stik til patientkabel

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL)

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) G&G MediCare ApS Vejlevej 48 DK-7000 Fredericia Tel: +45 76 20 00 01 email:info@gg-medicare.dk www.gg-medicare.dk Introduktion Benytter du

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger

DLK Pro Download key. Avancerede digitale tachograf løsninger DLK PRO DOWNLOAD KEY Avancerede digitale tachograf løsninger DLK Pro Download Key Download tools PC program Med Download Tools programmet, der ligger på din DLK Pro, kan du; Se de generelle data for hver

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Indhold: Kort om BridgeCentral og BridgeMate funktionen Resumé PC en går i dvale eller lukker ned under en session Serveren mister strøm Et bord

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere