MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

2 INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises i denne brugervejledning, skal du erstatte "XXXX" med navnet på din model. Se s.6 vedrørende navnet på din model. De skærmbilleder og procedurer, der forekommer i denne betjeningsvejledning, gælder primært Windows 7. Med andre versioner af Windows kan nogle af skærmbillederne afvige fra dem, der er vist i denne betjeningsvejledning. Se vejledningen til dit operativsystem eller den online Hjælp for at få oplysninger om brug af dit operativsystem. Skærmvisninger, meddelelser og navne på taster vist i denne brugervejledning kan afvige fra dem, der forekommer på den faktiske maskine som følge af produktudvikling og ændringer. 2

3 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF BRUGERVEJLEDNINGEN... 5 OM BRUGERVEJLEDNINGERNE...5 ANVENDTE KONVENTIONER I DENNE BRUGERVEJLEDNING..5 FORSKELLE PÅ MODELLER FØR ANVENDELSE AF MASKINEN NAVNE PÅ MASKINDELE OG FUNKTIONER... 7 BETJENINGSPANEL...9 DISPLAY HJEMMESKÆRM...10 SÅDAN BRUGES DISPLAYET...11 SÅDAN TÆNDES OG SLUKKES MASKINEN SÅDAN TÆNDES MASKINEN...12 SÅDAN SLUKKES MASKINEN...12 ENERGISPAREMODI...12 ILÆGNING AF PAPIR ANVENDELIGT PAPIR...13 UDSKRIFTSSIDE OPAD ELLER NEDAD...14 ILÆGNING AF PAPIR...16 BAKKEINDSTILLINGER...19 BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTION BRUG AF BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTION...20 INDTASTNING AF TEGN TEGN, DER KAN INDTASTES PRINTER MASKINENS PRINTERFUNKTION UDSKRIVNING FRA WINDOWS VINDUET PRINTERDRIVEREGENSKABER GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSPROCEDURE UDSKRIVNING NÅR BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTIONEN ER AKTIVERET VISNING AF PRINTERDRIVERHJÆLP...27 LAGRING AF HYPPIGT ANVENDE UDSKRIFTSINDSTILLINGER.28 ÆNDRING AF PRINTERDRIVERENS STANDARDINDSTILLINGER UDSKRIVNING FRA EN MACINTOSH GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSPROCEDURE.31 UDSKRIVNING NÅR BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTIONEN ER AKTIVERET HYPPIGT ANVENDT FUNKTION VALG AF FARVETILSTAND...35 VALG AF EN PRINTMÅDEINDSTILLING TOSIDET UDSKRIVNING TILPASNING AF DET UDSKREVNE BILLEDE TIL PAPIRET.. 39 UDSKRIVNING AF FLERE SIDER PÅ EN ENKELT SIDE.. 40 PRAKTISKE UDSKRIVNINGSFUNKTIONER PRAKTISKE FUNKTIONER TIL OPRETTELSE AF BROCHURER OG PLAKATER FUNKTIONER TIL JUSTERING AF ET BILLEDES FORMAT OG RETNING JUSTERINGSFUNKTION TIL FARVETILSTAND FUNKTIONER, DER KOMBINERER TEKST OG BILLEDER UDSKRIVNINGSFUNKTIONER TIL SPECIELLE FORMÅL...54 PRAKTISKE PRINTERFUNKTIONER UDSKRIVNING UDEN PRINTERDRIVEREN DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA USB-HUKOMMELSE..58 DIREKTE UDSKRIVNING FRA EN COMPUTER ANNULLERING AF ET UDSKRIFTSJOB FRA MASKINEN...59 ÆNDRING AF MASKINEN TIL OFFLINE TILSTAND...59 APPENDIKS SPECIFIKATIONSLISTE FOR PRINTERDRIVER

4 3 FEJLFINDING FEJLFINDING NETVÆRKSPROBLEMER...63 INDIKATORER OG DISPLAYMEDDELELSER...67 INDIKATORER OG DISPLAYMEDDELELSER FJERNELSE AF FEJLAGTIGT FREMFØRT PAPIR FEJL I FREMFØRINGEN I SPECIALBAKKEN...68 FEJL I FREMFØRINGEN I MASKINEN...69 PAPIRSTOP I PAPIRBAKKE PAPIRSTOP I PAPIRBAKKE 2 (ekstraudstyr)...73 UDSKIFTNING AF FARVEPATRON UDSKIFTNING AF BOKSEN TIL OVERSKUDSTONER RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE KONTROL AF DET SAMLEDE ANTAL UDSKREVNE SIDER OG RESTERENDE TONER LISTEUDSKRIVNING (BRUGER) RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF PAPIRFREMFØRINGSRULLEN I MANUEL FEED...79 RENGØRING AF DEN FOTOLEDENDE TROMLES TONERDOSERING...79 RENGØRING AF LASERENHEDEN...80 JUSTERING AF DISPLAYETS KONTRAST WEB-FUNKTIONER I MASKINEN OM WEBSIDERNE SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL WEBSIDEN OM WEBSIDERNE (FOR BRUGERE) KONFIGURATION AF INDSTILLINGER FOR PRINTERTILSTAND SÅDAN KONFIGURERES INDSTILLINGERNE MENU FOR INDSTILLING AF PRINTERTILSTAND INDSTILLINGER FOR PRINTERTILSTAND OM WEBSIDERNE (FOR ADMINISTRATOREN) KONFIGURATION AF SMTP- OG DNS- SERVERINDSTILLINGER BESKYTTELSE AF INFORMATION PROGRAMMERET PÅ WEB-SIDEN ([Adgangskoder]) ADMINISTRATORINDSTILLINGER KONFIGURATION AF EN INDSTILLING I ADMINISTRATORINDSTILLINGERNE ADMINISTRATORINDSTILLINGER INDSTILLINGER FOR -STATUS OG ADVARSEL OM OPSÆTNING AF INFORMATION SMTP-OPSÆTNING OPSÆTNING AF STATUSMEDDELELSE OPSÆTNING AF ALARM-MEDDELELSER SYSTEMINDSTILLINGER ERKLÆRING OM VAREMÆRKER FORMÅL MED SYSTEMINDSTILLINGERNE PROGRAMMERING AF EN ADMINISTRATORKODE LISTE OVER SYSTEMINDSTILLINGER BRUG AF SYSTEMINDSTILLINGERNE Skift Kodeord...88 Initial Indst...88 Printer...88 Netværk...88 Brugerkontrol...90 Enhedskontrol...91 Funktions Indst...91 Energispare...92 Listeudskrift...92 Farvejustering...92 Sikkerhedsindst

5 ANVENDELSE AF BRUGERVEJLEDNINGEN Denne maskine er designet til at tilbyde smarte printfunktioner med maksimal brugervenlighed på et minimum af kontorplads. For at få det fulde udbytte af maskinens funktioner skal man læse og forstå denne vejledning før brug af maskinen. Læs også vejledningen til din computer. For hurtige opslag under anvendelse af maskinen, anbefaler SHARP, at du udskriver denne brugervejledning og lægger den et smart sted. OM BRUGERVEJLEDNINGERNE Der findes følgende brugervejledninger til maskinen: Startguide Denne brugervejledning beskriver: Specifikationer Sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af maskinen Betjeningsvejledning (på den medfølgende CD-ROM) Denne brugervejledning beskriver: Hvordan maskinen bruges, og hvad du skal gøre, hvis der opstår problemer. Software Setup Guide (på den medfølgende CD-ROM) Denne brugervejledning beskriver: Hvordan du installerer software til betjening af maskinen fra din computer. ANVENDTE KONVENTIONER I DENNE BRUGERVEJLEDNING Ikonerne i brugervejledningerne angiver følgende typer oplysninger: Advarsel GIV AGT Advarer brugeren om, at der kan ske personskade, hvis advarslens indhold ikke tages til efterretning. Advarer brugeren om, at det kan medføre beskadigelse af maskinen eller dens komponenter, hvis forholdsreglens indhold ikke tages til efterretning. Bemærkningerne giver relevant information om maskinen vedrørende specifikationer, funktioner, ydeevne, betjening og lignende, der kunne være nyttigt for brugeren at vide. 5

6 FORSKELLE PÅ MODELLER Denne brugervejledning dækker følgende modeller. Model Trådløst LAN MX-C300P MX-C300PE Ja MX-C300PL Nej Referencer til AB-serie (metrisk) og tommeserie Begge specifikationer er angivet, hvor det er relevant. Eksempel: Side 4: A4 og B5 (8-1/2" x 11" og 5-1/2" x 8-1/2") Selvom AB-seriens størrelsesangivelser er vist på betjeningspanelet i denne betjeningsvejledning, vises tommeseriens angivelser på maskinerne i tommeserien. 6

7 1 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger, der er vigtige at kende, før brug af maskinen. NAVNE PÅ MASKINDELE OG FUNKTIONER (14) (15) (7) (1) (2) (3) (4) (3) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (16) (3) (5) (6) (1) Strømafbryder Tryk på knappen for at tænde og slukke maskinen. (2) Udkastbakkeforlængere Når du udskubber papir i størrelse A4 eller større, kan du åbne bakken. (3) Håndtag Brug håndtagene til at flytte maskinen. Brug håndtaget bunden, når du monterer bakke 2. Hovedenheden er meget tung, så den skal løftes af to personer. Tag godt fat i håndtagene i hver side, når hovedenheden skal løftes. (4) Udkast bakke Udskrifter lægges ud i denne bakke. (5) Skuffe 1 Bakke 1 kan rumme ca. 250 ark (80 g/m 2 ). Se "ANVENDELIGT PAPIR" (s.13) vedrørende begrænsninger for papirtyper, -størrelser og -vægt. (6) Bakke 2 (ekstraudstyr) Bakke 2 kan rumme ca. 500 ark (80 g/m 2 ). Se "ANVENDELIGT PAPIR" (s.13) vedrørende begrænsninger for papirtyper, -størrelser og -vægt. (7) Betjeningspanel Betjeningspanelet indeholder betjeningstaster og indikatorlamper. (8) USB 2.0-port (type A) Denne bruges til tilslutning af en USB-enhed, f.eks. en USB-hukommelse, til maskinen. (9) Forreste låge Åbn for at udskifte tonerpatronen etc. (10) Håndtag til sidedæksel Træk i håndtaget for at åbne sidedækslet. (11) Sideafdækning Åbn papirstyret for at fjerne fejlindført papir. (12) Papirstyr til manual feed Indstil til papirets bredde, når du bruger specialbakken. (13) Manual feeder Specialpapir (kraftigt papir og transparenter) kan føres ind fra specialbakken. (14) USB 2.0-port (type B) Sæt USB-kablet i dette stik, når maskinen anvendes med en USB-forbindelse. (15) LAN-stik Sæt LAN-kablet i dette stik, når maskinen bruges i et netværk. (16) Forlænger til manual feed Åbn denne bakke, når du lægger papir i manual feed bakken. 7

8 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN (19) (20) (18) (17) (22) (21) (23) (17) Tonerpatron (Y/M/C/Bk) Indeholder toner. Når en tonerpatron løber tør, skal patronen med denne farve udskiftes. (18) Boks til overskudstoner Denne opsamler den resterende, overskydende toner efter udskrivning. (19) Papirstyr i fuserenhed Åbn papirstyret for at fjerne fejlindført papir. (20) Udløserhåndtag til heating sektion Tryk disse håndtag ned for at frigive trykket, når du fjerner papirstop i fikseringsområdet eller ved indføring af en konvolut fra manual feed bakken. (21) Rotationsknap til valse Drej på knappen for at fjerne fejlindført papir. (22) Papirbakke højre sidelåge Åbn denne for at fjerne fejlindført papir i bakker. (23) Duplekstransportørdæksel Åbn denne låge for at fjerne fejlindført papir. Advarsel Fikseringsenheden er varm. Rør ikke ved fikseringsenheden, når du fjerner det fejlagtigt fremførte papir. Hvis du gør det, kan det medføre forbrænding eller tilskadekomst. Når du trykker håndtagene ned, skal du klemme dem sammen med tommel- og pegefingeren, men du trykker dem langsomt ned. Hvis du trykker for hårdt på håndtagene, kan de ramme dine fingre. Bloker ikke maskinens udblæsningsåbninger ved at placere genstande foran dem eller ved at stille maskinen tæt på en væg. 8

9 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN BETJENINGSPANEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (1) Display Viser forskellige meddelelser. (s.10) (2) Tasten [SPECIALFUNKTION] ( ) Tryk her for at indstille papirstørrelsen og konfigurere systemindstillingerne. (3) Piletaster Tryk på piletasterne for at flytte markeringen (der angiver, at et element er valgt) på displayet. (4) Tasten [OK] Tryk på tasten for at aktivere den markerede indstilling. (5) Tasten/indikatoren [ENERGISPAREFUNKTION] ( ) Tryk for at skifte til energisparefunktion. (6) Tasten [TILBAGE] ( ) Tryk på tasten for at få vist den forrige side på skærmen. (7) Tasten [LOG AF] ( ) Tryk på denne tast for at logge af, når du har været logget på og brugt maskinen. (8) Numeriske taster Indtast tegn/tal. (9) Tasten [SYMBOL] ( ) Tryk her for at indtaste et symbol under indtastning af tegn. (10) Tasten [C] Tryk her for at slette et indtastet tegn for printere. (11) Tasten [FORETRUKNE] ( ) Tryk her, for at displayet skal vende tilbage til home-skærmen. (s.10) (12) Tasten [STOP] ( ) Tryk på denne tast for at stoppe et job. (13) ONLINE-indikator ( ) Udskriftsdata kan modtages, når denne lampe lyser. (14) Indikatoren DATA ( ) Blinker, når udskriftsdatamodtages. Lyser konstant under udskrivning. 9

10 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN DISPLAY Dette afsnit forklarer, hvordan displayet bruges. HJEMMESKÆRM Maskinen er fra fabrikkens side indstillet til, at displayet vender tilbage til forsideskærmen ét minut efter, at et udskrivningsjob er afsluttet eller, når der trykkes på tasten [FORETRUKNE] ( ) (funktionen Ryd automatisk ). I standardtilstand vises skærmen, der ses nedenfor. Skærmens standardtilstand kan variere alt efter indstillingerne i systemindstillinger. Tidsrummet for "Ryd automatisk" kan ændres i systemindstillingerne. (s.91) (1) (3) Klar til print. (2) (1) Meddelelsesdisplay Der vises meddelelser vedrørende maskinstatus og betjening. (2) Display til papirstørrelses Her vises størrelsen på papiret, der er lagt i hver bakke. (3) Display til tilslutningsstatus (kun modeller med trådløst LAN) Vises, når det trådløse LAN er tændt. Trådløs infrastrukturmodus: Tilslutter Trådløs infrastrukturmodus: Ikke tilsluttet (4) (4) Visning af tonerniveau Her vises den resterende mængde af hver tonerfarve. 76 % til 100 % 51 % til 75 % 26 % til 50 % 1 % til 25 % 0 % Kablet + trådløs adgangspunktmodus Tilslutningsfejl ved trådløs LAN-enhed inde i maskinen 10

11 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN SÅDAN BRUGES DISPLAYET Valg af et element med retningspilene (op/ned) Brug retningstasterne op/ned (vist i denne betjeningsvejledning med [ ] [ ]) til at flytte og vælge (fremhæve) et indstillingselement på skærmen til valg. Tryk på tasten [OK] for at få vist skærmen for det valgte indstillingselement. Tryk på [OK] på indstillingsskærmen for at gemme dine indstillinger. Ikonerne [ ] [ ] vises på skærmen til valg af indstillinger, som bruger retningstasterne op/ned. Valg af et element med retningspilene (venstre/højre) Retningstasterne venstre/højre (vist i denne betjeningsvejledning med [ ] [ ]) bruges til at indstille tal i indstillingsskærme. Tryk på tasten [OK] for at gemme dine indstillinger. Autoslet sek. Ikonerne [ ] [ ] vises på indstillingsskærm, som bruger retningstasterne venstre/højre. Brug tasten [TILBAGE] ( ) til at vende tilbage til den forrige indstillingsskærm. 11

12 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN SÅDAN TÆNDES OG SLUKKES MASKINEN Strømafbryderen sidder på venstre side af maskinen. SÅDAN TÆNDES MASKINEN Drej strømafbryderen hen i "TIL"-position. Meddelelsen "Varmer op" vises i meddelelsesdisplayet, mens maskinen varmer op. SÅDAN SLUKKES MASKINEN Sørg for, at maskinen ikke er i drift, og drej derefter strømafbryderen hen i "FRA"-position. Hvis der slukkes for strømafbryderen, mens maskinen er i drift, kan der opstå fejl i fremføringen, og opgaven, der var i gang, annulleres. Maskinen er fra fabrikkens side indstillet til, at displayet vender tilbage til forsideskærmen ét minut efter, at et udskrivningsjob er afsluttet eller, når der trykkes på tasten [FORETRUKNE] ( ) (funktionen Ryd automatisk ). Tidsrummet for "Ryd automatisk" kan ændres i systemindstillingerne. (s.91) Maskinen er fra starten af indstillet til automatisk at være i energisparemodus, hvis den ikke anvendes til udskrivning i et forindstillet tidsrum. Denne indstilling kan ændres i systemindstillingerne. (s.92) ENERGISPAREMODI Maskinen har to energisparemodi for at reducere det overordnede strømforbrug, og derved nedbringe driftsomkostningerne. Derudover sparer disse modi på naturlige ressourcer og hjælper med til at reducere miljøforurening. De to energisparemodi er "Opvarmningsmodus" og "Modus for automatisk slukning". Opvarmningsmodus Denne funktion slår automatisk maskinen om i en tilstand med lavt strømforbrug, hvis tidsrummet indstillet i systemindstillingerne overskrides uden, at maskinen anvendes, mens der er tændt for strømmen. I opvarmningsmodus slukker skærmen. Normal drift genoptages automatisk, når der trykkes på en tast på betjeningspanelet eller der modtages en udskrivningsopgave. Modus for automatisk slukning Denne funktion slår automatisk maskinen om i en tilstand, der forbruger endnu mindre strøm end opvarmningsmodus, hvis tidsrummet indstillet i systemindstillingerne overskrides uden, at maskinen anvendes, mens der er tændt for strømmen. Under automatisk slukning blinker kun indikatoren [ENERGISPAREFUNKTION] ( ). For at gendanne maskinen til normal drift skal du trykke på tasten [ENERGISPAREFUNKTION] ( ). Normal drift genoptages også automatisk, når der modtages et udskrivningsjob. Mens automatisk slukning er slået til, har det ingen effekt at trykke på andre taster end tasten [ENERGISPAREFUNKTION] ( ). Aktiveringstiden for opvarmning og "Timer for automatisk slukning" kan ændres ved hjælp af systemindstillingerne. 12

13 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN ILÆGNING AF PAPIR Meddelelsen "BAKKE< >:Add paper." vises, når der ikke er papir i den valgte papirbakke. (< > er bakkenummeret). Læg papir i den angivne papirbakke. ANVENDELIGT PAPIR Der kan lægges følgende typer papir i hver bakke. Papirbakketype Papirtype Format Vægt Kapacitet *1 Skuffe 1 Bakke 2 (ekstraudstyr) Manual feeder Standardpapir Genbrugspapir Farve Brevpapir Fortrykt Hullet Standardpapir Genbrugspapir Farve Brevpapir Fortrykt Hullet A4, B5, A5,16K, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2", 7-1/4" x 10-1/2" A4, B5, A5, A6,16K, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2", 7-1/4" x 10-1/2", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", Brugerdefineret Vandret: 140 til 356 mm (5-1/2" til 14") Lodret: 90 til 216 mm 60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.) 60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.) Tyndt papir 55 g/m 2 til 59 g/m 2 (13 lbs. til 16 lbs.) 250 ark 500 ark 50 ark Etiketter - 1 ark Transparenter 10 ark (3-5/8" til 8-1/2") Tykt papir 106 g/m 2 til 220 g/m 2 20 ark (28 lbs. til 80 lbs.) Blankt papir - 1 ark Konvolutter *2 International DL (110 mm x 220 mm) International C5 (162 mm x 229 mm) Monarch (98 mm x 191 mm) Commercial 10 (105 mm x 241 mm) 75 g/m 2 til 90 g/m 2 (20 lbs. til 24 lbs.) 10 ark *1 Antallet af ark papir, som kan lægges i, afhænger af papirets vægt. Papiret må ikke ligge højere end indikatorlinjen. *2 Ved indføring af en konvolut skal du trykke heating sektionens udløserhåndtag ned for at frigive trykket. "Ilægning af papir i specialbakken" (s.17) STANDARDPAPIR, SPECIALPAPIR Standardpapir, der kan anvendes SHARP standardpapir (80 g/m 2 (21 lbs.)). Se specifikationerne i startguiden vedrørende papirspecifikationer. Andet standardpapir end SHARP standardpapir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)) Genbrugspapir, farvet papir og hullet papir skal opfylde samme specifikationer som standardpapir. Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserede servicerepræsentant for vejledning i brug af disse papirtyper. * Enhederne "g/m 2 " (lbs.), der er anvendt i disse forklaringer, angiver papirets vægt. 13

14 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN UDSKRIFTSSIDE OPAD ELLER NEDAD Papiret lægges i med udskriftssiden opad eller nedad afhængig af papirtype og bakke. Ilægningsretningen for hullet papir, brevpapir og fortrykt papir er anderledes end for andet papir. Se "Eksempel: Placeringsretninger for hullet papir, brevpapir og fortrykt papir" (s.14) for at få nærmere oplysninger. Bakke 1 til 2 Læg papiret i med udskriftssiden opad. Hvis papirtypen er "Hullet", "Brevpapir" eller "Fortrykt", skal papiret dog lægges i med udskriftssiden nedad. Manual feeder Læg papiret i med udskriftssiden nedad. Hvis papirtypen er "Hullet", "Brevpapir" eller "Fortrykt", skal papiret dog lægges i med udskriftssiden opad. Eksempel: Placeringsretninger for hullet papir, brevpapir og fortrykt papir Hullet (indbinding i venstre side) Brevpapir Fortrykt Bakke 1 til 2 Læg papiret med udskrivningssiden nedad og med hullerne bagud. Læg papiret med udskrivningssiden nedad og med brev hovedet (øverste kant) mod venstre. Læg papiret med udskrivningssiden (fortrykt side) nedad med øverste kant mod venstre. Manual feeder A Læg papiret med udskrivningssiden opad og med hullerne bagud. Læg papiret med udskrivningssiden opad og med brev hovedet (øverste kant) mod højre. A Læg papiret med udskrivningssiden (fortrykt side) opad med øverste kant mod højre. 14

15 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN Papir, der ikke kan bruges Specialpapir til inkjet-printere (tyndt papir, blankt papir, blank film etc.) Karbonpapir eller termopapir Sammensat papir Papir med clips Papir med foldemærker Iturevet papir Olierede transparenter Papir med en vægt lavere end 55 g/m 2 (13 lbs.) Papir med en vægt på 220 g/m 2 (80 lbs. index) eller mere Ikke anbefalet papir Overførselspapir til påstrygning Japansk papir Papir med en uregelmæssig form Hæftet papir Fugtigt papir Krøllet papir Papir, der er udskrevet på enten forsiden eller bagsiden med en anden printer eller multifunktionsenhed. Papir med et bølgeformet mønster pga. fugtoptagelse Perforeret papir Der kan fås forskellige typer standardpapir og specialpapir. Nogle typer kan ikke anvendes sammen med maskinen. Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserede servicerepræsentant for vejledning i brug af disse papirtyper. Billedkvaliteten og papirets toneroptagelse kan ændres sig pga. omgivende forhold, driftsbetingelse og papiregenskaber, billedkvaliteten bliver dårligere end på SHARPs standardpapir. Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserede servicerepræsentant for vejledning i brug af disse papirtyper. Brug af ikke anbefalet eller ikke tilladt papir kan medføre skæv indføring, fejlindføring, dårlig tonervedhæftning (toneren hænger ikke fast på papiret og kan gnides af) eller maskinsvigt. Brug af ikke anbefalet papir kan medføre fejlindføring eller dårlig billedkvalitet. Kontroller, om der kan udskrives korrekt, før du bruger ikke anbefalet papir. Papir, som kan bruges til automatisk 2-sidet udskrivning Papir, der bruges til automatisk dupleksudskrivning skal opfylde følgende betingelser. Papirtype: Standardpapir (specialpapir kan ikke bruges.) Papirformat: Standardformater (A4, B5, A5, 16K, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11") Papirvægt: 60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.) Specialpapir Følg disse retningslinjer, når du bruger specialpapir. Brug de transparenter og etiketark, som SHARP anbefaler. Brug af andet papir end det, som SHARP anbefaler, kan medføre fejlindføring eller tilsmudsning af udskriften. Hvis det er nødvendigt at anvende andre medier end anbefalet af SHARP, skal du føre et enkelt ark frem ad gangen vha. specialbakken (forsøg ikke kontinuerlig udskrivning). Der findes mange typer specialpapir på markedet, og nogle typer kan ikke bruges i denne maskine. Kontakt et autoriseret servicecenter, før du anvender specialpapir. Lav en test for at se, om papiret er velegnet, før du bruger andet papir end det, der anbefales af SHARP. 15

16 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN ILÆGNING AF PAPIR Sørg for, at maskinen ikke er i gang med at udskrive, og følg derefter disse trin for at ilægge papir. Ilægning af papir i papirbakken 1 Løft forsigtigt papirbakken, og træk den ud, indtil den stopper. 2 Tryk trykpladen ned, og juster pladerne i bakken til papirets længde og bredde. (2) (1) (1) Skub midten af trykpladen ned, til den låses på plads. (2) Plade A og B er styr af skubbetypen. Tag fat i låseknappen på styret, og skub styret til en bredde, hvor papiret kan lægges korrekt i. (2) (2) Plade B Plade A Flig Rulle Linje på styret 3 Læg papir i bakken. Læg papiret i med siden, der skal udskrives, vendt opad. Sørg for at papirstakken er lige, før den lægges i. Læg papiret under valsen i højre side af bakken. Når papiret er lagt i, skal styrene skubbes mod papiret, så der ikke er mellemrum mellem dette og styrene. Læg ikke papir i højere end linjen på styret (op til 250 ark). Læg ikke mere papir oven i det, der i forvejen er lagt i. Det kan medføre fremføring af flere stykker papir ad gangen. Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen. Det ilagte papir må ikke ligge højere end fligen på plade A. 4 Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen. Skub bakken helt ind. Hvis du lagde et andet papirformat i papirbakken end der tidligere var lagt i, skal du gå til "ÆNDRING AF INDSTILLINGEN FOR EN BAKKES PAPIRFORMAT" (s.19). Når der opstår fejl i fremføringen, skal du dreje papiret 180 grader og lægge det i igen. Glat krøllet papir ud, før du anvender det. 16

17 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN Ilægning af papir i specialbakken Ved indføring af en konvolut skal du først trykke udløserhåndtag til heating sektion (2 steder) ned for at frigive trykket og derefter følge nedenstående trin. 1 Abn specialbakken ud. Åbn forlængeren til manual feed. 2 Skub midten af trykpladen ned, til den låses på plads. 3 Indstil papirguiderne til papirets bredde. 4 Sæt papiret (med udskrivningssiden nedad) helt ind i specialbakken. For at undgå fejl i fremføringen, skal du endnu en gang kontrollere, at papirguiderne er justeret efter papirets bredde. Advarsel Efter indføring af en konvolut skal du huske at trykke udløserhåndtag til heating sektion (2 steder) op igen til deres oprindelige position. Hvis du har lagt papir i manuel feed, skal du trykke på tasten [SPECIALFUNKTION] ( for at vælge manuel feed. ) og vælge "Papirvalg" 17

18 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN Vigtig information, når du lægger papir i specialbakken Specialbakken kan indstilles til indtil 50 ark standard papir. Sørg for at placere papir i størrelserne A6, B6 eller kuverter vandret som vist på følgende tegning. Tilgængelig Ikke tilgængelig Ved indføring af en konvolut skal du først trykke udløserhåndtag til heating sektion (2 steder) ned for at frigive trykket. (s.17) Når du lægger kuverter i, skal du sørge for, de er lige og ligger fladt samt, at der ikke er løst limede flapper på dem (gælder ikke dem, der anvendes til lukning af kuverten). Særlige papirtyper undtagen de transparenter, mærkater og kuverter, som SHARP anbefaler, skal fremføres ét ark ad gangen med specialbakken. Når du lægger mere papir i, skal du først fjerne resterende papir i bakken. lægge det oven i det nye papir, og derefter lægge det i igen som en samlet stak. Papiret, du tilføjer, skal være af samme format og type som det papir, der i forvejen er i bakken. Brug transparenter, som anbefales af SHARP. Anvend ikke papir, der er mindre end originalen. Det kan medføre pletter eller urene billeder. Anvend ikke papir, der allerede er udskrevet på med laserprinter eller almindelig faxmaskine til papir. Det kan medføre pletter eller urene billeder. Vigtige punkter ved brug af konvolutter Konvolutter, der ikke kan bruges Brug ikke følgende konvolutter. Konvolutterne kan blive fejlindført og tilsmudsede. Konvolutter med metalspænder, plastikkroge eller båndkroge Konvolutter, der lukkes med tråd Konvolutter med ruder eller for Konvolutter med en ujævn forside pga. prægning Konvolutter i dobbelt lag Konvolutter med lim til lukning Håndlavede konvolutter Konvolutter med luft indeni Konvolutter med folder, foldemærker, iturevne eller beskadigede konvolutter Konvolutter med forkert placerer hjørnelimningsposition på bagsiden kan ikke bruges, da det kan forårsage folder. Kan bruges Kan ikke bruges Udskriftskvalitet på konvolutter Udskriftskvaliteten garanteres ikke på området 10 mm (13/32") langs konvoluttens kanter. Udskriftskvaliteten garanteres ikke på dele af konvolutter, hvor der er en stor trinlignende tykkelsesændring som fleks. på dele i fire lag eller dele med mindre end tre lag. Udskriftskvaliteten garanteres ikke på konvolutter med lim til lukning. 18

19 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN Ilægning af transparenter Brug transparenter, som anbefales af SHARP. Rør ikke ved udskriftssiden på en transparent. Når der lægges flere ark transparenter i manuel feed, skal arkene luftes adskillige gange, før de lægges i. Fjern de enkelte ark, når de kommer ud af maskinen, ved udskrivning på transparenter. Hvis arkene stakkes i udbakken, kan de blive krøllede. BAKKEINDSTILLINGER Disse programmer bruges til at ændre indstillingen af papirformat for en bakke og automatisk bakkeskift. ÆNDRING AF INDSTILLINGEN FOR EN BAKKES PAPIRFORMAT Hvis formatet på det ilagte papir er forskelligt fra det format, der vises på displayet, skal du følge fremgangsmåden herunder for at ændre indstillingen for bakkens papirformat. Indstillingen for papirformat kan ikke ændres under udskrivning er installeret, eller når der er opstået en fejlindføring. Hvis der ikke er mere papir eller toner i maskinen, kan indstillingen for papirformatet ændres under udskrivning. Specifikationerne for de papirtyper og -formater, der kan lægges i papirbakkerne, finder du i "ANVENDELIGT PAPIR" (s.13). Tryk på tasten [SPECIALFUNKTION] ( ), og tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge "Papirform. Indst.". Papirform. Indst. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge den papirbakke, hvor papirformatet skal ændres. Tryk på tasten [ ] og tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge papirformatet. Tryk på tasten [OK]. : Viser bakke "1". : Viser bakke "2". : Viser manuel feed. Se "ANVENDELIGT PAPIR" (s.13) for andre papirbakker og bakkenumre. DEAKTIVERING (AKTIVERING) AF AUTO BAKKE-SKIFT Når Auto bakke-skift er aktiveret, og bakken løber tør for papir under udskrivning, fortsætter jobbet med papir fra en anden bakke, hvis papirformatet og -typen er ens. (Denne funktion er ikke aktiv, når specialbakken bruges.) Funktionen er aktiveret fra fabrikken. Følg nedenstående trin, hvis du vil deaktivere funktionen. Tryk på tasten [SPECIALFUNKTION] ( ), vælg "Papirformat", og tryk på tasten [ ] flere gange, til der vises "AUTO BAKKE-SKIFT". Hvis du vil genaktivere automatisk bakkeskift, skal du trykke på tasten [OK], så der vises en markering. 19

20 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN ÆNDRING AF PAPIRTYPEN FOR EN BAKKE Følg nedenstående trin for at ændre indstillingen for papirtype for en bakke. Tryk på tasten [SPECIALFUNKTION] ( ), vælg "Papirtype", vælg bakken med tasten [ ] eller [ ], og tryk på tasten [OK]. Vælg den ønskede papirtype, og tryk på tasten [OK]. Specifikationerne for de papirtyper og -formater, der kan lægges i papirbakkerne, finder du i "ANVENDELIGT PAPIR" (s.13). BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTION Når brugergidentifikationsfunktionen er aktiveret, tælles antallet af sider, der er udskrevet med de enkelte konti. Sidetællingen kan ses i displayet. Denne funktion aktiveres i systemindstillingerne. ("Brugerregistrering" (s.90)) Op til 30 kan gemmes. BRUG AF BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTION Når brugeridentifikationsfunktionen er aktiveret, vises skærmen til indtastning af kontonummer. Indtast dit kontonummer (5-cifret identifikationsnummer), som forklaret nedenfor, før du betjener maskinen. 1 2 Indtast dit kontonummer (fem cifre) med taltasterne. Når du indtaster dit brugernummer, skifter bindestreger (-) til asterisks ( ). Hvis du indtaster et forkert ciffer, skal du trykke på tasten [C] og derefter indtaste det rigtige ciffer. Tryk på tasten [LOG AF], når du er færdig med at jobbet ( ). Når du har indtastet et gyldigt brugernummer, vises den aktuelle tælling for brugernummeret på basisskærmens Farve Udskr. Kop meddelelsesdisplay. Efter 6 sekunder Mangler (standardindstilling) vises basisskærmen. (s.10) Hvis du indtaster et ugyldigt brugernummer under trin 1, vises siden til indtastning af brugernummeret igen. Når "Advarsel mislykket login" (s.90) er aktiveret i S/H Udskr. Kop Mangler systemindstillingerne, vises en meddelelse, og du kan ikke bruge maskinen i et minut, hvis du indtaster et forkert brugernummer 3 gange i træk. 20

21 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN INDTASTNING AF TEGN Dette afsnit forklarer, hvordan tegnene indtastes. TEGN, DER KAN INDTASTES Store bogstaver, små bogstaver, tal, specialtegn og symboler. Tegn indtastes ved at trykke på de numeriske taster på betjeningspanelet. De bogstaver, der kan indtastes med de enkelte numeriske taster, er vist herunder. Tast Tegn, der kan indtastes 1 1 mellemrum 2 a b c 2 A B C 3 d e f 3 D E F 4 g h i 4 G H I 5 j k l 5 J K L 6 m n o 6 M N O 7 p q r s 7 P Q R S 8 t u v 8 T U V 9 w x y z 9 W X Y Z 0 0 Hvis du vil indtaste to tegn efter hinanden, hvor den samme tast skal bruges, skal du trykke på tasten [ ] for at flytte markøren, når du har indtastet det første tegn. Eksempel: Indtastning af "ab" Tryk på tasten [2] en enkelt gang, tryk på tasten [ ] en enkelt gang for at flytte markøren, og tryk på tasten [2] to gange. 21

22 2 PRINTER MASKINENS PRINTERFUNKTION Maskinen er som standard udstyret med en fuld farveudskrivningsfunktion. En printerdriver skal installeres for at aktivere udskrivning fra din computer. Se nedenstående tabel for at fastlægge den printerdriver, du skal bruge i dit miljø. Miljø Windows Windows / Macintosh Printerdrivertype PCL6 Maskinen understøtter Hewlett-Packard PCL6-printerstyringssprog. PS Denne printerdriver understøtter PostScript 3-sidebeskrivelsessproget, der er udviklet af Adobe Systems Incorporated, og som gør det muligt at bruge maskinen som en PostScript 3-kompatibel printer. (En PPD-fil er tilgængelig, hvis du vil bruge Windows standard PS-printerdriver). Installation af printerdriveren i et Windows-miljø Se Software Setup Guide vedrørende installation af printerdriveren og konfiguration af indstillinger i et Windows-miljø. Forklaringerne i denne vejledning vedrørende udskrivning i et Windows-miljø anvender generelt skærmbillederne for PCL6-printerdriveren. Printerdriverskærmbillederne kan variere en smule, afhængig af den printerdriver du bruger. Installation af printerdriveren i et Macintosh-miljø Se Software Setup Guide vedrørende installation af printerdriveren og konfiguration af indstillinger i et Macintosh-miljø. 22

23 PRINTER UDSKRIVNING FRA WINDOWS VINDUET PRINTERDRIVEREGENSKABER (1) (2) (1) Vælg maskinens printerdriver. Hvis printerdriverne vises som ikoner, skal du klikke på ikonet for den printerdriver, der skal bruges. Hvis printerdriverne vises som en liste, skal du vælge navnet på den printerdriver, der skal bruges, i listen. (2) Klik på knappen [Indstillinger]. Knappen, der bruges til at åbne vinduet med printerdriveregenskaber (normalt [Egenskaber] eller [Udskriftsindstillinger]), kan variere afhængig af programmet. 23

24 PRINTER GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSPROCEDURE I det følgende forklares, hvordan et dokument udskrives fra "WordPad", som er et standardtilbehørsprogram i Windows Vælg [Udskriv] i menuen [Filer] i WordPad. Åbn vinduet med printerdriveregenskaber. Vælg udskriftsindstillinger. (1) (2) (1) Klik på fanen [Papir]. (2) Vælg papirformatet. Hvis du vil vælge indstillinger i andre faner, skal du klikke på den ønskede fane og vælge indstillingerne. (3) Klik på knappen [OK]. Kontroller, at papirformatet er det samme som det papirformat, der er indstillet i programmet. Der kan gemmes op til otte brugerdefinerede papirformater. Når du gemmer et brugerdefineret papirformat, er det lettere at angive dette format, hver gang du har brug for det. Hvis du vil gemme en papirstørrelse, skal du vælge [Brugerdefineret papir] eller en af mulighederne fra [Bruger1] til [Bruger7] fra rullemenuen og klikke på knappen [Brugerdefineret]. 4 Klik på knappen [Udskriv]. Udskrivningen starter. VALG AF PAPIR (3) Dette afsnit forklarer, hvordan du konfigurerer indstillingen "Papirvalg" i fanen [Papir] i vinduet med printerdriveregenskaber. Kontroller papirformaterne, papirtyperne og det resterende papir i maskinens bakker, før du skriver ud. Klik på knappen [Bakkestatus] for at se de seneste bakkeoplysninger. Når [Automatisk valg] er valgt i "Papirkilde" Den bakke, der indeholder det papirformat og den papirtype, der er valgt i "Papirformat" og "Papirtype" i fanen [Papir], vælges automatisk. Når der er valgt andet end [Automatisk valg] i "Papirkilde" Den angivne bakke bruges ved udskrivning uanset indstillingen "Papirformat". Når [Manuel feed] er valgt "Papirtype" skal også vælges. Kontroller, at den ønskede type papir er lagt i manual feed, og vælg derefter den relevante indstilling for "Papirtype". Specialpapir såsom konvolutter kan også lægges i manuel feed. Se "Ilægning af papir i specialbakken" (S.17) vedrørende proceduren for ilægning af andre medier i manual feed. Når [Automatisk valg] er valgt i "Papirtype" Der vælges automatisk en bakke med standardpapir i det format, der er angivet i "Papirformat". Når der er valgt andet end [Automatisk valg] i "Papirtype" Der anvendes en bakke med den angivne type papir og format som angivet i "Papirformat" til udskrivning. 24

25 PRINTER UDSKRIVNING PÅ KONVOLUTTER Manuel feed kan bruges til udskrivning på specialpapir såsom konvolutter. Proceduren for udskrivning på en konvolut fra vinduet med printerdriveregenskaber er beskrevet herunder. Se "ANVENDELIGT PAPIR" (S.13) vedrørende papirtyper, der kan anvendes i manual feed. Se "Ilægning af papir i specialbakken" (S.17) vedrørende proceduren for ilægning af papir i manual feed. Vælg konvolutformat i programmets relevante indstillinger ("Sideindstillinger" i mange programmer), og udfør derefter følgende trin. (1) (2) (1) Klik på fanen [Papir]. (2) Vælg konvolutformat i menuen "Papirformat". Papirbakken og papirtypen vælges automatisk. Vi anbefaler, at du foretager en testudskrivning for at kontrollere resultatet, før du bruger en konvolut. Ved medier, der kun kan ilægges i en bestemt retning, f.eks. en konvolut, kan du om nødvendigt rotere billedet 180 grader. Se "180 GRADER ROTATION AF UDSKRIFTEN (Roter 180 grader)" (S.45) for at få flere oplysninger. Ved indføring af en konvolut skal du trykke heating sektionens udløserhåndtag ned (se s.8) for at frigive trykket. 25

26 PRINTER UDSKRIVNING NÅR BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTIONEN ER AKTIVERET Når brugeridentifikationsfunktionen er aktiveret i maskinens systemindstillinger (administrator), skal du indtaste dine brugernummer i vinduet med printerdriveregenskaber, før du kan udskrive. 1 2 Åbn vinduet med printerdriveregenskaber fra programmets udskriftsvindue. Indtast dit brugernummer. (1) (2) (3) Indtast brugernavn og jobnavn om nødvendigt. Brugernavn Klik på afkrydsningsfeltet [Brugernavn], og indtast dit brugernavn (maks. 32 tegn). Dit indtastede brugernavn vises øverst på betjeningspanelet. Hvis du ikke indtaster et brugernavn, vises dit computer-login-navn. Jobnavn Klik på afkrydsningsfeltet [Jobnavn], og indtast et jobnavn (maks. 80 tegn). Det indtastede jobnavn vises øverst på betjeningspanelet som et filnavn. Hvis du ikke indtaster et jobnavn, vises filnavnet, der er indstillet i det anvendte program. (4) Klik på knappen [OK]. 3 For at få et bekræftelsesvindue frem før udskrivningen begynder, skal afkrydsningsboksen [Auto. gennemg. jobkontrol] vælges, således at der vises en markering. Start udskrivning. (4) (3) (1) Klik på fanen [Jobhåndtering]. (2) Indtast dit brugernummer. Ved identifikation efter brugernummer. Klik på afkrydsningsfeltet [Brugernummer], og indtast et brugernummer (5 cifre). Når [Brugernummer] er afkrydset i [Printpolitik] i fanen [Konfiguration], kan du ikke indtaste brugerinformation her. Indtast brugerinformationen i dialogboksen, hver gang du udskriver. Maskinens funktion for brugerkontrol kan ikke bruges, når PPD-filen* er installeret, og Windows standard PS-printerdriver anvendes. Derfor er udskrivning ikke muligt, hvis ugyldige brugeres udskrivning er hindret i systemindstillingerne (administrator). * PPD-filen sætter maskinen i stand til at udskrive ved brug af operativsystemets standard PS-printerdriver. Systemindstilling (administrator):deakt. udskr. ugyldig br. Deakt. udskr. ugyldig br." kan aktiveres i maskinens systemindstillinger (administrator) for at forhindre udskriftsjobs fra brugere, hvis brugeroplysninger ikke er gemt i maskinen. Når denne funktion er aktiveret, tillades udskrivning ikke, hvis brugeroplysninger ikke er indtastet, eller hvis de er forkerte. 26

27 PRINTER VISNING AF PRINTERDRIVERHJÆLP Når der vælges indstillinger i printerdriveren, kan du få vist Hjælp for at se forklaringer til indstillingerne. 1 2 Åbn vinduet med printerdriveregenskaber fra programmets udskriftsvindue. Klik på knappen [Hjælp]. Vindue Hjælp åbnes, hvor du kan se forklaringer på indstillingerne i fanen. For at få vist hjælp til indstillinger i en dialogboks skal du klikke på den understregede tekst øverst i vinduet Hjælp. Pop-op-hjælp Du kan få vist hjælp til en indstilling ved at klikke på indstillingen og trykke på tasten [F1]. * For at se hjælpen til en indstilling i Windows XP/Server 2003 skal du klikke på knappen i øverste højre hjørne af vinduet med printerdriveregenskaber og derefter klikke på indstillingen. Oplysningsikon Der er nogle begrænsninger for de indstillingskombinationer, der kan vælges i vinduet med printerdriveregenskaber. Når en valgt indstilling er begrænset, vises et oplysningsikon ( ) ud for indstillingen. Klik på ikonet for at se en forklaring på begrænsningen. 27

28 PRINTER LAGRING AF HYPPIGT ANVENDE UDSKRIFTSINDSTILLINGER Indstillinger, der blev gemt på hver fane på udskrivningstidspunktet, kan gemmes som brugerindstillinger. Hvis du gemmer ofte anvendte brugerindstillinger eller komplicerede farveindstillinger under et tildelt navn, er det meget nemmere, når du skal vælge disse indstillinger, næste gang du har brug for dem. LAGRING AF INDSTILLINGER PÅ UDSKRIVNINGSTIDSPUNKTET Indstillinger kan gemmes fra en hvilken som helst fane i vinduet med printerdriveregenskaber. Indstillingerne, der er konfigureret på hver fane, bliver vist på en liste, når der skal gemmes, hvilket giver dig mulighed for at kontrollere indstillingerne, når du gemmer dem. 1 2 Åbn vinduet med printerdriveregenskaber fra programmets udskriftsvindue. Gem udskriftsindstillingerne. 3 Kontroller og gem indstillingerne. (1) (2) (1) (2) (1) Konfigurer udskriftsindstillinger i hver fane. (2) Klik på knappen [Gem]. (3) 4 5 (1) Kontroller de viste indstillinger. (2) Indtast et navn for indstillingerne (maks. 20 tegn). (3) Klik på knappen [OK]. Klik på knappen [OK]. Start udskrivning. Du kan gemme op til 30 set brugerindstillinger. Følgende elementer kan ikke gemmes i brugerindstillinger. Et vandmærke, du har oprettet Papirilægningsindstillinger Overlejringsfil Det brugernummer, brugernavn og jobnavn, du har indtastet i fanen [Jobhåndtering] 28

29 PRINTER BRUG AF GEMTE INDSTILLINGER 1 2 Åbn vinduet med printerdriveregenskaber fra programmets udskriftsvindue. Vælg udskriftsindstillingerne. (1) Vælg de brugerindstillinger, du vil bruge. (2) Klik på knappen [OK]. (1) (2) 3 Start udskrivning. Sletning af gemte indstillinger Vælg de brugerindstillinger, du vil slette, i (1) i trin 2 herover, og klik på knappen [Slet]. 29

30 PRINTER ÆNDRING AF PRINTERDRIVERENS STANDARDINDSTILLINGER Standardindstillingerne for printerdriveren kan ændres ved brug af fremgangsmåden nedenfor. Indstillingerne der her er konfigurerede bliver gemt og bliver til standardindstillinger, når der udskrives fra et program. (Indstillinger, der er valgt i vinduet med printerdriveregenskaber ved udskrivning fra et program, forbliver kun i kraft, så længe programmet bruges). 1 Klik på knappen [Start] ( ), vælg [Kontrolpanel] og derefter [Vis enheder og printere]. I Windows XP/Server 2003 skal du klikke på knappen [start] og derefter på [Printere og faxenheder]. I Windows 8/8.1/Server 2012 skal du højreklikke på startskærmen (eller stryge op fra skærmens nederste kant) og klikke på [Alle apps] - [Kontrolpanel] - [Vis enheder og printere] - [Printer] på proceslinjen. 3 Klik på knappen [Indstillinger] i fanen [Generelt]. I Windows XP skal du, hvis [Printere og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [start], vælge [Kontrolpanel], vælge [Printere og anden hardware], og derefter vælge [Printere og faxenheder]. 2 Åben vinduet med printerdriveregenskaber. (1) 4 Konfigurer indstillingerne, og klik på knappen [OK]. (2) (1) Hojreklikke på ikonet for maskinens printerdriver. (2) Vælg [Printeregenskaber]. I Windows XP/Server 2003 skal du klikke på menuen [Filer]. Se hjælpen til printerdriveren for at få forklaringer på disse indstillinger. 30

31 PRINTER UDSKRIVNING FRA EN MACINTOSH GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSPROCEDURE I det følgende forklares, hvordan et dokument udskrives fra standardtilbehørsprogrammet "TextEdit" i Mac OS X. Hvis maskinen skal bruges med Macintosh, skal maskinen være tilsluttet et netværk. Se Software Setup Guide vedrørende installation af PPD-filen og konfiguration af printerdriverindstillinger. VALG AF PAPIRINDSTILLINGER Vælg papirindstillinger i printerdriveren, før du vælger udskriftskommandoen. 1 Vælg [Sidelayout] i menuen [Arkiv] i TextEdit. 2 Vælg papirindstillinger. (1) (2) (3) (1) Kontroller, at den rigtige printer er valgt. (2) Vælg papirindstillinger. Du kan vælge papirformat, papirretning og forstørrelse/formindskelse. (3) Klik på knappen [OK]. UDSKRIVNING 1 Vælg [Udskriv] i menuen [Arkiv] i TextEdit. 2 Kontroller, at den rigtige printer er valgt. Afhængig af operativsystemet er maskinnavnet, der vises i menuen "Printer", [MX-xxxx]. ("xxxx" er en tegnrækkefølge, der varierer afhængig af maskinmodel). Den menu, der anvendes til at udføre udskrivning, kan variere afhængig af programmet. 31

32 PRINTER 3 Vælg udskriftsindstillinger. 4 Klik på knappen [Udskriv]. Klik på ( ) i menuen for at vælge en indstilling. Den tilhørende indstillingsskærm vises. Hvis indstillingerne ikke vises i Mac OS X v10.5,10.6 og 10.7, skal du klikke på " " ud for printernavnet. Udskrivningen starter. VALG AF PAPIR Dette afsnit forklarer indstillingerne for [Papirfødning] i vinduet med printerindstillinger. Når [Automatisk valg] er valgt Der vælges automatisk en bakke med standardpapir eller genbrugspapir (standardindstillingen er kun standardpapir) i det format, der er angivet i "Papirformat" i vinduet med sideindstillinger. Når en papirbakke er valgt Den angivne bakke bruges ved udskrivning uanset indstillingen "Papirformat" i vinduet med sideindstillinger. Der kan også angives en papirtype for manual feed. Kontroller, at papirtypeindstillingen for manual feed er korrekt, og at papirtypen rent faktisk er lagt i manual feed; vælg derefter den relevante manual feed (papirtype). Specialpapir såsom konvolutter kan også lægges i manuel feed. Se "Ilægning af papir i specialbakken" (S.17) vedrørende proceduren for ilægning af andre medier i manual feed. Når "Aktiver registreret papirformat i manual feed" (deaktiveret som standard) eller "Aktiver valgt papirtype i manual feed" (aktiveret som standard) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), finder udskrivning ikke sted, hvis det papirformat eller den papirtype, der er angivet i printerdriveren, ikke stemmer overens med det papirformat eller den papirtype, der angivet i indstillingerne for manual feed. Når en papirtype er valgt Der anvendes en bakke med den angivne type papir og format som angivet i "Papirstørrelse" i vinduet med sideindstillinger til udskrivning. 32

33 PRINTER UDSKRIVNING PÅ KONVOLUTTER Manuel feed kan bruges til udskrivning på specialpapir såsom konvolutter. Proceduren for udskrivning på en konvolut fra vinduet med printerdriveregenskaber er beskrevet herunder. Se "ANVENDELIGT PAPIR" (S.13) vedrørende papirtyper, der kan anvendes i manual feed. Se "Ilægning af papir i specialbakken" (S.17) vedrørende proceduren for ilægning af papir i manual feed. Vælg konvolutformat i programmets relevante indstillinger ("Sideindstillinger" i mange programmer), og udfør derefter følgende trin. 1 2 Vælg papirformatet. Vælg konvolutformatet i menuen "Papirformat" på sideopsætningsskærmen. Ved medier, der kun kan ilægges i en bestemt retning, f.eks. en konvolut, kan du om nødvendigt rotere billedet 180 grader. Se "180 GRADER ROTATION AF UDSKRIFTEN (Roter 180 grader)" (S.45)" for at få flere oplysninger. Vælg manual feed. (1) (1) Vælg [Papirforsyning] på udskriftsskærmen. (2) Vælg [Specialbakke(Kuvert)] i menuen "Alle sider fra". Indstil papirtypen for manual feed til [Kuvert] i maskinens Papirtypeopsætning, og kontroller, at der er lagt en konvolut i manual feed. (2) Vi anbefaler, at du foretager en testudskrivning for at kontrollere resultatet, før du bruger en konvolut. 33

34 PRINTER UDSKRIVNING NÅR BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTIONEN ER AKTIVERET Når brugeridentifikationsfunktionen er aktiveret i maskinens systemindstillinger (administrator), skal ud indtaste dit brugernummer for at kunne udskrive. 1 Vælg [Udskriv] i programmets menu [Arkiv]. 3 Start udskrivning. 2 Den menu, der anvendes til at udføre udskrivning, kan variere afhængig af programmet. Vis jobhåndteringsskærmen. (1) (2) (1) Kontroller, at maskinens printernavn er valgt. (2) Vælg [Jobhåndtering], og klik på fanen [Identifikation] på den skærm, der vises. I Mac OS X v10.4 skal du vælge [Jobhåndtering]. (1) (2) (3) (1) Indtast dine brugeroplysninger. Ved identifikation efter brugernummer Indtast dit brugernummer (5 cifre) i "Brugernummer". (2) Indtast brugernavn og jobnavn om nødvendigt. Brugernavn Indtast dit brugernavn (maks. 32 tegn). Dit indtastede brugernavn vises øverst på betjeningspanelet. Hvis du ikke indtaster et brugernavn, vises dit computer-login-navn. Jobnavn Indtast et jobnavn (maks. 30 tegn). Det indtastede jobnavn vises øverst på betjeningspanelet som et filnavn. Hvis du ikke indtaster et jobnavn, vises filnavnet, der er indstillet i det anvendte program. (3) Klik på knappen [Udskriv]. Du kan klikke på knappen (lås), når du har indtastet dit login-navn og din adgangskode eller dit brugernummer for at forenkle betjeningen, næste gang du vil udskrive baseret på samme brugeridentifikation. Afhængig af operativsystemet er maskinnavnet, der vises i menuen "Printer", [MX-xxxx]. ("xxxx" er en tegnrækkefølge, der varierer afhængig af maskinmodel). Deakt. udskr. ugyldig br." kan aktiveres i maskinens systemindstillinger (administrator) for at forhindre udskriftsjobs fra brugere, hvis brugeroplysninger ikke er gemt i maskinen. 34

35 PRINTER HYPPIGT ANVENDT FUNKTION Dette afsnit forklarer hyppigt anvendte funktioner. "VALG AF FARVETILSTAND" (S.35) "TOSIDET UDSKRIVNING" (S.38) "TILPASNING AF DET UDSKREVNE BILLEDE TIL PAPIRET" (S.39) "UDSKRIVNING AF FLERE SIDER PÅ EN ENKELT SIDE" (S.40) Forklaringerne er baseret på, at papirformat og andre grundlæggende indstillinger allerede er valgt. Se nedenstående afsnit vedrørende den grundlæggende procedure for udskrivning og trinnene for åbning af vinduet med printerdriveregenskaber: Windows : "GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSPROCEDURE" (S.24) Macintosh: "GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSPROCEDURE" (S.31) I Windows skal du se hjælpen til printerdriveren for at få nærmere oplysninger om hver udskrivningsfunktion. VALG AF FARVETILSTAND Dette afsnit forklarer, hvordan du vælger farvetilstand i vinduet med printerdriveregenskaber. Følgende tre valgmuligheder er tilgængelige for farvetilstand: Automatisk: Maskinen bestemmer automatisk, hvorvidt hver side er i farve eller sort-hvid og udskriver siden i henhold hertil. Sider med andre farver end sort og hvid udskrives vha. Y (gul), M (magenta), C (cyan) og Bk (sort) toner. Sider, der kun er sorte og hvide, udskrives udelukkende vha. Bk (Sort) toner. Dette er praktisk, når der udskrives et dokument, der både har farver og sorte og hvide sider, men udskrivningshastigheden er imidlertid langsommere. Farve: Alle sider udskrives i farve. Både farvedata og sort-hvide data udskrives vha. Y (gul), M (magenta), C (cyan) og Bk (sort) toner. Sort-hvid: Alle sider udskrives i sort-hvid. Farvedata, såsom billeder eller materialer til en præsentation, udskrives udelukkende vha. den sorte toner. Denne funktion sparer farvetoner, når du ikke behøver at udskrive i farver, som når det f.eks. er til korrekturlæsning eller kontrol af et dokuments layout. Når "Farvetilstand" er indstillet til [Automatisk] Selv om udskrivningsresultatet er sort-hvid, bliver følgende udskrivningsjob talt som 4-farvede udskrivningsjob (Y (gul), M (magenta), C (cyan) og Bk (sort)). For at de altid skal tælles som sort-hvide jobs, skal du vælge [Sort-hvid]. Når dataene bliver oprettet som farvedata. Når programmet behandler dataene som farvedata, selv om dataene er sort-hvide. Når et billede er skjult under et sort-hvidt billede.. Windows (1) (2) (1) Klik på fanen [Farve indst]. (2) Vælg den "Farvefunktion", du vil bruge. 35

Vejledning for printer

Vejledning for printer MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Vejledning for printer INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING...................... 4 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 5 MASKINENS PRINTERFUNKTION............... 6 1 UDSKRIVNING

Læs mere

MODEL: MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULDFARVE MULTIFUNKTIONSSYSTEM BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULDFARVE MULTIFUNKTIONSSYSTEM BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULDFARVE MULTIFUNKTIONSSYSTEM BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Læs mere

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen.

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. MODEL: MX-B380P LASERPRINTER Hurtigstartvejledning Før brug af maskinen Maskinens funktioner og procedurer for ilægning af papir. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. Systemindstillinger Konfiguration

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Vejledning for printer

Vejledning for printer MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for printer INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 MASKINENS PRINTERFUNKTIONER............ 5 1 UDSKRIVNING FRA WINDOWS

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401 LASERJET PRO 400 Brugervejledning M401 HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM. BRUGSANVISNING (til fotokopimaskinen)

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM. BRUGSANVISNING (til fotokopimaskinen) MODELL AR-M6 AR-M6 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM BRUGSANVISNING (til fotokopimaskinen) FØR MASKINEN TAGES I BRUG KOPIERINGSFUNKTIONER PRAKTISKE KOPIERINGSFUNKTIONER BRUGERINDSTILLINGER FEJLFINDING OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brugervejledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brugervejledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 2 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 2 1 FØR MASKINEN ANVENDES DELNAVNE OG FUNKTIONER..................

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Netværks-kit serier Online-manual

Netværks-kit serier Online-manual AR-NB Netværks-kit serier Online-manual (Til netværksprinter) Start Klik på knappen "Start". Indledning Netværks-kit (AR-NB) (ekstraudstyr) gør det muligt at bruge maskinen som en netværksprinter. Denne

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-2300N MX-2700N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug. Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning LASERJET PRO 200 COLOR Brugervejledning M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 color M251- printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere