MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

2 INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises i denne brugervejledning, skal du erstatte "XXXX" med navnet på din model. Se s.6 vedrørende navnet på din model. De skærmbilleder og procedurer, der forekommer i denne betjeningsvejledning, gælder primært Windows 7. Med andre versioner af Windows kan nogle af skærmbillederne afvige fra dem, der er vist i denne betjeningsvejledning. Se vejledningen til dit operativsystem eller den online Hjælp for at få oplysninger om brug af dit operativsystem. Skærmvisninger, meddelelser og navne på taster vist i denne brugervejledning kan afvige fra dem, der forekommer på den faktiske maskine som følge af produktudvikling og ændringer. 2

3 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF BRUGERVEJLEDNINGEN... 5 OM BRUGERVEJLEDNINGERNE...5 ANVENDTE KONVENTIONER I DENNE BRUGERVEJLEDNING..5 FORSKELLE PÅ MODELLER FØR ANVENDELSE AF MASKINEN NAVNE PÅ MASKINDELE OG FUNKTIONER... 7 BETJENINGSPANEL...9 DISPLAY HJEMMESKÆRM...10 SÅDAN BRUGES DISPLAYET...11 SÅDAN TÆNDES OG SLUKKES MASKINEN SÅDAN TÆNDES MASKINEN...12 SÅDAN SLUKKES MASKINEN...12 ENERGISPAREMODI...12 ILÆGNING AF PAPIR ANVENDELIGT PAPIR...13 UDSKRIFTSSIDE OPAD ELLER NEDAD...14 ILÆGNING AF PAPIR...16 BAKKEINDSTILLINGER...19 BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTION BRUG AF BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTION...20 INDTASTNING AF TEGN TEGN, DER KAN INDTASTES PRINTER MASKINENS PRINTERFUNKTION UDSKRIVNING FRA WINDOWS VINDUET PRINTERDRIVEREGENSKABER GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSPROCEDURE UDSKRIVNING NÅR BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTIONEN ER AKTIVERET VISNING AF PRINTERDRIVERHJÆLP...27 LAGRING AF HYPPIGT ANVENDE UDSKRIFTSINDSTILLINGER.28 ÆNDRING AF PRINTERDRIVERENS STANDARDINDSTILLINGER UDSKRIVNING FRA EN MACINTOSH GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSPROCEDURE.31 UDSKRIVNING NÅR BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTIONEN ER AKTIVERET HYPPIGT ANVENDT FUNKTION VALG AF FARVETILSTAND...35 VALG AF EN PRINTMÅDEINDSTILLING TOSIDET UDSKRIVNING TILPASNING AF DET UDSKREVNE BILLEDE TIL PAPIRET.. 39 UDSKRIVNING AF FLERE SIDER PÅ EN ENKELT SIDE.. 40 PRAKTISKE UDSKRIVNINGSFUNKTIONER PRAKTISKE FUNKTIONER TIL OPRETTELSE AF BROCHURER OG PLAKATER FUNKTIONER TIL JUSTERING AF ET BILLEDES FORMAT OG RETNING JUSTERINGSFUNKTION TIL FARVETILSTAND FUNKTIONER, DER KOMBINERER TEKST OG BILLEDER UDSKRIVNINGSFUNKTIONER TIL SPECIELLE FORMÅL...54 PRAKTISKE PRINTERFUNKTIONER UDSKRIVNING UDEN PRINTERDRIVEREN DIREKTE UDSKRIVNING AF EN FIL FRA USB-HUKOMMELSE..58 DIREKTE UDSKRIVNING FRA EN COMPUTER ANNULLERING AF ET UDSKRIFTSJOB FRA MASKINEN...59 ÆNDRING AF MASKINEN TIL OFFLINE TILSTAND...59 APPENDIKS SPECIFIKATIONSLISTE FOR PRINTERDRIVER

4 3 FEJLFINDING FEJLFINDING NETVÆRKSPROBLEMER...63 INDIKATORER OG DISPLAYMEDDELELSER...67 INDIKATORER OG DISPLAYMEDDELELSER FJERNELSE AF FEJLAGTIGT FREMFØRT PAPIR FEJL I FREMFØRINGEN I SPECIALBAKKEN...68 FEJL I FREMFØRINGEN I MASKINEN...69 PAPIRSTOP I PAPIRBAKKE PAPIRSTOP I PAPIRBAKKE 2 (ekstraudstyr)...73 UDSKIFTNING AF FARVEPATRON UDSKIFTNING AF BOKSEN TIL OVERSKUDSTONER RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE KONTROL AF DET SAMLEDE ANTAL UDSKREVNE SIDER OG RESTERENDE TONER LISTEUDSKRIVNING (BRUGER) RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING AF PAPIRFREMFØRINGSRULLEN I MANUEL FEED...79 RENGØRING AF DEN FOTOLEDENDE TROMLES TONERDOSERING...79 RENGØRING AF LASERENHEDEN...80 JUSTERING AF DISPLAYETS KONTRAST WEB-FUNKTIONER I MASKINEN OM WEBSIDERNE SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL WEBSIDEN OM WEBSIDERNE (FOR BRUGERE) KONFIGURATION AF INDSTILLINGER FOR PRINTERTILSTAND SÅDAN KONFIGURERES INDSTILLINGERNE MENU FOR INDSTILLING AF PRINTERTILSTAND INDSTILLINGER FOR PRINTERTILSTAND OM WEBSIDERNE (FOR ADMINISTRATOREN) KONFIGURATION AF SMTP- OG DNS- SERVERINDSTILLINGER BESKYTTELSE AF INFORMATION PROGRAMMERET PÅ WEB-SIDEN ([Adgangskoder]) ADMINISTRATORINDSTILLINGER KONFIGURATION AF EN INDSTILLING I ADMINISTRATORINDSTILLINGERNE ADMINISTRATORINDSTILLINGER INDSTILLINGER FOR -STATUS OG ADVARSEL OM OPSÆTNING AF INFORMATION SMTP-OPSÆTNING OPSÆTNING AF STATUSMEDDELELSE OPSÆTNING AF ALARM-MEDDELELSER SYSTEMINDSTILLINGER ERKLÆRING OM VAREMÆRKER FORMÅL MED SYSTEMINDSTILLINGERNE PROGRAMMERING AF EN ADMINISTRATORKODE LISTE OVER SYSTEMINDSTILLINGER BRUG AF SYSTEMINDSTILLINGERNE Skift Kodeord...88 Initial Indst...88 Printer...88 Netværk...88 Brugerkontrol...90 Enhedskontrol...91 Funktions Indst...91 Energispare...92 Listeudskrift...92 Farvejustering...92 Sikkerhedsindst

5 ANVENDELSE AF BRUGERVEJLEDNINGEN Denne maskine er designet til at tilbyde smarte printfunktioner med maksimal brugervenlighed på et minimum af kontorplads. For at få det fulde udbytte af maskinens funktioner skal man læse og forstå denne vejledning før brug af maskinen. Læs også vejledningen til din computer. For hurtige opslag under anvendelse af maskinen, anbefaler SHARP, at du udskriver denne brugervejledning og lægger den et smart sted. OM BRUGERVEJLEDNINGERNE Der findes følgende brugervejledninger til maskinen: Startguide Denne brugervejledning beskriver: Specifikationer Sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af maskinen Betjeningsvejledning (på den medfølgende CD-ROM) Denne brugervejledning beskriver: Hvordan maskinen bruges, og hvad du skal gøre, hvis der opstår problemer. Software Setup Guide (på den medfølgende CD-ROM) Denne brugervejledning beskriver: Hvordan du installerer software til betjening af maskinen fra din computer. ANVENDTE KONVENTIONER I DENNE BRUGERVEJLEDNING Ikonerne i brugervejledningerne angiver følgende typer oplysninger: Advarsel GIV AGT Advarer brugeren om, at der kan ske personskade, hvis advarslens indhold ikke tages til efterretning. Advarer brugeren om, at det kan medføre beskadigelse af maskinen eller dens komponenter, hvis forholdsreglens indhold ikke tages til efterretning. Bemærkningerne giver relevant information om maskinen vedrørende specifikationer, funktioner, ydeevne, betjening og lignende, der kunne være nyttigt for brugeren at vide. 5

6 FORSKELLE PÅ MODELLER Denne brugervejledning dækker følgende modeller. Model Trådløst LAN MX-C300P MX-C300PE Ja MX-C300PL Nej Referencer til AB-serie (metrisk) og tommeserie Begge specifikationer er angivet, hvor det er relevant. Eksempel: Side 4: A4 og B5 (8-1/2" x 11" og 5-1/2" x 8-1/2") Selvom AB-seriens størrelsesangivelser er vist på betjeningspanelet i denne betjeningsvejledning, vises tommeseriens angivelser på maskinerne i tommeserien. 6

7 1 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger, der er vigtige at kende, før brug af maskinen. NAVNE PÅ MASKINDELE OG FUNKTIONER (14) (15) (7) (1) (2) (3) (4) (3) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (16) (3) (5) (6) (1) Strømafbryder Tryk på knappen for at tænde og slukke maskinen. (2) Udkastbakkeforlængere Når du udskubber papir i størrelse A4 eller større, kan du åbne bakken. (3) Håndtag Brug håndtagene til at flytte maskinen. Brug håndtaget bunden, når du monterer bakke 2. Hovedenheden er meget tung, så den skal løftes af to personer. Tag godt fat i håndtagene i hver side, når hovedenheden skal løftes. (4) Udkast bakke Udskrifter lægges ud i denne bakke. (5) Skuffe 1 Bakke 1 kan rumme ca. 250 ark (80 g/m 2 ). Se "ANVENDELIGT PAPIR" (s.13) vedrørende begrænsninger for papirtyper, -størrelser og -vægt. (6) Bakke 2 (ekstraudstyr) Bakke 2 kan rumme ca. 500 ark (80 g/m 2 ). Se "ANVENDELIGT PAPIR" (s.13) vedrørende begrænsninger for papirtyper, -størrelser og -vægt. (7) Betjeningspanel Betjeningspanelet indeholder betjeningstaster og indikatorlamper. (8) USB 2.0-port (type A) Denne bruges til tilslutning af en USB-enhed, f.eks. en USB-hukommelse, til maskinen. (9) Forreste låge Åbn for at udskifte tonerpatronen etc. (10) Håndtag til sidedæksel Træk i håndtaget for at åbne sidedækslet. (11) Sideafdækning Åbn papirstyret for at fjerne fejlindført papir. (12) Papirstyr til manual feed Indstil til papirets bredde, når du bruger specialbakken. (13) Manual feeder Specialpapir (kraftigt papir og transparenter) kan føres ind fra specialbakken. (14) USB 2.0-port (type B) Sæt USB-kablet i dette stik, når maskinen anvendes med en USB-forbindelse. (15) LAN-stik Sæt LAN-kablet i dette stik, når maskinen bruges i et netværk. (16) Forlænger til manual feed Åbn denne bakke, når du lægger papir i manual feed bakken. 7

8 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN (19) (20) (18) (17) (22) (21) (23) (17) Tonerpatron (Y/M/C/Bk) Indeholder toner. Når en tonerpatron løber tør, skal patronen med denne farve udskiftes. (18) Boks til overskudstoner Denne opsamler den resterende, overskydende toner efter udskrivning. (19) Papirstyr i fuserenhed Åbn papirstyret for at fjerne fejlindført papir. (20) Udløserhåndtag til heating sektion Tryk disse håndtag ned for at frigive trykket, når du fjerner papirstop i fikseringsområdet eller ved indføring af en konvolut fra manual feed bakken. (21) Rotationsknap til valse Drej på knappen for at fjerne fejlindført papir. (22) Papirbakke højre sidelåge Åbn denne for at fjerne fejlindført papir i bakker. (23) Duplekstransportørdæksel Åbn denne låge for at fjerne fejlindført papir. Advarsel Fikseringsenheden er varm. Rør ikke ved fikseringsenheden, når du fjerner det fejlagtigt fremførte papir. Hvis du gør det, kan det medføre forbrænding eller tilskadekomst. Når du trykker håndtagene ned, skal du klemme dem sammen med tommel- og pegefingeren, men du trykker dem langsomt ned. Hvis du trykker for hårdt på håndtagene, kan de ramme dine fingre. Bloker ikke maskinens udblæsningsåbninger ved at placere genstande foran dem eller ved at stille maskinen tæt på en væg. 8

9 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN BETJENINGSPANEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (1) Display Viser forskellige meddelelser. (s.10) (2) Tasten [SPECIALFUNKTION] ( ) Tryk her for at indstille papirstørrelsen og konfigurere systemindstillingerne. (3) Piletaster Tryk på piletasterne for at flytte markeringen (der angiver, at et element er valgt) på displayet. (4) Tasten [OK] Tryk på tasten for at aktivere den markerede indstilling. (5) Tasten/indikatoren [ENERGISPAREFUNKTION] ( ) Tryk for at skifte til energisparefunktion. (6) Tasten [TILBAGE] ( ) Tryk på tasten for at få vist den forrige side på skærmen. (7) Tasten [LOG AF] ( ) Tryk på denne tast for at logge af, når du har været logget på og brugt maskinen. (8) Numeriske taster Indtast tegn/tal. (9) Tasten [SYMBOL] ( ) Tryk her for at indtaste et symbol under indtastning af tegn. (10) Tasten [C] Tryk her for at slette et indtastet tegn for printere. (11) Tasten [FORETRUKNE] ( ) Tryk her, for at displayet skal vende tilbage til home-skærmen. (s.10) (12) Tasten [STOP] ( ) Tryk på denne tast for at stoppe et job. (13) ONLINE-indikator ( ) Udskriftsdata kan modtages, når denne lampe lyser. (14) Indikatoren DATA ( ) Blinker, når udskriftsdatamodtages. Lyser konstant under udskrivning. 9

10 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN DISPLAY Dette afsnit forklarer, hvordan displayet bruges. HJEMMESKÆRM Maskinen er fra fabrikkens side indstillet til, at displayet vender tilbage til forsideskærmen ét minut efter, at et udskrivningsjob er afsluttet eller, når der trykkes på tasten [FORETRUKNE] ( ) (funktionen Ryd automatisk ). I standardtilstand vises skærmen, der ses nedenfor. Skærmens standardtilstand kan variere alt efter indstillingerne i systemindstillinger. Tidsrummet for "Ryd automatisk" kan ændres i systemindstillingerne. (s.91) (1) (3) Klar til print. (2) (1) Meddelelsesdisplay Der vises meddelelser vedrørende maskinstatus og betjening. (2) Display til papirstørrelses Her vises størrelsen på papiret, der er lagt i hver bakke. (3) Display til tilslutningsstatus (kun modeller med trådløst LAN) Vises, når det trådløse LAN er tændt. Trådløs infrastrukturmodus: Tilslutter Trådløs infrastrukturmodus: Ikke tilsluttet (4) (4) Visning af tonerniveau Her vises den resterende mængde af hver tonerfarve. 76 % til 100 % 51 % til 75 % 26 % til 50 % 1 % til 25 % 0 % Kablet + trådløs adgangspunktmodus Tilslutningsfejl ved trådløs LAN-enhed inde i maskinen 10

11 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN SÅDAN BRUGES DISPLAYET Valg af et element med retningspilene (op/ned) Brug retningstasterne op/ned (vist i denne betjeningsvejledning med [ ] [ ]) til at flytte og vælge (fremhæve) et indstillingselement på skærmen til valg. Tryk på tasten [OK] for at få vist skærmen for det valgte indstillingselement. Tryk på [OK] på indstillingsskærmen for at gemme dine indstillinger. Ikonerne [ ] [ ] vises på skærmen til valg af indstillinger, som bruger retningstasterne op/ned. Valg af et element med retningspilene (venstre/højre) Retningstasterne venstre/højre (vist i denne betjeningsvejledning med [ ] [ ]) bruges til at indstille tal i indstillingsskærme. Tryk på tasten [OK] for at gemme dine indstillinger. Autoslet sek. Ikonerne [ ] [ ] vises på indstillingsskærm, som bruger retningstasterne venstre/højre. Brug tasten [TILBAGE] ( ) til at vende tilbage til den forrige indstillingsskærm. 11

12 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN SÅDAN TÆNDES OG SLUKKES MASKINEN Strømafbryderen sidder på venstre side af maskinen. SÅDAN TÆNDES MASKINEN Drej strømafbryderen hen i "TIL"-position. Meddelelsen "Varmer op" vises i meddelelsesdisplayet, mens maskinen varmer op. SÅDAN SLUKKES MASKINEN Sørg for, at maskinen ikke er i drift, og drej derefter strømafbryderen hen i "FRA"-position. Hvis der slukkes for strømafbryderen, mens maskinen er i drift, kan der opstå fejl i fremføringen, og opgaven, der var i gang, annulleres. Maskinen er fra fabrikkens side indstillet til, at displayet vender tilbage til forsideskærmen ét minut efter, at et udskrivningsjob er afsluttet eller, når der trykkes på tasten [FORETRUKNE] ( ) (funktionen Ryd automatisk ). Tidsrummet for "Ryd automatisk" kan ændres i systemindstillingerne. (s.91) Maskinen er fra starten af indstillet til automatisk at være i energisparemodus, hvis den ikke anvendes til udskrivning i et forindstillet tidsrum. Denne indstilling kan ændres i systemindstillingerne. (s.92) ENERGISPAREMODI Maskinen har to energisparemodi for at reducere det overordnede strømforbrug, og derved nedbringe driftsomkostningerne. Derudover sparer disse modi på naturlige ressourcer og hjælper med til at reducere miljøforurening. De to energisparemodi er "Opvarmningsmodus" og "Modus for automatisk slukning". Opvarmningsmodus Denne funktion slår automatisk maskinen om i en tilstand med lavt strømforbrug, hvis tidsrummet indstillet i systemindstillingerne overskrides uden, at maskinen anvendes, mens der er tændt for strømmen. I opvarmningsmodus slukker skærmen. Normal drift genoptages automatisk, når der trykkes på en tast på betjeningspanelet eller der modtages en udskrivningsopgave. Modus for automatisk slukning Denne funktion slår automatisk maskinen om i en tilstand, der forbruger endnu mindre strøm end opvarmningsmodus, hvis tidsrummet indstillet i systemindstillingerne overskrides uden, at maskinen anvendes, mens der er tændt for strømmen. Under automatisk slukning blinker kun indikatoren [ENERGISPAREFUNKTION] ( ). For at gendanne maskinen til normal drift skal du trykke på tasten [ENERGISPAREFUNKTION] ( ). Normal drift genoptages også automatisk, når der modtages et udskrivningsjob. Mens automatisk slukning er slået til, har det ingen effekt at trykke på andre taster end tasten [ENERGISPAREFUNKTION] ( ). Aktiveringstiden for opvarmning og "Timer for automatisk slukning" kan ændres ved hjælp af systemindstillingerne. 12

13 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN ILÆGNING AF PAPIR Meddelelsen "BAKKE< >:Add paper." vises, når der ikke er papir i den valgte papirbakke. (< > er bakkenummeret). Læg papir i den angivne papirbakke. ANVENDELIGT PAPIR Der kan lægges følgende typer papir i hver bakke. Papirbakketype Papirtype Format Vægt Kapacitet *1 Skuffe 1 Bakke 2 (ekstraudstyr) Manual feeder Standardpapir Genbrugspapir Farve Brevpapir Fortrykt Hullet Standardpapir Genbrugspapir Farve Brevpapir Fortrykt Hullet A4, B5, A5,16K, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2", 7-1/4" x 10-1/2" A4, B5, A5, A6,16K, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2", 7-1/4" x 10-1/2", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", Brugerdefineret Vandret: 140 til 356 mm (5-1/2" til 14") Lodret: 90 til 216 mm 60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.) 60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.) Tyndt papir 55 g/m 2 til 59 g/m 2 (13 lbs. til 16 lbs.) 250 ark 500 ark 50 ark Etiketter - 1 ark Transparenter 10 ark (3-5/8" til 8-1/2") Tykt papir 106 g/m 2 til 220 g/m 2 20 ark (28 lbs. til 80 lbs.) Blankt papir - 1 ark Konvolutter *2 International DL (110 mm x 220 mm) International C5 (162 mm x 229 mm) Monarch (98 mm x 191 mm) Commercial 10 (105 mm x 241 mm) 75 g/m 2 til 90 g/m 2 (20 lbs. til 24 lbs.) 10 ark *1 Antallet af ark papir, som kan lægges i, afhænger af papirets vægt. Papiret må ikke ligge højere end indikatorlinjen. *2 Ved indføring af en konvolut skal du trykke heating sektionens udløserhåndtag ned for at frigive trykket. "Ilægning af papir i specialbakken" (s.17) STANDARDPAPIR, SPECIALPAPIR Standardpapir, der kan anvendes SHARP standardpapir (80 g/m 2 (21 lbs.)). Se specifikationerne i startguiden vedrørende papirspecifikationer. Andet standardpapir end SHARP standardpapir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)) Genbrugspapir, farvet papir og hullet papir skal opfylde samme specifikationer som standardpapir. Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserede servicerepræsentant for vejledning i brug af disse papirtyper. * Enhederne "g/m 2 " (lbs.), der er anvendt i disse forklaringer, angiver papirets vægt. 13

14 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN UDSKRIFTSSIDE OPAD ELLER NEDAD Papiret lægges i med udskriftssiden opad eller nedad afhængig af papirtype og bakke. Ilægningsretningen for hullet papir, brevpapir og fortrykt papir er anderledes end for andet papir. Se "Eksempel: Placeringsretninger for hullet papir, brevpapir og fortrykt papir" (s.14) for at få nærmere oplysninger. Bakke 1 til 2 Læg papiret i med udskriftssiden opad. Hvis papirtypen er "Hullet", "Brevpapir" eller "Fortrykt", skal papiret dog lægges i med udskriftssiden nedad. Manual feeder Læg papiret i med udskriftssiden nedad. Hvis papirtypen er "Hullet", "Brevpapir" eller "Fortrykt", skal papiret dog lægges i med udskriftssiden opad. Eksempel: Placeringsretninger for hullet papir, brevpapir og fortrykt papir Hullet (indbinding i venstre side) Brevpapir Fortrykt Bakke 1 til 2 Læg papiret med udskrivningssiden nedad og med hullerne bagud. Læg papiret med udskrivningssiden nedad og med brev hovedet (øverste kant) mod venstre. Læg papiret med udskrivningssiden (fortrykt side) nedad med øverste kant mod venstre. Manual feeder A Læg papiret med udskrivningssiden opad og med hullerne bagud. Læg papiret med udskrivningssiden opad og med brev hovedet (øverste kant) mod højre. A Læg papiret med udskrivningssiden (fortrykt side) opad med øverste kant mod højre. 14

15 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN Papir, der ikke kan bruges Specialpapir til inkjet-printere (tyndt papir, blankt papir, blank film etc.) Karbonpapir eller termopapir Sammensat papir Papir med clips Papir med foldemærker Iturevet papir Olierede transparenter Papir med en vægt lavere end 55 g/m 2 (13 lbs.) Papir med en vægt på 220 g/m 2 (80 lbs. index) eller mere Ikke anbefalet papir Overførselspapir til påstrygning Japansk papir Papir med en uregelmæssig form Hæftet papir Fugtigt papir Krøllet papir Papir, der er udskrevet på enten forsiden eller bagsiden med en anden printer eller multifunktionsenhed. Papir med et bølgeformet mønster pga. fugtoptagelse Perforeret papir Der kan fås forskellige typer standardpapir og specialpapir. Nogle typer kan ikke anvendes sammen med maskinen. Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserede servicerepræsentant for vejledning i brug af disse papirtyper. Billedkvaliteten og papirets toneroptagelse kan ændres sig pga. omgivende forhold, driftsbetingelse og papiregenskaber, billedkvaliteten bliver dårligere end på SHARPs standardpapir. Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserede servicerepræsentant for vejledning i brug af disse papirtyper. Brug af ikke anbefalet eller ikke tilladt papir kan medføre skæv indføring, fejlindføring, dårlig tonervedhæftning (toneren hænger ikke fast på papiret og kan gnides af) eller maskinsvigt. Brug af ikke anbefalet papir kan medføre fejlindføring eller dårlig billedkvalitet. Kontroller, om der kan udskrives korrekt, før du bruger ikke anbefalet papir. Papir, som kan bruges til automatisk 2-sidet udskrivning Papir, der bruges til automatisk dupleksudskrivning skal opfylde følgende betingelser. Papirtype: Standardpapir (specialpapir kan ikke bruges.) Papirformat: Standardformater (A4, B5, A5, 16K, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11") Papirvægt: 60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.) Specialpapir Følg disse retningslinjer, når du bruger specialpapir. Brug de transparenter og etiketark, som SHARP anbefaler. Brug af andet papir end det, som SHARP anbefaler, kan medføre fejlindføring eller tilsmudsning af udskriften. Hvis det er nødvendigt at anvende andre medier end anbefalet af SHARP, skal du føre et enkelt ark frem ad gangen vha. specialbakken (forsøg ikke kontinuerlig udskrivning). Der findes mange typer specialpapir på markedet, og nogle typer kan ikke bruges i denne maskine. Kontakt et autoriseret servicecenter, før du anvender specialpapir. Lav en test for at se, om papiret er velegnet, før du bruger andet papir end det, der anbefales af SHARP. 15

16 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN ILÆGNING AF PAPIR Sørg for, at maskinen ikke er i gang med at udskrive, og følg derefter disse trin for at ilægge papir. Ilægning af papir i papirbakken 1 Løft forsigtigt papirbakken, og træk den ud, indtil den stopper. 2 Tryk trykpladen ned, og juster pladerne i bakken til papirets længde og bredde. (2) (1) (1) Skub midten af trykpladen ned, til den låses på plads. (2) Plade A og B er styr af skubbetypen. Tag fat i låseknappen på styret, og skub styret til en bredde, hvor papiret kan lægges korrekt i. (2) (2) Plade B Plade A Flig Rulle Linje på styret 3 Læg papir i bakken. Læg papiret i med siden, der skal udskrives, vendt opad. Sørg for at papirstakken er lige, før den lægges i. Læg papiret under valsen i højre side af bakken. Når papiret er lagt i, skal styrene skubbes mod papiret, så der ikke er mellemrum mellem dette og styrene. Læg ikke papir i højere end linjen på styret (op til 250 ark). Læg ikke mere papir oven i det, der i forvejen er lagt i. Det kan medføre fremføring af flere stykker papir ad gangen. Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen. Det ilagte papir må ikke ligge højere end fligen på plade A. 4 Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen. Skub bakken helt ind. Hvis du lagde et andet papirformat i papirbakken end der tidligere var lagt i, skal du gå til "ÆNDRING AF INDSTILLINGEN FOR EN BAKKES PAPIRFORMAT" (s.19). Når der opstår fejl i fremføringen, skal du dreje papiret 180 grader og lægge det i igen. Glat krøllet papir ud, før du anvender det. 16

17 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN Ilægning af papir i specialbakken Ved indføring af en konvolut skal du først trykke udløserhåndtag til heating sektion (2 steder) ned for at frigive trykket og derefter følge nedenstående trin. 1 Abn specialbakken ud. Åbn forlængeren til manual feed. 2 Skub midten af trykpladen ned, til den låses på plads. 3 Indstil papirguiderne til papirets bredde. 4 Sæt papiret (med udskrivningssiden nedad) helt ind i specialbakken. For at undgå fejl i fremføringen, skal du endnu en gang kontrollere, at papirguiderne er justeret efter papirets bredde. Advarsel Efter indføring af en konvolut skal du huske at trykke udløserhåndtag til heating sektion (2 steder) op igen til deres oprindelige position. Hvis du har lagt papir i manuel feed, skal du trykke på tasten [SPECIALFUNKTION] ( for at vælge manuel feed. ) og vælge "Papirvalg" 17

18 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN Vigtig information, når du lægger papir i specialbakken Specialbakken kan indstilles til indtil 50 ark standard papir. Sørg for at placere papir i størrelserne A6, B6 eller kuverter vandret som vist på følgende tegning. Tilgængelig Ikke tilgængelig Ved indføring af en konvolut skal du først trykke udløserhåndtag til heating sektion (2 steder) ned for at frigive trykket. (s.17) Når du lægger kuverter i, skal du sørge for, de er lige og ligger fladt samt, at der ikke er løst limede flapper på dem (gælder ikke dem, der anvendes til lukning af kuverten). Særlige papirtyper undtagen de transparenter, mærkater og kuverter, som SHARP anbefaler, skal fremføres ét ark ad gangen med specialbakken. Når du lægger mere papir i, skal du først fjerne resterende papir i bakken. lægge det oven i det nye papir, og derefter lægge det i igen som en samlet stak. Papiret, du tilføjer, skal være af samme format og type som det papir, der i forvejen er i bakken. Brug transparenter, som anbefales af SHARP. Anvend ikke papir, der er mindre end originalen. Det kan medføre pletter eller urene billeder. Anvend ikke papir, der allerede er udskrevet på med laserprinter eller almindelig faxmaskine til papir. Det kan medføre pletter eller urene billeder. Vigtige punkter ved brug af konvolutter Konvolutter, der ikke kan bruges Brug ikke følgende konvolutter. Konvolutterne kan blive fejlindført og tilsmudsede. Konvolutter med metalspænder, plastikkroge eller båndkroge Konvolutter, der lukkes med tråd Konvolutter med ruder eller for Konvolutter med en ujævn forside pga. prægning Konvolutter i dobbelt lag Konvolutter med lim til lukning Håndlavede konvolutter Konvolutter med luft indeni Konvolutter med folder, foldemærker, iturevne eller beskadigede konvolutter Konvolutter med forkert placerer hjørnelimningsposition på bagsiden kan ikke bruges, da det kan forårsage folder. Kan bruges Kan ikke bruges Udskriftskvalitet på konvolutter Udskriftskvaliteten garanteres ikke på området 10 mm (13/32") langs konvoluttens kanter. Udskriftskvaliteten garanteres ikke på dele af konvolutter, hvor der er en stor trinlignende tykkelsesændring som fleks. på dele i fire lag eller dele med mindre end tre lag. Udskriftskvaliteten garanteres ikke på konvolutter med lim til lukning. 18

19 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN Ilægning af transparenter Brug transparenter, som anbefales af SHARP. Rør ikke ved udskriftssiden på en transparent. Når der lægges flere ark transparenter i manuel feed, skal arkene luftes adskillige gange, før de lægges i. Fjern de enkelte ark, når de kommer ud af maskinen, ved udskrivning på transparenter. Hvis arkene stakkes i udbakken, kan de blive krøllede. BAKKEINDSTILLINGER Disse programmer bruges til at ændre indstillingen af papirformat for en bakke og automatisk bakkeskift. ÆNDRING AF INDSTILLINGEN FOR EN BAKKES PAPIRFORMAT Hvis formatet på det ilagte papir er forskelligt fra det format, der vises på displayet, skal du følge fremgangsmåden herunder for at ændre indstillingen for bakkens papirformat. Indstillingen for papirformat kan ikke ændres under udskrivning er installeret, eller når der er opstået en fejlindføring. Hvis der ikke er mere papir eller toner i maskinen, kan indstillingen for papirformatet ændres under udskrivning. Specifikationerne for de papirtyper og -formater, der kan lægges i papirbakkerne, finder du i "ANVENDELIGT PAPIR" (s.13). Tryk på tasten [SPECIALFUNKTION] ( ), og tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge "Papirform. Indst.". Papirform. Indst. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge den papirbakke, hvor papirformatet skal ændres. Tryk på tasten [ ] og tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge papirformatet. Tryk på tasten [OK]. : Viser bakke "1". : Viser bakke "2". : Viser manuel feed. Se "ANVENDELIGT PAPIR" (s.13) for andre papirbakker og bakkenumre. DEAKTIVERING (AKTIVERING) AF AUTO BAKKE-SKIFT Når Auto bakke-skift er aktiveret, og bakken løber tør for papir under udskrivning, fortsætter jobbet med papir fra en anden bakke, hvis papirformatet og -typen er ens. (Denne funktion er ikke aktiv, når specialbakken bruges.) Funktionen er aktiveret fra fabrikken. Følg nedenstående trin, hvis du vil deaktivere funktionen. Tryk på tasten [SPECIALFUNKTION] ( ), vælg "Papirformat", og tryk på tasten [ ] flere gange, til der vises "AUTO BAKKE-SKIFT". Hvis du vil genaktivere automatisk bakkeskift, skal du trykke på tasten [OK], så der vises en markering. 19

20 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN ÆNDRING AF PAPIRTYPEN FOR EN BAKKE Følg nedenstående trin for at ændre indstillingen for papirtype for en bakke. Tryk på tasten [SPECIALFUNKTION] ( ), vælg "Papirtype", vælg bakken med tasten [ ] eller [ ], og tryk på tasten [OK]. Vælg den ønskede papirtype, og tryk på tasten [OK]. Specifikationerne for de papirtyper og -formater, der kan lægges i papirbakkerne, finder du i "ANVENDELIGT PAPIR" (s.13). BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTION Når brugergidentifikationsfunktionen er aktiveret, tælles antallet af sider, der er udskrevet med de enkelte konti. Sidetællingen kan ses i displayet. Denne funktion aktiveres i systemindstillingerne. ("Brugerregistrering" (s.90)) Op til 30 kan gemmes. BRUG AF BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTION Når brugeridentifikationsfunktionen er aktiveret, vises skærmen til indtastning af kontonummer. Indtast dit kontonummer (5-cifret identifikationsnummer), som forklaret nedenfor, før du betjener maskinen. 1 2 Indtast dit kontonummer (fem cifre) med taltasterne. Når du indtaster dit brugernummer, skifter bindestreger (-) til asterisks ( ). Hvis du indtaster et forkert ciffer, skal du trykke på tasten [C] og derefter indtaste det rigtige ciffer. Tryk på tasten [LOG AF], når du er færdig med at jobbet ( ). Når du har indtastet et gyldigt brugernummer, vises den aktuelle tælling for brugernummeret på basisskærmens Farve Udskr. Kop meddelelsesdisplay. Efter 6 sekunder Mangler (standardindstilling) vises basisskærmen. (s.10) Hvis du indtaster et ugyldigt brugernummer under trin 1, vises siden til indtastning af brugernummeret igen. Når "Advarsel mislykket login" (s.90) er aktiveret i S/H Udskr. Kop Mangler systemindstillingerne, vises en meddelelse, og du kan ikke bruge maskinen i et minut, hvis du indtaster et forkert brugernummer 3 gange i træk. 20

21 FØR ANVENDELSE AF MASKINEN INDTASTNING AF TEGN Dette afsnit forklarer, hvordan tegnene indtastes. TEGN, DER KAN INDTASTES Store bogstaver, små bogstaver, tal, specialtegn og symboler. Tegn indtastes ved at trykke på de numeriske taster på betjeningspanelet. De bogstaver, der kan indtastes med de enkelte numeriske taster, er vist herunder. Tast Tegn, der kan indtastes 1 1 mellemrum 2 a b c 2 A B C 3 d e f 3 D E F 4 g h i 4 G H I 5 j k l 5 J K L 6 m n o 6 M N O 7 p q r s 7 P Q R S 8 t u v 8 T U V 9 w x y z 9 W X Y Z 0 0 Hvis du vil indtaste to tegn efter hinanden, hvor den samme tast skal bruges, skal du trykke på tasten [ ] for at flytte markøren, når du har indtastet det første tegn. Eksempel: Indtastning af "ab" Tryk på tasten [2] en enkelt gang, tryk på tasten [ ] en enkelt gang for at flytte markøren, og tryk på tasten [2] to gange. 21

22 2 PRINTER MASKINENS PRINTERFUNKTION Maskinen er som standard udstyret med en fuld farveudskrivningsfunktion. En printerdriver skal installeres for at aktivere udskrivning fra din computer. Se nedenstående tabel for at fastlægge den printerdriver, du skal bruge i dit miljø. Miljø Windows Windows / Macintosh Printerdrivertype PCL6 Maskinen understøtter Hewlett-Packard PCL6-printerstyringssprog. PS Denne printerdriver understøtter PostScript 3-sidebeskrivelsessproget, der er udviklet af Adobe Systems Incorporated, og som gør det muligt at bruge maskinen som en PostScript 3-kompatibel printer. (En PPD-fil er tilgængelig, hvis du vil bruge Windows standard PS-printerdriver). Installation af printerdriveren i et Windows-miljø Se Software Setup Guide vedrørende installation af printerdriveren og konfiguration af indstillinger i et Windows-miljø. Forklaringerne i denne vejledning vedrørende udskrivning i et Windows-miljø anvender generelt skærmbillederne for PCL6-printerdriveren. Printerdriverskærmbillederne kan variere en smule, afhængig af den printerdriver du bruger. Installation af printerdriveren i et Macintosh-miljø Se Software Setup Guide vedrørende installation af printerdriveren og konfiguration af indstillinger i et Macintosh-miljø. 22

23 PRINTER UDSKRIVNING FRA WINDOWS VINDUET PRINTERDRIVEREGENSKABER (1) (2) (1) Vælg maskinens printerdriver. Hvis printerdriverne vises som ikoner, skal du klikke på ikonet for den printerdriver, der skal bruges. Hvis printerdriverne vises som en liste, skal du vælge navnet på den printerdriver, der skal bruges, i listen. (2) Klik på knappen [Indstillinger]. Knappen, der bruges til at åbne vinduet med printerdriveregenskaber (normalt [Egenskaber] eller [Udskriftsindstillinger]), kan variere afhængig af programmet. 23

24 PRINTER GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSPROCEDURE I det følgende forklares, hvordan et dokument udskrives fra "WordPad", som er et standardtilbehørsprogram i Windows Vælg [Udskriv] i menuen [Filer] i WordPad. Åbn vinduet med printerdriveregenskaber. Vælg udskriftsindstillinger. (1) (2) (1) Klik på fanen [Papir]. (2) Vælg papirformatet. Hvis du vil vælge indstillinger i andre faner, skal du klikke på den ønskede fane og vælge indstillingerne. (3) Klik på knappen [OK]. Kontroller, at papirformatet er det samme som det papirformat, der er indstillet i programmet. Der kan gemmes op til otte brugerdefinerede papirformater. Når du gemmer et brugerdefineret papirformat, er det lettere at angive dette format, hver gang du har brug for det. Hvis du vil gemme en papirstørrelse, skal du vælge [Brugerdefineret papir] eller en af mulighederne fra [Bruger1] til [Bruger7] fra rullemenuen og klikke på knappen [Brugerdefineret]. 4 Klik på knappen [Udskriv]. Udskrivningen starter. VALG AF PAPIR (3) Dette afsnit forklarer, hvordan du konfigurerer indstillingen "Papirvalg" i fanen [Papir] i vinduet med printerdriveregenskaber. Kontroller papirformaterne, papirtyperne og det resterende papir i maskinens bakker, før du skriver ud. Klik på knappen [Bakkestatus] for at se de seneste bakkeoplysninger. Når [Automatisk valg] er valgt i "Papirkilde" Den bakke, der indeholder det papirformat og den papirtype, der er valgt i "Papirformat" og "Papirtype" i fanen [Papir], vælges automatisk. Når der er valgt andet end [Automatisk valg] i "Papirkilde" Den angivne bakke bruges ved udskrivning uanset indstillingen "Papirformat". Når [Manuel feed] er valgt "Papirtype" skal også vælges. Kontroller, at den ønskede type papir er lagt i manual feed, og vælg derefter den relevante indstilling for "Papirtype". Specialpapir såsom konvolutter kan også lægges i manuel feed. Se "Ilægning af papir i specialbakken" (S.17) vedrørende proceduren for ilægning af andre medier i manual feed. Når [Automatisk valg] er valgt i "Papirtype" Der vælges automatisk en bakke med standardpapir i det format, der er angivet i "Papirformat". Når der er valgt andet end [Automatisk valg] i "Papirtype" Der anvendes en bakke med den angivne type papir og format som angivet i "Papirformat" til udskrivning. 24

25 PRINTER UDSKRIVNING PÅ KONVOLUTTER Manuel feed kan bruges til udskrivning på specialpapir såsom konvolutter. Proceduren for udskrivning på en konvolut fra vinduet med printerdriveregenskaber er beskrevet herunder. Se "ANVENDELIGT PAPIR" (S.13) vedrørende papirtyper, der kan anvendes i manual feed. Se "Ilægning af papir i specialbakken" (S.17) vedrørende proceduren for ilægning af papir i manual feed. Vælg konvolutformat i programmets relevante indstillinger ("Sideindstillinger" i mange programmer), og udfør derefter følgende trin. (1) (2) (1) Klik på fanen [Papir]. (2) Vælg konvolutformat i menuen "Papirformat". Papirbakken og papirtypen vælges automatisk. Vi anbefaler, at du foretager en testudskrivning for at kontrollere resultatet, før du bruger en konvolut. Ved medier, der kun kan ilægges i en bestemt retning, f.eks. en konvolut, kan du om nødvendigt rotere billedet 180 grader. Se "180 GRADER ROTATION AF UDSKRIFTEN (Roter 180 grader)" (S.45) for at få flere oplysninger. Ved indføring af en konvolut skal du trykke heating sektionens udløserhåndtag ned (se s.8) for at frigive trykket. 25

26 PRINTER UDSKRIVNING NÅR BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTIONEN ER AKTIVERET Når brugeridentifikationsfunktionen er aktiveret i maskinens systemindstillinger (administrator), skal du indtaste dine brugernummer i vinduet med printerdriveregenskaber, før du kan udskrive. 1 2 Åbn vinduet med printerdriveregenskaber fra programmets udskriftsvindue. Indtast dit brugernummer. (1) (2) (3) Indtast brugernavn og jobnavn om nødvendigt. Brugernavn Klik på afkrydsningsfeltet [Brugernavn], og indtast dit brugernavn (maks. 32 tegn). Dit indtastede brugernavn vises øverst på betjeningspanelet. Hvis du ikke indtaster et brugernavn, vises dit computer-login-navn. Jobnavn Klik på afkrydsningsfeltet [Jobnavn], og indtast et jobnavn (maks. 80 tegn). Det indtastede jobnavn vises øverst på betjeningspanelet som et filnavn. Hvis du ikke indtaster et jobnavn, vises filnavnet, der er indstillet i det anvendte program. (4) Klik på knappen [OK]. 3 For at få et bekræftelsesvindue frem før udskrivningen begynder, skal afkrydsningsboksen [Auto. gennemg. jobkontrol] vælges, således at der vises en markering. Start udskrivning. (4) (3) (1) Klik på fanen [Jobhåndtering]. (2) Indtast dit brugernummer. Ved identifikation efter brugernummer. Klik på afkrydsningsfeltet [Brugernummer], og indtast et brugernummer (5 cifre). Når [Brugernummer] er afkrydset i [Printpolitik] i fanen [Konfiguration], kan du ikke indtaste brugerinformation her. Indtast brugerinformationen i dialogboksen, hver gang du udskriver. Maskinens funktion for brugerkontrol kan ikke bruges, når PPD-filen* er installeret, og Windows standard PS-printerdriver anvendes. Derfor er udskrivning ikke muligt, hvis ugyldige brugeres udskrivning er hindret i systemindstillingerne (administrator). * PPD-filen sætter maskinen i stand til at udskrive ved brug af operativsystemets standard PS-printerdriver. Systemindstilling (administrator):deakt. udskr. ugyldig br. Deakt. udskr. ugyldig br." kan aktiveres i maskinens systemindstillinger (administrator) for at forhindre udskriftsjobs fra brugere, hvis brugeroplysninger ikke er gemt i maskinen. Når denne funktion er aktiveret, tillades udskrivning ikke, hvis brugeroplysninger ikke er indtastet, eller hvis de er forkerte. 26

27 PRINTER VISNING AF PRINTERDRIVERHJÆLP Når der vælges indstillinger i printerdriveren, kan du få vist Hjælp for at se forklaringer til indstillingerne. 1 2 Åbn vinduet med printerdriveregenskaber fra programmets udskriftsvindue. Klik på knappen [Hjælp]. Vindue Hjælp åbnes, hvor du kan se forklaringer på indstillingerne i fanen. For at få vist hjælp til indstillinger i en dialogboks skal du klikke på den understregede tekst øverst i vinduet Hjælp. Pop-op-hjælp Du kan få vist hjælp til en indstilling ved at klikke på indstillingen og trykke på tasten [F1]. * For at se hjælpen til en indstilling i Windows XP/Server 2003 skal du klikke på knappen i øverste højre hjørne af vinduet med printerdriveregenskaber og derefter klikke på indstillingen. Oplysningsikon Der er nogle begrænsninger for de indstillingskombinationer, der kan vælges i vinduet med printerdriveregenskaber. Når en valgt indstilling er begrænset, vises et oplysningsikon ( ) ud for indstillingen. Klik på ikonet for at se en forklaring på begrænsningen. 27

28 PRINTER LAGRING AF HYPPIGT ANVENDE UDSKRIFTSINDSTILLINGER Indstillinger, der blev gemt på hver fane på udskrivningstidspunktet, kan gemmes som brugerindstillinger. Hvis du gemmer ofte anvendte brugerindstillinger eller komplicerede farveindstillinger under et tildelt navn, er det meget nemmere, når du skal vælge disse indstillinger, næste gang du har brug for dem. LAGRING AF INDSTILLINGER PÅ UDSKRIVNINGSTIDSPUNKTET Indstillinger kan gemmes fra en hvilken som helst fane i vinduet med printerdriveregenskaber. Indstillingerne, der er konfigureret på hver fane, bliver vist på en liste, når der skal gemmes, hvilket giver dig mulighed for at kontrollere indstillingerne, når du gemmer dem. 1 2 Åbn vinduet med printerdriveregenskaber fra programmets udskriftsvindue. Gem udskriftsindstillingerne. 3 Kontroller og gem indstillingerne. (1) (2) (1) (2) (1) Konfigurer udskriftsindstillinger i hver fane. (2) Klik på knappen [Gem]. (3) 4 5 (1) Kontroller de viste indstillinger. (2) Indtast et navn for indstillingerne (maks. 20 tegn). (3) Klik på knappen [OK]. Klik på knappen [OK]. Start udskrivning. Du kan gemme op til 30 set brugerindstillinger. Følgende elementer kan ikke gemmes i brugerindstillinger. Et vandmærke, du har oprettet Papirilægningsindstillinger Overlejringsfil Det brugernummer, brugernavn og jobnavn, du har indtastet i fanen [Jobhåndtering] 28

29 PRINTER BRUG AF GEMTE INDSTILLINGER 1 2 Åbn vinduet med printerdriveregenskaber fra programmets udskriftsvindue. Vælg udskriftsindstillingerne. (1) Vælg de brugerindstillinger, du vil bruge. (2) Klik på knappen [OK]. (1) (2) 3 Start udskrivning. Sletning af gemte indstillinger Vælg de brugerindstillinger, du vil slette, i (1) i trin 2 herover, og klik på knappen [Slet]. 29

30 PRINTER ÆNDRING AF PRINTERDRIVERENS STANDARDINDSTILLINGER Standardindstillingerne for printerdriveren kan ændres ved brug af fremgangsmåden nedenfor. Indstillingerne der her er konfigurerede bliver gemt og bliver til standardindstillinger, når der udskrives fra et program. (Indstillinger, der er valgt i vinduet med printerdriveregenskaber ved udskrivning fra et program, forbliver kun i kraft, så længe programmet bruges). 1 Klik på knappen [Start] ( ), vælg [Kontrolpanel] og derefter [Vis enheder og printere]. I Windows XP/Server 2003 skal du klikke på knappen [start] og derefter på [Printere og faxenheder]. I Windows 8/8.1/Server 2012 skal du højreklikke på startskærmen (eller stryge op fra skærmens nederste kant) og klikke på [Alle apps] - [Kontrolpanel] - [Vis enheder og printere] - [Printer] på proceslinjen. 3 Klik på knappen [Indstillinger] i fanen [Generelt]. I Windows XP skal du, hvis [Printere og faxenheder] ikke kommer frem i menuen [start], vælge [Kontrolpanel], vælge [Printere og anden hardware], og derefter vælge [Printere og faxenheder]. 2 Åben vinduet med printerdriveregenskaber. (1) 4 Konfigurer indstillingerne, og klik på knappen [OK]. (2) (1) Hojreklikke på ikonet for maskinens printerdriver. (2) Vælg [Printeregenskaber]. I Windows XP/Server 2003 skal du klikke på menuen [Filer]. Se hjælpen til printerdriveren for at få forklaringer på disse indstillinger. 30

31 PRINTER UDSKRIVNING FRA EN MACINTOSH GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSPROCEDURE I det følgende forklares, hvordan et dokument udskrives fra standardtilbehørsprogrammet "TextEdit" i Mac OS X. Hvis maskinen skal bruges med Macintosh, skal maskinen være tilsluttet et netværk. Se Software Setup Guide vedrørende installation af PPD-filen og konfiguration af printerdriverindstillinger. VALG AF PAPIRINDSTILLINGER Vælg papirindstillinger i printerdriveren, før du vælger udskriftskommandoen. 1 Vælg [Sidelayout] i menuen [Arkiv] i TextEdit. 2 Vælg papirindstillinger. (1) (2) (3) (1) Kontroller, at den rigtige printer er valgt. (2) Vælg papirindstillinger. Du kan vælge papirformat, papirretning og forstørrelse/formindskelse. (3) Klik på knappen [OK]. UDSKRIVNING 1 Vælg [Udskriv] i menuen [Arkiv] i TextEdit. 2 Kontroller, at den rigtige printer er valgt. Afhængig af operativsystemet er maskinnavnet, der vises i menuen "Printer", [MX-xxxx]. ("xxxx" er en tegnrækkefølge, der varierer afhængig af maskinmodel). Den menu, der anvendes til at udføre udskrivning, kan variere afhængig af programmet. 31

32 PRINTER 3 Vælg udskriftsindstillinger. 4 Klik på knappen [Udskriv]. Klik på ( ) i menuen for at vælge en indstilling. Den tilhørende indstillingsskærm vises. Hvis indstillingerne ikke vises i Mac OS X v10.5,10.6 og 10.7, skal du klikke på " " ud for printernavnet. Udskrivningen starter. VALG AF PAPIR Dette afsnit forklarer indstillingerne for [Papirfødning] i vinduet med printerindstillinger. Når [Automatisk valg] er valgt Der vælges automatisk en bakke med standardpapir eller genbrugspapir (standardindstillingen er kun standardpapir) i det format, der er angivet i "Papirformat" i vinduet med sideindstillinger. Når en papirbakke er valgt Den angivne bakke bruges ved udskrivning uanset indstillingen "Papirformat" i vinduet med sideindstillinger. Der kan også angives en papirtype for manual feed. Kontroller, at papirtypeindstillingen for manual feed er korrekt, og at papirtypen rent faktisk er lagt i manual feed; vælg derefter den relevante manual feed (papirtype). Specialpapir såsom konvolutter kan også lægges i manuel feed. Se "Ilægning af papir i specialbakken" (S.17) vedrørende proceduren for ilægning af andre medier i manual feed. Når "Aktiver registreret papirformat i manual feed" (deaktiveret som standard) eller "Aktiver valgt papirtype i manual feed" (aktiveret som standard) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), finder udskrivning ikke sted, hvis det papirformat eller den papirtype, der er angivet i printerdriveren, ikke stemmer overens med det papirformat eller den papirtype, der angivet i indstillingerne for manual feed. Når en papirtype er valgt Der anvendes en bakke med den angivne type papir og format som angivet i "Papirstørrelse" i vinduet med sideindstillinger til udskrivning. 32

33 PRINTER UDSKRIVNING PÅ KONVOLUTTER Manuel feed kan bruges til udskrivning på specialpapir såsom konvolutter. Proceduren for udskrivning på en konvolut fra vinduet med printerdriveregenskaber er beskrevet herunder. Se "ANVENDELIGT PAPIR" (S.13) vedrørende papirtyper, der kan anvendes i manual feed. Se "Ilægning af papir i specialbakken" (S.17) vedrørende proceduren for ilægning af papir i manual feed. Vælg konvolutformat i programmets relevante indstillinger ("Sideindstillinger" i mange programmer), og udfør derefter følgende trin. 1 2 Vælg papirformatet. Vælg konvolutformatet i menuen "Papirformat" på sideopsætningsskærmen. Ved medier, der kun kan ilægges i en bestemt retning, f.eks. en konvolut, kan du om nødvendigt rotere billedet 180 grader. Se "180 GRADER ROTATION AF UDSKRIFTEN (Roter 180 grader)" (S.45)" for at få flere oplysninger. Vælg manual feed. (1) (1) Vælg [Papirforsyning] på udskriftsskærmen. (2) Vælg [Specialbakke(Kuvert)] i menuen "Alle sider fra". Indstil papirtypen for manual feed til [Kuvert] i maskinens Papirtypeopsætning, og kontroller, at der er lagt en konvolut i manual feed. (2) Vi anbefaler, at du foretager en testudskrivning for at kontrollere resultatet, før du bruger en konvolut. 33

34 PRINTER UDSKRIVNING NÅR BRUGERIDENTIFIKATIONSFUNKTIONEN ER AKTIVERET Når brugeridentifikationsfunktionen er aktiveret i maskinens systemindstillinger (administrator), skal ud indtaste dit brugernummer for at kunne udskrive. 1 Vælg [Udskriv] i programmets menu [Arkiv]. 3 Start udskrivning. 2 Den menu, der anvendes til at udføre udskrivning, kan variere afhængig af programmet. Vis jobhåndteringsskærmen. (1) (2) (1) Kontroller, at maskinens printernavn er valgt. (2) Vælg [Jobhåndtering], og klik på fanen [Identifikation] på den skærm, der vises. I Mac OS X v10.4 skal du vælge [Jobhåndtering]. (1) (2) (3) (1) Indtast dine brugeroplysninger. Ved identifikation efter brugernummer Indtast dit brugernummer (5 cifre) i "Brugernummer". (2) Indtast brugernavn og jobnavn om nødvendigt. Brugernavn Indtast dit brugernavn (maks. 32 tegn). Dit indtastede brugernavn vises øverst på betjeningspanelet. Hvis du ikke indtaster et brugernavn, vises dit computer-login-navn. Jobnavn Indtast et jobnavn (maks. 30 tegn). Det indtastede jobnavn vises øverst på betjeningspanelet som et filnavn. Hvis du ikke indtaster et jobnavn, vises filnavnet, der er indstillet i det anvendte program. (3) Klik på knappen [Udskriv]. Du kan klikke på knappen (lås), når du har indtastet dit login-navn og din adgangskode eller dit brugernummer for at forenkle betjeningen, næste gang du vil udskrive baseret på samme brugeridentifikation. Afhængig af operativsystemet er maskinnavnet, der vises i menuen "Printer", [MX-xxxx]. ("xxxx" er en tegnrækkefølge, der varierer afhængig af maskinmodel). Deakt. udskr. ugyldig br." kan aktiveres i maskinens systemindstillinger (administrator) for at forhindre udskriftsjobs fra brugere, hvis brugeroplysninger ikke er gemt i maskinen. 34

35 PRINTER HYPPIGT ANVENDT FUNKTION Dette afsnit forklarer hyppigt anvendte funktioner. "VALG AF FARVETILSTAND" (S.35) "TOSIDET UDSKRIVNING" (S.38) "TILPASNING AF DET UDSKREVNE BILLEDE TIL PAPIRET" (S.39) "UDSKRIVNING AF FLERE SIDER PÅ EN ENKELT SIDE" (S.40) Forklaringerne er baseret på, at papirformat og andre grundlæggende indstillinger allerede er valgt. Se nedenstående afsnit vedrørende den grundlæggende procedure for udskrivning og trinnene for åbning af vinduet med printerdriveregenskaber: Windows : "GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSPROCEDURE" (S.24) Macintosh: "GRUNDLÆGGENDE UDSKRIFTSPROCEDURE" (S.31) I Windows skal du se hjælpen til printerdriveren for at få nærmere oplysninger om hver udskrivningsfunktion. VALG AF FARVETILSTAND Dette afsnit forklarer, hvordan du vælger farvetilstand i vinduet med printerdriveregenskaber. Følgende tre valgmuligheder er tilgængelige for farvetilstand: Automatisk: Maskinen bestemmer automatisk, hvorvidt hver side er i farve eller sort-hvid og udskriver siden i henhold hertil. Sider med andre farver end sort og hvid udskrives vha. Y (gul), M (magenta), C (cyan) og Bk (sort) toner. Sider, der kun er sorte og hvide, udskrives udelukkende vha. Bk (Sort) toner. Dette er praktisk, når der udskrives et dokument, der både har farver og sorte og hvide sider, men udskrivningshastigheden er imidlertid langsommere. Farve: Alle sider udskrives i farve. Både farvedata og sort-hvide data udskrives vha. Y (gul), M (magenta), C (cyan) og Bk (sort) toner. Sort-hvid: Alle sider udskrives i sort-hvid. Farvedata, såsom billeder eller materialer til en præsentation, udskrives udelukkende vha. den sorte toner. Denne funktion sparer farvetoner, når du ikke behøver at udskrive i farver, som når det f.eks. er til korrekturlæsning eller kontrol af et dokuments layout. Når "Farvetilstand" er indstillet til [Automatisk] Selv om udskrivningsresultatet er sort-hvid, bliver følgende udskrivningsjob talt som 4-farvede udskrivningsjob (Y (gul), M (magenta), C (cyan) og Bk (sort)). For at de altid skal tælles som sort-hvide jobs, skal du vælge [Sort-hvid]. Når dataene bliver oprettet som farvedata. Når programmet behandler dataene som farvedata, selv om dataene er sort-hvide. Når et billede er skjult under et sort-hvidt billede.. Windows (1) (2) (1) Klik på fanen [Farve indst]. (2) Vælg den "Farvefunktion", du vil bruge. 35

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ikke alle modeller kan fås i alle lande. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine på dit

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

Din brugermanual XEROX PHASER 5400 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683085

Din brugermanual XEROX PHASER 5400 http://da.yourpdfguides.com/dref/3683085 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning for systemindstillinger

Vejledning for systemindstillinger MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for systemindstillinger Indhold Om denne vejledning......................... 2........................... 4 SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Adgang til (Generelt):........

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-1110 HL-111 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG MODELL AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG FORMÅLET MED KEY OPERATOR-PROGRAMMER PROGRAMMERING AF KEY OPERATOR-KODEN BRUG AF KEY OPERATOR- PROGRAMMER LISTE OVER

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere