Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.."

Transkript

1 Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw..

2 Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker sammen med dampsystemerne på Amagerværks anlæg. Samlet yder Amagerværket nu 950 MW el. Der opstilles et termisk varmelager, som virker sammen med anlæggets kedelsystem, på en sådan måde at den gamle blok 3, som ikke kan lukke kedlerne ned hurtigt (minimum 24 timer), at energien fra kedlerne nu kan opbygges i det termiske lager, og brændslernes evne til el-produktion bevares, når det termiske lager senere køles for dampproduktion til el-produktion. Overløbsstrøm fra møllerne gemmes også i lagret, som virker til brændselsreduktion omkring den producerede strøm. Opbygningsprincippet på Amagerværket fremadrettet se En gasturbines varme røggas virker i kedelsystemet, hvor dampe koges og overhedes og det i samdrift med andet dampsystem hvor halm eller lidt ringere brændsler virker til at koge og overhede damp. Endelig overhedes dampen inden turbine med den meget varme energi i det termiske lager. Oplægget til Energiviborg: Ombygning af Viborg kraftværk se Link Altså! Alt kul erstattes af energi i det varme termiske lager, flis, halm og kildesorteret affald, og den varme røggas fra gasturbinen..

3 Økonomi og udfasning af kul: Brændselsforbrug på Amagerværket i dag ifølge grønt regnskab se LinK se Produktion fra amagerværket se Eller samlet er der forbrugt 5,6 Twh brændsler hvoraf 24 % har været biomasse i form af halm og træ. Af denne mængde har anlægget samlet afsat 1,65 Twh strøm. Anlægget har ydet langt mindre strøm end det mulige, fordi anlægget skal yde fjernvarme, hvor brændslerne kun omsættes til fjernvarme. Anlægget har

4 afsat 29 % el af de forbrugte brændsler, over året i 2010 pga af fjernvarmeproduktionen. Havde Københavns behov for fjernvarme været afstemt med den el-produktion værket kunne yde, hvor altså denne ikke nedprioteres, ville værket have afsat 2,35 Twh strøm, af de samme brændsler Ps! Men hvis værket havde kunnet tilbageholde el-produktion, når møllerne forsyner, havde brændslerne faktuelt ydet mere end den dobbelte brugbare strøm sammen med møllerne, set i den sammenhæng at møllernes produktion, overvejende er ubrugelig pga. kraftvarme, som det er i dag Fremadrettet: NU er forudsætningen at der ønskes et energisystem, som fremadrettet kan yde 950 Mw el kontinuerlig ved kraftværk og møller. Møllerne yder 60 % af den forbrugte el (evt. ved en mindre udveksling med udlandet).. Kraftværket skal nu yde produktion i 3500 timer. Herefter yder Amagerværket (og møllerne) grundlast for Sjælland og ynder 25 % af hele landets årlige el-forbrug på 34 Twh Gasturbinerne antages at omsætte 1200 Mw naturgas (biogas på sigt) og yder 500 Mw el direkte og 700 Mw varm røggas som omsættes i kedelsystemerne på Amagerværket. Det antages det nuværende kedelanlæg kan omsætte 700 Mw varm røggas, 350 mw biomasse og 150 Mw fra det termiske varmelager og omsætte disse energikilder til 38 % el. Under disse forudsætninger skal der forbruges 4,2 Twh naturgas, 1,2 Twh biomasse, og 0,5 Twh møllestrøm via det termiske lager, årligt.. Denne energi omsættes til hele 3,7 Twh brugbar el-produktion, fordi værket kan lukke ned når møllerne forsyner, og sammen med møllerne yder anlægget hele 8,3 Twh brugbar strøm, eller en kontinuerlig produktion på 950 Mw, hvis det var nødvendigt. De 2 Gw Møller yder samlet ca 7 Twh årlig, hvor lidt over halvdelen umiddelbart tilflyder forbrug, når kraftværket kan lukke ned. Af den produktion som møllerne yder og som falder uden for forbrug i el-nettet omsættes 0,5 Twh af denne møllestrøm i det termiske varmelager på Amagerværket. De resterende lidt under 3 Twh strøm fra møllerne omsættes i varmepumper direkte eller en mindre del af strømmen udveksles med udlandet hvor udlandet i dagtiden typisk har brug for strøm hvor varmepumperne kan aftage overskudsproduktion fra Nordens el-produktioner om natten. 3 Twh strøm som ikke kunne omsættes til forbrug eller via det termiske varmelager på Amagerværket, yder nu 15 Twh fjernvarme via varmepumper eller over 1/3 af det samlede danske årlige fjernvarmebehov på 42 TWh.

5 Varmepumper: Ved de kraftværker som nu nedlægges (H C Ørsted, Svanemøllen mf) og ved Amagerværket som nu ikke skal yde fjernvarme fra el-produktionen, monteres store damme og varmepumper som yder fjernvarme. Amagerværket se I havet mellem Lynetten og Amagerværket opstilles en gigantisk isoleret dam på minimum 1 Mio m^3 vand, hvor varmepumper opbygger fjernvarmeeffekt i, ved Møllestrøm. Afgangsvandet fra Rensningsanlægget Lynetten, køles og ved behov for stor effekt fryses vandet og afsættes i havet, ud for København.

6 Ressourceforbrug og omkostninger: Møllestrøm fra store rationelle mølleparker: 500 kr/mwh. Biomasse som halm, kildesorteret affald, flis mm.: 150 kr/mwh. Naturgas : 300 kr/mwh Den årlige omkostning og værditilvækst: Samlet omkostning til møllestrøm, naturgas og biomasse: 4,9 Mia Det samlede energisystem afsætter 8,3 Twh brugbar strøm som i gennemsnit koster 350 kr/mwh fra et kulkraftværk eller denne produktion repræsenterer en værdi a 2,9 Mia. Hertil yder energisystemet 15 Twh fjernvarme a 200 kr/mwh (uhørt billig) eller denne produktion repræsenterer en værdi af 3 Mia. Eller samlet årlig værdiskabelse: 5,9 Mia. I takt med at de gamle dampsystemer skal udskiftes på kraftværket, vil gasforbruget falde markant til fordel for mere biomasse, for den samme el-ydelse og styrke økonomien markant. Og i takt med at landbruget kan producerer mere biogas og møllekapaciteten øges bliver Amagerværkets produktion 100 % fossilfri som er mulig på under 10 år. Hertil skal det laves betydelige varmepumpeinstallationer og store damme, Amagerværket skal bygges om, anlæg skal vedligeholdes, administreres og bemandes. Hertil skal Amagerværket og de nye tiltag afskrives og forrentes.. Men da det er ret beskedne tiltag der skal laves på Amagerværket f.eks. så koster 8 Gasturbiner 1,2 Mia, hertil skal der laves lidt om på dampsystemerne på værket, og der skal laves dette termiske varmelager. Omkostningen på kraftværket omkring tiltaget er derfor isoleret set minimal, og varmepumpesystemer erstatter nu meget bekostelige tiltag, som skulle udføres, hvis de store værker skulle omlægges til biomasse (træpiller), som regeringen planlægger. Nye fjernvarmeinstallationer som f.eks. Rudersdal til 3-4 mia med udgangspunkt i Nordvest Forbrændingen, som nu kan laves for under 1,5 Mia ved varmepumper, men ved den billige varmepumpeløsning bliver energien 100 % fossilfri. Hertil koster et nyt Kulkraftværk på 950 Mw el, 15 mia. Et a-kraftværk på 950 mw. minimum det dobbelte af kul-værket Så samlet er løsningen ved at omlægge Amagerværket bort fra Kul særdeles attraktiv.

Energiforbrugeren. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere www.energiforbrugeren.dk

Energiforbrugeren. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere www.energiforbrugeren.dk Energiforbrugeren Landbrugets rolle er vigtig i den fremtidige energiforsyning. Bedre betalinger for landbrugets energiprodukter. Øget værdi for landbruget ved at stille krav til anvendelsen af energiprodukter.

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN Hovedstaden VARMEPLAN Hovedstaden Offentlig udgave Data for teknologier til produktion af varme Baggrundsrapport til Varmeplan Hovedstaden November 2009 2 Varmeplan Hovedstaden november 2009 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning

opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning Forord De følgende opgaver og tilhørende cases er skrevet som et supplement til undervisningshæftet Elforsyning af Vladislav Akhmatov. Opgaverne

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Henrik Lund, Poul Alberg Østergaard og Karl Sperling Aalborg Universitet

Læs mere

På vej mod det fossilfrie Danmark

På vej mod det fossilfrie Danmark 16 På vej mod det fossilfrie Danmark I år 235 skal al energien til el og opvarmning i Danmark komme fra vedvarende energikilder. Der tegner sig nu en realistisk model for, hvordan dette kan lade sig gøre.

Læs mere

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3 Scenarieanalyser 2015-2035 Baggrundsrapport til VPH3 Oktober 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 1.1 Rapportens opbygning... 5 2 Forkortelser... 6 3 Resumé... 7 3.1 Scenarier og metode... 7 3.2

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Monster-møllerne kommer! Debatindlæg om det rimelige i at opstille mega-vindmøller i det danske landskab.

Monster-møllerne kommer! Debatindlæg om det rimelige i at opstille mega-vindmøller i det danske landskab. Monster-møllerne kommer! Debatindlæg om det rimelige i at opstille mega-vindmøller i det danske landskab. Indhold Hvad er en mega-vindmølle?... 3 Hvor højt er 150 meter?... 4 Mega-vindmøller i det åbne

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Baggrundsnotat C: Dokumentation af elog fjernvarmefremskrivning

Baggrundsnotat C: Dokumentation af elog fjernvarmefremskrivning Baggrundsnotat C: Dokumentation af elog fjernvarmefremskrivning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kort beskrivelse af RAMSES... 2 Frozen Policy metode... 3 Økonomiske forudsætninger... 3 Norge, Sverige

Læs mere

DANMARK 2025, 2035 OG 2050

DANMARK 2025, 2035 OG 2050 DANMARK 225, 235 OG 25 STATUSNOTAT November 214 1/12 1. Indledning... 3 2. Energinet.dk's hovedkonklusioner... 4 3. Analyseresultater på vindsporet... 7 3.1 Elproduktionen... 8 3.2 Varmeproduktionen...

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING I dette dokument præsenteres resultater og anvendte forudsætninger til forsyningssektorfremskrivning i Miljø og Økonomi 2010. Forsyningssektorfremskrivningen

Læs mere

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere