Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG"

Transkript

1 Hardwarevejledning Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt Rengøring af printeren Justering af printeren Fejlfinding Udbedring af papirstop Appendiks Læs denne vejledning nøje, før du tager printeren i brug, og opbevar den et praktisk sted til fremtidig brug. Med henblik på sikker og korrekt brug af maskinen skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger, før du bruger maskinen.

2 Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker og Adobe Type Manager er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS og TrueType er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc., som er registreret i USA og andre lande. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright Oak Technology, Inc., alle rettigheder forbeholdes. Alle Bluetooth mærker og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og Ricoh Company Ltd. skal have licens til at bruge disse mærker. NetWare er et registreret varemærke tilhørende Novell, Inc. PictBridge er et varemærke. Andre produktnavne, der er anvendt heri, tjener udelukkende til identifikation og kan være varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Microsoft Windows 95 operativsystem Microsoft Windows 98 operativsystem Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene for Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnet for Windows NT 4.0 er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 i

3 Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Denne printer er påsat mærkater med RADVARSEL og RFORSIGTIG på de steder, der er angivet nedenfor. Du skal af sikkerhedsgrunde følge instrukserne og behandle printeren som angivet. AQC0 Varme dele. Sluk for hovedafbryderen, og vær forsigtig, når du udskifter varmeenheder/fjerner fejlindført papir. Printeren bliver meget varm indvendig. Rør ikke ved dele, der er mærket v (varm overflade). Berøring af disse dele giver forbrændinger. ii

4 Afbrænd ikke brugt toner eller tonerpatroner. Tonerstøv kan antændes, når det kommer i forbindelse med åben ild. Afbrænd ikke spildt eller brugt toner. Tonerstøv er brændbart og kan antændes, når det udsættes for åben ild. Bortskaffelse bør ske via en autoriseret forhandler eller et passende indsamlingssted. Hvis du selv bortskaffer de brugte tonerpatroner, skal du bortskaffe dem i overensstemmelse med de lokale regler. iii

5 Vejledninger til denne printer Se de relevante dele af vejledningen for at få oplysninger om bestemte funktioner. Sikkerhedsoplysninger Indeholder oplysninger om sikker brug af maskinen. Læs disse oplysninger grundigt for at forhindre personskader og beskadigelse af printeren. Lyninstallationsvejledning Indeholder beskrivelser af, hvordan du tager printeren op af kassen, tilslutter den til en computer og installerer dens driver. Hardwarevejledning Indeholder oplysninger om papirtyper og fremgangsmåder, såsom installering af tilbehør, udskiftning af forbrugsstoffer, hvordan du skal forholde dig til fejlmeddelelser og fjerne papirstop. Softwarevejledning Beskriver fremgangsmåderne for brug af denne maskine i et netværksmiljø samt for brug af software og sikkerhedsfunktioner. Sikkerhedsvejledning Denne vejledning er udarbejdet til administratorer af maskinen. Den indeholder beskrivelser af de sikkerhedsfunktioner, som administratorerne kan bruge for at beskytte data eller beskytte maskinen mod uautoriseret brug. Der er også beskrivelser af fremgangsmåderne til at foretage registrering af administratorer, brugerindstillinger og administratorgodkendelse. iv

6 Sådan læser du denne vejledning Symboler I denne manual anvendes følgende symboler: Angiver vigtige sikkerhedsbemærkninger. Det kan være skadeligt eller livstruende ikke at følge disse bemærkninger. Gennemlæs altid disse bemærkninger. De kan ses i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Hardwarevejledning. Angiver vigtige sikkerhedsbemærkninger. Hvis disse bemærkninger ikke følges, kan det føre til moderate eller mindre skader og beskadigelse af printeren eller ejendom. Gennemlæs altid disse bemærkninger. De kan ses i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Hardwarevejledning. Angiver vigtige punkter at være opmærksom på, når printeren bruges, samt forklaringer på sandsynlige årsager til papirstop, beskadigelse af originaldokumenterne eller tab af data. Gennemlæs altid disse forklaringer. Angiver supplerende forklaringer på apparatets funktioner og instrukser til at afhjælpe brugerfejl. Dette symbol ses i slutningen af afsnittet. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevante oplysninger. [ ] Viser navnene på de taster, der vises på maskinens paneldisplay. { } Viser navnene på de taster, der vises på maskinens kontrolpanel. v

7 Beskrivelse af den angivne model Følgende punkter i vejledningen indeholder beskrivelser af printeren til de angivne modeller: I dette punkt beskrives printermodellen V. Mærkatet bag på printeren angiver modeltypen. Læs dette punkt, hvis du har købt denne model. I dette punkt beskrives printermodellen 120 V. Mærkatet bag på printeren angiver modeltypen. Læs dette punkt, hvis du har købt denne model. Bemærk Du kan få oplyst printermodellen på mærkaten bag på printeren som vist. AQC065S vi

8 Sådan installeres Betjeningsvejledning Cd-rommen Vejledninger, som følger med denne printer, indeholder en HTML-Betjeningsvejledning i HTML-udgave. Følg disse instruktioner for at installere den. Vigtigt Systemkrav: Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT eller højere skærmopløsning. Webbrowsere: Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 eller nyere Firefox 1.0 eller større A Afslut alle programmer, der aktuelt kører. B Sæt cd-rommen Vejledninger i cd-rom-drevet. Installationen påbegyndes. Automatisk start fungerer muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. I så fald skal du starte Setup.exe, der findes i rodbiblioteket på cdrom en. C Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK]. D Klik på [Installer vejledninger]. E Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. F Klik på [Udfør], når installationen er fuldført. G Klik på [Afslut]. Bemærk Automatisk start fungerer muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. Hvis dette er tilfældet, skal du kopiere alle oplysninger på cd-rommens rodbibliotek til dit harddiskdrev og derefter starte Setup.exe for at påbegynde installationen. Vælg [Programmer] i menuen [Start] for at afinstallere Betjeningsvejledning, vælg printerdriver, og klik derefter på [afinstaller]. Betjeningsvejledningerne kan afinstalleres enkeltvis. Hvis du bruger en inkompatibel webbrowser og den enkle udgave af Betjeningsvejledning ikke vises korrekt, skal du åbne mappen MANUAL- LANG (sprog) \ (vejledningens navn) unv i cd-rommen Vejledninger, og derefter dobbeltklikke på index.htm. vii

9 INDHOLDSFORTEGNELSE Varemærker...i Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG...ii Vejledninger til denne printer...iv Sådan læser du denne vejledning...v Symboler... v Beskrivelse af den angivne model...vi Sådan installeres Betjeningsvejledning...vii 1. Vejledning om printeren Udvendigt: set forfra...1 Udvendigt: set bagfra...3 Indvendig...4 Kontrolpanel...5 Paneldisplay...7 Læsning af displaypanelet og brug af tasterne Installation af ekstraudstyr Ekstraudstyr til rådighed...9 Liste over ekstraudstyr...9 Flow Chart over installation af ekstraudstyr...10 Installation af ekstraudstyr...11 Vær forsigtig, når du geninstallerer controller-kortet...13 Montering Paper Feed Unit Type Montering Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul)...17 Montering User Account Enhance Unit Type E...22 Montering Hard Disk Drive Type Montering IEEE b Interface Unit...33 Montering Bluetooth Interface Unit Type Montering IEEE 1284 Interface Board Type A...41 Montering af USB Host Interface Board Type A...43 Montering Gigabit Ethernet Board Type A...45 Montering Data Overwrite Security Unit Type E...48 Tilslutning af kort til direkte kameraudskrivning...50 Montering VM Card Type D...52 Montering Data Storage Card Type A...54 viii

10 3. Tilslutning af printeren Netværksforbindelse...57 Aflæsning af LED-lamperne...59 USB-forbindelse...60 Tilslutning af et digitalkamera...61 Parallel forbindelse Konfiguration Ethernet-konfiguration...65 Brug af DHCP - Automatisk aflæsning af netværksadressen...69 Foretag netværksindstillinger til Netware-udskrivning...71 IEEE b-konfiguration (trådløst LAN) Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...79 Anbefalet papir...83 Ilægning af papir...83 Opbevaring af papir...83 Papirtyper og andre medier...84 Papir, der ikke understøttes af denne printer...89 Udskrivningsområde...90 Ilægning af papir...91 Ilægning af papir i kassette 1 og kassettemodulet (ekstraudstyr)...91 Ilægning af papir i bypassbakken...99 Skift mellem papirkassetter Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt Udskiftning af tonerpatronen Udskiftning af fotolederenheden Udskiftning af den mellemliggende overførselsenhed Udskiftning af beholder til overskydende toner Udskiftning af vedligeholdelsessættet Før udskiftning Udskiftning af friktionspuden Udskiftning af papirindføringsrullen Udskiftning af overførselsrullen Udskiftning af varmeenheden Udskiftning af støvfilteret Rengøring af printeren Forholdsregler ved rengøring Rengøring af friktionspuden Rengøring af papirindføringsrullen Rengøring af registreringsrullen ix

11 8. Justering af printeren Justering af farveregistreringen Justering af farvegraduering Indstil graderingskorrektionsværdien Visning af prøveark til farvekalibrering og graderingskorrektionsark Nulstilling af graderingskorrektionsværdien til den oprindelige værdi Justering af kassetteregistrering Fejlfinding Fejl- & og statusmeddelelser på kontrolpanelet Betjeningspanelbipper Printeren udskriver ikke Kontrol af portforbindelsen Andre udskrivningsproblemer Tillæg til fejlfinding Udbedring af papirstop Udbedring af papirstop Hvis meddelelsen Papirstop vises (låge A) Hvis meddelelsen Papirstop vises (låge Z) Appendiks Flytning og transport af printeren Flytning af printeren Forbrugsstoffer Tonerpatron Beholder til overskydende toner Fotolederenhed Mellemliggende overførselsenhed (overførselsenhed) Vedligeholdelsessæt Specifikationer Basismaskine Ekstraudstyr INDEKS x

12 1. Vejledning om printeren Udvendigt: set forfra AQC021S 1. Kontrolpanel Består af taster til betjening af printeren og et display, som viser printerens status. 2. Frontlåge Åbn frontlågen for at udskifte varmeenheden eller overførselsrullen eller for at fjerne papirstop. Frontlågen kan åbnes på to måder: For at udskifte varmeenheden eller overførselsrulle, skal du trække i håndtagene med mærket A på begge sider af printeren. For at fjerne papirstop, skal du trykke på knappen mærket Z på højre side af printeren. 3. Bypassbakke Her kan ilægges op til 100 ark almindeligt papir. 4. Tænd/sluk-knap Denne knap bruges til at tænde og slukke for strømmen. 5. Kassette 1 Her kan ilægges op til 550 ark almindeligt papir. 6. Standardkassette Udskrifterne placeres her med tekstsiden nedad. 7. Toplåg Åbn dette låg, når tonerpatronen skal udskiftes. 8. Håndtag til at åbne frontlåge (A) 9. Indførelsesport 1

13 Vejledning om printeren Ventilator Lukker varme ud fra de indre elementer for at forhindre overophedning. Der opstår fejl, hvis ventilatoren blokeres. Det støvtætte filter skal udskiftes regelmæssigt for at vedligeholde maskinen korrekt. 11. Knap til at åbne frontlåge (Z) Bemærk Når der anvendes papir, der er større end A5K, skal papirforlængeren trækkes ud som vist. Du kan se yderligere oplysninger om, hvilke papirtyper og - størrelser der kan bruges i S.79 Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren. AQC022S 2

14 Udvendigt: set bagfra Udvendigt: set bagfra 1 AQC200S 1. Controller-kort Før kortet ud for at installere tilbehør såsom hukommelsesenheden, brugerkontoudvidelsesenhed eller printerharddisk. Indsæt kablerne, såsom USB-kablet og Ethernet-kablet, i stikkene. 2. Ethernet-port Anvend et netværksinterfacekabel til at tilslutte printeren til netværket. 3. USB-port Anvend et USB-kabel til at tilslutte printeren til værtscomputeren. 4. Åbninger til interfacekort som ekstraudstyr Tilslut en ekstra IEEE b interfaceenhed, et trådløst interfacekort eller et 1284 interfacekort i denne sokkel. Der kan isættes to interfacekort ad gangen. 5. Sokler til udvidelseskort Udvidelseskortene tilsluttes disse sokler. Der er tre sokler. Den midterste sokkel er beregnet til udvidelseskort. 6. Håndtag til at åbne frontlåge (A) 7. Venstre låge Åbn dette låg, når du udskifter fotolederenheden (PCU), den mellemliggende overførselsenhed eller brugte tonerpatroner. 8. Elledning Elledningen er ikke tilsluttet. Tilslut elledningen til printeren. Elledningen er fastgjort på bagsiden. 3

15 Vejledning om printeren Indvendig 1 AQC023S 1. Tonerpatron Lægges i fra printerens bagside i rækkefølgen gul (Y), cyan (C), magenta (M) og sort (K). Hvis der vises en besked på skærmen om at udskifte en tonerpatron, skal tonerpatronen for den viste farve udskiftes. 2. Mellemliggende overførselsenhed (overførselsenhed) Hvis der vises en besked på skærmen om at udskifte enheden, udskiftes overførselsenheden. 3. Fotolederenhed Hvis der vises en besked på skærmen om at udskifte enheden, udskiftes fotolederenheden. 4. Indvendig låge Åbn denne låge, når fotolederenheder eller overførselsenheder skal udskiftes. 5. Beholder til overskydende toner Opsamler den toner, som spildes under udskrivning. Hvis der vises en besked på skærmen om at udskifte beholderen, udskiftes spildtonerbeholderen. 6. Varmeenhed Hvis der vises en besked på skærmen om at udskifte enheden, udskiftes varmeenheden. 7. Overførselsrulle Hvis der vises en besked på skærmen om at udskifte rullen, udskiftes overførselsrullen. Reference Du kan finde yderligere oplysninger om de beskeder om udskiftning af enheder, der vises på skærmen, i S.157 Fejl- & og statusmeddelelser på kontrolpanelet. 4

16 Kontrolpanel Kontrolpanel 1 DA AQC024S 1. Display Viser den aktuelle printerstatus og fejlmeddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger om fejlmeddelelser i S.157 Fejl- & og statusmeddelelser på kontrolpanelet. 2. Valgtaster Svarer til de funktionsemner, der vises nederst på skærmen. Eksempel: Når beskeden tryk på [Valg] vises på denne vejlednings første skærmbillede, skal du trykke på den venstre valgtast. 3. {Online}-tast Viser, om printeren er online eller offline. Tryk på denne tast for at skifte mellem online og offline. Når lampen er tændt, er printeren online og kan modtage data fra værtscomputeren. Når lampen er slukket, er printeren offline og kan ikke modtage data fra værtscomputeren. Tryk på denne tast for at vende tilbage til klartilstand. 4. {Nulstil job}-tast Tryk på denne tast for at annullere en igangværende udskrivning, mens printeren er online. 5. {Menu}-tast Tryk på denne tast for at foretage og kontrollere de aktuelle printerindstillinger. Se Softwarevejledning for yderligere oplysninger. 6. Strømindikator Denne indikator er tændt, når der er tændt for printeren. Indikatoren er slukket, når der er slukket for printeren, eller den er i energispareindstilling. 7. Advarselsindikator Tændes, når der opstår en printerfejl. En rød lampe angiver, at der er opstået en fejl, som forhindrer udskrivning; den gule lampe angiver, at der kan være opstået en fejl under udskrivning. Hvis den røde lampe lyser, skal du følge instrukserne på displayet. 8. Data ind-indikator Blinker, når printeren modtager data fra en computer. Data ind-indikatoren er tændt, hvis der findes data, som skal udskrives. 9. Søgetaster Tryk på disse taster for at flytte markøren i en given retning. Når {U}, {T}, {V }, eller {W }-tasten vises i denne vejledning, skal du trykke på søgetasten, der flytter markøren i den samme retning. 5

17 Vejledning om printeren {OK}-tast Tryk på denne tast for at udføre de menupunkter, der er valgt i displayet. 11. {Escape}-tast Tryk på denne tast for at vende tilbage til det foregående display. 6

18 Paneldisplay Paneldisplay I dette afsnit beskrives, hvordan du konfigurerer ved hjælp af paneldisplayet på det første skærmbillede. 1 DA AQC060S 1. Driftsstatus eller meddelelser Viser maskinens aktuelle status, som for eksempel Klar, Offline, og Udskriver [Valg] Tryk på denne tast for at få vist, hvilket ekstraudstyr der er installeret i printeren. 3. [Udsk.job] Tryk på denne tast for at få vist, hvilke udskriftsjob der er modtaget fra en computer. Se Softwarevejledning for yderligere oplysninger. 4. [Tilbehør] Tryk på denne tast for at få vist menuen over tilbehør til printeren. Læsning af displaypanelet og brug af tasterne I dette afsnit beskrives, hvordan du bruger displaypanelet og bruger valgtasterne på det første skærmbillede DA AQC061S 1. {Escape}-tast Tryk på denne tast for at annullere en handling eller vende tilbage til det forrige display. 2. {OK}-tast Tryk på denne tast for at bekræfte en valgt funktion eller indtastet værdi. 3. Søgetaster Tryk på disse taster for at flytte markøren i en given retning. Når {U}, {T}, {V }, eller {W}-tasten vises i denne vejledning, skal du trykke på søgetasten, der flytter markøren i den samme retning. 4. Valgtaster Svarer til de funktionsemner, der vises nederst på skærmen. Eksempel: Når beskeden tryk på [Valg] vises på denne vejlednings første skærmbillede, skal du trykke på den venstre valgtast. 7

19 Vejledning om printeren 1 8

20 2. Installation af ekstraudstyr Ekstraudstyr til rådighed I dette afsnit beskrives, hvordan du installerer ekstraudstyr. Ved at installere ekstraudstyr kan du forbedre printerens ydelse og få mulighed for at anvende et større udvalg af funktioner. Du kan finde yderligere detaljer om det enkelte ekstraudstyr under S.184 Specifikationer. R FORSIGTIG: Før du installerer ekstraudstyr, bør du slukke maskinen og lade den være afbrudt i mindst en time. Komponenterne i maskinen bliver meget varme og kan give forbrændinger, hvis du rører ved dem. Før du flytter maskinen, skal du trække elledningen ud af stikkontakten. Hvis ledningen trækkes ud med magt, kan den blive beskadiget. Beskadigede stik og kabler kan medføre risiko for elektrisk stød eller brand. Brug håndtagene på begge sider, når printeren løftes. Maskinen kan gå i stykker eller kvæste nogen, hvis du taber den. Vigtigt Den nominelle spænding for forbindelsesstikket til tilbehør er 24 V jævnstrøm eller mindre. Liste over ekstraudstyr Nedenfor vises en liste over ekstraudstyr til denne printer. Printermodel 25 ppm Printermodel 30 ppm Paper Feed Unit Type 4000 Til rådighed Til rådighed Hard Disk Drive Type 4000 Til rådighed Til rådighed Memory Unit Type D 128MB Til rådighed Til rådighed Memory Unit Type E 256MB Til rådighed Til rådighed IEEE b Interface Unit Til rådighed Til rådighed IEEE 1284 Interface Board Type A Til rådighed Til rådighed Bluetooth Interface Unit Type 3245 Til rådighed Til rådighed User Account Enhance Unit Type E Til rådighed Til rådighed USB Host Interface Board Type A Til rådighed Til rådighed Gigabit Ethernet Board Type A Til rådighed Til rådighed Camera Direct Print Card Type B Til rådighed Til rådighed Data Overwrite Security Unit Type E Til rådighed Til rådighed VM Card Type D Til rådighed Til rådighed Data Storage Card Type A Til rådighed Til rådighed 9

21 Installation af ekstraudstyr Flow Chart over installation af ekstraudstyr 2 Hvis du installerer flere typer ekstraudstyr ad gangen, anbefales det at gøre det i følgende rækkefølge: A Monter kassettemodulet (Paper Feed Unit Type 4000). Monter kassettemodulerne i bunden af printeren. Du kan montere op til to kassettemoduler. Her kan ilægges op til 1750 ark papir. B Installer SDRAM-modulet (Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB). Tilslut modulet til SDRAM-modulets sokkel på controller-kortet. Der er to slags hukommelsesenheder: 128 MB og 256 MB. C Installer brugerkonto-udvidelsesenhed (User Account Enhance Unit Type E). Tilslut modulet til brugerkonto-udvidelsesenhedens sokkel på controllerkortet. D Installer harddiskdrevet (Hard Disk Drive Type 4000). Installer harddiskdrevet på controller-kortet. E Installer IEEE 1284-interfacekortet, IEEE b-interfaceenheden, Bluetooth-interfaceenheden, USB-kortet eller Gigabit Ethernet-kortet. Installer IEEE 1284-interfacekortet, IEEE b-interfaceenheden, Bluetooth-interfaceenheden, USB-kortet eller Gigabit Ethernet-kortet på controllerkortet. Du kan installere to af følgende kort ad gangen: IEEE 1284 Interface Board Type A IEEE b Interface Unit Bluetooth Interface Unit Type 3245 USB Host Interface Board Type A Gigabit Ethernet Board Type A F Installer sikkerhedsenheden (Data Overwrite Security Unit Type E), kortet til direkte kameraudskrivning (Camera Direct Print Card Type B), eller VM-kortet (VM Card Type D). Tilslut disse enheder til SC-kortsoklen på controller-kortet. 10

22 Ekstraudstyr til rådighed Installation af ekstraudstyr Installer ekstraudstyret på de steder, som er vist på billedet. Udvendigt 2 AET061S 1. Paper Feed Unit Type 4000 Har plads til op til 550 ark papir. Der kan installeres op til to kassettemoduler på printeren. Installerede kassetteenheder registreres som Kassette 2 og Kassette 3. Se S.14 Montering Paper Feed Unit Type

23 Installation af ekstraudstyr Indvendig 2 AQC040S 1. Memory Unit Type D 128MB/Memory Unit Type E 256MB (SDRAMmodul) Installer 128 MB- eller 256 MB SDRAM-modulet på controllerkortsoklen. Se S.17 Montering Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul) 2. Valgfri kort Se S.33 Montering IEEE b Interface Unit Se S.37 Montering Bluetooth Interface Unit Type 3245 Se S.41 Montering IEEE 1284 Interface Board Type A Se S.43 Montering af USB Host Interface Board Type A Se S.45 Montering Gigabit Ethernet Board Type A 3. Valgfri enheder Se S.48 Montering Data Overwrite Security Unit Type E Se S.50 Tilslutning af kort til direkte kameraudskrivning Se S.52 Montering VM Card Type D 4. Hard Disk Drive Type 4000 Se S.27 Montering Hard Disk Drive Type User Account Enhance Unit Type E Se S.22 Montering User Account Enhance Unit Type E Bemærk Der kan installeres to af følgende udvidelseskort ad gangen: IEEE b Interface Unit, Bluetooth Interface Unit Type 3245, IEEE 1284 Interface Board Type A, USB Host Interface Board Type A og Gigabit Ethernet Board Type A. Nogle modeller leveres med en udvidelsesenhed til harddiskdrevet og en sikkerhedsenhed til overskrivning af data som standardudstyr. Reference Du kan finde yderligere detaljer om det enkelte ekstraudstyr under S.184 Specifikationer. 12

24 Ekstraudstyr til rådighed Vær forsigtig, når du geninstallerer controller-kortet I dette afsnit beskrives, hvad du skal gøre med controller-kortet, når du installerer ekstraudstyr. Hvis du tager controller-kortet ud for at installere SDRAM-modulet, brugerkonto-udvidelsesenheden eller printerharddisken, skal du følge nedenstående instruktioner nøje, når du geninstallerer controller-kortet. Controller-kortet geninstalleres i printeren ved at trykke knappen i midten af kortet ned, som vist på illustrationen. 2 AQC004S Vigtigt Hvis controller-kortet ikke er korrekt installeret, kan følgende ske: Alle indikatorer på kontrolpanelet er tændte. Alle indikatorer på kontrolpanelet er slukkede. Fejlmeddelelsen SC670 vises på displayet. 13

25 Installation af ekstraudstyr Montering Paper Feed Unit Type Hvis du installerer flere forskellige tilbehørsdele, skal du installere kassettemodulet først. R FORSIGTIG: Printeren vejer ca. 50 kg. Når du flytter printeren, skal du tage fat i de indfældede håndtag på begge sider og løfte langsomt. Printeren går i stykker eller kan forårsage personskade, hvis du taber den. R FORSIGTIG: Hvis du ikke løfter papirindføringsrullen forsigtigt, eller hvis du taber den, kan det forårsage personskade. Vigtigt Der kan monteres op til to kassettemoduler på printeren. Når der er installeret to kassettemoduler, registreres de som Kassette 2 og Kassette 3 startende med det øverste modul. Inden det nye kassettemodul kan benyttes, skal du foretage de rette indstillinger i printerdriveren. Find modelkoden på printerens navneplade. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: Kassettemodul (inkl. papirkassette) AET108S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Fjern den orange tape fra kassettemodulet. 14

26 Montering Paper Feed Unit Type 4000 D Løft printeren ved hjælp af de to håndtag på begge sider af printeren. 2 AQC031S Vigtigt Der bør altid være mindst to personer til at flytte printeren. E Anbring printeren på det to lodrette stifter på kassettemodulet, og sænk printeren langsomt. AET074S Når du installerer to kassettemoduler på én gang, skal de to moduler tilsluttes først efter samme fremgangsmåde, inden de installeres på printeren. AET075S 15

27 Installation af ekstraudstyr 2 Bemærk Fjern kassettemodulet, inden du flytter printeren. Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om kassettemodulet er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis det er installeret korrekt vil Kassette 2 eller Kassette 2, Kassette 3 blive vist som Tilslutningsudstyr på konfigurationssiden. Hvis kassettemodulet ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere det efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. For ilægning af papir i papirkassetten, se S.91 Ilægning af papir. For justering af udskriftsposition, se S.154 Justering af kassetteregistrering. 16

28 Montering Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul) Montering Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul) R FORSIGTIG: Rør ikke indersiden af controller-kortrummet. Dette kan medføre fejlfunktioner eller forbrændinger. Vigtigt Før du rører ved hukommelsesenheden, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige hukommelsesenheden. Udsæt ikke hukommelsesenheden for fysisk overbelastning. Hukommelseskapaciteten varierer afhængigt af modeltype. Inden det nye kassettemodul kan benyttes, skal du foretage de rette indstillinger i printerdriveren. A Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. B Løsn de tre skruer, som controller-kortet er fastgjort med. 2 Skruerne kan ikke fjernes helt. AQC630S 17

29 Installation af ekstraudstyr C Træk i håndtagene, og skub controller-kortet forsigtigt ud. 2 AQC640S Brug begge hænder til at trække controller-kortet helt ud. AQC650S D Læg controller-kortet på en flad overflade, og løsn de fire skruer for at fjerne låget. Skruerne kan ikke fjernes helt. AQC660S 18

30 Montering Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul) E Installer SDRAM-modulet som vist. 2 AQC670S Der er to sokler til SDRAM-modulerne. Standard SDRAM-modulet installeres i den inderste sokkel. Hvis du ønsker at installere yderligere hukommelse, skal du montere et ekstra SDRAM-modul i den yderste sokkel eller udskifte standard SDRAM-modulet. F Når du installerer et SDRAM-modul i en tom sokkel, skal du anbringe hakket på SDRAM-modulet over soklen og derefter indføre modulet fra oven. AET076S G Tryk SDRAM-modulet ned, indtil det falder på plads med et klik. AET077S 19

31 Installation af ekstraudstyr H For at udskifte standard SDRAM-modulet skal du trykke håndtagene på begge sider ned ( ) for at fjerne standardmodulet ( ). 2 AET078S Installering af et nyt SDRAM-modul. For at øge hukommelsen til den maksimale kapacitet på 512 MB skal du fjerne standard SDRAM-modulet og derefter installere to 256 MB SDRAM-moduler. I Følg installationsprocedurerne for at installere andet ekstraudstyr på controller-kortet, og skru derefter controller-kortlåget fast. J Stram de fire skruer for at fastgøre låget. AQC700S K Anbring controller-kortet ud for skinnerne i venstre og højre side, og skub det derefter så langt ind som muligt. AQC710S Hvis controller-kortet ikke er korrekt installeret, kan det medføre fejl i printerfunktionerne. 20

32 Montering Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul) L Fastgør controller-kortet til printeren med de tre skruer. 2 AQC720S Bemærk Husk at sætte den medfølgende skruetrækker tilbage på plads på indersiden af frontlågen. Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om hukommelsesenheden er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis den er installeret korrekt, vil hukommelseskapaciteten blive vist under Total hukommelse på konfigurationssiden. I nedenstående skema vises SDRAM-modulerne samlede kapaciteter. Standard: Udvidet Total 128 MB 128 MB 256 MB 128 MB 256 MB 384 MB 256 MB 128 MB 384 MB 256 MB 256 MB 512 MB Hvis hukommelsesenheden ikke er installeret korrekt, skal du gentage denne fremgangsmåde. Hvis den heller ikke er installeret korrekt selv efter geninstallationen, skal du kontakte din forhandler eller en tekniker. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. Vær forsigtig, når du installerer controller-kortet. For flere oplysninger, se S.13 Vær forsigtig, når du geninstallerer controller-kortet. 21

33 Installation af ekstraudstyr Montering User Account Enhance Unit Type E R FORSIGTIG: Rør ikke indersiden af controller-kortrummet. Dette kan medføre fejlfunktioner eller forbrændinger. 2 Vigtigt Før du rører ved brugerkonto-udvidelsesenheden, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige brugerkonto-udvidelsesenheden. Udsæt ikke brugerkonto-udvidelsesenheden for fysisk overbelastning. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: User Account Enhance Unit Type E AET080S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Løsn de tre skruer, som controller-kortet er fastgjort med. Skruerne kan ikke fjernes helt. AQC630S 22

34 Montering User Account Enhance Unit Type E D Træk i håndtagene, og træk controller-kortet forsigtigt ud. 2 AQC640S Brug begge hænder til at trække controller-kortet helt ud. AQC650S E Læg controller-kortet på en flad overflade. Løsn de fem skruer for at fjerne låget Skruerne kan ikke fjernes helt. AQC660S 23

35 Installation af ekstraudstyr F Installer brugerkonto-udvidelsesenheden som vist på illustrationen. 2 AQC680S G Placer hakket på brugerkonto-udvidelsesenheden oven over controllerkortet, og indfør derefter enheden i controller-kortet ved at trykke den ned, indtil den klikker på plads. AET081S H Kontrollér, at brugerkonto-udvidelsesenheden er fast tilsluttet controllerkortet. AET082S 24

36 Montering User Account Enhance Unit Type E I Stram de fire skruer for at fastgøre låget. 2 AQC700S J Anbring controller-kortet ud for skinnerne i venstre og højre side, og skub det derefter så langt ind som muligt. AQC710S Tryk på controller-kortet, hvor der står TRYK. Skub controller-kortet så langt ind som muligt. Hvis controller-kortet ikke er korrekt installeret, kan det medføre fejl i printerfunktionerne. K Fastgør controller-kortet til printeren med de tre skruer. AQC720S 25

37 Installation af ekstraudstyr 2 Bemærk Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om brugerkontoudvidelsesenheden er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis den er installeret korrekt, vil Kontomodul blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis brugerkonto-udvidelsesenheden ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere den efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. Vær forsigtig, når du installerer controller-kortet. For flere oplysninger, se S.13 Vær forsigtig, når du geninstallerer controller-kortet. 26

38 Montering Hard Disk Drive Type 4000 Montering Hard Disk Drive Type 4000 R FORSIGTIG: Rør ikke indersiden af controller-kortrummet. Dette kan medføre fejlfunktioner eller forbrændinger. Vigtigt Før du rører ved harddiskdrevet, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige harddiskdrevet. Udsæt ikke harddiskdrevet for fysisk overbelastning. Inden det nye harddiskdrev kan benyttes, skal du foretage de rette indstillinger i printerdriveren. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: Harddiskdrev 2 AET083S Fladkabel AQC500S 27

39 Installation af ekstraudstyr Elledning 2 AET085S Fire skruer AET086S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Løsn de tre skruer, som controller-kortet er fastgjort med. Skruerne kan ikke fjernes helt. AQC630S 28

40 Montering Hard Disk Drive Type 4000 D Træk i håndtagene, og træk controller-kortet forsigtigt ud. 2 AQC640S Brug begge hænder til at trække controller-kortet helt ud. AQC650S E Læg controller-kortet på en flad overflade, og løsn de fire skruer for at fjerne låget. Skruerne kan ikke fjernes helt. AQC660S 29

41 Installation af ekstraudstyr F Installer harddiskdrevet som vist på illustrationen. 2 AET069S G Brug de skruer, der leveres med harddiskdrevet, til at fastgøre enheden til controller-kortet. AET087S H Tilslut elledningen til harddiskdrevet og controller-kortet. AET088S 30

42 Montering Hard Disk Drive Type 4000 I Tilslut fladkablet til harddiskdrevet og controller-kortet. Tilslut den blå ende af fladkablet til controller-kortet. 2 AQC0006S J Når du installerer andet ekstraudstyr på controller-kortet, skal du ikke lukke controller-kortet, men gå videre til fremgangsmåden for installering af ekstraudstyr. K Stram de fire skruer for at fastgøre låget. AQC700S L Anbring controller-kortet ud for skinnerne i venstre og højre side, og skub det derefter så langt ind som muligt. AQC710S Tryk kun på controller-kortet, hvor der står TRYK. Skub controller-kortet så langt ind som muligt. Hvis controller-kortet ikke er korrekt installeret, kan det medføre fejl i printerfunktionerne. 31

43 Installation af ekstraudstyr M Fastgør controller-kortet til printeren med de tre skruer. 2 AQC720S Når printeren er tændt formateres harddiskdrevet automatisk. Bemærk Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om harddiskdrevet er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis det er installeret korrekt, vil Harddiskdrev blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis harddiskdrevet ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere det efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. Vær forsigtig, når du installerer controller-kortet. For flere oplysninger, se S.13 Vær forsigtig, når du geninstallerer controller-kortet. 32

44 Montering IEEE b Interface Unit Montering IEEE b Interface Unit R FORSIGTIG: Rør ikke indersiden af controller-kortrummet. Dette kan medføre fejlfunktioner eller forbrændinger. Vigtigt Før du rører ved b-interfaceenheden, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige b-interfaceenheden. Udsæt ikke b-interfaceenheden for fysisk overbelastning. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: 2 IEEE b Interface Unit Interfaceenhed Kort AAL151S ZHBP420E Antenne ZHBP430E 33

45 Installation af ekstraudstyr Antennedæksel 2 AAL888S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Løsn de to skruer, og fjern låget på b-interfaceinstallationsenheden. AQC091S Dækpladen skal ikke bruges, når interfaceenheden installeres. D Før b-interfaceenheden helt ind. AET094S E Stram de to skruer for at fastgøre interfaceenheden. AQC095S 34

46 Montering IEEE b Interface Unit F Fastgør antennen til kortet med mærkaten nedad og den ujævne side af antennen opad. 2 AET096S G Vend antennen og den rillede side ind imod dig selv, og før langsomt interfacekortet så langt ind som muligt. AQC097S H Hold antennedækslet, så de afrundede hjørner vender ind imod dig, og sæt det på kortet. AQC098S 35

47 Installation af ekstraudstyr 2 Bemærk Når installationen er udført, kan du kontrollere om b-interfaceenheden er installeret korrekt: Udskriv konfigurationssiden fra menuen [ TAG ]. Hvis den er installeret korrekt, vil IEEE b blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis b-interfaceenheden ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere den efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. 36

48 Montering Bluetooth Interface Unit Type 3245 Montering Bluetooth Interface Unit Type 3245 R FORSIGTIG: Rør ikke indersiden af controller-kortrummet. Dette kan medføre fejlfunktioner eller forbrændinger. Vigtigt For at bruge printeren med en Bluetooth-interfaceenhed, skal Bluetooth installeres på computeren. Før du rører ved Bluetooth-interfaceenheden, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige Bluetooth-interfaceenheden. Udsæt ikke Bluetooth-interfaceenheden for fysisk overbelastning. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: Bluetooth Interface Unit Type 3245 Interfaceenhed 2 AAL151S Kort ZHBP510E 37

49 Installation af ekstraudstyr Antennedæksel 2 AAL888S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Løsn de to skruer, og fjern låget på Bluetooth-interfaceinstallationsenheden. AQC091S Dækpladen skal ikke bruges, når interfaceenheden installeres. D Før Bluetooth-interfaceenheden helt ind. AET094S E Stram de to skruer for at fastgøre interfaceenheden. AQC095S 38

50 Montering Bluetooth Interface Unit Type 3245 F Vend den side, hvor der står INDFØR ind imod dig selv, og før Bluetooth-interfaceenheden så langt ind som muligt. 2 AQC099S G Tryk på antenne for at forlænge den. AQC100S H Hold antennedækslet, så de to afrundede hjørner vender ind imod dig, og sæt det på kortet. AET101S 39

51 Installation af ekstraudstyr 2 Bemærk Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om Bluetooth-interfaceenheden er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis den er installeret korrekt, vil Bluetooth blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis Bluetooth-interfaceenheden ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere den efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. 40

52 Montering IEEE 1284 Interface Board Type A Montering IEEE 1284 Interface Board Type A R FORSIGTIG: Rør ikke indersiden af controller-kortrummet. Dette kan medføre fejlfunktioner eller forbrændinger. Vigtigt Før du rører ved 1284-interfacekortet, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige 1284-interfacekortet. Udsæt ikke 1284-interfacekortet for fysisk overbelastning. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: IEEE 1284 Interface Board Type A 2 ABT041S1 B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Løsn de to skruer, og fjern låget på 1284-interfaceinstallationskortet. AQC091S Du skal ikke bruge dækpladen, når du installerer 1284-interfacekortet. 41

53 Installation af ekstraudstyr D Før 1284-interfacekortet helt ind. 2 AET102S Kontrollér, at 1284-interfacekortet er fast tilsluttet til controller-kortet. E Stram de to skruer for at fastgøre 1284-interfacekortet. AQC103S Bemærk Brug den medfølgende adapter til at tilslutte kortet til computeren. Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om 1284-interfacekortet er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis den er installeret korrekt, vil Parallel interface blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis 1284-interfacekortet ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere det efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. 42

54 Montering af USB Host Interface Board Type A Montering af USB Host Interface Board Type A Vigtigt Hvis der tilsluttes et digitalkamera til printeren via USB, er det nødvendigt med en USB-port til USB-værtsinterfacekortet. Før du rører ved USB-interfacekortet, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige USB-værtsinterfacekortet. Udsæt ikke USB-interfacekortet for fysisk overbelastning. A Kontrollér kassens indhold. 2 USB-værtsinterfacekort AQC041S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Løsn de to skruer, og fjern låget på USB-værtsinterfaceinstallationsenheden. AQC910S Dækpladen skal ikke bruges, når interfaceenheden installeres. 43

55 Installation af ekstraudstyr D Før USB-værtsinterfacekortet helt ind. 2 AQC042S E Stram de to skruer for at fastgøre USB-værtsinterfacekortet. AQC044S Kontrollér, at USB-interfacekortet er helt indført i controller-kortet. Bemærk Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om USB-værtsinterfacekortet er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis det er installeret korrekt, vil USBvært blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis USB-værtsinterfacekortet ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere det efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. USB-kablet kan tilsluttes til USB-værtsinterfacekortet fra et digitalkamera. For yderligere oplysninger, se S.61 Tilslutning af et digitalkamera, eller Softwarevejledning. Reference For yderligere oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden, se Lyninstallationsvejledning. 44

56 Montering Gigabit Ethernet Board Type A Montering Gigabit Ethernet Board Type A Vigtigt Printerens ethernet- og USB-porte er ikke tilgængelige, når gigabit ethernetkortet er tilsluttet til printeren. Du kan i stedet bruge den ethernet-port og USB-port, som er monteret på kortet. Før du rører ved gigabit ethernet-kortet, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige gigabit ethernet-kortet. Udsæt ikke gigabit ethernet-kortet for fysisk overbelastning. A Kontrollér kassens indhold. 2 Gigabit Ethernet-kort AGY096S Beskyttelsesdæksler (et til hver ethernet-port og USB-port) AGY097S Ferrit-kerne (Denne printer kræver ikke ferrit-kerne). AQC092S Bemærk Design af ferrit-kerne varierer afhængigt af printermodellen. 45

57 Installation af ekstraudstyr B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Træk kablerne ud af printerens ethernet-port og USB-port, og sæt beskyttelsesdækslerne på portene. 2 AQC046S D Løsn de to skruer, og fjern låget på gigabit ethernet-kortinstallationsenheden. AQC091S Dækpladen skal ikke bruges, når interfaceenheden installeres. E Før gigabit ethernet-kortet helt ind. AQC043S 46

58 Montering Gigabit Ethernet Board Type A F Stram de to skruer for at fastgøre gigabit ethernet-kortet. 2 AQC045S Kontrollér, at gigabit ethernet-kortet er fast tilsluttet til controller-kortet. Bemærk Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om gigabit ethernet-kortet er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis det er installeret korrekt, vil Gigabit Ethernet-kort blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis gigabit ethernet-kortet ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere det efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Du skal foretage indstillinger ved hjælp af kontrolpanelet, før du bruger gigabit ethernet-kortet. For flere oplysninger, se S.65 Ethernet-konfiguration. Reference For yderligere oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden, se Lyninstallationsvejledning. 47

59 Installation af ekstraudstyr Montering Data Overwrite Security Unit Type E 2 Vigtigt Beskyt sikkerhedsenheden til overskrivning af data mod fysisk belastning. Tilslut sikkerhedsenheden til overskrivning af data til den højre sokkel. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: Sikkerhedsenhed til overskrivning af data AET104S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Fjern låget fra controller-kortets midterste sokkel til udvidelseskort. AQC105S 48

60 Montering Data Overwrite Security Unit Type E D Før sikkerhedsenheden til overskrivning af data forsigtigt ind, indtil kortet klikker på plads. 2 AQC106S E Sæt atter låget på sikkerhedsenheden til overskrivning af data. Stram skruen for at fastgøre låget. AQC107S Bemærk Rør ikke ved sikkerhedsenheden til overskrivning af data, når printeren er i brug. Det kan falde ud, også selv om det kun berøres let. 49

61 Installation af ekstraudstyr Tilslutning af kort til direkte kameraudskrivning 2 Vigtigt Beskyt kortet til direkte kameraudskrivning mod fysisk belastning. Brug det højre stik til kortet til direkte kameraudskrivning. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: Kort til direkte kameraudskrivning AET104S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Fjern låget fra controller-kortets midterste sokkel til udvidelseskort. AQC105S 50

62 Tilslutning af kort til direkte kameraudskrivning D Før kortet til direkte kameraudskrivning forsigtigt ind, indtil kortet klikker på plads. 2 AQC106S E Sæt atter låget på kortet til direkte kameraudskrivning. Stram skruen for at fastgøre låget. AQC107S Bemærk Rør ikke ved kortet til direkte kameraudskrivning, når printeren er i brug. Det kan falde ud, også selv om det kun berøres let. 51

63 Installation af ekstraudstyr Montering VM Card Type D 2 Vigtigt Beskyt VM Card Type D mod fysisk belastning. Brug det højre stik til VM Card Type D. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: VM Card Type D AET104S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Fjern låget fra controller-kortets midterste sokkel til udvidelseskort. AQC105S 52

64 Montering VM Card Type D D Før VM-kortet forsigtigt ind, indtil kortet klikker på plads. 2 AQC106S E Sæt låget tilbage på VM-kortet. Stram skruen for at fastgøre låget. AQC107S Bemærk Rør ikke ved VM-kortet, mens printeren er i brug. Det kan falde ud, også selv om det kun berøres let. 53

65 Installation af ekstraudstyr Montering Data Storage Card Type A 2 Vigtigt Beskyt Data Storage Card Type A mod fysisk belastning. Brug det højre stik til datalagringskortet. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: Data Storage Card Type A AET104S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Fjern låget fra controller-kortets midterste sokkel til udvidelseskort. AQC105S 54

66 Montering Data Storage Card Type A D Før VM-kortet forsigtigt ind, indtil kortet klikker på plads. 2 AQC106S E Sæt låget tilbage på VM-kortet. Stram skruen for at fastgøre låget. AQC107S Bemærk Rør ikke ved VM-kortet, mens printeren er i brug. Det kan falde ud, også selv om det kun berøres let. 55

67 Installation af ekstraudstyr 2 56

68 3. Tilslutning af printeren Netværksforbindelse Følg nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte printeren til computeren via netværket. Forbered hubben og andre netværksenheder inden 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablet tilsluttes til printerens Ethernet-port. Som en anden mulighed er det ekstra gigabit ethernet-kort, som støtter 1000BASE-T, tilgængelig. Vigtigt Brug afskærmede Ethernet-kabler. Uafskærmede kabler skaber elektromagnetiske forstyrrelser, som kan medføre fejl. Ethernet-kablet leveres ikke med denne printer. Vælg et kabel, der passer til netværksmiljøet. A Fastgør en ferritkerne på den del af Ethernet-kablet, der er tilsluttet printeren, og fastgør derefter den anden ferritkerne omkring 10 cm (4 tommer) ( ) fra denne kerne. AET121S B Tilslut Ethernet-kablet til Ethernet-porten. AET122S 57

69 Tilslutning af printeren C Hvis der er påsat et gigabit ethernet-kort, skal ethernet-kablet tilsluttes til kortet. 3 AQC056S Printerens ethernet- og USB-porte er ikke tilgængelige, når gigabit ethernetkortet er tilsluttet til printeren. D Tilslut den anden ende af kablet til printerens netværk, f.eks. til en hub. Bemærk Printerens ethernet- og USB-porte er ikke tilgængelige, når gigabit ethernet-kortet er tilsluttet til printeren. Reference Du kan finde yderligere oplysninger om indstillinger af netværksmiljøet i Softwarevejledning. For yderligere oplysninger om montering af gigabit ethernet-kortet, se S.45 Montering Gigabit Ethernet Board Type A. 58

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning Version 1.00 maj 2013 702P01523 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox ogxerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. FreeFlow, SquareFold,

Læs mere

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 7500 Color Printer Phaser 7500 User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere