Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG"

Transkript

1 Hardwarevejledning Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt Rengøring af printeren Justering af printeren Fejlfinding Udbedring af papirstop Appendiks Læs denne vejledning nøje, før du tager printeren i brug, og opbevar den et praktisk sted til fremtidig brug. Med henblik på sikker og korrekt brug af maskinen skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger, før du bruger maskinen.

2 Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker og Adobe Type Manager er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS og TrueType er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc., som er registreret i USA og andre lande. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright Oak Technology, Inc., alle rettigheder forbeholdes. Alle Bluetooth mærker og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og Ricoh Company Ltd. skal have licens til at bruge disse mærker. NetWare er et registreret varemærke tilhørende Novell, Inc. PictBridge er et varemærke. Andre produktnavne, der er anvendt heri, tjener udelukkende til identifikation og kan være varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Microsoft Windows 95 operativsystem Microsoft Windows 98 operativsystem Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene for Windows Server TM 2003 er som følger: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnet for Windows NT 4.0 er som følger: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 i

3 Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Denne printer er påsat mærkater med RADVARSEL og RFORSIGTIG på de steder, der er angivet nedenfor. Du skal af sikkerhedsgrunde følge instrukserne og behandle printeren som angivet. AQC0 Varme dele. Sluk for hovedafbryderen, og vær forsigtig, når du udskifter varmeenheder/fjerner fejlindført papir. Printeren bliver meget varm indvendig. Rør ikke ved dele, der er mærket v (varm overflade). Berøring af disse dele giver forbrændinger. ii

4 Afbrænd ikke brugt toner eller tonerpatroner. Tonerstøv kan antændes, når det kommer i forbindelse med åben ild. Afbrænd ikke spildt eller brugt toner. Tonerstøv er brændbart og kan antændes, når det udsættes for åben ild. Bortskaffelse bør ske via en autoriseret forhandler eller et passende indsamlingssted. Hvis du selv bortskaffer de brugte tonerpatroner, skal du bortskaffe dem i overensstemmelse med de lokale regler. iii

5 Vejledninger til denne printer Se de relevante dele af vejledningen for at få oplysninger om bestemte funktioner. Sikkerhedsoplysninger Indeholder oplysninger om sikker brug af maskinen. Læs disse oplysninger grundigt for at forhindre personskader og beskadigelse af printeren. Lyninstallationsvejledning Indeholder beskrivelser af, hvordan du tager printeren op af kassen, tilslutter den til en computer og installerer dens driver. Hardwarevejledning Indeholder oplysninger om papirtyper og fremgangsmåder, såsom installering af tilbehør, udskiftning af forbrugsstoffer, hvordan du skal forholde dig til fejlmeddelelser og fjerne papirstop. Softwarevejledning Beskriver fremgangsmåderne for brug af denne maskine i et netværksmiljø samt for brug af software og sikkerhedsfunktioner. Sikkerhedsvejledning Denne vejledning er udarbejdet til administratorer af maskinen. Den indeholder beskrivelser af de sikkerhedsfunktioner, som administratorerne kan bruge for at beskytte data eller beskytte maskinen mod uautoriseret brug. Der er også beskrivelser af fremgangsmåderne til at foretage registrering af administratorer, brugerindstillinger og administratorgodkendelse. iv

6 Sådan læser du denne vejledning Symboler I denne manual anvendes følgende symboler: Angiver vigtige sikkerhedsbemærkninger. Det kan være skadeligt eller livstruende ikke at følge disse bemærkninger. Gennemlæs altid disse bemærkninger. De kan ses i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Hardwarevejledning. Angiver vigtige sikkerhedsbemærkninger. Hvis disse bemærkninger ikke følges, kan det føre til moderate eller mindre skader og beskadigelse af printeren eller ejendom. Gennemlæs altid disse bemærkninger. De kan ses i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Hardwarevejledning. Angiver vigtige punkter at være opmærksom på, når printeren bruges, samt forklaringer på sandsynlige årsager til papirstop, beskadigelse af originaldokumenterne eller tab af data. Gennemlæs altid disse forklaringer. Angiver supplerende forklaringer på apparatets funktioner og instrukser til at afhjælpe brugerfejl. Dette symbol ses i slutningen af afsnittet. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevante oplysninger. [ ] Viser navnene på de taster, der vises på maskinens paneldisplay. { } Viser navnene på de taster, der vises på maskinens kontrolpanel. v

7 Beskrivelse af den angivne model Følgende punkter i vejledningen indeholder beskrivelser af printeren til de angivne modeller: I dette punkt beskrives printermodellen V. Mærkatet bag på printeren angiver modeltypen. Læs dette punkt, hvis du har købt denne model. I dette punkt beskrives printermodellen 120 V. Mærkatet bag på printeren angiver modeltypen. Læs dette punkt, hvis du har købt denne model. Bemærk Du kan få oplyst printermodellen på mærkaten bag på printeren som vist. AQC065S vi

8 Sådan installeres Betjeningsvejledning Cd-rommen Vejledninger, som følger med denne printer, indeholder en HTML-Betjeningsvejledning i HTML-udgave. Følg disse instruktioner for at installere den. Vigtigt Systemkrav: Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT eller højere skærmopløsning. Webbrowsere: Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 eller nyere Firefox 1.0 eller større A Afslut alle programmer, der aktuelt kører. B Sæt cd-rommen Vejledninger i cd-rom-drevet. Installationen påbegyndes. Automatisk start fungerer muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. I så fald skal du starte Setup.exe, der findes i rodbiblioteket på cdrom en. C Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK]. D Klik på [Installer vejledninger]. E Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. F Klik på [Udfør], når installationen er fuldført. G Klik på [Afslut]. Bemærk Automatisk start fungerer muligvis ikke med visse operativsystemindstillinger. Hvis dette er tilfældet, skal du kopiere alle oplysninger på cd-rommens rodbibliotek til dit harddiskdrev og derefter starte Setup.exe for at påbegynde installationen. Vælg [Programmer] i menuen [Start] for at afinstallere Betjeningsvejledning, vælg printerdriver, og klik derefter på [afinstaller]. Betjeningsvejledningerne kan afinstalleres enkeltvis. Hvis du bruger en inkompatibel webbrowser og den enkle udgave af Betjeningsvejledning ikke vises korrekt, skal du åbne mappen MANUAL- LANG (sprog) \ (vejledningens navn) unv i cd-rommen Vejledninger, og derefter dobbeltklikke på index.htm. vii

9 INDHOLDSFORTEGNELSE Varemærker...i Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG...ii Vejledninger til denne printer...iv Sådan læser du denne vejledning...v Symboler... v Beskrivelse af den angivne model...vi Sådan installeres Betjeningsvejledning...vii 1. Vejledning om printeren Udvendigt: set forfra...1 Udvendigt: set bagfra...3 Indvendig...4 Kontrolpanel...5 Paneldisplay...7 Læsning af displaypanelet og brug af tasterne Installation af ekstraudstyr Ekstraudstyr til rådighed...9 Liste over ekstraudstyr...9 Flow Chart over installation af ekstraudstyr...10 Installation af ekstraudstyr...11 Vær forsigtig, når du geninstallerer controller-kortet...13 Montering Paper Feed Unit Type Montering Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul)...17 Montering User Account Enhance Unit Type E...22 Montering Hard Disk Drive Type Montering IEEE b Interface Unit...33 Montering Bluetooth Interface Unit Type Montering IEEE 1284 Interface Board Type A...41 Montering af USB Host Interface Board Type A...43 Montering Gigabit Ethernet Board Type A...45 Montering Data Overwrite Security Unit Type E...48 Tilslutning af kort til direkte kameraudskrivning...50 Montering VM Card Type D...52 Montering Data Storage Card Type A...54 viii

10 3. Tilslutning af printeren Netværksforbindelse...57 Aflæsning af LED-lamperne...59 USB-forbindelse...60 Tilslutning af et digitalkamera...61 Parallel forbindelse Konfiguration Ethernet-konfiguration...65 Brug af DHCP - Automatisk aflæsning af netværksadressen...69 Foretag netværksindstillinger til Netware-udskrivning...71 IEEE b-konfiguration (trådløst LAN) Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...79 Anbefalet papir...83 Ilægning af papir...83 Opbevaring af papir...83 Papirtyper og andre medier...84 Papir, der ikke understøttes af denne printer...89 Udskrivningsområde...90 Ilægning af papir...91 Ilægning af papir i kassette 1 og kassettemodulet (ekstraudstyr)...91 Ilægning af papir i bypassbakken...99 Skift mellem papirkassetter Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt Udskiftning af tonerpatronen Udskiftning af fotolederenheden Udskiftning af den mellemliggende overførselsenhed Udskiftning af beholder til overskydende toner Udskiftning af vedligeholdelsessættet Før udskiftning Udskiftning af friktionspuden Udskiftning af papirindføringsrullen Udskiftning af overførselsrullen Udskiftning af varmeenheden Udskiftning af støvfilteret Rengøring af printeren Forholdsregler ved rengøring Rengøring af friktionspuden Rengøring af papirindføringsrullen Rengøring af registreringsrullen ix

11 8. Justering af printeren Justering af farveregistreringen Justering af farvegraduering Indstil graderingskorrektionsværdien Visning af prøveark til farvekalibrering og graderingskorrektionsark Nulstilling af graderingskorrektionsværdien til den oprindelige værdi Justering af kassetteregistrering Fejlfinding Fejl- & og statusmeddelelser på kontrolpanelet Betjeningspanelbipper Printeren udskriver ikke Kontrol af portforbindelsen Andre udskrivningsproblemer Tillæg til fejlfinding Udbedring af papirstop Udbedring af papirstop Hvis meddelelsen Papirstop vises (låge A) Hvis meddelelsen Papirstop vises (låge Z) Appendiks Flytning og transport af printeren Flytning af printeren Forbrugsstoffer Tonerpatron Beholder til overskydende toner Fotolederenhed Mellemliggende overførselsenhed (overførselsenhed) Vedligeholdelsessæt Specifikationer Basismaskine Ekstraudstyr INDEKS x

12 1. Vejledning om printeren Udvendigt: set forfra AQC021S 1. Kontrolpanel Består af taster til betjening af printeren og et display, som viser printerens status. 2. Frontlåge Åbn frontlågen for at udskifte varmeenheden eller overførselsrullen eller for at fjerne papirstop. Frontlågen kan åbnes på to måder: For at udskifte varmeenheden eller overførselsrulle, skal du trække i håndtagene med mærket A på begge sider af printeren. For at fjerne papirstop, skal du trykke på knappen mærket Z på højre side af printeren. 3. Bypassbakke Her kan ilægges op til 100 ark almindeligt papir. 4. Tænd/sluk-knap Denne knap bruges til at tænde og slukke for strømmen. 5. Kassette 1 Her kan ilægges op til 550 ark almindeligt papir. 6. Standardkassette Udskrifterne placeres her med tekstsiden nedad. 7. Toplåg Åbn dette låg, når tonerpatronen skal udskiftes. 8. Håndtag til at åbne frontlåge (A) 9. Indførelsesport 1

13 Vejledning om printeren Ventilator Lukker varme ud fra de indre elementer for at forhindre overophedning. Der opstår fejl, hvis ventilatoren blokeres. Det støvtætte filter skal udskiftes regelmæssigt for at vedligeholde maskinen korrekt. 11. Knap til at åbne frontlåge (Z) Bemærk Når der anvendes papir, der er større end A5K, skal papirforlængeren trækkes ud som vist. Du kan se yderligere oplysninger om, hvilke papirtyper og - størrelser der kan bruges i S.79 Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren. AQC022S 2

14 Udvendigt: set bagfra Udvendigt: set bagfra 1 AQC200S 1. Controller-kort Før kortet ud for at installere tilbehør såsom hukommelsesenheden, brugerkontoudvidelsesenhed eller printerharddisk. Indsæt kablerne, såsom USB-kablet og Ethernet-kablet, i stikkene. 2. Ethernet-port Anvend et netværksinterfacekabel til at tilslutte printeren til netværket. 3. USB-port Anvend et USB-kabel til at tilslutte printeren til værtscomputeren. 4. Åbninger til interfacekort som ekstraudstyr Tilslut en ekstra IEEE b interfaceenhed, et trådløst interfacekort eller et 1284 interfacekort i denne sokkel. Der kan isættes to interfacekort ad gangen. 5. Sokler til udvidelseskort Udvidelseskortene tilsluttes disse sokler. Der er tre sokler. Den midterste sokkel er beregnet til udvidelseskort. 6. Håndtag til at åbne frontlåge (A) 7. Venstre låge Åbn dette låg, når du udskifter fotolederenheden (PCU), den mellemliggende overførselsenhed eller brugte tonerpatroner. 8. Elledning Elledningen er ikke tilsluttet. Tilslut elledningen til printeren. Elledningen er fastgjort på bagsiden. 3

15 Vejledning om printeren Indvendig 1 AQC023S 1. Tonerpatron Lægges i fra printerens bagside i rækkefølgen gul (Y), cyan (C), magenta (M) og sort (K). Hvis der vises en besked på skærmen om at udskifte en tonerpatron, skal tonerpatronen for den viste farve udskiftes. 2. Mellemliggende overførselsenhed (overførselsenhed) Hvis der vises en besked på skærmen om at udskifte enheden, udskiftes overførselsenheden. 3. Fotolederenhed Hvis der vises en besked på skærmen om at udskifte enheden, udskiftes fotolederenheden. 4. Indvendig låge Åbn denne låge, når fotolederenheder eller overførselsenheder skal udskiftes. 5. Beholder til overskydende toner Opsamler den toner, som spildes under udskrivning. Hvis der vises en besked på skærmen om at udskifte beholderen, udskiftes spildtonerbeholderen. 6. Varmeenhed Hvis der vises en besked på skærmen om at udskifte enheden, udskiftes varmeenheden. 7. Overførselsrulle Hvis der vises en besked på skærmen om at udskifte rullen, udskiftes overførselsrullen. Reference Du kan finde yderligere oplysninger om de beskeder om udskiftning af enheder, der vises på skærmen, i S.157 Fejl- & og statusmeddelelser på kontrolpanelet. 4

16 Kontrolpanel Kontrolpanel 1 DA AQC024S 1. Display Viser den aktuelle printerstatus og fejlmeddelelser. Du kan finde yderligere oplysninger om fejlmeddelelser i S.157 Fejl- & og statusmeddelelser på kontrolpanelet. 2. Valgtaster Svarer til de funktionsemner, der vises nederst på skærmen. Eksempel: Når beskeden tryk på [Valg] vises på denne vejlednings første skærmbillede, skal du trykke på den venstre valgtast. 3. {Online}-tast Viser, om printeren er online eller offline. Tryk på denne tast for at skifte mellem online og offline. Når lampen er tændt, er printeren online og kan modtage data fra værtscomputeren. Når lampen er slukket, er printeren offline og kan ikke modtage data fra værtscomputeren. Tryk på denne tast for at vende tilbage til klartilstand. 4. {Nulstil job}-tast Tryk på denne tast for at annullere en igangværende udskrivning, mens printeren er online. 5. {Menu}-tast Tryk på denne tast for at foretage og kontrollere de aktuelle printerindstillinger. Se Softwarevejledning for yderligere oplysninger. 6. Strømindikator Denne indikator er tændt, når der er tændt for printeren. Indikatoren er slukket, når der er slukket for printeren, eller den er i energispareindstilling. 7. Advarselsindikator Tændes, når der opstår en printerfejl. En rød lampe angiver, at der er opstået en fejl, som forhindrer udskrivning; den gule lampe angiver, at der kan være opstået en fejl under udskrivning. Hvis den røde lampe lyser, skal du følge instrukserne på displayet. 8. Data ind-indikator Blinker, når printeren modtager data fra en computer. Data ind-indikatoren er tændt, hvis der findes data, som skal udskrives. 9. Søgetaster Tryk på disse taster for at flytte markøren i en given retning. Når {U}, {T}, {V }, eller {W }-tasten vises i denne vejledning, skal du trykke på søgetasten, der flytter markøren i den samme retning. 5

17 Vejledning om printeren {OK}-tast Tryk på denne tast for at udføre de menupunkter, der er valgt i displayet. 11. {Escape}-tast Tryk på denne tast for at vende tilbage til det foregående display. 6

18 Paneldisplay Paneldisplay I dette afsnit beskrives, hvordan du konfigurerer ved hjælp af paneldisplayet på det første skærmbillede. 1 DA AQC060S 1. Driftsstatus eller meddelelser Viser maskinens aktuelle status, som for eksempel Klar, Offline, og Udskriver [Valg] Tryk på denne tast for at få vist, hvilket ekstraudstyr der er installeret i printeren. 3. [Udsk.job] Tryk på denne tast for at få vist, hvilke udskriftsjob der er modtaget fra en computer. Se Softwarevejledning for yderligere oplysninger. 4. [Tilbehør] Tryk på denne tast for at få vist menuen over tilbehør til printeren. Læsning af displaypanelet og brug af tasterne I dette afsnit beskrives, hvordan du bruger displaypanelet og bruger valgtasterne på det første skærmbillede DA AQC061S 1. {Escape}-tast Tryk på denne tast for at annullere en handling eller vende tilbage til det forrige display. 2. {OK}-tast Tryk på denne tast for at bekræfte en valgt funktion eller indtastet værdi. 3. Søgetaster Tryk på disse taster for at flytte markøren i en given retning. Når {U}, {T}, {V }, eller {W}-tasten vises i denne vejledning, skal du trykke på søgetasten, der flytter markøren i den samme retning. 4. Valgtaster Svarer til de funktionsemner, der vises nederst på skærmen. Eksempel: Når beskeden tryk på [Valg] vises på denne vejlednings første skærmbillede, skal du trykke på den venstre valgtast. 7

19 Vejledning om printeren 1 8

20 2. Installation af ekstraudstyr Ekstraudstyr til rådighed I dette afsnit beskrives, hvordan du installerer ekstraudstyr. Ved at installere ekstraudstyr kan du forbedre printerens ydelse og få mulighed for at anvende et større udvalg af funktioner. Du kan finde yderligere detaljer om det enkelte ekstraudstyr under S.184 Specifikationer. R FORSIGTIG: Før du installerer ekstraudstyr, bør du slukke maskinen og lade den være afbrudt i mindst en time. Komponenterne i maskinen bliver meget varme og kan give forbrændinger, hvis du rører ved dem. Før du flytter maskinen, skal du trække elledningen ud af stikkontakten. Hvis ledningen trækkes ud med magt, kan den blive beskadiget. Beskadigede stik og kabler kan medføre risiko for elektrisk stød eller brand. Brug håndtagene på begge sider, når printeren løftes. Maskinen kan gå i stykker eller kvæste nogen, hvis du taber den. Vigtigt Den nominelle spænding for forbindelsesstikket til tilbehør er 24 V jævnstrøm eller mindre. Liste over ekstraudstyr Nedenfor vises en liste over ekstraudstyr til denne printer. Printermodel 25 ppm Printermodel 30 ppm Paper Feed Unit Type 4000 Til rådighed Til rådighed Hard Disk Drive Type 4000 Til rådighed Til rådighed Memory Unit Type D 128MB Til rådighed Til rådighed Memory Unit Type E 256MB Til rådighed Til rådighed IEEE b Interface Unit Til rådighed Til rådighed IEEE 1284 Interface Board Type A Til rådighed Til rådighed Bluetooth Interface Unit Type 3245 Til rådighed Til rådighed User Account Enhance Unit Type E Til rådighed Til rådighed USB Host Interface Board Type A Til rådighed Til rådighed Gigabit Ethernet Board Type A Til rådighed Til rådighed Camera Direct Print Card Type B Til rådighed Til rådighed Data Overwrite Security Unit Type E Til rådighed Til rådighed VM Card Type D Til rådighed Til rådighed Data Storage Card Type A Til rådighed Til rådighed 9

21 Installation af ekstraudstyr Flow Chart over installation af ekstraudstyr 2 Hvis du installerer flere typer ekstraudstyr ad gangen, anbefales det at gøre det i følgende rækkefølge: A Monter kassettemodulet (Paper Feed Unit Type 4000). Monter kassettemodulerne i bunden af printeren. Du kan montere op til to kassettemoduler. Her kan ilægges op til 1750 ark papir. B Installer SDRAM-modulet (Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB). Tilslut modulet til SDRAM-modulets sokkel på controller-kortet. Der er to slags hukommelsesenheder: 128 MB og 256 MB. C Installer brugerkonto-udvidelsesenhed (User Account Enhance Unit Type E). Tilslut modulet til brugerkonto-udvidelsesenhedens sokkel på controllerkortet. D Installer harddiskdrevet (Hard Disk Drive Type 4000). Installer harddiskdrevet på controller-kortet. E Installer IEEE 1284-interfacekortet, IEEE b-interfaceenheden, Bluetooth-interfaceenheden, USB-kortet eller Gigabit Ethernet-kortet. Installer IEEE 1284-interfacekortet, IEEE b-interfaceenheden, Bluetooth-interfaceenheden, USB-kortet eller Gigabit Ethernet-kortet på controllerkortet. Du kan installere to af følgende kort ad gangen: IEEE 1284 Interface Board Type A IEEE b Interface Unit Bluetooth Interface Unit Type 3245 USB Host Interface Board Type A Gigabit Ethernet Board Type A F Installer sikkerhedsenheden (Data Overwrite Security Unit Type E), kortet til direkte kameraudskrivning (Camera Direct Print Card Type B), eller VM-kortet (VM Card Type D). Tilslut disse enheder til SC-kortsoklen på controller-kortet. 10

22 Ekstraudstyr til rådighed Installation af ekstraudstyr Installer ekstraudstyret på de steder, som er vist på billedet. Udvendigt 2 AET061S 1. Paper Feed Unit Type 4000 Har plads til op til 550 ark papir. Der kan installeres op til to kassettemoduler på printeren. Installerede kassetteenheder registreres som Kassette 2 og Kassette 3. Se S.14 Montering Paper Feed Unit Type

23 Installation af ekstraudstyr Indvendig 2 AQC040S 1. Memory Unit Type D 128MB/Memory Unit Type E 256MB (SDRAMmodul) Installer 128 MB- eller 256 MB SDRAM-modulet på controllerkortsoklen. Se S.17 Montering Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul) 2. Valgfri kort Se S.33 Montering IEEE b Interface Unit Se S.37 Montering Bluetooth Interface Unit Type 3245 Se S.41 Montering IEEE 1284 Interface Board Type A Se S.43 Montering af USB Host Interface Board Type A Se S.45 Montering Gigabit Ethernet Board Type A 3. Valgfri enheder Se S.48 Montering Data Overwrite Security Unit Type E Se S.50 Tilslutning af kort til direkte kameraudskrivning Se S.52 Montering VM Card Type D 4. Hard Disk Drive Type 4000 Se S.27 Montering Hard Disk Drive Type User Account Enhance Unit Type E Se S.22 Montering User Account Enhance Unit Type E Bemærk Der kan installeres to af følgende udvidelseskort ad gangen: IEEE b Interface Unit, Bluetooth Interface Unit Type 3245, IEEE 1284 Interface Board Type A, USB Host Interface Board Type A og Gigabit Ethernet Board Type A. Nogle modeller leveres med en udvidelsesenhed til harddiskdrevet og en sikkerhedsenhed til overskrivning af data som standardudstyr. Reference Du kan finde yderligere detaljer om det enkelte ekstraudstyr under S.184 Specifikationer. 12

24 Ekstraudstyr til rådighed Vær forsigtig, når du geninstallerer controller-kortet I dette afsnit beskrives, hvad du skal gøre med controller-kortet, når du installerer ekstraudstyr. Hvis du tager controller-kortet ud for at installere SDRAM-modulet, brugerkonto-udvidelsesenheden eller printerharddisken, skal du følge nedenstående instruktioner nøje, når du geninstallerer controller-kortet. Controller-kortet geninstalleres i printeren ved at trykke knappen i midten af kortet ned, som vist på illustrationen. 2 AQC004S Vigtigt Hvis controller-kortet ikke er korrekt installeret, kan følgende ske: Alle indikatorer på kontrolpanelet er tændte. Alle indikatorer på kontrolpanelet er slukkede. Fejlmeddelelsen SC670 vises på displayet. 13

25 Installation af ekstraudstyr Montering Paper Feed Unit Type Hvis du installerer flere forskellige tilbehørsdele, skal du installere kassettemodulet først. R FORSIGTIG: Printeren vejer ca. 50 kg. Når du flytter printeren, skal du tage fat i de indfældede håndtag på begge sider og løfte langsomt. Printeren går i stykker eller kan forårsage personskade, hvis du taber den. R FORSIGTIG: Hvis du ikke løfter papirindføringsrullen forsigtigt, eller hvis du taber den, kan det forårsage personskade. Vigtigt Der kan monteres op til to kassettemoduler på printeren. Når der er installeret to kassettemoduler, registreres de som Kassette 2 og Kassette 3 startende med det øverste modul. Inden det nye kassettemodul kan benyttes, skal du foretage de rette indstillinger i printerdriveren. Find modelkoden på printerens navneplade. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: Kassettemodul (inkl. papirkassette) AET108S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Fjern den orange tape fra kassettemodulet. 14

26 Montering Paper Feed Unit Type 4000 D Løft printeren ved hjælp af de to håndtag på begge sider af printeren. 2 AQC031S Vigtigt Der bør altid være mindst to personer til at flytte printeren. E Anbring printeren på det to lodrette stifter på kassettemodulet, og sænk printeren langsomt. AET074S Når du installerer to kassettemoduler på én gang, skal de to moduler tilsluttes først efter samme fremgangsmåde, inden de installeres på printeren. AET075S 15

27 Installation af ekstraudstyr 2 Bemærk Fjern kassettemodulet, inden du flytter printeren. Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om kassettemodulet er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis det er installeret korrekt vil Kassette 2 eller Kassette 2, Kassette 3 blive vist som Tilslutningsudstyr på konfigurationssiden. Hvis kassettemodulet ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere det efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. For ilægning af papir i papirkassetten, se S.91 Ilægning af papir. For justering af udskriftsposition, se S.154 Justering af kassetteregistrering. 16

28 Montering Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul) Montering Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul) R FORSIGTIG: Rør ikke indersiden af controller-kortrummet. Dette kan medføre fejlfunktioner eller forbrændinger. Vigtigt Før du rører ved hukommelsesenheden, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige hukommelsesenheden. Udsæt ikke hukommelsesenheden for fysisk overbelastning. Hukommelseskapaciteten varierer afhængigt af modeltype. Inden det nye kassettemodul kan benyttes, skal du foretage de rette indstillinger i printerdriveren. A Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. B Løsn de tre skruer, som controller-kortet er fastgjort med. 2 Skruerne kan ikke fjernes helt. AQC630S 17

29 Installation af ekstraudstyr C Træk i håndtagene, og skub controller-kortet forsigtigt ud. 2 AQC640S Brug begge hænder til at trække controller-kortet helt ud. AQC650S D Læg controller-kortet på en flad overflade, og løsn de fire skruer for at fjerne låget. Skruerne kan ikke fjernes helt. AQC660S 18

30 Montering Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul) E Installer SDRAM-modulet som vist. 2 AQC670S Der er to sokler til SDRAM-modulerne. Standard SDRAM-modulet installeres i den inderste sokkel. Hvis du ønsker at installere yderligere hukommelse, skal du montere et ekstra SDRAM-modul i den yderste sokkel eller udskifte standard SDRAM-modulet. F Når du installerer et SDRAM-modul i en tom sokkel, skal du anbringe hakket på SDRAM-modulet over soklen og derefter indføre modulet fra oven. AET076S G Tryk SDRAM-modulet ned, indtil det falder på plads med et klik. AET077S 19

31 Installation af ekstraudstyr H For at udskifte standard SDRAM-modulet skal du trykke håndtagene på begge sider ned ( ) for at fjerne standardmodulet ( ). 2 AET078S Installering af et nyt SDRAM-modul. For at øge hukommelsen til den maksimale kapacitet på 512 MB skal du fjerne standard SDRAM-modulet og derefter installere to 256 MB SDRAM-moduler. I Følg installationsprocedurerne for at installere andet ekstraudstyr på controller-kortet, og skru derefter controller-kortlåget fast. J Stram de fire skruer for at fastgøre låget. AQC700S K Anbring controller-kortet ud for skinnerne i venstre og højre side, og skub det derefter så langt ind som muligt. AQC710S Hvis controller-kortet ikke er korrekt installeret, kan det medføre fejl i printerfunktionerne. 20

32 Montering Memory Unit Type D 128MB, Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-modul) L Fastgør controller-kortet til printeren med de tre skruer. 2 AQC720S Bemærk Husk at sætte den medfølgende skruetrækker tilbage på plads på indersiden af frontlågen. Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om hukommelsesenheden er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis den er installeret korrekt, vil hukommelseskapaciteten blive vist under Total hukommelse på konfigurationssiden. I nedenstående skema vises SDRAM-modulerne samlede kapaciteter. Standard: Udvidet Total 128 MB 128 MB 256 MB 128 MB 256 MB 384 MB 256 MB 128 MB 384 MB 256 MB 256 MB 512 MB Hvis hukommelsesenheden ikke er installeret korrekt, skal du gentage denne fremgangsmåde. Hvis den heller ikke er installeret korrekt selv efter geninstallationen, skal du kontakte din forhandler eller en tekniker. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. Vær forsigtig, når du installerer controller-kortet. For flere oplysninger, se S.13 Vær forsigtig, når du geninstallerer controller-kortet. 21

33 Installation af ekstraudstyr Montering User Account Enhance Unit Type E R FORSIGTIG: Rør ikke indersiden af controller-kortrummet. Dette kan medføre fejlfunktioner eller forbrændinger. 2 Vigtigt Før du rører ved brugerkonto-udvidelsesenheden, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige brugerkonto-udvidelsesenheden. Udsæt ikke brugerkonto-udvidelsesenheden for fysisk overbelastning. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: User Account Enhance Unit Type E AET080S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Løsn de tre skruer, som controller-kortet er fastgjort med. Skruerne kan ikke fjernes helt. AQC630S 22

34 Montering User Account Enhance Unit Type E D Træk i håndtagene, og træk controller-kortet forsigtigt ud. 2 AQC640S Brug begge hænder til at trække controller-kortet helt ud. AQC650S E Læg controller-kortet på en flad overflade. Løsn de fem skruer for at fjerne låget Skruerne kan ikke fjernes helt. AQC660S 23

35 Installation af ekstraudstyr F Installer brugerkonto-udvidelsesenheden som vist på illustrationen. 2 AQC680S G Placer hakket på brugerkonto-udvidelsesenheden oven over controllerkortet, og indfør derefter enheden i controller-kortet ved at trykke den ned, indtil den klikker på plads. AET081S H Kontrollér, at brugerkonto-udvidelsesenheden er fast tilsluttet controllerkortet. AET082S 24

36 Montering User Account Enhance Unit Type E I Stram de fire skruer for at fastgøre låget. 2 AQC700S J Anbring controller-kortet ud for skinnerne i venstre og højre side, og skub det derefter så langt ind som muligt. AQC710S Tryk på controller-kortet, hvor der står TRYK. Skub controller-kortet så langt ind som muligt. Hvis controller-kortet ikke er korrekt installeret, kan det medføre fejl i printerfunktionerne. K Fastgør controller-kortet til printeren med de tre skruer. AQC720S 25

37 Installation af ekstraudstyr 2 Bemærk Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om brugerkontoudvidelsesenheden er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis den er installeret korrekt, vil Kontomodul blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis brugerkonto-udvidelsesenheden ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere den efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. Vær forsigtig, når du installerer controller-kortet. For flere oplysninger, se S.13 Vær forsigtig, når du geninstallerer controller-kortet. 26

38 Montering Hard Disk Drive Type 4000 Montering Hard Disk Drive Type 4000 R FORSIGTIG: Rør ikke indersiden af controller-kortrummet. Dette kan medføre fejlfunktioner eller forbrændinger. Vigtigt Før du rører ved harddiskdrevet, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige harddiskdrevet. Udsæt ikke harddiskdrevet for fysisk overbelastning. Inden det nye harddiskdrev kan benyttes, skal du foretage de rette indstillinger i printerdriveren. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: Harddiskdrev 2 AET083S Fladkabel AQC500S 27

39 Installation af ekstraudstyr Elledning 2 AET085S Fire skruer AET086S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Løsn de tre skruer, som controller-kortet er fastgjort med. Skruerne kan ikke fjernes helt. AQC630S 28

40 Montering Hard Disk Drive Type 4000 D Træk i håndtagene, og træk controller-kortet forsigtigt ud. 2 AQC640S Brug begge hænder til at trække controller-kortet helt ud. AQC650S E Læg controller-kortet på en flad overflade, og løsn de fire skruer for at fjerne låget. Skruerne kan ikke fjernes helt. AQC660S 29

41 Installation af ekstraudstyr F Installer harddiskdrevet som vist på illustrationen. 2 AET069S G Brug de skruer, der leveres med harddiskdrevet, til at fastgøre enheden til controller-kortet. AET087S H Tilslut elledningen til harddiskdrevet og controller-kortet. AET088S 30

42 Montering Hard Disk Drive Type 4000 I Tilslut fladkablet til harddiskdrevet og controller-kortet. Tilslut den blå ende af fladkablet til controller-kortet. 2 AQC0006S J Når du installerer andet ekstraudstyr på controller-kortet, skal du ikke lukke controller-kortet, men gå videre til fremgangsmåden for installering af ekstraudstyr. K Stram de fire skruer for at fastgøre låget. AQC700S L Anbring controller-kortet ud for skinnerne i venstre og højre side, og skub det derefter så langt ind som muligt. AQC710S Tryk kun på controller-kortet, hvor der står TRYK. Skub controller-kortet så langt ind som muligt. Hvis controller-kortet ikke er korrekt installeret, kan det medføre fejl i printerfunktionerne. 31

43 Installation af ekstraudstyr M Fastgør controller-kortet til printeren med de tre skruer. 2 AQC720S Når printeren er tændt formateres harddiskdrevet automatisk. Bemærk Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om harddiskdrevet er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis det er installeret korrekt, vil Harddiskdrev blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis harddiskdrevet ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere det efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. Vær forsigtig, når du installerer controller-kortet. For flere oplysninger, se S.13 Vær forsigtig, når du geninstallerer controller-kortet. 32

44 Montering IEEE b Interface Unit Montering IEEE b Interface Unit R FORSIGTIG: Rør ikke indersiden af controller-kortrummet. Dette kan medføre fejlfunktioner eller forbrændinger. Vigtigt Før du rører ved b-interfaceenheden, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige b-interfaceenheden. Udsæt ikke b-interfaceenheden for fysisk overbelastning. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: 2 IEEE b Interface Unit Interfaceenhed Kort AAL151S ZHBP420E Antenne ZHBP430E 33

45 Installation af ekstraudstyr Antennedæksel 2 AAL888S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Løsn de to skruer, og fjern låget på b-interfaceinstallationsenheden. AQC091S Dækpladen skal ikke bruges, når interfaceenheden installeres. D Før b-interfaceenheden helt ind. AET094S E Stram de to skruer for at fastgøre interfaceenheden. AQC095S 34

46 Montering IEEE b Interface Unit F Fastgør antennen til kortet med mærkaten nedad og den ujævne side af antennen opad. 2 AET096S G Vend antennen og den rillede side ind imod dig selv, og før langsomt interfacekortet så langt ind som muligt. AQC097S H Hold antennedækslet, så de afrundede hjørner vender ind imod dig, og sæt det på kortet. AQC098S 35

47 Installation af ekstraudstyr 2 Bemærk Når installationen er udført, kan du kontrollere om b-interfaceenheden er installeret korrekt: Udskriv konfigurationssiden fra menuen [ TAG ]. Hvis den er installeret korrekt, vil IEEE b blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis b-interfaceenheden ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere den efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. 36

48 Montering Bluetooth Interface Unit Type 3245 Montering Bluetooth Interface Unit Type 3245 R FORSIGTIG: Rør ikke indersiden af controller-kortrummet. Dette kan medføre fejlfunktioner eller forbrændinger. Vigtigt For at bruge printeren med en Bluetooth-interfaceenhed, skal Bluetooth installeres på computeren. Før du rører ved Bluetooth-interfaceenheden, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige Bluetooth-interfaceenheden. Udsæt ikke Bluetooth-interfaceenheden for fysisk overbelastning. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: Bluetooth Interface Unit Type 3245 Interfaceenhed 2 AAL151S Kort ZHBP510E 37

49 Installation af ekstraudstyr Antennedæksel 2 AAL888S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Løsn de to skruer, og fjern låget på Bluetooth-interfaceinstallationsenheden. AQC091S Dækpladen skal ikke bruges, når interfaceenheden installeres. D Før Bluetooth-interfaceenheden helt ind. AET094S E Stram de to skruer for at fastgøre interfaceenheden. AQC095S 38

50 Montering Bluetooth Interface Unit Type 3245 F Vend den side, hvor der står INDFØR ind imod dig selv, og før Bluetooth-interfaceenheden så langt ind som muligt. 2 AQC099S G Tryk på antenne for at forlænge den. AQC100S H Hold antennedækslet, så de to afrundede hjørner vender ind imod dig, og sæt det på kortet. AET101S 39

51 Installation af ekstraudstyr 2 Bemærk Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om Bluetooth-interfaceenheden er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis den er installeret korrekt, vil Bluetooth blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis Bluetooth-interfaceenheden ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere den efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. 40

52 Montering IEEE 1284 Interface Board Type A Montering IEEE 1284 Interface Board Type A R FORSIGTIG: Rør ikke indersiden af controller-kortrummet. Dette kan medføre fejlfunktioner eller forbrændinger. Vigtigt Før du rører ved 1284-interfacekortet, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige 1284-interfacekortet. Udsæt ikke 1284-interfacekortet for fysisk overbelastning. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: IEEE 1284 Interface Board Type A 2 ABT041S1 B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Løsn de to skruer, og fjern låget på 1284-interfaceinstallationskortet. AQC091S Du skal ikke bruge dækpladen, når du installerer 1284-interfacekortet. 41

53 Installation af ekstraudstyr D Før 1284-interfacekortet helt ind. 2 AET102S Kontrollér, at 1284-interfacekortet er fast tilsluttet til controller-kortet. E Stram de to skruer for at fastgøre 1284-interfacekortet. AQC103S Bemærk Brug den medfølgende adapter til at tilslutte kortet til computeren. Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om 1284-interfacekortet er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis den er installeret korrekt, vil Parallel interface blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis 1284-interfacekortet ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere det efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Reference Du kan finde oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden i Lyninstallationsvejledning. 42

54 Montering af USB Host Interface Board Type A Montering af USB Host Interface Board Type A Vigtigt Hvis der tilsluttes et digitalkamera til printeren via USB, er det nødvendigt med en USB-port til USB-værtsinterfacekortet. Før du rører ved USB-interfacekortet, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige USB-værtsinterfacekortet. Udsæt ikke USB-interfacekortet for fysisk overbelastning. A Kontrollér kassens indhold. 2 USB-værtsinterfacekort AQC041S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Løsn de to skruer, og fjern låget på USB-værtsinterfaceinstallationsenheden. AQC910S Dækpladen skal ikke bruges, når interfaceenheden installeres. 43

55 Installation af ekstraudstyr D Før USB-værtsinterfacekortet helt ind. 2 AQC042S E Stram de to skruer for at fastgøre USB-værtsinterfacekortet. AQC044S Kontrollér, at USB-interfacekortet er helt indført i controller-kortet. Bemærk Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om USB-værtsinterfacekortet er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis det er installeret korrekt, vil USBvært blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis USB-værtsinterfacekortet ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere det efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. USB-kablet kan tilsluttes til USB-værtsinterfacekortet fra et digitalkamera. For yderligere oplysninger, se S.61 Tilslutning af et digitalkamera, eller Softwarevejledning. Reference For yderligere oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden, se Lyninstallationsvejledning. 44

56 Montering Gigabit Ethernet Board Type A Montering Gigabit Ethernet Board Type A Vigtigt Printerens ethernet- og USB-porte er ikke tilgængelige, når gigabit ethernetkortet er tilsluttet til printeren. Du kan i stedet bruge den ethernet-port og USB-port, som er monteret på kortet. Før du rører ved gigabit ethernet-kortet, skal du berøre en metalgenstand, så du aflader statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan beskadige gigabit ethernet-kortet. Udsæt ikke gigabit ethernet-kortet for fysisk overbelastning. A Kontrollér kassens indhold. 2 Gigabit Ethernet-kort AGY096S Beskyttelsesdæksler (et til hver ethernet-port og USB-port) AGY097S Ferrit-kerne (Denne printer kræver ikke ferrit-kerne). AQC092S Bemærk Design af ferrit-kerne varierer afhængigt af printermodellen. 45

57 Installation af ekstraudstyr B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Træk kablerne ud af printerens ethernet-port og USB-port, og sæt beskyttelsesdækslerne på portene. 2 AQC046S D Løsn de to skruer, og fjern låget på gigabit ethernet-kortinstallationsenheden. AQC091S Dækpladen skal ikke bruges, når interfaceenheden installeres. E Før gigabit ethernet-kortet helt ind. AQC043S 46

58 Montering Gigabit Ethernet Board Type A F Stram de to skruer for at fastgøre gigabit ethernet-kortet. 2 AQC045S Kontrollér, at gigabit ethernet-kortet er fast tilsluttet til controller-kortet. Bemærk Når du er færdig med installationen, kan du kontrollere om gigabit ethernet-kortet er installeret korrekt ved at udskrive konfigurationssiden fra menuen [Liste-/testudskrivning]. Hvis det er installeret korrekt, vil Gigabit Ethernet-kort blive vist som Styreenhed på konfigurationssiden. Hvis gigabit ethernet-kortet ikke er installeret korrekt, skal du geninstallere det efter denne fremgangsmåde. Hvis det stadig ikke er installeret korrekt efter geninstallation, skal du kontakte forhandleren eller en servicerepræsentant. Du skal foretage indstillinger ved hjælp af kontrolpanelet, før du bruger gigabit ethernet-kortet. For flere oplysninger, se S.65 Ethernet-konfiguration. Reference For yderligere oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden, se Lyninstallationsvejledning. 47

59 Installation af ekstraudstyr Montering Data Overwrite Security Unit Type E 2 Vigtigt Beskyt sikkerhedsenheden til overskrivning af data mod fysisk belastning. Tilslut sikkerhedsenheden til overskrivning af data til den højre sokkel. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: Sikkerhedsenhed til overskrivning af data AET104S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Fjern låget fra controller-kortets midterste sokkel til udvidelseskort. AQC105S 48

60 Montering Data Overwrite Security Unit Type E D Før sikkerhedsenheden til overskrivning af data forsigtigt ind, indtil kortet klikker på plads. 2 AQC106S E Sæt atter låget på sikkerhedsenheden til overskrivning af data. Stram skruen for at fastgøre låget. AQC107S Bemærk Rør ikke ved sikkerhedsenheden til overskrivning af data, når printeren er i brug. Det kan falde ud, også selv om det kun berøres let. 49

61 Installation af ekstraudstyr Tilslutning af kort til direkte kameraudskrivning 2 Vigtigt Beskyt kortet til direkte kameraudskrivning mod fysisk belastning. Brug det højre stik til kortet til direkte kameraudskrivning. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: Kort til direkte kameraudskrivning AET104S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Fjern låget fra controller-kortets midterste sokkel til udvidelseskort. AQC105S 50

62 Tilslutning af kort til direkte kameraudskrivning D Før kortet til direkte kameraudskrivning forsigtigt ind, indtil kortet klikker på plads. 2 AQC106S E Sæt atter låget på kortet til direkte kameraudskrivning. Stram skruen for at fastgøre låget. AQC107S Bemærk Rør ikke ved kortet til direkte kameraudskrivning, når printeren er i brug. Det kan falde ud, også selv om det kun berøres let. 51

63 Installation af ekstraudstyr Montering VM Card Type D 2 Vigtigt Beskyt VM Card Type D mod fysisk belastning. Brug det højre stik til VM Card Type D. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: VM Card Type D AET104S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Fjern låget fra controller-kortets midterste sokkel til udvidelseskort. AQC105S 52

64 Montering VM Card Type D D Før VM-kortet forsigtigt ind, indtil kortet klikker på plads. 2 AQC106S E Sæt låget tilbage på VM-kortet. Stram skruen for at fastgøre låget. AQC107S Bemærk Rør ikke ved VM-kortet, mens printeren er i brug. Det kan falde ud, også selv om det kun berøres let. 53

65 Installation af ekstraudstyr Montering Data Storage Card Type A 2 Vigtigt Beskyt Data Storage Card Type A mod fysisk belastning. Brug det højre stik til datalagringskortet. A Kontrollér, at emballagen indeholder følgende dele: Data Storage Card Type A AET104S B Sluk for strømmen, og træk ledningen ud af stikket. C Fjern låget fra controller-kortets midterste sokkel til udvidelseskort. AQC105S 54

66 Montering Data Storage Card Type A D Før VM-kortet forsigtigt ind, indtil kortet klikker på plads. 2 AQC106S E Sæt låget tilbage på VM-kortet. Stram skruen for at fastgøre låget. AQC107S Bemærk Rør ikke ved VM-kortet, mens printeren er i brug. Det kan falde ud, også selv om det kun berøres let. 55

67 Installation af ekstraudstyr 2 56

68 3. Tilslutning af printeren Netværksforbindelse Følg nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte printeren til computeren via netværket. Forbered hubben og andre netværksenheder inden 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kablet tilsluttes til printerens Ethernet-port. Som en anden mulighed er det ekstra gigabit ethernet-kort, som støtter 1000BASE-T, tilgængelig. Vigtigt Brug afskærmede Ethernet-kabler. Uafskærmede kabler skaber elektromagnetiske forstyrrelser, som kan medføre fejl. Ethernet-kablet leveres ikke med denne printer. Vælg et kabel, der passer til netværksmiljøet. A Fastgør en ferritkerne på den del af Ethernet-kablet, der er tilsluttet printeren, og fastgør derefter den anden ferritkerne omkring 10 cm (4 tommer) ( ) fra denne kerne. AET121S B Tilslut Ethernet-kablet til Ethernet-porten. AET122S 57

69 Tilslutning af printeren C Hvis der er påsat et gigabit ethernet-kort, skal ethernet-kablet tilsluttes til kortet. 3 AQC056S Printerens ethernet- og USB-porte er ikke tilgængelige, når gigabit ethernetkortet er tilsluttet til printeren. D Tilslut den anden ende af kablet til printerens netværk, f.eks. til en hub. Bemærk Printerens ethernet- og USB-porte er ikke tilgængelige, når gigabit ethernet-kortet er tilsluttet til printeren. Reference Du kan finde yderligere oplysninger om indstillinger af netværksmiljøet i Softwarevejledning. For yderligere oplysninger om montering af gigabit ethernet-kortet, se S.45 Montering Gigabit Ethernet Board Type A. 58

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Sådan kommer du i gang Ilægning af papir Problemløsning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Brugervejledning. Læs dette først. Papir

Brugervejledning. Læs dette først. Papir Brugervejledning Læs dette først INHOLDFORTEGNELSE Om dette produkt...11 Indledning...11 Varemærker...11 Ansvarsfraskrivelse... 12 Vejledninger til denne printer... 12 Sådan læser du denne vejledning...

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer

8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer ? 8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer Opsætningsvejledning Read Me First Lea esto primero Dansk HP Color LaserJet 8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer Opsætningsvejledning Copyright-oplysninger

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere