Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige"

Transkript

1 Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som AE har analyseret, at knapt 10 mio. arbejdsløse i EU-7 nu har været ledige i et år eller mere. Det svarer til, at mere end fire ud af ti af de arbejdsløse er langtidsledige. Dermed er hele den reduktion, man opnåede i langtidsledigheden i Europa i de gode år fra , tabt på gulvet. Den høje langtidsledighed er samtidig et symptom på, at arbejdsløsheden i Europa er ved at bide sig fast, hvilket skader vækstmulighederne og belaster de offentlige budgetter. af senioranalytiker Erik Bjørsted 11. juni 01 Analysens hovedkonklusioner Arbejdsløsheden for EU-7 er nu på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er ligesom for ungdomsledigheden det højeste niveau i 1 år i EU-7. Langtidsledigheden er imidlertid også vokset kraftigt, hvilket betyder, at knap 10 mio. EUborgere nu er langtidsledige. Det svarer til mere end ud af 10. Det er specielt de gældsplagede lande, som Spanien, Grækenland, Irland og Portugal, som har en høj langtidsledighed. Udviklingen er et symptom på at arbejdsløsheden i EU, er ved at bide sig fast. Udfordringen er, at en permanent højere ledighed i Europa skader vækstmulighederne og gør det vanskeligere at skabe balance på de offentlige budgetter i Europa. Hvis man på den lange bane vil hæve den fulde velstandsgevinst af reformerne i EU, er det derfor nødvendigt ligeledes at stimulere væksten på kort sigt. Det kunne fx være en øget kapitalindsprøjtning til Den Europæiske Investeringsbank, som gør det muligt for virksomheder at låne penge til investeringer også i de gældsplagede lande, eller via midler fra EU s strukturfonde. Kontakt Senioranalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 151 København V

2 Fire ud af ti arbejdsløse i EU har været arbejdsløse i et år eller mere Nye tal fra EUROSTAT, som AE har analyseret, viser, at arbejdsløsheden i EU-7 i april 01 var på 10,3 pct., svarende til knapt,7 mio. personer. Det er det højeste ledighedsniveau i EU-7 i 1 år. Noget tilsvarende sig gældende for ungdomsledigheden, som i øjeblikket er over 0 pct. i EU-7. Det er imidlertid ikke kun arbejdsløsheden og ungdomsledigheden, som i øjeblikket bekymrer. Langtidsledigheden i Europa er ligeledes vokset voldsomt under krisen. I 011 (01-tal er pt. kun offentliggjort for DK, Spanien, Portugal, Estland og Litauen) var langtidsledigheden således på, pct. af arbejdsstyrken mod lidt over ½ pct. inden krisen satte ind. Dermed er hele den reduktion, man opnåede i langtidsledigheden i EU-7 i de gode fra , nu tabt på gulvet. Det fremgår af figur 1, som viser udviklingen i den samlede arbejdsløshedsprocent i EU-7 og langtidsledighedsprocenten i EU-7. Langtidsledighedsprocenten på, pct. svarer til, at knapt 10 mio. arbejdsløse i EU-7 har været ledige i et år eller mere. Ud af de i alt 3 mio. arbejdsløse i EU-7 i 011 er altså mere end ud af 10 i dag langtidsledige. Ser man isoleret på EU-15, hvor data går længere tilbage i tid, er billedet faktisk, at langtidsledigheden er den højeste siden 1999 og dermed er på sit højeste niveau i 1 år. Figur 1. Udviklingen i ledigheden og langtidsledigheden i EU 1 Ledighed Langtidsledighed Ledighed Langtidsledighed Anm.: I opgørelsen er man langtidsledig, hvis man har været arbejdsløs i et år eller mere. Kilde: AE på baggrund af Eurostat. Den høje ledighed i Europa kan bide sig fast Det er en meget alvorlig udvikling, der må tolkes som et symptom på, at den høje arbejdsløshed er ved at bide sig fast i Europa. Bekymringen bekræftes endvidere af de historiske erfaringer, som viser, at når først arbejdsløsheden er vokset til et højt niveau, har den en tendens til at forblive høj de efterfølgende år. Fænomenet er kendt som persistens, og ses i stort omfang i de europæiske lande.

3 Omfanget af persistens kan illustreres ved at beregne, hvor meget ledighedsniveauet i en periode betyder for ledighedsniveauet i den næste periode. Beregningerne er beskrevet i Boks 1 og viser, at ca. 95 pct. af ledigheden i ét år i gennemsnit overføres til det næste år. Det er en meget høj grad af persistens og konsekvensen er, at flere risikerer at hænge fast i ledighedskøen med flere langtidsledige til følge.. Boks 1. Beregning af ledighedens persistens Graden af ledighedens persistens kan beregnes ved at estimere følgende ligning: u t = αu t-1 + β + µ t hvor u t er arbejdsløshedsraten i et givent år, u t-1 er arbejdsløshedsraten året før, α og β er kontanter og µ t er fejlleddet i modellen. Jo højere α er, jo mere persistent er ledigheden og jo længere tid vil en stigning i arbejdsløsheden have effekt de efterfølgende år. Nedenfor er modellen estimeret på baggrund af AKU-ledighden for Danmark. Som det fremgår af figur B1, er der en meget pæn lineær sammenhæng mellem ledigheden og ledigheden foregående år. Den estimerede ligning kan forklare ca. 83 pct. af variationen i data og har en gennemsnitlig forudsigelsesfejl på 1 pct. point. Den estimerede sammenhæng tilsiger, at ca. 9 pct. af stigningen i ledigheden i ét år overføres til næste år. Figur B1. AKU-ledigheden som funktion af AKU-ledigheden året før for Danmark u 0,1 0,1 y = 0,918x + 0,00 R² = 0,8335 0,08 0,0 0,0 0,0 0 u(-1) 0 0,05 0,1 0,15 Anm.: Estimationsperioden er , T-værdien til koefficienten til ledigheden året før er 1,1. Den gennemsnitlige forudsigelsesfejl er ca. 0,01, svarende til 1pct. point. På tilsvarende vis kan man beregne omfanget af persistens for andre lande -- resultaterne er vist i tabel B1 i bilag 1. Resultaterne viser, at der i Europa er en meget høj grad af persistens på det europæiske arbejdsmarked. I gennemsnit overføres således ca. 95 pct. af ledigheden i ét år til det næste år. De gældsplagede lande hårdest ramt af langtidsledighed Ser man på de enkelte lande, er det især de gældsplagede lande, som er hårdest ramt af langtidsledighed. Det fremgår af figur, som viser langtidsledighedsprocenten i 008, inden krisen satte ind (den mørkeblå søjle), samt stigningen i langtidsledighedsprocenten fra 008 til 011 (den lyseblå søjle). Summen af den mørkeblå og lyseblå søjle er således niveauet for langtidsledigheden i dag. 3

4 Før krisen havde Spanien og Irland en relativ lav langtidsledighed. I løbet af krisen har Spanien og Irland imidlertid oplevet en kraftig stigning i langtidsledigheden, og i dag er langtidsledigheden i disse lande over 8 pct., mens den i EU-7 er, pct. For de gældsplagede lande er den høje langtidsledighed en påmindelse om, hvor svært det bliver at reducere den høje ledighed i fx Spanien (hvor ledigheden er mere end 0 pct.), når man samtidig er tvunget til at gennemføre besparelser, som suger vækst og beskæftigelse ud af økonomien. Samtidig vidner den høje langtidsledighed i de gældsplagede lande om, at prisen for krisen herunder den sparekurs landene har været tvunget til at følge, har været meget høj. I Tyskland har udviklingen været modsat de andre europæiske lande. Her havde man forud for krisen en langtidsledighed på ca. pct., hvilket i EU-7 på det tidspunkt var ganske højt. Tyskland er dog kommet væsentligt bedre ud af krisen og har fået knækket ledighedskurven, hvilket også har sænket langtidsledigheden. Figur. Langtidsledighed i Europa NOR AUS LUX SWE NLD SWI CYP FIN DK UK CZE DEU MAL ROM BEL POL SLO FRA EU-15 EU-7 ITA EURO-15 EURO-17 HUN BUL POR EST LIT LAT IRE GRC CRO ESP SVK Kilde: AE på baggrund af EUROSTAT. I Danmark er langtidsledigheden i øjeblikket omkring pct., hvilket sammenlignet med andre lande er relativt lavt. I historisk perspektiv viser opgørelsen fra EUROSTAT imidlertid, at langtidsledigheden er den højeste i 10 år. Det fremgår af figur 3, som viser langtidsledigheden på kvartaler for Danmark. Den registerbaserede opgørelse over bruttolangtidsledigheden peger også på, at langtidsledigheden i øjeblikket er omkring pct. af arbejdsstyrken, men i historisk perspektiv er bruttolangtidsledigheden fortsat under niveauet fra 00, hvor den sidst toppede. Forskellen på de to opgørelser udover afgrænsningen af, hvornår man er langtidsledig1 - er, at man i EUROSTAT ser på den reelle ledighed og frasorterer de arbejdsløse, som ikke søger arbejde og ikke

5 står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket kan være en del af forklaringen på, at niveauet i EURO- STATS opgørelse er så lavt i forhold til bruttolangtidsledigheden i begyndelsen af perioden, hvor rådighedsreglerne på arbejdsmarkedet var mere lempelige. Samtidig frasorteres også bruttoledige, som efter AKU-kriterierne, opfattes som værende i beskæftigelse. Til gengæld fanger EUROSTATs opgørelse de arbejdsløse, som ikke modtager hverken dagpenge eller kontanthjælp samt andre overførelsesmodtagere, som fx ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke er inkluderet i den registrerede bruttoledighed. Endelig inkluderer EUROSTATS opgørelse også arbejdsløse studerende, som dog i opgørelsen af langtidsledigheden ikke fylder specielt meget. Figur 3. Udviklingen i langtidsledigheden i Danmark,0 3,5 3,0,5,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1999K1 1999K3 000K1 000K3 001K1 001K3 00K1 00K3 003K1 003K3 00K1 00K3 005K1 005K3 00K1 00K3 007K1 007K3 008K1 008K3 009K1 009K3 010K1 010K3 011K1 011K3 01K1,0 3,5 3,0,5,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Bruttolangtidsledighedsprocent EUROSTAT Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik, Finansministeriet og Eurostat. Europa har brug for en investerings- og jobpagt Hvis Europa udelukkende vælger at spare sig ud af krisen, kan vi risikere, at arbejdsløsheden - herunder ungdomsarbejdsløsheden forbliver høj de næste mange år. Det høje niveau i langtidsledigheden vidner desværre allerede nu om, at det bliver vanskeligt at reducere arbejdsløsheden i Europa igen. Samtidig bliver det heller ikke lettere at skabe vækst, velstand og sunde offentlige budgetter, hvis arbejdsløsheden de kommende år forbliver høj i Europa. Derudover er det ikke sikkert at man får det fulde udbytte af arbejdsmarkedsreformer mm hvis arbejdsløsheden bider sig fast på et højt niveau. Hvis man derfor på den lidt længere bane vil hæve den fulde velstandsgevinst af reformerne, er det som supplement til reformerne på kort sigt nødvendigt med en europæisk kickstart. AE har peget på muligheden for at tilføre Den Europæiske Investeringsbank en kapitalindsprøjtning på 11½ mia. euro. Det vil gøre det muligt for EIB at låne godt 0 mia. euro ud til investeringsprojekter i EU 5

6 de kommende to år. Midlerne kan også komme projekter i de gældsplagede lande til gode, som er tvunget til at konsolidere deres økonomi. Strategien har samtidig den fordel. At den ikke i nævneværdigt omfang belaster de offentlige budgetter i EU. En sådan stimulans på 0 mia. euro kan skabe 1,1 mio. job i EU heraf arbejdspladser i Danmark. Mange af arbejdspladserne vil også komme til gældsplagede lande til gode. Det fremgår af tabel 1. Investeringspagten skaber således arbejdspladser i et land som Spanien omkring halvdelen af disse job skyldes effekter af samhandlen i mellem EU-landene. Tabel 1. BNP- og beskæftigelseseffekter af en investeringspagt i 01 BNP-effekt (procent) Beskæftigelseseffekt (tusinde personer) Tyskland 0,5 0 Polen 0,1 5 Finland 0,3 10 Danmark 0,3 1 Belgien 0,0 18 Sverige 0,35 15 England 0,3 8 Frankrig 0,5 83 Sydeuropæiske lande med øget investeringsandel Spanien 0, Portugal 0, 31 Grækenland 0,7 0 Italien 0,3 10 EU-7 samlet 0, Kilde: AE på baggrund af den internationale makroøkonomiske model HEIMDAL En anden mulighed er at tilføre midler fra EU s strukturfonde. Hvis man sammen med midlerne fra EIB og strukturfondene kan mobilisere en stimulans på 1/ pct. af BNP i 013 og ½ pct. af BNP i 01 (hvilket er en forholdsvis moderat stimulans), er der potentiale for ca. 1, mio. job i EU-7 heraf job i Danmark. Endelig kan enkelte lande med finanspolitisk råderum gå sammen om en koordineret vækstpakke. Danmark, Tyskland, Sverige, Finland, Holland og Østrig er nogen af de lande, som har relativt sunde offentlige finanser og tillige har et stort privat opsparingsoverskud. Hvis disse lande går sammen om en koordineret vækstpakke, kan det have store positive effekter på beskæftigelsen ikke bare i de nævnte lande, men også i de gældsplagede lande, som er tvunget til at spare. Mulighederne for en europæiske kickstart via en investerings- og jobpagt er til stede, men det er ved at være sidste udkald, hvis ikke langtidsledigheden i Europa skal bide sig fast på et alt for højt niveau.

7 Bilag 1. Omfanget af persistens i europæiske lande Tabel B1. Omfanget af persistens i Europa Effekt på ledigheden fra ledigheden det foregående år Belgien 0,98 Danmark 0,91 Finland 0,95 Frankrig 1 Tyskland 0,97 Grækenland 0,8 Irland 0,9 Italien 0,97 Holland 0,98 Portugal 0,89 Spanien 0,95 Sverige 0,9 UK 0,97 Gennemsnit 0,95 Anm,.: Beregningerne er gennemført på baggrund af perioden Kilde: AE på baggrund af egne beregninger på baggrund af OECD, Annual Labour force Survey 7

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Politisk handling kan skabe 2 millioner job i Europa

Politisk handling kan skabe 2 millioner job i Europa International prognose September 1 Politisk handling kan skabe millioner job i Europa Udsigterne for europæisk økonomi er blevet forværret det sidste halve år. Nedjusteringerne gælder særligt væksten til

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Ændring af Europas kurs: fra spareplaner til vækst

Ændring af Europas kurs: fra spareplaner til vækst Ændring af Europas kurs: fra spareplaner til vækst Forslag til et investeringsprogram for 2012-2015 HEIMDAL - Historically Estimated International Model of the Danish Labour movement, is an international

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Analysen viser, at Danmark målt på de offentlige finanser og ikke mindst den finanspolitiske holdbarhed ligger helt i top blandt sammenlignelige lande. Målt

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Rangliste over vækstinitiativer:

Rangliste over vækstinitiativer: : Se hvor man får flest job for pengene Hvordan får vi i Danmark mest vækst og beskæftigelse for pengene, når den offentlige kasse er slunken? Det spørgsmål bør være i fokus i Finansloven for 2012 og i

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere