Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning"

Transkript

1 Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel Mobil Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan for 50 % vedvarende energi i Region Midtjylland i 2025 Dato: 26. august 2011 Endelig udgave Formålet med dette notat er kort at beskrive de vigtigste udviklingstendenser for el-, gas og fjernvarmeforsyningen i Danmark og i Region Midtjylland. De mest centrale analyser fra de seneste år benyttes i notatet til at beskrive disse udviklingstendenser. Dette drejer sig om: Energi 2050 Vindspor (Energinet.dk, 2011) Energistrategi 2050 (Regeringen, 2011) Grøn Energi 2050 (Klimakommissionen, 2010) Varmeplan Danmark 2010 (Rambøll & Aalborg Universitet, 2010) for Dansk Fjernvarme. Spørgsmål til diskussion på mødet d. 7. Sept. i Viborg 1. Skal det opstillede perspektiv om et delvist el-baseret energisystem lægges til grund for energiperspektivplanen? a. Hvilke alternativer er der til en udbygning af elsystemet? b. Hvordan reduceres behovet for transmissionskapacitet mest effektivt? 2. Skal fjernvarmenettet udbygges og erstatte opvarmning med individuel gas, som skitseret i notatet? a. Hvilke fordele og ulemper er der ved udbygning af fjernvarmenettet? b. Hvilke økonomisk attraktive alternativer kunne tænkes til en udbygning af fjernvarmenettet, der samtidig kan sikre en fleksibel introduktion af mere vedvarende energi i varmeforsyningen? NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax Notatet peger på, at store dele af det eksisterende gasmarked til opvarmningsformål afvikles til fordel for bl.a. fjernvarme og varmepumper. Vil der i forlængelse heraf være et tilstrækkeligt markedsgrundlag til at bibeholde den eksisterende gasinfrastruktur til lagring og distribution af grøn gas i fremtiden? a. Skal infrastrukturen indskrænkes til nogle få hovedaftagere, som eksempelvis produktionsvirksomheder og spidslastværker? b. Hvordan udnyttes gassystemets ellagringspotentiale bedst? c. Hvordan sikres det, at det eksisterende gassystem kan håndtere svingende gaskvaliteter? MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel Fax SJÆLLAND Aggerupvej 1 DK 4330 Hvalsø Tel Fax P:\Projekter Nordjylland\600\652 Perspektivplan 2025, Region Midt\2 Bilag slutrapport\energisystemet\notat om fremtidens CVR: energisystem_endelig.docx Side 1 af 5

2 1 El-systemet Det danske elsystemet er karakteriseret ved en høj grad af decentral produktion med omkring 600 decentrale kraftvarmeværker og industrielle anlæg, hvor brændslet er naturgas, biogas, affald og biomasse. Derudover produceres elektricitet på de 15 centrale kraftværker, hvoraf tre er placeret i Region Midtjylland. Endelige produceres omkring 20 % af elektriciteten på de vindmøller der er placeret på land og på havet. Elektriciteten sendes ud til slutbrugerne via transmissions- og distributionsnettene. Energinet.dk har ansvaret for det overordnede transmissionsnet og de regionale net i samarbejde med de regionale transmissionsselskaber. Gennem transmissionsnettet har Danmark også en række udlandsforbindelser til Norge, Sverige og Tyskland hvorigennem elektricitet handles. 1.1 El-systemet i 2050 I fremtidens elsystem vil en stadig større del af energiforbruget være baseret på elektricitet og Energinet.dk forventer, at 60 % af energiforbruget i 2050 vil gå igennem el-systemet. Elproduktionen levers af mange decentrale og fluktuerende produktionsenheder, herunder særligt vindkraft. Der regnes med en samlet installeret effekt fra vindkraft på 20-35GW, hvilket er ca. 10 gange den installerede effekt i dag. I elsystemet skal der hvert eneste sekund være balance mellem elproduktion og elforbrug. Hvis denne balance ikke opretholdes i enhver tænkelig situation vil der opstå frekvensafvigelser på nettet, som kan føre til systemnedbrud. Forstærkning af eltransmissionskapaciteten mod udlandet kan være en del af løsningen, men det kan vise sig at blive meget kostbar løsning der ikke kan stå alene, da også landene omkring Danmark har ambitiøse planer for vindkraftudbygningen. Traditionelt har de centrale kraftværker leveret de systemydelser, der sikrer en stabil og sikker drift af elsystemet. I de senere år byder stadig flere decentrale værker dog også ind på levering af såkaldte systemydelser. I takt med at vindkraftudbygningen øges og de decentrale kraftvarmeværker overtager en del af systemydelserne, vil de centrale værker få stadig færre driftstimer og det bliver nødvendigt at finde billigere alternativer til de traditionelle leverandører af systemydelser. Det kunne være konverterbaseret elproduktion fra bl.a. vindkraft, brændselsceller og solceller, eller konverterbaseret elforbrug fra f.eks. elbiler. Side 2 af 5

3 1.2 El-systemet i perspektivplan 2025 for Region Midtjylland I forlængelse af vindkraftudbygningen er der i Danmark fokus på teknologier, der kan reducere eloverløb. Dette gælder ikke mindst i Region Midtjylland, hvor andelen af vindkraft i energiforsyningen ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Særligt i den vestlige del af regionen er der vedtaget meget ambitiøse planer for vindkraftudbygningen. Med de udfordringer der er skitseret for den fremtidige elforsyning vil perspektivplan 2025 basere sig på følgende principper: At sammentænke el-systemet med transport, varme- og gassystemet At udbrede fleksibelt elforbrug via bl.a. små- og store varmepumper, elbiler og forskudte forbrug i industrien og hos private At arbejde for udvikling af alternative leverandører af systemydelser, herunder på kort sigt decentrale værker og på længere sigt bl.a. elbiler og vindmøller At områder, der i dag opvarmes med individuel gas og ikke kan konverteres til fjernvarme konverteres til individuelle varmepumper, der kan styres og bidrage til elregulering Side 3 af 5

4 2 Gas-systemet Danmark har et veludbygget transmissions- og distributionsnet til naturgas. Energinet.dk er ansvarlig for transmissionsnettet, mens distributionsnettet er drevet af de fire distributionsselskaber, hvoraf DONG Gas Distribution og HMN Naturgas er repræsenteret i Region Midtjylland. Gas-systemet bruges til at levere naturgas til de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker, til procesenergi og opvarmning i industrien samt til opvarmning (varmt brugsvand og rumvarme) i boliger. I Region Midtjylland dækkes ca. 8 % af opvarmningsbehovet af naturgas. 2.1 Gassystemet i 2050 Gas-systemet kan få en central rolle, når store mængder vindkraft skal integreres i energisystemet. Det skyldes, at gas-systemet kan bruges som et stort energilager, der kan lagre store mængder overskydende el fra vindkraft i lange perioder. Der findes en række teknologier til konvertering af el til gas. En af dem er baseret på at reagere kulstof fra biomasse med brint, som er produceret på basis af overskuds-el fra vindkraft. Energinet.dk forestiller sig på længere sigt, at gas til individuel opvarmning udfases og at gassen forbeholdes elproduktion på decentrale krafvarmeanlæg, procesformål i industrien samt transport. 2.2 Gassystemet i perspektivplan 2025 for Region Midtjylland Med udgangspunkt i de skitserede udviklingstendenser, vil perspektivplan 2025 for Region Midtjylland tage udgangspunkt i følgende principper: at gas-systemet fungerer som et stort sæsonlager, der kan bidrage til effektiv indpasning af vindkraft at gas anvendes til spidslastproduktion af el på centrale- og decentrale værker at gas anvendes til procesvarme i industrien og til bl.a. tung transport at gasinfrastrukturen udvikles, så den kan håndtere VE-gas af forskellig kvalitet Side 4 af 5

5 3 Fjernvarme-systemet I mange større og mindre byer i Danmark benyttes fjernvarme til opvarmning. Denne fjernvarme procederes på centrale og decentrale kraftvarmeværker samt på fjernvarmeværker. I Region Midtjylland dækkes i dag omkring 59 % af opvarmningsbehovet af fjernvarme. 3.1 Fjernvarme-systemet i 2050 Ifølge Varmeplan Danmark 2010 fra Dansk Fjernvarme forventes en reduktion af nettovarmebehovet på ca. 20 % i 2020 i forhold til 2010-niveau. I 2050 forventes varmebehovet reduceret yderligere med op til 60 %. Fjernvarmesystemet har dog en central funktion i Energinet.dk s Vindspor og forventes udvidet, så det samlede varmegrundlag forbliver på 2010-niveau på trods af store varmebesparelser. Det skyldes bl.a., at fjernvarmesystemet billigt og effektivt kan integrere overskudselfra vindkraft direkte via elkedler og varmepumper, samt at overskudsvarme fra elproduktion, elektrolyse eller produktion af biobrændstoffer nemmere kan udnyttes. 3.2 Fjernvarme-systemet i perspektivplan 2025 for Region Midtjylland Særskilte analyser af varmeforsyningen i Region Midtjylland foretaget af AAU og PlanEnergi viser, at fjernvarmeforsyningen i Region Midtjylland kan udvides ganske betragteligt, så op mod 70-80% af det samlede opvarmningsbehov potentielt kan dækkes med fjernvarme. Det forudsættes i beregningen, at der sikres fuld fjernvarmetilslutning i eksisterende forsyningsområder og at områder med individuel naturgas, der grænser op til eksisterede fjernvarmeområder konverteres til fjernvarme. Desuden forventes store varmelagre introduceret i fjernvarmesystemet, så fjernvarmesystemets reguleringspotentiale øges yderligere. Side 5 af 5

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

DANMARK 2025, 2035 OG 2050

DANMARK 2025, 2035 OG 2050 DANMARK 225, 235 OG 25 STATUSNOTAT November 214 1/12 1. Indledning... 3 2. Energinet.dk's hovedkonklusioner... 4 3. Analyseresultater på vindsporet... 7 3.1 Elproduktionen... 8 3.2 Varmeproduktionen...

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Hovedstadsområdets fjernvarmesystem i 2050 hvad fortæller perspektivscenarierne? Langsigtede analyser viser vejen til grøn og konkurrencedygtig fjernvarme i et energisystem

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Energianalyserne Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien i gasnet og gaslagre Fjernvarme Hvor skal det være:

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

På vej mod det fossilfrie Danmark

På vej mod det fossilfrie Danmark 16 På vej mod det fossilfrie Danmark I år 235 skal al energien til el og opvarmning i Danmark komme fra vedvarende energikilder. Der tegner sig nu en realistisk model for, hvordan dette kan lade sig gøre.

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 1 2008 Varmeplan Danmark - Sammendrag Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 2 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Forord af Jørgen G. Jørgensen Konklusion:

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV.

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV. PJ/år PJ/år Ea Energianalyse 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bruttoenergiforbrug fremtidsforløb Omgivelsesvarme Solvarme bølgekraft geotermi solceller Affald Biogas Biomasse Vind Naturgas Kul Olie 25 2 15 1 5 Biomasseanvendelse,

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere