Svanen. i El på båden. Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanen. i El på båden. Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater"

Transkript

1 Alt i El på båden Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater Salg, service og installation Stort loger af rustfri skruer og bolte Aut. el-installatør Agesen El-teknik Aps Bohrsvej Brovst Tlf Svanen Nr. 1. Januar 2011 Stryg ind min ven med muntert sind og se dig godt omkring. Du er nu havnet y å et frodigt sted hvor sanserne kan danse i en meget munter ring omkring et måltid y å enfredjy{cft bred. 'E$»Svanen«udkommer igen april/maj 20 II - Deadline for artikler er primo april 20 II

2 ~ ~ <, ~ lsv~nen Den 14. oktober havde vi møde med af cafeen og områ- Jammerbugt Kommune repræsenteret ved Tove Olsen og Peter Laursen. Fra det omkring bygningen. I den for- Attrup Bådelaug deltog kasserer og bindeise vil jeg op- Martin Helledie Formand undertegnede. Mødet foregik på en fordre alle, der obgod og saglig måde, hvor vi blev orienteret om planerne for Attrup Havn. Vi fra bådelauget fremførte vores serverer mistænkelige personer eller køretøjer på havnen, at notere signalement og nummerplader for derefter at ønsker og kritik, og et af ønskerne er, kontakte ordensmagten. at P-pladsen nord for cafeen udvides, Vores årlige generalforsamling afda det indimellem kniber med plads til holdes onsdag den 23. februar, og jeg såvel restaurantens gæster som båd- vil opfordre så mange som muligt til ejernes biler. Der er for 20 I I afsat 2,8 mio. kroat deltage. Jeg håber, vi kan få en god og saglig debat og at Attrup Bådelaug ner på anlægsbudgettet til renovering fortsat kan være med til at præge udaf havnene, heraf foreslår forvaltningen viklingen afattrup Havn. 1,8 mio. til forbedringer af nordlige spunsvæg iattrup Havn. Da der er betydelige ekstra om- Nøgle til kranen er forbeholdt det enkelte medlem, og det henstilles, at nøglen ikke lånes ud til personer, der kostninger til oprensning af sejlrender ikke er medlemmer af Attrup Bådegrundet længere sejltid til ny klapplads, laug. Skal kranen benyttes af andre, foreslog vi fra bådelauget, at der un- skal havnefogeden kontaktes, og tarifdersøges muligheder for mindre om- fen er 500 kroner pr. løft. Alternativt kostningskrævende måder for oprens- kan medlemskab af Attrup Bådelaug ning af sejlrende. Til legepladsen - eller mangel på anbefales. I skrivende stund bliver dagene korsamme - ved havnen søges der midler tere; mørket er stadig tiltagende. Men fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktud- snart går vi mod lysere tider og har en valget til renovering af denne. forhåbentlig god sejlersæson i vente. Der høres ofte fra gæstesejlere om Med disse ord vil jeg gerne ønske besvær ved indsejling til havnen. For at alle et rigtigt godt nyt år! imødekomme kritikken er vi bevilget en ekstra grøn bøje til udsætning. Desværre har der været flere ind- Venlighilsen brud i Attrup Havnecafe. og det vil Martin Helledie derfor være nødvendigt med en sikring 3

3 A'rlsser med fuld musik vi,selvom adskillige snød sig selv for en god aften. Traditionen tro lagde vi bunden i Skal man have våbentilladelse til "Om Læ" med en enkelt til det ene en signalkanon? Kan man for en bil- ben og gik så ind til Elians festmåltid lig penge købe en udrangeret kanon iafghanistan, der kan skyde med løst med fiskesuppe, unghane og porcheret pære med vanilleis. Til desserten krudt? Det er spørgsmål, vi må have kørte Elian sit hemmelige våben i besvaret, inden vi investerer i batte- stilling: en aldeles charmerende perrikanoner til at højne festlighederne lende dessertvin med frugtfylde og ved standerhejsning og afriggerfest. tørhed, der kontraterede rettens Ikkesandt? - Batteriet Attrup! Hvorfor stå tilbage for de kongelige? Jæsødme. Han oplyste, at han altid har den på lager. Man skal bare spørge gersoldat Frederik kan tænde lun- efter den. Bladets bladsmører anbeterne. faler. Men selv uden salut kan vi feste, Egon Heising stod for det musikalnår bare vi er mange nok. Og det var Det ville pynte med lidt farver, men det smagte godt Om motorens fortæller Henrik Larsen fra Jammerbugt Marine & Trailer Service lørdag den 26. marts klokken i "Om Læ" ske, dels det dæmpede under middagen og den mere hårdtslående dansemusik efter desserten, velvalgte, aldersrelaterede numre. Og Egon sørgede for rigtig diskostemning med bevægeligt, flerfarvet lys i loftet, så man næsten følte sig henvist til stjernehimlen. Red. pleje Henrik Larsens oplæg danner basis for de fremmødte til at stille spørgsmål. Så kom frit frem og spørg. Der er fri entre. Bestyrelsen \ ~~ Webmaster har ved rund sending orienteret om Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Et par af disse bestemmelser skal her fremdrages: Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten. Men findes der nødig klapren mod masten? Forslag på eksempler udbedes. Klapren fra ethvert fald, når båden er fortøjet, må siges at være unødigt - over for den nattesøvn, som er nødvendig. Når båden er ude at sejle, er der ingen klapren. Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger 1==: li!di!j _li.itstl <, j lsv~nen Bekendi:lørelse om lod opførsel i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko. Her støder vi vist på et aktuelt punkt, når betænkes den armada af udrangeret bådmateriel, som har fyldt oplagspladsen. Henkastning af affald af enhver art i havebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet. Over en flere hundredårig periode kan man frygte for grundstødning i ølkapsler. Red. V i er altid klar med et godt tilbud JAMMERB{JGT ~ Salg og reparation af Påhængsmotor Indenbords motor Trailere. Reservedele Navigation YAN~}-- Ring og få et godt tilbud eller find nærmere info:rmationpå vores hjem.meside GARMIN. r. ~~li, 11' ''- vlhenriklarsen' Strandvejen 30.Tranum?460 Brovst Tlf I II.. 4 5

4 En båd al af pejsebrænde redaktøren og webmasteren år kunne disponere over 43 millioner kroner til istandsættelse afgamle fiskekuttervrag. "Nordvest", som var under den kærlige hånd, kunne i en pessimistisk stund minde om pejsebrænde, men Mads ser slutresultatet som en flot skude. Langs fartøjsresterne var opstillet en stak egetræsbrædder, der efter udmåling, tilskæring og opblødning i varmekasse ville komme til at beklæde de oprindelige, gamle spanter. Viggo Langballe ville Bådebygger Peter Madsbøll gerne vide, hvordan man udmålte brædderne, så de kom til at passe med de forskellige krumninger og Havbåde skraber bunden, når de bøjninger. Madsbøll forklarede fagtil dem. Til sidst har de skrabet bun- delbart indlysende tager land. Der er nemlig ingen havn mæssigt forsvarligt, men ikke umidden til spanterne, og så er det nat for lægmænd, med dem. Nogle enkelte havbåde er man men så ikke meget skulle blev bruge dog de forstået, nye egeat tilbage ithorup Strand.At flåden så- træsbrædder til pejsebrænde, med ledes langsomt går til, er et kulturhistorisk tab. Dette har bådebygger mindre man havde indhentet fonds- Peter Madsbøll indset, og han har dyre. støtte dertil. De brædder var nemlig taget initiativet til at restaurere gamle havbåde på skibsværftet i Slette- Der blev stillet spørgsmål om anvendelsen af forskellige træsorter strand. Lige for tiden er Peter Mad- til skibsbygning, og Peter øste af sin sbøll i gang med at restaurere en 12 viden. Når fiskekutterne blev sødygfra meter lang Restaureringen fiskekutter, "Nordvest" forventes tige, skulle de plejes af bådelag, et for at være tilendebragt til efteråret i år. hvert skib. Det gav mulighed for øko- Ni medlemmer afattrup Bådelaug som nomisk Peter støtte også ad vidste forskellige noget om. kanaler, besøgte i november måned sidste år skibsværftet. Peter Madsbøll er en varingen Det var lyst et skrækkeligt til eller stemning vejr, så der for meget vidende mand inden for sit at besøge de færdige både på stranhåndværk. Han har også viden om, den. Men den medbragte kaffe gjorde godt. hvordan man skraber penge sammen til - i manges øjne - håbløse projekter. Således skulle han i de næste fem 6 ' " ~!SV~NEN Ordinær generalforsamling onsdag den 23. februar kl Dagsorden: ~. ~ I. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Valg af bestyrelse, herunder valg af suppleanter På valg er: Martin Helledie,Viggo Langballe og Bjarne Segefjord 6. Valg af revisor 7. Indkomne forslag Forslag 8. til Eventuelt dagsorden - under skal være hvilket formanden punkt alt kan drøftes, men intet besluttes februar. i hænde senest onsdag den 16. Bestyrelsen 7

5 ,I ~~ SWINEN af Erik Tørholm Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om vores sommertogt i år. Det kan deles i to afsnit. Første afsnit er turen sammen med Poul Iversen og Niels Slavensky til Stockholm, ogandet afsnit med Inger og hunden samt på delstrækninger børn og børnebørn. Begge dele af turen varede ca. em måned, så båden og jeg var af sted i ca. to lang tur ud i skoven og det flade land, måneder. Kun første afsnit er beskrevet der omgiver byen og kaldes Slavensky her. park, så Niels følte sig helt hjemme. I øv- Poul, Niels og jeg har sejlet sammen rigt virker Leba som Løkken med mange fra halvfjerdserne dog med en pause badegæster og turister. Som et særpræg undervejs, og glædede os nu til at sejle her er der sørøverskibe, større fiskekut- Østersøen rundt. Det er en ganske an- tere bygget om som sørøverskibe. Først den måde at sejle på, end da vi tidligere troede vi ikke, at de kunne sejle, men det sejlede til Norge og Sverige en forlænget kunne de, for motor med turister. Det weekend med kun et kompas og ekko- virkede spøjst, Caraibien i Polen. lod. Nu er navigationen et langt stykke Tirsdag morgen gik turen videre mod hen ad vejen elektronisk med kortplot- Gdynia og Gdansk. Gdynia blev ganske ter og autostyring, så det er mere afslappende. Vi havde dog papirkort til turen, kort anløbet inden vi sejlede videre til Gdansk. De to store byer ligger kun seks og supplerede senere med oversigtkort sm fra hinanden, og Gdansk er den mest købt i Letland og Estland. interessante.vi ankom kl. 20 og gik i den Turen startede torsdag den 3. juni flotte gamle by for at spise. Gdansk er et godt over middag fra Attrup, og efter et besøg værd, den gamle bydel er virkelig mindre ophold iaalborg anløb vi Køben- malerisk, og velbevaret, hvor meget der havn efter ca. et døgn og en noget urolig er tilbage fra krigen er svært at afgøre, sejlads over Kattegat. Efter at have hand- men det er restaureret eller genskabt let de sidste indkøb i Christianshavn og og ser smukt ud. Gdansk hed tidligere noget at spise fortsatte vimod Rønne Danzig og var en by regeret af de ty-, hvor vi ankom lørdag morgen. Turen ske Hansa-købmænd. Dagen efter var fra København til Rønne var forløbet i næsten vindstille for motor. En rigtig smuk nat. Om morgenen kom der en fisker ind, og vi købte et par store pighvar; som via grillomsattes til et lækkert måltid. Rønne er en malerisk by med gamle velplejede huse, og vi blev i Rønne om lørdagen. Søndag morgenkl. 8 afgang mod Leba i Polen, og efter en meget smuk sejlads i vindstille og solskin listede vi ind i havnen efter 100 sm ved midnatstid. Det var rigtig fint med kortplotter i mørket. Leba er en mindre fiskerihavn. Der er ganske hyggeligt, vi spiste godt og billigt på restaurant efter at have cyklet en ret vi igen rundt i byen, dejlig by og havn.vi blev vasket og er helt civiliserede. KI. 13 afgang mod Litaun, havnebyen Kleipeda.Vi ankom tidligt om morgenen efter en rolig sejlads. Byen er ikke noget særligt synes vi, og der stod sol badning på programmet. l J Så allerede om aftenen ved otte-tiden var der afgang.vi var efterhånden i nød for diesel, som ikke var sådan at opdrive, så ved middagstid gik vi ind iventspils i Letland for at tanke. Vi sejlede havnen rundt, der var ingen steder; vi kunne købedieselvi fortøjede herefter ved en kilometerlang kaj for at se, om der var en tankstation. Vi blev næsten omgående vist bort herfra til en lille lystbådehavn. Der var heller ingen diesel. Vi fik havnemesteren til at køre ind til en tankstation med nogle dunke, og fik diesel, som mest lignede og havde konsistens som madolie. Det viste sig at virke udmærket. Efterhånden var klokken blevet fem, og det blæste en mis, og de meldte mis, så vi blev inde i havnen. Ventspils er ikke et besøg værd, selvom der er fine legepladser for børnene. Borgmesteren, der er utroligt velhavende og købte noget popularitet. Nu er han spærret inde for korruption. Sådan kan det gå. Lørdag morgen så vi til vores overraskelse, at tre unge svenskere i en lille træsejlbåd med påhængsmotor sejle ud af havnen. Niels og jeg var oppe på en bakke for at se, hvordan det gik, men kunne ikke se noget på grund af høje havnemoler. Nå, de måtte jo vide hvad de gjorde, omkring 18 mis og en mindre båd uden selvlænsende cockpit. To-tre timer senere kom redningsbåden ind med dem.agterstaget var knækket, så mast og sejl gik overbord. Virer i skruen, så de kaldte hjælp via mobiltelefon, og det virkede. Redningsbåden trak båden tilbage til havnen og efter en nervepirrende bugsering ankom de med en alvorligt havareret båd, hvor alt var vådt. Vi inviterede dem på varm mad og fik snakket med dem om hændelsen. Vi mødte senere en af dem i Stockholm, hvor han fortalte om byen m.v. - søde mennesker. Båden var i Sverige igen ved hjælp af en lastbil. På grund af blæsten blev vi iventspils indtil søndagaften ved 20-tiden, hvor vi afgik mod Riga. Vi ankom næste dag over middag efter en noget urolig sejlads og et gevaldigt tordenvejr. Den store havn var forbudt for lystbåde, så vi listede rundt, og fandt en lille gammel fiskerihavnligeveddengamle s ådet pas s edeos godt. R igaerogs åenga m m elh ans es t adog virkeligetbesøgværd.viblevibyentre dage, hv orv is ådes m uk k egam lehus e, bymuren,demangesmukkebelægninge r bykerne, og kæmpernarkedet i de gamle Zeppelinhaller, hvor man kan købe fødevarer og alt muligt. Det er mega, og det undrer os, at fisk og kød kan omsættes hurtigt nok uden køl.vi købte. Det er billigt, og noget er rigtig godt, blandt andet noget røget filet. Det er ikke smagt bedre. Oksekødet var billigt og sejt. Afgang fra Riga kl. tre om morgenen mod Hjuimaj, en færgeby ved øen Vormsi. Udsejlingen fra Riga var i stik modvind med kraftig sø, så jeg var i tvivl om det var godt, men vi fik rettet kursen til bidevind, og så gik det bedre. Vi ankom til færgehavnen kl.23 og blev straks antastet af en havnemester, der ville se penge. Vi havde endnu ikke fået estiske penge og ville gå til en automat, men en sådan fandtes ikke. Efter at have talt med manden ret længe gik jeg ned til båden for at sove. Om morgenen var der en anden mester på pladsen. Han grinede og sagde, at det var gratis for os. Vi sejlede videre fredag morgen mod Tallin.Hele vejen indtil nu har været kyst som den jyske vestkyst, men nu er vi i skærgård, og det er mere interessant..vi ankom til Tallin ved aftenstid og blev her indtil søndag morgen. Igen en Hansestad 8 9

6 I. \\~ \ ~ oprindeligt. Byen blev i meget lang tid bag sine volde og er derfor mere koncentreret end Riga, der tidligere tillod at byen voksede ud over voldene. Det er virkelig en rar by,som jeg gerne besøger igen. Også her havde vi problemer med at få brændstof, men det lykkedes. Søndag ved ni-tiden sejlede vi mod Helsinki, og ankom der ved 18-tiden efter en fin tur over bugten. Det var ret svært at finde en gæstehavn. Efter nu i lang tid at have været i område med få lystbåde var vi nu i et vestland med masser af både, men havnene er private, og man kan ikke bare gå der ind. Vi var på byvandring om mandagen. Helsinki er også en rigtig smuk by, og vi var meget rundt i b)'"enogså for at få et oversigtskort over Alandshavet, og det ser virkelig utilgængeligt ud med i tusindvis af øer og skær. Tirsdag morgen afsejlede vi med kurs mod Hankø, hvor viank om v edaft enst id. derev ialæs ø hjem tilattrup. Hankø har en rigtig hyggelig havn og er en smuk, stille by med velholdte huse. Tidlig næs~e morgen afgang mod Ma- riehamn på Alandsøerne. Det var rigtig skærgårdssejlads, men det gik også godt, vi ankrede op i en stille vig lige før Mariehamn og havde en vidunderlig stille aften og morgen. Vi ankom torsdag om morgenen til gæstehavnen i Mariehamn. Det er også en rigtig hyggelig by. Vi så sejlskibet Pommern, som er et kæmpestort fragtskib, som blandt andet sejlede korn fra Australien til Europa helt frem til SOerne. Vi var på cykletur rundt på øen og så på forberedelsen til midsommerfest, som var om aftenen. Vi var med da stangen blev rejst af et stort mandskab. Der blev sunget og holdt taler og sagt, at der skulle være fest hele natten. Vi gik så ned til SV,:INEN båden og fik spist den kylling,vi havde på cobn og gik på festpladsen igen. Der var ikke et øje, så det blev noget af en fuser. Lørdag morgen videre mod Stockholm, fin vind og supersejlads. Vi ankom tilwasahavnen midt i Stockholm, lige ved Grona Lund og Wasamuseet. En super beliggenhed. Herefter var vi på tur rundt i byen de næste dage. Vi har sejlet 1224 sm og har beset rigtig mange interessante steder, mange flotte solop- og nedgange, meget flot vand og idylliske osteder, ærgerligt, at der er så langt til Alandsøerne og skærgården derovre. Der er så smukt. Vi har ikke haft problemer af nogen art, som har betydet noget, vi har fået, og lavet supermad, bagt rugbrød og braset, slappet af og hygget os, så nu var det tid til at afmønstre Poul og Niels om tirsdagen, hvor Inger og hunden blev budt velkommen til en tur ad Gotakanalen på tværs over Sverige til Goteborg og vi- Jeg kan i øvrigt bemærke, at turen gennem Sverige også er rigtiggod og hunde- og børnevenlig. Denne del af turen kunne der også skrives om. Vi ser frem til en fortsættelse! Red. - vi maler bedre... SV~NEN SG - Malerservice W E I S S - vi maler bedre... S u p e r B e s t Jernbanegade Brovst SG - Malerservice ,~ ~ 10 11

7 ~ ~ ~ "'--- ~ SVItNEN ~SVItNEN Accrup Bådelaugs bescyrelse Martin Helledie Tlf Formand Hans EJohnsen Tlf Næstformand Viggo Langballe Tlf Kasserer Suppleancer HenningThorsen Tlf Bernhardt Petersen Tlf BROVST TØMMERHANDEL Tømmerpladsen 1, 9460 Brovst Tlf: Fax: ,729 VI STAR pa "PINDE" FOR DIG! Ceste Træ A/S. din lokale tømmerhandel mellem hav og fjord HolstebrQ 96 1Q Thisted 97 1; Brovst Hurup Løgstør Hune Nykøbing M Fjerritslev 99 ~O53 00 Løkken Bjarne Segefjord Tlf Sekretær for bestyrelsen og redaktør af Svanen Julehyggen Anders Scheuer Tlf IO af webmaster & redaktør Lars Meulengracht Jan Jensen Tlf I. suppleant Tlf suppleant Chr. Guldhammer Jensen a/s Dyrlægegården Kirkegade Brovst Tlf Fax I "Om Læ" var der ingen elektricitet, og det for afleveringen. nødvendige toilet var frostsprængt. Det var en ganske anden situation end den, man kan opleve, når lokummet brænder, og nøglen sidder indvendigt, så ikke en skid kan reddes. En telefonkæde blev etableret med besked til de sædvanlige deltagere i 4. juledags restkalas. Inge og Verner tilbød at lægge hus til festlighederne, og således blev det atter jul i Den flyvende Hollænder. En særdeles festlig sejltur med pakkeleg og værtsparrets spirituelle og maritime væsker på sjove flasker. FRA MATHIS GEDSER TIL SKAGEN- A T H IS KLARER SAGEN! VÆRFT AIS BADEBYGGERVEJ 7 - TLF AALBORG 12 13

Svanen. Alt i EL på båden... Agesen EL-teknik Aps. Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater

Svanen. Alt i EL på båden... Agesen EL-teknik Aps. Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater Alt i EL på båden... Medlemsblad for Attrup Bådelaug Svanen Nr. 1 Januar 2008 Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater Salg, service og installation Stort lager af rustfri skruer og bolte

Læs mere

Svanen. Formanden har ordet... For at ensrette tidspunktet for indtagning

Svanen. Formanden har ordet... For at ensrette tidspunktet for indtagning Svanen Medlemsblad for Attrup Bådelaug NR. 1 JANUAR 2013 Martin Helledie Formanden har ordet... Som det sig hør og bør, vil jeg begynde år 2014 med at ønske alle et godt nytår! Vi har desværre i 2013 mistet

Læs mere

Svanen. I bank. Alt i El på båden. ebh. a/s. Køleb?kse Vorme Pumper Bottener Solcelle r Lodeopporoter

Svanen. I bank. Alt i El på båden. ebh. a/s. Køleb?kse Vorme Pumper Bottener Solcelle r Lodeopporoter Svanen Alt i El på båden Nr.3. September 2009 Køleb?kse Vorme Pumper Bottener Solcelle r Lodeopporoter Salg, service og installation Stort loger af rustfri skruer og bolte Aut. el-installatør Agesen EL-teknik

Læs mere

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk CAT-A-LOG Cat-A-Log Danmark 1 Danmark www.nauticat.dk Nauticat Club Danmark ÅRGANG 2012-3. UDGAVE - SEPTEMBER 2012 2 Cat-A-Log Danmark Formanden har ordet Sommeren kom til Danmark. Bedst som vi alle troede,

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Nyt. Indkaldelse til generalforsamling. Se side 9 Hobitten af Køge mistede masten. Se side 10

Nyt. Indkaldelse til generalforsamling. Se side 9 Hobitten af Køge mistede masten. Se side 10 Nyt Dansk MAXI Klub s Medlemsblad Nr. 3 oktober 2012, 32. årg. Indkaldelse til generalforsamling. Se side 9 Hobitten af Køge mistede masten. Se side 10 Indhold 2 Hørt i havnen Kommende numre af Maxi Nyt

Læs mere

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK s bestyrelse Formand: Thomas Reichert Pilehavevænge 8 2625 Vallensbæk Tlf: 43625143 E-mail: reichert@post12.tele.dk

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

Stiftet 1974. Æresmedlem Paul Elvstrøm.

Stiftet 1974. Æresmedlem Paul Elvstrøm. MDK - BESTYRELSE Stiftet 1974 Æresmedlem Paul Elvstrøm. Formand: Anja Nøttrup Greve, Engtoften 2, 5320 Agedrup 2281 7076 njordfyn@gmail.com Næstform: Henrik Hilligsøe, Kongebakken 16, st.tv., 4000 Roskilde

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt

Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt Januar, 1. kvartal 2010 - nr. 1-84. årgang Forsidefoto Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev lagde grundstenen til KRs nye klubhus.

Læs mere

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-25. årg. Januar 2015 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset 1 SABRINA I NAPPEDAM 2014 Fr.værk

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Rie s Dagbog 2011. www.troldand.dk

Rie s Dagbog 2011. www.troldand.dk Rie s Dagbog 2011 www.troldand.dk Ries dagbog Fra Vivero til Ria Arosa Marts og april 2011 Fredag den 18. marts 2011 Vi fik sat sejl på i dag. Vejret var dejligt, meget lidt overskyet så solen kunne trænge

Læs mere

nr. 3, 2015-20. årgang WEEKENDTUR KERTEMINDE TILMELDING INDEN 1. JULI (side 4-5) VÆRKSTEDSTRÆF VED RY (side 8)

nr. 3, 2015-20. årgang WEEKENDTUR KERTEMINDE TILMELDING INDEN 1. JULI (side 4-5) VÆRKSTEDSTRÆF VED RY (side 8) nr. 3, 2015-20. årgang WEEKENDTUR KERTEMINDE TILMELDING INDEN 1. JULI (side 4-5) VÆRKSTEDSTRÆF VED RY (side 8) Formand Ejvind Greve, Engparken 20, 6580 Vamdrup. Telefon: 75 58 30 40/20 89 90 55 Mail: ejvindgreve@gmail.com

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling den 26. februar. Januar 1-2013

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling den 26. februar. Januar 1-2013 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Januar 1-2013 Husk generalforsamling den 26. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

I Sverige igen. Hjemturen

I Sverige igen. Hjemturen I Sverige igen En rejsebeskrivelse af Birgit og Henrik fra deres sejltur i Albin Balladen Viva i perioden 04. juni 2008 til 13. september 2008 op langs den Svenske østkyst og tilbage igen Hjemturen -1-

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 December 2011 20. årgang Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 55 89 44 77 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 1 MARTS 2009 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

April 27. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

April 27. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 April 27. Årgang. Nr. 1 09 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 51 Januar 2008 Bestyrelsen Formand: Jarl Ingerslev 97941830 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Tage nordensgaard 97982125

Læs mere