Svanen. i El på båden. Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanen. i El på båden. Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater"

Transkript

1 Alt i El på båden Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater Salg, service og installation Stort loger af rustfri skruer og bolte Aut. el-installatør Agesen El-teknik Aps Bohrsvej Brovst Tlf Svanen Nr. 1. Januar 2011 Stryg ind min ven med muntert sind og se dig godt omkring. Du er nu havnet y å et frodigt sted hvor sanserne kan danse i en meget munter ring omkring et måltid y å enfredjy{cft bred. 'E$»Svanen«udkommer igen april/maj 20 II - Deadline for artikler er primo april 20 II

2 ~ ~ <, ~ lsv~nen Den 14. oktober havde vi møde med af cafeen og områ- Jammerbugt Kommune repræsenteret ved Tove Olsen og Peter Laursen. Fra det omkring bygningen. I den for- Attrup Bådelaug deltog kasserer og bindeise vil jeg op- Martin Helledie Formand undertegnede. Mødet foregik på en fordre alle, der obgod og saglig måde, hvor vi blev orienteret om planerne for Attrup Havn. Vi fra bådelauget fremførte vores serverer mistænkelige personer eller køretøjer på havnen, at notere signalement og nummerplader for derefter at ønsker og kritik, og et af ønskerne er, kontakte ordensmagten. at P-pladsen nord for cafeen udvides, Vores årlige generalforsamling afda det indimellem kniber med plads til holdes onsdag den 23. februar, og jeg såvel restaurantens gæster som båd- vil opfordre så mange som muligt til ejernes biler. Der er for 20 I I afsat 2,8 mio. kroat deltage. Jeg håber, vi kan få en god og saglig debat og at Attrup Bådelaug ner på anlægsbudgettet til renovering fortsat kan være med til at præge udaf havnene, heraf foreslår forvaltningen viklingen afattrup Havn. 1,8 mio. til forbedringer af nordlige spunsvæg iattrup Havn. Da der er betydelige ekstra om- Nøgle til kranen er forbeholdt det enkelte medlem, og det henstilles, at nøglen ikke lånes ud til personer, der kostninger til oprensning af sejlrender ikke er medlemmer af Attrup Bådegrundet længere sejltid til ny klapplads, laug. Skal kranen benyttes af andre, foreslog vi fra bådelauget, at der un- skal havnefogeden kontaktes, og tarifdersøges muligheder for mindre om- fen er 500 kroner pr. løft. Alternativt kostningskrævende måder for oprens- kan medlemskab af Attrup Bådelaug ning af sejlrende. Til legepladsen - eller mangel på anbefales. I skrivende stund bliver dagene korsamme - ved havnen søges der midler tere; mørket er stadig tiltagende. Men fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktud- snart går vi mod lysere tider og har en valget til renovering af denne. forhåbentlig god sejlersæson i vente. Der høres ofte fra gæstesejlere om Med disse ord vil jeg gerne ønske besvær ved indsejling til havnen. For at alle et rigtigt godt nyt år! imødekomme kritikken er vi bevilget en ekstra grøn bøje til udsætning. Desværre har der været flere ind- Venlighilsen brud i Attrup Havnecafe. og det vil Martin Helledie derfor være nødvendigt med en sikring 3

3 A'rlsser med fuld musik vi,selvom adskillige snød sig selv for en god aften. Traditionen tro lagde vi bunden i Skal man have våbentilladelse til "Om Læ" med en enkelt til det ene en signalkanon? Kan man for en bil- ben og gik så ind til Elians festmåltid lig penge købe en udrangeret kanon iafghanistan, der kan skyde med løst med fiskesuppe, unghane og porcheret pære med vanilleis. Til desserten krudt? Det er spørgsmål, vi må have kørte Elian sit hemmelige våben i besvaret, inden vi investerer i batte- stilling: en aldeles charmerende perrikanoner til at højne festlighederne lende dessertvin med frugtfylde og ved standerhejsning og afriggerfest. tørhed, der kontraterede rettens Ikkesandt? - Batteriet Attrup! Hvorfor stå tilbage for de kongelige? Jæsødme. Han oplyste, at han altid har den på lager. Man skal bare spørge gersoldat Frederik kan tænde lun- efter den. Bladets bladsmører anbeterne. faler. Men selv uden salut kan vi feste, Egon Heising stod for det musikalnår bare vi er mange nok. Og det var Det ville pynte med lidt farver, men det smagte godt Om motorens fortæller Henrik Larsen fra Jammerbugt Marine & Trailer Service lørdag den 26. marts klokken i "Om Læ" ske, dels det dæmpede under middagen og den mere hårdtslående dansemusik efter desserten, velvalgte, aldersrelaterede numre. Og Egon sørgede for rigtig diskostemning med bevægeligt, flerfarvet lys i loftet, så man næsten følte sig henvist til stjernehimlen. Red. pleje Henrik Larsens oplæg danner basis for de fremmødte til at stille spørgsmål. Så kom frit frem og spørg. Der er fri entre. Bestyrelsen \ ~~ Webmaster har ved rund sending orienteret om Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Et par af disse bestemmelser skal her fremdrages: Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten. Men findes der nødig klapren mod masten? Forslag på eksempler udbedes. Klapren fra ethvert fald, når båden er fortøjet, må siges at være unødigt - over for den nattesøvn, som er nødvendig. Når båden er ude at sejle, er der ingen klapren. Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger 1==: li!di!j _li.itstl <, j lsv~nen Bekendi:lørelse om lod opførsel i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko. Her støder vi vist på et aktuelt punkt, når betænkes den armada af udrangeret bådmateriel, som har fyldt oplagspladsen. Henkastning af affald af enhver art i havebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet. Over en flere hundredårig periode kan man frygte for grundstødning i ølkapsler. Red. V i er altid klar med et godt tilbud JAMMERB{JGT ~ Salg og reparation af Påhængsmotor Indenbords motor Trailere. Reservedele Navigation YAN~}-- Ring og få et godt tilbud eller find nærmere info:rmationpå vores hjem.meside GARMIN. r. ~~li, 11' ''- vlhenriklarsen' Strandvejen 30.Tranum?460 Brovst Tlf I II.. 4 5

4 En båd al af pejsebrænde redaktøren og webmasteren år kunne disponere over 43 millioner kroner til istandsættelse afgamle fiskekuttervrag. "Nordvest", som var under den kærlige hånd, kunne i en pessimistisk stund minde om pejsebrænde, men Mads ser slutresultatet som en flot skude. Langs fartøjsresterne var opstillet en stak egetræsbrædder, der efter udmåling, tilskæring og opblødning i varmekasse ville komme til at beklæde de oprindelige, gamle spanter. Viggo Langballe ville Bådebygger Peter Madsbøll gerne vide, hvordan man udmålte brædderne, så de kom til at passe med de forskellige krumninger og Havbåde skraber bunden, når de bøjninger. Madsbøll forklarede fagtil dem. Til sidst har de skrabet bun- delbart indlysende tager land. Der er nemlig ingen havn mæssigt forsvarligt, men ikke umidden til spanterne, og så er det nat for lægmænd, med dem. Nogle enkelte havbåde er man men så ikke meget skulle blev bruge dog de forstået, nye egeat tilbage ithorup Strand.At flåden så- træsbrædder til pejsebrænde, med ledes langsomt går til, er et kulturhistorisk tab. Dette har bådebygger mindre man havde indhentet fonds- Peter Madsbøll indset, og han har dyre. støtte dertil. De brædder var nemlig taget initiativet til at restaurere gamle havbåde på skibsværftet i Slette- Der blev stillet spørgsmål om anvendelsen af forskellige træsorter strand. Lige for tiden er Peter Mad- til skibsbygning, og Peter øste af sin sbøll i gang med at restaurere en 12 viden. Når fiskekutterne blev sødygfra meter lang Restaureringen fiskekutter, "Nordvest" forventes tige, skulle de plejes af bådelag, et for at være tilendebragt til efteråret i år. hvert skib. Det gav mulighed for øko- Ni medlemmer afattrup Bådelaug som nomisk Peter støtte også ad vidste forskellige noget om. kanaler, besøgte i november måned sidste år skibsværftet. Peter Madsbøll er en varingen Det var lyst et skrækkeligt til eller stemning vejr, så der for meget vidende mand inden for sit at besøge de færdige både på stranhåndværk. Han har også viden om, den. Men den medbragte kaffe gjorde godt. hvordan man skraber penge sammen til - i manges øjne - håbløse projekter. Således skulle han i de næste fem 6 ' " ~!SV~NEN Ordinær generalforsamling onsdag den 23. februar kl Dagsorden: ~. ~ I. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Valg af bestyrelse, herunder valg af suppleanter På valg er: Martin Helledie,Viggo Langballe og Bjarne Segefjord 6. Valg af revisor 7. Indkomne forslag Forslag 8. til Eventuelt dagsorden - under skal være hvilket formanden punkt alt kan drøftes, men intet besluttes februar. i hænde senest onsdag den 16. Bestyrelsen 7

5 ,I ~~ SWINEN af Erik Tørholm Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om vores sommertogt i år. Det kan deles i to afsnit. Første afsnit er turen sammen med Poul Iversen og Niels Slavensky til Stockholm, ogandet afsnit med Inger og hunden samt på delstrækninger børn og børnebørn. Begge dele af turen varede ca. em måned, så båden og jeg var af sted i ca. to lang tur ud i skoven og det flade land, måneder. Kun første afsnit er beskrevet der omgiver byen og kaldes Slavensky her. park, så Niels følte sig helt hjemme. I øv- Poul, Niels og jeg har sejlet sammen rigt virker Leba som Løkken med mange fra halvfjerdserne dog med en pause badegæster og turister. Som et særpræg undervejs, og glædede os nu til at sejle her er der sørøverskibe, større fiskekut- Østersøen rundt. Det er en ganske an- tere bygget om som sørøverskibe. Først den måde at sejle på, end da vi tidligere troede vi ikke, at de kunne sejle, men det sejlede til Norge og Sverige en forlænget kunne de, for motor med turister. Det weekend med kun et kompas og ekko- virkede spøjst, Caraibien i Polen. lod. Nu er navigationen et langt stykke Tirsdag morgen gik turen videre mod hen ad vejen elektronisk med kortplot- Gdynia og Gdansk. Gdynia blev ganske ter og autostyring, så det er mere afslappende. Vi havde dog papirkort til turen, kort anløbet inden vi sejlede videre til Gdansk. De to store byer ligger kun seks og supplerede senere med oversigtkort sm fra hinanden, og Gdansk er den mest købt i Letland og Estland. interessante.vi ankom kl. 20 og gik i den Turen startede torsdag den 3. juni flotte gamle by for at spise. Gdansk er et godt over middag fra Attrup, og efter et besøg værd, den gamle bydel er virkelig mindre ophold iaalborg anløb vi Køben- malerisk, og velbevaret, hvor meget der havn efter ca. et døgn og en noget urolig er tilbage fra krigen er svært at afgøre, sejlads over Kattegat. Efter at have hand- men det er restaureret eller genskabt let de sidste indkøb i Christianshavn og og ser smukt ud. Gdansk hed tidligere noget at spise fortsatte vimod Rønne Danzig og var en by regeret af de ty-, hvor vi ankom lørdag morgen. Turen ske Hansa-købmænd. Dagen efter var fra København til Rønne var forløbet i næsten vindstille for motor. En rigtig smuk nat. Om morgenen kom der en fisker ind, og vi købte et par store pighvar; som via grillomsattes til et lækkert måltid. Rønne er en malerisk by med gamle velplejede huse, og vi blev i Rønne om lørdagen. Søndag morgenkl. 8 afgang mod Leba i Polen, og efter en meget smuk sejlads i vindstille og solskin listede vi ind i havnen efter 100 sm ved midnatstid. Det var rigtig fint med kortplotter i mørket. Leba er en mindre fiskerihavn. Der er ganske hyggeligt, vi spiste godt og billigt på restaurant efter at have cyklet en ret vi igen rundt i byen, dejlig by og havn.vi blev vasket og er helt civiliserede. KI. 13 afgang mod Litaun, havnebyen Kleipeda.Vi ankom tidligt om morgenen efter en rolig sejlads. Byen er ikke noget særligt synes vi, og der stod sol badning på programmet. l J Så allerede om aftenen ved otte-tiden var der afgang.vi var efterhånden i nød for diesel, som ikke var sådan at opdrive, så ved middagstid gik vi ind iventspils i Letland for at tanke. Vi sejlede havnen rundt, der var ingen steder; vi kunne købedieselvi fortøjede herefter ved en kilometerlang kaj for at se, om der var en tankstation. Vi blev næsten omgående vist bort herfra til en lille lystbådehavn. Der var heller ingen diesel. Vi fik havnemesteren til at køre ind til en tankstation med nogle dunke, og fik diesel, som mest lignede og havde konsistens som madolie. Det viste sig at virke udmærket. Efterhånden var klokken blevet fem, og det blæste en mis, og de meldte mis, så vi blev inde i havnen. Ventspils er ikke et besøg værd, selvom der er fine legepladser for børnene. Borgmesteren, der er utroligt velhavende og købte noget popularitet. Nu er han spærret inde for korruption. Sådan kan det gå. Lørdag morgen så vi til vores overraskelse, at tre unge svenskere i en lille træsejlbåd med påhængsmotor sejle ud af havnen. Niels og jeg var oppe på en bakke for at se, hvordan det gik, men kunne ikke se noget på grund af høje havnemoler. Nå, de måtte jo vide hvad de gjorde, omkring 18 mis og en mindre båd uden selvlænsende cockpit. To-tre timer senere kom redningsbåden ind med dem.agterstaget var knækket, så mast og sejl gik overbord. Virer i skruen, så de kaldte hjælp via mobiltelefon, og det virkede. Redningsbåden trak båden tilbage til havnen og efter en nervepirrende bugsering ankom de med en alvorligt havareret båd, hvor alt var vådt. Vi inviterede dem på varm mad og fik snakket med dem om hændelsen. Vi mødte senere en af dem i Stockholm, hvor han fortalte om byen m.v. - søde mennesker. Båden var i Sverige igen ved hjælp af en lastbil. På grund af blæsten blev vi iventspils indtil søndagaften ved 20-tiden, hvor vi afgik mod Riga. Vi ankom næste dag over middag efter en noget urolig sejlads og et gevaldigt tordenvejr. Den store havn var forbudt for lystbåde, så vi listede rundt, og fandt en lille gammel fiskerihavnligeveddengamle s ådet pas s edeos godt. R igaerogs åenga m m elh ans es t adog virkeligetbesøgværd.viblevibyentre dage, hv orv is ådes m uk k egam lehus e, bymuren,demangesmukkebelægninge r bykerne, og kæmpernarkedet i de gamle Zeppelinhaller, hvor man kan købe fødevarer og alt muligt. Det er mega, og det undrer os, at fisk og kød kan omsættes hurtigt nok uden køl.vi købte. Det er billigt, og noget er rigtig godt, blandt andet noget røget filet. Det er ikke smagt bedre. Oksekødet var billigt og sejt. Afgang fra Riga kl. tre om morgenen mod Hjuimaj, en færgeby ved øen Vormsi. Udsejlingen fra Riga var i stik modvind med kraftig sø, så jeg var i tvivl om det var godt, men vi fik rettet kursen til bidevind, og så gik det bedre. Vi ankom til færgehavnen kl.23 og blev straks antastet af en havnemester, der ville se penge. Vi havde endnu ikke fået estiske penge og ville gå til en automat, men en sådan fandtes ikke. Efter at have talt med manden ret længe gik jeg ned til båden for at sove. Om morgenen var der en anden mester på pladsen. Han grinede og sagde, at det var gratis for os. Vi sejlede videre fredag morgen mod Tallin.Hele vejen indtil nu har været kyst som den jyske vestkyst, men nu er vi i skærgård, og det er mere interessant..vi ankom til Tallin ved aftenstid og blev her indtil søndag morgen. Igen en Hansestad 8 9

6 I. \\~ \ ~ oprindeligt. Byen blev i meget lang tid bag sine volde og er derfor mere koncentreret end Riga, der tidligere tillod at byen voksede ud over voldene. Det er virkelig en rar by,som jeg gerne besøger igen. Også her havde vi problemer med at få brændstof, men det lykkedes. Søndag ved ni-tiden sejlede vi mod Helsinki, og ankom der ved 18-tiden efter en fin tur over bugten. Det var ret svært at finde en gæstehavn. Efter nu i lang tid at have været i område med få lystbåde var vi nu i et vestland med masser af både, men havnene er private, og man kan ikke bare gå der ind. Vi var på byvandring om mandagen. Helsinki er også en rigtig smuk by, og vi var meget rundt i b)'"enogså for at få et oversigtskort over Alandshavet, og det ser virkelig utilgængeligt ud med i tusindvis af øer og skær. Tirsdag morgen afsejlede vi med kurs mod Hankø, hvor viank om v edaft enst id. derev ialæs ø hjem tilattrup. Hankø har en rigtig hyggelig havn og er en smuk, stille by med velholdte huse. Tidlig næs~e morgen afgang mod Ma- riehamn på Alandsøerne. Det var rigtig skærgårdssejlads, men det gik også godt, vi ankrede op i en stille vig lige før Mariehamn og havde en vidunderlig stille aften og morgen. Vi ankom torsdag om morgenen til gæstehavnen i Mariehamn. Det er også en rigtig hyggelig by. Vi så sejlskibet Pommern, som er et kæmpestort fragtskib, som blandt andet sejlede korn fra Australien til Europa helt frem til SOerne. Vi var på cykletur rundt på øen og så på forberedelsen til midsommerfest, som var om aftenen. Vi var med da stangen blev rejst af et stort mandskab. Der blev sunget og holdt taler og sagt, at der skulle være fest hele natten. Vi gik så ned til SV,:INEN båden og fik spist den kylling,vi havde på cobn og gik på festpladsen igen. Der var ikke et øje, så det blev noget af en fuser. Lørdag morgen videre mod Stockholm, fin vind og supersejlads. Vi ankom tilwasahavnen midt i Stockholm, lige ved Grona Lund og Wasamuseet. En super beliggenhed. Herefter var vi på tur rundt i byen de næste dage. Vi har sejlet 1224 sm og har beset rigtig mange interessante steder, mange flotte solop- og nedgange, meget flot vand og idylliske osteder, ærgerligt, at der er så langt til Alandsøerne og skærgården derovre. Der er så smukt. Vi har ikke haft problemer af nogen art, som har betydet noget, vi har fået, og lavet supermad, bagt rugbrød og braset, slappet af og hygget os, så nu var det tid til at afmønstre Poul og Niels om tirsdagen, hvor Inger og hunden blev budt velkommen til en tur ad Gotakanalen på tværs over Sverige til Goteborg og vi- Jeg kan i øvrigt bemærke, at turen gennem Sverige også er rigtiggod og hunde- og børnevenlig. Denne del af turen kunne der også skrives om. Vi ser frem til en fortsættelse! Red. - vi maler bedre... SV~NEN SG - Malerservice W E I S S - vi maler bedre... S u p e r B e s t Jernbanegade Brovst SG - Malerservice ,~ ~ 10 11

7 ~ ~ ~ "'--- ~ SVItNEN ~SVItNEN Accrup Bådelaugs bescyrelse Martin Helledie Tlf Formand Hans EJohnsen Tlf Næstformand Viggo Langballe Tlf Kasserer Suppleancer HenningThorsen Tlf Bernhardt Petersen Tlf BROVST TØMMERHANDEL Tømmerpladsen 1, 9460 Brovst Tlf: Fax: ,729 VI STAR pa "PINDE" FOR DIG! Ceste Træ A/S. din lokale tømmerhandel mellem hav og fjord HolstebrQ 96 1Q Thisted 97 1; Brovst Hurup Løgstør Hune Nykøbing M Fjerritslev 99 ~O53 00 Løkken Bjarne Segefjord Tlf Sekretær for bestyrelsen og redaktør af Svanen Julehyggen Anders Scheuer Tlf IO af webmaster & redaktør Lars Meulengracht Jan Jensen Tlf I. suppleant Tlf suppleant Chr. Guldhammer Jensen a/s Dyrlægegården Kirkegade Brovst Tlf Fax I "Om Læ" var der ingen elektricitet, og det for afleveringen. nødvendige toilet var frostsprængt. Det var en ganske anden situation end den, man kan opleve, når lokummet brænder, og nøglen sidder indvendigt, så ikke en skid kan reddes. En telefonkæde blev etableret med besked til de sædvanlige deltagere i 4. juledags restkalas. Inge og Verner tilbød at lægge hus til festlighederne, og således blev det atter jul i Den flyvende Hollænder. En særdeles festlig sejltur med pakkeleg og værtsparrets spirituelle og maritime væsker på sjove flasker. FRA MATHIS GEDSER TIL SKAGEN- A T H IS KLARER SAGEN! VÆRFT AIS BADEBYGGERVEJ 7 - TLF AALBORG 12 13

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Svanen. Alt i EL på båden... Agesen EL-teknik Aps. Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater

Svanen. Alt i EL på båden... Agesen EL-teknik Aps. Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater Alt i EL på båden... Medlemsblad for Attrup Bådelaug Svanen Nr. 1 Januar 2008 Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater Salg, service og installation Stort lager af rustfri skruer og bolte

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Svanen. Alt i EL på båden... Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater

Svanen. Alt i EL på båden... Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater Alt i EL på båden... Medlemsblad for Attrup Bådelaug Svanen Nr. 1 Januar 2009 Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater Salg, service og installation Stort lager af rustfri skruer og bolte

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Bornholms Træbådelaug Nyhedsbrev nr. 4 2012

Bornholms Træbådelaug Nyhedsbrev nr. 4 2012 Husk at sende din mail-adr. til pfs@traebaade.dk hvis du stadig modtager nyhedsbrev pr. post Bornholms Træbådelaug Nyhedsbrev nr. 4 2012 Jolle i havnen på Rågö. Vinden Drar 2012 var en succes. Læs mere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Svanen. Formanden har ordet... Vi har desværre sidste år mistet et medlem, Tage Jørgensen. Æret være hans minde.

Svanen. Formanden har ordet... Vi har desværre sidste år mistet et medlem, Tage Jørgensen. Æret være hans minde. Svanen Medlemsblad for Attrup Bådelaug NR. 1 FEBRUAR 2015 Martin Helledie Formanden har ordet... Vi har desværre sidste år mistet et medlem, Tage Jørgensen. Æret være hans minde. Det årlige brugermøde

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Strøm 1 for 6 timer og parkering næsten et døgn 1

Strøm 1 for 6 timer og parkering næsten et døgn 1 Tirsdag 04-09-2012 Kørte hjemme fra over middag og var i Flensborg kl16, her snakkede vi med Tina omkring vores køleskab, hun havde fundet ud af det samme som jeg selv havde fundet ud af at køleskabet

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere