Svanen. i El på båden. Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanen. i El på båden. Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater"

Transkript

1 Alt i El på båden Kølebokse Varme Pumper Batterier Solceller Ladeapparater Salg, service og installation Stort loger af rustfri skruer og bolte Aut. el-installatør Agesen El-teknik Aps Bohrsvej Brovst Tlf Svanen Nr. 1. Januar 2011 Stryg ind min ven med muntert sind og se dig godt omkring. Du er nu havnet y å et frodigt sted hvor sanserne kan danse i en meget munter ring omkring et måltid y å enfredjy{cft bred. 'E$»Svanen«udkommer igen april/maj 20 II - Deadline for artikler er primo april 20 II

2 ~ ~ <, ~ lsv~nen Den 14. oktober havde vi møde med af cafeen og områ- Jammerbugt Kommune repræsenteret ved Tove Olsen og Peter Laursen. Fra det omkring bygningen. I den for- Attrup Bådelaug deltog kasserer og bindeise vil jeg op- Martin Helledie Formand undertegnede. Mødet foregik på en fordre alle, der obgod og saglig måde, hvor vi blev orienteret om planerne for Attrup Havn. Vi fra bådelauget fremførte vores serverer mistænkelige personer eller køretøjer på havnen, at notere signalement og nummerplader for derefter at ønsker og kritik, og et af ønskerne er, kontakte ordensmagten. at P-pladsen nord for cafeen udvides, Vores årlige generalforsamling afda det indimellem kniber med plads til holdes onsdag den 23. februar, og jeg såvel restaurantens gæster som båd- vil opfordre så mange som muligt til ejernes biler. Der er for 20 I I afsat 2,8 mio. kroat deltage. Jeg håber, vi kan få en god og saglig debat og at Attrup Bådelaug ner på anlægsbudgettet til renovering fortsat kan være med til at præge udaf havnene, heraf foreslår forvaltningen viklingen afattrup Havn. 1,8 mio. til forbedringer af nordlige spunsvæg iattrup Havn. Da der er betydelige ekstra om- Nøgle til kranen er forbeholdt det enkelte medlem, og det henstilles, at nøglen ikke lånes ud til personer, der kostninger til oprensning af sejlrender ikke er medlemmer af Attrup Bådegrundet længere sejltid til ny klapplads, laug. Skal kranen benyttes af andre, foreslog vi fra bådelauget, at der un- skal havnefogeden kontaktes, og tarifdersøges muligheder for mindre om- fen er 500 kroner pr. løft. Alternativt kostningskrævende måder for oprens- kan medlemskab af Attrup Bådelaug ning af sejlrende. Til legepladsen - eller mangel på anbefales. I skrivende stund bliver dagene korsamme - ved havnen søges der midler tere; mørket er stadig tiltagende. Men fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktud- snart går vi mod lysere tider og har en valget til renovering af denne. forhåbentlig god sejlersæson i vente. Der høres ofte fra gæstesejlere om Med disse ord vil jeg gerne ønske besvær ved indsejling til havnen. For at alle et rigtigt godt nyt år! imødekomme kritikken er vi bevilget en ekstra grøn bøje til udsætning. Desværre har der været flere ind- Venlighilsen brud i Attrup Havnecafe. og det vil Martin Helledie derfor være nødvendigt med en sikring 3

3 A'rlsser med fuld musik vi,selvom adskillige snød sig selv for en god aften. Traditionen tro lagde vi bunden i Skal man have våbentilladelse til "Om Læ" med en enkelt til det ene en signalkanon? Kan man for en bil- ben og gik så ind til Elians festmåltid lig penge købe en udrangeret kanon iafghanistan, der kan skyde med løst med fiskesuppe, unghane og porcheret pære med vanilleis. Til desserten krudt? Det er spørgsmål, vi må have kørte Elian sit hemmelige våben i besvaret, inden vi investerer i batte- stilling: en aldeles charmerende perrikanoner til at højne festlighederne lende dessertvin med frugtfylde og ved standerhejsning og afriggerfest. tørhed, der kontraterede rettens Ikkesandt? - Batteriet Attrup! Hvorfor stå tilbage for de kongelige? Jæsødme. Han oplyste, at han altid har den på lager. Man skal bare spørge gersoldat Frederik kan tænde lun- efter den. Bladets bladsmører anbeterne. faler. Men selv uden salut kan vi feste, Egon Heising stod for det musikalnår bare vi er mange nok. Og det var Det ville pynte med lidt farver, men det smagte godt Om motorens fortæller Henrik Larsen fra Jammerbugt Marine & Trailer Service lørdag den 26. marts klokken i "Om Læ" ske, dels det dæmpede under middagen og den mere hårdtslående dansemusik efter desserten, velvalgte, aldersrelaterede numre. Og Egon sørgede for rigtig diskostemning med bevægeligt, flerfarvet lys i loftet, så man næsten følte sig henvist til stjernehimlen. Red. pleje Henrik Larsens oplæg danner basis for de fremmødte til at stille spørgsmål. Så kom frit frem og spørg. Der er fri entre. Bestyrelsen \ ~~ Webmaster har ved rund sending orienteret om Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Et par af disse bestemmelser skal her fremdrages: Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten. Men findes der nødig klapren mod masten? Forslag på eksempler udbedes. Klapren fra ethvert fald, når båden er fortøjet, må siges at være unødigt - over for den nattesøvn, som er nødvendig. Når båden er ude at sejle, er der ingen klapren. Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger 1==: li!di!j _li.itstl <, j lsv~nen Bekendi:lørelse om lod opførsel i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko. Her støder vi vist på et aktuelt punkt, når betænkes den armada af udrangeret bådmateriel, som har fyldt oplagspladsen. Henkastning af affald af enhver art i havebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet. Over en flere hundredårig periode kan man frygte for grundstødning i ølkapsler. Red. V i er altid klar med et godt tilbud JAMMERB{JGT ~ Salg og reparation af Påhængsmotor Indenbords motor Trailere. Reservedele Navigation YAN~}-- Ring og få et godt tilbud eller find nærmere info:rmationpå vores hjem.meside GARMIN. r. ~~li, 11' ''- vlhenriklarsen' Strandvejen 30.Tranum?460 Brovst Tlf I II.. 4 5

4 En båd al af pejsebrænde redaktøren og webmasteren år kunne disponere over 43 millioner kroner til istandsættelse afgamle fiskekuttervrag. "Nordvest", som var under den kærlige hånd, kunne i en pessimistisk stund minde om pejsebrænde, men Mads ser slutresultatet som en flot skude. Langs fartøjsresterne var opstillet en stak egetræsbrædder, der efter udmåling, tilskæring og opblødning i varmekasse ville komme til at beklæde de oprindelige, gamle spanter. Viggo Langballe ville Bådebygger Peter Madsbøll gerne vide, hvordan man udmålte brædderne, så de kom til at passe med de forskellige krumninger og Havbåde skraber bunden, når de bøjninger. Madsbøll forklarede fagtil dem. Til sidst har de skrabet bun- delbart indlysende tager land. Der er nemlig ingen havn mæssigt forsvarligt, men ikke umidden til spanterne, og så er det nat for lægmænd, med dem. Nogle enkelte havbåde er man men så ikke meget skulle blev bruge dog de forstået, nye egeat tilbage ithorup Strand.At flåden så- træsbrædder til pejsebrænde, med ledes langsomt går til, er et kulturhistorisk tab. Dette har bådebygger mindre man havde indhentet fonds- Peter Madsbøll indset, og han har dyre. støtte dertil. De brædder var nemlig taget initiativet til at restaurere gamle havbåde på skibsværftet i Slette- Der blev stillet spørgsmål om anvendelsen af forskellige træsorter strand. Lige for tiden er Peter Mad- til skibsbygning, og Peter øste af sin sbøll i gang med at restaurere en 12 viden. Når fiskekutterne blev sødygfra meter lang Restaureringen fiskekutter, "Nordvest" forventes tige, skulle de plejes af bådelag, et for at være tilendebragt til efteråret i år. hvert skib. Det gav mulighed for øko- Ni medlemmer afattrup Bådelaug som nomisk Peter støtte også ad vidste forskellige noget om. kanaler, besøgte i november måned sidste år skibsværftet. Peter Madsbøll er en varingen Det var lyst et skrækkeligt til eller stemning vejr, så der for meget vidende mand inden for sit at besøge de færdige både på stranhåndværk. Han har også viden om, den. Men den medbragte kaffe gjorde godt. hvordan man skraber penge sammen til - i manges øjne - håbløse projekter. Således skulle han i de næste fem 6 ' " ~!SV~NEN Ordinær generalforsamling onsdag den 23. februar kl Dagsorden: ~. ~ I. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Valg af bestyrelse, herunder valg af suppleanter På valg er: Martin Helledie,Viggo Langballe og Bjarne Segefjord 6. Valg af revisor 7. Indkomne forslag Forslag 8. til Eventuelt dagsorden - under skal være hvilket formanden punkt alt kan drøftes, men intet besluttes februar. i hænde senest onsdag den 16. Bestyrelsen 7

5 ,I ~~ SWINEN af Erik Tørholm Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om vores sommertogt i år. Det kan deles i to afsnit. Første afsnit er turen sammen med Poul Iversen og Niels Slavensky til Stockholm, ogandet afsnit med Inger og hunden samt på delstrækninger børn og børnebørn. Begge dele af turen varede ca. em måned, så båden og jeg var af sted i ca. to lang tur ud i skoven og det flade land, måneder. Kun første afsnit er beskrevet der omgiver byen og kaldes Slavensky her. park, så Niels følte sig helt hjemme. I øv- Poul, Niels og jeg har sejlet sammen rigt virker Leba som Løkken med mange fra halvfjerdserne dog med en pause badegæster og turister. Som et særpræg undervejs, og glædede os nu til at sejle her er der sørøverskibe, større fiskekut- Østersøen rundt. Det er en ganske an- tere bygget om som sørøverskibe. Først den måde at sejle på, end da vi tidligere troede vi ikke, at de kunne sejle, men det sejlede til Norge og Sverige en forlænget kunne de, for motor med turister. Det weekend med kun et kompas og ekko- virkede spøjst, Caraibien i Polen. lod. Nu er navigationen et langt stykke Tirsdag morgen gik turen videre mod hen ad vejen elektronisk med kortplot- Gdynia og Gdansk. Gdynia blev ganske ter og autostyring, så det er mere afslappende. Vi havde dog papirkort til turen, kort anløbet inden vi sejlede videre til Gdansk. De to store byer ligger kun seks og supplerede senere med oversigtkort sm fra hinanden, og Gdansk er den mest købt i Letland og Estland. interessante.vi ankom kl. 20 og gik i den Turen startede torsdag den 3. juni flotte gamle by for at spise. Gdansk er et godt over middag fra Attrup, og efter et besøg værd, den gamle bydel er virkelig mindre ophold iaalborg anløb vi Køben- malerisk, og velbevaret, hvor meget der havn efter ca. et døgn og en noget urolig er tilbage fra krigen er svært at afgøre, sejlads over Kattegat. Efter at have hand- men det er restaureret eller genskabt let de sidste indkøb i Christianshavn og og ser smukt ud. Gdansk hed tidligere noget at spise fortsatte vimod Rønne Danzig og var en by regeret af de ty-, hvor vi ankom lørdag morgen. Turen ske Hansa-købmænd. Dagen efter var fra København til Rønne var forløbet i næsten vindstille for motor. En rigtig smuk nat. Om morgenen kom der en fisker ind, og vi købte et par store pighvar; som via grillomsattes til et lækkert måltid. Rønne er en malerisk by med gamle velplejede huse, og vi blev i Rønne om lørdagen. Søndag morgenkl. 8 afgang mod Leba i Polen, og efter en meget smuk sejlads i vindstille og solskin listede vi ind i havnen efter 100 sm ved midnatstid. Det var rigtig fint med kortplotter i mørket. Leba er en mindre fiskerihavn. Der er ganske hyggeligt, vi spiste godt og billigt på restaurant efter at have cyklet en ret vi igen rundt i byen, dejlig by og havn.vi blev vasket og er helt civiliserede. KI. 13 afgang mod Litaun, havnebyen Kleipeda.Vi ankom tidligt om morgenen efter en rolig sejlads. Byen er ikke noget særligt synes vi, og der stod sol badning på programmet. l J Så allerede om aftenen ved otte-tiden var der afgang.vi var efterhånden i nød for diesel, som ikke var sådan at opdrive, så ved middagstid gik vi ind iventspils i Letland for at tanke. Vi sejlede havnen rundt, der var ingen steder; vi kunne købedieselvi fortøjede herefter ved en kilometerlang kaj for at se, om der var en tankstation. Vi blev næsten omgående vist bort herfra til en lille lystbådehavn. Der var heller ingen diesel. Vi fik havnemesteren til at køre ind til en tankstation med nogle dunke, og fik diesel, som mest lignede og havde konsistens som madolie. Det viste sig at virke udmærket. Efterhånden var klokken blevet fem, og det blæste en mis, og de meldte mis, så vi blev inde i havnen. Ventspils er ikke et besøg værd, selvom der er fine legepladser for børnene. Borgmesteren, der er utroligt velhavende og købte noget popularitet. Nu er han spærret inde for korruption. Sådan kan det gå. Lørdag morgen så vi til vores overraskelse, at tre unge svenskere i en lille træsejlbåd med påhængsmotor sejle ud af havnen. Niels og jeg var oppe på en bakke for at se, hvordan det gik, men kunne ikke se noget på grund af høje havnemoler. Nå, de måtte jo vide hvad de gjorde, omkring 18 mis og en mindre båd uden selvlænsende cockpit. To-tre timer senere kom redningsbåden ind med dem.agterstaget var knækket, så mast og sejl gik overbord. Virer i skruen, så de kaldte hjælp via mobiltelefon, og det virkede. Redningsbåden trak båden tilbage til havnen og efter en nervepirrende bugsering ankom de med en alvorligt havareret båd, hvor alt var vådt. Vi inviterede dem på varm mad og fik snakket med dem om hændelsen. Vi mødte senere en af dem i Stockholm, hvor han fortalte om byen m.v. - søde mennesker. Båden var i Sverige igen ved hjælp af en lastbil. På grund af blæsten blev vi iventspils indtil søndagaften ved 20-tiden, hvor vi afgik mod Riga. Vi ankom næste dag over middag efter en noget urolig sejlads og et gevaldigt tordenvejr. Den store havn var forbudt for lystbåde, så vi listede rundt, og fandt en lille gammel fiskerihavnligeveddengamle s ådet pas s edeos godt. R igaerogs åenga m m elh ans es t adog virkeligetbesøgværd.viblevibyentre dage, hv orv is ådes m uk k egam lehus e, bymuren,demangesmukkebelægninge r bykerne, og kæmpernarkedet i de gamle Zeppelinhaller, hvor man kan købe fødevarer og alt muligt. Det er mega, og det undrer os, at fisk og kød kan omsættes hurtigt nok uden køl.vi købte. Det er billigt, og noget er rigtig godt, blandt andet noget røget filet. Det er ikke smagt bedre. Oksekødet var billigt og sejt. Afgang fra Riga kl. tre om morgenen mod Hjuimaj, en færgeby ved øen Vormsi. Udsejlingen fra Riga var i stik modvind med kraftig sø, så jeg var i tvivl om det var godt, men vi fik rettet kursen til bidevind, og så gik det bedre. Vi ankom til færgehavnen kl.23 og blev straks antastet af en havnemester, der ville se penge. Vi havde endnu ikke fået estiske penge og ville gå til en automat, men en sådan fandtes ikke. Efter at have talt med manden ret længe gik jeg ned til båden for at sove. Om morgenen var der en anden mester på pladsen. Han grinede og sagde, at det var gratis for os. Vi sejlede videre fredag morgen mod Tallin.Hele vejen indtil nu har været kyst som den jyske vestkyst, men nu er vi i skærgård, og det er mere interessant..vi ankom til Tallin ved aftenstid og blev her indtil søndag morgen. Igen en Hansestad 8 9

6 I. \\~ \ ~ oprindeligt. Byen blev i meget lang tid bag sine volde og er derfor mere koncentreret end Riga, der tidligere tillod at byen voksede ud over voldene. Det er virkelig en rar by,som jeg gerne besøger igen. Også her havde vi problemer med at få brændstof, men det lykkedes. Søndag ved ni-tiden sejlede vi mod Helsinki, og ankom der ved 18-tiden efter en fin tur over bugten. Det var ret svært at finde en gæstehavn. Efter nu i lang tid at have været i område med få lystbåde var vi nu i et vestland med masser af både, men havnene er private, og man kan ikke bare gå der ind. Vi var på byvandring om mandagen. Helsinki er også en rigtig smuk by, og vi var meget rundt i b)'"enogså for at få et oversigtskort over Alandshavet, og det ser virkelig utilgængeligt ud med i tusindvis af øer og skær. Tirsdag morgen afsejlede vi med kurs mod Hankø, hvor viank om v edaft enst id. derev ialæs ø hjem tilattrup. Hankø har en rigtig hyggelig havn og er en smuk, stille by med velholdte huse. Tidlig næs~e morgen afgang mod Ma- riehamn på Alandsøerne. Det var rigtig skærgårdssejlads, men det gik også godt, vi ankrede op i en stille vig lige før Mariehamn og havde en vidunderlig stille aften og morgen. Vi ankom torsdag om morgenen til gæstehavnen i Mariehamn. Det er også en rigtig hyggelig by. Vi så sejlskibet Pommern, som er et kæmpestort fragtskib, som blandt andet sejlede korn fra Australien til Europa helt frem til SOerne. Vi var på cykletur rundt på øen og så på forberedelsen til midsommerfest, som var om aftenen. Vi var med da stangen blev rejst af et stort mandskab. Der blev sunget og holdt taler og sagt, at der skulle være fest hele natten. Vi gik så ned til SV,:INEN båden og fik spist den kylling,vi havde på cobn og gik på festpladsen igen. Der var ikke et øje, så det blev noget af en fuser. Lørdag morgen videre mod Stockholm, fin vind og supersejlads. Vi ankom tilwasahavnen midt i Stockholm, lige ved Grona Lund og Wasamuseet. En super beliggenhed. Herefter var vi på tur rundt i byen de næste dage. Vi har sejlet 1224 sm og har beset rigtig mange interessante steder, mange flotte solop- og nedgange, meget flot vand og idylliske osteder, ærgerligt, at der er så langt til Alandsøerne og skærgården derovre. Der er så smukt. Vi har ikke haft problemer af nogen art, som har betydet noget, vi har fået, og lavet supermad, bagt rugbrød og braset, slappet af og hygget os, så nu var det tid til at afmønstre Poul og Niels om tirsdagen, hvor Inger og hunden blev budt velkommen til en tur ad Gotakanalen på tværs over Sverige til Goteborg og vi- Jeg kan i øvrigt bemærke, at turen gennem Sverige også er rigtiggod og hunde- og børnevenlig. Denne del af turen kunne der også skrives om. Vi ser frem til en fortsættelse! Red. - vi maler bedre... SV~NEN SG - Malerservice W E I S S - vi maler bedre... S u p e r B e s t Jernbanegade Brovst SG - Malerservice ,~ ~ 10 11

7 ~ ~ ~ "'--- ~ SVItNEN ~SVItNEN Accrup Bådelaugs bescyrelse Martin Helledie Tlf Formand Hans EJohnsen Tlf Næstformand Viggo Langballe Tlf Kasserer Suppleancer HenningThorsen Tlf Bernhardt Petersen Tlf BROVST TØMMERHANDEL Tømmerpladsen 1, 9460 Brovst Tlf: Fax: ,729 VI STAR pa "PINDE" FOR DIG! Ceste Træ A/S. din lokale tømmerhandel mellem hav og fjord HolstebrQ 96 1Q Thisted 97 1; Brovst Hurup Løgstør Hune Nykøbing M Fjerritslev 99 ~O53 00 Løkken Bjarne Segefjord Tlf Sekretær for bestyrelsen og redaktør af Svanen Julehyggen Anders Scheuer Tlf IO af webmaster & redaktør Lars Meulengracht Jan Jensen Tlf I. suppleant Tlf suppleant Chr. Guldhammer Jensen a/s Dyrlægegården Kirkegade Brovst Tlf Fax I "Om Læ" var der ingen elektricitet, og det for afleveringen. nødvendige toilet var frostsprængt. Det var en ganske anden situation end den, man kan opleve, når lokummet brænder, og nøglen sidder indvendigt, så ikke en skid kan reddes. En telefonkæde blev etableret med besked til de sædvanlige deltagere i 4. juledags restkalas. Inge og Verner tilbød at lægge hus til festlighederne, og således blev det atter jul i Den flyvende Hollænder. En særdeles festlig sejltur med pakkeleg og værtsparrets spirituelle og maritime væsker på sjove flasker. FRA MATHIS GEDSER TIL SKAGEN- A T H IS KLARER SAGEN! VÆRFT AIS BADEBYGGERVEJ 7 - TLF AALBORG 12 13

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Turen gennem Bøgestrømmen var ganske livlig med god strøm og pæne bølger, men det er alligevel altid en hyggelig tur.

Turen gennem Bøgestrømmen var ganske livlig med god strøm og pæne bølger, men det er alligevel altid en hyggelig tur. Rejsebrev nr. 01 fra Vallensbæk til Nykøbing F Mandag den 15. Juni 2009 Så kom vi endelig af sted. Vores venner på havnen tog pænt afsked med os med kolde øl og chips. Kl.18.30 var det afgang mod Rødvig.

Læs mere

Galsklint Camping 2010

Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping ved Middelfart på Fyn Vi tog hjemmefra onsdag middag og slog lige vejen indenfor Skanderborg på vejen for til campingpladsen. Vi havde fundet et fotostativ i den

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Nr. 94 december 2007. Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008

Nr. 94 december 2007. Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008 Nr. 94 december 2007 Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008 De dejlige Mƒlarb de Tekst: Simon Hansen Det ser dejligt ud, her hvor Anna, en Mˆlar 25, ejet af Per Carstens

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Tirsdag Afgang mod Niagara Falls

Tirsdag Afgang mod Niagara Falls Tirsdag Afgang mod Niagara Falls De gamle kom og hentede mig på kollegiet kl. 09:30 hvorefter vi begav os på den lange køretur mod Niagara Falls. Selve turen føltes dog ikke særlig lang, da jeg sov lidt

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560

Wayfarersejlads fra Doverodde. En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Wayfarersejlads fra Doverodde En lille ferieberetning af Jesper Nothlev, W10560 Vores første ferieuge gik med et af årets Wayfarerhøjdepunkter, Rantzausmindetræffet i det Sydfynske Øhav. Kan man tænke

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Lørdag den 1. august Kører hjemmefra ved 8-tiden, efter en tankning på Jet-stationen i Nørresundby. Vejret er fint med sol, men nogen blæst.

Lørdag den 1. august Kører hjemmefra ved 8-tiden, efter en tankning på Jet-stationen i Nørresundby. Vejret er fint med sol, men nogen blæst. 2009 Sverige Lørdag den 1. august Kører hjemmefra ved 8-tiden, efter en tankning på Jet-stationen i Nørresundby. Vejret er fint med sol, men nogen blæst. Vi holder første kaffepause i Randers og kører

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Haveforeningen. Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder.

Haveforeningen. Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder. Haveforeningen Anno 1982 27. årgang September 2010 Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder. Og det er al den jord, jeg har, og

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Efter at være kommen hjem igen og tænkt turen og kurset igennem, vil jeg skrive lidt om turen. Vi kørte derned sent tirsdag aften og var så i Pula ved 17

Læs mere