LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund"

Transkript

1 Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens Ib Jørgensen går op i sikkerheden, når han arbejder Læs historien side FAGLIGT FÆLLES FORBUND FOTO: MIKAEL HJULER

2 Indhold Leder 3 Generalforsamling 5 Nyt fra faglig afdeling 6 Møder om efterlønsreformen 8 Aktivitetskalender 21 Konkurrence 23 KONTORERNE I FREDERIKSVÆRK & FREDERIKSSUND HAR ÅBENT: Mandag fredag kl Torsdag tillige kl OG I STENLØSE: Mandag kl Torsdag kl & samt efter aftale Hjemmeside: frederiksvaerk-frederikssund AFDELINGENS ADRESSER ER: Aase Hansen Vej 10, 3300 Frederiksværk Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund Mølledammen 22, 3660 Stenløse Deadline for indlæg til nr. 32 er 15/ Deadline for indlæg til nr. 33 er 15/ Afleveret til trykker d. 15/ Lokalnyt for 3F Fr.værk-Fr.sund nummer 31 Oplag: eksemplarer Ansvarshavende: Jesper Olsen Salg og tryk: Holbæk Kontorforsyning en gros mobil Layout: Karen Hedegaard Ring til fagforeningen i lokalområdet, hvis du har brug for faglig bistand: HOVEDNUMMER FAX SEKRETARIAT Mette Høyrup FAGLIG AFDELING Byggegruppen Claus Bo Jensen Mobil Opmåler John Kongeskov Industrigruppen Jarnil Larsen Mobil Transportgruppen Jesper Olsen Mobil Jarnil Larsen Mobil Den offentlige gruppe Karsten Froeshøj Mobil Solveig Frisch Mobil Den grønne gruppe Karsten Froeshøj Mobil Privat service Solveig Frisch Mobil DAGLIG LEDELSE Formand Aino Reffs Mobil Næstformand Jesper Olsen Mobil A-kasseleder Jan Olsen Mobil A-KASSEN Anne Rita Jacobsen Lena Hansen Lone Christensen Palle Kristensen Sanne Hornecker Thomas Bidstrup ØKONOMISK AFDELING Lisbeth Andrup Hansen Niels Nedergaard SOCIALRÅDGIVERORDNINGEN Telefontid mandag torsdag kl Susan Bahn Nielsen Troels Lindberg

3 Endnu et eksempel på, at den økonomiske krise rammer skævt AF AINO REFFS, FORMAND LEDER Overenskomstforhandlingerne på Industri-, bygge-, og transportområdet, enkelte grønne områder og privat service, hotel og restauration er ved at være færdigforhandlede, og vil snart blive sendt til urafstemning. Mærkbart rigere bliver ingen af forhandlingsresultatet, med der er åbnet mulighed for nye og forbedrede muligheder. I hovedtræk kan nævnes en fleksibilitet i forældreorloven. Mulighed for seniorordning, hvis der er lokal enighed. Uddannelse i fordelingsperioder med fuld løn. Ret til løn under sygdom efter seks måneders ansættelse. En mindre regulering af genetillæggene (1,4% i 2012 og igen i 2013) og minimallønssatserne hæves med 1,35 kr. i 2012 og 1,35 kr. i Det er bemærkelsesværdigt, at byggeriet ikke i forhandlingsresultatet kunne nå til enighed om bekæmpelse af social dumpning. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, at der med østeuropæiske lønninger på det danske arbejdsmarked skabes A- og B-mennesker. Det er i høj grad også konkurrenceforvridende, især mindre erhvervsdrivende bliver udkonkurrerede, hvis ikke bygherrerne bliver tvunget til at sikre, at også underleverandører har overenskomstsikrede forhold. Lige vilkår for arbejdsgivere og lønmodtagere er et must, hvis de danske arbejdspladser skal sikres i fremtiden. Det er arbejdsvilkårene for de næste to år, det handler om, så det er vigtigt at alle stemme - berettigede afgiver sin stemme. Af hensyn til demokratiet er det i særdeleshed vigtigt, at mere end 40% afgiver sin stemme. Hvis mindre end 40% af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen kræves, at mindst 25% af de stemmeberettigende har stemt imod forslaget, for at forkaste mæglingsforslaget. Hvis mæglingsforslaget bliver nedstemt, skal man, for at modtage konfliktunderstøttelse, som udgangspunkt have været medlem en måned før overenskomstens udløb. Det er ikke kun overenskomst - resultatet der bærer præg af finanskrisen, ledigheden er fortsat meget høj, og det er fristende at hæve det indbetalte efterløns - bidrag som en her og nu løsning på den økonomiske situation. Jeg håber, at alle tænker sig rigtigt godt om, inden det opsparede efterlønsbidrag hæves, det er jo ikke kun efterlønnen, der fravælges, det er også retten til seniorjob. Og der er ingen fortrydelsesret, når pengene først er udbetalt. Men du kan stadig nå at komme til informationsmøde i afdelingen, hvis du er i tvivl om, hvad det betyder for dig, inden du træffer det endelige valg. 3

4 Opråb til Elever Kære elever, den er stadig helt gal. Det kan altså ikke nytte noget, at I altid tror, at jeres mester giver jer det rigtige i løn. Afdelingen kører en masse sager, hvor I bliver underbetalt, og det er ikke små beløb, vi taler om. De sidste 3 sager, afdelingen har kørt, strækker sig fra kr til kr for et lærlinge forløb. Det tager lige det sjove af ungdomslivet, byturene og måske nye mobiltelefoner. Når man i forvejen ikke har den store svendeløn, så kan det ikke være rigtigt, at man måned efter måned bliver betalt med mindre, end overenskomsten foreskriver. Alle elever skal aflønnes efter den gældende overenskomst, uanset om mester ingen overenskomst har med resten af personalet. Det tager en frygtelig tid for afdelingen efterfølgende, at skulle overbevise mestrene om, at de stadig skylder jer penge, når I ikke er ansat i firmaet længere. Der, hvor det som reglen går helt galt, er den 1. marts, her stiger lønningerne i overenskomsten. Ligeledes skal der altid regnes baglæns, det vil sige, at hele det sidste år af læretiden er man 4. års elev, og det har indflydelse på det første år, som mange gange kun skal afregnes i få måneder. Og så endnu et opråb: Før dagbog over arbejdstimer og over - arbejde, få en lommebog i afdelingen og husk, at gemme jeres lønsedler, kom bare op til os, og få en mappe hvor lønsedlerne kan sættes i, vi bider ikke. Vi ligger også inde med overenskomster for jeres områder, og så er vi altid friske til, at få en sludder om lønninger og arbejdsliv, også for elever. Det er ikke, fordi medlemskab af 3F slår bunden ud af jeres økonomi, 1 krone om dagen som lærling, hvis man bliver underbetalt med ca. kr om måneden, og så er der altså fordelene ved medlemskabet. Det er kun 3F, som kan rejse sagerne efterfølgende, for det er os der har overenskomsterne, og ikke dem, der lokker med billigt eller gratis medlemskab, vi er en fagforening og ikke en tilbudsvare, og hos os er du medlem, ikke kunde. Skulle du arbejde sammen med andre elever, som stadig ikke har set fordelene i at være medlem af den rigtige fagforening, så aftal et møde med os, og få Jeres elevlønninger gået efter i sømmene. I er altid velkommen til at ringe til os for at høre nærmere. Med uddannelses hilsen Solvej og Karsten Tlf.:

5 Ordinær generalforsamling I Gjethuset, Gjethusgade 5, Frederiksværk tirsdag den 24. april 2012 kl (spisning fra kl ) Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning 4. Regnskab 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Personvalg a) 1 A-kasseleder for tre år Jan Olsen b) 4 bestyrelsesmedlemmer for tre år Poul Andersen Offentlig Frank Christensen Byg Susanne Juul Jensen Industri Hans Jørgen Olsen Transport c) 5 bestyrelsessuppleanter for et år Maria Løvkvist Lejf Svanbjerg Larsen Benjamin Skovgaard Lone Jensen Klaus Höver d) 1 Statsautoriseret Revisor Revisionsinstituttet e) 1 Bilagskontrollanter for tre år Kim Jensen f) 1 Bilagskontrollant suppleant Kristian Jørgensen g) 4 Fanebærere Jesper Olsen Jørn Nielsen Mogens Mejsner h) Fanebærer suppleanter Lars Juul 8. Eventuelt Forslag (herunder personvalg) som ønskes behandlet af generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden kan hentes i afdelingen den 18. april Der vil fra kl være en lettere anretning, øl, vand og kaffe. Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding nødvendig og skal ske til afdelingen senest fredag den 20. april, ring tlf eller send en mail til Vel mødt På bestyrelsens vegne Aino Reffs 5

6 Arbejdsmarked: Faglige sager i 2011 Af Jesper Olsen, Næstformand I Frederikssund Kommune har vi brugt meget tid på at hjælpe de medlemmer som blev udliciteret i 2010 det være sig med forkerte lønudbetalinger, opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelser. Der er truffet beslutning om, at vej & park skal konkurrence - udsættes, og vi forventer en afklaring på dette midt på foråret. Transportområdet har været præget af mange efterbetalingssager og konkurser. Det hæderkronede busselskab Sims gik konkurs op til årsskiftet 2011 og efter et forsøg på at genopstå gik det så konkurs igen i december Vi håber nu at inde - haveren opgiver at drive virksomhed. På industriområdet er der stadig en afmatning, dette kan da også mærkes på de sager vi får ind. Det tyder på at medarbejderne af frygt for at miste jobbet, finder sig i mere og mere inden de henvender sig i fagforeningen. Byggeriet, som jo skulle blive spydspidsen i opsvinget, har haft endnu et år med høj ledighed. Vi venter spændt på at regeringens løfter bliver udmøntet, så vi kan få gang i renovering af offentlige bygninger og anlægsarbejde. Dette er en del af den samlede beretning, som skal behandles på afdelingens generalforsamling den 24. april I Torup sogn blev der sendt valgobservatører ud fra Stiftet, da der skulle holdes valg til menighedsrådet. Dette valg var resultatet af en årelang kamp for anstændige løn og arbejdsforhold som den lokale tillidsrepræsentant og fagforeningen har kæmpet. Nu får medarbejderne den rigtige løn, og specielt det psykiske arbejdsmiljø har fået et løft. Mindst 1,7 millioner kroner har de faglige hentet hjem til medlemmer i 2011 De sager, afdelingen har vundet, er fordelt som følger: Lønsager Afskedigelsessager Manglende pensionsindbetaling Manglende ansættelsesbevis Feriesager LG(Konkurser) Herudover er der G-dage samt bod tilgået afdelingen. Disse beløb dækker over dokumenterede inddrivelser til medlemmerne. Derudover mangler der stadig enkelte slutafregninger på konkurser, samt alle de sager som bliver løst ved, at vi ringer til arbejdsgiverne og får løst problemerne her. Disse tal burde få enhver til at tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger en af de alternative kuponhæftefagforeninger. 6

7 Arbejdsmiljø Har stadig høj prioritet i det faglige arbejde. Det er lykkedes at stable et udvalg på benene, og dette skulle gerne sikre, dels at vi fastholder fokus men også at vi kan få nogle mere målrettede aktiviteter for vores arbejdsmiljørepræsentanter. På arbejdsskadesagsområdet har niveauet ligget på godt 10 millioner gennem de sidste år. Og det fortsætter desværre, for det er et klart tegn på at arbejdsmiljøet halter på alt for mange arbejdspladser. Det er bydende nødvendigt, at den nye regering straks påbegynder en gennemgående renovering af lovgivningen, så vi kan få sat fokus på det forebyggende arbejde og sat en stopper for de virksomheder, der stadig spekulerer i dårligt arbejdsmiljø. SPAR kr. HVERT ÅR Familie- og indboforsikring med ekstra god dækning til kr. om året Som du måske ved, har dit fagforbund lavet en aftale med Alka om en særlig familie- og indboforsikring, der både dækker bedre og koster mindre. Prisen for Forbunds Familieforsikringen er kr. (2011) om året. Medlemmer som samler familie- bil- og husforsikring i Alka sparer i gennemsnit kr. om året. Bestil et uforpligtende forsikringstjek på alka.dk eller ring til os på

8 Skattefri udbetaling af efterlønsbidraget Alle medlemmer, der har indbetalt efterlønsbidrag og ikke er fyldt 60 år d. 1/4 2012, burde på nuværende tidspunkt have modtaget et brev fra forbundet om udbetaling af efterlønsbidraget. Udbetalingen kan ske i perioden 2/4 til og med 1/ Det er meget fristende at få tilbudt ca kr. skattefrit. Jeg vil dog meget kraftigt opfordre til at overveje dette tilbud, før man tager imod det. Hvis man hæver efterlønsbidraget, siger man nej til at kunne gå på efterløn. Man siger også nej til muligheden for at kunne få et såkaldt seniorjob, hvis man mister dagpengeretten op til 5 år, før man kan gå på efterløn. Når man betaler efterlønsbidrag, er man sikret en indtægt i op til 7 år før efterlønsalderen (2 år på dagpenge og 5 år i seniorjob). I det seneste nummer af Fag - bladet er der en artikel om de nye efterlønsregler. På hjemmesiden kan man beregne sin egen efterløns - alder og se mere om udbetaling af skattefri præmie. Hvornår er du født? Se, hvad reglerne betyder for dig Født før 1/1 1954: Uændrede regler Født i perioden 1/ til og med 31/ : Gradvis senere overgang til efterløn. Man kan få efterløn i 5 år. Modregning af pension følger de nuværende regler. Født i perioden 1/ til og med 30/6 1959: Gradvis senere overgang til efterløn. Antal år på efterløn nedsættes også gradvis. Efterløn er stadig med en startsats på 91% af dagpengene. Født i perioden 1/ til og med 31/ : Overgang til efterløn som 64 årig og ret til folkepension som 67 årig = 3 år på efterløn. Efterløn i alle 3 år på 100% af dagpengene = max kr. Født fra og med 1/1 1963: Overgang til efterløn som 65 årig og ret til folkepension som 68 årig. Efterløn i alle 3 år på 100% af dagpengene = max kr. Efterløns- og pensionsalderen kan sættes op i takt med, at vores levetid stiger. Fælles for alle født fra og med 1/1 1956: Modregning af pension forhøjes. 8

9 Møder i afdelingen om de nye efterlønsregler Vi holder 2 informationsmøder om de nye efterlønsregler Torsdag d. 29. marts kl Aase Hansens Vej 10 i Frederiksværk Tirsdag d. 17. april kl Jernbanegade 38 i Frederikssund. På disse møder er man velkommen til at tage en ledsager med. Da vi serverer lidt mad, er tilmelding nødvendig senest 3 dage før mødet. Tilmelding sker ved at ringe til afdelingen på tlf Mette eller på afdelingens hjemmeside 9

10 Grå og grønne rykker op i sikker Superliga 3f erne i Skælskør Anlægsgartnere er vant til at spille på førsteholdet, når det gælder park og anlæg. Med HedeDanmarks opkøb af virksomheden rykker de op i Superligaen til et væld af spændende nye opgaver i ind- og udland AF JOURNALIST HELLE JØRGENSEN FOTO: MIKAEL HJULER Skælskør Anlægsgartnere har hidtil været en af de største spillere, når det gælder markedet for anlæg af grønne områder, stenbelægninger og miljøpleje. Men med udgangen af februar overtog HedeDanmark den 40 år gamle virksomhed, som via sin tidligere Ølstykkeafdeling beskæftiger en række 3F ere fra Frederiksværk og Frederikssund. Med opkøbet får 350 medarbejdere fra Sjælland og Fyn nu ny arbejdsgive og 700 nye kolleger. Og de er med til at gøre Hede- Danmark til landets største inden for belægningsarbejder og grøn service. Tjek på sikkerheden Skælskørvirksomheden var ellers netop i gang med at finpudse sit miljø- og sikkerhedsarbejde. Standarden har altid været høj. Men nu skulle den have en tand ekstra med den nye arbejdsmiljølov, fortæller Lejf Svanebjerg Larsen. Han har været såkaldt græsformand og arbejdsmiljørepræsentant gennem seks år i Skælskørfirmaet. Skælskør Anlægsgartnere har altid været på forkant med sikkert arbejde og godt arbejdsmiljø, konstaterer græsformanden. Men De nye AMO-regler gør, at flere kan og skal deltage i sikkerhedsarbejdet. Det er en fordel, mener Lejf Svanebjerg Larsen. med de nye regler for organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, kan man gøre det endnu bedre. Og det var vi i gang med via forskellige projekter og nye måder at arbejde på. En farlig branche Han håber og tror, at det gode arbejde fortsætter i HedeDanmark. Og han kan være helt rolig, forsikrer Preben Lunding, der er daglig sikkerhedsleder for grøn service og specialkonsulent i virksomheden. Vi har altid haft store ambitioner på arbejdsmiljøområdet, fortæller Preben Lunding. Selvfølgelig ønsker vi en arbejdsplads, hvor medarbejderne kan være sikre på at komme hele hjem hver dag. Men det er en branche, der har nogle indbyggede fareelementer, som kræver konstant opmærksomhed, understreger han. Det gælder f.eks. tunge løft, ujævnt terræn, manglende instruktion af specielt nyansatte, manglende sikkerhedsudstyr m.m. For at gøre arbejdspladsen så sikker som muligt kræver det, at alle tænker sikkerhed både i forhold til sig selv og kollegerne, siger Preben Lunding. Derfor er den største udfordring også at få det ind som en naturlig del af arbejdsdagen for hver enkelt medarbejder. Ulykkestal skal ned HedeDanmark har bl.a. lavet otte sikkerhedsfoldere sidste år, som er delt ud til alle medarbejdere og desuden ligger i alle arbejdsbiler sammen med virksomhedens egen arbejdsmiljømappe. Men det skal gentages igen og igen, at vi alle sammen skal tænke os om, siger Preben Lunding. Hans erfaring er, at det går galt, når det indimellem går lige hurtigt nok ude på pladserne. Vi har set et fald i antallet af sygefraværsdage pga. arbejdsulykker de seneste år. Alligevel 10

11 ligger vi med gennemsnitligt 20 ulykker årligt, hvor halvdelen sker i grøn service. Faldet i sygedage ser vi som tegn på at ulykkerne er blevet mindre alvorlige. Alligevel er det er klart mål, at ulykkes - tallet skal nedbringes, fastslår han. Det er sød musik i Lejf Svanebjerg Larsens ører: Jeg vil helt sikkert arbejde videre med sikkerhed og arbejdsmiljø i HedeDanmark, og de er heldigvis på rette spor, konstaterer han. Lejf Svanebjerg Larsen har væres græsformand og arbejdet med sikkerhed seks år i det gamle firma. Han glæder sig til at gå videre med arbejdsmiljøet i Hede - Danmark. Storspiller i flere lande Med fusionen er HedeDanmark landets største på sit felt her i landet. Men virksomheden arbejder også i bl.a. Tyskland og Letland HedeDanmark er nu Danmarks førende inden for såkaldt grøn service. Selskabet er ledende inden for pleje, udvikling og levering af serviceydelser til skove, det åbne land, have- og park - anlæg samt det åbne rum i byerne. Virksomheden havde i 2009 en omsætning på over 1 mia. kroner. Over medarbejdere Med opkøbet af Skælskør Anlægsgartnere har Hede - Danmark nu over med - arbejdere fordelt over hele landet. Virksomheden arbejder også internationalt. Den har i dag aktiviteter i ni lande og samhandel med omkring 50 lande over hele verden med egne datterselskaber i Tyskland, Letland, Litauen og De Forenede Arabiske Emirater. 11

12 Tryghed tæller Ønsket om fortsat fokus på høj sikkerhed og godt arbejdsmiljø er fælles for de tidligere Skælskørfolk For brolægger Brian Søe mose - gaard er sikkerheden altid med, når han arbejder ude på en plads: Jeg står for bl.a. høreværn til pladsen. De er vigtige, for mange af maskinerne larmer meget. I det hele taget mærker vi, at sikkerheden er skærpet med bl.a. brug af flere hjælpemidler det seneste års tid. Det er godt! Respekt for maskiner Han har nyudlærte Mads Christiansen med sig på arbejdet med legepladsen Oasen i Søndermarken. For ham er sikkert arbejde en selvfølge efter han én gang har klemt hånden i en motorbør: Det var en hurtig kollega, der reddede mig med et tryk på knappen. Ellers havde det set skidt ud! 63-årige Mogens Ib Jørgensen har 50 år på bagen i faget som gravfører. Men han har respekt for maskinerne og de risici, de medfører: Derfor er jeg også forsigtig. Og det betyder meget at vide, at firmaet også går op i sikkert arbejde, siger han. Det kan hurtigt gå galt, siger Mogens Ib Jørgensen, der altid tænker i sikkert arbejde. 12

13 AMO gør dit arbejde sikrere Sikkerhedsudstyret skal altid bruges, er Brian Søermosegaard og Mads Christiansen enige om. Reglerne for den nye arbejdsmiljøorganisation, AMO, trådte i kraft for halvandet år siden og har stor betydning for dit arbejdsmiljø og sikkerhed, når du arbejder. Målet er at sikre et sikrere og sundere arbejdsmiljø ved at arbejde anderledes og mere strategisk med emnerne. Det sker bl.a. ved, at organisere arbejdsmiljøarbejdet, så det lettere bliver integreret i virksomhedens ledelses- og samarbejdsstruktur. Desuden får arbejds - miljørepræsentanterne mere uddannelse, og sikkerheden opprioriteres ved øget indflydelse i f.eks. afdelinger og divisioner på de større arbejdspladser. Omlægningen har også givet nye titler: Sikkerhedsorganisationen (SIO) er blevet til arbejdsmiljøorgani- sationen (AMO) Sikkerhedsgruppe er blevet til arbejdsmiljøgruppe Sikkerhedsudvalg er blevet til arbejdsmiljøudvalg Sikkerhedsrepræsentant (SR) er blevet til arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Arbejdsmiljøgrupper, der arbejder lokalt 13

14 Organisere eller hverve medlemmer? Din lokale fagforening er i gang med et kursus for tillidsvalgte, og vi har fået dette indlæg fra tillidsrepræsentant Pernille Christensen Da jeg meldte mig til dette kursus, var det mest af alt på grund af, at jeg følte mig noget alene med de problemstillinger der med jævne mellemrum dukker op som tillidsrepræsentant. Tænk, hvis der kunne være 5 mennesker på samme arbejdsplads der troede på de samme faglige værdier. Eller måske 10..., og her er det så, at jeg har ramt en meget stor mur. Efter de første 2 dages kursus har jeg mødt 15 andre tillids - repræsentanter der i bund og grund også har deres kampe. Deres problemer er ikke helt de samme, men med deres vinkler på tingene ser det alligevel ikke helt så sort ud, som inden jeg kom. Vi har disse 2 dage brugt tiden på at finde ud af hvordan vi kan få flere medlemmer i 3F. 3F i Frederiksværk-Frederikssund var repræsenteret og gjorde det meget klart, at de ikke var læn - gere væk en et telefonopkald, hvis og når vi skulle få brug for deres hjælp og assistance. Der har været to undervisere fra 3F forbundet, som er kommet med en del værktøjer, som vi har kunne vælge imellem. For hvordan skal vi som 3F ere kunne overbevise andre om, at det er her, de skal være medlemmer, hvis det kun er prisen, der er til diskussion? 14

15 Vi er alle blevet enige om, at vi skal organisere andre, ikke hverve dem. Vi skal arbejde på at kunne overbevise dem, som ikke er medlemmer, om de fordele der er ved at være der. Her ved vi alle, at det ikke er prisen som er fordelen, men meget andet. Fællesskabet og de ting, store som små, som vi kan blive enige på arbejdspladsen, er stadigvæk værd at kæmpe for. Her er vi så nået til noget, som vi alle gerne vil. Både dem der allerede er medlemmer og dem som ikke er det endnu. Vi 15 tillidsrepræsentanter er alle enige om, at det er her vi skal arbejde på at få flere medlemmer. Der står ingen steder, at fordi man er tillidsrepræsentant, skal man som udgangspunkt arbejde alene. Der er ting, som ligger til tillidsrepræsentant at gøre alene, men resten... Det kan og bør vi gøre i fællesskab med de mennesker, vi repræsenter. Vi har til næste kursus fået til opgave at finde den problemstilling som de fleste medarbejdere på vores arbejde har. Den behøver ikke være stor, det skal bare være en, alle medarbejderne er mere eller mindre enige om. Derudover skal vi som tillids - repræsentanter kigge på, hvem der er meningsdanner på vores arbejdsplads. Dette skal gøres, for at vi ikke skal lave alt arbejdet selv, men inddrage de mennesker der altid er der, til at hjælpe os alle sammen. Det virkede lidt som noget af en opgave, men hvis min sidemand på arbejdet, også spørger de andre om hvad de syntes, begynder det at virke meget nemmere. Om vi kan finde de mennesker der kan hjælpe os?? Jeg tror på, at det er muligt, men besvarelsen af dette spørgsmål vil vise sig ved de næste kursusdage. Dette var kun de første 2 dage af kurset, og der vil kommer 2 dage yderligere. Til den tid skulle vi meget gerne være klar med at sætte vores eget projekt på vores arbejdsplads i gang. Vi regner alle med, at der vil dukke problemstillinger op, som vi skal have hjælp med, derfor er der lavet et netværk med 3F og nogle af de tillidsrepræsentanter, der er med til denne opstart på kurset. At organisere flere medlemmer. 15

16 Nyt fra den offentlige gruppe Af Karsten Froeshøj, Faglig sekretær Afdelingerne i Nordsjælland har i et samarbejde før jul kørt alle kirkegårdene igennem og talt med gravere og medhjælpere og gartnere. Det var en meget positiv oplevelse og herligt at få afklaret, hvilke problemer og positive ting, der var for de ansatte. Alle disse oplevelser blev samlet, og afdelingerne har i fællesskab indkaldt alle medarbejdere på kirkegårdene til møde i januar måned, så medarbejderne kunne Alle medarbejdere på kirke - gårdene var indkaldt til møde i januar måned. mødes på tværs af sognene og få talt ud om fremtiden og blive klogere på overenskomster og aftaler. Det er helt sikkert, at sammenholdet vil forsætte, og at det er den rigtige vej, afdelingerne har lagt for at styrke sammenholdet når man arbejder på små arbejdspladser. Så dette arbejde vil helt sikkert forsætte i fremtiden. Ja til frivilligt arbejde Nej til at agere billig arbejdskraft Af Jesper Olsen, Næstformand Flere og flere kommuner begynder at bruge frivillig arbejdskraft til udførsel af småopgaver. Det kan være en kombination af at der leveres fortovsfliser og så sørger grundejerne selv for at lægge fortov, eller indførelse af forældredage i daginstitutionerne hvor legepladsen lige får en overhaling. Argumentet er at kommunen fattes penge og vi derfor kan yde en indsats som giver hjælp til selvhjælp Det lyder jo umiddelbart meget fristende at bruge en lørdag sammen med naboerne hvor man lige lægger fortov eller mødes med de andre forældre og hjælper i børnehaven. Men tænk Jer godt om, før I siger ja til dette arbejde. Det kan være lige præcis Din hjælp, der gør en nabo arbejdsløs. Hvem har ansvaret hvis fortovsflisen ligger skævt, og der er en der snubler og anlægger en forsikringssag? Hvem skal betale, hvis du kommer til skade, når du udfører arbejdet og evt. mister dit job grundet sygdom? De penge kommunen påstår er sparet, skal blot bruges på at udbetale dagpenge til den borger som har mistet sit arbejde. 16

17 Så er vi med igen 1. maj i Frederiksværk Krudtværksfestival Dyrskue i Roskilde Traditionen tro blev 1. maj i 2011 fejret med maner i Skjoldborgparken i Frederiksværk. LO Nordsjælland afholder igen i år 1. maj fest i Skjoldborgparken, Valseværksstræde 5, Frederiksværk i tidsrummet fra kl til Øl og vand kan købes til billige priser. Afdelingen er igen med til Krudtværksfesten, som afholdes lørdag den 5.maj Ligeledes vil vi være at finde på Roskilde Dyrskue i weekenden den juni Her er vi sammen med andre 3F afdelinger. Hvis nogle af Jer medlemmer vil være med på standene, kan I tilmelde Jer i afdelingen til Mette på tlf Hvis I ikke har tid til at stå på standen, så kik forbi os og få en sludder, vi har kaffe på kanden og et smil på læben. Nu håber vi på godt vejr og en hyggelig dag, hvor I kikker forbi. Hilsen fra hele afdelingen 17

18 Nej til østarbejdere i Region Hovedstaden Af Per Seerup Knudsen, regionspolitiker for social - demokraterne 3F s kamp mod de urimelige vilkår for visse rengøringsmedarbejdere under Forenede Rengøring har givet anledning til eftertanke. Kender jeg nogen, som er i samme situation? Har jeg som politiker i Regionsråd Hovedstaden gjort det rigtige? Betyder vores politiske beslutninger, at vi ikke kommer i samme situation med en leverandør, der troede at alt var i orden? Her får du mit svar: Kender jeg nogen, som er i samme situation? Nej, jeg kender ikke nogen og har ikke mødt nogen, der har arbejdet under så ringe vilkår. Havde jeg mødt en person, der arbejdede under øst-arbejder - vilkår, havde min første reaktion været: Tal med din fagforening hurtigt! Har jeg som politiker i Regionsråd Hovedstaden gjort det rigtige? Jeg hader udliciteringer, fordi udliciteringer ender med kun at skabe konkurrence på betalingen for de ansatte! altså kun at skabe ringere løn- og ansættelsesvilkår for de udliciterede medarbejdere! Nogen politiske partier mener, at udlicitering skaber konkurrence om at udføre arbejdet bedst og billigst! Og at det derfor ikke går ud over løn og vilkår for de udliciterede medarbejdere. Men sådan er min oplevelse ikke! Derfor har jeg som politiker i regionsrådet krævet, at vi ikke alene skal stille krav til leverandøren, men også til eventuelle underleverandører. Det er mit politiske værn mod østarbejder -vilkår. Betyder vores politiske beslutninger, at vi ikke kommer i samme situation med en leverandør, der troede at alt var i orden? Det vil kun fremtiden vise, men jeg mener, at vi har gjort, hvad vi kunne for at undgår østarbejder -tilstande. Region Hovedstaden har indgået kontrakt med flere firmaer, som varetager rengøringsopgaver på Amager Hospital, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Hvidovre, samt vinduespolering på flere af hospitalerne. I rengøringskontrakterne er stillet krav om, at leverandøren skal følge gældende arbejds- og lønvilkår på det danske arbejdsmarked. Dette gælder uanset om det er leverandøren selv, der udfører opgaven eller en underleverandør. I regionen bruges underleverandører fx til specialopgaver som måttevask. I regionens rengøringskontrakter og andre tjenesteydelseskontrakter stilles mange krav, men om arbejdsvilkårerne er følgende nok det væsentligste: Leverancerne skal ske med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige: FN s deklaration om menneskerettigheder ILO s deklaration om arbejdstagerrettigheder Rio deklarationen om miljø og udvikling FN s konvention mod korruption Der må ikke benyttes konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. Regionen kan kræve dokumentation herfor ved eventuel begrundet mistanke om overtrædelse heraf. Kontrakten skal opfyldes i overensstemmelse med de grundlæggende, internationalt anerkendte arbejdsstandarder. Det skal sikres at arbejdernes løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvil- 18

19 Leverandøren er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Jeg synes, at det er en stærk politisk beslutning om at vi ikke vil acceptere de elendige vilkår i løn og ansættelse, som er kommet frem i pressen. Jeg er faktisk stolt over, at jeg har været med til at træffe den politiske beslutning om, at vi ikke vil finde os i at få undergravet de løn- og ansættelsesvilkår, som dansk fagbevægelse har fået opbygget igennem mange år. kår, ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende i henhold til en kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter, for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Tilkæmpede rettigheder skal ikke undermineres af nogle få! Derfor tak til 3F for at holde et vågent øje med løn og arbejdsforholdene! Det gavner de berørte østarbejdere, men solidariteten forplanter sig til at være til gavn for alle 3F s medlemmer! Flot gået! Har du skiftet arbejde, telefonnummer eller så aflever denne i afdelingen Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. & by: Telefonnummer: Mobilnummer: Arbejdsplads: 19

20 Fyraftensmøder for alle tillidsvalgte Og andre interesserede Torsdag den 12. april 2012 kl Vi starter med lidt at spise, og derefter kommer Birgith Jørgensen med et oplæg omkring Samtalens Kunst. Deltagerne udfordres, og der arbejdes med emnet i det omfang, det er muligt. Mødet forventes slut kl Husk at oplyse FiU nr ved tilmelding. Onsdag den 2. maj 2012 kl Vi starter med lidt at spise, og derefter kommer Birgith Jørgensen med et oplæg omkring Konflikthåndtering. Deltagerne udfordres, og der arbejdes med emnet i det omfang, det er muligt. Mødet forventes slut kl Husk at oplyse FiU nr ved tilmelding. 20

21 Det sker i afdelingen April 2 Efterlønsklub generalforsamling Fr.sund 10 Efterlønsklub generalforsamling Fr.værk 12 Fyraftensmøde Samtalens Kunst 16 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 17 Fyraftensmøde om efterlønsreformen Fr.sund 23 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 24 Afdelingsgeneralforsamling 30 Efterlønsklubmøde i Fr.sund Juni 4 Industrigruppemøde 4 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 8 Roskilde Dyrskue 9 Roskilde Dyrskue 10 Roskilde Dyrskue 11 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 26 Efterlønsklubmøde i Fr.sund Maj 1 Arbejderbevægelsens internationale kampdag 2 Fyraftensmøde Konflikthåndtering 5 Krudtværksfestival 7 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 8 Efterlønsklubmøde i Fr.værk 14 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 21 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 22 Møde i Offentlig gruppe 28 Afdelingsbestyrelsesmøde 29 Efterlønsklubmøde i Fr.sund Juli 9 Efterlønsklubmøde i Fr.sund Vigtige datoer for Jer på efterløn, orlov, aktiveringsydelse & dagpenge Ydelsesperiode Periode slut Disponibel i pengeinstitut 12, 13, 14, 15 & 16 Søndag d. 22. april Torsdag d. 26. april 17, 18, 19, & 20 Søndag d. 20. maj Torsdag d. 24. maj 21, 22, 23 & 24 Søndag d. 17. juni Torsdag d. 21. juni 25, 26, 27, 28 & 29 Søndag d. 22. juli Torsdag d. 26. juli Husk, at afdelingen holder generalforsamling den 24. april i Frederiksværk 21

22 Vindere af bladkonkurrencen! Vinderne af konkurrencen i sidste nummer er: 1. præmie: Bent Abrahamsen, Frederikssund 2. præmie: Ib Aagaard Nielsen, Ølstykke 3. præmie: Dagmar Jørgensen, Frederiksværk Vinderne er underrettet pr. brev. Prøv en bank, der tænker på andet end penge Havnegade Frederikssund al-bank.dk 22

23 Konkurrence Besvar nedenstående spørgsmål og deltag i lodtrækningen om 1. præmie: Et gavekort 2. præmie: Et gavekort 3. præmie: En æske chokolade Sæt kryds ud for de rigtige svar, der alle kan findes i bladet Hvornår er der afdelingsgeneralforsamling? 1 9. april april april Hvem har overtaget Skælskør anlægsgartnere? 1 HedeDanmark 2 ISS 3 Staten Hvornår kan man tidligst få udbetalt sine eftelønspenge? 1 2. april 2 1. maj 3 1. juli Afleveres i din fagforening senest den 15. maj 2012 Vinderne bliver kontaktet, og navnene bringes i næste nummer af bladet. 23

24 PP Maskinel magasinpost MMP Id. nr Udgiver: 3F Frederiksværk-Frederikssund, Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund Returneres ved varig adresseændring Forholdsregler ved en eventuel konflikt 2012 Hvordan forholder jeg mig op til en eventuel konflikt? Følg med i forhandlingerne gennem dagspressen og din fagforening. Kommer der et forlig, bli ver det sat til urafstemning blandt medlemmerne under de enkelte overenskomster. Alle medlemmer modtager et brev med stemmeseddel og retur - kuvert. Der vil kunne stemmes på visse arbejdspladser, ligesom man kan stemme ved hjælp af telefon eller Internet. Hvad gør jeg, hvis der kommer konflikt? Når konflikten starter, er der vigtigt, at afdelingen har registreret alle medlemmer, der er omfattet af konflikten, således at vi kan udbetale strejkeunderstøttelse. I denne forbindelse skal vi kende dine skatteoplysninger og dit Nemkontonummer. Du skal derfor være forberedt på, at kunne komme i afdelingen den første dag du er i konflikt, for at vi kan få registreret alle din oplysninger. Du vil gennem din Tillidsrepræsentant, hvis der er en sådan på arbejdspladsen, få nærmere besked om, hvornår du eventuelt skal møde. Alle andre må ringe til afdelingen for at spørge eller blot komme i afdelingen. Der må i sådan en situation forventes en del ventetid. Det er vigtigt, at du i denne situation medbringer dit Bikort med skatteoplysninger samt dit Nemkontonummer. I forbindelse med udsendelse af stemmeseddel vil der være nærmere oplysninger om, hvordan du konkret skal forholde dig i tilfælde af en konflikt. Konflikt og ferie Ferielovens 7 stk. 3 siger: Der optjenes ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor lønmodtageren deltager i strejke eller lockout. Hvis en lønmodtager deltager i en strejke eller lockout, når ferien begynder, kan lønmodtager ikke begynde ferien. Hvis ferien ikke er påbegyndt ved strejkens iværksættelse, er det således tale om en ferieforhindring. Medlemmet er derfor ikke berettiget til feriepenge i perioden. Der skal i stedet udbetales strejkeunderstøttelse. I ferielovens 13 fremgår det, at arbejdsgiveren skal fastsætte ny ferie, hvis en lønmodtager ikke kan begynde sin planlagte ferie på grund af lovlig strejke eller lockout. Den nye ferie skal fastsættes, når konflikten er ophørt. Arbejdsgiverens varsel for den nye ferie må ikke være under en måned for hovedferien og 14 dage for øvrig ferie. Derimod, hvis ferien er påbegyndt inden strejken eller lock - outen starter, kan ferien holdes, som under normale forhold. Hvem udbetaler Strejkeunderstøttelse, og hvad får jeg? Det er 3F og ikke A-kassen, der udbetaler strejkeunderstøttelse. 3F har besluttet, at denne understøttelse svarer til dagpenge ved ledighed, som er kr. 788,- pr dag. Du kan få strejkeunderstøttelse fra 3F, hvis du er indmeldt i 3F senest en måned før første konfliktvarsel afgives. Det er besluttet, at der ikke opkræves strejkekontingent. Hvis en konflikt bliver iværksat, skal du som hovedregel ikke møde på arbejde. Er du i tvivl, ring eller kig forbi afdelingen. Der vil i nogle tilfælde være behov for at etablere blokader og andre aktioner mod virksomhederne, der prøver at unddrage sig konflikten. Du vil derfor på informationsmøderne blive bedt om at deltage i sådanne aktioner. Hvis du herved bruger egen bil til transport, vil du få kørselsgodtgørelse af 3F. Husk på at en strejke er en faglig aktion for bedre løn- og arbejdsforhold, og ikke en ferie. Vil du vide mere, så ring blot til 3F Frederiksværk-Frederikssund på

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

LOKALnyt. Frederik blev fyret fra sin læreplads. 3F hjalp ham med at finde en ny. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt. Frederik blev fyret fra sin læreplads. 3F hjalp ham med at finde en ny. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund LOKALnyt Medlemsblad for F Frederiksværk Frederikssund Frederik blev fyret fra sin læreplads Vinter 009 F hjalp ham med at finde en ny INDHOLD Åbningstider E-MAIL & WWW Leder... Nyt fra faglig afdeling...

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent?

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Fag og Arbejde Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring og

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil 140917 Ole Holtse Olsen Formand 88 92 45 78 Mobil 27 87 11 05 ole.olsen@3f.dk Martin Kruse Næstformand 88 92 45 55 Mobil 28 94 74 55 martin.kruse@3f.dk Anne Gregersen A-kasseleder 88 92 45 68 Mobil 24

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor 1. Navn. Klubbens navn er:... (herefter kaldet Klubben) 2. Formål. Klubbens formål er, at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere