LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund"

Transkript

1 Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens Ib Jørgensen går op i sikkerheden, når han arbejder Læs historien side FAGLIGT FÆLLES FORBUND FOTO: MIKAEL HJULER

2 Indhold Leder 3 Generalforsamling 5 Nyt fra faglig afdeling 6 Møder om efterlønsreformen 8 Aktivitetskalender 21 Konkurrence 23 KONTORERNE I FREDERIKSVÆRK & FREDERIKSSUND HAR ÅBENT: Mandag fredag kl Torsdag tillige kl OG I STENLØSE: Mandag kl Torsdag kl & samt efter aftale Hjemmeside: frederiksvaerk-frederikssund AFDELINGENS ADRESSER ER: Aase Hansen Vej 10, 3300 Frederiksværk Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund Mølledammen 22, 3660 Stenløse Deadline for indlæg til nr. 32 er 15/ Deadline for indlæg til nr. 33 er 15/ Afleveret til trykker d. 15/ Lokalnyt for 3F Fr.værk-Fr.sund nummer 31 Oplag: eksemplarer Ansvarshavende: Jesper Olsen Salg og tryk: Holbæk Kontorforsyning en gros mobil Layout: Karen Hedegaard Ring til fagforeningen i lokalområdet, hvis du har brug for faglig bistand: HOVEDNUMMER FAX SEKRETARIAT Mette Høyrup FAGLIG AFDELING Byggegruppen Claus Bo Jensen Mobil Opmåler John Kongeskov Industrigruppen Jarnil Larsen Mobil Transportgruppen Jesper Olsen Mobil Jarnil Larsen Mobil Den offentlige gruppe Karsten Froeshøj Mobil Solveig Frisch Mobil Den grønne gruppe Karsten Froeshøj Mobil Privat service Solveig Frisch Mobil DAGLIG LEDELSE Formand Aino Reffs Mobil Næstformand Jesper Olsen Mobil A-kasseleder Jan Olsen Mobil A-KASSEN Anne Rita Jacobsen Lena Hansen Lone Christensen Palle Kristensen Sanne Hornecker Thomas Bidstrup ØKONOMISK AFDELING Lisbeth Andrup Hansen Niels Nedergaard SOCIALRÅDGIVERORDNINGEN Telefontid mandag torsdag kl Susan Bahn Nielsen Troels Lindberg

3 Endnu et eksempel på, at den økonomiske krise rammer skævt AF AINO REFFS, FORMAND LEDER Overenskomstforhandlingerne på Industri-, bygge-, og transportområdet, enkelte grønne områder og privat service, hotel og restauration er ved at være færdigforhandlede, og vil snart blive sendt til urafstemning. Mærkbart rigere bliver ingen af forhandlingsresultatet, med der er åbnet mulighed for nye og forbedrede muligheder. I hovedtræk kan nævnes en fleksibilitet i forældreorloven. Mulighed for seniorordning, hvis der er lokal enighed. Uddannelse i fordelingsperioder med fuld løn. Ret til løn under sygdom efter seks måneders ansættelse. En mindre regulering af genetillæggene (1,4% i 2012 og igen i 2013) og minimallønssatserne hæves med 1,35 kr. i 2012 og 1,35 kr. i Det er bemærkelsesværdigt, at byggeriet ikke i forhandlingsresultatet kunne nå til enighed om bekæmpelse af social dumpning. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, at der med østeuropæiske lønninger på det danske arbejdsmarked skabes A- og B-mennesker. Det er i høj grad også konkurrenceforvridende, især mindre erhvervsdrivende bliver udkonkurrerede, hvis ikke bygherrerne bliver tvunget til at sikre, at også underleverandører har overenskomstsikrede forhold. Lige vilkår for arbejdsgivere og lønmodtagere er et must, hvis de danske arbejdspladser skal sikres i fremtiden. Det er arbejdsvilkårene for de næste to år, det handler om, så det er vigtigt at alle stemme - berettigede afgiver sin stemme. Af hensyn til demokratiet er det i særdeleshed vigtigt, at mere end 40% afgiver sin stemme. Hvis mindre end 40% af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen kræves, at mindst 25% af de stemmeberettigende har stemt imod forslaget, for at forkaste mæglingsforslaget. Hvis mæglingsforslaget bliver nedstemt, skal man, for at modtage konfliktunderstøttelse, som udgangspunkt have været medlem en måned før overenskomstens udløb. Det er ikke kun overenskomst - resultatet der bærer præg af finanskrisen, ledigheden er fortsat meget høj, og det er fristende at hæve det indbetalte efterløns - bidrag som en her og nu løsning på den økonomiske situation. Jeg håber, at alle tænker sig rigtigt godt om, inden det opsparede efterlønsbidrag hæves, det er jo ikke kun efterlønnen, der fravælges, det er også retten til seniorjob. Og der er ingen fortrydelsesret, når pengene først er udbetalt. Men du kan stadig nå at komme til informationsmøde i afdelingen, hvis du er i tvivl om, hvad det betyder for dig, inden du træffer det endelige valg. 3

4 Opråb til Elever Kære elever, den er stadig helt gal. Det kan altså ikke nytte noget, at I altid tror, at jeres mester giver jer det rigtige i løn. Afdelingen kører en masse sager, hvor I bliver underbetalt, og det er ikke små beløb, vi taler om. De sidste 3 sager, afdelingen har kørt, strækker sig fra kr til kr for et lærlinge forløb. Det tager lige det sjove af ungdomslivet, byturene og måske nye mobiltelefoner. Når man i forvejen ikke har den store svendeløn, så kan det ikke være rigtigt, at man måned efter måned bliver betalt med mindre, end overenskomsten foreskriver. Alle elever skal aflønnes efter den gældende overenskomst, uanset om mester ingen overenskomst har med resten af personalet. Det tager en frygtelig tid for afdelingen efterfølgende, at skulle overbevise mestrene om, at de stadig skylder jer penge, når I ikke er ansat i firmaet længere. Der, hvor det som reglen går helt galt, er den 1. marts, her stiger lønningerne i overenskomsten. Ligeledes skal der altid regnes baglæns, det vil sige, at hele det sidste år af læretiden er man 4. års elev, og det har indflydelse på det første år, som mange gange kun skal afregnes i få måneder. Og så endnu et opråb: Før dagbog over arbejdstimer og over - arbejde, få en lommebog i afdelingen og husk, at gemme jeres lønsedler, kom bare op til os, og få en mappe hvor lønsedlerne kan sættes i, vi bider ikke. Vi ligger også inde med overenskomster for jeres områder, og så er vi altid friske til, at få en sludder om lønninger og arbejdsliv, også for elever. Det er ikke, fordi medlemskab af 3F slår bunden ud af jeres økonomi, 1 krone om dagen som lærling, hvis man bliver underbetalt med ca. kr om måneden, og så er der altså fordelene ved medlemskabet. Det er kun 3F, som kan rejse sagerne efterfølgende, for det er os der har overenskomsterne, og ikke dem, der lokker med billigt eller gratis medlemskab, vi er en fagforening og ikke en tilbudsvare, og hos os er du medlem, ikke kunde. Skulle du arbejde sammen med andre elever, som stadig ikke har set fordelene i at være medlem af den rigtige fagforening, så aftal et møde med os, og få Jeres elevlønninger gået efter i sømmene. I er altid velkommen til at ringe til os for at høre nærmere. Med uddannelses hilsen Solvej og Karsten Tlf.:

5 Ordinær generalforsamling I Gjethuset, Gjethusgade 5, Frederiksværk tirsdag den 24. april 2012 kl (spisning fra kl ) Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning 4. Regnskab 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Personvalg a) 1 A-kasseleder for tre år Jan Olsen b) 4 bestyrelsesmedlemmer for tre år Poul Andersen Offentlig Frank Christensen Byg Susanne Juul Jensen Industri Hans Jørgen Olsen Transport c) 5 bestyrelsessuppleanter for et år Maria Løvkvist Lejf Svanbjerg Larsen Benjamin Skovgaard Lone Jensen Klaus Höver d) 1 Statsautoriseret Revisor Revisionsinstituttet e) 1 Bilagskontrollanter for tre år Kim Jensen f) 1 Bilagskontrollant suppleant Kristian Jørgensen g) 4 Fanebærere Jesper Olsen Jørn Nielsen Mogens Mejsner h) Fanebærer suppleanter Lars Juul 8. Eventuelt Forslag (herunder personvalg) som ønskes behandlet af generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden kan hentes i afdelingen den 18. april Der vil fra kl være en lettere anretning, øl, vand og kaffe. Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding nødvendig og skal ske til afdelingen senest fredag den 20. april, ring tlf eller send en mail til Vel mødt På bestyrelsens vegne Aino Reffs 5

6 Arbejdsmarked: Faglige sager i 2011 Af Jesper Olsen, Næstformand I Frederikssund Kommune har vi brugt meget tid på at hjælpe de medlemmer som blev udliciteret i 2010 det være sig med forkerte lønudbetalinger, opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelser. Der er truffet beslutning om, at vej & park skal konkurrence - udsættes, og vi forventer en afklaring på dette midt på foråret. Transportområdet har været præget af mange efterbetalingssager og konkurser. Det hæderkronede busselskab Sims gik konkurs op til årsskiftet 2011 og efter et forsøg på at genopstå gik det så konkurs igen i december Vi håber nu at inde - haveren opgiver at drive virksomhed. På industriområdet er der stadig en afmatning, dette kan da også mærkes på de sager vi får ind. Det tyder på at medarbejderne af frygt for at miste jobbet, finder sig i mere og mere inden de henvender sig i fagforeningen. Byggeriet, som jo skulle blive spydspidsen i opsvinget, har haft endnu et år med høj ledighed. Vi venter spændt på at regeringens løfter bliver udmøntet, så vi kan få gang i renovering af offentlige bygninger og anlægsarbejde. Dette er en del af den samlede beretning, som skal behandles på afdelingens generalforsamling den 24. april I Torup sogn blev der sendt valgobservatører ud fra Stiftet, da der skulle holdes valg til menighedsrådet. Dette valg var resultatet af en årelang kamp for anstændige løn og arbejdsforhold som den lokale tillidsrepræsentant og fagforeningen har kæmpet. Nu får medarbejderne den rigtige løn, og specielt det psykiske arbejdsmiljø har fået et løft. Mindst 1,7 millioner kroner har de faglige hentet hjem til medlemmer i 2011 De sager, afdelingen har vundet, er fordelt som følger: Lønsager Afskedigelsessager Manglende pensionsindbetaling Manglende ansættelsesbevis Feriesager LG(Konkurser) Herudover er der G-dage samt bod tilgået afdelingen. Disse beløb dækker over dokumenterede inddrivelser til medlemmerne. Derudover mangler der stadig enkelte slutafregninger på konkurser, samt alle de sager som bliver løst ved, at vi ringer til arbejdsgiverne og får løst problemerne her. Disse tal burde få enhver til at tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger en af de alternative kuponhæftefagforeninger. 6

7 Arbejdsmiljø Har stadig høj prioritet i det faglige arbejde. Det er lykkedes at stable et udvalg på benene, og dette skulle gerne sikre, dels at vi fastholder fokus men også at vi kan få nogle mere målrettede aktiviteter for vores arbejdsmiljørepræsentanter. På arbejdsskadesagsområdet har niveauet ligget på godt 10 millioner gennem de sidste år. Og det fortsætter desværre, for det er et klart tegn på at arbejdsmiljøet halter på alt for mange arbejdspladser. Det er bydende nødvendigt, at den nye regering straks påbegynder en gennemgående renovering af lovgivningen, så vi kan få sat fokus på det forebyggende arbejde og sat en stopper for de virksomheder, der stadig spekulerer i dårligt arbejdsmiljø. SPAR kr. HVERT ÅR Familie- og indboforsikring med ekstra god dækning til kr. om året Som du måske ved, har dit fagforbund lavet en aftale med Alka om en særlig familie- og indboforsikring, der både dækker bedre og koster mindre. Prisen for Forbunds Familieforsikringen er kr. (2011) om året. Medlemmer som samler familie- bil- og husforsikring i Alka sparer i gennemsnit kr. om året. Bestil et uforpligtende forsikringstjek på alka.dk eller ring til os på

8 Skattefri udbetaling af efterlønsbidraget Alle medlemmer, der har indbetalt efterlønsbidrag og ikke er fyldt 60 år d. 1/4 2012, burde på nuværende tidspunkt have modtaget et brev fra forbundet om udbetaling af efterlønsbidraget. Udbetalingen kan ske i perioden 2/4 til og med 1/ Det er meget fristende at få tilbudt ca kr. skattefrit. Jeg vil dog meget kraftigt opfordre til at overveje dette tilbud, før man tager imod det. Hvis man hæver efterlønsbidraget, siger man nej til at kunne gå på efterløn. Man siger også nej til muligheden for at kunne få et såkaldt seniorjob, hvis man mister dagpengeretten op til 5 år, før man kan gå på efterløn. Når man betaler efterlønsbidrag, er man sikret en indtægt i op til 7 år før efterlønsalderen (2 år på dagpenge og 5 år i seniorjob). I det seneste nummer af Fag - bladet er der en artikel om de nye efterlønsregler. På hjemmesiden kan man beregne sin egen efterløns - alder og se mere om udbetaling af skattefri præmie. Hvornår er du født? Se, hvad reglerne betyder for dig Født før 1/1 1954: Uændrede regler Født i perioden 1/ til og med 31/ : Gradvis senere overgang til efterløn. Man kan få efterløn i 5 år. Modregning af pension følger de nuværende regler. Født i perioden 1/ til og med 30/6 1959: Gradvis senere overgang til efterløn. Antal år på efterløn nedsættes også gradvis. Efterløn er stadig med en startsats på 91% af dagpengene. Født i perioden 1/ til og med 31/ : Overgang til efterløn som 64 årig og ret til folkepension som 67 årig = 3 år på efterløn. Efterløn i alle 3 år på 100% af dagpengene = max kr. Født fra og med 1/1 1963: Overgang til efterløn som 65 årig og ret til folkepension som 68 årig. Efterløn i alle 3 år på 100% af dagpengene = max kr. Efterløns- og pensionsalderen kan sættes op i takt med, at vores levetid stiger. Fælles for alle født fra og med 1/1 1956: Modregning af pension forhøjes. 8

9 Møder i afdelingen om de nye efterlønsregler Vi holder 2 informationsmøder om de nye efterlønsregler Torsdag d. 29. marts kl Aase Hansens Vej 10 i Frederiksværk Tirsdag d. 17. april kl Jernbanegade 38 i Frederikssund. På disse møder er man velkommen til at tage en ledsager med. Da vi serverer lidt mad, er tilmelding nødvendig senest 3 dage før mødet. Tilmelding sker ved at ringe til afdelingen på tlf Mette eller på afdelingens hjemmeside 9

10 Grå og grønne rykker op i sikker Superliga 3f erne i Skælskør Anlægsgartnere er vant til at spille på førsteholdet, når det gælder park og anlæg. Med HedeDanmarks opkøb af virksomheden rykker de op i Superligaen til et væld af spændende nye opgaver i ind- og udland AF JOURNALIST HELLE JØRGENSEN FOTO: MIKAEL HJULER Skælskør Anlægsgartnere har hidtil været en af de største spillere, når det gælder markedet for anlæg af grønne områder, stenbelægninger og miljøpleje. Men med udgangen af februar overtog HedeDanmark den 40 år gamle virksomhed, som via sin tidligere Ølstykkeafdeling beskæftiger en række 3F ere fra Frederiksværk og Frederikssund. Med opkøbet får 350 medarbejdere fra Sjælland og Fyn nu ny arbejdsgive og 700 nye kolleger. Og de er med til at gøre Hede- Danmark til landets største inden for belægningsarbejder og grøn service. Tjek på sikkerheden Skælskørvirksomheden var ellers netop i gang med at finpudse sit miljø- og sikkerhedsarbejde. Standarden har altid været høj. Men nu skulle den have en tand ekstra med den nye arbejdsmiljølov, fortæller Lejf Svanebjerg Larsen. Han har været såkaldt græsformand og arbejdsmiljørepræsentant gennem seks år i Skælskørfirmaet. Skælskør Anlægsgartnere har altid været på forkant med sikkert arbejde og godt arbejdsmiljø, konstaterer græsformanden. Men De nye AMO-regler gør, at flere kan og skal deltage i sikkerhedsarbejdet. Det er en fordel, mener Lejf Svanebjerg Larsen. med de nye regler for organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, kan man gøre det endnu bedre. Og det var vi i gang med via forskellige projekter og nye måder at arbejde på. En farlig branche Han håber og tror, at det gode arbejde fortsætter i HedeDanmark. Og han kan være helt rolig, forsikrer Preben Lunding, der er daglig sikkerhedsleder for grøn service og specialkonsulent i virksomheden. Vi har altid haft store ambitioner på arbejdsmiljøområdet, fortæller Preben Lunding. Selvfølgelig ønsker vi en arbejdsplads, hvor medarbejderne kan være sikre på at komme hele hjem hver dag. Men det er en branche, der har nogle indbyggede fareelementer, som kræver konstant opmærksomhed, understreger han. Det gælder f.eks. tunge løft, ujævnt terræn, manglende instruktion af specielt nyansatte, manglende sikkerhedsudstyr m.m. For at gøre arbejdspladsen så sikker som muligt kræver det, at alle tænker sikkerhed både i forhold til sig selv og kollegerne, siger Preben Lunding. Derfor er den største udfordring også at få det ind som en naturlig del af arbejdsdagen for hver enkelt medarbejder. Ulykkestal skal ned HedeDanmark har bl.a. lavet otte sikkerhedsfoldere sidste år, som er delt ud til alle medarbejdere og desuden ligger i alle arbejdsbiler sammen med virksomhedens egen arbejdsmiljømappe. Men det skal gentages igen og igen, at vi alle sammen skal tænke os om, siger Preben Lunding. Hans erfaring er, at det går galt, når det indimellem går lige hurtigt nok ude på pladserne. Vi har set et fald i antallet af sygefraværsdage pga. arbejdsulykker de seneste år. Alligevel 10

11 ligger vi med gennemsnitligt 20 ulykker årligt, hvor halvdelen sker i grøn service. Faldet i sygedage ser vi som tegn på at ulykkerne er blevet mindre alvorlige. Alligevel er det er klart mål, at ulykkes - tallet skal nedbringes, fastslår han. Det er sød musik i Lejf Svanebjerg Larsens ører: Jeg vil helt sikkert arbejde videre med sikkerhed og arbejdsmiljø i HedeDanmark, og de er heldigvis på rette spor, konstaterer han. Lejf Svanebjerg Larsen har væres græsformand og arbejdet med sikkerhed seks år i det gamle firma. Han glæder sig til at gå videre med arbejdsmiljøet i Hede - Danmark. Storspiller i flere lande Med fusionen er HedeDanmark landets største på sit felt her i landet. Men virksomheden arbejder også i bl.a. Tyskland og Letland HedeDanmark er nu Danmarks førende inden for såkaldt grøn service. Selskabet er ledende inden for pleje, udvikling og levering af serviceydelser til skove, det åbne land, have- og park - anlæg samt det åbne rum i byerne. Virksomheden havde i 2009 en omsætning på over 1 mia. kroner. Over medarbejdere Med opkøbet af Skælskør Anlægsgartnere har Hede - Danmark nu over med - arbejdere fordelt over hele landet. Virksomheden arbejder også internationalt. Den har i dag aktiviteter i ni lande og samhandel med omkring 50 lande over hele verden med egne datterselskaber i Tyskland, Letland, Litauen og De Forenede Arabiske Emirater. 11

12 Tryghed tæller Ønsket om fortsat fokus på høj sikkerhed og godt arbejdsmiljø er fælles for de tidligere Skælskørfolk For brolægger Brian Søe mose - gaard er sikkerheden altid med, når han arbejder ude på en plads: Jeg står for bl.a. høreværn til pladsen. De er vigtige, for mange af maskinerne larmer meget. I det hele taget mærker vi, at sikkerheden er skærpet med bl.a. brug af flere hjælpemidler det seneste års tid. Det er godt! Respekt for maskiner Han har nyudlærte Mads Christiansen med sig på arbejdet med legepladsen Oasen i Søndermarken. For ham er sikkert arbejde en selvfølge efter han én gang har klemt hånden i en motorbør: Det var en hurtig kollega, der reddede mig med et tryk på knappen. Ellers havde det set skidt ud! 63-årige Mogens Ib Jørgensen har 50 år på bagen i faget som gravfører. Men han har respekt for maskinerne og de risici, de medfører: Derfor er jeg også forsigtig. Og det betyder meget at vide, at firmaet også går op i sikkert arbejde, siger han. Det kan hurtigt gå galt, siger Mogens Ib Jørgensen, der altid tænker i sikkert arbejde. 12

13 AMO gør dit arbejde sikrere Sikkerhedsudstyret skal altid bruges, er Brian Søermosegaard og Mads Christiansen enige om. Reglerne for den nye arbejdsmiljøorganisation, AMO, trådte i kraft for halvandet år siden og har stor betydning for dit arbejdsmiljø og sikkerhed, når du arbejder. Målet er at sikre et sikrere og sundere arbejdsmiljø ved at arbejde anderledes og mere strategisk med emnerne. Det sker bl.a. ved, at organisere arbejdsmiljøarbejdet, så det lettere bliver integreret i virksomhedens ledelses- og samarbejdsstruktur. Desuden får arbejds - miljørepræsentanterne mere uddannelse, og sikkerheden opprioriteres ved øget indflydelse i f.eks. afdelinger og divisioner på de større arbejdspladser. Omlægningen har også givet nye titler: Sikkerhedsorganisationen (SIO) er blevet til arbejdsmiljøorgani- sationen (AMO) Sikkerhedsgruppe er blevet til arbejdsmiljøgruppe Sikkerhedsudvalg er blevet til arbejdsmiljøudvalg Sikkerhedsrepræsentant (SR) er blevet til arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Arbejdsmiljøgrupper, der arbejder lokalt 13

14 Organisere eller hverve medlemmer? Din lokale fagforening er i gang med et kursus for tillidsvalgte, og vi har fået dette indlæg fra tillidsrepræsentant Pernille Christensen Da jeg meldte mig til dette kursus, var det mest af alt på grund af, at jeg følte mig noget alene med de problemstillinger der med jævne mellemrum dukker op som tillidsrepræsentant. Tænk, hvis der kunne være 5 mennesker på samme arbejdsplads der troede på de samme faglige værdier. Eller måske 10..., og her er det så, at jeg har ramt en meget stor mur. Efter de første 2 dages kursus har jeg mødt 15 andre tillids - repræsentanter der i bund og grund også har deres kampe. Deres problemer er ikke helt de samme, men med deres vinkler på tingene ser det alligevel ikke helt så sort ud, som inden jeg kom. Vi har disse 2 dage brugt tiden på at finde ud af hvordan vi kan få flere medlemmer i 3F. 3F i Frederiksværk-Frederikssund var repræsenteret og gjorde det meget klart, at de ikke var læn - gere væk en et telefonopkald, hvis og når vi skulle få brug for deres hjælp og assistance. Der har været to undervisere fra 3F forbundet, som er kommet med en del værktøjer, som vi har kunne vælge imellem. For hvordan skal vi som 3F ere kunne overbevise andre om, at det er her, de skal være medlemmer, hvis det kun er prisen, der er til diskussion? 14

15 Vi er alle blevet enige om, at vi skal organisere andre, ikke hverve dem. Vi skal arbejde på at kunne overbevise dem, som ikke er medlemmer, om de fordele der er ved at være der. Her ved vi alle, at det ikke er prisen som er fordelen, men meget andet. Fællesskabet og de ting, store som små, som vi kan blive enige på arbejdspladsen, er stadigvæk værd at kæmpe for. Her er vi så nået til noget, som vi alle gerne vil. Både dem der allerede er medlemmer og dem som ikke er det endnu. Vi 15 tillidsrepræsentanter er alle enige om, at det er her vi skal arbejde på at få flere medlemmer. Der står ingen steder, at fordi man er tillidsrepræsentant, skal man som udgangspunkt arbejde alene. Der er ting, som ligger til tillidsrepræsentant at gøre alene, men resten... Det kan og bør vi gøre i fællesskab med de mennesker, vi repræsenter. Vi har til næste kursus fået til opgave at finde den problemstilling som de fleste medarbejdere på vores arbejde har. Den behøver ikke være stor, det skal bare være en, alle medarbejderne er mere eller mindre enige om. Derudover skal vi som tillids - repræsentanter kigge på, hvem der er meningsdanner på vores arbejdsplads. Dette skal gøres, for at vi ikke skal lave alt arbejdet selv, men inddrage de mennesker der altid er der, til at hjælpe os alle sammen. Det virkede lidt som noget af en opgave, men hvis min sidemand på arbejdet, også spørger de andre om hvad de syntes, begynder det at virke meget nemmere. Om vi kan finde de mennesker der kan hjælpe os?? Jeg tror på, at det er muligt, men besvarelsen af dette spørgsmål vil vise sig ved de næste kursusdage. Dette var kun de første 2 dage af kurset, og der vil kommer 2 dage yderligere. Til den tid skulle vi meget gerne være klar med at sætte vores eget projekt på vores arbejdsplads i gang. Vi regner alle med, at der vil dukke problemstillinger op, som vi skal have hjælp med, derfor er der lavet et netværk med 3F og nogle af de tillidsrepræsentanter, der er med til denne opstart på kurset. At organisere flere medlemmer. 15

16 Nyt fra den offentlige gruppe Af Karsten Froeshøj, Faglig sekretær Afdelingerne i Nordsjælland har i et samarbejde før jul kørt alle kirkegårdene igennem og talt med gravere og medhjælpere og gartnere. Det var en meget positiv oplevelse og herligt at få afklaret, hvilke problemer og positive ting, der var for de ansatte. Alle disse oplevelser blev samlet, og afdelingerne har i fællesskab indkaldt alle medarbejdere på kirkegårdene til møde i januar måned, så medarbejderne kunne Alle medarbejdere på kirke - gårdene var indkaldt til møde i januar måned. mødes på tværs af sognene og få talt ud om fremtiden og blive klogere på overenskomster og aftaler. Det er helt sikkert, at sammenholdet vil forsætte, og at det er den rigtige vej, afdelingerne har lagt for at styrke sammenholdet når man arbejder på små arbejdspladser. Så dette arbejde vil helt sikkert forsætte i fremtiden. Ja til frivilligt arbejde Nej til at agere billig arbejdskraft Af Jesper Olsen, Næstformand Flere og flere kommuner begynder at bruge frivillig arbejdskraft til udførsel af småopgaver. Det kan være en kombination af at der leveres fortovsfliser og så sørger grundejerne selv for at lægge fortov, eller indførelse af forældredage i daginstitutionerne hvor legepladsen lige får en overhaling. Argumentet er at kommunen fattes penge og vi derfor kan yde en indsats som giver hjælp til selvhjælp Det lyder jo umiddelbart meget fristende at bruge en lørdag sammen med naboerne hvor man lige lægger fortov eller mødes med de andre forældre og hjælper i børnehaven. Men tænk Jer godt om, før I siger ja til dette arbejde. Det kan være lige præcis Din hjælp, der gør en nabo arbejdsløs. Hvem har ansvaret hvis fortovsflisen ligger skævt, og der er en der snubler og anlægger en forsikringssag? Hvem skal betale, hvis du kommer til skade, når du udfører arbejdet og evt. mister dit job grundet sygdom? De penge kommunen påstår er sparet, skal blot bruges på at udbetale dagpenge til den borger som har mistet sit arbejde. 16

17 Så er vi med igen 1. maj i Frederiksværk Krudtværksfestival Dyrskue i Roskilde Traditionen tro blev 1. maj i 2011 fejret med maner i Skjoldborgparken i Frederiksværk. LO Nordsjælland afholder igen i år 1. maj fest i Skjoldborgparken, Valseværksstræde 5, Frederiksværk i tidsrummet fra kl til Øl og vand kan købes til billige priser. Afdelingen er igen med til Krudtværksfesten, som afholdes lørdag den 5.maj Ligeledes vil vi være at finde på Roskilde Dyrskue i weekenden den juni Her er vi sammen med andre 3F afdelinger. Hvis nogle af Jer medlemmer vil være med på standene, kan I tilmelde Jer i afdelingen til Mette på tlf Hvis I ikke har tid til at stå på standen, så kik forbi os og få en sludder, vi har kaffe på kanden og et smil på læben. Nu håber vi på godt vejr og en hyggelig dag, hvor I kikker forbi. Hilsen fra hele afdelingen 17

18 Nej til østarbejdere i Region Hovedstaden Af Per Seerup Knudsen, regionspolitiker for social - demokraterne 3F s kamp mod de urimelige vilkår for visse rengøringsmedarbejdere under Forenede Rengøring har givet anledning til eftertanke. Kender jeg nogen, som er i samme situation? Har jeg som politiker i Regionsråd Hovedstaden gjort det rigtige? Betyder vores politiske beslutninger, at vi ikke kommer i samme situation med en leverandør, der troede at alt var i orden? Her får du mit svar: Kender jeg nogen, som er i samme situation? Nej, jeg kender ikke nogen og har ikke mødt nogen, der har arbejdet under så ringe vilkår. Havde jeg mødt en person, der arbejdede under øst-arbejder - vilkår, havde min første reaktion været: Tal med din fagforening hurtigt! Har jeg som politiker i Regionsråd Hovedstaden gjort det rigtige? Jeg hader udliciteringer, fordi udliciteringer ender med kun at skabe konkurrence på betalingen for de ansatte! altså kun at skabe ringere løn- og ansættelsesvilkår for de udliciterede medarbejdere! Nogen politiske partier mener, at udlicitering skaber konkurrence om at udføre arbejdet bedst og billigst! Og at det derfor ikke går ud over løn og vilkår for de udliciterede medarbejdere. Men sådan er min oplevelse ikke! Derfor har jeg som politiker i regionsrådet krævet, at vi ikke alene skal stille krav til leverandøren, men også til eventuelle underleverandører. Det er mit politiske værn mod østarbejder -vilkår. Betyder vores politiske beslutninger, at vi ikke kommer i samme situation med en leverandør, der troede at alt var i orden? Det vil kun fremtiden vise, men jeg mener, at vi har gjort, hvad vi kunne for at undgår østarbejder -tilstande. Region Hovedstaden har indgået kontrakt med flere firmaer, som varetager rengøringsopgaver på Amager Hospital, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Hvidovre, samt vinduespolering på flere af hospitalerne. I rengøringskontrakterne er stillet krav om, at leverandøren skal følge gældende arbejds- og lønvilkår på det danske arbejdsmarked. Dette gælder uanset om det er leverandøren selv, der udfører opgaven eller en underleverandør. I regionen bruges underleverandører fx til specialopgaver som måttevask. I regionens rengøringskontrakter og andre tjenesteydelseskontrakter stilles mange krav, men om arbejdsvilkårerne er følgende nok det væsentligste: Leverancerne skal ske med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige: FN s deklaration om menneskerettigheder ILO s deklaration om arbejdstagerrettigheder Rio deklarationen om miljø og udvikling FN s konvention mod korruption Der må ikke benyttes konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. Regionen kan kræve dokumentation herfor ved eventuel begrundet mistanke om overtrædelse heraf. Kontrakten skal opfyldes i overensstemmelse med de grundlæggende, internationalt anerkendte arbejdsstandarder. Det skal sikres at arbejdernes løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvil- 18

19 Leverandøren er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Jeg synes, at det er en stærk politisk beslutning om at vi ikke vil acceptere de elendige vilkår i løn og ansættelse, som er kommet frem i pressen. Jeg er faktisk stolt over, at jeg har været med til at træffe den politiske beslutning om, at vi ikke vil finde os i at få undergravet de løn- og ansættelsesvilkår, som dansk fagbevægelse har fået opbygget igennem mange år. kår, ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende i henhold til en kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter, for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Tilkæmpede rettigheder skal ikke undermineres af nogle få! Derfor tak til 3F for at holde et vågent øje med løn og arbejdsforholdene! Det gavner de berørte østarbejdere, men solidariteten forplanter sig til at være til gavn for alle 3F s medlemmer! Flot gået! Har du skiftet arbejde, telefonnummer eller så aflever denne i afdelingen Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. & by: Telefonnummer: Mobilnummer: Arbejdsplads: 19

20 Fyraftensmøder for alle tillidsvalgte Og andre interesserede Torsdag den 12. april 2012 kl Vi starter med lidt at spise, og derefter kommer Birgith Jørgensen med et oplæg omkring Samtalens Kunst. Deltagerne udfordres, og der arbejdes med emnet i det omfang, det er muligt. Mødet forventes slut kl Husk at oplyse FiU nr ved tilmelding. Onsdag den 2. maj 2012 kl Vi starter med lidt at spise, og derefter kommer Birgith Jørgensen med et oplæg omkring Konflikthåndtering. Deltagerne udfordres, og der arbejdes med emnet i det omfang, det er muligt. Mødet forventes slut kl Husk at oplyse FiU nr ved tilmelding. 20

21 Det sker i afdelingen April 2 Efterlønsklub generalforsamling Fr.sund 10 Efterlønsklub generalforsamling Fr.værk 12 Fyraftensmøde Samtalens Kunst 16 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 17 Fyraftensmøde om efterlønsreformen Fr.sund 23 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 24 Afdelingsgeneralforsamling 30 Efterlønsklubmøde i Fr.sund Juni 4 Industrigruppemøde 4 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 8 Roskilde Dyrskue 9 Roskilde Dyrskue 10 Roskilde Dyrskue 11 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 26 Efterlønsklubmøde i Fr.sund Maj 1 Arbejderbevægelsens internationale kampdag 2 Fyraftensmøde Konflikthåndtering 5 Krudtværksfestival 7 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 8 Efterlønsklubmøde i Fr.værk 14 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 21 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 22 Møde i Offentlig gruppe 28 Afdelingsbestyrelsesmøde 29 Efterlønsklubmøde i Fr.sund Juli 9 Efterlønsklubmøde i Fr.sund Vigtige datoer for Jer på efterløn, orlov, aktiveringsydelse & dagpenge Ydelsesperiode Periode slut Disponibel i pengeinstitut 12, 13, 14, 15 & 16 Søndag d. 22. april Torsdag d. 26. april 17, 18, 19, & 20 Søndag d. 20. maj Torsdag d. 24. maj 21, 22, 23 & 24 Søndag d. 17. juni Torsdag d. 21. juni 25, 26, 27, 28 & 29 Søndag d. 22. juli Torsdag d. 26. juli Husk, at afdelingen holder generalforsamling den 24. april i Frederiksværk 21

22 Vindere af bladkonkurrencen! Vinderne af konkurrencen i sidste nummer er: 1. præmie: Bent Abrahamsen, Frederikssund 2. præmie: Ib Aagaard Nielsen, Ølstykke 3. præmie: Dagmar Jørgensen, Frederiksværk Vinderne er underrettet pr. brev. Prøv en bank, der tænker på andet end penge Havnegade Frederikssund al-bank.dk 22

23 Konkurrence Besvar nedenstående spørgsmål og deltag i lodtrækningen om 1. præmie: Et gavekort 2. præmie: Et gavekort 3. præmie: En æske chokolade Sæt kryds ud for de rigtige svar, der alle kan findes i bladet Hvornår er der afdelingsgeneralforsamling? 1 9. april april april Hvem har overtaget Skælskør anlægsgartnere? 1 HedeDanmark 2 ISS 3 Staten Hvornår kan man tidligst få udbetalt sine eftelønspenge? 1 2. april 2 1. maj 3 1. juli Afleveres i din fagforening senest den 15. maj 2012 Vinderne bliver kontaktet, og navnene bringes i næste nummer af bladet. 23

24 PP Maskinel magasinpost MMP Id. nr Udgiver: 3F Frederiksværk-Frederikssund, Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund Returneres ved varig adresseændring Forholdsregler ved en eventuel konflikt 2012 Hvordan forholder jeg mig op til en eventuel konflikt? Følg med i forhandlingerne gennem dagspressen og din fagforening. Kommer der et forlig, bli ver det sat til urafstemning blandt medlemmerne under de enkelte overenskomster. Alle medlemmer modtager et brev med stemmeseddel og retur - kuvert. Der vil kunne stemmes på visse arbejdspladser, ligesom man kan stemme ved hjælp af telefon eller Internet. Hvad gør jeg, hvis der kommer konflikt? Når konflikten starter, er der vigtigt, at afdelingen har registreret alle medlemmer, der er omfattet af konflikten, således at vi kan udbetale strejkeunderstøttelse. I denne forbindelse skal vi kende dine skatteoplysninger og dit Nemkontonummer. Du skal derfor være forberedt på, at kunne komme i afdelingen den første dag du er i konflikt, for at vi kan få registreret alle din oplysninger. Du vil gennem din Tillidsrepræsentant, hvis der er en sådan på arbejdspladsen, få nærmere besked om, hvornår du eventuelt skal møde. Alle andre må ringe til afdelingen for at spørge eller blot komme i afdelingen. Der må i sådan en situation forventes en del ventetid. Det er vigtigt, at du i denne situation medbringer dit Bikort med skatteoplysninger samt dit Nemkontonummer. I forbindelse med udsendelse af stemmeseddel vil der være nærmere oplysninger om, hvordan du konkret skal forholde dig i tilfælde af en konflikt. Konflikt og ferie Ferielovens 7 stk. 3 siger: Der optjenes ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor lønmodtageren deltager i strejke eller lockout. Hvis en lønmodtager deltager i en strejke eller lockout, når ferien begynder, kan lønmodtager ikke begynde ferien. Hvis ferien ikke er påbegyndt ved strejkens iværksættelse, er det således tale om en ferieforhindring. Medlemmet er derfor ikke berettiget til feriepenge i perioden. Der skal i stedet udbetales strejkeunderstøttelse. I ferielovens 13 fremgår det, at arbejdsgiveren skal fastsætte ny ferie, hvis en lønmodtager ikke kan begynde sin planlagte ferie på grund af lovlig strejke eller lockout. Den nye ferie skal fastsættes, når konflikten er ophørt. Arbejdsgiverens varsel for den nye ferie må ikke være under en måned for hovedferien og 14 dage for øvrig ferie. Derimod, hvis ferien er påbegyndt inden strejken eller lock - outen starter, kan ferien holdes, som under normale forhold. Hvem udbetaler Strejkeunderstøttelse, og hvad får jeg? Det er 3F og ikke A-kassen, der udbetaler strejkeunderstøttelse. 3F har besluttet, at denne understøttelse svarer til dagpenge ved ledighed, som er kr. 788,- pr dag. Du kan få strejkeunderstøttelse fra 3F, hvis du er indmeldt i 3F senest en måned før første konfliktvarsel afgives. Det er besluttet, at der ikke opkræves strejkekontingent. Hvis en konflikt bliver iværksat, skal du som hovedregel ikke møde på arbejde. Er du i tvivl, ring eller kig forbi afdelingen. Der vil i nogle tilfælde være behov for at etablere blokader og andre aktioner mod virksomhederne, der prøver at unddrage sig konflikten. Du vil derfor på informationsmøderne blive bedt om at deltage i sådanne aktioner. Hvis du herved bruger egen bil til transport, vil du få kørselsgodtgørelse af 3F. Husk på at en strejke er en faglig aktion for bedre løn- og arbejdsforhold, og ikke en ferie. Vil du vide mere, så ring blot til 3F Frederiksværk-Frederikssund på

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed Nr. 5 - december 2013 3F København Vi vil bare behandles med værdighed I dette nummer: 3F København fik en fane s. 10 Stor ligelønssag vundet på Riget s. 14-15 Kommunalvalg 2013 s. 16-18 Kamp for ok-forhold

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 2/07 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 3Fs sikkerhedsrepræsentanter til miljøkonference Ny formand

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 7 / DECEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr. 42364 Bryggeriarbejdere brygger ikke

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser Blad nr. 1 Maj 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage det

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4.

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4. Kastrup Nr. 2 august 2010 Ny teknik Aalborg Lufthavn er godt med på den teknologiske udvikling Læs mere på side 9 Heinemann lille arbejdsplads med gode kollegaer Læs mere på side 6-7 Politiker-møde 3F

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller...

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller... FULD FART FREM Nr. 4 2007 3F Frederiksborg Dansk Byggeri lader sig udnytte Useriøse byggefirmaer som køber sig adgang til udenlandsk arbejdskraft og efterfølgende plat ved at melde sig ind i Dansk Byggeri

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

nr. 3 August 2014 Faglærte nedriver, så bliver det gjort rigtigt. Læs mere side 14 Der gøres plads til det nye! www.3f.

nr. 3 August 2014 Faglærte nedriver, så bliver det gjort rigtigt. Læs mere side 14 Der gøres plads til det nye! www.3f. Holstebro nr. 3 August 2014 Faglærte nedriver, så bliver det gjort rigtigt. Læs mere side 14 Der gøres plads til det nye! www.3f.dk/holstebro HOLSTEBRO FAGLIGT FÆLLES FORBUND Redaktionen Ansvarshavende:

Læs mere