LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund"

Transkript

1 Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens Ib Jørgensen går op i sikkerheden, når han arbejder Læs historien side FAGLIGT FÆLLES FORBUND FOTO: MIKAEL HJULER

2 Indhold Leder 3 Generalforsamling 5 Nyt fra faglig afdeling 6 Møder om efterlønsreformen 8 Aktivitetskalender 21 Konkurrence 23 KONTORERNE I FREDERIKSVÆRK & FREDERIKSSUND HAR ÅBENT: Mandag fredag kl Torsdag tillige kl OG I STENLØSE: Mandag kl Torsdag kl & samt efter aftale Hjemmeside: frederiksvaerk-frederikssund AFDELINGENS ADRESSER ER: Aase Hansen Vej 10, 3300 Frederiksværk Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund Mølledammen 22, 3660 Stenløse Deadline for indlæg til nr. 32 er 15/ Deadline for indlæg til nr. 33 er 15/ Afleveret til trykker d. 15/ Lokalnyt for 3F Fr.værk-Fr.sund nummer 31 Oplag: eksemplarer Ansvarshavende: Jesper Olsen Salg og tryk: Holbæk Kontorforsyning en gros mobil Layout: Karen Hedegaard Ring til fagforeningen i lokalområdet, hvis du har brug for faglig bistand: HOVEDNUMMER FAX SEKRETARIAT Mette Høyrup FAGLIG AFDELING Byggegruppen Claus Bo Jensen Mobil Opmåler John Kongeskov Industrigruppen Jarnil Larsen Mobil Transportgruppen Jesper Olsen Mobil Jarnil Larsen Mobil Den offentlige gruppe Karsten Froeshøj Mobil Solveig Frisch Mobil Den grønne gruppe Karsten Froeshøj Mobil Privat service Solveig Frisch Mobil DAGLIG LEDELSE Formand Aino Reffs Mobil Næstformand Jesper Olsen Mobil A-kasseleder Jan Olsen Mobil A-KASSEN Anne Rita Jacobsen Lena Hansen Lone Christensen Palle Kristensen Sanne Hornecker Thomas Bidstrup ØKONOMISK AFDELING Lisbeth Andrup Hansen Niels Nedergaard SOCIALRÅDGIVERORDNINGEN Telefontid mandag torsdag kl Susan Bahn Nielsen Troels Lindberg

3 Endnu et eksempel på, at den økonomiske krise rammer skævt AF AINO REFFS, FORMAND LEDER Overenskomstforhandlingerne på Industri-, bygge-, og transportområdet, enkelte grønne områder og privat service, hotel og restauration er ved at være færdigforhandlede, og vil snart blive sendt til urafstemning. Mærkbart rigere bliver ingen af forhandlingsresultatet, med der er åbnet mulighed for nye og forbedrede muligheder. I hovedtræk kan nævnes en fleksibilitet i forældreorloven. Mulighed for seniorordning, hvis der er lokal enighed. Uddannelse i fordelingsperioder med fuld løn. Ret til løn under sygdom efter seks måneders ansættelse. En mindre regulering af genetillæggene (1,4% i 2012 og igen i 2013) og minimallønssatserne hæves med 1,35 kr. i 2012 og 1,35 kr. i Det er bemærkelsesværdigt, at byggeriet ikke i forhandlingsresultatet kunne nå til enighed om bekæmpelse af social dumpning. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, at der med østeuropæiske lønninger på det danske arbejdsmarked skabes A- og B-mennesker. Det er i høj grad også konkurrenceforvridende, især mindre erhvervsdrivende bliver udkonkurrerede, hvis ikke bygherrerne bliver tvunget til at sikre, at også underleverandører har overenskomstsikrede forhold. Lige vilkår for arbejdsgivere og lønmodtagere er et must, hvis de danske arbejdspladser skal sikres i fremtiden. Det er arbejdsvilkårene for de næste to år, det handler om, så det er vigtigt at alle stemme - berettigede afgiver sin stemme. Af hensyn til demokratiet er det i særdeleshed vigtigt, at mere end 40% afgiver sin stemme. Hvis mindre end 40% af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen kræves, at mindst 25% af de stemmeberettigende har stemt imod forslaget, for at forkaste mæglingsforslaget. Hvis mæglingsforslaget bliver nedstemt, skal man, for at modtage konfliktunderstøttelse, som udgangspunkt have været medlem en måned før overenskomstens udløb. Det er ikke kun overenskomst - resultatet der bærer præg af finanskrisen, ledigheden er fortsat meget høj, og det er fristende at hæve det indbetalte efterløns - bidrag som en her og nu løsning på den økonomiske situation. Jeg håber, at alle tænker sig rigtigt godt om, inden det opsparede efterlønsbidrag hæves, det er jo ikke kun efterlønnen, der fravælges, det er også retten til seniorjob. Og der er ingen fortrydelsesret, når pengene først er udbetalt. Men du kan stadig nå at komme til informationsmøde i afdelingen, hvis du er i tvivl om, hvad det betyder for dig, inden du træffer det endelige valg. 3

4 Opråb til Elever Kære elever, den er stadig helt gal. Det kan altså ikke nytte noget, at I altid tror, at jeres mester giver jer det rigtige i løn. Afdelingen kører en masse sager, hvor I bliver underbetalt, og det er ikke små beløb, vi taler om. De sidste 3 sager, afdelingen har kørt, strækker sig fra kr til kr for et lærlinge forløb. Det tager lige det sjove af ungdomslivet, byturene og måske nye mobiltelefoner. Når man i forvejen ikke har den store svendeløn, så kan det ikke være rigtigt, at man måned efter måned bliver betalt med mindre, end overenskomsten foreskriver. Alle elever skal aflønnes efter den gældende overenskomst, uanset om mester ingen overenskomst har med resten af personalet. Det tager en frygtelig tid for afdelingen efterfølgende, at skulle overbevise mestrene om, at de stadig skylder jer penge, når I ikke er ansat i firmaet længere. Der, hvor det som reglen går helt galt, er den 1. marts, her stiger lønningerne i overenskomsten. Ligeledes skal der altid regnes baglæns, det vil sige, at hele det sidste år af læretiden er man 4. års elev, og det har indflydelse på det første år, som mange gange kun skal afregnes i få måneder. Og så endnu et opråb: Før dagbog over arbejdstimer og over - arbejde, få en lommebog i afdelingen og husk, at gemme jeres lønsedler, kom bare op til os, og få en mappe hvor lønsedlerne kan sættes i, vi bider ikke. Vi ligger også inde med overenskomster for jeres områder, og så er vi altid friske til, at få en sludder om lønninger og arbejdsliv, også for elever. Det er ikke, fordi medlemskab af 3F slår bunden ud af jeres økonomi, 1 krone om dagen som lærling, hvis man bliver underbetalt med ca. kr om måneden, og så er der altså fordelene ved medlemskabet. Det er kun 3F, som kan rejse sagerne efterfølgende, for det er os der har overenskomsterne, og ikke dem, der lokker med billigt eller gratis medlemskab, vi er en fagforening og ikke en tilbudsvare, og hos os er du medlem, ikke kunde. Skulle du arbejde sammen med andre elever, som stadig ikke har set fordelene i at være medlem af den rigtige fagforening, så aftal et møde med os, og få Jeres elevlønninger gået efter i sømmene. I er altid velkommen til at ringe til os for at høre nærmere. Med uddannelses hilsen Solvej og Karsten Tlf.:

5 Ordinær generalforsamling I Gjethuset, Gjethusgade 5, Frederiksværk tirsdag den 24. april 2012 kl (spisning fra kl ) Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning 4. Regnskab 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Personvalg a) 1 A-kasseleder for tre år Jan Olsen b) 4 bestyrelsesmedlemmer for tre år Poul Andersen Offentlig Frank Christensen Byg Susanne Juul Jensen Industri Hans Jørgen Olsen Transport c) 5 bestyrelsessuppleanter for et år Maria Løvkvist Lejf Svanbjerg Larsen Benjamin Skovgaard Lone Jensen Klaus Höver d) 1 Statsautoriseret Revisor Revisionsinstituttet e) 1 Bilagskontrollanter for tre år Kim Jensen f) 1 Bilagskontrollant suppleant Kristian Jørgensen g) 4 Fanebærere Jesper Olsen Jørn Nielsen Mogens Mejsner h) Fanebærer suppleanter Lars Juul 8. Eventuelt Forslag (herunder personvalg) som ønskes behandlet af generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden kan hentes i afdelingen den 18. april Der vil fra kl være en lettere anretning, øl, vand og kaffe. Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding nødvendig og skal ske til afdelingen senest fredag den 20. april, ring tlf eller send en mail til Vel mødt På bestyrelsens vegne Aino Reffs 5

6 Arbejdsmarked: Faglige sager i 2011 Af Jesper Olsen, Næstformand I Frederikssund Kommune har vi brugt meget tid på at hjælpe de medlemmer som blev udliciteret i 2010 det være sig med forkerte lønudbetalinger, opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelser. Der er truffet beslutning om, at vej & park skal konkurrence - udsættes, og vi forventer en afklaring på dette midt på foråret. Transportområdet har været præget af mange efterbetalingssager og konkurser. Det hæderkronede busselskab Sims gik konkurs op til årsskiftet 2011 og efter et forsøg på at genopstå gik det så konkurs igen i december Vi håber nu at inde - haveren opgiver at drive virksomhed. På industriområdet er der stadig en afmatning, dette kan da også mærkes på de sager vi får ind. Det tyder på at medarbejderne af frygt for at miste jobbet, finder sig i mere og mere inden de henvender sig i fagforeningen. Byggeriet, som jo skulle blive spydspidsen i opsvinget, har haft endnu et år med høj ledighed. Vi venter spændt på at regeringens løfter bliver udmøntet, så vi kan få gang i renovering af offentlige bygninger og anlægsarbejde. Dette er en del af den samlede beretning, som skal behandles på afdelingens generalforsamling den 24. april I Torup sogn blev der sendt valgobservatører ud fra Stiftet, da der skulle holdes valg til menighedsrådet. Dette valg var resultatet af en årelang kamp for anstændige løn og arbejdsforhold som den lokale tillidsrepræsentant og fagforeningen har kæmpet. Nu får medarbejderne den rigtige løn, og specielt det psykiske arbejdsmiljø har fået et løft. Mindst 1,7 millioner kroner har de faglige hentet hjem til medlemmer i 2011 De sager, afdelingen har vundet, er fordelt som følger: Lønsager Afskedigelsessager Manglende pensionsindbetaling Manglende ansættelsesbevis Feriesager LG(Konkurser) Herudover er der G-dage samt bod tilgået afdelingen. Disse beløb dækker over dokumenterede inddrivelser til medlemmerne. Derudover mangler der stadig enkelte slutafregninger på konkurser, samt alle de sager som bliver løst ved, at vi ringer til arbejdsgiverne og får løst problemerne her. Disse tal burde få enhver til at tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger en af de alternative kuponhæftefagforeninger. 6

7 Arbejdsmiljø Har stadig høj prioritet i det faglige arbejde. Det er lykkedes at stable et udvalg på benene, og dette skulle gerne sikre, dels at vi fastholder fokus men også at vi kan få nogle mere målrettede aktiviteter for vores arbejdsmiljørepræsentanter. På arbejdsskadesagsområdet har niveauet ligget på godt 10 millioner gennem de sidste år. Og det fortsætter desværre, for det er et klart tegn på at arbejdsmiljøet halter på alt for mange arbejdspladser. Det er bydende nødvendigt, at den nye regering straks påbegynder en gennemgående renovering af lovgivningen, så vi kan få sat fokus på det forebyggende arbejde og sat en stopper for de virksomheder, der stadig spekulerer i dårligt arbejdsmiljø. SPAR kr. HVERT ÅR Familie- og indboforsikring med ekstra god dækning til kr. om året Som du måske ved, har dit fagforbund lavet en aftale med Alka om en særlig familie- og indboforsikring, der både dækker bedre og koster mindre. Prisen for Forbunds Familieforsikringen er kr. (2011) om året. Medlemmer som samler familie- bil- og husforsikring i Alka sparer i gennemsnit kr. om året. Bestil et uforpligtende forsikringstjek på alka.dk eller ring til os på

8 Skattefri udbetaling af efterlønsbidraget Alle medlemmer, der har indbetalt efterlønsbidrag og ikke er fyldt 60 år d. 1/4 2012, burde på nuværende tidspunkt have modtaget et brev fra forbundet om udbetaling af efterlønsbidraget. Udbetalingen kan ske i perioden 2/4 til og med 1/ Det er meget fristende at få tilbudt ca kr. skattefrit. Jeg vil dog meget kraftigt opfordre til at overveje dette tilbud, før man tager imod det. Hvis man hæver efterlønsbidraget, siger man nej til at kunne gå på efterløn. Man siger også nej til muligheden for at kunne få et såkaldt seniorjob, hvis man mister dagpengeretten op til 5 år, før man kan gå på efterløn. Når man betaler efterlønsbidrag, er man sikret en indtægt i op til 7 år før efterlønsalderen (2 år på dagpenge og 5 år i seniorjob). I det seneste nummer af Fag - bladet er der en artikel om de nye efterlønsregler. På hjemmesiden kan man beregne sin egen efterløns - alder og se mere om udbetaling af skattefri præmie. Hvornår er du født? Se, hvad reglerne betyder for dig Født før 1/1 1954: Uændrede regler Født i perioden 1/ til og med 31/ : Gradvis senere overgang til efterløn. Man kan få efterløn i 5 år. Modregning af pension følger de nuværende regler. Født i perioden 1/ til og med 30/6 1959: Gradvis senere overgang til efterløn. Antal år på efterløn nedsættes også gradvis. Efterløn er stadig med en startsats på 91% af dagpengene. Født i perioden 1/ til og med 31/ : Overgang til efterløn som 64 årig og ret til folkepension som 67 årig = 3 år på efterløn. Efterløn i alle 3 år på 100% af dagpengene = max kr. Født fra og med 1/1 1963: Overgang til efterløn som 65 årig og ret til folkepension som 68 årig. Efterløn i alle 3 år på 100% af dagpengene = max kr. Efterløns- og pensionsalderen kan sættes op i takt med, at vores levetid stiger. Fælles for alle født fra og med 1/1 1956: Modregning af pension forhøjes. 8

9 Møder i afdelingen om de nye efterlønsregler Vi holder 2 informationsmøder om de nye efterlønsregler Torsdag d. 29. marts kl Aase Hansens Vej 10 i Frederiksværk Tirsdag d. 17. april kl Jernbanegade 38 i Frederikssund. På disse møder er man velkommen til at tage en ledsager med. Da vi serverer lidt mad, er tilmelding nødvendig senest 3 dage før mødet. Tilmelding sker ved at ringe til afdelingen på tlf Mette eller på afdelingens hjemmeside 9

10 Grå og grønne rykker op i sikker Superliga 3f erne i Skælskør Anlægsgartnere er vant til at spille på førsteholdet, når det gælder park og anlæg. Med HedeDanmarks opkøb af virksomheden rykker de op i Superligaen til et væld af spændende nye opgaver i ind- og udland AF JOURNALIST HELLE JØRGENSEN FOTO: MIKAEL HJULER Skælskør Anlægsgartnere har hidtil været en af de største spillere, når det gælder markedet for anlæg af grønne områder, stenbelægninger og miljøpleje. Men med udgangen af februar overtog HedeDanmark den 40 år gamle virksomhed, som via sin tidligere Ølstykkeafdeling beskæftiger en række 3F ere fra Frederiksværk og Frederikssund. Med opkøbet får 350 medarbejdere fra Sjælland og Fyn nu ny arbejdsgive og 700 nye kolleger. Og de er med til at gøre Hede- Danmark til landets største inden for belægningsarbejder og grøn service. Tjek på sikkerheden Skælskørvirksomheden var ellers netop i gang med at finpudse sit miljø- og sikkerhedsarbejde. Standarden har altid været høj. Men nu skulle den have en tand ekstra med den nye arbejdsmiljølov, fortæller Lejf Svanebjerg Larsen. Han har været såkaldt græsformand og arbejdsmiljørepræsentant gennem seks år i Skælskørfirmaet. Skælskør Anlægsgartnere har altid været på forkant med sikkert arbejde og godt arbejdsmiljø, konstaterer græsformanden. Men De nye AMO-regler gør, at flere kan og skal deltage i sikkerhedsarbejdet. Det er en fordel, mener Lejf Svanebjerg Larsen. med de nye regler for organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, kan man gøre det endnu bedre. Og det var vi i gang med via forskellige projekter og nye måder at arbejde på. En farlig branche Han håber og tror, at det gode arbejde fortsætter i HedeDanmark. Og han kan være helt rolig, forsikrer Preben Lunding, der er daglig sikkerhedsleder for grøn service og specialkonsulent i virksomheden. Vi har altid haft store ambitioner på arbejdsmiljøområdet, fortæller Preben Lunding. Selvfølgelig ønsker vi en arbejdsplads, hvor medarbejderne kan være sikre på at komme hele hjem hver dag. Men det er en branche, der har nogle indbyggede fareelementer, som kræver konstant opmærksomhed, understreger han. Det gælder f.eks. tunge løft, ujævnt terræn, manglende instruktion af specielt nyansatte, manglende sikkerhedsudstyr m.m. For at gøre arbejdspladsen så sikker som muligt kræver det, at alle tænker sikkerhed både i forhold til sig selv og kollegerne, siger Preben Lunding. Derfor er den største udfordring også at få det ind som en naturlig del af arbejdsdagen for hver enkelt medarbejder. Ulykkestal skal ned HedeDanmark har bl.a. lavet otte sikkerhedsfoldere sidste år, som er delt ud til alle medarbejdere og desuden ligger i alle arbejdsbiler sammen med virksomhedens egen arbejdsmiljømappe. Men det skal gentages igen og igen, at vi alle sammen skal tænke os om, siger Preben Lunding. Hans erfaring er, at det går galt, når det indimellem går lige hurtigt nok ude på pladserne. Vi har set et fald i antallet af sygefraværsdage pga. arbejdsulykker de seneste år. Alligevel 10

11 ligger vi med gennemsnitligt 20 ulykker årligt, hvor halvdelen sker i grøn service. Faldet i sygedage ser vi som tegn på at ulykkerne er blevet mindre alvorlige. Alligevel er det er klart mål, at ulykkes - tallet skal nedbringes, fastslår han. Det er sød musik i Lejf Svanebjerg Larsens ører: Jeg vil helt sikkert arbejde videre med sikkerhed og arbejdsmiljø i HedeDanmark, og de er heldigvis på rette spor, konstaterer han. Lejf Svanebjerg Larsen har væres græsformand og arbejdet med sikkerhed seks år i det gamle firma. Han glæder sig til at gå videre med arbejdsmiljøet i Hede - Danmark. Storspiller i flere lande Med fusionen er HedeDanmark landets største på sit felt her i landet. Men virksomheden arbejder også i bl.a. Tyskland og Letland HedeDanmark er nu Danmarks førende inden for såkaldt grøn service. Selskabet er ledende inden for pleje, udvikling og levering af serviceydelser til skove, det åbne land, have- og park - anlæg samt det åbne rum i byerne. Virksomheden havde i 2009 en omsætning på over 1 mia. kroner. Over medarbejdere Med opkøbet af Skælskør Anlægsgartnere har Hede - Danmark nu over med - arbejdere fordelt over hele landet. Virksomheden arbejder også internationalt. Den har i dag aktiviteter i ni lande og samhandel med omkring 50 lande over hele verden med egne datterselskaber i Tyskland, Letland, Litauen og De Forenede Arabiske Emirater. 11

12 Tryghed tæller Ønsket om fortsat fokus på høj sikkerhed og godt arbejdsmiljø er fælles for de tidligere Skælskørfolk For brolægger Brian Søe mose - gaard er sikkerheden altid med, når han arbejder ude på en plads: Jeg står for bl.a. høreværn til pladsen. De er vigtige, for mange af maskinerne larmer meget. I det hele taget mærker vi, at sikkerheden er skærpet med bl.a. brug af flere hjælpemidler det seneste års tid. Det er godt! Respekt for maskiner Han har nyudlærte Mads Christiansen med sig på arbejdet med legepladsen Oasen i Søndermarken. For ham er sikkert arbejde en selvfølge efter han én gang har klemt hånden i en motorbør: Det var en hurtig kollega, der reddede mig med et tryk på knappen. Ellers havde det set skidt ud! 63-årige Mogens Ib Jørgensen har 50 år på bagen i faget som gravfører. Men han har respekt for maskinerne og de risici, de medfører: Derfor er jeg også forsigtig. Og det betyder meget at vide, at firmaet også går op i sikkert arbejde, siger han. Det kan hurtigt gå galt, siger Mogens Ib Jørgensen, der altid tænker i sikkert arbejde. 12

13 AMO gør dit arbejde sikrere Sikkerhedsudstyret skal altid bruges, er Brian Søermosegaard og Mads Christiansen enige om. Reglerne for den nye arbejdsmiljøorganisation, AMO, trådte i kraft for halvandet år siden og har stor betydning for dit arbejdsmiljø og sikkerhed, når du arbejder. Målet er at sikre et sikrere og sundere arbejdsmiljø ved at arbejde anderledes og mere strategisk med emnerne. Det sker bl.a. ved, at organisere arbejdsmiljøarbejdet, så det lettere bliver integreret i virksomhedens ledelses- og samarbejdsstruktur. Desuden får arbejds - miljørepræsentanterne mere uddannelse, og sikkerheden opprioriteres ved øget indflydelse i f.eks. afdelinger og divisioner på de større arbejdspladser. Omlægningen har også givet nye titler: Sikkerhedsorganisationen (SIO) er blevet til arbejdsmiljøorgani- sationen (AMO) Sikkerhedsgruppe er blevet til arbejdsmiljøgruppe Sikkerhedsudvalg er blevet til arbejdsmiljøudvalg Sikkerhedsrepræsentant (SR) er blevet til arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Arbejdsmiljøgrupper, der arbejder lokalt 13

14 Organisere eller hverve medlemmer? Din lokale fagforening er i gang med et kursus for tillidsvalgte, og vi har fået dette indlæg fra tillidsrepræsentant Pernille Christensen Da jeg meldte mig til dette kursus, var det mest af alt på grund af, at jeg følte mig noget alene med de problemstillinger der med jævne mellemrum dukker op som tillidsrepræsentant. Tænk, hvis der kunne være 5 mennesker på samme arbejdsplads der troede på de samme faglige værdier. Eller måske 10..., og her er det så, at jeg har ramt en meget stor mur. Efter de første 2 dages kursus har jeg mødt 15 andre tillids - repræsentanter der i bund og grund også har deres kampe. Deres problemer er ikke helt de samme, men med deres vinkler på tingene ser det alligevel ikke helt så sort ud, som inden jeg kom. Vi har disse 2 dage brugt tiden på at finde ud af hvordan vi kan få flere medlemmer i 3F. 3F i Frederiksværk-Frederikssund var repræsenteret og gjorde det meget klart, at de ikke var læn - gere væk en et telefonopkald, hvis og når vi skulle få brug for deres hjælp og assistance. Der har været to undervisere fra 3F forbundet, som er kommet med en del værktøjer, som vi har kunne vælge imellem. For hvordan skal vi som 3F ere kunne overbevise andre om, at det er her, de skal være medlemmer, hvis det kun er prisen, der er til diskussion? 14

15 Vi er alle blevet enige om, at vi skal organisere andre, ikke hverve dem. Vi skal arbejde på at kunne overbevise dem, som ikke er medlemmer, om de fordele der er ved at være der. Her ved vi alle, at det ikke er prisen som er fordelen, men meget andet. Fællesskabet og de ting, store som små, som vi kan blive enige på arbejdspladsen, er stadigvæk værd at kæmpe for. Her er vi så nået til noget, som vi alle gerne vil. Både dem der allerede er medlemmer og dem som ikke er det endnu. Vi 15 tillidsrepræsentanter er alle enige om, at det er her vi skal arbejde på at få flere medlemmer. Der står ingen steder, at fordi man er tillidsrepræsentant, skal man som udgangspunkt arbejde alene. Der er ting, som ligger til tillidsrepræsentant at gøre alene, men resten... Det kan og bør vi gøre i fællesskab med de mennesker, vi repræsenter. Vi har til næste kursus fået til opgave at finde den problemstilling som de fleste medarbejdere på vores arbejde har. Den behøver ikke være stor, det skal bare være en, alle medarbejderne er mere eller mindre enige om. Derudover skal vi som tillids - repræsentanter kigge på, hvem der er meningsdanner på vores arbejdsplads. Dette skal gøres, for at vi ikke skal lave alt arbejdet selv, men inddrage de mennesker der altid er der, til at hjælpe os alle sammen. Det virkede lidt som noget af en opgave, men hvis min sidemand på arbejdet, også spørger de andre om hvad de syntes, begynder det at virke meget nemmere. Om vi kan finde de mennesker der kan hjælpe os?? Jeg tror på, at det er muligt, men besvarelsen af dette spørgsmål vil vise sig ved de næste kursusdage. Dette var kun de første 2 dage af kurset, og der vil kommer 2 dage yderligere. Til den tid skulle vi meget gerne være klar med at sætte vores eget projekt på vores arbejdsplads i gang. Vi regner alle med, at der vil dukke problemstillinger op, som vi skal have hjælp med, derfor er der lavet et netværk med 3F og nogle af de tillidsrepræsentanter, der er med til denne opstart på kurset. At organisere flere medlemmer. 15

16 Nyt fra den offentlige gruppe Af Karsten Froeshøj, Faglig sekretær Afdelingerne i Nordsjælland har i et samarbejde før jul kørt alle kirkegårdene igennem og talt med gravere og medhjælpere og gartnere. Det var en meget positiv oplevelse og herligt at få afklaret, hvilke problemer og positive ting, der var for de ansatte. Alle disse oplevelser blev samlet, og afdelingerne har i fællesskab indkaldt alle medarbejdere på kirkegårdene til møde i januar måned, så medarbejderne kunne Alle medarbejdere på kirke - gårdene var indkaldt til møde i januar måned. mødes på tværs af sognene og få talt ud om fremtiden og blive klogere på overenskomster og aftaler. Det er helt sikkert, at sammenholdet vil forsætte, og at det er den rigtige vej, afdelingerne har lagt for at styrke sammenholdet når man arbejder på små arbejdspladser. Så dette arbejde vil helt sikkert forsætte i fremtiden. Ja til frivilligt arbejde Nej til at agere billig arbejdskraft Af Jesper Olsen, Næstformand Flere og flere kommuner begynder at bruge frivillig arbejdskraft til udførsel af småopgaver. Det kan være en kombination af at der leveres fortovsfliser og så sørger grundejerne selv for at lægge fortov, eller indførelse af forældredage i daginstitutionerne hvor legepladsen lige får en overhaling. Argumentet er at kommunen fattes penge og vi derfor kan yde en indsats som giver hjælp til selvhjælp Det lyder jo umiddelbart meget fristende at bruge en lørdag sammen med naboerne hvor man lige lægger fortov eller mødes med de andre forældre og hjælper i børnehaven. Men tænk Jer godt om, før I siger ja til dette arbejde. Det kan være lige præcis Din hjælp, der gør en nabo arbejdsløs. Hvem har ansvaret hvis fortovsflisen ligger skævt, og der er en der snubler og anlægger en forsikringssag? Hvem skal betale, hvis du kommer til skade, når du udfører arbejdet og evt. mister dit job grundet sygdom? De penge kommunen påstår er sparet, skal blot bruges på at udbetale dagpenge til den borger som har mistet sit arbejde. 16

17 Så er vi med igen 1. maj i Frederiksværk Krudtværksfestival Dyrskue i Roskilde Traditionen tro blev 1. maj i 2011 fejret med maner i Skjoldborgparken i Frederiksværk. LO Nordsjælland afholder igen i år 1. maj fest i Skjoldborgparken, Valseværksstræde 5, Frederiksværk i tidsrummet fra kl til Øl og vand kan købes til billige priser. Afdelingen er igen med til Krudtværksfesten, som afholdes lørdag den 5.maj Ligeledes vil vi være at finde på Roskilde Dyrskue i weekenden den juni Her er vi sammen med andre 3F afdelinger. Hvis nogle af Jer medlemmer vil være med på standene, kan I tilmelde Jer i afdelingen til Mette på tlf Hvis I ikke har tid til at stå på standen, så kik forbi os og få en sludder, vi har kaffe på kanden og et smil på læben. Nu håber vi på godt vejr og en hyggelig dag, hvor I kikker forbi. Hilsen fra hele afdelingen 17

18 Nej til østarbejdere i Region Hovedstaden Af Per Seerup Knudsen, regionspolitiker for social - demokraterne 3F s kamp mod de urimelige vilkår for visse rengøringsmedarbejdere under Forenede Rengøring har givet anledning til eftertanke. Kender jeg nogen, som er i samme situation? Har jeg som politiker i Regionsråd Hovedstaden gjort det rigtige? Betyder vores politiske beslutninger, at vi ikke kommer i samme situation med en leverandør, der troede at alt var i orden? Her får du mit svar: Kender jeg nogen, som er i samme situation? Nej, jeg kender ikke nogen og har ikke mødt nogen, der har arbejdet under så ringe vilkår. Havde jeg mødt en person, der arbejdede under øst-arbejder - vilkår, havde min første reaktion været: Tal med din fagforening hurtigt! Har jeg som politiker i Regionsråd Hovedstaden gjort det rigtige? Jeg hader udliciteringer, fordi udliciteringer ender med kun at skabe konkurrence på betalingen for de ansatte! altså kun at skabe ringere løn- og ansættelsesvilkår for de udliciterede medarbejdere! Nogen politiske partier mener, at udlicitering skaber konkurrence om at udføre arbejdet bedst og billigst! Og at det derfor ikke går ud over løn og vilkår for de udliciterede medarbejdere. Men sådan er min oplevelse ikke! Derfor har jeg som politiker i regionsrådet krævet, at vi ikke alene skal stille krav til leverandøren, men også til eventuelle underleverandører. Det er mit politiske værn mod østarbejder -vilkår. Betyder vores politiske beslutninger, at vi ikke kommer i samme situation med en leverandør, der troede at alt var i orden? Det vil kun fremtiden vise, men jeg mener, at vi har gjort, hvad vi kunne for at undgår østarbejder -tilstande. Region Hovedstaden har indgået kontrakt med flere firmaer, som varetager rengøringsopgaver på Amager Hospital, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Hvidovre, samt vinduespolering på flere af hospitalerne. I rengøringskontrakterne er stillet krav om, at leverandøren skal følge gældende arbejds- og lønvilkår på det danske arbejdsmarked. Dette gælder uanset om det er leverandøren selv, der udfører opgaven eller en underleverandør. I regionen bruges underleverandører fx til specialopgaver som måttevask. I regionens rengøringskontrakter og andre tjenesteydelseskontrakter stilles mange krav, men om arbejdsvilkårerne er følgende nok det væsentligste: Leverancerne skal ske med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige: FN s deklaration om menneskerettigheder ILO s deklaration om arbejdstagerrettigheder Rio deklarationen om miljø og udvikling FN s konvention mod korruption Der må ikke benyttes konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. Regionen kan kræve dokumentation herfor ved eventuel begrundet mistanke om overtrædelse heraf. Kontrakten skal opfyldes i overensstemmelse med de grundlæggende, internationalt anerkendte arbejdsstandarder. Det skal sikres at arbejdernes løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvil- 18

19 Leverandøren er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Jeg synes, at det er en stærk politisk beslutning om at vi ikke vil acceptere de elendige vilkår i løn og ansættelse, som er kommet frem i pressen. Jeg er faktisk stolt over, at jeg har været med til at træffe den politiske beslutning om, at vi ikke vil finde os i at få undergravet de løn- og ansættelsesvilkår, som dansk fagbevægelse har fået opbygget igennem mange år. kår, ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende i henhold til en kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter, for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Tilkæmpede rettigheder skal ikke undermineres af nogle få! Derfor tak til 3F for at holde et vågent øje med løn og arbejdsforholdene! Det gavner de berørte østarbejdere, men solidariteten forplanter sig til at være til gavn for alle 3F s medlemmer! Flot gået! Har du skiftet arbejde, telefonnummer eller så aflever denne i afdelingen Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. & by: Telefonnummer: Mobilnummer: Arbejdsplads: 19

20 Fyraftensmøder for alle tillidsvalgte Og andre interesserede Torsdag den 12. april 2012 kl Vi starter med lidt at spise, og derefter kommer Birgith Jørgensen med et oplæg omkring Samtalens Kunst. Deltagerne udfordres, og der arbejdes med emnet i det omfang, det er muligt. Mødet forventes slut kl Husk at oplyse FiU nr ved tilmelding. Onsdag den 2. maj 2012 kl Vi starter med lidt at spise, og derefter kommer Birgith Jørgensen med et oplæg omkring Konflikthåndtering. Deltagerne udfordres, og der arbejdes med emnet i det omfang, det er muligt. Mødet forventes slut kl Husk at oplyse FiU nr ved tilmelding. 20

21 Det sker i afdelingen April 2 Efterlønsklub generalforsamling Fr.sund 10 Efterlønsklub generalforsamling Fr.værk 12 Fyraftensmøde Samtalens Kunst 16 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 17 Fyraftensmøde om efterlønsreformen Fr.sund 23 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 24 Afdelingsgeneralforsamling 30 Efterlønsklubmøde i Fr.sund Juni 4 Industrigruppemøde 4 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 8 Roskilde Dyrskue 9 Roskilde Dyrskue 10 Roskilde Dyrskue 11 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 26 Efterlønsklubmøde i Fr.sund Maj 1 Arbejderbevægelsens internationale kampdag 2 Fyraftensmøde Konflikthåndtering 5 Krudtværksfestival 7 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 8 Efterlønsklubmøde i Fr.værk 14 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 21 Efterlønsklubmøde i Fr.sund 22 Møde i Offentlig gruppe 28 Afdelingsbestyrelsesmøde 29 Efterlønsklubmøde i Fr.sund Juli 9 Efterlønsklubmøde i Fr.sund Vigtige datoer for Jer på efterløn, orlov, aktiveringsydelse & dagpenge Ydelsesperiode Periode slut Disponibel i pengeinstitut 12, 13, 14, 15 & 16 Søndag d. 22. april Torsdag d. 26. april 17, 18, 19, & 20 Søndag d. 20. maj Torsdag d. 24. maj 21, 22, 23 & 24 Søndag d. 17. juni Torsdag d. 21. juni 25, 26, 27, 28 & 29 Søndag d. 22. juli Torsdag d. 26. juli Husk, at afdelingen holder generalforsamling den 24. april i Frederiksværk 21

22 Vindere af bladkonkurrencen! Vinderne af konkurrencen i sidste nummer er: 1. præmie: Bent Abrahamsen, Frederikssund 2. præmie: Ib Aagaard Nielsen, Ølstykke 3. præmie: Dagmar Jørgensen, Frederiksværk Vinderne er underrettet pr. brev. Prøv en bank, der tænker på andet end penge Havnegade Frederikssund al-bank.dk 22

23 Konkurrence Besvar nedenstående spørgsmål og deltag i lodtrækningen om 1. præmie: Et gavekort 2. præmie: Et gavekort 3. præmie: En æske chokolade Sæt kryds ud for de rigtige svar, der alle kan findes i bladet Hvornår er der afdelingsgeneralforsamling? 1 9. april april april Hvem har overtaget Skælskør anlægsgartnere? 1 HedeDanmark 2 ISS 3 Staten Hvornår kan man tidligst få udbetalt sine eftelønspenge? 1 2. april 2 1. maj 3 1. juli Afleveres i din fagforening senest den 15. maj 2012 Vinderne bliver kontaktet, og navnene bringes i næste nummer af bladet. 23

24 PP Maskinel magasinpost MMP Id. nr Udgiver: 3F Frederiksværk-Frederikssund, Jernbanegade 38, 3600 Frederikssund Returneres ved varig adresseændring Forholdsregler ved en eventuel konflikt 2012 Hvordan forholder jeg mig op til en eventuel konflikt? Følg med i forhandlingerne gennem dagspressen og din fagforening. Kommer der et forlig, bli ver det sat til urafstemning blandt medlemmerne under de enkelte overenskomster. Alle medlemmer modtager et brev med stemmeseddel og retur - kuvert. Der vil kunne stemmes på visse arbejdspladser, ligesom man kan stemme ved hjælp af telefon eller Internet. Hvad gør jeg, hvis der kommer konflikt? Når konflikten starter, er der vigtigt, at afdelingen har registreret alle medlemmer, der er omfattet af konflikten, således at vi kan udbetale strejkeunderstøttelse. I denne forbindelse skal vi kende dine skatteoplysninger og dit Nemkontonummer. Du skal derfor være forberedt på, at kunne komme i afdelingen den første dag du er i konflikt, for at vi kan få registreret alle din oplysninger. Du vil gennem din Tillidsrepræsentant, hvis der er en sådan på arbejdspladsen, få nærmere besked om, hvornår du eventuelt skal møde. Alle andre må ringe til afdelingen for at spørge eller blot komme i afdelingen. Der må i sådan en situation forventes en del ventetid. Det er vigtigt, at du i denne situation medbringer dit Bikort med skatteoplysninger samt dit Nemkontonummer. I forbindelse med udsendelse af stemmeseddel vil der være nærmere oplysninger om, hvordan du konkret skal forholde dig i tilfælde af en konflikt. Konflikt og ferie Ferielovens 7 stk. 3 siger: Der optjenes ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor lønmodtageren deltager i strejke eller lockout. Hvis en lønmodtager deltager i en strejke eller lockout, når ferien begynder, kan lønmodtager ikke begynde ferien. Hvis ferien ikke er påbegyndt ved strejkens iværksættelse, er det således tale om en ferieforhindring. Medlemmet er derfor ikke berettiget til feriepenge i perioden. Der skal i stedet udbetales strejkeunderstøttelse. I ferielovens 13 fremgår det, at arbejdsgiveren skal fastsætte ny ferie, hvis en lønmodtager ikke kan begynde sin planlagte ferie på grund af lovlig strejke eller lockout. Den nye ferie skal fastsættes, når konflikten er ophørt. Arbejdsgiverens varsel for den nye ferie må ikke være under en måned for hovedferien og 14 dage for øvrig ferie. Derimod, hvis ferien er påbegyndt inden strejken eller lock - outen starter, kan ferien holdes, som under normale forhold. Hvem udbetaler Strejkeunderstøttelse, og hvad får jeg? Det er 3F og ikke A-kassen, der udbetaler strejkeunderstøttelse. 3F har besluttet, at denne understøttelse svarer til dagpenge ved ledighed, som er kr. 788,- pr dag. Du kan få strejkeunderstøttelse fra 3F, hvis du er indmeldt i 3F senest en måned før første konfliktvarsel afgives. Det er besluttet, at der ikke opkræves strejkekontingent. Hvis en konflikt bliver iværksat, skal du som hovedregel ikke møde på arbejde. Er du i tvivl, ring eller kig forbi afdelingen. Der vil i nogle tilfælde være behov for at etablere blokader og andre aktioner mod virksomhederne, der prøver at unddrage sig konflikten. Du vil derfor på informationsmøderne blive bedt om at deltage i sådanne aktioner. Hvis du herved bruger egen bil til transport, vil du få kørselsgodtgørelse af 3F. Husk på at en strejke er en faglig aktion for bedre løn- og arbejdsforhold, og ikke en ferie. Vil du vide mere, så ring blot til 3F Frederiksværk-Frederikssund på

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

LOKALnyt. Frederik blev fyret fra sin læreplads. 3F hjalp ham med at finde en ny. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt. Frederik blev fyret fra sin læreplads. 3F hjalp ham med at finde en ny. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund LOKALnyt Medlemsblad for F Frederiksværk Frederikssund Frederik blev fyret fra sin læreplads Vinter 009 F hjalp ham med at finde en ny INDHOLD Åbningstider E-MAIL & WWW Leder... Nyt fra faglig afdeling...

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere