Læs også:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs også: www.katbladet.dk"

Transkript

1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening December Årg. Nr. 10. Læs også: Side 1

2 Metroen tager ingen kunder fra Taxi ifølge kendt Taxi Guru. Ifølge Henrik Nielsen, TaxaMotor, der i Taxi kredse er kendt som et næsten ufejlbarligt og Guddommeligt Orakel, så kommer Metroens åbning ikke til at betyde et tab i antallet af passagerer for Taxi branchen, hvis man skal tro på, hvad der står i TaxiDanmark nr.11, Efter at Metroen har været åben i ganske kort tid, har Henrik Nielsen / TaxaMotor åbenbart udarbejdet statistikker, der helt klart og tydeligt og udenfor enhver tvivl slår fast, at det ser ikke ud til, at Metroens åbning kommer til at påvirke Taxierhvervets indtjening. Hvordan Henrik Nielsen kan lave statistikker på Metroens kundeunderlag fra lufthavnen, når Metroen kun har været åben i ganske få timer / dage, det må være et spørgsmål som kun Odin eller Thor, de gamle Nordiske Guder, kan besvare. De fleste Københavnere har såmænd ikke engang nået at opdage at Metroen har åbnet sin forlængelse ud til lufthavnen, men alligevel er TaxaMotors svar på Oraklet i Delfi klar med klokkeklare statistikker, der viser, at vores erhverv ikke mister omsætning. Side 2

3 Må vi gøre opmærksom på, at det tog flere år, inden befolkningen begyndte at bruge Øresundsbroen så meget, at det bare mindede lidt om de meget optimistiske forudsigelser der havde været. Hvis det tog flere år, inden Øresundsbroen viste, hvordan den påvirkede samfundet; hvorfor skulle man så kunne lave statistikker på Metroen efter få timer / dage? Det kan man naturligvis heller ikke. Så når Oraklet fra TaxaMotor postulerer, at han har brugbare statistikker vedr. Metroens påvirkning af vores erhverv, for så vidt angår ture fra lufthavnen, så er det simpelt hen noget af det sædvanlige øregas han kommer med, for at forlange flere vogne på gaden. Eller ønsker han blot at levere et argument til Jørgen Kjær og Nævnet, for de 50 ekstra bevillinger, som de allerede har sat på gaden? Henrik Nielsen har den ene gang efter den anden prøvet på at argumentere for flere vogne på gaden, til skade for chaufførernes indtjening men til stor gavn for bestillingskontorernes altid slunkne pengekasser; og det ville ikke undre os, om han snart gør det igen! Hvordan kan det være, at Henrik Nielsen / TaxaMotor først giver store rabatter til vognmænd der vil tilslutte sig hans fallerede selskab, hvorefter han underbyder de andre Taxiselskaber med store Side 3

4 rabatter til kunderne, for at de nytilsluttede vogne kan få noget at køre med. Og hvem skal betale denne rabat? Rigtigt gættet, vognmændene skal betale rabatterne for at folk som Henrik Nielsen kan lege stor mand. Er det endnu ikke gået op for vognmændene, at det eneste der sker ved rabatgivningen, det er at man flytter kunder fra et selskab til et andet, der kommer ikke nogen udefra og kører med kunderne, vi har jo monopol på det meste. Og så er man endda så fræk og uhæderlig, at man lader chaufførerne være med til at betale for rabatgivningen, dette på trods af, at Danmarks Domstole har dømt denne praksis ulovlig! Og hvis vi skal give rabat til kunderne, hvorfor skal vi så have taksforhøjelser? Skal takstforhøjelserne kun tjene det ene formål, at folk som Henrik Nielsen kan give kunderne rabat og på denne måde få ham til at føle sig større og mere betydningsfuld end han er? Ville det ikke være mere på sin plads, at få en læge til at udskrive nogle psykofarmaka til manden? Nej, hvis vi skal lave statistikker på den nyåbnede Metros betydning for vores erhverv, så lad os vente 2-3 år, så kan man måske lave en undersøgelse der kan bruges til noget. Men man kan ikke lave en brugbar statistik på baggrund af 3 dages kørsel, eller for den sags skyld på baggrund af 33 dages kørsel med den nyåbnede Metro. Det er ganske enkelt uhæderligt og plat! Side 4

5 Lejrkommandanten for distrikt hovedstaden lader bekendtgøre! Selvstændig: adj.:ntr.-t: drive selvstændig virksomhed. 1.led selv. 2.led. Beslægtet m. stå; egl. (be)stående for sig selv. Kilde: Politikens Nudansk Ordbog. Hvad er vi, selvstændige erhvervsdrivende eller indsatte i en arbejdslejr? For fuld forståelse af artiklen, læs: Møder i kontaktudvalget Dagsorden til møde i kontaktudvalget d. 12. september Når samtlige lejradministrationer i hovedstadsregionen lægges sammen under lejrkommandanten for distrikt hovedstaden, så vil en række nye forordninger hurtigst muligt træde i kraft. Det forventes at det efter sammenlægningen bliver svært at få udført det nødvendige arbejde i de tyndt befolkede områder, hvor de små lejre førhen residerede; derfor lader lejrkommandanten for distrikt hovedstaden følgende forordninger bekendtgøre til ikrafttræden hurtigst muligt. Side 5

6 1. I første omgang vil lejrkommandanten og den politiske ledelse, i samarbejde med del- lejrcheferne, forsøge at overbevise De Frie Arbejdere i lejrene om det fornuftige i at melde sig frivilligt til arbejde i randområderne. Det kan naturligvis ikke komme på tale at kompensere De Frie Arbejdere for den tid de bruger på transport til og fra randområderne, det forventes at transporttiden bliver taget fra deres fritid/hviletid. Skulle De Frie Arbejdere vise sig at være meget lidet samarbejdsvillige, så kan en lang række forordninger hurtigt sættes i værk. 2. Del- lejrcheferne kan indberette De Frie Arbejdere til den politiske ledelse, hvis De Frie Arbejdere nægter at udføre bestemt arbejde eller generelt arbejder alt for langsomt efter chefernes mening. I første omgang vil man kunne uddele en advarsel, men i gentagelsestilfælde kan offentlig afstraffelse/piskning komme på tale. Ligeledes vil det være muligt for den politiske ledelse, at tilbagekalde evt. tildelte privilegier ligesom man vil kunne indskrænke i de pågældendes rationeringer eller deres fritid. Den politiske ledelse vil naturligvis også kunne nægte at imødekomme alle fremtidige ansøgninger om privilegier fra de ikke samarbejdsvillige Frie Arbejdere. Side 6

7 3. Del- lejrcheferne kan efter lovgivningen etablere vagtordninger, efter hvilke De Frie Arbejdere skal arbejde på bestemte tider af dagen/ugen. Ligeledes kan del- lejrcheferne forbyde De Frie Arbejdere at udføre bestemt arbejde i perioder og kun udføre det af den politiske ledelse på forhånd godkendte politisk korrekte arbejde, også selvom dette skulle medføre længere arbejdstid og andre ubehageligheder for Den Frie Arbejder. Vi må trods alt huske på, at Den Frie Arbejder ikke ved, hvad der er bedst for ham selv, derfor er det bedst, hvis den politiske ledelse fører ham af den vej, som vi ved er bedst for ham! Han er jo trods alt kun en Fri Arbejder, og ikke et selvstændigt tænkende væsen! 4. Den politiske ledelse kan, som overordnet tilsynsmyndighed, bestemme at fremtidige privilegier kun tildeles Frie Arbejdere som frivilligt underkaster sig særlige regler om at arbejde i randområderne, også selvom dette vil koste dem i form af indskrænket fritid. 5. Den politiske ledelse kan også påbyde del- lejrcheferne at hjælpe hinanden med at få udført nødvendigt arbejde, også selvom dette skulle medføre gener i form af manglende hviletid for Den Frie Arbejder. Vi må jo, som politiske ledere, hjælpe og vejlede disse intellektuelt indskrænkede fjolser, som ikke ved, hvad der er bedst for dem selv! Side 7

8 6. Den politiske ledelse kan også tvangs- udskrive flere Frie Arbejdere og ved diktat fordele dem på en sådan måde, at det først og fremmest kommer lejrene i randområderne til gavn; dette også selvom det skulle medføre væsentlig ringere rationer, hviletid og privilegier for De Frie Arbejdere som skulle blive omfattet af denne ordning. 7. Den politiske ledelse kan også lægge et individuelt loft over, hvor mange Frie Arbejdere der må være i en lejr. På denne måde kan den politiske ledelse påvirke, hvem der skal have tildelt fremtidige arbejdsopgaver samt hvorledes fremtidige rationer skal fordeles iblandt De Frie Arbejdere. Ligeledes vil dette have en vis virkning på, hvordan kommende Frie Arbejdere vil vælge at fordele sig ad frivillighedens vej. På den måde vil Den Frie Arbejder forblive i troen på, at han er fri. Evt. forespørgsler bedes rettet til lejrkommandanten for region hovedstaden. Husk: Arbeit macht frei! Side 8

9 Et rigtigt Taxi-Nisse eventyr! Det var tidlig morgen, den lille Taxi-Nisse Skævryg skuttede sig og trak dynen op om ørerne. Han måtte se at komme op, selvom klokken kun lige havde passeret 5, for han var så lykkelig, det var den første dag i resten af hans liv og hans største drøm var lige gået i opfyldelse han havde fået sin helt egen tilladelse til at være en selvstændig Taxi-Nisse. I 13 år havde han arbejdet timer om dagen 6 dage om ugen og nu var det hans tur; det var næsten ligesom at vinde i lotteriet. Efter 13 lange år, havde han endelig fået tilladelse til at blive en selvstændig Taxi-Nisse. Skævryg tænkte på, at på bare 8 år, der kunne han være blevet Nisse-Læge med fast ansættelse inde på det store flotte hvide hospital inde i hovedstaden. Eller han kunne have læst jura og fået fast ansættelse inde på Nisse-Borgen hos Julemanden, der havde de også fast løn, faste arbejdstider, betalte pauser og masser af ferie. Men Skævryg havde været stædig, han ville være selvstændig Taxi- Nisse, og efter 13 års venten var det hans tur. Skævryg kom til at tænke på sin gode ven, Taxi-Nissen Svingben, som havde fortalt ham, at det var godt at være selvstæn- Side 9

10 dig Taxi-Nisse. Bl.a. skulle man kun betale det halve i skat af, hvad f.eks. en offentligt ansat jurist inde på Nisse-Borgen betalte. Man tjente naturligvis også kun det halve, men det viste at der var retfærdighed til i denne verden. Til gengæld fik man lov til at arbejde dobbelt så længe for det halve; så det var næsten ligesom med gyngerne og karrusellen. Men Svingben var ved at være gammel, og kunne ikke rigtigt huske historien med gyngerne og karrusellen. Den lille Taxi-Nisse Skævryg skuttede sig en ekstra gang og stod ud af sengen. Han måtte se at komme ind under bruseren og så skulle han have noget morgenmad. Atter i dag ville han starte dagen med en dejlig portion Nisse-Vandgrød, det skulle være så sundt og så var det billigt. Nu hvor Skævryg var blevet selvstændig, så måtte han også begynde at tænke lidt mere på, hvad der kostede mange penge og hvad der var billigt; for han kunne jo blive syg. Og der var ikke nogen der ville betale en selvstændig Taxi-Nisse penge når han var syg. Skævryg havde godt nok hørt, at man kunne forsikre sig, men det var et helt latterlig lille beløb man fik udbetalt når man var syg, sammenlignet med hvad de ansatte inde på Nisse- Borgen fik når de var syge de fik fuld løn hver eneste dag de var syge; ikke underligt, at de var så meget syge. Men sådan var det ikke at være selvstændig Taxi-Nisse, der måtte man selv betale og det var meget mere retfærdigt, det sagde Julemandens Taxi-Nisse Side 10

11 sekretær og han var en klog Nisse, for han havde læst mange år inde på Nisse jura studiet. Præcis klokken 06:00 satte lille Skævryg sig ud i sin nyerhvervede Nisse-Taxi. Det var en rigtig Slæde model med hele 102 rensdyrkræfter og den var flot. Men den havde også været dyr. Skævryg havde været ude og låne en halv million Nisse-Kroner for at kunne købe sin første Nisse-Taxi og så havde han måttet låne ekstra, til alt det løse såsom montering, indskud, garantistillelse m.m. Lille Skævryg havde været helt nede på sine grædende knæ for at låne pengene, men til sidst havde de gode Nisser i Nisse-Banken forbarmet sig over ham og af deres hjertes godhed havde de lånt ham pengene. Han havde godt nok måttet stille både hus og hjem samt Nisse-konen og Nisse- børnene som sikkerhed, men de havde hjulpet ham til sidst. Det var jo ikke fordi de tjente noget særligt på at låne ham penge, det var mest fordi de var sådan nogen gode Nisser. Skævryg kunne ikke forstå, hvordan de kunne bo i så pragtfulde store bygninger, når de næsten ingen penge tjente, men de måtte jo vide bedre end ham, for de arbejdede med penge hver dag. Side 11

12 De havde også prøvet på at fortælle Skævryg, at det faktisk var helt gratis at låne pengene, for han kunne trække de renter han skulle betale fra sin indtægt på selvangivelsen til jul og det var næsten det samme som ikke at betale. Skævryg havde prøvet på at få dem til at gå med til, at han ikke skulle betale nogen renter, når det nu alligevel næsten var det samme som at låne gratis. Men det var de godt nok ikke gået med til nede i Nisse-Banken. De havde sagt, at først måtte han betale dem, så kunne han trække det fra på sin selvangivelse og så ville Julemanden betale. Skævryg gjorde, som han altid havde gjort, han tilmeldte sig det moderne Nisse-Dirigerings anlæg og efter kun en times ventetid, fik han sin første kunde. Han kørte frem til adressen og startede taxameteret og efter 7-8 minutter kom kunden da også. Kunden var vist nok kommet forkert ud af sengen, for det første han sagde, var: Hvad er det, har du allerede startet taxameteret? Er dette ikke et servicefag? Stakkels lille Skævryg kunne ikke forstå, hvad manden mente, for så vidt Skævryg var orienteret, så fik alle andre Nisser også løn lige fra det øjeblik de mødte på arbejde; og Skævryg var mødt på arbejde, da han landede på kundens adresse. Ja, faktisk var han mødt en time tidligere, men det var en anden snak. Side 12

13 Da de ankom til slutdestinationen, som var Nisse-Byens smukke nye banegård, så bad kunden Skævryg om at være ham behjælpelig med at bære kufferterne hen til elevatoren. Skævryg gjorde kunden opmærksom på, at dette kostede 20 Nisse-Kroner ekstra. Også denne gang vrissede kunden surt: Er det ikke et servicefag du arbejder i? Hvor er servicen blevet af? Er du ikke klar over, at man skal yde gratis service, når man arbejder i et servicefag? Stakkels Skævryg forstod ingenting. Så vidt han vidste, så arbejdede alle inde på Nisse-Borgen i servicefag, og de fik betaling for hvert eneste sekund de var der. Hvorfor skulle Taxi-Nisserne så yde gratis service? Der var da ingen andre der gjorde det! Og formodentlig mindst af alle denne gnavne kunde, der fik Gnavpot til at ligne et strålende juletræ. Da denne tur var overstået, så måtte Skævryg atter vente på næste tur. Der var ikke helt så mange ture mere, som der var i gamle dage. Nisserne på Nisse-Borgen havde besluttet sig for, at alle de gode ture skulle udliciteres, for så kunne man få kørt de syge Nisser hjem til halv pris. De kom godt nok til at vente både 2 og 3 timer på at blive kørt hjem, men det var godt for den mentale sundhed, for så skulle de ikke tænke på, hvordan de fik tiden til at gå. De kunne bare kede sig i ventetiden. Og så var mange af dem også så syge, at de ikke havde langt igen, og så var der ingen mening i, at de Side 13

14 skulle spilde tiden med ligegyldigheder, de kunne lige så godt kede sig. De var såmænd nok døde og borte, inden der skulle vælges nye Nisser inde på Nisse-Borgen. Og mærkværdigvis forventede alle Nisser altid, at de let og ubesværet kunne få fat i en Taxi-Nisse, når de skulle bruge en. Men når der ikke var brug for Taxi-Nisserne til daglig, hvorfor troede de andre Nisser så, at de ville dukke op af den blå luft juleaften? For alle forventede at Taxi-Nisserne arbejdede både juleaften, 1.juledag, nytårsaften samt alle de andre halve, hele og skæve helligdage. Men hvordan kunne alle de andre forvente, at Taxi-Nisserne ville være der på disse store helligdage, når ikke der var nok for dem at lave til hverdag? Midt på dagen, kørte Skævryg hen til en lille Nisse-Bod, hvor de solgte små lækkerier lavet af svinekød og kalvekød. Lægen sagde godt nok, at det var usundt og at det forkortede Nissernes liv, men Skævryg mente ikke, at han havde tid til at køre hjem for at få et sundt og nærende måltid specielt ikke nu, hvor han var blevet en selvstændig Taxi-Nisse. Resten af dagen, den gik som den plejede, dog med den lille undtagelse, at Skævryg ikke skulle køre til afløsning kl.16:00. Nu var han blevet en rigtig selvstændig Taxi-Nisse, hvilket betød, at Side 14

15 han havde lov til at køre helt til kl. 19:00. Ja, han kunne såmænd også have kørt længere, men han skulle jo også være frisk i morgen. Ekstra frisk. Hvorfor skulle Skævryg være ekstra frisk den næste dag? Jo, det var fredag, og Julemandens Taxi-Nisse sekretær forventede, at alle selvstændige Taxi-Nisser kørte ud og betjente kunderne fredag aften/nat samt lørdag aften/nat. Lægerne havde godt nok advaret Taxi-Nisserne om, at det var meget skadeligt for deres helbred, når de havde så lange arbejdstider og specielt når de hele tiden havde skiftende arbejdstider. Lægerne sagde, at alle undersøgelser viste, at skifteholdsarbejde var særdeles skadeligt for helbredet. Men når Julemandens Taxi-Nisse sekretær forventede, at man betjente kunderne, så måtte man hellere gøre det, for ellers kunne han måske finde på at tilbagekalde tilladelsen til at være selvstændig Taxi-Nisse. Selvstændige Advokat-Nisser og selvstændige Læge-Nisser kunne godt nok ikke få tilbagekaldt deres tilladelser så let, for der vogtede de øverste Nisse-Domstole nidkært over deres rettigheder; men den slags var man heldigvis fri for hos Taxi-Nisserne, her var Julemandens Taxi-Nisse sekretærs ord lov, og så slap man for alt det pjat med at gå til domstolene, det var blot en fordyrende løsning, som ikke tjente noget fornuftigt formål, skulle man tro på Taxi-Nisse sekretæren. Og han var jo så klog. Side 15

16 Det var godt nok meningen, at Skævryg skulle have fri på søndag, men helt fri fik han nok ikke. For når man var en lille selvstændig Taxi-Nisse, så var der en hel masse papirarbejde som man selv skulle lave. Hvis man bryggede øl og havde 1000 ansatte, så havde man råd til at ansætte en til at lave alt papirarbejdet. Men når man var en lille selvstændig Taxi-Nisse, så var der ikke råd til at ansætte nogen til at lave papirarbejdet; det måtte man selv lave i sin fritid det var en af glæderne, ved at være selvstændig. Da lille Skævryg gik i seng den aften, da tænkte han på en af sine gamle venner, Taxi-Nissen Sølvræven, som engang havde sagt: Den eneste fordel ved at være selvstændig Taxi-Nisse, det er at man slipper for at få feriepenge af det man laver. Og det mente Skævryg, var kloge ord, for med tiden kom han til at sande visdommen i dem! Nu vil mange måske tro, at den lille Taxi-Nisse Skævryg levede et ulykkeligt liv, men dette var ingenlunde tilfældet. Skævryg levede et langt og lykkeligt liv og fortsatte som selvstændig Taxi- Nisse indtil han blev 85 år, for Skævryg tjente aldrig nok til at indbetale til sin egen pensionsopsparing, og derfor måtte han fortsætte til den bitre ende. Side 16

17 Men politikerne inde på Nisse-Borgen har også altid sagt, at penge ikke er lykken. Mærkværdigvis har de aldrig selv haft travlt med at leve efter disse deres egne kloge ord. Og hjerteligt tillykke til alle nye Taxi-nisser! Side 17

18 Side 18

19 Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og. Som det ses af foranstående, så er der ikke tale om en lovovertrædelse når et bestillingskontor overtræder taxilovgivningen. Taxa 4x35 har i mange år elektronisk registreret trafikbogsoplysningerne fra samtlige tvangstilsluttede vogne. Bilinspektøren fra Færdselsstyrelsen der har fortolket loven, mener at paragraffen om registrering kun gælder, hvis trafikbogen er blevet afløst af elektroniske registreringer. Der står intet i lovgivningen om elektronisk registrering kan afløse trafikbogen, det fremgår af 14 i bekendtgørelsen, at trafikbogen kan afløses af en printerudskrift. Grunden til at det ikke står i bekendtgørelsen, er naturligvis, at den dag man tillader elektronisk registrering, så er det ikke for at afløse trafikbogen, men derimod for at vi skal beholde begge dele. Atter engang vil man indføre dobbelt kontrol, for kontrollens egen skyld; og atter engang er det det arbejdende folk det går ud over. Som Lenin sagde: Tillid er godt, kontrol er bedre. Side 19

20 Bladet Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Stiftet 17 nov Udkommer 10 gange årligt. Redaktion Ansvh. Red. Mogens Jensen Bladet tilsendes foreningens medlemmer, abbonenter, faglige organisationer samt relevante myndigheder. Abonnement for ikke-medlemmer 100 kr./året. KAT tryk og lay-out. Københavns Aktive Taxiforening Københavns Aktive Taxiforening Kontor: Magnoliavej 2, 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag Kontor: & Magnoliavej Onsdag 12:302, kld., 13: (juli Frederiksberg dog kun undtagelsesvis) Kontortid: Mandag Telefon: & Onsdag : Fax: 13: (juli 79 dog 18 kun mandag) Telefon: 36 adresse: Fax: Kasser Hjemmeside:www.katbladet.dk Andris Kirsteins træffes onsdag. Som medlemmer kan optages Faglig Taxivognmænd konsulent: Kurt i Danmark, Petersen. samt chauffører med gyldigt Som førerkort. medlemmer Kontingent kan optages udgør Taxivognmænd 375,- kr. kvartalet. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør 375,- kr. kvartalet. Foreningens bestyrelse: Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 20

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig.

SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 7 SKAT Offentligt ansatte jurister har sovet en drømmeløs 100 års søvn. Og de sover stadig. Side 1 Lovliggør SKAT Uber? I en stor opsat artikel i Politiken,

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører.

Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 6. Efter endt kursus hos Taxa 4x35, ( 2x 750,-kr.) så kan selv gamle chauffører blive høflige chauffører. Side 1 Side 2 Ny leder i Taxa 4x35. Taxa 4x35

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 4. Side 1 Ny direktør i DanTaxi! Kun en måned efter at DanTaxi og TaxiNord er blevet sammenlagt, bliver direktør John Lindbom smidt fra bestillingen og

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 4. Jeg har vundet! TaxiNord og Provinsen har taget min gæld! John og Lars længe leve! Side 1 Side 2 Side 3 Vi stemmer ja til vi stemmer nej! Som det fremgår

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 8. Ønsker alle en glædelig jul og godt nytår Side 1 Taxibranchen til grin! Sagen imod Uber har nu varet i 2 år, fra Færdselsstyrelsen meldte Uber til politiet

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2014. Side 1 Hvad mener vi? Vi har modtaget en mail, hvor der er en læser der mener at vores stillingtagen til prisforhøjelser og antallet af bevillinger

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2017 nr. 5. Efter at John Lindbom har solgt DanTaxi til TaxiNord / Lars Christiansen, så vil John Lindbom begynde at sælge elastikker i metermål. Side 1 Bedre sent

Læs mere

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns

Læs mere

I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår.

I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr.9.2013. I Ønskes alle en god jul og et godt og indbringende nytår. Grete Gren Jensen er død. Grete Gren Jensen, af alle os på redaktionen, og mange andre, næsten

Læs mere

nedlæggelse af kunderne.

nedlæggelse af kunderne. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 1. 2014. Taxas fuldautomatiske anlæg til nedlæggelse af kunderne. Side 1 Året der gak-godt? Året 2013 er året, hvor man prøvede at rydde op i taxibranchen og

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2014. Taxas Karl-Smart jonglerer med regnskaberne! Taxa 4x35 har for nyligt vundet en retssag over Finanshuset Farsø. Dette skete bl.a. fordi det mangeårige

Læs mere

timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER

timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 5. -330.000 timer i Lufthavnen UBER roser sig selv! Proforma godkendelser Vogne tilsluttet Taxa 4x35 pr. 1/1-15. Kør med UBER Side 1 -330.000 timer i Lufthavnen?

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft!

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 3. Lufthavnen. Monopolet ophævet? Nævnet, regnskaber og budgetter? Goddag mand økseskaft! Side 1 Lufthavnen. Nu kan man læse sig til, at folkene bag Københavns

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida?

Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Kan det blive mindre? 60 nye tilladelser! Taxiloven. Luftfartsloven. Hvad nu, Frida? Side 1 Kan det blive mindre? En chauffør er blevet noteret af taxiservice

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Fakkelbærer søges. Taxa amok. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Fakkelbærer søges. Taxa amok. Side 1 Fakkelbærer søges. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 6. 2011. Taxa amok. Side 1 STOP! Bliv ikke taxichauffør! Man kunne i Taxa 4x35 s blad, Taxanyt juni 2011 læse, at jobcentrene ikke længere

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Ministeriel korrekt unifor- mering. Vil Transportministeren også bestemme farven på chaufførernes underbukser? Side 1

Ministeriel korrekt unifor- mering. Vil Transportministeren også bestemme farven på chaufførernes underbukser? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 3. 2011. Ministeriel korrekt unifor- mering Vognmænd og mangel på moral. Generalforsamlinger hos Taxa? 5 ulovlige ministerier? Vil Transportministeren også

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2014. Vi ønsker Tornerose god tur hjem til Hekla. Side 1 Peter Kjærgaard formand for DTR region Syddanmark! Hvis det havde været den 1. april, så ville vi

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5. Kong Lars ønsker sin kammesjuk John velkommen! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2016 nr. 5. TaxiNord Side 1 Heldige Uber chauffører? Endelig er der faldet dom i sagen om de 6 Uber chauffører. Vores

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 4. 14 bevillinger tak! Taxiloven sat ud af kraft? Det værste bræk vi har hørt! Fra stat til privat Du er til grin. Hilsen John Lindbom. Side 1 14 bevillinger

Læs mere

Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år?

Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 6. Fejl i TRAGIK- BOGEN! 40 år? Side 1 Hurra flere tilladelser! Nævnet har nu besluttet, i deres enorme visdom, at der skal 70 + 10 ekstra tilladelser på

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk December 2008. 28.Årg.Nr. Læs også: www.katbladet.dk Begyndelsen til enden for retsstaten? Efter gennemlæsning af dagsordenen for samt referatet fra kontaktudvalgets møde den 20. november 2008, så er vores

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8.

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8. Danmarks mest læste taxiblad. Ny sund fornuft i 4x35? 29. Årg. 2010. nr. 8. Uniformer skaber folk! John Rabat Lindbom John Lindbom og stavnsbåndet(s ophævelse)? Side 1 Læs også: www.katbladet.dk John Rabat

Læs mere

Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven?

Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Februar 2007. 28.Årg. Nr.2. Har vores Dronning H.M.Margrethe d. II af Danmark Overtrådt Grundloven? Er Taxinævnet Overflødige / uduelige eller korrupte? Er

Læs mere

Statsautoriseret nedslagtning

Statsautoriseret nedslagtning Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2014. 20.mill. Lov og uorden Lufthavnen mangler penge Rabat igen, igen Hokus, pokus, væk Statsautoriseret nedslagtning Side 1 Hokus, pokus, væk! Nævnet gav

Læs mere

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35!

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! 29. Årg. 2010 Nr. 3. God Påske Læserbrev Svar Tøsedrengene i 4x35? Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tøsedrengene i 4x35? Sidste år i

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 3. 2012. Side 1 Ny statistik, ny lønnedgang! Taxinævnet i Region Hovedstaden udsendte den 30. marts en indkaldelse til møde i kontaktudvalget, mødet skulle have

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s julemand i Jylland. 4x35 Gaveregnen var stor. Side 1 En personlig beretning. Jeg har været i retten. Peter Kjærgaard havde i foråret 2012

Læs mere

Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde.

Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2014. Rovmord! Natten til fredag blev en chauffør fra 4x48 tilkaldt til en adresse på Bellahøj i København og blev her overfaldet og tævet til døde. Overfaldet

Læs mere

I ønskes en rigtig glædelig jul!

I ønskes en rigtig glædelig jul! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 10. 2010. I ønskes en rigtig glædelig jul! Hoo, hoo, hoo. 24. dec. 2010. Løn og arbejdsforhold? Ikke i Taxibranchen! Liberalisering af Taximarkedet. Lyver Taxa

Læs mere

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. Taxier I døgndrift God skik Og brug Del 2 Side 1 Taxaer i døgndrift er det os? Man har i den forgangne tid, kunnet læse flere mere

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Tak TAK for TAK Bedre sent end aldrig? Undskyld, en vejledning, tak. Top hemmelig vejledning! Danmarksrekord i idioti? Er DTR hjernedøde? Side 1 Tak

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Taxinævnet i Region Hovedstaden Taxinævnet i Region Hovedstaden Offentligt referat 6. januar 2017 Sagsbeh.: HO Referat fra nævnets møde den 5. december 2016 J.nr.: 00.00.00-A00-20-16 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen (næstformand)

Læs mere

Januar 2007. 28.Årg. Nr.1. Pæne Taxa 4x35 Registrerer Alt og alle! Udvidet artikel specielt For KAT s venner. De fine mænd fra

Januar 2007. 28.Årg. Nr.1. Pæne Taxa 4x35 Registrerer Alt og alle! Udvidet artikel specielt For KAT s venner. De fine mænd fra Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Pæne Taxa 4x35 Registrerer Alt og alle! Udvidet artikel specielt For KAT s venner. De fine mænd fra Taxamotor. Lønseddel for chauffører fra Taxamotor Codan

Læs mere

Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere!

Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9. 2011. Overholder 4x35 Taxilovgivningen? Taxa Jylland. Nu behøver studenterhuen ikke at trykke mere! El biler og mareridt? Side 1 El biler og mareridt? Taxa

Læs mere

Juni 2006. 27. Årg. Nr. 5.

Juni 2006. 27. Årg. Nr. 5. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Juni 2006. 27. Årg. Nr. 5. Lufthavnen Nævnet Retsstaten God skik Og brug! Side 1 Side 2 Lufthavnen / Nævnet / Retsstaten! Lad os starte med at slå en ting

Læs mere

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå!

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 9. 2010. Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! DIREKTØR TOMBOLA! EP-tilladelser, igen. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tåbernes

Læs mere

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014

Offentligt referat. 17. marts 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-505. Referat fra nævnsmøde den 27. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Pippi Langstrømpe kan ikke sin lektie i hvert fald ikke ifølge frøken Rosenbloms retskrivningsordbog; så hun ryger i skammekrogen.

Pippi Langstrømpe kan ikke sin lektie i hvert fald ikke ifølge frøken Rosenbloms retskrivningsordbog; så hun ryger i skammekrogen. Stor glæde hos den, der ellers skulle skamme sig prædiken til 11. s. e. trinitatis II: Luk 7,36-50 den 7/8 2016 i Strellev, Ølgod og Bejsnap kirker. Ved Jens Thue Harild Buelund. I slutningen af fortællingen

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk August 2009. 28. Årg. Nr. 7. Thomas Bak Ikke helt som de andre Utvungen samtale med Nævnets nye næstformand. Taxa 4x35, Nu Med Rabat! Mere kritik af Freddy Spliid / Regnskaberne i BVH-Taxa! Læs også: www.katbladet.dk

Læs mere

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid!

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! September 2009. 28. Årg. Nr.8. Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! Thomas Bak! Ikke helt som de andre? Og så måske alligevel! Læs også:www.katbladet.dk Deltag i Taxa 4x35 s nye store TOMBOLA Deltagerlodder

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL Konkurrencestyrelsen ønsker at belyse taxierhvervet og den regulering, som er fastsat af de enkelte kommuner. I den forbindelse bedes De besvare nedenstående spørgsmål.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Har DTR ansat Dr. Goebbels som Propagandachef?

Har DTR ansat Dr. Goebbels som Propagandachef? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Mar/Apr 2006. 27.Årg. Nr.3. Har DTR ansat Dr. Goebbels som Propagandachef? Lufthavnen Nok en gang! Taximafiaens Clearingskrig Fortsætter! Dødsboer Købes!

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Januar 2006. 27. Årg. Nr. 1.

Januar 2006. 27. Årg. Nr. 1. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Januar 2006. 27. Årg. Nr. 1. Side 1 Flueknepperi i højeste potens! 1116 brud på Taxi-loven i Danmark! Ifølge en artikel i Berlinske Tidende d. 4. januar 2006,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Løn til chauffører annulleret. Taxi en forbryderbranche i udvikling. Paralleltakster. Røgfri miljøer og e- cigaretter. Side 1 Skal vi ikke have løn?

Læs mere

Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile.

Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Juni 2008. 28. Årg. Nr. 6. Diesel. Løn. Ved Ritt og Bondam, hvad de gør? Sorte taxigebyrer. Bøde vanvid! Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Side 1 Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Mandag

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Indledn før gudstj.: Skærtorsdag. Er det sådan, at et nederlag kan bære sejren i sig? = tanke, jeg

Læs mere

God jul og godt nytår! December 2006. 27.Årg.Nr.10. KAT s nye hjemmeside: www.katbladet.dk. KAT s foretræde for Folketingets

God jul og godt nytår! December 2006. 27.Årg.Nr.10. KAT s nye hjemmeside: www.katbladet.dk. KAT s foretræde for Folketingets KAT s foretræde for Folketingets Trafikudvalg. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening December 2006. 27.Årg.Nr.10. Vil Jørgen Kjær give pirattaxierne bedre arbejdsforhold? Tænk eller ti stille!

Læs mere

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. Formandens beretning. FDA s Generalforsamling 23. januar 2016 1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. 2. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand Henrik, næstformand Erik,

Læs mere

Julen nærmer sig! Klik her

Julen nærmer sig! Klik her Julen nærmer sig! Klik her < Mit navn er Jack Stump. Jeg er blevet ringet op af skoleleder Boris Loftager. Han vil igen have mig til at kigge på en gammel sag. Nej, nu må han da snart holde op. Jeg fandt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

cancer-kurven, så vil vi få noget andet, som tager livet fra os. For dø, det skal vi. Om vi så vil det eller ej.

cancer-kurven, så vil vi få noget andet, som tager livet fra os. For dø, det skal vi. Om vi så vil det eller ej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 16. maj 2016 Kirkedag: 2. pinsedag/b Tekst: Ez 11,19-20; ApG 2,42-47; Joh 6,44-51 Salmer: SK: 723 * 299 * 294 * 292 * 298,3 * 313 Engang i foråret blev

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere