Læs også:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs også: www.katbladet.dk"

Transkript

1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening December Årg. Nr. 10. Læs også: Side 1

2 Metroen tager ingen kunder fra Taxi ifølge kendt Taxi Guru. Ifølge Henrik Nielsen, TaxaMotor, der i Taxi kredse er kendt som et næsten ufejlbarligt og Guddommeligt Orakel, så kommer Metroens åbning ikke til at betyde et tab i antallet af passagerer for Taxi branchen, hvis man skal tro på, hvad der står i TaxiDanmark nr.11, Efter at Metroen har været åben i ganske kort tid, har Henrik Nielsen / TaxaMotor åbenbart udarbejdet statistikker, der helt klart og tydeligt og udenfor enhver tvivl slår fast, at det ser ikke ud til, at Metroens åbning kommer til at påvirke Taxierhvervets indtjening. Hvordan Henrik Nielsen kan lave statistikker på Metroens kundeunderlag fra lufthavnen, når Metroen kun har været åben i ganske få timer / dage, det må være et spørgsmål som kun Odin eller Thor, de gamle Nordiske Guder, kan besvare. De fleste Københavnere har såmænd ikke engang nået at opdage at Metroen har åbnet sin forlængelse ud til lufthavnen, men alligevel er TaxaMotors svar på Oraklet i Delfi klar med klokkeklare statistikker, der viser, at vores erhverv ikke mister omsætning. Side 2

3 Må vi gøre opmærksom på, at det tog flere år, inden befolkningen begyndte at bruge Øresundsbroen så meget, at det bare mindede lidt om de meget optimistiske forudsigelser der havde været. Hvis det tog flere år, inden Øresundsbroen viste, hvordan den påvirkede samfundet; hvorfor skulle man så kunne lave statistikker på Metroen efter få timer / dage? Det kan man naturligvis heller ikke. Så når Oraklet fra TaxaMotor postulerer, at han har brugbare statistikker vedr. Metroens påvirkning af vores erhverv, for så vidt angår ture fra lufthavnen, så er det simpelt hen noget af det sædvanlige øregas han kommer med, for at forlange flere vogne på gaden. Eller ønsker han blot at levere et argument til Jørgen Kjær og Nævnet, for de 50 ekstra bevillinger, som de allerede har sat på gaden? Henrik Nielsen har den ene gang efter den anden prøvet på at argumentere for flere vogne på gaden, til skade for chaufførernes indtjening men til stor gavn for bestillingskontorernes altid slunkne pengekasser; og det ville ikke undre os, om han snart gør det igen! Hvordan kan det være, at Henrik Nielsen / TaxaMotor først giver store rabatter til vognmænd der vil tilslutte sig hans fallerede selskab, hvorefter han underbyder de andre Taxiselskaber med store Side 3

4 rabatter til kunderne, for at de nytilsluttede vogne kan få noget at køre med. Og hvem skal betale denne rabat? Rigtigt gættet, vognmændene skal betale rabatterne for at folk som Henrik Nielsen kan lege stor mand. Er det endnu ikke gået op for vognmændene, at det eneste der sker ved rabatgivningen, det er at man flytter kunder fra et selskab til et andet, der kommer ikke nogen udefra og kører med kunderne, vi har jo monopol på det meste. Og så er man endda så fræk og uhæderlig, at man lader chaufførerne være med til at betale for rabatgivningen, dette på trods af, at Danmarks Domstole har dømt denne praksis ulovlig! Og hvis vi skal give rabat til kunderne, hvorfor skal vi så have taksforhøjelser? Skal takstforhøjelserne kun tjene det ene formål, at folk som Henrik Nielsen kan give kunderne rabat og på denne måde få ham til at føle sig større og mere betydningsfuld end han er? Ville det ikke være mere på sin plads, at få en læge til at udskrive nogle psykofarmaka til manden? Nej, hvis vi skal lave statistikker på den nyåbnede Metros betydning for vores erhverv, så lad os vente 2-3 år, så kan man måske lave en undersøgelse der kan bruges til noget. Men man kan ikke lave en brugbar statistik på baggrund af 3 dages kørsel, eller for den sags skyld på baggrund af 33 dages kørsel med den nyåbnede Metro. Det er ganske enkelt uhæderligt og plat! Side 4

5 Lejrkommandanten for distrikt hovedstaden lader bekendtgøre! Selvstændig: adj.:ntr.-t: drive selvstændig virksomhed. 1.led selv. 2.led. Beslægtet m. stå; egl. (be)stående for sig selv. Kilde: Politikens Nudansk Ordbog. Hvad er vi, selvstændige erhvervsdrivende eller indsatte i en arbejdslejr? For fuld forståelse af artiklen, læs: Møder i kontaktudvalget Dagsorden til møde i kontaktudvalget d. 12. september Når samtlige lejradministrationer i hovedstadsregionen lægges sammen under lejrkommandanten for distrikt hovedstaden, så vil en række nye forordninger hurtigst muligt træde i kraft. Det forventes at det efter sammenlægningen bliver svært at få udført det nødvendige arbejde i de tyndt befolkede områder, hvor de små lejre førhen residerede; derfor lader lejrkommandanten for distrikt hovedstaden følgende forordninger bekendtgøre til ikrafttræden hurtigst muligt. Side 5

6 1. I første omgang vil lejrkommandanten og den politiske ledelse, i samarbejde med del- lejrcheferne, forsøge at overbevise De Frie Arbejdere i lejrene om det fornuftige i at melde sig frivilligt til arbejde i randområderne. Det kan naturligvis ikke komme på tale at kompensere De Frie Arbejdere for den tid de bruger på transport til og fra randområderne, det forventes at transporttiden bliver taget fra deres fritid/hviletid. Skulle De Frie Arbejdere vise sig at være meget lidet samarbejdsvillige, så kan en lang række forordninger hurtigt sættes i værk. 2. Del- lejrcheferne kan indberette De Frie Arbejdere til den politiske ledelse, hvis De Frie Arbejdere nægter at udføre bestemt arbejde eller generelt arbejder alt for langsomt efter chefernes mening. I første omgang vil man kunne uddele en advarsel, men i gentagelsestilfælde kan offentlig afstraffelse/piskning komme på tale. Ligeledes vil det være muligt for den politiske ledelse, at tilbagekalde evt. tildelte privilegier ligesom man vil kunne indskrænke i de pågældendes rationeringer eller deres fritid. Den politiske ledelse vil naturligvis også kunne nægte at imødekomme alle fremtidige ansøgninger om privilegier fra de ikke samarbejdsvillige Frie Arbejdere. Side 6

7 3. Del- lejrcheferne kan efter lovgivningen etablere vagtordninger, efter hvilke De Frie Arbejdere skal arbejde på bestemte tider af dagen/ugen. Ligeledes kan del- lejrcheferne forbyde De Frie Arbejdere at udføre bestemt arbejde i perioder og kun udføre det af den politiske ledelse på forhånd godkendte politisk korrekte arbejde, også selvom dette skulle medføre længere arbejdstid og andre ubehageligheder for Den Frie Arbejder. Vi må trods alt huske på, at Den Frie Arbejder ikke ved, hvad der er bedst for ham selv, derfor er det bedst, hvis den politiske ledelse fører ham af den vej, som vi ved er bedst for ham! Han er jo trods alt kun en Fri Arbejder, og ikke et selvstændigt tænkende væsen! 4. Den politiske ledelse kan, som overordnet tilsynsmyndighed, bestemme at fremtidige privilegier kun tildeles Frie Arbejdere som frivilligt underkaster sig særlige regler om at arbejde i randområderne, også selvom dette vil koste dem i form af indskrænket fritid. 5. Den politiske ledelse kan også påbyde del- lejrcheferne at hjælpe hinanden med at få udført nødvendigt arbejde, også selvom dette skulle medføre gener i form af manglende hviletid for Den Frie Arbejder. Vi må jo, som politiske ledere, hjælpe og vejlede disse intellektuelt indskrænkede fjolser, som ikke ved, hvad der er bedst for dem selv! Side 7

8 6. Den politiske ledelse kan også tvangs- udskrive flere Frie Arbejdere og ved diktat fordele dem på en sådan måde, at det først og fremmest kommer lejrene i randområderne til gavn; dette også selvom det skulle medføre væsentlig ringere rationer, hviletid og privilegier for De Frie Arbejdere som skulle blive omfattet af denne ordning. 7. Den politiske ledelse kan også lægge et individuelt loft over, hvor mange Frie Arbejdere der må være i en lejr. På denne måde kan den politiske ledelse påvirke, hvem der skal have tildelt fremtidige arbejdsopgaver samt hvorledes fremtidige rationer skal fordeles iblandt De Frie Arbejdere. Ligeledes vil dette have en vis virkning på, hvordan kommende Frie Arbejdere vil vælge at fordele sig ad frivillighedens vej. På den måde vil Den Frie Arbejder forblive i troen på, at han er fri. Evt. forespørgsler bedes rettet til lejrkommandanten for region hovedstaden. Husk: Arbeit macht frei! Side 8

9 Et rigtigt Taxi-Nisse eventyr! Det var tidlig morgen, den lille Taxi-Nisse Skævryg skuttede sig og trak dynen op om ørerne. Han måtte se at komme op, selvom klokken kun lige havde passeret 5, for han var så lykkelig, det var den første dag i resten af hans liv og hans største drøm var lige gået i opfyldelse han havde fået sin helt egen tilladelse til at være en selvstændig Taxi-Nisse. I 13 år havde han arbejdet timer om dagen 6 dage om ugen og nu var det hans tur; det var næsten ligesom at vinde i lotteriet. Efter 13 lange år, havde han endelig fået tilladelse til at blive en selvstændig Taxi-Nisse. Skævryg tænkte på, at på bare 8 år, der kunne han være blevet Nisse-Læge med fast ansættelse inde på det store flotte hvide hospital inde i hovedstaden. Eller han kunne have læst jura og fået fast ansættelse inde på Nisse-Borgen hos Julemanden, der havde de også fast løn, faste arbejdstider, betalte pauser og masser af ferie. Men Skævryg havde været stædig, han ville være selvstændig Taxi- Nisse, og efter 13 års venten var det hans tur. Skævryg kom til at tænke på sin gode ven, Taxi-Nissen Svingben, som havde fortalt ham, at det var godt at være selvstæn- Side 9

10 dig Taxi-Nisse. Bl.a. skulle man kun betale det halve i skat af, hvad f.eks. en offentligt ansat jurist inde på Nisse-Borgen betalte. Man tjente naturligvis også kun det halve, men det viste at der var retfærdighed til i denne verden. Til gengæld fik man lov til at arbejde dobbelt så længe for det halve; så det var næsten ligesom med gyngerne og karrusellen. Men Svingben var ved at være gammel, og kunne ikke rigtigt huske historien med gyngerne og karrusellen. Den lille Taxi-Nisse Skævryg skuttede sig en ekstra gang og stod ud af sengen. Han måtte se at komme ind under bruseren og så skulle han have noget morgenmad. Atter i dag ville han starte dagen med en dejlig portion Nisse-Vandgrød, det skulle være så sundt og så var det billigt. Nu hvor Skævryg var blevet selvstændig, så måtte han også begynde at tænke lidt mere på, hvad der kostede mange penge og hvad der var billigt; for han kunne jo blive syg. Og der var ikke nogen der ville betale en selvstændig Taxi-Nisse penge når han var syg. Skævryg havde godt nok hørt, at man kunne forsikre sig, men det var et helt latterlig lille beløb man fik udbetalt når man var syg, sammenlignet med hvad de ansatte inde på Nisse- Borgen fik når de var syge de fik fuld løn hver eneste dag de var syge; ikke underligt, at de var så meget syge. Men sådan var det ikke at være selvstændig Taxi-Nisse, der måtte man selv betale og det var meget mere retfærdigt, det sagde Julemandens Taxi-Nisse Side 10

11 sekretær og han var en klog Nisse, for han havde læst mange år inde på Nisse jura studiet. Præcis klokken 06:00 satte lille Skævryg sig ud i sin nyerhvervede Nisse-Taxi. Det var en rigtig Slæde model med hele 102 rensdyrkræfter og den var flot. Men den havde også været dyr. Skævryg havde været ude og låne en halv million Nisse-Kroner for at kunne købe sin første Nisse-Taxi og så havde han måttet låne ekstra, til alt det løse såsom montering, indskud, garantistillelse m.m. Lille Skævryg havde været helt nede på sine grædende knæ for at låne pengene, men til sidst havde de gode Nisser i Nisse-Banken forbarmet sig over ham og af deres hjertes godhed havde de lånt ham pengene. Han havde godt nok måttet stille både hus og hjem samt Nisse-konen og Nisse- børnene som sikkerhed, men de havde hjulpet ham til sidst. Det var jo ikke fordi de tjente noget særligt på at låne ham penge, det var mest fordi de var sådan nogen gode Nisser. Skævryg kunne ikke forstå, hvordan de kunne bo i så pragtfulde store bygninger, når de næsten ingen penge tjente, men de måtte jo vide bedre end ham, for de arbejdede med penge hver dag. Side 11

12 De havde også prøvet på at fortælle Skævryg, at det faktisk var helt gratis at låne pengene, for han kunne trække de renter han skulle betale fra sin indtægt på selvangivelsen til jul og det var næsten det samme som ikke at betale. Skævryg havde prøvet på at få dem til at gå med til, at han ikke skulle betale nogen renter, når det nu alligevel næsten var det samme som at låne gratis. Men det var de godt nok ikke gået med til nede i Nisse-Banken. De havde sagt, at først måtte han betale dem, så kunne han trække det fra på sin selvangivelse og så ville Julemanden betale. Skævryg gjorde, som han altid havde gjort, han tilmeldte sig det moderne Nisse-Dirigerings anlæg og efter kun en times ventetid, fik han sin første kunde. Han kørte frem til adressen og startede taxameteret og efter 7-8 minutter kom kunden da også. Kunden var vist nok kommet forkert ud af sengen, for det første han sagde, var: Hvad er det, har du allerede startet taxameteret? Er dette ikke et servicefag? Stakkels lille Skævryg kunne ikke forstå, hvad manden mente, for så vidt Skævryg var orienteret, så fik alle andre Nisser også løn lige fra det øjeblik de mødte på arbejde; og Skævryg var mødt på arbejde, da han landede på kundens adresse. Ja, faktisk var han mødt en time tidligere, men det var en anden snak. Side 12

13 Da de ankom til slutdestinationen, som var Nisse-Byens smukke nye banegård, så bad kunden Skævryg om at være ham behjælpelig med at bære kufferterne hen til elevatoren. Skævryg gjorde kunden opmærksom på, at dette kostede 20 Nisse-Kroner ekstra. Også denne gang vrissede kunden surt: Er det ikke et servicefag du arbejder i? Hvor er servicen blevet af? Er du ikke klar over, at man skal yde gratis service, når man arbejder i et servicefag? Stakkels Skævryg forstod ingenting. Så vidt han vidste, så arbejdede alle inde på Nisse-Borgen i servicefag, og de fik betaling for hvert eneste sekund de var der. Hvorfor skulle Taxi-Nisserne så yde gratis service? Der var da ingen andre der gjorde det! Og formodentlig mindst af alle denne gnavne kunde, der fik Gnavpot til at ligne et strålende juletræ. Da denne tur var overstået, så måtte Skævryg atter vente på næste tur. Der var ikke helt så mange ture mere, som der var i gamle dage. Nisserne på Nisse-Borgen havde besluttet sig for, at alle de gode ture skulle udliciteres, for så kunne man få kørt de syge Nisser hjem til halv pris. De kom godt nok til at vente både 2 og 3 timer på at blive kørt hjem, men det var godt for den mentale sundhed, for så skulle de ikke tænke på, hvordan de fik tiden til at gå. De kunne bare kede sig i ventetiden. Og så var mange af dem også så syge, at de ikke havde langt igen, og så var der ingen mening i, at de Side 13

14 skulle spilde tiden med ligegyldigheder, de kunne lige så godt kede sig. De var såmænd nok døde og borte, inden der skulle vælges nye Nisser inde på Nisse-Borgen. Og mærkværdigvis forventede alle Nisser altid, at de let og ubesværet kunne få fat i en Taxi-Nisse, når de skulle bruge en. Men når der ikke var brug for Taxi-Nisserne til daglig, hvorfor troede de andre Nisser så, at de ville dukke op af den blå luft juleaften? For alle forventede at Taxi-Nisserne arbejdede både juleaften, 1.juledag, nytårsaften samt alle de andre halve, hele og skæve helligdage. Men hvordan kunne alle de andre forvente, at Taxi-Nisserne ville være der på disse store helligdage, når ikke der var nok for dem at lave til hverdag? Midt på dagen, kørte Skævryg hen til en lille Nisse-Bod, hvor de solgte små lækkerier lavet af svinekød og kalvekød. Lægen sagde godt nok, at det var usundt og at det forkortede Nissernes liv, men Skævryg mente ikke, at han havde tid til at køre hjem for at få et sundt og nærende måltid specielt ikke nu, hvor han var blevet en selvstændig Taxi-Nisse. Resten af dagen, den gik som den plejede, dog med den lille undtagelse, at Skævryg ikke skulle køre til afløsning kl.16:00. Nu var han blevet en rigtig selvstændig Taxi-Nisse, hvilket betød, at Side 14

15 han havde lov til at køre helt til kl. 19:00. Ja, han kunne såmænd også have kørt længere, men han skulle jo også være frisk i morgen. Ekstra frisk. Hvorfor skulle Skævryg være ekstra frisk den næste dag? Jo, det var fredag, og Julemandens Taxi-Nisse sekretær forventede, at alle selvstændige Taxi-Nisser kørte ud og betjente kunderne fredag aften/nat samt lørdag aften/nat. Lægerne havde godt nok advaret Taxi-Nisserne om, at det var meget skadeligt for deres helbred, når de havde så lange arbejdstider og specielt når de hele tiden havde skiftende arbejdstider. Lægerne sagde, at alle undersøgelser viste, at skifteholdsarbejde var særdeles skadeligt for helbredet. Men når Julemandens Taxi-Nisse sekretær forventede, at man betjente kunderne, så måtte man hellere gøre det, for ellers kunne han måske finde på at tilbagekalde tilladelsen til at være selvstændig Taxi-Nisse. Selvstændige Advokat-Nisser og selvstændige Læge-Nisser kunne godt nok ikke få tilbagekaldt deres tilladelser så let, for der vogtede de øverste Nisse-Domstole nidkært over deres rettigheder; men den slags var man heldigvis fri for hos Taxi-Nisserne, her var Julemandens Taxi-Nisse sekretærs ord lov, og så slap man for alt det pjat med at gå til domstolene, det var blot en fordyrende løsning, som ikke tjente noget fornuftigt formål, skulle man tro på Taxi-Nisse sekretæren. Og han var jo så klog. Side 15

16 Det var godt nok meningen, at Skævryg skulle have fri på søndag, men helt fri fik han nok ikke. For når man var en lille selvstændig Taxi-Nisse, så var der en hel masse papirarbejde som man selv skulle lave. Hvis man bryggede øl og havde 1000 ansatte, så havde man råd til at ansætte en til at lave alt papirarbejdet. Men når man var en lille selvstændig Taxi-Nisse, så var der ikke råd til at ansætte nogen til at lave papirarbejdet; det måtte man selv lave i sin fritid det var en af glæderne, ved at være selvstændig. Da lille Skævryg gik i seng den aften, da tænkte han på en af sine gamle venner, Taxi-Nissen Sølvræven, som engang havde sagt: Den eneste fordel ved at være selvstændig Taxi-Nisse, det er at man slipper for at få feriepenge af det man laver. Og det mente Skævryg, var kloge ord, for med tiden kom han til at sande visdommen i dem! Nu vil mange måske tro, at den lille Taxi-Nisse Skævryg levede et ulykkeligt liv, men dette var ingenlunde tilfældet. Skævryg levede et langt og lykkeligt liv og fortsatte som selvstændig Taxi- Nisse indtil han blev 85 år, for Skævryg tjente aldrig nok til at indbetale til sin egen pensionsopsparing, og derfor måtte han fortsætte til den bitre ende. Side 16

17 Men politikerne inde på Nisse-Borgen har også altid sagt, at penge ikke er lykken. Mærkværdigvis har de aldrig selv haft travlt med at leve efter disse deres egne kloge ord. Og hjerteligt tillykke til alle nye Taxi-nisser! Side 17

18 Side 18

19 Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og. Som det ses af foranstående, så er der ikke tale om en lovovertrædelse når et bestillingskontor overtræder taxilovgivningen. Taxa 4x35 har i mange år elektronisk registreret trafikbogsoplysningerne fra samtlige tvangstilsluttede vogne. Bilinspektøren fra Færdselsstyrelsen der har fortolket loven, mener at paragraffen om registrering kun gælder, hvis trafikbogen er blevet afløst af elektroniske registreringer. Der står intet i lovgivningen om elektronisk registrering kan afløse trafikbogen, det fremgår af 14 i bekendtgørelsen, at trafikbogen kan afløses af en printerudskrift. Grunden til at det ikke står i bekendtgørelsen, er naturligvis, at den dag man tillader elektronisk registrering, så er det ikke for at afløse trafikbogen, men derimod for at vi skal beholde begge dele. Atter engang vil man indføre dobbelt kontrol, for kontrollens egen skyld; og atter engang er det det arbejdende folk det går ud over. Som Lenin sagde: Tillid er godt, kontrol er bedre. Side 19

20 Bladet Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Stiftet 17 nov Udkommer 10 gange årligt. Redaktion Ansvh. Red. Mogens Jensen Bladet tilsendes foreningens medlemmer, abbonenter, faglige organisationer samt relevante myndigheder. Abonnement for ikke-medlemmer 100 kr./året. KAT tryk og lay-out. Københavns Aktive Taxiforening Københavns Aktive Taxiforening Kontor: Magnoliavej 2, 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag Kontor: & Magnoliavej Onsdag 12:302, kld., 13: (juli Frederiksberg dog kun undtagelsesvis) Kontortid: Mandag Telefon: & Onsdag : Fax: 13: (juli 79 dog 18 kun mandag) Telefon: 36 adresse: Fax: Kasser Hjemmeside:www.katbladet.dk Andris Kirsteins træffes onsdag. Som medlemmer kan optages Faglig Taxivognmænd konsulent: Kurt i Danmark, Petersen. samt chauffører med gyldigt Som førerkort. medlemmer Kontingent kan optages udgør Taxivognmænd 375,- kr. kvartalet. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør 375,- kr. kvartalet. Foreningens bestyrelse: Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 20

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. Taxier I døgndrift God skik Og brug Del 2 Side 1 Taxaer i døgndrift er det os? Man har i den forgangne tid, kunnet læse flere mere

Læs mere

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår!

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår! December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og Side 1 Et godt og lykkebringende nytår! Afladshandel i Danmark anno 2009! Taxa-chauffører blæser på loven. Denne overskrift kunne den 10. november

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Løn til chauffører annulleret. Taxi en forbryderbranche i udvikling. Paralleltakster. Røgfri miljøer og e- cigaretter. Side 1 Skal vi ikke have løn?

Læs mere

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale?

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Juni 2009. 28. Årg. Nr. 6. TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Ny næstformand i Taxinævnet Valgt af Konkurrencestyrelsen? Læs også:

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

DOMUS Codan / TM Taxi

DOMUS Codan / TM Taxi Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Har arbejdsgivere og arbejdstagere i vores branche fælles interesser? Er Henrik Nielsen John Lindboms ny propagandaminister? April 2007. 28. Årg. Nr. 4. DOMUS

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk Marts 2009. 28. Årg. Nr. 3. DTR dolker deres egne (i ryggen)! Helsingør Nordens Festlige Hjørne! Danmarks Tåbeligste Rådgivning! Glemmer du, så husker KAT-Bladet! Dumt Tanketomt Rablende! Miljø Nok Engang!

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Socialdemokraternes Rasmus Prehn: (Trafikordfører) Ny Taxilov vil hjælpe alle.

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Drøm vs virkelighed?

Drøm vs virkelighed? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2012. Drøm vs virkelighed? Er tilskudsvolapyk volapyk? Ellevilde med egne el-ideer? Tag en Taxa! De Dumme Københavnere! Side 1 Drøm vs virkelighed? I forlængelse

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Kommunale taxinævn tøver med tilsyn side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Kommunale taxinævn tøver med tilsyn side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2010-7. årgang Høringssvar: DTR anbefaler ingen fritagelse for pligten til at installere overvågningsudstyr side 4 I New York er 18 procent af taxierne

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Logbog for Nick uge 1.

Logbog for Nick uge 1. Logbog for Nick uge 1. Malaga, Spanien Vi er søndag ankommet til det spanske med fly fra København. Velankommet i lufthavnen mødte vi allerede efter at have fået udleveret vores bagage den første sprogbarriere.

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere