Læs også:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs også: www.katbladet.dk"

Transkript

1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening December Årg. Nr. 10. Læs også: Side 1

2 Metroen tager ingen kunder fra Taxi ifølge kendt Taxi Guru. Ifølge Henrik Nielsen, TaxaMotor, der i Taxi kredse er kendt som et næsten ufejlbarligt og Guddommeligt Orakel, så kommer Metroens åbning ikke til at betyde et tab i antallet af passagerer for Taxi branchen, hvis man skal tro på, hvad der står i TaxiDanmark nr.11, Efter at Metroen har været åben i ganske kort tid, har Henrik Nielsen / TaxaMotor åbenbart udarbejdet statistikker, der helt klart og tydeligt og udenfor enhver tvivl slår fast, at det ser ikke ud til, at Metroens åbning kommer til at påvirke Taxierhvervets indtjening. Hvordan Henrik Nielsen kan lave statistikker på Metroens kundeunderlag fra lufthavnen, når Metroen kun har været åben i ganske få timer / dage, det må være et spørgsmål som kun Odin eller Thor, de gamle Nordiske Guder, kan besvare. De fleste Københavnere har såmænd ikke engang nået at opdage at Metroen har åbnet sin forlængelse ud til lufthavnen, men alligevel er TaxaMotors svar på Oraklet i Delfi klar med klokkeklare statistikker, der viser, at vores erhverv ikke mister omsætning. Side 2

3 Må vi gøre opmærksom på, at det tog flere år, inden befolkningen begyndte at bruge Øresundsbroen så meget, at det bare mindede lidt om de meget optimistiske forudsigelser der havde været. Hvis det tog flere år, inden Øresundsbroen viste, hvordan den påvirkede samfundet; hvorfor skulle man så kunne lave statistikker på Metroen efter få timer / dage? Det kan man naturligvis heller ikke. Så når Oraklet fra TaxaMotor postulerer, at han har brugbare statistikker vedr. Metroens påvirkning af vores erhverv, for så vidt angår ture fra lufthavnen, så er det simpelt hen noget af det sædvanlige øregas han kommer med, for at forlange flere vogne på gaden. Eller ønsker han blot at levere et argument til Jørgen Kjær og Nævnet, for de 50 ekstra bevillinger, som de allerede har sat på gaden? Henrik Nielsen har den ene gang efter den anden prøvet på at argumentere for flere vogne på gaden, til skade for chaufførernes indtjening men til stor gavn for bestillingskontorernes altid slunkne pengekasser; og det ville ikke undre os, om han snart gør det igen! Hvordan kan det være, at Henrik Nielsen / TaxaMotor først giver store rabatter til vognmænd der vil tilslutte sig hans fallerede selskab, hvorefter han underbyder de andre Taxiselskaber med store Side 3

4 rabatter til kunderne, for at de nytilsluttede vogne kan få noget at køre med. Og hvem skal betale denne rabat? Rigtigt gættet, vognmændene skal betale rabatterne for at folk som Henrik Nielsen kan lege stor mand. Er det endnu ikke gået op for vognmændene, at det eneste der sker ved rabatgivningen, det er at man flytter kunder fra et selskab til et andet, der kommer ikke nogen udefra og kører med kunderne, vi har jo monopol på det meste. Og så er man endda så fræk og uhæderlig, at man lader chaufførerne være med til at betale for rabatgivningen, dette på trods af, at Danmarks Domstole har dømt denne praksis ulovlig! Og hvis vi skal give rabat til kunderne, hvorfor skal vi så have taksforhøjelser? Skal takstforhøjelserne kun tjene det ene formål, at folk som Henrik Nielsen kan give kunderne rabat og på denne måde få ham til at føle sig større og mere betydningsfuld end han er? Ville det ikke være mere på sin plads, at få en læge til at udskrive nogle psykofarmaka til manden? Nej, hvis vi skal lave statistikker på den nyåbnede Metros betydning for vores erhverv, så lad os vente 2-3 år, så kan man måske lave en undersøgelse der kan bruges til noget. Men man kan ikke lave en brugbar statistik på baggrund af 3 dages kørsel, eller for den sags skyld på baggrund af 33 dages kørsel med den nyåbnede Metro. Det er ganske enkelt uhæderligt og plat! Side 4

5 Lejrkommandanten for distrikt hovedstaden lader bekendtgøre! Selvstændig: adj.:ntr.-t: drive selvstændig virksomhed. 1.led selv. 2.led. Beslægtet m. stå; egl. (be)stående for sig selv. Kilde: Politikens Nudansk Ordbog. Hvad er vi, selvstændige erhvervsdrivende eller indsatte i en arbejdslejr? For fuld forståelse af artiklen, læs: Møder i kontaktudvalget Dagsorden til møde i kontaktudvalget d. 12. september Når samtlige lejradministrationer i hovedstadsregionen lægges sammen under lejrkommandanten for distrikt hovedstaden, så vil en række nye forordninger hurtigst muligt træde i kraft. Det forventes at det efter sammenlægningen bliver svært at få udført det nødvendige arbejde i de tyndt befolkede områder, hvor de små lejre førhen residerede; derfor lader lejrkommandanten for distrikt hovedstaden følgende forordninger bekendtgøre til ikrafttræden hurtigst muligt. Side 5

6 1. I første omgang vil lejrkommandanten og den politiske ledelse, i samarbejde med del- lejrcheferne, forsøge at overbevise De Frie Arbejdere i lejrene om det fornuftige i at melde sig frivilligt til arbejde i randområderne. Det kan naturligvis ikke komme på tale at kompensere De Frie Arbejdere for den tid de bruger på transport til og fra randområderne, det forventes at transporttiden bliver taget fra deres fritid/hviletid. Skulle De Frie Arbejdere vise sig at være meget lidet samarbejdsvillige, så kan en lang række forordninger hurtigt sættes i værk. 2. Del- lejrcheferne kan indberette De Frie Arbejdere til den politiske ledelse, hvis De Frie Arbejdere nægter at udføre bestemt arbejde eller generelt arbejder alt for langsomt efter chefernes mening. I første omgang vil man kunne uddele en advarsel, men i gentagelsestilfælde kan offentlig afstraffelse/piskning komme på tale. Ligeledes vil det være muligt for den politiske ledelse, at tilbagekalde evt. tildelte privilegier ligesom man vil kunne indskrænke i de pågældendes rationeringer eller deres fritid. Den politiske ledelse vil naturligvis også kunne nægte at imødekomme alle fremtidige ansøgninger om privilegier fra de ikke samarbejdsvillige Frie Arbejdere. Side 6

7 3. Del- lejrcheferne kan efter lovgivningen etablere vagtordninger, efter hvilke De Frie Arbejdere skal arbejde på bestemte tider af dagen/ugen. Ligeledes kan del- lejrcheferne forbyde De Frie Arbejdere at udføre bestemt arbejde i perioder og kun udføre det af den politiske ledelse på forhånd godkendte politisk korrekte arbejde, også selvom dette skulle medføre længere arbejdstid og andre ubehageligheder for Den Frie Arbejder. Vi må trods alt huske på, at Den Frie Arbejder ikke ved, hvad der er bedst for ham selv, derfor er det bedst, hvis den politiske ledelse fører ham af den vej, som vi ved er bedst for ham! Han er jo trods alt kun en Fri Arbejder, og ikke et selvstændigt tænkende væsen! 4. Den politiske ledelse kan, som overordnet tilsynsmyndighed, bestemme at fremtidige privilegier kun tildeles Frie Arbejdere som frivilligt underkaster sig særlige regler om at arbejde i randområderne, også selvom dette vil koste dem i form af indskrænket fritid. 5. Den politiske ledelse kan også påbyde del- lejrcheferne at hjælpe hinanden med at få udført nødvendigt arbejde, også selvom dette skulle medføre gener i form af manglende hviletid for Den Frie Arbejder. Vi må jo, som politiske ledere, hjælpe og vejlede disse intellektuelt indskrænkede fjolser, som ikke ved, hvad der er bedst for dem selv! Side 7

8 6. Den politiske ledelse kan også tvangs- udskrive flere Frie Arbejdere og ved diktat fordele dem på en sådan måde, at det først og fremmest kommer lejrene i randområderne til gavn; dette også selvom det skulle medføre væsentlig ringere rationer, hviletid og privilegier for De Frie Arbejdere som skulle blive omfattet af denne ordning. 7. Den politiske ledelse kan også lægge et individuelt loft over, hvor mange Frie Arbejdere der må være i en lejr. På denne måde kan den politiske ledelse påvirke, hvem der skal have tildelt fremtidige arbejdsopgaver samt hvorledes fremtidige rationer skal fordeles iblandt De Frie Arbejdere. Ligeledes vil dette have en vis virkning på, hvordan kommende Frie Arbejdere vil vælge at fordele sig ad frivillighedens vej. På den måde vil Den Frie Arbejder forblive i troen på, at han er fri. Evt. forespørgsler bedes rettet til lejrkommandanten for region hovedstaden. Husk: Arbeit macht frei! Side 8

9 Et rigtigt Taxi-Nisse eventyr! Det var tidlig morgen, den lille Taxi-Nisse Skævryg skuttede sig og trak dynen op om ørerne. Han måtte se at komme op, selvom klokken kun lige havde passeret 5, for han var så lykkelig, det var den første dag i resten af hans liv og hans største drøm var lige gået i opfyldelse han havde fået sin helt egen tilladelse til at være en selvstændig Taxi-Nisse. I 13 år havde han arbejdet timer om dagen 6 dage om ugen og nu var det hans tur; det var næsten ligesom at vinde i lotteriet. Efter 13 lange år, havde han endelig fået tilladelse til at blive en selvstændig Taxi-Nisse. Skævryg tænkte på, at på bare 8 år, der kunne han være blevet Nisse-Læge med fast ansættelse inde på det store flotte hvide hospital inde i hovedstaden. Eller han kunne have læst jura og fået fast ansættelse inde på Nisse-Borgen hos Julemanden, der havde de også fast løn, faste arbejdstider, betalte pauser og masser af ferie. Men Skævryg havde været stædig, han ville være selvstændig Taxi- Nisse, og efter 13 års venten var det hans tur. Skævryg kom til at tænke på sin gode ven, Taxi-Nissen Svingben, som havde fortalt ham, at det var godt at være selvstæn- Side 9

10 dig Taxi-Nisse. Bl.a. skulle man kun betale det halve i skat af, hvad f.eks. en offentligt ansat jurist inde på Nisse-Borgen betalte. Man tjente naturligvis også kun det halve, men det viste at der var retfærdighed til i denne verden. Til gengæld fik man lov til at arbejde dobbelt så længe for det halve; så det var næsten ligesom med gyngerne og karrusellen. Men Svingben var ved at være gammel, og kunne ikke rigtigt huske historien med gyngerne og karrusellen. Den lille Taxi-Nisse Skævryg skuttede sig en ekstra gang og stod ud af sengen. Han måtte se at komme ind under bruseren og så skulle han have noget morgenmad. Atter i dag ville han starte dagen med en dejlig portion Nisse-Vandgrød, det skulle være så sundt og så var det billigt. Nu hvor Skævryg var blevet selvstændig, så måtte han også begynde at tænke lidt mere på, hvad der kostede mange penge og hvad der var billigt; for han kunne jo blive syg. Og der var ikke nogen der ville betale en selvstændig Taxi-Nisse penge når han var syg. Skævryg havde godt nok hørt, at man kunne forsikre sig, men det var et helt latterlig lille beløb man fik udbetalt når man var syg, sammenlignet med hvad de ansatte inde på Nisse- Borgen fik når de var syge de fik fuld løn hver eneste dag de var syge; ikke underligt, at de var så meget syge. Men sådan var det ikke at være selvstændig Taxi-Nisse, der måtte man selv betale og det var meget mere retfærdigt, det sagde Julemandens Taxi-Nisse Side 10

11 sekretær og han var en klog Nisse, for han havde læst mange år inde på Nisse jura studiet. Præcis klokken 06:00 satte lille Skævryg sig ud i sin nyerhvervede Nisse-Taxi. Det var en rigtig Slæde model med hele 102 rensdyrkræfter og den var flot. Men den havde også været dyr. Skævryg havde været ude og låne en halv million Nisse-Kroner for at kunne købe sin første Nisse-Taxi og så havde han måttet låne ekstra, til alt det løse såsom montering, indskud, garantistillelse m.m. Lille Skævryg havde været helt nede på sine grædende knæ for at låne pengene, men til sidst havde de gode Nisser i Nisse-Banken forbarmet sig over ham og af deres hjertes godhed havde de lånt ham pengene. Han havde godt nok måttet stille både hus og hjem samt Nisse-konen og Nisse- børnene som sikkerhed, men de havde hjulpet ham til sidst. Det var jo ikke fordi de tjente noget særligt på at låne ham penge, det var mest fordi de var sådan nogen gode Nisser. Skævryg kunne ikke forstå, hvordan de kunne bo i så pragtfulde store bygninger, når de næsten ingen penge tjente, men de måtte jo vide bedre end ham, for de arbejdede med penge hver dag. Side 11

12 De havde også prøvet på at fortælle Skævryg, at det faktisk var helt gratis at låne pengene, for han kunne trække de renter han skulle betale fra sin indtægt på selvangivelsen til jul og det var næsten det samme som ikke at betale. Skævryg havde prøvet på at få dem til at gå med til, at han ikke skulle betale nogen renter, når det nu alligevel næsten var det samme som at låne gratis. Men det var de godt nok ikke gået med til nede i Nisse-Banken. De havde sagt, at først måtte han betale dem, så kunne han trække det fra på sin selvangivelse og så ville Julemanden betale. Skævryg gjorde, som han altid havde gjort, han tilmeldte sig det moderne Nisse-Dirigerings anlæg og efter kun en times ventetid, fik han sin første kunde. Han kørte frem til adressen og startede taxameteret og efter 7-8 minutter kom kunden da også. Kunden var vist nok kommet forkert ud af sengen, for det første han sagde, var: Hvad er det, har du allerede startet taxameteret? Er dette ikke et servicefag? Stakkels lille Skævryg kunne ikke forstå, hvad manden mente, for så vidt Skævryg var orienteret, så fik alle andre Nisser også løn lige fra det øjeblik de mødte på arbejde; og Skævryg var mødt på arbejde, da han landede på kundens adresse. Ja, faktisk var han mødt en time tidligere, men det var en anden snak. Side 12

13 Da de ankom til slutdestinationen, som var Nisse-Byens smukke nye banegård, så bad kunden Skævryg om at være ham behjælpelig med at bære kufferterne hen til elevatoren. Skævryg gjorde kunden opmærksom på, at dette kostede 20 Nisse-Kroner ekstra. Også denne gang vrissede kunden surt: Er det ikke et servicefag du arbejder i? Hvor er servicen blevet af? Er du ikke klar over, at man skal yde gratis service, når man arbejder i et servicefag? Stakkels Skævryg forstod ingenting. Så vidt han vidste, så arbejdede alle inde på Nisse-Borgen i servicefag, og de fik betaling for hvert eneste sekund de var der. Hvorfor skulle Taxi-Nisserne så yde gratis service? Der var da ingen andre der gjorde det! Og formodentlig mindst af alle denne gnavne kunde, der fik Gnavpot til at ligne et strålende juletræ. Da denne tur var overstået, så måtte Skævryg atter vente på næste tur. Der var ikke helt så mange ture mere, som der var i gamle dage. Nisserne på Nisse-Borgen havde besluttet sig for, at alle de gode ture skulle udliciteres, for så kunne man få kørt de syge Nisser hjem til halv pris. De kom godt nok til at vente både 2 og 3 timer på at blive kørt hjem, men det var godt for den mentale sundhed, for så skulle de ikke tænke på, hvordan de fik tiden til at gå. De kunne bare kede sig i ventetiden. Og så var mange af dem også så syge, at de ikke havde langt igen, og så var der ingen mening i, at de Side 13

14 skulle spilde tiden med ligegyldigheder, de kunne lige så godt kede sig. De var såmænd nok døde og borte, inden der skulle vælges nye Nisser inde på Nisse-Borgen. Og mærkværdigvis forventede alle Nisser altid, at de let og ubesværet kunne få fat i en Taxi-Nisse, når de skulle bruge en. Men når der ikke var brug for Taxi-Nisserne til daglig, hvorfor troede de andre Nisser så, at de ville dukke op af den blå luft juleaften? For alle forventede at Taxi-Nisserne arbejdede både juleaften, 1.juledag, nytårsaften samt alle de andre halve, hele og skæve helligdage. Men hvordan kunne alle de andre forvente, at Taxi-Nisserne ville være der på disse store helligdage, når ikke der var nok for dem at lave til hverdag? Midt på dagen, kørte Skævryg hen til en lille Nisse-Bod, hvor de solgte små lækkerier lavet af svinekød og kalvekød. Lægen sagde godt nok, at det var usundt og at det forkortede Nissernes liv, men Skævryg mente ikke, at han havde tid til at køre hjem for at få et sundt og nærende måltid specielt ikke nu, hvor han var blevet en selvstændig Taxi-Nisse. Resten af dagen, den gik som den plejede, dog med den lille undtagelse, at Skævryg ikke skulle køre til afløsning kl.16:00. Nu var han blevet en rigtig selvstændig Taxi-Nisse, hvilket betød, at Side 14

15 han havde lov til at køre helt til kl. 19:00. Ja, han kunne såmænd også have kørt længere, men han skulle jo også være frisk i morgen. Ekstra frisk. Hvorfor skulle Skævryg være ekstra frisk den næste dag? Jo, det var fredag, og Julemandens Taxi-Nisse sekretær forventede, at alle selvstændige Taxi-Nisser kørte ud og betjente kunderne fredag aften/nat samt lørdag aften/nat. Lægerne havde godt nok advaret Taxi-Nisserne om, at det var meget skadeligt for deres helbred, når de havde så lange arbejdstider og specielt når de hele tiden havde skiftende arbejdstider. Lægerne sagde, at alle undersøgelser viste, at skifteholdsarbejde var særdeles skadeligt for helbredet. Men når Julemandens Taxi-Nisse sekretær forventede, at man betjente kunderne, så måtte man hellere gøre det, for ellers kunne han måske finde på at tilbagekalde tilladelsen til at være selvstændig Taxi-Nisse. Selvstændige Advokat-Nisser og selvstændige Læge-Nisser kunne godt nok ikke få tilbagekaldt deres tilladelser så let, for der vogtede de øverste Nisse-Domstole nidkært over deres rettigheder; men den slags var man heldigvis fri for hos Taxi-Nisserne, her var Julemandens Taxi-Nisse sekretærs ord lov, og så slap man for alt det pjat med at gå til domstolene, det var blot en fordyrende løsning, som ikke tjente noget fornuftigt formål, skulle man tro på Taxi-Nisse sekretæren. Og han var jo så klog. Side 15

16 Det var godt nok meningen, at Skævryg skulle have fri på søndag, men helt fri fik han nok ikke. For når man var en lille selvstændig Taxi-Nisse, så var der en hel masse papirarbejde som man selv skulle lave. Hvis man bryggede øl og havde 1000 ansatte, så havde man råd til at ansætte en til at lave alt papirarbejdet. Men når man var en lille selvstændig Taxi-Nisse, så var der ikke råd til at ansætte nogen til at lave papirarbejdet; det måtte man selv lave i sin fritid det var en af glæderne, ved at være selvstændig. Da lille Skævryg gik i seng den aften, da tænkte han på en af sine gamle venner, Taxi-Nissen Sølvræven, som engang havde sagt: Den eneste fordel ved at være selvstændig Taxi-Nisse, det er at man slipper for at få feriepenge af det man laver. Og det mente Skævryg, var kloge ord, for med tiden kom han til at sande visdommen i dem! Nu vil mange måske tro, at den lille Taxi-Nisse Skævryg levede et ulykkeligt liv, men dette var ingenlunde tilfældet. Skævryg levede et langt og lykkeligt liv og fortsatte som selvstændig Taxi- Nisse indtil han blev 85 år, for Skævryg tjente aldrig nok til at indbetale til sin egen pensionsopsparing, og derfor måtte han fortsætte til den bitre ende. Side 16

17 Men politikerne inde på Nisse-Borgen har også altid sagt, at penge ikke er lykken. Mærkværdigvis har de aldrig selv haft travlt med at leve efter disse deres egne kloge ord. Og hjerteligt tillykke til alle nye Taxi-nisser! Side 17

18 Side 18

19 Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og. Som det ses af foranstående, så er der ikke tale om en lovovertrædelse når et bestillingskontor overtræder taxilovgivningen. Taxa 4x35 har i mange år elektronisk registreret trafikbogsoplysningerne fra samtlige tvangstilsluttede vogne. Bilinspektøren fra Færdselsstyrelsen der har fortolket loven, mener at paragraffen om registrering kun gælder, hvis trafikbogen er blevet afløst af elektroniske registreringer. Der står intet i lovgivningen om elektronisk registrering kan afløse trafikbogen, det fremgår af 14 i bekendtgørelsen, at trafikbogen kan afløses af en printerudskrift. Grunden til at det ikke står i bekendtgørelsen, er naturligvis, at den dag man tillader elektronisk registrering, så er det ikke for at afløse trafikbogen, men derimod for at vi skal beholde begge dele. Atter engang vil man indføre dobbelt kontrol, for kontrollens egen skyld; og atter engang er det det arbejdende folk det går ud over. Som Lenin sagde: Tillid er godt, kontrol er bedre. Side 19

20 Bladet Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Stiftet 17 nov Udkommer 10 gange årligt. Redaktion Ansvh. Red. Mogens Jensen Bladet tilsendes foreningens medlemmer, abbonenter, faglige organisationer samt relevante myndigheder. Abonnement for ikke-medlemmer 100 kr./året. KAT tryk og lay-out. Københavns Aktive Taxiforening Københavns Aktive Taxiforening Kontor: Magnoliavej 2, 2000 Frederiksberg Kontortid: Mandag Kontor: & Magnoliavej Onsdag 12:302, kld., 13: (juli Frederiksberg dog kun undtagelsesvis) Kontortid: Mandag Telefon: & Onsdag : Fax: 13: (juli 79 dog 18 kun mandag) Telefon: 36 adresse: Fax: Kasser Hjemmeside:www.katbladet.dk Andris Kirsteins træffes onsdag. Som medlemmer kan optages Faglig Taxivognmænd konsulent: Kurt i Danmark, Petersen. samt chauffører med gyldigt Som førerkort. medlemmer Kontingent kan optages udgør Taxivognmænd 375,- kr. kvartalet. i Danmark, samt chauffører med gyldigt førerkort. Kontingent udgør 375,- kr. kvartalet. Foreningens bestyrelse: Grete Gren, Leif Jensen, Mogens Jensen, Pia Jensen & Andris Kirsteins. Side 20

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til!

Proklamation. Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Proklamation Fusion, nok engang! Forstår Henrik Nielsen Dansk? De fine mænd fra Taxa(motor) I Århus! Taxa 4x35 registrerer mere end de har papir til! Taxa 4x35 s Generalforsamling. Medlemsblad for Københavns

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk

Læs også: www.katbladet.dk December 2008. 28.Årg.Nr. Læs også: www.katbladet.dk Begyndelsen til enden for retsstaten? Efter gennemlæsning af dagsordenen for samt referatet fra kontaktudvalgets møde den 20. november 2008, så er vores

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8.

Læs også: www.katbladet.dk. Uniformer skaber folk! Ny sund fornuft i 4x35? John Rabat Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. nr. 8. Danmarks mest læste taxiblad. Ny sund fornuft i 4x35? 29. Årg. 2010. nr. 8. Uniformer skaber folk! John Rabat Lindbom John Lindbom og stavnsbåndet(s ophævelse)? Side 1 Læs også: www.katbladet.dk John Rabat

Læs mere

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35!

God. Påske. Læs også: www.katbladet.dk. Tøsedrengene i 4x35? Læserbrev Svar. Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! 29. Årg. 2010 Nr. 3. God Påske Læserbrev Svar Tøsedrengene i 4x35? Farvel Palle! Panik I Taxa 4x35! Og Gensvar. Dantaxi udvider igen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tøsedrengene i 4x35? Sidste år i

Læs mere

Statsautoriseret nedslagtning

Statsautoriseret nedslagtning Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2014. 20.mill. Lov og uorden Lufthavnen mangler penge Rabat igen, igen Hokus, pokus, væk Statsautoriseret nedslagtning Side 1 Hokus, pokus, væk! Nævnet gav

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s. julemand. Jylland. 4x35. Gaveregnen. var. stor. Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 9, 2012. Taxa 4x35 s julemand i Jylland. 4x35 Gaveregnen var stor. Side 1 En personlig beretning. Jeg har været i retten. Peter Kjærgaard havde i foråret 2012

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT Bladet nr. 2. 2012. Tak TAK for TAK Bedre sent end aldrig? Undskyld, en vejledning, tak. Top hemmelig vejledning! Danmarksrekord i idioti? Er DTR hjernedøde? Side 1 Tak

Læs mere

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1

Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening. Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. God skik Og brug Del 2. Taxier I døgndrift. Side 1 Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Juli 2006. 27. Årg. Nr. 6. Taxier I døgndrift God skik Og brug Del 2 Side 1 Taxaer i døgndrift er det os? Man har i den forgangne tid, kunnet læse flere mere

Læs mere

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå!

Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr. 9. 2010. Tåbernes, tåbe! Er du lille, så skal du flås! Er du stor, Så kan du gå! DIREKTØR TOMBOLA! EP-tilladelser, igen. Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Tåbernes

Læs mere

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid!

Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! September 2009. 28. Årg. Nr.8. Endnu mere vrøvl fra Freddy Spliid! Thomas Bak! Ikke helt som de andre? Og så måske alligevel! Læs også:www.katbladet.dk Deltag i Taxa 4x35 s nye store TOMBOLA Deltagerlodder

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Løn til chauffører annulleret. Taxi en forbryderbranche i udvikling. Paralleltakster. Røgfri miljøer og e- cigaretter. Side 1 Skal vi ikke have løn?

Læs mere

Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile.

Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Juni 2008. 28. Årg. Nr. 6. Diesel. Løn. Ved Ritt og Bondam, hvad de gør? Sorte taxigebyrer. Bøde vanvid! Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Side 1 Ildsjælen Mogens Jensen stedt til hvile. Mandag

Læs mere

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden:

Offentlig referat. 26. juni 2012/ HO J.nr. 1.10 / 20-464. Referat fra nævnsmøde den 19. juni 2012. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet!

Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2012 nr. 5. Hvem koster Taxa 4x35 penge? Personificeringen af kor upthed? 4x35 Generalforsamling Den ansvarshavende redaktør er helt rundt på gulvet! Side 1 Personificeringen

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 1. 2015. Fremtiden? Side 1 Er vi for grove? Vi har modtaget et indlæg fra en læser, der mener, at vi er for grove i vores sprogbrug og at vi fikserer for meget

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår!

December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og. Side 1. Et godt og lykkebringende nytår! December 2009.28.Årg. Nr.10. I ønskes alle en glædelig jul og Side 1 Et godt og lykkebringende nytår! Afladshandel i Danmark anno 2009! Taxa-chauffører blæser på loven. Denne overskrift kunne den 10. november

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 4, 2012. Ærlige Palle / Løgne Leif? Pest eller Kolera? Vælg begge og få dobbelt Konfekt! Næste blad forventes at udkomme lige efter den 1. juni. Taxa, en kolos

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

DOMUS Codan / TM Taxi

DOMUS Codan / TM Taxi Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening Har arbejdsgivere og arbejdstagere i vores branche fælles interesser? Er Henrik Nielsen John Lindboms ny propagandaminister? April 2007. 28. Årg. Nr. 4. DOMUS

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

godt og lykkebringende nytår!

godt og lykkebringende nytår! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 10. 2011. Læserne ønskes en god jul og et Side 1 godt og lykkebringende nytår! Højt fra træets grønne top. Højt fra Lindboms grønne top Stråler pengeglansen

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat

Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1

Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Danmarks mest læste taxiblad Kat-Bladet nr.4. 2012. Strøget af censuren! Peter Kjærgaard anlægger sag imod KAT-Bladet! Side 1 Har Taxa 4x35 fyret sin økonomi? Taxa 4x35 søger en ny økonomichef via en annonce

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Drøm vs virkelighed?

Drøm vs virkelighed? Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2012. Drøm vs virkelighed? Er tilskudsvolapyk volapyk? Ellevilde med egne el-ideer? Tag en Taxa! De Dumme Københavnere! Side 1 Drøm vs virkelighed? I forlængelse

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

En lille julehistorie 2013.

En lille julehistorie 2013. En lille julehistorie 2013. Panikken er langsomt ved at brede sig blandt dem der har tænkt sig at sende én eller flere til næste års Hamborg marathon. Har vi julegaverene på plads, er juletræet købt, hvor

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk!

ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk! ADVARSEL! Taxas direktør er blevet elektrisk! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2011. Skal EP redde Taxa 4x35? El Er John Lindbom taxierhvervets fjende nr. 1? + Vil løgneren John Lindbom kræve

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Plattenslageri eller Borgerkrig i Taxibranchen?

Plattenslageri eller Borgerkrig i Taxibranchen? November 2008. 28.Årg. Nr.9. Plattenslageri eller Borgerkrig i Taxibranchen? John Lindbom kan eller kan han? Så meget tjener de om måneden? Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Plattenslageri eller

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Undervisningsforslag til Rusmiddelguide for unge - supplement til lærerværelset på www.netstof.dk

Undervisningsforslag til Rusmiddelguide for unge - supplement til lærerværelset på www.netstof.dk FLERTALSMISFORSTÅELSE & MANDAGSLØGNEN: Flertalsmisforståelse forholdsvis let undersøges og tydeliggøres. Nordjyllands Amt har udarbejdet en vejledning til undervisning om begrebet flertalsmisforståelse.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere