BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1"

Transkript

1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1

2 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg Rapporten kan downloade fra Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Indledning... 5 Kort bekrivele af metoden... 5 Tilfredhedbarometer... 5 Sådan anvende reultaterne... 6 Overigt over nøglepørgmål... 7 Nøglepørgmål: Udvikling iden Underøgelen reultater Tilfredhed... 9 Samlet tilfredhed... 9 Bolig og lokaler... 9 Hjælp og pleje Peronalet Mad og måltider Information Aktivitetliv Demokrati og elvbetemmele Underøgelen reultater Trivel Livkvalitet Enomhed og kontakt til andre Tryghed Selvvurderet helbred Svarfordelinger på alle pørgmål Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 3

4 FORORD Når Sundhed- og Omorgforvaltningen løer ine opgaver, ker det ud fra en viion om at kabe rammerne for et godt, undt og langt liv for københavnerne. I den forbindele er brugerne oplevele af vore indat en afgørende ledetjerne. Derfor gennemfører Sundhed- og Omorgforvaltningen årlige brugerunderøgeler med det formål at blive klogere på, hvad brugerne mener, vi gør godt, og hvad vi kan gøre endnu bedre. Denne rapport præenterer reultaterne af brugerunderøgelen 2014, hvor i alt 1020 plejeboligbeboere har givet dere mening til kende. Henigten er at tegne et billede af, hvordan beboerne oplever dere dagligdag og kvaliteten på plejeboligenhederne. Dermed danner rapporten udgangpunkt for arbejdet med udvikling af kvaliteten til gavn for københavnerne. God læelyt. Ninna Thomen Sundhed- og Omorgborgmeter Katja Kayer Adminitrerende direktør Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 4

5 INDLEDNING Denne rapport præenterer reultaterne af en kvantitativ brugerunderøgele blandt beboere på Sundhed- og Omorgforvaltningen plejecentre. Dataindamlingen er gennemført ved hjælp af peronlige interview, baeret på et pørgekema med i alt 45 pørgmål. Rapporten indeholder reultater for plejecenter. Interviewene er gennemført i perioden 29. eptember til 24. oktober Underøgelen er gennemført af Epinion P/S for København Kommune, Sundhed- og Omorgforvaltningen (). Der er udarbejdet en tilvarende rapport til alle øvrige plejecentre, om har deltaget i underøgelen, amt en for hvert af de fem lokalområder i København Kommune. Endelig er reultaterne amlet i en rapport for hele plejeboligområdet i. For en detaljeret bekrivele af brugerunderøgelen metode henvie til den amlede rapport for hele amt bilaget til rapporten. KORT BESKRIVELSE AF METODEN I pørgekemaet har deltagerne bevaret en tor del af pørgmålene på en gradkala med fem varmuligheder. Deltagerne har f.ek. på mange pørgmål kunne vare meget tilfred, tilfred, hverken eller, utilfred eller meget utilfred. Bevarelerne er herefter omregnet til en kala fra 0-100, hvor 100 er den met poitive tilfredhedcore, om kan opnå. Skalaen udtrykker dermed, hvor mange deltagere, om har bevaret de enkelte pørgmål poitivt eller negativt. 1 Tilfredhedbarometeret kan dermed bruge om en vejledende indikator for, hvornår coren ligger på et tilfredtillende niveau, og ikke mindt om billedet af brugerne tilfredhed ændrer ig fra år til år. Tilfredhedbarometer Som det fremgår af barometret nedenfor, opdele reultaterne i fire intervaller henholdvi 0-49 (meget under middel), (under middel), (middel/god) og (over middel). under middel Under middel Middel / god Over middel I rapporten er det kun nogle pørgmål, om er omregnet til en amlet tilfredhedcore. Det gælder ærligt de pørgmål, hvor det er intereant at e, om tilfredheden har udviklet ig over tid, dv. om 1 Tilfredhedcorerne udregne om et impelt gennemnit af de enkelte bevareler på en 5-punktkala, hvor hver bevareletype tæller for en given værdi, henholdvi: 100, 75, 50, 25 og 0. Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 5

6 brugerne f.ek. har ændret holdning fra 2013 til Ved andre pørgmål giver det et bedre billede at afrapportere reultatet om procentandele, der har afgivet de enkelte varmuligheder. Dette vil derfor kunne læe i tabellerne for die pørgmål. Spørgmål, om er formuleret med ja/nej-varkategorier, rapportere om oftet om andelen af beboere, der har varet ja til det pågældende pørgmål. Sådan anvende reultaterne Reultaterne fra brugerunderøgeler om denne bør aldrig tå alene. En brugerunderøgele bør altid følge op ad dialog om, hvorfor reultaterne er ud, om de gør hvad enten reultaterne er gode eller dårlige. Denne rapport kan ålede anvende til at identificere tyrker og potentielle forbedringpunkter i plejeboligcentret. Fatlæggelen af hvorfor reultaterne er, om de er, og hvordan reultaterne kan fatholde eller forbedre, bør ke i dialog mellem ledele, medarbejdere, brugere og pårørende. Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 6

7 OVERSIGT OVER NØGLESPØRGSMÅL Overigt over nøglepørgmål Plejeboligenheden ammenlignet med lokalområdet amt hele. Reultater vie på kala, hvor 0 er met negativt og 100 met poitivt. Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med at bo her på plejehjemmet? Hvor tilfred eller utilfred er du med din egen bolig? Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med den praktike hjælp og hjælp til peronlig pleje, om du modtager fra peronalet? Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med peronalet? Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med maden? I hvilken grad føler du dig tiltrækkeligt informeret om, hvilken hjælp du kan få? Hvordan vurderer du din livkvalitet alt i alt? I hvilken grad føler du dig tryg her på plejehjemmet? Hvordan yne du, dit helbred er alt i alt? Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 7

8 Nøglepørgmål: Udvikling iden 2012 Overigt over nøglepørgmål 2014 ammenlignet med 2013 og Reultater vie på kala hvor 0 er met negativt og 100 met poitivt. Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med at bo her på plejehjemmet? Hvor tilfred eller utilfred er du med din egen bolig? Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med den praktike hjælp og hjælp til peronlig pleje, om du modtager fra peronalet? Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med peronalet? Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med maden? Hvordan vurderer du din livkvalitet alt i alt? I hvilken grad føler du dig tryg her på plejehjemmet? Hvordan yne du, dit helbred er alt i alt? Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 8

9 UNDERSØGELSENS RESULTATER TILFREDSHED Samlet tilfredhed Skala Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med at bo her på plejehjemmet? Andel, om varer Ja Har livet her på plejehjemmet alt i alt levet op til dine forventninger om, hvordan det bør være at bo på plejehjem? 63% 66% 70% 89% 66% 53% Bolig og lokaler Skala Hvor tilfred eller utilfred er du med din egen bolig? Hvor tilfred eller utilfred er du med mulighederne for at have gæter i din egen bolig? Hvor tilfred eller utilfred er du med jere fælle lokaler? Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 9

10 Hjælp og pleje Skala Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med den praktike hjælp og hjælp til peronlig pleje, om du modtager fra peronalet? Hvor tilfred eller utilfred er du med hjælpen til at blive vaket, herunder til at gå i bad? Hvor tilfred eller utilfred er du med hjælpen til at komme på toilettet? Hvor tilfred eller utilfred er du med hjælpen til at indtage medicin, årpleje mv.? Hvor tilfred eller utilfred er du med hjælpen til rengøring i din egen bolig? Andel, om varer Ja 2014 Oplever du, at du får den hjælp til helbredmæige problemer, om du har behov for? 94% 86% 87% Andel, om varer Ja Får du hjælp til at gøre met muligt elv fx å du kan blive bedre til elv at tage tøj på eller vake dig? 84% 78% 83% 97% 73% 57% Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 10

11 Peronalet Skala Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med peronalet? Hvor tilfred eller utilfred er du med din peronlige kontakt med peronalet? Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med ventetiden, fra du har kaldt på hjælp, til peronalet kommer? I hvilken grad får du den hjælp fra peronalet, du har brug for? I hvilken grad oplever du, at peronalet tager henyn til dine vaner og ønker, når de hjælper dig? I hvilken grad føler du dig tryg ved peronalet? Andel, om varer Ja Er der nogen fra peronalet, om du er ærlig fortrolig med, og om du kan gå til, hvi du har pørgmål eller behov for hjælp? 61% 69% 58% 50% 62% 56% Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 11

12 Mad og måltider Skala Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med maden? Hvor tilfred eller utilfred er du med maden mag? Hvor tilfred eller utilfred er du med maden udeende? Hvor tilfred eller utilfred er du med temningen ved måltiderne, er der f.ek. mulighed for ro, amtale, hygge mv.? Information Skala I hvilken grad føler du dig tiltrækkeligt informeret om, hvilken hjælp du kan få? Aktivitetliv Andel, om varer Ja Er du tilfred med de fælle aktiviteter man kan lave ammen med andre her på plejehjemmet? Går din dag almindeligvi med noget, du yne er rart? 69% 65% 64% 47% 57% 55% 81% 80% 80% 81% 75% 74% Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 12

13 Demokrati og elvbetemmele Andel, om varer Ja Er du med til at betemme, hvad man kan lave på plejehjemmet i løbet af dagen? Vil du gerne være med til at betemme, hvad man kan lave på plejehjemmet i løbet af dagen? FILL DA- TA_T 11 AMA 29% 22% 21% 6% 15% 18% % 16% 17% 21% 21% 22% Andel, om varer Ja Er du med til at betemme, hvad I får at pie på plejehjemmet? Vil du gerne være med til at betemme, hvad I får at pie på plejehjemmet? FILL DA- TA_T 12 AMA 49% 27% 19% 17% 19% 12% % 32% 28% 57% 36% 29% Andel, om varer Ja Betemmer du elv, hvornår du tår op og går i eng? Betemmer du elv indretningen af din bolig? Betemmer du elv, hvordan din dag forløber? FILL DA- TA_T 13 AMA 90% 86% 86% 78% 80% 79% % 97% 96% 100% 91% 87% % 94% 94% 100% 91% 86% Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 13

14 Andel, om varer Ja Betemmer du elv, hvem du vil være ammen med, fx til måltiderne og dine frie tunder? % 77% 81% Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 14

15 UNDERSØGELSENS RESULTATER TRIVSEL Livkvalitet Skala Hvordan vurderer du din livkvalitet alt i alt? Enomhed og kontakt til andre Sker det nogeninde, at du er alene, elvom du egentlig har met lyt til at være ammen med andre? Ja, ofte 16% 7% 10% 8% 10% 8% 4% 4% 70 Ja, en gang imellem 20% 17% 13% 6% 14% 12% 9% 8% 70 Ja, men jældent 35% 15% 11% 3% 4% 7% 10% 9% 70 Nej 29% 59% 66% 83% 71% 70% 76% 78% 70 Ved ikke 0% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 0% 70 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70 Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 15

16 Sker det nogeninde, at du føler dig alene, elvom du er ammen med andre? 2014 Ja, ofte 2% 3% 5% Ja, en gang imellem 2% 8% 11% Ja, men jældent 14% 13% 10% Nej 78% 74% 73% Ved ikke 4% 3% 1% Total 100% 100% 100% Andel, om varer Ja Syne du, at det er rart at være ammen med de andre beboere? 78% 70% 54% 72% 58% 50% Andel, om varer Ja 2014 Er der nogen af de andre beboere, om du er ærlig fortrolig med, og om du kan tale med, hvi du har problemer eller er trit? 67% 45% 38% Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 16

17 Hvor ofte er du i kontakt med venner, bekendte og familie, om du ikke bor ammen med? 2014 Dagligt eller næten dagligt 4% 18% 26% En eller to gange om ugen 59% 48% 45% En eller to gange om måneden 31% 23% 17% Sjældnere end en gang om måneden 2% 6% 6% Aldrig 4% 4% 4% Ved ikke 0% 0% 1% Total 100% 100% 100% Tryghed Skala I hvilken grad føler du dig tryg her på plejehjemmet? Selvvurderet helbred Skala Hvordan yne du, dit helbred er alt i alt? Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 17

18 SVARFORDELINGER PÅ ALLE SPØRGSMÅL Samlet tilfredhed Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med at bo her på plejehjemmet? (n = 47) tilfred Tilfred Hverken tilfred eller utilfred Utilfred utilfred Ved ikke Total 20% 76% 4% 0% 0% 0% 100% Ja Delvi Nej Ved ikke Total Har livet her på plejehjemmet alt i alt levet op til dine forventninger om, hvordan det bør være at bo på plejehjem? (n = 47) 63% 16% 4% 16% 100% Bolig og lokaler Hvor tilfred eller utilfred er du med din egen bolig? (n = 47) Hvor tilfred eller utilfred er du med mulighederne for at have gæter i din egen bolig? (n = 46) Hvor tilfred eller utilfred er du med jere fælle lokaler? (n = 46) tilfred Tilfred Hverken tilfred eller utilfred Utilfred utilfred Ved ikke Total 24% 69% 2% 4% 0% 0% 100% 10% 83% 0% 4% 0% 2% 100% 8% 83% 4% 2% 0% 2% 100% Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 18

19 Hjælp og pleje Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med den praktike hjælp og hjælp til peronlig pleje, om du modtager fra peronalet? (n = 47) Hvor tilfred eller utilfred er du med hjælpen til at blive vaket, herunder til at gå i bad? (n = 42) Hvor tilfred eller utilfred er du med hjælpen til at komme på toilettet? (n = 32) Hvor tilfred eller utilfred er du med hjælpen til at indtage medicin, årpleje mv.? (n = 46) Hvor tilfred eller utilfred er du med hjælpen til rengøring i din egen bolig? (n = 47) tilfred Tilfred Hverken tilfred eller utilfred Utilfred utilfred Ved ikke Total 16% 78% 2% 2% 2% 0% 100% 34% 23% 16% 27% 0% 0% 100% 30% 67% 3% 0% 0% 0% 100% 35% 65% 0% 0% 0% 0% 100% 57% 33% 4% 6% 0% 0% 100% Ja Delvi Nej Ved ikke Total Oplever du, at du får den hjælp til helbredmæige problemer, om du har behov for? (n = 46) Får du hjælp til at gøre met muligt elv fx å du kan blive bedre til elv at tage tøj på eller vake dig? (n = 47) 94% 2% 2% 2% 100% 84% 4% 12% 0% 100% Peronalet Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med peronalet? (n = 46) Hvor tilfred eller utilfred er du med din peronlige kontakt med peronalet? (n = 46) Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med ventetiden, fra du har kaldt på hjælp, til peronalet kommer? (n = 46) tilfred Tilfred Hverken tilfred eller utilfred Utilfred utilfred Ved ikke Total 23% 73% 4% 0% 0% 0% 100% 17% 81% 2% 0% 0% 0% 100% 10% 67% 17% 2% 0% 4% 100% Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 19

20 I hvilken grad får du den hjælp fra peronalet, du har brug for? (n = 46) I hvilken grad oplever du, at peronalet tager henyn til dine vaner og ønker, når de hjælper dig? (n = 45) I hvilken grad føler du dig tryg ved peronalet? (n = 46) I meget høj grad I høj grad Hverken I høj eller lav grad I mindre grad I ringe grad / let ikke Ved ikke Total 15% 73% 12% 0% 0% 0% 100% 15% 55% 15% 13% 0% 2% 100% 38% 62% 0% 0% 0% 0% 100% Ja Nej Ved ikke Total Er der nogen fra peronalet, om du er ærlig fortrolig med, og om du kan gå til, hvi du har pørgmål eller behov for hjælp? (n = 47) 61% 14% 24% 100% Mad og måltider Hvor tilfred eller utilfred er du alt i alt med maden? (n = 47) Hvor tilfred eller utilfred er du med maden mag? (n = 47) Hvor tilfred eller utilfred er du med maden udeende? (n = 47) Hvor tilfred eller utilfred er du med temningen ved måltiderne, er der f.ek. mulighed for ro, amtale, hygge mv.? (n = 46) tilfred Tilfred Hverken tilfred eller utilfred Utilfred utilfred Ved ikke Total 18% 45% 10% 22% 4% 0% 100% 18% 39% 14% 24% 4% 0% 100% 10% 53% 18% 12% 4% 2% 100% 29% 52% 10% 8% 0% 0% 100% Information og kommunikation I hvilken grad føler du dig tiltrækkeligt informeret om, hvilken hjælp du kan få? (n = 46) I meget høj grad I høj grad Hverken I høj eller lav grad I mindre grad I ringe grad / let ikke Ved ikke Total 6% 65% 15% 6% 0% 8% 100% Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 20

21 Aktivitetliv Er du tilfred med de fælle aktiviteter man kan lave ammen med andre her på plejehjemmet? (n = 47) Ja Delvi Nej Jeg deltager ikke/jældent i de fælle aktiviteter Ved ikke Total 69% 18% 2% 10% 0% 100% Ja Delvi Nej Ved ikke Total Går din dag almindeligvi med noget, du yne er rart? (n = 46) 81% 17% 2% 0% 100% Demokrati og elvbetemmele Ja Nej Ved ikke Total Er du med til at betemme, hvad man kan lave på plejehjemmet i løbet af dagen? (n = 47) Vil du gerne være med til at betemme, hvad man kan lave på plejehjemmet i løbet af dagen? (n = 18) Er du med til at betemme, hvad I får at pie på plejehjemmet? (n = 47) Vil du gerne være med til at betemme, hvad I får at pie på plejehjemmet? (n = 12) Betemmer du elv, hvornår du tår op og går i eng? (n = 47) Betemmer du elv indretningen af din bolig? (n = 47) Betemmer du elv, hvordan din dag forløber? (n = 47) Betemmer du elv, hvem du vil være ammen med, fx til måltiderne og dine frie tunder? (n = 47) 29% 39% 33% 100% 11% 47% 42% 100% 49% 27% 24% 100% 31% 62% 8% 100% 90% 6% 4% 100% 96% 0% 4% 100% 94% 0% 6% 100% 90% 8% 2% 100% Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 21

22 Livkvalitet god God Nogenlunde Dårlig dårlig Ved ikke Total Hvordan vurderer du din livkvalitet alt i alt? (n = 47) 10% 47% 41% 0% 0% 2% 100% Enomhed og kontakt til andre Ja, ofte Ja, en gang imellem Ja, men jældent Nej Ved ikke Total Sker det nogeninde, at du er alene, elvom du egentlig har met lyt til at være ammen med andre? (n = 47) Sker det nogeninde, at du føler dig alene, elvom du er ammen med andre? (n = 47) 16% 20% 35% 29% 0% 100% 2% 2% 14% 78% 4% 100% Ja Delvi Nej Ved ikke Total Syne du, at det er rart at være ammen med de andre beboere? (n = 47) 78% 16% 6% 0% 100% Ja Nej Ved ikke Total Er der nogen af de andre beboere, om du er ærlig fortrolig med, og om du kan tale med, hvi du har problemer eller er trit? (n = 47) 67% 18% 14% 100% Hvor ofte er du i kontakt med venner, bekendte og familie, om du ikke bor ammen med? (n = 47) Dagligt eller næten dagligt En eller to gange om ugen En eller to gange om måneden Sjældnere end en gang om måneden Aldrig Ved ikke Total 4% 59% 31% 2% 4% 0% 100% Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 22

23 Tryghed I hvilken grad føler du dig tryg her på plejehjemmet? (n = 47) I meget høj grad I høj grad Hverken I høj eller lav grad I mindre grad I ringe grad / let ikke Ved ikke Total 43% 55% 0% 0% 2% 0% 100% Selvvurderet helbred Hvordan yne du, dit helbred er alt i alt? (n = 47) godt Godt Nogenlunde Dårligt dårligt Ved ikke Total 8% 33% 49% 8% 2% 0% 100% Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 23

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Med bidrag af DANIÆ DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 8 1.1 Sådan læses

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College Underviningmiljøvurdering 2014 Underøgelen er gennemført via pørgekemaunderøgele Wellne Efterår 2014 10 9 8 7 6 79,2 73,4 88,6 Overordnede reultater 73,2 73,8 74,1 67,7 64,4 57,7 85,5 80,4 96,8 5 4 3 2

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING BRUGERUNDERSØGELSE 2014 GENOPTRÆNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Genoptræning 1 Brugerundersøgelse 2014 Genoptræning Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre 2016 Rapport for Rosenborgcentret TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE TILFRESHED HOS DE PÅRØRENDE Hvor tilfreds er du alt i alt

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse

FOREBYGGELSE BRUGERUNDERSØGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse BRUGERUNDERSØGELSE FOREBYGGELSE Patient- og borgerrettet forebyggelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Forebyggelse 1 Brugerundersøgelse Patientrettet Forebyggelse Brugerundersøgelsen

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 0 Brugerundersøgelse 2015 Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog:

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog: Samtaleark Del 1: Eleven prog Formål: At give kolen viden om, hvilke prog eleven har brugt og bruger med henblik på at anvende eleven prog om en reource i videre læringammenhænge. Gode råd til dig, der

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2014 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune -2017

Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune -2017 Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune - Denne rapport viser de overordnede resultater af efterårets tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejehjemmene i Aarhus Kommune. Undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: Tilsynsrapporter fra plejeboliger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune 2015/16 SKOLERAPPORT Herning Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold 4 1.4 Læsning af figurer

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013 FLEXTRAFIK Rapport December 2013 INDHOLD 1 2 3 4 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 SAMLEDE RESULTATER Side 6 DELRESULTATER Side 9 PRIORITERINGSKORT Side 14 1 EXECUTIVE SUMMARY I dette afsnit præsenteres analysens

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Marts 2010 Indhold Indledning 3 Sammenfatning 4 Læsevejledning 5 Spørgeskemaet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Praktikperiode på andet intensivafsnit

Praktikperiode på andet intensivafsnit Studieplan for Kuriter på ITA 0531/0633 Praktikophold på 6-12 uger Godkendt November 2003 Uddannele- & udviklinganvarlig ygeplejerke Dori Chritenen Revideret 2014 Inteniv 0531/0633 Praktikperiode på andet

Læs mere

Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune -2016

Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune -2016 Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune - Denne rapport viser de overordnede resultater af efterårets tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejehjemmene i Aarhus Kommune. Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013 2 Indhold Resumé... 5 1 Indledning... 7 Rapportens opbygning... 7 2 Overblik over resultaterne... 9 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Bilag 16 Licensbetingelser mv.

Bilag 16 Licensbetingelser mv. Bilag 16 Licenbetingeler mv. Vejledning: Som led i Leverancen kal Leverandøren løbende bitå Kunden med licentyring. I nærværende bilag kal Leverandøren løbende indætte licenerne til det Programmel med

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus Kommune 2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus Kommune 2015 Plejeboligundersøgelse i 2015 Denne rapport viser resultaterne af efterårets tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende i plejeboliger i Aarhus Kommune. Undersøgelsen er gennemført via e-mails til pårørende.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT. Rebild Efterskole, klassetrin Rebild Kommune

UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT. Rebild Efterskole, klassetrin Rebild Kommune UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT Rebild Efterskole, 9-10. klassetrin Rebild Kommune Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Supplerende spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere