PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014"

Transkript

1 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

2 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte i Her fem år inde i opsvinget er der stadig ledig kapacitet i amerikansk økonomi. Der er endnu ikke opstået de sædvanlige tegn på overophedning man ser, når et opsving er meget modent: For høj udlånsvækst i bankerne, nye rekorder på boligmarkedet, kraftige lønstigninger, overinvesteringer etc. Historien peger ligeledes på, at økonomiske opsving efter voldsomme økonomiske nedture er svagere, men også noget længere end normalt. Den beskrivelse passer godt på det nuværende opsving i USA. Jobskabelsen har været positiv, men noget svagere end normalt efter en recession. Det samme gælder lønudviklingen. Anderledes usikker fremstår den økonomiske situation i Europa. Her er vækstindikatorerne svækket de seneste måneder - negativt påvirket af konflikten med Rusland. Det har betydet, at europæiske aktier har underperformet globale aktier hen over sommeren. Den tyske erhvervstillid (IFO) faldt yderligere i september og er nu faldet 5 måneder i træk. Det har medvirket til at presse de lange renter ned, og det samme har ECB s program for køb af private lån. Dermed er de lange renter nu lavere i Spanien og Italien end i USA. Samlet set bør faldet i renterne og i eurokursen dog medvirke til at stabilisere væksten og aktiemarkederne i Europa forudsat, at krisen med Rusland ikke forværres. Vi er meget opmærksomme på udviklingen i nøgletallene hen over den kommende periode, der falder sammen med, at Fed afslutter obligationsopkøb i markedet, stopper med at øge balancerne og ser frem mod en stramning af pengepolitikken. Svage nøgletal i denne situation, giver anledning til at overveje om markedet er klar, til at fortsætte uden Fed til at understøtte. Finansielle markeder i fortsat optrend Men afhængig af centralbank støtte Aktier er fortsat i en optrend, om end korrektionerne begynder at komme med hyppigere intervaller. Renterne er i en fortsat faldende trend, og Euroen falder overfor USD. Globale aktier er steget 13% år til dato, målt i danske kroner, og danske aktier er i samme periode steget 23%. Obligationer har ligeledes oplevet pæne afkast i takt med de faldende renter. Danske statsobligationer har således givet 8% i afkast i indeværende år. Kreditobligationer (amerikanske og Emerging Markets har gjort det bedst) har givet afkast på mellem 12-18%. En stor del af dette afkast skyldes dog, at USD er steget 9% overfor danske kroner. En amerikansk investor vil med andre ord ikke have oplevet samme positive markeder som en dansk investor. Amerikanske aktier er dog efter fem års optur ved at være forholdsvis dyre. Det lægger en dæmper på det langsigtede potentiale på aktiemarkedet. Udsigten til et forlænget opsving og fortsat lempelig pengepolitik er dog positiv for risikofyldte aktiver. Globale aktier er prisfastsat tæt på deres langsigtede gennemsnit, og kombinationen af lave obligationsrenter og stigende indtjening i virksomhederne vil fortsat få investorer til at søge mod aktier. Vi tror derfor, at aktiemarkedet og risikofyldte aktiver fortsat befinder sig i en opadgående trend. Næste større test af aktiemarkedet bliver formentlig, når Fed strammer skruen og signalerer, at den første renteforhøjelse er kommet tættere på. Da Fed strammede retorikken i maj 2013 og varslede en aftrapning af obligationskøb, faldt de globale aktier med knap 8% på halvanden måned. Der kan med andre ord fortsat være store udsving i det finansielle system den kommende periode. 2

3 AFKASTOVERSIGT PFA INVEST PFA INVEST AFDELINGER Afkast september Afkast 2014 Benchmark 2014 Merperformance 2014 PFA Invest Balance A 1,32% 9,86% 9,66% 0,20% PFA Invest Balance B 1,16% 12,43% 11,46% 0,97% PFA Invest Korte Obligationer 0,02% 2,21% 1,19% 1,02% PFA Invest Lange Obligationer 0,06% 4,60% 5,36% -0,76% PFA Invest Kreditobligationer 2,07% 14,49% 13,78% 0,70% PFA Invest Danske Aktier 1,11% 18,48% 15,87% 2,61% PFA Invest Globale Aktier 2,18% 12,85% 13,07% -0,22% PFA Invest Højt Udbytte Aktier 0,44% 6,96% 6,76% 0,20% AFKASTKOMMENTARER BALANCE A Afdeling Balance A har siden opstart givet et afkast på 9,9%. Afdelingen har gennem det meste af perioden været overvægtet i europæiske og danske aktier samt kreditobligationer, med undervægt i danske obligationer, hvor især overvægten af danske aktier har bidraget positivt. Herudover har god papirudvælgelse på kreditobligationer og aktier ligeledes bidraget positivt til afkastet for afdelingen. Ved udgangen af september er afdelingen overvægtet aktier, herunder overvægtet Europa mod US og Japan, og undervægtet obligationer. Det er primært god papirudvælgelse på aktier, der har påvirket merafkastet positivt. Afdelingen har i september måned givet et afkast på 1,3% mod et markedsafkast på 1,1%. BALANCE B Afdeling Balance B har siden årets start givet et afkast på 12,4%. Afdelingen har gennem det meste af perioden været overvægtet i europæiske og danske aktier samt kreditobligationer, med undervægt i danske obligationer, hvor især overvægten af danske aktier har bidraget positivt til merafkastet. Herudover har god papirudvælgelse på kreditobligationer og aktier ligeledes bidraget positivt til merafkastet for afdelingen. Ved udgangen af september er afdelingen overvægtet aktier, herunder overvægtet Europa mod US og Japan, og undervægtet obligationer. Afdelingen har i september måned givet et afkast på 1,2% mod et markedsafkast på 1,2%. 3

4 KORTE OBLIGATIONER År til dato afkastet har været præget af et pænt generelt rentefald. Selv de helt korte renter, som i forvejen er meget tæt på nul, har oplevet rentefald. Senest har den europæiske centralbank introduceret negative indlånsrenter og udtalt at renterne forbliver lave i lang tid fremover. Rentefaldet er indtrådt i kølvandet på stigende mistillid til fornyet vækst, aftagende inflation samt global geopolitiks uro og dermed tiltagende interesse for mere sikre placeringer i obligationsmarkedet. Afdelingen har i september givet et afkast tæt på 0 og et afkast på 2,2% for året. LANGE OBLIGATIONER År til dato afkastet har været præget af et ganske pænt rentefald. De lange obligationer har således nydt godt af det generelle rentefald med pæne afkast til følge. Rentefaldet er primært indtrådt henover sommeren mens den seneste måned har været stabil med et afkast tæt på 0 til følge. Renterne er presset ned af skuffende økonomiske nøgletal og tiltagende geopolitiks uro ovenpå en mindre opgående tendens i begyndelsen af måneden. Afdelingen har haft en overvægt i konverterbare realkreditobligationer. Afdelingen har i september givet et afkast tæt på 0 og et afkast på 4,6% for året. KREDITOBLIGATIONER September måned og 3. kvartal var en svær periode for risikofyldte aktiver, hvor kreditobligationer kom under pres med spændudvidelser til følge. Den største reaktion var på amerikanske High Yield obligationer. Den dalende risikoappetit var et resultat af faktorer såsom skotsk folkeafstemning, russiske sanktioner, konflikter i Mellemøsten m.fl. I september kom en markant stigning i ny-udstedelser og for High Yield gav det et opadgående pres på kreditspænd. På trods af spændudvidelser på kreditobligationer i 3. kvartal har afkastet nydt godt af den markante dollarstyrkelse. År til dato har afdelingen givet et merafkast på 0,7%, hvilket skyldes både papirudvælgelse særligt indenfor Investment Grade og allokering mellem aktivklasserne med en overvægt i Emerging Markets. Afdelingen har i september givet et afkast på 2,1% og et afkast på 14,5% for året. DANSKE AKTIER Det danske aktiemarked steg 2,5% i september måned, og er nu steget 24% år til dato, og er således steget markant mere end de europæiske aktiemarkeder, der er steget 6,8% år til dato. Overvægt i Pandora og Novo samt undervægt i TDC, har været medvirkende til merperformance i september. I september var der ikke de store selskabsnyheder, og markedet ser nu frem til 3. kvartalsregnskaberne, der begynder at komme i løbet af oktober. AP Møller Mærsk afholdte i september deres 3. kapitalmarkedsdag, hvor selskabet gennemgik de forskellige forretningsområder. Der var store forventninger op til dagen, og kursen steg pænt, men der kom dog ikke de helt store positive nyheder på dagen, hvorfor aktien faldt lidt tilbage. Afdelingen har i september givet et afkast på 1,1% og et afkast på 18,5% for året. 4

5 GLOBALE AKTIER De globale aktiemarkeder steg i september med 1,4% og er for året steget med 13,1%. Japanske aktier steg i august med 3,4%, mens de nordamerikanske aktiemarkeder steg med 2,1% og Europa steg med 0,3%. Emerging markets faldt med -3,5%. Den positive stemning fra august fortsatte mere moderat ind i september. Af vigtige begivenheder som påvirkede porteføljens afkast kan nævnes den skotske uafhængighedsafstemning og fortsat uro i østeuropa. Det skotske nej til uafhængighed var specielt positivt for Lloyds Banking Group som blev tilføjet i porteføljen umiddelbart før afstemningen. Derudover sænkede ECB renten yderligere i starten af september. September var præget af høj kapitalmarkedsaktivitet med mange børsnoteringer. Porteføljen var positivt påvirket af Pandora, Fanuc og Carnival, mens BASF og BHP Biliton trak i modsat retning. Afdelingen har i september givet et afkast på 2,2% og et afkast på 12,9% for året. HØJT UDBYTTE De europæiske aktiemarkeder steg med 0,3% i september, der igen viste sig at være en måned med store kursudsving. År til dato er de europæiske aktier steget med 6,8% og ligger således under udviklingen i verdensindekset og de øvrige toneangivende regioner. Afdelingens afkast er genereret af eksponering til udvalgte selskaber i finans- og IT sektorerne. Blandt de finansielle selskaber er det især eksponeringen til forsikringsselskaber og banker med en relativ stabil indtjening, der har bidraget positivt til afkastet. Højt Udbytte Aktierne har udviklet sig bedre end det generelle marked i den seneste måned og for året som helhed. Afdelingen har i september givet et afkast på 0,4% og et afkast på 7,0% for året. EUROPA VALUE AKTIER NY AFDELING I PFA INVEST PFA Invest har stiftet en ny afdeling Europa Value Aktier. Afdelingen har modtaget godkendelse fra Finanstilsynet den 11. september 2014, med tegning der løb frem til den 3. oktober. Afdelingen er udloddende og vil primært investere i europæiske aktier. Op til 20% af midlerne kan investeres i ikke-europæiske aktier, som dog handles på regulerede markeder som bl.a. opfylder Den Europæiske Unions MiFID-direktiv. Afdelingen er noteret på fondsbørsen (OMX), og har siden tirsdag den 7. oktober, kunnet handles på samme vis som foreningens øvrige 8 afdelinger. 5

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. FÆLLES NOTER Anvendt regnskabspraksis side 37 Hoved- og nøgletal side 39 Indgåede aftaler side 45

INDHOLDSFORTEGNELSE. FÆLLES NOTER Anvendt regnskabspraksis side 37 Hoved- og nøgletal side 39 Indgåede aftaler side 45 2013 Halvårsrapport INDHOLDSFORTEGNELSE Medlemmernes egen forening side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Handelsinvest i 1. halvår 2013 side 5 Politik for samfundsansvar side 5 Markedsudviklingen

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere