Forord Et stabiliseret arbejdsmarked Beskæftigelsesindsatsen Flere unge skal have en uddannelse... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Et stabiliseret arbejdsmarked Beskæftigelsesindsatsen Flere unge skal have en uddannelse... 5"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2016

2 Indhold Forord... 3 Et stabiliseret arbejdsmarked... 4 Beskæftigelsesindsatsen... 4 Flere unge skal have en uddannelse... 5 Langtidsledighed og -sygemeldinger skal bekæmpes... 7 Udsatte borgere skal ind på arbejdsmarkedet Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes Bilag 1. Budget for beskæftigelsesindsatsen i Bilag 2. Mål for beskæftigelsesindsatsen i Bilag 3. Fakta om arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Side 2

3 Forord I Ikast-Brande Kommune vil vi være kendt som mulighedernes kommune. Her er der højt til loftet, og der skal være muligheder for virksomheder, ansatte og borgere til at udfolde sit potentiale. Derfor er det vigtigt, at der er gode vilkår for at leve og arbejde i Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune udgør hjertet i produktions-danmark. Vi er Danmarks fabrik, og vores virksomheder bidrager forholdsmæssigt meget til den danske eksport. Vores vigtigste eksportvarer er tøj, vindmøller og fødevarer. Vi har klaret os godt igennem den økonomiske krise. Det skyldes, at de lokale virksomheder har formået at vækste i en tid, hvor man har oplevet nedgang i det øvrige land. I Ikast-Brande Kommune betragter vi os derfor ikke som en landdistriktskommune. Vi er en erhvervskommune, og i 2015 kårede virksomhederne os for femte gang ud af seks mulige som landets bedste. I det kommende år bliver Jobcentrets vigtigste opgave at medvirke til fortsat vækst hos virksomhederne i Ikast-Brande Kommune ved at formidle den arbejdskraft, som virksomhederne har brug for. Tendensen er, at virksomhedernes efterspørgsel og krav til arbejdskraftens kompetencer er stigende. De har brug for faglært og højt uddannet arbejdskraft, men fakta er, at befolkningen i Ikast-Brande Kommune har et af de laveste uddannelsesniveauer i Region Midtjylland. Det er i dette krydsfelt, Jobcentret skal gøre en forskel i 2016 og årene fremover. Beskæftigelsesplan 2016 beskriver, hvordan Jobcentret vil medvirke til at skabe gode vilkår for borgere og virksomheder i Ikast-Brande Kommune. Beskæftigelsesplanen består af en beskrivelse af udfordringerne på det lokale arbejdsmarked samt Jobcentrets overordnede strategi for at medvirke til at løse disse. Herudover opstilles en række strategiske mål for Jobcentrets indsats i 2016 og grundelementerne i indsatsen skitseres. I lighed med tidligere år er Beskæftigelsesplan 2016 et dynamisk dokument, som løbende justeres med udgangspunkt i de ændringer, der måtte ske på arbejdsmarkedet og i lovgivningen. Formålet er at sikre, at Beskæftigelsesplanen hele tiden giver et samlet overblik over aktuelle målsætninger og prioriteringer på arbejdsmarkedsområdet i Ikast-Brande Kommune. Side 3

4 Et stabiliseret arbejdsmarked Ikast-Brande Kommune er kommet godt igennem den økonomiske krise. Antallet af beskæftigede lønmodtagere har ligget relativt stabilt igennem de seneste år, og ledigheden har været faldende til et niveau på 3,5 procent i juli Nogle brancher har i dag et meget lavt ledighedsniveau. I årene inden den økonomiske krise oplevede Ikast-Brande Kommune en markant stigning i antallet af arbejdspladser, og igen i 2013 steg antallet af arbejdspladser med 316 svarende til 1,5 procent. Fremskrivninger vidner om, at antallet af arbejdspladser vil holde et relativt stabilt niveau i Ikast-Brande Kommune i de kommende år. Den positive udvikling i antallet af arbejdspladser betyder, at niveauet for antal arbejdspladser i dag overstiger niveauet for antal personer i arbejdsstyrken. Dette medfører en stor og stigende indpendling til Ikast-Brande Kommune. I 2013 var 47 procent af arbejdspladserne i Ikast-Brande Kommune besat med indpendlere. Med stabiliseringen af det lokale arbejdsmarked er der også sket en stabilisering af antallet af offentligt forsørgede, og i det seneste år har antallet af offentligt forsørgede været svagt faldende. I december 2014 modtog personer offentlige ydelser, og dermed er der sket et fald på 3,4 procent siden december Trods den positive udvikling er andelen af årige, der modtager offentlige ydelser, fortsat over regionsgennemsnittet. De største grupper, som modtager offentlige ydelser, er førtidspensionister, a- dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. Uddannelsesniveauet i Ikast-Brande Kommune er lavt. Sammenlignet med landets øvrige kommuner opnår Ikast-Brande Kommune kun en placering som nr. 84, når det gælder andelen af årige, som har gennemført minimum en erhvervsuddannelse. Den positive historie er, at Ikast-Brande Kommune er inde i en god udvikling, og er en af de kommuner, som over de sidste tre år har oplevet den største stigning i andelen med minimum en erhvervsuddannelse. Andelen er steget med 2,3 procentpoint. På sigt vil den demografiske udvikling medføre, at den erhvervsaktive andel af befolkningen falder i Ikast-Brande Kommune. Frem mod 2040 forventes antallet af borgere i alderen år at falde med ca. 8,8 procent. Ikast-Brande Kommune skal derfor i de kommende år forsøge at modvirke tendensen til afgang i arbejdsstyrken. Beskæftigelsesindsatsen Formålet med beskæftigelsesindsatsen i Ikast-Brande Kommune er at: hjælpe alle borgere, der kan, i job eller uddannelse samt medvirke til, at virksomhederne får opfyldt deres behov for kvalificeret arbejdskraft. Af Byrådets Strategi 2020 fremgår det, at det overordnede strategiske mål for beskæftigelsesindsatsen er, at mere end 85 procent af den arbejdsdygtige befolkning skal være i ordinær beskæftigelse i Side 4

5 I Jobcentret arbejder vi hele tiden målrettet med at udvikle og styrke beskæftigelsesindsatsen, så vi kan sikre de bedst mulige resultater for kommunens borgere og virksomheder. Dette gøres via et systematisk arbejde med at formulere klare mål for indsatsen for forskellige målgrupper samt identificere og beskrive hvilke indsatser, der virker bedst for de forskellige målgrupper. I 2016 har Jobcentret formuleret 10 overordnede resultatmål for beskæftigelsesindsatsen. Fælles for resultatmålene er, at de alle understøtter indfrielsen af Byrådets fire strategiske mål for beskæftigelsesindsatsen samt de af beskæftigelsesministeren udmeldte indsatsområder i I de følgende afsnit beskrives de 10 resultatmål, som Jobcentret har formuleret for beskæftigelsesindsatsen i 2016, samt grundelementerne i den indsats, som skal indfri målene.. Flere unge skal have en uddannelse Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet både nu og i fremtiden. I Ikast-Brande Kommune er unge og uddannelse derfor et højt prioriteret område, og ambitionen er, at 95 procent af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Der er formuleret resultatmål, som understøtter denne ambition, på både skole-, unge- og arbejdsmarkedsområdet. Jobcentrets mål er: Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres til 250 i december Jobcentrets indsats vil være målrettet mod at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse, som kan sikre dem kvalifikationer og kompetencer, der øger deres muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og som samtidig øger virksomhedernes chancer for at få den arbejdskraft, de efterspørger. Virksomhederne efterspørger i stigende grad faglært arbejdskraft. Ifølge prognoser vil der i 2020 mangle op imod faglærte på landsplan. Manglen på faglært arbejdskraft kan blive en barriere for virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne og dermed væksten, og Byrådet i Ikast-Brande Kommune har derfor i sin strategi 2020 formuleret en målsætning om, at 30 procent flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse. De seneste års indsats har allerede haft en positiv effekt på de unges uddannelsesmønster i Ikast-Brande Kommune, hvilket illustreres af, at 95,9 procent af de 508 elever, som afsluttede grundskolen i 2015, er tilmeldt en ungdomsuddannelse. Trods den positive udvikling i de unges uddannelsesmønster var der i december 2014 fortsat 283 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Ikast-Brande Kommune. De unge på uddannelseshjælp er en sammensat gruppe med forskellige ressourcer og barrierer i forhold til at gennemføre en uddannelse. Jobcentrets indsats er derfor individuel og differentieret med udgangspunkt i en konkret og faglig vurdering af den enkelte unges muligheder og ressourcer. I indsatsen arbejdes der med klare mål, som opstilles i dialog med den unge med fokus på, at der hele tiden sker progression hen imod de opstillede mål. Side 5

6 Jobcentrets indsats for at nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp er opsummeret i figuren nedenfor. Jobcentret vil i 2016 have et særligt fokus på de unge, som vurderes at være uddannelsesparate. Unge i denne målgruppe skal hurtigst muligt påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Den ambitiøse målsætning er, at: Antallet af uddannelsesparate unge med varighed over 12 måneder skal reduceres til 0 i december Jobcentrets indsats skal afklare den unge i forhold til valg af uddannelse samt understøtte den unge på vejen til uddannelse. I indsatsen vil der derfor primært være fokus på en intensiv uddannelsesvejledning kombineret med afklarende praktikker og motivationsfremmende tiltag. Jobcentrets indsats er opsummeret i figuren på side 7. Side 6

7 Langtidsledighed og -sygemeldinger skal bekæmpes Alle erfaringer og forskning viser, at sandsynligheden for at gå i uddannelse eller job mindskes, jo længere tid en person har modtaget offentlig forsørgelse. Borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har således sværere ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet, ligesom langvarige sygemeldinger kan have negative helbreds- og indsatsmæssige konsekvenser. Langtidsledighed og -sygemeldinger er derfor en stor udfordring både for den enkelte ledige og for arbejdsmarkedet som helhed. I bekæmpelsen af langtidsledighed og -sygemeldinger vil Jobcentret have fokus på en tidlig indsats i forhold til den enkelte borger. Indsatsen sker på baggrund af en tidlig og grundig screening af borgeren, som efterfølges af en konkret faglig vurdering af borgerens muligheder og ressourcer. Vurderingen danner grundlag for en individuel og differentieret indsats, hvor fokus er på hurtigste vej til varig selvforsørgelse. Side 7

8 Jobcentret har opstillet en række målsætninger, som alle understøtter indsatsen for at reducere langtidsledighed og -sygemeldinger. For de forsikrede ledige har Jobcentret formuleret følgende målsætning: Antallet af a-dagpengesager med varighed over 26 uger skal reduceres til 80 i december I takt med den faldende ledighed er også langtidsledigheden for a-dagpengemodtagere i Ikast-Brande Kommune faldet, og den ligger nu på et relativt lavt niveau. I december 2014 var der 85 a- dagpengemodtagere med varighed over 26 uger, men Jobcentret vurderer, at det med den positive udvikling på det lokale arbejdsmarked er muligt at reducere tallet yderligere. Dette vil Jobcentret gøre med en indsats, hvor der er fokus på den enkelte ledig og dennes behov for individuel indsats. Indsatsen vil være håndholdt med fokus på hjælp og vejledning til at turde gå nye veje. Indsatsen er opsummeret i figuren nedenfor. Side 8

9 Blandt kontanthjælpsmodtagerne er der også sket et fald i langtidsledigheden i de senere år, men faldet har ikke været så markant som hos de forsikrede ledige. Jobcentret har derfor formuleret følgende målsætning: Antallet af kontanthjælpssager med varighed over 12 måneder skal reduceres til 275 i december I juli 2015 var der 311 kontanthjælpsmodtagere med varighed over 12 måneder. Dette tal skal reduceres ved hjælp af en individuel og håndholdt indsats, hvor der med udgangspunkt i den enkelte lediges ressourcer og behov tilrettelægges en indsats, som sikrer progression i forhold til individuelle mål. De forskellige elementer i indsatsen fremgår af figuren nedenfor. Som i mange andre kommuner er det i Ikast-Brande Kommune en udfordring at skabe et arbejdsmarked, hvor der er plads til medarbejdere med begrænsninger i arbejdsevnen. Det til trods er det i 2014 lykkedes at øge antallet af fuldtidspersoner i fleksjob med 19 til 578 i december 2014, og over en femårig periode er der sket en stigning på 91 fuldtidspersoner (september 2015). Ikast-Brande Kommune har et stærkt ønske om at forsætte den positive udvikling på det rummelige arbejdsmarked, og Byrådet har derfor formuleret Side 9

10 en ambitiøs målsætning om, at antallet af socialøkonomiske arbejdspladser inden udgangen af 2020 skal øges med 200 i forhold til januar Det betyder, at der ved udgangen af 2020 skal være etableret 809 socialøkonomiske arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune. Trods den positive udvikling i antallet af fleksjob har antallet af ledighedsydelsessager ligget på et relativt stabilt niveau i den samme periode, hvilket skyldes, at antallet af personer, som tilkendes fleksjob, er steget. I 2016 vil Jobcentret derfor også have fokus på etablering af fleksjob, og der vil være et særligt fokus på at nedbringe antallet af langvarige ledighedsydelsessager. Antallet af ledighedsydelsessager med varighed over 12 måneder skal reduceres til 20 i december Indsatsen på fleksjobområdet vil være individuel og virksomhedsrettet. De forskellige elementer i indsatsen fremgår af figuren nedenfor. Et langvarigt sygefravær er en stor udfordring både for den sygemeldte, for virksomheden og for arbejdsmarkedet som helhed. Derfor udgør de langvarige sygedagpengesager et særligt fokusområde i Jobcentrets mål er: Antallet af sygedagpengesager med varighed over 26 uger skal reduceres til 150 i december Status i december 2014 var, at 166 personer havde modtaget sygedagpenge i over 26 uger. For at nedbringe dette tal vil Jobcentret forsøge at begrænse tilgangen til målgruppen ved hjælp af en tidlig og effektiv Side 10

11 indsats. I nogle tilfælde iværksættes indsatsen allerede inden der foreligger en sygemelding, for Jobcentrets fastholdelseskonsulenter tilbyder virksomhederne en tidlig indsats i de tilfælde, hvor en medarbejder er i risiko for at blive sygemeldt, eller der er brug for råd og vejledning i forhold til fastholdelse i jobbet. Herudover bygger den tidlige indsats på en effektiv screening og en hurtig afklaring. Hvor det er muligt, hjælpes den sygemeldte via en hel eller delvis raskmelding tilbage til sin nuværende arbejdsplads. Hvor tilbagevenden til nuværende arbejdsplads ikke er muligt, vil der i indsatsen være fokus på nyorientering og opkvalificering. Indsatsen på sygedagpengeområdet er opsummeret i figuren nedenfor. Udsatte borgere skal ind på arbejdsmarkedet I Ikast-Brande Kommune såvel som resten af landet er beskæftigelsesgraden lavere for nogle grupper af borgere. Det gælder eksempelvis borgere med funktionsnedsættelser samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen er blandt andet, at nogle borgere i kanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, som kræver en tværfaglig indsats. Side 11

12 Over de senere år er antallet af flygtninge, som opnår opholdstilladelse i Danmark, steget markant. I 2016 forventer Ikast-Brande Kommune at modtage 82 flygtninge, og hertil kommer et ukendt antal familiesammenførte. For gruppen af flygtninge og familiesammenførte har Jobcentret fokus på at skabe effekt så tidligt som muligt i integrationsforløbet. Målet er, at: 50 procent af alle flygtninge og familiesammenførte på integrationsprogram skal udsluses til selvforsørgelse eller SU inden for den 3-årige integrationsperiode. For at indfri målsætningen har Jobcentret iværksat en intensiv og målrettet indsats over for såvel nyankomne som øvrige flygtninge under integrationsprogrammet. Målet er, at flygtningene får en beskæftigelsesindsats, hvor der er stærkt fokus på job og/eller uddannelse fra første færd. Der vil desuden være en intensiv opfølgning i borgerens forløb med henblik på at skabe effekt. Integrationsindsatsen er opsummeret i figuren nedenfor. En anden udsat gruppe på arbejdsmarkedet er sygemeldte borgere, som efter en længere sygemelding mister retten til sygedagpenge og derfor overgår til et jobafklaringsforløb. Formålet med et jobafklaringsforløb er at bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse gennem en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Forskning viser, at såfremt en række anbefalinger følges, giver det både helbreds- og indsatsmæssigt Side 12

13 gevinst, hvis den sygemeldte vender hurtigt tilbage til arbejde eller uddannelse, og Jobcentret har derfor formuleret følgende målsætning: Antallet af jobafklaringsforløb med varighed over 12 måneder må ikke overstige 60 i december Fokus i et jobafklaringsforløb er på, at den sygemeldtes arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Jobcentrets indsats er skitseret i figuren nedenfor. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes De lokale virksomheder er afhængige af, at de kan få den arbejdskraft, de efterspørger. Jobcentret har derfor en vigtig rolle som formidler af den efterspurgte arbejdskraft. Vores ambition er, at vi vil være Side 13

14 virksomhedernes foretrukne eksterne samarbejdspartner, når det gælder rekruttering, rådgivning og samarbejde omkring virksomhedernes behov for arbejdskraft. DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima i 2015 vidner om, at virksomhederne i Ikast-Brande Kommune generelt er tilfredse med Jobcentrets service. I konkurrence med landets øvrige jobcentre scorer Jobcenter Ikast-Brande en 4. plads, men den flotte placering får os ikke til at hvile på laurbærrene. Målsætninger for 2016 er: I DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima i 2016 skal Jobcenter Ikast-Brande opnå en placering i top 3 på service over for virksomhederne Omdrejningspunkterne for Jobcentrets samarbejde med virksomhederne er en omkostningsfri rekrutteringsservice, en tidlig fastholdelsesindsats og en målrettet opkvalificeringsindsats. I samarbejdet med virksomhederne vil Jobcentret tilstræbe at udøve myndighed med et servicegen i den forstand, at vi med udgangspunkt i virksomhedernes behov vil yde en effektiv og koordineret indsats baseret på en tæt dialog. Jobcentrets virksomhedsindsats er opsummeret i figuren nedenfor. Side 14

15 En undersøgelse gennemført af Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande vidner om, at de lokale virksomheder ser manglen på kvalificeret arbejdskraft som den største vækstbarriere. 26 procent af de adspurgte virksomheder forventer vækstbarrierer som følge af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Et kerneindsatsområde i virksomhedsindsatsen i 2016 og de efterfølgende år er derfor uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling. I 2016 vil Jobcentret have et særligt fokus på voksenlærlinge, og målsætninger er: Antallet af voksenlærlinge skal øges til 75 fuldtidspersoner i december 2016 Jobcentret vil etablere en task force af virksomheds- og jobkonsulenter, som får til opgave at matche ledige og virksomheder inden for brancher med mangel på arbejdskraft. Indsatsen er opsummeret i figuren nedenfor. Side 15

16 Bilag 1. Budget for beskæftigelsesindsatsen i 2016 Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget 2016 mio. kr. * Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper Driftsudgifter ved aktivering Udgifter (konto ) 31,3 Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp Udgifter (konto ) 95,2 Antal fuldtidspersoner 731,8 Revalidering Udgifter (konto ) 16,6 Antal fuldtidspersoner 73,9 Løntilskud i fleksjob og skånejob Udgifter (konto ) 103,4 Antal fuldtidspersoner 604,5 Ledighedsydelse Udgifter (konto ) 15,0 Antal fuldtidspersoner 76,7 Sygedagpenge Udgifter (konto ) 88,4 Antal fuldtidspersoner 411,7 Ressource- & Jobafklaringsforløb Udgifter (konto ) 61,5 Antal fuldtidspersoner 399,3 Mentorordning Udgifter (konto og 017) 6,0 Forsikrede ledige m.v. Medfinansiering af dagpenge (det kommunale bidrag) Udgifter (konto ) 58,8 Antal fuldtidspersoner 420,4 Løntilskud m.m. forsikrede ledige Udgifter (konto ) 14,2 Antal fuldtidspersoner 47,3 Hovedkonto 6. Administration m.v. Administrationsudgifter vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udgifter (konto ) 34,5 LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats * Opgørelsen omfatter kun udgifter og indtægter (dranst 1), men ikke statsrefusionen (dranst 2). Side 16

17 Bilag 2. Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016 ID Mål Kilde Baseline (dec. 2014) 1 Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres til 250 i december Antallet af uddannelsesparate unge med varighed over 12 måneder skal reduceres til 0 i december Antallet af a-dagpengesager med varighed over 26 uger skal reduceres til 80 i december 2016 Jobindsats 283 Jobindsats 17 (aug. 2015) Jobindsats 85 4 Antallet af kontanthjælpssager med varighed over 12 måneder skal reduceres til 275 i december 2016 Jobindsats Antallet af ledighedsydelsessager med varighed over 12 måneder skal reduceres til 20 i december Antallet af sygedagpengesager med varighed over 26 uger skal reduceres til 150 i december procent af alle flygtninge og familiesammenførte på integrationsprogram skal udsluses til selvforsørgelse eller SU inden for den 3-årige integrationsperiode 8 Antallet af jobafklaringsforløb med varighed over 12 måneder må ikke overstige 60 i december I DI s erhvervsklimaundersøgelse skal Ikast- Brande opnå en placering i top 3 på jobcentrenes service over for virksomheder 10 Antallet af voksenlærlinge skal øges til 75 fuldtidspersoner i december 2016 Jobindsats 30 Jobindsats 166 Egne sagsbehandlingssystemer - Egne sagsbehandlingssystemer - DI s erhvervsklimaundersøgelse 4 (2015) Egne sagsbehandlingssystemer 44 Side 17

18 Bilag 3. Fakta om arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Ikast-Brande Hele landet Befolkning og arbejdsmarked (2013) Faktiske tal Udvikling* Faktiske tal Udvikling Befolkning år ,18 % ,01 % Arbejdsstyrke år ,71 % ,33 % Arbejdsløse år 842-6,13 % ,11 % Beskæftigede år ,50 % ,74 % Uden for arbejdsstyrken år ,41 % ,84 % Erhvervsfrekvens år 74,5-0,4 %-point 72,4-0,3 %-point Beskæftigelsesfrekvens år 71,3-0,2 %-point 68,9-0,5 %-point Beskæftigede udenlandske statsborgere ,02 % ,68 % Arbejdspladser ,45 % ,26 % Indpendling ,33 % - - Udpendling ,23 % - - Fuldtidspersoner på off. ydelser (dec. 2014) A-dagpenge ,08 % ,53 % Særlig uddannelsesydelse ,71 % Arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp ,15 % ,08 % Uddannelseshjælp Revalidering 77-30,63 % ,93 % Forrevalidering ,59 % Sygedagpenge 659-6,66 % ,73 % Jobafklaringsforløb Ressourceforløb ,78 % ,63 % Ledighedsydelse 108-1,82 % ,50 % Fleksjob 578 3,40 % ,22 % Førtidspension ,71 % ,87 % Efterløn 784-6,78 % ,42 % Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og DREAM * Med mindre andet er angivet viser tallet udviklingen i det seneste år Side 18

19

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 B Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord... 3 Et stabiliseret arbejdsmarked... 4 Beskæftigelsesindsatsen... 4 Flere unge skal have en uddannelse... 5 Langtidsledighed og -sygemeldinger skal bekæmpes...

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Viborg De overordnede udfordringer for Viborg Kommunes arbejdsmarked Udviklingen i befolkningen og den samlede tilknytning til arbejdsmarkedet har længe været en udfordring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Indhold 1. Arbejdsmarkedet i Horsens kort fortalt... 3 2. Kommunens brændende platforme... 6 2.1 Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft... 6 2.2. For mange unge på uddannelseshjælp...

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere