Danske pensionskassers investeringer i den israelske besættelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske pensionskassers investeringer i den israelske besættelse"

Transkript

1 Danske pensionskassers investeringer i den israelske besættelse December 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Rapportens resultater 2 Israels ulovlige bosættelser på Gaza og Vestbredden 3 FN s retningslinjer for forretninger på besat land 4 Forretninger på Forbudt Land 5 Danske pensionskassers investeringer i bosættelser 6 Pensionskassernes politik for etiske investeringer 7 Konklusion Bilag A: Politik for etiske investeringer

3 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder forbeholdt Forfatter: Kia Kyhl, Frederik Johannisson Researcher: Kia Kyhl, Kristoffer Marslev og Frederik Johannisson Layout: Kaspar Sivertsen Forsidebillede: Sarahtz, Flickr CC Ansvarshavende redaktør: Louise Voller Denne rapport er baseret på en uafhængig DanWatch undersøgelse finansieret af Folkekirkens Nødhjælp. Undersøgelsen er udført i overensstemmelse med DanWatchs etiske principper og internationale presseetiske retningslinjer. DanWatch er ansvarlig for rapportens indhold. DanWatch er et uafhængigt medie- og researchcenter, der undersøger virksomheders påvirkning af mennesker og miljø globalt. DanWatch tilskriver sig nationale og internationale regler og principper for god presseskik og -etik, herunder Medieansvarsloven (Danmark) og International Federation of Journalists Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (internationalt). Se vores hjemmeside for mere information: 3

4 1 Rapportens resultater De 10 største pensionskasser og -selskaber 1 i Danmark har samlet investeret over 1 milliard kroner i internationale virksomheder, der har aktiviteter i de besatte palæstinensiske territorier eller bidrager til konstruktionen og vedligeholdelse af checkpoints og separationsmuren. Pensionskasserne i denne rapport er PFA, Danica Pension, Nordea Liv & Pension, AP Pension, Industriens Pension, PensionDanmark, Sampension, PenSam, SEB Pension og Lærernes Pension. Investeringer i besatte områder har flere gange vist sig problematiske, fordi investeringerne indirekte yder støtte til opretholdelsen af en ulovlig besættelse. De israelske bosættelser samt konstruktionen af separationsmuren og checkpoints er ulovlige ifølge Folkeretten, og investeringer heri anses for problematiske af både FN, EU og den danske regering. Den 26. September 2014 udtalte udviklingsminister Mogens Jensen, (S): Regeringen har ved flere lejligheder mindet offentligt om, at den fraråder danske borgere og virksomheder at indgå i engagementer, der kan gavne israelske bosættelser. Det vil jeg passende minde om igen. Alle virksomheder er underlagt FN s Guiding Principles on Business and Human Rights. Alle danske pensionsselskaber har offentliggjort etiske retningslinjer for, hvordan de investerer, f.eks. hvordan de agerer overfor virksomheder, der ikke overholder egne etiske retningslinjer. Langt hovedparten af pensionsselskaberne har tilsluttet sig Principles of Responsible Investments (PRI) I rapporten slår DanWatch pensionskasser og pensionsselskaber under samme kategori. Vi er opmærksom på, at der er forskel på disse. Pensionskasser har medlemmer ud fra faggrupper, hvorimod pensionselskaber opererer på almindelige markedsvilkår. 2. og%20vestbredden_%20(1).pdf 4

5 Metode: Forretning på Forbudt Land DanWatch har udarbejdet en oversigt over 43 børsnoterede virksomheder med aktiviteter i israelske bosættelser, checkpoints eller separationsmuren, der alle er ulovlige under international lov ifølge internationale domstole og FN. Virksomhederne blev udvalgt på baggrund af deres betydelige økonomiske aktiviteter i hhv. bosættelser, checkpoints og separationsmuren. DanWatch har indsamlet porteføljer tilhørende de 10 største pensionskasser og har screenet disse for investeringer i de pågældende virksomheder. DanWatch fandt investeringer i ulovligt besatte områder i 13 af de udvalgte virksomheder. Alle virksomheder har haft mulighed for at kommentere på rapportens resultater. Investorerne er blevet adspurgt om deres etiske investeringspolitik på området med specifikt fokus på investeringer i virksomheder med aktiviteter på besat territorium. Opgørelserne af de investerede beløb er ikke eksakte, da datoerne for porteføljernes opgørelse ikke er den samme for alle pensionsselskaber. Desuden opgør investorerne deres porteføljer forskelligt, hvilket betyder, at screeningen ikke nødvendigvis er udtømmende, og at nogle investorer derfor kan eje større beholdninger af de pågældende aktier, end hvad der er fundet i denne rapport. Denne delrapport er nummer to i en række rapporter, der i 2014 afdækker danske forbindelser til israelske bosættelser i serien, Forretning på Forbudt Land. Første udgave af Forretning på Forbudt Land blev udgivet af DanWatch i

6 2 Israels ulovlige besættelse af Gaza og Vestbredden En besættelsesmagt må ikke overføre egne civile borgere til besat territorium, og bl.a. af den grund er de israelske bosættelser på den palæstinensiske Vestbred ulovlige ved international lov 2. Israel har ratificeret Geneve Konventionen, hvilket betyder, at landet tilslutter sig konventionens gældende principper. Både FN s Generalforsamling 3 og FN s Sikkerhedsråd 4 har vedtaget resolutioner, hvori de beskriver, hvorfor besættelsen er ulovlig. Separationsmuren, der adskiller Vestbredden fra Israel og Jerusalem, og de checkpoints, der dagligt sluser palæstinensere ind og ud af områderne, krænker deres basale menneskerettigheder, fordi palæstinensernes bevægelsesfrihed begrænses 5. Der er flere gange dokumenteret omfattende menneskerettighedskrænkelser, i yderste konsekvens drab af civile og nedrivninger af palæstinenseres ejendom, 6 ifølge den internationale domstol i Haag. 7 EU s og danske udenrigsministre har de seneste år skærpet retorikken i henhold til de israelske bosættelser og særligt overfor handelsforbindelser til bosættelserne 8 af den årsag, at virksomhederne bidrager økonomisk eller politisk til at understøtte bosættelser gennem handel og investeringer. Senest den 26. September 2014 udtalte udviklingsminister Mogens Jensen, (S) således: Regeringen har ved flere lejligheder mindet offentligt om, at den fraråder danske borgere og virksomheder at indgå i engagementer, der kan gavne israelske bosættelser. Det vil jeg passende minde om igen. 3. Geneve Konventionen IV, 1949, art. 49 https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/7c4d08d9b287a e636b/ d c125641e004aa3c5 4. General Assembly, A/RES/47/172, Security Council, S/RES/446, Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, A/68/502, C16004A7F44 7. Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, A/68/502, C16004A7F44 8. International Court of Justice, &k=5a 9. Sherwood, H EU takes tougher stance on Israeli settlements. The Guardian jul/16/eu-israel-settlement-exclusion-clause; Udenrigsministeriet, 2014: Information om finansielle og økonomiske aktiviteter i bosættelser 6

7 3 FN s retningslinjer for forretninger på besat land I juni 2014 kom FN s Menneskerettighedsråds arbejdsgruppe med en erklæring om FN s Guiding Principles on Business and Human Rights, der bl.a. specifikt omhandlede Israels besættelse af palæstinensiske territorier 9. Ifølge erklæringen skal enhver virksomhed med både direkte og indirekte forbindelse til aktiviteter på de besatte områder være bevidst om risikoen for meddelagtighed i menneskerettighedskrænkelser, såsom drab af civile, ulovlige eksproprieringer og nedrivning af palæstinenseres boliger og indskrænkelse af palæstinenseres bevægelsesfrihed. En virksomheds ansvar for at respektere menneskerettighederne vejer altid tungere end national lovgivning og regulativer 10, hvilket konkret betyder, at selvom Israels nationale lovgivning tillader investeringer og aktiviteter i besatte territorier, kan en virksomheds aktiviteter i Gaza og Vestbredden besatte områder stadig være i strid med FN s retningslinjer 11. Virksomheder, der enten selv har aktiviteter i bosættelser eller investeringer i andre virksomheder med direkte aktiviteter i besatte områder skal bla. foretage omfattende risikovurderinger (due diligence, red.) for at sikre, at deres aktiviteter ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 12. Endelig skal virksomheder, når de foretager en sådan risikovurdering af forretningsforbindelser i ulovlige bosættelser, sikre, at de inddrager rådgivning fra internationale organisationer og uafhængige eksperter. 4 Forretninger på Forbudt Land Alle virksomheder som via handel eller investeringer bidrager til opretholdelse af de ulovlige besættelsesstrukturer bevæger sig derfor på kant med menneskerettighederne, internationale retningslinjer - og anbefalinger fra den danske regering 13. DanWatch har udarbejdet en oversigt over 43 børsnoterede virksomheder med betydelige økonomiske aktiviteter i israelske bosættelser, checkpoints eller muren. I 13 af de 43 internationale virksomheder er der investeringer for mere end en milliard kroner fra danske pensionskasser. Danske pensionsindbetalere bidrog i 2014 altså til opretholdelsen af ulovligt besatte områder og derved omfattende krænkelser af menneskerettighederne med en milliard kroner. 10. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014, Statement on the implications of the Guiding Principles on Business and Human Rights in the context of Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory 11. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014, Statement on the implications of the Guiding Principles on Business and Human Rights in the context of Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, side. 11 Documents/Issues/Business/OPTStatement6June2014.pdf 12. UN Guiding Principles on Businesses and Human Rights 11. princip 13. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014, Statement on the implications of the Guiding Principles on Business and Human Rights in the context of Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, side. 11 Documents/Issues/Business/OPTStatement6June2014.pdf 14. Udviklingsminister Mogens Jensen (S), den 26. September

8 Nedenstående skema beskriver de 13 internationale virksomheders aktiviteter i de israelske bosættelser eller i forbindelse med konstruktion og opretholdelse af muren og checkpoints. 13 internationale virksomheder med aktiviteter i israelske bosættelser og investeringer fra danske pensionskasser Bezeq leverer og driver teleinfrastruktur i bosættelser. I 2013 ejede Bezeq ifølge selskabets årsrapport 50 ejendomme i bosættelser 14. Caterpillar er en amerikansk producent af byggemaskiner. Caterpillar leverer gennem den amerikanske regering byggemaskiner til den israelske hær som bruger udstyret til at bygge og vedligeholde muren på Vestbredden og til at rive palæstinensiske huse ned 15. Under krigen i 2010 dokumenterede Human Rights Watch, at den israelske hær rev husene ned med D9 bulldozere, imens palæstinsere stadig befandt sig i dem 16. Cement Roadstone Holdings (CRH) er en byggematerialeproducent, der er medejer af virksomheden Nesher 17, en cementproducent, hvis produkter er blevet anvendt ved konstruktionen af checkpoints og letbanen mellem Jerusalem og bosættelser 18. Cemex er en mexicansk cementvirksomhed, der ejer israelske Readymix Industries, som producerer byggematerialer. Readymix Industries har cementfabrikker og tre stenbrud i bosættelser 19. Group4Securicor (G4S) er et dansk/britisk sikkerhedsfirma, der fra i år har påbegyndt udfasning af kontrakter med det israelske fængselsvæsen og checkpoints, men bibeholder sikkerhedskontrakter med private kunder i bosættelser, såsom supermarkeder og banker Bezeq, 2013: Periodic Report, s. 45 (Vestbredden er beskrevet som Administered Territories) file:///c:/documents%20and%20 Settings/DanUser1/My%20Documents/Downloads/ENGLISH_Barnea_Report_FY_2013.pdf 16. FN, 2012: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, s. 13, Amnesty, 2004: Under the rubble: House demolition and destruction of land and property, en/2193fae2-d5f6-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/mde en.pdf; Haaretz: The UN vs. Caterpillar, 16/6/04, haaretz.com/print-edition/news/the-un-vs-caterpillar ; Human Rights Watch, 2004: Razing Rafah: Mass Home Demolitions in the Gaza Strip, Israel International News: D-9 Bulldozers En Route to IDF, Sale Never Frozen, 1/3/12 UGQGahw3pz8; 17. Human Rights Watch, 2010: I Lost Everything, s 27, Caterpillar beskriver i et brev til Who Profits hvordan dets udstyr sælges til den amerikanske hær, som overlever udstyret til den israelske hær: Who Profits, 2014: Facts on the Ground, ground_-_heavy_engineering_machinery_and_the_israeli_occupation.pdf 18. interview med Group Sustainability Manager, CRH, 4/10/ Fotodokumentation: Who Profits, 2011, Project Clean Hands, OECD Watch, 2012: OECD Quartely Case Update March, s. 8; Cemnet: Amnesty asks CRH to explain, 19/2/04, 20. Business & Human Rights, 2011: Udtalelse fra Cemex (download link) Quarry Magazine: Multinational Companies Mining Occupied West Bank, 27/5/11, 21. DanWatch: G4S Trækker sig fra israelske fængsler, 16/6/14, 8

9 Hapoalim Bank giver lån til byggeprojekter i bosættelser. Hapoalim er garant for statslån til virksomheder, der bygger letbanen i Jerusalem, som forbinder Jerusalem med bosættelser 21. Banken driver ifølge hjemmesiden også filialer i bosættelser og udbyder ifølge den israelske organisation, Who Profits fondsadministration og realkreditlån til bosættere 22. Heidelberg er en tysk cementproducent, der ejer det israelske selskab Hanson 23. Hanson Israel ejer tre cementfabrikker i bosættelser og et stenbrud på Vestbredden, hvor naturressourcer udvindes til israelsk brug 24. Den amerikanske virksomhed, Hewlett-Packard (HP) er, gennem ejerskabet af EDS Israel, hovedleverandør til det biometriske adgangssystem i checkpoints på Vestbredden og i Gaza baseret på bl.a. fingeraftryk og iris-scanninger. 25. Ingersoll Rand (selskab er nu en del af Allegion) er en amerikansk teknologiproducent, der bidrager til det biometriske adgangssystem i checkpoints på Vestbredden og i Gaza baseret på bla. fingeraftryk og iris-scanninger 26. Leumi Bank giver lån til byggeprojekter i bosættelser. Banken har ifølge hjemmesiden flere filialer i bosættelser 27 og medfinansierer letbanen, der forbinder Jerusalem og bosættelser 28, og den udbyder ifølge Who Profits realkreditlån til bosættere The Marker: Jerusalem light rail operator abandoned, 8/6/09, 23. PGGM, Statement Israelian trade banks, https://www.pggm.nl/english/what-we-do/exclusions/pages/statement-israeliantrade-banks.aspx; PGGM, 2013: Responsible Investment Annual Report, s https://www.pggm.nl/english/what-we-do/ Documents/Responsible-Investment-Annual-Report_2013.pdf; Who Profits, 2013: Financing the Occupation Flash Report, s. 5-6, Bank Hapoalim filialer i bosættelser såsom Ariel, Beitar Illit, Modi in Illit og Ma ale Adumim, https://www.bankhapoalim.co.il, besøgt d. 30/10/ Heidelberg, Israel, besøgt 16/10/ FN: 2014, Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, Videodokumentation, Who Profits, 2011, School of Oriental and African Studies, University of London, 2009: UK economic links with Israeli settlements in occupied Palestinian territory, s. 49, Israeli High Court of Justice judgement, 2009: Operations of quarries in the Judea and Samaria area, B%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%9F/psak.pdf 26. HP statement, 2012, FN, 2012: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, s. 12, Falk-BDS-report-to-UNGA-Oct-2012.pdf, FN, 2007: The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities, interview med Product Manager hos Allegion, også kendt som Ingersoll Rand Security Technologies, 27/10/14; Ingersoll Rand, 2001: Full Testimony Transcript For Martin Huddart to Senate Subcommittee Report, releasedetail.cfm?releaseid=85470% Filialer i bosættelser såsom Oranit, Katzrin og Pisgat Zeev, Bank Leumi, Besøgt The Marker: Jerusalem light rail operator abandoned, 8/6/09, 30. School of Oriental and African Studies, University of London, 2009: UK economic links with Israeli settlements in occupied Palestinian territory, s. 55, 57 & 59, SOAS_ pdf; PGGM, Statement Israelian trade banks, https://www.pggm.nl/english/what-we-do/exclusions/pages/ statement-israelian-trade-banks.aspx; s

10 Mizrahi Tefahot Bank er ifølge den hollandske pensionskasse PGGM, så involveret i finansieringen af israelske bosættelser, at pensionskassen har opgivet dialog om afslutning af disse 30. Banken driver ifølge hjemmesiden flere filialer i bosættelser og udbyder ifølge Who Profits lån til byggeprojekter i bosættelser, lån og finansielle serviceydelser til de lokale myndigheder i bosættelser 31. Motorola er en amerikansk teknologiproducent, der leverer et specialfabrikeret overvågnings- og monitoreringssystem til bosættelser 32. Den franske virksomhed Veolia har været med til at bygge og driver i dag letbanen fra Jerusalem til israelske bosættelser på Vestbredden 33. Veolia ejer og administrerer desuden en affaldsplads på Vestbredden, der bla. servicerer bosættelser 34. Ifølge Veolia solgte virksomheden affaldspladsen i 2012, men ifølge en aktindsigt til Who Profits i 2013 ejer Veolia fortsat affaldspladsen Danske pensionskassers investeringer på besat land DanWatch har gennemgået investeringer fra de 10 største danske pensionskasser, målt på markedsandel. Over 1 milliard kroner investeres i alt i virksomheder, som bidrager til enten konstruktion eller drift af de ulovlige besættelsesstrukturer i de palæstinensiske territorier; checkpoints, muren eller bosættelser på Vestbredden. PFA er den største investor med 295 millioner kroner investeret i bosættelser eller besættelsesstrukturer, og PensionDanmark og Industriens Pension følger som nummer to og tre med investeringer for hhv. 175 millioner kroner og 164 millioner kroner. 31. PGGM, Statement Israelian trade banks, https://www.pggm.nl/english/what-we-do/exclusions/pages/statement-israeliantrade-banks.aspx 32. Filialer i bosættelser såsom Alon Shvut and Karnei Shomron, Mizrahi bank, branch locator, https://www.mizrahi-tefahot.co.il/ he/bank/pages/branch-locator.aspx, Besøgt ; Who Profits, 2013: Financing the Occupation Flash Report, s. 8-10, whoprofits.org/sites/default/files/banks_update_nov_2013.pdf 33. European Security Research Programme, 2011: Security Co-operation between the EU and Israel, Briefing Paper, s. 8, Triodos Bank, 2011: The Doubleedged Sword of Telecommunications, https://www.triodos.com/en/investment-management/who-we-are/news/newslettersustainability-research/double-edged-sword-of-telecommunications/, Ap4 Ethical council, 2010: Annual Report, s. 16, 34. FN, 2012: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, ment; Ap4 Ethical council, 2010: Annual Report, s. 17, Ethical_council_annual%20report% pdf, Veolia, 2012: Statement to Business and Human Rights Ressource Centre, 35. FN, 2012: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, ent 36. Veolia, 2012: Statement to Business and Human Rights Ressource Centre, Who Profits: Confirmation from the Israeli Ministry of Environmental Protection: Veolia Still Owns the Tovlan Landfill, 17/1/13, content/confirmation-israeli-ministry-environmental-protection-veolia-still-owns-tovlan-landfill 10

11 Lærernes Pension er nummer fire med investeringer for 137 millioner kroner, mens Sampension og PenSam ligger nummer fem og seks med hhv. 96 millioner og 74 millioner investeret i virksomheder, der har aktiviteter i israelske bosættelser, muren eller checkpoints. De resterende fire pensionskasser, Danica Pension, SEB Pension, Nordea Liv & Pension og AP Pension har investeringer fra 42-8 millioner kroner. I tabellen fremgår det desuden, hvis de internationale virksomheder er blacklistet af de enkelte pensionskasser. Cemex og Bank Hapoalim er således blacklistet af både Danica Pension, Nordea Liv & Pension og PenSam. Industriens Pension og Pen- Sam investerer begge i Cemex, mens Sampension investerer 1,47 millioner kroner i Bank Hapoalim. Tabel B. De 10 største pensionskassers og -selskaber investeringer (beløb i mio. kr.) Selskab PFA Pension Danica Pension Nordea Liv & Pension Pension Danmark AP Pension Sampension Industriens Pension PenSam SEB Pension Lærernes Pension I ALT Caterpillar 13,42 9,80 10,07 20,60 26,84 8,02 32,90 121,66 G4S 117,00 8,46 0,94 80,56 59,47 8,40 77,55 3,86 0,88 87,30 444,42 Heidelberg Cement 25,00 1,42 1,24 1,63 2,00 4,96 1,25 37,50 Ingersoll Rand 3,73 2,51 4,02 7,87 2,32 7,50 27,94 CRH 153,00 9,65 49,91 3,32 3,24 6,59 2,23 227,93 Veolia 0,79 1,09 42,33 1,48 1,34 1,59 0,85 49,47 Motorola 3,11 4,89 2,00 11,93 1,77 2,30 26,01 Bank Leumi 0,80 1,48 2,28 Cemex Ekskl ,41 6,05 32,46 Hewlett- Packard 8,62 10, ,13 8,68 66,27 Bank Hapoalim Ekskl. 37 1,47 Ekskl. 38 1,47 Bezeq 0,36 2,27 0,79 7,20 10,62 Mizrahi Tefahot Bank 0,26 4,79 5,05 IALT 295,00 42,00 29,10 175,07 96,18 8,40 164,51 74,83 30,79 137, , Nordea, eksklusionsliste, Besøgt Danske Bank, eksklusionsliste, https://www.danskebank.com/da-dk/csr/forretning/sri/pages/ekslusionsliste.aspx, Besøgt Pensam, udelukkelsesliste, https://www2.pensam.dk/om-pensam/pdffiler/investering/pensam s%20udelukkelsesliste%20 selskaber%20juni% pdf, Besøgt

12 6 Pensionskassernes politik for etiske investeringer DanWatch har foretaget en rundspørge blandt pensionskasserne vedrørende deres etiske retningslinjer specifikt med henblik på investeringer i ulovligt besatte områder. Alle 10 pensionskasser vendte tilbage med svar, og nedenstående er en sammenfatning af svarene fordelt på tre spørgsmål, som DanWatch stillede. De fulde svar fra pensionskasserne findes i bilag A. Spørgsmål 1: Hvad er pensionskassens etiske retningslinjer for investeringer i virksomheder i besatte områder? De fleste af pensionskasserne har ikke nogen specifik politik vedrørende investeringer på besatte områder, men forholder sig til internationale konventioner og retningslinjer, såsom UN Global Compact, dansk udenrigspolitik og lovgivning. De fleste svarer, at denne specifikke form for investering er dækket af deres overordnede etiske investeringspolitik, og at eventuelle brud på pensionskassernes etiske retningslinjer vil medføre dialog med virksomheden. I yderste konsekvens med eksklusion som sidste udvej. Nordea Liv og Pension har som de eneste specifikke retningslinjer for besatte områder, hvori det fremgår, at de: driver kritisk dialog med selskaber, der bryder de internationale normer og regler for ansvarlige investeringer ved at være direkte involveret i forretninger og aktiviteter i de besatte områder. Herunder specificerer Nordea Liv og Pension, at dette gælder selskaber direkte involveret i bosættelserne, selskaber, der udvinder ressourcer fra de besatte områder, og selskaber, som leverer produkter og services til bosættelsernes sikkerhedssystemer/- infrastruktur. Spørgsmål 2: Hvad er pensionskassens etiske retningslinjer for investeringer i virksomheder, hvis produkter bliver anvendt til opretholdelsen af ulovligt besatte territorier, f.eks. bosættelser, checkpoints samt konstruktion og vedligeholdelse af den israelske separationsmur? De fleste af pensionskasserne henholder sig også her til internationale retningslinjer og konventioner vedrørende etisk forretning og menneskerettigheder, men screener ikke specifikt for investeringer med aktiviteter på ulovligt besatte territorier. Lærernes Pension svarer, at de ikke vil investere i virksomheder, hvor det er verificeret, at virksomheden understøtter opretholdelsen af ulovligt besatte territorier. PFA Pension og Nordea Liv og Pension nævner som de to eneste pensionskasser, at virksomheders understøttelse af opretholdelsen af ulovligt besat territorier, specifikt indgår i deres screeninger og vil føre til kritisk dialog med de gældende virksomheder. 12

13 Spørgsmål 3: Har I haft etiske overvejelser ved at investere i virksomheder, som har forbindelser til de besatte palæstinensiske områder, bosættelser, checkpoints, konstruktion af den israelske separationsmur mv.? Flere af pensionskasserne tilkendegiver, at de har/har haft etiske overvejelser vedrørende investeringer med forbindelser til aktiviteter på de besatte palæstinensiske territorier, men de fleste henviser til, at de benytter sig af internationalt anerkendte principper, samt nationale retningslinjer og vurderinger. PFA Pension, SEB Pension, Nordea Liv og Pension samt Lærernes Pension svarer, at de enten er eller har været i dialog med virksomheder på baggrund af spørgsmålet om understøttelse af den israelske besættelse, og at dette i enkelte tilfælde har ført til eksklusion fra deres investeringsportefølje. 7 Konklusion De 10 største pensionskasser i Danmark har samlet investeret over 1 milliard kroner i 13 internationale virksomheder, der har aktiviteter i de besatte palæstinensiske territorier eller bidrager til konstruktionen og vedligeholdelse af checkpoints og separationsmuren. Pensionskasserne, som DanWatch har undersøgt i denne rapport er PFA, Danica Pension, Nordea Liv & Pension, AP Pension, Industriens Pension, PensionDanmark, Sampension, PenSam, SEB Pension og Lærernes Pension. Alle danske pensionsselskaber har offentliggjort etiske retningslinjer for, hvordan de investerer, f.eks. hvordan de gennemfører aktivt ejerskab i forhold til virksomheder, der ikke overholder egne etiske retningslinjer. Langt hovedparten af danske pensionsselskaber har tilsluttet sig Principles of Responsible Investments (PRI). Kun én ud af 10 pensionskasser, Nordea Liv & Pension, har specifikke retningslinjer for besatte områder, hvori det fremgår, at de: driver kritisk dialog med selskaber, der bryder de internationale normer og regler for ansvarlige investeringer ved at være direkte involveret i forretninger og aktiviteter i de besatte områder. Kun to ud af 10 pensionskasser, PFA Pension og Nordea Liv og Pension, nævner at virksomheders understøttelse af opretholdelsen af ulovligt besat territorier, specifikt indgår i deres screeninger og vil føre til kritisk dialog med de gældende virksomheder. Lærernes Pension svarer, at de ikke vil investere i virksomheder, hvor det er verificeret, at virksomheden understøtter opretholdelsen af ulovligt besatte territorier. De israelske bosættelser samt konstruktionen af separationsmuren og checkpoints er ulovlige ifølge Folkeretten, og investeringer heri har ved flere lejligheder været problematiseret af både EU og den danske regering. Den 26. September 2014 udtalte udviklingsminister Mogens Jensen (S) således: Regeringen har ved flere lejligheder mindet offentligt om, at den fraråder danske borgere og virksomheder at indgå i engagementer, der kan gavne israelske bosættelser. Det vil jeg passende minde om igen. 13

14 Bilag A: Politik for etiske investeringer En oversigt over pensionskassernes svar på en rundspørge omhandlende pensionskassernes etiske retningslinjer om investeringer på besatte områder foretaget af DanWatch d Spørgsmål Hvad er pensionskassens etiske retningslinjer for investeringer i virksomheder i besatte områder? Hvad er pensionskassens etiske retningslinjer for investeringer i virksomheder, hvis produkter bliver anvendt til opretholdelsen af ulovligt besatte territorier, f.eks. bosættelser, checkpoints samt konstruktion af den israelske separationsmur? Har I haft etiske overvejelser ved at investere i virksomheder, som har forbindelser til de besatte palæstinensiske områder, bosættelser, checkpoints, konstruktion af den israelske separationsmur mv.? Danica Pension Danske Banks Retningslinjer for Ansvarlige Investeringer gælder uanset, hvor selskaber har aktiviteter, og gælder derfor også i konfliktramte områder som de besatte områder. Danske Banks Retningslinjer for ansvarlige investeringer bygger på FN støttede principper for selskabers samfundsansvar. Selskaber skal overholde disse principper, i praksis betyder det, at visse selskabsaktiviteter vil være problematiske. Vi vurderer løbende selskabsaktiviteter i forhold til vores retningslinjer. I den forbindelse offentliggør vi to gange årligt selskaber, vi har udeladt fra investeringsuniverset. AP Pension AP Pension har ikke en særskilt politik vedr. besatte områder, men AP Pension følger FN Global Compact. AP Pensions retningslinjer er gengivet i vores årsrapport på side 13, og AP Pensions investeringsforvaltere skal iagttage de pågældende retningslinjer. Såfremt der identificeres specifikke investeringer, hvor porteføljeforvalteren eller AP Pension mener, at investeringen ikke er forenelig med retningslinjerne, vil den pågældende investering blive afviklet, og der vil ikke ske fornyet investering i det pågældende aktiv. Industriens Pension Vi overvåger selskaber med aktiviteter på Vestbredden tæt i samarbejde med vores eksterne samarbejdspartner. Vi følger nøje med i domstolsafgørelser om virksomheders aktiviteter på Vestbredden. Hvis der er selskaber med aktiviteter på Vestbredden, der gentagne gange overskrider lovgivningen eller handler i strid med de internationale konventioner, vil vi indlede en dialog vedrørende deres aktiviteter og eventuelt ekskludere selskaberne. 14

15 Vi er godt klar over, at investeringer i selskaber med aktiviteter på Vestbredden kan være problematiske. Derfor overvåger vi disse selskaber nøje og har sammen med vores eksterne samarbejdspartner og andre investorer været i dialog med flere selskaber i vores portefølje omkring deres aktiviteter på Vestbredden. Dialogen har ikke givet anledning til yderligere tiltag i forhold til vore investeringer. På brancheorganisationen Forsikring og Pensions hjemmeside kan du læse om pensionsbranchens, Danmarks og EU s holdning til investeringer på Vestbreddenhttp:// vestbredden.aspx. PFA Pension PFA s etiske retningslinjer er baseret på internationale normer og FN konventioner, bl.a. FN s seks principper for ansvarlige investeringer (PRI principperne) og de 10 principper i FN s Global Compact. Det betyder, at konventionsstridige aktiviteter på den besatte Vestbred er omfattet af PFA s politik. Det er PFA s screening- og engagementselskab, GES, der foretager screeninger af PFA s selskabsportefølje. De vurderer løbende om en aktivitet eller handling fra et selskab bryder de internationale normer og konventioner. Derefter er det PFA s Responsible Investment Board, der på baggrund af anbefalinger fra GES, træffer den endelige beslutning om evt. videre dialog eller frasalg og eksklusion af et selskab. Som ansvarlig og aktiv investor forsøger PFA oftest først at gå i dialog med et selskab for at ændre eventuelle kritisable forhold. Hvis det viser sig nytteløst, tager vi konsekvensen og sælger aktierne. - PFA ønsker ikke at bidrage til konventionsstridige aktiviteter og vi har derfor i vores screeninger af selskaber, der har aktiviteter på f.eks. den besatte Vestbred, navnlig fokus på: Om selskaberne bidrager til at opretholde det besatte område Om selskaberne leverer byggematerialer, der har det som specifikt formål at opbygge f.eks. bosættelser eller separationsmuren Om selskaberne leverer produkter eller services, som illegalt begrænser personers frihed til at bevæge sig rundt, eller begrænser andre basale menneskerettigheder. En vigtig sondring for PFA er, om selskaberne har viden og kendskab til, om deres produkter anvendes til de konventionsstridige formål - PFA undersøger løbende med hjælp fra GES om de selskaber, vi investerer i, overholder vores etiske retningslinjer, og i et enkelt tilfælde har RI Boardet valgt at ekskludere et selskab på anbefaling fra GES, netop på grund af selskabets aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder. 15

16 SamPension - Sampension screener i dag i forhold til fx børnearbejde, ligestilling herunder bl.a. køn, race og religion samt fagforeningsret, tvangsarbejde, korruption, miljø, CO2, ar bejdsmiljø herunder bl.a. sundhed, sikkerhed og arbejdsti der samt produktion af klyngebomber eller anti-personel miner eller komponenter hertil eller for virksomheder, der på nogen måde er involveret i udvikling og spredning af masse ødelæggelsesvåben (kerne-, biologiske og kemiske våben). Det er i sagens natur muligt også at screene for en helt række øvrige emner. Som et udpluk af disse, screener Sampension pt ikke i forhold til fx tobak, Tibet, prostitution, menneskehandel samt fx besatte områder, men vi er opmærksomme på, om lokale forhold kan spille ind og gøre investeringen uønsket. - At et emne ikke eksplicit indgår i Sampensions screeningsprogram betyder omvendt ikke at disse emner ikke indgår i screeningen. Hvis en virksomhed på f.eks. Vestbredden ikke overholder almindelige menneskerettigheder eller internationale regler indenfor f.eks. ligestilling omkring race og religion, så vil disse virksomheder alligevel automatisk blive optaget på Sampensions overvågningsliste og dermed komme i proces med henblik på mulig blackliste og frasalg. - Det er nødvendigt at pointere, at Sampension kun i begrænset omfang investerer direkte i selskaber. For en meget stor del af aktieporteføljen anvendes eksterne fonde mv., som står for investeringsstrategien. Endvidere investeres den overvejende del af porteføljen passivt eller på baggrund af kvantitative processer, hvor der ikke indgår en fundamental analyse af det enkelte selskab. For at sikre en ensartet proces omkring implementeringen af Sampensions socialt ansvarlige investeringspolitik gennemgås porteføljen af screeningsbureauet Eiris. De eksterne samarbejdspartnere er naturligvis bekendt med Sampensions socialt ansvarlige investeringspolitik og -proces og får udleveret vores blackliste over selskaber, der tidligere har været screenet ud af de indeks, vi er og har været med i. Som en del af screeningen i Sampension medgår om en virksomheds engagementer herunder produkter har en sådan karakter, at man som investor må reagere. Det kan rumme betydelige udfordringer at afgøre. Det gælder ikke mindst investeringer i globale virksomheder, der kun vanskeligt kan overvåge og i reglen mangler handlemuligheder i forhold til, hvem der i flere led køber deres produkter, og hvad de i sidste ende bruges til verden over. En sådan screeningsproces foregår i reglen over flere år. Jævnfør svar til spørgsmål 1 screener Sampension pt ikke eksplicit i forhold til besatte områder, men vi er opmærksomme på, om lokale forhold med hensyn til menneskerettigheder mv. kan spille ind og gøre investeringen uønsket. Selvom et emne ikke eksplicit indgår i Sampensions screeningsprogram betyder det derfor at kritiske forhold i relation til emnet her stadig kan medgå i screeningen. - Ja, Sampension har haft sådanne etiske overvejelser. Der har ikke været drøftelser i vores bestyrelse. I de komplicerede fx statsretlige og folkeretlige spørgsmål lytter Sampension til forskellige ekspertmæssige vurderinger på området samt politiske beslutninger hos den danske regering. Såfremt regeringen i Danmark måtte vælge politisk at 16

17 boykotte fx Israel eller andre her mellemøstlige stater, så vil Sampension indstille til sin bestyrelse, at vi skal støtte op om denne beslutning og generelt indrette vores investeringspolitik derefter. SEB Pension - SEB investerer i virksomheder, der overholder internationale konventioner og retningslinjer. Eksempelvis UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) og OECD Guidelines for Multinational Enterprises (www.oecd.org). Konventionerne omhandler blandt andet ulovlige aktiviteter i besatte palæstinensiske områder. Alt i alt overvåger vi mere end virksomheder via et eksternt screeningsbureau. - Er der mistanke om at en virksomhed overtræder internationale konventioner, initierer vi en aktiv dialog med virksomheden med det formål at afdække evt. problemer og rette op på disse. Hvis virksomheden efter et rimeligt tidsforløb fortsat ikke imødekommer de internationale konventioner, kan SEB vælge at ekskludere virksomheden fra investeringsporteføljen. - Konkret overvåger vi et antal virksomheder, og har også engageret med flere af disse. Pensam - En række internationale konventioner danner baggrund for vores etiske spilleregler. Kort fortalt ser vi på, om selskaberne: respekterer basale menneskerettigheder, overholder principperne i en række internationale konventioner om miljø og arbejdsforhold, medvirker til alvorlige krænkelser af individers rettigheder i krig eller konfliktsituationer. Vi følger desuden de retningslinjer myndighederne i Danmark udstikker for pensionsselskabernes investeringsarbejde. Det er således målet, at vores investeringer følger bredt anerkendte principper og retningslinjer. Vi ligger dermed på linje med den danske pensionsbranche i dette spørgsmål. Du kan læse mere om vores investeringer på Pen- Sam.dk. Her kan du også finde en lister over de virksomheder, vi har investeret i (ultimo 2013) og de virksomheder vi har udelukket fra vores investeringsportefølje (ved udgangen af august 2014). https://www2.pensam.dk/om-pensam/investering/etiske-investeringer/sider/ansvarligeinvesteringer.aspx - PenSam lægger bredt anerkendte principper og retningslinjer til grund for investeringsarbejdet, se også ovenfor. - PenSam ønsker at investeringsarbejdet bygger på bredt anerkendte principper og retningslinjer, se ovenfor. 17

18 Nordea Liv og Pension - Nordea Liv & Pension driver kritisk dialog med selskaber, der bryder de internationale normer og regler for ansvarlige investeringer ved at være direkte involveret i forretninger og aktiviteter i de besatte områder det gælder for følgende typer af selskaber og aktiviteter: a) Selskaber direkte involveret i bosættelserne Selskaber som direkte og bevidst understøtter opretholdelse af eksisterende bosættelser og/eller udvidelser af bosættelser stridende imod FNs Sikkerhedsråds resolution på området og Geneve-konventionens artikel 4. Det gælder for eksempel selskaber med aktiviteter indenfor opførelse af bosættelser samt konstruktion af infrastruktur, og forsynings- og serviceselskaber indenfor vand, elektricitet, sanitet, telekommunikation eller finansiering. b) Selskaber der udvinder ressourcer fra de besatte områder Selskaber med aktiviteter der bryder med Haag- og Geneve-konventionerne og retten til selvbestemmelse nedfældet i de internationale konventioner (ICCPR og ICESCR). Det gælder for eksempel selskaber, der udvinder ressourcer til byggematerialer. c) Selskaber som leverer produkter og services til bosættelsernes sikkerhedssystemer/- infrastruktur Selskaber som leverer produkter og services som f.eks. overvågningssystemer, identifikationssystemer, der bryder med retten til at bevæge sig frit og bosætte indenfor sit land som nedfældet i den internationale ICCPR-konvention samt retten til selvbestemmelse som nedfældet i ICESR-konventionen, og som overtræder Geneve-konventionens artikel 4, og som strider imod domme fra den Internationale domstol i Haag. Lykkes det ikke via kritisk dialog at få de berørte selskaber til at følge de internationale normer og regler, kan det resultere i, at selskabet ekskluderes fra Nordea Liv & Pensions investeringsunivers. - Nordea Liv & Pension driver (jvf 1) kritisk dialog med bl.a. de selskaber, der i strid med de internationale normer og regler på området, direkte og bevidst understøtter opretholdelse og ekspansion af bosættelserne samt sikkerhedssystemer/-infrastruktur i området. - Retningslinjerne for investeringer med tilknytning til området (jvf 1) er udarbejdet mhp. at sikre, at investeringerne er i overensstemmelse med de internationale normer og regler. De indgår i det samlede regelsæt for Ansvarlige Investeringer. Nordeas Responsible Investment-team har siden 2013 været i dialog med en række selskaber med aktiviteter i de besatte områder. Eks. mødtes teamet i april i Israel med selskaber, NGO er, erhvervs- og arbejdstagerorganisationer om problematikken. Vi er af den overbevisning, at aktive investorer, der engagerer sig i disse spørgsmål, bidrager til transparens og øget bevidsthed om overholdelsen af menneskerettigheder samt de internationale konventioner. Nordeas Responsible Investment-team er fortsat i kritisk dialog med flere selskaber med aktiviteter i de besatte områder. 18

19 PensionDanmark - PensionDanmark vurderer selskaber og deres aktiviteter enkeltvist. De selskaber PensionDanmark investerer i, skal respektere national lovgivning. De skal også respektere de regler, normer og standarder, der følger af konventioner, sanktioner og andre internationale aftaler, som Danmark har tiltrådt. Selskaber, som af den ene eller anden årsag ikke agerer i den bedste interesse for deres aktionærer, vil vi indlede en dialog med. Det kan være i forhold relateret til alt lige fra bestyrelsesforhold til gældende normer og konventioner inden for f.eks. arbejdstagerforhold. - Vi besidder ikke og foregiver ikke at have kompetencer ud i fortolkningen af Folkeretten/Menneskerettighederne, der matcher dem, der er i Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste, hvorfor vi selvsagt tillægger deres vurdering, som den kommer til udtryk i den førte danske udenrigspolitik og konkrete sanktioner afgørende betydning jf. hvorfor / hvorfor ikke selskab optræder på Udenrigsministeriets liste over gældende sanktioner: Lærernes Pension - Vi har ikke særskilte etiske retningslinjer for investeringer i de besatte områder. Vores etiske retningslinjer skal dække vores investeringer i mange lande og sammenhænge. I forbindelse med konflikter, følger vi de nationale og internationale retningslinjer på området. - Vi investerer ikke i en virksomhed, hvor det er verificeret, at virksomheden er involveret i opretholdelsen af ulovligt besatte territorier. - Ja. Den israelske besættelse af områder af Palæstina er ulovlig ifølge FN og Den Internationale Domstol (International Court of Justice). Derfor investerer vi ikke i en virksomhed, hvor det er verificeret, at virksomheden er involveret i opretholdelsen af besatte områder af Palæstina. For nuværende investerer vi ikke i 17 virksomheder på denne baggrund. 19

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik

Læs mere

Følgende survey blev sendte til samtlige pensionskasser, investeringsforeninger og kommuner, der deltager i vores undersøgelse:

Følgende survey blev sendte til samtlige pensionskasser, investeringsforeninger og kommuner, der deltager i vores undersøgelse: November 2016 Følgende survey blev sendte til samtlige pensionskasser, investeringsforeninger og kommuner, der deltager i vores undersøgelse: Kære Tak for jeres svar på vores spørgsmål 7. oktober om jeres

Læs mere

PENSIONSKASSERNE. AP Pension :

PENSIONSKASSERNE. AP Pension : PENSIONSKASSERNE AP Pension : Survey spørgsmål 1. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder, der har forbindelse til de besatte 2. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder,

Læs mere

Otte investeringsforeninger og Københavns Kommunes investeringer i den israelske besættelse.

Otte investeringsforeninger og Københavns Kommunes investeringer i den israelske besættelse. Otte investeringsforeninger og Københavns Kommunes investeringer i den israelske besættelse. December 2014 Indholdsfortegnelse 1 Rapportens resultater 2 Israels ulovlige bosættelser på Gaza og Vestbredden

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

BILAG B: SVAR FRA PENSIONSSELSKABERNE

BILAG B: SVAR FRA PENSIONSSELSKABERNE BILAG B: SVAR FRA PENSIONSSELSKABERNE Indhold Pensionsselskab: AP Pension... 2 Pensionsselskab: Danica Pension (besvaret af Danske Bank)... 6 Pensionsselskab: Industriens Pension...10 Pensionsselskab:

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Forretning på forbudt land. Dansk erhvervslivs forbindelser til den israelske besættelse af Palæstina

Forretning på forbudt land. Dansk erhvervslivs forbindelser til den israelske besættelse af Palæstina Forretning på forbudt land Dansk erhvervslivs forbindelser til den israelske besættelse af Palæstina En rapport af DanWatch November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... s. 3 2. Metode... s. 4 3.

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet Oplæg årsmøde PBR Indledning og motivation for årsmødet Pensionsformuen er stor omkring 1,5 gange BNP - og den vokser. o De beslutninger vi træffer er vigtige o Både for samfundsudviklingen og for den

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 1. Baggrund og formål Industriens Pension mener, at et selskabs evne til at håndtere miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (også

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer:

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer: 8. januar 2014 SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer Marts 2018 Forord ved erhvervsminister Brian Mikkelsen Danmark har gavn af, at danske virksomheder er godt rustet til at arbejde med samfundsansvar både lokalt og

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER OKTOBER 2016 Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den risiko,

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Ansvarlige investeringer 1. Resume Aarhus Kommune har indgået aftaler med 6 porteføljeforvaltere, som tilsammen forvalter

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

Boykot af varer fra israelske bosættelser på Vestbredden

Boykot af varer fra israelske bosættelser på Vestbredden Område: Økonomi Afdeling: Indkøbsafdelingen Journal nr.: 15/5815 Dato: 4. marts 2015 Udarbejdet af: Tina Pihlkjær Gade E-mail: tina.gade@rsyd.dk Telefon: 21549874 Notat Boykot af varer fra israelske bosættelser

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Pensionskassers svar til Danwatchs survey:

Pensionskassers svar til Danwatchs survey: Pensionskassers svar til Danwatchs survey: Pensionskasse: Nordea Liv & Pension 1. Investerer I direkte eller indirekte i palmeolie producenter? Vi investerer udelukkende indirekte i børsnoterede aktier,

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7.

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. oktober 2015 Hvad er OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder?

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 5. Bilag 1 Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for den etiske investeringspolitik

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Sampension KP Livsforsikring A/S Politik for samfundsansvar i Sampension CSR 1. Baggrund Sampension KP Livsforsikring A/S er moderselskab i Sampension koncernen og er ejet

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

G4S involvering i besættelsen af Palæstina og hvorfor G4S bør boykottes.

G4S involvering i besættelsen af Palæstina og hvorfor G4S bør boykottes. G4S involvering i besættelsen af Palæstina og hvorfor G4S bør boykottes. Indholdsfortegnelse G4S beskytter besættelsen...s. 3 G4S profiterer på krænkelser af menneskerettighederne og folkeretten...s. 4

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Generalforsamling 21. april 2009

Generalforsamling 21. april 2009 Generalforsamling 21. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab Forslag Valg af bestyrelse Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar FN s Global Compact Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar Internationale rammeværk UN Global Compact UN Guiding Principles OECD Guidelines for Multinational Enterprises ILO konventionerne ISO26000

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. Udenrigsudvalget Samråd AX, AY og AZ den 24. august 2016

DET TALTE ORD GÆLDER. Udenrigsudvalget Samråd AX, AY og AZ den 24. august 2016 Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 329 Offentligt Taleseddel DET TALTE ORD GÆLDER Udenrigsudvalget Samråd AX, AY og AZ den 24. august 2016 URU samrådsspørgsmål AX Spørgsmålet

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR?

RQ1: Hvilke årsager kan være til grund for virksomhedernes brug af CSR? Bilag 2: Fortolkning af data: Ved tolkning af data, skal det bestemmes, hvilke parametre, der tolkes ud fra. I dette tilfælde vil der blive tolket ud fra begreber og dermed relevans i forhold til de fire

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015 Sydbanks redegørelse om 1 samfundsansvar 2015 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting

CSR i bestyrelsen. Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting CSR i bestyrelsen Bestyrelseskonference 2015 Konventum 11. april 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, phd, Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen CSR i bestyrelsen Hvordan

Læs mere

Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010

Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010 Tabel 4.6 Specifikationer af direkte udenlandske forretninger for livsforsikringsselskaber 2010 62518 SEB Pensionsforsikring A/S EU- 2. Tjeneste- ydelsesfor- retning 49.895 795 8.196 58.886 3. (1 + 2)

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere