Danske pensionskassers investeringer i den israelske besættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske pensionskassers investeringer i den israelske besættelse"

Transkript

1 Danske pensionskassers investeringer i den israelske besættelse December 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Rapportens resultater 2 Israels ulovlige bosættelser på Gaza og Vestbredden 3 FN s retningslinjer for forretninger på besat land 4 Forretninger på Forbudt Land 5 Danske pensionskassers investeringer i bosættelser 6 Pensionskassernes politik for etiske investeringer 7 Konklusion Bilag A: Politik for etiske investeringer

3 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder forbeholdt Forfatter: Kia Kyhl, Frederik Johannisson Researcher: Kia Kyhl, Kristoffer Marslev og Frederik Johannisson Layout: Kaspar Sivertsen Forsidebillede: Sarahtz, Flickr CC Ansvarshavende redaktør: Louise Voller Denne rapport er baseret på en uafhængig DanWatch undersøgelse finansieret af Folkekirkens Nødhjælp. Undersøgelsen er udført i overensstemmelse med DanWatchs etiske principper og internationale presseetiske retningslinjer. DanWatch er ansvarlig for rapportens indhold. DanWatch er et uafhængigt medie- og researchcenter, der undersøger virksomheders påvirkning af mennesker og miljø globalt. DanWatch tilskriver sig nationale og internationale regler og principper for god presseskik og -etik, herunder Medieansvarsloven (Danmark) og International Federation of Journalists Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (internationalt). Se vores hjemmeside for mere information: 3

4 1 Rapportens resultater De 10 største pensionskasser og -selskaber 1 i Danmark har samlet investeret over 1 milliard kroner i internationale virksomheder, der har aktiviteter i de besatte palæstinensiske territorier eller bidrager til konstruktionen og vedligeholdelse af checkpoints og separationsmuren. Pensionskasserne i denne rapport er PFA, Danica Pension, Nordea Liv & Pension, AP Pension, Industriens Pension, PensionDanmark, Sampension, PenSam, SEB Pension og Lærernes Pension. Investeringer i besatte områder har flere gange vist sig problematiske, fordi investeringerne indirekte yder støtte til opretholdelsen af en ulovlig besættelse. De israelske bosættelser samt konstruktionen af separationsmuren og checkpoints er ulovlige ifølge Folkeretten, og investeringer heri anses for problematiske af både FN, EU og den danske regering. Den 26. September 2014 udtalte udviklingsminister Mogens Jensen, (S): Regeringen har ved flere lejligheder mindet offentligt om, at den fraråder danske borgere og virksomheder at indgå i engagementer, der kan gavne israelske bosættelser. Det vil jeg passende minde om igen. Alle virksomheder er underlagt FN s Guiding Principles on Business and Human Rights. Alle danske pensionsselskaber har offentliggjort etiske retningslinjer for, hvordan de investerer, f.eks. hvordan de agerer overfor virksomheder, der ikke overholder egne etiske retningslinjer. Langt hovedparten af pensionsselskaberne har tilsluttet sig Principles of Responsible Investments (PRI) I rapporten slår DanWatch pensionskasser og pensionsselskaber under samme kategori. Vi er opmærksom på, at der er forskel på disse. Pensionskasser har medlemmer ud fra faggrupper, hvorimod pensionselskaber opererer på almindelige markedsvilkår. 2. og%20vestbredden_%20(1).pdf 4

5 Metode: Forretning på Forbudt Land DanWatch har udarbejdet en oversigt over 43 børsnoterede virksomheder med aktiviteter i israelske bosættelser, checkpoints eller separationsmuren, der alle er ulovlige under international lov ifølge internationale domstole og FN. Virksomhederne blev udvalgt på baggrund af deres betydelige økonomiske aktiviteter i hhv. bosættelser, checkpoints og separationsmuren. DanWatch har indsamlet porteføljer tilhørende de 10 største pensionskasser og har screenet disse for investeringer i de pågældende virksomheder. DanWatch fandt investeringer i ulovligt besatte områder i 13 af de udvalgte virksomheder. Alle virksomheder har haft mulighed for at kommentere på rapportens resultater. Investorerne er blevet adspurgt om deres etiske investeringspolitik på området med specifikt fokus på investeringer i virksomheder med aktiviteter på besat territorium. Opgørelserne af de investerede beløb er ikke eksakte, da datoerne for porteføljernes opgørelse ikke er den samme for alle pensionsselskaber. Desuden opgør investorerne deres porteføljer forskelligt, hvilket betyder, at screeningen ikke nødvendigvis er udtømmende, og at nogle investorer derfor kan eje større beholdninger af de pågældende aktier, end hvad der er fundet i denne rapport. Denne delrapport er nummer to i en række rapporter, der i 2014 afdækker danske forbindelser til israelske bosættelser i serien, Forretning på Forbudt Land. Første udgave af Forretning på Forbudt Land blev udgivet af DanWatch i

6 2 Israels ulovlige besættelse af Gaza og Vestbredden En besættelsesmagt må ikke overføre egne civile borgere til besat territorium, og bl.a. af den grund er de israelske bosættelser på den palæstinensiske Vestbred ulovlige ved international lov 2. Israel har ratificeret Geneve Konventionen, hvilket betyder, at landet tilslutter sig konventionens gældende principper. Både FN s Generalforsamling 3 og FN s Sikkerhedsråd 4 har vedtaget resolutioner, hvori de beskriver, hvorfor besættelsen er ulovlig. Separationsmuren, der adskiller Vestbredden fra Israel og Jerusalem, og de checkpoints, der dagligt sluser palæstinensere ind og ud af områderne, krænker deres basale menneskerettigheder, fordi palæstinensernes bevægelsesfrihed begrænses 5. Der er flere gange dokumenteret omfattende menneskerettighedskrænkelser, i yderste konsekvens drab af civile og nedrivninger af palæstinenseres ejendom, 6 ifølge den internationale domstol i Haag. 7 EU s og danske udenrigsministre har de seneste år skærpet retorikken i henhold til de israelske bosættelser og særligt overfor handelsforbindelser til bosættelserne 8 af den årsag, at virksomhederne bidrager økonomisk eller politisk til at understøtte bosættelser gennem handel og investeringer. Senest den 26. September 2014 udtalte udviklingsminister Mogens Jensen, (S) således: Regeringen har ved flere lejligheder mindet offentligt om, at den fraråder danske borgere og virksomheder at indgå i engagementer, der kan gavne israelske bosættelser. Det vil jeg passende minde om igen. 3. Geneve Konventionen IV, 1949, art. 49 https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/7c4d08d9b287a e636b/ d c125641e004aa3c5 4. General Assembly, A/RES/47/172, Security Council, S/RES/446, Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, A/68/502, C16004A7F44 7. Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, A/68/502, C16004A7F44 8. International Court of Justice, &k=5a 9. Sherwood, H EU takes tougher stance on Israeli settlements. The Guardian jul/16/eu-israel-settlement-exclusion-clause; Udenrigsministeriet, 2014: Information om finansielle og økonomiske aktiviteter i bosættelser 6

7 3 FN s retningslinjer for forretninger på besat land I juni 2014 kom FN s Menneskerettighedsråds arbejdsgruppe med en erklæring om FN s Guiding Principles on Business and Human Rights, der bl.a. specifikt omhandlede Israels besættelse af palæstinensiske territorier 9. Ifølge erklæringen skal enhver virksomhed med både direkte og indirekte forbindelse til aktiviteter på de besatte områder være bevidst om risikoen for meddelagtighed i menneskerettighedskrænkelser, såsom drab af civile, ulovlige eksproprieringer og nedrivning af palæstinenseres boliger og indskrænkelse af palæstinenseres bevægelsesfrihed. En virksomheds ansvar for at respektere menneskerettighederne vejer altid tungere end national lovgivning og regulativer 10, hvilket konkret betyder, at selvom Israels nationale lovgivning tillader investeringer og aktiviteter i besatte territorier, kan en virksomheds aktiviteter i Gaza og Vestbredden besatte områder stadig være i strid med FN s retningslinjer 11. Virksomheder, der enten selv har aktiviteter i bosættelser eller investeringer i andre virksomheder med direkte aktiviteter i besatte områder skal bla. foretage omfattende risikovurderinger (due diligence, red.) for at sikre, at deres aktiviteter ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 12. Endelig skal virksomheder, når de foretager en sådan risikovurdering af forretningsforbindelser i ulovlige bosættelser, sikre, at de inddrager rådgivning fra internationale organisationer og uafhængige eksperter. 4 Forretninger på Forbudt Land Alle virksomheder som via handel eller investeringer bidrager til opretholdelse af de ulovlige besættelsesstrukturer bevæger sig derfor på kant med menneskerettighederne, internationale retningslinjer - og anbefalinger fra den danske regering 13. DanWatch har udarbejdet en oversigt over 43 børsnoterede virksomheder med betydelige økonomiske aktiviteter i israelske bosættelser, checkpoints eller muren. I 13 af de 43 internationale virksomheder er der investeringer for mere end en milliard kroner fra danske pensionskasser. Danske pensionsindbetalere bidrog i 2014 altså til opretholdelsen af ulovligt besatte områder og derved omfattende krænkelser af menneskerettighederne med en milliard kroner. 10. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014, Statement on the implications of the Guiding Principles on Business and Human Rights in the context of Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory 11. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014, Statement on the implications of the Guiding Principles on Business and Human Rights in the context of Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, side. 11 Documents/Issues/Business/OPTStatement6June2014.pdf 12. UN Guiding Principles on Businesses and Human Rights 11. princip 13. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014, Statement on the implications of the Guiding Principles on Business and Human Rights in the context of Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, side. 11 Documents/Issues/Business/OPTStatement6June2014.pdf 14. Udviklingsminister Mogens Jensen (S), den 26. September

8 Nedenstående skema beskriver de 13 internationale virksomheders aktiviteter i de israelske bosættelser eller i forbindelse med konstruktion og opretholdelse af muren og checkpoints. 13 internationale virksomheder med aktiviteter i israelske bosættelser og investeringer fra danske pensionskasser Bezeq leverer og driver teleinfrastruktur i bosættelser. I 2013 ejede Bezeq ifølge selskabets årsrapport 50 ejendomme i bosættelser 14. Caterpillar er en amerikansk producent af byggemaskiner. Caterpillar leverer gennem den amerikanske regering byggemaskiner til den israelske hær som bruger udstyret til at bygge og vedligeholde muren på Vestbredden og til at rive palæstinensiske huse ned 15. Under krigen i 2010 dokumenterede Human Rights Watch, at den israelske hær rev husene ned med D9 bulldozere, imens palæstinsere stadig befandt sig i dem 16. Cement Roadstone Holdings (CRH) er en byggematerialeproducent, der er medejer af virksomheden Nesher 17, en cementproducent, hvis produkter er blevet anvendt ved konstruktionen af checkpoints og letbanen mellem Jerusalem og bosættelser 18. Cemex er en mexicansk cementvirksomhed, der ejer israelske Readymix Industries, som producerer byggematerialer. Readymix Industries har cementfabrikker og tre stenbrud i bosættelser 19. Group4Securicor (G4S) er et dansk/britisk sikkerhedsfirma, der fra i år har påbegyndt udfasning af kontrakter med det israelske fængselsvæsen og checkpoints, men bibeholder sikkerhedskontrakter med private kunder i bosættelser, såsom supermarkeder og banker Bezeq, 2013: Periodic Report, s. 45 (Vestbredden er beskrevet som Administered Territories) file:///c:/documents%20and%20 Settings/DanUser1/My%20Documents/Downloads/ENGLISH_Barnea_Report_FY_2013.pdf 16. FN, 2012: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, s. 13, Amnesty, 2004: Under the rubble: House demolition and destruction of land and property, en/2193fae2-d5f6-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/mde en.pdf; Haaretz: The UN vs. Caterpillar, 16/6/04, haaretz.com/print-edition/news/the-un-vs-caterpillar ; Human Rights Watch, 2004: Razing Rafah: Mass Home Demolitions in the Gaza Strip, Israel International News: D-9 Bulldozers En Route to IDF, Sale Never Frozen, 1/3/12 UGQGahw3pz8; 17. Human Rights Watch, 2010: I Lost Everything, s 27, Caterpillar beskriver i et brev til Who Profits hvordan dets udstyr sælges til den amerikanske hær, som overlever udstyret til den israelske hær: Who Profits, 2014: Facts on the Ground, ground_-_heavy_engineering_machinery_and_the_israeli_occupation.pdf 18. interview med Group Sustainability Manager, CRH, 4/10/ Fotodokumentation: Who Profits, 2011, Project Clean Hands, OECD Watch, 2012: OECD Quartely Case Update March, s. 8; Cemnet: Amnesty asks CRH to explain, 19/2/04, 20. Business & Human Rights, 2011: Udtalelse fra Cemex (download link) Quarry Magazine: Multinational Companies Mining Occupied West Bank, 27/5/11, 21. DanWatch: G4S Trækker sig fra israelske fængsler, 16/6/14, 8

9 Hapoalim Bank giver lån til byggeprojekter i bosættelser. Hapoalim er garant for statslån til virksomheder, der bygger letbanen i Jerusalem, som forbinder Jerusalem med bosættelser 21. Banken driver ifølge hjemmesiden også filialer i bosættelser og udbyder ifølge den israelske organisation, Who Profits fondsadministration og realkreditlån til bosættere 22. Heidelberg er en tysk cementproducent, der ejer det israelske selskab Hanson 23. Hanson Israel ejer tre cementfabrikker i bosættelser og et stenbrud på Vestbredden, hvor naturressourcer udvindes til israelsk brug 24. Den amerikanske virksomhed, Hewlett-Packard (HP) er, gennem ejerskabet af EDS Israel, hovedleverandør til det biometriske adgangssystem i checkpoints på Vestbredden og i Gaza baseret på bl.a. fingeraftryk og iris-scanninger. 25. Ingersoll Rand (selskab er nu en del af Allegion) er en amerikansk teknologiproducent, der bidrager til det biometriske adgangssystem i checkpoints på Vestbredden og i Gaza baseret på bla. fingeraftryk og iris-scanninger 26. Leumi Bank giver lån til byggeprojekter i bosættelser. Banken har ifølge hjemmesiden flere filialer i bosættelser 27 og medfinansierer letbanen, der forbinder Jerusalem og bosættelser 28, og den udbyder ifølge Who Profits realkreditlån til bosættere The Marker: Jerusalem light rail operator abandoned, 8/6/09, 23. PGGM, Statement Israelian trade banks, https://www.pggm.nl/english/what-we-do/exclusions/pages/statement-israeliantrade-banks.aspx; PGGM, 2013: Responsible Investment Annual Report, s https://www.pggm.nl/english/what-we-do/ Documents/Responsible-Investment-Annual-Report_2013.pdf; Who Profits, 2013: Financing the Occupation Flash Report, s. 5-6, Bank Hapoalim filialer i bosættelser såsom Ariel, Beitar Illit, Modi in Illit og Ma ale Adumim, https://www.bankhapoalim.co.il, besøgt d. 30/10/ Heidelberg, Israel, besøgt 16/10/ FN: 2014, Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, Videodokumentation, Who Profits, 2011, School of Oriental and African Studies, University of London, 2009: UK economic links with Israeli settlements in occupied Palestinian territory, s. 49, Israeli High Court of Justice judgement, 2009: Operations of quarries in the Judea and Samaria area, B%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%9F/psak.pdf 26. HP statement, 2012, FN, 2012: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, s. 12, Falk-BDS-report-to-UNGA-Oct-2012.pdf, FN, 2007: The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities, interview med Product Manager hos Allegion, også kendt som Ingersoll Rand Security Technologies, 27/10/14; Ingersoll Rand, 2001: Full Testimony Transcript For Martin Huddart to Senate Subcommittee Report, releasedetail.cfm?releaseid=85470% Filialer i bosættelser såsom Oranit, Katzrin og Pisgat Zeev, Bank Leumi, Besøgt The Marker: Jerusalem light rail operator abandoned, 8/6/09, 30. School of Oriental and African Studies, University of London, 2009: UK economic links with Israeli settlements in occupied Palestinian territory, s. 55, 57 & 59, SOAS_ pdf; PGGM, Statement Israelian trade banks, https://www.pggm.nl/english/what-we-do/exclusions/pages/ statement-israelian-trade-banks.aspx; s

10 Mizrahi Tefahot Bank er ifølge den hollandske pensionskasse PGGM, så involveret i finansieringen af israelske bosættelser, at pensionskassen har opgivet dialog om afslutning af disse 30. Banken driver ifølge hjemmesiden flere filialer i bosættelser og udbyder ifølge Who Profits lån til byggeprojekter i bosættelser, lån og finansielle serviceydelser til de lokale myndigheder i bosættelser 31. Motorola er en amerikansk teknologiproducent, der leverer et specialfabrikeret overvågnings- og monitoreringssystem til bosættelser 32. Den franske virksomhed Veolia har været med til at bygge og driver i dag letbanen fra Jerusalem til israelske bosættelser på Vestbredden 33. Veolia ejer og administrerer desuden en affaldsplads på Vestbredden, der bla. servicerer bosættelser 34. Ifølge Veolia solgte virksomheden affaldspladsen i 2012, men ifølge en aktindsigt til Who Profits i 2013 ejer Veolia fortsat affaldspladsen Danske pensionskassers investeringer på besat land DanWatch har gennemgået investeringer fra de 10 største danske pensionskasser, målt på markedsandel. Over 1 milliard kroner investeres i alt i virksomheder, som bidrager til enten konstruktion eller drift af de ulovlige besættelsesstrukturer i de palæstinensiske territorier; checkpoints, muren eller bosættelser på Vestbredden. PFA er den største investor med 295 millioner kroner investeret i bosættelser eller besættelsesstrukturer, og PensionDanmark og Industriens Pension følger som nummer to og tre med investeringer for hhv. 175 millioner kroner og 164 millioner kroner. 31. PGGM, Statement Israelian trade banks, https://www.pggm.nl/english/what-we-do/exclusions/pages/statement-israeliantrade-banks.aspx 32. Filialer i bosættelser såsom Alon Shvut and Karnei Shomron, Mizrahi bank, branch locator, https://www.mizrahi-tefahot.co.il/ he/bank/pages/branch-locator.aspx, Besøgt ; Who Profits, 2013: Financing the Occupation Flash Report, s. 8-10, whoprofits.org/sites/default/files/banks_update_nov_2013.pdf 33. European Security Research Programme, 2011: Security Co-operation between the EU and Israel, Briefing Paper, s. 8, Triodos Bank, 2011: The Doubleedged Sword of Telecommunications, https://www.triodos.com/en/investment-management/who-we-are/news/newslettersustainability-research/double-edged-sword-of-telecommunications/, Ap4 Ethical council, 2010: Annual Report, s. 16, 34. FN, 2012: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, ment; Ap4 Ethical council, 2010: Annual Report, s. 17, Ethical_council_annual%20report% pdf, Veolia, 2012: Statement to Business and Human Rights Ressource Centre, 35. FN, 2012: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, ent 36. Veolia, 2012: Statement to Business and Human Rights Ressource Centre, Who Profits: Confirmation from the Israeli Ministry of Environmental Protection: Veolia Still Owns the Tovlan Landfill, 17/1/13, content/confirmation-israeli-ministry-environmental-protection-veolia-still-owns-tovlan-landfill 10

11 Lærernes Pension er nummer fire med investeringer for 137 millioner kroner, mens Sampension og PenSam ligger nummer fem og seks med hhv. 96 millioner og 74 millioner investeret i virksomheder, der har aktiviteter i israelske bosættelser, muren eller checkpoints. De resterende fire pensionskasser, Danica Pension, SEB Pension, Nordea Liv & Pension og AP Pension har investeringer fra 42-8 millioner kroner. I tabellen fremgår det desuden, hvis de internationale virksomheder er blacklistet af de enkelte pensionskasser. Cemex og Bank Hapoalim er således blacklistet af både Danica Pension, Nordea Liv & Pension og PenSam. Industriens Pension og Pen- Sam investerer begge i Cemex, mens Sampension investerer 1,47 millioner kroner i Bank Hapoalim. Tabel B. De 10 største pensionskassers og -selskaber investeringer (beløb i mio. kr.) Selskab PFA Pension Danica Pension Nordea Liv & Pension Pension Danmark AP Pension Sampension Industriens Pension PenSam SEB Pension Lærernes Pension I ALT Caterpillar 13,42 9,80 10,07 20,60 26,84 8,02 32,90 121,66 G4S 117,00 8,46 0,94 80,56 59,47 8,40 77,55 3,86 0,88 87,30 444,42 Heidelberg Cement 25,00 1,42 1,24 1,63 2,00 4,96 1,25 37,50 Ingersoll Rand 3,73 2,51 4,02 7,87 2,32 7,50 27,94 CRH 153,00 9,65 49,91 3,32 3,24 6,59 2,23 227,93 Veolia 0,79 1,09 42,33 1,48 1,34 1,59 0,85 49,47 Motorola 3,11 4,89 2,00 11,93 1,77 2,30 26,01 Bank Leumi 0,80 1,48 2,28 Cemex Ekskl ,41 6,05 32,46 Hewlett- Packard 8,62 10, ,13 8,68 66,27 Bank Hapoalim Ekskl. 37 1,47 Ekskl. 38 1,47 Bezeq 0,36 2,27 0,79 7,20 10,62 Mizrahi Tefahot Bank 0,26 4,79 5,05 IALT 295,00 42,00 29,10 175,07 96,18 8,40 164,51 74,83 30,79 137, , Nordea, eksklusionsliste, Besøgt Danske Bank, eksklusionsliste, https://www.danskebank.com/da-dk/csr/forretning/sri/pages/ekslusionsliste.aspx, Besøgt Pensam, udelukkelsesliste, https://www2.pensam.dk/om-pensam/pdffiler/investering/pensam s%20udelukkelsesliste%20 selskaber%20juni% pdf, Besøgt

12 6 Pensionskassernes politik for etiske investeringer DanWatch har foretaget en rundspørge blandt pensionskasserne vedrørende deres etiske retningslinjer specifikt med henblik på investeringer i ulovligt besatte områder. Alle 10 pensionskasser vendte tilbage med svar, og nedenstående er en sammenfatning af svarene fordelt på tre spørgsmål, som DanWatch stillede. De fulde svar fra pensionskasserne findes i bilag A. Spørgsmål 1: Hvad er pensionskassens etiske retningslinjer for investeringer i virksomheder i besatte områder? De fleste af pensionskasserne har ikke nogen specifik politik vedrørende investeringer på besatte områder, men forholder sig til internationale konventioner og retningslinjer, såsom UN Global Compact, dansk udenrigspolitik og lovgivning. De fleste svarer, at denne specifikke form for investering er dækket af deres overordnede etiske investeringspolitik, og at eventuelle brud på pensionskassernes etiske retningslinjer vil medføre dialog med virksomheden. I yderste konsekvens med eksklusion som sidste udvej. Nordea Liv og Pension har som de eneste specifikke retningslinjer for besatte områder, hvori det fremgår, at de: driver kritisk dialog med selskaber, der bryder de internationale normer og regler for ansvarlige investeringer ved at være direkte involveret i forretninger og aktiviteter i de besatte områder. Herunder specificerer Nordea Liv og Pension, at dette gælder selskaber direkte involveret i bosættelserne, selskaber, der udvinder ressourcer fra de besatte områder, og selskaber, som leverer produkter og services til bosættelsernes sikkerhedssystemer/- infrastruktur. Spørgsmål 2: Hvad er pensionskassens etiske retningslinjer for investeringer i virksomheder, hvis produkter bliver anvendt til opretholdelsen af ulovligt besatte territorier, f.eks. bosættelser, checkpoints samt konstruktion og vedligeholdelse af den israelske separationsmur? De fleste af pensionskasserne henholder sig også her til internationale retningslinjer og konventioner vedrørende etisk forretning og menneskerettigheder, men screener ikke specifikt for investeringer med aktiviteter på ulovligt besatte territorier. Lærernes Pension svarer, at de ikke vil investere i virksomheder, hvor det er verificeret, at virksomheden understøtter opretholdelsen af ulovligt besatte territorier. PFA Pension og Nordea Liv og Pension nævner som de to eneste pensionskasser, at virksomheders understøttelse af opretholdelsen af ulovligt besat territorier, specifikt indgår i deres screeninger og vil føre til kritisk dialog med de gældende virksomheder. 12

13 Spørgsmål 3: Har I haft etiske overvejelser ved at investere i virksomheder, som har forbindelser til de besatte palæstinensiske områder, bosættelser, checkpoints, konstruktion af den israelske separationsmur mv.? Flere af pensionskasserne tilkendegiver, at de har/har haft etiske overvejelser vedrørende investeringer med forbindelser til aktiviteter på de besatte palæstinensiske territorier, men de fleste henviser til, at de benytter sig af internationalt anerkendte principper, samt nationale retningslinjer og vurderinger. PFA Pension, SEB Pension, Nordea Liv og Pension samt Lærernes Pension svarer, at de enten er eller har været i dialog med virksomheder på baggrund af spørgsmålet om understøttelse af den israelske besættelse, og at dette i enkelte tilfælde har ført til eksklusion fra deres investeringsportefølje. 7 Konklusion De 10 største pensionskasser i Danmark har samlet investeret over 1 milliard kroner i 13 internationale virksomheder, der har aktiviteter i de besatte palæstinensiske territorier eller bidrager til konstruktionen og vedligeholdelse af checkpoints og separationsmuren. Pensionskasserne, som DanWatch har undersøgt i denne rapport er PFA, Danica Pension, Nordea Liv & Pension, AP Pension, Industriens Pension, PensionDanmark, Sampension, PenSam, SEB Pension og Lærernes Pension. Alle danske pensionsselskaber har offentliggjort etiske retningslinjer for, hvordan de investerer, f.eks. hvordan de gennemfører aktivt ejerskab i forhold til virksomheder, der ikke overholder egne etiske retningslinjer. Langt hovedparten af danske pensionsselskaber har tilsluttet sig Principles of Responsible Investments (PRI). Kun én ud af 10 pensionskasser, Nordea Liv & Pension, har specifikke retningslinjer for besatte områder, hvori det fremgår, at de: driver kritisk dialog med selskaber, der bryder de internationale normer og regler for ansvarlige investeringer ved at være direkte involveret i forretninger og aktiviteter i de besatte områder. Kun to ud af 10 pensionskasser, PFA Pension og Nordea Liv og Pension, nævner at virksomheders understøttelse af opretholdelsen af ulovligt besat territorier, specifikt indgår i deres screeninger og vil føre til kritisk dialog med de gældende virksomheder. Lærernes Pension svarer, at de ikke vil investere i virksomheder, hvor det er verificeret, at virksomheden understøtter opretholdelsen af ulovligt besatte territorier. De israelske bosættelser samt konstruktionen af separationsmuren og checkpoints er ulovlige ifølge Folkeretten, og investeringer heri har ved flere lejligheder været problematiseret af både EU og den danske regering. Den 26. September 2014 udtalte udviklingsminister Mogens Jensen (S) således: Regeringen har ved flere lejligheder mindet offentligt om, at den fraråder danske borgere og virksomheder at indgå i engagementer, der kan gavne israelske bosættelser. Det vil jeg passende minde om igen. 13

14 Bilag A: Politik for etiske investeringer En oversigt over pensionskassernes svar på en rundspørge omhandlende pensionskassernes etiske retningslinjer om investeringer på besatte områder foretaget af DanWatch d Spørgsmål Hvad er pensionskassens etiske retningslinjer for investeringer i virksomheder i besatte områder? Hvad er pensionskassens etiske retningslinjer for investeringer i virksomheder, hvis produkter bliver anvendt til opretholdelsen af ulovligt besatte territorier, f.eks. bosættelser, checkpoints samt konstruktion af den israelske separationsmur? Har I haft etiske overvejelser ved at investere i virksomheder, som har forbindelser til de besatte palæstinensiske områder, bosættelser, checkpoints, konstruktion af den israelske separationsmur mv.? Danica Pension Danske Banks Retningslinjer for Ansvarlige Investeringer gælder uanset, hvor selskaber har aktiviteter, og gælder derfor også i konfliktramte områder som de besatte områder. Danske Banks Retningslinjer for ansvarlige investeringer bygger på FN støttede principper for selskabers samfundsansvar. Selskaber skal overholde disse principper, i praksis betyder det, at visse selskabsaktiviteter vil være problematiske. Vi vurderer løbende selskabsaktiviteter i forhold til vores retningslinjer. I den forbindelse offentliggør vi to gange årligt selskaber, vi har udeladt fra investeringsuniverset. AP Pension AP Pension har ikke en særskilt politik vedr. besatte områder, men AP Pension følger FN Global Compact. AP Pensions retningslinjer er gengivet i vores årsrapport på side 13, og AP Pensions investeringsforvaltere skal iagttage de pågældende retningslinjer. Såfremt der identificeres specifikke investeringer, hvor porteføljeforvalteren eller AP Pension mener, at investeringen ikke er forenelig med retningslinjerne, vil den pågældende investering blive afviklet, og der vil ikke ske fornyet investering i det pågældende aktiv. Industriens Pension Vi overvåger selskaber med aktiviteter på Vestbredden tæt i samarbejde med vores eksterne samarbejdspartner. Vi følger nøje med i domstolsafgørelser om virksomheders aktiviteter på Vestbredden. Hvis der er selskaber med aktiviteter på Vestbredden, der gentagne gange overskrider lovgivningen eller handler i strid med de internationale konventioner, vil vi indlede en dialog vedrørende deres aktiviteter og eventuelt ekskludere selskaberne. 14

15 Vi er godt klar over, at investeringer i selskaber med aktiviteter på Vestbredden kan være problematiske. Derfor overvåger vi disse selskaber nøje og har sammen med vores eksterne samarbejdspartner og andre investorer været i dialog med flere selskaber i vores portefølje omkring deres aktiviteter på Vestbredden. Dialogen har ikke givet anledning til yderligere tiltag i forhold til vore investeringer. På brancheorganisationen Forsikring og Pensions hjemmeside kan du læse om pensionsbranchens, Danmarks og EU s holdning til investeringer på Vestbreddenhttp:// vestbredden.aspx. PFA Pension PFA s etiske retningslinjer er baseret på internationale normer og FN konventioner, bl.a. FN s seks principper for ansvarlige investeringer (PRI principperne) og de 10 principper i FN s Global Compact. Det betyder, at konventionsstridige aktiviteter på den besatte Vestbred er omfattet af PFA s politik. Det er PFA s screening- og engagementselskab, GES, der foretager screeninger af PFA s selskabsportefølje. De vurderer løbende om en aktivitet eller handling fra et selskab bryder de internationale normer og konventioner. Derefter er det PFA s Responsible Investment Board, der på baggrund af anbefalinger fra GES, træffer den endelige beslutning om evt. videre dialog eller frasalg og eksklusion af et selskab. Som ansvarlig og aktiv investor forsøger PFA oftest først at gå i dialog med et selskab for at ændre eventuelle kritisable forhold. Hvis det viser sig nytteløst, tager vi konsekvensen og sælger aktierne. - PFA ønsker ikke at bidrage til konventionsstridige aktiviteter og vi har derfor i vores screeninger af selskaber, der har aktiviteter på f.eks. den besatte Vestbred, navnlig fokus på: Om selskaberne bidrager til at opretholde det besatte område Om selskaberne leverer byggematerialer, der har det som specifikt formål at opbygge f.eks. bosættelser eller separationsmuren Om selskaberne leverer produkter eller services, som illegalt begrænser personers frihed til at bevæge sig rundt, eller begrænser andre basale menneskerettigheder. En vigtig sondring for PFA er, om selskaberne har viden og kendskab til, om deres produkter anvendes til de konventionsstridige formål - PFA undersøger løbende med hjælp fra GES om de selskaber, vi investerer i, overholder vores etiske retningslinjer, og i et enkelt tilfælde har RI Boardet valgt at ekskludere et selskab på anbefaling fra GES, netop på grund af selskabets aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder. 15

16 SamPension - Sampension screener i dag i forhold til fx børnearbejde, ligestilling herunder bl.a. køn, race og religion samt fagforeningsret, tvangsarbejde, korruption, miljø, CO2, ar bejdsmiljø herunder bl.a. sundhed, sikkerhed og arbejdsti der samt produktion af klyngebomber eller anti-personel miner eller komponenter hertil eller for virksomheder, der på nogen måde er involveret i udvikling og spredning af masse ødelæggelsesvåben (kerne-, biologiske og kemiske våben). Det er i sagens natur muligt også at screene for en helt række øvrige emner. Som et udpluk af disse, screener Sampension pt ikke i forhold til fx tobak, Tibet, prostitution, menneskehandel samt fx besatte områder, men vi er opmærksomme på, om lokale forhold kan spille ind og gøre investeringen uønsket. - At et emne ikke eksplicit indgår i Sampensions screeningsprogram betyder omvendt ikke at disse emner ikke indgår i screeningen. Hvis en virksomhed på f.eks. Vestbredden ikke overholder almindelige menneskerettigheder eller internationale regler indenfor f.eks. ligestilling omkring race og religion, så vil disse virksomheder alligevel automatisk blive optaget på Sampensions overvågningsliste og dermed komme i proces med henblik på mulig blackliste og frasalg. - Det er nødvendigt at pointere, at Sampension kun i begrænset omfang investerer direkte i selskaber. For en meget stor del af aktieporteføljen anvendes eksterne fonde mv., som står for investeringsstrategien. Endvidere investeres den overvejende del af porteføljen passivt eller på baggrund af kvantitative processer, hvor der ikke indgår en fundamental analyse af det enkelte selskab. For at sikre en ensartet proces omkring implementeringen af Sampensions socialt ansvarlige investeringspolitik gennemgås porteføljen af screeningsbureauet Eiris. De eksterne samarbejdspartnere er naturligvis bekendt med Sampensions socialt ansvarlige investeringspolitik og -proces og får udleveret vores blackliste over selskaber, der tidligere har været screenet ud af de indeks, vi er og har været med i. Som en del af screeningen i Sampension medgår om en virksomheds engagementer herunder produkter har en sådan karakter, at man som investor må reagere. Det kan rumme betydelige udfordringer at afgøre. Det gælder ikke mindst investeringer i globale virksomheder, der kun vanskeligt kan overvåge og i reglen mangler handlemuligheder i forhold til, hvem der i flere led køber deres produkter, og hvad de i sidste ende bruges til verden over. En sådan screeningsproces foregår i reglen over flere år. Jævnfør svar til spørgsmål 1 screener Sampension pt ikke eksplicit i forhold til besatte områder, men vi er opmærksomme på, om lokale forhold med hensyn til menneskerettigheder mv. kan spille ind og gøre investeringen uønsket. Selvom et emne ikke eksplicit indgår i Sampensions screeningsprogram betyder det derfor at kritiske forhold i relation til emnet her stadig kan medgå i screeningen. - Ja, Sampension har haft sådanne etiske overvejelser. Der har ikke været drøftelser i vores bestyrelse. I de komplicerede fx statsretlige og folkeretlige spørgsmål lytter Sampension til forskellige ekspertmæssige vurderinger på området samt politiske beslutninger hos den danske regering. Såfremt regeringen i Danmark måtte vælge politisk at 16

17 boykotte fx Israel eller andre her mellemøstlige stater, så vil Sampension indstille til sin bestyrelse, at vi skal støtte op om denne beslutning og generelt indrette vores investeringspolitik derefter. SEB Pension - SEB investerer i virksomheder, der overholder internationale konventioner og retningslinjer. Eksempelvis UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) og OECD Guidelines for Multinational Enterprises (www.oecd.org). Konventionerne omhandler blandt andet ulovlige aktiviteter i besatte palæstinensiske områder. Alt i alt overvåger vi mere end virksomheder via et eksternt screeningsbureau. - Er der mistanke om at en virksomhed overtræder internationale konventioner, initierer vi en aktiv dialog med virksomheden med det formål at afdække evt. problemer og rette op på disse. Hvis virksomheden efter et rimeligt tidsforløb fortsat ikke imødekommer de internationale konventioner, kan SEB vælge at ekskludere virksomheden fra investeringsporteføljen. - Konkret overvåger vi et antal virksomheder, og har også engageret med flere af disse. Pensam - En række internationale konventioner danner baggrund for vores etiske spilleregler. Kort fortalt ser vi på, om selskaberne: respekterer basale menneskerettigheder, overholder principperne i en række internationale konventioner om miljø og arbejdsforhold, medvirker til alvorlige krænkelser af individers rettigheder i krig eller konfliktsituationer. Vi følger desuden de retningslinjer myndighederne i Danmark udstikker for pensionsselskabernes investeringsarbejde. Det er således målet, at vores investeringer følger bredt anerkendte principper og retningslinjer. Vi ligger dermed på linje med den danske pensionsbranche i dette spørgsmål. Du kan læse mere om vores investeringer på Pen- Sam.dk. Her kan du også finde en lister over de virksomheder, vi har investeret i (ultimo 2013) og de virksomheder vi har udelukket fra vores investeringsportefølje (ved udgangen af august 2014). https://www2.pensam.dk/om-pensam/investering/etiske-investeringer/sider/ansvarligeinvesteringer.aspx - PenSam lægger bredt anerkendte principper og retningslinjer til grund for investeringsarbejdet, se også ovenfor. - PenSam ønsker at investeringsarbejdet bygger på bredt anerkendte principper og retningslinjer, se ovenfor. 17

18 Nordea Liv og Pension - Nordea Liv & Pension driver kritisk dialog med selskaber, der bryder de internationale normer og regler for ansvarlige investeringer ved at være direkte involveret i forretninger og aktiviteter i de besatte områder det gælder for følgende typer af selskaber og aktiviteter: a) Selskaber direkte involveret i bosættelserne Selskaber som direkte og bevidst understøtter opretholdelse af eksisterende bosættelser og/eller udvidelser af bosættelser stridende imod FNs Sikkerhedsråds resolution på området og Geneve-konventionens artikel 4. Det gælder for eksempel selskaber med aktiviteter indenfor opførelse af bosættelser samt konstruktion af infrastruktur, og forsynings- og serviceselskaber indenfor vand, elektricitet, sanitet, telekommunikation eller finansiering. b) Selskaber der udvinder ressourcer fra de besatte områder Selskaber med aktiviteter der bryder med Haag- og Geneve-konventionerne og retten til selvbestemmelse nedfældet i de internationale konventioner (ICCPR og ICESCR). Det gælder for eksempel selskaber, der udvinder ressourcer til byggematerialer. c) Selskaber som leverer produkter og services til bosættelsernes sikkerhedssystemer/- infrastruktur Selskaber som leverer produkter og services som f.eks. overvågningssystemer, identifikationssystemer, der bryder med retten til at bevæge sig frit og bosætte indenfor sit land som nedfældet i den internationale ICCPR-konvention samt retten til selvbestemmelse som nedfældet i ICESR-konventionen, og som overtræder Geneve-konventionens artikel 4, og som strider imod domme fra den Internationale domstol i Haag. Lykkes det ikke via kritisk dialog at få de berørte selskaber til at følge de internationale normer og regler, kan det resultere i, at selskabet ekskluderes fra Nordea Liv & Pensions investeringsunivers. - Nordea Liv & Pension driver (jvf 1) kritisk dialog med bl.a. de selskaber, der i strid med de internationale normer og regler på området, direkte og bevidst understøtter opretholdelse og ekspansion af bosættelserne samt sikkerhedssystemer/-infrastruktur i området. - Retningslinjerne for investeringer med tilknytning til området (jvf 1) er udarbejdet mhp. at sikre, at investeringerne er i overensstemmelse med de internationale normer og regler. De indgår i det samlede regelsæt for Ansvarlige Investeringer. Nordeas Responsible Investment-team har siden 2013 været i dialog med en række selskaber med aktiviteter i de besatte områder. Eks. mødtes teamet i april i Israel med selskaber, NGO er, erhvervs- og arbejdstagerorganisationer om problematikken. Vi er af den overbevisning, at aktive investorer, der engagerer sig i disse spørgsmål, bidrager til transparens og øget bevidsthed om overholdelsen af menneskerettigheder samt de internationale konventioner. Nordeas Responsible Investment-team er fortsat i kritisk dialog med flere selskaber med aktiviteter i de besatte områder. 18

19 PensionDanmark - PensionDanmark vurderer selskaber og deres aktiviteter enkeltvist. De selskaber PensionDanmark investerer i, skal respektere national lovgivning. De skal også respektere de regler, normer og standarder, der følger af konventioner, sanktioner og andre internationale aftaler, som Danmark har tiltrådt. Selskaber, som af den ene eller anden årsag ikke agerer i den bedste interesse for deres aktionærer, vil vi indlede en dialog med. Det kan være i forhold relateret til alt lige fra bestyrelsesforhold til gældende normer og konventioner inden for f.eks. arbejdstagerforhold. - Vi besidder ikke og foregiver ikke at have kompetencer ud i fortolkningen af Folkeretten/Menneskerettighederne, der matcher dem, der er i Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste, hvorfor vi selvsagt tillægger deres vurdering, som den kommer til udtryk i den førte danske udenrigspolitik og konkrete sanktioner afgørende betydning jf. hvorfor / hvorfor ikke selskab optræder på Udenrigsministeriets liste over gældende sanktioner: Lærernes Pension - Vi har ikke særskilte etiske retningslinjer for investeringer i de besatte områder. Vores etiske retningslinjer skal dække vores investeringer i mange lande og sammenhænge. I forbindelse med konflikter, følger vi de nationale og internationale retningslinjer på området. - Vi investerer ikke i en virksomhed, hvor det er verificeret, at virksomheden er involveret i opretholdelsen af ulovligt besatte territorier. - Ja. Den israelske besættelse af områder af Palæstina er ulovlig ifølge FN og Den Internationale Domstol (International Court of Justice). Derfor investerer vi ikke i en virksomhed, hvor det er verificeret, at virksomheden er involveret i opretholdelsen af besatte områder af Palæstina. For nuværende investerer vi ikke i 17 virksomheder på denne baggrund. 19

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet Oplæg årsmøde PBR Indledning og motivation for årsmødet Pensionsformuen er stor omkring 1,5 gange BNP - og den vokser. o De beslutninger vi træffer er vigtige o Både for samfundsudviklingen og for den

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER 2 RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis

Pensionspenge i Afrikansk Landbrug. Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Pensionspenge i Afrikansk Landbrug Danske pensionskasser investeringer, CSR-politikker og praksis Undersøgelse Af Søren Henriksen & Sarah Dieckmann Oktober 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Israel/Palæstina konflikten og PFLP's rolle heri

Israel/Palæstina konflikten og PFLP's rolle heri Israel/Palæstina konflikten og PFLP's rolle heri The Occupied Palestinian Territory is of special importance to the future of human rights in the world. Human rights in Palestine have been on the agenda

Læs mere

Copyright 2014 DanWatch. Alle rettigheder forbeholdt

Copyright 2014 DanWatch. Alle rettigheder forbeholdt December 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder forbeholdt Forfattere: Norma J. Martinez og Søren Henriksen Researcher: Søren Henriksen og Norma J. Martinez Fotograf: Neil Palmer Ansvarshavende

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 10. december 2013 /elmajo Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 1. Informationsmøder mv. i Danmark CSR Awards

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådet November 2007 ISBN-nr.: 87-7985-059-6 Indholdsfortegnelse: 1. Resume og konklusion 3 2. Rapportens formål 5 3. Definition og afgrænsning

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab?

AnsvarligFremtid Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Hvordan kan du påvirke dit pensionsselskab? Cand.oecon Lars Jensen Global Divestment Day Domen 14. februar 2015 Første model i økonomibogen (Labour, land, capital) Penge til huller i jorden Kilde: Carbon

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat Anmeldt 2007 beregnet i forhold Realiseret 2006 målt i forhold til årets faktiske gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive r, som,, Lægernes Pensionskasse 1,00% 0,770% FunktionærPension,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Sikkerhed på generalforsamlingen Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Novo Nordisk vurdering af trusselbilledet Kaj Møller Corporate Security Manager Novo Nordisk A/S 3. november 2011 3.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

ATP Samfundsansvar i investeringer 2014

ATP Samfundsansvar i investeringer 2014 ATP Samfundsansvar i investeringer 2014 Indhold Indledning 3 Princip 1 ESG Integration 5 Princip 2 Aktivt ejerskab 7 Princip 3 Information fra selskaber 9 Princip 4 Udbredelse af principperne for ansvarlige

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011 Guide til Nordea Invest Oktober 2011 En nem måde at investere på Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere