ADDA I 20 ÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADDA I 20 ÅR 1994-2014"

Transkript

1 ISSN NEWS & VIEWS Nr. 27 Maj 2014 ADDA I 20 ÅR Foto: Niels Dumas-Johansen

2 ADDAs igangværende projekter Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket samt hvem der financierer dem. I de fleste projekter inkluderer budgettet ca % egenfinansiering, der dækkes af ADDA og partnere. Læs mere om de enkelte projekter på Projekt Periode Land Budget ca. (DKK) - financieret af ADDA-INFOSE: Indsats for at imødegå fødevareusikkerhed blandt fattige i semi-urbane områder af Siem Reap CISOM: Styrkelse af civilsamfundet i Oddar Meanchay COCIS: Andelsforeninger og civilsamfundsudvikling i Siem Reap. FAHU: Styrkelse og konsolidering af kvinde mikro-kredit grupper (FAHU) CISUP: Empowerment of civil society advocating for the rights of the urban poor in Siem Reap CEMI: Klimaforandringer og etniske minoriteter i det nordlige Vietnam FIGNAHB: Styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoriteter i provinserne Nghe An og Hoa Binh Cambodia kr. EU / ADDA Cambodia kr CISU Cambodia kr. CISU Cambodia kr. FAHU foundation Cambodia kr. EU/ADDA Vietnam kr. CISU Vietnam kr CISU VLA-projektet II: Juridisk bistand til landbefolkningen Vietnam kr. Danida (inkl. egenfinansiering) Song Da II (anden fase af Song Da): udvikling af etniske minoriteters lokalsamfund Tanzania: NADO i fokus. Styrkelse af civilsamfundet på landet Vietnam kr. Danida (inkl. egenfinansiering) Tanzania kr. Danida (inkl. egenfinansiering) Kilde: Adda News & Views udsendes til ADDAs medlemmer ADDAs to yngste gange medlem, om året. Frederik Tidligere Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen, numre der kan som ses en på af ADDAs initiativtagerne hjemmeside. til ADDA har været længst med i foreningen. Som det ses er der meget spændende at fortælle! Redaktør af News & Views nr. 27: Kirsten Stevens News & Views / Agricultural Development Denmark Asia 2 ADDAs adresse: Fælledvejens Passage 2, st. tv København N Telefon Mail: Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S

3 Vi gled i olien på vej ud ad livets landevej Af Søren Thorndal Jørgensen, bestyrelsesformand i ADDA Det er nok de færreste, der ikke har hørt om klimaændringer, især om højere temperaturer som følge af afbrænding af olie, kul og naturgas, også kaldet fossilt brændstof. Fossiler er jo forstenede urtidsdyr, og nogenlunde sådan kan man også betragte olie. Blot er det flydende og ikke hårdt som sten. Men tiden er løbet fra teknologien, da følgerne er ødelæggende for menneskeheden. Så på vej ud ad livets landevej gled vi i olien og mistede fodfæstet. Vi må hurtigt op på sporet igen. Men hvilken vej skal vi vælge? Livets landevej er som en tresporet motorvej. Yderst til venstre har vi overhalingsbanen. Her kører dem med fart på, masser af forbrug og høj produktion. I slæbesporet har vi øko-folket, som kører knap så hurtigt, og som nogle gange har brug for lidt offentlig hjælp for at komme fremad. Yderst til højre, i nødsporet, har vi alle forskerne som holder stille, for der er jo så mange ukendte farer, når man bevæger sig. Men hvad er nu det? Fremme har vi et T-kryds: et valg skal foretages. Ilten er ved at slippe op på livets landevej, og der er i den grad brug for nyt brændstof. Skal vi dreje mod venstre og videre ud ad forbrugsmareridtet, som mange drømmer om? Den vej ender blindt, specielt når olien slipper op og konsekvenserne af forbruget tårner sig op. Til højre har vi øko-land, men vejen er en smal grusvej med masser af huller og uden mulighed for at køre med den fart, vi kender. Foretager vi som nation svinget til øko-land for tidligt, ender vi formodentlig i grøften, for der vil altid være andre lande, der vil grise lidt for at tjene en skilling. Den slags valg træffes bedst i fællesskab for hele verden, men det ser sort ud for FN, for der er meget få, der har lyst til radikalt at ændre adfærd. Grøn omstilling er nyeste salgsvare i det politiske supermarked, men har noget ændret sig de sidste 10 år? NEJ, næsten intet er sket. Alternativt kan man forsøge at udvikle økostien til den økonomisk optimale retning, så trafikken drejer af sig selv. Det har vi mod på i ADDA. Vi har brug for ny asfalt på øko-vejen, og det kræver en indsats. ADDA har netop modtaget tilsagn om midler til et stort projekt i Vietnam om klimatilpasning af fattige landbrug i det bjergrige Nordvietnam. Som i næsten alle andre projekter i ADDA-regi arbejder vi med at øge viden hos småbønder i fattige egne af verden og forberede deres dyrkning på klimaforandringer samtidig med, at deres eget miljøaftryk reduceres. Denne dobbelthed i vores projekter er vejen frem, da vi ikke står til at kunne ændre hele udviklingen med at overgå til bæredygtighed. Olien er den nemme løsning på den korte bane, men menneskeheden skal være her længere end det, og derfor må der ændres på udviklingen. Vi må håbe på, at der snart opnås enighed om globale indsatser på området. ADDA støtter op om fælles løsninger på tværs af kulturer og til gavn for alle. Vi forsøger at udvikle øko-stien til at gå i den økonomisk optimale retning. 3

4 Nu rykker det i Njombe Af Erik Schiøts ADDAs koordinator i Tanzania Deltagelse på markskole ændrer livet for Francis Nyagawa Francis Nyagawa er 44 år, gift og har 5 børn i alderen 5 20 år. Han bor i landsbyen Usuka i den nordlige del af Njombe Regionen, ca. 50 km fra nærmeste asfalterede vej. Fra november 2012 til februar 2013 deltog Francis sammen med 24 andre lokale bønder i en markskole om majsdyrkning. Allerede nu beretter Francis om væsentlige forbedringer i sit liv: Jeg har fået større udbytte af min majsdyrkning ved brug af de metoder, jeg har lært på markskolen. Nu har jeg høstet en gang siden skolen sluttede. Mit udbytte er steget fra 24 sække majs til 60 sække pr Ha, så det er mere end fordoblet, siger han tilfreds og tilføjer: En del af den forøgede indtægt har jeg investeret i mere jord, så mit produktionsareal er fordoblet fra 1½ Ha sidste sæson til 3, som nu snart er klar til høst. Derhjemme kan Francis og hans familie allerede se forbedringer. Francis fortæller: Efter sidste høst har jeg råd at til at sende barn nummer to på Secondary School. I Tanzania er skolegangen kun gratis op til 7. klasse. Hvis ens børn skal i 8. klasse, skal man selv betale undervisningsbidrag. Derudover er disse skoler ofte længere væk, så børnene i mange tilfælde må bo enten hos slægtninge nærmere ved skolerne, eller på kostafdelinger, der også skal betales for. Han siger videre: Til daglig har vi råd lidt mere varieret mad, og vi har udbygget vores hus, så der er bedre plads til børnene. Fremgangen har givet Francis blod på tanden, og han har slået sig sammen med 4 andre deltagere fra sin gamle markskole, og de er nu ved at starte en grønsagsproduktion. De planlæger at dyrke lokalt, og sælge i den nærmeste større by, hvor de kan opnå bedre priser, end på det lokale marked. Tupendane Bonde gruppe En succeshistorie Tupendane bondegruppen består af 29 bønder fra landsbyen Lugoda. Lugoda ligger ligeledes i den nordlige del af Njombe Distriktet. Gruppen har 29 medlemmer, 14 er mænd og 15 kvinder, der aldersmæssigt er fordelt fra 27 til 70 år. Gruppen blev dannet på en af de første markskoler, som blev etableret gennem ADDAs projekt i Tanzania. Markskolen omhandlede forbedrede dyrkningsmetoder af bønner, og varede fra november 2010 til februar Herefter besluttede de 29 deltagere at fortsætte med at producere bønner i fællesskab. Gruppen dyrker stadig bønner sammen, og indtægten fra salget af bønner bliver løbende indsat på en gruppekonto i den lokale mikrokredit forening, SACCOS. Efter den første fælles høst af bønner besluttede gruppen sig for at udvide deres fælles aktiviteter og startede en æg - og hønseproduktion. De startede meget småt med i fællesskab at købe en høne per medlem, altså 29 høns i alt, og producere æg og kyllinger. I starten blev en del af overskuddet brugt til opkøb af flere høns, og i dag har gruppen 5 høns per medlem. Efterhånden som produktionen voksede, indså gruppen, at de ikke havde kapacitet til at holde produktionen på Mr. Francis Nyagawa og NADO facilitator demonstrerer med stor fornøjelse størrelsen på majsene, han har dyrket 4

5 Billedtekst: Produktionen er blevet udvidet til også at omfatte majsdyrkning. Her fremviser en glad Mr. Juston Ngole fra Tupendana Gruppen sine majs. et sted, så nu har gruppen fordelt hønsene imellem sig, så alle medlemmerne - hjemme i deres egen husholdning - opdrætter 5 høns tilhørende gruppen. Gruppens aftale er, at overskuddet fra de 4 af hønsene indsættes på gruppens opsparingskonto i SACCOS, mens overskuddet fra den femte høne går til medlemmets egen husholdning. Gruppens medlemmer har, efter regler fastsat af gruppen, adgang til at låne penge til deres egen produktion fra den fælles opsparing i mikrokreditforeningen SACCOS. For den igangværende dyrkningssæson besluttede gruppen, at hvert medlem kunne låne penge til at købe materialer (såsæd, gødning, kogødning, kunstgødning og pesticider) til at dyrke majs. Majsen fra produktionen bliver ikke solgt af det enkelte medlem, men opmagasineres fælles på et kommunalt støttet lager. Derved behøver gruppen ikke at sælge deres majs lige efter høst, hvor priserne er lavest, men kan vente med at sælge til det vurderes at prisen er fordelagtig. Pengene fra salget vil blive fordelt mellem medlemmerne på basis af deres oprindelige indskud af majs, og det enkelte medlem kan derefter disponere over sine penge, når han eller hun har tilbagebetalt sit oprindelige lån til gruppens konto i SACCOS. Den Tanzanianske Regering har et regeringsprogram, KILIMO KWANZA, Landbrug først. Kilimo Kwanza programmet skal forøge og forbedre landbrugsproduktionen generelt, forøge forædling af landbrugsprodukter i Tanzania, og fremme udviklingen fra subsistenslandbrug til overskudsgivende landbrug. Initiativrige grupper, som Tupendane gruppen, kan få støtte til landbrugs- og forarbejdningsmaskiner. Med NADOs hjælp søgte Tupendane om støtte, og i 2013 fik gruppen midler til to maskiner. Først en minitraktor, som bruges til gruppens egen produktion og til udlejning til områdets andre bønder, der ellers forarbejder jorden manuelt med hakke, eller i få tilfælde ved hjælp af oksetrukket plov. De fik også en maskine til at presse olie af solsikkekerner, hvor lokale solsikkedyrkere mod betaling kan få presset olie og sælge olien til madlavning. Gruppen opsparer overskuddet fra de to maskiner på en speciel konto i banken, et krav fra myndighederne. Pengene er reserveret til vedligeholdelse af maskinerne. På længere sigt forventer de at få et overskud, som de vil bruge til fremtidige investeringer for gruppen. 5 Anna Wiket Et medlem af Tupendane bondegruppen Anna Wiket har været medlem af gruppen siden den blev etableret. Hun er 52 år gammel, gift og mor til 6 børn i alderen år. Hun har været meget glad for, at hun fik mulighed for at deltage i ADDAs markskole og sidenhen at forsætte i Tupendane gruppen. Hun Fortæller: Det har haft en stor betydning for mit liv og har medført mange forbedringer, for eksempel har jeg kunnet sende alle mine børn i Secondary School, og jeg har kunnet give familien en god og varieret kost. De har også fået bedre tøj, og vi har fået møbler og inventar. Og så har jeg købt en radio, så jeg kan få viden om verden uden for landsbyen. Jeg har købt mig en cykel, og det er en enorm lettelse i dagligdagen, at jeg ikke længere altid skal gå, som de fleste ellers gør. Anna har også planer for fremtiden og sparer for tiden sammen til at kunne opføre et bedre hus til familien, og det glæder hun sig meget til at få. Fr. Anna Wiket er glad for de forbedringer hendes deltagelse i Tupendane Gruppen har medført.

6 ADDA, en u-landsforening kommer til verden og bliver en vigtig medspiller i de danske forbindelser til og udvikling i 3 lande, Cambodia, Viet Nam og Tanzania. Af Niels Dumas-Johansen, medgrundlægger af ADDA Egentlig er det op ad bakke: Man ved ikke, hvad der gås ind til, og man forestiller sig ikke de timer, de hjernevindinger, den politiske tæft og snarrådige beslutninger, og de møder og kopper med grøn te, der skal afholdes og drikkes. Man kan ikke i sin vildeste fantasi forestille sig de frustrationer, der opstår, når forskelligheder skal føjes sammen til helheder, men ej heller den dybe glæde man føler, når kammeratskaber på tværs af grænserne kan holde og bære opgaverne gennem til succes. ADDA er en succeshistorie, nu med 20 års erfaringer i menneskelig adfærd, dygtiggørelse og omsætning af teori til praksis. ADDA har været en magnet, der har tiltrukket folk, der ville nå resultater, men også idealister, teknikere og generalister. ADDA har kunnet rumme de fleste og formået at få samspil mellem regionerne i Viet Nam (fortrinsvis det nordvestlige Viet Nam), Cambodia (særligt området omkring Siem Reap) og i Tanzania (Njombe). Ideerne bag oprettelsen af foreningen ligger godt skjult i tiden efter 2. verdenskrig, hvor bl.a. Indokina kommer på alles læber, ligesom frigørelsen i Afrika gør det. Personer fra landene mødes tilfældigt i Århusområdet, og flere forsøg på at starte op kommer rigtigt i gang i slutningen af 80 erne, hvor beretninger fra og besøg i landene giver yderligere inspiration til at sætte gang i transfer af simple tekniker til udvikling af lokalsamfundene. Foreningen startes op i 1994 med en stiftende generalforsamling. Alle sejl sættes til: en skriver vedtægter, en anden formidler viden om Cambodia eller Viet Nam, andre samler medlemmer ind, og andre igen går med krum hals i gang med at skrive en første ansøgning til DANIDA. Vi er et bredt udsnit af den danske befolkning, og medlemmerne kommer fra alle samfundslag alle med deres muligheder for at byde ind. Der skrives nyhedsbreve, postes og holdes møder rundt i landet. I 1996 modtager ADDA det første skulderklap en bevilling fra DANI- DA. Arbejdet i Cambodia startes op, udvikler sig og foregår stadig på bed- Nogle rejser forbi markskoler på deres ferietur. 6

7 Utallige foredrag, lysbilleder, diskussionsmøder osv. Finder sted over det ganske land. ste måde i skrivende stund. Utallige foredrag, lysbilleder og diskussionsmøder finder sted over det ganske land, nogle rejser forbi markskoler og projekter i de berørte lande på deres øvrige ferietur. Der formidles i øst og vest, nord og syd. Både vietnamesere og cambodianere kommer på besøg i Danmark, enten som del i kendskabsopbygning over grænserne eller som en del af tekniske kurser. Tanzania bliver sidste skud på stammen, også her er der fine menneskelige relationer. Se den samlede oversigt over hvor mange mennesker, der har haft glæde af ADDAs mange forskelligartede aktiviteter i de sidste 20 år på Vigtige årstal i ADDAs historie 1994 ADDA stiftes 1996 ADDAs første projekt i Cambodia 1997 ADDAs første projekt i Vietnam 2009 ADDAs første projekt i Tanzania 2009 ADDA får eget kontor i København Nytter det noget? Kolonikrigenes rædsler står nu svagere i hukommelsen, men de er der. Verden udvikler sig med hastige skridt teknologisk. Fattige befolkningsgrupper har også krav på at blive set og hørt og det er her, ADDA har spillet en lille ydmyg, men vigtig rolle. Formidler af viden i hjemlandet Danmark, men så sandelig også hjælp til at løfte lokalt i deltagerlandene med nyeste viden, praktiske løsninger og et skub i gode retninger. Tusinder har været gennem ADDAs markskoler og træning, og mange er de, der har fået mod på at stå på egne ben og taget nye spring! Både vietnamesere og cambodianere og siden også tanzanianere kommer til Danmark som en del af kendskabsopbygning over grænserne. 7

8 ADDA 20 år en succeshistorie Af landeleder Bodil E. Pallesen Det første møde i Cambodia ADDA har eksisteret i 20 år og står i dag som en anerkendt landbrugs- NGO, som kan implementere store landbrugsprojekter ikke mindst i Cambodia og Vietnam. Det var ikke til at se i krystalkuglen for godt 20 år siden i februar 1994, da vi drog til Phnom Penh, Cambodia, for at opbygge netværk til landbrugsskolen på Prek Leap. Vi var tre medgrundlæggere af ADDA, som havde indløst billet: Niels og Evelyne Dumas Johansen og undertegnede. Mødet med Cambodia og lærere og ledelse på Prek Leap blev formidlet af cambodianeren Outey Mea, der nåede at rejse til bl.a. DK inden Pol Pot-styret tog over i Outey tog selv tilbage til Cambodia i 90-erne og arrangerede vores første besøg på Prek Leap. Besøget endte med en ansøgning om støtte hos Danida, og efter to års ihærdigt arbejde blev denne langt om længe bevilget som ADDAs første projekt. Projektet Kapacitetsopbygning af landbrugsskolen blev en stor succes. Projektet løb over godt 8 år ( ), og bevirkede en hel transformering af skolen til Agricultural College med delvist selvstyre, nye uddannelser og specialer, mere end 5-dobling af elevtallet og frem for alt en styrkelse af lærere og ledelse. Siden er det gået slag i slag, altid med store udfordringer med hensyn til at skaffe midler, dvs. udvikle nye projekter, finde nye samarbejdspartnere og skrive ansøgninger. Rigtig mange projekter er det blevet til: IPM -projektet i Hanoi-regionen, Vietnam ( ) i samarbejde med Vietnamese Farmers Union, landbokvindeprojektet i Siem Reap, Cambodia (IWEP ) og mange flere. Og vi har fået 3 EU-projekter bevilget i Cambodia, det første startede i Mange tusinde landbrugere i Cambodia og Vietnam, ikke mindst landbokvinder, er trænet og styrket, og har forbedret levevilkårene for hele deres familie. Produktionen af grøntsager, kyllinger, grise og meget mere er steget, og de kapacitetsopbyggede bønder har fået væsentlig større indflydelse i lokalsamfundet, er blevet Empowered, som vi siger i ADDA. ADDA har på tiden 5 igangværende projekter i Cambodia, når vi medregner EU-projektet, der starter op til maj I Vietnam kører 4 meget forskellige projekter, dækkende hele den nordlige del af Vietnam, og endnu et 5. projekt starter i de kommende måneder (Climate Change). ADDA har også spredt sig til et nyt kontinent, idet vi nu også har et projekt i Tanzania Nado in Focus. I alt har vi 11 projekter kørende, se mere på Hele lærerstaben på Prek Leap tog entusiastisk imod kapacitetsopbygning Prek Leap landbrugsskole, som den så ud, da vi kom til skolen i Hvordan laver man en NGO? At starte sin egen NGO, Non Government Organisation, er ikke så lige til. Da vores navn og logo var fundet, inviterede vi til stiftende generalforsamling med valg af bestyrelse og vedtagelse af de første vedtægter, hvilket nær havde skræmt en del medlemmer væk fra starten af. Kravet fra Danida, vores hoveddonor, var at dokumentere en NGO med mindst 50 medlemmer, og en stærk folkelig forankring. Det vil sige, der skulle laves infomateriale, - den første folder var allerede med i Cambodia -, nyhedsbreve, opkræves kontingent, opbygges netværk

9 kulturelle forskelle, kuldsejlede ideer, mange timer bag pc-eren, hvor resultaterne af undersøgelser i Cambodia og Vietnam skulle omsættes til overbevisende argumenter på Danidas ansøgningsskemaer. Altid med en vilje til og en tro på, at kan man holde ud bestå de første og hårde udholdenhedsprøver i samarbejdets kunst - ja, så kan svanen folde sine vinger ud... Afslutningsceremonien ved ADDA-stenen i 2004 efter 8 år på Prek Leap. Helge Brunse, har været ansat i ADDA siden i starten, især til Djurslands landboforening og den daværende Vejlby Landbrugsskole, samt alle de landbrugsinteresserede vi kendte, foruden alle andre i vores respektive netværk. Medlemsmøder, og bestyrelsesmøder. Udarbejdelse af projektansøgningen. Ansøgninger om midler til at invitere netværk, bl.a. VNFU - Vietnam til Danmark, blev sendt af sted, og vi arrangerede flere faglige ture rundt i Danmark og fik opbygget gode relationer og viden til vore samarbejdspartnere. Vi havde masser at rive i, herunder at snakke med alle dem vi mente kunne støtte os, holde kontakten med Danida osv. Alt i alt en lang række sekretariatsopgaver, vi forsøgte at løse i fællesskab. Sidenhen blev det nødvendigt at få ekstern bogholder og statsautoriseret revisor, og i takt med at nye projekter kom til, måtte vi ansætte udstationerede medarbejdere. I 2009 Fik ADDA sit første kontor i København, og herfra arbejder vores informationsarbejdere og fundraisere. Vi har været flittige til at ansætte medarbejdere i løntilskudsjob, som supplement til informationsopgaverne. I mange år før den egentlige grundlæggelse af ADDA i 1994, eksisterede foreningen kun på papiret og i tankerne hos de mennesker, der var tæt omkring idéen: en ny dansk u-landsforening med en landbrugsfaglig indgangsvinkel. Pludselig blev tiden i 1993/94 moden til, at denne NGO kunne komme til verden. Nu skulle den realiseres - hvilket den siden er blevet i fulde drag. Papir og tanker blev til virkelighed og ud i lyset sprang to projekter, ét i Cambodia på Prek Leap Landbrugsskolen i nært samarbejde med BE- CHA (cambodiansk NGO) og et andet i Viet Nam sammen med Vietnamese Farmers Union. Mange møder, besøg, initiativer, diskussioner over dybe Gennem de 20 år har der været mange gennem bestyrelsen, men der har altid hersket en pionerånd og et stort engagement vores mange forskelligheder til trods. Vi har afholdt mange forskellige typer arrangementer, og siden ADDAs start er store og små nyheder, ikke mindst nyt om projekterne formidlet i News & Views og på vores hjemmeside ADDA forsøger konstant at udvikle og skabe professionalisme i foreningen. Det kræver sit, når faglige eksperter og almindeligt folkevalgte sidder sammen for at udvikle foreningen, men resultaterne tæller for sig selv: vi kan lave store projekter af høj kvalitet. Det skyldes ikke mindst særdeles dygtige og dedikerede medarbejdere, lokale såvel som udsendte, samarbejdspartnere og en aktiv bestyrelse, som har gjort ADDA til det, vi er i dag. ADDA gennem de 20 år I det år, vi havde udstilling på Gl. Estrup, udkom det 4.nummer af News & Views, og her siger Niels Johansen i en leder lidt om den ånd, der herskede i ADDA helt fra begyndelsen: En dygtig CP community professionals som er trænet af ADDA, her fra CISOM-projektet i Oddar Meanchay, Cambodia, marts 2014 det er de menneskelige ressourcer, der gør en forskel. 9

10 De fattigste selvhjælpsgrupper i Cambodia fik besøg af FAHU-fonden Af landeleder Bodil E. Pallesen Vort landbokvindeprojekt (IWEP) i Cambodia gennem 8 år sluttede i september 2013, men heldigvis trådte FAHU-fonden til med en stor privat donation. De valgte at støtte de allerfattigste selvhjælpsgrupper fra IWEP i yderligere to år. Det drejer sig om godt 60 SHG-grupper, der har haft en betydelig glæde af at deltage i IWEP fase to, men som bestemt har brug for mere støtte. FAHU-fonden er en privat fond, som støtter låne - sparegrupper i flere verdensdele, og en ansøgning fra ADDA i 2013 resulterede i en den største private donation, ADDA nogensinde har modtaget. Carsten Käehler, Anni Käehler og Annikka Berridge, alle fra FAHU-bestyrelsen, fik ved selvsyn i midten af marts 2014 et indblik i, hvad dette ville betyde. Grupperne er startet på forskellige tidspunkter i perioden har altså været i gang i ca. 1-3 år. Støtten fra FAHU-fonden startede i oktober 2013, og dermed kom der ikke afbræk i forløbet for grupperne. FAHU-fondens indtryk fra mødet med grupperne var overvældende. Det gjorde et stort indtryk at møde så fattige kvinder, der samtidig også var meget glade og stolte. De kunne se, hvor Besøg hos SHG i Bekampleung village, Chansor Commune. Gruppen har været med i mere end 2 år, og præsenterede på plakater deres opsparing, produktion, udbytter, planer fra tidligere, nu og for de kommende år. Denne gruppe var især dygtige til svineopdræt, produktion af aubergine, bitter gourd - en græskarlignede grøntsag og chili. Deres levestandard var mere end fordoblet siden de kom med i IWEP. godt trænede de var fra tiden i IWEP II, og hørte om hvilke fremskridt de havde gjort. Vi kalder dem kvindegrupper, men der er også mænd i flere af grupperne, men 80 % af medlemmerne er kvinder. FAHU-gruppen fik viden om AD- DAs metode og måde at implementere den på. De fortalte om deres egne låne- og sparemetoder, VSLA, praktiseret i mange af projekterne, FAHU støtter rundt om i verden. De mødte vore dedikerede medarbejdere, og udtrykte stor respekt for vort arbejde. Vi glæder os til at vise, hvad der er sket, når de forhåbentlig kommer til Siem Reap provinsen næste år. Citater fra Anni Kähler, FAHU-fonden: Det stærkeste indtryk er den kompetence og energi I og jeres partnere har lagt og stadig lægger i at træne og opkvalificere de fattige bønder i områ- Alle foto: Bodil Pallesen 10 Besøg i SHG i Cheung 2 village, Somraong Commune, Sourt Nikum district. Anni, Carsten og Sophin samt kassereren gennemgår kassebøger. Man forklare,r hvordan grupperne styrer opsparing, udlån, tilbagebetaling, forrentning (som gruppen beholder), og hvor mange penge fra alle deltagerne, der cirkulerer i systemet. Det var helt tydeligt, at pengene arbejdede til gavn for kvinderne. Det betød øget produktion af grøntsager, små husdyr osv., større indtjening og øget tryghed. En typisk investering var ris, der blev opbevaret i risbanker. Risen blev købt op, når den var billig, og solgt når den var dyr. Kvindernes indtægter, opsparing m.v. blev præsenteret og bagefter var alle med i grøntsagsmarken eller hos hønsene for at præsentere, hvordan man tjente penge.

11 Bitter gourd vises stolt frem. De plukkes hver dag til markedet. det. Det var fantastisk at se de velplejede køkkenhaver (eller hvad de nu hedder), og de med rette meget glade og stolte ejere af disse flotte afgrøder. Jeg er meget imponeret over, de resultater der kan opnås, når de rette folk kommer til. Med rette folk mener jeg folk, der har stor viden og kunnen samtidig med, at de tænker langt! Det er ikke kun et spørgsmål om at opnå et hurtigt resultat, men at få etableret viden og færdigheder, der kan gøre en forskel på den lange bane. Det var imponerende at opleve, hvor hurtigt afgrøderne groede/gror. Det er som om, der er et særligt system med en låneperiode på tre måneder og det faktum at mange afgrøder kan høstes efter netop tre måneder, så lånet kan betales tilbage i rette tid. Jeg er meget imponeret over den måde I sørger for at inddrage de kompetencer, som de lokale har og samtidig indlære/træne nye færdigheder i et tæt samarbejde og tillidsforhold. Der er et meget flot samspil mellem de muligheder, som I kan se i kraft af jeres landbrugsmæssige viden, og så de ønsker og erfaringer som de fattige landbrugere har. Det er helt tydeligt, at der er et meget stort ønske fra gruppedeltagerne om at erhverve ny viden og deltage i den træning I giver. Det virker! Det var også meget spændende at besøge de to kooperativer og se de muligheder, der kan komme ud af at videreudvikle det økonomiske samarbejde for velkørende grupper. Det var også meget inspirerende at se stabens entusiasme. Annikka Berridge, FAHU-fonden skriver: Accompanying you to the various villages where the FAHU project and other projects are being implemented gave us a wonderful impression of the extraordinary work ADDA (& REA- DA) is doing and makes FAHU an even prouder supporter! It is evident that the comprehensive approach to development you are providing is really paying off. I was especially impressed meeting the Prek Leap National College of Agriculture 11 Besøg i Selvhjælpsgruppe i Ou village, Kandek Commune, Prasat Bakong. Sophin, Annika, Anni og Carsten. Det var første gang FAHU-fonden var i Cambodia, og det første projekt de støtter her. Det var en fornøjelse at præsentere FAHUprojektet, samt de øvrige projekter og vise, hvad der giver empowerment. scholarship recipients that now hold leadership positions within Adda. The technical training in growing crops and raising livestock provided is both thorough and exceptional. No stone is left unturned. I was really impressed by how engaged and knowledgeable the people managing their crops and livestock were, and by how well the crops & chickens and pigs were doing! Equally impressive was the business mindset and how quickly many people were able to apply the lessons/ trainings. The savings group component definitely seems to keep the groups together, and as such they share knowledge, acquire more technical training & support, plan/start group businesses, and speak up within their communities to ask for services and address social issues. The leadership committee members clearly were brimming with confidence and pride, and presented in a very professional manner. And the cooperatives you are piloting under the DANIDA project seem to be incredibly successful and a natural evolution to the savings groups. To be honest I was blown away by the progress made! FAHU-projektet (Styrkelse og konsolidering af kvinde mikro-kredit grupper) startede 1. okt. 2013, og løber til september I alt en donation på kr. Læs mere på Læs også mere om FAHU-fonden på hvor også ADDA/FAHU - projektet omtales.

12 Markskoler i ADDA Tanzania Af Erik Schiøtz ADDA Tanzania blev etableret i 2009, hvor ADDA indgik i et partnerskab med den lokale Tanzanianske bondeorganisation NADO (Njombe Agriculture Development Organisation = Njombe Landbrugs Udviklings Organisation). I fællesskab har ADDA og NADO siden arbejdet med landbrugsudvikling i de fattige landdistrikter i Njombe regionen, som ligger på en højtliggende slette i den sydvestlige del af Tanzania. Formålet med ADDAS projekt i Tanzania er at støtte subsistens bønder (bønder som kun lige producerer nok til at overleve på et eksistensminimum) i at forbedre deres livsgrundlag via forbedrede landbrugsmetoder, forbedre markedsføring af deres produkter og generel påvirkning af de lokale myndigheders måde at administrere landdistrikterne. Projektets udførelse i felten foretages af NADOs personale og de tilknyttede og landsbybaserede trænere, og kapacitetsopbygning af NADO som organisation og dens personale er en vigtig komponent af projektet. Hjørnestenen i ADDAs arbejde i Tanzania er kapacitetsopbygning af de lokale bønder ved hjælp af markskoler (Farmer Field Schools). Markskolerne som metode blev oprindeligt udviklet af FNs landbrugorganisation FAO og adapteret af ADDA, som har videreudviklet metoden baseret på konkrete erfaringer i felten. Princippet med markskolerne er at samle en gruppe af bønder og arbejde koncentreret med en enkelt afgrøde over en dyrkningssæson typisk ca. 15 uger. Her arbejder bønder og træner sammen en dag om ugen for at dyrke den fælles mark. Marken bliver inddelt i mindre parceller, hvor bønderne eksperimenter med forskellige dyrkningsmetoder, forskellige frøsorter samt sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse. Forsøgsdyrkningen i de forskellige parceller sammenlignes og holdes op mod en kontrolparcel, som bliver dyrket på den traditionelle metode for området. Bønderne noterer løbende udviklingen for hver parcel i en protokol, så de kan følge udviklingen af deres afgrøde på de forskellige parceller og dokumentere forskellene på de forskellige metoder og frøsorter. Sideløbende undervises bønderne i brugen af natur- og kunstgødning, kemisk og naturbaserede pesticider, forebyggelse og bekæmpelse af plantesygdomme og insektangreb osv. Herudover udfører NADOs træner også oplysningsarbejde om bl.a. forebyggelse af HIV/AIDS, tolerance og forståelse for HIV smitte- Alle foto: Niels Dumas-Johansen Bønderne noterer løbende udviklingen for hver parcel. 12

13 Bønderne noterer løbende udviklingen for hver parcel. de personer og viden om, hvordan den enkelte bedst kan hjælpe disse personer. (Ifølge myndighederne er ca. 17 % af befolkningen smittet med HIV). Markskoler som metode er meget effektiv til at forøge bøndernes viden om og forståelse for fordele og ulemper ved forskellige dyrkningsmetoder, fordi de arbejder koncentreret om en enkelt afgrøde og bliver undervist over en hel dyrkningssæson, hvor de løbende tydeligt kan observere forskellene imellem dyrkningsmetoderne på de enkelte parceller inden for det koncentrerede område som udgør markskolen. Når en markskole afsluttes er mange af grupperne motiverede til at fortsætte med at arbejde sammen og danner interessegrupper, som går sammen om at dyrke og afsætte forskellige afgrøder sammen, oprette husdyrhold sammen, lave andre forretninger sammen og sammen prøve at styrke deres fælles interesser i forhold til lokale myndigheder og forretningsdrivende. ADDA tilbyder via NADO at støtte disse interessegrupper ved bl.a. at tilbyde træning i gruppedynamik, gruppevirksomhedsdannelse, udarbejdelse, validering og præsentation af Observationerne tegnes og beskrives for senere at kunne sammenlignes enten over tid eller med grupperne indbyrdes. 13 forretningsplaner, ansøgning om lån til opstart i mikrokreditforeninger eller banker, markedsføring samt generel fortalervirksomhed overfor lokale myndigheder.

14 Stor glæde over vandtank Samarbejde og organisering i landsbyen Tay Mang Af Arafa Khatib, sekretatriatsmedarbejder/ projektleder I forbindelse med det Vietnamesiske nytår Têt, der i år varede fra 31. januar og en til to uger ind i februar, var der masser at fejre i landsbyen Tay Mang i Da Bac distriktet i provinsen Hoa Binh i det nordlige Vietnam. Lige før nytåret nåede en af bondegrupperne tilknyttet FIGNAHB-projektet nemlig lige akkurat at få færdiggjort konstruktionen af en ny vandtank. Gruppen har en fælles aktivitet: opdræt af grise, men engagerer sig også i andre aktiviteter i landsbyen. Fru Ha Thi Nhung, lederen af bondegruppen, fortæller: Vi er 28 husstande i landsbyen, som er gået sammen om at bygge en vandtank. Vandet kommer oppe fra bjerget en kilometer herfra. Deroppe har vi bygget en tank på 3m³. Vandet bliver filtreret, og derefter ledes vandet via rør herned til en tank, vi har bygget her. Den kan rumme op til 7m³ vand, eller 7000 liter. Det er fantastisk, at vi nu har adgang til friskt og rent vand. Det er med til at forbedre sundheden i vores lokalsamfund. Vandtanken kan rumme op til 7000 liter vand og forsyner nu landsbyen og andre i omegnen med friskt og rent vand. 14 Fra venstre: Ha Thi Nhung, leder af bondegruppen; Hoang Thi Trang, distriksformand for Farmer Union ; Ho Xuan Huong, ADDA projekt assistent Før oprettelsen af vandtanken skulle der hentes vand fra en lavvandet å ca. 1 km fra derfra. Husstande, der ligger længere væk og ikke har adgang til en vandtank, kommer med vandbeholdere, fylder dem op og kører vandet hjem på motorcykler. Vandtanken er bygget og står på grunden hos en bonde, der ikke er del af griseopdrætsgruppen. Men familien gik selvfølgelig med til at tanken kunne bygges på deres grund, fordi de havde den fornødne ekstra plads til dette vigtige byggeprojekt. Tanken bidrager til hele lokalsamfundet, og alle har meget nytte af den. Alle i og omkring landsbyen er meget glade for den nybyggede tank, og især en nærliggende børnehave har god brug af det rene og friske vand i dagligdagen til børnenes ve og vel. Hoang Thi Trang er formand for Farmers Union i Da Bac distriktet. Hun fortæller, at der i distriktet er 8 kommuner og i disse kommuner er der 37 bondegrupper ( Farmer Interest Groups FIGS ), der er en del af FIGNAHB-projektet : I vores distrikt skal der gennemføres 10 mindre udviklings/infrastrukturprojekter. De forskellige grupper arbejder bl.a. med vandingskanaler, vandtanke og mindre veje. Alle disse mindre projekter bidrager til udviklingen af lokalsamfundet og hjælper både til afsætning af landbrugsvarer og den almindelige udvikling i dagligdagen. FIGNAHB-projektet har nu kørt i et år, og blandt deltagerne er der tilfredshed med aktiviteterne. Som led i projektet skal grupperne støttes og styrkes i deres organisering. Gennem projekter som bygningen af vandtanken får grupperne praktisk erfaring med organisering, styring og regnskabsførelse m.m., som alt sammen skal hjælpe dem i deres forretningsaktiviteter. Alle 220 grupper i projektet har i løbet af 2013 opnået et Decree 151-certifikat. Det er en blåstempling og betyder, at grupperne nu er berettiget til at modtage rådgivning fra myndighederne, og deres mulighed for at opnå lån til forretningsaktiviteter hos blandt andre Farmers Union lettes også. Næste skridt er nu at benytte anerkendelsen hensigtsmæssigt, således at certifikatet får en reel værdi og betydning for gruppernes forretningsaktiviteter. Dette arbejdes der videre med i 2014.

15 Generalforsamling 2014 ADDAs årlige generalforsamling finder sted Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19:30 på Kalø Økologiske Landbrugsskole, Dagsorden ifølge vedtægter: Skovridervej 1, 8410 Rønde 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 5. Fremlæggelse af det indeværende års budget 6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 7. Fastlæggelse af medlemsbidrag for følgende kalenderår 8. Valg til bestyrelsen På valg er Ove Gejl og Mike Arbon. Der vælges 2 suppleanter. 9. Godkendelse af statsautoriseret revisor, der indstilles af bestyrelsen til godkendelse 10. Eventuelt Emner og forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest den 14. maj på til Forslag med begrundelse kan læses på foreningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen. Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et mødereferat, der offentliggøres på foreningens hjemmeside 15

16 Flyttet? Hvis du flytter, får ny eller telefonnummer, så husk at give os besked enten via mail, eller tlf Vi vil så gerne fortsat kunne sende dig medlemsbladet og nyhedsbreve. Glemt at betale kontingent? Kære medlemmer Har du/i husket at betale medlemskontingent for 2013? Har du ved en forglemmelse ikke betalt dit medlemsbidrag, eller er du i tvivl, så kontakt venligst sekretariatet på eller på telefon Mange hilsner ADDA Tak for donationer Tak for alle de donationer vi har modtaget siden sidste News & Views udkom i december Alle gaver på 500 kr. og derovre nævnes her, men vi vil også gerne takke dem, der har givet mindre beløb FAHU-fonden kr. Tilskud fra Kulturministeriets Udlodningspulje til Cambodia og anskaffelser til kontoret i København 9161,14 kr Driftstilskud fra Kulturstyrelsen 58649,62 kr. Jubilæumsfonden af 12/8 1973, Cambodia kr. Lauritzen Fonden, Cambodia kr. Detlef Kestner, 500 kr. Aarhus Vestre Inner Wheel Klub, Cambodia kr. Zonta Århus 1996, kr. Bøgeskovminde 500 kr. Støt ADDAs arbejde Giv et bidrag på giro eller via Reg.nr: 9324 og Kontonr: på Netbank. Læs meget mere om ADDAs projekter og om hvordan du kan støtte på hjemmesiden Bliv medlem af ADDA NU! Derved bidrager du til, at fattige bønder i Asien og Afrika kan forbedre deres livsvilkår gevaldigt. Og det er billigt. For ud over en forbedret samvittighed får du også tilsendt to udgaver af det medlemsblad du sidder med i hånden lige nu. Desuden kan du følge med i vores mange projekter ved at tilmelde dig ADDAs nyhedsmail eller Tryksager... følge med på vores hjemmeside og på Facebook. Tilmeld dig via dk eller ring Årligt medlemskontingent: Alm kr. Familie kr. Firma kr. Stud. og pens kr. laver vi mange af... og vil glæde os til at byde dig velkommen som kunde! Vi er meget alsidige og har egen produktion Vi trykker på plast, papir og karton Vi har nogle af Danmarks bedste priser Vi har Danmarks nyeste og mest effektive trykmaskine Tryksager med et smil det er vores stil Flyers - Postkort - Plakater - Visitkort - Foldere Klistermærker - Fakturasæt - Hæfter - Bøger - Brevpapir Roll-ups - Bannere - Plasttryk KOLIND BOGTRYKKERI I/S Mårupvej Kolind Tlf kbtryk.dk

Paraplyen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA. Så skynd jer, der er plads til mange flere under ADDA-paraplyen.

Paraplyen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA. Så skynd jer, der er plads til mange flere under ADDA-paraplyen. ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 26 December 2013 LEDER Paraplyen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA ADDA har eksisteret i snart 20 år, og der har aldrig været flere aktiviteter end nu. For nyligt

Læs mere

Snæblen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet

Snæblen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 24 November 2012 LEDER Snæblen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet Er snæbelen vigtig for mig? Nej, ikke umiddelbart, men den

Læs mere

Spildt tid er ikke tidsspilde ISSN 1904-7126

Spildt tid er ikke tidsspilde ISSN 1904-7126 ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 28 November 2014 Spildt tid er ikke tidsspilde Af Søren Thorndal Jørgensen, bestyrelsesformand i ADDA ADDA har mange gode og lange samarbejder med vores partnere i syd.

Læs mere

Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar

Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar NEWS & VIEWS Nr. 23 April 2012 LEDER Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på København Universitet Budgetstøtte

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd

Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd NEWS & VIEWS Nr. 18 November 2009 LEDER Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd af Søren Thorndal Jørgensen, formand ADDA og Ph-D studerende, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

At give uden at dømme - at modtage uden at miste

At give uden at dømme - at modtage uden at miste NEWS & VIEWS Nr. 20 December 2010 LEDER At give uden at dømme - at modtage uden at miste Af Søren Thorndal Jørgensen ADDA formand og PhD studerende, KU-LIFE De fleste mennesker kender til den ydmygende

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn Side 2 Kære læser, Vi er tilbage igen i år med anden udgave af VBVO Review, hvor du kan læse om vores projekter fra

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus

Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Fondens navn er Fonden Mediehus Århus. Stk. 2. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Stk. 3. Århus Kommune er tilsynsmyndighed

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL SVENDBORG JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2012 inviterer til en OPLEVELSESRIG WORKSHOP MED PERSONLIG UDVIKLING Vil du på 60 sekunder kunne fortælle om dine absolutte styrker, svagheder, binde områder og udviklingsområder?

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab. Tid: 3. marts kl. 19-21.30 Sted: Spillestedet Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg. Der var mødt ca. 25 medlemmer op. Aftenens dagsorden

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school Årsberetning for Skoleliv i Nepal 2013 INDLEDNING: I 2013 steg aktivitetsniveauet i Skoleliv i Nepal (SIN) drastisk. Den øgede medlemsbase og styrkelse af bestyrelsen, som startede i 2012, satte en kædereaktion

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere