Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen."

Transkript

1 Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Jeppe Kristen Toft 1.2 Titel Direktør 1.3 Arbejdsplads/ firma/ institution Livslinien 1.4 Nævn/ råd Arbejdsgruppe vedr. Danmarks deltagelse i EUprojektet WP4 2.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, jf. forvaltningslovens 2, stk.1, eller hvis du på anden vis bistår Sundhedsstyrelsen med rådgivning, undervisning m.m. Hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder, skal du både besvare spørgsmålene i afsnit 2 og Jeg ejer aktier, anparter, andele Hvis ja, hvilke: 2.2 Jeg sidder i bestyrelsen, direktionen 2.3 Jeg har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere 2.4 Jeg har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.5 Jeg har patent på et eller flere patenter indenfor områder, der er underlagt sundhedsstyrelsens myndighed. 2.6 Min ægtefælle, sambo eller andre i min husstand eller i min nærmeste familie er ansat i en virksomhed, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.7 Er du i øvrigt tilknyttet virksomheder med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde for Sundhedsstyrelsen? Hvis ja, hvilke: Hvis ja, hvilke: Hvis ja, hvilke: Hvis ja, hvilke: Hvis ja, hvilke: Hvis ja, hvilke: 1 Vær opmærksom på, at visse nævn og råd, såsom Lægemiddelnævnet, Medicintilskudsnævnets og Rådet for Lægemiddelovervågning har egne habilitetserklæringer, der indgår som bilag til de pågældende nævns forretningsordener.

2 2.8 Modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra Sundhedsstyrelsens tilsyn? 2.9 Foreligger der i øvrigt omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed? Hvis ja, hvilke: Hvis ja, hvilke: 3.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder. (Husk også at besvare spørgsmålene i afsnit 2.) 3.1 Har du mod betaling udført opgaver for lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder eller andre virksomheder på sundhedsområdet inden for de sidste 5 år? 3.2 Foreligger der omstændigheder, der er særligt egnede til at vække tvivl om din upartiskhed i forbindelse med den eller de inspektioner, du skal bistå Sundhedsstyrelsen med? Du skal fx udtrykkeligt oplyse, hvis du tidligere har udført opgaver for en virksomhed, du skal inspicere, selv om det fremgår af din referenceliste. Hvis ja, hvilke virksomheder: (Vedlæg evt. referenceliste e.l. med beskrivelse af opgaverne) Hvis ja, hvilke virksomheder: 4.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen i forbindelse med indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretligt dispositioner, jf. forvaltningslovens 2, stk Har du personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan blive Hvis ja, beskriv interessenterne og virksomhederne: kontraktpart eller på anden måde indgå i et privatretligt forhold til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den opgave, hvori du bistår Sundhedsstyrelsen? Efter min bedste overbevisning har jeg ingen yderligere uvedkommende interesser, som kan påvirke min objektive rådgivning af Sundhedsstyrelsen. Hvis mine forhold ændrer sig efter udfærdigelsen af denne erklæring, meddeler jeg det ugrundet ophold til Sundhedsstyrelsen. 5.0 Underskrift m.m. 5.1 Sted København 5.2 Dato Underskrift Jeppe Kristen Toft

3 Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Lilian Zøllner 1.2 Titel Centerleder, Ph.D. 1.3 Arbejdsplads/ firma/ institution Center for Selvmordsforskning 1.4 Nævn/ råd Klik her for at angive tekst. 2.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, jf. forvaltningslovens 2, stk.1, eller hvis du på anden vis bistår Sundhedsstyrelsen med rådgivning, undervisning m.m. Hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder, skal du både besvare spørgsmålene i afsnit 2 og Jeg ejer aktier, anparter, andele Hvis ja, hvilke:klik her for at angive tekst. 2.2 Jeg sidder i bestyrelsen, direktionen 2.3 Jeg har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere 2.4 Jeg har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.5 Jeg har patent på et eller flere patenter indenfor områder, der er underlagt sundhedsstyrelsens myndighed. 2.6 Min ægtefælle, sambo eller andre i min husstand eller i min nærmeste familie er ansat i en virksomhed, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.7 Er du i øvrigt tilknyttet virksomheder med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde for Sundhedsstyrelsen? 1 Vær opmærksom på, at visse nævn og råd, såsom Lægemiddelnævnet, Medicintilskudsnævnets og Rådet for Lægemiddelovervågning har egne habilitetserklæringer, der indgår som bilag til de pågældende nævns forretningsordener.

4 2.8 Modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra Sundhedsstyrelsens tilsyn? 2.9 Foreligger der i øvrigt omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed? 3.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder. (Husk også at besvare spørgsmålene i afsnit 2.) 3.1 Har du mod betaling udført opgaver for lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder eller andre virksomheder på sundhedsområdet inden for de sidste 5 år? 3.2 Foreligger der omstændigheder, der er særligt egnede til at vække tvivl om din upartiskhed i forbindelse med den eller de inspektioner, du skal bistå Sundhedsstyrelsen med? Du skal fx udtrykkeligt oplyse, hvis du tidligere har udført opgaver for en virksomhed, du skal inspicere, selv om det fremgår af din referenceliste. Hvis ja, hvilke virksomheder: (Vedlæg evt. referenceliste e.l. med beskrivelse af opgaverne) Klik her for at angive tekst. Hvis ja, hvilke virksomheder: Klik her for at angive tekst. 4.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen i forbindelse med indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretligt dispositioner, jf. forvaltningslovens 2, stk Har du personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan blive Hvis ja, beskriv interessenterne og virksomhederne: Klik her for at angive tekst. kontraktpart eller på anden måde indgå i et privatretligt forhold til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den opgave, hvori du bistår Sundhedsstyrelsen? Efter min bedste overbevisning har jeg ingen yderligere uvedkommende interesser, som kan påvirke min objektive rådgivning af Sundhedsstyrelsen. Hvis mine forhold ændrer sig efter udfærdigelsen af denne erklæring, meddeler jeg det ugrundet ophold til Sundhedsstyrelsen. 5.0 Underskrift m.m. 5.1 Sted Odense 5.2 Dato Underskrift Lilian Zøllner

5 Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Merete Nordentoft 1.2 Titel Professor, overlæge 1.3 Arbejdsplads/ firma/ institution Psykiatrisk Center København 1.4 Nævn/ råd Vidensråd for Forebyggelse 2.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, jf. forvaltningslovens 2, stk.1, eller hvis du på anden vis bistår Sundhedsstyrelsen med rådgivning, undervisning m.m. Hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder, skal du både besvare spørgsmålene i afsnit 2 og Jeg ejer aktier, anparter, andele Hvis ja, hvilke:klik her for at angive tekst. 2.2 Jeg sidder i bestyrelsen, direktionen 2.3 Jeg har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere 2.4 Jeg har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.5 Jeg har patent på et eller flere patenter indenfor områder, der er underlagt sundhedsstyrelsens myndighed. 2.6 Min ægtefælle, sambo eller andre i min husstand eller i min nærmeste familie er ansat i en virksomhed, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.7 Er du i øvrigt tilknyttet virksomheder med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde for Sundhedsstyrelsen? Ja Ja Hvis ja, hvilke: Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri Hvis ja, hvilke: Min mand arbejder på Seruminstituttet 1 Vær opmærksom på, at visse nævn og råd, såsom Lægemiddelnævnet, Medicintilskudsnævnets og Rådet for Lægemiddelovervågning har egne habilitetserklæringer, der indgår som bilag til de pågældende nævns forretningsordener.

6 2.8 Modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra Sundhedsstyrelsens tilsyn? 2.9 Foreligger der i øvrigt omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed? nje 3.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder. (Husk også at besvare spørgsmålene i afsnit 2.) 3.1 Har du mod betaling udført opgaver for lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder eller andre virksomheder på sundhedsområdet inden for de sidste 5 år? 3.2 Foreligger der omstændigheder, der er særligt egnede til at vække tvivl om din upartiskhed i forbindelse med den eller de inspektioner, du skal bistå Sundhedsstyrelsen med? Du skal fx udtrykkeligt oplyse, hvis du tidligere har udført opgaver for en virksomhed, du skal inspicere, selv om det fremgår af din referenceliste. Hvis ja, hvilke virksomheder: (Vedlæg evt. referenceliste e.l. med beskrivelse af opgaverne) Klik her for at angive tekst. Hvis ja, hvilke virksomheder: Klik her for at angive tekst. 4.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen i forbindelse med indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretligt dispositioner, jf. forvaltningslovens 2, stk Har du personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan blive Hvis ja, beskriv interessenterne og virksomhederne: Klik her for at angive tekst. kontraktpart eller på anden måde indgå i et privatretligt forhold til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den opgave, hvori du bistår Sundhedsstyrelsen? Efter min bedste overbevisning har jeg ingen yderligere uvedkommende interesser, som kan påvirke min objektive rådgivning af Sundhedsstyrelsen. Hvis mine forhold ændrer sig efter udfærdigelsen af denne erklæring, meddeler jeg det ugrundet ophold til Sundhedsstyrelsen. 5.0 Underskrift m.m. 5.1 Sted København 5.2 Dato Underskrift Merete Nordentoft

7 Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. OBS: Blanket skal udfyldes elektronisk for at undgå signaturkopiering 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Lars Vedel Kessing 1.2 Titel Professor, overlæge, dr.med. 1.3 Arbejdsplads/ firma/ institution Psykiatrisk Center København, afd. O, Rigshospitalet 1.4 Nævn/ råd Nationale Kliniske Retningslinjer for Farmakologisk behandling af Bipolar lidelse. 2.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, jf. forvaltningslovens 2, stk.1, eller hvis du på anden vis bistår Sundhedsstyrelsen med undervisning, rådgivning m.m. Hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder, skal du både besvare spørgsmålene i afsnit 2 og Jeg ejer aktier, anparter, andele Hvis ja, hvilke:klik her for at angive tekst. 2.2 Jeg sidder i bestyrelsen, direktionen 2.3 Jeg har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere 2.4 Jeg har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.5 Jeg har patent på et eller flere patenter indenfor områder, der er underlagt sundhedsstyrelsens myndighed. 2.6 Min ægtefælle, sambo eller andre i min husstand eller i min nærmeste familie er ansat i en virksomhed, der er undergivet Ja Hvis ja, hvilke: Enkeltstående foredrag i regi af Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Lundbeck, AstraZeneca, Pfizer, Servier, Janssen-Cilag, samt deltagelse i Lundbeck international Thinc Task Force vedr. kognition ved depresssion og i Lundbeck International Neuroscience Foundation (begge aktuelt afsluttet). Aktuelt: enkeltstående foredrag i regi af Lundbeck og AstraZeneca. Deltager ikke i advisory boards eller lignende. 1

8 2.7 Er du i øvrigt tilknyttet virksomheder med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde for Sundhedsstyrelsen? 2.8 Modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra Sundhedsstyrelsens tilsyn? 2.9 Foreligger der i øvrigt omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed? 3.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder. (Husk også at besvare spørgsmålene i afsnit 2.) 3.1 Har du mod betaling udført opgaver for lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder eller andre virksomheder på sundhedsområdet inden for de sidste 5 år? 3.2 Foreligger der omstændigheder, der er særligt egnede til at vække tvivl om din upartiskhed i forbindelse med den eller de inspektioner, du skal bistå Sundhedsstyrelsen med? Du skal fx udtrykkeligt oplyse, hvis du tidligere har udført opgaver for en virksomhed, du skal inspicere, selv om det fremgår af din referenceliste. Tast her for at angive Ja eller Tast her for at angive Ja eller Hvis ja, hvilke virksomheder: Klik her for at angive tekst. Hvis ja, hvilke virksomheder: Klik her for at angive tekst. 4.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen i forbindelse med indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretligt dispositioner, jf. forvaltningslovens 2, stk Har du personlige eller økonomiske interesser i Hvis ja, beskriv interessenterne og virksomhederne: Klik her for at angive virksomheder, som kan blive Tast her for tekst. kontraktpart eller på anden måde at angive Ja indgå i et privatretligt forhold til Sundhedsstyrelsen i forbindelse eller med den opgave, hvori du bistår Sundhedsstyrelsen? Efter min bedste overbevisning har jeg ingen yderligere uvedkommende interesser, som kan påvirke min objektive rådgivning af Sundhedsstyrelsen. Hvis mine forhold ændrer sig efter udfærdigelsen af denne erklæring, meddeler jeg det uden ugrundet ophold til Sundhedsstyrelsen. 5.0 Underskrift m.m. 5.1 Sted Psykiatrisk Center København, afd. O, Rigshospitalet 2

9 5.2 Dato Underskrift OBS: Elektronisk underskrift: Lars Vedel Kessing 3

10 Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Anne frank lindhardt 1.2 Titel Speciallæge i psykiatri 1.3 Arbejdsplads/ firma/ institution psykiatrifonden 1.4 Nævn/ råd WP Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, jf. forvaltningslovens 2, stk.1, eller hvis du på anden vis bistår Sundhedsstyrelsen med rådgivning, undervisning m.m. Hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder, skal du både besvare spørgsmålene i afsnit 2 og Jeg ejer aktier, anparter, andele Hvis ja, hvilke: 2.2 Jeg sidder i bestyrelsen, direktionen 2.3 Jeg har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere 2.4 Jeg har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.5 Jeg har patent på et eller flere patenter indenfor områder, der er underlagt sundhedsstyrelsens myndighed. 2.6 Min ægtefælle, sambo eller andre i min husstand eller i min nærmeste familie er ansat i en virksomhed, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.7 Er du i øvrigt tilknyttet virksomheder med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde for Sundhedsstyrelsen? Hvis ja, hvilke: Hvis ja, hvilke: jeg har været ansat som sagkyndig rådgiver i SST frem til 2010 Hvis ja, hvilke: kun fra SST se ovenfor Hvis ja, hvilke: Hvis ja, hvilke: Hvis ja, hvilke: 1 Vær opmærksom på, at visse nævn og råd, såsom Lægemiddelnævnet, Medicintilskudsnævnets og Rådet for Lægemiddelovervågning har egne habilitetserklæringer, der indgår som bilag til de pågældende nævns forretningsordener.

11 2.8 Modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra Sundhedsstyrelsens tilsyn? 2.9 Foreligger der i øvrigt omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed? Hvis ja, hvilke: Hvis ja, hvilke: 3.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder. (Husk også at besvare spørgsmålene i afsnit 2.) 3.1 Har du mod betaling udført opgaver for lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder eller andre virksomheder på sundhedsområdet inden for de sidste 5 år? 3.2 Foreligger der omstændigheder, der er særligt egnede til at vække tvivl om din upartiskhed i forbindelse med den eller de inspektioner, du skal bistå Sundhedsstyrelsen med? Du skal fx udtrykkeligt oplyse, hvis du tidligere har udført opgaver for en virksomhed, du skal inspicere, selv om det fremgår af din referenceliste. Hvis ja, hvilke virksomheder: (Vedlæg evt. referenceliste e.l. med beskrivelse af opgaverne) Hvis ja, hvilke virksomheder ja 4.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen i forbindelse med indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretligt dispositioner, jf. forvaltningslovens 2, stk Har du personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan blive Hvis ja, beskriv interessenterne og virksomhederne: ja kontraktpart eller på anden måde indgå i et privatretligt forhold til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den opgave, hvori du bistår Sundhedsstyrelsen? Efter min bedste overbevisning har jeg ingen yderligere uvedkommende interesser, som kan påvirke min objektive rådgivning af Sundhedsstyrelsen. Hvis mine forhold ændrer sig efter udfærdigelsen af denne erklæring, meddeler jeg det ugrundet ophold til Sundhedsstyrelsen. 5.0 Underskrift m.m. 5.1 Sted københavn 5.2 Dato Underskrift Anne Lindhardt

12 Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Kasper Tingkær 1.2 Titel Sekretariatsleder 1.3 Arbejdsplads/ firma/ institution DepressionsForeningen 1.4 Nævn/ råd Arbedsgruppe vedr. EU-projektet WP4 2.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, jf. forvaltningslovens 2, stk.1, eller hvis du på anden vis bistår Sundhedsstyrelsen med rådgivning, undervisning m.m. Hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder, skal du både besvare spørgsmålene i afsnit 2 og Jeg ejer aktier, anparter, andele Hvis ja, hvilke:klik her for at angive tekst. 2.2 Jeg sidder i bestyrelsen, direktionen 2.3 Jeg har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere 2.4 Jeg har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.5 Jeg har patent på et eller flere patenter indenfor områder, der er underlagt sundhedsstyrelsens myndighed. 2.6 Min ægtefælle, sambo eller andre i min husstand eller i min nærmeste familie er ansat i en virksomhed, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.7 Er du i øvrigt tilknyttet virksomheder med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde for Sundhedsstyrelsen? 1 Vær opmærksom på, at visse nævn og råd, såsom Lægemiddelnævnet, Medicintilskudsnævnets og Rådet for Lægemiddelovervågning har egne habilitetserklæringer, der indgår som bilag til de pågældende nævns forretningsordener.

13 2.8 Modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra Sundhedsstyrelsens tilsyn? 2.9 Foreligger der i øvrigt omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed? Ja Hvis ja, hvilke: DepressionsForeningen har modtaget støtte til tre forskellige projekter (socialrådgiverlinje, højskolekursus, selvhjælpsapp fra hhv Lundbeck og Lilly 3.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder. (Husk også at besvare spørgsmålene i afsnit 2.) 3.1 Har du mod betaling udført opgaver for lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder eller andre virksomheder på sundhedsområdet inden for de sidste 5 år? 3.2 Foreligger der omstændigheder, der er særligt egnede til at vække tvivl om din upartiskhed i forbindelse med den eller de inspektioner, du skal bistå Sundhedsstyrelsen med? Du skal fx udtrykkeligt oplyse, hvis du tidligere har udført opgaver for en virksomhed, du skal inspicere, selv om det fremgår af din referenceliste. Tast her for at angive Ja eller Tast her for at angive Ja eller Hvis ja, hvilke virksomheder: (Vedlæg evt. referenceliste e.l. med beskrivelse af opgaverne) Klik her for at angive tekst. Hvis ja, hvilke virksomheder: Klik her for at angive tekst. 4.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen i forbindelse med indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretligt dispositioner, jf. forvaltningslovens 2, stk Har du personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan blive Hvis ja, beskriv interessenterne og virksomhederne: Klik her for at angive tekst. kontraktpart eller på anden måde indgå i et privatretligt forhold til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den opgave, hvori du bistår Sundhedsstyrelsen? Efter min bedste overbevisning har jeg ingen yderligere uvedkommende interesser, som kan påvirke min objektive rådgivning af Sundhedsstyrelsen. Hvis mine forhold ændrer sig efter udfærdigelsen af denne erklæring, meddeler jeg det ugrundet ophold til Sundhedsstyrelsen. 5.0 Underskrift m.m. 5.1 Sted Valby 5.2 Dato Underskrift Kasper Tingkær

14 Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Kim Juul Larsen 1.2 Titel Centeransvarlig/Psykolog 1.3 Arbejdsplads/ firma/ institution Center for selvmordsforebyggelse, Børne- og ungdomspsykiatri Odense, Psykiatrien Region Syddanmark 1.4 Nævn/ råd Arbejdsgruppen, EU-projektet WP4: Taking evidence based action against depression and suicide prevention 2.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, jf. forvaltningslovens 2, stk.1, eller hvis du på anden vis bistår Sundhedsstyrelsen med rådgivning, undervisning m.m. Hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder, skal du både besvare spørgsmålene i afsnit 2 og Jeg ejer aktier, anparter, andele Hvis ja, hvilke:klik her for at angive tekst. 2.2 Jeg sidder i bestyrelsen, direktionen 2.3 Jeg har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere 2.4 Jeg har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.5 Jeg har patent på et eller flere patenter indenfor områder, der er underlagt sundhedsstyrelsens myndighed. 2.6 Min ægtefælle, sambo eller andre i min husstand eller i min nærmeste familie er ansat i en virksomhed, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.7 Er du i øvrigt tilknyttet virksomheder med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der ja ja Hvis ja, hvilke: Center for Selvmordsforebyggelse, Børne- og ungdomspsykiatri Odense, Psykiatrien Region Syddanmark Hvis ja, hvilke: Satspuljeprojekter under Psykiatrien Region Syddanmark 1 Vær opmærksom på, at visse nævn og råd, såsom Lægemiddelnævnet, Medicintilskudsnævnets og Rådet for Lægemiddelovervågning har egne habilitetserklæringer, der indgår som bilag til de pågældende nævns forretningsordener.

15 kan have indflydelse på dit arbejde for Sundhedsstyrelsen? 2.8 Modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra Sundhedsstyrelsens tilsyn? 2.9 Foreligger der i øvrigt omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed? 3.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder. (Husk også at besvare spørgsmålene i afsnit 2.) 3.1 Har du mod betaling udført opgaver for lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder eller andre virksomheder på sundhedsområdet inden for de sidste 5 år? 3.2 Foreligger der omstændigheder, der er særligt egnede til at vække tvivl om din upartiskhed i forbindelse med den eller de inspektioner, du skal bistå Sundhedsstyrelsen med? Du skal fx udtrykkeligt oplyse, hvis du tidligere har udført opgaver for en virksomhed, du skal inspicere, selv om det fremgår af din referenceliste. Tast her for at angive Ja eller Tast her for at angive Ja eller Hvis ja, hvilke virksomheder: (Vedlæg evt. referenceliste e.l. med beskrivelse af opgaverne) Klik her for at angive tekst. Hvis ja, hvilke virksomheder: Klik her for at angive tekst. 4.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen i forbindelse med indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretligt dispositioner, jf. forvaltningslovens 2, stk Har du personlige eller økonomiske interesser i Hvis ja, beskriv interessenterne og virksomhederne: Klik her for at angive virksomheder, som kan blive Tast her for tekst. kontraktpart eller på anden måde at angive Ja indgå i et privatretligt forhold til Sundhedsstyrelsen i forbindelse eller med den opgave, hvori du bistår Sundhedsstyrelsen? Efter min bedste overbevisning har jeg ingen yderligere uvedkommende interesser, som kan påvirke min objektive rådgivning af Sundhedsstyrelsen. Hvis mine forhold ændrer sig efter udfærdigelsen af denne erklæring, meddeler jeg det ugrundet ophold til Sundhedsstyrelsen. 5.0 Underskrift m.m. 5.1 Sted Odense 5.2 Dato Underskrift Kim Juul Larsen

16 Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Claus Havregaard Sørensen 1.2 Titel Overlæge 1.3 Arbejdsplads/ firma/ institution Psykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital 1.4 Nævn/ råd EU-projekt WP4. Taking evidence based action depression 2.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, jf. forvaltningslovens 2, stk.1, eller hvis du på anden vis bistår Sundhedsstyrelsen med rådgivning, undervisning m.m. Hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder, skal du både besvare spørgsmålene i afsnit 2 og Jeg ejer aktier, anparter, andele Hvis ja, hvilke:klik her for at angive tekst. 2.2 Jeg sidder i bestyrelsen, direktionen 2.3 Jeg har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere 2.4 Jeg har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.5 Jeg har patent på et eller flere patenter indenfor områder, der er underlagt sundhedsstyrelsens myndighed. 2.6 Min ægtefælle, sambo eller andre i min husstand eller i min nærmeste familie er ansat i en virksomhed, der er undergivet Sundheds- Ja Tast her for at angive Ja eller Hvis ja, hvilke: Overlæge ved psykiatrisk afdeling, Odense Universitshospital gennem de sidste 5 år. Ansat siden 2012 som lægekonsulent ved Sirculus mhp speciallægeundersøgelser. Hvis ja, hvilke: Undervisning af læger og plejepersonale omkring affektive lidelser. Har udført dette for Eli Lilly, BMS, AstraZeneca, Pfizer, Lundbeck, Servier. Medlem af advisory boards omkring bipolar lidelse og unipolar depression for BMS, Eli Lilly, Janssen-Cilag, Schering-Plough. Disse advisory boards er enten nedlagt eller aldrig kommet i gang grundet opkøb af firma eller manglende godkendelse af firmaets produkt til behandling af lidelse. Har pr. 1. oktober 2013 ingen tilknytning til noget advisory board 1 Vær opmærksom på, at visse nævn og råd, såsom Lægemiddelnævnet, Medicintilskudsnævnets og Rådet for Lægemiddelovervågning har egne habilitetserklæringer, der indgår som bilag til de pågældende nævns forretningsordener.

17 styrelsens 2.7 Er du i øvrigt tilknyttet virksomheder med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde for Sundhedsstyrelsen? 2.8 Modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra Sundhedsstyrelsens tilsyn? 2.9 Foreligger der i øvrigt omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed? 3.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder. (Husk også at besvare spørgsmålene i afsnit 2.) 3.1 Har du mod betaling udført opgaver for lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder eller andre virksomheder på sundhedsområdet inden for de sidste 5 år? 3.2 Foreligger der omstændigheder, der er særligt egnede til at vække tvivl om din upartiskhed i forbindelse med den eller de inspektioner, du skal bistå Sundhedsstyrelsen med? Du skal fx udtrykkeligt oplyse, hvis du tidligere har udført opgaver for en virksomhed, du skal inspicere, selv om det fremgår af din referenceliste. Hvis ja, hvilke virksomheder: (Vedlæg evt. referenceliste e.l. med beskrivelse af opgaverne) Klik her for at angive tekst. Hvis ja, hvilke virksomheder: Klik her for at angive tekst. 4.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen i forbindelse med indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretligt dispositioner, jf. forvaltningslovens 2, stk Har du personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan blive Hvis ja, beskriv interessenterne og virksomhederne: Klik her for at angive tekst. kontraktpart eller på anden måde indgå i et privatretligt forhold til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den opgave, hvori du bistår Sundhedsstyrelsen? Efter min bedste overbevisning har jeg ingen yderligere uvedkommende interesser, som kan påvirke min objektive rådgivning af Sundhedsstyrelsen. Hvis mine forhold ændrer sig efter udfærdigelsen af denne erklæring, meddeler jeg det ugrundet ophold til Sundhedsstyrelsen. 5.0 Underskrift m.m. 5.1 Sted Odense 5.2 Dato

18 5.3 Underskrift Claus H. Sørensen

19 Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Nicole Kristjansen Rosenberg 1.2 Titel Chefpsykolog, adj. professor 1.3 Arbejdsplads/ firma/ institution Aarhus universitetshospital, Risskov 1.4 Nævn/ råd EU-projektet WP4: Taking evidence based action against depression, including actions to prevent suicide 2.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, jf. forvaltningslovens 2, stk.1, eller hvis du på anden vis bistår Sundhedsstyrelsen med rådgivning, undervisning m.m. Hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder, skal du både besvare spørgsmålene i afsnit 2 og Jeg ejer aktier, anparter, andele Hvis ja, hvilke:klik her for at angive tekst. 2.2 Jeg sidder i bestyrelsen, direktionen 2.3 Jeg har inden for de sidste 5 år været ansat i en eller flere 2.4 Jeg har inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en eller flere virksomheder, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.5 Jeg har patent på et eller flere patenter indenfor områder, der er underlagt sundhedsstyrelsens myndighed. 2.6 Min ægtefælle, sambo eller andre i min husstand eller i min nærmeste familie er ansat i en virksomhed, der er undergivet Sundhedsstyrelsens 2.7 Er du i øvrigt tilknyttet virksomheder med tilknytning til sundhedsområdet på en måde, der kan have indflydelse på dit arbejde for Sundhedsstyrelsen? Ja Ja Ja Hvis ja, hvilke: Aarhus Universitetshospital, Risskov Hvis ja, hvilke: Flere sygehuse i Dk. Undervisning i kognitiv adfærdsterapi, angstbehandling, supervision Hvis ja, hvilke: aarhus universitetshospital, Risskov 1 Vær opmærksom på, at visse nævn og råd, såsom Lægemiddelnævnet, Medicintilskudsnævnets og Rådet for Lægemiddelovervågning har egne habilitetserklæringer, der indgår som bilag til de pågældende nævns forretningsordener.

20 2.8 Modtager din arbejdsplads økonomiske bidrag fra Sundhedsstyrelsens tilsyn? 2.9 Foreligger der i øvrigt omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed? 3.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen med inspektion af virksomheder. (Husk også at besvare spørgsmålene i afsnit 2.) 3.1 Har du mod betaling udført opgaver for lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder eller andre virksomheder på sundhedsområdet inden for de sidste 5 år? ja Hvis ja, hvilke virksomheder: (Vedlæg evt. referenceliste e.l. med beskrivelse af opgaverne) Pfizer: En pamflet om kognitiv adfærdsterapi til alment praktiserende læger, en pamflet om angst til patienter, primært i almen praksis 3.2 Foreligger der omstændigheder, der er særligt egnede til at vække tvivl om din upartiskhed i forbindelse med den eller de inspektioner, du skal bistå Sundhedsstyrelsen med? Du skal fx udtrykkeligt oplyse, hvis du tidligere har udført opgaver for en virksomhed, du skal inspicere, selv om det fremgår af din referenceliste. Hvis ja, hvilke virksomheder: Klik her for at angive tekst. 4.0 Disse spørgsmål skal besvares, hvis du bistår Sundhedsstyrelsen i forbindelse med indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretligt dispositioner, jf. forvaltningslovens 2, stk Har du personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan blive Hvis ja, beskriv interessenterne og virksomhederne: Klik her for at angive tekst. kontraktpart eller på anden måde indgå i et privatretligt forhold til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den opgave, hvori du bistår Sundhedsstyrelsen? Efter min bedste overbevisning har jeg ingen yderligere uvedkommende interesser, som kan påvirke min objektive rådgivning af Sundhedsstyrelsen. Hvis mine forhold ændrer sig efter udfærdigelsen af denne erklæring, meddeler jeg det ugrundet ophold til Sundhedsstyrelsen. 5.0 Underskrift m.m. 5.1 Sted Risskov 5.2 Dato Underskrift Nicole K. Rosenberg

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen.

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen.

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. OBS: Blanket skal udfyldes elektronisk for at undgå signaturkopiering 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Anne Rasmussen

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen.

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen.

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. OBS: Blanket skal udfyldes elektronisk for at undgå signaturkopiering 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn Hans Christian

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci Repræsentant Misan Stehouwer Jordemoder Lena Mariann Eriksen Jordemoder Anne-Mette Schroll Jordemoder Christina Rørbye

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for analinkontinens hos voksne

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for analinkontinens hos voksne Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for analinkontinens hos voksne Repræsentant Niels Qvist Læge Marianne Glavind Kristensen Læge Birgitte Bøje Sygeplejerske Peter Torsten

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for ADHD hos voksne

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for ADHD hos voksne Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for ADHD hos voksne Repræsentant Poul Erik Holst Læge Jens Richardt Jepsen Psykolog Christina Mohr Jensen Psykolog Sidse Arnfred Overlæge

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for håndledsnære underarmsbrud

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for håndledsnære underarmsbrud Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for håndledsnære underarmsbrud Repræsentant Nanna Salling Læge Thomas Sandholdt Andreasen Læge Anders Ditlev Foldager Jensen Læge

Læs mere

Arbejdsgruppe vedrørende nationale kliniske retningslinjer for KOL-rehabilitering

Arbejdsgruppe vedrørende nationale kliniske retningslinjer for KOL-rehabilitering Arbejdsgruppe vedrørende nationale kliniske retningslinjer for KOL-rehabilitering Hvem Professor, overlæge Peter Lange Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin Lungemedicinsk Sektion,

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning af generaliserede smerter i bevægeapparatet

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning af generaliserede smerter i bevægeapparatet Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning af generaliserede smerter i bevægeapparatet Repræsentant Karen Lisbeth Faarvang Læge Kirstine Amris Læge Sven Viskum

Læs mere

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid.

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid. NOTAT 3. juni 2013 Fremgangsmåde ved vurdering af habilitet i fagudvalg under RADS Baggrund En høj faglighed er sammen med regler omkring habilitet og uafhængighed en forudsætning for RADS troværdighed.

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Navn: Titel/stilling: Arbejdssted: Organisation du repræsenterer: Daniel Pilsgaard Henriksen Læge, Phd Klinisk farmakologi

Læs mere

Interesseerklæring for medlemmer af guidelinegrupper under DSOG

Interesseerklæring for medlemmer af guidelinegrupper under DSOG Interesseerklæring for medlemmer af guidelinegrupper under DSOG 1.0 Personoplysninger 1.1 Navn 1.2 Arbejdsplads 1.3 Guideline Camilla Skovvang Borg Kvindeafdelingen, Regionshospitalet Viborg Entry teknikker

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Styring af kasketter. Søren Brostrøm Enhedschef, overlæge, ph.d., MPA. LVS årsmøde, 24. januar 2014

Styring af kasketter. Søren Brostrøm Enhedschef, overlæge, ph.d., MPA. LVS årsmøde, 24. januar 2014 Styring af kasketter Søren Brostrøm Enhedschef, overlæge, ph.d., MPA LVS årsmøde, 24. januar 2014 Deklaration Undervisning: Eli Lilly, SCA, Novo Nordisk, LIF, Astellas, Pfizer, MSD Investigator: Eli Lilly,

Læs mere

Interesseerklaerino for medlemmer af guidelinegrupper under DSOG 1.0 Personoplysn i nger 1.1 Navn 1.2 Arbejdsplads 1.3 Guideline VCOS> 2.1 Har klinisk hovedvirke inden for omradet 2.2 Har lavet forskning

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

ODA er et administrativt og politisk samarbejde mellem OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen.

ODA er et administrativt og politisk samarbejde mellem OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 243 Offentligt Faktaark Fællesorganisationen ODA ODA er et administrativt og politisk samarbejde mellem OCD-foreningen, DepressionsForeningen og Angstforeningen.

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Erfaringer med brug af mentorer. v. direktør Trine Lindahl, Sherpa

Erfaringer med brug af mentorer. v. direktør Trine Lindahl, Sherpa Erfaringer med brug af mentorer v. direktør Trine Lindahl, Sherpa Hvad er Inklusion i denne sammenhæng Forretningsudvalget Forretningsudvalget Professor Professor Merete Merete Nordentoft Nordentoft og

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Akutte medicinske tilstande og tværfaglig kursus mhp. sikring af kliniske kompetencer i akutområdet Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Den 24-28.oktober 2011 Overlæge Jan

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov videbech@dadlnet.dk www.videbech.com Søgaard HJ. Psykisk sygelighed hos langtidssygemeldte.

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 26 08 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?... 3

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2013 - AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2013 - AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00-09.45 27-08-2013 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 29-08-2013

Læs mere

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Danske Regioner 25-06-2013 Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Forord Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem regioner samt

Læs mere

Møde i: SFR Psykiatri Dato: 6. maj 2013 Kl.: 13.. 15.00 Sted: 5.03b

Møde i: SFR Psykiatri Dato: 6. maj 2013 Kl.: 13.. 15.00 Sted: 5.03b Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR Psykiatri Dato: 6. maj 2013 Kl.: 13.. 15.00 Sted: 5.03b Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax 45 11 20 07 Mail Jeanet.Kragerup@regionh.dk

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet Hvordan kan man organisere sundhedstjenesten så den bedre kan tilpasses til flygtninges meget sammensatte behov for støtte og vejledning i samarbejde mellem flere specialer. Stine Lundstøm Kamionka Cand.

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed Denne pjece samler de fleste informationer om den anmeldelses- og ansøgningspligt, du er omfattet af som sundhedsperson, når du

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Regionalt seminar om etniske minoriteter

Regionalt seminar om etniske minoriteter Regionalt seminar om etniske minoriteter Tirsdag den 8. september 2009 Direktør, speciallæge Peder Jest Odense Universitetshospital Patientprincippet At vi til enhver tid kan tilbyde vores patienter den

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 12. 19. marts 2016 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 11. 18. marts 2017 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte

Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Baggrund De fleste med psykiske lidelser er i stand til at komme

Læs mere

Behandlingskæder og Selvmordsforebyggelse

Behandlingskæder og Selvmordsforebyggelse Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Behandlingskæder og Selvmordsforebyggelse Uddannelses-, Udviklings- og Forskningsafdelingen (UUF) Ekspertisecentret, Oringe Færgegårdsvej 15 4760 Vordingborg

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Audit for voksne med ADHD

Audit for voksne med ADHD Audit for voksne med ADHD Ligheder og forskelle mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland 2015 Baggrund og formål Det er historisk forholdsvist nyt, at voksne patienter diagnosticeres og behandles

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Resume Titel: Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. Arbejdsgruppe Pia Lentz Henriksen, Udviklingssygeplejerske, Center for Neurorehabilitering Kurhus, Trine

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Erfaringer med brug af mentorer. v. direktør Trine Lindahl, Sherpa

Erfaringer med brug af mentorer. v. direktør Trine Lindahl, Sherpa Erfaringer med brug af mentorer v. direktør Trine Lindahl, Sherpa Hvad er Inklusion i denne sammenhæng Forretningsudvalget Forretningsudvalget Professor Professor Merete Merete Nordentoft Nordentoft og

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

DEPRESSIONSFORENINGENS VEDTÆGTER

DEPRESSIONSFORENINGENS VEDTÆGTER DEPRESSIONSFORENINGENS VEDTÆGTER Det med BLÅ farve er ændringen. Foreningens navn er DepressionsForeningen Foreningens navn er BALANCE Vi skal rumme begge eller flere sygdomskategorier. BALANCE har et

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere