Fællesbladet. Nr. 2 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 2 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked 22"

Transkript

1 Nr. 2 marts 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Flest ønsker, at den nye sø kaldes "Egelundssøen" 3 Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked årgang Fastelavn i Beder og Malling 15 og 30 Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerforening Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup LandsbyLaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening Amatørteatret Spiren Andelsboligforening Majsvænget Askelunden Grundejerforening Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Centerforening Beder Børnecirkus Beder Dagtilbud Beder Fritids- og ungdomsklub Beder-Malling Egnsarkiv Beder NV. Grundejerforening Beder Skolebestyrelse Beder Skole SFO Beder Øst Ejerlav Beder-Malling Idrætsforening Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder- Malling Pensionistforening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligforening Byagerparken, Afdelingsbestyrelse Byagervænget Grundejerforening Børnehaven Ajstrup Gl. Skole Cantabile-koret Chrysilliskoret Det Kreative Værksted Digevænget Grundejerforening Efterskolen for Scenekunst Egelundparken, Afdelingsbestyrelse Erik den Røde FDF Beder-Malling Friluftsgården, Fløjstrup Fritids- og Ungdomsskolen, Aarhus syd Fulden Bakker Grundejerforening Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsforening Fælles Fritid Fælleshaven i Beder Gartnergården Andelsboligforening Grundejerforeningen Amalieparken Grundejerforening Engdalgårdsvej Grundejerforening Mariendal Havbakker Grundejerforeningen Vilhelmsborg Grundejerforeningen Vilhelmsborgvænget Vest Hyttefonden Egehytten Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Jysk Ponyvæddeløbsforening Kirkeager Grundejerforening Kirkebakken 80, Bofælleden Kvindekoret Englevild Lions Club Beder-Malling Lokalcentrene Syd, Eskegården Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsforening Majsvænget Grundejerforening Malling Bios Venner Malling Fritids- og ungdomsklub Malling Menighedsråd Malling Skole Malling Syd Beboerforening Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Malling Østerskov Grundejerforening Mallinghuse Andelsboligforening Menighedsrådet Beder Midgården Morænen Grundejerforening Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligforening Præstelodden Grundejerforening Regnbuen Grundejerforening Seldrup Bakker Ejerlaug Skovlyst Grundejerforening Skovly Grundejerforening Socialdemokratiet, Beder-Malling Sol og Vind Bofællesskab Stenhøjgård Børnehave Malling Stenhøj Beboerforening Svendgård, Legeplads Vejlgårdens Grundejerforening Venstre Århus, sydkredsen Vildrosen Bofællesskab

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf.: John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr april udk. uge 20 nr juni udk. uge 32 nr august udk. uge 39 nr oktober udk. uge 47 Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Kære læsere Indlæg til bladet Stof sendes pr. til eller pr. brev. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret i separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF med en minimum opløsning på 300 dpi (1600 pixels i bredden). Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. Velkommen til endnu et blad, som vi håber når ud til alle i området. Vi har stadig en del problemer med omdelingen af bladet, så skulle du eller din nabo ikke modtage bladet, vil vi opfordre jer til at sætte kryds i kalenderen for, hvornår Fællesbladet kommer. Du kan se udgivelsesugerne her på siden, nederst til venstre. Bladet kommer sammen med Århus Onsdag og Odder Avis. Dukker Fællesbladet ikke op i din postkasse, skal du straks reagere og kontakte forbrugerkontakt, så leverer de bladet få dage senere. Se, hvordan du gør på Nyd foråret! Venlig hilsen redaktionen Artikler Vi foreslår"egelundssøen"... 3 Fællesrådets generalforsamling... 3 Borgmesteren og rådmanden kom forbi...4 Hold rent-dag 22. april... 4 Maleriudstilling på Eskegården... 9 Stort fælles sprogprojekt Prøv at få et feriebarn Tag med Lokalhistorisk forening til Hvidsten Kro Mageskifte i Malling...19 Historisk vandring i Beder Spejdernes loppemarked Kaffe, kage og knallert Chrysillis-Koret inviterer til forårskoncert med Søren Ryge Telefoner, rideudstyr og alt til haven Lions Club uddelte julepakker UHHH-REVY Børn smadrer "kunstprojekt" Faste rubrikker Beder Sogn Kirkenyt Nyt fra biblioteket... 9 Eskegården Kalender Malling Skole Beder Skole Kirke & Sogn - Malling Pastorat Landbetjentens klumme Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet Telefonliste Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Artikler og illustrationer i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet. 2 Nummer 2/2012

3 Vi foreslår "Egelundssøen" Af Jørgen Friis Bak, formand for Fællesrådet Fællesbladets nummer 5 fra 2011 I blev der efterlyst forslag til et navn for den nye regnvandssø i Malling, og i sidste nummer annoncerede vi en afstemning om de foreslåede navne. Resultatet af afstemningen er: Egelundssøen 28 stemmer Egesø 5 stemmer Pytten 4 stemmer Kæret 3 stemmer Big City Lake 0 stemmer Trampesøen 0 stemmer Fællesrådet har derfor foreslået Aarhus kommune, at søen fremover kaldes for Egelundssøen. Vi vil samtidig også gerne opfordre jer alle til at nyde en vandretur på stien rundt om søen - der er grangiveligt dejligt, som man også kan se her på Alli Fabrins billede! Fællesrådets generalforsamling Af Jørgen Friis Bak, formand for Fællesrådet Generalforsamlingen blev afholdt på Malling Kro onsdag d. 14. marts, og på det tidspunkt var det blad, du holder i hånden, trykt og på vej til distributøren. Ja, det skal afleveres til fordeling en uge før, det udkommer! Derfor må vi henvise til hjemmesiden bma.dk eller det kommende nummer af bladet, hvis du vil have oplysninger om, hvad der foregik på generalforsamlingen. Referatet vil blive lagt ud på hjemmesiden i begyndelsen af april. Men der blev bl.a. fortalt om noget af det nedenstående. Hovedpunkter fra året der gik Fællesrådet rundede de 25 år i Det blev markeret ved en jubilæumsreception på selve dagen, d. 20. marts, i Malling Sognegård forud for årets generalforsamling. Fællesbladets nr. 3 var et udvidet jubilæumsnummer, og jubilæet blev også markeret med plantning af træer langs Oddervej d. 9. april. Der var planer om plantning af flere træer i årets løb, men af praktiske årsager er de endnu ikke blevet realiseret. Ved årets grundlovsfest talte rådmand Laura Hay. Og d. 5. oktober blev der afholdt et meget velbesøgt halvårsmøde i Beder Sognegård, hvor en lang række aktuelle emner blev debatteret. Stier og veje fylder fortsat meget i Fællesrådets arbejde. I det forgangne år er der langt om længe blevet sat gang i en VVM-undersøgelse af Bering-Beder vejen. Men finansieringen af denne meget savnede vej er desværre fortsat ikke på plads. Cykelstien fra rundkørslen i Ajstrup til stranden forsvandt fra kommunens stiplan, på trods af at vi havde foretræde for kommunens tekniske udvalg. Og den voldsomme trafik på Oddervej har også været i fokus i årets løb. Endelig har vi arbejdet med en ansøgning om at få etableret en sti langs Kirkebakken fra Beder til Fløjstrup, På det planlægningsmæssige område har Fællesrådet udtalt sig om planstrategien, der blev vedtaget i slutningen af 2011, og vi har ligeledes udtalt os om kommunens langsigtede analyse af infrastrukturen, Trafikplan Fremtiden for Malling Plejehjem var usikker i Der var risiko for en hurtig lukning, men det blev afværget. Forretningsudvalget Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (arb.) (mobil - helst SMS) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Charlotte Houman Egeskellet 67, 8340 Malling com Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Louis Rolander Kirkeager 4, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41, 8330 Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 2/2012

4 Borgmesteren og kulturrådmanden kom forbi Af Jørgen Friis Bak, formand for Fællesrådet 16. februar havde kulturrådmand Marc Perera Christensen D. inviteret til et møde, der blev afholdt i Malling Bio og d. 8. februar havde Socialdemokraterne arrangeret et borgermøde med borgmester Jacob Bundsgaard i Beder Sognegård. Hva' må kulturen? Til mødet med rådmanden var det primært repræsentanter for foreninger, institutioner og organisationer, der var mødt op. Mødet blev holdt i Malling Bio's lille sal et passende sted for et kulturelt møde. Dette fremhævede Marc Perera også og nævnte samtidig den skærv, som Aarhus Kommune havde bidraget med til digitaliseringen af sal 1. Formålet med mødet var, at rådmanden gerne ville debattere kultur- og fritidstilbud i Beder-Malling området og høre noget om de tanker, der var i lokalområdet, i 4 Nummer 2/2012 forhold til kommunens kulturelle aktiviteter. Rådmanden blev præsenteret for ønskerne eller nærmest behovet for et nyt bibliotek ved Egelund, men svarede med at der vil blive opført et nyt bibliotek i Højbjerg lidt længere oppe af bakken end det nuværende. Der hvor Alexandra blomster m.fl. holder til. Manglen på lokaler, eksempelvis til den lokale fritidsskole, Fælles Fritid, blev også taget op, og så fortalte Musik i Malling tilsyneladende til rådmandens overraskelse - om hvor aktivt denne musikskole er, og hvor lave driftsudgifter der faktisk er i denne fine aktivitet. De daglige bilkøer på Oddervej var i fokus, da borgmesteren var på besøg. Hold rent-dag 22. april kl Så er det atter tid til at tænke på forårsrengøring på gader og stræder. Årets Hold rent-dag er søndag d. 22. april. Vi starter med morgenkaffe kl og indsamler affald fra ca. kl Vi mødes i Beder på skolens parkeringsplads og i Malling på Holmskovvej 10. Affaldsindsamlingen afholdes på den dag, hvor Danmarks Naturfredningsforening organiserer indsamling af affald over hele landet. Naturfredningsforeningen fører statistik over, hvor mange tons affald og hvor mange ølog sodavandsdåser der hvert år bliver indsamlet. Rådmanden kom også ind på, at Aarhus jo forsøger at blive Europæisk Kulturhovedstad i I særdeleshed fremhævede han ideen med at kunne søge et mindre beløb til en kulturel aktivitet, som vil blive behandlet hurtigt, så det kan iværksættes med kort varsel. Borgermøde med borgmesteren Borgmester Jacob Bundsgaard brugte det første kvarter på en kort beskrivelse af sine politiske visioner og de aktuelle politiske udfordringer i Aarhus Kommune. På den ene side er kommunen økonmisk set spændt hårdt for, men på den anden side er Aarhus en by med udvikling, hvor han særlig fremhævede uddannelse og jobskabelse som væsentlige aktiviteter. Derefter var ordet frit. En lang række indlæg handlede om trafiksituationen. I særdeleshed var der mange, der gav udtryk for behovet for Bering-Beder vejen, og at der savnes stier her blev især cykelstien fra rundkørslen i Ajstrup til stranden trukket frem. Borgmesteren inviterede også til mere frivilligt arbejde, fx til pleje af de grønne områder, og nævnte ændring af flere veje til private fællesveje som en hjælp til kommunens økonomi. Det forslag var der ikke den store interesse for. Forholdene for de ældre, i form af kritik af besparelser og indskrænkninger, blev også rejst. Forholdene for idrætslivet, især i lyset af en ny by vest for Malling, blev også diskuteret. Og endelig blev de kulturelle aktiviteter, blandt andet dem, der er forbundet med Beder-Malling bibliotek, vendt. Et par praktiske detaljer Dåser og flasker samles ind i poser for sig, fordi dåserne skal tælles, og fordi det er en hjælp til afleveringen. Der vil være trafikveste, handsker og tænger, men tag gerne jeres egne veste, handsker m.m. med. De kan jo godt genbruges. Og fornuftigt fodtøj anbefales. Pas på glasskår, injektionssprøjter og andet skarpt. Lad det ligge hvis I ikke har tykke handsker på. Lad døde dyr og andet organisk affald der kan indeholde bakterier og smitte være. Det bliver alligevel hurtigt nedbrudt. Der ligger meget affald i grøftekanterne. Brug en trafikvest hvis I samler affald langs veje. Lad endelig ikke disse advarsler skræmme dig væk! Din indsats vil hjælpe med til at gøre naturen forårsklar. Det er hyggeligt og der vil også i år være en lille men velvalgt gave til alle affaldsindsamlere. Vel mødt til et par hyggelige timer rundt ad stier og langs veje i vort lokalområde. Se mere om Danmarks Naturfredningsforenings indsamling på Vi er også i år en del af den samlede landsindsamling.

5 april/maj 2012 Påskekollekt Hvad der lægges i kirkebøssen i forbindelse med højmesserne i påskeugen, dvs. fra palmesøndag til anden påskedag, vil i år udelukkende gå til KFUM & KFUK i Danmark. Fredag, 4. maj kl B Mads Damgaard Andersen Hans Hermann Bünemann Jacobsen Peter Hahn Kofoed Alexander Rasmussen Lyberth Rasmus Sommer Simonsen Emil Blandfort Willer Julie Fanøe Gisselmann Michelle Hegelund Jensen Caroline Graversgaard Stidsen Johansen Julie Strand Wille Kristensen Kirsten Nørkjær Larsen Simone Schou Pedersen Anna Victoria Uhre Pless Marie Lykke Sørensen Julie Melchior Thomsen påskens læsninger i BEDEr KirKE palmesøndag D. 1. april Kl Smuk musikalsk optakt til påsken med toner af bl.a. Bach, marcello, Saint-Saëns og Fauré vekslende med påskens læsninger og salmesang. anker Sigfusson på cello og michael Østergaard på orgel og klaver. Alle er efterfølgende velkomne i sognegården. Konfirmander 2012 lørdag, 5. maj kl C Victor Kjær Eskildsen Christian William Hansen Lasse Thorup Hansen Kristian Stig Henriksen Jakob Hvid Johan Troldborg Isager Frederik Bach Juulsen Kasper Friis Kristensen Matias Grunnet Kristensen Ebbe Normann Kristiansen Rolf Hoffmann Kyed Gustav Jakob Bækgaard Langberg Frank Østergaard Sørensen Gustav Toft Cecilie Elisabeth Andersen Laura Lindengren Andersen Amalie Marie Hjerrild Agnete Lillelund Nielsen Agnes Lyngsø Rea Maria Salomonsen Malene Sarto Anne Ellegaard Simonsen Ida Østergaard Stegmüller Amalie Skovsted Tiedemann Søndag, 6. maj D Frederik Vig Benfeldt Simon Lykke Ekkelund Christensen Anders Lund Falsig Jonas Haller Hansen Marcus Wølk Hejgaard Holger Troldborg Isager Nikolaj Holm Kristensen Lucas Nørum Lund Nilas Molberg Sebastian Tonnesen Schubert Emil Christian Thomsen Frederik Grand Thybo Signe Bundgaard Kathrine Jacobsen Julie Mønsted Jensen Kirstine Marie Johnsen Ann Sofie Kjær Freja Just Mikkelsen Signe Olsen Heidi Stahl Pedersen Kamilla Dimke Resting-Jeppesen Nummer 2/2012

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl Mariæ bebudelses dag Emmy Haahr Jensen Luk 1,46-55 Søndag , kl Palmesøndag Brian Ravn Pedersen Mark 14,3-9/Joh 12,1-16 Søndag , kl Påskens læsninger Torsdag , kl Skærtorsdag Emmy Haahr Jensen Joh 13,1-15 Fredag , kl Langfredag Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Liturgisk gudstjeneste Søndag , kl Påskedag Brian Ravn Pedersen Matt 28,1-8 Mandag , kl Anden påskedag Emmy Haahr Jensen Joh 20,1-18 Søndag , kl s. e. påske Emmy Haahr Jensen Joh 21,15-19 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. påske Brian Ravn Pedersen Joh 10,22-30 Søndag , kl s. e. påske Brian Ravn Pedersen Joh 14,1-11 Fredag , kl Konfirmation 7. B Brian Ravn Pedersen Lørdag , kl Konfirmation 7. C Emmy Haahr Jensen Søndag , kl Konfirmation 7. D Brian Ravn Pedersen Søndag , kl s. e. påske Emmy Haahr Jensen Joh 17,1-11 Kirkefrokost Torsdag , kl Kristi himmelfarts dag Brian Ravn Pedersen Luk 24,46-53 Torsdag , kl Kristi himmelfarts dag Aftensang Emmy Haahr Jensen Søndag , kl s. e. påske Brian Ravn Pedersen Joh 17,20-26 Eskegården 3/4 og 1/5 kl afslutning for forårets minikonfirmander fra 3. a og B søndag den 15. april Kl. 8.30: Vi mødes i sognegården til morgenkaffe/te/juice og rundstykker. Her vil minikonfirmanderne få overrakt en gave fra kirken til minde om forårets oplevelser i kirke og sognegård. Kl. 9.30: Vi samles i kirken til gudstjeneste. Det er den almindelige søndagsgudstjeneste med dåb og nadver, dog tilrettelagt sådan, at der tages hensyn til at der er mange børn til stede. Sammen med medlemmer af børnekoret under ledelse af Winni Kilsgaard vil minikonfirmanderne synge for os. Søskende og bedsteforældre er meget velkomne til at være med både i sognegården og i kirken. Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Derefter drikkes der kaffe til det medbragte brød, og senere gælder det forslag fra salen. Søndag d. 25. marts: Solveig og Ole: Før efteråret mandagstræf Den første mandag i måneden kl Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før på tlf mellem kl og Vi drikker kaffe til medbragt brød. mandag d. 2. april: anders Errboe: Færøerne en del af norden. Fra mit første gæstespil på Færøerne i 1974, har jeg besøgt landet over 100 Tidligere minikonfirmander hygger sig med film i sognegården Gudstjenesten er for alle børn/ familier, unge og gamle i Beder sogn, og altså ikke kun for minikonfirmanderne og deres familier. SorG- og livsmodsgruppe i VorES lokalområde Har du mistet én af dine nære? Sorg- og livsmodsgruppe for efterladte nu også i Beder, malling og ajstrup Det kan være svært at finde mennesker i egen omgangskreds, som kan rumme og forstå den sorg, som tabet af en nærstående elsket indebærer. Mange kæmper derfor med sorgen alene - og meget længe. Det kan hjælpe at mødes med andre, der er i en tilsvarende situation. Det er der nu mulighed for i en lokal sorg- og livsmodsgruppe under Folkekirkesamvirket i Århus. Gruppen ledes af erfarne frivillige, der har kvalificeret sig til opgaven. Gruppen er åben for alle, og det er gratis at deltage. Gruppen mødes på tirsdage i lige uger fra kl i malling sognegård. Henvendelse med henblik på at deltage i gruppen kan rettes til sognepræst Emmy Haahr Jensen. Tlf , Eller man kan henvende sig direkte til Folkekirkesamvirkets sekretariat. Folkekirkesamvirket i Århus Klostergade 37, 8000 Århus C. Tlf: BABY-SANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til: Musikpædagog og organist: Lisbeth Gråkjær: gange. Betaget af kunsten, kulturen, humoren, naturen og ikke mindst det gamle nordiske gæstevenskab giver anledning til at genoplive magiske dage i Nordatlanten. Nummer 2/2012

7 Kristi himmelfarts dag Kristi himmelfartsdag fejres torsdag den 17. maj i Beder kirke og sognegård. Kirken vil være smukt pyntet af Helen Lyngaa. Kl : Gudstjeneste Kl : Fernisering af kunstudstillingen i sognegården, hvor de tre kunstnere præsenteres og menighedsrådet byder på et glas vin. Udstillingen vil herefter være åben indtil kl Dagen afsluttes traditionen tro med Aftensang i kirken kl Årets udstillere Kristi himmelfarts dag: Christian Høgsberg Kunstneren blev i 2003 uddannet fra Århus Kunstskole,og hun har siden arbejdet som professionel kunstner. Hun er ikke mindre end 9 gange blevet optaget på en statsanerkendt, censureret udstilling. I 2009 og-10 var hun censor på Kunstnernes Sommerudstilling. Kunstneren udstiller jævnligt i kunstforeninger og gallerier og flere gange er et af de farvestrålende billeder brugt til plakater og som motiv til Irma poser Aktuelt deltager Susanne Bøse Andersen i en fællesudstilling for professionelle i Århus Kunstbygningen i maj Kunstneren henter inspiration til sine farverige malerier i landskaber, hverdagsliv og byliv, men også barndomsminder fra Løkken har inspireret til billederne af badehuse. Kunstneren bor i dag i Egå, men har boet i Beder i Sol og Vind i mange år. Dorte Tilma Christian Høgsberg arbejder med mange former for kunstneriske udtryk. På udstillingen her viser han fortrinsvis skulpturer fra det sidste par år i papmaché, bronze og ler. Christian Høgsberg arbejder udpræget eksperimenterende. Snart er det materialernes muligheder, og snart bestræbelsen på at finde et udtryk for en oplevelse, der er drivkraften i hans arbejde. Kig på hans hjemmeside og få et indblik i hans kunstneriske arbejde. Susanne Bøse Andersen, Egå Mit liv er omsluttet af musik, farver, rytmer, klange, mønstre og linjer, som spiller sammen, om jeg udfører mit arbejde som organist, strikker, væver, tegner, fletter i pil, eller på anden måde laver noget med mine hænder. Fordybelsen og lysten til eksperimentere er for mig et grundvilkår. Tegneblokken er altid med i rejsetasken, ligeledes strikkepinde og garn. Væven har den vigtigste plads i min stue sammen med flyglet. Interessen for at arbejde med pil startede i 80 erne hos Bent Vinkler. Siden har også Eva Seidenfaden sammen med Mary Butcher, England. Joe Hogan, Irland.Tim Johnson, England, været til stor inspiration. Jeg er med i gruppen Baskets4life. Repræsenteret med 7 kurve på den censurerede udstilling KURV, Silkeborg Kunstcenter pris. Johannes Larsen museet, Kerteminde European Basket Exhibition 08, Irland. Separate udstillinger i Danmark og på Færøerne. Arbejdende værksted, Færøerne, 2010 Foredrag om mine objekter, 2010 og 2011 Demonstreret på Pilefestival Sjælland og Pilefestival Moesgård Af anden uddannelse har jeg Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium og arbejder som organist. Nummer 2/2012

8 Døbte siden sidst Sabrina Mazzei Jantzen Liva Strikert Noah Tretow-Loof Levring Jonas Bojsen Buddig Mille Isabell Mølgaard Samuelsen Anton Hedegaard Pekruhn Højskoledag for Beder og Malling sogne lørdag den 24. marts kl i Beder sognegård Kristendommens billedsprog, billeder og symboler v. professor i nordisk litteratur ved Københavns universitet Erik a. Nielsen og FORÅRSKONCERT i BEDER KIRKE onsdag den 9. maj kl Kvindekoret Englevild og sangsolister Winni Kilsgaard, dirigent Christiane Bayer Hvas, klaver inviterer til kormusik i maj-aftenen af Michael Bojesen, John Høybye, Vagn Nørgaard, Poul Schønnemann, Margaret Rizza m.fl. Entré: 50 kr. incl. efterfølgende mundgodt og fællessang i sognegården lektor i kunsthistorie ved aarhus universitet Hans jørgen Frederiksen. Sammen vil disse to meget afholdte foredragsholdere kunne give os et spændende indblik i kristentroens sproglige og billedmæssige udtryk og dermed uddybe vores forståelse af troens univers. pris for højskoledagen er 60 kr. inkl. frokost og kaffe. Der kan købes øl og vand. Tilmelding til: Ruth Brohus, tlf (Beder sogn) Pia Qvist, tlf mobil (Malling sogn) KORSANG Korstævne i Fredenskirken, oktober 2011 Børnekoret (2.-4. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård ungdomskoret (fra 5. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Flere oplysninger: på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard mobil Kalenderen Lørdag d. 24. marts Højskoledag: Beder og Malling sogne Søndag d. 25. marts Syng med Mandag d. 26. marts Menighedsrådsmøde Søndag d. 1. april Påskens læsninger Mandag d. 2. april Mandagstræf NaVNE og adresser Søndag d. 15. april Kirkekaffe Torsdag d. 10. maj Menighedsrådsmøde Søndag d. 13. maj Kirkefrokost Torsdag d. 17. maj Kristi Himmelfartsdag SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Torkild Stotz, Digevænget 1, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) Nummer 2/2012

9 Nyt fra Biblioteket Af Winni Thorup, bibliotekar Fra maj kan alle over 14 år bruge biblioteket fra kl. 9 til kl. 21 alle ugens dage. Det kræver blot et lånerkort, som skal fungere som nøglekort. Man kan altså bruge biblioteket langt flere timer, men de fleste af timerne Besøg biblioteket, når det passer dig - dit lånerkort er nøglen bliver uden personale. Besparelserne på bibliotekernes budgetter betyder at åbningstiden med personale reduceres til 10 timer pr. uge fordelt på to dage hvilke ved vi endnu ikke. Vi skal altså alle begynde at vænne os til at der på biblioteket er to slags åbningstider med og uden personale. Når bladet udkommer har der været holdt et borger-dialogmøde, som blev holdt tirsdag den 20. marts om mulighederne i det nye bibliotek. Når næste nr. af bladet udkommer, er vi således blevet meget klogere, og jeg skal nok skrive mere om ubetjent åbningstid, biblioteket som Medborgercenter m.m. Chipning og kæmpe bogsalg Biblioteket havde lukket 14 dage for at chippe alle materialerne. For ikke at skulle sætte chip i materialer, som alligevel skulle kasseres, er hele samlingen blevet gennemgået og alt, som ikke har været udlånt 2-3 år, er blevet kasseret. Så der er rigtig meget at komme efter, når vi holder Superbogsalg uge 16 og 17. Vi starter mandag d. 16. april og slutter fredag d. 27. Maleriudstilling på Eskegården Af Kirsten Bruun Aftenskolen Fælles Fritids malerhold, Billedværkstedet Linie 103, udstiller egne værker i hele april måned på Eskegården i Beder. Der vil være gratis adgang til udstillingen. Kursisterne og holdets underviser, Pernille Ravn, vil være til stede ved ferniseringen, som finder sted lørdag den 31. marts 2012 kl , hvor alle er velkomne. Malerierne, der er akryl på lærred, vil kunne ses på Lokalcenter Eskegården, Byagervej 115 i Beder, hvor der vil være åbent for publikum på alle hverdage fra kl , sønog helligdage fra kl Udstillingen er også åben i hele påsken fra kl Kursisterne på malerholdet er både erfarne fritidsmalere og nybegyndere, som i løbet af kursussæsonen har fået mange forskellige input om kunstnere, kunstværker, tekniske muligheder, øvelser osv. Det har givet masser af inspiration til at male både store, små og meget farverige billeder, hvoraf ca. 40 billeder er udvalgt til maleriudstillingen. Holdet har tidligere udstillet deres malerier på Kulturspinderiet i Silkeborg. Yderligere oplysninger om Billedværkstedet Linie 103 findes på hjemmesiden under Lokale aktiviteter se Fælles Fritid. Her vil man også kunne se en del af de billeder, der er med på maleriudstillingen. Malerholdet Linie103 udstiller malerier på Eskegården i hele april. Her er underviseren, Pernille Ravn, i gang med at diskutere Martins billede med Bjarne og Steffen mens Martin (t.h.) lytter med. Nummer 2/2012 9

10 Lokalcentrene Syd, Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf Døgnplejen mellem kl og lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf.: (Brandstationen). Områdechef Morten Ilsøe. Træffes efter aftale. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamledere Helle R. Jensen og Hanne Skovgaard tlf.: / Træffes bedst mellem kl. 8:00 og 9:00. Ergo- & fysioterapeuterne Tlf.: eller Træffes kl. 8:30-9:30 alle hverdage. Sundhedsklinik ved Eskegården, Tlf.: og Malling Plejehjem tlf.: Åbningstider: Tirsdag og fredag kl på Eskegården. Onsdag kl på Malling Plejehjem. Telefontid kl. 8-9 på åbningsdagene Dagcentret område Syd Telefonhenvendelse: kl. 8:30-9:30 man-, ond-, tors- og fredag. Tlf.: Caféens åbningstider Hverdage kl. 10:00-14:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. Økonoma Sinne Vestergaard tlf.: Malling Plejehjem og Kristiansgården tlf.: Besøgsmedarbejder Gitte Sand tlf.: Frivilligkoordinator Pia Koller tlf.: Formand for Brugerrådet Carsten Schou tlf.: eller EDB -er det en by i Rusland for dig? Regeringen har besluttet, at næsten al kommunikation med det offentlige inden for få år skal ske via en computer. Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal gøre, så er der hjælp at hente i Datastuen på Beder Bibliotek. Datastuen er et tilbud til borgerne i lokalområdet. Her står frivillige parat til at hjælpe dig med at finde rundt i it- junglen. Datastuen er åben tirsdag, onsdag og torsdag fra kl til Hvis døren er låst, så skal du ringe på klokken, så kommer der en og lukker op. Brugerrådet efterlyser dialog med dig Brugerrådet kan træffes hver tirsdag formiddag imellem klokken og på vores kontor ved hovedindgangen til Eskegården. Vi har kontor sammen med husværterne i lokalet lige inden for hovedindgangen også kaldet lugen. Vi vil meget gerne have henvendelser fra jer, vi vil meget gerne have spørgsmål fra jer, og vi vil meget gerne have at vide, hvad det er I mener, vi i brugerrådet skal arbejde med/beskæftige os med. Fællesspisning Der er fællesspisning følgende 2 fredage i foråret: Fredag d. 30. marts klokken 18.00, og fredag d. 27. april klokken Du skal tilmelde dig fællesspisningen Af Jens Karl Rasmussen, formand Ved generalforsamling tirsdag 31. januar på Eskegården var der ca. 80 deltagere, en fornøjelse med så stort et fremmøde. Lina Sørensen, Johanne Jochumsen og Jens Karl Rasmussen blev genvalgt. Nyvalgt blev Hans Therkelsen, Knud Madsen ønskede ikke genvalg. Ny suppleant er Gunhild Harpsø. Revisor Henning Povlsen, genvalgt. Bestyrelsen har konstitueret sig med: Formand Jens Karl Rasmussen, næstformand Lina Sørensen, kasserer Ingrid Meldgaard (Tull), sekretær Johanne Jochumsen. Øvrige i bestyrelsen Vi kan ikke løse alle problemer, men hvis vi ikke ved, at problemet findes, så kan vi heller ikke forholde os til det, eller arbejde videre med det. Vi kan ikke beskæftige os med personlige problemstillinger, men kun med generelle problemer der vedrører os, der er blevet 60+. Vi kan i samme tidsrum træffes på telefonnummer Eller du kan kontakte formanden, Carsten Schou, på telefon nummer på tlf , senest fredagen før klokken Carsten Schou Brugerrådsformand lokalcenter Eskegården Valg i pensionistforeningen er Gunvar Nielsen, Karl Voss og Hans Therkelsen. Jørn Vestergaard fra De Graa Busser viste lysbilleder om bl. a. Bornholm. 27. marts orientering om øjensygdomme m.m. v/ Bodil D Amore kl på Eskegården. Tilm eller senest 22. marts 8. maj bustur til Bisonfarmen Ditlevsdal, v/ Vissenbjerg og Keramikmuseet i Middelfart. 10 Nummer 2/2012

11 Hver onsdag kl. 14:00 Banko på Eskegården. Alle er velkomne. Eskegårdens Bankoklub. Hver torsdag kl. 14:00 Kom og syng med. Sang på Eskegården. Alle er velkomne. Onsdag 21. marts kl. 9:00 Mødested: Egelund P-plads. Tur i området ved Vilhelmsborg, afsluttes med den medbragte kaffe i Ridehallen. Arrangør: Veteran-Trav. Tirsdag 27. marts kl. 14:00 Orientering om øjensygdomme v/bodil D Amore. Tilmelding tlf senest 22. marts. Eskegården i Beder. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 27. marts kl. 15:00 Hvidsten Gruppen i Malling Bio, og spisning på Malling Kro. Lokalhistorisk Forening for Beder og Malling sogne. Se side 18. Fredag 30. marts kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Lørdag 31. marts kl. 10:00-16:00 Loppemarked Ajstrup Forsamlingshus. Kontakt Britta eller Dorthe , hvis du har ting og sager, vi må få. Lørdag 31. marts kl. 11:00 Fernisering: Billedværkstedet Linie 103. Eskegården i Beder. Se side 9. Lørdag 31. marts kl. 13:00 Gymnastikopvisning i Egelund. BMI Gymnastik. Tirsdag 3. april kl. 19:30 Generalforsamling på Malling Kro. Malling Vandværk. Onsdag 4. april kl. 9:00 Tur med Veteran-Trav. Kalender Torsdag 12. april kl. 19:30 Forårskoncert og sangaften med Cantabilekoret. Malling Sognegård. Onsdag 18. april kl. 9:00 Tur med Veteran-Trav. Torsdag 19. april kl. 19:30 Forpremiere på Spirens revy: UUUH-REVY. For områdets pensionister og Det kreative værksted. Malling Landbrugsskole. Fredag 20. april kl. 18:00 og lørdag 21. april kl. 18:00 Spirens Revy: UUUH-REVY Med mulighed for spisning. Malling Landbrugsskole. Søndag 22. april kl. 9:30-12:00 Hold rent-dag Malling: Holmskovvej 10. Beder: Skolens parkeringsplads. Fredag 27. april kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Søndag 29. april kl. 15:00 Kaffe, kage og knallert. Ajstrup Forsamlingshus. Se side 28. Onsdag 2. maj kl. 9:00 Tur med Veteran-Trav, Tirsdag 8. maj Bustur til Bisonfarmen Ditlevsdal, v/ Vissenbjerg og Keramikhuset i Middelfart. Beder-Malling Pensionistforening. Onsdag 9. maj kl. 19:30 Forårskoncert med Kvindekoret Englevild. Beder Kirke. Lørdag 12. maj kl. 13:00 til 17:00 Søndag 13. maj kl. 10:00-13:00 Spejdernes Loppemarked. Malling skole. Onsdag 16. maj kl. 9:00 Onsdag 30. maj kl. 9:00 Tur med Veteran-Trav Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf lidt udover det sædvanlige Malling Åbningstider Mandag-Fredag kl Lørdag-søndag kl Salon FACE Dame & Herrefrisør Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr + moms pr. år (seks blade) i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. Beder Butikscenter, 8330 Beder Tlf.: Åbningstider: mandag-torsdag fredag lørdag Selskabslokale i Malling Moderniseret, 40-personers selskabslokale udlejes på Tværgade 79 (rengøring kan aftales!) For besigtigelse Aarhus Glarmesteri Ved glasskade ring Nummer 2/

12 MALLING SKOLE Velbesøgt vinterudstilling Af Rikke Hansen, kommunikationsmedarbejder og har til formål at de hollandske og danske elever kan lære hinanden at kende, før de skal på udveksling til næste år. Også fysik og kemi var repræsenteret, og her kunne man få indsigt i afgangseksamen, da elever demonstrerede flere forskellige forsøg, som de havde været til eksamen i. Elever og lærere i Udskolingen på Malling Skole inviterede til Vinterudstilling. Onsdag den 8. februar 2012 var der stor ståhej på Malling Skole. Som noget nyt på Malling Skole blev der afholdt Vinterudstilling, hvor forældre og familie til eleverne fra årgang kunne komme og se, hvad eleverne i årets løb laver af faglige ting og projekter samt få smagsprøver herpå. Fokus på 9. kl. projektopgaver Eleverne i Udskolingen havde, i dagene op til udstillingen, travlt med at færdiggøre deres projekter, som skulle fremvises på dagen. Der var fotoudstilling og udstillinger af billedcollager på gangene. Forældrene blev udfordret, det var bl.a. muligt at tage afgangsprøven i læsning samt prøve sin viden inden for historiske begreber i en lille quiz. For 9. klassernes vedkommende blev der lagt særlig vægt på deres nyligt færdiggjorte projektopgaver, som de fremlagde for interesserede hele aftenen igennem. Dette var både kreative projekter men også rent skriftlige, som fx pigerne, der havde valgt at skrive projekt om jordens overbefolkning. Her havde de både været omkring spørgeundersøgelser samt interviewet en professor i demografi fra Københavns Universitet. Projekterne indgår som en del af afgangseksamen for eleverne. Projektfremlæggelserne var godt besøgt bl.a. af 7. årgang, der var nysgerrige på, hvordan man skriver sådan en stor opgave samt selve fremlæggelsen af projektet, som jo er en obligatorisk eksamen for alle folkeskoleelever. Også her var forældrene interesserede i at se fremlæggelserne. 8. klasserne havde fokus på aviskonkurrencen, som de havde deltaget i sidste år, og hvor en af klasserne vandt delkonkurrencen Bedste avis fra 8. og 9. klasse i Jyllands Postens konkurrence. Temaet, som 7. klasserne havde arbejdet med, var Holland. Eleverne havde lavet videoer om deres eget liv, hvor de viste klip fra deres hverdag og fortalte om dem selv. Disse videoer skal sendes ned til skolens venskabsbyer i Holland, Der var fastsatte tidspunkter til de forskellige aktiviteter, så man som besøgende kunne nå at se og høre mest muligt. Den mest besøgte stand var mest tænkeligt der, hvor man kunne få smagsprøver fra P-faget hjemkundskab. Her lavede eleverne fra 7. klasse en wokret fra sydøstasien, og den velduftende mad tiltrak et godt flow af interesserede hele aftenen. Godt besøgt Hele aftenen igennem var der en lind strøm af nysgerrige og imponerede forældre, der spurgte ind til hvad det var, eleverne havde lavet, deres baggrundstanker for projekterne og aktiviteterne samt sludrede på kryds og tværs med hinanden og med lærerne. Jacobs mor fra 8. klasse var meget overrasket over, at der var så meget at se på og syntes bestemt, det var rigtig flot af eleverne samt lærerne med den store indsats, som de tydeligvis havde lagt i udstillingen. Skoleleder Hanne Gammelgaard var svært tilfreds med aftenens forløb og de mange gæster 12 Nummer 2/2012

13 udstillingen tiltrak. Det var imponerende! Eleverne formidlede viden til hinanden og deres forældre på engageret vis. At lærerne giver eleverne opgaven - at skabe en Vinterudstilling men også at have værtsskabet ved udstillingen, er et godt element i at udvikle de unge mennesker fra at være elever til at begynde at blive studerende, siger skoleleder Hanne Gammelgaard. Hun roser både lærerne og eleverne for deres store indsats og for at gøre starten på en forhåbentlig tilbagevendende begivenhed super god og inspirerende for de elever, der om et år selv skal skrive projektopgaver. Alt i alt kan der vist godt konkluderes, at aftenen var en stor succes og Malling Skole glæder sig til at kunne byde velkommen igen til næste år. Skal vi have gåbusser i Malling? Af Hanne Gammelgaard Skolebestyrelsen har et ønske om at styrke trafiksikkerheden tæt på skolen. Et punkt, der i forældretilfredshedsundersøgelsen og ved selvsyn hver eneste morgen, viser behov for forbedring. Et muligt initiativ er at etablere Gåbusser. En gåbus består af et antal børn, der sammen med en voksen "chauffør" går til skole langs en fastlagt rute med aftalte stoppesteder. Det er elever, som bor i nærheden af hinanden, der er med samme bus. Forældrene skiftes til at være "chauffører", og aftaler indbyrdes, hvem der går hvornår. Alle gåbuschauffører får information om deres opgaver som chauffør og færdselsregler. Alle deltagere i gåbussen bliver udstyret med en refleksvest, som tydeligt kan ses af andre trafikanter. Fordelene ved en gåbus er mange, i flæng kan nævnes: Antallet af biler foran skolen bliver nedbragt og gør dermed skolevejen mere sikker for alle børn. Børnene kommer sikkert til skole, da turen foregår under opsyn af en voksen. Børnene lærer at færdes i trafikken, mens de går. Senere i skoleforløbet er børnene dermed i stand til at bevæge sig mere sikkert rundt i trafikken, til fods eller på cykel. Børnene får en god start på dagen med frisk luft og motion. Børnene møder friskere op i skolen, parat til at lære noget nyt. Børnene møder andre børn fra nærområdet. Børnene får lettere ved selv at klare transporten til og fra fritidsaktiviteter. Skolebestyrelsen vil nu lave en forespørgsel blandt alle indskolingsforældre for at undersøge, om der er interesse for og opbakning til initiativet. Fortsættes næste side Skolens kontor: Fax: "Perronen" Nummer 2/

14 Malling Mini-by Af Rikke Hansen, kommunikationsmedarbejder Ugen før vinterferien kunne man på Malling Skole opleve Malling by i mini format. Eleverne i AI klasserne (0. 2. klasse) havde nemlig bygget en mini udgave af Malling by, hvor de kunne arbejde, handle og bytte sig til ting og andre fornødenheder, som hører sig til i en normal dagligdag i Mallings forretninger. Formålet med Mini-byen var at eleverne i AI klasserne skulle lære, hvordan man omgås penge, hvordan man tjener penge, hvordan man bruger penge, og hvad der sker, når man lige pludselig har brugt alle sine penge. Samtidig gav det også eleverne en mulighed for at prøve at regne med rigtige penge, når de stod i butikkerne og enten skulle betale eller modtage betaling. I Mini-byen kunne man bl.a. besøge en Netcafé, komme i Den 7. himmel hvor man kunne blive forkælet med bl.a. massage og mani- og peticure, få en flot tatovering i Tattoo baren, spise italiensk mad, se film og spise ægte popcorn i Bioglad, hygge sig på en café med tilhørende boghandel og sidst men ikke mindst få et godt gys i Spøgelseshuset. For at kunne få penge til at handle for blev eleverne nødt til at arbejde i de forskellige forretninger, så det blev så virkelighedstro som muligt. Efter endt arbejdsdag fik de penge, som de så kunne bruge i butikkerne i byen. Asta, Noah og Mikkel fra AI3 synes det var sjovt at opleve, hvordan det var at arbejde og tjene penge for så bagefter kunne bruge pengene, lige som de havde lyst. Asta synes, det var en smule svært at give det rigtige beløb tilbage til kunderne i Café Bogormen, hvor hun arbejdede. Hun synes hele oplevelsen havde været rigtig spændende, og det havde været sjovt at sælge bøgerne i caféen. Drengene arbejdede i Spøgelseshuset, men synes dog det sjoveste var at skræmme dem, som vovede sig ind i det uhyggelige hus. Alle 3 elever var enige om at det bedste var at besøge den italienske restaurant, hvor der både blev serveret pizza og pølsehorn. Ideen med byen var også at lære eleverne ikke at bruge alle deres optjente penge på én gang. De tre elever Asta, Noah og Mikkel var gode til at gemme pengene, så de havde til hele dagen. Men da byen lukkede og slukkede, havde de brugt alle pengene, for som de sagde, så var der jo ikke nogen grund til at gemme dem for de kunne jo alligevel ikke bruge pengene i de rigtige forretninger i Malling. 14 Nummer 2/2012

15 Fastelavn i SFO'en Af Rikke Hansen, kommunikationsmedarbejder Fastelavnsmandag blev også fejret i SFO en på Malling Skole. Hele SFO en deltog i tøndeslagning, og der blev kåret op til flere kattedronninger og -konger. Kostumerne var kreative og idérige, bl.a. havde to piger lavet deres egne hestekasser, som de havde taget på. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Morten Christiansen, formand, Anette Østergaard Andersen Alex Paul Schmidt Per Lysgaard Isa Kristensen Malene Gade Mechelina RødtnessDreyer Forældrerådsformand i SFO "Perronen" Pernille Bjerre Jakobsen Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder Nummer 2/

16 Stort fælles sprogprojekt i Malling Dagtilbud Af Lene Nicolaisen fra Institutionen Østerskov. Tlf.: Børns fortællinger - dagligliv før og nu Nu starter de 4 institutioner i Malling Dagtilbud (Ajstrupvej 47, Eghovedvej 1, Mallingsgårdsvej 6 og Tværgade 3) et stort fællesprojekt op: Børns fortællinger - dagligliv før og nu. Vi har indledt et samarbejde med Den Gamle By, som vi skal besøge som inspiration til emnet. Samarbejdet i de 4 institutioner i Malling Dagtilbud er i stadig udvikling med store og små fælles arrangementer, for forældre, personale og for dem, som det hele først og fremmest drejer sig om, nemlig børnene. Sådanne projekter er med til at øge fællesskabsfølelsen i dagtilbuddet. Denne gang vil vi føre samarbejdet endnu videre. Vi har således også valgt at invitere den privatejede institution Stenhøjgård med i projektet, da de også er en del af vores fælles institutionsliv i Malling. Projektet starter med en tur i Den Gamle By og Gartnerimuseet, og efterfølgende vil institutionerne skiftes til i en uge at være vært for de andre institutioner med et arbejdende værksted omkring emnet. Børnene vil komme på besøg i grupper og møde børn fra de andre institutioner. Sideløbende vil der i hver institution være fokus på den gode fortælling med historier fortalt af både børn og voksne. Det er planen, at alle børn enten via en fortælling, tegning eller et foto skal præsenteres i en bog, som vi får trykt. Projektets pædagogiske formål I disse år er der meget fokus på børns sproglige udvikling og sprogets betydning for evnen til læring. Vi vil på denne baggrund gerne skabe en fortællekultur i Malling Dagtilbud både blandt børn og personale. Vi vil gerne opnå, at børnene udvider deres ordforråd og udvikler deres evner til at sætte ord på tanker og formulere sig uafhængigt af den konkrete situation. Desuden er det et mål for os at øge kendskabet til hinanden børnene imellem og dermed fællesskabsfølelsen i Malling Dagtilbud også med henblik på børnenes videre færd i skolen. Projektforløb Projektet kommer til at forløbe fra uge 8, mandag den 20. februar og frem til og med uge 15.. Afslutning af projektet Når projektet slutter fredag den 13. april vil vi holde en afslutningsfest for alle børnene. Der vil blive en udgivelsesreception, når vores bog er færdig. Datoen for denne begivenhed offentliggøres på et senere tidspunkt! Beder El & Automatik V/ Aut. Elinstallatør Carsten Stjernfelt Tlf: KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Har De problemer? Ring til: BEDER V.V.S. JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME- SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Massage for gravide Oplev ro og velvære Massageterapeut Anette Krogh KRIDTHØJ TORV, 8270 HØJBJERG Tlf j.c. jensen & søn vognmandsforretning v/ leo jensen tlf.: nyløkkevej Malling Brahe International Contract Management & Consultancy v/ Michael Brahe Mobile: Byagervej 79a, DK-8330 Beder M T D e p o t r u m Sofienlystvej 13, 8340 Malling. Tlf: Depotrum udlejes fra 300,00 kr. pr. md. 16 Nummer 2/2012

17 Børn og sundhed Skolen som aktiv medspiller Af Maiken Mondrup Jensen, Sundhedskonsulent I et samfund hvor forekomsten af overvægt, dårlig ernæring og livsstilssygdomme er stigende, kan folkeskolen aktivt spille en rolle for vores børns sundhed og hjælpe dem til bedre at navigere blandt de usunde fristelser. Det er ingen hemmelighed, at vi samfundsmæssigt står over for en stor udfordring i forhold til vores livsstil og problemer med overvægt. Denne udfordring gælder især vores børn. Mange børn og unge lever et liv med overvægt og fedme. På lang sigt ved vi, at risikoen for udvikling af livsstilssygdomme som diabetes og hjerte-karsygdomme derved øges. Men for barnets hverdag kan det her og nu yderligere betyde social isolation og mobning. Samtidig er der flere børn og unge, der udvikler et anstrengt forhold til mad og måltider ofte domineret af kontrol, kalorietælling og dårlig samvittighed. Dette kan med tiden udvikle sig til bl.a. anoreksi, bulimi eller overspisning/trøstespisning, men har også afgørende betydning for deres generelle trivsel og evne til at indgå i sociale sammenhænge. Når børn og unge derfor skal udvikle hensigtsmæssige og sunde vaner i livet, er det ikke blot et spørgsmål om at lære dem, hvad der er sundt eller usundt. Det er især også et spørgsmål om, hvordan de sunde mad og spisevaner naturligt bliver en del i deres hverdag. Vores fælles ansvar Som forældre, lærere, pædagoger, idrætsforeninger og sundhedsprofessionelle bærer vi alle et ansvar for vores egen og børns sundhed. I fællesskab bør vi skabe rammer som hjælper vores børn og unge med at udvikle sunde vaner. Det bør aldrig være barnets ansvar at bekymre sig om dets vægt eller fedtindholdet i aftensmadens frikadelle. Viden og bevidsthed omkring sund kost, motion og især livsstilssygdomme bør nøje målrettes barnets udviklingstrin og her har vores folkeskole en udpræget force. Skolen har som eneste instans den fordel at følge vores børn og unge i en lang årrække og igennem den tid, hvor identitetsdannelse, vaner og herigennem måltidsvaner, bliver afprøvet og udviklet. Faget sundheds- seksualundervisning og familiekundskab lægger op til undervisning målrettet trinene og 7.-9., og er derved oplagt til en målrettet sundhedsfaglig undervisning gerne kombineret med fagene idræt og hjemkundskab. Endvidere kan sundhed med fordel integreres som en naturlig del af livet på skolen f.eks. på baggrund af en kost- og måltidspolitik, igennem handleplaner, via skolekantine/skolebod og som en del af skolens AKT indsats. Fordelen ved et øget fokus på sundhed i hverdagen er ikke blot forebyggelse af sygdomme og overvægt. Mange skoler og familier oplever, at ændringer i f.eks. sove og spisemønster giver en radikal ændring i barnets eller den unges energibalance og evne til bedre at koncentrere sig så det er bare med at komme i gang! Sundhed på Beder Skole Sundhed for skolens elever har længe været prioriteret på Beder Skole, men ønsket om en større indsats har fået skolen til at tænke i nye baner. Som sundhedskonsulent har jeg indgået samarbejde med Beder Skole fra december til juni, hvor vi på skolen vil arbejde bredt med emnet sundhed og især kost og måltider. Vi vil blandt andet arbejde med: Kost og måltidspolitik; hvorigennem vi fra skolens side vil tage stilling til den mad, som udbydes på skolen samt hvilke rammer, vi lægger vægt på for indtagelse af måltidet. Udarbejdelse af inspirations- og informationsmateriale; hvor vi bl.a. vil skabe fokus på og hjælpe vores forældre til at træffe sunde valg i forhold til madpakker og mellemmåltider. Arbejde med de fysiske rammer i kantineområdet; med et fokus på at skabe et hyggeligt og indbydende rum for eleverne. Give eleverne mulighed for i AKT sammenhæng at få en anonym snak om kost, sundhed og kropsbevidsthed. Maiken er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed, med speciale i sundhedskommunikation fra Ankerhus Seminarium i Sorø, I Juni 2011 færdiggjorde hun Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse fra Aarhus Universitet. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Anders Nørgaard / Britta Knudsen Lone Nørum Lund / Poul Volquartsen / Brian Fangel, / Lise Uhre Pless Oluf Jensen / Formand for SFO - forældrerådet Jan L. Rasmussen Skolens kontor: Beder SFO: Nummer 2/

18 Læserbrev Prøv at få et feriebarn - I vil ikke fortryde! Af Helle Aagaard Nielsen, Elkærgaard, Malling I en annonce for to år siden så vi, at Grænseforeningen søgte feriefamilier til at tage imod tyske børn i alderen 7-16 år. Tue og jeg snakkede lidt om det, men blev alligevel halvt enige om, at det nok skulle vente lidt, fordi jeg var gravid og skulle nedkomme i begyndelsen af august Men i kampens hede, ja, så gik jeg på nettet under og læste om kravene for at få et feriebarn. Da Tue så kom ind efter at havde fodret grise, måtte jeg gå til bekendelse og kunne så oplyse, at vi skulle have feriebarn til sommer. Kort fortalt, så fik vi en feriepige fra Flensborg, som hed Mathilda, og som dengang var 7 år. Hun kunne tale lidt dansk og skulle være Milles veninde i de 14 dage, hvor Mathilda var hos os. Der var ikke nogen specielle krav til at have feriebarn, KUN at barnet ikke måtte snakke med sine forældre i de 14 dage, hun var på besøg, og at der skulle tales dansk i huset. Mathilda skulle være en del af vores familie, og det inkluderede også, at når vi skulle på tur og besøge familien, så var Mathilda med. Der var intet krav om, at Legoland eller Lalandia skulle besøges konstant, bare vi havde det hyggeligt. Tirsdag 27. marts kl. 15:00 inviterer Lokalhistorisk Forening for Beder og Malling Sogne på en tur i Malling Bio for at se den nye film Hvidsten Gruppen med efterfølgende spisning på Malling Kro. Vi mødes ved Malling Bio, Bredgade 49, Malling. Dramaet Hvidsten Gruppen er en film fra besættelsestiden i Hvidsten Gruppen handler om mennesker, som i en presset situation gør op med sig selv og beslutter at kæmpe mod uretten. Efter filmen går vi til Malling Kro og får en aperitif og derefter dagens ret. Under middagen vil Tina Schou fortælle om kroens historie. Pris: 150 kr. pr. pers. for medlemmer (biografbillet + dagens ret). Drikkevarer: egenbetaling. 18 Nummer 2/2012 Mathilda har nu været på ferie hos os flere gange siden 2010 og kommer naturligvis igen til sommer. Vi har et rigtigt godt forhold til Mathildas familie og har også besøgt dem i Flensborg. Det er en oplevelse for livet, og så er det sjovt at lære om, hvad der sker i tyske familier og deres syn på os danskere. Mille har lært lidt tysk, og vi er så glade for, at vi turde tage springet ved at tage imod et feriebarn. PRØV DET. Jeg kan oplyse, at i sommeren 2010 besøgte vi Ebeltoft Zoo, Himmelbjerget og Orla Frøsnappers hus i Skanderborg. Vi forsøgte at vise Mathilda, hvad dansk er for os, og at det ikke behøver at koste ret meget at For tilmelding kontakt Jørn Andersen, tlf , Søndermarksvej 5, Malling. Tur til Hvidsten Kro og Graceland Lørdag 2. juni kl. 10:30 er der bustur til Hvidsten Kro og Graceland Randers (Elvismuseet). Mødested: Superbrugsen, Malling kl. 10:30 og torvet, Beder kl. 10:40. Vi spiser frokost på Hvidsten Kro kl. 12:00. Menuen består af sild, fiskefilet, frikadeller, æggekage samt ost. Hans Nejsom (lokal mand) kommer og fortæller om Hvidsten Kro, familien Fiil og Hvidsten Gruppen. Efter frokost kører vi til Graceland Randers, hvor vi går rundt på egen hånd og ser museet. Graceland Randers besøge nogle seværdigheder. 14 dage efter, at Mathilda igen stod på toget i Aarhus, blev Mille storesøster til Heidi. Hvis I er interesseret i at være Feriefamilie for en pige eller dreng i alderen 7-16 år, så gå ind på dk eller kontakt mig. Jeg sidder i fællesrådets forretningsudvalg, hvor I kan finde min mailadresse og ellers kontakt mig på Hvis der er nogen familier her i vores område, som vælger et feriebarn fra Tyskland, så vil vi lave et arrangement her på gården, hvor både feriebørn og feriefamilier kan få nogle hyggelige timer. Tag med Lokalhistorisk Forening til Hvidsten Kro er et nyt eventhus, som er inspireret af Elvis Presleys hjem, Graceland, i Memphis. Huset er en ultimativ hyldest til Kongen af Rock-n-Roll. Pris: 250 kr. pr. pers. for medlemmer (frokost + entré Graceland). Drikkevarer: egenbetaling. Bindende tilmelding og betaling skal ske til Jørn Andersen, tlf , Søndermarksvej 5, Malling, senest d. 25. maj. Tilmelding er bekræftet, når betaling er modtaget. Foreningen betaler i år hele udgiften til leje af bus og er vært med øl og vand på hjemturen. Drikkevarer derudover (evt. kaffe) kan medbringes, oplyser bestyrelsen.

19 Mageskifte i Malling Tekst og foto Dan Zachariassen, redaktionen Marketing Manager Frank Rachlitz. Den 30. marts må man forvente, at trafikken mellem Sofienlystvej nummer 6 og nummer 9 i Malling bliver ganske intensiv, for det bliver dagen, hvor to af de større lokale firmaer, Jydsk Emblem Fabrik A/S og IGEPA group E. Michaelis & Co. A/S, skifter adresse. Egentlig lå det slet ikke i kortene, at de to firmaer på denne måde skulle bytte adresse, men sådan blev det altså - til stor glæde ikke mindst for de mange lokale medarbejdere, der har deres daglige arbejde i de to firmaer. Vokseværk Da adm. direktør Stig Hellstern tilbage i 2000 flyttede Jydsk Emblem Fabrik, et gammelt familiefirma, der blev grundlagt af oldefaderen helt tilbage i 1886, fra nogle meget trange lokaler i Viby til hele 1400 kvadratmeter på Sofienlystvej i Malling, regnede han helt sikkert med, at firmaets pladsbehov ville være løst i lang tid fremover. Men firmaet har haft vokseværk, siden det flyttede til Malling, så fra de 12 medarbejdere, der dengang flyttede med, er der i dag 30 medarbejdere ansat. Forretningskonceptet er også yderligere blevet udvidet med nogle meget mere pladskrævende aktiviteter som trykning af f.eks. bandereklamer. Stig Hellstern fortæller, at firmaet bruger rigtig meget lagerplads på at opbevare forudbestilte medaljer og emblemer, der bliver solgt til f.eks. sportsklubber på langtidskontrakter. Alt i alt måtte man erkende, at de hidtidige lokaler ikke længerere ville kunne rumme firmaets aktiviteter - og slet ikke med den forventede vækst, så en flytning af firmaet kunne blive en mulig løsning på pladsproblemerne. Michaelis skulle flytte - Jeg stammer selv fra Malling, og vi føler os godt tilpas med at være her, så vi ville gerne blive i Malling, fortæller Stig Hellstern, og derfor kiggede vi på Vejlgården, der var sat til salg, men som jeg dog ikke fandt var velegnet til formålet. Det var faktisk ved den lejlighed, jeg fik at vide, at Michaelis' bygninger skulle sælges, og det gav mig ideen til at foreslå, at de to firmaer kunne bytte adresse. Michaelis, der handler med papirvarer, havde gennem længere tid arbejdet med planer om en outsourcing af hele det store papirlager, og da der blev indgået en aftale med Danske Fragtmænd om at flytte lageret til Brabrand, var der pludselig mere end 4000 kvadratmeter lagerhal, der ikke længere skulle bruges, og et salg af hele den samlede bygningsmasse var den bedste mulighed. - Men man nåede ikke så langt i den proces, før der kom en henvendelse fra Stig Hellstern, fortæller marketing manager Frank Rachlitz fra Michaelis, med et forslag om, at han ville købe vores bygninger, og at vi så kunne leje os ind i bygningen på Sofienlyst nr. 6. Adm. direktør Stig Hellstern. arbejdede på lageret, flytter med til Brabrand, er der således ingen, der mister jobbet på grund af flytningen. Samtidig lukker man en afdeling på Sjælland og flytter administrationen til Malling, så det samlede antal arbejdspladser i Malling bliver også bevaret. Alt i alt en god løsning for begge firmaer, for de mange lokale medarbejdere og ikke mindst for Malling. Allerede en måned inden den store flyttedag bærer begge firmaer et vist præg af opbrud. Det, der kan flyttes, bliver naturligvis pakket ned, men da begge firmaer jo skal fungere i dagligdagen, er der grænser for, hvor meget man kan tage ned før store flyttedag d. 30. marts. Selve flytningen bliver en stor logistisk opgave, og den er lagt i hænderne på et flyttefirma, der har lovet at stille med masser af hænder. Jydsk Emblem Fabriks tidligere bygning bliver fra 1. april hovedsæde for IGEPA group E. Michaelis & Co A/S. Begge bliver i Malling Det betyder, at begge firmaer forbliver i Malling, og da outsourcingen af Michaelis lager er blevet lavet med den klausul, at de medarbejdere, der Jydsk Emblem Fabriks nye domicil i det tidligere Michaelis-hus. Nummer 2/

20 Historisk vandring i Beder 2. afsnit, ad Beder Landevej Af Kirsten Williams, arkivleder på egnsarkivet, Tværgade i Malling Stationspladsen Malling Tlf.: Ole Mikkelsen Entreprenør ENTREPRENØRFIRMAET Ole Mikkelsen A/S Tofteledet Beder Tlf Fax NYT I BEDER Få en sund og aktiv livsstil - hjælp til vægttab Birgit Christensen sundhedsvejleder idealvaegt.dk kode 1120 Nr. 1, Rokballe Mølle. de ældste skriftlige kilder benævnes stedet Bitreth (1267), derefter I Bedert (1403) og fra 1784 Beder. Vi går langs Beder Landevej fra nord nr. 1 mod syd til nr. 49. Ulige nr. ligger på venstre hånd, lige nr. på højre. Nr.1 Rokballe Mølle ligger ved bæk nær Giber Å. Ejes i 1688 af Aarhus Hospital. I 1758 kom den under Baroniet Vilhelmsborg. Nedlagt før 1926, men møllehuset og rester af møllehjulet står tilbage. Foto ca Nr. 5 Frydendal. Det gamle navn er Brokhovedet, antagelig fordi der tidligere var mange grævlinge i skrænten bagved. Huset er bygget i 1886 og var arbejderbolig til Vilhelmsborg. Det ligger ved den gamle Hads-Ning Herreds landevej fra Horsens til Aarhus. Foto før Nr. 22. Gartner Johannes Kold købte huset i 1941 og indrettede gartneri, i de sidste sammen med sønnen Jørgen. I baggrunden ses Rasmus Kristensens gartneri på Agernvej. Nr. 22 er opført i Da gartneriet blev nedlagt, blev jorden udlagt til byggeri med tæt-lav bebyggelse, og stod færdige i Foto ca Nr. 25. Læge og proprietær Callisens 3 ugifte døtre Nicoline, Elisabeth og Erik Sørensen Sofienlystvej 11A, 8340 Malling Tlf/fax: Mobiltlf.: Nr. 5, Frydendal. 20 Nummer 2/2012

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 1 januar 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kern Westerberg vandt DR2's talentkonkurrence 15 Afstemning om navn til ny sø 3 8.c vandt aviskonkurrence 12 Tidl. AGF-spiller

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Sportscaféen i Egelund renoveres 30

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Sportscaféen i Egelund renoveres 30 Nr. 6 december 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kan du kende huset? Historisk vandring i Beder 24 Bornholm erstattet med Aarhus 16 Forfra med cykelstien 4 og 17 23. årgang

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35.

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35. Nr. 1 januar 2013 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Oddergrisene for sidste gang i Malling. Foto 2012: Per Hauberg. Side28 Matematikkens dag på Malling Skole Side 12 Fælles Fritids

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar 2011. 23. årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar 2011. 23. årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30 Nr. 1 januar 2011 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30 Fællesrådet fylder 25 år - og planter træer langs vejene. Foto: Rune Kæseler Side 3 Fælles Fritids forårsprogram

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 6 november 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Beder Kirke har fået bygget et nyt orgel, der indvies med festkoncert. Side 20 Maria Dybdahl, th., slog Margit Bjerg

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 2 marts 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Nyt boligområde i Malling 4 Ny skoleleder på Beder Skole 17 Søstre lukker Fulden Blomsterstudie 18 Ajstrup Forsamlingshus overlever 27

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 4 august 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P FDF'erne blev nummer 11 til "VM" Læs side 9 Bueskydning er et af mange nye og spændende tilbud i BMI. Læs side 36-46

Læs mere

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 22 - Nr.1 januar 2010 Så kom fortovet endelig Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Beboer Henning Buchhave, th., er glad. Det fortov, han har kæmpet for, bliver nu langt om længe etableret langs

Læs mere

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.6 december 2009 Multibanewalk i Malling Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Godt 120 personer gik søndag den 25. oktober en tur fra Malling til Multibanen i Beder for at skaffe penge

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38 Fællesbladet udgives

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Pris til Lene Gisselmann 3 Rundkørsel i Malling Syd 22 Præstebolig bliver til sognegård 16 Ny bordtennisklub i BMI 46 Fælles Fritids efterårsprogram

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 6 december 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 25. årgang Fokus på robusthed i Malling 14 Mænd laver mad som vor mor 15 Hugin og Munin gemt i træ 18 Christian fra BMI spottet af Manchester

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12 Nr. 5 Vi er verdensmestre i tillid 12 september 2013 Jørgen Bjerg (th) - foreningens mand 15 Kandidater til kommunal- og regionsvalg 18 Øvle-slægten i 550 år 23 Bent Vogensen (tv) ny formand for BMI 36

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 1 januar 2014 Nye kloakledninger 4 En sten for Øvleslægten 18 Lokale musikere i velgørenhedskoncert 27 Ajstrup Forsamlingshus truet af lukning 29 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Midt i bladet:

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.1 Januar 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fælles Fritids katalog side 15 Den nye bro i Engdalgårdsparken i Beder er på plads. (Foto: Jørgen Bak) Børn i byrådet side 12 og 14 Delebiler

Læs mere

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.4 August 2008 Vivi fik prisen En overrasket Vivi Dybdal, leder af fritidsskolen Fælles Fritid, modtog ved grundlovsmødet i juni Fællesrådets pris af formand Jørgen Bak. Se mere på side 3

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.6 November 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årets sæbekasseløb i Egelund mellem fritidsklubberne i Mårslet, Beder og Malling blev igen vundet af Malling Fritidsklub. Her ses Mikkel

Læs mere

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2015 Kurt Pedersen fragter hovedtaleren, museumsinspektør Jeanette Varberg, til grundlovsfest i Egelund. Transportmidlet er Mallings nye rickschaw. Læs s. 4 og 10. Fællesbladet FOR BEDER MALLING

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 3 maj 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 4 Ny skov og nye stier 16 Ny friskole i Malling 17 Portræt af Strobel Vin i Fløjstrup 18 Norsminde for fulde sejl 29 Ny hovedbestyrelse i BMI 31 Fuldenløbet

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

MÅRSLET-bladet MARTS 2014 1. Marts 2014 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MARTS 2014 1. Marts 2014 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet MARTS 2014 1 Marts 2014 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2

Soffen på supersjov sommerkoloni side 7. Fra 2. til 1. division side 20. Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 STILLING GRAM PÅ Fra 2. til 1. division side 20 Soffen på supersjov sommerkoloni side 7 Nyt lokalblad for Stilling-Gram side 2 #1 SEPTEMBER 2011 TVAERS.MOLLERS.DK I dette nummer: lokalportræt af SuperBrugsen

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2013 1. April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2013 1. April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 April 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet

Læs mere