Grundlæggende brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende brugsanvisning"

Transkript

1 Grundlæggende brugsanvisning MFC-J4620DW MFC-J4625DW Version 0 DAN

2 Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J4620DW og MFC-J4625DW (sæt en cirkel omkring dit modelnummer) Serienummer: Købsdato: Købssted: Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service. Registrer dit produkt online på 204 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Du kan bruge følgende funktioner! Mobile Connect Brug Brother iprint&scan til at udskrive og scanne billeder og filer fra mobile enheder. Web Connect / Brother Apps Scan og overfør billeder og filer til populære webtjenester direkte fra maskinen. Opsaml og konverter oplysninger direkte fra maskinen uden en computer. (uu Web Connect vejledning på solutions.brother.com/manuals). Udskrivning Scanning Hvis din Android -enhed understøtter Near Field Communication (NFC), kan du udskrive og scanne ved blot at berøre NFClogoet på betjeningspanelet med enheden. (uu Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan på solutions.brother.com/manuals.) Tilføj genveje Gem dine hyppigst anvendte indstillinger som genveje. (uu Online brugsanvisning på solutions.brother.com/manuals). i

4 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Online brugsanvisning Web Connect vejledning AirPrint vejledning Google Cloud Print vejledning Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger. Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger. Gør dig bekendt med grundlæggende fax-, kopierings-, scannings- og PhotoCapture Centerfunktioner samt grundlæggende vedligeholdelse af maskinen. Se tip til fejlfinding. Denne HTML-guide (web-guide) omfatter indholdet i den grundlæggende brugsanvisning samt yderligere oplysninger om maskinens indstillinger, funktioner, sikkerhedsfunktioner, tip til fejlfinding og vedligeholdelsesvejledning. Ud over oplysningerne om pc-udskrivning, scanning, kopiering, fax (kun MFC-modeller) og PhotoCapture Center- og Brother ControlCenterfunktioner omfatter den nyttige oplysninger om brug af maskinen i et netværk. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om at få adgang til internettjenester fra Brother-maskinen samt at hente billeder, udskrive data og overføre filer direkte til internettjenesterne. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af AirPrint til udskrivning fra OS X v0.7.x eller senere og din iphone, ipod touch, ipad eller andre ios-enheder til din Brother-maskine uden at installere en printerdriver. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af Google Cloud Print -tjenester til udskrivning via internettet. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst Wi-Fi - netværk. Trykt / i kassen Trykt / i kassen Trykt / i kassen HTML / cd-rom (Windows ) / Brother Solution Center (Macintosh) PDF-fil / Brother Solutions Center PDF-fil / Brother Solutions Center PDF-fil / Brother Solutions Center PDF-fil / Brother Solutions Center Besøg solutions.brother.com/manuals. ii

5 Online brugsanvisningen hjælper dig med at få mest mulig gavn af maskinen. Hurtigere navigation! Søgeboks Navigationsindeks i et separat vindue Omfattende! Alle emner i én brugsanvisning Forenklet layout! Giver trinvis vejledning Med en oversigt over funktionen øverst på siden Søgeboks 2 Navigationsindeks 3 Funktionsoversigt 4 Trinvis vejledning Hvor finder jeg Online brugsanvisningen? (Windows ) Klik på (Start) > Alle programmer > Brother > Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer) > MFC-XXXX (Hvor XXXX er navnet på din model). > Support > Brugsanvisninger. (Windows 8) Tryk eller klik på (Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer)) > MFC-XXXX (Hvor XXXX er navnet på din model). > Support > Brugsanvisninger. (Macintosh eller andre) Besøg Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals. iii

6 Se på de ofte stillede spørgsmål for din model, hvis du har spørgsmål eller problemer. Indeholder flere måder, du kan søge på Viser relaterede spørgsmål med yderligere oplysninger Opdateres regelmæssigt på basis af kundetilbagemeldinger * Siden med ofte stillede spørgsmål varierer afhængig af din model. Hvor finder jeg disse ofte stillede spørgsmål? Brother Solutions Center iv

7 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... Sådan bruges dokumentationen... Symboler og regler... Om Brother-hjælpeprogrammer (Windows )... Betjeningspaneloversigt ,7" (93,4 mm) touchscreendisplay... 4 Indtastning af tekst Ilægning af papir... 9 Før ilægning af papir... 9 Ilægning af papir i papirbakken... 9 Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring... Papirindstillinger... 4 Indstil papirstørrelse og -type... 4 Indstillingen Tjek papir... 5 Anbefalede udskriftsmedier... 5 Håndtering og brug af udskriftsmedier Ilægning af dokumenter... 6 Sådan ilægges dokumenter... 6 Brug af ADF'en... 6 Brug af scannerglaspladen Udskrivning fra en computer... 8 Sådan udskrives et dokument Fotokopiering... 9 Sådan kopierer du... 9 Stop kopiering... 9 Oversigt over kopiindstillinger... 9 Papirtype Papirstørrelse Scanning til en computer... 2 Før scanning... 2 Sådan scanner du et dokument til en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows )... 2 Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af touchscreen'en Udskrivning og scanning med Near Field Communication (NFC) Sådan udskriver du med NFC Sådan scanner du med NFC Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller USB flash-drev PhotoCapture Center-funktioner (fotofunktion) Sådan udskriver du billeder Visning af fotos Oversigt over PhotoCapture Center-udskriftsindstillinger Telefontjenester og eksterne enheder Oversigt over telefontjenester Talebesked Voice over Internet Protocol (VoIP) Tilslutning af en ekstern telefonsvarer (TAD) Eksterne telefoner og ekstratelefoner Nummerbestemt ringning v

8 0 Afsendelse af en faxmeddelelse...27 Sådan sender du en faxmeddelelse Stop faxafsendelse Sådan lagres numre Lagring af en pause Lagring af numre i adressebogen Sådan indstiller du din afsender-id Modtagelse af en faxmeddelelse...30 A Modtagefunktioner Vælge modtagefunktion Brug af modtagefunktioner... 3 Indstillinger i modtagefunktion Forsinket opkald F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion) Rutinemæssig vedligeholdelse Sådan rengøres og kontrolleres maskinen Rengøring af scannerglaspladen Kontrol af udskriftskvaliteten Kontrol af udskriftsjusteringen B Fejlfinding...36 Identifikation af problemet Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser Fejlanimationer Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport Dokumentstop Printerstop eller papirstop Fejlfinding for opsætning af trådløst LAN Rapport for trådløst LAN Hvis du har problemer med maskinen Opkaldstoneregistrering Telefonlinjeinterferens/VoIP (IP-telefoni) Maskininformation Aflæsning af serienummeret Aflæsning af firmwareversionen Oversigt over nulstillingsfunktioner Sådan nulstiller du maskinen C Indeks...67 Forbrugsstoffer...69 vi

9 Generelle oplysninger Sådan bruges dokumentationen Tak for dit køb af et Brother-produkt! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine. Symboler og regler De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New VIGTIGT! Fed skrift angiver knapper på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser, der vises på maskinens touchscreendisplay. VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. BEMÆRK BEMÆRK angiver driftsmiljøet, betingelserne for installation eller særlige betingelser for brug. a (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2) Klik på (Start) > Alle programmer > Brother og (Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer)). (Windows 8 og Windows Server 202) Tryk eller klik på (Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer)) på Startskærmen eller på skrivebordet. (Windows 8. og Windows Server 202 R2) Flyt musen til nederste, venstre hjørne af Start-skærmen, og klik på (hvis du bruger en touch-baseret enhed, skal du svirpe op fra bunden af Startskærmen for at åbne Apps-skærmen). Når Apps-skærmen vises, skal du trykke eller klikke på (Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer)). b Vælg din maskine. Om Brotherhjælpeprogrammer (Windows ) Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer) er en programstarter, der giver let adgang til alle de Brother-programmer, der er installeret på din enhed. c Vælg den ønskede handling.

10 Kapitel Betjeningspaneloversigt MFC-J4620DW og MFC-J4625DW har samme 3,7" (93,4 mm) touchscreendisplay og touchpanel. BEMÆRK De fleste illustrationer i denne brugsanvisning viser MFC-J4620DW. 3,7" (93,4 mm) touchscreendisplay (LCD) Du kan få adgang til de ønskede menuer og indstillinger ved at trykke på dem, når de vises på touchscreendisplayet. Du kan indstille vinklen på touchscreendisplayet og touchpanelet ved at løfte op i det. Tryk på udløserknappen bag på betjeningspanelet som vist i illustrationen for at sænke det. 2

11 Generelle oplysninger Touchpanel: Tilbage Tryk for at vende tilbage til det foregående menuniveau. Start Tryk for at vende tilbage til startskærmen. Som standard vises dato og klokkeslæt, men du kan ændre standardindstillingerne. Annuller Tryk for at annullere en handling, når den lyser. 3 NFC-logo (Near Field Communication) NFC-logoindikatoren i højre side af betjeningspanelet lyser, når NFC er indstillet til Til. (Tryk på > Alle indst. > Netværk > NFC > Fra for at slå NFC-funktionen fra. NFClogoindikatoren slukkes). Hvis din Android -enhed understøtter NFCstandarden, kan du udskrive og scanne til din enhed ved at berøre NFC-logoet med enheden. Du skal hente og installere Brother iprint&scan til din Android -enhed, for at bruge denne funktion. (Udskrivning og scanning med Near Field Communication (NFC) uu side 23.) 4 Tænd-/sluk-knap Tryk på for at tænde for maskinen. Tryk på, og hold den nede for at slukke for maskinen. Touchscreendisplayet viser Lukker ned og forbliver tændt i nogle sekunder, før det slukkes. Hvis du har tilsluttet en ekstern telefon eller en telefonsvarer, er den altid tilgængelig til brug. Hvis du slukker maskinen ved hjælp af, renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Maskinen skal altid være tilsluttet strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet. 3

12 Kapitel 3,7" (93,4 mm) touchscreendisplay Vælg mellem tre skærmbilledtyper til indstilling af startskærmen: Skærmbilledet Basisfunktioner, skærmbillederne Mere og skærmbillederne Genveje. Når skærmbilledet Basisfunktioner vises, skal du svirpe til venstre eller højre eller trykke på d eller c for at få vist skærmbillederne Mere. Tryk på for at få vist skærmbillederne Genveje. Skærmbillederne Mere Skærmbilledet Basisfunktioner Skærmbilledet Basisfunktioner viser dato og klokkeslæt og giver adgang til fax-, kopi- og scannefunktionerne. 5 6 Skærmbillederne Mere viser dato og klokkeslæt og giver adgang til yderligere funktioner såsom Foto, Web, Apps og A3- kopigenveje. Skærmbillederne Genveje Du kan gemme visse indstillinger som genveje, så du hurtigt kan sende en faxmeddelelse, tage kopier, scanne og bruge Web Connect-tjenester. (uu Online brugsanvisning.) 4

13 Generelle oplysninger Status for den trådløse forbindelse En indikator med fire niveauer på skærmen Klar-tilstand viser den aktuelle, trådløse signalstyrke, når du bruger en trådløs forbindelse. 0 Maks. Når vises på touchscreen'en, skal du trykke på den for at konfigurere trådløse indstillinger. Flere oplysninger, uu Hurtig installationsvejledning. 2 Blæk Viser den resterende blækmængde. Tryk for at få adgang til menuen Blæk. Når blækpatronen er ved at være brugt op, eller der er et problem med den, vises fejlikonet for den pågældende blækfarve. 3 Indstil. Tryk for at få adgang til indstillingerne. (Skærmen Indstillinger uu side 7.) 4 Genveje Tryk for at få adgang til skærmbillederne Genveje. 5 Dato & tid Viser datoen og klokkeslættet, som er indstillet i maskinen. 6 Funktioner: Fax Tryk for at få adgang til faxfunktion. Kopi Tryk for at få adgang til kopifunktion. Scan Tryk for at få adgang til scannefunktion. Foto Tryk for at få adgang til fotofunktion. Web Tryk for at oprette forbindelse fra Brother-maskinen til en internettjeneste. Nærmere oplysninger, uu Web Connect vejledning. Apps Tryk for at oprette forbindelse fra Brother-maskinen til Brother Appsmenuen. A3-kopi- genveje Brug denne forudindstillede genvej til at kopiere på størrelserne A3 eller Ledger. 7 Tilføj genvej Opret genveje for hyppigt anvendte funktioner såsom afsendelse af en faxmeddelelse, kopiering, scanning og brug af Web Connect. Der er tre genvejsskærme med plads til op til seks genveje på hver skærm. Flere oplysninger, uu Online brugsanvisning. BEMÆRK Når et af genvejsskærmbillederne er indstillet som startskærm, skal du trykke på nederst på skærmen for at få adgang til skærmbilledet Basisfunktioner. 5

14 Kapitel 8 Lagr. Faxmedd: 8 0 Advarselsikon 0 Når Faxvisning er indstillet til Fra, viser Lagr. Faxmedd antallet af modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse. Tryk på Udskriv for at udskrive faxmeddelelserne. 9 Nye fax.: 9 Når Faxvisning er indstillet til Til, viser Nye fax. antallet af nye faxmeddelelser, der er modtaget og gemt i maskinens hukommelse. Tryk på Vis for at se faxmeddelelserne på touchscreen'en. Advarselsikonet vises, når der er en fejl eller en vedligeholdelsesmeddelelse; tryk på Detalj for at se den, og tryk derefter på for at vende tilbage til Klartilstand. (Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser uu side 36.) BEMÆRK Dette produkt bruger skrifttypen ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. MascotCapsule UI Framework og MascotCapsule Tangiblet udviklet af HI CORPORATION anvendes. MascotCapsule er et registreret varemærke tilhørende HI CORPORATION i Japan. 6

15 Generelle oplysninger Skærmen Indstillinger Når du trykker på, viser touchscreendisplayet status for maskinen. Dette skærmbillede giver adgang til alle maskinens indstillinger Vedligeholdelse Tryk for at få adgang til menuen Vedligeholdelse. Kontroller og gør udskriftskvaliteten bedre, rens printhovedet, og kontroller den resterende blækmængde. Du kan også bruge menuen Vedligeholdelsesløsning til at afhjælpe en tilbagevendende papirstopfejl. 2 Modtagefunktion Viser den aktuelle modtagefunktion: Fax (Kun fax) Fax/Tlf Ekstratlf/Tad Manuel BEMÆRK Hvis funktionen Nummerbestemt ringning er aktiveret, viser touchscreen'en N/R. Flere oplysninger, uu Online brugsanvisning. 4 Dato & tid Viser datoen og klokkeslættet, som er indstillet i maskinen. Tryk for at få adgang til menuen Dato & tid. 5 Lydsvag tilstand Viser indstillingen Lydsvag tilstand. Tryk for at få adgang til menuen Lydsvag tilstand. Når denne menu er indstillet til Til, vises på startskærmen. Maskinens udskrivningsstøj er reduceret. Flere oplysninger, uu Online brugsanvisning. 6 Alle indst. Tryk for at få adgang til menuen Indstillinger. 7 Faxvisning Viser indstillingen for Eksempelfax. Tryk for at få adgang til menuen Faxvisning. 8 Bakkeindst. Tryk for at få adgang til menuen Bakkeindst. for at ændre papirstørrelse og papirtype. 3 Wi-Fi Tryk for at konfigurere en trådløs netværksforbindelse. En indikator med fire niveauer på skærmen viser den aktuelle, trådløse signalstyrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse. 7

16 Kapitel Indtastning af tekst Når du skal indtaste tekst i maskinen, vises et tastatur på touchscreen'en. Tryk på for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn. BEMÆRK Tryk på for at skifte mellem små og store bogstaver. Indsættelse af mellemrum Tryk på Mellemrum for at indtaste et mellemrum eller på c for at flytte markøren. BEMÆRK De tilgængelige tegn kan variere afhængigt af landet. Rettelser Hvis du har indtastet et forkert tegn og ønsker at ændre det, skal du trykke på d for at flytte markøren for at fremhæve det forkerte tegn og derefter trykke på. Indtast det korrekte tegn. Du kan også bruge markøren til at gå tilbage og indsætte tegn. Tryk på tegnene. gentagne gange for at slette alle 8

17 2 Ilægning af papir 2 Før ilægning af papir 2 Læg kun én type og størrelse papir i papirbakken ad gangen. Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du også ændre indstillingen for papirstørrelse i maskinen. (Indstil papirstørrelse og -type uu side 4.) Hvis indstillingen Tjek papir er indstillet til Til, spørger maskinen, om du vil ændre papirtypen og papirstørrelsen, når du trækker papirbakken ud af maskinen. Skift om nødvendigt indstillinger for papirstørrelse og papirtype i henhold til vejledningen på touchscreen'en. (Indstillingen Tjek papir uu side 5.) Ilægning af papir i papirbakken 2 Papirstørrelse og ilægningsretning 2 Papirstørrelsen bestemmer retningen, når du lægger papir i papirbakken. A4 Letter Executive Papirbakke Liggende retning 2 Vi forklarer, hvordan papir ilægges for hver bakke: Papirbakke Se side 9. Åbning til manuel fremføring... Se side. A5 A6 Foto 2L Indekskort Konvolut Stående retning Foto Foto L Stående retning Se de nærmere oplysninger i dette kapitel. Oplysninger om andre papirstørrelser, uu Online brugsanvisning. 9

18 Kapitel 2 Ved brug af papirstørrelse A4, Letter eller Executive: 2 d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. a Træk papirbakken helt ud af maskinen. BEMÆRK Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet. b Åbn outputpapirbakkens låg (). e Læg papir i papirbakken med udskriftsiden nedad. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken. Liggende retning 2 c Tryk på og juster forsigtigt papirstyrene (), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at det trekantede mærke (2) på papirstyret () passer med mærket for den papirstørrelse, du bruger. 2 f Juster forsigtigt papirstyrene (), så de passer til papiret. Kontroller, at papirstyrene rører papirets sider. 0

19 Ilægning af papir g Kontrollér, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det ikke når højere end til mærket (). Hvis du overfylder papirbakken, kan det medføre papirstop. k Skift om nødvendigt indstilling for papirstørrelse i maskinens menu. (Indstil papirstørrelse og -type uu side 4.) Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring 2 Brug åbningen til manuel fremføring til ilægning af specielle udskriftsmedier med et ark ad gangen. Åbningen til manuel fremføring kan ikke bruges ved udskrivning af faxmeddelelser. 2 h Luk outputpapirbakkens låg. Papirstørrelse og ilægningsretning 2 Papirstørrelsen bestemmer retningen, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring. Åbning til manuel fremføring A4 Liggende retning Letter Executive i Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen. A3 Stående retning j Træk papirstøtten () ud, indtil den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud. Ledger Legal A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Indekskort Konvolut 2 Se de nærmere oplysninger i dette kapitel. Oplysninger om andre papirstørrelser, uu Online brugsanvisning.

20 Kapitel 2 Når du bruger papir i størrelse A3 eller Ledger: 2 a Åbn lågen til åbningen til manuel fremføring. c Læg kun ét ark papir i åbningen til manuel fremføring med udskriftsiden opad. Stående retning 2 d Brug begge hænder til forsigtigt at justere papirstyrene i åbningen til manuel fremføring, så de passer til papiret. b Juster papirstyrene i åbningen til manuel fremføring, så de passer til den papirbredde, du bruger. 2

21 Ilægning af papir e Læg et stykke papir i åbningen til manuel fremføring med begge hænder, indtil den forreste kant rører rullerne til papirfremføring. Slip papiret, når du kan høre maskinen trække kortvarigt i det. Touchscreen'en viser Åbning til manuel fremføring klar. BEMÆRK Hvis dataene ikke passer på ét ark, beder touchscreen'en dig om at lægge endnu et ark papir i. Læg endnu et stykke papir i åbningen til manuel fremføring, og tryk så på OK på touchscreen'en. Hvis du bruger papir, der er længere end størrelse A4 eller Letter, eller konvolutter, der er længere end bakkens længde, skal du lukke papirstøtteflappen. 2 f Træk papirstøtten ud, til den låses på plads. 3

22 Kapitel 2 Papirindstillinger 2 Indstil papirstørrelse og -type 2 Papirtype 2 Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Bakkeindst. c Tryk på Papirtype. d Tryk på Alm. Papir, Inkjetpapir, Brother BP7 eller Andet glittet. Papirstørrelse 2 Du kan bruge følgende papirstørrelser til kopiering: A4, A5, A3, Foto (0 5 cm), Ledger, Letter og Legal og følgende størrelser til udskrivning af faxmeddelelser: A4 eller Letter. Når du lægger en anden størrelse papir i maskinen, skal du ændre indstillingen af papirstørrelse, så din maskine kan tilpasse en indgående faxmeddelelse på siden. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Bakkeindst. c Tryk på Papirstørrelse. d Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist papirstørrelsesindstillingerne, og tryk derefter på den ønskede indstilling. e Tryk på. BEMÆRK Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. e Tryk på. BEMÆRK Når du kopierer på papirstørrelserne A3, Legal eller Ledger, skal du indstille papirstørrelsen i kopifunktion. 4

23 Ilægning af papir Indstillingen Tjek papir2 Hvis indstillingen Tjek papir er sat til Til, spørger maskinen, om du vil ændre indstillingen for papirtype og papirstørrelse. Denne meddelelse vises, hver gang du trækker bakken ud af maskinen. Standardindstillingen er Til. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. e Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Tjek MP papir. f Tryk på Tjek MP papir. g Tryk på Fra (eller Til). h Tryk på. Håndtering og brug af udskriftsmedier 2 VIGTIGT! Brug IKKE følgende slags papir: Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir 2 mm krøl eller mere kan forårsage papirstop. Meget skinnende eller struktureret papir Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning Papir med korte fibre 2 Anbefalede udskriftsmedier 2 Vi anbefaler, at du bruger Brother-papiret i tabellen for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder. Brother-papir Papirtype A3 Plain (Almindeligt) A3 Glossy Photo (Glittet foto) A3 Inkjet (Matte) A4 Plain (Almindeligt) A4 Glossy Photo (Glittet foto) A4 Inkjet (Matte) 0 5 cm Glossy Photo (Glittet foto) Element BP60PA3 BP7GA3 BP60MA3 BP60PA BP7GA4 BP60MA BP7GP 5

24 3 Ilægning af dokumenter 3 Sådan ilægges dokumenter 3 Du kan sende en faxmeddelelse, tage kopier eller scanne fra den automatiske dokumentfremfører (ADF) og fra scannerglaspladen. a Løft ADF'ens dokumentstøtte op, og klap den ud (). Brug af ADF'en 3 ADF'en kan rumme op til 20 sider og fremføre hvert ark enkeltvist. Brug papir inden for de størrelses- og vægtangivelser, der er vist i tabellen. Luft altid papiret, før du lægger det i ADF'en. Dokumentstørrelser og -vægt 3 Højde: 48 til 355,6 mm Bredde: 48 til 25,9 mm Papirvægt: 64 til 90 g/m 2 b Luft siderne godt. c Juster papirstyrene (), så de passer til dokumenternes bredde. Sådan ilægges dokumenter 3 VIGTIGT! Træk IKKE i dokumentet, mens det fremføres. Brug IKKE papir, der er krøllet, rynket, foldet, flænset, hæftet, forsynet med papirclips, limet eller forsynet med tape. Brug IKKE karton, avispapir eller stof. Lad IKKE tykke dokumenter ligge på scannerglaspladen. Hvis du gør det, kan ADF'en blokere. d Anbring dokumenterne med forsiden nedad og øverste kant forrest i ADF'en under styrene, så du kan mærke dem berøre fremføringsrullerne. Touchscreen'en viser ADF klar. Kontroller, at dokumenter, der er skrevet med blæk eller redigeret med rettelak, er helt tørre. 6

25 Ilægning af dokumenter Brug af scannerglaspladen 3 Brug scannerglaspladen til at sende faxmeddelelser, kopiere eller scanne enkelte sider eller sider i en bog. Understøttede dokumentstørrelser 3 b Placér dokumentet med forsiden nedad i øverste, venstre hjørne af scannerglaspladen, ud for pilen. Højde: Op til 297 mm Bredde: Op til 25,9 mm Vægt: Op til 2 kg 3 Sådan ilægges dokumenter 3 BEMÆRK Når scannerglaspladen skal anvendes, skal ADF'en være tom. Dokumentlåg a Løft dokumentlåget. c Luk dokumentlåget. VIGTIGT! Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække dokumentlåget ned eller trykke på det. 7

26 4 Udskrivning fra en computer 4 Sådan udskrives et dokument 4 Maskinen kan modtage og udskrive data fra din computer. Før du kan udskrive fra en computer, skal du installere printerdriveren. a Installer Brother-printerdriveren fra cdrom'en eller Brothers Solutions Center. (uu Hurtig installationsvejledning.) b Vælg kommandoen Udskriv i dit program. c Vælg navnet på din maskine i dialogboksen Udskriv, og klik på Egenskaber eller Indstillinger, alt efter hvilket program du bruger. d Vælg de indstillinger, du vil ændre, i dialogboksen Egenskaber. Ofte anvendte indstillinger: Medietype Udskriftskvalitet Papirstørrelse Papirretning Farve / Gråskala Blæksparefunktion Tilpasning Duplex / Booklet e Klik på OK. f Klik på Udskriv (eller OK afhængig af det program, du bruger) for at starte udskrivning. 8

27 5 Fotokopiering 5 Sådan kopierer du 5 a Brug en af de følgende fremgangsmåder for at ilægge dit dokument: Anbring dokumentet i ADF'en med forsiden nedad. (Brug af ADF'en uu side 6.) Læg dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen. (Brug af scannerglaspladen uu side 7.) b Tryk på (Kopi). Touchscreen'en viser: Antal kopier Indtast antallet af kopier: Tryk på - eller + på touchscreen'en. Tryk på det viste antal kopier på touchscreen'en, og indtast det ønskede antal kopier. Tryk på OK. c Hvis du ønsker mere end én kopi, skal du indtaste antallet (op til 99). d Tryk på S/H Start eller Farve Start. Oversigt over kopiindstillinger 5 Tryk på Kopi og derefter på Indstill. for at ændre kopiindstillingerne. Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at bladre gennem kopiindstillingerne. Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på den og vælge din indstilling. Tryk på OK, når du er færdig med at ændre indstillinger. Se side 20 for at få flere oplysninger om ændring af følgende kopiindstillinger. Papirtype Papirstørrelse Se uu Online brugsanvisning for at få flere oplysninger om ændring af følgende kopiindstillinger. Kvalitet Forstør/Formindsk Sidelayout 2-i- (ID) Stakning/sortering Tæthed Funktion til blækbesparelse Kopi på tyndt papir Bogkopi Vandmærkekopi Fjernelse af baggrundsfarve 2-sidet kopi 5 Stop kopiering 5 Tryk på for at stoppe kopieringen. 9

28 Kapitel 5 Papirtype 5 Hvis du kopierer på en speciel type papir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet. a Læg dokumentet i. b Tryk på (Kopi). c Indtast det ønskede antal kopier. d Tryk på Indstill. e Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Papirtype. f Tryk på Papirtype. g Tryk på Alm. Papir, Inkjetpapir, Brother BP7 eller Andet glittet. g Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist A4, A5, A3, 0x5cm, Letter, Legal eller Ledger, og tryk derefter på den indstilling, du vil indstille. BEMÆRK Hvis du vælger A3, Legal eller Ledger, vises forholdsreglerne for ilægning af papir. Læs oplysningerne på touchscreen'en, og bekræft ved at trykke på OK. Hvis du bruger åbningen til manuel fremføring, skal du kun lægge ét stykke papir i ad gangen. (Ilægning af papir i åbningen til manuel fremføring uu side.) h Tryk på OK. i Tryk på S/H Start eller Farve Start. h Tryk på OK. i Tryk på S/H Start eller Farve Start. Papirstørrelse 5 Ved kopiering på andre papirstørrelser end A4, skal indstillingen for papirstørrelsen ændres. Du kan kun kopiere på papir med størrelsen A4, A5, A3, Foto (0 5 cm), Letter, Legal eller Ledger. a Læg dokumentet i. b Tryk på (Kopi). c Indtast det ønskede antal kopier. d Tryk på Indstill. e Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Papirstørrelse. f Tryk på Papirstørrelse. 20

29 6 Scanning til en computer 6 Før scanning 6 Du skal installere en scannerdriver for at bruge maskinen som scanner. Hvis maskinen er på et netværk, skal den konfigureres med en TCP/IP-adresse. Installer scannerdriverne fra cd-rom'en. (uu Hurtig installationsvejledning.) Konfigurer maskinen med en TCP/IPadresse, hvis netværksscanningen ikke virker. Sådan scanner du et dokument til en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows ) 6 (Flere oplysninger, uu Online brugsanvisning). c Hvis skærmen ControlCenter4-tilstand vises, skal du vælge Avanceret tilstand og derefter klikke på OK. d Vælg din maskine i rullelisten Model øverst på skærmen. e Klik på fanen Scanning. Klik derefter på Fil. 6 BEMÆRK Skærmene på din pc kan variere afhængigt af din model. Dette afsnit er baseret på brug af avanceret indstilling i ControlCenter4. ControlCenter4 er et hjælpeprogram, der giver dig adgang til de programmer, du bruger mest, uden at du skal starte specifikke programmer manuelt. a Læg dokumentet i. (Sådan ilægges dokumenter uu side 6.) b Klik på ikonet (ControlCenter4) i proceslinjen, og klik derefter på Åbn Konfigurationsdialogboksen vises. Skift om nødvendigt standardindstillingerne. 2

30 Kapitel 6 Vælg PDF (*.pdf) fra rullelisten Filtype. 2 Skriv et filnavn for dokumentet. 3 Klik på Mappe. Du kan gemme filen til standardmappen eller vælge din foretrukne mappe ved at klikke på knappen (Gennemse). 4 Vælg en scanningsopløsning fra rullelisten Opløsning. 5 Vælg dokumentstørrelsen fra rullelisten Dokumentstørrelse. f Klik på Scanning. Maskinen begynder at scanne. Den mappe, filen er gemt i, åbnes automatisk. Sådan scannes et dokument som en PDFfil ved hjælp af touchscreen'en 6 a Læg dokumentet i. (Sådan ilægges dokumenter uu side 6.) f Tryk på Indstill. g Tryk på Scan-indstillinger, og tryk derefter på Indstil på enhed. h Vælg indstillinger for Scanningstype, Opløsning, Filtype, Scanningsstr. og Fjern baggrundsfarve efter behov. i Tryk på OK. j Tryk på Start. Maskinen begynder at scanne. BEMÆRK Følgende scannefunktioner er tilgængelige: til OCR til fil til billede til medie til til -server til FTP til netværk til web b Tryk på (Scan). WS-scan (Webtjenestescanning) c Svirp til venstre eller højre for at få vist til fil. d Tryk på til fil. fremhæves og vises midt på touchscreen'en. e Tryk på OK. Tryk på pc-navnet, hvis maskinen er sluttet til et netværk. Gør et af følgende: Gå til trin j, hvis du vil bruge standardindstillingerne. Gå til trin f, hvis du vil ændre standardindstillingerne. Kun Windows -brugere. (Omfatter Windows Vista SP2 eller senere, Windows 7 og Windows 8) 22

31 7 Udskrivning og scanning med Near Field Communication (NFC)7 Sådan udskriver du med NFC 7 Hvis din Android -enhed understøtter NFCfunktionen, kan du udskrive fotos, PDF-filer, tekstfiler, websider og -beskeder fra din enhed ved at berøre NFC-logoet i højre side af betjeningspanelet med enheden. Sådan scanner du med NFC 7 Hvis din Android -enhed understøtter NFCfunktionen, kan du scanne fotos og dokumenter til din enhed ved at berøre NFClogoet på højre side af betjeningspanelet med enheden. 7 Før du kan udskrive vha. NFC-funktionen, skal du downloade og installere Brother iprint&scan på din Android -enhed. (Se uu Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan: Til Android -enheder for at få flere oplysninger). Før du kan scanne vha. NFC-funktionen, skal du downloade og installere Brother iprint&scan på din Android -enhed. (Se uu Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan: Til Android -enheder for at få flere oplysninger). BEMÆRK NFC (Near Field Communication) forenkler transaktioner, dataudveksling og trådløse forbindelser mellem to enheder, der er tæt på hinanden. 23

32 8 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller USB flash-drev 8 PhotoCapture Centerfunktioner (fotofunktion) 8 Selvom maskinen ikke er sluttet til computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramediet eller et USB flash-drev. Sådan udskriver du billeder 8 Visning af fotos 8 Du kan se dine fotos på touchscreen'en, før du udskriver dem. Hvis dine fotos er store filer, kan der forekomme en forsinkelse, før hvert foto vises. VIGTIGT! Indsæt IKKE mere end ét mediekort i maskinen samtidig. Det kan beskadige maskinen. a Åbn lågen til mediekortlæseren. e Tryk på Se fotos. Tryk på OK. f Gør et af følgende: Gå til trin g for at vælge de fotos, du vil udskrive, eller for at udskrive flere kopier af et billede. Tryk på Udskriv alle for at udskrive alle fotos. Tryk på Ja for at bekræfte. Gå til trin j. g Svirp til venstre eller højre, eller tryk på d eller c for at få vist det foto, du ønsker at udskrive, og tryk på det. h Indtast antallet af kopier: Tryk på - eller + på touchscreen'en. Tryk på antallet af kopier for at få vist opkaldstastaturet på touchscreen'en, og brug det til at indtaste antallet af kopier. Tryk på OK. Tryk på OK. i Gentag trin g og h, indtil du har valgt alle de fotos, du vil udskrive. j Tryk på OK. k Læs og kontroller den viste liste med indstillinger. b Sæt hukommelseskortet eller USB flash-drevet i den korrekte kortlæser. c Tryk på Foto. d Svirp til venstre eller højre for at få vist Se fotos. 24

33 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller USB flash-drev l Tryk på Udskriftsindstil. for at ændre papirtype og papirstørrelse. Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Papirtype, og tryk på den; tryk derefter på den ønskede indstilling. Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Papirstørrelse, og tryk på den; tryk derefter på den ønskede indstilling. Skift om nødvendigt andre udskriftsindstillinger. Tryk på OK, når du er færdig. m Tryk på Start. n Vent til meddelelsen på touchscreen'en forsvinder efter udskrivning, og tag derefter hukommelseskortet eller USB flash-drevet ud af kortlæseren. 8 Oversigt over PhotoCapture Centerudskriftsindstillinger 8 Du kan ændre udskriftsindstillingerne midlertidigt for den næste udskrift. Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter udskrivning. BEMÆRK Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. 25

34 9 Telefontjenester og eksterne enheder 9 Oversigt over telefontjenester 9 Du kan bruge forskellige tjenester og forbindelser med Brother-maskinen. Se uu Online brugsanvisning for at få flere oplysninger og råd om opsætning. Talebesked 9 Hvis du har en talebeskedtjeneste på den telefonlinje, Brother-maskinen er sluttet til, kan der opstå indbyrdes konflikt ved modtagelse af indgående faxmeddelelser. Hvis du bruger denne tjeneste, foreslår vi, at du indstiller Brother-maskinens Svar mode til Manuel. (Vælge modtagefunktion uu side 30.) Voice over Internet Protocol (VoIP) 9 VoIP er en type telefonsystem, der anvender en internetforbindelse i stedet for en traditionel telefonlinje. Din maskine fungerer muligvis ikke sammen med visse VoIPsystemer. Kontakt din VoIP-udbyder, hvis du har spørgsmål til, hvordan du slutter maskinen til VoIP-systemet. Tilslutning af en ekstern telefonsvarer (TAD) 9 Du kan vælge at slutte en ekstern telefonsvarer til Brother-maskinen. Du skal tilslutte den korrekt for at kunne modtage faxmeddelelser. Slut den eksterne telefonsvarer til T-stikket på Brotherlinjekablet, der følger med maskinen. Når du optager en udgående besked på den eksterne telefonsvarer, anbefaler vi, at du optager 5 sekunders stilhed i starten af beskeden og begrænser taletiden til 20 sekunder. Indstil maskinens modtagefunktion til Ekstratlf/Tad. Eksterne telefoner og ekstratelefoner 9 Du kan slutte en separat telefon til T-stikket på Brother-linjekablet, der følger med maskinen. Hvis du besvarer et faxopkald på en ekstratelefon eller en ekstern telefon, kan du få maskinen til at modtage faxmeddelelsen ved at trykke l 5. Hvis maskinen besvarer et samtaleopkald og udsender hurtige dobbeltringninger, for at du skal overtage opkaldet, skal du trykke # 5 for at modtage opkaldet på en ekstratelefon. Nummerbestemt ringning 9 Nummerbestemt ringning er en telefontjeneste, der gør det muligt at have to forskellige telefonnumre på en enkelt linje. Hvert telefonnummer har sit eget ringemønster. Du kan programmere Brothermaskinen til automatisk at modtage faxmeddelelser på et af de to numre. Flere oplysninger og opsætningsvejledning: uu Online brugsanvisning. 26

35 0 Afsendelse af en faxmeddelelse 0 Sådan sender du en faxmeddelelse 0 a Gør et af følgende: Anbring dokumentet i ADF'en med forsiden nedad. (Brug af ADF'en uu side 6.) Anbring dokumentet på scannerglaspladen med forsiden nedad. (Brug af scannerglaspladen uu side 7.) BEMÆRK For at sende faxmeddelelser med flere sider skal du bruge ADF'en. Hvis du sender en faxmeddelelse i sorthvid fra ADF'en, når hukommelsen er fuld, sendes den i realtid. Du kan bruge scannerglaspladen til at faxe sider i en bog én side ad gangen. Dokumenterne kan være i op til A4- eller Letter-format. b Gør et af følgende: Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. Touchscreen'en viser: c Tryk på Indstill. for at ændre indstillinger for faxafsendelse. Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at bladre gennem faxindstillingerne. Når den ønskede indstilling vises, skal du trykke på den og vælge din nye indstilling. Tryk på OK, når du er færdig med at ændre indstillinger. Mere avancerede faxafsendelsesfunktioner og indstillinger, uu Online brugsanvisning. Faxopløsning Kontrast Scannerglasstørrelse Farvefaxtransmission Udgående Eksempelfax Faxafsendelse ved afslutning af en samtale Rundsending Realtidstransmission Oversøisk funktion Forsinket fax Batchtransmission Annullere ventende job Indstilling af nye standardindstillinger Fabriksnulstilling Pollingtransmission Transmissionsbekræftelsesrapport 0 27

36 Kapitel 0 d Indtast faxnummeret. Brug af opkaldstastaturet på touchscreen'en Brug af Adressebog Brug af (Adressebog) (Ring Historik) Genopk. Udgående opk. Nummervisningshistorik BEMÆRK Indstil Eksempel til Til for at se en faxmeddelelse, før du sender den. Hvis dit netværk understøtter LDAPprotokollen, kan du søge efter faxnumre og -adresser på din server. e Tryk på Fax start. Afsendelse af en faxmeddelelse fra ADF'en 0 Maskinen begynder at scanne det dokument, der skal sendes. Afsendelse af en faxmeddelelse fra scannerglaspladen 0 Hvis du vælger S/H i Farveindstilling (standardindstilling), begynder maskinen at scanne den første side. Gå til trin f. Hvis du vælger Farve i Farveindstilling, spørger touchscreen'en, om du vil sende en farvefaxmeddelelse. Tryk på Ja (farv fax) for at bekræfte. Maskinen kalder op og sender siden. f Når touchscreen'en viser Næste side?, skal du gøre et af følgende: For at sende en enkelt side skal du trykke på Nej. Maskinen sender dokumentet. Hvis du vil sende mere end én side, skal du trykke på Ja og gå til trin g. g Anbring næste side på scannerglaspladen. Tryk på OK. Maskinen scanner siden. (Gentag trin f og g for hver ekstra side). Stop faxafsendelse 0 Tryk på for at stoppe faxafsendelsen. Sådan lagres numre 0 Gem fax- og telefonnumre i maskinens adressebog, eller opret grupper af faxmodtagere, så du kan rundsende en faxmeddelelse til mange mennesker på én gang. BEMÆRK De gemte adressebogsnumre går ikke tabt i tilfælde af strømsvigt. Lagring af en pause 0 Når du gemmer numre i adressebogen, kan du indsætte en eller flere pauser på 3,5 sekund ved at trykke på knappen Pause på touchscreen'en. Lagring af numre i adressebogen 0 Gem op til 00 adresser med et navn; hvert navn kan have to numre. a Tryk på (Fax). 28

37 Afsendelse af en faxmeddelelse b Tryk på (Adressebog). c Tryk på Rediger. d Tryk på Tilføj ny adresse. e Tryk på Navn. f Indtast navnet (op til 6 tegn) vha. touchscreen'en. Tryk på OK. (Indtastning af tekst uu side 8.) g Tryk på Adresse. h Indtast det første fax- eller telefonnummer (op til 20 cifre) vha. touchscreen'en. Tryk på OK. BEMÆRK Sørg for at medtage områdenummeret, når du indtaster et fax- eller telefonnummer. Afhængigt af landet vises nummervisningsnavne og -historik muligvis ikke korrekt, hvis områdenummeret ikke er registreret sammen med fax- eller telefonnummeret. Hvis du har downloadet Internet Faxfunktionen (I-Fax): For at gemme en -adresse til brug med Internet Fax (I-Fax) eller Scan til e- mail-server skal du trykke på og indtaste -adressen og derefter trykke på OK. i Tryk på Adresse 2 for at gemme endnu et fax- eller telefonnummer. Indtast fax- eller telefonnummeret (op til 20 cifre) vha. touchscreen'en. Tryk på OK. j Tryk på OK for at bekræfte. k Gør et af følgende: Du kan gemme et andet nummer i adressebogen ved at gentage trin c til j. Sådan indstiller du din afsender-id 0 Indstil maskinens afsender-id, så dato og klokkeslæt vises på alle faxmeddelelser, du sender. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Grundindst. Tryk på Grundindst. d Tryk på Afsender ID. e Tryk på Fax. f Indtast faxnummeret (op til 20 cifre) vha. touchscreen'en, og tryk derefter på OK. g Tryk på Navn. h Indtast navnet (op til 20 tegn) ved hjælp af touchscreen'en, og tryk derefter på OK. (Indtastning af tekst uu side 8.) i Tryk på. 0 Tryk på, når du er færdig. 29

38 Modtagelse af en faxmeddelelse Modtagefunktioner Du skal vælge en modtagefunktion alt afhængigt af de eksterne enheder og telefontjenester, du har på linjen. Vælge modtagefunktion Som standard modtager din maskine automatisk alle faxmeddelelser, der sendes til den. Diagrammet herunder hjælper dig med at vælge den korrekte funktion. (Brug af modtagefunktioner uu side 3.) Vil du bruge telefonfunktionerne på din maskine (hvis de findes) eller en ekstern telefon eller en ekstern telefonsvarer, der er tilsluttet på samme linje maskinen? Ja Bruger du en talemeddelelsesfunktion i en eksterne telefonsvarer? Nej Ønsker du, at maskinen skal besvare fax- og telefonopkald automatisk? Følg vejledningen for at indstille modtagefunktionen: Nej Ja Ja Nej Kun fax Manuel Fax/Tlf Ekstratlf/Tad a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Modtageindst. f Tryk på Modtageindst. g Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Svar mode. 30

39 Modtagelse af en faxmeddelelse h Tryk på Svar mode. BEMÆRK Hvis du ikke kan ændre modtagefunktionen, skal du sørge for, at funktionen Nummerbestemt ringning er indstillet til Fra. i Tryk på Kun fax, Fax/Tlf, Ekstratlf/Tad eller Manuel. j Tryk på. Brug af modtagefunktioner Nogle modtagefunktioner svarer automatisk (Kun fax og Fax/Tlf). Du kan evt. ændre det forsinkede opkald, før du bruger disse funktioner. (Forsinket opkald uu side 32.) Kun fax Funktionen Kun fax besvarer automatisk alle opkald som faxopkald. Fax/Telefon Fax/Tlf-funktionen hjælper dig med at håndtere indgående opkald ved at genkende, om de er faxmeddelelser eller samtaleopkald, og håndtere dem på en af følgende måder: Faxmeddelelser modtages automatisk. Samtaleopkald starter F/T-ringningen for at fortælle, at du skal svare på opkaldet. F/T-ringning er en hurtig dobbeltringning, som din maskine foretager. (F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion) uu side 32.) (Forsinket opkald uu side 32.) Manuel Manuel funktion slår alle automatiske svarfunktioner fra. Hvis du vil modtage en faxmeddelelse i funktionen Manuel, skal du løfte røret på en ekstern telefon. Når du hører faxtoner (korte gentagne bip), skal du trykke på Fax start og vælge Modtag. Du kan også bruge funktionen Faxregistrering til at modtage faxmeddelelser ved at løfte telefonrøret på samme linje som maskinen. Ekstern telefonsvarer Funktionen Ekstratlf/Tad lader en ekstern telefonsvarer håndtere dine indgående opkald. Indgående opkald håndteres på en af følgende måder: Faxmeddelelser modtages automatisk. Samtalepartnere kan optage en meddelelse på den eksterne telefonsvarer. Tilslutning af ekstern telefonsvarer, uu Online brugsanvisning. 3

40 Kapitel Indstillinger i modtagefunktion Forsinket opkald Forsinket opkald indstiller antallet af gange, som maskinen ringer, før den svarer i funktionen Kun fax eller Fax/Tlf. Hvis du har eksterne telefoner eller ekstratelefoner på samme linje som maskinen, skal du vælge det maksimale antal gange, maskinen skal ringe. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Modtageindst. f Tryk på Modtageindst. g Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fors. opk. h Tryk på Fors. opk. i Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist indstillingerne, og tryk derefter det antal gange, maskinen skal ringe, før den svarer. Hvis du vælger 0, svarer maskinen straks, og linjen ringer slet ikke. j Tryk på. F/T ringetid (kun Fax/Tlf.-funktion) Når maskinen modtager et opkald, hører du og den, der kalder op, den normale telefonringelyd. Antallet af ringninger indstilles i indstillingen for forsinket opkald. Hvis opkaldet er en faxmeddelelse, modtager din maskine den. Hvis det imidlertid er et samtaleopkald, lyder maskinen som F/Tringningen (en hurtig dobbeltringning) i det tidsrum, du har angivet i indstillingen F/T ringetid. Hvis du hører F/T-ringningen, betyder det, at du har et samtaleopkald på linjen. Fordi F/T-ringningen foretages af maskinen, ringer eksterne telefoner og ekstratelefoner ikke. Du kan dog fortsat besvare opkaldet på en vilkårlig telefon vha. en fjernkode. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist Modtageindst. f Tryk på Modtageindst. g Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist F/T ringetid. h Tryk på F/T ringetid. i Tryk på 20, 30, 40 eller 70 sekunder. j Tryk på. BEMÆRK Selvom den, der kalder op, lægger på under en hurtig dobbeltringning, fortsætter maskinen med at ringe i det angivne tidsrum. 32

41 A Rutinemæssig vedligeholdelse A Sådan rengøres og kontrolleres maskinen A Rengøring af scannerglaspladen a Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten. b Løft dokumentlåget (). Rengør scannerglaspladen (2) og det hvide plastik (3) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brændbar glasrens. c I ADF'en skal du rengøre den hvide skinne () og glasstrimlen (2) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med ikkebrændbar glasrens. 3 2 A Kontrol af udskriftskvaliteten A Hvis farverne og teksten på udskriften er udviskede eller stribede, kan det skyldes, at nogle af dyserne er tilstoppede. Kontroller dette ved at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønsteret. a Tryk på. BEMÆRK Du kan også trykke på og derefter trykke på Vedligeholdelse. b Tryk på Forbedr udskriftskvalitet. c Tryk på Tjek udskriftskvalitet. d Følg instruktionerne på touchscreen'en, læg almindeligt papir i størrelse A4 eller Letter i papirbakken, og tryk derefter på Start. Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket igen. e Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket. A 2 33

42 f Touchscreen'en viser en meddelelse, der spørger om udskriftskvaliteten. Gør et af følgende: Hvis alle linjer er tydelige og klare, skal du trykke på Nej for at afslutte udskriftskvalitetskontrollen og derefter fortsætte til trin j. Hvis du kan se, at der mangler korte linjer som vist i illustrationen herunder, skal du trykke på Ja. VIGTIGT! Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig. BEMÆRK Når en printhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud. OK Dårlig Letter, A4 og Executive g Touchscreen'en viser en meddelelse, der spørger, om du vil kontrollere udskriftskvaliteten for hver farve. Følg instruktionerne på touchscreen'en, tryk på, 2, 3 eller 4 for at vælge det eksempel, der ligner udskriftskvalitetskontrolarket mest for hver farve. h Hvis du trykker på 2, 3 eller 4, opfordrer touchscreen'en dig til at starte rensning. Tryk på Start. A3, Ledger, Legal, A5, A6, konvolutter, Foto (0 5 cm), Foto L (89 27 mm), Foto 2L (3 8 cm) og Indekskort ( mm) Når printhoveddysen er renset, er de vandrette linjer væk. i Når rensningsproceduren er afsluttet, skal du trykke på Ja og vende tilbage til trin d. j Tryk på. Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original Brother Innobella-blækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet op til yderligere fem gange. Kontakt Brother Support, hvis udskriften ikke forbedres. 34

43 Rutinemæssig vedligeholdelse Kontrol af udskriftsjusteringen Hvis den udskrevne tekst bliver gnidret, eller hvis billederne bliver udviskede, skal du måske justere udskriftsjusteringen, når maskinen er blevet transporteret. a Tryk på. BEMÆRK Du kan også trykke på Vedligeholdelse. b Tryk på Forbedr udskriftskvalitet. og derefter på c Tryk på Justering. d Tryk på Næste. e Svirp op eller ned, eller tryk på a eller b for at få vist den papirstørrelse, der skal udskriftsjusteres, og tryk på den. f Tryk på Almindelig justering eller Avanceret justering. g Følg instruktionerne på touchscreen'en, læg almindeligt papir i den valgte størrelse i papirbakken eller åbningen til manuel fremføring, og tryk derefter på Start. Maskinen udskriver justeringskontrolarket. A h Ved mønsteret "A" skal du svirpe op eller ned eller trykke på a eller b for at få vist nummeret på den testudskrift, der har færrest synlige lodrette striber (-9), og trykke på det. Tryk derefter på OK. I eksemplet er nummer 6 det bedste valg. i Gør et af følgende: Hvis du har valgt Almindelig justering, skal du gentage trin h for mønstrene B til H. Hvis du har valgt Avanceret justering, skal du gentage trin h for mønstrene B til Z. BEMÆRK Når udskriftsjusteringen ikke er justeret korrekt, er teksten sløret. j Tryk på. i Når udskriftsjusteringen er justeret korrekt, står teksten skarpt. BEMÆRK Se uu Online brugsanvisningfor at få flere oplysninger om rengøring og kontrol af maskinen. A 35

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J420DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-J420DW Serienummer: Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J785DW MFC-J985DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder grundlæggende vejledning til, og information om din Brother-maskine. Se Se Online

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J680DW MFC-J880DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder grundlæggende vejledning til, og information om din Brother-maskine. Se Se Online

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J552DW DCP-J752DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J552DW og DCP-J752DW (sæt

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J5910DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6520DW og MFC-J6720DW

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J4510DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J4510DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J152W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J152W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J132W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen. Se For at få detaljerede informationer,

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J4110DW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J4110DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J480DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder grundlæggende vejledning til, og information om din Brother-maskine. Se Se Online brugsanvisning,

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J525W og DCP-J725DW (sæt cirkel

Læs mere

Referencevejledning Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter

Referencevejledning Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter Referencevejledning Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter MFC-J6930DW Brother anbefaler at holde denne vejledning ved siden af din Brother-maskine til hurtige opslag. Online brugsanvisning Denne

Læs mere

Referencevejledning Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter

Referencevejledning Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter Referencevejledning Korte forklaringer for rutinemæssige aktiviteter MFC-J5330DW MFC-J5335DW Brother anbefaler at holde denne vejledning ved siden af din Brother-maskine til hurtige opslag. Online brugsanvisning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J56DW Online brugsanvisning Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder grundlæggende vejledning til, og information om din Brother-maskine. Se Se Online brugsanvisning,

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. For sikker og korrekt anvendelse, skal du sørge

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-8950DW MFC-8950DWT Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug:

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download Brother iprint&scan

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-5890CN, MFC-5895CW og MFC-6490CW

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A BRUGSANVISNING MFC-240C Version A Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for for senerene brug: Modelnummer: MFC-240C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version F DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J430W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere