Relationen mellem fagdidaktik og fag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Relationen mellem fagdidaktik og fag"

Transkript

1 Relationen mellem fagdidaktik og fag Hvordan kan denne relation forstås, inden for og på tværs af undervisningsfag? Mogens Niss, Roskilde Universitet

2 Varedeklaration: Hvem er jeg? Professor i matematik og matematikkens didaktik ved IMFUFA, Institut for Natur Systemer og Modeller, Roskilde Universitet (RUC). Først KU. Ved RUC siden 1972, medgrundlægger af institutionen. Matematiker med matematikkens didaktik som forskningsområde, med hovedinteresser i Matematikundervisningens formål og begrundelser Didaktikken for matematisk modellering Kompetencebeskrivelse af matematikbeherskelse Matematikkens didaktik som videnskabelig disciplin Evaluering i matematikundervisning og -læring

3 Grundliggende spørgsmål Hvad kan fagdidaktikere fra forskellige fag sige hinanden om noget? Giver en generel / overfaglig fagdidaktik mening? Svar herpå må bl.a. - hvile på forståelse af relationerne mellem fag og deres didaktik deraf foredragstitlen

4 Diskussionen må nødvendigvis overskride de enkelte fags didaktik en almen fagdidaktik hvis den findes! og blive metadisciplinær i.f.t. de indgående videnskabsområder. Det samme gælder alle svar. Mit bidrag til diskussionen er dermed principielt personligt og ikke-autoritativt bortset fra når det gælder matematikkens didaktik. Essentielt at skelne mellem deskriptive og normative tilgange i diskussionen.

5 Da spørgsmålene er vanskelige, må vi gå begrebsligt og analytisk til værks. Advarsel! Kan måske forekomme kedeligt. Vi må bl.a vide hvad vi mener med Fag og Fagdidaktik, og Hvad der konstituerer et givet fag Og vi må vide hvilke fag der har en fagdidaktik.

6 Forslag til et par definitioner Fag = undervisningsfag: Et større, velafgrænset, navngivet og deklareret afsnit af undervisningsudbuddet i en eller flere uddannelsesinstitutioner, med specifikke eller generelle målgrupper, formidlet af undervisere. Ej givet på forhånd hvad der kan være et fag; mange slags: Matematik, idræt, almen studieforberedelse, grammatik, scuba diving, historie, erhvervsøkonomi, teglstensmuring, kvalitative forskningsmetoder, fysikdidaktik m.m.m.m.m.m.m.

7 Fagdidaktik (det omhandlede fag kaldes referencefaget) Genstand Et fags didaktik er det videnskabelige arbejdsfelt der søger at identificere, karakterisere og forstå de fænomener og processer der påvirker og indgår eller kunne indgå i både faktisk og potentiel undervisning i og læring af faget. Bestræbelse Med hensyn til forståelsen af sådanne fænomener og processer står bestræbelser på at afdække mekanismer og årsagssammenhænge i centrum for beskæftigelsen

8 Tilgange Fagets didaktik beskæftiger sig med alle forhold der måtte have betydning for undervisning i og læring af faget, uanset hvilke videnskabelige, psykologiske, værdimæssige eller samfundsmæssige sfærer de stammer fra. Fagets didaktik betjener sig her bl.a. af betragtninger, metoder og resultater fra andre discipliner og fagområder. Virksomhedsformer Et fags didaktik rummer forskellige former for virksomhed, rækkende fra teoretisk og empirisk grundforskning over anvendt forskning og udviklingsarbejde til systematisk reflekteret praksis.

9 Undervisningsfag kan afledes af mange helt forskellige kilder: Etablerede videnskabsfag (matematik, historie, lingvistik, økonomi) Sammenkobling af etablerede videnskabsfag (biokemi, teknologihistorie, geofysik) Etablerede professions-/ praksisfag (snedkeri, flyvning, sygepleje, regnskabsføring) Tematik, baseret på indhold eller fænomener (oldtidskundskab, almen studieforberedelse, mellemøstlige studier, socialpolitik, oceanografi) Problemområder (miljøproblemer, klimaproblemer, internationale konflikter)

10 Et fag/uddannelse kan oprettes især på universitetsniveau - som en vare skabt alene med salg til aftagere for øje (ingen eksempler!) Nye fag kan dannes ud fra indsigts- eller praksisbehov (informatik, et fags didaktik!) Nogle fag oprettes ved beslutning, i begyndelsen som en næsten tom skal uden klar basis (oldtidskundskab, samfundsfag, almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt grundforløb)

11 Dynamisk fagøkologi : Fag har forskellige aldre og kan med tiden skifte status og bevæge sig fra en kategori til en anden: * Nye fag kan blive gamle * Fag med rod i en praksis, en tematik eller et problemområde kan få en forskningsmæssig overbygning og blive til videnskabsfag. * Videnskabsfag kan få en praksisorienteret udbygning * Fag kan forsvinde

12 Første konklusion: Fag er yderst forskellige! M.h.t. bl.a. Genese og konstitution Alder og placering i økosystemet af fag Opgaver og rolle Formål og placering i uddannelsessystemet (Eventuelt) videnskabeligt grundlag Videnskabsteoretisk status Indre struktur og organisering Metoder og teknikker Undervisernes baggrund og uddannelse

13 Ikke alle fag har en didaktik (Jeg tager ikke her stilling til om de burde have det.) Nogle fag placeres i pakker med andre fag, i fagområder, som så søges tillagt en fælles didaktik (fremmedsprogsdidaktik, naturfagsdidaktik) Tendens: For stedse flere fag(områder) udvikles en fagdidaktik Observation cum hypotese: Kun (hovedsagelig) for fag som på den ene eller anden måde rummer problemer i uddannelsessystemet, udvikles en fagdidaktik.

14 Disse problemer kan være mangfoldige: Strid om fagets eksistensberettigelse i en given kontekst Uklarhed om fagets formål, identitet og fokus Strid om fagets indretning og strukturering Strid om valg af undervisningsmetoder i faget Manglende elevmotivation og oplevelse af relevans Et stort antal elever oplever / udviser store læringsvanskeligheder i faget Diskrepans mellem forskellige aftagerønsker til faget og til elevernes viden, kompetencer, og færdigheder

15 Eksempel: Matematik Hvem skal udsættes for undervisning i et fag med navnet matematik? Hvorfor ikke integrere matematik i andre fag? Hvordan skal undervisningsfaget matematik forstås og beskrives, og hvilken slags matematikbeherskelse skal det fremme? Matematikkens femfoldige natur. Pensumlister og færdighedsopremsning eller matematiske kompetencer? Hvordan skal matematikundervisningen bedrives? Læreren meddeler facts? Eleverne undersøger problemstillinger? Hvorfor er matematik et fag der forekommer mange meningsløst og irrelevant? Relevansparadokset

16 Hvorfor har så mange elever svært ved at få et rimeligt udbytte af matematikundervisningen? Skyldes det faget selv? Utilfredsstillende undervisning? Dårlige undervisningsmaterialer? Hvorfor er matematik et fag som mange frygter og afskyer og nogle (færre) elsker? Skyldes det opbygningen af uacceptable undervisningstraditioner, der favoriserer de få og håner de mange? Hvorfor har forskellige slags aftagere så modstridende ønsker og forventninger vedrørende elevernes viden, kompetencer og færdigheder i matematik? Mekaniske dukker >< indsigt og forståelse

17 Fagdidaktisk aktivitet forudsætter dyb indsigt i, overblik over, forståelse af og kritisk respekt for referencefaget, herunder alle de førnævnte karakteristika (genese, konstitution, formål og placering, opgaver og rolle, videnskabeligt grundlag, videnskabsteoretisk status, struktur og organisering, metoder og teknikker, undervisernes baggrund og uddannelse). Desuden indsigt i konkurrerende forståelser af det samme fag, samt indblik i beslægtede fag.

18 Anden konklusion: Fagdidaktisk virksomhed er principielt en fagspecifik affære, bundet til referencefaget og dets karakteristika. Når fag er så vidt forskellige, kan man ikke, uden nærmere undersøgelser, overføre didaktiske betragtninger fra ét fag til et andet. Af disse grunde giver en overfaglig / almen fagdidaktik ikke mening i udgangspunktet.

19 På den baggrund kunne man spørge: Hvad gør vi her, med et seminar om flere fag? Hvordan kan jeg tillade mig at tale om fag og fagdidaktik i almindelighed og foreslå en definition på fagdidaktik til brug for alle fag? (OBS! Det gør jeg i en metadisciplinær diskurs) og - tilbage til grundspørgsmålet Hvad har vi forskellige fags didaktikere at sige (til) hinanden?

20 Skitse til nogle svar: Vore referencefag findes i et fælles, om end stærkt sektionsopdelt, uddannelsessystem virkende i et samfund. Vi er alle underlagt et overordnet politiskadministrativt system. Fag er underlagt forandringens lov. Det gælder både det enkelte fag og spektret af fag i uddannelsessystemet. Didaktikere med forskellige referencefag kan kvalificere såvel diskussionerne om givne fags eksistens(berettigelse), placering og indretning i (afsnit af) uddannelsessystemet, som oprettelsen af nye fag.

21 Man får perspektiv og dybde i sin egen didaktiske virksomhed gennem seriøst kendskab til andres Vi udvikler indsigt i karakteren af vores virksomhed ved at erkende hvad der er fælles med andres Vi udvikler ydmyghed over for egne forhold ved at vide på hvilken måde forholdene er anderledes hos andre Vi indser derved (forhåbentlig) urimeligheden i ureflekteret at overgeneralisere egne erfaringer, og gøre forestillinger og normer inden for vores fagområde gældende over for andres

22 Tredje konklusion: Vi ville alle blive bedre fagdidaktikere inden for eget domæne ved at engagere os i aktiviteter til afdækning af fællespunkter, lighedspunkter, tilsyneladende forskelle og virkelige forskelle mellem forskellige fags didaktik compare and contrast. Anderledes sagt: Vi må afdække hvad der er konstant og hvad der er variabelt på tværs af fag, lande og institutionstyper.

23 At forstå som et metaforskningsprogram i komparativ fagdidaktik Måske bliver tiden engang moden til at skabe en eller flere akademiske discipliner heraf. Fordrer respektfuldt samarbejde, baseret på ægte gensidig interesse, mellem autonome fagområder, ikke hegemonisk bortintegrering i en overordnet fagdidaktik Forefindes mig bekendt stort set ikke. Må påbegyndes nedefra. Bliver langvarigt og krævende

24 Hvad kunne et sådant program omfatte? Svar kan umuligt være kanoniske. Det kunne være interessant at diskutere forskellige bud. Her kommer nogle punkter jeg ville finde særligt interessante for kontrastering og komparation af par eller grupper af fag og deres didaktik:

25 Forestillinger og diskussioner om referencefagenes eksistensberettigelse og formål Forestillinger og diskussioner om fagenes identiteter, roller og foci Fagenes genese, konstitution og historie Deres eventuelle relationer til videnskabsfag Placering i økosystemet af fag Fagenes placering i forskellige dele af uddannelsessystemet Videnskabsteoretisk status Indre struktur og organisering Undervisernes baggrund og uddannelse i de respektive fag

26 At afdække dette ville indebære Fremdragelse af alle relevante kendsgerninger for hvert af de involverede fag Er i sig selv en formidabel opgave! Fortolkning og analyse af punkter hvor kontrastering og sammenligning på tværs af fagene giver mening og har intellektuel interesse.

27 Udfordring: Det ville være meget velkomment, hvis nogen ville tage têten og gennemføre en første kontrastiv / komparativ undersøgelse mellem nogle få fag.

28 Tak for opmærksomheden!

Kompetencer og matematiklæring. Pixi-udgave

Kompetencer og matematiklæring. Pixi-udgave Kompetencer og matematiklæring Idéer og inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark Pixi-udgave KOM-arbejdsgruppen IMFUFA, RUC Juni 2002 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Status af denne tekst........................

Læs mere

Kompetencer og matematiklæring

Kompetencer og matematiklæring Rapporten Kompetencer og Matematiklæring er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelsesstyrelsen i samarbejde med Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd. Rapporten indeholder en ny kompetencebaseret

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

DEL A en foreløbig skitse for et forskningsprojekt. Baggrund og motivering. Nordyrk 2014

DEL A en foreløbig skitse for et forskningsprojekt. Baggrund og motivering. Nordyrk 2014 Hvilke handlinger foretager erhvervsskolelæreren sig i forhold til at understøtte elevernes tilegnelse af det faglige indhold i grundfagsundervisningen? Adjunkt Anna Haugaard Brodersen Lektor Karin Løvenskjold

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Mangfoldighed og fællesskab

Mangfoldighed og fællesskab Indhold 1 Mangfoldighed og fællesskab en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC Steen Beck og Michael Paulsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Danske unge i en international sammenligning

Danske unge i en international sammenligning PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Niels Egelund (red.) Niels Egelund (red.) PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Publikationen PISA 2012 kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere