SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLET DRIFTSUDBUD 2012"

Transkript

1 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-ND-1

2 TBL-Forside. LVD-DRI-ND-1 Løbende drift - Vejdrift - Norddanmark 1 Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse Tilbudspris excl. moms 1 Vejmandstilsyn 0 2 Renhold 0 3 Afvanding 0 4 Græsslåning 0 6 Beplantninger 0 7 Skilte og Kantpæle 0 8 Vintertjeneste på sideanlæg 0 9 Hegn 0 10 Brolægning REGNINGSARBEJDER Afmærkning af vejarbejder 0 I alt, tilbud 0 - o - TBL-LVD-DRI-ND Ark: Forside TBL genereret 2012-mar-17 12:52:34

3 TBL-Totaler. LVD-DRI-ND-1 Løbende drift - Vejdrift - Norddanmark 1 Side 1 af 8 Hovedpost Post Underpost ElementnElementnavn Enhed Antal Længde m Areal m2 Antal udførelser Total mængde Enheds pris Total pris Vejmandstilsyn _1325 Vejmandstilsyn - tilstandskrav sum _1001 Vejmandstilsyn incl køretøj og udstyr timer Renhold Renhold på befæstet vejareal - TILSTANDSKRAV R02 Belagt Nødspor Stk R03L Midterrabat - på øvrige veje m , , R04 Cykelsti m , , R05 Fortov m , , R06 Kombisti m , , R08 Helle m , R09 Skillerabat m , , R10 Rundkørsel m , , R12 Overkørsler Stk R13 Sidevejstilslutning Stk R15 P-plads m , , R16 Holdepladser m , , R18 Belagt yderrabat langs autoværn m R19 Belagt yderrabat m , , R20BRO Langs spunsvæg m2 13, R21BRO Skråningsbeklædninger ved broer m , R24 Opholdsareal på sideanlæg m , R11L New Jersey autoværn i yderrabat m Renhold - Ubefæstet vejareal - TILSTANDSKRAV R31 Græsbelagt nødspor Stk R32L Ubefæstet midterrabat - på øvrige veje m , , R33 Ubefæstet helle m , R34 Ubefæstet skillerabat m , , R35 Ubefæstet del af rundkørsel- midterø m , R36 Ubefæstet P-plads m , R37-a Yderrabat langs vej i åbent land (0-3 m) excl. ramper m , R37-b Yderrabat langs vej i by (0-3 m) excl. Ramper m , R38 Yderrabat langs ramper (0-3 m) m2 1 0, R39 Yderste rabat - Fra 3 m fra asfaltkant og til skel og Vejdirektoratets øvrige arealer m , R41 Græsplæner m , R42 Græsplæner på sideanlæg m , R43 Naturgræs på sideanlæg m , R44 Beplantninger - på sideanlæg m , Renhold - udstyr - TILSTANDSKRAV R50 Enkelt bænk Stk R51 Bord og bænk Stk R52 Legeudstyr Stk R53 Faldunderlag til legeudstyr m , R54 Affaldsstativ m , R55 Grill og bålpladser Stk R56 Drikkevandsstandere Stk R57 Trapper m , R58 Toiletbygninger - udvendig stk , R65 Infotavler Stk R72 Hundetoilet Stk R74 Færist stk Renhold af vejareal - UDFØRELSESKRAV R02 Belagt Nødspor - fejning med Traktor m kost m R02 Belagt Nødspor - renhold m feje-sugemaskine m R03L Befæstet midterrabat - på øvrige veje - fejning m , , R03M Befæstet midterrabat - på motorvej og motortrafikveje - fejning - excl. afmærkning m , , R04 Cykelsti - fejning m , , R05 Fortov - fejning m , , R06 Kombisti - fejning m , , R08 Befæstet helle - fejning m , R09 Befæstet skillerabat - fejning m , , R10 Befæstet areal i rundkørsel - fejning m , , R11 Kantsten - fejning m , , R11M New Jersey autoværn i midterrabat på Mv og Mtv fejning excl afmærkning m R11L New Jersey autoværn i yderrabat - fejning m R12 Overkørsler - fejning stk R13 Sidevejstilslutning - fejning stk R14 Spærreflade - fejning m , R15 P-plads - fejning m , , R16 Holdepladser - fejning m , , R19 Belagt yderrabat - fejning m , , R20BRO Langs spunsvæg - fejning m2 13, R21BRO Skråningsbeklædninger ved broer - fejning stk , R22 Vandrender - fejning m R32M Ubefæstet midterrabat - Mv og Mtv excl. afmærkning m , , _1002 Fejning - traktor med kost timer _1003 Renhold med feje-sugemaskine timer _1004 Specialarbejder i normal arbejdstid timer _1006 Formand i normal arbejdstid timer _ t, incl. fører timer Renhold - toiletter - TILSTANDSKRAV R80 Toiletbygning - indvendig renhold og vedligeholdelse stk , Renhold - toiletter - UDFØRELSESKRAV _1009 Rengøringsassistent timer _1328 Specialarbejder normal tid timer _1010 Faguddannet håndværkersvend i normal arbejdstid timer Renhold - Tømningsfaciliteter TILSTANDSKRAV R100 Tømningsfaciliteter til toiletter i bus og campingvogn stk ,

4 Side 2 af 8 Renhold - Tømningsfaciliteter UDFØRELSESKRAV R102 Tømning af slamtanke ved toiletter og tømningspladser stk , Ukrudtsbekæmpelse - Befæstede arealer TILSTANDSKRAV U01 På Kørebane - belægninger med fuger Stk U03L Midterrabat på øvrige veje m , , U05 Fortov m , , U08 Heller m , U09 Skillerabat m , , U10 Rundkørsel m , , U11 Kantsten inkl. Tværfuger m , , U12 Overkørsler Stk U13 Sidevejstilslutning Stk U15 P-plads m , , U24 Opholdsareal på sideanlæg m , Ukrudtsbekæmpelse - UDFØRELSESKRAV _1013 Traktor med brændingsbekæmpelsesudstyr, incl. fører timer _1015 Traktor med stålbørster til ukrudtsbekæmpelse, incl. fører timer _1016 Traktor med spuma-udstyr til ukrudtsbekæmpelse, incl. fører timer _1017 Kemisk bekæmpelse af bjørneklo med roundup timer _1019 Specialarbejder i normal arbejdstid timer Afvanding Grøfter - UDFØRELSESKRAV _1023 Reprofilering og oprensning af grøfter incl. læsning. Tykkelse mindre end 0,3 m. Længde m m _1024 Reprofilering og oprensning af grøfter incl. udplanering. Tykkelse mindre end 0,3 m. Længde m m _1025 Reprofilering og oprensning af grøfter incl. læsning. Tykkelse fra 0,3 m til 0,5 m. Længde m m _1026 Reprofilering og oprensning af grøfter incl. udplanering. Tykkelse fra 0,3 m til 0,5 m. Længde m m Midter, skille- og yderratter på øvrige veje og yderrabatter på Mv og Mtv incl. Afmærkning UDFØRELSESKRAV _1027 Udjævning/fræsning af yderrabatter, Udbedring af hjulspor, 0-25 m lange stk _1028 Udjævning/fræsning af yderrabatter, Udbedring af hjulspor, m lange stk materialerne på stedet, Yderrabat, b = 1,5 m _1029 Længde m m _1030 materialerne på stedet, Yderrabat, b = 1,5 m. Længde m m _1031 materialerne på stedet, Yderrabat, b fra 1,5 m til 2,5 m. Længde m m _1033 materialerne på stedet, Tillæg for under autoværn pr lbm m _1034 Afhøvling af rabat (til bortkørsel), Yderrabat, b = 1,5 m. Længde m m _1035 Afhøvling af rabat (til bortkørsel), Yderrabat, b = 1,5 m. Længde m m _1038 Afhøvling af yderrabat (til bortkørsel), Tillæg for under autoværn pr. lbm m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1048 Tilbagefræsning af yderrabat mod asfaltkant inkl. Komprimering. Længde m m Tilbagefræsning af yderrabat mod asfaltkant inkl. Komprimering. Længde m m Tilfyldning på yderrabat langs kørebanekant med grus. Længde m m Tilfyldning på yderrabat langs kørebanekant med grus. Længde m m Midterrabatter på Mv og Mtv excl. afmærkning - UDFØRELSESKRAV Udjævning/fræsning af midterrabatter, Udbedring af hjulspor, 0-25 m lange stk Udjævning/fræsning af midterrabatter, Udbedring af hjulspor, m lange stk materialerne på stedet, Midterrabat, b = 1,5 m. Længde m m materialerne på stedet, Midterrabat, b = 1,5 m. Længde m m materialerne på stedet, Tillæg for under autoværn pr. lbm m Afhøvling af rabat (til bortkørsel), Midterrabat, b = 1,5 m. Længde m m _1049 Afhøvling af rabat (til bortkørsel), Midterrabat, b = 1,5 m. Længde m m _1050 Afhøvling af rabat (til bortkørsel), Tillæg for under autoværn pr. lbm m Levering af grusmaterialer _ _1056 Levering af grusmaterialer til tilbagefræsning og tilfyldning langs kørebanekant m Bortkørsel af oprenset materiale fra Grøfter og Rabatter Bortkørsel af afhøvlet eller oprenset materiale fra arbejdssted til deponi - fra 0-20 km m

5 Side 3 af _1057 Bortkørsel af afhøvlet eller oprenset materiale fra arbejdssted til deponi - fra 0-40 km m _1058 Bortkørsel af afhøvlet eller oprenset materiale fra arbejdssted til deponi - fra 0-60 km m Vedligehold af grøfter og rabatter udførelseskrav _1061 Lastbil med tippelad, > 8t, incl. fører timer _ t, incl. fører timer _1063 Rendegraver ( HK) incl. fører timer _1064 Minigraver (20-60 HK) incl. fører timer _1065 Gummiged med skovl min 1,8 m3, incl. fører timer _1066 Traktor med kost incl. fører timer _1068 Specialarbejder i normal arbejdstid timer Brønde i midter, skille- og yderratter på øvrige veje og yderrabatter på Mv og Mtv incl Afmærkning - UDFØRELSESKRAV _1072 Oprensning af nedløbsbrønde, d mindre end= Ø 0,5m i yderrabat stk _1073 Oprensning af nedløbsbrønde, d større end Ø 0,5m i yderrabat stk _1074 Udskiftning af brøndriste i yderrabat stk _1075 Udskiftning af brøndkarm og rist i yderrabat stk Brønde på midterrabatter på Mv og Mtv excl afmærkning - UDFØRELSESKRAV _1076 Oprensning af nedløbsbrønde, d mindre end eller lig med Ø 0,5m på midterrabat stk _1077 Oprensning af nedløbsbrønde, d større end Ø 0,5m på midterrabat stk _1078 Udskiftning af brøndriste på midterrabat stk _1079 Udskiftning af brøndkarm og rist på midterrabat stk Ledninger - UDFØRELSESKRAV _1080 Rensning/spuling af ledninger, D mindre end eller lig med Ø 300 mm, m m _1081 Rensning/spuling af ledninger, D mindre end eller lig med Ø 300 mm, m m _1082 Rensning/spuling af ledninger, D fra Ø 300 mm til 500 mm, m m _1083 Rensning/spuling af ledninger, D fra Ø 300 mm til 500 mm, m m Vedligehold af Brønde og ledninger udførelseskrav _ t, incl. fører timer _1086 Slamsuger med spuler min. 10 m3 incl. fører timer _1087 Rendegraver ( HK) incl. fører timer _1088 Minigraver (20-60 HK) incl. fører timer _1090 Traktor med kost incl. fører timer _1092 Specialarbejder i normal arbejdstid timer Græsslåning Græsslåning - TILSTANDSKRAV G01b Rabatter langs kørebanen - i by og på sideanlæg m , G03b Midterrabat i by og på sideanlæg m , , G04b Rabatter langs gang og cykelsti i by og på sideanlæg m , G07 Helle m , G08b Skillerabat i by og på sideanlæg m , , G09 Rundkørsel - midterø m , G13 Skraldestativ Stk G17 Brugsplæne m , G19 Fælledgræs m , G25 Oversigter ved ramper og sammenfletninger stk Græsslåning - UDFØRELSESKRAV Rabatter langs kørebanen - i det åbne land G01a_1 M m , Rabatter langs kørebanen - i det åbne land G01a_3 M m , G02 Græsbelagt nødspor m , , Midterrabat på øvrige veje i det åbne land G03a_1L M m , , Midterrabat på øvrige veje i det åbne land G03a_3L M m , , Midterrabat på Mv og Mtv i det åbne land G03a_3MM - excl. afmærkning m , , Rabatter langs gang og cykelsti i det åbne land - 1 G04a_1 1 M m , Rabatter langs gang og cykelsti i det åbne land - 2 G04a_3 3 M m , G05 Frøgræsmark m G06 Anden slåning m G08a_1 Skillerabat i det åbne land - 1 M m , , G08a_3 Skillerabat i det åbne land - 3 M m , , G11 Autoværn/fodhegn m G12 Skilt stk G15 Oversigtsareal stk G16 Oversigter i kurver (Sigtelinier) m G18 Naturgræs m , _1096 Traktor med kost incl. fører timer _1097 Traktor med frontmonteret sideforskydelig slagleklipper, incl. fører timer _1098 Traktor med slagleklipper på arm - mindst 7 m rækkevidde, inkl. fører timer _1099 Traktor med kantpæleklipper på arm, incl fører timer _1103 Specialarbejder i normal arbejdstid timer Beplantninger Fritrumsbeskæring - TILSTANDSKRAV Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer langs BF01L øvrige veje og langs yderrabat på Mv og Mtv m , BF02 Beskæring langs Oversigter ved sideveje stk BF03 Beskæring foran skilte stk

6 Side 4 af Fritrumsbeskæring - UDFØRELSESKRAV BF05BRO Beskæring ved broer stk Vedligehold af beplantninger UDFØRELSESKRAV _1104 Traktormonteret hegnsklipper, incl. fører timer _1106 Flishugger, Ø=25 cm, incl. fører timer _1108 Fælde-udkører > 5t, incl. fører timer _1109 Fælde-bunkelægger > 5t incl. fører timer _1110 Knusemaskine, 1 m bred, incl. fører timer _1111 Knusemaskine, 2 m bred, incl fører timer _1112 Knusemaskine med lang arm, incl. Fører timer _ m lift incl. fører timer _1117 Selvkørende fræser (som Nibbi) excl. fører timer _ t, incl. fører timer _1121 Specialarbejder i normal arbejdstid timer _1122 Gartner i normal arbejdstid timer Skilte og Kantpæle SKILTE - UDFØRELSESKRAV A, B11, B18, C og D-tavler - type 3, Levering _1123 A11-99, B11, C,D - trekant = 70 cm, rund Ø 50 cm stk _1124 A11-99, B11, B18, C,D- trekant = 90 cm, rund Ø 70 cm stk _1125 A11-99, B11, C,D- trekant = 125 cm, rund Ø 90 cm stk _1126 Tillæg for C, D - Dobbeltsidet stk A, B11, B18, C og D-tavler - type 4, Levering _1128 A11-99, B11, B18, C,D- trekant = 90 cm, rund Ø 70 cm stk A, B11, B18, C og D-tavler - som type DSS, Levering _1133 A11-99, B11, B18, C,D- trekant = 90 cm, rund Ø 70 cm stk _1136 Tillæg for C19, buet stk A, B11, B18, C og D-tavler - Opsætning _ _ _ _ _ _ Opsætning af A, B11, B18, C og D-tavler, udskiftning eller nyopsætning på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning stk Opsætning af A, B11, B18, C og D-tavler, udskiftning eller nyopsætning på Øvrige veje samt yderrabat på Mv og Mtv stk Firkantede tavler (B, E, N, O) Enkeltsidet - Levering Levering af Firkantede tavler (B, E, N, O) Enkeltsidet - Type 3, 0,25 m2 <= Areal på tavler <= 2 m2 m Levering af Firkantede tavler (B, E, N, O) Enkeltsidet - Type 3, 0,25 m2 > Areal på tavler m Levering af Firkantede tavler (B, E, N, O) Enkeltsidet - Type 4, 0,25 m2 <= Areal på tavler <= 2 m2 m Levering af Firkantede tavler (B, E, N, O) Enkeltsidet - Type 4, 0,25 m2 > Areal på tavler m Firkantede tavler (B, E, N, O) Enkeltsidet - Opsætning _1143 Opsætning af af Firkantede tavler (B, E, N, O) Enkeltsidet - Udskiftning eller nyopsætning på midterrabat på Mv og MtV- excl. afmærkning stk _1144 Opsætning af af Firkantede tavler (B, E, N, O) Enkeltsidet - Udskiftning eller nyopsætning langs øvrige veje samt på yderrabat langs Mv og MtV stk Firkantede tavler (M og U) - Enkeltsidet _1145 Levering af Firkantede tavler (M og U) - Enkeltsidet, 0,25 m2 <= Areal på tavler <= 2 m2 m Levering af Firkantede tavler (M og U) _1146 Enkeltsidet, 0,25 m2 > Areal på tavler m _1147 Tillæg for dobbeltsidet U-tavle stk Firkantede tavler (M og U) - Enkeltsidet Opsætning _ _1149 Opsætning - Udskiftning eller nyopsætning af Firkantede tavler (M og U) - Enkeltsidet, - på midterrabat på Mv og Mtv- excl. afmærkning stk Opsætning - Udskiftning eller nyopsætning af Firkantede tavler (M og U) - Enkeltsidet, - langs øvrige veje samt på yderrabat langs Mv og Mtv stk Firkantede tavler (F) - Enkeltsidet - Levering Levering af Firkantede tavler (F) - Enkeltsidet _1150 tavler med længden < 250 cm m _1151 Levering af F12 med længden < 250 cm m _1152 Levering af Firkantede tavler (F) - Enkeltsidet - tavler med 250 < længden > 400 cm m _1153 Levering af F12 med 250 < længden > 400 cm m Firkantede tavler (F) - Enkeltsidet - Opsætning _1155 Opsætning - Udskiftning eller nyopsætning af Firkantede tavler (F) - Enkeltsidet - langs øvrige veje samt på yderrabat langs Mv og Mtv stk

7 Side 5 af _ _ _ _ Firkantede tavler (E55-56, H45-47 og F) - dobbeltsidet - Levering Levering af Firkantede tavler (E55-56, H45-47 og F) - dobbeltsidet, tavler med længden < 250 cm m Levering af F12 - dobbeltsidet - med længden < 250 cm m Levering af Firkantede tavler (E55-56, H45-47 og F) - dobbeltsidet, tavler med 250 < længden > 400 cm af Firkantede tavler (E55-56, H45-47 og F) - dobbeltsidet m Levering af F12 - dobbeltsidet - med 250 < længden > 400 cm m Firkantede tavler (E55-56, H45-47 og F) - dobbeltsidet - Opsætning _1161 Opsætning - Udskiftning eller nyopsætning af Firkantede tavler (E55-56, H45-47 og F) - dobbeltsidet - langs øvrige veje samt på yderrabat langs Mv og Mtv stk Kantprofil - UDFØRELSESKRAV _1162 Tillæg for kantprofil om skilt m STANDERE Stålstander uden brudled - Levering _1163 Levering af Stål-stander uden brudled - Ø60 m _1164 Levering af Stål-stander uden brudled - Ø76 m Stålstander uden brudled - Opsætning _1167 Udskiftning af Stål-stander uden brudled på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk Stål-stander med brudled - Ø60 - Levering _1168 Levering af Underpart - Stål-stander med brudled - Ø60 stk _1169 brudled - Ø60 < 200 cm m _1170 brudled - Ø60 > 201 cm m Stål-stander med brudled - Ø60 - Opsætning _1171 Udskiftning af underpart til Stål-stander med brudled - Ø60 på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning stk _1172 Udskiftning af underpart til Stål-stander med brudled - Ø60 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk _1173 Udskiftning af overpart til Stål-stander med brudled - Ø60 på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning stk _1174 Udskiftning af overpart til Stål-stander med brudled - Ø60 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk Stål-stander med brudled - Ø76 - Levering _1175 Levering af Underpart - Stål-stander med brudled - Ø76 stk _1176 brudled - Ø76 < 300 cm m _1177 brudled - Ø76 > 301 cm m Stål-stander med brudled - Ø76 - opsætning _1179 Udskiftning af underpart til Stål-stander med brudled - Ø76 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk _1181 Udskiftning af overpart til Stål-stander med brudled - Ø76 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk Stål-stander med brudled - Ø89 - Levering _1182 Levering af Underpart - Stål-stander med brudled - Ø89 stk _1183 brudled - Ø89 < 350 cm m _1184 brudled - Ø89 > 351 cm m Stål-stander med brudled - Ø89 - Opsætning _1186 Udskiftning af underpart til Stål-stander med brudled - Ø89 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk _1188 Udskiftning af overpart til Stål-stander med brudled - Ø89 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk Stål-stander med brudled - Ø114 - Levering _1189 Levering af Underpart - Stål-stander med brudled - Ø114 stk _1190 brudled - Ø114 < 450 cm m _1191 brudled - Ø114 > 450 cm m Andre standere og dele - Levering _1192 Levering af Boltesæt til samling og genrejsning af stander med brudled stk _1193 Levering og udskiftning af Forkrøbet stander FS1, Ø60 stk _1194 Levering og udskiftning afbuede standere BS1, Ø60 stk _1195 Levering og udskiftning af Buede standere BS1-2, Ø60 m undertavle stk _1196 Levering og udskiftning af Buede standere BS1-3, Ø60 m 2 undertavler stk

8 Side 6 af Stål-stander med brudled - Ø114 - Opsætning _1198 Udskiftning af underpart til Stål-stander med brudled - Ø114 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk _1200 Udskiftning af overpart til Stål-stander med brudled - Ø114 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk Galgestandere til firkantede tavler - Ø Levering og udskiftning _1202 Levering og udskiftning af Galgestander type GS3 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk _1204 Levering og udskiftning af Galgestander type GS3 m undertavle(r) på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk _ _1210 Lav Galge til 23,5 eller 33 cm høje tavler LG1 på midterrabat på Mv og Mtv - Levering og udskiftning - excl. afmærkning Lav Galge til 23,5 eller 33 cm høje tavler LG1 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv - Levering og udskiftning Levering og udskiftning af Lav Galge til 23,5 eller 33 cm høje tavler LG1, cm skilt stk Levering og udskiftning af Lav Galge til 23,5 eller 33 cm høje tavler LG1, cm 2 stk tavler stk _1211 Levering og udskiftning af Lav Galge til 23,5 eller 33 cm høje tavler LG1, cm skilt stk _1212 Levering og udskiftning af Lav Galge til 23,5 eller 33 cm høje tavler LG1, cm 2 stk tavler stk Rørrammestander Ø60 på midterrabat på Mv og Mtv - Levering og udskiftning - excl afmærkning _1213 Levering og udskiftning af Rørrammestander Ø60 stk Rørrammestander Ø60 på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv - Levering og udskiftning Aluminiumstander, som Mora Stander Ø66 mm incl tophat - Levering _1215 Levering af Stander Ø66 mm incl tophat m Levering af Fundament incl manchet - Stander _1216 Ø66 mm incl tophat stk Stander Ø66 mm incl tophat - Opsætning _1217 Udskiftning af Stander Ø66 mm incl tophat på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning stk _1218 Udskiftning af Stander Ø66 mm incl tophat på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk _1220 Udskiftning af Fundament incl manchet - Stander Ø66 mm incl tophat på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk Stander Ø110 mm incl tophat - Levering _1221 Levering af Stander Ø110 mm incl tophat m Levering af Fundament incl manchet - Stander _1222 Ø110 mm incl tophat stk Stander Ø110 mm incl tophat - Opsætning _1223 Udskiftning af Stander Ø110 mm incl tophat på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning stk _1224 Udskiftning af Stander Ø110 mm incl tophat på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk _1226 Udskiftning af Fundament incl manchet - Stander Ø110 mm incl tophat på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk Stander Ø140 mm incl tophat - Levering _1227 Levering af stander Ø140 mm incl tophat m _1228 Levering af Fundament incl manchet stk Stander Ø140 mm incl tophat - Opsætning _ _ _1231 Udskiftning af stander Ø140 mm incl tophat på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning stk Udskiftning af stander Ø140 mm incl tophat på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk Udskiftning af Fundament incl manchet på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning stk _1232 Udskiftning af Fundament incl manchet på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk Aluminiumstander, som Milewide Stander Ø85 mm - Levering _1233 Levering af Stander Ø85 mm m _1234 Levering af Fundament incl manchet stk Stander Ø85 mm - Opsætning _ _1236 Udskiftning af Stander Ø85 mm på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning stk Udskiftning af Stander Ø85 mm på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk Udskiftning af Fundament incl manchet på _1238 øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk Stander Ø130 mm - Levering _1239 Levering af Stander Ø130 mm m _1240 Levering af Fundament incl manchet stk

9 Side 7 af Stander Ø130 mm - Opsætning _ _1242 Udskiftning af Stander Ø130 mm på midterrabat på Mv og Mtv - excl. afmærkning stk Udskiftning af Stander Ø130 mm på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk _1244 Udskiftning af Fundament incl manchet på øvrige veje samt yderrabat langs Mv og Mtv stk Hellefyr - Levering og udskiftning _1245 Levering og udskiftning af hellefyr stk Kantpæle - UDFØRELSESKRAV Kantpæle - Leverancer _1246 Levering af kantpæle stk _1247 Levering af km-plader. stk _1248 Levering af fundament stk _1249 Levering af galvaniserede km-plade-holdere stk Kantpæle - opsætninger - UDFØRELSESKRAV R67-a Opsætning af plastkantpæle i skille- og yderrabat stk R67-a Opsætning af kantpæleplade på metalholder i skille- og yderrabat stk R67-a Nyopsætning af plastkantpæle i skille- og yderrabat incl. Fundament stk R67-a Udskiftning af fundament stk R67-a Vask af kantpæle stk Skilte og kantpæle - vedligehold _1251 Specialarbejder i normal arbejdstid timer _ t, incl. fører timer Vintertjeneste på sideanlæg Vintertjeneste på gangarealer - UDFØRELSESKRAV V01 Snerydning timer V02 Glatførebekæmpelse gange _1252 Specialarbejder, vintertjeneste i normal arbejdstid timer Hegn Hegningsmaterialer - Levering _1254 Levering af Vildthegn, haretæt, H=160 cm m _1255 Levering af Trådhegn, maskinflet, galvaniseret, H = 120 cm m Levering af robiniestolper, 10 x 10 cm, Længde _ cm stk Hegn - Opsætning _1257 Opsætning af vildthegn, 0-50 m m _1259 Opsætning af trådhegn, 0-10 m m _1260 Opsætning af trådhegn, m m _1262 Specialarbejder i normal arbejdstid timer _1264 Rendegraver ( HK) incl. fører timer Brolægning Belægningsmaterialer - LEVERING _1265 Levering af Græsarmeringsplast m _1266 Levering af betonfliser 40 x 40 cm stk _1267 Levering af granit chaussésten m _1268 Levering af granit brosten m _1269 Levering af betonkantsten m _1270 Levering af granitkantsten m _1271 Levering af svingsten m _1272 Levering af betonvandrender m Belægningsmaterialer - Lægning/sætning _1273 Lægning af betonfliser/betonbelægningssten incl bund. 0-5 m2 m _1274 Lægning af betonfliser/betonbelægningssten incl bund m2 m _1275 Lægning af græsarmeringssten incl bund, jordudlægning og græsåning. 0-5 m2 m _1276 Lægning af græsarmeringssten incl bund, jordudlægning og græsåning m2 m _1277 Sætning af chaussésten. 0-5 m2 m _1278 Sætning af chaussésten m2 m _1279 Sætning af brosten. 0-5 m2 m _1280 Sætning af brosten m2 m _1281 Sætning af Svingsten lbm m _1282 Sætning af Svingsten lbm m _1283 Sætning af betonkantsten lbm m _1284 Sætning af betonkantsten lbm m _1285 Sætning af granitkantsten lbm m _1286 Sætning af granitkantsten lbm m _1287 Sætning af betonvendrender lbm m _1288 Sætning af betonvandrender lbm m _1290 Specialarbejder i normal arbejdstid timer _1291 Faguddannet brolæggersvend i normal arbejdstid timer _1293 Rendegraver ( HK) incl. fører timer _1294 Minigraver (20-60 HK) incl. fører timer REGNINGSARBEJDER Maskintimer _1295 Lastbil med totalvægt < 3500 kg incl. fører, og incl håndværktøj timer _1296 Lastbil med lift incl. fører timer _ t, incl. fører timer _1302 Slamsuger med spuler min. 10 m3 incl. fører timer _1303 Traktor med kost incl. fører timer Afmærkning af vejarbejder

10 Side 8 af Afmærkning af vejarbejde på motorveje Kontinuert kørende vejarbejder, Arbejder i 1 _DRI-102 eller fra nødspor, Anvendelse af tavlevogn timer Startopstilling + nedtagning af afmærkning DRI- 1 _DRI gange Kontinuert kørende vejarbejder 4 sporet motorvej, Arbejder i det hurtige spor og 2 _DRI-202 midterrabat, Anvendelse af TMA timer Kontinuert kørende vejarbejder 4 sporet motorvej uden nødspor, Arbejder i det hurtige _DRI-204 spor og midterrabat, Anvendelse af TMA timer Arbejder af kortere varighed på samme sted 4 sporet motorvej - Arbejder i det hurtige spor _DRI-252 og midterrabat, Anvendelse af TMA gange Arbejder af kortere varighed på samme sted _DRI-253 Autoværnsarbejder i midterrabat DRI-253 timer Arbejder af kortere varighed på samme sted 4 sporet motorvej, Arbejder i midterrabat arbejdsfri zone større end 3 m, Anvendelse af 1 _DRI-254 TMA er og tavlevogne i port timer Dri-254-reduceret til kun at omfatte en 2 _DRI-254 kørselsretning gange _DRI-254DRI 254, Start + nedtagning (Stor PORT) gange Startopstilling + nedtagning af afmærkning DRI- 1 _DRI gange Kontinuert kørende vejarbejder 6 sporet motorvej, Arbejder i det hurtigste spor og 2 _DRI-303 midterrabat, Anvendelse af TMA timer Arbejder af kortere varighed på samme sted 6 sporet motorvej, Arbejder i det midterste og hurtigste spor, Anvendelse af tavlevogn og 1 _DRI-352 TMA timer Arbejder af kortere varighed på samme sted 6 sporet motorvej, Arbejder i det hurtigste _DRI-353 spor og midterrabat, Anvendelse af TMA gange Gennembrudt midterautoværn 4, 6 og 8 sporet motorvej, Arbejder i midterrabat, 1 _DRI-501 Anvendelse af A 99 tavler og N 44 kegler timer Startopstilling + nedtagning af afmærkning DRI- 1 _DRI gange Kontinuert kørende vejarbejder, Arbejder på 2 _DRI-701 rampe, Anvendelse af TMA timer Arbejder af kortere varighed på samme sted, max 1 dag, Arbejder på rampe, Anvendelse af 1 _DRI-702 gult løbende blink timer Arbejder af kortere varighed på samme sted, max 1 dag, Arbejder på rampe, Anvendelse af 1 _DRI-703 TMA gange Arbejder af kortere varighed på samme sted, max 1 dag, Arbejder på og ved rampe, 1 _DRI-704 Anvendelse af kegler timer Afmærkning af vejarbejde på landeveje _1320 Afmærkning af bevægeligt vejarbejde, Arbejde på kørebanen, tavlevogn og forvarsling, 10-4 timer _1322 Lastbil med TMA timer _1324 Afmærkning af stationært vejarbejde, en vognbane spærret på 4 spor veje, 5-2 timer o -

11 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Middelfart og Næstved samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk DRIFTSDIVISIONEN Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-ND-2 TBL-Forside. LVD-DRI-ND-2 Løbende drift - Vejdrift - Norddanmark 2 Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift APRIL 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-OD-4 TBL-Forside. LVD-DRI-OD-4 Løbende drift - Vejdrift - Østdanmark sjælland Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Løbende vejdrift MAJ 2012 VEJDRIFT ENTREPRISE: LVD-DRI-OD-5 TBL-Forside. LVD-DRI-OD-5 Løbende drift - Vejdrift - Østdanmark hovedstad Side 1 af 1 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer. Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, Strækninger, ENTREPRISE

Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer. Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, Strækninger, ENTREPRISE Antal Pos1 Pos2 Pos3 Pos4 Betegnelse Enhed enheder 1 0 0 Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 01 RENHOLD - 0 STRÆKNINGER 1 1 0 Pilot 2010 VSD - TILSTANDSKRAV, 01 RENHOLD - 0 STRÆKNINGER, Befæstede elementer

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej.

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej. PILOT FYN 2010 - vejdrift side 1 af 10 GENERELT I tilbudsliste-filen er kun følgende faner egentlig tilbudsliste: TBL-FORSIDE TBL-Styring Tilstandskrav-strækninger tilstandskrav-sideanlæg Udførelseskrav-Regningsarb

Læs mere

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter:

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: STRATEGI - renhold Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: Vejkategori (Motorvej, motortrafikvej og Hovedlandevej) Årsdøgntrafik ( A, B, C og D) Lokalitet (By/Land/Ramper) er (, R02 osv...)

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG LØBENDE VEJDRIFT Niels

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG LØBENDE VEJDRIFT OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark. april Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds- afregnings- og bodsgrundlag Levering og montering af vejvisningstavler i danmark april 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: April 2013 LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Side 1 af 14 TILBUDS-

Læs mere

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer. oktober 2013. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Udbud af rammeaftale til drift og vedligehold af trafikledelsessystemer i Syddanmark (SD) oktober 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: TBL-Forside. ME_TL-RA-SD Side 1 af 6 Hovedpost Hovedpostbetegnelse

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34 2.3 Entreprenørens

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08. 05 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG 7.2 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893

Læs mere

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave

Tilstandskrav Entreprenør Generelt Opgaver på tilstandskrav må ikke indgå som serviceopgave eller pedelopgave Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for servicemedarbejder, vejmandstilsyn og pedel Indberetning af skadevoldersager Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-

Læs mere

A. Samlet tilbudssum excl. moms kr 0,00

A. Samlet tilbudssum excl. moms kr 0,00 TILBUDSLISTE, delaftale 2, Vest (Jylland og Fyn) TILBUD (side 1) TILBUD side 1 AD.V001 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder i udbudsaterialet på det i Særlige Betingelser ad 2,. 2, angivne

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012 R01 På Kørebane Eksempler, hvor er markeret med blåt: Kørebanen er den del af vejen der er bestemt for kørende inkl. færdselsarealer i rundkørsler, dog ikke cykelsti og cykelbane. Befæstede kørebaner kan

Læs mere

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 09.03 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD BEFÆSTEDE AREALER BILAG 7.1 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893 Postboks

Læs mere

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE!

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra side 2) kr #REFERENCE! TILBUDSLISTE [rev. 0] TILBUD (side 1) TILBUD side 1 UDB.2017 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder i udbudsmaterialet på det i Særlige Betingelser ad 2, stk. 2, angivne grundlag for en

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2 DATO 20.02.201 2 DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-02. Grøfter og rabatter

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-02. Grøfter og rabatter TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-02 Grøfter og rabatter UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 4

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 45 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - RENHOLD 8. nov 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 45 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - RENHOLD 8. nov 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 45 Elementbeskrivelser Renhold - Befæstede arealer Skemaet nedenfor viser de elementer (fra R01 R21), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Renhold på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 21 af 12 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 22 2 Alment... 22 2.1 Omfang... 22 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 14 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Rabatter: Langs kørebanen, gang- og Cykelsti samt skillerabat Midterrabat Helle Rundkørsel

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER BILAG 7.10 LVD DRI GRÆSSLÅNING Benedikte Piil

ELEMENTBESKRIVELSER BILAG 7.10 LVD DRI GRÆSSLÅNING Benedikte Piil DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI GRÆSSLÅNING BILAG 7.10 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893 Postboks 9018

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 - vejdrift side 13 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 14 1.1 Alment 14 1.1.1 Omfang 14 1.1.2 Udstyr

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010 FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Servicearbejde på strækninger og sideanlæg FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt...

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-3 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Arealer og udstyr - hovedtyper, typer og undertype

Arealer og udstyr - hovedtyper, typer og undertype Arealer og udstyr - hovedtyper, typer og undertype HOVEDTYPE TYPE (kode/ tekst) Punkt Linie Areal UNDERTYPE (kode/ tekst) Anden kantafgrænsning 5 Anden kantbegrænsning 10 Asfalt vulst 145 11 Asfaltkant

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER. på SIDEANLÆG/RASTEPLADSER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER. på SIDEANLÆG/RASTEPLADSER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG/RASTEPLADSER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Generelt...

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på UDFØRELSESKRAV Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 2 af 102 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på UDFØRELSESKRAV Entreprise 08 Sideanlæg Vejcenter Østjylland side 2 af 102 Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise VSD-04. Skilte TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Skilte UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV SAB-VN-renhold-Mv-juli08-b.docUDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 66 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD, UKRUDTSBEKÆMPELSE, GRÆSSLÅNING OG VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på SIDEANLÆG på UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 99 Indholdsfortegnelse: Indledning...

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer...

Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer... Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 13 Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr.... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer... Dato for gennemgang... Udbedringsfrist = senest (dato) NR ELEMENT % IKKE OVER-

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Elementet omfatter den langsgående kant på begge sider af kantstenene samt tværgående fuger

Elementet omfatter den langsgående kant på begge sider af kantstenene samt tværgående fuger 1 af 7 R11 KANTSTEN Beskrivelse af elementet Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, yderrabat,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 2020 Tilbudsliste (TBL) Udbud

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 4 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) September 2013 Dokument nr. 2013-4 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 65 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 66 2 Alment... 66 2.1 Omfang... 66 2.3 Entreprenørens

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise MVT Sydfyn Jord- og belægningsarbejder. Rute 44. September 2016

Tegningsbilag. Entreprise MVT Sydfyn Jord- og belægningsarbejder. Rute 44. September 2016 Tegningsbilag Entreprise MVT Sydfyn 16 Jord- og belægningsarbejder Rute 44 September 16 H71415 Sideudv. af vejforløb v/østergyden H71416 Sideudv. af vejforløb v/pouls Gyde H71422 Sideudv. af vejforløb

Læs mere

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten # Vedrørende Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Rampeombygning, 29 Svenstrup LICITATION Den Kl. Entreprise H07016.20 Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Antal Bygvær ker. I alt Pris. Mængde Pr. år. Navn. Arbejde. Enhed. Enh.pris

Antal Bygvær ker. I alt Pris. Mængde Pr. år. Navn. Arbejde. Enhed. Enh.pris Vejdirektoratet - Samlet vedligeholdsudbud 2013 Broteknisk Vedligehold BTV-OD Side 1 af 6 Arbejde Navn Mængde Pr. år Enhed Antal Bygvær ker Enh.pris I alt Pris 53.02.02 Fejning, rengøring med skovl og

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Ref 09629002 LD00096-2-MAW(2) Version

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer udføres så vejen til enhver tid opfylder kravane til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. udseende: Figur

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H415.03.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.03 Krydsombygning ved Grenå MARTS 2013 TEGNINGSLISTE H415 Randers - Grenå H415.03 Krydsombygning ved Grenå Projektfase

Læs mere

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver Indlæg ved: Thomas Klint Martinsen, Odsherred Kommune Helge

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Procesoptimeringsaftale Pilot Fyn

Procesoptimeringsaftale Pilot Fyn Procesoptimeringsaftale Pilot Fyn Vejdirektoratet er i færd med at udvikle et nyt vejdriftkoncept, som skal være fastlagt i forbindelse med udbud i 2012. For at fastlægge en række elementer i det nye vejdriftkoncept,

Læs mere

HÅNDBOG OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER ANLÆG OG DRIFT

HÅNDBOG OVERSIGT OVER ARBEJDSPROCESSER OG BESKYTTELSESNIVEAUER ANLÆG OG DRIFT HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT SEPTEMBER 01 HØRINGSUDGAVE AFVENTER IKRAFTTRÆDEN AF BINDENDE BESTEMMELSER VEJREGLENS STRUKTUR Denne håndbog er bilag 10 til Afmærkning af vejr m.m., der indgår i nedenstående serie

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE ENTREPRISE Levering af CE-mærket vejautoværn. Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE ENTREPRISE 6620.771 Levering af CE-mærket vejautoværn Herning Aarhus >>> Funder Låsby MARTS 2014 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Anlægsdivisionen Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg LICITATION

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 vedligehold AF AUTOVÆRN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV Entreprise 01 Renhold på strækninger Vejcenter Østjylland side 2 af 57 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer JUNI 2012 TRAFIKLEDELSESSYSTEMER ENTREPRISE: ME-TL-SD TBL-Forside. ME-TL-SD Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H439.06.75 Belysning H439 Herning - Viborg >>> Hessellundvej, Karup JUNI 2014 H439 Herning - Viborg H43906 Hessellundvej, Karup Tegn.nr. Stedbetegnelse Mål Rev. Dato Bem. Belysningsplaner

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Bygherreforeningens temamøde om nye samarbejdsformer v/driftssouschef Michael Ebbesen, Vejdirektoratet Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 43 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse for renhold af arealer

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere