Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden"

Transkript

1 Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder. AE har set nærmere på de nyuddannede, hvis uddannelse retter sig imod store virksomheder, der går imod strømmen og finder beskæftigelse i virksomheder med under 2 ansatte. Som denne analyse viser, har hver tiende i gennemsnit fundet vej til en virksomhed, hvor der ikke i forvejen var ansat akademikere. Forskellen mellem fagene er dog stor. Hver syvende antropolog, der går imod strømmen, er den eneste i virksomheden, mens det tilsvarende er mindre end hver femtende kemiker, fysiker eller statistiker. af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 1. juli 21 Analysens hovedkonklusioner AE har analyseret, hvor mange nyuddannede akademikere, der er den eneste akademiker i virksomheden blandt dem, der går imod normen for personer med samme uddannelse ved at finde job i små og mellemstore virksomheder. Godt hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden blandt dem, der finder job i små og mellemstore virksomheder. Variationen mellem fagene er dog stor idet flest inden for kunst, humaniora og samfundsfag finder vej til de små og mellemstore virksomheder uden akademikere i forvejen. Mens det blandt disse grupper er mellem hver tiende og hver syvende, er det langt færre inden for de naturvidenskabelige uddannelser, hvor kun hver femtende er den eneste akademiker i de små og mellemstore virksomheder. Analysen peger på, at der er en vis sammenhæng mellem den historiske dimittendledighed og andelen af nyuddannede akademikere, der finder vej til de små og mellemstore virksomheder, som den eneste i virksomheden. Kontakt Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil 2 3 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 11 København V 33

2 Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannet akademiker er den første i virksomheden AE har undersøgt, hvor akademikere typisk finder beskæftigelse. En detaljeret forundersøgelse fandt, at næsten alle akademiske uddannelser typisk henvender sig til store virksomheder. ud af de forskellige akademiske uddannelsesgrupper blandt danske lønmodtagere fandt typisk ansættelse i store virksomheder med mindst 2 ansatte. Se sidste afsnit i analysen for nærmere detaljer om metoden. I denne analyse har vi sat fokus på, hvor mange af nyuddannede, der ansættes som den eneste akademiker i virksomheden blandt dem, der går imod strømmen i og med at de ansættes i små og mellemstore virksomheder selvom deres uddannelse er rettet imod store virksomheder 1. Fokus i analysen er altså på om de, der går imod strømmen, ved at finde job i små og mellemstore virksomheder og som er eneste akademikere i virksomheden. Figur 1 og tabel 1 viser, at cirka hver tiende nyuddannede, der finder job modsat normen i små virksomheder, også er den eneste akademiker i virksomheden. Andelen har været svagt stigende med, procentpoint når man sammenligner årgang 2 med årgang 213. Tallene viser således, at 9 ud af af dem, der finder job i små og mellemstore virksomheder, ansættes i en virksomhed, der havde mindst en akademiker ansat i forvejen. Tabel 1. Antal nyuddannede, der er beskæftiget i små og mellemstore virksomheder, men som er uddannet inden for uddannelser, der typisk retter sig imod store virksomheder fordelt på om der var andre akademikere ansat eller ej Ændring Ændring Antal Ingen andre akademikere 32 39,9 9,, Andre akademikere ,1 9,4 -, Total ,,, Anm.: Nyuddannede (ekskl. nye studerende og udvandrede), der er i lønmodtagerbeskæftigelse måneder efter endt uddannelse, som finder job i sm å og mellemstore virksomheder (<2 ansatte) modsat normen for lønmodtagere med samme uddannelsesbaggrund, når man ser på alle lønmodtagere i 213 (se boks 1). Fordelt på om de er eneste akademiker i virksomheden. Opdelt på rullende dimittendårgange fra 1. juli året før til 3. juni i året. Excl. forsvarets uddannelser. 1 Helt præcist har 9 procent af de nyuddannede fra 213 en uddannelse, der retter sig imod store virksomheder med mindst 2 ansatte. Det svarer til ud af de detaljerede uddannelser, der hører under de akademiske uddannelser. De to uddannelser, der ses bort fra i denne analyse, fordi de ikke typisk finder ansættelse i store virksomheder, er idræt og vestgermansk, hvor 3 nyuddannede fra 213 var i job seks måneder efter endt uddannelse. 2

3 Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Figur 1. Andel nyuddannede, der er eneste akademikere i virksomheden blandt dem, der finder job i små og mellemstore virksomheder, dimittendårgang Ingen andre akademikere Anm.: Nyuddannede (ekskl. nye studerende og udvandrede), der er i lønmodtagerbeskæftigelse måneder efter endt uddannelse, som finder job i små og mellemstore virksomheder (<2 ansatte) modsat normen for lønmodtagere med samme uddannelsesbaggrund (se boks 1). Fordelt på om de er eneste akademiker i virksomheden. Opdelt på rullende dimittendårgange fra 1. juli året før til 3. juni i året. Excl. forsvarets uddannelser. Sprog, kunst og samfundsfag er bedst til at komme først ud i de små virksomheder Tabel 2 og figur 2 viser andelen af nyuddannede akademikere, der er den første akademiker i virksomheden blandt dem, der finder arbejde i små og mellemstore virksomheder, men hvor uddannelsen er rettet imod store virksomheder. Flest nyuddannede er de første akademikere i den lille virksomhed inden for kunst, humaniora og samfundsvidenskab, hvor andelen er på procent eller mere. Især gælder det antropologer og uddannede inden for kommunikation, hvor mere end 14 procent dvs. hver syvende af dem, der ansættes i små og mellemstore virksomheder, imod normen for deres uddannelse, går til virksomheder, ikke i forvejen har akademikere ansat. Derimod er andelen halvt så stor inden for naturvidenskab, hvor blot,4 procent er de eneste akademiker i deres virksomhed. Også inden for statskundskab mm. ligger andelen lavt på lidt under procent. Ser man på udviklingen er andelen øget mest for nyuddannede inden for kunst med 3, procentpoint, der lå under gennemsnittet i 2. Dernæst kommer kommunikation mm., hvor stigningen er på 2, procentpoint, men hvor niveauet også i 2 var forholdsvist højt. Inden for samfundsvidenskab og bio, der fx dækker dyrlæger, er andelen forøget med 1, procentpoint, der begge kom fra et niveau under gennemsnittet i 2. Til gengæld er andelen faldet med 1 procentpoint eller mere for nyuddannede inden for naturvidenskab og teknik, og her bør man bemærke, at mens naturvidenskab kommer fra et i forvejen lavt niveau i 2, så lå teknik højt og er faldet fra procent til, procent. 3

4 Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Tabel 2. Andel og antal nyuddannede, der er eneste akademikere i virksomheden blandt dem, der finder job i små og mellemstore virksomheder, dimittendårgang fordelt på retning Ændring Procentpoint Hum. Pædagogik, sprog 11,3 11,,4 4 Kunst. Nat. Antal Historie, litteratur, filosofi m.m. 9,,2 -, 42 4 Kommunikation 11,4 14,2 2, 1 19 Deltotal,3,3, Deltotal (fx arkitekter, billedkunst) Deltotal (fx biologi, kemi, matematik), 11, 3, 1 2,,4-1, Samf. Antropologi m.m. 19, 14,4-4, 1 1 Forvaltning, Statskundskab,, 1, 1 2 Økonomi 9,,, 1 4 Deltotal,4, 1, 19 Tek. Deltotal (fx civilingeniører),, -1, Bio Sundh. Deltotal (fx jordbrug, fødevarer, dyrlæger) Deltotal (fx læger, tandlæger, farmaceuter),4 9, 1, 11,,, Total,9 9,, Anm.: Blandt nyuddannede (ekskl. nye studerende og udvandrede), der er i lønmodtagerbeskæftigelse måneder efter endt uddannelse, og som finder job i små og mellemstore virksomheder (<2 ansatte) modsat normen for lønmodtagere med samme uddannelsesbaggrund (se boks 1) er andelen og antallet af akademikere, der var den eneste i virksomheden opgjort. Opdelt på rullende dimittendårgange fra 1. juli året før til 3. juni i året. Uddannelser med under personer, der ansættes som eneste akademiker i virksomheden vises ikke særskilt, men indgår i totaler. Figur 2. Andel nyuddannede, der er eneste akademiker i virksomheden blandt dem, der finder job i små og mellemstore virksomheder, dimittendårgang 213 fordelt på retning, sorteret Andel, der er eneste akademiker i små virksomheder Anm.: Blandt nyuddannede (ekskl. nye studerende og udvandrede), der er i lønmodtagerbeskæftigelse måneder efter endt uddannelse, og som finder job i små og mellemstore virksomheder (<2 ansatte) modsat normen for lønmodtagere med samme uddannelsesbaggrund (se boks 1) er andelen af akademikere, der var den eneste i virksomheden opgjort. Opdelt på rullende dimittendårgange fra 1. juli året før til 3. juni i året. 4

5 Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Høj dimittendledighed får flere nyuddannede til at søge uden for normalområdet Ser man på andelen af nyuddannede, der finder job i virksomheder uden andre akademikere end dem selv i forhold til niveauet for dimittendledigheden, så ser det ud til, at der er en sammenhæng for nogle grupper. I figur 3A-B ses udviklingen i andelen af fuldtidsledige nyuddannede akademikere 13 uger efter endt uddannelse for årgange i udvalgte år fra 2 til 213, mens man i figur 4 ser sammenhængen mellem andelen af nyuddannede, der ansættes som eneste akademiker, blandt dem, der går imod strømmen, og ansættes i små og mellemstore for årgang 213 og gennemsnitlige dimittendledighed I figur 3B ses, at nyuddannede inden for kunstneriske og humanistiske uddannelser historisk har haft en høj dimittendledighed. Begge retninger havde en relativt høj andel af nyuddannede, der var første akademiker i virksomheden (hhv. 11, pct. og,3 pct.). Fig. 3A. Andelen af nyuddannede akademikere, der var fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse Fig. 3B. Andelen af nyuddannede akademikere, der var fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse, fordelt på retninger Gns Samf. Nat. Kunst. Hum. Bio Sundh. Tek Alle akademiske uddannelser Gns Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Alle nyuddannede med en kandidat eller bacheloruddannelse eller ph.d.-grad. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 214) Anm: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 13 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Opdelt på årgang fra 1. august året før til 31. juli i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Alle nyuddannede med en kandidat eller bacheloruddannelse eller ph.d.-grad. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (november 214) Det anes i figur 4, at der er en vis sammenhæng mellem uddannelsesretninger, der har haft historisk høj dimittendledighed, og andelen af nyuddannede, der går foran, og ansættes i virksomheder, der ikke har andre akademikere. De sundhedsvidenskabelige uddannelser falder lidt udenfor, men for kunst, humaniora og samfundsfag synes sammenhængen at være gældende.

6 Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Figur 4. Sammenhæng mellem andelen af nyuddannede, der ansættes i små og mellemstore virksomheder 213 og gennemsnitligt dimittendledighed Andel, første akademiker, 13' Andel, første akademiker, 13' Kunst Samf. Hum Sundh. Bio Tek. 9 Nat Gns. dimittendledighed , pct. Anm.: Den gennemsnitlige andel dimittendledige 13 uger efter endt uddannelse for alle nyuddannede akademikere i perioden er sat op imod andelen af nyuddannede akademikere, der er eneste akademiker i virksomheden, i forhold til det samlede antal nyuddannede, der modsat normen finder job i små eller mellemstore virksomheder. Hver syvende nyuddannede fra SDU, der ansættes i små og mellemstore virksomheder, er den eneste i virksomheden I tabel 3 ses andelen af nyuddannede akademikere, der er eneste akademiker i virksomheden, blandt dem der modsat normen, finder job i små og mellemstore virksomheder. Ser man på niveauet for årgang 213 er flest den første akademiker fra SDU og AU, der ligger på hhv. godt 14 og 11 procent. AAU og øvrige institutioner, der fx dækker de kunstneriske uddannelser, ligger begge på procent, mens færrest fra It-universitetet får job som eneste akademiker i de små virksomheder, idet andelen ligger på,4 procent. DTU ligger tæt ved procent. Den største stigning i andelen fra 2 til 213 ses for kandidater fra KU og AU, der begge ligger på cirka 2 procentpoint, hvilket er det dobbelte af landsgennemsnittet. Omvendt er andelen faldet mest for nyuddannede fra DTU og RUC med 1, procentpoint.

7 Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Tabel 3. Andel nyuddannede, der er eneste akademikere i virksomheden blandt dem, der finder job i små og mellemstore virksomheder, dimittendårgang fordelt på institution Ændring 213 -point Antal Øvrige 9,3,3 1, 24 KU,4,4 2, It-Uni,4,4 -,1 AU, 11,1 2,4 9 CBS,,, AAU 11,2,2-1, 42 DTU,, -1, 1 RUC, 9, -1, 2 SDU 14,3 13, -, 49 Total,9 9,, 39 Anm.: Nyuddannede (ekskl. nye studerende og udvandrede), der er i lønmodtagerbeskæftigelse måneder efter endt uddannelse, som finder job i små og mellemstore virksomheder (<2 ansatte) modsat normen for lønmodtagere med samme uddannelsesbaggrund (se boks 1). Fordelt på om de er eneste akademiker i virksomheden. Opdelt på rullende dimittendårgange fra 1. juli året før til 3. juni i året. Excl. forsvarets uddannelser.

8 Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Sådan har vi gjort Analysen bygger på data for nyuddannede med en kandidat-, bachelor- eller ph.d.-grad, der færdiggjorde deres uddannelse fra sommeren 2 til sommeren 213, og som var i beskæftigelse måneder efter endt uddannelse. 2 Forud for undersøgelsen er det undersøgt, hvad der er den typiske virksomhedsstørrelse for lønmodtagere med forskellige uddannelser. Alle lønmodtagere med en akademisk uddannelse er inddelt i mere end hundrede detaljerede uddannelsesgrupper, og det er undersøgt, hvad den typiske virksomhedsstørrelse er. Se mere i boks 1. I analysen er fokuseret på de ud af de uddannelser, hvor den typiske virksomhedsstørrelse er at være ansat i en virksomhed med mindst 2 ansatte, svarende til 9 procent af alle nyuddannede i job. Dermed kan resultaterne i analysen tolkes entydigt. Når man ser, at flere får job uden for typisk virksomhedsstørrelse vil det dreje som om, at flere finder job i virksomheder med under 2 ansatte. De to udeladte uddannelser er idræt og vestgermansk med i alt 29 nyuddannede fra 213. I analysen ses der ikke på dem, der ikke finder job. Det er kun dem, der kommer i arbejde, der er undersøgt. Boks 1. Typisk virksomhedsstørrelse Alle detaljerede uddannelser har fået tildelt en typisk virksomhedsstørrelse efter, hvor lønmodtagere med samme uddannelse typisk er beskæftiget. Konkret er alle lønmodtagerne med en akademisk uddannelse i 213 inddelt i detaljerede uddannelsesgrupper (-cifret niveau), og herefter er det undersøgt, om der findes en typisk virksomhedsstørrelse i en af fire grupper: - Under ansatte ansatte ansatte - Minimum 2 ansatte Først er de uddannelsesgrupper undersøgt. For uddannelser med mindst 2 lønmodtagere findes et dominerende størrelse som enten: - en størrelse, der udgør mindst 3 procent af beskæftigelsen samtidig med, at forskellen mellem største og næststørste erhverv er mindst 2 procentpoint - eller en forskel mellem største og næststørste erhverv er mindst procentpoint Hvis der er under 2 lønmodtagere, eller der ikke er en entydigt størrelse, så er typisk størrelse på de 4-cifrede uddannelsesgrupper fundet og brugt. Det gælder for 2 ud af de uddannelser, hvor man altså har brugt de overordnede uddannelsesgruppers typiske branche. Offentlige instanser som kommuner, regioner og ministerier har også CVR-numre, og er derfor undersøgt på lige fod med private virksomheder. 2 Beskæftigelsen er undersøgt vha. lønmodtagerbeskæftigelsen, dvs. alle former for beskæftigelse som lønmodtager.

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt den faglige og økonomiske mobilitet for nyuddannede akademikere. Alle nyuddannede akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Ledighedsrisiko blandt nyuddannede akademikere

Ledighedsrisiko blandt nyuddannede akademikere Ledighedsrisiko blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt, hvad der har betydning for at gå direkte ud i længerevarende dimittendledighed for nyuddannede akademikere. Analysens resultater viser,

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Arbejdsmarkedet under & efter krisen Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Ledigheden blandt nyuddannede er særlig følsom over for ændringer i konjunkturerne. Typisk er ledigheden

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere