Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:"

Transkript

1 Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen af Aalborg Universitet (AAU) valgt seks audit trails. De valgte audit trails har til formål at belyse, hvordan AAU s kvalitetssikringssystem fungerer i praksis. Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Formålet med den valgte audit trail Hvilken dokumentation panelet ønsker forud for andet besøg Hvilke uddannelser panelet ønsker skal indgå i den valgte audit trail Hvilke interviewgrupper panelet ønsker at tale med på andet besøg De valgte audit trails er følgende: Selvevalueringsprocessen Forskningsbasering af uddannelser Sikring af uddannelsernes faglige niveau Campus Beskæftigelse og relevans Studentercentreret læring: Semesterevalueringer og løbende studenterinddragelse 10. juli 2015 Universiteter og kunstneriske institutioner Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Lars Pedersen Tel Mail Ref.-nr. 15/ AAU vil senere modtage et udkast til program for andet besøg. Nedenfor gennemgås og beskrives de seks audit trails enkeltvist ud fra formål, ønsket dokumentation, uddannelser og interviewgrupper Hvis I vurderer, at der mangler væsentlig dokumentation, eller vi har overset centrale interviewpersoner for at belyse de valgte audit trails bedst muligt, vil vi naturligvis gerne høre fra jer.. Flere uddannelser indgår i mere end en audit trail. I de tilfælde ønsker vi kun den ønskede dokumentation en gang (selvevalueringsrapporter, referater af studienævnsmøder mv.) Vi vedlægger som bilag en fuldstændig liste over de udpegede uddannelser inkl. campus. Side 1/9

2 Panelet ønsker dokumentationen afgrænset til følgende periode: Audit trail 1, 6: 1/ / Audit trail 2, 3, 4, 5: 1/ / I bedes sende den skriftlige dokumentation senest fredag d. 4. september 2015 kl. 12. Audit trail 1: Selvevalueringsprocessen Formålet er at belyse, hvordan selvevalueringsprocessen sikrer og udvikler uddannelsernes kvalitet og relevans på AAU, herunder sammenhængen mellem de forskellige trin i selvevalueringsprocessen. Formålet er også at belyse de eksterne faglige eksperters rolle. Formålet er desuden at belyse, hvordan AAU løbende monitorerer og sikrer kvaliteten af selvevalueringernes processer og resultater, og herunder om og i hvilket omfang selvevalueringsprocessen bidrager til udviklingen af det samlede kvalitetssikringssystem. - selvevalueringsrapport - dokumenter, der ligger som grundlag for selvevalueringsrapporten inden for følgende otte kvalitetsområder, jf. procedure for selvevalueringsrapporter (s. 559): - Nøgletal for kvalitet: - Ingen yderligere dokumentation - Opbygning og forløb - Censorformandskabets årsberetninger efteråret 2013 eller efteråret Undervisningens og studiemiljøets kvalitet - et eksempel på opsamling på kvalitative undervisningsevalueringer som sendt til studienævnet i efteråret 2013 eller efteråret 2014 (eller en anden periode, der behandles i selvevalueringsrapporten) -et eksempel på semesterevaluering som sendt til studienævnet i efteråret 2013 eller efteråret 2014 (eller en anden periode, der behandles i selvevalueringsrapporten) - et eksempel fra hver uddannelse på en semesterevaluering fra efteråret 2013 eller efteråret 2014 (eller en anden periode, der behandles i selvevalueringsrapporten) - et eksempel på en uddannelsesevaluering fra hver uddannelse fra efteråret 2013 eller efteråret 2014 (eller en anden periode, der behandles i selvevalueringsrapporten) - Forskningsdækning og miljøer - I det omfang nedenstående dokumentation ikke fremgår af selvevalueringsrapporten, ønskes følgende: oversigter over det eller de forskningsmiljøer, der forestår undervisningen på de enkelte moduler, BFI-tal for centrale forskningsmiljøers forskningsproduktion de Side 2/9

3 seneste tre år baseret på relevante VIP er fra hvert forskningsmiljø, oversigt over hvor mange timers undervisning, der årligt rekvireres til uddannelsen, oversigt over hvor mange undervisere (VIP/DVIP) timerne er fordelt på, oversigt over antal studerende i forhold til antal videnskabelige medarbejdere (STUD/VIP), oversigt over studenterårsværk i forhold til antal videnskabelige medarbejdere (STÅ/VIP) (STÅ/VIP er tilføjet selvevalueringsskabelonen i 2015) (jf. Selvevalueringsrapport 20). - Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling - Ingen yderligere dokumentation - Nøgletal for relevans - Ingen yderligere dokumentation - Dialog med dimittender - Dimittendundersøgelse for de valgte uddannelser - Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet -Referat af aftagerpanelmøder i 2013 eller referat af selvevalueringsmøde - referat af strategi- og handlingsplansmøde, inkl. handlingsplan - evt. referater fra fælles møder mellem skolerne eller på den enkelte skole som omfatter de valgte uddannelser - de uddannelsesberetninger fra fakulteterne, der dækker de valgte uddannelser - evt. retningslinjer og dokumentation for udvælgelse af eksterne faglige eksperter i forhold til arbejdsopgaven - evt. retningslinjer og dokumentation for aftaler med ekstern faglig ekspert i forhold til arbejdsopgaven - dokumentation der belyser arbejdet med at udvikle kvalitetssikringssystemet på baggrund af selvevalueringsprocessen Valgte uddannelser: De valgte uddannelser skal dække fakulteter og hovedområder, flere campusser samt uddannelser, der deltog i processen i 2014 og deltager i Bachelor i energi - Bachelor i by, energi- og miljøplanlægning - Bachelor i medicin - Bachelor og kandidat i historie - Dekan/pro-dekan - Institutleder - Aftagerrepræsentant(er) - Ekstern faglig ekspert - VIP er Side 3/9

4 Audit trail 2: Forskningsbasering af uddannelser Formålet er at belyse, hvordan procedurer og praksis for bemanding af nye og eksisterende uddannelser sikrer forskningsbaseringen af AAU s uddannelser. Formålet er videre at belyse, hvordan AAU løbende monitorerer og følger op på forskningsbaseringen af eksisterende uddannelser og ansvarsfordelingen i dette arbejde. - bemandingsplan eller lignende materiale, der viser, hvilke undervisere (VIP eller DVIP), der indgår i det/de kommende semestres undervisning og vejledning - selvevalueringsrapport og referat af strategi- og handlingsplansmøder, inkl. handlingsplan, herunder: oversigter over det eller de forskningsmiljøer, der forestår undervisningen på de enkelte moduler, BFI-tal for centrale forskningsmiljøers forskningsproduktion de seneste tre år baseret på relevante VIP er fra hvert forskningsmiljø, oversigt over hvor mange timers undervisning, der årligt rekvireres til uddannelsen, oversigt over hvor mange undervisere (VIP/DVIP) timerne er fordelt på, oversigt over antal studerende i forhold til antal videnskabelige medarbejdere (STUD/VIP), oversigt over studenterårsværk i forhold til antal videnskabelige medarbejdere (STÅ/VIP) (STÅ/VIP er tilføjet selvevalueringsskabelonen i 2015)(jf. Selvevalueringsrapport 20). - for bachelor og kandidatuddannelserne i teknoantropologi, der påbegynder selvevalueringsprocessen i 2016 ønskes ligeledes oversigter over det eller de forskningsmiljøer, der forestår undervisningen på de enkelte moduler, BFI-tal, oversigt over hvor mange timers undervisning, der årligt rekvireres til uddannelsen, VIP/DVIP, STUD/VIP og STÅ/VIP svarende til de opgørelser, der indgår i andre uddannelsers selvevalueringsrapporter - studienævnsrapport og statusrapport - evt. manual for udarbejdelse af nøgletallene VIP/DVIP og STÅ/VIP - evt. procedure for ansættelse af DVIP, eller dagsorden og referater fra introduktionsmøder for DVIP er - dokumentation, der belyser, hvordan AAU i kvalitetsarbejdet løbende sikrer, at forskningsmiljøet bag den enkelte uddannelse rummer en tilstrækkelig andel af undervisere med forskningsforpligtelser og meritering, som kan sikre, at viden fra forskningen løbende bliver inddraget i undervisningen. - i forlængelse af oversigten over antal studerende i forhold til antal videnskabelige medarbejdere (STUD/VIP), ønskes en oversigt over antal studerende i forhold til antal professorer, lektorer og adjunkter for de valgte uddannelser for efteråret Side 4/9

5 Valgte uddannelser: De valgte uddannelser skal dække flere fakulteter og hovedområder og flere campusser: - Bachelor og kandidat i teknoantropologi - Bachelor i medicin - Kandidat i erhvervsøkonomi, cand.merc. - Bachelor og kandidat i international virksomhedskommunikation - engelsk - Pro-dekan - Institutleder - VIP er, der forestår daglig ledelse af uddannelsen og har ansvar for koordinering på uddannelsesniveau (fx uddannelseskoordinator) - Semesterkoordinator - VIP er - DVIP er Audit trail 3: Sikring af uddannelsernes faglige niveau Formålet er at belyse, hvordan AAU sikrer det faglige niveau på uddannelserne. Formålet er herunder at belyse, hvordan det sikres, at alle undervisernes pædagogiske kompetencer understøtter det faglige niveau. - semesterbeskrivelser - studienævnsreferater - studierådsreferater for studieråd, der omfatter de valgte uddannelser - opsamling på kvalitative undervisningsevalueringer som sendt til studienævnet i efteråret 2013 eller efteråret semesterevalueringer, jf. audit trail 6 - censorformandskabets årsberetninger - mødereferater fra evalueringsgrupper, styringsgrupper, forretningsudvalg, ad hocgrupper mv, hvis sådanne grupper er etableret under studienævnet - evt. procedure, eller dagsorden og referater fra introduktion af DVIP er generelt - evt. procedurer, eller dagsorden og referater for DVIP ers introduktion specifikt til PBL og eksempler på introduktionsforløb -studienævnsrapport og statusrapport - bemandingsplan eller lignende materiale, der viser, hvilke undervisere (VIP eller DVIP), der indgår i de kommende semestres undervisning og vejledning, jf. audit trail 2 -evt. fakultetsvise normer for vejledningstimer pr. projekt på de valgte uddannelser Side 5/9

6 Valgte uddannelser: De valgte uddannelser skal dække fakulteter, hovedområder og flere campusser. -Bachelor i by, energi- og miljøplanlægning -Bachelor og kandidat i teknoantropologi -Bachelor og kandidat i international virksomhedskommunikation - engelsk -Kandidat i lærings- og forandringsprocesser - Institutleder - Semesterkoordinator/Ankerlærere - VIP er, der forestår daglig ledelse af uddannelsen og har ansvar for koordinering på uddannelsesniveau (fx uddannelseskoordinator) - VIP er - DVIP er - Studerende (ikke medlem af studienævn) Audit trail 4: Campus Formålet er at belyse, hvordan campusserne er forankret i AAU s kvalitetssikringssystem, og herunder hvordan fælles kvalitetskultur på tværs af campusser understøttes. Ønsket skriftlig dokumentation: - studienævnsreferater - semesterbeskrivelser - semesterevalueringer - studiemiljøundersøgelser, der dækker alle campusser - evt. manual for udarbejdelse af nøgletal som VIP/DVIP og STÅ/VIP, jf. audit trail 2 Valgte uddannelser: De valgte uddannelser skal dække fakulteter, hovedområder og flere campusser. - Bachelor i by, energi- og miljøplanlægning - Bachelor og kandidat i teknoantropologi - Diplomingeniør i Byggeri og anlæg - semesterkoordinator - VIP er - Studerende (ikke medlem af studienævn) Side 6/9

7 Audit trail 5: Beskæftigelse og relevans Formålet er at belyse, hvordan monitoreringen af beskæftigelsessituationen sikrer relevante uddannelser. Formålet er videre at belyse, hvordan aftagerpaneler bidrager til at udvikle kvalitet og relevans på uddannelser placeret på campus København. - referater fra aftagerpaneler, der dækker uddannelser, der udbydes på campus København - referater fra aftagerpaneler, der dækker kandidat i arkitektur og kandidat i erhvervsøkonomi, cand.merc. - den dimittendundersøgelse, der indgår i selvevalueringsprocessen for de valgte uddannelser - studienævnsreferater - selvevalueringsrapport og referat af strategi- og handlingsplansmøder, inkl. handlingsplan - de uddannelsesberetninger fra fakulteterne, der dækker de valgte uddannelser - studienævnsrapport og statusrapport AAU oplyser, at der ikke foreligger dimittendundersøgelser for Kandidat i Global Systems Design samt kandidat i Arkitektur, idet de to uddannelser ikke har påbegyndt selvevaluering jf. universitetets turnus og universitetets procedure om at udarbejde disse umiddelbart før en uddannelse skal selvevalueres. Valgte uddannelser: De valgte uddannelser skal dække fakulteter, hovedområder og flere campusser. - Kandidat i global systems design - Kandidat i arkitektur - Kandidat i erhvervsøkonomi, cand.merc. - Kandidat i turisme - Pro-dekan Audit trail 6: Studentercentreret læring: Semesterevalueringer og løbende studenterinddragelse Formålet er at belyse, hvordan studenterperspektivet på læring undersøges løbende og regelmæssigt, og hvordan de studerende deltager i kvalitetsarbejdet via evaluering af undervisning og semestre, herunder i studienævn, evalueringsgrupper, styringsgrupper, forretningsudvalg, ad hoc-grupper mv. Videre er det formålet at belyse, hvordan evalueringerne anvendes i udviklingen af uddannelserne. - studienævnsreferater - semesterevalueringer Side 7/9

8 - evalueringer af praktik eller projekter i virksomheder/organisation - semesterkoordinatorers opsamling på de valgte uddannelser (fx mødereferater) Valgte uddannelser: De valgte uddannelser skal dække fakulteter og hovedområder og flere campusser. De valgte uddannelser skal videre inkludere uddannelser, hvor nært beslægtede uddannelser udbydes på andre campusser. - Bachelor i by, energi- og miljøplanlægning - Diplomingeniør i Byggeri og anlæg - Kandidat i erhvervsøkonomi, cand.merc. - Bachelor og kandidat i engelsk - VIP er, der forestår daglig ledelse af uddannelsen og har ansvar for koordinering på uddannelsesniveau (fx uddannelseskoordinator) - Semesterkoordinator/Ankerlærere - Studerende (ikke medlem af studienævn) For alle uddannelsesspecifikke audit trails skal I jf. vejledningen vedlægge en opgørelse over, hvilken studieaktivitet/timeforbrug de studerende tilbydes i løbet af uddannelsen. Opgørelsen kan fx baseres på en studieaktivitetsmodel eller anden opgørelsesmetode, så længe der angives typiske tal for, hvor mange skemalagte timer de studerende har med en underviser om ugen. I det omfang data findes i nationale databaser, kan I henvise til disse. Med venlig hilsen Lars Pedersen Chefkonsulent Side 8/9

9 Bilag: Liste over de udpegede uddannelser inkl. campus. Uddannelse Audit trails Bacheloruddannelsen i Energi (Aalborg) 1 Bacheloruddannelsen i Energi (Esbjerg) 1 Bacheloruddannelsen i By, energi- og miljøplanlægning (Aalborg) 1,3,4,6 Bacheloruddannelsen i By, energi- og miljøplanlægning (København) 1,3,4,6 Bachelor- og kandidatuddannelsen i Teknoantropologi (Aalborg) 2,3,4 Bachelor- og kandidatuddannelsen i Teknoantropologi (København) 2,3,4 Diplomingeniør i Byggeri og anlæg (Aalborg) 4,6 Diplomingeniør i Byggeri og anlæg (Esbjerg) 4,6 Kandidatuddannelsen i Global Systems Design (København) 5 Kandidatuddannelsen i Architecture (Arkitektur) (Aalborg) Bacheloruddannelsen i medicin (Aalborg) 1,2 Bachelor- og kandidatuddannelsen i historie (Aalborg) 1 Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (Aalborg) 2,5,6 Bachelor- og kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation 2,3 i engelsk (Aalborg) Kandidatuddannelsen i turisme (tourism) (Aalborg) 5 Kandidatuddannelsen i turisme (tourism) (København) 5 Kandidatuddannelsen i lærings- og forandringsprocesser (Aalborg) 1,2,3,4,5,6 Kandidatuddannelsen i lærings- og forandringsprocesser (København) 1,2,3,4,5,6 Bachelor- og kandidatuddannelsen i engelsk (Aalborg) 6 Side 9/9

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Udkast til program for 2. besøg på SDU 2.-4. juni 2014

Udkast til program for 2. besøg på SDU 2.-4. juni 2014 Udkast til program for 2. besøg på 2.-4. juni 2014 1. juni 2014 Tidspunkt Deltagere Indhold Sted - 2. juni 2014 08.30-9.00 Panel og AI 9.00-9.45 Koordinerende studieleder på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen

Læs mere

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG)

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) SELVEVALUERINGSMØDE FOR B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) K A N D I D AT U D D A N N E L S E N I

Læs mere

Referat. Møde Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling. Dato og tid 6. marts 2017, kl Sted. Fredrik Bajers Vej 5, lok. 207.

Referat. Møde Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling. Dato og tid 6. marts 2017, kl Sted. Fredrik Bajers Vej 5, lok. 207. Referat Møde Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling Dato og tid 6. marts 2017, kl. 12.00-15.00 Kvalitetsenheden Studieservice Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Sted Deltagere Fredrik Bajers

Læs mere

Studierådsmøde Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier

Studierådsmøde Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Studierådsmøde 27.4.15 Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Strategi- og handleplan Strategiske temaer: 1. Corporate connections. 2. Employabilitiy og karriereservice. 3. Globalt udsyn. 4. Didaktik og

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

SELVEVALUERINGSRAPPORT

SELVEVALUERINGSRAPPORT INSTITUTIONSAKKREDITERING Aalborg Universitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET PÅ AALBORG UNIVERSITET...4 2.RAMMER OG POLITIK FOR KVALITETSSIKRING AF UDDANNELSER PÅ AALBORG

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser.

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Notat Modtagere: Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Tillæg til vejledning til uddannelsesakkreditering. Præcisering af nøgletal for gennemførelse. Danmarks

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering for videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 1. april 2014 Side 1/32 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?...

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 12. Bilag 3 Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til rektor 21. JANUAR

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health. Aalborg Universitet

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health. Aalborg Universitet Sagsnr.: 2014-413-00111 Selvevalueringsrapport for: Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Juni 2014

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 02-01-2017 Sagsnr.: 2016-412-00065 Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i netværk og distribuerede systemer (Aal) Civilingeniør, cand.polyt. i regulering og automation (Aal) Civilingeniør,

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet Bilag 8 - Notat om nøgletal LGB/BMG Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet SDU s kvalitetsarbejde inddrager systematisk seks nøgletal for uddannelseskvalitet. Herunder er

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Sagsnr.: 2014-413-00110 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Studienævn for Medicin School of Medicine and Health

Læs mere

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS)

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Sagsnr.: 2014-413-00111 Selvevalueringshandlingsplan for: Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Handlingsplanen

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Institutionsakkreditering AKKREDITERINGSRAPPORT AALBORG UNIVERSITET INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering AKKREDITERINGSRAPPORT AALBORG UNIVERSITET INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2016 AKKREDITERINGSRAPPORT AALBORG UNIVERSITET INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Aalborg Universitet Danmarks Akkrediteringsinstitution Citat

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden.

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden. Skema D: oversigt over målbare standarder for kvalitet. Maj 2017 KU s obligatoriske kvalitetsparametre Bemærk, at målbare standarder kan fastsættes samlet for BA og KA eller separat. Datadefinition Nedenstående

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Afrapporteringsår 2016 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse

Læs mere

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Tlf: 9940 8472 www.ses.aau.dk Studienævnsformand Niels T. Eriksen Tlf. 9940 8465 nte@bio.aau.dk Sekretær Elin Boel Larsen

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning

Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 12. december 2014 Beskrivelse af hvordan skolen konkret varetager rollen som kvalitetssikringsaktør

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI

SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI MANDAG 7. SEPTEMBER 2015 Dagsorden 9.00 9.20: Velkomst og præsentation af dagsorden, deltagere og selvevalueringsprocessen på Aalborg Universitet 9.20 11.15:

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi (KVT)

Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi (KVT) Juni 2015 Sagsnr.: 2015-412-00196 Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi (KVT) Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt (S-SN) School of Medicine and Health

Læs mere

Betinget positiv institutionsakkreditering af Aalborg Universitet

Betinget positiv institutionsakkreditering af Aalborg Universitet Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e mail: rektor@aau.dk, aau@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv institutionsakkreditering af Aalborg Universitet

Læs mere

Principper for dimittenddialog og -monitorering

Principper for dimittenddialog og -monitorering Principper for dimittenddialog og -monitorering Formål Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik gennemføres et systematisk og regelmæssig dimittendarbejde, der har til formål at indhente viden

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 23. juni 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 23. juni 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53 Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret 12-10-2016 09:50:53 Oversigt over valg Fields Studienævn Campus Values Socialt Arbejde Aalborg Rapporten er udskrevet af ADM\cbe, 12.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi

Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi Dato: 13.05.2016 SUND sagsnr.: 2016-412-00053 SMH sagsnr.: 2016-413-00003 Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt School of Medicine

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i industrielt design (Aal) Cand.tech. i industrielt design (Aal)

Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i industrielt design (Aal) Cand.tech. i industrielt design (Aal) Dato: 30/06/16 Sagsnr.: 2015-412-00356 Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i industrielt design (Aal) Cand.tech. i industrielt design (Aal) Studienævn for Arkitektur og Design School

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Kvalitetsprocedurer Skolen for Kultur og Globale Studier

Kvalitetsprocedurer Skolen for Kultur og Globale Studier Kvalitetsprocedurer for Kultur og Globale Studier 1. Præsentation af skolen (fakultetstilhørsforhold, budget, antal VIP/TAP, uddannelser) for Kultur og Globale Studier er en tværfaglig skole med uddannelser

Læs mere

Dagsorden: Pkt. Emne: 1. Velkomst samt præsentation af dagsorden og deltagere

Dagsorden: Pkt. Emne: 1. Velkomst samt præsentation af dagsorden og deltagere Selvevalueringsmøde for Studienævnet for landinspektørvidenskab Fredag den 28. august 2015, kl. 12.00-16.00 Vestre Havnepromenade 5, 1. sal mødelokale 1.255 og 1.257 Til stede: Michael Tophøj Sørensen,

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE I MEDIALOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 6.

SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE I MEDIALOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 6. SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE I MEDIALOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 6. SEPTEMBER 2017 Deltagere Tobias Andersen, DTU, ekstern faglig ekspert Michael

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Prodekan Lars Grassmé Binderup Keynote SUHF kvalitetsseminar Uppsala Universitet, 6. november 2015 Oversigt 1. Lidt om Syddansk Universitet 2. Syddansk

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Masteruddannelsen i informationsteknologi, softwarekonstruktion. Studienævn for Datalogi

Selvevalueringsrapport for: Masteruddannelsen i informationsteknologi, softwarekonstruktion. Studienævn for Datalogi Dato: 21-08-2015 Sagsnr.: 2015-412-00195 Selvevalueringsrapport for: Masteruddannelsen i informationsteknologi, softwarekonstruktion Studienævn for Datalogi School of Information and Communication Technology

Læs mere

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

Institutionsakkreditering AKKREDITERINGSRAPPORT SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering AKKREDITERINGSRAPPORT SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014 AKKREDITERINGSRAPPORT SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Syddansk Universitet Danmarks Akkrediteringsinstitution Citat

Læs mere

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Studienævn: Sundhed, Teknologi og Opdateret 13-10-2016 15:36:10 Oversigt over valg Fields Studienævn Fakultet Values Sundhed, Teknologi og Rapporten er udskrevet af ADM\lkc, 14.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Det Teologiske Fakultet Politik for kvalitetssikring af uddannelser

Det Teologiske Fakultet Politik for kvalitetssikring af uddannelser DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Teologiske Fakultet Politik for kvalitetssikring af uddannelser Det Teologiske Fakultet Det Teologiske Fakultets politik for kvalitetssikring af uddannelser

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Vers. 6 (21.04.15) til S- sn 28.04.15 Sagsnr.: 2015-412- 00196 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi, Aalborg Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi, Aalborg Studienævn for

Læs mere

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser 11. JULI 2014 Indledning Københavns Universitet ønsker at tilbyde forskningsbaserede uddannelser

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser 2014-2015 UDDANNELSESSERVICE Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Juridiske Fakultet Afrapporteringsår 2016 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse Diplomuddannelse

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Referat af møde nr. 5/2015 i Studienævnet for International Virksomhedskommunikation d. 18. juni 2015.

Referat af møde nr. 5/2015 i Studienævnet for International Virksomhedskommunikation d. 18. juni 2015. S p r o g o g I n t e r n a t i o n a l V i r k s o m h e d s k o m m u n i k a t i o n Studienævnet Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler Birthe Winther Tlf. 9940 9192 winther@cgs.aau.dk 18. juni

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere