Invitation til konference på Ry Højskole d oktober 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til konference på Ry Højskole d. 23.-24. oktober 2008"

Transkript

1 Invitation til konference på Ry Højskole d oktober 2008 Frikvartersfag og PISA-fag

2 VIA UNIVERSITY COLLEGE hvorfor denne konference De æstetisk-kreative og innovative kompetencer har afgørende betydning for børn og unges udvikling og for vores samfund. 02 Globaliseringsrådet, det private erhvervsliv, fremtidsforskere, tænketanke, uddannelsesfolk mv. har længe råbt vagt i gevær på de forandringer og udfordringer, som vi med børn og unge som den primære ressource og det altoverskyggende omdrejningspunkt - står over for. Flere nutids- og fremtidsforskere, erhvervsfolk mv. tager skridtet endnu længere, idet der tales om at udvikle æstetik, kreativitet og kunst som vidensamfundets megakompetence forstået som den værdiskabelse vores samfund skal leve af i fremtiden. Alligevel synes vores uddannelsessystem stadig at indrette sig på industrisamfundets præmisser og logikker. Således synes de æstetisk-kreative fag at leve en marginaliseret askepot-tilværelse som frikvartersfag i folkeskolen og gymnasieskolen. Ligeledes er de æstetisk-kreative fag under pres i pædagoguddanelsen, og i læreruddannelsen er flere af disse fag tæt på helt at forsvinde fra skemaet. I en lang række virksomheder herhjemme er man derfor begyndt at træne medarbejderne i kreativitet og innovation vha. kunst og kunstneriske metoder (art-in-business) i erkendelse af, at disse kompetencer ikke bliver udviklet i vores uddannelsessystem. Og i øvrigt fordi forandringer gennem kunst taler til både en kognitiv og emotionel forståelse og dermed befordrer en blivende effekt. Situationen blev opsummeret for et par år siden i rapporten The Ildsjæl in the Classroom, hvori det bl.a. konstateres, at Danmark sakker bagud i forhold til de fleste udviklingslande - og i særdeleshed vores nabolande - i forhold til at vægte de æstetisk-kreative [musisk-kunstneriske] fag. Det konstateres endvidere, at man i den danske folkeskole tilsyneladende betragter de æstetisk-kreative fag som en pause i undervisningen. Samtidigt anbefales det i rapporten at styrke netop de æstetik-kreative fag, hvis Danmark skal opnå de resultater i PISA-undersøgelsen, som man kunne forvente. Dette med baggrund i det forhold at OECD s egne sammenstillinger af PISA-undersøgelsens resultater viser, at det netop er de lande der vægter de æstetik-kreative kompencer og fag, der opnår de bedste placeringer i PISA-undersøgelserne (The Wow Factor). Der er således en lang række argumenter for at sætte frikvartersfagene på dagsordenen, både med fokus på de æstetisk-kreative fag i sig selv (art education), men også i forhold til - og i samspillet med - PISA-fagene (art-in-education). På konferencen vil skytset blive leveret af en række toneangivende debattører og ildsjæle, ligesom der vil blive sat en række væsentlige spørgsmål til debat blandt deltagerne på konferencen, herunder: Hvad er det, de æstetisk-kreative fag kan, skal og vil? Hvilken rolle kommer de æstetisk-kreative fag til at spille i fremtidens skole og daginstitution? I de videregående uddannelser? I samfundet? Hvordan dokumenterer og evaluerer vi disse fags styrker og værdier?

3 Hvordan kan de æstetisk-kreative fag spille sammen med PISA-fagene? Hvordan kan samarbejdet mellem de formelle og non-formelle læ- ringsmiljøer styrkes? 03 Arrangørerne har desuden det erklærede mål for konferencen, at den bidrager til: at mobilisere og dele viden og erfaringer hos deltagere at styrke netværket mellem ildsjæle at styrke båndene mellem de formelle og non-formelle læringsmiljøer på feltet at legen, fantasien og kreativiteten samt det uforudsigelige gødes og forfølges På baggrund af ovennævnte vil frikvartererne og kaffepauserne få en central plads på konferencen. Krigserklæringer og mediebomber! Det er et erklæret mål for konferencen, at de deltagende ildsjæle udvikler og mobiliserer offensive strategier, taktikker, operationer og manøvrer til kamp for det æstetisk-kreative område. Af samme grund vil der deltage journalister i konferencen, der samler op på de forskellige pointer og skyts mhp. at budskabet fra konferencen når videre ud.

4 Glem alt om informations- og vidensamfundet. I fremtiden handler det om at være kreativ. Det endelige mål er en verden fuld af kreative mennesker, som hele tiden finder på nye løsninger på problemer, både for sig selv og for fællesskabet. Mitchel Resnick, professor på MIT, Boston program Torsdag d. 23. oktober Pause 9.00 Oprustning og kampråb 9.30 Klaus Thestrup, Aarhus Universitet: Glem ikke legen! Kaffepause Frokost Per Fibæk Laursen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole: Glem ikke håndværket! Frikvarter Presserum og krigserklæringer til Kamp for det æstetiskkreative område Opsamling Middag Afrustning og fejring Fredag d. 24. oktober Pause 9.00 Oprustning og kampråb 9.30 Lars Ilum, Performers House: Æstetiske og kunstneriske processer som metode i læring på arbejdspladser, i ledelsesudvikling og i uddannelse Kunstpause Søren K. Lauridsen, VIA University College: Ingen uddannelse er en øde ø! Afrunding Frokost

5 Oplæg Torsdag d. 23. oktober 2008 OPlægsholdere Klaus Thestrup Klaus Thestrup er ph.d.-studerende på Institut for Informations- og Medievidenskab v. Aarhus Universitet. Han er også lektor i drama ved VIA University College, cand. phil. i dramaturgi og master i børne- og ungdomskultur. Han har skrevet artikler om børn, medier, drama, kultur og pædagogik på baggrund af projekter gennemført i daginstitution og skole. indhold Glem ikke legen - skitser til et eksperimenterende Fællesskab Legen er vigtig for børnene. Legen kunne også være langt vigtigere i pædagogikken. På baggrund af en række praktiske projekter i skole og daginstitution omkring medier og teknologi vil jeg skitsere en pædagogisk struktur, der støtter legekulturen i sig selv og forstår den som en afgørende ressource i mødet mellem børn, pædagoger og lærere. Hvis børn får muligheden, så eksperimenterer de, når de tager billeder, filmer med camcorders, bruger professionel blue-screen teknologi, skiller kasserede computere ad og sætter stumperne sammen til nyt legetøj med gaffatape. Medier og teknologi kan blive til en måde at være sammen på og pædagogikken en måde at undersøge den verden, som både børn, pædagoger og lærere er en uadskillelig del af. Den uregerlige leg og det fælles eksperiment kan blive omdrejningspunktet for en sådan pædagogik. 05 Per Fibæk Laursen Per Fibæk Laursen Professor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Center for Grundskoleforskning. Glem ikke håndværket! Vi skal skabe en skole, der henvender sig til det hele menneske, og som handler om det hele liv. Skolen skal ikke fokusere ensidigt på landets konkurrenceevne og på den nationale kulturarv. Samtidig skal vi passe på ikke at komme til at lave skole udelukkende for den kreative klasse. Dannelsesværdierne i håndværk og praktisk arbejde skal respekteres. Vi skal huske, at de praktiske og kreative fag har værdi i sig selv. Det afgørende er ikke deres tvivlsomme bidrag til konkurrenceevnen eller deres transferværdi i forhold til PISA-fagene.

6 Oplæg FREDAG d. 24. oktober OPlægsholdere Lars Illum Lars Ilum Forstander Performers House. BA I musik og dramaturgi, har studeret på bl.a. Actors Studio i NY, teaterinstruktør og projektleder i kunstneriske, kulturelle og uddannelsesmæssige sammenhænge. indhold ÆSTETISKE OG KUNSTNERISKE PROCESSER SOM METODE I LÆRING PÅ AR- BEJDSPLADSER, I LEDELSESUDVIKLING OG I UDDANNELSE Hvad kan æstetiske processer fortælle os om, hvordan vi mennesker lærer? Hvad kan organisationer lære gennem kunst og kunstneriske metoder? Tilsyneladende en hel del set i lyset af den stigende anvendelse af kunst og kunstnerisk metode i lærings- og forandringsprocesser på virksomheder og i uddannelse. - Og måske i erkendelse af, at læring og forandring jo ikke er en kognitiv øvelse alene, men også kræver særlige øjeblikke af emotionel karakter for at blive vedkommende. Søren K. Lauridsen Søren K. Lauridsen Områdedirektør, cand.pæd. Faculty of Performing Arts, VIA University College. Omfattende forfatterskab inden for pædagogik og skønlitteratur. Talrige tillids- og bestyrelsesposter inden for det pædagogiske og kulturelle område. INGEN UDDANNELSE ER EN ØDE Ø! - Agenda for et styrket samspil og nye alliancer mellem de formelle og non-formelle læringsmiljøer på det æstetisk-kreative felt Siden oprettelsen af VIA University College 1. januar 2008 har vi fra Faculty of Performing Arts forsøgt at skabe en række nye uddannelser inden for det kulturelle, kunstneriske og oplevelsesøkonomiske område svarende til hvad der findes i de lande vi normalt sammenligner os med. Denne satsning er i høj grad bygget op omkring et styrket samspil og nye alliancer med forskellige non-formelle læringsmiljøer, herunder talentcentre, egnsteatre, folkehøjskoler mv. Samspillet giver helt åbenlyst god mening, idet vi sammen kan vi noget, som vi ikke kan hver for sig. Samtidigt giver samspillet god mening i forhold til en række aktuelle udfordringer, herunder at udbygge anerkendelsen af realkompetencer og et læringsparadigme under forandring.

7 Danmark er et innovationssamfund. Kun 20 % af os er beskæftiget med fysisk arbejde. Den værdiskabelse vores samfund skal leve af i fremtiden, beror hovedsageligt på kreativitet og kunst. Steen Hildebrandt VIA UNIVERSITY COLLEGE Praktiske oplysninger Tid og sted Torsdag d. 23. oktober fredag d. 24. oktober Priser (ekskl. moms) Internat inkl. Forplejning, konferencemateriale dobl. værelse på Ry Højskole kr. 1650,- Internat inkl. Forplejning, konferencemateriale dobl. værelse på Ry Parkhotel kr. 1850,- Internat inkl. Forplejning, konferencemateriale enk. værelse på Ry Parkhotel kr. 2050,- Eksternat inkl. Forplejning, konferencemateriale kr. 1350,- Da vi kun råder over 32 sengepladser på Ry Højskole vil disse blive fordelt efter først til mølle princippet. Tilmelding Senest d. 8. oktober 2008 på eller mail til hvor der anføres: Navn: Arbejdssted: Postnr. By Tlf. Mail. EAN-lokationsnummer Tilmeldingen er bindende. Evt. spørgsmål vedr. konferencen kan stiles til Kirsten Burgsø på 07 Beløbet vil blive opkrævet efter modtagelsen af tilmeldingen. Målgruppe Medarbejdere ved VIA University College, kollegaer på de øvrige professionshøjskoler, højskoler, kreative skoler, musikskoler, efterskoler, folkeskoler, teatergrupper samt alle med interesse for temaet. Arrangør VIA University College i samarbejde med Performers House

8 Fra 2008 samles de mellemlange videregående uddannelser i Region Midtjylland i VIA University College. Målet er at tilbyde endnu bedre uddannelser. VIA, som er Danmarks 3. største uddannelsesinstitution, kan i kraft af sin størrelse tilbyde mere fleksible uddannelser, en højere faglighed, flere ressourcer til udvikling, mere målrettet efteruddannelse, bedre internationale muligheder og et mere mangfoldigt studiemiljø, som er fordelt på en række Campus i regionen. VIA er en fusion mellem Jysk Center for Videregående Uddannelse, cvu vita, Vitus Bering Danmark, CVU Midt-Vest og CVUalpha. Læs mere på VIA University College Faculty of Performing Arts Skejbyvej Risskov ordre nr , 09.08, 1. udg., tryk: Grafisk værksted

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Skab samarbejde = skab inklusion?

Skab samarbejde = skab inklusion? Skab samarbejde = skab inklusion? Samarbejde Af Andy Højholdt, lektor Forleden kom min kone, som er underviser på en pædagoguddannelse begejstret ind ad døren. Hun havde netop været på praktikbesøg i en

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV.

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

Læs mere

Fag og faglighed i bevægelse

Fag og faglighed i bevægelse Fag og faglighed i bevægelse Bennyé D. Austring og Jimmy Krab (red.) Forskning og Innovation University College Sjælland Copyright: University College Sjælland 2013 Udgiver: University College Sjælland

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere