Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup."

Transkript

1 Slangerup den 8. september 2014 Til Frederikssund kommune Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup. Ansøgningen er skrevet ud fra Frederikssund kommunes Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune med vejledning fra Paw Holtze Nielsen. Ansøgningen indeholder: Virksomheds idé Vores baggrund for at starte Nydningen Værdigrundlag Virksomhedens beliggenhed og ibrugtagningstilladelse Virksomhedens størrelse og udvikling Forsikringer Åbningstider og lukkedage Pædagogiske læreplaner - Børn med særlige behov - Årshjul. - Sprogvurdering - BMV- Børnemiljøvurdering - APV- arbejdspladsvurdering - Pædagogstuderende Budget. Vedtægter Med håbet om en hurtig sagsbehandling ser vi frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Frederikssund kommune. For spørgsmål kontaktes Pernille Frimand på telefor Venlig hilsen Bestyrelsen for Nydningen Christian Bjørnstrup, Helle Haugaard Frostholm, Pernille Frimand, Charlotte Jørgensen, Simon Svane, Thilde Westmark, Charlotte Barcelli og Alex Vang Rømer Poulsen 1

2 Virksomheds idé: Nydningen er en privat børnehave for børn i alderen 3 til 6 år, dvs. skolestart, og er oprettet som et privat pasningstilbud efter Dagtilbudsloven. Vi er normeret til 23 børn, der er gennemsnit børnetallet over et år. Det betyder i praksis, at vi har vippeordning, således at vi i perioder kan have flere end 23 børn og i perioder færre end 23 børn. Dette gør tillige at vi i perioder med lavt børnetal, kan praktisere som i de kommunale institutioner, ved at have en normering der gør at det er muligt at tage vuggestuebørn ind. Nydningen skal have til huse i lejede lokaler på Engledsvej Slangerup, hvor vi har direkte adgang til skoven. Vores baggrund for at starte Nydningen: Forældregruppen udspringer af den nu lukkede kommunale skov & naturbørnehave Siflingen. Vi vægter børns hverdag i skoven så højt, at vi nu ønsker at drive en skov & naturbørnehave i privat regi. Vi ønsker at være et supplement til de eksisterende institutioner i området, da der ikke findes andre skov & naturbørnehaver i nærheden. Vi mener, at der er behov for denne type pasningstilbud, og tror på, at med nutidens travle IT samfund, vil flere skov og naturinstitutioner blive etableret i de kommende år. Småbørn har brug for så tidligt som muligt at lære naturen at kende, denne kontrast er vigtig lærdom og vi tror på at naturen vil nedsætte fedme, stress og skærpe indlæring og fantasien. I det gode børneliv, skal der være glæde, varme og intensitet, og det er der mere af, når vi er udendørs, derfor er det vigtigt at have en dagligdag i naturen. Naturen vil være i centrum, og samtidigt vil være en institution drevet af et højt fagligt ambitionsniveau og et stort forældre engagement. Ligeledes ser vi, at det vil være oplagt for forældre i Egedal, Allerød og Hillerød kommune at vælge Nydningen, da vi alene ved vores geografiske placering vil være en fordel for dem. Værdigrundlag Grundlæggende værdier er tid, nærvær og leg. Både i forhold til børn, forældre og personale. Naturen er inspirationskilde til vores pædagogik. Vi værdsætter albuerum, højt til loftet, ro og plads til udfoldelse. I naturen finder vi plads til fordybelse, koncentration, samarbejde, læring og udfoldelse Leg, nærvær og tid er de vigtigste elementer i vores dagligdag, og det er disse elementer vi ønsker, skal være det bærende i Nydningen. Tid til at være sammen er en meget efterspurgt størrelse i dagens Danmark. Vi ønsker at være at supplement til børnenes hjem. Selvom det altid vil være forældrenes børn, er der mange børn, der i dag opholder 2

3 sig længere og længere tid af deres vågne timer i institutioner. Netop derfor er vi af den overbevisning, at der i dag lægges et langt større ansvar på det pædagogiske personale. Personalet er sammen med børnene mange timer hver dag, og har derfor en stor indflydelse på deres opdragelse, læring og udvikling. Dette betyder, at det er af allerstørste vigtighed, at vi skaber et rum, hvor børnene kan føle sig trygge, og hvor der er tid til dem, når de har brug for det. At barnet er født socialt og kompetent vil være vores udgangspunkt. Med afsæt i dette mener vi, at en af personalets fornemmeste opgave er at hjælpe barnet til at kunne danne konstruktive relationer og indgå i forskellige fællesskaber på en positiv og udviklende måde. Det kan netop ske gennem en hverdag præget af Nydningens vigtigste værdier tid, leg og nærvær. Hvordan vi vil gøre, vil fremgå af Børnehavens årsplan/virksomhedsplan, hvor vi vil beskrive det praktiske arbejde med de pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger af 3- årige, børnemiljøvurdering og APV. Hvoraf det også vil fremgå at vi vil være et udviklingstilbud frem for et pasningstilbud. Virksomhedens beliggenhed og ibrugtagningstilladelse: Engledsvej 2, Slangerup Hvor vi på den ca m2 store grund har lejet os ind i det gule hus, for et år, men med mulighed for forlængelse i yderligere et år. Da bygningerne og området omkring disse i dag fungerer som skovbørnehave har vi fået bekræftet af Jonas Svensson der har talt med kommunens byggeafdeling, at der allerede eksister ibrugtagningstilladelse samt at legepladsen er godkendt af en certificeret legepladskonsulent. Virksomhedens størrelse og udvikling: Vi vil stå dørene op d , med 16 børnehavebørn, men har allerede en venteliste der viser vækst hen over det første år. Vi starter med 4 ansatte fordelt på 115 timer om ugen, der skal dække 51 åbningstimer. Det giver et nøgletal der hedder at ét barn genererer 5 timer om ugen. Fordelingen vil ligge på en 60/40 pædagog/medhjælper. Den daglige leder vil have en pædagogisk uddannelse. Det er intentionen, at Nydningen i løbet af en 3-årig periode skal vokse til 42 børnehavepladser, hvilket vil være det maksimale antal. Vi arbejder sideløbende med projekt Rappendamsvej 4. Her er Ole Nundrup Nielsen, der er ejer af grunden i gang med at undersøge mulighederne for at bygge 200 m2 ny institution på den m2 store grund. Pt har vi skitser til bygninger. Der ligger ansøgninger hos bygge og anlæg, Frederikssund kommune. Vi forventer tidligst institutionen vil kunne stå færdig sensommer

4 Forsikringer Virksomheden tegner forsikringer på følgende områder: erhvervs, ansvars, erhvervsløsøre, børneulykke samt bestyrelsesansvarsforsikring. Åbningstider og lukkedage Mandag til torsdag 6.30 til Fredag 6.30 til Det giver 51 åbningstimer om ugen. Lukkedage: aftales hvert år med forældrebestyrelsen. Det vil typisk være indeklemte dage, og der vil blive taget hensyn til de i Frederikssund kommune besluttede lukkedage. Pædagogiske læreplaner: Den alsidige personlige udvikling En dagligdag i skoven rummer utallige muligheder for udfordringer for den alsidige personlige udvikling. At udvikle sig personligt er en livslang proces. I Nydningen skal vi være med til at bygge barnets fundament til at udvikle sig hensigtsmæssigt resten af livet. Det kræver, at barnet både lærer om sig selv og hvordan det kan påvirke sin verden. Dette sker i samspillet med andre børn og voksne i de mange situationer, gøremål, leg og aktiviteter i dagligdagen. Eksempelvis: Når sulten nager, når benene er trætte, når en træstub ligner et spøgelse, når isen smelter, når du lærer at mestre et redskab, når erfaringer deles, når maden tilberedes over bål, når du synger en sang, du kender, eller lærer en ny, når du kender forskel på 5 fugle og har fundet skatten i GPS -legen eller set, hvordan en fisk ser ud indeni sammen med din bedste ven, og I synes den er lidt ulækker og alligevel spiser den som stegt. Når du ser et rådyr som slås, så den mister geviret når du bliver hentet af far og mor og ikke kan finde ord for dagens oplevelser, før du ser fotos af hvor dejlig dagen har været. Hver eneste dag er alt dette og meget mere et skub til den alsidige personlige udvikling, hvor vores værdier tid, nærvær og leg er drivkraften. Rent praktisk: Når barnet starter i børnehaven får det sin egen bog, så vi gennem visuel dokumentation kan arbejde med barnets fortællinger om sig selv. I den vil vi løbende sætte billeder, tegninger og små historier fra dagligdagen ind, ligesom barnet kan have billeder med af sig selv og sin familie og hverdag derhjemme. Den visuelle dokumentation skaber også tryghed når barnet kan tage sin bog frem, sidde med den selv eller vise andre hvem 4

5 det er, ligesom den kan bidrage til gode snakke med forældrene, så der skabes sammenhæng mellem livet i børnehaven og hjemmet. Mødet med den voksne i børnehaven er også en central del af udviklingen af alsidig personlighed. Vi prioriterer, at de voksne er nærværende. Med nærvær mener vi, at de har øje for de særlige steder, som børnene befinder sig, så det pædagogiske personale får et blik for, hvad barnet kan lige nu og hvad det har brug for at udvikle. Vi arbejder her ud fra Lev Vygotskys ideer om zonen for nærmeste udvikling. Mål: Fortsat at udfordre børnenes nysgerrighed og gennem samværet i og om naturen lære børnene, hvor alsidig den nære og den store verden kan opleves. De sociale kompetencer. Det handler for os i høj grad om at skabe rammer, hvor alle kan være en god ven og have gode venner. Det er vigtigt at få oplevelser af at være tæt sammen, men også i høj grad at være sammen om noget. I et hvert børnefællesskab vil der indimellem være venner, der kommer til at gøre nogle dumme ting, men der er ingen, der er dumme i Skov og naturbørnehaven. I vores verden er der en væsentlig forskel: Hvis man gør noget dumt skal man have hjælp til at lære at gøre gode ting. Det handler om selvværd og selvtillid. Når man gør en anden glad, kan man mærke det kildre i maven, og man bliver selv glad. De større børn lærer naturligt at føle ansvar for, at mindre børn følger de fælles regler. I skoven har børnene stor bevægelsesfrihed og god opmærksomhed for hinanden. De er omsorgsfulde og hjælper hinanden med at huske aftaler og opsøge nye udfordringer. Vores dag er baseret på, at børn og voksne hjælper, lytter og er ansvarlige over for hinanden. Hjælpsomheden er i centrum, både i børne- og voksenperspektiv. Når barnet hver dag opholder sig og leger i naturen sammen med sine venner, giver det god mulighed for social udvikling. At fortælle om oplevelser foran en hel gruppe, at synge sammen, at bede om hjælp og hjælpe sine kammerater, er alt sammen med til at udvikle barnets sociale kompetencer. At kunne begå sig socialt i større og mindre grupper, er en vigtig social kompetence. For at være i stand til dette kræver det, at man kan udsætte egne behov. Det er derfor bl.a. vigtigt, at barnet lærer de samspilsregler, der eksisterer og opstår i en gruppe. Her spiller legen en afgørende faktor. Igennem f.eks. regellege lærer barnet at vente på tur og agere 5

6 på de præmisser, der findes i legen. Gennem rollelege kan barnet bl.a. få styrket sine evner til at forhandle og indgå kompromiser. En social kompetence vil også være at kunne klare sig selv alderssvarende, f.eks. renlighed, tage tøj af og på, bære sin rygsæk og sprogligt at udtrykke sine behov. Mødet med den voksne i børnehaven: Det er den voksnes opgave at guide barnet til at kunne løse konflikter, at hjælpe- og udvise omsorg for andre. Vi er alle rollemodeller for hinanden, og vi forventer, at de voksne møder både børn, forældre og hinanden respektfuldt og nærværende. Mål: At udvikle sociale kompetencer over for hinanden gennem sprog og handling, udvise respekt for dyr og planters liv, være opmærksomme på naturens bæredygtighed. Fri for mobberi skal være en naturlig del af vores hverdag. Den sproglige udvikling. For at kunne begå os blandt andre har vi brug for at kunne kommunikere. Ud over det talte sprog bruger vi bl.a. også kropssprog, billedsprog, tegnesprog, skriftsprog. Sproget åbner en ny verden. Vi taler pænt til hinanden, og det er med talesproget, at vi lærer at sige Nej og stop, når vi føler, at andre overskrider vores grænser. Rim og remser er ikke bare ord, der lyder sjove sammen. De er også med til at udvikle børnenes evner til at lære og huske, samt takt og rytme i kroppen. Hvis du er god til at rime, har du også lettere ved at lære at skrive og læse. Netop de store fysiske rammer hjælper de børn, der har brug for gode betingelser for at udvikle deres sprog bedst muligt. Forskningen peger på, at netop det lave støjniveau i naturbørnehaver styrker børns sproglige udvikling. De kan både bedre høre, hvad de selv siger og hvad andre siger, idet de ofte har mulighed for at færdes i mindre grupper, ligesom støjniveauet er markant lavere, selv når alle børn og voksne er sammen. Mødet med den voksne: Barnet har krav på at blive set og lyttet til. Det skal kunne stille spørgsmål til livet, og det er den voksnes opgave at hjælpe barnet frem til et svar. Børnene bliver støttet i at kategorisere, benævne, tælle og systematisere, fantasere, se billeder, lave billeder og høre fortællinger, selv fortælle eller fortsætte en fortælling. Som forældre vil vi ofte opleve, at vores børn pludselig kender ord og begreber fra naturen, som vi ikke selv kender. Det fortæller os, at et læringsmiljø drevet af nysgerrighed og motiverende voksne, kan der læres både nye ord og færdigheder. 6

7 Walk and talk er for længst opfundet i skov- og naturbørnehaver - at bevæge sig mens du tænker og taler, er sund indlæring. Når benene bliver trætte, fortæller vi en historie. Når musvitten fløjter sit første forårs fløjt, og vi bare må fløjte med. Når turen bliver lang, når solen skinner, når årstiden er over os, synger vi en sang og rimer lidt fjollet. Når opmærksomheden skal skærpes, genfortælles oplevelser / historier, ved samling i skoven eller hjemme genfortælles dagens oplevelser. Ventetider udfyldes med: gæt et bogstav, find en farve, rim et rim, kan du fløjte? Måske endda på et andet sprog. Kropssproget signalerer farlige figurer, søde prinsesser og jeg er glad i dag. Alle børn sprog-screenes inden 3,4 år. Mål: I lyset af sprogets store betydning for børns trivsel og udvikling, vil vi lave en fokuseret indsats for at sikre alle børn de bedste muligheder for at udvikle et alderssvarende sprog. Dette gælder naturligvis også børn med særlige sproglige udfordringer. Her vil vi indgå i et tæt samarbejde med relevante fagpersoner. Vi vil også have et fokus på at sikre et ordforråd, der beskriver oplevelser med natur og naturfænomener, så børnene får mulighed for at beskrive og gribe deres omgivelser. Krop og bevægelse og sundhed Forskningen viser, at Skov- og naturbørnehaver på unik vis styrker børns motoriske udvikling, såvel som deres sundhedstilstand både på kort og på længere sigt. De får gode erfaringer med at bruge deres krop på mange forskellige måder. De store fysiske rammer og alsidigheden i det fysiske rum betyder, at hverdagens lege og gøremål nærmest konstant vil byde på motoriske udfordringer og stimulation. Vi vil naturligvis også arbejde med den motoriske udvikling gennem strukturerede aktiviteter, hvor det vil være centralt at drage nytte af de gode fysiske rammer. Når vores ture i skoven planlægges, gøres der overvejelser om afstand, transport, vejret og børnegruppens sammensætning. Vi har en forventning om, at alle børn har tøj til al slags vejr, og vi kan derfor godt vælge en tur til et vådt, mudret eller et snedækket område. Andre gange overrasker vejret, og vi får en ikke planlagt oplevelse med nye motoriske udfordringer. Bevægelse, krop og sprog hænger også tæt sammen. Det er vores krop, der siger meget om, hvad vi mener og føler. Så at kunne mærke sin krop, handler også om at kunne mærke og skelne sine følelser. Når vi er ude hele dagen, bevæger os og leger i skoven, klatrer i træer, så kræver det udholdenhed hos børnene og motivation fra de voksne. Stolthed over at have overvundet træthed mærkes i glæde ved mange pauser, ros og anerkendelse af barnets anstrengelser. Naturen giver mulighed for voldsomme lege og stille puslerier, mulighed for 7

8 sammenligninger af, hvordan dyr og mennesker er skabt, og hvilke behov vi hver især har for mad, drikke, hvile, samvær og bosted. Forudsætningen for en sund naturoplevelse for barnet er ganske enkel: En god nats søvn, sund og spisevenlig madpakke, drikkedunk med vand, og påklædning som holder en varm og tør og er bevægelsesvenligt. Engagerede voksne, som begejstres af naturen, er en selvfølge. Med hensyn til sundhed viser forskningen, at børn er markant mindre syge i skovbørnehaver end almindelige børnehaver. Smitterisikoen nedsættes betragteligt gennem en hverdag udenfor. Hverdagen i bevægelse i naturen giver også på sigt børnene gode vaner, der nedsætter risikoen for livsstilssygdomme, f.eks. fedme. Et særligt vigtigt aspekt i denne tid er også, at naturen er et stressreducerende rum, idet naturen øger børnenes mulighed for at lave lange, uafbrudte og koncentrerede lege. Studier viser også, at en hverdag i skoven kan nedsætte angst og stress, hvilket børn bl.a. kan opleve periodevis, hvis der er store belastninger i hjemmelivet, f.eks. sygdom eller skilsmisse. Mål: Børnene skal gennem leg og motorisk udfordring i naturen udvikle sig alderssvarende. Alle skovbørn skal lære at klare sig selv med påklædning, renlighed, bære og pakke rygsæk. Bevægelse er sundt og giver godt humør, sund appetit og god søvn. Naturen og naturfænomener Det er et selvstændigt punkt i loven om læreplaner, men i skov- og naturbørnehaver er arbejdet med natur og naturfænomener en del af næsten alle aktiviteter i hverdagen. Naturen er for os vores daglige rum. Det er skoven, legepladsen, vind og vejr, dyr og planter, naturens materialer, følelser, oplevelser, erfaringer, læring, glæde ved det enkle og ved det mangfoldige tilbud, som naturen rummer. Naturen udvikler motorikken, stimulerer sanserne, skærper koncentrationen, mindsker stress og larm, giver færre sygedage, giver lys, luft og plads, styrker fantasien, udvikler miljøforståelse, giver hensynstagen, færre konflikter, nærvær og tilvalg. Hver uge planlægges udflugter, som tilgodeser børnenes udfoldelser i naturen. Alt vejr er dejligt vejr og årstidernes skiften opleves og markeres. Der arbejdes i mindre og større grupper om et tema, en fælles leg, et bål, madlavning. Skovbørnene lærer at kende lugten 8

9 af regn, lugten af skovbund, skovens lyde, liv og død, uhygge og hygge, is på vandpytter, fødekæden, årstidernes skiften. Skovbørn oplever: Motoriske udfordringer, at klatre i træer, hoppe i vandpytter, spise af naturen, høre fuglefløjt, bygge huler, trille ned af bakker, smøre sig ind i mudder, kælke, løbe på skøjter, gå baglæns. At naturen opstår og forgår. Skovbørn lærer, At bruge redskaber, navne og benævnelser for dyr, planter og træer, at passe på naturen, tænde bål med en voksen, selv at klæde sig på, - og hjælpe sin kammerat med det, holde øje med hinanden og kender hvor langt, man må gå i skoven. Hvad et uglegylp indeholder og hvordan dyrespor ser ud, at orientere sig i og lytte til naturen. Skovbørn mærker, Sult efter en sund madpakke, nysgerrighed, naturens kræfter, insekter der kilder i hånden, samlerglæde, nye udfordringer, spise ude i al slags vejr, kikke i himlen og fantasere, vinden der blæser, solen der varmer, den voksnes begejstring ved at arbejde i naturen. Mål: At vi opfylder alle læreplansmål i naturen. Børnene lærer, hvilke dyr og planter, som kan tilberedes og spises, og der får lyst og mod på at færdes i naturen nu og fremover i deres liv. Kulturelle udtryksformer og værdier At barnet får forståelse af vores kultur, og de værdier, der ligger heri, er en del af historien i Nydningen. Hele vores tilværelse er fyldt af den danske kultur, og til en vis grad heldigvis krydret med kulturer fra andre lande. På den måde oplever barnet, at det tilhører og er en del af en større sammenhæng. At få forståelse for andres kulturer gør, at barnet også oplever en respekt for forskelligheder. Kulturen og mangfoldigheden er bred: fra Slangerup til Hvide Sande, fra New York til New Delhi. Gennem temaarbejder, synliggør vi, at der er mange måder at leve livet på. Vi inspirerer børnene til kunstneriske og kulturelle oplevelser, hvor de skal stifte bekendtskab med forskellige materialer. Både dem de kender fra naturen, og de menneskeskabte. Derved bliver barnet i stand til at skabe sin egen udtryksform og danne sit eget billede. Samtidigt vil barnet også få kendskab til de moderne medier. I natur & skovbørnehaven benytter vi IPads og fotografering til den daglige dokumentation. Dette udmøntes bl.a. ved, at vi følger årets og årstidens rytme, og afholder Nydningens fester og traditioner. Vi holder meget af samarbejdet med børnenes familier, og alle inddrages i barnets hverdag i børnehaven. Som bedsteforælder til et barn i Nydningen, er du altid velkommen 9

10 til at komme og fortælle om gamle dage. Vi besøger plejehjemmet og inviterer de gamle på besøg hos os. For vi mener, at for at kunne forme sin fremtid, skal man også kende sin fortid. Mål: At vi har børn der gennem deres børnehave liv, udvikler kendskab til den verden vi lever i, og lagrer et indre kodeks om etik. Børn med særlige behov Vi har plads til forskelligheder. Så alle må være med, og til børn med særlige behov, bliver der taget de hensyn, der gør, at de vil være og føle sig som en del af gruppen på bedste vis. Alle børn har særlige kvaliteter, som de kan byde ind med i børnefællesskaberne. Det handler blot om, at det pædagogiske personale har øje for det, og skaber rammer, hvor der er plads til mangfoldighed, og at alle har noget at tilbyde. Vi vil naturligvis samarbejde med alle de kommunale fagpersoner, der er relevante, når børn har brug for en ekstra hånd for at trives og udvikle sig i hverdagen. Vi prioriterer det tværfaglige samarbejde højt. Årshjul, større begivenheder: Januar og februar er vintermåneder. Fastelavnsfest og lysfest i vintermørket. Vi kælker og bygger snemænd og følger dyrenes spor. Forældremøde med valg til bestyrelsen. Marts og april: Overnatning i børnehaven. Børnene bliver til en naturpatrulje, der følger forårets komme. Vi laver gækkebreve og spise påskefrokost. Vi lægger til forspiring og gør urtehaven klar. Vi har farvel-fest, hvor vi skal sige farvel til de børn, vi sender i skole på en festlig og højtidelig måde, så overgangen til et nyt kapitel i deres liv markeres og dokumenteres. Maj: Den store bedsteforældredag forberedes sammen og afholdes med stor fornøjelse. Vi holder urtehaven, så planterne vokser bedst muligt. Juni Forældre-hjælpe-lørdag med efterfølgende skovtur/fest. Juli: Mange både børn og voksne holder sommerferie. Vi arbejder med nye børnefællesskaber og i mindre grupper. August og september: Vi høster, sylter rødbeder og græskar, laver marmelade, æblegrød. Forældre-hjælpe-lørdag med efterfølgende høstfest. 10

11 Oktober: Besøg på en fabrik eller arbejdsplads. Vi gør børnehaven klar til at møde vinterens kulde. November: Vi laver græskarhoveder og sætter dem ud med lys i. Der afholdes forældremøde og forældresamtaler. December: Vi laver julegaver til far og mor. Hele måneden vil der være et klippe/klister bord. Her kan man lige gå hen og klippe et julehjerte, folde en musetrappe eller tegne en nisse. Vi sætter grød frem på i skoven til nissen, hvor han så pludselig kommer en sen eftermiddag i december. Derefter kommer mor & far & søskende (og nok også julemanden) og vi hygger med æbleskiver Sprogvurdering I Nydningen sprogtester vi alle børn når de er mellem 2.8 og 3.4 år. Testen er den samme der anvendes i daginstitutioner i hele landet. I kan læse mere på hvor der også findes gode idéer til sprogstimulering af børn. BMV- Børnemiljøvurdering Hvert år udarbejdes BMV. BMV er barnets stemme, og en af vores muligheder for at finde ud af, hvad der fungerer godt i børnenes hverdag. APV- arbejdspladsvurdering Hvert år udarbejdes i samarbejde med personalet den lovpligtige APV. Pædagog studerende Skov & natur børnehaven modtager studerende. Der udarbejdes plan for den studerende, med tydelig opsætning af læringsmål for perioden. Budget: Budgettet er medsendt som separat fil. Vedtægter: 11

12 Vedtægterne er medsendt som separat fil. 12

Den pædagogiske læreplan for. Naturbørnehaven Danmark. Naturbørnehaven i Skovshoved & Skovbørnehaven i Ordrup Hus

Den pædagogiske læreplan for. Naturbørnehaven Danmark. Naturbørnehaven i Skovshoved & Skovbørnehaven i Ordrup Hus Den pædagogiske læreplan for Naturbørnehaven Danmark Naturbørnehaven i Skovshoved & Skovbørnehaven i Ordrup Hus Gentofte Kommune 2010 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven:

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Naturbørnehaven Danmark. Naturbørnehaven i Skovshoved & Skovbørnehaven i Ordrup Hus

Den pædagogiske læreplan for. Naturbørnehaven Danmark. Naturbørnehaven i Skovshoved & Skovbørnehaven i Ordrup Hus Den pædagogiske læreplan for Naturbørnehaven Danmark Naturbørnehaven i Skovshoved & Skovbørnehaven i Ordrup Hus Gentofte Kommune 2012 2010 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven:

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

NYDNINGEN SLANGERUP PRIVATE SKOV- OG NATURBØRNEHAVE LÆREPLAN LÆREPLAN 2016/2017 NYDNINGEN 1

NYDNINGEN SLANGERUP PRIVATE SKOV- OG NATURBØRNEHAVE LÆREPLAN LÆREPLAN 2016/2017 NYDNINGEN 1 NYDNINGEN SLANGERUP PRIVATE SKOV- OG NATURBØRNEHAVE LÆREPLAN 2016-2017 LÆREPLAN 2016/2017 NYDNINGEN 1 Nydningens pædagogiske læreplan 2016-2017 Pædagogiske læreplaner er indført for at understøtte dagtilbudslovens

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2016

Pædagogisk læreplan 2016 SOLRØD KOMMUNE Naturbørnehaven Pædagisk læreplan 2016 Temaer Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Spr Krop bevægelse Respekt kendskab til natur naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Vi arbejder efter dagtilbudsloven, hvor der i Afsnit II, Dagtilbud til børn indtil skolestart, Kapitel 2, 7, bl.a. står følgende: børn i dagtilbud skal have

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Randlevskolens Børnehave! - en fri børnehave under Randlevskolen!

Randlevskolens Børnehave! - en fri børnehave under Randlevskolen! Randlevskolens Børnehave - en fri børnehave under Randlevskolen Sammen kan vi udvikle store mennesker MOTORIK Redskabsbaner Balance Kast og grib Kravle under Klatre over Springe ned Svinge Snurre og dreje

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere