Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup."

Transkript

1 Slangerup den 8. september 2014 Til Frederikssund kommune Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup. Ansøgningen er skrevet ud fra Frederikssund kommunes Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune med vejledning fra Paw Holtze Nielsen. Ansøgningen indeholder: Virksomheds idé Vores baggrund for at starte Nydningen Værdigrundlag Virksomhedens beliggenhed og ibrugtagningstilladelse Virksomhedens størrelse og udvikling Forsikringer Åbningstider og lukkedage Pædagogiske læreplaner - Børn med særlige behov - Årshjul. - Sprogvurdering - BMV- Børnemiljøvurdering - APV- arbejdspladsvurdering - Pædagogstuderende Budget. Vedtægter Med håbet om en hurtig sagsbehandling ser vi frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Frederikssund kommune. For spørgsmål kontaktes Pernille Frimand på telefor Venlig hilsen Bestyrelsen for Nydningen Christian Bjørnstrup, Helle Haugaard Frostholm, Pernille Frimand, Charlotte Jørgensen, Simon Svane, Thilde Westmark, Charlotte Barcelli og Alex Vang Rømer Poulsen 1

2 Virksomheds idé: Nydningen er en privat børnehave for børn i alderen 3 til 6 år, dvs. skolestart, og er oprettet som et privat pasningstilbud efter Dagtilbudsloven. Vi er normeret til 23 børn, der er gennemsnit børnetallet over et år. Det betyder i praksis, at vi har vippeordning, således at vi i perioder kan have flere end 23 børn og i perioder færre end 23 børn. Dette gør tillige at vi i perioder med lavt børnetal, kan praktisere som i de kommunale institutioner, ved at have en normering der gør at det er muligt at tage vuggestuebørn ind. Nydningen skal have til huse i lejede lokaler på Engledsvej Slangerup, hvor vi har direkte adgang til skoven. Vores baggrund for at starte Nydningen: Forældregruppen udspringer af den nu lukkede kommunale skov & naturbørnehave Siflingen. Vi vægter børns hverdag i skoven så højt, at vi nu ønsker at drive en skov & naturbørnehave i privat regi. Vi ønsker at være et supplement til de eksisterende institutioner i området, da der ikke findes andre skov & naturbørnehaver i nærheden. Vi mener, at der er behov for denne type pasningstilbud, og tror på, at med nutidens travle IT samfund, vil flere skov og naturinstitutioner blive etableret i de kommende år. Småbørn har brug for så tidligt som muligt at lære naturen at kende, denne kontrast er vigtig lærdom og vi tror på at naturen vil nedsætte fedme, stress og skærpe indlæring og fantasien. I det gode børneliv, skal der være glæde, varme og intensitet, og det er der mere af, når vi er udendørs, derfor er det vigtigt at have en dagligdag i naturen. Naturen vil være i centrum, og samtidigt vil være en institution drevet af et højt fagligt ambitionsniveau og et stort forældre engagement. Ligeledes ser vi, at det vil være oplagt for forældre i Egedal, Allerød og Hillerød kommune at vælge Nydningen, da vi alene ved vores geografiske placering vil være en fordel for dem. Værdigrundlag Grundlæggende værdier er tid, nærvær og leg. Både i forhold til børn, forældre og personale. Naturen er inspirationskilde til vores pædagogik. Vi værdsætter albuerum, højt til loftet, ro og plads til udfoldelse. I naturen finder vi plads til fordybelse, koncentration, samarbejde, læring og udfoldelse Leg, nærvær og tid er de vigtigste elementer i vores dagligdag, og det er disse elementer vi ønsker, skal være det bærende i Nydningen. Tid til at være sammen er en meget efterspurgt størrelse i dagens Danmark. Vi ønsker at være at supplement til børnenes hjem. Selvom det altid vil være forældrenes børn, er der mange børn, der i dag opholder 2

3 sig længere og længere tid af deres vågne timer i institutioner. Netop derfor er vi af den overbevisning, at der i dag lægges et langt større ansvar på det pædagogiske personale. Personalet er sammen med børnene mange timer hver dag, og har derfor en stor indflydelse på deres opdragelse, læring og udvikling. Dette betyder, at det er af allerstørste vigtighed, at vi skaber et rum, hvor børnene kan føle sig trygge, og hvor der er tid til dem, når de har brug for det. At barnet er født socialt og kompetent vil være vores udgangspunkt. Med afsæt i dette mener vi, at en af personalets fornemmeste opgave er at hjælpe barnet til at kunne danne konstruktive relationer og indgå i forskellige fællesskaber på en positiv og udviklende måde. Det kan netop ske gennem en hverdag præget af Nydningens vigtigste værdier tid, leg og nærvær. Hvordan vi vil gøre, vil fremgå af Børnehavens årsplan/virksomhedsplan, hvor vi vil beskrive det praktiske arbejde med de pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger af 3- årige, børnemiljøvurdering og APV. Hvoraf det også vil fremgå at vi vil være et udviklingstilbud frem for et pasningstilbud. Virksomhedens beliggenhed og ibrugtagningstilladelse: Engledsvej 2, Slangerup Hvor vi på den ca m2 store grund har lejet os ind i det gule hus, for et år, men med mulighed for forlængelse i yderligere et år. Da bygningerne og området omkring disse i dag fungerer som skovbørnehave har vi fået bekræftet af Jonas Svensson der har talt med kommunens byggeafdeling, at der allerede eksister ibrugtagningstilladelse samt at legepladsen er godkendt af en certificeret legepladskonsulent. Virksomhedens størrelse og udvikling: Vi vil stå dørene op d , med 16 børnehavebørn, men har allerede en venteliste der viser vækst hen over det første år. Vi starter med 4 ansatte fordelt på 115 timer om ugen, der skal dække 51 åbningstimer. Det giver et nøgletal der hedder at ét barn genererer 5 timer om ugen. Fordelingen vil ligge på en 60/40 pædagog/medhjælper. Den daglige leder vil have en pædagogisk uddannelse. Det er intentionen, at Nydningen i løbet af en 3-årig periode skal vokse til 42 børnehavepladser, hvilket vil være det maksimale antal. Vi arbejder sideløbende med projekt Rappendamsvej 4. Her er Ole Nundrup Nielsen, der er ejer af grunden i gang med at undersøge mulighederne for at bygge 200 m2 ny institution på den m2 store grund. Pt har vi skitser til bygninger. Der ligger ansøgninger hos bygge og anlæg, Frederikssund kommune. Vi forventer tidligst institutionen vil kunne stå færdig sensommer

4 Forsikringer Virksomheden tegner forsikringer på følgende områder: erhvervs, ansvars, erhvervsløsøre, børneulykke samt bestyrelsesansvarsforsikring. Åbningstider og lukkedage Mandag til torsdag 6.30 til Fredag 6.30 til Det giver 51 åbningstimer om ugen. Lukkedage: aftales hvert år med forældrebestyrelsen. Det vil typisk være indeklemte dage, og der vil blive taget hensyn til de i Frederikssund kommune besluttede lukkedage. Pædagogiske læreplaner: Den alsidige personlige udvikling En dagligdag i skoven rummer utallige muligheder for udfordringer for den alsidige personlige udvikling. At udvikle sig personligt er en livslang proces. I Nydningen skal vi være med til at bygge barnets fundament til at udvikle sig hensigtsmæssigt resten af livet. Det kræver, at barnet både lærer om sig selv og hvordan det kan påvirke sin verden. Dette sker i samspillet med andre børn og voksne i de mange situationer, gøremål, leg og aktiviteter i dagligdagen. Eksempelvis: Når sulten nager, når benene er trætte, når en træstub ligner et spøgelse, når isen smelter, når du lærer at mestre et redskab, når erfaringer deles, når maden tilberedes over bål, når du synger en sang, du kender, eller lærer en ny, når du kender forskel på 5 fugle og har fundet skatten i GPS -legen eller set, hvordan en fisk ser ud indeni sammen med din bedste ven, og I synes den er lidt ulækker og alligevel spiser den som stegt. Når du ser et rådyr som slås, så den mister geviret når du bliver hentet af far og mor og ikke kan finde ord for dagens oplevelser, før du ser fotos af hvor dejlig dagen har været. Hver eneste dag er alt dette og meget mere et skub til den alsidige personlige udvikling, hvor vores værdier tid, nærvær og leg er drivkraften. Rent praktisk: Når barnet starter i børnehaven får det sin egen bog, så vi gennem visuel dokumentation kan arbejde med barnets fortællinger om sig selv. I den vil vi løbende sætte billeder, tegninger og små historier fra dagligdagen ind, ligesom barnet kan have billeder med af sig selv og sin familie og hverdag derhjemme. Den visuelle dokumentation skaber også tryghed når barnet kan tage sin bog frem, sidde med den selv eller vise andre hvem 4

5 det er, ligesom den kan bidrage til gode snakke med forældrene, så der skabes sammenhæng mellem livet i børnehaven og hjemmet. Mødet med den voksne i børnehaven er også en central del af udviklingen af alsidig personlighed. Vi prioriterer, at de voksne er nærværende. Med nærvær mener vi, at de har øje for de særlige steder, som børnene befinder sig, så det pædagogiske personale får et blik for, hvad barnet kan lige nu og hvad det har brug for at udvikle. Vi arbejder her ud fra Lev Vygotskys ideer om zonen for nærmeste udvikling. Mål: Fortsat at udfordre børnenes nysgerrighed og gennem samværet i og om naturen lære børnene, hvor alsidig den nære og den store verden kan opleves. De sociale kompetencer. Det handler for os i høj grad om at skabe rammer, hvor alle kan være en god ven og have gode venner. Det er vigtigt at få oplevelser af at være tæt sammen, men også i høj grad at være sammen om noget. I et hvert børnefællesskab vil der indimellem være venner, der kommer til at gøre nogle dumme ting, men der er ingen, der er dumme i Skov og naturbørnehaven. I vores verden er der en væsentlig forskel: Hvis man gør noget dumt skal man have hjælp til at lære at gøre gode ting. Det handler om selvværd og selvtillid. Når man gør en anden glad, kan man mærke det kildre i maven, og man bliver selv glad. De større børn lærer naturligt at føle ansvar for, at mindre børn følger de fælles regler. I skoven har børnene stor bevægelsesfrihed og god opmærksomhed for hinanden. De er omsorgsfulde og hjælper hinanden med at huske aftaler og opsøge nye udfordringer. Vores dag er baseret på, at børn og voksne hjælper, lytter og er ansvarlige over for hinanden. Hjælpsomheden er i centrum, både i børne- og voksenperspektiv. Når barnet hver dag opholder sig og leger i naturen sammen med sine venner, giver det god mulighed for social udvikling. At fortælle om oplevelser foran en hel gruppe, at synge sammen, at bede om hjælp og hjælpe sine kammerater, er alt sammen med til at udvikle barnets sociale kompetencer. At kunne begå sig socialt i større og mindre grupper, er en vigtig social kompetence. For at være i stand til dette kræver det, at man kan udsætte egne behov. Det er derfor bl.a. vigtigt, at barnet lærer de samspilsregler, der eksisterer og opstår i en gruppe. Her spiller legen en afgørende faktor. Igennem f.eks. regellege lærer barnet at vente på tur og agere 5

6 på de præmisser, der findes i legen. Gennem rollelege kan barnet bl.a. få styrket sine evner til at forhandle og indgå kompromiser. En social kompetence vil også være at kunne klare sig selv alderssvarende, f.eks. renlighed, tage tøj af og på, bære sin rygsæk og sprogligt at udtrykke sine behov. Mødet med den voksne i børnehaven: Det er den voksnes opgave at guide barnet til at kunne løse konflikter, at hjælpe- og udvise omsorg for andre. Vi er alle rollemodeller for hinanden, og vi forventer, at de voksne møder både børn, forældre og hinanden respektfuldt og nærværende. Mål: At udvikle sociale kompetencer over for hinanden gennem sprog og handling, udvise respekt for dyr og planters liv, være opmærksomme på naturens bæredygtighed. Fri for mobberi skal være en naturlig del af vores hverdag. Den sproglige udvikling. For at kunne begå os blandt andre har vi brug for at kunne kommunikere. Ud over det talte sprog bruger vi bl.a. også kropssprog, billedsprog, tegnesprog, skriftsprog. Sproget åbner en ny verden. Vi taler pænt til hinanden, og det er med talesproget, at vi lærer at sige Nej og stop, når vi føler, at andre overskrider vores grænser. Rim og remser er ikke bare ord, der lyder sjove sammen. De er også med til at udvikle børnenes evner til at lære og huske, samt takt og rytme i kroppen. Hvis du er god til at rime, har du også lettere ved at lære at skrive og læse. Netop de store fysiske rammer hjælper de børn, der har brug for gode betingelser for at udvikle deres sprog bedst muligt. Forskningen peger på, at netop det lave støjniveau i naturbørnehaver styrker børns sproglige udvikling. De kan både bedre høre, hvad de selv siger og hvad andre siger, idet de ofte har mulighed for at færdes i mindre grupper, ligesom støjniveauet er markant lavere, selv når alle børn og voksne er sammen. Mødet med den voksne: Barnet har krav på at blive set og lyttet til. Det skal kunne stille spørgsmål til livet, og det er den voksnes opgave at hjælpe barnet frem til et svar. Børnene bliver støttet i at kategorisere, benævne, tælle og systematisere, fantasere, se billeder, lave billeder og høre fortællinger, selv fortælle eller fortsætte en fortælling. Som forældre vil vi ofte opleve, at vores børn pludselig kender ord og begreber fra naturen, som vi ikke selv kender. Det fortæller os, at et læringsmiljø drevet af nysgerrighed og motiverende voksne, kan der læres både nye ord og færdigheder. 6

7 Walk and talk er for længst opfundet i skov- og naturbørnehaver - at bevæge sig mens du tænker og taler, er sund indlæring. Når benene bliver trætte, fortæller vi en historie. Når musvitten fløjter sit første forårs fløjt, og vi bare må fløjte med. Når turen bliver lang, når solen skinner, når årstiden er over os, synger vi en sang og rimer lidt fjollet. Når opmærksomheden skal skærpes, genfortælles oplevelser / historier, ved samling i skoven eller hjemme genfortælles dagens oplevelser. Ventetider udfyldes med: gæt et bogstav, find en farve, rim et rim, kan du fløjte? Måske endda på et andet sprog. Kropssproget signalerer farlige figurer, søde prinsesser og jeg er glad i dag. Alle børn sprog-screenes inden 3,4 år. Mål: I lyset af sprogets store betydning for børns trivsel og udvikling, vil vi lave en fokuseret indsats for at sikre alle børn de bedste muligheder for at udvikle et alderssvarende sprog. Dette gælder naturligvis også børn med særlige sproglige udfordringer. Her vil vi indgå i et tæt samarbejde med relevante fagpersoner. Vi vil også have et fokus på at sikre et ordforråd, der beskriver oplevelser med natur og naturfænomener, så børnene får mulighed for at beskrive og gribe deres omgivelser. Krop og bevægelse og sundhed Forskningen viser, at Skov- og naturbørnehaver på unik vis styrker børns motoriske udvikling, såvel som deres sundhedstilstand både på kort og på længere sigt. De får gode erfaringer med at bruge deres krop på mange forskellige måder. De store fysiske rammer og alsidigheden i det fysiske rum betyder, at hverdagens lege og gøremål nærmest konstant vil byde på motoriske udfordringer og stimulation. Vi vil naturligvis også arbejde med den motoriske udvikling gennem strukturerede aktiviteter, hvor det vil være centralt at drage nytte af de gode fysiske rammer. Når vores ture i skoven planlægges, gøres der overvejelser om afstand, transport, vejret og børnegruppens sammensætning. Vi har en forventning om, at alle børn har tøj til al slags vejr, og vi kan derfor godt vælge en tur til et vådt, mudret eller et snedækket område. Andre gange overrasker vejret, og vi får en ikke planlagt oplevelse med nye motoriske udfordringer. Bevægelse, krop og sprog hænger også tæt sammen. Det er vores krop, der siger meget om, hvad vi mener og føler. Så at kunne mærke sin krop, handler også om at kunne mærke og skelne sine følelser. Når vi er ude hele dagen, bevæger os og leger i skoven, klatrer i træer, så kræver det udholdenhed hos børnene og motivation fra de voksne. Stolthed over at have overvundet træthed mærkes i glæde ved mange pauser, ros og anerkendelse af barnets anstrengelser. Naturen giver mulighed for voldsomme lege og stille puslerier, mulighed for 7

8 sammenligninger af, hvordan dyr og mennesker er skabt, og hvilke behov vi hver især har for mad, drikke, hvile, samvær og bosted. Forudsætningen for en sund naturoplevelse for barnet er ganske enkel: En god nats søvn, sund og spisevenlig madpakke, drikkedunk med vand, og påklædning som holder en varm og tør og er bevægelsesvenligt. Engagerede voksne, som begejstres af naturen, er en selvfølge. Med hensyn til sundhed viser forskningen, at børn er markant mindre syge i skovbørnehaver end almindelige børnehaver. Smitterisikoen nedsættes betragteligt gennem en hverdag udenfor. Hverdagen i bevægelse i naturen giver også på sigt børnene gode vaner, der nedsætter risikoen for livsstilssygdomme, f.eks. fedme. Et særligt vigtigt aspekt i denne tid er også, at naturen er et stressreducerende rum, idet naturen øger børnenes mulighed for at lave lange, uafbrudte og koncentrerede lege. Studier viser også, at en hverdag i skoven kan nedsætte angst og stress, hvilket børn bl.a. kan opleve periodevis, hvis der er store belastninger i hjemmelivet, f.eks. sygdom eller skilsmisse. Mål: Børnene skal gennem leg og motorisk udfordring i naturen udvikle sig alderssvarende. Alle skovbørn skal lære at klare sig selv med påklædning, renlighed, bære og pakke rygsæk. Bevægelse er sundt og giver godt humør, sund appetit og god søvn. Naturen og naturfænomener Det er et selvstændigt punkt i loven om læreplaner, men i skov- og naturbørnehaver er arbejdet med natur og naturfænomener en del af næsten alle aktiviteter i hverdagen. Naturen er for os vores daglige rum. Det er skoven, legepladsen, vind og vejr, dyr og planter, naturens materialer, følelser, oplevelser, erfaringer, læring, glæde ved det enkle og ved det mangfoldige tilbud, som naturen rummer. Naturen udvikler motorikken, stimulerer sanserne, skærper koncentrationen, mindsker stress og larm, giver færre sygedage, giver lys, luft og plads, styrker fantasien, udvikler miljøforståelse, giver hensynstagen, færre konflikter, nærvær og tilvalg. Hver uge planlægges udflugter, som tilgodeser børnenes udfoldelser i naturen. Alt vejr er dejligt vejr og årstidernes skiften opleves og markeres. Der arbejdes i mindre og større grupper om et tema, en fælles leg, et bål, madlavning. Skovbørnene lærer at kende lugten 8

9 af regn, lugten af skovbund, skovens lyde, liv og død, uhygge og hygge, is på vandpytter, fødekæden, årstidernes skiften. Skovbørn oplever: Motoriske udfordringer, at klatre i træer, hoppe i vandpytter, spise af naturen, høre fuglefløjt, bygge huler, trille ned af bakker, smøre sig ind i mudder, kælke, løbe på skøjter, gå baglæns. At naturen opstår og forgår. Skovbørn lærer, At bruge redskaber, navne og benævnelser for dyr, planter og træer, at passe på naturen, tænde bål med en voksen, selv at klæde sig på, - og hjælpe sin kammerat med det, holde øje med hinanden og kender hvor langt, man må gå i skoven. Hvad et uglegylp indeholder og hvordan dyrespor ser ud, at orientere sig i og lytte til naturen. Skovbørn mærker, Sult efter en sund madpakke, nysgerrighed, naturens kræfter, insekter der kilder i hånden, samlerglæde, nye udfordringer, spise ude i al slags vejr, kikke i himlen og fantasere, vinden der blæser, solen der varmer, den voksnes begejstring ved at arbejde i naturen. Mål: At vi opfylder alle læreplansmål i naturen. Børnene lærer, hvilke dyr og planter, som kan tilberedes og spises, og der får lyst og mod på at færdes i naturen nu og fremover i deres liv. Kulturelle udtryksformer og værdier At barnet får forståelse af vores kultur, og de værdier, der ligger heri, er en del af historien i Nydningen. Hele vores tilværelse er fyldt af den danske kultur, og til en vis grad heldigvis krydret med kulturer fra andre lande. På den måde oplever barnet, at det tilhører og er en del af en større sammenhæng. At få forståelse for andres kulturer gør, at barnet også oplever en respekt for forskelligheder. Kulturen og mangfoldigheden er bred: fra Slangerup til Hvide Sande, fra New York til New Delhi. Gennem temaarbejder, synliggør vi, at der er mange måder at leve livet på. Vi inspirerer børnene til kunstneriske og kulturelle oplevelser, hvor de skal stifte bekendtskab med forskellige materialer. Både dem de kender fra naturen, og de menneskeskabte. Derved bliver barnet i stand til at skabe sin egen udtryksform og danne sit eget billede. Samtidigt vil barnet også få kendskab til de moderne medier. I natur & skovbørnehaven benytter vi IPads og fotografering til den daglige dokumentation. Dette udmøntes bl.a. ved, at vi følger årets og årstidens rytme, og afholder Nydningens fester og traditioner. Vi holder meget af samarbejdet med børnenes familier, og alle inddrages i barnets hverdag i børnehaven. Som bedsteforælder til et barn i Nydningen, er du altid velkommen 9

10 til at komme og fortælle om gamle dage. Vi besøger plejehjemmet og inviterer de gamle på besøg hos os. For vi mener, at for at kunne forme sin fremtid, skal man også kende sin fortid. Mål: At vi har børn der gennem deres børnehave liv, udvikler kendskab til den verden vi lever i, og lagrer et indre kodeks om etik. Børn med særlige behov Vi har plads til forskelligheder. Så alle må være med, og til børn med særlige behov, bliver der taget de hensyn, der gør, at de vil være og føle sig som en del af gruppen på bedste vis. Alle børn har særlige kvaliteter, som de kan byde ind med i børnefællesskaberne. Det handler blot om, at det pædagogiske personale har øje for det, og skaber rammer, hvor der er plads til mangfoldighed, og at alle har noget at tilbyde. Vi vil naturligvis samarbejde med alle de kommunale fagpersoner, der er relevante, når børn har brug for en ekstra hånd for at trives og udvikle sig i hverdagen. Vi prioriterer det tværfaglige samarbejde højt. Årshjul, større begivenheder: Januar og februar er vintermåneder. Fastelavnsfest og lysfest i vintermørket. Vi kælker og bygger snemænd og følger dyrenes spor. Forældremøde med valg til bestyrelsen. Marts og april: Overnatning i børnehaven. Børnene bliver til en naturpatrulje, der følger forårets komme. Vi laver gækkebreve og spise påskefrokost. Vi lægger til forspiring og gør urtehaven klar. Vi har farvel-fest, hvor vi skal sige farvel til de børn, vi sender i skole på en festlig og højtidelig måde, så overgangen til et nyt kapitel i deres liv markeres og dokumenteres. Maj: Den store bedsteforældredag forberedes sammen og afholdes med stor fornøjelse. Vi holder urtehaven, så planterne vokser bedst muligt. Juni Forældre-hjælpe-lørdag med efterfølgende skovtur/fest. Juli: Mange både børn og voksne holder sommerferie. Vi arbejder med nye børnefællesskaber og i mindre grupper. August og september: Vi høster, sylter rødbeder og græskar, laver marmelade, æblegrød. Forældre-hjælpe-lørdag med efterfølgende høstfest. 10

11 Oktober: Besøg på en fabrik eller arbejdsplads. Vi gør børnehaven klar til at møde vinterens kulde. November: Vi laver græskarhoveder og sætter dem ud med lys i. Der afholdes forældremøde og forældresamtaler. December: Vi laver julegaver til far og mor. Hele måneden vil der være et klippe/klister bord. Her kan man lige gå hen og klippe et julehjerte, folde en musetrappe eller tegne en nisse. Vi sætter grød frem på i skoven til nissen, hvor han så pludselig kommer en sen eftermiddag i december. Derefter kommer mor & far & søskende (og nok også julemanden) og vi hygger med æbleskiver Sprogvurdering I Nydningen sprogtester vi alle børn når de er mellem 2.8 og 3.4 år. Testen er den samme der anvendes i daginstitutioner i hele landet. I kan læse mere på hvor der også findes gode idéer til sprogstimulering af børn. BMV- Børnemiljøvurdering Hvert år udarbejdes BMV. BMV er barnets stemme, og en af vores muligheder for at finde ud af, hvad der fungerer godt i børnenes hverdag. APV- arbejdspladsvurdering Hvert år udarbejdes i samarbejde med personalet den lovpligtige APV. Pædagog studerende Skov & natur børnehaven modtager studerende. Der udarbejdes plan for den studerende, med tydelig opsætning af læringsmål for perioden. Budget: Budgettet er medsendt som separat fil. Vedtægter: 11

12 Vedtægterne er medsendt som separat fil. 12

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 : Virksomhedsplan 2012-2013 Montessori Børnecenter overordnede mål er at: skabe; livsglade børn, der har lyst og appetit på livet. nysgerrige børn, der har lyst til at opleve livet og tage udfordringer

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Læreplan for Blåmuslingen

Læreplan for Blåmuslingen Læreplan for Blåmuslingen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Præsentation side 3 Waldorf pædagogik som retning side 5 Blåmuslingens pædagogik side 6 Børn med særlige behov side 7 Bøger i pædagogisk arbejde side 8

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Virksomhedsplan for Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave 50 Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Ledelse Personale

Læs mere

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7 Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014 1 Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Anbefalinger...7 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger...11 3.1 Forældretilfredshedsundersøgelse... 11 3.2 Tosprogs-Taskforce... 11 3.3 Evaluering

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere