Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup."

Transkript

1 Slangerup den 8. september 2014 Til Frederikssund kommune Hermed ansøger foreningen bag Nydningen om oprettelse af Nydningen Slangerup private skov- og naturbørnehave, beliggende Engledsvej 2, 3550 Slangerup. Ansøgningen er skrevet ud fra Frederikssund kommunes Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune med vejledning fra Paw Holtze Nielsen. Ansøgningen indeholder: Virksomheds idé Vores baggrund for at starte Nydningen Værdigrundlag Virksomhedens beliggenhed og ibrugtagningstilladelse Virksomhedens størrelse og udvikling Forsikringer Åbningstider og lukkedage Pædagogiske læreplaner - Børn med særlige behov - Årshjul. - Sprogvurdering - BMV- Børnemiljøvurdering - APV- arbejdspladsvurdering - Pædagogstuderende Budget. Vedtægter Med håbet om en hurtig sagsbehandling ser vi frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Frederikssund kommune. For spørgsmål kontaktes Pernille Frimand på telefor Venlig hilsen Bestyrelsen for Nydningen Christian Bjørnstrup, Helle Haugaard Frostholm, Pernille Frimand, Charlotte Jørgensen, Simon Svane, Thilde Westmark, Charlotte Barcelli og Alex Vang Rømer Poulsen 1

2 Virksomheds idé: Nydningen er en privat børnehave for børn i alderen 3 til 6 år, dvs. skolestart, og er oprettet som et privat pasningstilbud efter Dagtilbudsloven. Vi er normeret til 23 børn, der er gennemsnit børnetallet over et år. Det betyder i praksis, at vi har vippeordning, således at vi i perioder kan have flere end 23 børn og i perioder færre end 23 børn. Dette gør tillige at vi i perioder med lavt børnetal, kan praktisere som i de kommunale institutioner, ved at have en normering der gør at det er muligt at tage vuggestuebørn ind. Nydningen skal have til huse i lejede lokaler på Engledsvej Slangerup, hvor vi har direkte adgang til skoven. Vores baggrund for at starte Nydningen: Forældregruppen udspringer af den nu lukkede kommunale skov & naturbørnehave Siflingen. Vi vægter børns hverdag i skoven så højt, at vi nu ønsker at drive en skov & naturbørnehave i privat regi. Vi ønsker at være et supplement til de eksisterende institutioner i området, da der ikke findes andre skov & naturbørnehaver i nærheden. Vi mener, at der er behov for denne type pasningstilbud, og tror på, at med nutidens travle IT samfund, vil flere skov og naturinstitutioner blive etableret i de kommende år. Småbørn har brug for så tidligt som muligt at lære naturen at kende, denne kontrast er vigtig lærdom og vi tror på at naturen vil nedsætte fedme, stress og skærpe indlæring og fantasien. I det gode børneliv, skal der være glæde, varme og intensitet, og det er der mere af, når vi er udendørs, derfor er det vigtigt at have en dagligdag i naturen. Naturen vil være i centrum, og samtidigt vil være en institution drevet af et højt fagligt ambitionsniveau og et stort forældre engagement. Ligeledes ser vi, at det vil være oplagt for forældre i Egedal, Allerød og Hillerød kommune at vælge Nydningen, da vi alene ved vores geografiske placering vil være en fordel for dem. Værdigrundlag Grundlæggende værdier er tid, nærvær og leg. Både i forhold til børn, forældre og personale. Naturen er inspirationskilde til vores pædagogik. Vi værdsætter albuerum, højt til loftet, ro og plads til udfoldelse. I naturen finder vi plads til fordybelse, koncentration, samarbejde, læring og udfoldelse Leg, nærvær og tid er de vigtigste elementer i vores dagligdag, og det er disse elementer vi ønsker, skal være det bærende i Nydningen. Tid til at være sammen er en meget efterspurgt størrelse i dagens Danmark. Vi ønsker at være at supplement til børnenes hjem. Selvom det altid vil være forældrenes børn, er der mange børn, der i dag opholder 2

3 sig længere og længere tid af deres vågne timer i institutioner. Netop derfor er vi af den overbevisning, at der i dag lægges et langt større ansvar på det pædagogiske personale. Personalet er sammen med børnene mange timer hver dag, og har derfor en stor indflydelse på deres opdragelse, læring og udvikling. Dette betyder, at det er af allerstørste vigtighed, at vi skaber et rum, hvor børnene kan føle sig trygge, og hvor der er tid til dem, når de har brug for det. At barnet er født socialt og kompetent vil være vores udgangspunkt. Med afsæt i dette mener vi, at en af personalets fornemmeste opgave er at hjælpe barnet til at kunne danne konstruktive relationer og indgå i forskellige fællesskaber på en positiv og udviklende måde. Det kan netop ske gennem en hverdag præget af Nydningens vigtigste værdier tid, leg og nærvær. Hvordan vi vil gøre, vil fremgå af Børnehavens årsplan/virksomhedsplan, hvor vi vil beskrive det praktiske arbejde med de pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger af 3- årige, børnemiljøvurdering og APV. Hvoraf det også vil fremgå at vi vil være et udviklingstilbud frem for et pasningstilbud. Virksomhedens beliggenhed og ibrugtagningstilladelse: Engledsvej 2, Slangerup Hvor vi på den ca m2 store grund har lejet os ind i det gule hus, for et år, men med mulighed for forlængelse i yderligere et år. Da bygningerne og området omkring disse i dag fungerer som skovbørnehave har vi fået bekræftet af Jonas Svensson der har talt med kommunens byggeafdeling, at der allerede eksister ibrugtagningstilladelse samt at legepladsen er godkendt af en certificeret legepladskonsulent. Virksomhedens størrelse og udvikling: Vi vil stå dørene op d , med 16 børnehavebørn, men har allerede en venteliste der viser vækst hen over det første år. Vi starter med 4 ansatte fordelt på 115 timer om ugen, der skal dække 51 åbningstimer. Det giver et nøgletal der hedder at ét barn genererer 5 timer om ugen. Fordelingen vil ligge på en 60/40 pædagog/medhjælper. Den daglige leder vil have en pædagogisk uddannelse. Det er intentionen, at Nydningen i løbet af en 3-årig periode skal vokse til 42 børnehavepladser, hvilket vil være det maksimale antal. Vi arbejder sideløbende med projekt Rappendamsvej 4. Her er Ole Nundrup Nielsen, der er ejer af grunden i gang med at undersøge mulighederne for at bygge 200 m2 ny institution på den m2 store grund. Pt har vi skitser til bygninger. Der ligger ansøgninger hos bygge og anlæg, Frederikssund kommune. Vi forventer tidligst institutionen vil kunne stå færdig sensommer

4 Forsikringer Virksomheden tegner forsikringer på følgende områder: erhvervs, ansvars, erhvervsløsøre, børneulykke samt bestyrelsesansvarsforsikring. Åbningstider og lukkedage Mandag til torsdag 6.30 til Fredag 6.30 til Det giver 51 åbningstimer om ugen. Lukkedage: aftales hvert år med forældrebestyrelsen. Det vil typisk være indeklemte dage, og der vil blive taget hensyn til de i Frederikssund kommune besluttede lukkedage. Pædagogiske læreplaner: Den alsidige personlige udvikling En dagligdag i skoven rummer utallige muligheder for udfordringer for den alsidige personlige udvikling. At udvikle sig personligt er en livslang proces. I Nydningen skal vi være med til at bygge barnets fundament til at udvikle sig hensigtsmæssigt resten af livet. Det kræver, at barnet både lærer om sig selv og hvordan det kan påvirke sin verden. Dette sker i samspillet med andre børn og voksne i de mange situationer, gøremål, leg og aktiviteter i dagligdagen. Eksempelvis: Når sulten nager, når benene er trætte, når en træstub ligner et spøgelse, når isen smelter, når du lærer at mestre et redskab, når erfaringer deles, når maden tilberedes over bål, når du synger en sang, du kender, eller lærer en ny, når du kender forskel på 5 fugle og har fundet skatten i GPS -legen eller set, hvordan en fisk ser ud indeni sammen med din bedste ven, og I synes den er lidt ulækker og alligevel spiser den som stegt. Når du ser et rådyr som slås, så den mister geviret når du bliver hentet af far og mor og ikke kan finde ord for dagens oplevelser, før du ser fotos af hvor dejlig dagen har været. Hver eneste dag er alt dette og meget mere et skub til den alsidige personlige udvikling, hvor vores værdier tid, nærvær og leg er drivkraften. Rent praktisk: Når barnet starter i børnehaven får det sin egen bog, så vi gennem visuel dokumentation kan arbejde med barnets fortællinger om sig selv. I den vil vi løbende sætte billeder, tegninger og små historier fra dagligdagen ind, ligesom barnet kan have billeder med af sig selv og sin familie og hverdag derhjemme. Den visuelle dokumentation skaber også tryghed når barnet kan tage sin bog frem, sidde med den selv eller vise andre hvem 4

5 det er, ligesom den kan bidrage til gode snakke med forældrene, så der skabes sammenhæng mellem livet i børnehaven og hjemmet. Mødet med den voksne i børnehaven er også en central del af udviklingen af alsidig personlighed. Vi prioriterer, at de voksne er nærværende. Med nærvær mener vi, at de har øje for de særlige steder, som børnene befinder sig, så det pædagogiske personale får et blik for, hvad barnet kan lige nu og hvad det har brug for at udvikle. Vi arbejder her ud fra Lev Vygotskys ideer om zonen for nærmeste udvikling. Mål: Fortsat at udfordre børnenes nysgerrighed og gennem samværet i og om naturen lære børnene, hvor alsidig den nære og den store verden kan opleves. De sociale kompetencer. Det handler for os i høj grad om at skabe rammer, hvor alle kan være en god ven og have gode venner. Det er vigtigt at få oplevelser af at være tæt sammen, men også i høj grad at være sammen om noget. I et hvert børnefællesskab vil der indimellem være venner, der kommer til at gøre nogle dumme ting, men der er ingen, der er dumme i Skov og naturbørnehaven. I vores verden er der en væsentlig forskel: Hvis man gør noget dumt skal man have hjælp til at lære at gøre gode ting. Det handler om selvværd og selvtillid. Når man gør en anden glad, kan man mærke det kildre i maven, og man bliver selv glad. De større børn lærer naturligt at føle ansvar for, at mindre børn følger de fælles regler. I skoven har børnene stor bevægelsesfrihed og god opmærksomhed for hinanden. De er omsorgsfulde og hjælper hinanden med at huske aftaler og opsøge nye udfordringer. Vores dag er baseret på, at børn og voksne hjælper, lytter og er ansvarlige over for hinanden. Hjælpsomheden er i centrum, både i børne- og voksenperspektiv. Når barnet hver dag opholder sig og leger i naturen sammen med sine venner, giver det god mulighed for social udvikling. At fortælle om oplevelser foran en hel gruppe, at synge sammen, at bede om hjælp og hjælpe sine kammerater, er alt sammen med til at udvikle barnets sociale kompetencer. At kunne begå sig socialt i større og mindre grupper, er en vigtig social kompetence. For at være i stand til dette kræver det, at man kan udsætte egne behov. Det er derfor bl.a. vigtigt, at barnet lærer de samspilsregler, der eksisterer og opstår i en gruppe. Her spiller legen en afgørende faktor. Igennem f.eks. regellege lærer barnet at vente på tur og agere 5

6 på de præmisser, der findes i legen. Gennem rollelege kan barnet bl.a. få styrket sine evner til at forhandle og indgå kompromiser. En social kompetence vil også være at kunne klare sig selv alderssvarende, f.eks. renlighed, tage tøj af og på, bære sin rygsæk og sprogligt at udtrykke sine behov. Mødet med den voksne i børnehaven: Det er den voksnes opgave at guide barnet til at kunne løse konflikter, at hjælpe- og udvise omsorg for andre. Vi er alle rollemodeller for hinanden, og vi forventer, at de voksne møder både børn, forældre og hinanden respektfuldt og nærværende. Mål: At udvikle sociale kompetencer over for hinanden gennem sprog og handling, udvise respekt for dyr og planters liv, være opmærksomme på naturens bæredygtighed. Fri for mobberi skal være en naturlig del af vores hverdag. Den sproglige udvikling. For at kunne begå os blandt andre har vi brug for at kunne kommunikere. Ud over det talte sprog bruger vi bl.a. også kropssprog, billedsprog, tegnesprog, skriftsprog. Sproget åbner en ny verden. Vi taler pænt til hinanden, og det er med talesproget, at vi lærer at sige Nej og stop, når vi føler, at andre overskrider vores grænser. Rim og remser er ikke bare ord, der lyder sjove sammen. De er også med til at udvikle børnenes evner til at lære og huske, samt takt og rytme i kroppen. Hvis du er god til at rime, har du også lettere ved at lære at skrive og læse. Netop de store fysiske rammer hjælper de børn, der har brug for gode betingelser for at udvikle deres sprog bedst muligt. Forskningen peger på, at netop det lave støjniveau i naturbørnehaver styrker børns sproglige udvikling. De kan både bedre høre, hvad de selv siger og hvad andre siger, idet de ofte har mulighed for at færdes i mindre grupper, ligesom støjniveauet er markant lavere, selv når alle børn og voksne er sammen. Mødet med den voksne: Barnet har krav på at blive set og lyttet til. Det skal kunne stille spørgsmål til livet, og det er den voksnes opgave at hjælpe barnet frem til et svar. Børnene bliver støttet i at kategorisere, benævne, tælle og systematisere, fantasere, se billeder, lave billeder og høre fortællinger, selv fortælle eller fortsætte en fortælling. Som forældre vil vi ofte opleve, at vores børn pludselig kender ord og begreber fra naturen, som vi ikke selv kender. Det fortæller os, at et læringsmiljø drevet af nysgerrighed og motiverende voksne, kan der læres både nye ord og færdigheder. 6

7 Walk and talk er for længst opfundet i skov- og naturbørnehaver - at bevæge sig mens du tænker og taler, er sund indlæring. Når benene bliver trætte, fortæller vi en historie. Når musvitten fløjter sit første forårs fløjt, og vi bare må fløjte med. Når turen bliver lang, når solen skinner, når årstiden er over os, synger vi en sang og rimer lidt fjollet. Når opmærksomheden skal skærpes, genfortælles oplevelser / historier, ved samling i skoven eller hjemme genfortælles dagens oplevelser. Ventetider udfyldes med: gæt et bogstav, find en farve, rim et rim, kan du fløjte? Måske endda på et andet sprog. Kropssproget signalerer farlige figurer, søde prinsesser og jeg er glad i dag. Alle børn sprog-screenes inden 3,4 år. Mål: I lyset af sprogets store betydning for børns trivsel og udvikling, vil vi lave en fokuseret indsats for at sikre alle børn de bedste muligheder for at udvikle et alderssvarende sprog. Dette gælder naturligvis også børn med særlige sproglige udfordringer. Her vil vi indgå i et tæt samarbejde med relevante fagpersoner. Vi vil også have et fokus på at sikre et ordforråd, der beskriver oplevelser med natur og naturfænomener, så børnene får mulighed for at beskrive og gribe deres omgivelser. Krop og bevægelse og sundhed Forskningen viser, at Skov- og naturbørnehaver på unik vis styrker børns motoriske udvikling, såvel som deres sundhedstilstand både på kort og på længere sigt. De får gode erfaringer med at bruge deres krop på mange forskellige måder. De store fysiske rammer og alsidigheden i det fysiske rum betyder, at hverdagens lege og gøremål nærmest konstant vil byde på motoriske udfordringer og stimulation. Vi vil naturligvis også arbejde med den motoriske udvikling gennem strukturerede aktiviteter, hvor det vil være centralt at drage nytte af de gode fysiske rammer. Når vores ture i skoven planlægges, gøres der overvejelser om afstand, transport, vejret og børnegruppens sammensætning. Vi har en forventning om, at alle børn har tøj til al slags vejr, og vi kan derfor godt vælge en tur til et vådt, mudret eller et snedækket område. Andre gange overrasker vejret, og vi får en ikke planlagt oplevelse med nye motoriske udfordringer. Bevægelse, krop og sprog hænger også tæt sammen. Det er vores krop, der siger meget om, hvad vi mener og føler. Så at kunne mærke sin krop, handler også om at kunne mærke og skelne sine følelser. Når vi er ude hele dagen, bevæger os og leger i skoven, klatrer i træer, så kræver det udholdenhed hos børnene og motivation fra de voksne. Stolthed over at have overvundet træthed mærkes i glæde ved mange pauser, ros og anerkendelse af barnets anstrengelser. Naturen giver mulighed for voldsomme lege og stille puslerier, mulighed for 7

8 sammenligninger af, hvordan dyr og mennesker er skabt, og hvilke behov vi hver især har for mad, drikke, hvile, samvær og bosted. Forudsætningen for en sund naturoplevelse for barnet er ganske enkel: En god nats søvn, sund og spisevenlig madpakke, drikkedunk med vand, og påklædning som holder en varm og tør og er bevægelsesvenligt. Engagerede voksne, som begejstres af naturen, er en selvfølge. Med hensyn til sundhed viser forskningen, at børn er markant mindre syge i skovbørnehaver end almindelige børnehaver. Smitterisikoen nedsættes betragteligt gennem en hverdag udenfor. Hverdagen i bevægelse i naturen giver også på sigt børnene gode vaner, der nedsætter risikoen for livsstilssygdomme, f.eks. fedme. Et særligt vigtigt aspekt i denne tid er også, at naturen er et stressreducerende rum, idet naturen øger børnenes mulighed for at lave lange, uafbrudte og koncentrerede lege. Studier viser også, at en hverdag i skoven kan nedsætte angst og stress, hvilket børn bl.a. kan opleve periodevis, hvis der er store belastninger i hjemmelivet, f.eks. sygdom eller skilsmisse. Mål: Børnene skal gennem leg og motorisk udfordring i naturen udvikle sig alderssvarende. Alle skovbørn skal lære at klare sig selv med påklædning, renlighed, bære og pakke rygsæk. Bevægelse er sundt og giver godt humør, sund appetit og god søvn. Naturen og naturfænomener Det er et selvstændigt punkt i loven om læreplaner, men i skov- og naturbørnehaver er arbejdet med natur og naturfænomener en del af næsten alle aktiviteter i hverdagen. Naturen er for os vores daglige rum. Det er skoven, legepladsen, vind og vejr, dyr og planter, naturens materialer, følelser, oplevelser, erfaringer, læring, glæde ved det enkle og ved det mangfoldige tilbud, som naturen rummer. Naturen udvikler motorikken, stimulerer sanserne, skærper koncentrationen, mindsker stress og larm, giver færre sygedage, giver lys, luft og plads, styrker fantasien, udvikler miljøforståelse, giver hensynstagen, færre konflikter, nærvær og tilvalg. Hver uge planlægges udflugter, som tilgodeser børnenes udfoldelser i naturen. Alt vejr er dejligt vejr og årstidernes skiften opleves og markeres. Der arbejdes i mindre og større grupper om et tema, en fælles leg, et bål, madlavning. Skovbørnene lærer at kende lugten 8

9 af regn, lugten af skovbund, skovens lyde, liv og død, uhygge og hygge, is på vandpytter, fødekæden, årstidernes skiften. Skovbørn oplever: Motoriske udfordringer, at klatre i træer, hoppe i vandpytter, spise af naturen, høre fuglefløjt, bygge huler, trille ned af bakker, smøre sig ind i mudder, kælke, løbe på skøjter, gå baglæns. At naturen opstår og forgår. Skovbørn lærer, At bruge redskaber, navne og benævnelser for dyr, planter og træer, at passe på naturen, tænde bål med en voksen, selv at klæde sig på, - og hjælpe sin kammerat med det, holde øje med hinanden og kender hvor langt, man må gå i skoven. Hvad et uglegylp indeholder og hvordan dyrespor ser ud, at orientere sig i og lytte til naturen. Skovbørn mærker, Sult efter en sund madpakke, nysgerrighed, naturens kræfter, insekter der kilder i hånden, samlerglæde, nye udfordringer, spise ude i al slags vejr, kikke i himlen og fantasere, vinden der blæser, solen der varmer, den voksnes begejstring ved at arbejde i naturen. Mål: At vi opfylder alle læreplansmål i naturen. Børnene lærer, hvilke dyr og planter, som kan tilberedes og spises, og der får lyst og mod på at færdes i naturen nu og fremover i deres liv. Kulturelle udtryksformer og værdier At barnet får forståelse af vores kultur, og de værdier, der ligger heri, er en del af historien i Nydningen. Hele vores tilværelse er fyldt af den danske kultur, og til en vis grad heldigvis krydret med kulturer fra andre lande. På den måde oplever barnet, at det tilhører og er en del af en større sammenhæng. At få forståelse for andres kulturer gør, at barnet også oplever en respekt for forskelligheder. Kulturen og mangfoldigheden er bred: fra Slangerup til Hvide Sande, fra New York til New Delhi. Gennem temaarbejder, synliggør vi, at der er mange måder at leve livet på. Vi inspirerer børnene til kunstneriske og kulturelle oplevelser, hvor de skal stifte bekendtskab med forskellige materialer. Både dem de kender fra naturen, og de menneskeskabte. Derved bliver barnet i stand til at skabe sin egen udtryksform og danne sit eget billede. Samtidigt vil barnet også få kendskab til de moderne medier. I natur & skovbørnehaven benytter vi IPads og fotografering til den daglige dokumentation. Dette udmøntes bl.a. ved, at vi følger årets og årstidens rytme, og afholder Nydningens fester og traditioner. Vi holder meget af samarbejdet med børnenes familier, og alle inddrages i barnets hverdag i børnehaven. Som bedsteforælder til et barn i Nydningen, er du altid velkommen 9

10 til at komme og fortælle om gamle dage. Vi besøger plejehjemmet og inviterer de gamle på besøg hos os. For vi mener, at for at kunne forme sin fremtid, skal man også kende sin fortid. Mål: At vi har børn der gennem deres børnehave liv, udvikler kendskab til den verden vi lever i, og lagrer et indre kodeks om etik. Børn med særlige behov Vi har plads til forskelligheder. Så alle må være med, og til børn med særlige behov, bliver der taget de hensyn, der gør, at de vil være og føle sig som en del af gruppen på bedste vis. Alle børn har særlige kvaliteter, som de kan byde ind med i børnefællesskaberne. Det handler blot om, at det pædagogiske personale har øje for det, og skaber rammer, hvor der er plads til mangfoldighed, og at alle har noget at tilbyde. Vi vil naturligvis samarbejde med alle de kommunale fagpersoner, der er relevante, når børn har brug for en ekstra hånd for at trives og udvikle sig i hverdagen. Vi prioriterer det tværfaglige samarbejde højt. Årshjul, større begivenheder: Januar og februar er vintermåneder. Fastelavnsfest og lysfest i vintermørket. Vi kælker og bygger snemænd og følger dyrenes spor. Forældremøde med valg til bestyrelsen. Marts og april: Overnatning i børnehaven. Børnene bliver til en naturpatrulje, der følger forårets komme. Vi laver gækkebreve og spise påskefrokost. Vi lægger til forspiring og gør urtehaven klar. Vi har farvel-fest, hvor vi skal sige farvel til de børn, vi sender i skole på en festlig og højtidelig måde, så overgangen til et nyt kapitel i deres liv markeres og dokumenteres. Maj: Den store bedsteforældredag forberedes sammen og afholdes med stor fornøjelse. Vi holder urtehaven, så planterne vokser bedst muligt. Juni Forældre-hjælpe-lørdag med efterfølgende skovtur/fest. Juli: Mange både børn og voksne holder sommerferie. Vi arbejder med nye børnefællesskaber og i mindre grupper. August og september: Vi høster, sylter rødbeder og græskar, laver marmelade, æblegrød. Forældre-hjælpe-lørdag med efterfølgende høstfest. 10

11 Oktober: Besøg på en fabrik eller arbejdsplads. Vi gør børnehaven klar til at møde vinterens kulde. November: Vi laver græskarhoveder og sætter dem ud med lys i. Der afholdes forældremøde og forældresamtaler. December: Vi laver julegaver til far og mor. Hele måneden vil der være et klippe/klister bord. Her kan man lige gå hen og klippe et julehjerte, folde en musetrappe eller tegne en nisse. Vi sætter grød frem på i skoven til nissen, hvor han så pludselig kommer en sen eftermiddag i december. Derefter kommer mor & far & søskende (og nok også julemanden) og vi hygger med æbleskiver Sprogvurdering I Nydningen sprogtester vi alle børn når de er mellem 2.8 og 3.4 år. Testen er den samme der anvendes i daginstitutioner i hele landet. I kan læse mere på hvor der også findes gode idéer til sprogstimulering af børn. BMV- Børnemiljøvurdering Hvert år udarbejdes BMV. BMV er barnets stemme, og en af vores muligheder for at finde ud af, hvad der fungerer godt i børnenes hverdag. APV- arbejdspladsvurdering Hvert år udarbejdes i samarbejde med personalet den lovpligtige APV. Pædagog studerende Skov & natur børnehaven modtager studerende. Der udarbejdes plan for den studerende, med tydelig opsætning af læringsmål for perioden. Budget: Budgettet er medsendt som separat fil. Vedtægter: 11

12 Vedtægterne er medsendt som separat fil. 12

Den pædagogiske læreplan for. Naturbørnehaven Danmark. Naturbørnehaven i Skovshoved & Skovbørnehaven i Ordrup Hus

Den pædagogiske læreplan for. Naturbørnehaven Danmark. Naturbørnehaven i Skovshoved & Skovbørnehaven i Ordrup Hus Den pædagogiske læreplan for Naturbørnehaven Danmark Naturbørnehaven i Skovshoved & Skovbørnehaven i Ordrup Hus Gentofte Kommune 2010 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven:

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

og BMV Aldersintegreret institution i Vilsted Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Tlf.nr.98676030 E-mail:storkereden@os.

og BMV Aldersintegreret institution i Vilsted Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Tlf.nr.98676030 E-mail:storkereden@os. og BMV 1 Pædagogiske læreplaner og BMV i Storkereden Indledning Bekendtgørelsen omkring pædagogiske læreplaner i daginstitutionen, 8 blev indført de. 1. august 2004. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne.

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Læreplan 2014 Vuggestuen Korallen Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Vuggestuen: I vuggestuen går der 20 24 børn i alderen 0 3 år. Børnene er fordelt

Læs mere

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi.

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi. Aldersopdeling. Vi har valgt at dele børnene op i aldersgrupper i en del af børnehaveåret, som et alternativ til stuearbejdet. Ved at variere imellem de to inddelinger, mener vi, at vi opnår de bedste

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave Pædagogiske læreplaner 2008/2009 revideret juni 2008 i forbindelse med ansøgning om vuggestuegruppe Uddrag af dagtilbudsloven, afsnittet omhandlende pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Det gode børneliv i dagplejen

Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg gerne vil kendes på. Det er værdier og holdninger, som vi tænker ind i alt arbejde

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Årsplan for Egernstuen 2012-13:

Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplanen indeholder de emner, som vi på stuen har valgt at skulle arbejde med ud fra de 6 læreplanstemaer. I årsplanen findes der praktiske informationer om hvordan hverdagen

Læs mere