Fredagsmeldingen. 27. maj Årsmødet Referat fra årsmødet kan rekvireres på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredagsmeldingen. 27. maj 2011. Årsmødet Referat fra årsmødet kan rekvireres på kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk"

Transkript

1 Fredagsmeldingen På skolens hjemmeside findes nu tilsynsrapporten for skoleåret 2010/11. Her er den direkte adresse: port_2010-% pdf Årsmødet Referat fra årsmødet kan rekvireres på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: adr.: 27. maj 2011 Kalender skoleåret 2010/11 findes på skolens hjemmeside. Datoer for forældremøder er udsendt til forældrene Evt. rettelser meddeles af klasselæreren Årsberetning fra ledelsesgruppen v/skoleleder Ulli Ziegenhagen kan læses på skolens hjemmeside eller direkte på: _skoleleder.pdf Bestyrelsens årsberetning v/bestyrelsesformand Christina Vilhelmsen er tidligere udsendt (29. april 2011) og kan læses på skolens hjemmeside eller direkte på: pdf Årskalender skoleåret 2011/12 findes på menupunkt "Årskalender". Skoleleder Ulli Ziegenhagen adr.: Tlf. direkte

2 Basarværkstedsaftener 1. mandag i hver måned Hele året! Mandag d. 6. juni Mandag d. 5. september Mandag d. 3. Oktober Alle gange fra Håndarbejdsweekend: Lør-/søndag den oktober 2011 Læs mere om værkstedsaftener i Fredagsmeldingen fra den 14. januar 2011, som findes på ALLE ELEVER i Bhv.kl. 10. kl. KAN VED ANSØGNING FÅ TILSKUD TIL BEFORDRING TIL OG FRA SKOLE UANSET TRANSPORTMIDDEL! Gentages fra tidligere: Tilskud til befordring elever i grundskolen dvs. bhv.kl.-10.klassetrin (begge inkl.) I år udsender vi ikke ansøgningsskema til hver enkelt elev/familie. Forældrene kan rekvirere ansøgningsskema på skolens kontor helst pr. til: Ansøgningsfrist er 30. juni Tilskud vil blive modregnet i skolepengeopkrævning eller udbetalt pr. 1.september Tilskud til befordring af elever er et puljebeløb afsat i finansloven beløbet fordeles til friskolerne i forhold til elevantal/ klassetrin/afstand. Det er Fordelingssekretariatets afstandsberegning, som vi anvender ved fordeling til de forældre, som ansøger. Minimumsafstand: Bh.kl. 3.kl.: 2,5 km. 4.kl. 6.kl.: 6,0 km. 7.kl. 9.kl.: 7,0 km. 10. kl.: 9,0 km. Afstanden skal være længere end den ovenfor anførte. Klassetrin Maksimumafstand i km. Maksimumsafstand: Bh.kl. 3.kl.: 12,5 km. 4.kl. 6.kl.: 16,0 km. 7.kl. 9.kl.: 16,0 km. 10. kl.: 17,0 km. Butikken kalder! Kære forældre vi har meget hårdt brug for nye og friske kræfter til at stå i Butikken. Så har du nogle timer til overs fast hver uge formiddag/eftermiddag, ja så hører vi meget gerne fra dig. Du skal ikke have nogle specielle forudsætninger udover at have lyst til at bidrage til skolens trivsel med din frivillige indsats samt kunne regne lidt og holde hovedet koldt, når der er mange kunder... Vi sørger for kort oplæring m.m. Butikken er en indkøbsforening og tanken bag er, at forældre, elever, lærere mm. får lettere adgang til at købe antroposofisk litteratur, legetøj, undervisningsmaterialer, musiktilbehør, fløjter samt diverse økologiske/biodynamiske fødevarer. Avancen er lav og Butikkens overskud går tilbage til skolen og eleverne. Vi glæder os til at høre fra dig ring til Merethe på tlf Forårshilsner Butikken Fripladstilskud vedr. skolepenge og SFO-betaling Jeg minder om, at forældre kan rekvirere ansøgningspapirer vedr. fripladstilskud. Brev udsendt til alle skolens forældre den 8. april 2011 som følger: FRIPLADS SKOLEÅRET 2011/12 Skolen er forpligtet til at orientere forældrene om, at der kan søges delvis fripladstilskud vedr. betaling af skolepenge og SFO. Ansøgningspapirer rekvireres på skolens kontor. Frist for ansøgning er 31. august (Gælder for alle skolens nuværende forældre) For hvert enkelt skoleår fastsætter Fordelingssekretariatet puljebeløb til de enkelte skoler. Puljebeløbet beregnes på grundlag af finanslov og det behov, som fremgår af ansøgninger fra bl.a. friskolerne. Derfor skal ansøgningerne af skolen indsendes til Fordelingssekretariatet, som er den offentlige instans, der fordeler de på finansloven afsatte midler til fripladstilskud. Det er vigtigt, at alle forældre, som mener, at de har behov eller på sigt kan få behov for fripladstilskud, søger, således at vores skole får så stor del i puljen som muligt svarende til behovet. På ansøgningspapirerne skal opgives en del personlige oplysninger vedr. ansøgers økonomiske forhold oplysningerne behandles fortroligt af skolens interne fripladsudvalg. Det anbefales, at forældrene rekvirerer og udfylder ansøgningspapirerne i god tid før fristens udløb (31. august 2011). Med venlig hilsen Rudolf Steiner Skolen Kvistgård Irene Schmidt, sekretær 2

3 Nyt fra overskolen Hvert forår vælger nogle af vores elever i 9. og 10. klasse at fortsætte deres ungdomsuddannelse på andre skoler. Det er altid en proces, der fylder meget hos eleverne, i familierne og lærerkollegiet. I år har denne proces været ganske anderledes, fordi særligt mange elever i nuværende 9. klasse har valgt at gå andre veje efter sommerferien. Der er talrige personlige grunde til, at eleverne ønsker at forlade vores skole: nogle skal til udlandet, andre på efterskole, gymnasiet eller noget helt fjerde. Udfaldet er desværre, at der ikke er elever nok til en kommende 10. klasse. De elever, der ønsker at fortsætte deres ungdomsuddannelse på en Steinerskole, har allerede et tæt samarbejde med Vidar Skolen og Michael Skolen. I lærerkollegiet er vi naturligvis meget berørte af situationen, som vil påvirke hele skolen i de kommende år. Men vi arbejder intenst på at kompensere for en manglende årgangs inspirationskraft ved at indføre flere tværfaglige projekter og sociale møder med elever og lærere fra de andre skoler. Dette er en udfordring for alle ikke mindst for eleverne. Men vi ser på den nye situation med positive briller. Vi er i en proces, hvor vi ser kritisk evaluerende tilbage for at kunne udvikle vores overskole i en ny og spændende retning, og nye tiltag er på paletten allerede i det kommende skoleår, hvor der bl.a. udbydes valgfag i de kunstneriske fag. deres viden og kunnen på tværs af faggrænser. Vores skole er en helhedsskole, der tilbyder undervisning og uddannelse fra 0. til 12. klassetrin. Det har Steinerskolerne gjort i næsten 100 år, og vi arbejder kontinuerligt på at forbedre og tilpasse denne struktur inden for det formål at udvikle eleverne til frie, livsduelige og initiativrige unge ud fra en omfattende forståelse af mennesket. Kære forældre Carlos Dahl er nu gået på forældreorlov og nyder livet som fuldtidsfar indtil den 30. oktober 2011, hvor han igen vil være tilbage på skolen. Hans skema bliver varetaget af skolens lærere. Anette Jørnung læser matematiktimerne i 11. klasse, Jennie Davidsen tager 10. klasse matematik, Frederikke Larsson tager sig af geometri i 11., og idrætsteamet bestående af Morten Klinkvort og Mette Kaufmann varetager idræt i overskolen, mens Kristina Lomborg sørger for idræt i mellemskolen. I hører mere om skema og timefordeling efter sommerferien. I overskolen har vi ansat en ny lærer, Poul Erik Petersen, som skal undervise i de naturvidenskabelige fag. Poul Erik begynder efter sommerferien, men vil allerede nu følge undervisningen i forskellige klasser. Vi glæder os til at byde Poul Erik hjertelig velkommen. Venlig hilsen Overskolegruppen Vores ungdomsuddannelse har en særlig profil i kraft af det brede faglige fokus på boglige, kreative, håndværksmæssige kompetencer og sociale intelligenser/ færdigheder. De aktive elever får en uddannelse, der sigter på dannelse og gør dem i stand til at perspektivere 3

4 Skolehave Ny Maj 2011 Skolehaven er godt i gang igen. 2. kl. dyrker igen i år korn på Krogerup Avlsgård i forbindelse med Aarstidernes skolehaver, hvor vi har fået to skolehaver til korn. 3. og 4. kl. dyrker grøntsager og blomster i skolehaven på skolen. Vi har gødet jorden med kompost, og derefter sår vi gulerødder, rødbeder, fennikel, grønkål, rucola, solsikker osv. og vi lægger kartofler og jordskokker i det gode vejr. Derudover prøver vi at holde ukrudtet nede. 3. kl. har primært skolehaven samtidig med håndarbejdstimerne. 4. kl. kommer i skolehaven om onsdagen samtidig med håndarbejde. Eleverne kommer i haven i mindre grupper på 6 elever 45 min. pr gang. Dvs. hver elev kommer i haven hver anden uge. Nogle aktiviteter i haven og senere i sæsonen i køkkenet, hvor vi vil tilberede vores råvarer, vil i samarbejde med klasselæreren blive planlagt til at ligge i andre tidsrum, når det passer ind i den øvrige undervisning. Alle er velkomne til at kigge forbi haven og til at kontakte undertegnede, hvis I er interesserede i havens liv og levned, har et havebord eller et kogeblus til overs, eller har et par gode ideer at dele mm. Mange venlige hilsner Marie Leer Jørgensen Havedamen Tlf Indmeldelse til SFO-en Med denne Fredagsmelding følger til familier med elever i nuværende bhv.kl., 1. og 2. kl. INDMELDELSESSKEMA til SFO i skoleåret 2011/12. ALLE, som ønsker SFO, skal nyindmeldes i SFO for hvert nyt skoleår. Jeg beder om, at forældrene er opmærksomme på, at det letter det administrative arbejde meget, at de udfyldte skemaer hurtigt returneres til kontoret. På forhånd tak og venlig hilsen Irene Schmidt, kontoret. Annonce bringes, da den kan have interesse for skolens ældre elever: Violin til salg En fin og velholdt violin i hel størrelse) model David Lien inkl. kasse og 2 buer - den ene bue til en værdi af 1.800,- kr. sælges samlet for 2.500,- kr. Henvendelse: Børge Rømhild, Flintemarken 39, 2950 Vedbæk tlf

5 Instrumentalundervisning i næste skoleår 2011/12 Forældrene i kommende 4. klasse har modtaget særskilt brev vedr. næste skoleårs violin- og instrumentalundervisning. Til forældre med elever i kommende 5. klasse og op følger vedlagt "TILMELDING TIL INSTRUMENTALUNDERVISNING" Udfyldes og returneres til kontoret senest 10. juni Kontakt Agnete Fredslund tlf hvis spørgsmål. Tilmeldingsblanket findes på eller direkte på: pdf Lærere, som i 2011/12 underviser i de respektive musikinstrumenter: Tværfløjte: Tværfløjte Obo: Klarinet: Trompet: Daniel Storm Tlf Charlotte Lundstrøm Tlf mobil Agnete Fredslund Tlf Christian Linde Busk Tlf Anne-Lise Persson Tlf mobil Gitte Saandvig Christensen Tlf. mobil Jens-Holger Nørgaard Tlf Karoliina Annukka Koivisto Tllf Anette Mariann Slaatto Tlf mobil Vioin/batch: Mikkel Lorenzen Tlf. mobil Cello: Lise Rønlev Tlf Fra Helsingør Musikskole underviser i skolens lokaler: Obo: Birgitte Eriksen Tlf

6 Kære alle forældre Da vores koordinerende for forældrerengøringen er sygemeldt, vil vi OPFORDRE alle til at overoverholde deres rengøringsweek-end, så vores lokaler er til at være i. Med venlig hilsen Ledelsesgruppen. Se hele rengøringsplanen på: og beskrivelse af opgaven: Her er resten af skoleårets plan: Ugedag Dato Klasse Barns navn Område Fre.-Søn maj Bh.kl Sigurd Fruergaard 1 1.kl Ulrikka Løgstrup 2 4.kl Jonathan Devarc 3 4.kl Jacob Kjær 4 5.kl Jakob Nyberg 5 11.kl Juliane Lund 6 9.kl Magnus Nielsen 7 Ons.-Søn juni Bh.kl Sofus Sevel 1 Kr.Himmelfart 1.kl William Vever 2 4.kl Julius Birkbo 3 1.kl Sissel Lebeck 4 7.B Laurits Henriksen 5 8.kl Per Andersen 6 9.kl Mikkel Lieberknecht 7 Fre.-Man juni 1.kl Astrid Frederiksen 1 1.kl Victor Sonne 2 4.kl Kristoffer Holmkjær 3 6.kl Oliver Rivas 4 7.B Mads Jensen 5 8.kl Katrine Andersen 6 9.kl Tomas Dichmann 7 Lør.-Søn juni 4.kl Sif Froberg 1 Månedsfest 2.kl August Mourier 2 4.kl Oliver Jensen 3 6.kl Stefan Zaric 4 6.kl Jonatan Ulrich 5 8.kl Laura Gabrielsen 6 7.B Villads Brixen 7 Lør.-Søn juni FÆLLES OPRYDNING OG RENGØRING 6

7 Embedslægen har bedt skolen videresende følgende information til skolens forældre: 7

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

Kalender Onsdag 10. september

Kalender Onsdag 10. september Nyhedsbrev nr.1 september 2008 Redaktion og ansvar: Minna Bentzen, Irene Baadsmand og Lilli Kjeldsen. Indlæg til næste Nyhedsbrev modtages senest torsdag den 18.september 2008. Adresse: Grønnedalsvej 16,

Læs mere

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie.

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie. Uge 26 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Den sidste tid har været præget

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Odenseskolens 8.kl. og overskoleorkester giver koncert på Audonicon torsdag 14. maj kl.20.00 8.kl. skuespil lørdag 16. maj

Odenseskolens 8.kl. og overskoleorkester giver koncert på Audonicon torsdag 14. maj kl.20.00 8.kl. skuespil lørdag 16. maj Nyhedsbrev nr.7 maj 2009 Redaktion og ansvar: Minna Bentzen, Lilli Kjeldsen. Indlæg til næste Nyhedsbrev modtages senest onsdag den 20.maj 2009. Adresse: Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg, telefon og

Læs mere

Eleverne møder Michaelsfest Forældrearbejdsdag.

Eleverne møder Michaelsfest Forældrearbejdsdag. Nr.1 september 2009 Redaktion og ansvar: Minna Bentzen og Lilli Kjeldsen. Indlæg til næste Nyhedsbrev modtages senest torsdag den 24. september 2009. Adresse: Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg, telefon

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Nyhedsbrev uge 35 / 2015 Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Indhold Nyt fra Administrationen v. skoleleder Jesper Harrsen Nyt fra Kostafdelingen v. souschef Lotte Gjerulfsen Nyt

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Behandlingsstederne Søbæk Søbæksparken 10-4450 Jyderup - 59248300 filler@filler.dk

Behandlingsstederne Søbæk Søbæksparken 10-4450 Jyderup - 59248300 filler@filler.dk 20. juni 2014 Kære forældre, børn og unge samt alle på opholdssteder og plejefamilier Sommerferien står snart for døren og vi skal derfor give Jer lidt information omkring det kommende skoleår 2014 / 2015.

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet.

skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Generelt om skolen.5 Styrelse..7 At være forældre på skolen...8 Adresseændring.12 Billeder... 12 Lilleskolens Billedskole.. 12 Den 7. Himmel - en

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

28. 17. 08.05 1. 19. 09.00 1. 2009/10 19. 10.15 1. 2009/10 SKOLENS INTRANET

28. 17. 08.05 1. 19. 09.00 1. 2009/10 19. 10.15 1. 2009/10 SKOLENS INTRANET Nr.9 juli 2009 Redaktion og ansvar: Minna Bentzen, Lilli Kjeldsen. Indlæg til næste Nyhedsbrev modtages senest torsdag den 27. august 2009. Adresse: Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg, telefon og fax:

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

UGEBREV nr. 1 uge 33. Årgang 2. Kære alle børn og forældre!

UGEBREV nr. 1 uge 33. Årgang 2. Kære alle børn og forældre! UGEBREV nr. 1 uge 33 Årgang 2 Kære alle børn og forældre! Velkommen tilbage til det andet år i skolens historie. Vi havde en fin opstartsdag mandag, som endte med hyggelig fødselsdagsfest på terrassen

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere