Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For"

Transkript

1 Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For 0

2 Proces. Emne. Indhold. Side. Indholdsfortegnelse: 1-2 Ledelsesproces Fordeling af er 3 Ledelsesproces Procesdiagram 4 Ledelsesproces Strategi: Formålet med kvalitetssystemet. 5 Beskrivelse af kvalitetssystemet. Ledelsesproces Strategi: Afvigelsesregistrering samt 6 forebyggende/korrigerende handlinger. Licensudvidelse. Kommunikation. Ledelsesproces Strategi: Habilitet 7-8 Betalingsadvis (Tro- & Love erklæring ) Ledelsesproces Ressourcer: Organisationsplan 9 Ressourceplan. Ledelsesproces Ressourcer: Ansvar og beføjelser Ledelsesproces Evaluering: Ledelses evaluering 12 Hovedproces Tilmelding: Grov visitation 13 Hovedproces Introduktion ved opstart af nye elever 14 Hovedproces Klage og appelmulighed Mercantec s klagegang. Klage og appelskema. Behandling af klagesag Hovedproces Visitation: Visitationsemner 19 Hovedproces Visitation: Visitation af svejsere til åbent svejseværksted Forudsætninger og rammer Adgangskrav Skolecertificering Hovedproces Visitation: Ansøgning om svejsepas og 1. gangs 23 certifikat Hovedproces Visitation: Ansøgning om yderligere svejsecertifikater 24 Hovedproces Visitation: Ansøgning om fornyelse af 25 skolecertifikater Hovedproces Undervisning: Undervisningen tilrettelæggelse 26 Hovedproces Test/prøve: Oversigt over test og prøver 27 Hovedproces Test/prøve: Eksaminering af svejsere 28 Hovedproces Test/prøve: Jobkundskab 29 1

3 Hovedproces Test/prøve Teoretisk eksamen Hovedproces Test/prøve Praktisk eksamen Hovedproces Test/prøve Slibning af svejseprøver 37 Hovedproces Test/prøve Mærkning af svejseprøver 38 Hovedproces Adm. rutiner Dokumentstyring Udformning af dokumenter Skemaer Hovedproces Adm. rutiner Revideringsoversigt 42 Hovedproces Adm. rutiner Registrering og arkivering 43 Hovedproces Adm. rutiner Indberetninger/bevillinger 44 Hovedproces Adm. rutiner Udstedelse af svejsepas og certifikat Hovedproces Adm. rutiner Officielle og lokale formularer Støtteproces Indkøb Prøvevirksomheder Indkøb af prøveemner og tilsatsmaterialer Modtagelse af indkøbte prøveemner og tilsatsmaterialer. Opbevaring af prøveemner og tilsatsmaterialer. Udlevering af prøveemner og tilsatsmaterialer. Opbevaring af certificerings prøveemner. Modtagelse og afsendelse af prøveemner til prøvevirksomhed. Støtteproces Indkøb Bestillingsseddel til Force Technology 52 Støtteproces Indkøb Tjekliste for genfinding (værkstedsplan) 53 (med som et eksempel) Støtteproces Afvigelser Afvigelsesrapport. 54 Aktivitetsbeskrivelse. Instruktion. Støtteproces Afvigelser Afvigelses rapport. 55 Støtteproces Afvigelser Opfølgningsoversigt af 56 afvigelsesregistrering. Støtteproces Vedligehold Vedligehold 57 Aktivitetsbeskrivelse Støtteproces Vedligehold Vedligehold 58 Maskinkort. (med som eksempel) Støtteproces Audit Intern Audit Ekstern Audit Støtteproces Audit Overordnet plan for intern Audit 61 2

4 Fordeling af kvalitetsmanualer: Godkendte kvalitetsmanualer er fordelt på følgende personel: På Mercantec hjemmeside er den til en hver tid gældende opdaterede kvalitetsmanual tilgængelig. Stedfortræder opdaterer sig via skolens hjemmeside, svejsekoordinator informerer stedfortræder, via mail, om ændringer. Svejsekoordinator sikrer at der altid forefindes en opdateret papirudgave af kvalitetsmanualen hos følgende. Bruger nr. 1. Svejsekoordinator 2. PED godkendende virksomhed 3. Svejsepassekretariatet (SP16) 3

5 Procesdiagram: Ledelsesproces: Strategi Side 5-8 Ressourcer Side 9-11 Evaluering Side 12 Hovedproces: Tilmelding Side 13 Introduktion Side 14 Visitation Side Undervisning Side 26 Test/prøve Side Adm. Rutiner Side Støtteproces: Indkøb Side Afvigelser Side Vedligehold Side Audit Side

6 Formålet med kvalitetssystemet: Hovedformålet for Metalcraft`s svejseafdeling på Mercantec, er at udbyde uddannelser inden for svejseområdet med det formål: at leve op til kundernes krav og forventninger at forbedre og sikre kvaliteten af det samlede kursusudbud at udbyde eksaminering/certificering inden for svejseområdet Beskrivelse af kvalitetssystemet: en er udarbejdet af Metalcraft ved Mercantec for at indfri ovenstående formål samt sikre, at Metalcraft`s forskellige funktioner og aktiviteter udgør en samlet helhed. Det primære er en professionel undervisning af en høj og ensartet standard. De retningslinier, der er angivet i SBC 244 er implementeret i afdelingen, og procedurerne gælder for alle ansatte i afdelingen. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at Metalcraft`s forskellige funktioner og aktiviteter inden for svejseområdet udgør en samlet helhed. For at sikre dette har vi udarbejdet retningslinier for de forskellige områder, således at vi har et effektivt system samt en kontinuerlig udvikling af dette. Kvalitetsstyringssystemet skal ligeledes medvirke til at øge medarbejdernes forståelse for og accept af systemet. Kvalitetsstyringssystemet omfatter kun de beskrevne funktioner. Alle implicerede i efteruddannelsen er ansvarlige for, at alle procedurerne efterleves i praksis. Regelmæssig revision skal sikre, at systemet bliver korrekt anvendt samt kontinuerligt vedligeholdt og forbedret 5

7 Afvigelsesregistreringer samt forbyggende/korrigerende handlinger: Alle konstaterede afvigelser i forhold til de beskrevne procedurer skal registreres uanset årsagen til afvigelsen. Alle implicerede medarbejder er ansvarlig for at udfylde en afvigelsesrapport, såfremt de har konstateret en afvigelse. Med udgangspunkt i interne afvigelsesregistreringer, ledelsens evaluering, eksterne auditresultater og afvigelsesrapporter (side 55), samt evt. klage- og appelsager (side 17), vil der blive foretaget en årsagsanalyse. Årsagsanalysen kan resultere i, at der iværksættes, enten en forebyggende eller en korrigerende handling. Forebyggende handling: Korrigerende handling Afvigelserne er endnu ikke opstået, men muligheder herfor foreligger Afvigelsen er konstateret og den evt. konstaterede årsag til afvigelsen skal korrigeres dvs. fejlen skal rettes, således at vi fremover undgår gentagelser. Licensudvidelse: De nuværende certificeringslicenser i henhold til SBC 244 omfatter følgende: For Stål Materialegruppe: 1.1, 1.3, 5.1, 8.1 Svejseprocesser: 111, 135, 136, 138, 141, 311 For Aluminium Materialegruppe: 23 Svejseprocesser: 131, 141 Ved en evt. licensudvidelse vil skolen indsende ansøgning herom til SP sekretariatet. Kommunikation: Uddannelseslederen er ansvarlig for den nødvendige kommunikation omkring drift og styring af kvalitetsmanualens hoved- og støtteprocesser. Uddannelseslederen indkalder til ad-hoc-møder efter behov. 6

8 Habilitet: At sikre at eksaminatorerne ikke er inhabile i forbindelse med praktisk og teoretisk certificering. Aktivitetsbeskrivelse Eksaminator må ikke have medvirket ved uddannelsen af kursisten i den konkrete kursusperiode eller efterfølgende sammenhængende kursusperioder. I forbindelse med praktiskeksamen skal eksaminator udfylde tro og love erklæringen (side 8). Kursusplaner Der henvises til FKB (fælles kompetencebeskrivelse) 2650 Svejsning og termisk skæring i metal, der findes på: 7

9 Nyt pas Har pas Godkendt af BJBA Betalingsadvis: Kursist nr. Navn. Adresse. Post nr. / By Sv. Certi. Nr. Cpr.nr. Kursus nr. Ansøgning om svejsepas (husk underskrift) Arbejdegivererklæring/er. Svendebrev (Kopi) Foto. Underskrift på stamkort (ny) Pris. Pris. Kopi af pas. Skolecertifikat PED. Certifikat Kopi af certifikat til fornyelse af af certifikat. Betaling af certifikatgebyret foregår i lokale C20 Information/kassen ved hovedindgangen. Kvittering for betaling skal fremvises inden de verificerede certificeringsmaterialer kan udleveres af eksaminator. Konto nr Kvittering for betaling : Dato: Dato Kursusstart: Slut dato: Tro og love erklæring: Ved certifikatprøvning erklærer eksaminatoren på tro og love, at eksaminatoren ikke har undervist eksaminanden i kursusperioden eller successive sammenhængende kursusperioder Sign. Eksaminatoren Dato: 8

10 Organisationsplan: Ledelse Uddannelsesleder Svend Jacobsen Salg Poul Erik Sørensen Uddannelsessekretær Lone Engmarksgaard Svejsekoordinator Bjarne Vestergaard Bajlum STEDFORTRÆDER Bjarne Skov Pedersen EKSAMINATOR Bjarne Bajlum Mercantec Bjarne Skov Pedersen UNDERVISER Allan Larsen Ole Bent Sørensen Bjarne Vestergaard Bajlum Ressourceplan: Personale Uddannelse Bjarne Skov Pedersen EWT nr DK Bjarne Bajlum IWS nr Undervisere Svejsere procesopdelt i TIG, MIG, MAG, GAS og Elektroder,. 9

11 Ansvar og beføjelser : Ansvar Beføjelser Ledelsen Strategi (politikker og mål) Ressourcer Evaluering Uddannelsesleder SBC 244`s bestemmelser er kendt og efterleves. Justering af ressourceplan iflg. ledelsens udmelding. Procedurer jf. procesdiagram bliver vedligeholdt og overholdt. At personalet besidder den for opgaven relevante uddannelse. Behandling af afvigelsesrapporter Eksterne og Interne Audit. Habilitet Klage og appelmuligheder Tilmelding af kursister Justering af personale iflg. ledelsens udmelding. Opstille udviklingsplaner for den enkelte medarbejder. Indføre korrigerende handlinger ud fra intern og ekstern audit samt afvigelsesrapporter. Udføre, - jævnfør Objektivt vurdere, alternativt sende klage videre. Den administrative funktion Iflg. gældende procedure. Grov Visitation Kursusbeviser Indberetning til diverse instanser Registrering og arkivering Optage afvigelsesrapporter Kan godkende kursister iflg. regelsæt Udarbejder Udføre og underskrive på vegne af Mercantec. At udføre Forpligtigelse. 10

12 Ansvar og beføjelser : Ansvar Beføjelser Svejsekoordinator Personale mappe ens dokumentstyring. Evt. eksterne eksaminatorer gøres bekendt med indhold og ændringer i kvalitetsmanual. Interne audit Ansøgning om svejsepas og 1. gangscertifikat. Ansøgning om fornyelse af certifikat. Udstedelse af svejsepas og certifikater. Registrering og arkivering Optage afvigelsesrapporter. Indkøb af driftsmateriale Vedligehold og kontrol af maskiner Håndtering af kalibrering Udarbejder og afslutter værkstedsplan Opdateres med relevante uddannelser. Udføre beslutninger fra ledelsens evaluering samt korrektion af alt niveau 3 materiale. At udføre. (Evt. ændringer fremsendes løbende) Gennemføre planlagt intern audit. Godkende eller afvise kursister. Godkende eller afvise kursister. Underskriver på Mercantec`s vegne. At udføre. Forpligtelse. Indkøber og underskriver iflg. beskrivelse på Mercantec`s vegne. Iflg. beskrivelse Iflg. Beskrivelse At udføre Eksaminator Eksaminering af svejsere (P + T) Slibning af svejseprøver Mærkning af svejseprøver. Optage afvigelsesrapporter At udføre iflg. regelsæt At udføre iflg. regelsæt At udføre iflg. regelsæt Forpligtelse. Underviser Visitation til åbent værksted At overholde alle procedurer i kvalitetsmanualen Optage afvigelsesrapporter Vedligehold og kontrol af udstyr Arbejdspladsens udrustning Visitere i forhold til DS 322 pkt, 4,4,1 og 4,4,2 samt tabel 1-6 under pkt. 4.5 og uddannelsesplan Forpligtiget Forpligtelse Forpligtelse Forpligtelse 11

13 Ledelsens evaluering: Der afholdes minimum 1 møde pr. år, samt efter audit (side 59), hvor følgende deltager: Uddannelseschef Uddannelsesleder Svejsekoordinator Den ansvarlige skal sikre sig, at relevant dokumentation er til stede. Uddannelsesleder indkalder til mødet og udsender dagsorden. Mødereferat udsendes til samtlige personer i.flg. organisationsplan. Dagsorden 1. Godkendelse af sidste mødereferat/opfølgning på aktiviteter fra sidste møde. Ansvarlig Uddannelseschef 2. Gennemgang af interne afvigelsesrapporter. Uddannelsesleder 3. Gennemgang af evt. eksterne afvigelsesrapporter/auditrapporter fra P-16 eller fra Force Technology Uddannelsesleder 4. Gennemgang af evt. afslag fra P16 eller fra Force Technology på ændringer i en Uddannelsesleder 5. Status på kvalitetsstyringssystemet Stærke/svage sider Har systemet et passende omfang (udviklingsmuligheder) Efterleves systemet i praksis 6. Eventuelt Uddannelseschef - 12

14 Grov visitation: Ny kursist fra JC Hjemtagelse af købskontrakt Ansøgning om adgang Godtgørelsesskema Fornyelse af købskontrakt Grov Visitation Ny kursist fra A- kassen (6 ugers) Ansøgning om adgang Bevilling fra A-kasse Kursist i job Kompetence givende uddannelse Certifikat Fornyelse af certifikat. Ansøgning om adgang. Bevilling fra A-kasse. Brugerbetaling på AMU- kurser. Der foretages yderlige visitation på kursister JC: Jobcenter 13

15 Introduktion ved opstart af nye elever: Introduktion til undervisning i Åbent værksted konceptet. Introduktion af uge skemaer. Mødetider / Pause tider. Værktøjsbokse. Korrektion af værksteds plan. Oplysning vedr. Klage og appelmulighed. 26. SBC

16 Klage og appelmulighed: Ved kursusstart oplyses kursisten om skolens procedure for appel og klageret. Såfremt kursisten udtrykker utilfredshed med skolens afgørelse vedrørende kursus/ eksamineringens forløb og/eller resultat, skal klage og appelskema (side 17). udleveres. Skolen behandler klager jfr. Mercantec s klagegang og udarbejder Behandling af klagesag (side 18) 15

17 Mercantec`s klagegang:. Klager Klager skal naturligvis undgås. Derfor er det vigtigt at prioritere behandlingen af optræk til klager - f.eks. mundtlige henvendelser om utilfredsstillende forhold. Kun skriftlige og underskrevne henvendelser betragtes som egentlige klager herunder naturligvis også mail henvendelser. Mundtlige henvendelser betragtes som indsigelser, der indleder dialogen. Henvendelsen kan stiles til lederen/chefen for den afdeling, hvor fejlen/uheldet er indtruffet - skriftlige henvendelser kan også sendes til skolens postadresse. En skriftlig klage skal altid tilgå Sekretariatet. Her arkiveres den, og sendes videre til den ansvarlige uddannelseschef samt evt. uddannelsesleder. Skolens direktør får kopi af alle skriftlige klager. Under sagsbehandlingen bør der indhentes skriftlige udtalelser fra den person klagen vedrører, og fra andre personer som måtte være omtalt i klagen. Den ansvarlige for en klagebehandling, er også ansvarlig for at informere den der klager, om resultatet af sagsbehandlingen. Det skal som udgangspunkt ske skriftligt, og sagsakterne skal vedlægges en kopi af svaret. Også her får skolens direktør en kopi. Sagsbehandlingen må normalt ikke tage mere end to uger. Klage og appelskema (side 17) kan rekvireres hos Svejsekoordinatoren 16

18 Klage og appelskema: Navn: Adresse: By: CPR-nr.: Kursusnr.: Kursusperiode: Klageårsag Klage dato og underskrift Modtage dato og underskrift 17

19 Behandling af klagesag: Færdig behandlet Dato og Underskrift 18

20 Visitationsemner: Visitation til åbent værksted. Ansøgning om svejsepas. Yderligere svejsecertifikater. Ansøgning om fornyelse af certifikat. 19

21 Visitation af svejsekursister til åbent værksted: Forudsætninger og rammer Uddannelsen omfatter undervisning hvor deltagerne med samme lærer/lærere deltager i samme lokale på forskellige kompetencegivende uddannelser inden for området og i nogle tilfælde på forskellige trin af samme kompetencegivende uddannelse. Deltagerne kan optages successivt, når der er ledige pladser. Uddannelsesstedet kan afkorte uddannelsens varighed. Uddannelsen afsluttes når den enkelte deltager har opfyldt uddannelsesplanens mål. Adgangskrav Der skal foretages en indledende visitation, iht. DS 322 pkt og 4.4.2, samt praktisk og teoretisk, iht. pkt. 4.5, tabel 1-6, som danner grundlag for elevens indplacering, fastlæggelsen af undervisningens indhold, således at målene for og med uddannelsen nås. 20

22 Skolecertificering. Indledende visitaion For deltagerne der har kvalifikationer mindst svarende til adgangsbetingelserne Uddannelsesbevis eller gyldigt certifikat i svejseprocessen og gyldighedsområdet. Direkte ind på uddannelsen For deltagerne der ikke har kvalifikationer svarende til adgangsbetingelserne Der skal foretages en indledende visitationpraktisk og teoretisk- som danner grundlag for fastlæggelse af undervisningens indhold, så målene for uddannelsen nås. Teoretisk: En teoriprøve hvor minimum 80% skal være rigtigt besvaret. Praktisk: Der svejses prøver, der svarer til de underliggende kurser, og uddannelses planer til visuel karakter B (C). Iht DS 322 pkt. 4.5 tabel 1-6 og uddannelsesplan Ved beståelse af prøvningen. Direkte ind på uddannelsen. Ved ikke beståelse af prøvningen Rykker deltageren tilbage til første kursus i kursusrækken Ved fornyelse af certifikater vil uddannelseslængden være individuelt tilpasset. Ved generhvervelse af ikke gyldige certifikater gennemføres den praktiske og teoretiske visitation iht. DS 322 pkt. 4.5 tabel

23 Mig Alu, Mag og Lysbuesvejsning VISITATION Mig, Mag og Lysbuesvejsning Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 1 VISITATION Mig, Mag og Lysbuesvejsning Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 2 og 3 VISITATION Mag og Lysbuesvejsning Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 2, 4 og 5 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Tig og Tig Alu - svejsning VISITATION Tig og Tig Alu VISITATION Tig og Tig Alu Tig VISITATION Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 1 Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 2. Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 2, 3 og 5. Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Gas - svejsning VISITATION Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 3 VISITATION Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 3 og 5 GAS Del 1 Del 2 22

24 Ansøgning om svejsepas og 1. gangs certifikat: 1. Kursisten skal vedlægge ansøgningen, kopi af følgende dokumenter: Kursist Svejsekoordinator arbejdsgivererklæring evt. svendebrev tidligere erhvervede relevante uddannelsesbeviser et vellignende foto med CPR-nr. på bagsiden Ansøg. m/bilag Kontrol 2. Svejsekoordinator kontrollerer, om ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og bedømmer, om kursisten opfylder adgangsbetingelserne i DS 322 og dermed kan godkendes eller skal afvises. Afvisning af kursister foretages i samråd mellem kursist, kursusadministration, svejsekoordinator, faglærer og Uddannelsesleder. Afviste kursister skal tilbydes anden form for uddannelse. Godkendelse Ansøgning Afslag 3. Hvis kursisten bliver godkendt underskriver svejsekoordinator ansøgningsskemaet. 4. Kursisten underskriver stamkort, får udleveret betalingsadvis (side 8) påført betalingsbeløb, navn, adresse, CPR-nr. og kursus nummer. Stamkort Bet. advis Stamkort Bet. advis 5. Kursisten skal fremvise dokumentation for betaling til eksaminator inden udlevering af materialer og efterfølgende eksaminering kan påbegyndes. Betaling Kontrol af betaling 6. Regning kommer fra SP. Sekretariatet en gang pr. mdr. 23

25 Ansøgning af yderligere svejsecertifikater: 1. Kursisten fremviser sit svejsepas til svejsekoordinatoren, der tager kopi af stamkortet som dokumentation. 2. Kursisten får udleveret betalingsavis (side 8) påført betalingsbeløb, navn, adresse, CPR-nr. og kursusnummer. 3. Kursisten skal fremvise dokumentation for betaling til eksaminator inden udlevering af materialer og efterfølgende eksaminering kan påbegyndes. Kursist Svejsepas Betalingsadvis Svejsekoordinator Kopiering af svejsepas 4. Regning kommer fra SP. Sekretariatet en gang pr. mdr. Betaling Kontrol af betaling 24

26 Ansøgning om fornyelse af skolecertifikat: Fornyelsen af certifikatet sker ved gennemførelse af en praktisk demonstration af jobkundskab og obligatoriske prøve. Fornyelsen skal foretages inden det oprindelige certifikat udløber, og inden for det oprindelige certifikats gyldighedsområde. Ved fornyelsen tillades kun ændringer af parametre der indgår i tabel 4, 5 og 6 i DS/EN for stål henholdsvis tabel 3,4 og 5 i DS EN ISO for Aluminium. Øvrige svejseparametre skal være identiske med det oprindelige certifikat. 1. Fornyelsen kan kun igangsættes, når kursisten har afleveret et gyldigt certifikat og svejsepas Kursist Svejsekoordinator til svejsekoordinatoren. Certifikat 2. Kursisten informeres om, at certifikatet inddrages, såfremt fornyelsen ikke bestås. Svejsepas Info. om evt. inddragelse af certifikat 3. Kursisten får udleveret betalingsadvis (side 8) påført betalingsbeløb, navn, adresse, CPR-nr. og kursusnummer. Betalings advis 4. Kursisten skal fremvise dokumentation for betaling til eksaminator inden udlevering af materialer og efterfølgende eksaminering kan påbegyndes. Betaling Kontrol af betaling 5. A. Hvis kursisten består den praktiske demonstration af jobkundskab og obligatoriske prøve tilbageleveres det gyldige certifikat til brug for kursisten, indtil det nye certifikat er udstedt. B. Hvis kursisten ikke består den praktiske demonstration af jobkunskab og obligatoriske prøve fremsender svejsekoordinatoren det afleverede certifikat til SPsekretariatet påtegnet annulleret. Oprindeligt certifikat Nyt certifikat Bestået SPsekretariatet Certifikat annulleres Ikke bestået 25

27 Undervisningens tilrettelæggelse: Den enkelte faglærer sikrer, at undervisningen gennemføres efter den sidst godkendte uddannelsesmål. Det er tillige faglærerens ansvar, at lokaler, udstyr og undervisningsmaterialer er i orden ved kursusstart, samt at sørge for oprydning før og efter undervisning. Den enkelte faglærer sikrer, at kursusmateriale til den teoretiske og praktiske undervisning forefindes og er i overensstemmelse med uddannelsens mål. 26

28 Oversigt over Test/prøver: Eksaminering af svejser Praktisk eksaminering Teoretisk eksaminering Slibning af svejseprøver Mærkning af svejseprøver 27

29 Eksaminering af svejsere: Formål At sikre en systematisk fremgangsmåde i forbindelse med afholdelse af eksamen i henhold til bestemmelserne i SBC 244. Proceduren gælder for alle eksaminationer i forbindelse med erhvervelse af svejsepas/certifikater. Password til P16 elektroniske database (WPS online) Svejsekoordinator, stedfortrædere og eksaminatorer er brugere af det tildelte password fra P16 Aktivitetsbeskrivelse For at kunne bestå eksamen (nyerhvervelse af certificat) skal eksaminanden udføre en praktisk demonstration af jobkundskab (side 29) og bestå de praktiske prøver samt den teoretiske prøve. Rækkefølgen af eksamen vil være således, at først afholdes den teoretiske prøve og derefter de praktiske prøver. Eventuelle omprøver skal afholdes inden for kursusperioden. For at opnå fornyelse af certifikat(er) skal eksaminanden gennemføre en praktisk demonstration af jobkundskab (side 29) og bestå den obligatoriske prøve. Når kursisten har gennemført den/de praktiske prøver, og den teoretiske prøve er rettet og bestået, sørger svejsekoordinatoren for, at de praktiske prøver gennemgår de undersøgelser, der er beskrevet i DS 322, DS/EN 287-1eller DS/EN ISO Prøvningsvirksomhederne skal være anvist af P16. Uautoriseret hjælp ved prøveaflæggelse Ved såvel lodtrækningsprøve, obligatoriske prøve og teoretisk prøve, skal eksaminator sikre, at hverken skolens lærere eller andre personer vejleder eller assisterer ved udførelsen af prøverne. Ved den teoretiske prøve er det dog tilladt at give hjælp ved læsevanskeligheder, som beskrevet (side 31 pkt. 3) Såfremt eksaminanden har fået uautoriseret hjælp, skal eksamen afbrydes, og eksaminanden påbegynder sin omprøve. I gentagelses tilfælde bortvises både eksaminand og hjælper. Der skal udfyldes afvigelsesrapport og udleveres klage- og appelskema. 28

30 Jobkundskab: Navn: Cpr. nr. Kursuskode: (1) Har kursisten bestået et sikkerheds- og miljøkursus ( 26)? ACC (2) Kan kursisten forstå og følge svejseprocedurespecifikationer.? (3) Kan kursisten indstille svejseudstyret i overensstemmelse med specifikationer.? (4) Kan kursisten bedømme egne svejsninger efter gældende specifikationer.? (5) Kan kursisten redegøre for gyldighedsområde for eget certifikat.? (6) Svejseprøver er udført iht. DS 322 pkt. 4.5 tabellerne 1-6 Sign. Eksaminator 29

31 Teoretisk eksaminering: Formål At sikre en systematisk fremgangsmåde i forbindelse med teoretisk eksamen i henhold til bestemmelserne i SBC 244. Aktivitetsbeskrivelse Den teoretiske prøve skal overvåges af eksaminator i hele dens længde. Eksaminator må ikke have medvirket ved uddannelsen af kursisten i den teoretiske kursusperiode eller efterfølgende sammenhængende kursusperioder. Umiddelbart inden eksamen påbegyndes, hænges der skilt med teksten EKSAMEN på døren. 30

32 Teoretisk eksamen 1. Der udtrækkes 50 tilfældigt udvalgte flervalgsspørgsmål fra P16-udvalgets elektroniske database. Ansvarlig Eksaminator a. Den ansvarlige påfører svejsecertifikatnummer, samt sikrer, at spørgsmålene ikke er tilgængelige efter udtræk fra databasen og indtil eksamen påbegyndes. b. Kursisten instrueres i SBC 244 s regler vedrørende eksamen. 2. Der må højst gives 60 minutter til besvarelsen. Eksaminator Der må ikke anvendes nogen form for hjælpemidler, notater o.l. udover de til enhver tid gældende standarder. De svejsestandarder der må benyttes til prøven skal udleveres af skolen og skal være uden notater og anmærkninger. (Opbevares i aflåst skab). 3. Eksaminator skal sikre, at kursisterne under eksamen ikke får hjælp eller vejledning fra andre til besvarelsen. Eksaminator Ved læsevanskeligheder er det dog tilladt at en ikkesvejsekyndig person/tolk oplæser spørgsmålene for kursisten. Kursisten skal dog selv foretage afkrydsning af svaret. 4. Når kursisten tilkendegiver, at besvarelsen er afsluttet, dog senest inden for den fastsatte tid, indsamler eksaminator besvarelsen. 5. Eksaminator bedømmer besvarelsen i henhold til P16- udvalgets godkendte facitliste. Kursisten har bestået eksamen, såfremt 80% af besvarelsen er korrekt, svarende til 40 rigtige besvarelser. Eksaminatoren påfører initialer for godkendelse. 6. De respektive besvarelser incl. Bilag opbevares i mapper i aflåst skab på Svejsekoordinatorens kontor i 8 uger hvorefter de destrueres. Eksaminator Eksaminator Svejse koordinatoren 31

33 Såfremt kursisten ikke består eksamen, men har afleveret en besvarelse der er mere end 50% korrekt, tillades en omprøve. Ved en besvarelse der er mindre end 50% korrekt, skal kursisten modtage yderligere undervisning, inden han kan indstilles til ny eksamen. Omprøven foretages under de samme betingelser, som den oprindelige teoretiske eksamen. Omprøve ved teoretisk eksamen Ansvarlig Der udtrækkes 50 nye spørgsmål fra P 16-udvalgets elektroniske database. Kursisten skal besvare disse uden yderligere undervisning. Kursisten har bestået eksamen, såfremt 80% af besvarelsen er korrekt, svarende til 40 rigtige besvarelser. Eksaminatoren påføre initialer for godkendelse Består kursisten ikke omprøven, skal eksaminator stoppe hele eksaminationen. De respektive besvarelser incl. Bilag opbevares i mapper i aflåst skab på Svejsekoordinatorens kontor i 8 uger hvorefter de destrueres. Eksaminator Eksaminator Svejsekoordinatoren 32

34 Praktisk eksaminering: Aktivitetsbeskrivelse Eksaminator sikrer sig, at det relevante udstyr og materialer er til stede inden eksaminering kan påbegyndes - f.eks. at svejsemaskiner til den relevante proces forefindes og er i brugbar stand. Ved den praktiske prøve skal eksaminator stikprøvevis overvåge hver enkelt eksaminands udførelse af svejseprøverne. Eksaminator må ikke have medvirket ved uddannelsen af kursisten i den konkrete kursusperiode eller efterfølgende sammenhængende kursusperioder. Praktisk eksamen består af en lodtrækningsprøve samt en obligatorisk prøve. Kursisten må først starte på den obligatoriske prøve, når lodtrækningsprøven er visuelt godkendt. Ved begge typer af prøver kan eksaminator og/eller svejsekoordinator stoppe prøveaflæggelsen i følgende tilfælde: Hvis svejsebetingelserne ikke er korrekte. hvis det fremgår, at kursisten ikke har den tekniske kompetence til at opnå det krævede niveau hvis kursisten i væsentlig grad bruger mere tid på udførelsen af prøven end den normale produktionstid for tilsvarende arbejde. hvis kursisten modtager uautoriseret hjælp. Udlevering af prøveresultater til eksaminanden Hvis lodtrækningsprøven ikke kan godkendes, oplyser svejse koordinator ikke resultatet af den obligatoriske prøve til kursisten, indtil der er lavet omprøve af lodtrækningsprøven. Såfremt omprøven bedømmes; ikke godkendt, udfører prøvningsvirksomheden ikke de aftalte prøver på den obligatoriske prøve. 33

35 Lodtrækningsprøven Ansvarlig Umiddelbart inden eksaminering påbegyndes, foretages der en lodtrækning mellem de valgmuligheder af praktiske prøver, der er knyttet til den pågældende certifikattype. a. Kursisten instrueres i SBC 244 s regler vedrørende eksamen. b. Lodtrækningen sker mellem de valgmuligheder af praktiske prøver, der er knyttet til den pågældende certifikattype. Lodtrækningen til prøveemnerne gennemføres holdvis, således at eksaminanderne på samme hold gennemgår de samme prøver. Efter lodtrækningen foretages følgende: a. De relevante og godkendte svejseprocedurespecifikationer, (pwps er) udvælges fra WPS online. b. Prøveemnerne mærkes som beskrevet (side 38) Kursisterne anvises relevante arbejdspladser. De nødvendige tilsatsmaterialer, svejseprocedurespecifikationer (pwps er) eller svejsevejledning og prøveemner udleveres. Eksaminator Eksaminator Eksaminator 4. Når kursisten har op hæftet prøveemnet og sat prøven i den krævede svejseposition, skal følgende kontrolleres og godkendes: mærkninger (eksaminatorens opmærkning) hæftninger fugegeometri svejseposition (ved rørprøver mærkes svejseprøvens toppunkt) Herefter starter prøveaflæggelsen. Svejseprøven skal flyttes i forbindelse med slibning som beskrevet side 37. Eksaminator 5. Når kursisten vurderer, at prøveemnet er færdigbearbejdet og visuel acceptabel i. h. t. gældende standard, afleveres den til eksaminator. Eksaminator 34

36 6. Eksaminator foretager en visuel kontrol: a. Kan prøveemnet ikke godkendes, har eksaminanden ret til at aflægge en omprøve. b. Såfremt omprøven heller ikke kan godkendes, stoppes eksaminationen. c. Kan prøveemnet godkendes, mærker eksaminator det med sit mærke, samt udfylder bestillingsseddel til prøvning (side 52) og anbringer det utilgængeligt (i aflåst kasse) for andre, indtil det fremsendes til kontrol. d. Kan prøveemnet ikke godkendes ved den efterfølgende kontrol, kan kursisten aflægge omprøve, såfremt denne ikke tidligere har aflagt omprøve. Eksaminator 35

37 Obligatorisk prøve 1. Lodtrækningsprøven skal være visuelt godkendt, inden den obligatoriske prøve kan påbegyndes. Ansvarlig Eksaminator a. Kursisten instrueres i SBC 244 s regler vedrørende eksamen. 2. Herefter foretages følgende: Eksaminator a. De nødvendige tilsatsmaterialer, svejseprocedurespecifikationer (pwps er) og prøveemner udleveres. b. Prøveemnerne mærkes som beskrevet (side 38) 3. Når kursisten har ophæftet prøveemnet og indstillet prøven i den krævede svejseposition, kontrolleres og godkendes følgende: Eksaminator mærkninger (eksaminatorens opmærkning) hæftninger fugegeometri svejseposition (ved rørprøver mærkes svejseprøvens toppunkt) Når det er sket, starter prøveaflæggelsen. Svejseprøven skal flyttes i forbindelse med slibning som beskrevet (side 37). 4. Når kursisten vurderer, at prøveemnet er færdigbearbejdet og visuel acceptabel i.h.t gældende standard afleveres den til eksaminator, som foretager en visuel kontrol. 5. Eksaminator mærker prøven samt udfylder bestillingsseddel til prøvning (side52) og frigiver dermed til videre kontrol ved en af P16 s anviste prøvningsvirksomheder (side 49). 6. Svejseprøverne vil efter bedømmelsen blive opbevaret i Metalcraft`s efteruddannelse i aflåste kasser i mindst 8 uger. Eksaminator Eksaminator Svejsekoordinator Omprøve ved lodtrækningsprøven/obligatorisk prøve 1. Omprøven foretages under de samme betingelser som ved den første prøve. 2. Der må kun foretages én omprøve af hver type, dvs. en omprøve af lodtrækningsprøven og en omprøve af den obligatoriske prøve. Ansvarlig Eksaminator Eksaminator 36

38 Slibning af svejseprøver: Formål At sikre at prøveemnerne genopsættes i den korrekte position under slibning. Aktivitetsbeskrivelse 1. Emnet nedtages og opspændes i den krævede position i dertil indrettet sliberum. 2. Herefter foretages den nødvendige slibning. 3. Når slibningen er afsluttet, opspændes emnet igen i svejsekabinen i den korrekte position og svejsningen fortsættes. 4. Eksaminator udfører, under hele prøveaflæggelsen, kontrol og tilser at slibeproceduren overholdes. 5. Slibning af elektrode skift må ske i svejsekabinen, slibning af svejsning mellem strenge skal ske i slibekabine. 37

39 Mærkning af svejseprøver: Aktivitetsbeskrivelse: Al mærkning skal være varig. I forbindelse med indkøb af svejseprøvematerialet mærkes det således fra leverandørens side: materialeidentifikation (chargenr.) - gælder kun for obligatorisk prøve Inden prøveaflæggelsen mærker eksaminator svejseprøverne således: eksaminatorens mærke toppunkt Når svejseprøven i forbindelse med prøvningen afleveres til eksaminator, mærkes prøven således: dato for prøveaflæggelse (dato, måned, år) eksaminators mærke eksaminandens identifikation svejseposition prøvningstype rekvisitionsnummer kursistnummer svejsecertifikatnummer (kun ved obligatoriske prøver) Eksempel Svejsecertifikat nummer 234 Eksaminandens identifikation JT Kursist nr. Rekvisitionsnr Svejseposition Chargenr. Prøvetype H-LO45 xxxxxxx Certi. Eksaminators mærke GHC Dato/måned/år Eksaminandens initialer findes således: John Friis Tøttrup = JT 38

40 ADM Rutiner: Dokument revideres/udarbejdes Kontrol af om SBC 244 er overholdt Dokument godkendes lokalt Mindre ændring Orientering til P 16 og Force Certification A/S Substantiel ændring Godkendelse af dokument ved P16 og Force Certification A/S Dokumentstyring: Distribution Ændring af dokumenter Ønsker man at ændre i et dokument fremsendes ændringsforslag til den respektive leder. Ændringen vil være markeret i margen med en streg. Såfremt ændringen berører flere parter bør ændringerne drøftes mellem de berørte parter. Hvis ændringen derefter kan godkendes, vil de blive indskrevet i det elektroniske medie. Ifølge neden stående procedure: Ved mindre ændringer (ikke-substantielle) fremsendes reviderede dokumenter til P 16 og Force Technology med nye versions nr. til indsættelse i eksisterende manual. Mindre ændringer iværksættes efter forudgående godkendelse af Uddannelseslederen, med ikrafttrædelse i henhold til det reviderede dokuments ikrafttrædelsesdato. Ved substantielle ændringer forstås ændringer såsom ændringer i certificeringslicensaftale og procedurer, herunder: Svejseskolens navn med tilhørende adresse. Kontaktperson. Svejsekoordinatorer. Stedfortrædere for svejsekoordinatorer. Eksaminator. Materialegrupper. Svejseprocesser. Efter skriftlig godkendelse fra P 16 og Force Certification A/S fremsendes det reviderede dokument med ikrafttrædelsesdato og versions nr. til indsættelse i eksisterende manual. 39

41 Udformning af dokumenter: Håndbogen er udgivet som en elektronisk håndbog, hvor hver enkelt side entydigt kan identificeres (side nr.). Hver side skal indeholde følgende informationer: Dokumentets navn Dato for ikrafttrædelse (ændres til aktuel dato ved hver revision) Versionsnummer (reguleres opad ved hver revision) Sidenummerering Udarbejde af incl. dato Godkendt af incl. dato Arkivering af kvalitetsregistrering Alle revisioner af skemaer og øvrig dokumentation der vedrører systemet i forbindelse med skolecertificering opbevares i mindst 2 år. Arbejdskopi Kopier af manualen er ikke tilladt og vil ikke blive ajourført. Distribution af dokumenter Når dokumenterne er godkendte af relevante instanser udfylder svejsekoordinatoren revideringsoversigt (side 42), hvoraf det fremgår, hvilke dokumenter der erstattes af nye. Svejsekoordinatoren sørger for at dokumenterne samt revideringsoversigt distribueres ud til alle personer, der har en godkendt kvalitetsmanual. Den enkelte bruger er selv ansvarlig for at udskifte dokumenterne i kvalitetsmanualen, samt at ajourføre sig med eventuelle ændringer. 40

42 Skemaer: Det er ikke tilladt selv at oprette skemaer hverken med eller uden MERCANTEC s nr. Svejsekoordinatoren vil administrere systemet. Nummersystemet til skemaer er bygget op på følgende måde: Emne: Udarbejdet af: BSPe Godkendt af: bekl Ikrafttrædelse: Version: 1 Dato: Dato: Dato: Den person der har udarbejdet dokumentet Datoen for hvornår dokumentet er udarbejdet Ikrafttrædelses dato for dokumentet Hvilket versions nr. Den person der har godkendt dokumentet, samt hvilken dato Alle skemaer findes i mappe / PC`er på svejsekoordinatoren/ kursistadministrationen kontor. 41

43 Reviderings oversigt: Dokument / version nr. Proces. Emne. Erstattes med dokument / version nr. 42

44 Krav i SBC 244 Godkendt af BJBA Registrering og arkivering: Journalen skal indeholde nedenstående dokumenter enten i original eller kopi, dersom originalen er videregivet i anden sammenhæng. Kursussekretæren arkiverer journalen i brandsikkert og aflåst rum i mindst 24 måneder regnet fra certifikatets udstedelsesdato. Alle dokumenter opbevares samlet under CPR-nr. Dokumenter Ansøgning om svejsepas/skolecertifikat Kursister uden svejsepas X Kursister med svejsepas Kursister der gennemfører fornyelse af skolecertifikat Opbevaringstid (fra certifikatets udstedelsesdato) 24 mdr. Arbejdsgivererklæring X 24 mdr. Kopi af stamkort m/foto X X X 24 mdr. Oversigt over evt. erhvervsuddannelser X 24 mdr. Kopi af udstedt nyt certifikat Kopi af oprindeligt gyldigt certifikat med svejsepasnummer X X X (eller kopi af oprindeligt annulleret certifikat) X 24 mdr. 24 mdr. Certificering af svejser (Betalings advis) X X X 24 mdr 43

45 Indberetninger/bevillinger: Indberetning til UVM: Modtager værkstedsplan Placerer hver enkelt kursist på samtlige svejsemoduler med det antal lektioner der er gennemgået Checker "historik" Beskæft./ledig/aktiv periode m.m. Indberetning til A-kasse: Bevilling Checker hver enkelt kursist for "antal bevægelser" på værkstedsplanen i hver enkelt periode Afsendes til respektive afdelinger Certificat; 1. Checker indbetaling 2. Afsender til SP-sekr. 3. Arkivere med respektive bilag Genindkaldelse Indkalder til fornyelse af skolecertifikat 2 gange årligt 44

46 Udstedelse af svejsepas og certifikat: Certifikatet udfyldes af svejsekoordinatoren Certifikatet sendes til prøvningsvirksomheden af svejsekoordinatoren Certifikatet udfyldes af prøvningsvirksomheden Kopi af certifikatet og habilitetsskema sendes til den adm. Funktion. Kopi af certifikatet og habilitet skema arkiveres af den adm. funktion. (Brandsikkert og aflåst rum) Certifikatet, prøvningsrapporter samt film sendes fra prøvningsvirksomheden til Mercantec (adm. funktion) Den adm. funktion overleverer film til svejsekoordinatoren, som opbevarer disse i et sikkert og aflåst rum i 8 uger. Svejsekoordinator arkiverer prøvningsrapporter (Mappe på PC) Svejsekoordinatoren kontrollerer, at certifikatet er udfyldt korrekt på bagsiden af prøvningsvirksomheden. Den adm. funktion sender certifikatet til svejsekoordinatoren Svejsekoordinatoren sender certifikatet til den adm. funktion. Den adm. funktion arkiverer kopier af certifikatet (Brandsikkert og aflåst rum i 2 år) Den adm. funktion samler alle relevante dokumenter, som sendes til SP- sekretariatet, senest 10 dage efter gennemførelsen af den obligatoriske prøve. 45

47 Udstedelse af svejsepas og certifikat: Aktivitetsbeskrivelse Når eksaminator har frigivet den praktiske prøve til videre kontrol, udfylder og underskriver svejsekoordinatoren forsiden af certifikatet. Efter kursisten har bestået den teoretiske prøve anføres det af svejsekoordinatoren i certifikatet. Ved fornyelse af skolecertifikater påføres certifikatet fornyelse efter certifikatets referencenummer. Svejsekoordinatoren sikrer sig, at prøvningsvirksomhederne har noteret resultatet af undersøgelserne på certifikatets bagside samt at de foreskrevne undersøgelser er foretaget. Hvis kursisten har foretaget en omprøve af den obligatoriske prøve, skal det tillige være noteret. Herefter samler kursussekretæren alle dokumenter i forbindelse med eksaminationen samt sørger for, at certifikaterne bliver underskrevet således: stamkort: underskrives af svejsekoordinator og skolens direktør/eller stemples af kursussekretær med faxcimilestempel med direktørens underskrift øvrige dokumenter: underskrives af svejsekoordinator Kursussekretæren skal opbevare faxcimilestemplet i aflåst skab. Følgende dokumenter videresendes i original til SP-sekretariatet: Dokumenter Stamkort med foto Oversigt over erhvervsuddannelser Oversigt over efteruddannelser Eksaminander uden svejsepas X X X Eksaminander med svejsepas Skolecertifikat (skal være godkendt af DS) X X Registreringsblanket X X 46

48 Officielle og lokale formularer: Oversigten viser, hvor dokumenterne findes og fordelingen af det eksterne og interne ansvar mellem P16 (certificeringsudvalget), Force Certification A/S og Mercantec. Foreløbige svejseprocedure specifikationer og teoriprøver ligger på P16`s online-database. Ved udgivelse af nye standarder vil DS sende informationer direkte til svejsekoordinatoren. Svejsekoordinatoren er ansvarlig for at nye DS standarder ikke tages i brug før P16 har udsendt ny oversigt vedrørende referencer. Svejsekoordinatoren er ansvarlig for, at forældede standarder straks udskiftes med gyldige versioner. Normative referencer De til en hver tid gældende versioner /normativereferencer.html DS 322 Certificering af svejsere DS Svejse- Svejse- SBC 244 DS/EN DS/EN ISO DS/EN ISO 5817 DS/EN ISO DS/EN DS/CEN/CR ISO Særlige bestemmelser for skolecertificering og udstedelse af svejsepas og certifikater iht. DS 322, certificering af svejsere Kvalificering af svejsere. Smeltesvejsning. Del 1: Stål Kvalificering af svejsere. Smeltesvejsning. Del 2: Aluminium og Aluminiumlegeringer Svejsning smeltesvejste samlinger i stål, nikkel, titanium og deres legeringer (undtaget strålesvejsning) Kvalitetsniveauer for svejsefejl. Svejsning. Lysbue svejste samlinger i aluminium og dets legeringer. Kvalitetsniveauer for svejsefejl Metalliske produkter.typer af inspektionsdokumenter Svejsning. Retningslinier for et grupperingssystem for metalliske materialer. P16 DS DS DS DS DS DS koordinator Svejsekoordinator koordinator Overordnet ansvar: Skolens Leder Dagligt ansvar: Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator 47

49 Lokale krav Krav i SBC 244 Godkendt af BJBA Officielle og lokale formularer: Aktivitetsbeskrivelse: Ved revision og/eller tilføjelser til officielle dokumenter udsender P 16 ny oversigt til skolen/svejsekoordinatoren med angivelse af ikrafttræden. Svejsekoordinatoren afleverer kopi af denne til Uddannelseslederen. Den efterfølgende oversigt viser, hvem der er ansvarlig for at implementere de nye retningslinier fra P16. Ved ønske om ændring i lokale dokumenter, skal den ansvarlige sikre sig, at skolen fortsat efterlever de udstukne retningslinier og krav fra P16. Ved tvivlstilfælde rejses spørgsmålet overfor P16. Officielle dokumenter Implementering af ændring Stamkort Uddannelsesleder Oversigt over erhvervsuddannelser Oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser Certifikatblanketter jf. DS 322 bilag 1 Svejseprocedurer og teoriprøver (P16`s online-database) Positivliste Ansøgningsskema for nyt svejsepas (for bortkomne svejsepas) Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Ansøgningsblanket for ændring af svejseskolens kvalitetsmanual. Ansøgningsblanket til godkendelse af eksaminator, svejsekoordinatorer og stedfortrædere. Ansøgningsblanket til godkendelse af svejseskole. Checkliste til auditering Registreringsblanket (til SP-sekretariatet) Ansøgning om svejsepas/skolecertifikat omfattende Arbejdsgivererklæring Uddannelsesoversigt Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Lokale dokumenter Afvigelsesrapport (side 55) Oversigt over medarbejderkvalifikationer incl. gyldige certifikater og eksamensbeviser Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesplaner og undervisningsplaner Uddannelsesleder 48

50 Indkøb: Prøvningsvirksomheder: Det er ikke tilladt at benytte prøvningsvirksomheder, der ikke er anvist af P16. Følgende prøvningsvirksomhed og ydelser er anvist af P16 : Force Certification A/S Ikke-destruktiv prøvning 9220 Aalborg Ø (DANAK-akkrediteret) 1. Visuel bedømmelse Iht. DS/EN Radiografi Iht. DS/EN Ultralyd Iht. DS/EN Destruktiv 1. Bøjeprøve Iht. DS/EN ISO Brudprøvning Iht. DS/EN 1320 Ved fremsendelse af prøveemner til prøvningsvirksomheden anvendes bestillingsseddel (side 52) Indkøb af prøveemner og tilsatsmaterialer Det er kun svejsekoordinator der må indkøbe prøveemner og tilsatsmaterialer (elektrodesvejsning vakuumpakkede) til skolecertificering. Følgende leverandører af prøveemner er godkendt af Mercantec: AMU-TEK, Horsens DAN-CUT, Aalborg Holstebro Jern & Stål Svejsehuset Migatronic Löwener Orion ESAB Böhler Dansvejs Kemppi Soudometal AGA AREPA ELMA Instruments KSM Kragelund Svejsekoordinatoren reviderer i juni og december måned hvert år listen over prøveemner og tilsatsmaterialer, der til enhver tid forefindes på lageret. 49

51 Modtagelse af indkøbte prøveemner og tilsatsmaterialer: Det er kun svejsekoordinatoren der må modtage prøveemner og tilsatsmaterialer fra leverandørerne. Følgende kontrolleres ved modtagelsen: at materialekvaliteten af prøveemnerne til den obligatoriske prøve er verificeret, at materialekvaliteten og materialets chargenummer eller andet nummer, som sikrer sporbarhed er mærket på de enkelte prøveemner fra leverandøren med varig mærkning. at materialedokumentationen er verificeret med minimum et 2,2 certifikat i henhold til DS/EN At emballagen på tilsatsmaterialer er intakt og ikke er beskadiget. Ved uoverensstemmelse mellem bestilt mængde, kvalitet, beskadigelser o.l. er modtageren ansvarlig for at reklamere til leverandøren. Alle relevante dokumenter, herunder materialecertifikater, omstemplingsrapporter og sporbarhed opbevares i aflåset område. Opbevaring af prøveemner og tilsatsmaterialer Prøveemner og tilsatsmaterialer til certificering opbevares aflåst på et tørt lager ved stuetemperatur, hvortil følgende har adgang: svejsekoordinator stedfortrædende svejsekoordinator eksaminator Prøveemnerne holdes adskilt, således at de ikke skaber galvanisk korrosion eller anden forringelse. Udleveret, ikke forbrugt tilsatsmateriale returneres til aflåst lager. Undtaget er åbnede vakuumpakkede elektroder til proces 111 disse må anvendes udelukkende til øvelse. Udlevering af prøveemner og tilsatsmaterialer Svejsekoordinator må kun udlevere stemplet prøvematerialer til kursisterne, mod fremvisning af kvittering for betaling af certifikatgebyret. (eller eksaminator ved dennes fravær) Eksaminator udleverer tilsatsmaterialer (elektrodesvejsning vakuumpakkede) i henhold til gældende pwps er. 50

52 Opbevaring af certificerings prøveemner (Retur fra prøvningsvirksomhed) Prøveemnerne opbevares i aflåste kasser, hvortil følgende har adgang: svejsekoordinator stedfortrædende svejsekoordinator eksaminator Kasserne tømmes, til sommer og jul, og prøveemnerne gemmes derefter i 8 uger hvorefter de kan skæres fri for svejsning(er) eller kasseres. Allerede anvendt certifikatmaterialer kan genanvendes til certificering eller øvelse. De emner, der kan genanvendes til certificering anbringes i det aflåste lager. Det sikres at alle ikke relevante mærker er fjernet og at gældende regler for indkøb og modtagelse overholdes. De emner, der kan genanvendes som øvelsesmateriale anbringes i det åbne lager. Det sikres at alle mærker, inklusiv chargenummeret, er fjernet. Modtagelse og afsendelse af prøveemner til prøvningsvirksomhed Ved afsendelse af prøveemner til prøvningsvirksomheden registrerer Svejsekoordinator / stedfortræder dette på bestillings seddel (side 52) og der gemmes kopi i mappe på Svejsekoordinators PCèr Ved modtagelse af prøveemner fra prøvningsvirksomheden, registrerer svejsekoordinatoren dette på checkliste for genfinding værkstedsplan side 53. Dokumentation opbevares i afdelingen. 51

53 Bestillingsseddel til Force: Svejsecertifikat nr.: Rekvisitions nr.: Faglærer Dato Kursusbevis Skolecertifikat PED. Certifikat Fornyelse af certifikat Kursist nummer Svejse proces Bedømmelse efter kvalitetskrav som angivet i: DS/EN AC:2005 Forprøve Lodtræknings prøve Omprøve lodtrækning Obligatorisk prøve WPS. Nr.: Omprøve obligatorisk WPS. Nr.: Pladetykkelse Diameter Godstykkelse Materiale gruppe ,3 5,1 8,1 23 Svejsestilling PA PB PC PD PE PF PH HL0 45 Ikke destruktiv prøvning. Destruktiv prøvning Visuel Radiografi. Ultralyd. Bøjeprøve Brudprøvning DS/EN DFS/EN1435 DS/EN DS/EN 5173 DS/EN 1320 Ved svejsning af rustfaste materialer, gælder kravet om højest 25 ppm iht. Force Technology`s referenceatlas (94.30) for renhed af baggas i rør af rustfast stål. 52

54 Svejse certifikat nr. Kursist nr. Rekvisitions nr. Kursustype Svejseproces Uge/dato Materiale dim. SP. Nr. Prøve dato afsendelse Materiale mærkning Lod/prøve Omprøve lodtræk. Obligatorisk prøve Omprøve obligatorisk Bøjeprøve Svejseprøve B/IB Prøve retur dato Signatur Godkendt af BJBA Tjekliste for genfinding: Uge nr R03 Navn

55 Afvigelser: Afvigelsesrapport: Aktivitetsbeskrivelse: Uddannelseslederen er ansvarlig for, at afvigelsesrapporterne (side 55) fører til korrigerende handlinger. Svejsekoordinatoren sikrer, at den korrigerende handling gennemføres, samt bliver registreret på en løbende opfølgningsoversigt (side 56) til brug ved ledelses evaluering. Eksterne afvigelsesrapporter fra P16 eller Force Technology vil blive behandlet på samme måde, dog med den forskel at der altid vil blive afleveret kopi af afvigelsesrapporten til P16 eller Force Technology uanset om der er foretaget fuldstændig eller midlertidig afhjælpning. Instruktion 1. Medarbejdere der har en rolle i forhold til certificering af svejsere som konstaterer en reel eller en mulig afvigelse, er forpligtet til at gøre opmærksom på dette ved at udfylde afvigelsesrapport (side 55). 2. Afvigelsesrapporten afleveres til svejsekoordinatoren, der registrerer denne og sender kopi til Uddannelseslederen. 3. Svejsekoordinator foretager en samlet vurdering af afvigelsen samt om korrektion er mulig. 4. Efter sagsbehandling arkiverer svejsekoordinatoren afvigelsesrapporten. Ved afvigelsesrapporter udstedt til: svejsekoordinatoren vil Uddannelseslederen foretage årsagsanalyse og effektvurdering Uddannelseslederen vil uddannelseschefen foretage årsagsanalyse og effektvurdering uddannelseschefen vil direktøren foretage årsagsanalyse og effektvurdering 54

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For 0 Indholdsfortegnelse: Emne. Indhold. Side. Indholdsfortegnelse: 1-2 Fordeling af er 3 Emnediagram 4 Strategi: Formålet med kvalitetssystemet. 5 Beskrivelse

Læs mere

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For 0 Indholdsfortegnelse STRATEGI... 3 Fordeling af kvalitetsmanualer:... 3 Formålet med kvalitetssystemet:... 4 Beskrivelse af kvalitetssystemet:...

Læs mere

Kvalitetsmanual. Svejseafdelingen

Kvalitetsmanual. Svejseafdelingen Kvalitetsmanual Svejseafdelingen Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsmanual Kvalitetsstyring i svejseområdet Procedure 1 Procedure 2 Procedure 3 Procedure 4 Procedure 5 Procedure 6 Procedure 7 Procedure

Læs mere

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For

Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For 0 Indholdsfortegnelse: Udarbejdet af IBAA Emne. Indhold. Side. Indholdsfortegnelse: 1-2 Fordeling af er 3 Strategi: Formålet med kvalitetssystemet.

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1

Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 Skolecertificering EN ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 DS/EN ISO 9606-1, status DS/EN ISO 9606-1, væsentlige forskelle i forhold til DS/EN 287-1 Forventet forløb for ny SBC 244 og DS 322 Igangsættelse af

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER VARMT ARBEJDE - KURSUS Varmt arbejde omfatter bygningsarbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme og derfor kan være årsag

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS, MEMBRAN og RØRMONTAGE.

5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS, MEMBRAN og RØRMONTAGE. 5-1 Prøver og recertificering Der skelnes mellem syv påtegninger i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS, MEMBRAN og RØRMONTAGE. BASIS = Svejsning af tykvæggede plastmaterialer ved metoderne

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING TAG DIT AMU KURSUS I SLAGELSE Metalsvejsning Svejsning er et stort og spændende arbejdsområde inden for metalindustrien, og efterspørgslen efter kvalificerede svejsere er stor.

Læs mere

Administrative retningslinjer for infrastrukturuddannelserne

Administrative retningslinjer for infrastrukturuddannelserne INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Kompetencer, Ansvar og referencer... 2 1.1 Kvalitet & Sikkerhed... 2 1.2 HR... 2 2 Gennemførelse af kurser... 2 2.1 Deltagerlister m.v.... 2 2.2 Kontroller ved kursusstart...

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: forberedelse af produktionen sker under styrede og dokumenterede forhold gennemførsel af produktionen sker under styrede

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: indkøbte varer ikke anvendes, før de lever op til de specificerede krav og kontrollen afpasses efter den enkelte vare

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Certificering af svejsere og svejseoperatører

Certificering af svejsere og svejseoperatører Certificering af svejsere og svejseoperatører Revideret 20-3-2014 Indhold Anvendelse af denne guide til gyldighed for svejsercertifikater... 3 Svejsning af prøveemne... 4 NDT og mekanisk prøvning... 4

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KURSER I METALSVEJSNING

KURSER I METALSVEJSNING KURSER I METALSVEJSNING INDEN KURSETS START Der vil blive foretaget en individuel visitation, så indplaceringen i et forløb bliver så korrekt som muligt. EFTER ENDT KURSUSFORLØB Efter kursusforløbet, kan

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Side Forord 1 Certificering iht. EN 13133 2 Væsentlige parametre 2 Prøvning og acceptkriterier

Side Forord 1 Certificering iht. EN 13133 2 Væsentlige parametre 2 Prøvning og acceptkriterier Nøgle til hårdlodning Certificering af loddeoperatører iht. DS/EN 13133 Forord Kvaliteten af en manuel udført lodning afhænger primært af lodderens håndværksmæssige kvalifikationer og aktuelle træning

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

Bestilling af udskrifter gennem EASY

Bestilling af udskrifter gennem EASY Procedure for afholdelse af i grundfag Hvad Formål: Sikre at og prøver i grundfagene: Giver eleverne optimale muligheder for et godt resultat Sker i overensstemmelse med ministeriets regler Planlægges

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Center for Forebyggelse Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen

Læs mere

1-1 P17. P17 består af medlemmer og et mindre antal tilforordnede. I P17 sidder repræsentanter fra hver af de følgende organisationer.

1-1 P17. P17 består af medlemmer og et mindre antal tilforordnede. I P17 sidder repræsentanter fra hver af de følgende organisationer. 1-1 P17 Certificeringsudvalget P17 er nedsat af DS Certificerings direktion til at forvalte certificeringsordningen for plastsvejsere og plastsvejseskoler i henhold til DS 2383 med tilhørende SBC 243.

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Certificering af svejsere

Certificering af svejsere Dansk standard DS 322 7. udgave 2014-06-02 Certificering af svejsere Approval testing of welders DS 322 København DS projekt: M286309 ICS: 25.160.01 Første del af denne publikations betegnelse er: DS,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Deltageren 4-1. Typiske arbejdsområder. Plastindustrien Metalindustrien VVS Bygge og anlæg Anden industri, hvor der forekommer plastsvejsning

Deltageren 4-1. Typiske arbejdsområder. Plastindustrien Metalindustrien VVS Bygge og anlæg Anden industri, hvor der forekommer plastsvejsning 4-1 Deltageren Deltageren er i denne håndbog en person, der søger uddannelse til plastsvejser på en plastsvejseskole, som er godkendt til at gennemføre et eller flere af uddannelserne: BASIS - PLADE -

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1

Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 I dag er den gældende danske og europæiske standard DS/EN 287-1:2011 I flere omgange har man forsøgt at skabe fælles fodslag mellem det europæiske standardiseringsorgan

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

BESKRIVELSE AF NUVÆRENDE AFKLARINGSPRAKSIS AF KURSISTER INDENFOR AMU-SVEJSNING PÅ DE 4 DELTAGENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TUP 2012

BESKRIVELSE AF NUVÆRENDE AFKLARINGSPRAKSIS AF KURSISTER INDENFOR AMU-SVEJSNING PÅ DE 4 DELTAGENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TUP 2012 1 Udgangspunktet for beskrivelsen er de 4 uddannelsesinstitutioner/amu-udbydere som deltager i projektet It-støttet afklaringsredskab til brug for IKV indenfor svejseområdet 1. Beskrivelse af nuværende

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator

Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator Vingsted 2012 Erfaring med uddannelse i forbindelse med svejsekoordinering National Svejsekoordinator Bygningsdirektiv BR 10 Konstruktionsnorm DS/EN 1993 (Eurocode 3) Udførelse af konstruktioner DS/EN

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN.

5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN. 5-1 Prøver og recertificering Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN. BASIS = Svejsning af tykvæggede plastmaterialer ved metoderne

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Deltageren 4-1. Typiske arbejdsområder. Plastindustrien Metalindustrien VVS Bygge og anlæg Anden industri, hvor der forekommer plastsvejsning

Deltageren 4-1. Typiske arbejdsområder. Plastindustrien Metalindustrien VVS Bygge og anlæg Anden industri, hvor der forekommer plastsvejsning 4-1 Deltageren Deltageren er i denne håndbog en person, der søger uddannelse til plastsvejser på en plastsvejseskole, som er godkendt til at gennemføre et eller flere af uddannelserne: BASIS - PLADE -

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 2016

JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 2016 JOBRETTET UDDANNELSE SVEJSNING POSITIVLISTEN 06 Find flere kurser på www.learnmark.dk/amu JOBRETTET UDDANNELSE Denne liste indeholder de kurser og uddannelsesforløb, du som ledig, kan deltage på fra. ledighedsdag,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

1-1 P17. P17 består af udpegede medlemmer samt et antal tilforordnede. I P17 sidder repræsentanter fra hver af følgende organisationer.

1-1 P17. P17 består af udpegede medlemmer samt et antal tilforordnede. I P17 sidder repræsentanter fra hver af følgende organisationer. 1-1 P17 Certificeringsudvalget P17 er nedsat af Dansk Standards direktion til at forvalte certificeringsordningen for plastsvejsere og plastsvejseskoler i henhold til DS 2383 med tilhørende SBC 243. P17

Læs mere

Claus Eskesen Hans Knudsen Jens Krogsgaard Verner Seibæk Torben Andresen Lindholm Leif E. Andersen Carl Pedersen (gæst/vært) Jørgen Bo Nielsen

Claus Eskesen Hans Knudsen Jens Krogsgaard Verner Seibæk Torben Andresen Lindholm Leif E. Andersen Carl Pedersen (gæst/vært) Jørgen Bo Nielsen Medlemmer af P16 København den 19. november 2012 Referat fra møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 15. november 2012. Ved mødet deltog: Claus Eskesen Hans Knudsen Jens Krogsgaard

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 2 af 6 1. Om Åbybro Maskinfabrik A/S Åbybro Maskinfabrik A/S i

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer)

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) Side 1 af 6 Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) P 1. Formål Denne procedure skal sikre etablering af retningslinier ved klager over skriftlige og mundtlige eksaminer både for interne

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere