Ansøgning. Esbjerg Danmarks Friluftskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning. Esbjerg Danmarks Friluftskommune"

Transkript

1 Ansøgning Esbjerg Danmarks Friluftskommune

2 F o r m i d l i n g t i l h e l e k r o p p e n I Esbjerg Kommune har vi som ambition, at vores borgere fyldes med stemningserindringer om den natur, der omgiver dem. Vi begynder fra nul års alderen og kan sige uden tøven, at vi opfatter os selv som danmarksmestre i friluftsformidling. Det vil vi gerne fortælle om i ansøgningen her. Hvis vi vinder har vi selvfølgelig gjort os nogle tanker om, hvad æren og præmien skal bruges til. Vi vil gerne: udvikle vores nyopkøbte digehytte til en formidlingsbase i den kommende nationalpark Vadehavet. Hytten er købt som et godt udgangspunkt for daginstitutionernes besøg ved Vadehavet. Det formål vil vi gerne udbygge. opføre en bålhytte og shelters ved Naturskolen i Kratskellet. oprette poster til geocaching, så vores grønne besøgssteder kan findes via GPS. skabe bedre stiforbindelser til den nye Nationalpark Vadehavet. støtte projekter som Naturdagplejere, Børn og bedsteforældre i naturen og Sund, aktiv bymidte for hele familien Desuden kan titlen i sig selv støtte vores markedsføring i øvrigt og synliggøre mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv i Esbjerg Kommune. Vi glæder os til at høre fra jer. Med venlig hilsen, Johnny Søtrup Borgmester 2

3 F o r m i d l i n g a f f r i l u f t s l i v o g n a t u r o p l e v e l s e r i Der er flere grunde til, at Esbjerg Kommunes formidlingsindsats inden for friluftsområdet har opnået status af præmieeksempel. 1. Formidling er at give oplevelser Først og fremmest opfatter vi ikke naturoplevelser som en isoleret aktivitet. Frisk luft kan fås på mange andre måder end en tur i skoven. Når lokale kunstnere udsmykker en sti i Marbækområdet med deres værker, er friluftsoplevelsen ikke målet i sig selv, men giver rettere kunsten en ekstra dimension. På samme vis har folkeskolernes brug af udeundervisning ikke opholdet i det fri som hovedformål. Men den udendørs læring får undervisningen til at lejre sig i eleverne på en anden måde end ved skolepultene. 2. Engagerede medarbejdere Dernæst er Esbjerg Kommune begavet med engagerede medarbejdere, der konstant søger nye måder at bruge naturen på. Her handler det ikke kun om at formidle naturen, men lige så vel at bruge naturen som formidler. Børn i daginstitutionsalderen får fx på bedste vis en fornemmelse af sig selv og omverdenen ved at komme ud i naturen, og det har de rig mulighed for gennem vores oplevelsesstier. Kommunens afdelinger arbejder både autonomt og i fællesskab, og naturvejlederne har som erklæret mål at give flest muligt den bedst mulige oplevelse. Vejlederne sidder ikke på deres viden, men deler flittigt ud af den. Så når dagplejerne fx tager deres børn med på oplevelse, er de først opkvalificeret med et stikørekort. 3. Stærke institutioner Esbjerg Kommune arbejder ud fra en decentral model, hvor ansvaret for den gode friluftsoplevelse i høj grad er lagt ud til de decentrale institutioner med Natur & Kulturformidlingscentret Myrthuegård, Skoletjenesten, Vadehavscentret, Ribe Vikinge- Center og Fiskeri- og Søfartsmuseet blandt de mest centrale. Dette armslængdeprincip giver en frihed for institutionerne, som de omsætter i handlekraftige initiativer. 3

4 Esbjerg Kommune er en rollemodel, når det kommer til formidling af naturoplevelser. Hvert år får vi en lang række besøg fra ind- og udland. Det er gæster fra andre kommuner, foreninger, private og offentlige organisationer samt endog ministre. De ønsker at se, hvordan vi har organiseret os og formår at give så mange kvalificerede naturoplevelser til børn, unge og voksne. I 2009 havde alene Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård registrerede besøgende. Og elever benyttede sig af skoletjenestens tilbud ved de 3 naturskoler, Havneskolen, Historiske værksteder samt Børn, Natur og Bevægelse. I 2009 formidlede Esbjerg Kommune en bred vifte af naturoplevelser til borgere og besøgende. Vores udgangspunkt er, at den direkte formidling er dér, hvor det virkelig batter. Ved direkte formidling forstår vi de oplevelser, hvor mennesker kommer ud og får jord under neglene og blæst i håret. Som supplement til de direkte møder med naturen, tog vi i 2009 også en del initiativer til indirekte formidling i form af tryksager, digitale indsatser med mere. Den indirekte formidling skal naturligvis gerne føre til direkte oplevelser. 4

5 T i l t a g i D i r e k t e f o r m i d l i n g d e i n v o l v e r e n d e p r o c e s s e r Den direkte formidling tager udgangspunkt i den overbevisning, at mennesket børn som voksne lærer bedst gennem kroppen. Informationen skal ind gennem øjne, næse og ører, ja, men den skal også lagres i hjerte og sjæl gennem aktiviteter og oplevelser for at blive siddende. I Esbjerg Kommunes tilbud til børn og unge kommer det til udtryk gennem en kulturarvspædagogik, der bruger naturen som læringsrum. Det samme kan faktisk siges, om kommunens aktiviteter rettet mod voksne: Der er måske ikke tale om en decideret pædagogik, men også her bruges naturvejledning som formidlingsform. Altid med det formål at skabe identitet og tilhørsforhold til den natur, der omgiver os. 5

6 Esbjerg Kommune er begavet med at have naturen lige uden for døren. Vi behøver ikke lede efter de gode oplevelser i det fri, og det gør formidlingsopgaven ulige nemmere. Som det eneste sted i Danmark ligger to store byer, Esbjerg og Ribe, direkte ud til en nationalpark. Det betyder, at kommunens formidlingskræfter ikke bliver brugt på at hive borgerne ud i naturen, men at give dem noget ekstra, når de er der. Vi gør et stort nummer af at bygge kulturelementer oven på naturen. Veludbyggede stisystemer til løb, gang og cykling, gode fysiske og økonomiske forhold for spejder- og idrætsforeninger, fine anlæg til ridning, orientering, mountainbike, golf, surfing og sejlads er alt sammen noget, der gør naturopleverser til en del af hverdagen for en meget stor del af befolkningen her på egnen. Særligt for 2009 er disse initiativer: Børn, Natur og Bevægelse I 2009 sikrede Esbjerg Kommune, at Børn, Natur og Bevægelse (BNB) bliver et permanent tilbud om naturoplevelser til de 0-6-årige. BNB er rettet mod dagpleje-, vuggestue og børnehavebørn, der her for første gang introduceres til kombinationen af gode naturoplevelser og læring. Børnene kan tage på tur på fem oplevelsesstier med hver sit tema; jagtstien, gårdspladsen, opdagelsesrejsende ved Myrthuegård, middelalderens Ribe og opdagelsesrejsende ved Sjelborg. BNB er opstået som et samarbejde mellem en række kommunale og eksterne institutioner med støtte fra Social- og Indenrigsministeriet. Projektet skulle afsluttes i 2009, men søgningen fra kommunens knap 80 daginstitutioner har været overvældene. Nu har kommunens Dagtilbud i stedet overtaget driften og tilknyttet en fast projektkoordinator, der tilmed er i færd med at tage naturvejlederuddannelsen. Det er banebrydende, at de 0-3-årige også er med i et projekt som dette, ligesom det er usædvanligt, at dagplejere og pædagoger via de særlige stikørekort er klædt så godt på fagligt. BNB er et eksempel på, at Esbjerg Kommune opkvalificerer frontpersonalet. At de, der faktisk har interaktionen med børn og øvrige borgere, også er rustet til opgaven. Foruden BNB-indsatsen rummer Esbjerg Kommune 15 skovbørnehaver, der hver dag tager ud i naturen. bnb.esbjergkommune.dk 6

7 Skoletjenesten og udeskole Esbjerg Kommune er med sine knap indbyggere en af landets største. Det giver en række muligheder for at koble folkeskolernes undervisning med læring i naturen og i sammenhæng med den lokale kultur. Indsatsen er samlet under fællesbetegnelsen Skoletjenesten og består i et samarbejde mellem det kommunale skolevæsen, dagtilbudsområdet, Sønderho Feriekoloni samt Vadehavscentret, Ribe VikingeCenter og Sydvestjyske Museer. Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård, koordinerer Skoletjenestens arbejde, der varetages af et netværk af formidlere bestående af lærere, pædagoger, skovfolk og håndværkere. Flere af formidlerne har efteruddannet sig som naturvejledere, og det er med en vist stolthed at vi kan sige, at vi er den kommune som har flest naturvejledere ansat inden for skolesystemet. Skoletjenesten udbyder en lang række tilbud til eleverne såsom naturskolebesøg og sejlture. En særlig friluftsindsats på undervisningsområdet er udeskolen. Udeskole betyder, at undervisningen foregår i det fri og bruger de tilgængelige værktøjer i det åbne rum. På visse skoler udgør udeskoleundervisningen en hel dag om ugen på skoleskemaet. Hvor Skoletjenesten er forankret på Myrthuegård, er udeskoleordningen drevet af Pædagogisk Udvikling, der er en afdeling under skolevæsenet. Det sikrer stor faglighed omkring både læring og naturvejledning. I 2009 udformede Skoletjenesten og Pædagogisk Udvikling en fireårig strategi for arbejdet med udeskole. Formålet er at styrke skolernes arbejde med konceptet. De næste fire års indsats involverer etableringen af flere grønne områder egnet til udeundervisning. skoletjenesten.esbjergkommune.dk 7

8 Gourmet og naturpleje i Nationalpark Vadehavet, Varde Ådal I et samarbejde med en række myndigheder er landmændene langs Varde Å indgået i et stort naturgenopretningsprojekt. Projektet er blevet kaldt Operation Engsnarre og involverer bl.a. høslet og kreaturgræsning. Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård har nu involveret sig i et projekt, der bygger oven på naturgenopretningen og skal gøre borgerne mere opmærksomme på naturen omkring sig og konsekvenserne af de valg, den enkelte træffer. Projektet går under navnet Gourmet og naturpleje ved Varde Å og tager udgangspunkt i de græssende kreaturer. Kødet fra kreaturerne sættes til salg som alternativ til supermarkedets massetilbud. Alle led landmand, slagter, restauratør involveres i fortællingen køb kød fra Varde Ådal og støt naturgenopretningen. Borgerne kan indgå i kodriverlaug og få en del af deres egen ko, når den slagtes. Eller de kan udfordre smagsløgene med lokale kokke, der kreerer gourmetmad baseret på mark, vind og blødt græs. Det er i 2009 sket ved flere arrangementer, der hver gang har trukket flere hundrede deltagere. Det er formidling med kroppen som sanseligt redskab. BRAs kunstrute Hvert andet år afholder de fire Vadehavskommuner Varde, Fanø, Tønder og Esbjerg en Vadehavsfestival, hvor vadehavskystens unikke natur og identitet fejres gennem et væld af værker og happenings kreeret af lokale og inviterede samtidskunstnere faldt mellem to festivaler, men lokale kunstnere fra Billedkunstnere i Ribe Amt (BRA) tog tråden op og skabte kunstnerstien, hvor besøgende kan gå på opdagelse i en finurligudstilling mellem træer og buske. Værkerne blev efterfølgende foreviget i bogen Land Art 2009 Spor Vild Spor. 8

9 Marbækdag Marbækdagen trækker hvert år mange hundrede folk af huse med sine mange tilbud om naturog kulturoplevelser. I 2009 var temaet Nationalpark Vadehavet. Formålet var at skabe en optakt til indvielsens af nationalparken og gøre opmærksom på, at Marbæk og hele kommunens kyststrækning samt Manø ligger i nationalparken. 124 frivillige fra foreninger, instutioner og venner af gården var med til at give de over 2000 besøgende en uforglemmelig familieoplevelse. Foto: Borup Jensen Dit Vadehav I 2009 nød børn fra børnehaverne Mælkebøtten og Fuglereden i Ribe godt at projektet Dit Vadehav. Projektet var særligt rettet mod udsatte børn, der måske ikke til dagligt har de store muligheder for gode naturoplevelser. Børnene fik mulighed for at udskifte legepladsen med Vadehavet en gang om ugen og udvikle deres eget forhold til naturen, kropsbevidsthed og hinanden. På vaden lærer man også hurtigt, at vandet kan løbe helt ned i støvlespidsen på de små gule waders, hvis bare man falder uheldigt nok. Børnehaverne arbejdede sammen med Vadehavscentret om Dit Vadehav, der blev støttet af satspuljemidler. 9

10 I n d i r e k t e f o r m i d l i n g s a m a r b e j d e r o g i n f o r m a t i o n s m a t e r i a l e r Den indirekte formidling består af diverse informationsmaterialer, der skal inspirere folk til at rejse sig fra sofaen og komme ud i naturen. Gode informationsmaterialer kan samtidig hjælpe med at give nye vinkler på oplevelsen og holde den i live, når man er vel hjemme igen. Indirekte formidling forstår vi også som organisatoriske netværk, der styrker borgernes muligheder for gode naturoplevelser. Foto: Dorte Vind Særligt for 2009 er disse initiativer: mitvadehav.dk Mit Vadehav er et undervisningsprojekt støttet af Friluftsrådet og andre bidragydere. Formålet er primært at give folkeskoleeleverne i Vadehavsområdet kendskab til og stolthed over at bo i netop denne del af Danmark. Statistikken viser dog, at også skoleklasser i hovedstadsområdet benytter undervisningsportalen forud for lejrskolebesøg. Esbjerg kommune har været drivkraften bag netportalen mitvadehav.dk og lægger ekstra mange mandskabstimer i projektet, der er udråbt som et mønstereksempel på formidling i forbindelse oprettelsen af de nye nationalparker. I 2009 blev der optaget fire undervisningsfilm, der nu gør siden endnu mere levende. Samtidig har mit vadehav.dk med stort held brugt computerprogrammet Google Earth som formidlingsplatform. I programmet, som viser hele jordkloden, man kan zoome ned på Vadehavet og finde tekst og billeder, der er lagt ud som et lag henover Vadehavet på den digitale jordklode. 10

11 Vadehavets Formidlerforum Esbjerg Kommune er med i Vadehavets formidlerforum, som er et samarbejde mellem en række formidlere langs Vadehavet. I centrum står formidling af Vadehavet, og målet er at styrke og samle natur- og kulturformidling i Vadehavsområdet. Forummet er støttet af Kulturaftale Vadehavet samt Friluftsrådet, og midler herfra gjorde det i 2009 muligt at ansætte en naturgeograf som koordinator for Vadehavets Formidlerforum. Der er tale om en nyoprettet stilling, som er en del af en større oprustning med det formål at skabe en selvstændig formidlingsenhed i den nye Nationalpark Vadehavet. I 2010 er ansat endnu en medarbejder, hvis formål det er at afholde temadage om forskellige emner såsom de gamle møller i vadehavsområdet. Jordens Hjerte Vadehavet et billeddigt Det var også i 2009, at Vadehavscentret åbnede dørene for Jordens Hjerte Vadehavet et billeddigt. Billeddigt er en term opfundet af luftfotografen Jan Kofod Winter. I sit lille Cessna-fly har han overfløjet Vadehavet og taget flere tusinde billeder, der efterfølgende er sat sammen til en ti minutters filmcollage. Krydret med specialkomponeret musik af Annisette opstår et digt af billeder, der formidler Vadehavets kvaliteter på overvældende vis. Foto: Jan Kofod Winther 11

12 Gode grønne B besøgssteder Naturen på tryk En del af standardpakken i god formidling er naturligvis også informative pjecer, der fortæller den besøgende om naturen ude i naturen. Esbjerg Kommune råder over en lang række foldere og pjecer, og sidste skud på stammen var i 2009 hæftet Gode grønne besøgssteder, der på godt 50 sider inspirerer familier, større grupper og enkeltpersoner til at opleve kommunens mange naturskønne steder på egen krop. Kommunens cykelstikort med forslag til grønne cykelture, blev også opdateret sidste år. I 2009 udkom også undervisningsbogen Vadehavet på tværs, der supplerer undervisningsportalen mitvadehav.dk. En tredje udgivelse er udkommet i år efter, at Esbjerg Kommune i 2009 inviterede 15 kunstnere fra kunstnergruppen DANE til at formidle kommunens natur set med deres øjne. Det blev til udstillingen På Kanten af Vadehavet - Danske Kunstnere for Natur og Miljø besøger Esbjerg Kommune og en bog af samme navn med akvareller og malerier. 1 Bymidtesamarbejdet Esbjerg Kommunes planafdeling er tovholder for tre netværk, de såkaldte Byfora i Bramming, Ribe og Esbjerg. Netværkerne består af repræsentanter fra erhvervslivet, organisationer, privatpersoner og andre og har til formål at styrke udviklingen af bymidterne og give gode udeoplevelser tæt ved borgernes hjem. Et eksempel fra tegnebrættet er gennemførelsen af den grønne tråd, der kobler Ribe bymidte sammen med den ny Nationalpark Vadehavet. Bymidtesamarbejdet er et udtryk for udtalt borgerinddragelse og blev i 2009 gjort permanent ordning efter et par år som forsøgsordning. Ordningen opstod i den gamle Esbjerg Kommune og er det længst fungerende samarbejde af sin art i landet. Den systematiske inddragelse af borgerne er gentagne gange fremhævet som et skoleeksempel på godt demokratiarbejde. 12

13 LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP Planer på landet For mange landsbyboere er den daglige udfordring, at de ligger i udkanten af kommunen med store afstande til jobs, uddannelse og indkøbsmuligheder. Esbjerg Kommunes landsbyer har dog valgt at tage udfordringen op ud fra den devise, at skal der skabes liv på landet, må man gøre det selv. Esbjerg-landsbyen Vejrup blev i 2008 kåret som årets landsby i Danmark, og beboerne på landet leverer i det hele taget et meget kvalificeret stykke arbejde for at sikre fortsat opblomstring med småskoler, købmænd og sågar tilflytning. Seneste initiativ var i 2009 udarbejdelsen af såkaldte landsbyplaner med økonomistyring, femårsplaner og en landskabsarkitekts visioner for landsbyudvikling. I 2009 bevilgede Esbjerg Kommune penge til udvikling af 10 landsbyplaner, der bidrager til, at et tilvalg af landsbylivet, den friske luft og daglige naturoplevelser ikke er et fravalg af karriere- og andre muligheder. Endnu et videnpædagogisk center Ribe VikingeCenter blev i 2009 godkendt som videnpædagogisk aktivitetetscenter. Med godkendelsen følger en række krav til centrets aktiviteter, formidling og inddragelse af publikum. Til gengæld giver godkendelsen også et økonomisk tilskud, der gør det muligt at dokumentere centrets mange erfaringer og resultater. Udnævnelsen har krævet enighed blandt ikke mindre end fire ministerier. En af Vikinge- Centrets trumfer er det tætte samarbejde med Produktionsskolen Lustrupholm. Der findes i alt 15 videnpædagogiske aktivitetscentre i Danmark, hvoraf et andet af dem faktisk også kan findes i Esbjerg Kommune. Vadehavscentret få kilometer fra VikingeCentret kan nemlig også bryste sig af titlen. 13

14 V i s i o n e r F r e m t i d e n s f r i l u f t s l i v Esbjerg Kommunes visioner på friluftsområdet kan koges ned til tre punkter: 1. Vadehavet som varemærke Vi skal skabe øget identitet via naturen og det område, vi bor i 2. Den hele oplevelse Vi skal fortsat styrke båndet mellem natur- og kulturoplevelser 3. Naturen ind med modermælken Vi vil give alle, der vokser op her, livsvarige stemningserindringer 14

15 1. Vadehavet som varemærke Vi skal skabe øget identitet via naturen og det område, vi bor i Vadehavet tilbyder unikke naturoplevelser og er i det hele taget et unikt område. Ikke bare i her til lands, men på verdensplan. Alligevel har Vadehavet førhen ikke bidraget i særlig grad til selvopfattelsen hos mennesker i den sydvestjyske del af Danmark. Det kan der være flere grunde til. Historisk set har det lunefulde havområde med sine springfloder mere været en mod- end en medspiller, og adgangen til Vadehavet har derfor været besværlig og decideret uønsket. Man har netop skærmet sig mod det barske hav. Esbjerg har tradiotionelt været en fiskerby, og blikket har derfor været rettet mod Nordsøen frem for Vadehavet. Men historien er under forandring. Med kommunalsammenlægningen er Esbjerg, Bramming og Ribe samlet under et med én lang kystlinje mod Vadehavet til følge. Diger og sluser har efterhånden tæmmet havets kræfter og selv Manø regnes i dag for et sikkert sted at opholde sig. Fiskeriet i Esbjerg er fortid, og alt i alt er Vadehavet nu det naturlige sted at orientere sig imod og finde identitet. Den kommende Nationlpark Vadehavet vil i høj grad underbygge og forstærke denne udvikling. Ingen andre steder i landet finder man en storby så tæt på en nationalpark, og den position forpligter. Selvom Esbjerg arbejder tæt sammen med de tre andre vadehavskommuner Varde, Fanø og Tønder, er vi opmærksomme på at vores størrelse med knap beboere gør os til rollemodel for udviklingen af en ny nationalpark og dens integration med de mange mennesker, der bor ved dørtærsklen til nationalparken. Vores vision er, at nationalparken og Vadehavet som sådan skal gøres til identitetsbærere for os, der bor her. Det skal ske på flere måder, hvilket vi omtaler i strategien på de følgende sider. 15

16 2. Den hele oplevelse Vi skal fortsat styrke båndet mellem natur- og kulturoplevelser I Esbjerg Kommune har vi haft stor succes med at koble natur og kultur. Friluftslivet sættes sammen med læringssitutationer, fortællinger og andre kulturoplevelser, og efterlader et større indtryk på det enkelte menneske som både natur- og kulturforbruger. Vi gør det bl.a. via hele vores koordinerede indsats på børne- og ungeområdet. Andet punkt i vores vision er at styrke den tradition yderligere. Her kommer vores stærke og selvstændige institutioner atter på banen. Myrthuegård, Skoletjenesten, Vadehavscentret, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Sydvestjyske Museer og Ribe VikingeCenter er krumtapperne, der vil koble sig på formidlingsarbejdet, når den nye Nationalpark Vadehavet opstår. Centrene formidler kultur og natur på en måde der gør, at brugerne slet ikke oplever en skelnen mellem de to. Det skal bare være en samlet pakke af oplevelser, der tager udgangspunkt i nationalparken. Institutionernes organisatoriske placering underbygger denne vision. De hører til i det kommunens kulturforvaltning og ikke kun i områder som fx, teknik, miljø, eller parkafdelingen. Esbjerg Kommunes veludbyggede stisystemer skal desuden udbygges yderligere, så landområder og byer kobles bedre sammen. Løberuter og vandrestier skal skiltes bedre og gerne med et digitalt lag lagt oven i, så man fx kan høre en podcast om det område, man befinder sig i og kan planlægge eller opmåle sin tur på nettet. I 2009 oprettede Myrthuegård og Kommunens Plantør en mountainbikesti i samarbejde med tre lokale cykelklubber. I det hele taget er det en klar vision at sammenkoble det i forvejen omfattende cykelstinet mellem kommunens byer og kystområderne. Krydsfeltet mellem kultur og natur skal vi arbejde videre med. 16

17 3. Naturen ind med modermælken Vi vil give alle, der vokser op her, livsvarige stemningserindringer Gode friluftsoplevelser sætter et varigt præg på mennesker. Gennem vores indsats i dagplejer, vuggestuer, børnehaver og folkeskolen har vi allerede i dag sikret, at ingen børn, der vokser op i denne del af landet, er fremmede over for naturen, når de når 15 års alderen. Næste skridt er, at det ikke bare er naturen, men den specifikke sydvestjyske natur lejrer sig permanent i vores børn og unge. Selv når de flytter herfra, skal de føle trang til at søge tilbage hertil, når batterierne virkelig skal lades op. Vi er ikke bange for at indrømme, at vi ser det som både en vision og mission, at naturen skal bruges til at gøre vores unge mennesker til de bedste ambassadører for vores egn, også når de flytter herfra. Naturen er et af de trumfkort, der kan få dem til at overveje at flytte tilbage hertil efter endt uddannelse, og samtidig gør dem til gode ambassadører for vores egn over for andre mulige tilflyttere. Stemningserindringer er her nøgleordet. Naturen skal bruges som formidler. Samme ambition har vi for de, der kommer her som turister og besøgende i øvrigt. Institutioner som Fiskeri- og Søfartsmuseet, Vadehavscentret og VikingeCentret er store turistattraktioner, men ikke ren gøgl. De fungerer også som læringssteder, man tager klogere hjem fra. Både klog på centrenes specialområder, men også på vores egn som sådan. 17

18 S t r a t e g i H v o r d a n k o m m e r v i i m å l Målsætninger i vores strategi bygger naturligvis bro mellem de aktiviteter, vi allerede har sat i søen og de fremtidige visioner. Strategien og de deraf følgende konkrete aktiviteter ser sådan ud: Børn og unge som prioriteret område Overordnet vil vi give gode naturoplever til alle børn og unge mellem 0 og 15 år. Som beskrevet er det vores vision at skabe identitet og stemningserindringer gennem den særlige sydvestjyske natur. Kendskabet til naturen skal gå i arv. En undersøgelse fra Danmarks Naturfredningsforening har vist, at danskerne generelt bruger naturen mindre jo yngre, de er. Derfor har vi som strategi at få flere børn ud i naturen i fritiden sammen med deres bedsteforældre. Vi kalder initiativet Vores Vadehav og ser det som et supplement til de mange naturtilbud, kommunen tilbyder vores børn og unge i arbejdstiden, det vil sige i institutionerne og skolerne, når de ikke er hjemme hos deres familier. Familielivet skal fyldes med flere gode friluftsoplevelser, og her har vi tiltænkt bedsteforældrene en særlig rolle. Derudover har vi som strategi valgt at styrke vores institutionaliserede friluftstilbud i endnu højere grad. Tiltag som Børn, Natur og Bevægelse, Skoletjenesten, og Naturskolerne skal suppleres med nye initiativer. Et eksempel er indførelsen af naturdagplejere, særligt certificerede dagplejere, der i stil med skovbørnehaverne primært arbejder med børnene i det fri. Tanken ligger op ad Friluftsrådets Grønne Spirer, som vi for øvrigt også har nogle stykker af i kommunen. Desuden udvikler skolevæsenets afdeling Pædagogisk Udvikling til stadighed strategier for de kommende års indsats på udeskoleområdet, ligesom Myrthuegård arbejder 18

19 for at integrere arbejdet med børn og natur i kommunens overordnede videnstrategi. Strategien, der i øjeblikket er i støbeskeen, har som mål at vende kurven og interessere stadigt flere børn og unge i det naturfaglige område. Videnstrategiens langsigtede mål er at opnå særlig viden inden for energi og miljøområdet. Det er naturoplevelser, som er grundfundamentet for en personlig viden, og en kreds af repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, kulturinstitutionerne og forvaltningerne er inddraget. Nationalpark Vadehavet som omdrejningspunkt Nationalpark Vadehavet spiller en naturlig rolle som strategisk omdrejningspunkt, ikke mindst i forhold til at gøre Vadehavet til identitetsbærer. Flere indsatser understøtter dette. Vadehavsfestivalen løber af stablen hvert andet år. Festivalen kobler regionens naturområder med moderne samtidskunst. Det erklærede formål er, at festivalen skal være identitetsskabende for folk langs Vadehavet, samtidig med at dens kunstneriske udtryk skal skabe en kreativ og innovativ udvikling af området. Digitalisering er et andet ben i formidlingsarbejdet omkring Vadehavet og nationalparken. De såkaldte kmz-filer, der lægger ekstra informationer ind på Google Earth er allerede i brug på undervisningsportalen mitvadehav.dk og skal nu også indføres på vadehavet.dk. vadehavet.dk er offentlighedens adgang til Vadehavets Formidlerforum. Nationalpark Vadehavet skal bruges af borgerne. De bedste tilbud udvikles kun ved, at myndighederne går i dialog med borgerne, og det er en klar strategisk prioritet for Esbjerg Kommune. Planlægningen understøtter borgernes ønsker om adgang til natur- og friluftsoplevelser, og her er Bymidtesamarbejdet et vigtigt forum. Samarbejdet barsler bl.a. med projektet Sund og aktiv bymidte for hele familien. Lokalrådene er et andet vigtigt organ for dialogen mellem borgere, politikere og embedsværket. Her har de enkelte landsbyer et forum, hvor der bliver lyttet til deres råd og ønsker. I Byrådets Helhedsplan er det desuden beskrevet, hvordan nationalparken skal kobles med byerne via grønne forbindelser. Når det sker, kan man cykle hele vejen langs Danmarks vadehavskyst fra Varde til grænsen. Helhedsplanen er Byrådets vision om beder sammenhæng i kommunen. Sammenhæng mellem byrummet og nationalparken er også noget, der arbejdes med i Bymidtesamarbejdet. Her lyder opgaven på at udnytte byrummene til læring primært for børn og unge men også til borgerne og turister. Vores vision er at udnytte byrum i højere grad i børnenes undervisning og inspirere til brug af naturen. Der bliver nu opsat elektroniske infostandere i byerne, der giver information om naturen, Nationalparken, stiforbindelser og motionsmuligheder. Det vil samtidig blive mulighed for elektronisk over- 19

20 førsel til mobiltelefoner fx Podwalks og Poddrives så der foretages dramatiserede og informerende gangog køreture. De forskellige geografiske områder i kommunen har skullet bringes på niveau efter kommunesammenlægningen. I den nye Esbjerg Kommune er Esbjerg storebroderen ift. Bramming og Ribe. Siden sammenlægningen har det været en prioriteret indsats at udbrede Esbjergs tilbud om fx udeskole og Skoletjeneste til de mindre byer. Den indsats kom vi i land med i 2009, og nu ser vi fremad mod næste mål: At bringe nationalparken og Vadehavet længere frem i bevidstheden. Her kan skæve formidlingsinitiativer også have sin effekt. Fx at bruge kødet fra projektet Gourmet og naturpleje i Nationalpark Vadehavet til madordningerne i kommunens børnehaver. Nyt friluftsnetværk Under arbejdet med denne ansøgning opstod også idéen til etableringen af et nyt friluftsnetværk med repræsentanter fra relevante afdelinger fra de to forvaltninger Børn & Kultur og Teknik og Miljø samt kommunikationsafdelingen. Formålet er at samordne, formalisere og udbygge kommunens natur- og kulturformidlingsindsats på tværs organisationen. Samtidig skal netværket udvikle en vision for en bredere natur- og kulturhistorisk formidling i de grønne områder. Bag oprettelsen af netværket ligger et ønske om at skærpe kommunens indsats på friluftsområdet. Mange initiativer kan der hives en merværdi ud af, hvis de koordineres bedre og understøtter hinanden. Dette gælder ikke mindst ift. arbejdet med Nationalpark Vadehavet. Før kommunalreformen, havde den gamle Esbjerg Kommune et lignende grønt råd, der bl.a. var involveret i Myrthuegårds succes. Kommunesammenlægningen kalder nu igen på et sådant netværk, der kan strukturere arbejdet omkring de fastlagte strategier. Første møde mellem direktørerne for Børn & Kultur og Teknik & Miljø er allerede aftalt. 20

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER www.mitvadehav.dk HVAD KAN DU MED MITVADEHAV? START MED DET SAMME DU BEHØVER IKKE LOGIN Med Mitvadehav.dk

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Side 1. Kort indledning.

Side 1. Kort indledning. Side 1 Kort indledning. Jeg vil sige mange tak for at vi kunne deltage i denne konference, og her kort fortælle om, hvordan vi i Dagtilbud i Esbjerg Kommune har arbejdet med at implementere natursynet

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

At rydde sten af vejen og skabe trædesten Udeskole i Esbjerg Kommune

At rydde sten af vejen og skabe trædesten Udeskole i Esbjerg Kommune At rydde sten af vejen og skabe trædesten Udeskole i Esbjerg Kommune Af Dorte Vind, pædagogisk udviklingskonsulent Esbjerg Kommune fik i 2012 Udeskoleprisen med den begrundelse, at man gennem mange år

Læs mere

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Præsentation Jes Aagaard Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Hvad er Naturvejledning (Asta) Hvorfor Naturvejledning en visionær miljøminister Hvem er den typiske nordmand? Mange

Læs mere

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune + Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle, Aarhus Kommune Samarbejde mellem Børnekulturhuset, Kultur- og Borgerservice og Pædagogik og Integration, Børn og Unge i Aarhus Kommune + Baggrund - hvad taler

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Offentlige ture og arrangementer med. Jeg hører og glemmer Jeg ser og husker Jeg gør og forstår

Offentlige ture og arrangementer med. Jeg hører og glemmer Jeg ser og husker Jeg gør og forstår Offentlige ture og arrangementer med Jeg hører og glemmer Jeg ser og husker Jeg gør og forstår 2017 Natur, Kultur & Læring det er, hvad vi byder på i MYRTHUE Ta ud med os og få oplevelser, viden og livsvarige

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kørekortkurser 2017 Dagtilbudstjenesten Til dagplejere og ansatte i daginstitutioner i Esbjerg Kommune

Kørekortkurser 2017 Dagtilbudstjenesten Til dagplejere og ansatte i daginstitutioner i Esbjerg Kommune Kørekortkurser 2017 Dagtilbudstjenesten Til dagplejere og ansatte i daginstitutioner i Esbjerg Kommune Du kan læse om Dagtilbudstjenestens mange tilbud her: Kære læser Noah løber i fuld fart hen over diget,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE!

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! 8 VISION 2: NATUREN TILBAGE I ALLES LIV Livskvalitet, oplevelser og sundhed Hjørring Kommune vil gerne inspirere den enkelte borger til at invitere naturen ind

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018.

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018. Den 26. juni 2015 Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 De fire vadehavskommuner har siden sidste sommer været klar til forhandlinger med Kulturministeriet om en ny kulturaftale for perioden 2015-2018. Seneste

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

REBILD NATURSKOLER. Indsatsområde:

REBILD NATURSKOLER. Indsatsområde: : REBILD NATURSKOLER Strategiområde: Udvikle de fysiske muligheder i udepædagogikken for dagplejen, daginstitutionerne samt i udeskolen for folkeskolerne i Rebild kommune Hvilken målsætning ønsker man

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Derfor skal du vælge Varde Kommune

Derfor skal du vælge Varde Kommune Derfor skal du vælge Varde Kommune for gode oplevelser i Varde Kommune www.vardepaahovedet.dk 2 Indhold 2 Skole og uddannelse 3 Børn og dagtilbud 4 Naturoplevelser 5 Kultur, sport og fritid 6 Sundhed 7

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år Et voksenliv i udvikling Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år VÆRDIFULD MOD MENNESKER I BEVÆGELSE NÆRVÆR ÅBENHED HELHED IDENTITET SELVVÆRD ANERKENDELSE BRUGERUDVIKLINGSSAMTALER Kort

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Nationalpark ambassadør. Nationalpark. Nationalpark uddannelse og forskning. partner. Partnerprogram. Verdensarvs partner. Nationalpark.

Nationalpark ambassadør. Nationalpark. Nationalpark uddannelse og forskning. partner. Partnerprogram. Verdensarvs partner. Nationalpark. Nationalpark ambassadør Nationalpark uddannelse og forskning Partnerprogram Nationalpark partner Nationalpark produkter Verdensarvs partner Adgang til NPV-ydelser Nationalpark ambassadør Alle der vil være

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012

Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012 Dok.nr. 1159321 Sagsnr. 985046 Referat fra 4. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 20. juni 2012 Sted: Lydum Mølle, Åvej 27, 6830 Nr. Nebel Tid: 20. juni 2012 kl. 14.00 16.00 Deltagere:

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere