Vejledning i ombygning og rentabilitet. 2. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i ombygning og rentabilitet. 2. udgave"

Transkript

1 Vejledning i ombygning og rentabilitet 2. udgave Efter BR 95 og BR-S 98 med tillæg april 2006

2 Hvornår er det ombygning og hvornår tilbygning? Det kan være svært at skelne mellem hvornår der er tale om ombygning, og hvornår der er tale om tilbygning. Det vil som hovedregel gælde, at hvis der sker en udvidelse at etagearealet, vil der være tale om en tilbygning. Det betyder, at hvis du for eksempel har en uudnyttet tagetage, som du vælger at inddrage til beboelse, hvis du vil installere en hems, sker der en udvidelse af etagearealet selv om det ydre areal af huset reelt stadig er det samme. Tilbygninger behandles ikke nærmere i denne tekst Hvad siger lovgivningen (BR 95) om ombygning? Bygningsreglementet, BR 95, siger følgende om ombygninger. Ved ombygning skal konstruktioner og installationer leve op til gældende krav hvis ombygningen omfatter udskiftning af regnskærm omfatter udskiftning af tagdækning omfatter udskiftning af kedel og varmeforsyningsform berører mere end 25 % af klimaskærmen koster mere end 25 % af bygningens værdi, (BBR-værdi grundpris) Dog kun hvis foranstaltningen er rentabel. For vinduer, ovenlys og tagvinduer gælder, at de skal leve op til reglementet krav til u-værdier, hvis der foretages facadevis udskiftning af vinduer samlet udskiftning af tagvinduer og ovenlys I forbindelse med ovenstående skal der samtidig ske en forbedring op til dagens krav for andre dele af klimaskærm og installationer, hvis forbedringerne hver for sig har den fornødne rentabilitet. Opgraderingen skal ske i forbindelse med den oprindeligt planlagte ombygning. Opdeling af ombygningen. I forbindelse med ombygninger må der ikke ske en fiktiv opdeling af en ombygning, der reelt foretages på én gang. Er ombygningen derimod planlagt i etaper over længere tid, kan der ske en opdeling, og hver etape behandles som en selvstændig ombygning. Undtagelser I særlige tilfælde kan der dispenseres fra reglerne. Det gælder for kirker, museer, fredede og bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration bygninger udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige. Herudover kan særlige byggetekniske forhold - fx brand- fugttekniske forhold - spille ind. Krav til U-værdier og linietab, BR 95 Bygningsdel Lette ydervægge 0,20 Tunge ydervægge, ydervægge mod jord 0,20 Skillevægge mod kolde rum 0,40 Etagedæk mod kolde rum 0,40 Etagedæk med gulvvarme mod varme rum Terrændæk, kældergulve, dæk over det 0,15 fri, krybekælder uden gulvvarme Terrændæk, kældergulve, dæk over det fri, krybekælder med gulvvarme 0,12 Terrændæk ved industrigulve Loft og tagkonstruktioner, skunkvægge 0,15 Flade tage og skråvægge 0,15 Vinduer og yderdøre* 1,50 Ovenlys 1,80 Fundamenter uden gulvvarme 0,15 Fundamenter med gulvvarme 0,12 Omkring vinduer/døre 0,03 Omkring ovenlys. 0,10 * For dannebrogsvinduer, små vinduer og vinduer opdelt i fastepartier og oplukkelige partier, gælder dog andre regler frem til Se BR stk

3 Krav til installationer. BR-95 Ved installationer forstås i den forbindelse varmeanlæg, ventilationsanlæg, køleanlæg og varmtvandsinstallationer. Fælles for alle installationer gælder, at de skal isoleres efter DS 452 Centralvarmekedler, oliebrændere m.m BR 95, 10. 3, stk. 5 Kedler på op til 400kW til fyring med gas olie skal CE-mærkes Ved installering af centralvarmekedler med oliebrænder gasblæseluftbrænder skal brænderen indreguleres. BR 95, 10.3, stk Minimumskrav til nyttevirkning i % kedeltype dellast fuldlast Oliefyr Gasfyr 104* 96 Udskiftning af kedel med nominel effekt over 100 kw Kedel til biobrændsel * Ved dellast 30 5 Særlige krav til store centralvarmekedler BR 95, 10.4, Stk Virkningsgrad iht. Kedelklasse 3 i DN/EN Minimumskrav til nyttevirkning i % kedeltype dellast fuldlast Olie- og gasfyrede centralvarmekedler med nominel effekt over 400 kw Varme- varmtvands- og køleanlæg BR 95, 12.2 Stk. 2 Varmeanlæg skal udføres, indreguleres og afleveres som anvist i DS 469 Ventilationsanlæg BR 95, 12.3 Stk. 3 Anlægget skal udføres, indreguleres og afleveres som anvist i DS 447. BR 95, 12.3 Stk. 8 Ventilationsanlæg skal forsynes med varmegenindvinding med en temperaturvirkningsgrad på min 65%. Kravet kan fraviges hvis afkastningsluftens overskud af varme ikke på rimelig måde kan udnyttes. BR 95, 12.3 Stk. 9 Anlægstype Maksimalt el-forbrug J/m3 Ventilationsanlæg med konstant luftydelse 2100 Ventilationsanlæg med variabel luftydelse 2500 Udsugningsanlæg u. mekanisk udelufttilførsel 1000* * Specifikt el-forbrug Bestemmelserne gælder ikke for anlæg knyttet til industrielle processer samt anlæg hvor det årlige elforbrug til lufttransport er mindre end 400 kwh BR 95, 12.3 Stk. 10 For ventilationsanlæg medkonstant elle variabel luftydelse og varmegenindvinding, der forsyner en bolig, må det specifikke elforbrug ikke overstige 1200 J/m 3 for driftsformen med maksimalt tryktab. 3

4 Herudover kan særlige byggetekniske forhold - fx brand- fugttekniske forhold - spille ind. Hvad siger lovgivningen (BR-S 98) om ombygning? Bygningsreglementet for småhuse, BR-S 98, siger følgende om ombygninger. Ved ombygning skal konstruktioner og installationer leve op til gældende krav hvis ombygningen omfatter udskiftning af regnskærm omfatter udskiftning af tagdækning omfatter udskiftning af kedel og varmeforsyningsform berører mere end 25 % af klimaskærmen koster mere end 25 % af bygningens værdi, (BBR-værdi grundpris) Dog kun hvis foranstaltningen er rentabel. For vinduer, ovenlys og tagvinduer gælder, at de skal leve op til reglementet krav til u-værdier, hvis der foretages facadevis udskiftning af vinduer samlet udskiftning af tagvinduer og ovenlys I forbindelse med ovenstående gælder, at foranstaltningerne kan gennemføres samlet hver for sig uden krav om at alle rentable arbejder vedrørende andre dele af klimaskærm og installationer også skal gennemføres. Opdeling af ombygningen. I forbindelse med ombygninger må der ikke ske en fiktiv opdeling af en ombygning, der reelt foretages på én gang. Er ombygningen derimod planlagt i etaper over længere tid, kan der ske en opdeling, og hver etape behandles som en selvstændig ombygning. Undtagelser I særlige tilfælde kan der dispenseres fra reglerne. Det gælder for kirker, museer, fredede og bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration bygninger, der er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige. Krav til U-værdier og linietab, BR-S 98 Bygningsdel Lette ydervægge 0,20 Tunge ydervægge, ydervægge mod jord 0,20 Skillevægge mod kolde rum 0,40 Etagedæk mod kolde rum 0,40 Etagedæk med gulvvarme mod varme rum Terrændæk, kældergulve, dæk over det 0,15 fri, krybekælder uden gulvvarme Terrændæk, kældergulve, dæk over det fri, krybekælder med gulvvarme 0,12 Terrændæk ved industrigulve Loft og tagkonstruktioner, skunkvægge 0,15 Flade tage og skråvægge 0,15 Vinduer og yderdøre* 1,50 Ovenlys 1,80 Fundamenter uden gulvvarme 0,15 Fundamenter med gulvvarme 0,12 Omkring vinduer/døre 0,03 Omkring ovenlys. 0,10 * For dannebrogsvinduer, små vinduer og vinduer opdelt i fastepartier og oplukkelige partier, gælder dog andre regler frem til Se BR-S 98, Krav til installationer. BR-S 98 Ved installationer forstås i den forbindelse varmeanlæg, ventilationsanlæg, køleanlæg og varmtvandsinstallationer. Fælles for alle installationer gælder, at de skal isoleres efter DS 452. Kedler BR-S 98, Minimumskrav til nyttevirkning i % kedeltype Dellast (30%) fuldlast Oliefyr 91* 91 Gasfyr 104* 96 Virkningsgrad iht. Kedelklasse Kedel til biobrændsel 3 i DN/EN Varme- varmtvands- og køleanlæg BR 95, 12.2 Stk. 2 Varmeanlæg skal udføres efter DS

5 Ventilationsanlæg BR-S 98, For ventilationsanlæg med konstant variabel luftydelse og varmegenindvinding må det specifikke elforbrug til lufttransport ikke overstige 1200 J/m 3 for driftsformen med maksimalt tryktab. BR-S 98, Ventilationsanlæg skal forsynes med varmegenindvinding med en temperaturvirkningsgrad på min 65%. BR-S 98, Anlægget skal udføres i overensstemmelse med DS 447 og DS 428 Hvornår skal man lave rentabilitets-beregningen? Nogle ombygningsopgaver kan man gå i gang med uden videre. Andre opgaver kræver, at man starter med at lave en rentabilitetsberegning. Hvis beregningen viser, at det er rentabelt, at udføre ombygningen i henhold til de regler, der er beskrevet i forrige afsnit, skal man gøre det. Hvis beregningen viser, at det ikke er rentabelt, skal man undersøge, om der er et mindre omfattende energi-spare tiltag. I alle tilfælde gælder, at arbejderne skal udføres brandmæssigt, fugtteknisk og statisk korrekt. Arbejder der kræver rentabilitetsberegninger. Udskiftning af tagdækning. Hvis du udskifter tagdækningen (fx tegl, beton el. lign), med ny tilsvarende tagdækning, skal du lave beregningen. Hvis du fjerner gammelt tagpap og herefter udlægger ny tagpap, skal du lave beregningen. Ved opbygning af ny type tagdækning på eksisterende tagdækning (fx stål på pap), skal du lave beregningen. Udskiftning af kedel varmeforsyning. Ved udskiftning af kedel varmeforsyningsform skal du lave beregningen. Udskiftning af udvendig beklædning på letvæg. Hvis du udskifter beklædningen på en let ydervæg skal du lave beregningen. Arbejder der ikke kræver rentabilitetsberegninger. Malerbehandling og pudsning af facader. Her skal du ikke lave beregningen. Hulmursisolering. Her skal du ikke lave beregningen. Udskiftning af indvendig beklædning på ydervæg. Her skal du ikke lave beregningen. Udlægning af ny tagpap på eksisterende pap. Her skal du ikke lave beregningen. Specielt for vinduer, tagvinduer og ovenlys Udskiftning af vinduer. Hvis du udskifter alle vinduer i en facade foretager samlet udskiftning af tagvinduer og ovenlys skal du leve op til bygningsreglementets krav til U-værdier. Hvis du udskifter et flere - men ikke alle - vinduer i en facade er der ingen krav Hvis du udskifter ét flere - men ikke alle - tagvinduer og ovenlys er der ingen krav. Specielt for køkken og bad. Hvis du kun udskifter vægbeklædning, skabselementer, sanitet og hårde hvidevarer, skal du ikke lave beregningen. Hvis du udskifter gulvet skal du lave beregningen, hvis det berørte areal udgør mere end 25% af bygningen klimaskærm. Hvis du udskifter dele af installationen (ventilationsanlæg, varmerør varmtvandsrør) Skal du udføre beregningen hvis prisen for udskiftningen udgør mere end 25% af bygningens værdi. 5

6 Hvordan laves beregningen? En ekstra foranstaltning ved ombygning regnes for rentabel når: Årlig besparelse på energiudgifter som følge af foranstaltningen. Besparelse x Levetid Investering De omkostninger som ombygningsprojektet øges med på grund af foranstaltningen > 1,33 Indbygget isolering: 40 år Tilgængelig isolering: 20 år Vinduer: 20 år Kedelanlæg: 10 år Automatik: 5 år Fugetætning: 5 år Årlig besparelse For at beregne besparelsen skal du bl.a. kende: U-værdien for de to løsninger, du skal sammenligne. Arealet af den konstruktion, der skal ombygges Temperaturerne inde i bygningen og udenfor. Antal timer om året hvor bygningen er opvarmet Virkningsgraden for varmeanlægget i bygningen. Brændværdien for den aktuelle varmeforsyningstype Prisen for varmeforsyningen Ved hjælp af programmet ISOVER Energi kan du beregne U-værdier for konstruktionerne. Hvis det drejer sig om boliger og lignende kan indetemperaturen sættes til 20 C og udetemperaturen til 8 C (gennemsnit over året) Antal timer om året er 24 x 365 hvilket svarer til at anlægget altid er i drift. For konstruktioner, der vender mod jorden (terrændæk og kældervægge), er udetemperaturen 10 C For konstruktioner med gulvvarme er indetemperaturen 30 C Brændværdi for diverse typer af brændsel kan ses i nedenstående tabel1 1 kwh = 0,091 m 3 naturgas 1,000 kwh fjernvarme 0,099 ltr fyringsolie 0,385 kg træflis 0,206 kg træpiller 0,250 kg halm 0,227 kg halmpiller 0,250 kg korn 0,156 m 3 biogas 0,078 kg LPG Gas 0,136 kg kul 0,125 kg koks 0,103 Ltr. petroleum 0,089 kg fuelolie Virkningsgraden af anlægget samt energiprisen oplyses af kunden. Hvis kunden ikke har de relevante oplysninger kan nedenstående værdier bruges. Virkningsgrader 1,00 for nyere kondenserende kedler 0,90 for nyere andre kedler 0,75 for ældre oliekedler 0,80 for ældre gaskedler. 6

7 Hjælpeskema til beregning af rentabilitet Besparelse U-værdi1(U1). U1 er U-værdien for konstruktionen efter den påtænkte ombygning. Ved hjælp af ISOVER Energi kan U-værdien for tagkonstruktionen beregnes. U-værdi af konstruktionen efter den planlagte ombygning. U1 1 U-værdi af konstruktionen, hvis den lever op 5. til kravene Beregningseksempler. i bygningsreglementet. I det Forskellen følgende på de findes to U-værdier to eksempler på rentabilitetsberegninger. Beregningerne er gennemført med hjælp af beregningsskemaerne Temperaturen inde. og giver dermed en vejledning Gennemsnitlig i brugen temperatur af skemaerne. i driftsperioden. Temperaturen ude. 5.1 Gennemsnitlig Eksempel temperatur 1 (rentabelt) i driftsperioden. udskiftning Temperaturforskellen af inde tag / ude. på gitterspær. U2 = U T i T u = T C C K Ombygningen omfatter: Udskiftning Arealet af konstruktionen. af 200m 2 tagdækning på gitterspærskonstruktion på et etplanshus. Arbejdet omfatter udskiftning af eternittag og lægter Antal timer, med nye hvor lægter der varme og et teglstenstag. på i bygningen. Konstruktion: Antal døgn i driftsperioden. Spær: 45x95mm pr 800mm Isolering:95mm, Antal timer om året, lambda hvor 37 mellem spærene Loft: varmeanlægget nedforskallet er m. i drift. to lag gips Kunden oplyser følgende: Der Besparelsen anvendes i naturgas kwh / år med en pris på 9,1 kr/m 3 : Fyret er forholdsvist nyt. Brændværdien af den aktuelle brændselstype Hjælpeskema 1 inddata. Ved Virkningsgrad at udfylde af hjælpeskema1(klik det aktuelle her for hjælpeskema varmeforsyningsanlæg 1), er du sikker på at du har alle de oplysninger, der skal bruges for at kunne foretage rentabilitetsberegningen. Oplyses af kunden Det Årlig drejer besparelse sig om følgende: U-værdi1(U1) Levetid U-værdi2 (U2) Areal af konstruktion Levetiden Energiform. de enkelte foranstaltninger Brændværdi Investering Virkningsgrad Energipris Tilbudsprisen for den løsning, Levetid der lever op til kravene Tilbud 1 Tilbudsprisen Tilbud for 2 den oprindeligt planlagte løsning A Ombygningen vil resultere i en U-værdi på 0,35 W/m 2 8 K (U1) timer/døgn U-værdi2 (U2). 9 døgn/år U2 er U-værdien for den pågældende konstruktion, hvis kravene i bygningsreglementet 10 = t overholdes h/år Ifølge er kravet til U-værdien for loft- og tagkonstruktioner 0, U T A t kwh/år Areal af konstruktion. 12 Arealet af den berørte konstruktion er 200m 2 Brændværdi Enh/kWh Energiform. 13 Virkningsgrad Kunden har oplyst, at der anvendes gas. Energipris Brændværdi. Kr / enh I skemaet på side 9 findes brændværdien til 0,091m gas. Kr./år Virkningsgrad. 16 Kunden har ikke oplyst virkningsgraden for fyret, år Levetid men har oplyst, at det er forholdsvist nyt, og i skemaet på side 9 findes virkningsgraden til 0, Energipris. Tilbud Oplyst 1 af kunden til 9,2 kr/m 3 Tilbud Levetid. I skemaet side 10 finder du levetiden for = investering tilgængelig isolering til 20 år m 2 Kr. Kr. Kr. Rentabilitet Årlig besparelse x levetid investeringen 19 7 Hvis rentabiliteten (20) er større end 1,33 skal foranstaltningen gennemføres 20

8 Tilbud 1. Et eksempel: Udskiftning af tagdækning på bjælkespærtag En husejer ønsker at udskifte sit gamle eternittag med en ny tagbeklædning af teglsten. Da ombygningen omfatter udskiftning af tagdækning, skal der foretages en beregning af rentabiliteten ved at isolere op til gældende krav. Den planlagte ombygning Udskiftning af 150m 2 tagdækning på bjælkespærskonstruktion på etplanshus. Arbejdet omfatter udskiftning af eternittag og gamle lægter med nye lægter og et teglstenstag. Konstruktion: Spær: 45x150mm bjælkespær pr 800mm. Isolering: 100mm isolering, lambda 37 mellem spærene. Loft: nedforskallet m. to lag gips. U-værdien af denne konstruktion beregnes i programmet ISOVER Energi til 0,38 U-værdi 2 Ifølge er kravet til U-værdien for loft- og tagkonstruktioner 0,15 W/m 2 Det kan opfyldes med en samlet isoleringstykkelse på 240 mm. Kunden oplyser følgende: Kunden oplyser, at der fyres med olie, og at fyret er nyere. Prisen kunden betaler for olie er 7,8 kr./ltr. Tilbud 1. Tilbud 1 laves på baggrund af kundens ønsker plus de ekstra omkostninger, der vil være ved at leve op til bygningsreglementet. I dette tilfælde vil en overholdelse af bygningsreglementet kræve, at der udover den ønskede ombygning isoleres med 140mm mellem bjælkespærene. Da spærene kun er 150mm, og der i forvejen ligger 100mm isolering vil denne efterisolering med 140mm kræve påforing af bjælkespærene m. 100mm og derudover en forhøjelse af sternen og udskiftning af rendejernene. Den samlede pris for dette bliver kr. Tilbud 2. Tilbud 1 laves på baggrund af den ombygning kunden oprindeligt ønskede. Dvs. der skal gives pris på følgende: Udskiftning af 150m 2 tagdækning på bjælkespærskonstruktion på etplanshus. Arbejdet omfatter udskiftning af eternittag og lægter med nye lægter og et teglstenstag. Den samlede pris for dette bliver kr. Rentabilitetsberegningen Som det ses bliver rentabiliteten i dette tilfælde 1,26. Det er mindre end 1,33 og det vil sige at det ikke er rentabelt at iværksætte de ekstra foranstaltninger til overholdelse af bygningsreglementet. Det var ikke rentabelt - hvad gør man så? I dette tilfælde skal det så undersøges, om der er andre mindre omfattende energibesparende tiltag, der er rentable. I eksemplet er der isoleret med 100mm mellem spærene, som er 150mm. Det vil sige, at der er plads til yderligere 45mm isolering mellem spærene. En vurdering af konstruktionen og dampspærren viser, at det er forsvarligt at isolere helt op til det nye undertag. Derfor skal der laves en rentabilitetsberegning på ombygningen med de 45mm isolering. Tilbud 1 laves på baggrund af kundens ønsker plus de ekstra omkostninger, der vil være ved at isolere med de 45 mm ekstra. Det giver en samlet pris på kr. Herefter foretages beregningen med de tilrettede værdier. Det giver en rentabilitet på 3,51, og dermed er det et krav, at der i forbindelse med ombygningen isoleres med 45mm mellem spærene. U2, U-værdien for denne løsning beregnes til 0,26 8

9 Eksempel. Udskiftning af tagdækning på bjælkespærtag - 1. beregning Besparelse U-værdi af konstruktionen efter den planlagte ombygning. U-værdi af konstruktionen, hvis den lever op til kravene i bygningsreglementet. U1 0,38 1 U2 0,15 Forskellen på de to U-værdier = U 0,23 2 0,23 3 Temperaturen inde. Temperaturen ude. Temperaturforskellen inde / ude. T i C 5 T u 8 C = T K Arealet af konstruktionen. A m 2 Antal timer, hvor der er varme på i bygningen. timer/døgn 24 Antal døgn i driftsperioden. døgn/år 365 Antal timer om året, hvor varmeanlægget er i drift. = t h/år Besparelsen i kwh / år Brændværdien af den aktuelle brændselstype. Virkningsgrad af det aktuelle varmeforsyningsanlæg U T A t Brændværdi 0,099 Virkningsgrad 0,9 Oplyses af kunden Energipris 7,8 Årlig besparelse Levetid ,099 0,9 13 7, år Levetiden for de enkelte foranstaltninger Levetid kwh/år Enh/kWh Kr / enh Kr./år Investering Tilbudsprisen for den løsning, der lever op til kravene Tilbudsprisen for den oprindeligt planlagte løsning Tilbud Tilbud = investering Kr. 18 Kr. 19 Kr. Rentabilitet Årlig besparelse x levetid investeringen ,26 Hvis rentabiliteten (20) er større end 1,33 skal foranstaltningen gennemføres 9 20

10 Eksempel. Udskiftning af tagdækning på bjælkespærtag 2. beregning Besparelse U-værdi af konstruktionen efter den planlagte ombygning. U-værdi af konstruktionen, hvis den lever op til kravene i bygningsreglementet. U1 0,38 1 U2 0,26 Forskellen på de to U-værdier = U 0,12 3 0,12 2 Temperaturen inde. Temperaturen ude. Temperaturforskellen inde / ude. T i C 5 T u 8 C = T K Arealet af konstruktionen. A m 2 Antal timer, hvor der er varme på i bygningen. timer/døgn 24 Antal døgn i driftsperioden. døgn/år 365 Antal timer om året, hvor varmeanlægget er i drift. = t h/år Besparelsen i kwh / år Brændværdien af den aktuelle brændselstype. Virkningsgrad af det aktuelle varmeforsyningsanlæg U T A t Brændværdi 0,099 Virkningsgrad 0,9 Oplyses af kunden Energipris 7,8 Årlig besparelse Levetid ,099 0,9 13 7, år Levetiden for de enkelte foranstaltninger Levetid kwh/år Enh/kWh Kr / enh Kr./år Investering Tilbudsprisen for den løsning, der lever op til kravene Tilbudsprisen for den oprindeligt planlagte løsning Tilbud Tilbud = investering Kr. 18 Kr. 19 Kr. Rentabilitet Årlig besparelse x levetid investeringen ,51 Hvis rentabiliteten (20) er større end 1,33 skal foranstaltningen gennemføres 10 20

11 Ombygning - oversigt Følgende arbejder kan gennemføres uden rentabilitetsberegning: Malerbehandling og pudsning af facader. Hulmursisolering. Udlægning af tagpap på eksisterende tagpap. Udskiftning af vægbeklædning, sanitet, hårde hvidevarer og skabselementer i forbindelse med udskiftning af køkken og bad. Du skal lave rentabilitetsberegning, hvis ombygningen omfatter: Udskiftning af regnskærm* *udvendig beklædning på ydervæg Udskiftning af tagdækning** Udskiftning af kedel og varmeforsyningsform **udskiftning af tagdækning med tilsvarende anden tagdækning. Udskiftning af gammelt tagpap med ny tagpap. opbygning ny tagdækning på eksisterende tagdækning. Berører mere en 25% af klimaskærmen*** ***Konstruktioner i ydervægge, loft/tag og terrændæk Koster mere end 25% af bygningens værdi, (BBR-værdi-grundpris) Særligt gælder at: Facadevis udskiftning af vinduer skal leve op til U-værdi-kravene i bygningsreglementet Samlet udskiftning af tagvinduer og ovenlys skal leve op til U-værdi-kravene i bygningsreglementet. Vær opmærksom på at: Mer-isolering kun skal udføres, hvis det er fugtteknisk og brandmæssigt forsvarligt. Ombygninger der er planlagt i etaper over længere tid, kan betragtes hver for sig. Efter BR-S 98 (småhusreglementet) skal man kun opgrade den bygningsdel man ombygger. BR 95 kræver opgradering af andre dele af klimaskærm og installationer, hvis den fornødne rentabilitet er til stede. Disse ekstra arbejder skal foretages i umiddelbar forbindelse med ombygning. 11

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI NYBYGGERI Skal du bygge nyt? Så vær opmærksom på, at nye regler er trådt i kraft fra 1. april 2006. Det kan varmt anbefales, at du allierer dig med en professionel såsom en rådgiver, arkitekt, energikonsulent

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser De nye energibestemmelser og deres konsekvenser Energirammen og energieffektivisering: Nye muligheder med intelligente komponenter 1. juni 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent

Energirigtig bygningsrenovering - hvad venter vi på! Poul Pedersen. Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Poul Pedersen Bygningsingeniør Beskikket Bygningssagkyndig Beskikket Energikonsulent Har desuden følgende arbejdsopgaver for Energistyrelsen: Indgår i Energistyrelsens Ekspertpanel Indgår i kursusudvalget

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Energibestemmelser i bygningsreglementet. Fyraftensmøde Ærø Energi- og Miljøkontor d. 18. marts 2010

Energibestemmelser i bygningsreglementet. Fyraftensmøde Ærø Energi- og Miljøkontor d. 18. marts 2010 Energibestemmelser i bygningsreglementet Fyraftensmøde Ærø Energi- og Miljøkontor d. 18. marts 2010 Program Energibestemmelserne i BR08 (BR10) Ansvar for overholdelse af energikrav i bygningsreglementet

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010 Her gælder ombygningskravene Bestemmelserne omfatter ikke Ombygning kombineret med ændret anvendelse. Sagen hører til under tilbygningsreglerne. Udvidelse af arealet, herunder udnyttelse af loftrum og

Læs mere

Tillæg 12 til Bygningsreglement

Tillæg 12 til Bygningsreglement 1 Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 2 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf.

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf. 03.10.2007 Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007 Marianne Bender Energitjenesten Energitjenesten www.energitjenesten.dk Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen.

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Åvej 2 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105000-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement. Indhold og erfaringer

Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement. Indhold og erfaringer Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement Indhold og erfaringer Olaf Bruun Jørgensen Esbensen A/S, København Sektionsleder, Energi & Indeklima, civilingeniør, M. FRI o.b.joergensen@esbensen.dk

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bredebrovej 3 6240 Løgumkloster Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2014 Til den 24. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thorvaldsvej 1A - 1D Thorvaldsvej 1A 5471 Søndersø Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. februar 2013 Til den 14. februar

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Indhold Version 4, december 2015 Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?... 4 Tænk altid i energi og indeklima...

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2. Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kobberbæksvej 75A 5700 Svendborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 20. maj 2014 Til den 20. maj 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bodil Støvring og Claes Dyrbye Tornevænget 6 3460 Birkerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2015 Til den 4.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Engvej 17B 8370 Hadsten Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. juli 2015 Til den 28. juli 2025. Energimærkningsnummer 311126637

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Energikravene i BR15 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Energikravene i BR15 Indhold Version 4, december 2015 Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?...

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Teglbakken 20 5690 Tommerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. september 2014 Til den 7. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Landevejen 6 9560 Hadsund 846-019331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søvej 4 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003458 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åløkken 35 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-023734 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Unavngivet Nr. Ørslev Bygade 6 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. juni 2012 Til den 6. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energirapport Stenageren 19 8850 Bjerringbro Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. april 2014 Til den 29. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug Õ Ô fl Î Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lykkesholm 42 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-124962 Energikonsulent: John Christiansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tuevej 5 4160 Herlufmagle Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. juni 2015 Til den 22. juni 2025. Energimærkningsnummer 311120600

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Maskinhus Vadgårdsvej 45 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. juni 2014 Til den 25. juni 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Kedelanlæg 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG KEDELANLÆG Kedelanlæg Energikonsulenten kan gennemføre energimærkning ved at anvende standardværdier for kedlens egenskaber

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langerødvej 6, 2650 Hvidovre Langerødvej 6 2650 Hvidovre Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. november 2012 Til den 1. november

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rostrup Byvej 22 9510 Arden Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2014 Til den 25. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail:

TAGKONSTRUKTION. Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Kælder Etageareal: Byggeår: Krybekælder. E-mail: Kortlægnings- og beregningsskema. Navn Ejer: Adresse: Tlf.: Antal beboere: Orientering hustag (nord= 0 grader. Øst = 90 grader) Udfyldes evt. senere Forbrug pr. år i kwh: (For hjælp: Bilag 2 og 3) E-mail:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jan Hovmand Larsen Mylius Erichsens Alle 2 2900 Hellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. maj 2015 Til den 7. maj 2022.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stadionalle 31 4970 Rødby Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. juli 2013 Til den 9. juli 2023. Energimærkningsnummer 311008006

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højgårdsvej 38 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere