NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl (samt efter aftale) Telefon: Arkivleder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: Maj 2009 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse og nutidsfotos: Eric Klitgaard Indhold Forord... 3 Kirkeklokkerne... 5 Gaver til Arkivet...21 Tryk: Odsgard A/S Oplag: 2000 ex ISSN X Omslagsfoto: Glostrup Kirkes mindre klokke, 29. april 2009

3 Forord Det nye og smukke klokketårn ved Østervangkirken er ikke bare en glæde at se på. Det inspirerer også til at undersøge byens øvrige kirkeklokker og deres historie. Glostrup Kirkes klokker har en både indviklet og spændende fortid, og de er derfor i høj grad et bekendtskab værd. Heldigvis har vi en mand i byen, som ved alt, hvad der er værd at vide om emnet. Hans navn er Carsten Høyer, og han har beredvilligt stillet sin ekspertise til rådighed for læserne. Det er med glæde, jeg byder velkommen til historien om klokkerne i Glostrup Sogn. Arbejdet med den store bog om Glostrups historie skrider langsomt frem. Vi har nu sat 1. december i år som deadline for udgivelsen og arbejder på højtryk for at nå det. Med fare for at gentage mig selv vil jeg endnu engang bringe en stor tak til de mange bidragydere til arkivets samlinger. Det er både glædeligt og imponerende. 3

4 Kirkeklokkerne i Glostrup af Carsten Høyer En sjælden begivenhed fandt sted i Glostrup Sogn den 8. januar I det nybyggede og endnu ikke helt færdige klokketårn ved Østervangkirken blev tårnets to nye klokker og klokkestol hejst op og monteret med stor præcision. To nystøbte klokker anbringes forsigtigt i Østervangkirkens nye tårn, 8. januar 2009 Ikke siden 1848 har en lignende begivenhed fundet sted i Glostrup. Et stykke af Glostrup Kirkes største klokke fra 1708 har åbenbart været slået af. Nedtagning, omstøbning og genopsætning mentes derfor nødvendig, og det kan ikke have gået stille af. At nedtage og opsætte en klokke på lidt mere end et ton kan ikke have foregået uden problemer og opmærksomhed. 4

5 Søndag den 5. april 2009 blev de to nye klokker indviet ved en festgudstjeneste i Østervangkirken. Det siges, at danske kirkeklokker i gennemsnit hænger ca. 600 år i deres tårne. En så sjælden begivenhed er derfor af stor lokalhistorisk betydning. Vi vil i denne første del se på klokkernes historie og fortælle om ringetraditionerne. I århundreder har kirkeklokkerne i Glostrup Kirke sendt deres budskab ud over Glostrup Sogn. Foruden at kalde til messe, og efter reformationen til gudstjeneste og andre kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, blev de brugt til at alarmere folk i tilfælde af brand, krig, mobilisering af hæren og lignende. Selv i dag er landets anerkendte trossamfunds kirkeklokker en del af forsvarets varsling om mobilisering, og så sent som i 1994 blev et cirkulære fra 1978 om en særlig varsling om radioaktivt nedfald i forbindelse med en krig ophævet. En af landets smukke middelalderkirker befinder sig i Glostrup, 2. juni

6 Vi ved ikke præcist, hvornår Glostrup Kirkes prægtige tårn er bygget. Formentlig er det blevet til mellem 1500 og I tårnets indre er der flere stokværk (etager). Overgangen til tårnets klokkestokværk markeres i det ydre ved et hvidt kridtkvaderbælte og af de fire spidsbuede glamhuller et i hvert verdenshjørne. Klokkestolen placeret i det meget høje klokkerum, og i denne er kirkens to nuværende klokker ophængt i hver sin slyngbom. I dette stativ, kaldet klokkestolen, hænger kirkens gamle klokker, 29. april 2009 Når man betragter klokkestolens sindrige trækonstruktion, er det med stor respekt for de gamle tømrere. At disse flere hundrede år gamle træbjælker har kunnet klare de mange ringninger er forbløffende. Slyngbommene er det bedste for vores klokker, men til gengæld er de en meget stor belastning for klokkestol og tårn. 6

7 Klokkestolen med den større klokke foroven, 29. april

8 Den mindre klokke med den store knebel. Slagmærkernes placering viser, at klokken er blevet vendt 90 grader for at fordele belastningen af de mange slag, 29. april 2009 Den største af vores klokker vejer lidt mere end et ton. Når denne svinger i sin bom, vil den belaste klokkestolen med et tryk på op til fire tons. I betragtning af at klokken slår ca slag ved en almindelig ringning på tre minutter, er det imponerende, at klokkestolen kan holde. Men det kræver også vedligeholdelse. Efter svenskekrigene var kirkerne i Smørum Herred i en sørgelig tilstand. Svenskernes hærgen og plyndren havde været katastrofal for både stat, by og landbefolkning. En tilstandsrapport for Glostrup Kirke fra 1671 viser med al tydelighed, hvilke langvarige eftervirkninger krigen havde haft. Kirken havde alvorlige skader på mur, tømmer, tag og døre, en hvælving var ved at styrte sammen, dele af taget var blæst af, prædikestolen var usikker og vaklevorn, og oppe i tårnet var klokkeværket så skrøbeligt, at klokkeren ikke 8

9 Den større klokke ses hænge i den såkaldte slyngbom foroven, 29. april 2009 uden største fare og frygt kunne betjene klokkerne. Klokkestolen var med andre ord ved at bryde sammen. Pudsigt nok fortæller tilstandsrapporten os indirekte, at der blev afholdt kirkelige handlinger og gudstjenester på trods af faren for, at kirken ville styrte sammen over præst, degn, klokker og menighed. Vi forestiller os, at menigheden nok mere har skævet op til den brøstfældige hvælving end lyttet til opbyggelige prædikener eller, med et skævt smil, ventet på, at præsten under en tordenprædiken skulle falde ned sammen med prædikestolen. Vi må i det mindste håbe på, at lignende tilstande aldrig vil forekomme igen. I de urolige tider, hvor en krig mod den fordrevne kong Christian 2. var overhængende, samledes Herredagen i Odense i november måned Frederik 1. og Rigets 9

10 Råd besluttede her, ikke uden bekymring for befolkningens reaktion, den første og største statslige klokkekonfiskation. Klokkemalmen skulle anvendes til støbning af kanoner, og kongen krævede at kirker med to klokker skulle aflevere den største, og kirker med tre skulle af med den største og den mindste. Hvis sognemændene af gode grunde ikke ville aflevere deres klokke, kunne de betale sig fra det ved at indsamle kobber, der svarede til det dobbelte af deres klokkes vægt. I en overleveret fortegnelse over de indleverede klokker findes rørende og beundringsværdige eksempler på løskøb af klokker. Indsamlingen gik fra starten trægt. Befolkningen var modvillig, og lensmændene trak tiden ud. De havde sikkert al mulig grund til at frygte befolkningens reaktion. Bevarede rykkerbreve fra kongen til hans lensmænd i 1527 understreger dette. Først i 1528 gik det ud over kirkerne på Vestegnen. I følge fortegnelsen har alle kirker i Smørum Herred og Lille Herred afleveret en klokke. Det er derfor sandsynligt, at Glostrup Kirke i 1528 var i besiddelse af to klokker, og at menigheden sikkert modvilligt har været nødt til at udlevere kirkens største klokke. Den konfiskerede klokke er gået tabt, og den enlige tilbageværende klokkes skæbne kender vi ikke noget til. Det samlede udbytte af klokkeskatten på landsbasis blev på omkring 1180 klokker med en vægt på ca. 375 tons. 10

11 Frederik 1.s bøssestøber, Mester Fadder, fik ansvaret for den store mængde metal. Han var en betydelig person og en erfaren støber. Han havde tidligere med succes arbejdet for Christian 2. og var åbenbart ikke faldet i unåde hos den nye konge, for Frederik 1. satte lige så stor pris på hans arbejde. Den store mængde metal, som han skulle administrere, rakte dog langt udover hans evner og behov. Der må have været et pænt overskud af metal, for i marts 1531 blev der på Landstinget for Sjælland på kongens vegne oplæst et brev, der meddelte, at hvis sognebeboerne ønskede en klokke fra kongens lager, kunne denne købes gennem adelsmændene Anders Bille og Oluf Rosenkrantz. Hvor mange der benyttede sig af dette tilbud, ved vi ikke, men sognebeboerne har sandsynligvis bandet både konge og adel langt væk efter denne besked. Hvilken brandbeskatning! Den større klokkes slyngbom fæstnet til kronen. Til venstre ringehjulet, 29. april

12 Af de nuværende klokker er den ældste fra Den er også den mindste med en diameter på 91 cm og en vægt på 480 kg. Klokken er støbt af Laurids Matsen Bøssestøber. Mester Fadder var i 1539 død som en holden mand, og meget taler for, at det var Laurids Matsen, som overtog opgaven som bøssestøber for kong Christian 3. Det foregik i Skt. Peders kirke, der kort efter reformationen i 1536 blev brugt som kongens Gjethus (kanonstøberi). Laurids Matsen var en vigtig borger i København. Udover sit hverv som kongelig bøssestøber var han fra 1551 rådmand og fra 1552 til sin død 10. juli 1570 kirkeværge ved Vor Frue Kirke. Foruden at støbe kanoner har han også støbt klokker. Vi har i Danmark kendskab til ni klokker fra perioden , som Laurids Madsen har støbt. De befinder sig alle på Sjælland og øerne. En klokke støbt til Skt. Peders kirke i Slagelse er dog blevet fjernet. En af disse klokker er særlig interessant for os. I Bromme kirke ved Sorø hænger en klokke med den samme tekst og årstal (1558) som vores i Glostrup. Det er usædvanligt. Betragter vi klokken i Glostrup på nærmere hold, er der flere stavefejl i den latinske tekst. En stor revne, en støbefejl, gør det ikke bedre. På klokken i Bromme er disse stavefejl rettet. Om klokken har støbefejl, ved jeg ikke, da jeg ikke har set den, men tanken om en genstøbning, fordi kunden har været utilfreds med resultatet, er nærliggende. Støbefejlen ses tydeligt, 29. april

13 Latin var fra starten kirkens sprog: Den mindre klokkes tekstbånd, 29. april 2009 Det kunne også tænkes, at klokkerne var tiltænkt samme kirke. Klokken i Bromme er ca. 6 cm mindre i diameter end klokken i Glostrup, og den kunne derfor have været tiltænkt som den lille klokke. Jeg tvivler dog på, at det er tilfældet, idet den store og lille klokke igennem en lang ringetradition havde forskellige funktioner, og derfor næppe har haft samme tekst. Vi må nok erkende, at vi ikke kan få det opklaret. På klokken i Glostrup findes tre skriftbånd på henholdsvis latin og dansk. Skriftbånd på klokker kendes helt tilbage til 1100-tallet. Skriftbåndene på de tidlige klokker var dog sjældne og korte, men hyppigheden og længden af dem stiger gradvist frem imod det 16. århundrede. Vores lille klokke er et godt eksempel herpå. 13

14 Klokkens latinske tekst er tre citater fra Bibelen og lyder i oversættelse: Er Gud for os, hvem kan da være imod os, Herrens ord forbliver til evig tid og At frygte Herren er begyndelsen til visdom. Det andet citat: Herrens ord forbliver til evig tid (latin: Verbum Domini Manet in Aeternum) var både motto og symbol for den lutherske reformation. Symbolet blev dannet af akronymet VDMA og placeret i hvert sit hjørne af et kors. Symbolet blev bl.a. brugt af det Schmalkaldiske Forbund, en alliance indgået i 1531 af protestantiske rigsstænder, på faner, bannere, uniformer og sværd, som symbol på deres fælles kamp for deres tro, samfund, familie og liv. Ordene findes som inskription på adskillige danske klokker efter reformationen i Klokkens danske tekst fortæller: Blef jeg støb af Laris Massø(n) y Kiøbenhaven ten menige Rove(?) sonne men til Nøte og Gaun Anno MDLVIII. Glostrups nu afdøde lokalhistoriker Ejvind Tofte tolkede det uforståelige Rove som en fejlskrivning af ovre. Klokken kunne derfor have været tiltænkt f.eks. Hvidovre Kirke. Men det må siges at være ren spekulation. Klokken i Bromme bekræfter dette. Teksten lyder således: bløf ieg støbt af Laris Massen y Kiøbenhan ten menige Rove(?) sognemend til Nøt og Gafn Anno Domini MDLVIII. Det ville være lidet sandsynligt, at ordet Rove skulle være stavet forkert to gange i træk. 14

15 De skriftlige kilder fra 1500-tallet hjælper os heller ikke. I Frederik 1.s registrant over indkomne klokker betegnes Hvidovre og Rødovre som Offre idre og Offre øffre. Stavemåden ovre er yderst sjælden i 1500-tallet. At Rove henviser til et stednavn eller en geografisk betegnelse kan der ikke være tvivl om. Endnu en klokke, støbt i 1558 af Laurids Matsen til Snesere Kirke mellem Næstved og Præstø, viser os dette. Inskriptionen på klokken i Snesere Kirke er identisk med dem i Glostrup og Bromme. Teksten på klokken i Snesere lyder således: Bløf ieg støbt af Lavris Massøn y Kiøbenhanf(!) ten menige Sneser sone(!) mend til nøt oc gafn Anno Domini MDLVIII. Her fremgår det klart, at klokken er støbt til Sneseres sognemænd til nytte og gavn. Hvilket sted Rove henviser til er og bliver en gåde. Men vi er undskyldt. Retskrivning i nutidig forstand eksisterede ikke i 16. århundrede, som det i al sin tydelighed fremgår af Laurids Matsen klokkeinskriptioner, der samtidig er bemærkelsesværdige, fordi de fremviser en standardisering af hans inskriptioner i året Inskriptionerne ville dog næppe kunne klare en kvalitetskontrol i vore dage. Af ovenstående ses det klart, at klokken oprindeligt ikke kan have været tiltænkt Glostrup Kirke. Hvorfor klokken i dag hænger i vores tårn, findes der en sandsynlig forklaring på. I begyndelsen af 1600-tallet ønskede Christian 4. en konflikt med arvefjenden Sverige. Kongen ville udnytte den daværende ustabile indenrigspolitiske situation i Sverige. 15

16 Han og Rigsrådet må være blevet inspireret af Frederik 1.s succes med klokkeskatten ca. 70 år tidligere, for i 1601 blev de enige om, at enhver landsbykirke i hele riget, der har mere end én klokke, kun skal beholde den største, mens de andre skal støbes om og anvendes til forstærkning og forbedring af rigets arkeli (våben), eftersom enhver landsbykirke kan have nok i én klokke, hvormed kirketjenesten kan besørges tilbørlig, eller også kunne kirkerne, hvis sognene ligger så langt fra hinanden, at flere klokker ere nødvendige, snart igen blive forsynede med flere klokker. Sognemændene i Glostrup har uden tvivl måtte aflevere den ene af kirkens klokker. I blev de indleverede klokker opbevaret i kanonstøberierne i København og Helsingør. Det viste sig dog snart, at der ikke blev brug for dem alle. Man kunne forledes til at tro, at kirkernes sognemænd nu kunne få lov at bringe deres konfiskerede klokker hjem Den større klokke er forsynet med en smuk akantus-frise, 29. april

17 hvor de hørte til, men sådan blev det ikke. Som tilfældet var under Frederik 1., kunne sognemændene få lov at købe en klokke tilbage. Vi må regne med, at mange klokker allerede var endt i smeltediglen og støbt om til kanoner, så sognemændene fik derfor næppe deres egen klokke med hjem. Vi har over hele landet eksempler på klokker, der ikke er havnet i det rette hjemsogn. Vores Laurits Matsen Bøssestøber støbte en klokke til Kirke Helsinge Kirke i 1553, men i dag hænger den i Asminderød Kirke. Det er højst sandsynligt, at vores ældste klokke er havnet i Glostrup Kirkes tårn på grund af disse begivenheder. Den anden klokke er med sine 122 cm i diameter og en vægt på knapt 1160 kg en af Vestegnens største. Klokken, som er støbt i 1848 af H. Gamst og H.C. Lund i København, er en omstøbning af en ældre klokke fra Fra en indberetning i 1758 ved vi, at den ældre klokke bar indskriften: H.O. Krabbe, F.B. Schell Peder Lützen støbte mig juni måned, da sognepræst Hr. Ulrich Helt. Anno På siderne var hr. Otto Krabbe ( ) og hans sidste hustru fru Birgitte Schells våbenskjold. Krabbe, som har finansieret klokken i 1708, ejede flere kirker på Vestegnen. Han havde f.eks. patronatsretten på Brøndbyvester Kirke og Glostrup Kirke. I 1682 var han bl.a. amtmand for Roskilde Amt samt stiftsbefalingsmand over Sjællands Stift. Han gik for at være human, tiltalende og en dygtig repræsentant for den gamle danske adel. 17

18 På tårntrappen (trappehuset) føler man sig hensat til Middelalderen, 29. april

19 Krabbe blev ved sin død i 1719 begravet i Roskilde Domkirke. Et pompøst epitafium for Krabbe og hans tre koner kan endnu ses i domkirken. Den omtalte tilstandsrapport fra 1671 fortæller os, at der var to klokker i tårnet. Laurits Matsens klokke må havde været den ene af dem. Den anden kan have været gået i stykker i årene efter 1671 og blevet skiftet ud i Det var ikke ualmindeligt, at en klokke revnede efter en langvarig ringning. En påbudt ringning ved en konges begravelse, kroning eller ved en krig kan havde været årsagen. I 1699 døde Christian 5., og Frederik 4. blev konge. I foråret 1700 gik svenskerne i land ved Humlebæk. Langvarige ringninger i forbindelse med disse begivenheder kan meget vel havde kostet Glostrup Kirke den ene klokke. Peder Lytzen og Otte Krabbes gamle klokke kunne heller ikke holde. Vi ved ikke meget om klokkestøberen Peder Lytzen, men hans klokker har ikke været særlig holdbare. Vi har flere vidnesbyrd om klokker, der er gået stykker eller er fjernet. En af Lytzens klokker, skænket af ovennævnte Otto Krabbe i 1692, har hængt i Brøndbyvester Kirke. Hvad der er sket med den, ved vi ikke. Den er for længst nedtaget. Det siges om Lytzens klokke i Glostrup Kirke, at et stykke var slået af den. Årsagen kunne meget vel være sørgeringningen for Christian 8., der døde 20. januar

20 Tårnlugerne styres af motorer som den, der ses til højre. På de hvide kvadersten findes inskriptioner indridset. Til venstre lidt af klokkestolen, 29. april 2009 Vi ved, at en klokke fra 1792 i Brøndbyvester Kirke slog en revne ved samme lejlighed. I dag havde vi sikkert prøvet at udbedre skaden, men i 1848 valgte man i stedet at omstøbe den. En skæbne som andre klokker på Vestegnen har lidt. Selv om Otto Krabbes og Peder Lytzens klokke er omstøbt, er deres bidrag til Glostrup Kirke blevet en af Vestegnens bedst klingende klokker. (Fortsættes i næste nummer) 20

21 Gaver til arkivet Henning Hansen: Glostrup Sangforening: aktiviteter Papirer. Grethe Hovgaard: Hovedvejen 102 (hus skadet efter påkørsel), Foto. Emil Lopdrup fejrer 25-års jubilæum som bagermester, Gruppefoto. Sørn Haagen Nielsen: Glostrup Sangforening: diverse papirer Ole Lysholt: Vielsesattest i kopi for Rasmus Martin Christiansen (født ). Efterkommere af Christian Hansen. Slægtstavle. Johan Anton Knudsens bryllup med Ane Marie Pedersen, Foto. Hovedvejen 77 (senere Siesta), Tre fotos. Gårdejer Anders Christiansen og familie, ca Foto. Lysestager skænket Anders Christiansen, Fotos. Roar Roslind: Personlige papirer (kursusbeviser, bevis for svendeprøve m.m.), Inge Mathiasen: Skraber med tiltryk: Glostrup Autolakering, Hartvig Hansen & Søn, Stationsvej 8. Plasticpose fra Glostrup Kommune med tiltryk: Hit med batterierne, udsendt Karen Marie Madsen: Christian Rasmussens brændselshandel (Brøndbyvestervej 1) samt familiens medlemmer og efterkommere, ca fotos. Anders Christiansen (i midten) opførte Siesta (senere restaurant m.m.), ca

22 Gæster i Siestas have. Hovedvejen befinder sig til venstre. Set mod øst, ca Rita Staubrand: Paul Bergsøe & Søn: Diverse medarbejdere, Otte fotos. Virksomhedens årsberetning for årene (næsten komplet). Papirer. Firmaets datterselskaber og tilknyttede selskaber, Hefte. Diverse papirer fra virksomheden, Papirer vedrørende virksomhedens blybelastning, udgivet Bent Petersen: Diverse nyere telefonbøger ( ). Love for Glostrup Grundejerforening, Samme forenings beretning og budget for Danske Gartnerivirksomheder, bindsværk. Kopier af omtale af firmaer i Glostrup. Hans Lindberg-Jensen: Glostrup Sangforening: papirer Love, Foreningens jubilæumsskrift Hefte. Byer i vest, 1963 (Glostrup-Brøndbyernes Industrisammenslutnings 10 års jubilæum). Hefte. Glostrup Sangforening: Otte gruppefotos for perioden

23 23

24

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 54 2009 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 33 2004 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838 Fax: 4343

Læs mere

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009

Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 Gug - Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2009 11. årgang Gug Kirke gennem 800 år ISSN: 1902-505X 1 Forord. Med udgivelsen af denne årbog 2009 vil Gug- Sønder Tranders Lokalhistoriske Forening

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Otterup Kirke. Pastor Lose og andre kilder

Otterup Kirke. Pastor Lose og andre kilder Pastor Lose og andre kilder Den mest detaljerede kilde til Otterup kirkes ældre historie er Pastor E.V. Loses Historiske fortællinger, Skeby og Otterup Sogne og til dels deres nærmeste omegn især i ældre

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

RØSTEN. Diakoni. Tema: Kirken står bedst på tre ben. Den usynlige menighed. Et godt mysterium

RØSTEN. Diakoni. Tema: Kirken står bedst på tre ben. Den usynlige menighed. Et godt mysterium Maj 2014 RØSTEN Kirken står bedst på tre ben Biskop Kjeld Holm: Forkyndelse, undervisning og diakoni skal gå hånd i hånd. Den usynlige menighed Gadepræst Mette Birk: En stor gruppe mennesker bliver overset

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 43 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 41 2006 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Den gamle mahognisekretærs historie.

Den gamle mahognisekretærs historie. Søren Hertel Eller Leosalle 26, 6270 Tønder Tlf. 74 72 36 50 mobil 30 25 36 50 e-mail: soren@eller.dk GLIMT FRA ELLER-SLÆGTENS HISTORIE Den gamle mahognisekretærs historie. Det er et såre menneskeligt

Læs mere

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

Slægt & Data. 13. årgang nr. 4 1999

Slægt & Data. 13. årgang nr. 4 1999 13. årgang nr. 4 1999 Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl.

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013 Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 18. årgang nr. 3-2013 KFUM og KFUK samler 1200 unge til landsfestivallen Wonderful Days i Hjørring i juli Foto: Christian Roar Pedersen Troen Jesus er Kristus er grundbekendelsen

Læs mere

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet.

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. LETHRICA ÅRGANG 8, NR. 16 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2013 Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. I DETTE NUMMER:

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Brædstrup Tønning Træden sogne

Brædstrup Tønning Træden sogne 26. årgang Nr. 4 December/Januar/Februar 07/08 Nyt fra menighedsrådene Legestur kom og vær med Prædikestolen i Tønning Gospelværksted i Tønning Kirkehistorie og gamle dage 1Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009

Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Ranum Kirkes 100 års jubilæum 2009 Festskrift 2009 Udgivet af Ranum menighedsråd Redaktion: John Vestergaard Grafisk tilrettelæggelse og sats: Per Eskildsen Tryk: Grafisk Hus Løgstør A/S Foto: forsidebilledet,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Jeg tror på det frivillige arbejde!

Jeg tror på det frivillige arbejde! Indhold Jeg tror på det frivillige arbejde side 1 Ingen jul i Sydsudan side 2-3 Indsamling og salg af genbrug- og overskudsvarer side 4 Fra butik til butik side 5 Genbrugsgruppen 2014 side 6-7 Butikker,

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer: Københavns biskop om I troskab mod folkekirken Om samarbejde mellem organisationerne og folkekirken

Læs mere

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20

Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 Nr. 25 Forår 2007 Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 28. marts 2007 kl. 19.30 Se side 20 For næsten 100 år siden var det ikke får, der søgte føden her på heden ved Kongenshus. Johannes Bech.

Læs mere

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 39. årgang, nr. 3 August 2014 1 Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 2 FORMANDEN HAR ORDET Velkommen, velkommen og velkommen. Foreningen har over de sidste par måneder fået rigtig mange nye medlemmer.

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere