NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl (samt efter aftale) Telefon: Arkivleder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: Maj 2009 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse og nutidsfotos: Eric Klitgaard Indhold Forord... 3 Kirkeklokkerne... 5 Gaver til Arkivet...21 Tryk: Odsgard A/S Oplag: 2000 ex ISSN X Omslagsfoto: Glostrup Kirkes mindre klokke, 29. april 2009

3 Forord Det nye og smukke klokketårn ved Østervangkirken er ikke bare en glæde at se på. Det inspirerer også til at undersøge byens øvrige kirkeklokker og deres historie. Glostrup Kirkes klokker har en både indviklet og spændende fortid, og de er derfor i høj grad et bekendtskab værd. Heldigvis har vi en mand i byen, som ved alt, hvad der er værd at vide om emnet. Hans navn er Carsten Høyer, og han har beredvilligt stillet sin ekspertise til rådighed for læserne. Det er med glæde, jeg byder velkommen til historien om klokkerne i Glostrup Sogn. Arbejdet med den store bog om Glostrups historie skrider langsomt frem. Vi har nu sat 1. december i år som deadline for udgivelsen og arbejder på højtryk for at nå det. Med fare for at gentage mig selv vil jeg endnu engang bringe en stor tak til de mange bidragydere til arkivets samlinger. Det er både glædeligt og imponerende. 3

4 Kirkeklokkerne i Glostrup af Carsten Høyer En sjælden begivenhed fandt sted i Glostrup Sogn den 8. januar I det nybyggede og endnu ikke helt færdige klokketårn ved Østervangkirken blev tårnets to nye klokker og klokkestol hejst op og monteret med stor præcision. To nystøbte klokker anbringes forsigtigt i Østervangkirkens nye tårn, 8. januar 2009 Ikke siden 1848 har en lignende begivenhed fundet sted i Glostrup. Et stykke af Glostrup Kirkes største klokke fra 1708 har åbenbart været slået af. Nedtagning, omstøbning og genopsætning mentes derfor nødvendig, og det kan ikke have gået stille af. At nedtage og opsætte en klokke på lidt mere end et ton kan ikke have foregået uden problemer og opmærksomhed. 4

5 Søndag den 5. april 2009 blev de to nye klokker indviet ved en festgudstjeneste i Østervangkirken. Det siges, at danske kirkeklokker i gennemsnit hænger ca. 600 år i deres tårne. En så sjælden begivenhed er derfor af stor lokalhistorisk betydning. Vi vil i denne første del se på klokkernes historie og fortælle om ringetraditionerne. I århundreder har kirkeklokkerne i Glostrup Kirke sendt deres budskab ud over Glostrup Sogn. Foruden at kalde til messe, og efter reformationen til gudstjeneste og andre kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, blev de brugt til at alarmere folk i tilfælde af brand, krig, mobilisering af hæren og lignende. Selv i dag er landets anerkendte trossamfunds kirkeklokker en del af forsvarets varsling om mobilisering, og så sent som i 1994 blev et cirkulære fra 1978 om en særlig varsling om radioaktivt nedfald i forbindelse med en krig ophævet. En af landets smukke middelalderkirker befinder sig i Glostrup, 2. juni

6 Vi ved ikke præcist, hvornår Glostrup Kirkes prægtige tårn er bygget. Formentlig er det blevet til mellem 1500 og I tårnets indre er der flere stokværk (etager). Overgangen til tårnets klokkestokværk markeres i det ydre ved et hvidt kridtkvaderbælte og af de fire spidsbuede glamhuller et i hvert verdenshjørne. Klokkestolen placeret i det meget høje klokkerum, og i denne er kirkens to nuværende klokker ophængt i hver sin slyngbom. I dette stativ, kaldet klokkestolen, hænger kirkens gamle klokker, 29. april 2009 Når man betragter klokkestolens sindrige trækonstruktion, er det med stor respekt for de gamle tømrere. At disse flere hundrede år gamle træbjælker har kunnet klare de mange ringninger er forbløffende. Slyngbommene er det bedste for vores klokker, men til gengæld er de en meget stor belastning for klokkestol og tårn. 6

7 Klokkestolen med den større klokke foroven, 29. april

8 Den mindre klokke med den store knebel. Slagmærkernes placering viser, at klokken er blevet vendt 90 grader for at fordele belastningen af de mange slag, 29. april 2009 Den største af vores klokker vejer lidt mere end et ton. Når denne svinger i sin bom, vil den belaste klokkestolen med et tryk på op til fire tons. I betragtning af at klokken slår ca slag ved en almindelig ringning på tre minutter, er det imponerende, at klokkestolen kan holde. Men det kræver også vedligeholdelse. Efter svenskekrigene var kirkerne i Smørum Herred i en sørgelig tilstand. Svenskernes hærgen og plyndren havde været katastrofal for både stat, by og landbefolkning. En tilstandsrapport for Glostrup Kirke fra 1671 viser med al tydelighed, hvilke langvarige eftervirkninger krigen havde haft. Kirken havde alvorlige skader på mur, tømmer, tag og døre, en hvælving var ved at styrte sammen, dele af taget var blæst af, prædikestolen var usikker og vaklevorn, og oppe i tårnet var klokkeværket så skrøbeligt, at klokkeren ikke 8

9 Den større klokke ses hænge i den såkaldte slyngbom foroven, 29. april 2009 uden største fare og frygt kunne betjene klokkerne. Klokkestolen var med andre ord ved at bryde sammen. Pudsigt nok fortæller tilstandsrapporten os indirekte, at der blev afholdt kirkelige handlinger og gudstjenester på trods af faren for, at kirken ville styrte sammen over præst, degn, klokker og menighed. Vi forestiller os, at menigheden nok mere har skævet op til den brøstfældige hvælving end lyttet til opbyggelige prædikener eller, med et skævt smil, ventet på, at præsten under en tordenprædiken skulle falde ned sammen med prædikestolen. Vi må i det mindste håbe på, at lignende tilstande aldrig vil forekomme igen. I de urolige tider, hvor en krig mod den fordrevne kong Christian 2. var overhængende, samledes Herredagen i Odense i november måned Frederik 1. og Rigets 9

10 Råd besluttede her, ikke uden bekymring for befolkningens reaktion, den første og største statslige klokkekonfiskation. Klokkemalmen skulle anvendes til støbning af kanoner, og kongen krævede at kirker med to klokker skulle aflevere den største, og kirker med tre skulle af med den største og den mindste. Hvis sognemændene af gode grunde ikke ville aflevere deres klokke, kunne de betale sig fra det ved at indsamle kobber, der svarede til det dobbelte af deres klokkes vægt. I en overleveret fortegnelse over de indleverede klokker findes rørende og beundringsværdige eksempler på løskøb af klokker. Indsamlingen gik fra starten trægt. Befolkningen var modvillig, og lensmændene trak tiden ud. De havde sikkert al mulig grund til at frygte befolkningens reaktion. Bevarede rykkerbreve fra kongen til hans lensmænd i 1527 understreger dette. Først i 1528 gik det ud over kirkerne på Vestegnen. I følge fortegnelsen har alle kirker i Smørum Herred og Lille Herred afleveret en klokke. Det er derfor sandsynligt, at Glostrup Kirke i 1528 var i besiddelse af to klokker, og at menigheden sikkert modvilligt har været nødt til at udlevere kirkens største klokke. Den konfiskerede klokke er gået tabt, og den enlige tilbageværende klokkes skæbne kender vi ikke noget til. Det samlede udbytte af klokkeskatten på landsbasis blev på omkring 1180 klokker med en vægt på ca. 375 tons. 10

11 Frederik 1.s bøssestøber, Mester Fadder, fik ansvaret for den store mængde metal. Han var en betydelig person og en erfaren støber. Han havde tidligere med succes arbejdet for Christian 2. og var åbenbart ikke faldet i unåde hos den nye konge, for Frederik 1. satte lige så stor pris på hans arbejde. Den store mængde metal, som han skulle administrere, rakte dog langt udover hans evner og behov. Der må have været et pænt overskud af metal, for i marts 1531 blev der på Landstinget for Sjælland på kongens vegne oplæst et brev, der meddelte, at hvis sognebeboerne ønskede en klokke fra kongens lager, kunne denne købes gennem adelsmændene Anders Bille og Oluf Rosenkrantz. Hvor mange der benyttede sig af dette tilbud, ved vi ikke, men sognebeboerne har sandsynligvis bandet både konge og adel langt væk efter denne besked. Hvilken brandbeskatning! Den større klokkes slyngbom fæstnet til kronen. Til venstre ringehjulet, 29. april

12 Af de nuværende klokker er den ældste fra Den er også den mindste med en diameter på 91 cm og en vægt på 480 kg. Klokken er støbt af Laurids Matsen Bøssestøber. Mester Fadder var i 1539 død som en holden mand, og meget taler for, at det var Laurids Matsen, som overtog opgaven som bøssestøber for kong Christian 3. Det foregik i Skt. Peders kirke, der kort efter reformationen i 1536 blev brugt som kongens Gjethus (kanonstøberi). Laurids Matsen var en vigtig borger i København. Udover sit hverv som kongelig bøssestøber var han fra 1551 rådmand og fra 1552 til sin død 10. juli 1570 kirkeværge ved Vor Frue Kirke. Foruden at støbe kanoner har han også støbt klokker. Vi har i Danmark kendskab til ni klokker fra perioden , som Laurids Madsen har støbt. De befinder sig alle på Sjælland og øerne. En klokke støbt til Skt. Peders kirke i Slagelse er dog blevet fjernet. En af disse klokker er særlig interessant for os. I Bromme kirke ved Sorø hænger en klokke med den samme tekst og årstal (1558) som vores i Glostrup. Det er usædvanligt. Betragter vi klokken i Glostrup på nærmere hold, er der flere stavefejl i den latinske tekst. En stor revne, en støbefejl, gør det ikke bedre. På klokken i Bromme er disse stavefejl rettet. Om klokken har støbefejl, ved jeg ikke, da jeg ikke har set den, men tanken om en genstøbning, fordi kunden har været utilfreds med resultatet, er nærliggende. Støbefejlen ses tydeligt, 29. april

13 Latin var fra starten kirkens sprog: Den mindre klokkes tekstbånd, 29. april 2009 Det kunne også tænkes, at klokkerne var tiltænkt samme kirke. Klokken i Bromme er ca. 6 cm mindre i diameter end klokken i Glostrup, og den kunne derfor have været tiltænkt som den lille klokke. Jeg tvivler dog på, at det er tilfældet, idet den store og lille klokke igennem en lang ringetradition havde forskellige funktioner, og derfor næppe har haft samme tekst. Vi må nok erkende, at vi ikke kan få det opklaret. På klokken i Glostrup findes tre skriftbånd på henholdsvis latin og dansk. Skriftbånd på klokker kendes helt tilbage til 1100-tallet. Skriftbåndene på de tidlige klokker var dog sjældne og korte, men hyppigheden og længden af dem stiger gradvist frem imod det 16. århundrede. Vores lille klokke er et godt eksempel herpå. 13

14 Klokkens latinske tekst er tre citater fra Bibelen og lyder i oversættelse: Er Gud for os, hvem kan da være imod os, Herrens ord forbliver til evig tid og At frygte Herren er begyndelsen til visdom. Det andet citat: Herrens ord forbliver til evig tid (latin: Verbum Domini Manet in Aeternum) var både motto og symbol for den lutherske reformation. Symbolet blev dannet af akronymet VDMA og placeret i hvert sit hjørne af et kors. Symbolet blev bl.a. brugt af det Schmalkaldiske Forbund, en alliance indgået i 1531 af protestantiske rigsstænder, på faner, bannere, uniformer og sværd, som symbol på deres fælles kamp for deres tro, samfund, familie og liv. Ordene findes som inskription på adskillige danske klokker efter reformationen i Klokkens danske tekst fortæller: Blef jeg støb af Laris Massø(n) y Kiøbenhaven ten menige Rove(?) sonne men til Nøte og Gaun Anno MDLVIII. Glostrups nu afdøde lokalhistoriker Ejvind Tofte tolkede det uforståelige Rove som en fejlskrivning af ovre. Klokken kunne derfor have været tiltænkt f.eks. Hvidovre Kirke. Men det må siges at være ren spekulation. Klokken i Bromme bekræfter dette. Teksten lyder således: bløf ieg støbt af Laris Massen y Kiøbenhan ten menige Rove(?) sognemend til Nøt og Gafn Anno Domini MDLVIII. Det ville være lidet sandsynligt, at ordet Rove skulle være stavet forkert to gange i træk. 14

15 De skriftlige kilder fra 1500-tallet hjælper os heller ikke. I Frederik 1.s registrant over indkomne klokker betegnes Hvidovre og Rødovre som Offre idre og Offre øffre. Stavemåden ovre er yderst sjælden i 1500-tallet. At Rove henviser til et stednavn eller en geografisk betegnelse kan der ikke være tvivl om. Endnu en klokke, støbt i 1558 af Laurids Matsen til Snesere Kirke mellem Næstved og Præstø, viser os dette. Inskriptionen på klokken i Snesere Kirke er identisk med dem i Glostrup og Bromme. Teksten på klokken i Snesere lyder således: Bløf ieg støbt af Lavris Massøn y Kiøbenhanf(!) ten menige Sneser sone(!) mend til nøt oc gafn Anno Domini MDLVIII. Her fremgår det klart, at klokken er støbt til Sneseres sognemænd til nytte og gavn. Hvilket sted Rove henviser til er og bliver en gåde. Men vi er undskyldt. Retskrivning i nutidig forstand eksisterede ikke i 16. århundrede, som det i al sin tydelighed fremgår af Laurids Matsen klokkeinskriptioner, der samtidig er bemærkelsesværdige, fordi de fremviser en standardisering af hans inskriptioner i året Inskriptionerne ville dog næppe kunne klare en kvalitetskontrol i vore dage. Af ovenstående ses det klart, at klokken oprindeligt ikke kan have været tiltænkt Glostrup Kirke. Hvorfor klokken i dag hænger i vores tårn, findes der en sandsynlig forklaring på. I begyndelsen af 1600-tallet ønskede Christian 4. en konflikt med arvefjenden Sverige. Kongen ville udnytte den daværende ustabile indenrigspolitiske situation i Sverige. 15

16 Han og Rigsrådet må være blevet inspireret af Frederik 1.s succes med klokkeskatten ca. 70 år tidligere, for i 1601 blev de enige om, at enhver landsbykirke i hele riget, der har mere end én klokke, kun skal beholde den største, mens de andre skal støbes om og anvendes til forstærkning og forbedring af rigets arkeli (våben), eftersom enhver landsbykirke kan have nok i én klokke, hvormed kirketjenesten kan besørges tilbørlig, eller også kunne kirkerne, hvis sognene ligger så langt fra hinanden, at flere klokker ere nødvendige, snart igen blive forsynede med flere klokker. Sognemændene i Glostrup har uden tvivl måtte aflevere den ene af kirkens klokker. I blev de indleverede klokker opbevaret i kanonstøberierne i København og Helsingør. Det viste sig dog snart, at der ikke blev brug for dem alle. Man kunne forledes til at tro, at kirkernes sognemænd nu kunne få lov at bringe deres konfiskerede klokker hjem Den større klokke er forsynet med en smuk akantus-frise, 29. april

17 hvor de hørte til, men sådan blev det ikke. Som tilfældet var under Frederik 1., kunne sognemændene få lov at købe en klokke tilbage. Vi må regne med, at mange klokker allerede var endt i smeltediglen og støbt om til kanoner, så sognemændene fik derfor næppe deres egen klokke med hjem. Vi har over hele landet eksempler på klokker, der ikke er havnet i det rette hjemsogn. Vores Laurits Matsen Bøssestøber støbte en klokke til Kirke Helsinge Kirke i 1553, men i dag hænger den i Asminderød Kirke. Det er højst sandsynligt, at vores ældste klokke er havnet i Glostrup Kirkes tårn på grund af disse begivenheder. Den anden klokke er med sine 122 cm i diameter og en vægt på knapt 1160 kg en af Vestegnens største. Klokken, som er støbt i 1848 af H. Gamst og H.C. Lund i København, er en omstøbning af en ældre klokke fra Fra en indberetning i 1758 ved vi, at den ældre klokke bar indskriften: H.O. Krabbe, F.B. Schell Peder Lützen støbte mig juni måned, da sognepræst Hr. Ulrich Helt. Anno På siderne var hr. Otto Krabbe ( ) og hans sidste hustru fru Birgitte Schells våbenskjold. Krabbe, som har finansieret klokken i 1708, ejede flere kirker på Vestegnen. Han havde f.eks. patronatsretten på Brøndbyvester Kirke og Glostrup Kirke. I 1682 var han bl.a. amtmand for Roskilde Amt samt stiftsbefalingsmand over Sjællands Stift. Han gik for at være human, tiltalende og en dygtig repræsentant for den gamle danske adel. 17

18 På tårntrappen (trappehuset) føler man sig hensat til Middelalderen, 29. april

19 Krabbe blev ved sin død i 1719 begravet i Roskilde Domkirke. Et pompøst epitafium for Krabbe og hans tre koner kan endnu ses i domkirken. Den omtalte tilstandsrapport fra 1671 fortæller os, at der var to klokker i tårnet. Laurits Matsens klokke må havde været den ene af dem. Den anden kan have været gået i stykker i årene efter 1671 og blevet skiftet ud i Det var ikke ualmindeligt, at en klokke revnede efter en langvarig ringning. En påbudt ringning ved en konges begravelse, kroning eller ved en krig kan havde været årsagen. I 1699 døde Christian 5., og Frederik 4. blev konge. I foråret 1700 gik svenskerne i land ved Humlebæk. Langvarige ringninger i forbindelse med disse begivenheder kan meget vel havde kostet Glostrup Kirke den ene klokke. Peder Lytzen og Otte Krabbes gamle klokke kunne heller ikke holde. Vi ved ikke meget om klokkestøberen Peder Lytzen, men hans klokker har ikke været særlig holdbare. Vi har flere vidnesbyrd om klokker, der er gået stykker eller er fjernet. En af Lytzens klokker, skænket af ovennævnte Otto Krabbe i 1692, har hængt i Brøndbyvester Kirke. Hvad der er sket med den, ved vi ikke. Den er for længst nedtaget. Det siges om Lytzens klokke i Glostrup Kirke, at et stykke var slået af den. Årsagen kunne meget vel være sørgeringningen for Christian 8., der døde 20. januar

20 Tårnlugerne styres af motorer som den, der ses til højre. På de hvide kvadersten findes inskriptioner indridset. Til venstre lidt af klokkestolen, 29. april 2009 Vi ved, at en klokke fra 1792 i Brøndbyvester Kirke slog en revne ved samme lejlighed. I dag havde vi sikkert prøvet at udbedre skaden, men i 1848 valgte man i stedet at omstøbe den. En skæbne som andre klokker på Vestegnen har lidt. Selv om Otto Krabbes og Peder Lytzens klokke er omstøbt, er deres bidrag til Glostrup Kirke blevet en af Vestegnens bedst klingende klokker. (Fortsættes i næste nummer) 20

21 Gaver til arkivet Henning Hansen: Glostrup Sangforening: aktiviteter Papirer. Grethe Hovgaard: Hovedvejen 102 (hus skadet efter påkørsel), Foto. Emil Lopdrup fejrer 25-års jubilæum som bagermester, Gruppefoto. Sørn Haagen Nielsen: Glostrup Sangforening: diverse papirer Ole Lysholt: Vielsesattest i kopi for Rasmus Martin Christiansen (født ). Efterkommere af Christian Hansen. Slægtstavle. Johan Anton Knudsens bryllup med Ane Marie Pedersen, Foto. Hovedvejen 77 (senere Siesta), Tre fotos. Gårdejer Anders Christiansen og familie, ca Foto. Lysestager skænket Anders Christiansen, Fotos. Roar Roslind: Personlige papirer (kursusbeviser, bevis for svendeprøve m.m.), Inge Mathiasen: Skraber med tiltryk: Glostrup Autolakering, Hartvig Hansen & Søn, Stationsvej 8. Plasticpose fra Glostrup Kommune med tiltryk: Hit med batterierne, udsendt Karen Marie Madsen: Christian Rasmussens brændselshandel (Brøndbyvestervej 1) samt familiens medlemmer og efterkommere, ca fotos. Anders Christiansen (i midten) opførte Siesta (senere restaurant m.m.), ca

22 Gæster i Siestas have. Hovedvejen befinder sig til venstre. Set mod øst, ca Rita Staubrand: Paul Bergsøe & Søn: Diverse medarbejdere, Otte fotos. Virksomhedens årsberetning for årene (næsten komplet). Papirer. Firmaets datterselskaber og tilknyttede selskaber, Hefte. Diverse papirer fra virksomheden, Papirer vedrørende virksomhedens blybelastning, udgivet Bent Petersen: Diverse nyere telefonbøger ( ). Love for Glostrup Grundejerforening, Samme forenings beretning og budget for Danske Gartnerivirksomheder, bindsværk. Kopier af omtale af firmaer i Glostrup. Hans Lindberg-Jensen: Glostrup Sangforening: papirer Love, Foreningens jubilæumsskrift Hefte. Byer i vest, 1963 (Glostrup-Brøndbyernes Industrisammenslutnings 10 års jubilæum). Hefte. Glostrup Sangforening: Otte gruppefotos for perioden

23 23

24

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt RØNBJERG KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 54 2009 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale) Telefon: 4343 5838

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Jubilæumsnummer 50. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Jubilæumsnummer 50. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Jubilæumsnummer 50 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 50 2008 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 (samt efter aftale)

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere