NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl (samt efter aftale) Telefon: Arkivleder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: Maj 2009 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse og nutidsfotos: Eric Klitgaard Indhold Forord... 3 Kirkeklokkerne... 5 Gaver til Arkivet...21 Tryk: Odsgard A/S Oplag: 2000 ex ISSN X Omslagsfoto: Glostrup Kirkes mindre klokke, 29. april 2009

3 Forord Det nye og smukke klokketårn ved Østervangkirken er ikke bare en glæde at se på. Det inspirerer også til at undersøge byens øvrige kirkeklokker og deres historie. Glostrup Kirkes klokker har en både indviklet og spændende fortid, og de er derfor i høj grad et bekendtskab værd. Heldigvis har vi en mand i byen, som ved alt, hvad der er værd at vide om emnet. Hans navn er Carsten Høyer, og han har beredvilligt stillet sin ekspertise til rådighed for læserne. Det er med glæde, jeg byder velkommen til historien om klokkerne i Glostrup Sogn. Arbejdet med den store bog om Glostrups historie skrider langsomt frem. Vi har nu sat 1. december i år som deadline for udgivelsen og arbejder på højtryk for at nå det. Med fare for at gentage mig selv vil jeg endnu engang bringe en stor tak til de mange bidragydere til arkivets samlinger. Det er både glædeligt og imponerende. 3

4 Kirkeklokkerne i Glostrup af Carsten Høyer En sjælden begivenhed fandt sted i Glostrup Sogn den 8. januar I det nybyggede og endnu ikke helt færdige klokketårn ved Østervangkirken blev tårnets to nye klokker og klokkestol hejst op og monteret med stor præcision. To nystøbte klokker anbringes forsigtigt i Østervangkirkens nye tårn, 8. januar 2009 Ikke siden 1848 har en lignende begivenhed fundet sted i Glostrup. Et stykke af Glostrup Kirkes største klokke fra 1708 har åbenbart været slået af. Nedtagning, omstøbning og genopsætning mentes derfor nødvendig, og det kan ikke have gået stille af. At nedtage og opsætte en klokke på lidt mere end et ton kan ikke have foregået uden problemer og opmærksomhed. 4

5 Søndag den 5. april 2009 blev de to nye klokker indviet ved en festgudstjeneste i Østervangkirken. Det siges, at danske kirkeklokker i gennemsnit hænger ca. 600 år i deres tårne. En så sjælden begivenhed er derfor af stor lokalhistorisk betydning. Vi vil i denne første del se på klokkernes historie og fortælle om ringetraditionerne. I århundreder har kirkeklokkerne i Glostrup Kirke sendt deres budskab ud over Glostrup Sogn. Foruden at kalde til messe, og efter reformationen til gudstjeneste og andre kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, blev de brugt til at alarmere folk i tilfælde af brand, krig, mobilisering af hæren og lignende. Selv i dag er landets anerkendte trossamfunds kirkeklokker en del af forsvarets varsling om mobilisering, og så sent som i 1994 blev et cirkulære fra 1978 om en særlig varsling om radioaktivt nedfald i forbindelse med en krig ophævet. En af landets smukke middelalderkirker befinder sig i Glostrup, 2. juni

6 Vi ved ikke præcist, hvornår Glostrup Kirkes prægtige tårn er bygget. Formentlig er det blevet til mellem 1500 og I tårnets indre er der flere stokværk (etager). Overgangen til tårnets klokkestokværk markeres i det ydre ved et hvidt kridtkvaderbælte og af de fire spidsbuede glamhuller et i hvert verdenshjørne. Klokkestolen placeret i det meget høje klokkerum, og i denne er kirkens to nuværende klokker ophængt i hver sin slyngbom. I dette stativ, kaldet klokkestolen, hænger kirkens gamle klokker, 29. april 2009 Når man betragter klokkestolens sindrige trækonstruktion, er det med stor respekt for de gamle tømrere. At disse flere hundrede år gamle træbjælker har kunnet klare de mange ringninger er forbløffende. Slyngbommene er det bedste for vores klokker, men til gengæld er de en meget stor belastning for klokkestol og tårn. 6

7 Klokkestolen med den større klokke foroven, 29. april

8 Den mindre klokke med den store knebel. Slagmærkernes placering viser, at klokken er blevet vendt 90 grader for at fordele belastningen af de mange slag, 29. april 2009 Den største af vores klokker vejer lidt mere end et ton. Når denne svinger i sin bom, vil den belaste klokkestolen med et tryk på op til fire tons. I betragtning af at klokken slår ca slag ved en almindelig ringning på tre minutter, er det imponerende, at klokkestolen kan holde. Men det kræver også vedligeholdelse. Efter svenskekrigene var kirkerne i Smørum Herred i en sørgelig tilstand. Svenskernes hærgen og plyndren havde været katastrofal for både stat, by og landbefolkning. En tilstandsrapport for Glostrup Kirke fra 1671 viser med al tydelighed, hvilke langvarige eftervirkninger krigen havde haft. Kirken havde alvorlige skader på mur, tømmer, tag og døre, en hvælving var ved at styrte sammen, dele af taget var blæst af, prædikestolen var usikker og vaklevorn, og oppe i tårnet var klokkeværket så skrøbeligt, at klokkeren ikke 8

9 Den større klokke ses hænge i den såkaldte slyngbom foroven, 29. april 2009 uden største fare og frygt kunne betjene klokkerne. Klokkestolen var med andre ord ved at bryde sammen. Pudsigt nok fortæller tilstandsrapporten os indirekte, at der blev afholdt kirkelige handlinger og gudstjenester på trods af faren for, at kirken ville styrte sammen over præst, degn, klokker og menighed. Vi forestiller os, at menigheden nok mere har skævet op til den brøstfældige hvælving end lyttet til opbyggelige prædikener eller, med et skævt smil, ventet på, at præsten under en tordenprædiken skulle falde ned sammen med prædikestolen. Vi må i det mindste håbe på, at lignende tilstande aldrig vil forekomme igen. I de urolige tider, hvor en krig mod den fordrevne kong Christian 2. var overhængende, samledes Herredagen i Odense i november måned Frederik 1. og Rigets 9

10 Råd besluttede her, ikke uden bekymring for befolkningens reaktion, den første og største statslige klokkekonfiskation. Klokkemalmen skulle anvendes til støbning af kanoner, og kongen krævede at kirker med to klokker skulle aflevere den største, og kirker med tre skulle af med den største og den mindste. Hvis sognemændene af gode grunde ikke ville aflevere deres klokke, kunne de betale sig fra det ved at indsamle kobber, der svarede til det dobbelte af deres klokkes vægt. I en overleveret fortegnelse over de indleverede klokker findes rørende og beundringsværdige eksempler på løskøb af klokker. Indsamlingen gik fra starten trægt. Befolkningen var modvillig, og lensmændene trak tiden ud. De havde sikkert al mulig grund til at frygte befolkningens reaktion. Bevarede rykkerbreve fra kongen til hans lensmænd i 1527 understreger dette. Først i 1528 gik det ud over kirkerne på Vestegnen. I følge fortegnelsen har alle kirker i Smørum Herred og Lille Herred afleveret en klokke. Det er derfor sandsynligt, at Glostrup Kirke i 1528 var i besiddelse af to klokker, og at menigheden sikkert modvilligt har været nødt til at udlevere kirkens største klokke. Den konfiskerede klokke er gået tabt, og den enlige tilbageværende klokkes skæbne kender vi ikke noget til. Det samlede udbytte af klokkeskatten på landsbasis blev på omkring 1180 klokker med en vægt på ca. 375 tons. 10

11 Frederik 1.s bøssestøber, Mester Fadder, fik ansvaret for den store mængde metal. Han var en betydelig person og en erfaren støber. Han havde tidligere med succes arbejdet for Christian 2. og var åbenbart ikke faldet i unåde hos den nye konge, for Frederik 1. satte lige så stor pris på hans arbejde. Den store mængde metal, som han skulle administrere, rakte dog langt udover hans evner og behov. Der må have været et pænt overskud af metal, for i marts 1531 blev der på Landstinget for Sjælland på kongens vegne oplæst et brev, der meddelte, at hvis sognebeboerne ønskede en klokke fra kongens lager, kunne denne købes gennem adelsmændene Anders Bille og Oluf Rosenkrantz. Hvor mange der benyttede sig af dette tilbud, ved vi ikke, men sognebeboerne har sandsynligvis bandet både konge og adel langt væk efter denne besked. Hvilken brandbeskatning! Den større klokkes slyngbom fæstnet til kronen. Til venstre ringehjulet, 29. april

12 Af de nuværende klokker er den ældste fra Den er også den mindste med en diameter på 91 cm og en vægt på 480 kg. Klokken er støbt af Laurids Matsen Bøssestøber. Mester Fadder var i 1539 død som en holden mand, og meget taler for, at det var Laurids Matsen, som overtog opgaven som bøssestøber for kong Christian 3. Det foregik i Skt. Peders kirke, der kort efter reformationen i 1536 blev brugt som kongens Gjethus (kanonstøberi). Laurids Matsen var en vigtig borger i København. Udover sit hverv som kongelig bøssestøber var han fra 1551 rådmand og fra 1552 til sin død 10. juli 1570 kirkeværge ved Vor Frue Kirke. Foruden at støbe kanoner har han også støbt klokker. Vi har i Danmark kendskab til ni klokker fra perioden , som Laurids Madsen har støbt. De befinder sig alle på Sjælland og øerne. En klokke støbt til Skt. Peders kirke i Slagelse er dog blevet fjernet. En af disse klokker er særlig interessant for os. I Bromme kirke ved Sorø hænger en klokke med den samme tekst og årstal (1558) som vores i Glostrup. Det er usædvanligt. Betragter vi klokken i Glostrup på nærmere hold, er der flere stavefejl i den latinske tekst. En stor revne, en støbefejl, gør det ikke bedre. På klokken i Bromme er disse stavefejl rettet. Om klokken har støbefejl, ved jeg ikke, da jeg ikke har set den, men tanken om en genstøbning, fordi kunden har været utilfreds med resultatet, er nærliggende. Støbefejlen ses tydeligt, 29. april

13 Latin var fra starten kirkens sprog: Den mindre klokkes tekstbånd, 29. april 2009 Det kunne også tænkes, at klokkerne var tiltænkt samme kirke. Klokken i Bromme er ca. 6 cm mindre i diameter end klokken i Glostrup, og den kunne derfor have været tiltænkt som den lille klokke. Jeg tvivler dog på, at det er tilfældet, idet den store og lille klokke igennem en lang ringetradition havde forskellige funktioner, og derfor næppe har haft samme tekst. Vi må nok erkende, at vi ikke kan få det opklaret. På klokken i Glostrup findes tre skriftbånd på henholdsvis latin og dansk. Skriftbånd på klokker kendes helt tilbage til 1100-tallet. Skriftbåndene på de tidlige klokker var dog sjældne og korte, men hyppigheden og længden af dem stiger gradvist frem imod det 16. århundrede. Vores lille klokke er et godt eksempel herpå. 13

14 Klokkens latinske tekst er tre citater fra Bibelen og lyder i oversættelse: Er Gud for os, hvem kan da være imod os, Herrens ord forbliver til evig tid og At frygte Herren er begyndelsen til visdom. Det andet citat: Herrens ord forbliver til evig tid (latin: Verbum Domini Manet in Aeternum) var både motto og symbol for den lutherske reformation. Symbolet blev dannet af akronymet VDMA og placeret i hvert sit hjørne af et kors. Symbolet blev bl.a. brugt af det Schmalkaldiske Forbund, en alliance indgået i 1531 af protestantiske rigsstænder, på faner, bannere, uniformer og sværd, som symbol på deres fælles kamp for deres tro, samfund, familie og liv. Ordene findes som inskription på adskillige danske klokker efter reformationen i Klokkens danske tekst fortæller: Blef jeg støb af Laris Massø(n) y Kiøbenhaven ten menige Rove(?) sonne men til Nøte og Gaun Anno MDLVIII. Glostrups nu afdøde lokalhistoriker Ejvind Tofte tolkede det uforståelige Rove som en fejlskrivning af ovre. Klokken kunne derfor have været tiltænkt f.eks. Hvidovre Kirke. Men det må siges at være ren spekulation. Klokken i Bromme bekræfter dette. Teksten lyder således: bløf ieg støbt af Laris Massen y Kiøbenhan ten menige Rove(?) sognemend til Nøt og Gafn Anno Domini MDLVIII. Det ville være lidet sandsynligt, at ordet Rove skulle være stavet forkert to gange i træk. 14

15 De skriftlige kilder fra 1500-tallet hjælper os heller ikke. I Frederik 1.s registrant over indkomne klokker betegnes Hvidovre og Rødovre som Offre idre og Offre øffre. Stavemåden ovre er yderst sjælden i 1500-tallet. At Rove henviser til et stednavn eller en geografisk betegnelse kan der ikke være tvivl om. Endnu en klokke, støbt i 1558 af Laurids Matsen til Snesere Kirke mellem Næstved og Præstø, viser os dette. Inskriptionen på klokken i Snesere Kirke er identisk med dem i Glostrup og Bromme. Teksten på klokken i Snesere lyder således: Bløf ieg støbt af Lavris Massøn y Kiøbenhanf(!) ten menige Sneser sone(!) mend til nøt oc gafn Anno Domini MDLVIII. Her fremgår det klart, at klokken er støbt til Sneseres sognemænd til nytte og gavn. Hvilket sted Rove henviser til er og bliver en gåde. Men vi er undskyldt. Retskrivning i nutidig forstand eksisterede ikke i 16. århundrede, som det i al sin tydelighed fremgår af Laurids Matsen klokkeinskriptioner, der samtidig er bemærkelsesværdige, fordi de fremviser en standardisering af hans inskriptioner i året Inskriptionerne ville dog næppe kunne klare en kvalitetskontrol i vore dage. Af ovenstående ses det klart, at klokken oprindeligt ikke kan have været tiltænkt Glostrup Kirke. Hvorfor klokken i dag hænger i vores tårn, findes der en sandsynlig forklaring på. I begyndelsen af 1600-tallet ønskede Christian 4. en konflikt med arvefjenden Sverige. Kongen ville udnytte den daværende ustabile indenrigspolitiske situation i Sverige. 15

16 Han og Rigsrådet må være blevet inspireret af Frederik 1.s succes med klokkeskatten ca. 70 år tidligere, for i 1601 blev de enige om, at enhver landsbykirke i hele riget, der har mere end én klokke, kun skal beholde den største, mens de andre skal støbes om og anvendes til forstærkning og forbedring af rigets arkeli (våben), eftersom enhver landsbykirke kan have nok i én klokke, hvormed kirketjenesten kan besørges tilbørlig, eller også kunne kirkerne, hvis sognene ligger så langt fra hinanden, at flere klokker ere nødvendige, snart igen blive forsynede med flere klokker. Sognemændene i Glostrup har uden tvivl måtte aflevere den ene af kirkens klokker. I blev de indleverede klokker opbevaret i kanonstøberierne i København og Helsingør. Det viste sig dog snart, at der ikke blev brug for dem alle. Man kunne forledes til at tro, at kirkernes sognemænd nu kunne få lov at bringe deres konfiskerede klokker hjem Den større klokke er forsynet med en smuk akantus-frise, 29. april

17 hvor de hørte til, men sådan blev det ikke. Som tilfældet var under Frederik 1., kunne sognemændene få lov at købe en klokke tilbage. Vi må regne med, at mange klokker allerede var endt i smeltediglen og støbt om til kanoner, så sognemændene fik derfor næppe deres egen klokke med hjem. Vi har over hele landet eksempler på klokker, der ikke er havnet i det rette hjemsogn. Vores Laurits Matsen Bøssestøber støbte en klokke til Kirke Helsinge Kirke i 1553, men i dag hænger den i Asminderød Kirke. Det er højst sandsynligt, at vores ældste klokke er havnet i Glostrup Kirkes tårn på grund af disse begivenheder. Den anden klokke er med sine 122 cm i diameter og en vægt på knapt 1160 kg en af Vestegnens største. Klokken, som er støbt i 1848 af H. Gamst og H.C. Lund i København, er en omstøbning af en ældre klokke fra Fra en indberetning i 1758 ved vi, at den ældre klokke bar indskriften: H.O. Krabbe, F.B. Schell Peder Lützen støbte mig juni måned, da sognepræst Hr. Ulrich Helt. Anno På siderne var hr. Otto Krabbe ( ) og hans sidste hustru fru Birgitte Schells våbenskjold. Krabbe, som har finansieret klokken i 1708, ejede flere kirker på Vestegnen. Han havde f.eks. patronatsretten på Brøndbyvester Kirke og Glostrup Kirke. I 1682 var han bl.a. amtmand for Roskilde Amt samt stiftsbefalingsmand over Sjællands Stift. Han gik for at være human, tiltalende og en dygtig repræsentant for den gamle danske adel. 17

18 På tårntrappen (trappehuset) føler man sig hensat til Middelalderen, 29. april

19 Krabbe blev ved sin død i 1719 begravet i Roskilde Domkirke. Et pompøst epitafium for Krabbe og hans tre koner kan endnu ses i domkirken. Den omtalte tilstandsrapport fra 1671 fortæller os, at der var to klokker i tårnet. Laurits Matsens klokke må havde været den ene af dem. Den anden kan have været gået i stykker i årene efter 1671 og blevet skiftet ud i Det var ikke ualmindeligt, at en klokke revnede efter en langvarig ringning. En påbudt ringning ved en konges begravelse, kroning eller ved en krig kan havde været årsagen. I 1699 døde Christian 5., og Frederik 4. blev konge. I foråret 1700 gik svenskerne i land ved Humlebæk. Langvarige ringninger i forbindelse med disse begivenheder kan meget vel havde kostet Glostrup Kirke den ene klokke. Peder Lytzen og Otte Krabbes gamle klokke kunne heller ikke holde. Vi ved ikke meget om klokkestøberen Peder Lytzen, men hans klokker har ikke været særlig holdbare. Vi har flere vidnesbyrd om klokker, der er gået stykker eller er fjernet. En af Lytzens klokker, skænket af ovennævnte Otto Krabbe i 1692, har hængt i Brøndbyvester Kirke. Hvad der er sket med den, ved vi ikke. Den er for længst nedtaget. Det siges om Lytzens klokke i Glostrup Kirke, at et stykke var slået af den. Årsagen kunne meget vel være sørgeringningen for Christian 8., der døde 20. januar

20 Tårnlugerne styres af motorer som den, der ses til højre. På de hvide kvadersten findes inskriptioner indridset. Til venstre lidt af klokkestolen, 29. april 2009 Vi ved, at en klokke fra 1792 i Brøndbyvester Kirke slog en revne ved samme lejlighed. I dag havde vi sikkert prøvet at udbedre skaden, men i 1848 valgte man i stedet at omstøbe den. En skæbne som andre klokker på Vestegnen har lidt. Selv om Otto Krabbes og Peder Lytzens klokke er omstøbt, er deres bidrag til Glostrup Kirke blevet en af Vestegnens bedst klingende klokker. (Fortsættes i næste nummer) 20

21 Gaver til arkivet Henning Hansen: Glostrup Sangforening: aktiviteter Papirer. Grethe Hovgaard: Hovedvejen 102 (hus skadet efter påkørsel), Foto. Emil Lopdrup fejrer 25-års jubilæum som bagermester, Gruppefoto. Sørn Haagen Nielsen: Glostrup Sangforening: diverse papirer Ole Lysholt: Vielsesattest i kopi for Rasmus Martin Christiansen (født ). Efterkommere af Christian Hansen. Slægtstavle. Johan Anton Knudsens bryllup med Ane Marie Pedersen, Foto. Hovedvejen 77 (senere Siesta), Tre fotos. Gårdejer Anders Christiansen og familie, ca Foto. Lysestager skænket Anders Christiansen, Fotos. Roar Roslind: Personlige papirer (kursusbeviser, bevis for svendeprøve m.m.), Inge Mathiasen: Skraber med tiltryk: Glostrup Autolakering, Hartvig Hansen & Søn, Stationsvej 8. Plasticpose fra Glostrup Kommune med tiltryk: Hit med batterierne, udsendt Karen Marie Madsen: Christian Rasmussens brændselshandel (Brøndbyvestervej 1) samt familiens medlemmer og efterkommere, ca fotos. Anders Christiansen (i midten) opførte Siesta (senere restaurant m.m.), ca

22 Gæster i Siestas have. Hovedvejen befinder sig til venstre. Set mod øst, ca Rita Staubrand: Paul Bergsøe & Søn: Diverse medarbejdere, Otte fotos. Virksomhedens årsberetning for årene (næsten komplet). Papirer. Firmaets datterselskaber og tilknyttede selskaber, Hefte. Diverse papirer fra virksomheden, Papirer vedrørende virksomhedens blybelastning, udgivet Bent Petersen: Diverse nyere telefonbøger ( ). Love for Glostrup Grundejerforening, Samme forenings beretning og budget for Danske Gartnerivirksomheder, bindsværk. Kopier af omtale af firmaer i Glostrup. Hans Lindberg-Jensen: Glostrup Sangforening: papirer Love, Foreningens jubilæumsskrift Hefte. Byer i vest, 1963 (Glostrup-Brøndbyernes Industrisammenslutnings 10 års jubilæum). Hefte. Glostrup Sangforening: Otte gruppefotos for perioden

23 23

24

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd?

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? På sit kort over Roskilde fra 1677 har Resen indtegnet fem brønde : Høye Brønd, St. Bodils Brønd, Byens Brønd, Alle Helgens Brønd

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00

Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 Tekster: 2 Mos 3,1-7; 2 Mos 3,10-14, ApG 4,7-12, Joh 14,1-11 Salmer: Lihme 9.00 236 Påskeblomst Dåb 448 Fyldt af glæde 13 Måne og sol 164 Øjne, I var (mel. Nutzhorn) 15 Op al den Rødding 10.30 749 I østen

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

No. 27 Else Dahl Knudsen

No. 27 Else Dahl Knudsen Else Dahl Knudsen Forældre: nr. 54 Thyge Hansen og nr. 55 Ane Hansen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt Prædiken holdt i Haderslev Domkirke søndag 15. februar 2015 af sognepræst Henning Wehner 402-441 - 450-192 / 142-208 29 Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl.10.00 Matt 3.13-17 Ved gudstjenesten i dag handler

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

SAML SELV EN LUTHERROSE DU KAN FÅ MED HJEM KREATIV

SAML SELV EN LUTHERROSE DU KAN FÅ MED HJEM KREATIV SAML SELV EN LUTHERROSE DU KAN FÅ MED HJEM KREATIV Hvordan opstod rosen, og hvad betyder de forskellige elementer i tegningen? Martin Luther kaldte selv lutherrosen for et teologisk kendetegn. Hvis man

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år - Jeg har siddet på den mange gange på terrassen, fortæller Anders Kappel, der bor på gården i dag Af: Linette K. Jespersen, Ekstrabladet.dk Anders og Christian

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Slangerupsgade forsvinder

Slangerupsgade forsvinder 10 Slangerupsgade forsvinder Lars Mørch Skynd dig, kom! Om føje år Slangerupsgade som en betonvæg står Dette omskrevne citat indrammer gruopvækkende nok den omvæltning, der foregår i disse år i Slangerupsgade.

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt RØNBJERG KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Fra husar til almisselem

Fra husar til almisselem Fra husar til almisselem Dragon-Mutter (c. 1778-1872) Mænd i kvindeklæder Der var også enkelte store og stærke eller ligefrem mandhaftige kvinder, der tog springet over i mandsklæder for at leve som mænd

Læs mere

Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse.

Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse. Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse. Det betød store omvæltninger i landskabet, og endnu større omvæltninger

Læs mere

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv, og at du ej af andet ved end ham vor sjæl til salighed!

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv, og at du ej af andet ved end ham vor sjæl til salighed! PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 25.MAJ 2015 FRILUFTSGUDSTJENESTE PARKEN VED SMÅSKOLEN VED NAKKEBØLLE FJORD Tekster: Ap. G. 10,42-48a; Joh.3,16-21 Salmer: 290,291,312,723 Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Tekster: Salme 8 i Det Gamle Testamente Galaterbrevets kapitel 4, vers 1-7 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke

4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke 4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke Ålum Kirke (Se illustration 1) ligger i den frugtbare Nørreå-dal som forbinder Randers og Viborg. Området er rigt på fortidslevn fra mange forskellige tider.

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 1.-3. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353.

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. 1 Jesper Stange 25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10 Tekst: Luk 17, 20-33 Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere