Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling"

Transkript

1 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik

2 Tabel 1. FoU-UDGIFTER fordelt på sektor, hovedområde og udgiftsart Mio. kr. Tabel 2. FoU-UDGIFTER fordelt på sektor, hovedområde og finansieringsform Mio. kr. og procent. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tabel 10. Tabel 11. Tabel 12. Tabel 13. Tabel 14. Tabel 15. INTERNT FINANSIEREDE FoU-UDGIFTER fordelt på sektor, hovedområde og finansieringskilde Mio. kr. EKSTERNT FINANSIEREDE FoU-UDGIFTER fordelt på sektor, hovedområde og finansieringskilde Mio. kr. FoU-personale, FoU-Årsværk og FoU-UDGIFTER fordelt på hovedområde og region Antal FoU-årsværk og Mio. kr. FoU-PERSONALE og FoU-ÅRSVÆRK fordelt på sektor, hovedområde og personalekategori. Antal personer ultimo 2006 og antal årsværk udført i FoU-PERSONALE fordelt på sektor, hovedområde, aflønning og personalekategori ultimo Antal personer. FoU-ÅRSVÆRK fordelt på sektor, hovedområde, aflønning og personalekategori Antal årsværk. VIP FoU-PERSONALE fordelt på sektor, hovedområde, køn og aflønning ultimo Antal personer. TAP FoU-PERSONALE fordelt på sektor, hovedområde, køn og aflønning ultimo Antal personer. VIP FoU-ÅRSVÆRK fordelt på sektor, hovedområde, køn og aflønning ultimo Antal årsværk. TAP FoU-ÅRSVÆRK fordelt på sektor, hovedområde, køn og aflønning ultimo Antal årsværk. FoU-ÅRSVÆRK udført af personale på højere læreanstalter under universitetsloven fordelt på institution, stillingskategori og aflønning, Antal årsværk. FoU-ÅRSVÆRK udført af kvinder på højere læreanstalter under universitetsloven fordelt på institution, stillingskategori og aflønning, Antal årsværk. FoU-ÅRSVÆRK udført af mænd på højere læreanstalter under universitetsloven fordelt på institiution, stillingskategori og aflønning, Antal årsværk.

3 Tabel 16. Tabel 17. Tabel 18. FoU-PERSONALE på højere læreanstalter under universitetsloven fordelt på institution, stillingskategori og aflønning. Antal personer ultimo KVINDELIGT FoU-PERSONALE på højere læreanstalter under universitetsloven fordelt på institution, stillingskategori og aflønning. Antal personer ultimo MANDLIGT FoU-PERSONALE på højere læreranstalter under universitetsloven fordelt på institution, stillingskategori og aflønning. Antal personer ultimo 2006 Tabel 19. PH.D.-STIPENDIATER opdelt på køn, fordelt på sektor og hovedområde Antal personer ultimo 2006 og FoU-årsværk. Tabel 20. Tabel 21a. Tabel 21b. PERSONER UNDER 35 ÅR og UDENLANDSKE STATSBORGERE fordelt på sektor og hovedområde Antal personer og procent af personer i alt. FoU-PERSONALE, FoU-ÅRSVÆRK og FoU-UDGIFTER for institutioner under universitetsloven. FoU-ansatte ultimo 2006, antal årsværk og mio. kr FoU-PERSONALE, FoU-ÅRSVÆRK og FoU-UDGIFTER for institutioner under sektorforskningsloven1). FoU-ansatte ultimo 2006, antal årsværk og mio. kr Tabel 22. FoU-ÅRSVÆRK fordelt på sektor, hovedområde og forskningsart Antal årsværk. Tabel 23. Tabel 24. Tabel 25. Tabel 26. Tabel 27. FoU-UDGIFTER fordelt på sektor, hovedområde og forskningsart Mio. kr. FoU-ÅRSVÆRK fordelt på formål og sektor Årsværk og procent. FoU-ÅRSVÆRK fordelt på formål og hovedområde Årsværk og procent. FoU-ÅRSVÆRK og FoU-UDGIFTER fordelt på fag Antal årsværk og mio. kr. FoU-ÅRSVÆRK fordelt på enhedernes primære hovedområde og på hovedområde ud fra deres fag-fordeling Procent. Tabel 28. FoU-ÅRSVÆRK og FoU-UDGIFTER for udvalgte strategiområder Sorteret efter størrelsen af FoU-årsværk. Antal årsværk og mio. kr. Tabel 29. Tabel 30. Formaliseret FoU-samarbejdsrelationer for de offentlige forsknings institutter/enheder fordelt på sektorer og typer af samarbejdsrelationer i 2006 FoU-PERSONALE, FoU-ÅRSVÆRK og FoU-UDGIFTER for nuværende sektorforskningsinstitutioner i 2006 og ført tilbage i perioden

4 Tabel 31. Tabel 32. Tabel 33. Tabel 34. FoU-PERSONALE ved institutioner under sektorforskningsloven fordelt på hovedområde, stillingskategori og køn. Antal personer ultimo FoU-ÅRSVÆRK ved institutioner under sektorforskningsloven fordelt på hovedområde, stillingskategori og køn. Antal udførte FoU-årsværk i FoU-UDGIFTER fordelt på hovedsektor og udgiftsart Mio. kr. Løbende priser. FoU-UDGIFTER fordelt på hovedsektor og udgiftsart Mio. kr. Faste 2006-priser. Tabel 35. FoU-UDGIFTER fordelt på hovedsektor og finansieringsform Mio. kr. Løbende priser. Tabel 36. FoU-UDGIFTER fordelt på hovedsektor og finansieringsform Mio. kr. Faste 2006-priser. Tabel 37. FoU-UDGIFTER fordelt på hovedsektor og finansieringsform Mio. kr. Løbende priser og procent. Tabel 38. Tabel 39. Eksternt finansierede FoU-UDGIFTER fordelt på hovedsektor og finansieringskilder Mio. kr. Løbende priser. Eksternt finansierede FoU-UDGIFTER fordelt på hovedsektor og finansieringskilder Mio. kr. Faste 2006-priser. Tabel 40. FoU-ÅRSVÆRK fordelt på hovedsektor og forskningsart Antal årsværk. Tabel 41. FoU-ÅRSVÆRK fordelt på hovedsektor og forskningsart Antal årsværk og procent. Tabel 42. FoU-PERSONALE fordelt på hovedsektorer og personalekategori Antal personer. Tabel 43. FoU-ÅRSVÆRK fordelt på hovedsektor og personalekategori Antal årsværk. Tabel 44. Tabel 45. FoU-UDGIFTER fordelt på hovedområde og udgiftsart Mio. kr. Løbende priser. FoU-UDGIFTER fordelt på hovedområde og udgiftsart Mio. kr. Faste 2006-priser. Tabel 46. FoU-UDGIFTER fordelt på hovedområde og finansieringsform

5 Mio. kr. Løbende priser. Tabel 47. FoU-UDGIFTER fordelt på hovedområde og finansieringsform Mio. kr. Faste 2006-priser. Tabel 48. FoU-UDGIFTER fordelt på hovedområde og finansieringsform Mio. kr. Løbende priser og procent. Tabel 49. FoU-ÅRSVÆRK fordelt på hovedområde og forskningsart Antal årsværk. Tabel 50. FoU-ÅRSVÆRK fordelt på hovedområde og forskningsart Antal årsværk og procent. Tabel 51. FoU-PERSONALE fordelt på hovedområde og personalekategori Antal personer. Tabel 52. FoU-ÅRSVÆRK fordelt på hovedområde og personalekategori Antal årsværk. Tabel 53. FoU-personale, FoU-Årsværk og FoU-UDGIFTER fordelt på region Antal FoU-årsværk og Mio. kr. Tabel 54. Tabel 55. FORSKNINGSPROCENT for det internt aflønnede videnskabelige personale på højere læreranstalter under universitetsloven Procent. De offentlige FoU-udgifters andel af BNP for udvalgte lande i EU og OECD Procent.

6 Tabel 1. FoU-UDGIFTER fordelt på sektor, hovedområde og udgiftsart Mio. kr. Sektor/hovedområde Driftsudgifter Investeringsudgifter Løn Øvrig drift I alt Apparatur Anlæg I alt Total Højere læreanstalter Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt I alt alle sektorer Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora

7 Tabel 2. FoU-UDGIFTER fordelt på sektor, hovedområde og finansieringsform Mio. kr. og procent. Intern Ekstern I alt Ekstern Sektor/hovedområde finansiering finansiering andel i pct. Højere læreanstalter Naturvidenskab % Teknisk videnskab % Sundhedsvidenskab % Jordbrugs/veterinærvidenskab % Samfundsvidenskab % Humaniora % I alt % Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab % Teknisk videnskab % Sundhedsvidenskab % Jordbrugs/veterinærvidenskab % Samfundsvidenskab % Humaniora I alt % Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab % Teknisk videnskab % Sundhedsvidenskab % Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab % Humaniora % I alt % Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab % Jordbrugs/veterinærvidenskab % Samfundsvidenskab % Humaniora % I alt % I alt alle sektorer % Naturvidenskab % Teknisk videnskab % Sundhedsvidenskab % Jordbrugs/veterinærvidenskab % Samfundsvidenskab % Humaniora %

8 Tabel 3. INTERNT FINANSIEREDE FoU-UDGIFTER fordelt på sektor, hovedområde og finansieringskilde Mio. kr. Andre Amts- Organisa- Andre I alt statslige kommuner tioner uden- heraf heraf midler /amter og fonde landske løn- øvrige drifts- Sektor/hovedområde midler udgifter udgifter Højere læreanstalter Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt I alt alle sektorer Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora

9 Tabel 4. EKSTERNT FINANSIEREDE FoU-UDGIFTER fordelt på sektor, hovedområde og finansieringskilde Mio. kr. Forsk- Andre Andre Danske Orga- Uden- EU Andre I alt nings- stats- offent- virk- nisat, landske udenråd 1) lige lige som- fonde virksom- land- Sektor/hovedområde midler midler 2) heder mv. heder ske Højere læreanstalter Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt I alt alle sektorer Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora ) Forskningsråd inkluderer grundforskningsfonden. 2) Andre offentlige midler inkluderer amtskommuner og kommuner.

10 Tabel 5. FoU-personale, FoU-Årsværk og FoU-UDGIFTER fordelt på hovedområde og region Antal FoU-årsværk og Mio. kr. Natur- Tek- Sund- Jord.- Sam- Huma- I alt viden- nisk heds- og vet.- funds.- niora skab viden- viden- viden- videnskab skab skab skab Hovedstadsregionen FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter Vestsjællands, Storstrøms og Bornholms Amter FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter Fyns Amt 1) FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amter 2) FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter Ringkøbing og Viborg Amt FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter Århus Amt FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter Nordjyllands Amt FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter I alt FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter ) FoU-data for Fyns amt er formentlig overestimeret, idet flere institutter under Syddansk Universitet med registereret hovedadresse på Fyn har en del af deres FoU-aktiviteter på adresser i Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter 2) FoU-data for Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amter er formentlig underestimeret af samme grund som den formodede overestimering af Fyns amt, jf. note 1)

11 Tabel 5. FoU-personale, FoU-Årsværk og FoU-UDGIFTER fordelt på hovedområde og region Antal FoU-årsværk og Mio. kr. Natur- Tek- Sund- Jord.- Sam- Huma- I alt viden- nisk heds- og vet.- funds.- niora skab viden- viden- viden- videnskab skab skab skab Region Hovedstaden FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter Region Midtjylland FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter Region Nordjylland FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter Region Sjælland FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter Region Syddanmark FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter I alt FoU-personale FoU-årsværk FoU-udgifter

12 Tabel 6. FoU-PERSONALE og FoU-ÅRSVÆRK fordelt på sektor, hovedområde og personalekategori. Antal personer ultimo 2006 og antal årsværk udført i FoU-personale FoU-Årsværk Sektor/hovedområde VIP TAP I alt VIP TAP I alt Højere læreanstalter Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt I alt alle sektorer Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora

13 Tabel 7. FoU-PERSONALE fordelt på sektor, hovedområde, aflønning og personalekategori ultimo Antal personer. VIP TAP Sektor/hovedområde Internt Eksternt Uoplyst I alt Internt Eksternt Uoplyst I alt I alt Højere læreanstalter Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt I alt alle sektorer Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidensk Samfundsvidenskab Humaniora inkl. psyk/pæd

14 Tabel 8. FoU-ÅRSVÆRK fordelt på sektor, hovedområde, aflønning og personalekategori Antal årsværk. VIP TAP Sektor/hovedområde Internt Eksternt Uoplyst I alt Internt Eksternt Uoplyst I alt I alt Højere læreanstalter Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt I alt alle sektorer Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidensk Samfundsvidenskab Humaniora inkl. psyk/pæd

15 Tabel 9. VIP FoU-PERSONALE fordelt på sektor, hovedområde, køn og aflønning ultimo Antal personer. Kvinder Mænd Sektor/hovedområde Internt Eksternt Uoplyst I alt Internt Eksternt Uoplyst I alt I alt Højere læreanstalter Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt I alt alle sektorer Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora

16 Tabel 10. TAP FoU-PERSONALE fordelt på sektor, hovedområde, køn og aflønning ultimo Antal personer. Kvinder Mænd Sektor/hovedområde Internt Eksternt Uoplyst I alt Internt Eksternt Uoplyst I alt I alt Højere læreanstalter Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt I alt alle sektorer Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora

17 Tabel 11. VIP FoU-ÅRSVÆRK fordelt på sektor, hovedområde, køn og aflønning ultimo Antal årsværk. VIP-Personale Kvinder Mænd Sektor/hovedområde Internt Eksternt Uoplyst I alt Internt Eksternt Uoplyst I alt I alt Højere læreanstalter Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt I alt alle sektorer Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora

18 Tabel 12. TAP FoU-ÅRSVÆRK fordelt på sektor, hovedområde, køn og aflønning ultimo Antal årsværk. TAP-Personale Kvinder Mænd Sektor/hovedområde Internt Eksternt Uoplyst I alt Internt Eksternt Uoplyst I alt I alt Højere læreanstalter Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab ='T1'!A I alt Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt I alt alle sektorer Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora

19 Tabel 13. FoU-ÅRSVÆRK udført af personale på højere lærereanstalter under universitetsloven fordelt på institution, stillingskategori og aflønning, Antal årsværk. Internt aflønnet personale. Antal årsværk. Professor Lektor Adjunkt Post. doc Ph.d- og Øvrig TAP Scholarship I alt /Docent kandidat- VIP 1) Institution stipendium Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Universitet Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet IT-Universitet I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidsk Samfundsvidenskab Humaniora I alt ) Øvrig VIP omfatter seniorrådgiver, forskningsassistenter m.m.

20 Tabel 13 fortsat Samlet personale i alt. Antal årsværk. Professor Lektor Adjunkt Post. doc Ph.d- og Øvrig TAP Scholarship I alt /Docent kandidat- VIP 1) Institution stipendium Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Universitet Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet IT-Universitet I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidsk Samfundsvidenskab Humaniora I alt ) Øvrig VIP omfatter seniorrådgiver, forskningsassistenter m.m.

21 Tabel 14. FoU-ÅRSVÆRK udført af kvinder på højere lærereanstalter under universitetsloven fordelt på institiution, stillingskategori og aflønning, Antal årsværk. Internt aflønnet kvindeligt personale. Antal årsværk Professor Lektor Adjunkt Post. doc Ph.d- og Øvrig TAP Scholarship I alt /Docent kandidat- VIP 1) Institution stipendium Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Universitet Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet IT-Universitet I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidsk Samfundsvidenskab Humaniora I alt ) Øvrig VIP omfatter seniorrådgiver, forskningsassistenter m.m.

22 Tabel 14 fortsat Samlet kvindeligt personale i alt. Antal årsværk Professor Lektor Adjunkt Post. doc Ph.d- og Øvrig TAP Scholarship I alt /Docent kandidat- VIP 1) Institution stipendium Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Universitet Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet IT-Universitet I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidsk Samfundsvidenskab Humaniora I alt ) Øvrig VIP omfatter seniorrådgiver, forskningsassistenter m.m.

23 Tabel 15. FoU-ÅRSVÆRK udført af mænd på højere lærereanstalter under universitetsloven fordelt på institiution, stillingskategori og aflønning, Antal årsværk. Internt aflønnet mandligt personale. Antal årsværk Professor Lektor Adjunkt Post. doc Ph.d- og Øvrig TAP Scholarship I alt /Docent kandidat- VIP 1) Institution stipendium Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Universitet Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet IT-Universitet I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidsk Samfundsvidenskab Humaniora I alt ) Øvrig VIP omfatter seniorrådgiver, forskningsassistenter m.m.

24 Tabel 15 fortsat Samlet mandligt personale i alt. Antal årsværk Professor Lektor Adjunkt Post. doc Ph.d- og Øvrig TAP Scholarship I alt /Docent kandidat- VIP 1) Institution stipendium Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Universitet Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet IT-Universitet I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidsk Samfundsvidenskab Humaniora I alt ) Øvrig VIP omfatter seniorrådgiver, forskningsassistenter m.m.

25 Tabel 16. FoU-PERSONALE på højere lærereanstalter under universitetsloven fordelt på institution, stillingskategori og aflønning. Antal personer ultimo Internt aflønnet personale. Antal personer ultimo Professor Lektor Adjunkt Post. doc Ph.d- og Øvrig TAP Scholarship I alt /Docent kandidat- VIP 1) Institution stipendium Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Universitet Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet IT-Universitet I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidsk Samfundsvidenskab Humaniora I alt ) Øvrig VIP omfatter seniorrådgiver, forskningsassistenter m.m.

26 Tabel 16 fortsat Samlet personale i alt. Antal personer ultimo Professor Lektor Adjunkt Post. doc Ph.d- og Øvrig TAP Scholarship I alt /Docent kandidat- VIP 1) Institution stipendium Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Universitet Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet IT-Universitet I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidsk Samfundsvidenskab Humaniora I alt ) Øvrig VIP omfatter seniorrådgiver, forskningsassistenter m.m.

27 Tabel 17. KVINDELIGT FoU-PERSONALE på højere lærereanstalter under universitetsloven fordelt på institution, stillingskategori og aflønning. Antal personer ultimo Internt aflønnet kvindeligt personale. Antal personer ultimo Professor Lektor Adjunkt Post. doc Ph.d- og Øvrig TAP Scholarship I alt /Docent kandidat- VIP 1) Institution stipendium Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Universitet Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet IT-Universitet I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidsk Samfundsvidenskab Humaniora I alt ) Øvrig VIP omfatter seniorrådgiver, forskningsassistenter m.m.

28 Tabel 17 fortsat Samlet kvindeligt personale i alt. Antal personer ultimo Professor Lektor Adjunkt Post. doc Ph.d- og Øvrig TAP Scholarship I alt /Docent kandidat- VIP 1) Institution stipendium Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Universitet Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet IT-Universitet I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidsk Samfundsvidenskab Humaniora i alt ) Øvrig VIP omfatter seniorrådgiver, forskningsassistenter m.m.

29 Tabel 18. MANDLIGT FoU-PERSONALE på højere læreranstalter under universitetsloven fordelt på institution, stillingskategori og aflønning. Antal personer ultimo 2006 Internt aflønnet mandligt personale. Antal personer ultimo Professor Lektor Adjunkt Post. doc Ph.d- og Øvrig TAP Scholarship I alt /Docent kandidat- VIP 1) Institution stipendium Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Universitet Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet IT-Universitet I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidsk Samfundsvidenskab Humaniora I alt ) Øvrig VIP omfatter seniorrådgiver, forskningsassistenter m.m.

30 Tabel 18 fortsat Samlet mandligt personale i alt. Antal personer ultimo Professor Lektor Adjunkt Post. doc Ph.d- og Øvrig TAP Scholarship I alt /Docent kandidat- VIP 1) Institution stipendium Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Universitet Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus Danmarks Pædagogiske Universitet IT-Universitet I alt Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidsk Samfundsvidenskab Humaniora i alt ) Øvrig VIP omfatter seniorrådgiver, forskningsassistenter m.m.

31 Tabel 19. PH.D.-STIPENDIATER opdelt på køn, fordelt på sektor og hovedområde Antal personer ultimo 2006 og FoU-årsværk. Antal personer FoU-årsværk heraf heraf heraf heraf Sektor/hovedområde i alt kvinder mænd i alt kvinder mænd Højere læreanstalter Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora I alt I alt alle sektorer Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab Humaniora

32 Tabel 20. PERSONER UNDER 35 ÅR og UDENLANDSKE STATSBORGERE fordelt på sektor og hovedområde Antal personer og procent af personer i alt. FoU-personale under 35 år Udenlandske statsborgere Antal Procent af Antal Procent af Sektor/hovedområde personer personer personer personer Højere læreanstalter Naturvidenskab % % Teknisk videnskab % % Sundhedsvidenskab % 445 6% Jordbrugs/veterinærvidenskab % 95 8% Samfundsvidenskab % 209 5% Humaniora % 209 9% I alt % % Sektorforskningsinstitutioner Naturvidenskab % 50 5% Teknisk videnskab % % Sundhedsvidenskab % 3 0% Jordbrugs/veterinærvidenskab % 4 0% Samfundsvidenskab % 30 9% Humaniora I alt % 196 6% Øvrige offentlige forskningsinstutioner Naturvidenskab 26 21% 21 17% Teknisk videnskab 4 12% 1 3% Sundhedsvidenskab 98 17% 21 4% Jordbrugs/veterinærvidenskab Samfundsvidenskab % 10 3% Humaniora 53 11% 4 1% I alt % 57 4% Private ikke-erhvervsdrivende institutioner Naturvidenskab Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab % 39 14% Jordbrugs/veterinærvidenskab 0 0% 0 0% Samfundsvidenskab 13 30% 5 11% Humaniora 0 0% 0 0% I alt % 44 9% I alt alle sektorer % % Naturvidenskab % % Teknisk videnskab % % Sundhedsvidenskab % 508 6% Jordbrugs/veterinærvidenskab % 99 4% Samfundsvidenskab % 254 5% Humaniora % 213 8%

33 Tabel 21a. FoU-PERSONALE, FoU-ÅRSVÆRK og FoU-UDGIFTER for institutioner under universitetsloven. FoU-ansatte ultimo 2006, antal årsværk og mio. kr FoU- FoU- Udgifter Heraf eksternt personale årsværk i alt finansieret: Universitet Udgifter Procent Københavns Universitet % Aarhus Universitet % Danmarks Tekniske Universitet % Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole % Aalborg Universitet % Syddansk Universitet % Handelshøjskolen i København % Roskilde Universitetscenter % Danmarks Pædagogiske Universitet % Danmarks Farmaceutiske Universitet % Handelshøjskolen i Århus % IT-Universitetet i København % I alt % Tabel 21b. FoU-PERSONALE, FoU-ÅRSVÆRK og FoU-UDGIFTER for institutioner under sektorforskningsloven 1). FoU-ansatte ultimo 2006, antal årsværk og mio. kr FoU- FoU- Udgifter Heraf eksternt personale årsværk i alt finansieret: Sektorforskningsinstitution Udgifter Procent Danmarks JordbrugsForskning % Forskningscenter Risø % Danmarks Fødevareforskning % Statens Serum Institut % Danmarks Miljøundersøgelser % Arbejdsmiljøinstituttet % Danmarks Fiskeriundersøgelser % Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse % Socialforskningsinstituttet % Statens Byggeforskningsinstitut % Danmarks Rumcenter % Statens Institut for Folkesundhed % John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik % Danmarks Transportforskning % Forsvarets Forskningstjeneste % I alt % 1) Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut samt Institut for Health Research and Development -DBL (hed tidligere Dansk Bilharziose Laboratorium) udfører sektorforskning, men er ikke omfattet af sektorforskningsloven.

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik Udgivet Opdateret

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik Udgivet Opdateret Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet 09.03.04 Opdateret 24.11.04 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2005. Revideret 22. august 2007

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2005. Revideret 22. august 2007 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2005 Tabelsamling Revideret 22. august 2007 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2004. Revideret: den 9. februar 2007

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2004. Revideret: den 9. februar 2007 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2004 Tabelsamling Revideret: den 9. februar 2007 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Statistikken

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2006

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Rettelser 27.06.08 (markeret med gult): S.

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2003 Tabelsamling Opdateret 21. februar 2006

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2003 Tabelsamling Opdateret 21. februar 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2003 Tabelsamling Opdateret 21. februar 2006 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2004

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2004 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2004 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2004 Statistikken

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1999 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af:

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af: Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade 4, 8200 Århus N Tlf: 8942

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2001 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1997

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1997 Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1997 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Forskningsstatistik Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt

Forskningsstatistik Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskningsstatistik 2005 Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskning og udviklingsarbejde indenfor informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskningsstatistik

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Forskningsstatistik med fokus på køn

Forskningsstatistik med fokus på køn Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 89 42 23 94 Fax: 89 42 23 99 afsk@afsk.au.dk www.afsk.au.dk Forskningsstatistik 1967 1997 med fokus på køn Karen Siune Jacob Jensen Notat

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

Fakta om forskning. Fakta om forskning

Fakta om forskning. Fakta om forskning Fakta om forskning Forskningsministeriet Juli 2000 Fakta om forskning Publikationen kan rekvireres gratis ved henvendelse til: Statens Information Postboks 1103 1009 København K Tlf. 3337 9228 Fax 3337

Læs mere

INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N

INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION 2005 Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, sgade 4, 8200 Århus N Dansk Center for Forskningsanalyse Indikatorer for dansk forskning og innovation

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Metode og datagrundlag. Institutionsliste

Metode og datagrundlag. Institutionsliste Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2002 Metode og datagrundlag Institutionsliste Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 5 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om beskæftigelse for nyuddannede

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998 Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik Tabelsamling

Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik Tabelsamling Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik 2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N www.forskningsanalyse.dk www.cfa.au.dk cfa@cfa.au.dk

Læs mere

Rapporten er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade Århus N Tlf Fax

Rapporten er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade Århus N Tlf Fax Rapporten er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 E-mail: afsk@afsk.au.dk Publikationen kan rekvireres hos Analyseinstitut for Forskning (pris

Læs mere

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Globaliseringsrådet sætter fornyet fokus på universiteterne Den danske regerings globaliseringsråd

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Kommercialisering af Forskningsresultater

Kommercialisering af Forskningsresultater Kommercialisering af Forskningsresultater Statistik 005 Forsknings- og Innovationsstyrelsen September 00 Indhold [ Indledning 7 Sammenfatning 8 Indberettede opfindelser 0 Patentansøgninger Udstedte patenter

Læs mere

Danmark får færre og stærkere universiteter og nye rammer for den forskningsmæssige betjening af offentlige myndigheder.

Danmark får færre og stærkere universiteter og nye rammer for den forskningsmæssige betjening af offentlige myndigheder. Nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet Danmark får færre og stærkere universiteter og nye rammer for den forskningsmæssige betjening af offentlige myndigheder. Det nye danmarkskort er resultatet

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997 Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning FFL2002s bevillinger og budgetoverslag for forskning og udvikling 2002-05 Peter S. Mortensen Carina Sponholtz Notat 2001/7 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Lyngby, den 30. november 2001 NS-J.Nr. 01-145 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

Danish University Colleges. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max. Publication date: 2003

Danish University Colleges. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max. Publication date: 2003 Danish University Colleges Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max Publication date: 2003 Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 1999

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 1999 Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 1999 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Metode og datagrundlag. Institutionsliste

Metode og datagrundlag. Institutionsliste Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2003 Metode og datagrundlag Institutionsliste Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

Forskning og udvikling i offentlige institutioner, 2009

Forskning og udvikling i offentlige institutioner, 2009 Forskning og udvikling i offentlige institutioner, 2009 Vejledning I skemaets lysegrønne felter er der forklaringer og definitioner, der knytter sig til de enkelte spørgsmål. Du kan finde mere uddybende

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Rettelsesblad til Nordisk FoU-Statistik for 1997 og statsbudgetanalyse 1999.

Rettelsesblad til Nordisk FoU-Statistik for 1997 og statsbudgetanalyse 1999. Rettelsesblad til Nordisk FoU-Statistik for 1997 og statsbudgetanalyse 1999. Der er beklageligvis indsneget sig en række mindre fejl i den trykte udgave af publikationen, og vi har af denne årsag, besluttet

Læs mere

Metode og datagrundlag. Institutionsliste

Metode og datagrundlag. Institutionsliste Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Metode og datagrundlag Institutionsliste Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus

Læs mere

Aarhus Universitet 2007

Aarhus Universitet 2007 Aarhus Universitet 2007 Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns

Læs mere

Forskning og udvikling i offentlige institutioner, 2007

Forskning og udvikling i offentlige institutioner, 2007 Forskning og udvikling i offentlige institutioner, 2007 Vejledning I skemaets lysegrønne felter er der forklaringer og definitioner, der knytter sig til de enkelte spørgsmål. Du kan finde mere uddybende

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005. KVL juni 2005 Åbent marked for ph.d.-kurser Aftale mellem alle fakulteter i den danske universitetsverden Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Forskning og udvikling ved hospitaler, 2007

Forskning og udvikling ved hospitaler, 2007 Forskning og udvikling ved hospitaler, 2007 Vejledning I skemaets lysegrønne felter er der forklaringer og definitioner, der knytter sig til de enkelte spørgsmål. Du kan finde mere uddybende definitioner

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Spørgeskema Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner Spørgeskema Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi Skovgaard

Læs mere

UNIVERSITETER I TAL 2009

UNIVERSITETER I TAL 2009 UNIVERSITETER I TAL 2009 Universiteter i tal 2009 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets- og Bygningsstyrelsens hjemmeside: http://www.ubst.dk ISBN (internet):

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Kortlægning af Klimaforskning i Danmark

Kortlægning af Klimaforskning i Danmark Kortlægning af Klimaforskning i Danmark Forskning: Analyse og Evaluering 2/2009 Udarbejdet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Koordinationsenhed for Forskning i Klimatilpasning og Klima-

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education

3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education 27 3. Arbejdskraft, alder og uddannelse Labour force, age and education A. Brugers alder Ved den årlige landbrugs- og gartneritælling indhenter Danmarks Statistik oplysninger om fødselsdato, måned og år

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder

tal 2010 au i tal 2010 Fire hovedområder au i tal 2010 Fire hovedområder au AARHUS UNIVERSITET forord 1 Forord I lyset af den omstrukturering af universitetet, som er implementeret i løbet af 2011, udsendes hermed AU i tal 2010. Denne udgave

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Forskning og udvikling ved hospitaler, 2009

Forskning og udvikling ved hospitaler, 2009 Journal nr. Forskning og udvikling ved hospitaler, 2009 Vejledning I skemaets lysegrønne felter er der forklaringer og definitioner, der knytter sig til de enkelte spørgsmål. Du kan finde mere uddybende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

De under nævnte medlemmer vælges, medmindre lokale forhold tilsiger andet, af tillidsrepræsentanterne

De under nævnte medlemmer vælges, medmindre lokale forhold tilsiger andet, af tillidsrepræsentanterne Kommissorier for og sammensætning af Djøf Offentligs sektorudvalg 1. Sektorudvalget for statsadministrationen 1. 1 repræsentant for hvert ministerområde, dog 2 repræsentanter såfremt der udenfor ministerområdets

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Aviser om forskning 1997-1998 Thomas Vinther Notat 2001/8 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade 4

Læs mere